Акафист богородице скоропослушнице текст

Детально: акафист богородице скоропослушнице текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣе пред̾ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ною, и҆менꙋ́емою скоропослꙋ́шница.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́це, скоропослꙋ́шливѡ вне́млющей мл҃твамъ смире́ннымъ, и҆ тѡ́ки цѣлє́бныѧ и҆злива́ющей вѣ̑рнымъ ѿ і҆кѡ́ны своеѧ̀ ст҃ы́ѧ, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице, преклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ гласѡ́мъ на́шимъ хвале́бнымъ, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ свободи́ ны, зовꙋ́щїѧ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы бл҃гоговѣ́йнѡ тебѣ̀ слꙋ́жатъ, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы немо́лчными гла̑сы тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю а҆́гг҃лѡвъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, мы́ же грѣ́шнїи, подража́ти и҆́мъ дерза́юще и҆ досто́йно бл҃гохвали́ти тѧ̀ недоꙋмѣ́юще, смиренномꙋ́дреннѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнаго бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льское непрестаю́щее ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, трапе́зо ст҃а́ѧ, хлѣ́бомъ жи́зни на́съ пита́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ма́слино бл҃гопло́днаѧ, є҆ле́емъ млⷭ҇ти срⷣца̀ на́шѧ ᲂу҆маща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ бж҃їѧ блгⷣти сокро́вищнице неистощи́маѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ рѣко̀ приснотекꙋ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́шительнице.

Ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющихъ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ цѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныхъ ᲂу҆крепи́тельнице: ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще млⷭ҇рдїе твоѐ неисче́тное, влⷣчце, и҆ мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀, тобо́ю ꙗ҆влє́ннаѧ и҆ прⷭ҇нѡ ꙗ҆влѧ́ємаѧ чрез̾ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоѧ̑, и҆́миже, ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда́ми бг҃освѣ́тлыми, ве́сь мі́ръ хрⷭ҇тїа́нскїй ᲂу҆краси́ла є҆сѝ, велича́емъ тѧ̀, возвели́чившꙋю ро́дъ на́шъ твои́мъ бл҃говоле́нїемъ, и҆ съ любо́вїю покланѧ́емсѧ пречтⷭ҇агѡ ли́ка твоегѡ̀ и҆зѡбраже́нїю, зовꙋ́ще сн҃ꙋ твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ нбⷭ҇ный ѿкрыва́юще, бцⷣе, бл҃говоли́ла є҆сѝ въ земно́мъ жре́бїи твое́мъ, ст҃ѣ́й горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй, мнѡ́гими чꙋдесы̑ просла́вити і҆кѡ́нꙋ твою̀, ю҆́же сама̀ скоропослꙋ́шницею наименова́ла є҆сѝ гла́сомъ бжⷭ҇твеннымъ ѿ неѧ̀ и҆зше́дшимъ, да всѝ вѣ́дꙋще таково́е твоѐ ѡ҆ не́й бл҃говоле́нїе, пѣ́сненнѡ тебѣ̀ вопїю́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇рдаѧ всѣ́хъ на́съ ѡ҆ хрⷭ҇тѐ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ бж҃їѧ къ чл҃вѣ́кѡмъ проѧвле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ро́да чл҃вѣ́ческагѡ возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлаѧ пала́то бг҃а сло́ва: ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ бо́льшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ бжⷭ҇твеннагѡ а҆́гнца: ра́дꙋйсѧ, возрасти́вшаѧ на́мъ кла́съ живота̀.

Ра́дꙋйсѧ, бра́шна неги́блющагѡ ста́мно всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, пита́тельнице пита́телѧ вселе́нныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ предста́тельствомъ твои́мъ сп҃сти́сѧ ᲂу҆пова́емъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мл҃твами твои́ми наслѣ́дїе нбⷭ҇ное полꙋчи́ти ча́емъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́лою бж҃їею дѣ́йствꙋющи, неблагоговѣ́йнѡ ходи́вшаго пред̾ ст҃о́ю твое́ю і҆кѡ́ною дохїа́рскїѧ ѻ҆би́тели трапеза́рѧ ні́ла слѣпото́ю и҆ разслабле́нїемъ тѣ́ла наказа́ла є҆сѝ, бцⷣе дв҃о, да про́чее не дерза́етъ ѡ҆скорблѧ́ти тѧ̀ въ пречⷭ҇тѣмъ твое́мъ ѡ҆́бразѣ, є҆го́же въ зало́гъ бл҃говоле́нїѧ твоегѡ̀ все́й а҆ѳѡ́нстѣй горѣ̀ дарова́ла є҆сѝ млⷭ҇тивѡ, да всѝ насє́льницы є҆ѧ̀ гла̑сы прпⷣбными вопїю́тъ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀ бг҃ꙋ сло́вꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ любо́вь ве́лїю къ лю́демъ, и҆скꙋпле́ннымъ кро́вїю сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, влⷣчце всебл҃га́ѧ, покаѧ́нїе трапеза́рѧ ні́ла млⷭ҇тивѡ прїѧ́ла є҆сѝ и҆ и҆сцѣле́нїе є҆мꙋ̀ ѿ слѣпоты̀ и҆ разслабле́нїѧ дарова́ла є҆сѝ, да слꙋ́житъ непреста́ннѡ тебѣ̀ и҆ мл҃твы немѡ́лчныѧ прино́ситъ тѝ пред̾ многоцѣле́бною твое́ю і҆кѡ́ною, взыва́ѧ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны прозѧбе́нїе ст҃о́е: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сокрꙋши́вшаго главꙋ̀ дре́внѧгѡ ѕмі́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пребл҃гослове́ннаѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ нетлѣ́ннѡ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ра́дꙋйсѧ, дв҃ство и҆ ржⷭ҇тво̀ чꙋде́снѡ сочета́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, во ѻ҆бою̀ непоро́чнѡ себє̀ сохра́ньшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всеѧ̀ вселе́нныѧ ве́лїе чꙋ́до: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ родѡ́въ земны́хъ ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ и҆справле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ка́ющихсѧ въ добродѣ́тели ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, непамѧтоѕло́бнаѧ наказа́тельнице: ра́дꙋйсѧ, бл҃госе́рдаѧ вразꙋми́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́ри жите́йскїѧ и҆збѣжа́вшїи, и҆ въ ти́хое приста́нище спⷭ҇нїѧ на го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю прите́кшїи, ѡ҆брѣта́ютъ здѣ̀ ᲂу҆тѣше́нїе блгⷣтное и҆ по́мощь бжⷭ҇твеннꙋю ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, бцⷣе, ѿ неѧ́же лꙋчи̑ чꙋде́съ и҆спꙋща́еши, и҆ тѡ́ки млⷭ҇ти твоеѧ̀ и҆злива́еши неѡскꙋ́днѡ. Тѣ́мже всѝ хотѧ́щїи въ пꙋсты́нехъ а҆ѳѡ́на жа́ти спⷭ҇нїе, велича́ѧ мт҃рнїѧ щедрѡ́ты твоѧ̑, бл҃года́рственнѡ воспѣва́ютъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавъ гла́съ бжⷭ҇твенный ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, влⷣчце, трапеза́рь ні́лъ позна́ тѧ скоропослꙋ́шницꙋ бы́ти всѣ́мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ къ чꙋдотво́рномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆́бразꙋ, и҆ прїѧ́въ ѿ него̀ вразꙋмле́нїе своемꙋ̀ невѣ́жествїю и҆ прозрѣ́нїе свои́мъ слѣпотствꙋ́ющымъ ѻ҆чесє́мъ, возгласѝ тебѣ̀ бл҃года́рственнѡ ѿ дꙋшѝ:

Ра́дꙋйсѧ, вре́меннымъ наказа́нїемъ невѣ́ждъ ᲂу҆мꙋдрѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ покаѧ́нїе млⷭ҇тивѡ прїе́млющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на пꙋ́ть и҆справле́нїѧ заблꙋжда́ющихсѧ направлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ра̑ны грѣхѡ́вныѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ нерадѣ́нїи коснѣ́ющихъ любвеѡби́льнѡ ѡ҆блича́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, го́рестїю тѣле́сныхъ страда́нїй вѣ́чныхъ мꙋ́къ и҆збавлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, волне́нїе страсте́й ᲂу҆тиша́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, рꙋ́кꙋ по́мощи твоеѧ̀ погиба́ющымъ простира́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, безнаде́жныхъ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ ѿра́до.

Ра́дꙋйсѧ, наги́хъ ѡ҆дѣѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ призрѣ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃овѣща̑нныѧ глагѡ́лы твоѧ̑, ᲂу҆вѣ́дѣвше и҆́ноцы ѡ҆би́тели дохїа́рскїѧ, тебѣ̀, бжⷭ҇твеннѣй скоропослꙋ́шнице, хра́мъ соѡрꙋди́ша при трапе́зѣ, и҆дѣ́же чꙋдотво́рнаѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ пребыва́етъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, и҆ всѧ̑ вѣ̑рныѧ ᲂу҆тѣша́етъ зна́меньми твоеѧ̀ млⷭ҇ти, є҆ѧ́же не лишѝ и҆ на́съ смире́нныхъ по до́лгꙋ тѧ̀ воспѣва́ющихъ, и҆ вопїю́щихъ чꙋде́съ творцꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше тѡ́ки чꙋде́съ, ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ̑ны твоеѧ̀ скоропослꙋ́шницы и҆сточа́емыѧ, всѝ и҆́ноцы горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ стека́хꙋсѧ къ не́й на поклоне́нїе. Ты́ же, мт҃и бж҃їѧ, всѣ́мъ, по коегѡ́ждо потре́бѣ, да́ры млⷭ҇ти твоеѧ̀ неѡскꙋ́дно подава́ла є҆сѝ ѿ чꙋдотво́рнагѡ твоего̀ ѻ҆́браза, подвиза́ющи бл҃года́рнѡ вопи́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и млⷭ҇рдїѧ и҆ щедрѡ́тъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дꙋшевле́нный прⷭ҇то́ле вседержи́телѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сн҃ꙋ бж҃їю пло́ть заимода́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, черто́же безсѣ́меннагѡ ᲂу҆невѣ́щенїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, безпло́тнаго воплоти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бг҃а съ чл҃вѣ́ки соедини́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ всежела́тельное зрѣ́нїе: ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ бжⷭ҇твенное ра́дованїе.

Ра́дꙋйсѧ, пꙋстынножи́телей ти́хое весе́лїе: ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ крѣ́пкое ᲂу҆пова́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, де́мѡнскїѧ полкѝ побѣжда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, враги̑ спⷭ҇нїѧ человѣ́ческагѡ посрамлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋетъ гора̀ а҆ѳѡ́нскаѧ млⷭ҇ти и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑, пребл҃гослове́ннаѧ мт҃и гдⷭ҇а на́шегѡ, и҆ свѣ́тло красꙋ́етсѧ мно́гими чꙋдотво́рными твои́ми і҆кѡ́нами, посредѣ̀ ко́ихъ і҆кѡ́на твоѧ̀, скоропослꙋ́шница тобо́ю нарече́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ лꙋна̀ по́лнаѧ, лꙋча́ми чꙋде́съ немерца́емѡ сїѧ́етъ, просвѣща́ѧ дꙋ́ши на̑ша свѣ́томъ бж҃їѧ блгⷣти, и҆ подвиза́ѧ на́съ хвале́бнѡ взыва́ти просла́вльшемꙋ тѧ̀ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ въ пречⷭ҇тѣй і҆кѡ́нѣ твое́й, мр҃і́е бцⷣе, свѣ́тъ спⷭ҇нїѧ всѣ́мъ, блꙋжда́ющымъ во тьмѣ̀ грѣхѡ́въ и҆ страсте́й, и҆ сїю̀ нарекла̀ є҆сѝ скоропослꙋ́шницею, молѧ́щымсѧ пред̾ не́ю съ вѣ́рою и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ ѿ дꙋшѝ, ско́рꙋю по́мощь твою̀ подаю́щи вопїю́щымъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, дꙋ́ши просвѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гро́ме, соблазнѧ́ющыѧ ᲂу҆страша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоѡти́шное прибѣ́жище ᲂу҆томле́нныхъ треволне́нїемъ жите́йскагѡ мо́рѧ: ра́дꙋйсѧ, небꙋ́рное приста́нище ѡ҆бꙋрева́емыхъ волна́ми страсте́й.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ наста́внице цѣломꙋ́дрїѧ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве и҆ ѡ҆гражде́нїе дв҃ства.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆каменѣ́нїе серде́чное ᲂу҆мѧгча́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, хла́дность дꙋше́внꙋю блгⷣтнѡ согрѣва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на стезю̀ спⷭ҇нїѧ вѣ́рныхъ наставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ пꙋте́й поги́бельныхъ претыка́ющыхсѧ ᲂу҆далѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, спорꙋ́чнице на́ша къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇нѡ ᲂу҆молѧ́ющаѧ є҆го̀ ѡ҆ поми́лованїи на́съ грѣ́шныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щи всѣ́мъ показа́ти любо́вь твою̀ ве́лїю къ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ ро́дꙋ, бцⷣе пребл҃га́ѧ, въ жре́бїй тво́й земны́й го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю и҆збра́ла є҆сѝ, и҆ въ не́й селє́нїѧ и҆́ночєскаѧ ᲂу҆мно́жила є҆сѝ, да всѝ ѡ҆бꙋрева́емїи мїрско́ю сꙋето́ю, возмо́гꙋтъ ѡ҆брѣта́ти здѣ̀ ти́хое и҆ ᲂу҆до́бное приста́нище ко спⷭ҇нїю и҆, тобо́ю вспомоществꙋ́еми, сподо́бѧтсѧ наслѣ́дїѧ нбⷭ҇нагѡ и҆ пѣ́ти со ст҃ы́ми прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое зна́менїе млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀ ꙗ҆ви́ла є҆сѝ, влⷣчце, въ чꙋде́снѣмъ прославле́нїи ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ скоропослꙋ́шницы, не то́кмѡ и҆́нокѡмъ горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ, но и҆ всѣ́мъ правосла̑внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, въ ни́хже бл҃гоговѣ́йнѡ чествꙋ́етсѧ сеѧ̀ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ и҆зѡбраже́нїе, да всѝ тебѣ̀ зовꙋ́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃а на́шегѡ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, въ ржⷭ҇твѣ̀ и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃о.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѧ̀ бл҃жа́тъ всѝ ро́ди: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀ вели́чїе си́льный.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе твоѐ гдⷭ҇ь: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ возжелѣ̀ добро́ты твоеѧ̀ цр҃ь царе́й.

