Акафист батюшке алексию пензенскому

Детально: акафист батюшке алексию пензенскому - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ прпⷣбномꙋ а҆леѯі́ю, человѣ́кꙋ бж҃їю.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, свы́ше нарече́нный чл҃вѣ́че бж҃їй, ст҃е а҆леѯі́е, похва́льное пѣ́нїе прино́симъ тѝ, любо́вїю чтꙋ́щїи твоѧ̀ по́двиги, терпѣ́нїе и҆ многострада́нїе, и҆́миже бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ равноа́гг҃ленъ на землѝ: ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, мл҃твами твои́ми ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ чл҃вѣ́къ нбⷭ҇ный бы́лъ є҆сѝ, а҆леѯі́е бл҃же́нне, ѿ млады́хъ бо лѣ́тъ житїѧ̀ твоегѡ̀ чⷭ҇тотꙋ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла соблю́лъ є҆сѝ и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ любо́вїю ᲂу҆се́рдною послѣ́довалъ є҆сѝ, є҆го́же взыскꙋ́ѧ, всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ и҆ дости́глъ є҆сѝ соверше́нства дх҃о́внагѡ. Сегѡ̀ ра́ди слы́шиши ѿ на́съ сїѧ̑ достодо́лжныѧ тебѣ̀ похвалы̑:

Ра́дꙋйсѧ, ве́тхагѡ ри́ма рожде́нїе: ра́дꙋйсѧ, безча́дныхъ роди́телей непло́дїѧ разрѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твъ ᲂу҆се́рдныхъ пло́дъ бг҃одарова́нный: ра́дꙋйсѧ, ѿ младе́нчества на бг҃оꙋгожде́нїе свы́ше пред̾избра́нный.

Ра́дꙋйсѧ, въ стра́сѣ бж҃їемъ до́брѣ воспита́нный: ра́дꙋйсѧ, зако́нꙋ гдⷭ҇ню вѣ́рнѡ наꙋче́нный.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ нбⷭ҇ныхъ па́че, не́же ѡ҆ земны́хъ, помышлѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, самоѿверже́нїе чꙋ́дное показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чистотꙋ̀ дѣ́вственнꙋю хрⷭ҇та̀ ра́ди непоро́чнѡ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆брꙋ́чницꙋ, красото́ю цвѣтꙋ́щꙋю, і҆и҃са ра́ди ѡ҆ста́вивый.

Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́дрый стра́нниче, ѻ҆те́чества го́рнѧгѡ взыска́вый: ра́дꙋйсѧ, бж҃їй и҆збра́нниче, всѧ̀ прилѡ́ги мі́ра, пло́ти и҆ дїа́вола побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѣвъ непостоѧ́нство красѡ́тъ мі́ра сегѡ̀, тлѣ́нїю прича́стныхъ, а҆леѯі́е бг҃омꙋ́дре, возлюби́лъ є҆сѝ бл҃га нетлѣ̑ннаѧ вѣ̑чнаѧ, хрⷭ҇то́мъ ѡ҆бѣтова̑ннаѧ во є҆ѵⷢ҇лїи вѣ̑рнымъ рабѡ́мъ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди до́мъ роди́телей твои́хъ и҆ всѐ бога́тство и҆́хъ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, нищетꙋ̀ же во́льнꙋю и҆збра́лъ є҆сѝ, да хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆го́денъ бꙋ́деши и҆ возмо́жеши невозбра́ннѡ пѣ́ти є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Разꙋмѣ́лъ є҆сѝ до́брѣ, а҆леѯі́е бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ живѧ̀ въ мі́рѣ, въ сꙋпрꙋ́жествѣ и҆ бога́тствѣ, неꙋдо́бь ѡ҆брѧ́щеши сп҃се́нїе: тѣ́мже торжествꙋ̀ бра́чномꙋ приспѣ́вшꙋ, ты̀ бра́ка внеза́пнѡ ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, предпочита́ѧ въ дѣ́вственнѣй чⷭ҇тотѣ̀ бг҃ꙋ бл҃гоꙋгожда́ти. Ѡ҆ се́мъ диви́мсѧ и҆ тебѣ̀ зове́мъ хвале́бнѡ:

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇то́въ люби́телю, мре́жею любвѐ къ мі́рꙋ семꙋ̀ неꙋловле́нный: ра́дꙋйсѧ, і҆и҃совъ послѣ́дователю, пло́ти ᲂу҆гожде́нїѧ и҆збѣжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, высото́ю по́двига твоегѡ̀ а҆́гг҃лы ᲂу҆диви́вый: ра́дꙋйсѧ, крѣ́постїю произволе́нїѧ твоегѡ̀ де́мѡны посрами́вый.

Ра́дꙋйсѧ, гра́дъ ѻ҆те́чествїѧ твоегѡ̀ ѡ҆ста́вивый, да вы́шнѧгѡ гра́да наслѣ́дїе ѡ҆брѧ́щеши: ра́дꙋйсѧ, въ пꙋ́ть дале́кїй и҆ многоско́рбный потекі́й, да пꙋтѝ сп҃си́тельнагѡ прича́стникъ бꙋ́деши.

Ра́дꙋйсѧ, нищетꙋ̀ самоизво́льнꙋю себѣ̀ ᲂу҆сво́ивый: ра́дꙋйсѧ, гла́домъ и҆ жа́ждею мно́гажды томи́мый.

Ра́дꙋйсѧ, въ мл҃твахъ денноно́щныхъ пребыва́вый: ра́дꙋйсѧ, слеза́ми ᲂу҆миле́нїѧ лицѐ твоѐ ѡ҆роша́вый.

Ра́дꙋйсѧ, терпѣ́нїѧ сто́лпе непоколеби́мый: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры а҆дама́нте крѣ́пкїй.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ г҃.

Си́лою бж҃їею ᲂу҆крѣпле́нный, пꙋ́ть дале́кїй соверши́лъ є҆сѝ и҆ гра́да є҆де́са дости́глъ є҆сѝ, а҆леѯі́е достохва́льне, въ не́мже, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ни́щихъ, пребыва́лъ є҆сѝ въ ѕлострада́нїи и҆ нищетѣ̀, ко хра́мꙋ бж҃їю вы́нꙋ примета́ѧсѧ и҆ мл҃твы ᲂу҆се́рдныѧ со мно́гими слеза́ми приносѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ, зовы́й: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́лъ є҆сѝ, ст҃че бж҃їй, нб҃о покро́вомъ и҆ зе́млю ѻ҆дро́мъ ᲂу҆покое́нїѧ, рꙋ̑бища же ᲂу҆бѡ́гаѧ ѡ҆дѣѧ́нїемъ многоподви́жномꙋ твоемꙋ̀ тѣ́лꙋ, зно́емъ ѡ҆палѧ́емꙋ и҆ мра́зомъ померза́емꙋ, є҆мꙋ́же ни ма́лагѡ ᲂу҆гожде́нїѧ не попꙋска́лъ є҆сѝ, да не воз̾ѡблада́етъ пло́ть над̾ дꙋ́хомъ твои́мъ, любо́вїю ко гдⷭ҇ꙋ пламенѣ́вшимъ. Въ таковѣ́мъ по́двизѣ твое́мъ є҆ди́но ᲂу҆тѣше́нїе хрⷭ҇та̀ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, и҆́же и҆ на́мъ внꙋша́етъ вопи́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ за́пада на восто́къ прише́дый взыска́ти со́лнца пра́вды, свѣ́тъ невече́рнїй: ра́дꙋйсѧ, того̀ во глꙋбинѣ̀ твоегѡ̀ бг҃олюби́вагѡ се́рдца ѡ҆брѣты́й.

Ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче бж҃е́ственнагѡ сїѧ́нїѧ, мі́ра концы̀ ѡ҆зари́вый: ра́дꙋйсѧ, твои́ми хрⷭ҇топослѣ́довательными стопа́ми є҆де́съ ѡ҆ст҃и́вый.

Ра́дꙋйсѧ, пра́вило вѣ́ры и҆́стинныѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бразе нищеты̀ дꙋхо́вныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ дꙋшѣ̀ твое́й добродѣ̑тели высѡ́кїѧ возрасти́вый: ра́дꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїѧ сокро́вище драго́е сохрани́вый.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ѵⷢ҇лїѧ хрⷭ҇то́ва до́брый храни́телю: ра́дꙋйсѧ, за́повѣдей і҆и҃совыхъ ᲂу҆се́рдный и҆сполни́телю.

Ра́дꙋйсѧ, на землѝ нбⷭ҇но пожи́вый: ра́дꙋйсѧ, бг҃ꙋ соверше́ннѡ ᲂу҆годи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю страсте́й ю҆́ношескихъ воздержа́нїемъ ᲂу҆кроти́лъ є҆сѝ, ст҃е а҆леѯі́е, и҆ посто́мъ сꙋгꙋ́бымъ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ красотꙋ̀ лица̀ твоегѡ̀: тѣ́мже возсїѧ̀ въ дꙋшѝ твое́й нетлѣ́ннаѧ красота̀ бл҃года́тнагѡ безстра́стїѧ, бл҃гоꙋго́днаѧ краснѣ́йшемꙋ па́че сынѡ́въ чл҃вѣ́ческихъ хрⷭ҇тꙋ̀, є҆мꙋ́же во ᲂу҆мерщвле́ннемъ тѣлесѝ сла́дцѣ воспѣва́лъ є҆сѝ пѣ́снь хвалы̀ и҆ бл҃годаре́нїѧ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавъ кли́рїкъ цр҃кве є҆де́сскїѧ въ видѣ́нїи гла́съ ѿ і҆кѡ́ны бг҃омт҃ре, чл҃вѣ́комъ бж҃їимъ тѧ̀ нарица́ющъ, досто́йнымъ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, є҆го́же мл҃тва, ꙗ҆́кѡ кади́ло бл҃гово́нное, восхо́дитъ пред̾ лицѣ̀ бж҃їе, и҆ повелѣва́ющъ ввести́ тѧ внꙋ́трь цр҃кве ѿ притво́ра, и҆дѣ́же ни́щетнѡ пребыва́лъ є҆сѝ, ᲂу҆диви́сѧ ѕѣлѡ̀ таковѣ́й ст҃ости твое́й, а҆леѯі́е бг҃обл҃же́нне, и҆ вве́дъ тѧ̀ въ цр҃ковь гдⷭ҇ню, ᲂу҆бл҃жа́ше тѧ̀ зва̑нїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще, преꙋкра́шенное чⷭ҇тото́ю: ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ бл҃года́ти прїѧ́телище, сїѧ́ющее добродѣ́телей красото́ю.

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ мт҃ре словесы̑ похвале́нный: ра́дꙋйсѧ, цр҃и́цею нб҃сѐ и҆ землѝ чл҃вѣ́комъ бж҃їимъ наименова́нный.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мѧ но́вое и҆ та́инственное ѿ влⷣчцы мі́ра полꙋчи́вый: ра́дꙋйсѧ, смире́нїемъ высо́каѧ стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, нището́ю бога́тство нетлѣ́нное сниска́вый: ра́дꙋйсѧ, по́честь вы́шнѧгѡ зва́нїѧ досто́йнѡ воспрїѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твъ бл҃гопрїѧ́тное кади́ло: ра́дꙋйсѧ, црⷭ҇твїѧ го́рнѧгѡ ре́вностный и҆ска́телю.

Ра́дꙋйсѧ, въ притво́рѣ цр҃ко́внѣмъ днѝ и҆ но́щи мл҃твеннѡ провожда́вый: ра́дꙋйсѧ, внꙋ́трь хра́ма бж҃їѧ повелѣ́нїемъ бг҃омт҃ре чⷭ҇тнѡ введе́нный.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ, а҆леѯі́е ст҃е, є҆гда̀, и҆збѣга́ѧ сла́вы чл҃вѣ́ческїѧ, ѿ є҆де́са ᲂу҆дали́лсѧ є҆сѝ во и҆ны́ѧ страны̑, ѻ҆ба́че бж҃їимъ про́мысломъ кора́бль, на не́мже плы́лъ є҆сѝ, ко ѻ҆те́чественномꙋ твоемꙋ̀ гра́дꙋ ри́мꙋ принесе́сѧ: ты́ же, позна́въ въ се́мъ во́лю гдⷭ҇ню та́мѡ тебѐ подвиза́тисѧ, прите́клъ є҆сѝ къ до́мꙋ роди́телей твои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ ни́щихъ, ᲂу҆ вра́тъ є҆гѡ̀ водвори́лсѧ є҆сѝ, слеза́ми ѡ҆мыва́ѧ лицѐ твоѐ и҆ вопїѧ̀ ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвъ тѧ̀ бг҃олюби́вый роди́тель тво́й, ст҃е а҆леѯі́е, стра́нна и҆ ни́ща ѻ҆́бразомъ, млⷭ҇рдова ѡ҆ тебѣ̀ и҆ хи́жинꙋ ма́лꙋ повелѣ̀ соѡрꙋди́ти тебѣ̀ ᲂу҆ вра́тъ своегѡ̀ до́ма, въ не́йже пита́ше тѧ̀ хрⷭ҇та̀ ра́ди, ѿню́дъ не познава́ѧ въ тебѣ̀ своегѡ̀ сы́на: ты́ же, ни́щетнѡ въ до́мѣ роди́тельстѣмъ пребыва́ѧ, всѧ́кꙋю нꙋ́ждꙋ стра́нническꙋю и҆ поноше́нїе ни́щенское претерпѣ́лъ є҆сѝ, подвиза́ѧ ны̀ бл҃гохвали́ти тѧ̀ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́жество вели́кое показа́вый: ра́дꙋйсѧ, въ терпѣ́нїи мно́зѣмъ преꙋспѣ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ до́мѣ роди́телей твои́хъ незна́емь пребыва́вый: ра́дꙋйсѧ, ско́рбь и҆̀хъ ѡ҆ лише́нїи твое́мъ всегда̀ созерца́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сѣ́тованїѧ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ слы́шавый: ра́дꙋйсѧ, сле́зы ма́тере твоеѧ̀ ви́дѣвый.

Ра́дꙋйсѧ, пла́чъ ѡ҆брꙋ́чницы твоеѧ̀ позна́вый: ра́дꙋйсѧ, се́рдце твоѐ си́ми болѣ́зненнѡ ᲂу҆ѧзвлѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, поношє́нїѧ и҆ ᲂу҆кори̑зны ѿ слꙋ́гъ роди́телей твои́хъ неѕло́бнѡ воспрїѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, бїє́нїѧ и҆ заꙋшє́нїѧ ѿ ни́хъ молчали́вѡ переноси́вый.