Ра́дꙋйсѧ, дщѝ бл҃гослове́ннаѧ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ: ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице неискꙋсомꙋ́жнаѧ сн҃а предвѣ́чнагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, прїѧ́телище непоро́чное дх҃а ст҃а́гѡ: ра́дꙋйсѧ, таи́ннице бжⷭ҇твенныѧ блгⷣти.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнѧгѡ мі́ра ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, до́льнѧгѡ мі́ра застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нники и҆ прише́льцы є҆смы̀ на землѝ и҆, по глаго́лꙋ а҆пⷭ҇ла, не и҆́мамы здѣ̀ пребыва́ющагѡ гра́да, но къ комꙋ̀ прибѣ́гнемъ, влⷣчце, въ ско́рбехъ стра́нствїѧ на́шегѡ, а҆́ще не къ тебѣ̀, всебл҃га́ѧ; Не ѿве́ржи на́съ, мт҃и бж҃їѧ, не рцы̀ на́мъ: Не вѣ́мъ ва́съ, грѣхѡ́въ ра́ди ва́шихъ! Но поми́лꙋй на́съ, си́рыхъ и҆ безпомо́щныхъ, и҆ прїимѝ на́съ въ вѣ̑чныѧ кро́вы, покрови́тельнице на́ша, да ра́достнѡ вопїе́мъ во сла́вѣ нбⷭ҇нѣй цр҃ю̀ сла́вы хрⷭ҇тꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѣ́мъ вѣ̑рнымъ ᲂу҆тѣ́шительно є҆́сть взира́ти на ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, влⷣчце, на не́йже зри́мъ тѧ̀, на рꙋкꙋ̀ твоє́ю держа́щꙋю предвѣ́чнагѡ млⷣнца, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆мꙋ́же покланѧ́ющесѧ бг҃олѣ́пнѡ ꙗ҆́кѡ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, тебѣ̀, и҆́стиннѣй бцⷣѣ, ᲂу҆миле́ннѡ глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ а҆рха́гг҃льскимъ бл҃говѣ́щенїемъ прⷭ҇нодв҃о: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и свѣ́та ᲂу҆́мнагѡ, всѣ́хъ дꙋ́шы просвѣща́ющагѡ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле ѡ҆дꙋшевле́нный нб҃сѐ и҆ землѝ творца̀.

Ра́дꙋйсѧ, кро́ткаѧ голꙋби́це: ра́дꙋйсѧ, непоро́чнаѧ а҆́гнице.

Ра́дꙋйсѧ, ча́ше, че́рплющаѧ ра́дость: ра́дꙋйсѧ, неисчерпа́емый сосꙋ́де воды̀ живо́тныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мѷрополо́жнице бл҃гоꙋха́нїѧ хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ѕлосмра́дїе страсте́й на́шихъ ѿго́нитсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆́юже позна́хомъ сн҃а бж҃їѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже наꙋчи́хомсѧ покланѧ́тисѧ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ ро́ди блажа́тъ тѧ̀ по до́лгꙋ, бл҃гослове́ннаѧ мр҃і́е бцⷣе, ѿ восто́ка бо и҆ до за́пада хва́льно и҆́мѧ твоѐ, и҆́нокѡвъ же ли́цы покрови́тельницꙋ тѧ̀ свою̀ и҆менꙋ́ютъ, наипа́че подвиза́ющїисѧ въ жре́бїи твое́мъ горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй, ю҆́же ѻ҆со́бымъ бл҃говоле́нїемъ твои́мъ ѡ҆сѣни́ла є҆сѝ, мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀ въ не́й содѣва́ющи, и҆ млⷭ҇ти твоѧ̑ бога̑тыѧ насе́льникѡмъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́ющи, да бл҃года́рнѡ вопїю́тъ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и сꙋемꙋ́дреннїи недоꙋмѣва́ютъ позна́ти та́йнꙋ твоегѡ̀ прⷭ҇нодв҃ства, бцⷣе, нижѐ мо́гꙋтъ и҆з̾ѧсни́ти си́лꙋ чꙋдотво́рнꙋю, ѿ і҆кѡ́нъ твои́хъ проистека́ющꙋю, во и҆сцѣле́нїе недꙋ́жныхъ, и҆ на всѧ́кꙋ по́льзꙋ дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю чл҃вѣ́кѡмъ. Мы́ же правосла́внѡ и҆ несꙋмнѣ́ннѡ прⷭ҇нодв҃ꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋюще, вѣ́рнѡ покланѧ́емсѧ і҆кѡ́нѣ твое́й ст҃ѣ́й, и҆ вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ сꙋмни́тельное слы́шанїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ и҆звѣ́стнаѧ похвало̀.

Ра́дꙋйсѧ, и҆з̾ бокꙋ̀ чⷭ҇тꙋ хрⷭ҇та̀ нетлѣ́ннѡ ро́ждшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ключѝ дв҃ства невреди́вшаѧ въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и и҆ дв҃о пребл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе препросла́вленнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дѣ́въ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, ма́терей прⷭ҇ное ра́дованїе.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на непоро́чнаѧ и҆ до́браѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ ѡ҆бѣтова́ннагѡ сокрꙋши́телѧ главы̀ ѕмі́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, па́дшихъ прароди́телей ѡ҆сꙋжде́нїѧ дре́внѧгѡ и҆зба́вльшаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆де́мъ заключе́нный человѣ́кѡмъ ѿве́рзшаѧ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ і҃.

Спⷭ҇нїе ᲂу҆строѧ́ющи хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ, бл҃говоли́ла є҆сѝ, бцⷣе, земны́й жре́бїй тво́й, го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю, въ населе́нїе и҆́нокѡмъ ѡ҆предѣли́ти, и҆ рекла̀ є҆сѝ въ видѣ́нїи пе́рвомꙋ пꙋстынножи́телю а҆ѳѡ́нскомꙋ, прпⷣбномꙋ петрꙋ̀, бы́ти горѣ̀ се́й въ жили́ще и҆́нокѡмъ прⷭ҇ное, ѡ҆бѣтова́нїи бл҃ги́ми ᲂу҆тѣ́шивши є҆го̀, ꙗ҆́кѡ бꙋ́деши помо́щница и҆ покрови́тельница всѣ́мъ, подвиза́ющымсѧ въ не́й бг҃оꙋго́днѡ, дара́ми потре́бными и҆́хъ снабдѣва́ющи, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ сп҃са́ющи, да невозбра́ннѡ пою́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ застꙋпле́нїѧ, дв҃о, и҆́нокѡмъ правосла́внымъ, и҆ всѣ́мъ подви́жникѡмъ дв҃ства и҆ чистоты̀. Тѣ́мже жре́бїй тво́й земны́й, го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю, невхо́днꙋ жена́мъ сотвори́ла є҆сѝ, да без̾ собла́зна грѣхо́внагѡ пребыва́ютъ въ не́й и҆́ноцы, на тебѐ є҆ди́нꙋ по бз҃ѣ наде́ждꙋ спⷭ҇нїѧ возлага́юще, и҆ тебѣ̀ зовꙋ́ще си́це:

Ра́дꙋйсѧ, неꙋвѧда́емый цвѣ́те дв҃ства: ра́дꙋйсѧ, крі́не се́льный чⷭ҇тоты̀.

Ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снаѧ сѣ́не нбⷭ҇наѧ, ревни́телей чⷭ҇тоты̀ ѡ҆сѣнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, премⷣрости бж҃їѧ сви́тче, рачи́телей цѣломⷣрїѧ ᲂу҆мꙋдрѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡмъ бл҃гоподвиза́ющымсѧ хода́таице спⷭ҇нїѧ: ра́дꙋйсѧ, пꙋстынножи́телей горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ покро́ве и҆ ѡ҆гражде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость блгⷣтнꙋю и҆злива́ющаѧ въ сердца̀ бг҃олюби̑выѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе дꙋхо́вное подаю́щаѧ дꙋша́мъ ѡ҆горче́ннымъ.

Ра́дꙋйсѧ, младопита́тельнице дѣ́въ и҆ безма́тернихъ сирѡ́тъ: ра́дꙋйсѧ, любо́вїю жениха̀ безсме́ртнагѡ дѣ́вственнаѧ ликостоѧ́нїѧ ᲂу҆слажда́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ тѧ́жкой борьбѣ̀ съ прираже́ньми страсте́й плотски́хъ крѣ́пкаѧ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́телей и҆́ноческихъ неꙋсы́пнаѧ блюсти́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе на́ше смире́нное, ѿ полноты̀ любвѐ и҆ ᲂу҆се́рдїѧ тебѣ̀ приноси́мое, не пре́зри, чⷭ҇таѧ, и҆ не ѿврати́сѧ ѿ на́съ, ѡ҆скверне́нныхъ мнѡ́гими грѣхмѝ, но помозѝ на́мъ, всебл҃га́ѧ, покаѧ́нїемъ ѡ҆чи́ститисѧ ѿ скве́рны грѣхо́вныѧ, и҆ преꙋспѣ́ти въ чⷭ҇тѣмъ и҆ бг҃оꙋго́днѣмъ житїѝ, тѧ̀ подвигополо́жницꙋ и҆ помо́щницꙋ въ се́мъ и҆мꙋ́ще, да возмо́жемъ досто́йнѡ и҆ пра́веднѡ вопи́ти ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тлыми лꙋча́ми чꙋде́съ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ немерца́емѡ сїѧ́етъ, бцⷣе дв҃о, и҆ ве́сь мі́ръ блгⷣтнѡ ѡ҆зарѧ́етъ, прогонѧ́ющи всѧ́кое вра́жїе дѣ́йство си́лою бж҃їею, ѿ неѧ̀ и҆сходѧ́щею. Тѣ́мже ра́дꙋемсѧ мы̀, грѣ́шнїи, и҆мꙋ́ще таковы́й зало́гъ твоегѡ̀ къ на́мъ бл҃говоле́нїѧ, и҆ тебѣ̀, скоропослꙋ́шнице моле́нїй на́шихъ, бл҃года́рственнѡ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, денни́це сл҃нца незаходи́магѡ: ра́дꙋйсѧ, зарѐ днѐ невече́рнѧгѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́тро спⷭ҇нїѧ на́мъ возсїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ жениха̀ безсме́ртнагѡ дꙋ́шъ чл҃вѣ́ческихъ.

Ра́дꙋйсѧ, жела̑нїѧ на̑ша бг҃оꙋгѡ́днаѧ и҆сполнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ско́рбехъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ на по́мощь къ на́мъ бл҃гоꙋтро́бнѡ ᲂу҆скорѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, раю̀ мы́сленный, всѧ́кагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ дх҃о́внагѡ преиспо́лненный: ра́дꙋйсѧ, ѿ и҆сполне́нїѧ твоегѡ̀ и҆ на́мъ ка̑пли ᲂу҆тѣше́нїѧ и҆сточа́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, зно́й страсте́й на́шихъ прохлажда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, блгⷣтное безстра́стїе и҆́щꙋщымъ є҆го̀ ᲂу҆се́рднѡ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ въ чⷭ҇тотѣ̀ цѣломⷣрїѧ живꙋ́щихъ ѕѣлѡ̀ лю́бѧщаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ со́нїихъ и҆ видѣ́нїихъ и҆збра́нники бж҃їѧ посѣща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть бж҃їѧ, присꙋ́щаѧ ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й, скоропослꙋ́шница тобо́ю нарече́ннѣй, бг҃омт҃и влⷣчце, влече́тъ къ не́й всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ, и҆ не тщѝ ѿхо́дѧтъ ѻ҆нѝ ѿ сегѡ̀ и҆сто́чника твои́хъ млⷭ҇тей и҆ щедрѡ́тъ: въ ско́рбехъ ѻ҆тра́дꙋ, въ напа́стѣхъ защи́тꙋ, въ болѣ́знехъ цѣльбꙋ̀ неѡскꙋ́днѡ полꙋча́ѧ ѿ чꙋдотво́рнагѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀, всебл҃га́ѧ, и҆ бл҃года́рственнѡ вопїю́тъ бл҃ги́хъ пода́телю бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще чꙋдеса̀ твоѧ̀, влⷣчце, и҆ ве́лїю млⷭ҇ть твою̀ къ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ ро́дꙋ, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ недово́льни є҆смы̀ къ досто́йномꙋ прославле́нїю тебє̀, чⷭ҇тнѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшаѧ без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, ѻ҆ба́че надѣ́ющесѧ на безприкла́дное млⷭ҇рдїе твоѐ, всебл҃га́ѧ, смиренномꙋ́дреннѡ прино́симъ тѝ пѣ̑сни такѡвы́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, приста́нище небꙋ́рное подви́жникѡвъ бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, безмо́лвствꙋющихъ сла́дкаѧ собесѣ́днице.