Ра́дꙋйсѧ, за ѡ҆би́дѣвшыѧ тѧ̀ непреста́ннѡ бг҃а ᲂу҆молѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, самоизво́ленъ мч҃нкъ вои́стиннꙋ бы́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ є҆ѵⷢ҇льскїѧ кро́тости бы́лъ є҆сѝ, ст҃е а҆леѯі́е, ѡ҆́бразомъ житїѧ̀ твоегѡ̀ многотерпѣли́вагѡ всѣ́мъ показꙋ́ѧй, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ возмѡ́жна чл҃вѣ́кꙋ ѡ҆ ᲂу҆крѣплѧ́ющемъ бз҃ѣ, є҆го́же си́лою въ немощнѣ́й пло́ти вели́кїѧ по́двиги соверши́лъ є҆сѝ и҆ мнѡ́гїѧ страда̑нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы, досто́йнѡ и҆ пра́веднѡ воспѣва́ѧ прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ серафі́мскꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ въ дре́внемъ ри́мѣ неѡбыча́йными пѡ́двиги твои́ми, а҆леѯі́е бл҃же́нне, и҆ си́ми ѡ҆зари́лъ є҆сѝ бл҃года́тнѡ всю̀ цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ: кто́ бо не ᲂу҆мили́тсѧ, слы́ша твоѐ пачеесте́ственное терпѣ́нїе и҆ мнѡ́гаѧ ѕлострада̑нїѧ, въ до́мѣ роди́телей твои́хъ воспрїѧ́таѧ самоизво́льнѡ, и҆ ка́кѡ, наслѣ́дникъ сы́й тогѡ̀ до́ма, ѿ слꙋ́гъ є҆гѡ̀ ᲂу҆кори́зны и҆ ра́ны преноси́лъ є҆сѝ ра́достнѡ. Сегѡ̀ ра́ди прино́симъ тѝ ѿ ᲂу҆се́рдїѧ на́шегѡ сїѧ̑ пѣсноглашє́нїѧ:

Ра́дꙋйсѧ, вели́кїй ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, въ ми́рѣ преми́рнѡ пожи́вый: ра́дꙋйсѧ, равноа́гг҃льный слꙋго̀ гдⷭ҇ень, многоболѣ́зненнѡ жи́знь твою̀ препроводи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, безче́стїе въ сла́вꙋ себѣ̀ вмѣни́вый: ра́дꙋйсѧ, ра́ны на тѣ́лѣ твое́мъ терпѣли́вѡ носи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, лани̑ты твоѧ̑ ѿ заꙋше́нїй не ᲂу҆клони́вый: ра́дꙋйсѧ, плещи̑ твоѧ̑ на ᲂу҆дарє́нїѧ преда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆плева́нїѧ хрⷭ҇топодража́тельнѡ принима́вый: ра́дꙋйсѧ, молча́нїемъ на ᲂу҆кори́зны ѿвѣща́вый.

Ра́дꙋйсѧ, во хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆тѣше́нїе є҆ди́но ѡ҆брѣты́й: ра́дꙋйсѧ, воспомина́нїемъ крⷭ҇тныхъ страда́нїй і҆и҃совыхъ скѡ́рби твоѧ̑ ᲂу҆слажда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, великодꙋ́шный многострада́льче: ра́дꙋйсѧ, добропобѣ́дный подви́жниче.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ з҃.

Хотѣ́нїе є҆ди́но и҆мѣ́лъ є҆сѝ, чл҃вѣ́че бж҃їй, є҆́же бл҃гоꙋгожда́ти бг҃ꙋ: тѣ́мже всѧ̑ вре́мєннаѧ въ ᲂу҆мє́ты вмѣни́лъ є҆сѝ, и҆ наслѣ́дникъ мно́гагѡ бога́тства бы́въ, сїѐ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ни́щъ и҆ стра́ненъ пребыва́ѧ, въ роди́тельстѣмъ до́мѣ непознава́емъ и҆ ѕѣлѡ̀ ᲂу҆ничижа́емъ, при́снѡ воздыха́ѧ ко гдⷭ҇ꙋ и҆ сле́знѡ молѧ́сѧ, да сподо́битъ тѧ̀ въ странѣ̀ бл҃же́нства вѣ́чнагѡ пѣ́ти є҆мꙋ̀ со ст҃ы́ми: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́во и҆ неѡбыча́йнѡ тече́нїе соверши́лъ є҆сѝ житїѧ̀ твоегѡ̀, ст҃е а҆леѯі́е, средѝ мі́ра чꙋ́ждѡ мїрски́хъ пристра́стїй и҆ всѧ́кїѧ скве́рны грѣхѡ́вныѧ: тѣ́мже прїѧ́лъ є҆сѝ въ дꙋшѝ твое́й бг҃овѣ́дѣнїѧ да́ръ соверше́нъ и҆ бы́лъ є҆сѝ ѡ҆дꙋшевле́нный хра́мъ трисїѧ́ннагѡ бж҃ества̀, въ не́мже хрⷭ҇то́съ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ ѻ҆би́тель себѣ̀ сотворѝ, на́съ же наꙋчѝ зва́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ подо́бниче и҆ чл҃вѣ́кѡвъ красото̀: ра́дꙋйсѧ, ри́зꙋ дꙋше́внꙋю дѣ́вства чⷭ҇тото́ю ᲂу҆бѣли́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ ра́дость гдⷭ҇а твоегѡ̀ вше́дый: ра́дꙋйсѧ, доброво́льною нището́ю превозвы́шенный.

Ра́дꙋйсѧ, терпѣ́нїемъ твои́мъ съ многострада́льнымъ і҆́ѡвомъ сравни́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ничиже́нїемъ твои́мъ є҆ѵⷢ҇льскомꙋ ла́зарю подража́вый.

Ра́дꙋйсѧ, болѣ́зньми мно́гими здра́вїе дꙋшѝ стѧжа́вый: ра́дꙋйсѧ, страда́ньми неисче́тными црⷭ҇твїе хрⷭ҇то́во прїѡбрѣты́й.

Ра́дꙋйсѧ, ве́тхагѡ ри́ма бл҃года́тное ѡ҆бновле́нїе: ра́дꙋйсѧ, цр҃кве хрⷭ҇то́вы бж҃е́ственное ᲂу҆добре́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бѣтова́нїй і҆и҃совыхъ наслѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы таи́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ и҃.

Стра́нникъ и҆ пришле́цъ бы́лъ є҆сѝ во гра́дѣ ѻ҆те́чествїѧ твоегѡ̀, ст҃е, вы́нꙋ взыскꙋ́ѧ вы́шнѧгѡ гра́да, і҆ерⷭ҇ли́ма нбⷭ҇нагѡ: є҆гда́же приспѣ̀ вре́мѧ ѿше́ствїѧ твоегѡ̀ къ бг҃ꙋ, ты̀ на хартїѝ та́йнꙋ житїѧ̀ твоегѡ̀ начерта́лъ є҆сѝ, въ позна́нїе твои́мъ роди́телемъ, и҆ неѡсла́бнѡ пребыва́лъ є҆сѝ въ по́двизѣхъ поста̀ и҆ мл҃твы, прїꙋготовлѧ́ѧсѧ ко и҆схо́дꙋ ᲂу҆миле́ннымъ пѣ́нїемъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь въ бз҃ѣ бы́въ, а҆леѯі́е ст҃е, мл҃твѣ бы́вшей на ᲂу҆ста́хъ твои́хъ, преда́лъ є҆сѝ пра́веднꙋю дꙋ́шꙋ твою̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи ми́рнѡ и҆ безмѧте́жнѡ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆снꙋ́лъ є҆сѝ: сме́рть бо тебѣ̀ вои́стиннꙋ ᲂу҆покое́нїе бы́сть ѿ страда́нїй и҆ подвигѡ́въ непреста́нныхъ, и҆ прохожде́нїе ѿ хꙋ́ждшагѡ на лꙋ́чшее. Ѡ҆ таковѣ́мъ бл҃же́ннѣмъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ мы̀ ра́дꙋющесѧ, сїѧ̑ прикла̑дныѧ тебѣ̀ прино́симъ глагѡ́лы:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃че бж҃їй, ст҃о и҆ пра́веднѡ жи́знь земнꙋ́ю соверши́вый: ра́дꙋйсѧ, во бл҃гоꙋха́нїи ст҃ы́ни сно́мъ сме́ртнымъ ѡ҆почи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, на ло́но а҆враа́ма а҆́гг҃лы несе́нный: ра́дꙋйсѧ, пѣ́нїемъ неземны́мъ ѿ ст҃ы́хъ небожи́телей встрѣ́ченный.

Ра́дꙋйсѧ, вѣнце́мъ безсме́ртныѧ жи́зни ѿ гдⷭ҇а ᲂу҆вѣнча́нный: ра́дꙋйсѧ, во ѻ҆би́тели ра́йскїѧ со сла́вою воспрїѧ́тый.

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлое лицѐ влⷣки хрⷭ҇та̀ вы́нꙋ созерца́ѧй: ра́дꙋйсѧ, прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ трист҃ꙋ́ю пѣ́снь немо́лчнѡ возглаша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, созда́телѧ го́рнихъ и҆ до́льнихъ мл҃твами твои́ми ᲂу҆милостивлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ве́сь мі́ръ хрⷭ҇тїа́нскїй предста́тельствомъ твои́мъ ѡ҆б̾е́млѧй.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ чл҃вѣ́кѡвъ ра́дованїе: ра́дꙋйсѧ, почита́ющимъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀ вѣ́рный хода́таю.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ лю́дїе ри́мстїи въ тре́петъ прїидо́ша, слы́шавше гла́съ въ собо́рнѣй цр҃кви гра́да своегѡ̀, во вре́мѧ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и свы́ше ѿ ѻ҆лтарѧ̀ глаго́лющъ и҆ повелѣва́ющъ поиска́ти тѧ̀, чл҃вѣ́че бж҃їй, да мл҃твъ твои́хъ сподо́бѧтсѧ. Тѣ́мже во ᲂу҆дивле́нїи и҆ ᲂу҆́жасѣ бы́вше, мл҃твеннѡ возопи́ша ѻ҆нѝ ко гдⷭ҇ꙋ, да ꙗ҆ви́тъ и҆̀мъ тебє̀, своегѡ̀ и҆збра́нника, зовꙋ́ще ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ свои́хъ влⷣцѣ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́йство чл҃вѣ́ческое не довлѣ́етъ къ похвале́нїю тебє̀, ст҃е а҆леѯі́е, свы́ше похвале́нномꙋ гла́сомъ бж҃е́ственнымъ, є҆го́же и҆звѣще́нїемъ лю́дїе ри́мстїи ѡ҆брѣто́ша тѧ̀, ме́ртва лежа́ща на ѻ҆дрѣ̀, съ хартїе́ю на лицѣ̀, є҆́же сїѧ́ше солнцеподо́бными лꙋча́ми, и҆ бл҃гоꙋха́нїе ве́лїе и҆схожда́ше ѿ многоподви́жнагѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ. Тѣ́мже ѡ҆брѣ́тенїемъ твои́мъ ѻ҆бра́довани, ца́рь, ст҃и́тель и҆ ве́сь наро́дъ возгласи́ша тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлый лꙋчѐ трисл҃нечнагѡ свѣ́та, ѡ҆живлѧ́ющагѡ ве́сь мі́ръ: ра́дꙋйсѧ, денни́це, возше́дшаѧ просвѣща́ти цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ мнѡ́гими чꙋдесы̑.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ости и҆ чⷭ҇тоты̀ крі́не бл҃гоꙋха́нный: ра́дꙋйсѧ, дарова́нїй бж҃е́ственныхъ сокро́вище.

Ра́дꙋйсѧ, роди́телемъ твои́мъ хартїе́ю себє̀ ꙗ҆ви́вый: ра́дꙋйсѧ, пла́чъ и҆̀хъ го́рестный на сла́достный преложи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сѣди̑ны ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ прославле́нїемъ твои́мъ просла́вивый: ра́дꙋйсѧ, сле́зы ма́тере твоеѧ̀ бл҃года́тнѡ вознагради́вый.

Ра́дꙋйсѧ, честнꙋ́ю ѡ҆брꙋ́чницꙋ твою̀, вѣ́рность тебѣ̀ сохра́ншꙋю, дꙋхо́внѡ ᲂу҆тѣ́шивый: ра́дꙋйсѧ, ве́сь наро́дъ ри́мскїй ѡ҆брѣ́тенїемъ твои́мъ ѕѣлѡ̀ возвесели́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сцѣлє́нїѧ чꙋдє́снаѧ ѿ ст҃ы́хъ моще́й твои́хъ ѡ҆би́льнѡ и҆сточи́вый: ра́дꙋйсѧ, на нб҃сѝ и҆ на землѝ по́честь посме́ртнꙋю досто́йнѡ воспрїѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ і҃.

Сп҃сти́сѧ хотѧ́щимъ примѣ́ръ бл҃гі́й житїѐ твоѐ, ст҃е а҆леѯі́е, и҆́мже всѧ̑ ны̀ поꙋча́еши ѿрѣша́тисѧ сꙋє́тъ мі́ра, и҆ска́ти же є҆ди́но на потре́бꙋ, є҆́же є҆́сть бг҃оꙋгожде́нїе. Помозѝ ᲂу҆́бѡ на́мъ, чл҃вѣ́че бж҃їй, въ се́мъ тебѣ̀ подража́ти, ᲂу҆крѣпѝ немощно́е произволе́нїе на́ше, вдохнѝ въ на́съ мꙋ́жество дꙋше́вное, ᲂу҆красѝ на́съ добродѣ́тельми и҆ ꙗ҆вѝ бы́ти наслѣ́дники црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, да съ тобо́ю на землѝ живы́хъ воспое́мъ созда́телю на́шемꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ хрⷭ҇та̀ вѣ́рный послѣ́дователь бы́лъ є҆сѝ, а҆леѯі́е бл҃же́нне, є҆го́же стра́шномꙋ прⷭ҇то́лꙋ ны́нѣ предстои́ши во сла́вѣ нбⷭ҇нѣй, ѡ҆ не́йже мы̀, земні́и и҆ пе́рстнїи, нижѐ помы́слити мо́жемъ: ѻ҆ба́че любо́вїю ᲂу҆се́рдною къ тебѣ̀ понꙋжда́еми, мы́сленнѡ созерца́емъ тѧ̀, горѣ̀ за ны̀ молѧ́щагосѧ пред̾ лице́мъ бж҃їимъ, и҆ бре́нными ᲂу҆сты̑ возсыла́емъ тѝ пѣ́нїе таково́е:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рнѡ чтꙋ́щымъ тѧ̀ ско́рый помо́щниче: ра́дꙋйсѧ, мл҃твеннѡ призыва́ющихъ тѧ̀ ᲂу҆се́рдный застꙋ́пниче.

Ра́дꙋйсѧ, првⷣниче гдⷭ҇ень, є҆го́же пра́вда возсїѧ̀ немерца́емѡ: ра́дꙋйсѧ, со́ль землѝ, ꙗ҆́же никогда́же ѡ҆бꙋѧ́етъ.

Ра́дꙋйсѧ, до́брыми дѣ́лы твои́ми бг҃а просла́вивый и҆ чл҃вѣ́ки ᲂу҆диви́вый: ра́дꙋйсѧ, житїе́мъ твои́мъ а҆́гг҃лы возвесели́вый и҆ дꙋ̑хи тмы̀ посрами́вый.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнѧгѡ мі́ра ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, до́льнѧгѡ мі́ра защище́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ри́ма сла́во и҆ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, въ чꙋдесѣ́хъ просїѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, въ млⷭ҇техъ неистощи́мый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе надгро́бное со сла́вою тебѣ̀ сотвори́ша, ст҃е а҆леѯі́е, ца́рь, ст҃и́тель и҆ ве́сь наро́дъ ри́мскїй, роди́телємъ твои́мъ и҆ ѡ҆брꙋ́чницѣ твое́й, возслѣ́дꙋющымъ чтⷭ҇но́мꙋ твоемꙋ̀ гро́бꙋ, несе́нномꙋ бл҃голѣ́пнѡ въ собо́рнꙋю цр҃ковь, ѿ него́же чꙋде́съ мно́жество и҆сточи́лъ є҆сѝ: слѣпі́и прозира́хꙋ, разсла́бленнїи ᲂу҆крѣплѧ́хꙋсѧ, недꙋ́жнїи здра́ви быва́хꙋ прикоснове́нїемъ къ мощє́мъ твои́мъ ст҃ы́мъ, во є҆́же всѣ́мъ ви́дѧщымъ такова̑ѧ возглаша́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тлѡ и҆ ра́достнѡ бы́сть погребе́нїе твоѐ, чл҃вѣ́че бж҃їй: свѣ́телъ бо лице́мъ возлежа́лъ є҆сѝ во гро́бѣ и҆ бл҃гоꙋха́нїе сла́достное и҆спꙋща́лъ є҆сѝ ѿ нетлѣ́ннагѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, си́ми зна́менꙋѧ свѣ́тлость немерца́ющꙋю ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ дꙋшѝ, въ воню̀ бл҃гоꙋха́нїѧ хрⷭ҇то́ва прите́кшїѧ и҆ мі́ра бж҃е́ственнагѡ преиспо́лненныѧ, ѿ є҆ѧ́же полноты̀ и҆ въ на́шѧ дꙋ́шы пода́ждь даѧ́нїе бл҃года́тное, да со ᲂу҆тѣше́нїемъ дꙋхо́внымъ тебѣ̀ возопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ неꙋгаси́маѧ, въ мл҃твахъ къ бг҃ꙋ горѣ̀ возжже́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, лампа́до злата́ѧ, є҆ле́емъ млⷭ҇ти до́лꙋ живꙋ́щихъ ᲂу҆маща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆лава́стре драгі́й, мѵ́ро цѣле́бное болѧ́щимъ и҆сточа́ѧй: ра́дꙋйсѧ, рѣко̀ многово́днаѧ чꙋде́съ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́ночествꙋющымъ наста́вниче до́брагѡ по́двига: ра́дꙋйсѧ, въ мі́рѣ живꙋ́щимъ ѻ҆́бразе бг҃оꙋгожде́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, зерца́ло чⷭ҇тое пра́веднагѡ житїѧ̀: ра́дꙋйсѧ, приста́нище бл҃гоѡти́шное по бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе на тѧ̀ возложи́вшихъ.

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́въ неви́димыхъ крѣ́пкїй противобо́рче: ра́дꙋйсѧ, и҆́щꙋщымъ сп҃се́нїѧ дꙋше́внагѡ бл҃гі́й споспѣ́шниче.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ нбⷭ҇ныхъ высо́тъ къ земнорѡ́днымъ ми́лостивнѡ приника́ѧй: ра́дꙋйсѧ, чтꙋ́щихъ тѧ̀ проше́нїѧ ско́рѡ и҆сполнѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть и҆ млⷭ҇ть и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀, цр҃ѧ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ, а҆леѯі́е достохва́льне: вѣ́мы бо, ꙗ҆́кѡ мно́гѡ мо́жетъ мл҃тва твоѧ̀ пред̾ лице́мъ є҆гѡ̀, и҆ бл҃гоꙋвѣ́тливо преклонѧ́етсѧ ѻ҆́нъ къ моле́нїю твоемꙋ̀. тѣ́мже ᲂу҆се́рднѡ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ смире́ннѡ про́симъ: ѡ҆кормѝ на́съ предста́тельствомъ твои́мъ въ ти́хое приста́нище хрⷭ҇то́во и҆ сподо́би наслажда́тисѧ нетлѣ́нныѧ ра́дости ст҃ы́хъ, немо́лчнѡ вопїю́щихъ славослѡ́вїѧ пѣ́снь трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще пѡ́двиги многострада́льнагѡ и҆ преди́внагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀, чл҃вѣ́че бж҃їй, хва́лимъ, сла́вимъ и҆ ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀ ᲂу҆се́рдною любо́вїю, ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇нагѡ многомо́щнагѡ предста́телѧ на́шегѡ: ты́ же, ст҃е, да́нною тѝ свы́ше бл҃года́тїю на́съ, грѣ́шныхъ и҆ мра́чныхъ, ѡ҆ст҃ѝ, просвѣтѝ и҆ наста́ви вопи́ти тебѣ̀ неѡсꙋжде́ннѡ:

Ра́дꙋйсѧ, восто́ка незаходи́магѡ присносїѧ́ющаѧ зарѐ: ра́дꙋйсѧ, вселе́ннꙋю твои́ми чꙋдесы̑ и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, моща́ми твои́ми пресла́внѡ чꙋдотворѧ́й: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бразмѝ подо́бїѧ твоегѡ̀ преди̑внаѧ соверша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ безме́здный врачꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ бл҃гі́й ᲂу҆тѣ́шителю.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ныва́ющихъ бл҃года́тное ѡ҆бодре́нїе: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющихъ внеза́пное ᲂу҆крѣпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющымъ на по́мощь ᲂу҆скорѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ житїѧ̀ ѿходѧ́щымъ застꙋпле́нїе твоѐ многомо́щное ꙗ҆влѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дости дꙋхо́вныѧ бг҃олюби́вымъ дꙋша́мъ пода́телю: ра́дꙋйсѧ, бл҃гъ вре́менныхъ и҆ вѣ́чныхъ ᲂу҆се́рдный на́мъ ᲂу҆ гдⷭ҇а проси́телю.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, ст҃ы́й и҆ бг҃опросла́вленный чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е. Тебѣ̀, горѣ̀ за ны̀ молѧ́щемꙋсѧ пред̾ прⷭ҇то́ломъ гдⷭ҇а сла́вы, мы̀, грѣ́шнїи, до́лꙋ живꙋ́щїи, сїѐ ма́лое приносѧ́ще пѣ́нїе, мо́лимсѧ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ и҆ ѿ всегѡ̀ помышле́нїѧ: мл҃твами твои́ми и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а проще́нїе согрѣше́нїй, и҆ по кончи́нѣ на́шеѧ жи́зни прїѧ́тїе въ бл҃же́нныѧ ѻ҆би́тели нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ, да съ тобо́ю во вѣ́ки пое́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ чл҃вѣ́къ нбⷭ҇ный бы́лъ є҆сѝ, а҆леѯі́е бл҃же́нне, ѿ млады́хъ бо лѣ́тъ житїѧ̀ твоегѡ̀ чⷭ҇тотꙋ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла соблю́лъ є҆сѝ и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ любо́вїю ᲂу҆се́рдною послѣ́довалъ є҆сѝ, є҆го́же взыскꙋ́ѧ, всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ и҆ дости́глъ є҆сѝ соверше́нства дх҃о́внагѡ. Сегѡ̀ ра́ди слы́шиши ѿ на́съ сїѧ̑ достодо́лжныѧ тебѣ̀ похвалы̑:

Ра́дꙋйсѧ, ве́тхагѡ ри́ма рожде́нїе: ра́дꙋйсѧ, безча́дныхъ роди́телей непло́дїѧ разрѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твъ ᲂу҆се́рдныхъ пло́дъ бг҃одарова́нный: ра́дꙋйсѧ, ѿ младе́нчества на бг҃оꙋгожде́нїе свы́ше пред̾избра́нный.

Ра́дꙋйсѧ, въ стра́сѣ бж҃їемъ до́брѣ воспита́нный: ра́дꙋйсѧ, зако́нꙋ гдⷭ҇ню вѣ́рнѡ наꙋче́нный.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ нбⷭ҇ныхъ па́че, не́же ѡ҆ земны́хъ, помышлѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, самоѿверже́нїе чꙋ́дное показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чистотꙋ̀ дѣ́вственнꙋю хрⷭ҇та̀ ра́ди непоро́чнѡ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆брꙋ́чницꙋ, красото́ю цвѣтꙋ́щꙋю, і҆и҃са ра́ди ѡ҆ста́вивый.

Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́дрый стра́нниче, ѻ҆те́чества го́рнѧгѡ взыска́вый: ра́дꙋйсѧ, бж҃їй и҆збра́нниче, всѧ̀ прилѡ́ги мі́ра, пло́ти и҆ дїа́вола побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, свы́ше нарече́нный чл҃вѣ́че бж҃їй, ст҃е а҆леѯі́е, похва́льное пѣ́нїе прино́симъ тѝ, любо́вїю чтꙋ́щїи твоѧ̀ по́двиги, терпѣ́нїе и҆ многострада́нїе, и҆́миже бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ равноа́гг҃ленъ на землѝ: ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, мл҃твами твои́ми ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Моли́тва пе́рваѧ.

Ѽ, вели́кїй хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, ст҃ы́й чл҃вѣ́че бж҃їй а҆леѯі́е, дꙋше́ю на нб҃сѝ прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇ню предстоѧ́й, на землѝ же да́нною тѝ свы́ше бл҃года́тїю разли̑чнаѧ соверша́ѧй чꙋдеса̀. При́зри млⷭ҇тивнѡ на предстоѧ́щыѧ ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й лю́ди, ᲂу҆миле́ннѡ молѧ́щїѧсѧ и҆ просѧ́щыѧ ѿ тебѣ̀ по́мощи и҆ застꙋпле́нїѧ. Прострѝ мл҃твеннѡ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ чⷭ҇тні́и рꙋ́цѣ твоѝ и҆ и҆спросѝ на́мъ ѿ негѡ̀ ѡ҆ставле́нїе согрѣше́нїй на́шихъ во́льныхъ и҆ нево́льныхъ, въ недꙋ́зѣхъ стра́ждꙋщимъ и҆сцѣле́нїе, напа́ствꙋемымъ застꙋпле́нїе, скорбѧ́щимъ ᲂу҆тѣше́нїе, бѣ́дствꙋющымъ ско́рꙋю по́мощь, всѣ̑мъ же чтꙋ́щымъ тѧ̀ ми́рнꙋю и҆ хрⷭ҇тїа́нскꙋю живота̀ кончи́нꙋ и҆ до́брый ѿвѣ́тъ на стра́шнѣмъ сꙋдѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ. Є҆́й, ст҃че бж҃їй, не посрамѝ ᲂу҆пова́нїѧ на́шегѡ, є҆́же на тѧ̀ по бз҃ѣ и҆ бг҃оро́дицѣ возлага́емъ, но бꙋ́ди на́мъ помо́щникъ и҆ покрови́тель во сп҃се́нїе, да твои́ми мл҃твами полꙋчи́вше бл҃года́ть и҆ млⷭ҇ть ѿ гдⷭ҇а, просла́вимъ человѣколю́бїе ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, въ трⷪ҇цѣ сла́вимагѡ и҆ покланѧ́емагѡ бг҃а, и҆ твоѐ ст҃о́е застꙋпле́нїе, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