Ра́дꙋйсѧ, въ пꙋсты́нехъ и҆ гора́хъ скита́ющихсѧ блгⷣтнаѧ ѿра́до: ра́дꙋйсѧ, та́йныхъ средѝ мі́ра рабѡ́въ бж҃їихъ та́йное вразꙋмле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, грѣ́шникѡвъ ка́ющихсѧ съ бг҃омъ примире́нїе: ра́дꙋйсѧ, горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ верхо́внаѧ прави́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, петра̀ пꙋстыннолюби́вагѡ посѣще́нїемъ твои́мъ здѣ̀ ѡ҆зари́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆ѳана́сїа бг҃омꙋ́драгѡ ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ ѡ҆блгⷣтствовавшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мнѡ́гїѧ прпⷣбныѧ а҆ѳѡ́нскїѧ сла́вою нбⷭ҇ною просла́вльшаѧ: ра́дꙋйсѧ, насе́льникѡмъ горы̀ сеѧ̀ ѻ҆со́бнꙋю любо́вь твою̀ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, тѣле́съ на́шихъ безме́зднаѧ цѣли́тельнице: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шъ на́шихъ къ црⷭ҇твїю го́рнемꙋ пꙋтеводи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и, скоропослꙋ́шница наре́кшаѧсѧ во ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й, бцⷣе мр҃і́е! Прїимѝ млⷭ҇тивнѡ сїѐ ма́лое моле́нїе на́ше, є҆́же ѿ ᲂу҆се́рдїѧ на́шегѡ принесо́хомъ тѝ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю, и҆ ᲂу҆молѝ прⷭ҇нопокланѧ́емꙋю трⷪ҇цꙋ и҆зба́вити ны̀ гее́нны ѻ҆́гненныѧ, тьмы̀ несвѣти́мыѧ и҆ мꙋче́нїѧ вѣ́чнагѡ, да предста́тельствомъ твои́мъ ᲂу҆наслѣ́дꙋемъ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное, и҆ сподо́бимсѧ со ст҃ы́ми пѣ́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы бл҃гоговѣ́йнѡ тебѣ̀ слꙋ́жатъ, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы немо́лчными гла̑сы тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю а҆́гг҃лѡвъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, мы́ же грѣ́шнїи, подража́ти и҆́мъ дерза́юще и҆ досто́йно бл҃гохвали́ти тѧ̀ недоꙋмѣ́юще, смиренномꙋ́дреннѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнаго бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льское непрестаю́щее ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, трапе́зо ст҃а́ѧ, хлѣ́бомъ жи́зни на́съ пита́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ма́слино бл҃гопло́днаѧ, є҆ле́емъ млⷭ҇ти срⷣца̀ на́шѧ ᲂу҆маща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ бж҃їѧ блгⷣти сокро́вищнице неистощи́маѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ рѣко̀ приснотекꙋ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́шительнице.

Ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющихъ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ цѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныхъ ᲂу҆крепи́тельнице: ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́це, скоропослꙋ́шливѡ вне́млющей мл҃твамъ смире́ннымъ, и҆ тѡ́ки цѣлє́бныѧ и҆злива́ющей вѣ̑рнымъ ѿ і҆кѡ́ны своеѧ̀ ст҃ы́ѧ, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице, преклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ гласѡ́мъ на́шимъ хвале́бнымъ, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ свободи́ ны, зовꙋ́щїѧ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Моли́тва а҃.

Пребл҃гослове́ннаѧ влⷣчце, приснодв҃о бцⷣе, бг҃а сло́ва па́че всѧ́кагѡ сло́ва на сп҃се́нїе на́ше ро́ждшаѧ, и҆ блгⷣть є҆гѡ̀ преиз̾ѻби́льнѡ па́че всѣ́хъ прїи́мшаѧ, мо́ре неисчерпа́емое бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй ꙗ҆́вльшаѧсѧ и҆ чꙋде́съ приснотекꙋ́щаѧ рѣка̀, и҆злива́ющаѧ бл҃года́ть всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ! Чꙋдотво́рномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆́бразꙋ припа́дающе, мо́лимсѧ тебѣ̀, всеще́дрѣй мт҃ри чл҃вѣколюби́вагѡ влⷣки: ᲂу҆дивѝ на на́съ пребога̑тыѧ млⷭ҇ти твоѧ̑, и҆ прошє́нїѧ на̑ша, приноси̑маѧ тебѣ̀, скоропослꙋ́шнице, и҆спо́лнити ᲂу҆скорѝ, всѧ̑, ꙗ҆̀же на по́льзꙋ во ᲂу҆тѣше́нїе и҆ сп҃се́нїе коемꙋ́ждо ᲂу҆строѧ́ющи. Посѣтѝ, пребл҃га́ѧ, рабы̑ твоѧ̑ блгⷣтїю твое́ю и҆ пода́ждь недꙋ́гꙋющымъ цѣльбꙋ̀ и҆ соверше́нное здра́вїе, ѡ҆бꙋрева́ємымъ тишинꙋ̀, плѣнє́ннымъ свобо́дꙋ, и҆ разли́чными ѡ҆́бразы стра́ждꙋщыѧ ᲂу҆тѣ́ши. И҆зба́ви, всемлⷭ҇тиваѧ гпⷭ҇жѐ, всѧ́къ гра́дъ и҆ странꙋ̀ ѿ гла́да, ꙗ҆́звы, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀ и҆ и҆ны́ѧ ка́зни вре́менныѧ и҆ вѣ́чныѧ, мт҃рнимъ твои́мъ дерзнове́нїемъ гнѣ́въ бж҃їй ѿ на́съ ѿвраща́ющи: та́кожде и҆ ѿ дꙋше́внагѡ разслабле́нїѧ, ѡ҆бꙋрева́нїѧ страсте́й и҆ грѣхопаде́нїй свободѝ рабы̑ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ да непреткнове́ннѡ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи пожи́вше въ се́мъ вѣ́цѣ, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́чныхъ бла̑гъ сподо́бимсѧ, блгⷣтїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со безнача́льнымъ є҆гѡ̀ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Моли́тва в҃.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и гдⷭ҇а вы́шнѧгѡ, скоропослꙋ́шнаѧ застꙋ́пнице всѣ́хъ, къ тебѣ̀ съ вѣ́рою прибѣга́ющихъ! При́зри съ высоты̀ нбⷭ҇нагѡ вели́чїѧ твоегѡ̀ на мѧ̀ непотре́бнаго, ко ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й припа́дающа: ᲂу҆слы́ши ско́рѡ смире́ннꙋю мл҃твꙋ менє̀ грѣ́шнагѡ и҆ принесѝ ю҆̀ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀: ᲂу҆молѝ є҆го̀, да ѡ҆зари́тъ мра́чнꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ свѣ́томъ бжⷭ҇твенныѧ блгⷣти своеѧ̀ и҆ ѡ҆чи́ститъ ᲂу҆́мъ мо́й ѿ по́мыслѡвъ сꙋ́етныхъ, да ᲂу҆мири́тъ стра́ждꙋщее моѐ срⷣце и҆ и҆сцѣли́тъ ра̑ны є҆гѡ̀, да вразꙋми́тъ мѧ̀ на дѡ́браѧ дѣла̀ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ рабо́тати є҆мꙋ̀ со стра́хомъ, да прости́тъ всѧ̑ содѣ̑ѧннаѧ мно́ю ѕла̑ѧ, да и҆зба́витъ ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆ не лиши́тъ нбⷭ҇нагѡ своегѡ̀ црⷭ҇твїѧ. Ѽ пребл҃гослове́ннаѧ бцⷣе! Ты̀ бл҃гоизво́лила є҆сѝ нарещи́сѧ во ѡ҆́бразѣ твое́мъ скоропослꙋ́шница, повелѣва́ющи всѣ̑мъ притека́ти къ тебѣ̀ съ вѣ́рою: не пре́зри ᲂу҆̀бо менє̀ ско́рбнагѡ и҆ не попꙋстѝ поги́бнꙋти мнѣ̀ въ бе́зднѣ грѣхѡ́въ мои́хъ. На тѧ̀ по бз҃ѣ всѐ моѐ ᲂу҆пова́нїе и҆ наде́жда сп҃се́нїѧ, и҆ твоемꙋ̀ покро́вꙋ и҆ предста́тельствꙋ врꙋча́ю себє̀ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Среди большого количества икон Божией Матери есть выделяется одна, названная «Скоропослушницей». Перед ее ликом читаются молитвы, в которых верующие просят о здоровье, благополучии в семье и здоровье для себя, детей и близких.