АКАФИСТ

СТАРЦУ СХИИГУМЕНУ АЛЕКСИЮ ПЕНЗЕНСКОМУ

КОНДАК 1 ИЗБРАННЫЙ ОТ ГОСПОДА УГОДНИЧЕ ХРИСТОВ ПРЕБЛАЖЕННЕ АЛЕКСИЕ, ТВОИМ ЗАСТУПЛЕНИЕМ И ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ОГРАЖДАЕМИ, НЫНЕ ВСЕЧЕСТНУЮ ПАМЯТЬ ТВОЮ ПРАЗДНУЮЩЕ, МОЛИМ ТЯ УСЕРДНО: ПУТЕВОДСТВУЙ НАС НА ПУТИ СПАСЕНИЯ, ИЗБАВИ ОТ ВСЯКИХ БЕД И НАПАСТЕЙ, С ЛЮВОВИЮ ЗОВУЩИХ ТИ: РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. ИКОС 1 АНГЕЛ ЗЕМНЫЙ И ЧЕЛОВЕК НЕБЕСНЫЙ ЯВИЛСЯ ЕСИ, ПРЕПОДОБНЕ АЛЕКСИЕ, ВСЕ ЖИТИЕ ТВОЕ В ПОДВИЗЕ СТРАДАЛЬЧЕСТВОВАНИЯ ПРОВОДИЛ ЕСИ, И РАЯ ПРИ СНОБЛАЖЕННАГО ДОСТИГЛ ЕСИ, ИДЕЖЕ НЫНЕ ЛИКУЯ УСЛЫШИ И НАС, НА ЗЕМЛИ ПОЮЩИХ ТИ ТАКОВАЯ: РАДУЙСЯ, ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА БОГОМ ИЗБРАННЫЙ. РАДУЙСЯ, АНГЕЛОМ СОВЕСЕДНИЧЕ ПРЕДИВНЫЙ. РАДУЙСЯ, ГРАДУ ПЕНЗЕ ПРЕСЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ. РАДУЙСЯ, БОЖИЯ МАТЕРИ ВЕРНОЕ И ВОЗЛЮБЛЕННОЕ ЧАДО. РАДУЙСЯ, ИЗМЛАДА НА ЗЕМЛИ МНОГО ПОСТРАДАВШИЙ. РАДУЙСЯ, АКИ КРОТКИЙ АГНЕЦ ВСЯ ТЕРПЕВЫЙ. РАДУЙСЯ, ВСЕГО СЕБЕ БОГУ ПРЕДАВЫЙ. РАДУЙСЯ, С НЕВЕСЕ УТЕШЕНИЕ ПРИЕМЫЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. КОНДАК 2 ВИДИВШИ РОДИТЕЛИ ТВОЯ И ЗНАЕМИИ ЯКО БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ПОЧИНА ТЕБЕ, БЛАЖЕННЕ, РАДОСТИЮ СВЯТОЮ РАДОВАХУСЯ И ХРИСТА О СЕМ БЛАГОДАРЯЩЕ, СЛАВЯЩЕ БОГА: АЛЛИЛУИА. ИКОС 2 РАЗУМА БОЖЕСТВЕННА ИСПОЛНИВСЯ, НЕ ИМЕЕШИ БОГОСЛОВСКОГО ПОЗНАНИЯ, НА ПРОПОВЕДЬ ХРИСТОВУ БОГОМ ПРИЗВАННЫЙ, ОТ ВЕСИ ЛОМОВКИ ВО ГРАД ПЕНЗУ ОТПРАВИЛСЯ ЕСИ, ПРОСЛАВЛЯЯ ПРОСЛАВЛЬШАГО ТЯ, МЫ ЖЕ ДИВЯЩЕСЯ ТАКОВОМУ О ТЕБЕ БОЖИЮ ПРОМЫШЛЕНИЮ ВОПИЕМ ТИ: РАДУЙСЯ, БЛАГОЧЕСТИВЫЯ МАТЕРИ ТВОЕЯ ОТРАДО И УТЕШЕНИЕ. РАДУЙСЯ, НЕИЗРЕЧЕННЫХ ДАРОВАНИЙ СПОДОБИВЫЙСЯ. РАДУЙСЯ, ИСТИННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ НАСАДЙТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, БЛАГОУХАНИЕ ХРИСТОВО. РАДУЙСЯ, СТОЛПЕ ОГНЕННЫЙ, СРЕДИ МГЛЫ БЕЗБОЖИЯ ПУТЬ СПАСЕНИЯ ПОКАЗУЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ГРАДУ ПЕНЗЕ НЕБЕСНОЕ ЗАСТУПЛЕНИЕ. РАДУЙСЯ, УСЛАЖДАЮЩИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКОВ К ТЕБЕ ПРИТЕКАЮЩИХ. РАДУЙСЯ, УЧИТЕЛЮ БЛАГОЧЕСТИЯ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. КОНДАК 3 СИЛОЮ СВЫШЕ БЕЗМЕРНЫЯ СКОРВИ И БОЛЕЗНИ ПРЕТЕРПЕВ И ВСЕЦЕЛУЮ ПРЕДАННОСТЬ ВСЕСВЯТЕЙ ВОЛИ БОЖИЙ ПОКАЗАВ, ЖИВЫЙ ОБРАЗ ХРИСТОВЫХ СТРАДАНИЙ ЯВИЛСЯ ЕСИ, ОТЧЕ АЛЕКСИЕ. О ВЕЛИКОЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ ВЕЛИКАГО СТРАДАЛЬЦА! ВОСХВАЛЯЮЩЕ ТАКОВОЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И ЧИСТОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЕ ЖИТИЕ ТВОЕ, ВЗЫВАЕМ К БОГУ: АЛЛИЛУИА. ИКОС 3 ИМЕЮЩЕ ТЯ ПРОСТА, ЯКО НЕ ПОЗНАХ КНИЖНАЯ, РОЖДЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЮ МУДРОСТИЮ, МУДРЫЯ ВЕКА СЕГО ПОСРАМИЛ ЕСИ. УЧЕНАГО ПРЕМУДРЕ ОБЛИЧИВ ВРАЗУМЛЯЮЩЕ, НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ НАСТАВЛЯЛ ЕСИ. МЫ ЖЕ ПРОСЛАВЛЯЮЩЕ БОГА, ДИВНАГО ВО СВЯТЫХ СВОИХ, ВОПИЕМ: РАДУЙСЯ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЯ ИСПОЛНЕННЫЙ. РАДУЙСЯ ЕИЖЕ НИКТОЖЕ ОТ ЧЕЛОВЕК ПРОТИВИТИСЯ НЕ МОЖЕТ. РАДУЙСЯ, ЯКО МНЯЩИМСЯ МУДРЫМИ БЫТИ ПОСРАМИЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, ИСТИННЫЙ СВЕТ, ПРОСВЕЩАЯЙ И ОСВЕЩАЯЙ ВСЯЧЕСКАЯ. РАДУЙСЯ, СВОЕЮ НЕМОЩИЮ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО ПОСРАМИВЫЙ. РАДУЙСЯ, СМИРЕННЫЙ БОГОМУДРЫЙ СТРАДАЛЬЧЕ. РАДУЙСЯ, В ТЯЖКИХ ВОЛЕЗНЕХ СВОИХ НИКАКОЖЕ УНЫНИЮ ПРЕДАВЫИСЯ. РАДУЙСЯ, ЯКО ГНУШАХУСЯ ТЕБЕ И ВОСТАВАХУ НА ТЯ НЕРАЗУМНЫЯ ЛЮДИ. РАДУЙСЯ, ХРИСТОВУ ВСЕПРОЩЕНИЮ НАУЧАЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ЯКО В ТЕРПЕНИИ И ЗЛОСТРАДАНИИ ИОВУ МНОГОСТРАДАЛЬНОМУ УПОДОВИВЫЙСЯ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. КОНДАК 4 МНОГОРАЗЛИЧНЫХ БЕД И ИСКУШЕНИЙ ВЕРЫ РАДИ ПРАВОСЛАВНЫЯ И ЖИТИЯ ЧИСТАГО ПРЕТЕРПЕВЫЙ И ЕДИНАГО ТОЧИЮ НА ПОТРЕВУ ИЩА ЕЖЕ КАКО БОГУ УГОДИТИ, ОБИТЕЛЬ ПО ПОВЕЛЕНИЮ БОЖИЯ МАТЕРИ УЧРЕДИВ, В НЕЙЖЕ С ЛИКИ ИНОЧЕСТВУЮЩИХ ВОПИЯЛ ЕСИ БОГУ: АЛЛИЛУИА.  ИКОС 4 ВИДЯ БОГОМАТЕРНЮЮ ОБИТЕЛЬ, ЯКО ЗВЕЗДУ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА СИЯЮЩУЮ И НЕБЕСНЫМ СИЯНИЕМ ОСВЕЩАЮЩУЮ ПУТЬ ЗЕМНАГО ЖИТИЯ НАШЕГО, ПРОСЛАВЛЯЕМ ТРУДЫ И МОЛЕНИЯ ТВОЯ ПРЕСЛАВНЕ СТАРЧЕ, В УСТРОЕНИИ ОБИТЕЛИ СИЯ ПОТРУДИВШИЙСЯ, И БЛАГОДАРНЕ ВОПИЕМ ТИ: РАДУЙСЯ, НОВЫЙ НОЕ, КОВЧЕГА СПАСЕНИЯ ПОСЛЕДНИМ ХРИСТИАНОМ СТРОИТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, И НАМ ТИХУЮ ПРИСТАНЬ СПАСЕНИЯ УКАЗАВЫЙ. РАДУЙСЯ, СВЯТИИ ХРАМЫ ВО ОБИТЕЛИ СОЗДАВЫЙ. РАДУЙСЯ, БЕЗЧЕСТИЕ, КЛЕВЕТЫ И УКОРЕНИЕ ЗА СИЕ БЕЗ РОПОТА ПРЕТЕРПЕВЫЙ. РАДУЙСЯ, ВСЕМ СЕРДЦЕМ БЛАГОВОЛЕНИЕ ДОМУ БОЖИЮ ВОЗЛЮБИЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, МОНАШЕСТВУЮЩИХ ПРЕЧУДНОЕ КРАСОТО. РАДУЙСЯ, ПАСТЫРЮ ДОВРЫЙ, ХРИСТУ ПОДРАЖАВЫЙ. РАДУЙСЯ, САДЕ БЛАГОЧЕСТИЯ. РАДУЙСЯ, СТРАЖЕ ОБИТЕЛИ ВЕЧНЫЙ. РАДУЙСЯ, БОГОРОДИЦЫ ЗАСТУПЛЕНИЮ И ПОКРОВУ ОБИТЕЛЬ ТВОЮ ПОРУЧИВЫЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. КОНДАК 5 БОГОТЕЧНОЙ ЗВЕЗДЕ УПОДОБИЛСЯ ЕСИ ВСЕБЛАЖЕННЕ, ТЫ ОТЦА НЕБЕСНАГО ЧАДО ДОСТОЙНОЕ БЫЛ ЕСИ И СВЕТОМ ХРИСТОВЫМ ВОЗСИЯЛ ЕСИ ПРЕД ЧЕЛОВЕКИ. ВИДЕША ДЕЛА ТВОЯ БЛАГАЯ И ПРЕЧУДНАЯ МНОЗИ ВО СЛЕД ТЕБЕ НАПРАВЛЯХУ СТОПЫ СВОЯ ОТ РАСПИТИЙ ГРЕХОВНЫХ, ОВИИ УВО НА НУЖДЫ ОБИТЕЛИ ТВОЕЙ ОТ ИМЕНИЙ СВОИХ ПРИНОСЯЩЕ, И МНОЗИМ ТЫ ОТЦЕМ ДУХОВНЫМ СТАЛ ЕСИ. МЫ ЖЕ ЗА ТАКОВОЮ МИЛОСТЬ БОЖИЮ К НАМ ВОСПЕВАЕМ БОГУ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 5 ВИДЯ ПОДВИГИ ТВОЯ ОТЧЕ, ПОЕМ ХВАЛУ БОГУ, В ТЕБЕ КРОТЦЕМ И СМИРЕНИЕМ РАБЕ ДИВНО БО ПРОСЛАВИСЯ, ЯВИВ ТЯ ПАДШЕМУ И РАЗВРАЩЕННОМУ МИРУ, ОБУРЕВАЕМОМУ ВСЕЛУКАВЫМ БЕСНОВАНИЕМ ГИБНУЩЕГО В БЕЗУМИИ ГРЕХА; МЫ ЖЕ, ВО ТЬМЕ СТРАСТЕЙ УТОПЛЮЩИЯ, СЛЕЗНО ВОПИЕМ ТИ: РАДУЙСЯ, ФАКЕЛ, ОСВЕЩАЮЩИЙ НАШУ ГРЕХОВНОСТЬ. РАДУЙСЯ, КОЛОКОЛ, ПРОБУЖДАЮЩИЙ НАШУ СОВЕСТЬ. РАДУЙСЯ, ВОЗВОДЯЩИЙ НАШИ ОЧИ ОТ ЗЕМЛИ К НЕВЕСИ. РАДУЙСЯ, ОТ СТРАСТИ ПИЯНСТВА ИСЦЕЛЯЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ОТ СТРАСТИ НАРКОМАНИИ ИЗВАВЛЯЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, В БОРЬБЕ С БЛУДНОЙ СТРАСТИЮ НАМ ПОМОГАЮЩИЙ.  РАДУЙСЯ, СОКРУШЕНИЯ СЕРДЦА И СЛЕЗЫ РАСКАЯНИЯ ПРОБУЖДАЮЩИЙ. РЛДУЙСЯ, ЯКО МНОЗИМ В МИРЕ СЕМ ТОБОЮ СПАСЕНИЕ ЯВИСЯ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН. КОНДАК 6 ПРОПОВЕДУЮТ ТРУДЫ И БОЛЕЗНИ ТВОИ, СМИРЕННОМУДРЕ АЛЕКСИЕ, ИХЖЕ РАДИ ДИВНО ПРОСЛАВИ ТЯ ГОСПОДЬ, ОБИЛЬНЫЯ ИСЦЕЛЕНИЙ СТРУИ ТОБОЮ ИСТОЧАЯ НАМ, ДА ВЫНУ ПОЕМ ЕМУ: АЛЛИЛУЙА.

ИКОС 6 ВСЯКУЮ СТЯЖАЛ ЕСИ ЧУДОДЕЙСТВИЯ СИЛУ БЛАГОДАТИЮ ДИВНАГО ВО СВЯТЫХ СВОИХ БОГА, ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, НЕ ТОКМО БО МОЛИТВАМИ ТВОИМИ УСТРАШИЛ ЕСИ БЕСЫ, НО И СИЛОЮ ЛЮБВИ ТВОЕЙ СОВЕРШЕННО ИЗМЕНИЛ ЕСИ Я, БЕСА ВО АНГЕЛА ПРЕВРАТИВ. ВОСПОМИНАЯ СИЮ ПОБЕДУ ТВОЮ НАД ЗЛЫМИ ДУХИ ПРЕПОДОВНЕ, НАУЧАЕМ ВСЕХ ВОПИТИ ТЕБЕ СИЦЕ: РАДУЙСЯ, ЯКО ВЛАСТЬ НА ДУХИ НЕЧИСТЫЯ ИМЕВЫЙ. РАДУЙСЯ, ЯКО ДЕМОНИ ПРИ ВИДЕ ТЯ И НЕ ХОТЯЩЕ СЕВЕ ОТКРЫВАЮТ. РАДУЙСЯ, БЕСНУЮЩИХСЯ ОТ НАСИЛИЯ ДИАВОЛЬСКАГО СВОБОДИТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, РАЗСЛАБЛЕННЫХ УКРЕПИТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, СТРАСТИ В ДУШАХ НАШИХ ИСКОРЕНЯЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, УНЫНИЕ ОТ СЕРДЕЦ НАШИХ ОТГОНЯЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, НЕ ПОЗНАВШИМ ДУХОВНОЙ РАДОСТИ ВНЕЗАПНО СЕРДЦА РАДОСТИЮ НАПОЛНЯЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, СТРАЖДУЩИМ БЛАГОЕ УТЕШЕНИЕ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 7 ХОТЯ ВСЕБЛАДГИЙ ГОСПОДЬ ЯВИТИ ТЯ СВЕТИЛЬНИКА МИРУ, И НЕ ПОД СПУДОМ, А НА СВЕЩНИЦЕ ВЫСОКОМ ПОСТАВИТИ, ТАКО ДА ПРОСВЕТИТСЯ СВЕТ ТВОЙ ПРЕД ЧЕЛОВЕКИ ДАБЫ ПРОСЛАВИТИ ОТЦА НЕБЕСНАГО. ЛЮДИ ЖЕ ПРАВОСЛАВНЫЯ ОБРЕТШИ ТЯ ВЕЛАКАГО ЗАСТУПНИКА, АКИ БИСЕР МНОГОЦЕННЫЙ, РАДОВАХУСЯ НЕИЗРЕЧЕННО И ВОЗСЫЛАХУ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПЕНИЕ БОГУ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 7 МОЛИТВЫ ТВОЯ, БОГОЛЮБИВЕ ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, ПОДОБНО КАДИЛУ, ЕЛЕЮ И МИРУ БЛАГОУХАННОМУ, ВОСХОДЯТ БО КО ПРЕСТОЛУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ И СИЛОЮ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ТВОЕГО МИЛОСТЬ ЕГО ПРЕКЛОНЯЮТ К НАМ; ТЕМЖЕ УКРЕПЛЯЕМИ С ЛЮБОВИЮ ЗОВЕМ ТИ: РАДУЙСЯ, ЯКО ТВОИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ БЛАГАЯ НАМЕРЕНИЯ УСПЕШНО СОВЕРШАЮТСЯ. РАДУЙСЯ, ЯКО ТВОИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ КОЗНИ БЕСОВСКИЯ РАЗРУШАЮТСЯ. РАДУЙСЯ, ЯКО ТВОИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ БЛАГОПОТРЕБНОЕ ОТ БОГА ПОДАЕТСЯ. РАДУЙСЯ, ЯКО ТВОЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЕМОНИ ТРЕПЕЩУТ. РАДУЙСЯ, МОЛИТВЕННОЕ БЛАГОУХАНИЕ К БОГУ. РАДУЙСЯ, МОЛИТВУ ИИСУСОВУ УСТЫ НЕПРЕСТАННО ТВОРИВЫЙ И ВО УМЕ СОДЕРЖАВШИ. РАДУЙСЯ, ВОЗДУХ МОЛИТВОЮ ТВОЕЮ ОСВЯЩАЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, МОЛИТВЕННИЧЕ НАШ ПРЕМУДНЫЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 8 ОТРАННОЕ И ПРЕСЛАВНОЕ ЧУДО ВИДИТСЯ ВСЕМ ПРИТЕКЛЮЩИМ К ТЕВЕ, ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, ЯКО И ВОДА ИЗ КЛАДЕНЦА ТВОЕГО, ЧЕРПАЕМАЯ С ВЕРОЮ, ТЕЛЕСНЫЯ И ДУШЕВНЫЯ НЕДУГИ ИСЦЕЛЯЕТ, НАУЧАЯ ЧУДОДЕЮЩЕМУ БОГУ ПЕТИ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 8 ВЕСЬ ЕСИ БЫЛ ЛЮБОВЬ, БОГОНОСЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, НЕ ВЕДАЛ ЕСИ ПОКОЯ ДО КОНЦА МНОГОТРУДНАГО ЖИВОТА ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ ТВОИМ И СВЯТОЮ ЛЮБОВИЮ ТВОЕЮ ЧАДОМ И БЛИЖНИМ ПОСЛУЖИЛ ЕСИ. МЫ ЖЕ ВИДЯЩЕ ТЯ, ПРЕБЛАГИЙ ОТЧЕ, РАДУЮЩАГОСЯ С РАДУЮЩИМИСЯ И ПЛАЧУЩАГО С ПЛАЧУЩИМИ ВОСПЕВАЕМ ТИ СИЦЕВАЯ: РАДУЙСЯ, ЛЮБВЕ ВЕЛИКОЕ ВМЕСТИЛИЩЕ. РАДУЙСЯ, ЯКО ВСЕМ ЛЮБВЕОБИЛЬНО ВХОДЫ ДОМА ТВОЕГО ОТВЕРЗАЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, СИРЫХ И УБОГИХ ЛЮВОВИЮ СВОЕЮ СОГРЕВАЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, ПЛАЧУЩИЯ УТЕШАЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, В БЕДАХ И ОБСТОЯНИЯХ СКОРЫЙ ПОМОЩНИЧЕ. РАДУЙСЯ, ПРИЗЫВАЮЩИМ ТЯ УСЕРДНЫЙ ЗАСТУПНИЧЕ. РАДУЙСЯ, ПРИМЕР ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ И ТЕРПЕНИЯ ВСЕМ НАМ ОСТАВИВЫЙ. РАДУЙСЯ, ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ НАШИХ ВОЗЖИГАЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 9 ВСЯКОЕ ЕСТЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УДИВИСЯ ДАРУ ПРОЗОРЛИВОСТИ ИМУЩИ ОТ БОГА ПРЕПОДОБНЕ, ЯКО ТЫ ДУХОВНЫМИ ОЧЕСЫ ПРЕДРЕКАЛ ЕСИ БУДУЩАЯ ЯКО НАСТОЯЩАЯ. ЛЮДИЕ СЛЫШАЩИЯ СИЕ СО ВСЕХ СТОРОН СТЕКАХУСЯ К ТЕБЕ С НЕДОУМЕНЬМИ, СКОРБЬМИ И ПЕЧАЛЬМИ СВОИМИ И, УТЕШЕНИЕ И СОВЕТ БЛАГОРАЗУМЕН ПРИИМШЕ, БЛАГОДАРИША БОГА: АЛЛИЛУИА. ИКОС 9 ВЕТИЯ МНОГОВЕЩАННЫЯ, ЯКО РЫБЫ БЕЗГЛАСНЫЯ, НЕ МОГУТ УРАЗУМЕТИ ЯКО ВОССТАЛ СВЯЩЕННИК ИНОЙ ПО ЧИНУ МЕЛХИСЕДЕКА, ИЖЕ НЕ ПО ЗАКОНУ ЗАПОВЕДИ ПЛОТСКИЯ БЫСТЬ, НО ПО СИЛЕ ЖИВОТА НЕРАЗРУШАЕМАГО. О ПРАВЕДНЕ ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, НЕИЗРЕЧЕННАГО БОГА СВЕТИЛИЩЕ! О ДИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕ НАШЕМУ МАЛОВЕРНОМУ ВРЕМЕНИ! МЫ ЖЕ ВИДЯЩЕ СИЯ, ВОСПЕВАЕМ ТИ ПОХВАЛЬНАЯ: РАДУЙСЯ, ОЛТАРЯ ГОСПОДНЯ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, ДРАГОЦЕННЫЙ СОСУДЕ ДУХА СВЯТАГО, СОКРОВИЩЕ БЛАГИХ. РАДУЙСЯ, МАЛОЕ И СЛАБОЕ ВМЕСТИЛИЩЕ, НЕВМЕСТИМЫЯ АНГЕЛЬСКИЯ СИЛЫ ВМЕЩАЮЩЕЕ. РАДУЙСЯ, ТАЙНОВИДЧЕ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. РАДУЙСЯ, ЯКО МУДРОСТИЮ СВОЕЮ НАД ВСЕМИ ВЫСОКО СТОЯЛ ЕСИ. РАДУЙСЯ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ БЛАЖЕННАГО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ. РАДУЙСЯ, ЛУЧ ПРЕСВЕТЛЫЙ ВЕЧНАГО СОЛНЦА ПРАВДЫ. РАДУЙСЯ, СВЯТЫЯ ЦЕРКВЕ СВЕТИЛЬНИЧЕ НЕМЕРКНУЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 10 СПАСТИ ХОТЯ ВСЯ, ГОСПОДЬ БОГ НОВАГО ТЯ СВЯТАГО ПОСЛАЛ ЕСИ НАМ, ТЕМ ЧРЕЗ ТЕБЯ ИЗ ТЕМНЫХ ГЛУВИН ГРЕХА ВОЗЗВАЛ ЕСИ НАС ОТ ЖИЗНИ ГРЕХОВНЫЯ К ЖИЗНИ СВЯТЕЙ, ВОСПЕВАЮЩЕ ЕМУ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 10 СТЕНА ЕСИ И ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ЕРЕТИЧЕСКАГО ОМРАЧЕНИЯ МИРА СЕГО БЫЛ ЕСИ, ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ПРОТИВУ ЭКСТРАСЕНСОВ И ДРУГИХ СЛУГ САТАНЫ БОРОЛСЯ ЕСИ; И ЕРЕТИКА ПРЕМУДРЕ ОБЛИЧИВ, ИЗ ЦЕРКВИ ИЗГНАЛ ЕСИ. ЗАЩИТИ И НАС СЛАБЫХ И НЕМОЩНЫХ ОТ ДЕМОНСКАГО ПРЕЛЬЩЕНИЯ И ПРОСВЕТИ ОМРЛЧЕННЫЯ ОЧИ СЕРДЕЦ НАШИХ, С ВЕРОЮ ВОПИЮЩИХ ТИ: РАДУЙСЯ, ДУШИ НАША ОСЛЕПШИЯ ПРОСВЕЩАЮЩИЙ. РАДУЙСЯ, ВЫВОДЯЩИЙ ИЗ ПОГИВЕЛИ ОБОЛЬЩЕНИЯ. РАДУЙСЯ, УЧИТЕЛЮ МНОГОПЛОДНЫЙ ВОЛКОВ ХИЩНЫХ ОБЛИЧИТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, НАСТАВНИЧЕ ВЕЛИКИЙ К ПУТЕМ СПАСЕНИЯ. РАДУЙСЯ, РАДОСТЬ ИСТИННУЮ ВО ХРИСТЕ НАМ ПОКАЗАВЫЙ. РАДУЙСЯ, НЕПОКОЛЕБИМЫЙ СТОЛПЕ, ТВЕРДО СОДЕРЖАЩИЙ СУЩИХ В ВЕРЕ. РАДУЙСЯ, ПОКРОВЕ ДУХОВНЫЙ, ОТ БЕД И НАПАСТЕЙ ЛЮДИ ТВОЯ ПОКРЫВАЯЙ. РАДУЙСЯ, СТЕНО НЕВИДИМО ОГРАЖДАЮЩАЯ, ПАЧЕ СТЕН КАМЕННЫХ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 11 ПЕНИЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ГОСПОДУ ПРИНОСИМ О ТЕБЕ ЧТУЩИЯ ТЯ, СВЯТЫЙ ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, ЯКО ДАРОВА ГОСПОДЬ НЕТЛЕННОЕ ТЕЛО ТВОЕ ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ВО УТЕШЕНИЕ И ОГРАЖДЕНИЕ, ГРАДУ ПЕНЗЕ ВО СЛАВУ И ЗАЩИЩЕНИЕ, СКОРБЯЩИМ ВО УТЕШЕНИЕ, БЕДСТВУЮЩИМ ВО ОТРАДУ И ПОМОЩЬ, БОЛЯЩИМ ВО ИСТОЧНИК ИСЦЕЛЕНИЙ, И ВСЕМ С ВЕРОЮ ПРИТЕКАЮЩИМ К ТЕБЕ, ВО СПАСЕНИЕ. ТЕМЖЕ БОГУ ВОПИЕМ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 11 СВЕТОЗАРНОЕ СОЛНЦЕ, СОБЕСЕДНИЧЕ АНГЕЛОМ БЫЛ ЕСИ НА ЗЕМЛИ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, С МОЛИТВОЮ НА УСТАХ ПРЕДАВ СВЯТУЮ ДУШУ ТВОЮ В РУЦЕ БОЖИИ ПРЕСЕЛИЛСЯ ЕСИ В ГОРНЯЯ СЕЛЕНИЯ, И МОЛЯСЯ ЗА ВЕСЬ МИР ПРЕД ПРЕСТОЛОМ ВСЕВЫШНЯГО. МЫ ЖЕ, ЖИВУЩИИ НА ЗЕМЛИ, ВОПИЕМ ТИ: РАДУЙСЯ, ЛАМПАДО БОЖЕСТВЕННАГО СИЯНИЯ. РАДУЙСЯ, НЕТЛЕНИЯ ЦВЕТЕ ПРЕКРАСНЫЙ. РАДУЙСЯ, ТАИННИЧЕ БОЖИЙ ЕЩЕ НА ЗЕМЛИ БЛАГ НЕВЕСНЫХ ВКУСИВЫЙ. РАДУЙСЯ, СЛАДОСТЕЙ ДУХОВНЫХ ПОДАТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, ЗВЕЗДО ПУТЕВОДНАЯ ПУТЬ К ЦАРСТВИЮ БОЖИЮ НАМ УКАЗУЮЩАЯ. РАДУЙСЯ, ЯКО И ПО ПРЕСТАВЛЕНИИ ТВОЕМ С НАМИ ПРЕВЫВАЕШИ. РАДУЙСЯ, В СОНИИХ И ВИДЕНИИХ ЧАДОМ ТВОИМ ЯВЛЯЯСЯ. РАДУЙСЯ, В МОЛИТВАХ ТВОИХ О НАС К БОГУ ТЕПЛЫЙ ПРЕДСТАТЕЛЮ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 12 ПОКРОВ И ПРИБЕЖИЩЕ БЫВЫЙ ВСЕМ К ТЕБЕ ПРИ-ТЕКАЮЩИМ ЕЩЕ В ЖИТИИ ТВОЕМ ТЫ, ОТЧЕ, НЕ ОСТАВИЛ ЕСИ НАС СИРЫХ, И ПО ТВОЕМ УСПЕНИИ ЯКО САМ ВО УТЕШЕНИЕ ВСЕХ ИЗРЕКЛ ЕСИ: УМЕР БО ЕСМЬ, НО АЗ ЖИВ. БОГ СОХРАНИ СВЯТЫЯ МОЩИ ТВОЯ НЕТЛЕННЫМИ ВО УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ, В ЗНАМЕНИЕ БЕЗСМЕРТИЯ. ЕГОЖЕ ПРОСЛАВЛЯЮЩЕ ВОПИЕМ: АЛЛИЛУИА.

ИКОС 12 ВОСПЕВЛЕМ ТЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ АЛЕКСИЕ, ЯКО УДИВИЛ ЕСИ МИР ЧУДЕСЫ, ИСТЕКАЮЩИМИ ОТ СВЯТЫХ МОЩЕЙ ТВОИХ ВСИ БО С ВЕРОЮ ПРИХОДЯЩИИ И ЛОБЫЗАЮЩИИ ИХ ПОЛУЧАЮТ ВСЯ БЛАГОПОТРЕБНО ПРОСИМАЯ. И МЫ ПРОСЛАВЛЯЮЩЕ БОГА, ДАВШЕГО ТЕБЕ КРЕПОСТЬ, ВЕНЧАВШЕГО ТЯ ВЕНЦЕМ НЕТЛЕНИЯ И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОБОЮ, ВОПИЕМ ТИ СИЦЕ: РАДУЙСЯ, СЛАВО ПРАВОСЛАВНЫХ И ЦЕРКВИ НЕПОКОЛЕБИМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. РАДУЙСЯ, ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКИЯ СВЯЩЕННОЕ УКРАШЕНИЕ. РАДУЙСЯ, НЕБЕСНЫЙ НАШ ПОКРОВИТЕЛЮ И СКОРЫЙ ПОМОЩНИЧЕ. РАДУЙСЯ, НА ВЫСОТУ БЕЗСТРАСТИЯ ВОЗШЕДЫЙ. РАДУЙСЯ, СО АПОСТОЛЫ У ПРЕСТОЛА ЦАРЯ СЛАВЫ ЛИКОВСТВУЯЙ. РАДУЙСЯ, МУЧЕНИКОВ ДОБРОПОВЕДНЫХ СОСТРАДАЛЬЧЕ. РАДУЙСЯ, ЗВЕЗДО СИЯЮЩАЯ В СОНМЕ ПРЕПОДОВНЫХ. РАДУЙСЯ, ГРАЖДАНИНЕ ИЕРУСАЛИМА ГОРНЯГО. РАДУЙСЯ, СВЯТЧЕ БОЖИЙ СО ВСЕМИ СВЯТЫМИ ПРОСЛАВЛЯЕМЫЙ. РАДУЙСЯ, НАШ СВЕТИЛЬНИЧЕ ВСЕСВЕТЛЫЙ И ВСЕЛЮБИМЫЙ. РАДУЙСЯ, ПРЕПОДОВНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, ЗАСТУПНИЧЕ ПОСЛЕДНИХ ХРИСТИАН.