Отдельно читается акафист иконе Божией Матери «Скоропослушница». Внимают ему в храме или дома, в окружении других верующих.

Чудотворный образ «Скоропослушница» находится в Дохиарской обители на горе Афон. Выполнена икона в виде фрески в нише храма перед входом в трапезную. В 1664 году произошло чудесное событие, после которого образ и получил свое название.

В то время мимо иконы Божией Матери часто проходил трапезарь Нил, освещая себе путь лучиной. Входя в трапезную, он каждый раз коптил факелом образ Девы Марии. Однажды, когда Нил в очередной раз проходил мимо фрески, он услышал голос, исходящий от лика. Он просил больше не ходить здесь и не коптить лик Богоматери.

Трапезарь сначала решил, что это был кто-то из его братьев, и не обратил особого внимания. Нил и дальше освещал себе путь лучиной по пути в трапезную. Через какое-то время он снова услышал голос. В этот раз Дева Мария сказала, что монах не достоин своего имени, и сколько он еще будет коптить ее образ. После этих слов Нил ослеп. Он тут же упал ниц и стал молить о прощении.

Наутро его застали другие монахи. Трапезарь сообщил им, что не отойдет от образа, пока не вымолит прощения. Вскоре Нил снова услышал голос Божией Матери. Она сообщила, что монах искупил свой грех, и ему вернется зрения. Богоматерь велела назвать ее икону «Скоропослушницей», и что теперь она будет скоро отвечать на молитвы верующих перед ее образом.

С этого дня дверь в трапезную заложили и сделали туда другой вход. Возле иконы установили постоянное освещение, а в обитель начали стекаться верующие со своими молитвами. С образа были сделаны чудотворные списки и помещены в разных храмах.

Акафист Богоматери читается перед иконой «Скоропослушница» на службе в храме. Очень важно регулярно посещать богослужения, а не только лишь молиться самостоятельно. Если нет возможности пойти в церковь, то его можно прочитать в домашних условиях, вместе с другими верующими. Последний (13) кондак читается три раза, после этого еще раз произносится первый икос и первый кондак.

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, скоропослушливо внемлющей молитвам смиренным, и токи целебныя изливающей верным от иконы Своея святыя, благодарственное приносим пение: Ты же, всемилостивая Заступнице, преклонися благоутробно к гласом нашим хвалебным и от всяких бед свободи ны, зовущия Ти:

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Икос 1

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую ангелов Царя Христа Бога, мы же грешнии, подражати им дерзающе и достойно благохвалити Тя недоумеюще, смиренномудренно вопием Ти:

Радуйся, неприступнаго Божества селение.

Радуйся, Ангельское непрестающее удивление.

Радуйся, Трапезо святая, хлебом жизни нас питающая.

Радуйся, маслино благоплодная, елеем милости сердца наша умащающая.

Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая.

Радуйся, чудес реко приснотекущая.

Радуйся, обидимых Заступнице.

Радуйся, печальных Утешительнице.

Радуйся, бедствующих Помощнице.

Радуйся, болящих Целительнице.

Радуйся, разслабленных укрепительнице.

Радуйся, плененных свободительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 2

Видяще милосердие Твое неисчетное, Владычице, и многая чудеса, Тобою явленная и присно являемая чрез святыя иконы Твоя, имиже, яко звездами богосветлыми, весь мир христианский украсила еси, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовию покланяемся пречистаго лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный открывая, Богородице, благоволила еси в земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, многими чудесы прославити икону Твою, юже Сама Скоропослушницею наименовала еси гласом Божественным от нея изшедшим, да вси ведуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе вопиют:

Радуйся, милосердая всех нас о Христе Мати.

Радуйся, Духа Святаго жилище.

Радуйся, любве Божия к человеком проявление.

Радуйся, рода человеческаго возвышение.

Радуйся, светлая палато Бога Слова.

Радуйся, святая святых большая.

Радуйся, рождшая Божественнаго Агнца.

Радуйся, возрастившая нам клас живота.

Радуйся, брашна негиблющаго стамно всезлатая.

Радуйся, Питатальнице Питателя вселенныя.

Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем.

Радуйся, яко молитвами Твоими наследие небесное получити чаем.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 3

Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред святою Твоею иконою Дохиарския обители трапезаря Нила слепотою и разслаблением тела наказала еси, Богородице Дево, да прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, егоже в залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси милостиво, да все насельницы ея гласы преподобными вопиют рождшемуся от Тебе Богу Слову: Аллилуиа.

Икос 3

Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, Владычице Всеблагая, покаяние трапезаря Нила милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и разслабления даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немолчныя приносит Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая сице:

Радуйся, Иоакима и Анны прозябение святое.