КОНДАК 13 О ВСЕСВЯТЫЙ И ПРЕСЛАВНЫЙ УГОДНИЧЕ БОЖИЙ, ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ! ПРИИМИ ВОЗДЫХАНИЕ БЛАГОДАРНЫХ СЕРДЕЦ НАШИХ, С ЛЮВОВИЮ ТЕБЕ ПРИНОСИМОЕ. ПРЕКЛОНЯЕМ КОЛЕНА НАША ПРЕД ТВОИМИ МНОГОЛЕТНИМИ ТЯЖКИМИ СТРДАЛНЬМИ. ТВОИМИ ВСЕСИЛЬНЫМИ У ПРЕСТОЛА БОЖИЯ МОЛИТВАМИ ПОДАЖДЬ И НАМ НЕМОЩНЫМ ТВЕРДЫМИ ВО ИСКУШЕНИЯХ И ЗЛОСТРАДАНИЯХ БЫТИ. ТВЕРДО НАДЕЯТИСЯ ВЕРОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ СПАСТИСЯ, ДА И МЫ С ТОБОЮ И СО ВСЕМИ СВЯТЫМИ СПОДОБИМСЯ В ГОРНЕМ ИЕРУСАЛИМЕ ПЕТИ ВСЕБЛАГОМУ БОГУ НАШЕМУ ВЕЧНО НЕМОЛЧНОЕ: АЛЛИЛУИА.

(ЭТОТ КОНДАК ЧИТАЕТСЯ ТРИЖДЫ; ЗАТЕМ 1-Й ИКОС И 1-Й КОНДАК)

МОЛИТВА

   О ПРЕПОДОВНЕ И БОГОНОСЕ ОТЧЕ НАШ АЛЕКСИЕ, УПОВАНИЕ ХРИСТИАН, КРЕПОСТЕ НАША, СВЯТОСТИЮ ЖИТИЯ И ЧУДЕСЫ ТВОИМИ В ЗЕМЛИ ПЕНЗЕНСКОЙ ПРОСИЯВШИЙ И ПО ОТШЕСТВИИ ТВОЕМ СОНМ СВЯТЫХ ПОПОЛНИВШИЙ, ГДЕ АНГЕЛИ НЕБЕСНИИ СО ВСЕМИ СВЯТЫМИ РАДОСТНО ЛИКУЮТ, ПРИЯША ЧИСТУЮ ДУШУ ТВОЮ ВО ОБИТЕЛИ РАЙСКИЯ, ВОЗЛЕТЕВШУЮ НА НЕБЕСА ЯКО НЕБОПАРНЯЯ ОРЛЯ, И МЫ ГРЕШНИИ НА ЗЕМЛИ РАДОСТНО ПРОСЛАВЛЯЕМ ТЯ СО ВСЕМИ ГОРНИМИ СИЛАМИ И УСЕРДНО ПРОСИМ: ПАСТЫРЮ НАШ ДОВРЫЙ, УЧИТЕЛЮ ПРЕМУДРЫЙ, ДУХА СВЯТАГО СОСУДЕ ИЗБРАННЫЙ, ДИВНЫЙ ВО СВЯТЫХ, БОГОДУХНОВЕННЫЙ СВЕТОЗАРНЫЙ АНГЕЛЕ, ВЕЛИКИЙ ЧУДОТВОРЧЕ И МОЛИТВЕННИЧЕ НАШ ТЕПЛЫЙ, ВСЕМУ МИРУ СВЕТИЛО, К ТЕВЕ ВО УМИЛЕНИИ ДУШ И СОКРУШЕНИИ СЕРДЕЦ НАШИХ, БЛАГОНАДЕЖНО ПРИТЕКАЕМ И ВОПИЯ УСЕРДНО ПРОСИМ ПОМОЩИ ТВОЕЯ И ТЕПЛАГО КО ПРЕБЛАГОМУ БОГУ ХОДАТАЙСТВА, ДА ТВОИМИ УМИЛЕННЫМИ МОЛИТВАМИ ИСПРОСИ НАМ ОТ НЕГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБНУЮ МИЛОСТЬ, ОСТАВЛЕНИЕ МНОГИХ НАШИХ СОГРЕШЕНИЙ, ДУШИ И ТЕЛЕСИ ЗДРАВИЕ, СО СПАСЕНИЕМ; И ЯКО БЛАГ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБЕЦ, ДА БЛАГОВОЛИТ БЕЗВЕДНО В МИРЕ СЕМ ХОДИТИ НАМ ДО СКОНЧАНИЯ ЖИВОТА НАШЕГО.    ДА ЕГДА НАЙДЕТ НА НЫ ИСПЫТАНИЯ ЧАС, УКРЕПИТ НАС ВЕРЫ РАДИ ПРАВОСЛАВНЫЯ ПОДВИЗАТИСЯ ДО СМЕРТИ, ЦЕРКОВЬ СВЯТУЮ В ПРАВОВЕРИИ УТВЕРДИТ. ОТ ЯЗЫК БЕЗВОЖНЫХ, ОТ ОТСТУПНИК И ОТ ЕРЕТИКОВ ПОГИБЕЛЬНЫМИ ЕРЕСЬМИ ОСЛЕПЛЕННЫХ ОГРАДИТ. ГРАД ПЕНЗУ И ВСЯ ГРАДЫ И ВЕСИ, ОБИТЕЛЬ ТВОЮ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕД И МНОГОРАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯНИЙ СОХРАНИТ. МЕСТУ СЕМУ ВСЕМОЩНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ЯВИТ И НЕ ДАСТ ПОРАДОВАТЬСЯ ВРАГОМ, ХОТЯЩИМ ПОГУВИТИ СВЯТЫНЮ ГОСПОДНЮ. И ДА ПОЛУЧАТ ЗДЕСЬ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВСЯКИХ ЗОЛ ВСИ ПРИХОДЯЩИИ СЮДА С ВЕРОЮ!   ИМЯ ЖЕ ГОСПОДНЕ ДА ПРОСЛАВИТСЯ НА МЕСТЕ СЕМ И ДА ВОЗВЕЛИЧИТСЯ ЗАСТУПНИЧЕСТВО ТВОЕ, УГОДНИЧЕ ХРИСТОВ. ВО ВРЕМЯ ЖЕ РАЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЖИЗНИ СЕЯ ДУШИ НАША В ПОКАЯНИИ И МИРЕ АНГЕЛОМ СВОИМ СВЯТЫМ МИЛОСТИВНО ПРИЯТИ ПОВЕЛИТ, И ОТ МРАЧНЫХ И ЗЛОКОВАРНЫХ И ЛЮТЫХ ДУXОВ ДЕМОНСКИХ НА ВОЗДУСЕ ПРОШЕД НЕВОЗБРАННО К НЕМУ НЕПОСТЫДНО ПРЕДСТАТИ ПОКЛОНИТИСЯ, И БЕЗМЕРНЫЯ РАДОСТИ НЕБЕСНАГО ЦАРСТВИЯ ВКУСИТИ, И БЛАЖЕННЫЯ ЖИЗНИ СПОДОБИТ СО ВСЕМИ СВЯТЫМИ ВО ВЕКИ. АМИНЬ.

Полное собрание и описание: молитва о алексею пензенскому для духовной жизни верующего человека.

Молитва о алексею пензенскому

БЛАЖЕННОГО СТАРЦА АЛЕКСИЯ ПЕНЗЕНСКОГО

ОТРЫВКИ ИЗ 2-Й КНИГИ “ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ. “

Предисловие

Эта книга — о недавно почившем старце схиигумене Алексие, который всю жизнь провел в инвалидной коляске.

По молитвам отца Алексия происходили чудеса исцелений, решались казавшиеся неразрешенными житейские ситуации, страждущие получали духовные советы и утешение.

Сильная и непрестанная молитва делала его подлинным святым Старцем, носителем великой традиции русского старчества.

Он был прост сердцем, кроток, сам вид его источал любовь. От одного взгляда на него уже становилось светло на душе. Все лицо его светилось неземной, просветленной любовью. Эта любовь объединяла, обновляла, грела и радовала каждого, кто приближался к старцу.

От него исходила сила, привлекавшая к нему людей даже более, чем бесчисленные его чудеса.

Старец окормлял тысячи душ и брал на свои плечи все наши немощи и грехи, страдал и мучился за нас.

Побудили взяться за перо и неизменные просьбы множества людей, которые просят рассказать что-либо о батюшке, о случаях его благодатной помощи. Далеко не у каждого человека, удостоившегося в этой жизни встречи со старцем, была возможность находиться рядом с ним. Многих почитателей старца разделяют с ним тысячи километров.

Старец был не только молитвенником на земле за всех людей. Он являлся “стеной” между людьми и Богом и своим подвигом и молитвами сдерживал праведный гнев Божий.

Батюшка был светильником, который стоял пред Богом еще при жизни и сейчас предстоит пред Престолом Божиим и молится о всех, с верой к нему обращающихся.

В книге приведены случаи благодатной помощи старца и его прозорливости. С достаточной точностью приветны диалоги, из которых каждый, искренне ищущий лтсения, почерпнет полезное для своей души.

Надеемся, что “знакомство” со старцем схиигуменом Алексием укрепит веру современных христиан перед грядущими трудными временами. Мы благодарны всем боголюбивым душам, коих слишком много, чтобы перечистить, без чьей помощи не удался бы наш труд. А всех читающих нашу книгу просим помолиться о ее недостойном составителе.

Прошло шесть месяцев со дня кончины старца схиигумена Алексия. Еще при жизни старец перешагнул за незримый рубеж, отделяющий обыденность от чуда. Его мо-литва оказывала немедленное и очень сильное действие. Сам его образ помимо сознания влиял на душу человека. Тяжелый крест, который он безропотно нес до конца своей жизни для многих кажется просто невероятным.

Вот почему и после его кончины почитание отца Алексия продолжает расти. К нему за помощью обращаются все новые и новые люди. На его могилку приезжают почитатели со всех уголков России.

Написание книги было благословлено самим старцем еще при его жизни. Первая книга с названием “Приидите ко мне все труждающиеся. ” писалась на одном дыхании и была издана спустя полтора месяца после его кончины. Тираж книги быстро разошелся. Все это время к нам поступали и продолжают поступать сведения о благодатной помощи старца, как при его жизни, так и после кончины. Многие почитатели старца удостаиваются благодатных видений и исцелений. Батюшка откликается и продолжает помогать всем, кто с верой к нему обращается.

Издание второй книги дополнено новыми рассказами о помощи старца. Для удобства читателей во II главу вошли дополнительные рассказы почитателей батюшки, не вошедшие в первую книгу. В III главе приведены случаи помощи старца после его кончины.

Надеемся, что читатели этой книги обретут еще одного молитвенника и предстателя пред Богом.

Нам на Балашихинском крановом заводе помогли собрать и установить на машину кран-манипулятор. Работы с ним было очень много. Больше двух недель целая бригада занималась. Почти все пришлось менять и заново собирать.

Я рассказал начальнику производства, который непосредственно всем руководил, про нашего батюшку и про силу его молитв. И они не только с нас деньги не взяли, но еще и сами нам помогли. Установили кузов, дали запасных частей и бензином полные баки заправили.

На прощание руководство завода попросило, чтобы батюшка помолился за их предприятие. У них на заводе сложилась критическая ситуация. Не было сбыта готовой продукции. Скопилось множество нереализованных кранов, все свободные площади были ими заставлены. Зарплату было нечем платить. Почти всех рабочих они вынуждены были отправить в незапланированные отпуска.

Вернувшись в обитель, я рассказал батюшке, как нам помогли на заводе и что у них нет сбыта продукции. Батюшка коротко сказал:

— Помолимся, обязательно помолимся.

Через некоторое время мне звонит начальник производства завода и рассказывает, что у них произошло настоящее чудо. Сразу после нашего отъезда какая-то организация с севера Тюменской области скупила у них всю готовую продукцию и одновременно поступил Долгосрочный заказ на изготовление большой партии новых кранов.

Вот так быстро по молитвам батюшки исполнились на них слова “Да не оскудеет рука дающего”.

Директор одной фирмы из Челябинска Михаил полтора года назад помог обители приобрести металлопрокат. А его фирма занималась проектированием и прокладкой газопроводов. И в тот момент для фирмы были не самые лучшие времена.

Позже он мне рассказывал. Как только он нам помог, его сразу засыпали выгодными заказами, о которых он раньше и мечтать не мог. Кроме того, ему вернули старые долги, на что он уже давно не рассчитывал и попросту забыл.

Один из предпринимателей, занимающийся изготовлением мебели, рассказал мне следующий случай. Как-то он пожаловался нашему батюшке, что у него плохо складываются дела, хоть закрывай производство.

На него одновременно навалились все силовые структуры. То налоговая полиция через день приходит, то из милиции проверяют, то бандиты требуют часть прибыли. И мимо поста ГАИ не проедешь с пустыми руками. Всем дай, для семьи ничего не остается. Что заработал, почти все забирают.

Батюшка выслушал и говорит:

— Я помолюсь. А ты не мог бы и для моего храма немного досочек привезти?

— Хорошо, батюшка, привезу.

Этот человек привез в обитель машину досок. А в следующий приезд рассказывает:

— После того, как я привез в обитель доски, всех как отрезало. От меня все отстали: и налоговая полиция, и милиция, и бандиты. А, к примеру, проезжаю мимо поста ГАИ, вижу — инспектор уже поднимает жезл, чтобы тормозить. Прошу: “Батюшка, помоги”. И гаишник, будто что-то вспомнил, уходит в другую сторону или мащет палочкой, мол, проезжай.

Так батюшка помогал и продолжает помогать своими молитвами всем благодетелям и благотворителям обители. И таких случаев батюшкиной помощи можно не один десяток привести.

Однажды один предприниматель из Москвы спросил нашего батюшку, на что ему сделать упор в своей благотворительной деятельности. А батюшка ему ответил:

— Бедным хорошо помогать, церкви помогать еще лучше. Но выше всего перед Богом тебе зачтется, если будешь помогать нашему святому месту.