Радуйся, рождшая Сокрушившаго главу древняго змия.

Радуйся, Преблагославенная в женах.

Радуйся, рождшая нетленно Спаса душ наших.

Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая.

Радуйся, во обою непорочно Себе сохраньшая.

Радуйся, всея вселенныя велие чудо.

Радуйся, всех родов земных удивление.

Радуйся, согрешающих исправление.

Радуйся, кающихся в добродетели утверждение.

Радуйся, непомятозлобная наказательнице.

Радуйся, благосердая вразумительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 4

Бури житейския избежавшии и в тихое пристанище спасения на Гору Афонскую притекшии, обретают зде утешение благодатное и помощь Божественную от святыя иконы Твоея, Богородице, от неяже лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоея изливаеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати спасение, величая Матерния щедроты Твоя, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав глас Божественный от святыя иконы Твоея, Владычице, трапезарь Нил позна Тя Скоропослушницу быти всем, с верою и любовию притекающим к чудотворному Твоему образу, и, прияв от него вразумление своему невежествию и прозрение своим слепотствующим очесем, возгласи Тебе благодарственно от души:

Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая.

Радуйся, согрешающих покаяние милостиво приемлющая.

Радуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая.

Радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая.

Радуйся, в нерадении коснеющих любвеобильно обличающая.

Радуйся, горестию телесных страданий вечных мук избавляющая.

Радуйся, волнение страстей утишающая.

Радуйся, руку помощи Твоея погибающим простирающая.

Радуйся, безнадежных надеждо.

Радуйся, скорбящих отрадо.

Радуйся, нагих одеяние.

Радуйся, сирых призрение.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Самый древний чудотворный образ «Скоропослушницы» находится в Дохиарском монастыре во имя святых архангелов Михаила и Гавриила на Святой Горе Афон. Справа от входа в трапезную, напротив входа в собор, находится часовня Богородицы «Скоропослушницы». Икона написана на стене (фреска, располагающаяся в нише наружной стены перед входом в трапезную).

Самый древний чудотворный образ «Скоропослушницы» находится в Дохиарском монастыре во имя святых архангелов Михаила и Гавриила на Святой Горе Афон. Справа от входа в трапезную, напротив входа в собор, находится часовня Богородицы «Скоропослушницы». Икона написана на стене (фреска, располагающаяся в нише наружной стены перед входом в трапезную).

Кондак 5

Боговещанныя глаголы Твоея уведевше, иноцы обители Дохиарския Тебе, Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша при трапезе, идеже чудотворная икона Твоя пребывает, Пречистая Дево, и вся верныя утешает знаменьми Твоея милости, еяже не лиши и нас смиренных, по долгу Тебе воспевающих, и вопиющих чудес Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше токи чудес, от святыя иконы Твоея Скоропослушницы источаемыя, вси иноцы Горы Афонския стекахуся к ней на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по коегождо потребе, дары милости Твоея неоскудно подавала еси от чудотворнаго Твоего образа, подвизая благодарно вопити Тебе:

Радуйся, Мати милосердия и щедрот.

Радуйся, одушевленный Престоле Вседержителя.

Радуйся, Сыну Божию плоть заимодавшая.

Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения.

Радуйся, Безплотнаго воплотившая.

Радуйся, Бога с человеки соединившая.

Радуйся, преподобных всежелательное зрение.

Радуйся, постников Божественное радование.

Радуйся, пустынножителей тихое веселие.

Радуйся, иноков крепкое упование.

Радуйся, демонския полки побеждающая.

Радуйся, враги спасения человеческаго посрамляющая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 6

Проповедует Гора Афонская милости и чудеса Твоя, Преблагословенная Мати Господа нашего, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреде коих икона Твоя, Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес немерцаемо сияет, просвещая души наша светом Божия благодати и подвизая нас хвалебно взывати прославльшему Тя Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, свет спасения всем, блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси Скоропослушницею, молящимся пред нею с верою и благоговением от души, скорую помощь Твою подающи вопиющим Ти таковая:

Радуйся, молние, души просвещающая.

Радуйся, громе, соблазняющия устрашающая.

Радуйся, благоотишное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря.

Радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей.

Радуйся, юных наставнице целомудрия.

Радуйся, покрове и ограждение девства.

Радуйся, окаменение сердечное умягчающая.

Радуйся, хладность душевную благодатно согревающая.

Радуйся, на стезю спасения верных наставляющая.

Радуйся, от путей погибельных претыкающихся удаляющая.

Радуйся, Споручнице наша к Сыну Твоему и Богу.

Радуйся, присно умоляющая Его о помиловании нас грешных.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 7

Хотящи всем показати любовь Твою велию к христианскому роду, Богородице Преблагая, в жребий Твой земный Гору Афонскую избрала еси и в ней селения иноческая умножила еси, да вси обуреваемии мирскою суетою, возмогут обретати зде тихое и удобное пристанище ко спасению, и Тобою вспомоществуеми, сподобятся наследия Небеснаго, и пети со святыми Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в чудеснем прославлении святыя иконы Твоея Скоропослушницы, не токмо иноком Горы Афонския, но и всем православным христианом, в нихже благоговейно чествуется сея иконы Твоея изображение, да вси Тебе зовут:

Радуйся, Бога нашего Мати.

Радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.

Радуйся, яко Тя блажат вси роди.

Радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.

Радуйся, яко призре на смирение Твое Господь.

Радуйся, яко возжеле доброты Твоея Царь царей.

Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго.

Радуйся, Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго.

Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго.

Радуйся, Таиннице Божественныя благодати.

Радуйся, горняго мира украшение.

Радуйся, дольняго мира заступление.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 8

Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апостола, не имамы зде пребывающаго града, но к кому прибегнем, Владычице, в скорбех странствия нашего, аще не к Тебе, Всеблагая? Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: «Не вем вас, грехов ради ваших!», но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием во славе небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, Владычице, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа, Емуже покланяющеся боголепно, яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней Богородице, умиленно глаголем:

Радуйся, обрадованная архангельским благовещением, Приснодево.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Радуйся, Мати Света умнаго, всех души просвещающаго.

Радуйся, Престоле одушевленный Небесе и земли Творца.

Радуйся, кроткая голубице. Радуйся, непорочная агнице.

Радуйся, чаше, черплющая радость.

Радуйся, неисчерпаемый сосуде воды животныя.

Радуйся, мироположнице благоухания Христова.

Радуйся, Еюже злосмрадие страстей наших отгонится.

Радуйся, Еюже познахом Сына Божия.