Батюшка от себя никогда не говорил, а как ему Господь открывал.

Раньше, когда батюшка был покрепче, он часто ездил по святым местам. Бывало, и по нескольку месяцев находился в паломнических поездках. Однажды мы с батюшкой приехали в Почаевский монастырь. Его там все знали и всегда очень хорошо принимали.

Пришли на службу. Монахи поставили батюшкину колясочку на амвоне рядом с клиросом, чтобы ему было лучше пение слышать. А сами непрестанно у батюшки то свои вопросы разрешали, то помыслы открывали, то просили сугубо помолиться.

Только одному дьякону не нравилось, что батюшкина коляска на амвоне находится, и он ее несколько раз прямо ногой хотел оттолкнуть. Выйдет он на ектению, затянет свое “паки, паки. “, а после прошений начинает батюшку прогонять:

— Ну-ка, убирайте его отсюда. Чтобы как в следующий раз выйду, вас здесь не было.

И так несколько раз предупреждал. Его вся братия урезонивают:

— Пимен, да ты что же делаешь, святого человека гонишь.

Но тот так и не унимался.

Батюшка велел, чтобы его колясочку перенесли с амвона, и сказал:

— Ну, вот раз он меня гонит, то он и сам здесь долго не задержится.

Из Почаева батюшка поехал в Одессу и там останавливался в нескольких святых местах. В одном из монастырей встречается этот дьякон, который батюшку гнал. Оказалось, что его выгнали из монастыря почти сразу же после батюшкиного отъезда за какую-то провинность. Он специально батюшку искал, чтобы попросить у него прощения. И еще он просил помолиться, чтоб его приняли в какой-нибудь монастырь.

У В. заболела тетя С, и ее срочно положили в больницу на обследование. Врачи признали у нее обострение аппендицита и сразу положили на операцию. Когда вскрыли живот, то там оказалось все воспаленным и уже сгнившим. Врачи сказали, что ей уже ничего не поможет и жить той осталось буквально несколько дней. Наскоро зашили брюшину через край и выписали домой умирать, сказав, что она проживет от силы девять дней.

В. стала запасаться продуктами для поминок. Запасла уже довольно много, но все еще закупала. Приехала к батюшке и плачется ему, что тетя С. вот-вот умрет. Батюшка говорит:

— Надо бы навестить болящую.

Сказано — сделано. Быстро собрались и сели в машину. Уже выехали со двора, а батюшка говорит:

— А маслице взяли?

Мать Зиновия отвечает:

— Беги скорее, возьми.

— Да уже поехали, ладно.

— Ничего, ничего, беги скорее возьми.

Приезжают к В. Заходят в дом, а под столом полно продуктов. Батюшка это увидел и говорит:

— Сейчас же все продукты доставай на стол и готовь.

Хозяйка растерянно отвечает:

— Это все для поминок приготовлено, если съедим, то чем поминать будем?

А батюшка “стоит на своем”:

— Доставай и готовь.

— Где ваша больная, везите меня к ней.

Его отвезли в комнату где находилась С, а она уже вся никакая. Кожа да кости, лежит — еле дышит. Батюшку подвозят к ней, а он ее бесцеремонно берет за рукав, что есть силы дергает и говорит:

— Ты что разлеглась? Ну-ка вставай, у тебя еще много

дел. Ты мне одеяние еще не доделала. Давай поднимайся.

Мать Зиновия его останавливает.

— Батюшка, ну что ты так грубо с ней, она и так еле живая.

Больную приподняли на постели в сидячее положение, и батюшка сам помазал маслицем ее раны и при этом приговаривал:

— Давай, давай, поднимайся, у тебя еще много дел,

вот и мне облачение закончишь.

Больную перестали поддерживать, и она опять упала пластом на кровать. Побыли еще немного у них и поехали домой.

Буквально через неделю — полторы после этой поездки звонок в дверь. Матушка Зиновия спрашивает:

— Это я, С, принесла облачение батюшке, уже доделала.

— С, да ты уже на ногах?!

— Да, слава Богу, все нормально, вот хожу потихонько.

После того она прожила еще пятнадцать лет и умерла совсем не от того, что предполагали врачи.

Одна женщина подарила батюшке легковую машину. Находилась эта машина у батюшки совсем недолго, и женщина приехала забирать ее обратно. Была она из другого города.

Ее стали спрашивать, зачем она забирает машину и почему вообще так поступает. Та стала объяснять, что хочет подарить ее другому человеку, ему вроде бы машина нужней. Народ у нас любопытный, стали дознаваться, кто такой. И выяснилось, что тот человек тоже больной, но ходит сам.

Тогда ей стали говорить:

— Зачем забираешь у батюшки машину, ведь он сам не может ходить и ему она нужнее?

Не найдя достойного обоснования своему поступку, женщина ответила, что у нее на сердце уже легло подарить эту машину именно тому человеку, а не нашему батюшке.

Батюшка как только узнал, что эта женщина хочет забрать обратно машину, сразу сказал:

— Не препятствуйте ей в этом и не отговаривайте. У меня еще много будет разных машин, очень много и даже новых.

Женщина забрала машину и при перегоне в другой город машина попала в аварию. Только по Божией милости никто из пассажиров серьезно не пострадал. А машина разбилась так, что восстановлению уже не подлежала. А у батюшки впоследствии действительно было много разных машин и даже несколько новых.

Старец схиигумен Алексий – избранник Божий. За тяжелый крест, который батюшка нес всю жизнь, Господь наделил его всеми благодатными дарами: знанием воли Божией и прозорливостью, исцелением болезней и изгнанием бесов. Батюшка помогал всем страждущим, только ничего не мог сделать для себя.

Ныне на небесах он продолжает молиться за призывающих его и посещать их, как показывают чудеса и исцеления, отмечаемые многими его почитателями.

Неверующие люди говорят, что в наше время уже нет чудес. А разве это не чудо? Рядом с ними жил человек святой жизни, который прозревал, исцелял, чудотворил.

Батюшка всеми силами старался скрыть себя от внешнего мира. Скрыть свои чудотворения и необыкновенные дарования. Он чуждался всякой славы. Своим духовным детям старец не раз выговаривал, что рассказывали о нем. Батюшка говорил:

— Кому надо ко мне прийти, они все равно придут.

Отчасти это удавалось. Встречи с батюшкой и духовного общения с ним удостоились сравнительно немногие. Как сбываются в наше время пророчества святых отцов:

В последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей, и не будут совершать среди них знамений и чудес, но пойдут путем делания, растворенного смирением.

Скрыл себя старец не только от бурлящего мира, но даже и от своих самых близких людей которые до самой его кончины были бесконечно ему преданы. Батюшка несколько раз при жизни говорил своим духовным чадам:

— Вы даже не знаете, с кем живете.

Для многих его почитателей это открывается только сейчас.

Старец после кончины много утешительного открывает своим духовным чадам. Кому-то подает мысль, что им нужно делать для исцеления от болезни. Другим говорит, что они должны сделать не только для своего спасения, но и для своих неверующих родственников.

Многим помогает песочек, взятый с батюшкиной могилки. Его пьют по чуть-чуть, расворяя в воде, и получают облегчение и исцеление. Кроме того, старец благословил через своих духовных чад передать следующие его слова:

“Все, кто будет ежедневно читать мне акафист, за того и я буду молиться”.

“Во время чтения акафиста за этого человека идет молитва перед Престолом Божиим”.

“Пусть никто не сомневается в этих словах”.

Эти слова старца Алексия были засвидетельствованы многими его духовными чадами.

Тысячи людей обрели молитвенного предстателя перед Богом, а для многих из них старец Алексий стал духовным наставником.

В этой книге собраны свидетельства его чудодейственной помощи, а также воспоминания людей, в чьей жизни встреча с отцом Алексием оставила неизгладимый след.

Отче Алексие, моли Бога о нас!

Блог о здоровом образе жизни

народные методы лечения

Пензенский чудотворец

Пишу о необыкновенном человеке – пензенском старце схиигумене Алексии, который жил в наше время (1930-2005 гг.). Это человек с очень удивительной судьбой. Он всю жизнь претерпевал физические страдания, так как родился с тяжелейшим недугом. Передвигался он только в коляске, но управлять ею сам не мог – его перевозили. За ним ухаживали мама его Ангелина и его почитатели, послушники церкви.

В то же время жизнь старца была очень насыщенной и счастливой. Господом ему была предусмотрена благодарная миссия – оказывать всевозможную помощь нуждающимся. Он обладал даром прозорливости, чудотворения и исцеления. Не было такого вопроса, на который у него не нашлось бы ответа. Не было такого дела, которого он не мог бы разрешить. Сейчас просто невозможно описать все чудеса и исцеления, которые Господь творил и продолжает творить через своего избранника – старца Алексия.

Раньше почитатели старца приезжали в Пензу и непосредственно встречались с батюшкой. Теперь приезжают в созданную старцем обитель в поселке Победа (теперь этот поселок входит в черту г. Пенза) и на его могилку.

Иеромонах Гавриил (Алексеев) написал о старце Алексии книгу и обратился к почитателям с просьбой засвидетельствовать случаи батюшкиной помощи. Поток писем от счастливчиков, обращавшихся к старцу и получивших помощь, оказался очень большим. И тогда на основе писем издали еще шесть книг.

Были написаны молитва и Акафист. К батюшке Алексию можно обращаться в любое время – надо прочитать Тропарь, Кондак, Величание и своими словами изложить просьбу. Любимые слова старца: «Ты только вспомни и подумай обо мне, и я на помощь к тебе приду».

Образ Христовой любви и терпения являя, покров и защищение Земли Пензенской и непобедимого Православия, всеславие, Божий угодниче истинный Алексие, к служению Христову от чрева матери предызбранный, Богу угодил еси. Тем же тебя Господь даром прозрение и исцеления обогатил, и ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоиши и молишися о душах наших.

Кондак (глас 3)

Днесь радостно ликует Церковь русская, прославляющяя тя, преподобие отче наш Алексие, последних времен чудотворца предивного, Православия одеждею свыше истканною, веры истинной хранителю.

Ублажаем тя, преподобие отче наш Алексии, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

Комментарии

Добавить комментарий

Популярные записи

Куда вы смотрите, когда идете по улице? Если только под ноги, то пора менять эту привычку.

Еще год назад я тоже направляла взгляд исключительно туда, куда собиралась наступить в следующий момент. Но теперь стала делать по- другому. Конечно, иногда и на дорогу смотрю. Но иногда перевожу взгляд и на небо на уровне горизонта. Вроде очень простое правило, а зрение улуч­шает сразу за счет трех эффектов.

© 2011-2012. Блог о здоровье. Рецепты народной медицины.

Статьи

Про Пензенского батюшку Алексия издано уже семь книг, написал их иеромонах Гавриил, который служил в обители батюшки и общался с ним непосредственно в течение десяти лет. Книги называются: “Придите ко мне все труждающиеся…”

Гавриил пишет, что читая о подвижниках прошлого столетия, задаешься вопросом, почему при жизни этих подвижников о них никто ничего не знал, и мы узнаем об их дарах, способностях и помощи людям только тогда, когда они уже закончили свой жизненный путь, и почти не осталось очевидцев их добродетельной жизни.

Сейчас, как все почти что слышали, время сжимается, по данным японских исследователей в сутках уже не двадцать четыре часа, а семнадцать, а на время написания этого материала похоже, что и меньше. И ритм жизни естественно убыстряется даже по сравнению с прошлым столетием. Да и жить становится все сложнее и сложнее не только в материальном и физическом плане, но и в духовном. Люди не знают, как жить, вокруг столько безнравственности, лжи и обмана и на частном, и на государственном уровне. Поэтому книги о благочестивых, прозорливых старцах, которых в наше время не так много, просто необходимы как воздух.

Поэтому иеромонах Гавриил решил написать о схиигумене Алексие, который жил в наше время и отошел ко Господу 8 января 2005 года. Да и очень многие почитатели старца просили рассказать о случаях благодатной помощи старца, хотя находились они зачастую за многие тысячи километров от старца, но молились, просили о помощи и батюшка им помогал.

Пензенский старец схиигумен Алексий был избранником Божием, он в жизни терпел очень много мучений, поношений и гонений, и Господь наделил его многими благодатными дарами – знанием Божией воли, прозорливостью, изгнанием бесов. Он помогал всем, кто к нему обращался, никому не отказывал, а вот для себя ничего не мог сделать. Старец окормлял и помогал тысячам людей, брал на себя немощи и грехи людей, страдал и мучился за них.

История начала написания книг о старце

Иеромонах Гавриил, выполняя разные послушания по благословению старца, часто рассказывал многим о батюшке, показывал фотографии. Батюшка нередко ругал его за это, так как не хотел славы, поэтому Гавриил был удивлен, когда узнал, что старец благословил матушку Лидию писать о нем книгу.

Книги о старцах пишут обычно после их кончины, поэтому отцу Гавриилу стали приходить мысли о том, что батюшка готовится покинуть этот мир, но этому не хотелось верить.

В октябре 2004 года вышла книга “Путь к старцу”, она вышла неожиданно быстро и уже на Михайлов день (собор Архангела Михаила 21 ноября), батюшка раздавал ее духовным чадам, которые присутствовали на празднике.

На следующий день Гавриил уезжал в командировку и исповедовался у батюшки, в конце исповеди он попросил у батюшки благословения написать о нем книгу. Он сказал, что у него есть много случаев помощи батюшки своим духовным чадам, и он хочет написать об этом простым живым языком. Батюшка благословил его писать и издать в количестве пятисот экземпляров. Гавриил спросил, нужно ли чье-то благословение или достаточно старческого и батюшка ответил, что достаточно старческого благословения. Гавриил попросил батюшку помолиться, чтобы книга вышла к 25 февраля на память святителя Алексия митрополита Московского. Батюшка сказал: “Благословляю, напишешь”.

Книга писалась иеромонахом Гавриилом на одном дыхании. К 6 января рукопись была закончена. Нужно было напечатать рукописный текст и договориться с издателем.

А 8 января 2005 года батюшка скончался и тысячи его духовных чад осиротели.

Упокой со святыми Господи старца схиигумена Алексия.

На сегодняшний день издано семь книг о старце. В книгах приводятся описание случаев благодатной помощи старца и его прозорливости по свидетельствам очевидцев. Довольно точно приводятся диалоги, из которых каждый внимательно и с верою читающий, может приобрести много полезного для своей души.

Необходимо отметить, что книги не охватывают и сотой части подвижнической жизни старца. В них приведены лишь малое число случаев помощи духовным чадам. Ничего не говорится о внутренней жизни старца, так как она не была открыта окружающим.

Детство старца (По рассказам его сестры Екатерины)

Пензенский старец Алексий родился 10 ноября 1930 года в селе Ломовка, Пензенской области, Лунинского района. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Алексеевна Шумилины, были глубоко верующие люди. При крещении в церкви ему дали имя Михаил, честь Архангела Михаила, память которого празднуется 21 ноября.

После Михаила в семье родилось еще трое детей – Илья 1934 года рождения, Екатерина 1938 года рождения и Галина 1941 года рождения. Отца забрали на Великую Отечественную войну, и мать осталась одна с четырьмя детьми. Вскоре отец погиб, и надежды на помощь не осталось, надо было самой все решать и делать, и кормить детей.

Мишенька родился с тяжелыми физическими нарушениями, он не мог ходить и ручки его не слушались, он все время проводил в колясочки, за ним надо было ухаживать и кормить с ложечки. Мать пробовала его возить по врачам, но никто не смог помочь. Один верующий врач сказал ей, чтобы она никуда не ездила, ничего не поможет, он таким останется на всю жизнь. И мама его больше никуда не возила.

Мишенька сидел в маленькой колясочке, а сестры часто убегали играть, оставляли его одного и старшие ребята часто его обижали: тыкали палками то в рот, то в глаза, он не мог защититься.

Семья часто голодала, особенно во время войны, спасала только картошка, да хлеб из лебеды.

У мамы было три сестры, и мама среди них была самая крепкая в вере и старалась приучать к вере детей. Без молитвы в доме ничего не делалось. Если в каком-либо селе происходило знамение, то все шли туда пешком помолиться и набрать святой воды. Мама брала Мишеньку на руки или на шею и несла, на коляске не возили, она очень плохо передвигалась. Мишенька очень любил ходить в такие места, а остальные дети часто и не ходили. Он всегда был с мамой и дети нередко ревновали, что она с ним больше находилась. Им казалось, что она его больше любит. Он так и вырос на руках у мамы.

У Мишеньки рано проявились духовные дарования, постоянная устремленность к Богу, любовь к молитве. Однажды он позвал маму, чтобы она зажгла лампадку, а когда та подошла, то увидела, что лампадка уже горит, ему тогда было семь лет. Уже тогда он давал советы людям, которые приходили к нему с вопросами. Он становился вместо обузы опорой для семьи.

После войны Мишеньке было около пятнадцати лет и многие приезжали к нему получить помощь. Просили помолиться и дать совет. Приезжали и из областного города. В то время это было опасно, и Мишенька решил переехать в областной город. Молодые годы старца по рассказам Нины из Терновки

Отец Михаил со своей мамой

Нина познакомилась со старцем Алексием давно приблизительно 50 лет назад, ему тогда не было и тридцати и он жил уже в Пензе. Все его ласково называли Мишенькой, так его звала матушка Ангелина. Она всех своих детей называла ласково и также ласково обращалась ко всем, кто к ним приходил.

Матушка Ангелина приехала в Пензу позже, когда сын Илья пришел из армии. Это произошло в 1958 году. До этого вокруг батюшки были разные люди. В основном больные и пожилые. Он сам всю жизнь нуждался в посторонней помощи. Ему было тяжело, но он никогда ни на что не жаловался.

Многие приходящие к нему жаловались на разные немощи, и он молился за них.

Когда батюшка переехал в Пензу, ему было негде жить. Из церкви его приглашали пожить то одни, то другие, кто на месяц, кто на неделю. Не было у батюшки постоянного места, где он мог бы помолиться и отдохнуть. Спал на лавках, на чужих кроватях, а иногда сидя в своем кресле.

Кресло тог да было тяжелое с маленькими колесиками, которые застревали и постоянно ломались.

Батюшка переживал, что приходилось просить о помощи.

После одного посещения батюшки мама Нины стала просить папу, чтобы он разрешил построить батюшке келью на их усадьбе. Тогда все жили тяжело, денег хватало на самое необходимое, но келью батюшке стали строить.

В Терновке тогда жили в основном местные, у которых и прабабушки и прадедушки там родились. Все были верующие, в каждом доме были иконы. Многие помогали в постройке кельи. У батюшки не было денег, чтобы купить материал получше. Дергали на дне озера траву, сушили ее, она заменяла паклю. Стены обмазывали глиной, крышу покрыли толью. Окна были маленькие. Батюшка сидел рядом и с ним советовались. Всех , кто строил, он старался накормить, были щи и каша, очень вкусные.

Келья была из одной комнаты и сеней. В комнате стояла русская печь, небольшой столик, за которым ели и еду готовили, две табуретки и лавочка у печки. Была маленькая железная кровать с соломенным матрацем, позже ему подарили ватный.

Батюшка был очень рад, когда построили келью, это была его первая келья после жизни по разным углам.

Он начал благоустраивать келью с расстановки икон. Их было мало, но потом батюшка взял из своего дома в Ломовке иконы, и ему стали приносить. Он ни от каких не отказывался, просил сведущих людей реставрировать и они приобретали хороший вид. Через некоторое время в келье стало много икон, висели лампадки.

Вставал батюшка рано. Почти все время молился. В келье не было ни воды, ни электричества, надо было ходить на колонку. Пищу готовили скромную: каши, щи, горох, картошку. Во время поста пища была совсем скудная. У батюшки часто болел желудок, но лекарств он не пил и всегда соблюдал пост.

Батюшку посещали разные люди, встречал он не всех одинаково, некоторых не принимал.

С батюшкой дни проходили быстро, легко и беззаботно. Всех батюшка выслушивал внимательно и терпеливо, учил бороться со своими страстями, делать добрые дела. Позже Нина поняла, что это было самое полезное время для ее души.

Часто приходили местные девушки, пели духовные песни, говорили, что замуж не выйдут, но батюшка улыбался и говорил: “Выйдете, выйдете”.

Нинина мама была слабенькой, часто в больнице лежала, но когда поселился батюшка, стала поправляться по его молитвам. Ей с каждым месяцем становилось лучше и лучше.

Батюшку возили на большой коляске, с большими колесами, она была громоздкая. На нее ставили кресло, укрепляли его веревками, потом сажали батюшку. Было высоко, и всем приходилось тяжеловато. Зимой батюшку возили на салазках с длинными полозьями. На них устанавливали кресло. Выезжали всегда и в пургу, и в мороз.

В Пензе тогда служили в двух церквах. Батюшка чаще всего ездил в Митрофаниевскую. Он очень любил церковные службы. Но иногда везти его было некому. Дорога в церковь была в гору, и надо было четыре человека. Часто Нину просили помочь, она тогда с неохотой соглашалась. Она училась в старших классах, везти надо было с бабушками и мимо школы, и над ней подсмеивались.

Молодые стеснялись тогда ходить в церковь, если и приходили, то прятались за спины взрослых, чтобы их не увидела какая-нибудь бабушка и не поставила в пример своим внукам. А те в школе старались подшутить над ними зло.

Дорога в церковь проходила и мимо здания, где располагался райком партии. Власть в те годы не признавала церковь, и батюшка их раздражал. Вначале было спокойно, но потом в дом Нины все чаще стал приходить участковый и делать папе замечания, зачем он поселил батюшку. В церковь стали выезжать редко, но гонения не прекращались.

К батюшке приходило очень много людей, но иногда приходилось отказывать, просить, чтобы пришли ближе к вечеру. Батюшка переносил терпеливо все тяготы и никогда ни на кого не обижался. Со временем батюшке категорически запретили выезжать из кельи. Надо было искать новое место жительства и батюшка уехал в Саранск.

Нине и там пришлось пожить у нег в келье. Ее направили на практику в Саранск. Там батюшка жил в маленькой келье, но в этом же доме, через стенку, жил неверующий мужчина и проходя мимо окна, он все время что-то ворчал. Батюшка на него не обижался, лишь улыбался. Комната была старая, стены покрывались плесенью. В свободное время Нина помогала добираться батюшке до церкви, там ее никто не знал и она не стеснялась.

В Саранске тоже было неспокойно, и батюшка вернулся в Пензу.

После Саранска батюшке приходилось несколько раз менять место жительства, но находились добрые люди и всегда помогали ему, давали ему приют, Как только батюшка обустраивался на новом месте, к нему опять начинали приходить люди со своими скорбями и болезнями. Это не нравилось местной власти, и они вынуждали хозяев выселять батюшку. Со слов старца, ему приходилось семь раз начинать все сначала.

«Две формулы жизни»

Лаврентий Черниговский – Пророчество о России

Пророчество архимандрита Антонина (Капустина)

Оценка

4.1

проголосовавших:

41

В Пензенской области, в посёлке Победа, существует уже получившая довольно большую популярность, так называемая, «Михайловская обитель». Община «старца Алексия» (это другое название «Михайловской обители») расположена рядом с православным храмом Успения Божией Матери Пензенской епархии РПЦ.

Эта община НЕ имеет канонического общения с Русской Православной Церковью, хотя зачастую объявляет себя не иначе как «Истинной Православной Церковью».

 В центре духовной жизни «Михайловской обители» — почитание личности «схиигумена Алексия».

 «Старец» «Михайловской обители» — «схиигумен Алексий»

Михаил Иванович Шумилин (это его мирское имя) родился 10 ноября 1930 года в селе Ломовка Лунинского района Пензенской области с тяжёлым физическим недугом. Он – инвалид детства.

 В течение всей жизни он не мог полноценно управлять ни руками, ни ногами, передвигался в инвалидной коляске и только с чужой помощью. А главное – речь его была нечленораздельной и неразборчивой. Поэтому, когда в 22-летнем возрасте Михаила перевезли в Пензу, его мать при нём стала «переводчиком».

Совершенно очевидно, что человека в таком физическом состоянии не могли рукоположить в священный сан, который ему приписывают члены общины.

О его постриге (якобы совершённом в 1992 году) вообще стало известно не так давно – в 2007 году из книги «По вере вашей да будет вам…». Это одна из нескольких книг, написанных о «старце Алексии». Один из авторов – «священник» Геннадий Емельянов, ранее являющийся распространителем культа «Чебаркульского отрока Вячеслава».

 8 января 2005 года Михаил Шумилин скончался будучи «схиигуменом Алексием».

 Литература о «схиигумене Алексии»

В книге, озаглавленной евангельскими словами «По вере вашей да будет вам…»,  рассказывается о хиротонии «старца Алексия» в присутствии нескольких митрополитов и архимандритов, проживающих и служащих в совершенно разных местах (Тбилиси, Риге, Белгороде) и странным образом собравшихся для хиротонии Михаила Шумилина.

Также говорится о благословении почившего архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима, что является ложью. Архиепископ Серафим своего благословения не давал ни на его постриг, ни на строительство «Михайловского храма» и этой «обители».

А на самой книге стоит опять же ложное благословение правящего на тот момент архиерея – архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета, которого он не давал. Более того, опроверг сам факт такого благословения. А документов на клирика Алексия (Шумилина) в Пензенской епархии нет, и никогда не было.

(https://pravoslavie58region.ru/index.php?loc=pobeda2009-sekta.htm)

Помимо выше упомянутой книги, о нём написано ещё несколько книг сектантского толка с ложно подписанными благословениями: «Дорога к старцу», «Придите ко мне все труждающиеся…» и другие.

Они представляют собой воспоминания людей, которые общались со «старцем» и комментарии автора, призванные направить мысли читателя в нужное русло. Многие  воспоминания писались ещё при жизни «схиигумена Алексия» и с его «собственного благословения», вопреки церковным канонам.

Идеи, изложенные в этих книгах, противоречат учению Православной Церкви. В них пропагандируется учение о том, что спасение души невозможно без старца, о том, что доказательством истинности старца являются совершённые им чудеса. А ещё – запрет о поминовении «схиигумена Алексия» как усопшего, так как он однозначно святой.

(https://www.anti-raskol.ru/pages/761)

Скорее всего, сам Михаил Шумилин в силу своего недуга даже не понимал, что на самом деле вокруг него происходит. Окружающие люди использовали этого больного человека, инвалида детства, в своих корыстных целях.

Адепты этой общины распространяют по всей России этупсевдоправославную литературу. В конце книги «По вере вашей да будет вам…» даже напечатан акафист «Преподобному отцу нашему схиигумену Алексию, старцу Пензенскому». Также прилагается ламинированная фотография «старца» с тропарём и кондаком на обратной стороне.

«Михайлосвская обитель»

«Михайловская обитель» представляет собой частное подворье, огороженное кирпичным забором. Калитка – с кодовым замком, вокруг – охрана. На куполе колокольни установлен православный крест. Частое зрелище вокруг представляет собой массу машин и паломнические автобусы.

В «обители» свои законы – своё «непереводное» время, генеральная исповедь у могилки «старца» без священника (потом нужно лишь подойти к настоятелю для разрешительной молитвы), освещение воды от «батюшкиной силы» без молебна (расставляя бутылки с водой вокруг его могилы).

Приезжающие сюда люди со всей России и ближнего зарубежья, продолжают считать себя православными и по месту жительства ходить в православный храм… А в «обитель» приезжают для «благодатного общения со старцем» и взять «песочек с могилки».

При этом «Михайловские паломники» обижаются на батюшек из своих приходских храмов, которые не допускают до Причастия тех, кто вместо положенного Правила ко Святому Причащению читает акафист «старцу»…

Как и любая секта, культ «схиигумена Алексия» носит коммерческий характер. Собираются средства на «часовню на могиле старца», «монастырь» и другие цели не только в Пензенской области, но и по всей России.

Также в посёлке Победа скупают дома, ведь здесь действует «благодать старца», в связи с чем цены неоправданно высоки – превышают реальную стоимость более, чем в десять раз.

«Обителью» руководит бывший программист Александр Жуков, именующий себя отцом Рафаилом, и бывший милиционер Григорий Алексеев, называющий себя отцом Гавриилом. Члены общины представляются «последователями старца Алексия».

Наибольшую популярность «Михайловская обитель» приобрела в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, а также в Саратовской, Владимирской и Тульской областях. Книги о нём, изданные в Москве и Петербурге активно распространяются по епархиям.

«Михайловская обитель» не зарегистрирована органами юстиции. Представителей Пензенской епархии «михайловцы» в храм не пускают, на вопросы о том, кто благословил строительство храма, кто рукополагал клириков и служащих – отвечать отказываются…

Культ «старца Алексия» — движение сектантского и раскольнического духа, маскирующееся под православие. Члены общины были уличаемы в мошенничестве.

Подробное описание деятельности секты можно прочитать по ссылке src=”https://1000-molitv.ru/wp-content/uploads/2019/01/akafist-batyushke-aleksiyu-penzenskomu-32.jpg” alt=”акафист батюшке алексию пензенскому” title=”акафист батюшке алексию пензенскому” />

акафист батюшке алексию пензенскому


акафист батюшке алексию пензенскому

Оценка 3.3 проголосовавших: 9
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here