Радуйся, Еюже научихомся покланятися Триединому Богу.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя по долгу, благословенная Марие Богородице, от востока бо и до запада хвально имя Твое, иноков же лицы Покровительницу Тя свою именуют, наипаче подвизающиеся в жребии Твоем Горе Афонстей, юже особым благоволением Твоим осенила еси, многая чудеса в ней содевающи, и милости Твоя богатыя насельником ея являющи, да благодарно вопиют о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии суемудреннии недоумевают познати тайну Твоего приснодевства, Богородице, ниже могут изъяснити силу чудотворную, от икон Твоих проистекающую, во исцеление недужных и на всяку пользу душевную и телесную человеком. Мы же православно и несомненно Приснодевою Тя исповедующе, верно покланяемся иконе Твоей святей и вопием Ти сице:

Радуйся, неверных сомнительное слышание.

Радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, из боку чисту Христа нетленно рождшая.

Радуйся, ключи девства невредившая в Рождестве Твоем.

Радуйся, Мати и Дево преблагословенная.

Радуйся, Богородице препрославленная.

Радуйся, дев величание.

Радуйся, матерей присное радование.

Радуйся, едина непорочная и добрая в женах.

Радуйся, рождшая обетованнаго Сокрушителя главы змия.

Радуйся, падших прародителей осуждения древняго избавльшая.

Радуйся, Эдем, заключенный человеком, отверзшая Рождеством Твоим.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 10

Спасение устрояющи христоименитым людем, благоволила еси, Богородице, земный жребий Твой, Гору Афонскую, в население иноком определити, и рекла еси в видении первому пустынножителю афонскому, преподобному Петру, быти Горе сей в жилище иноком присное, обетовании благими утешивши его, яко будеши Помощница и Покровительница всем, подвизающимся в ней богоугодно, дарами потребными их снабдевающи и от всяких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси заступления, Дево, иноком православным и всем подвижником девства и чистоты. Темже жребий Твой земный, Гору Афонскую, невходну женам сотворила еси, да без соблазна греховнаго пребывают в ней иноцы, на Тебе едину по Бозе надежду спасения возлагающе и Тебе зовуще сице:

Радуйся, неувядаемый цвете девства.

Радуйся, крине сельный чистоты.

Радуйся, светоносная сене небесная, ревнителей чистоты осеняющая.

Радуйся, премудрости Божия свитче, рачителей целомудрия умудряющая.

Радуйся, иноком благоподвизающимся Ходатаице спасения.

Радуйся, пустынножителей Горы Афонския Покрове и Ограждение.

Радуйся, радость благодатную изливающая в сердца боголюбивыя.

Радуйся, утешение духовное подающая душам огорченным.

Радуйся, младопитательнице дев и безматерних сирот.

Радуйся, любовию Жениха безсмертнаго девственная ликостояния услаждающая.

Радуйся, в тяжкой борьбе с приражениями страстей плотских крепкая помощнице.

Радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любве и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных многими грехми, но помози нам, Всеблагая, покаянием очиститися от скверны греховныя и преуспети в чистем и богоугоднем житии, Тя подвигоположницу и помощницу в сем имуще, да возможем достойно и праведно вопити ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, Богородице Дево, и весь мир благодатно озаряет, прогоняющи всякое вражие действо силою Божиею, от нея исходящею; темже радуемся мы, грешнии, имуще таковый залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, благодарственно взываем:

Радуйся, утро спасения нам возсиявшая.

Радуйся, рождшая Жениха безсмертнаго душ человеческих.

Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая.

Радуйся, в скорбех и обстояниих на помощь к нам благоутробно ускоряющая.

Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения духовнаго преисполненный.

Радуйся, от исполнения Твоего и нам капли утешения источающая.

Радуйся, зной страстей наших прохлаждающая.

Радуйся, благодатное безстрастие ищущим его усердно подающая.

Радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих зело любящая.

Радуйся, в сониих и видениих избранники Божия посещающая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 12

Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропослушница Тобою нареченней, Богомати Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и нетщи отходят они от сего источника Твоих милостей и щедрот: в скорбех отраду, в напастех защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, и благодарственно вопиют благих подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса Твоя, Владычице, и велию милость Твою к христианскому роду, вемы, яко недовольни есмы к достойному прославлению Тебе, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, обаче надеющеся на безприкладное милосердие Твое, Всеблагая, смиренномудренно приносим Ти песни таковыя:

Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия.

Радуйся, безмолвствующих сладкая собеседнице.

Радуйся, в пустынех и горах скитающихся благодатная отрадо.

Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление.

Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение.

Радуйся, Горы Афонския верховная Правительнице.

Радуйся, Петра пустыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая.

Радуйся, Афанасиа богомудраго явлением Твоим облагодатствовавшая.

Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною прославльшая.

Радуйся, насельником Горы сея особую любовь Твою являющая.

Радуйся, телес наших безмездная Целительнице.

Радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей иконе Твоей, Богородице Марие! Приими милостивно сие малое моление наше, еже от усердия нашего принесохом Ти с верою и любовию, и умоли приснопокланяемую Троицу избавити ны геенны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пети Богу: Аллилуиа.

Перед иконой «Скоропослушница» также читается и молитва Богородице. Это недлинное пение как акафист, но, читая ее, можно быстрей донести Божией Матери свое прошение и мольбу о помощи.

Текст молитвы к Богородице

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех проявившая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благодать всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и спасение, коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши; избави Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий; и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно, во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Для начала: молитвы, как и акафист, читать нужно с чистым сердцем. Если на душе у вас что-то нечистое, то сначала покайтесь и избавьтесь от груза. Любой негатив мешает общению с Богом и Святыми.

Еще одно важное условие — это искренняя вера. Вы должны верить в то, что Богородица услышит ваши молитвы, если они искренние.

Во время чтения молитвы держите в голове образ семьи или близких. Если простите о прощении своих грехов, то думайте о покаянии и искуплении. Во время чтения за здоровье кого-то из близких, думайте об этом человеке.

Акафист «Скоропослушнице» был написан в честь иконы, которая почитается как чудотворная. Изображенный образ создан в соответствии с типом Одигитрия (переводится как «Путеводительница»). Из статьи вы узнаете, что это за образ, в чем он помогает, и как правильно читать акафист.

Значение и история

акафист богородице скоропослушнице текст

Оригинальное изображение, о котором идет речь, было написано еще в X ст. До сегодняшнего дня образ сохранился на Афоне. Любой желающий может посетить это место. Облик хранится в монастыре Дохиар.

Акафист «Скоропослушнице» имеет огромное сакральное значение. Он повествует об удивительной истории, которая случилась с одним монахом много веков назад. Это был трапезарь по имени Нил.

Монах, совершая ночной обход, услышал чей-то голос. Было сказано, что ему запрещено проходить мимо изображения Пресвятой Богородицы с лучиной. Сначала Нил подумал, что это шутка кого-то из его братьев, но затем понял, что с ним говорит сама Матерь Божья. Тогда монах понял, что нарушает волю Богородицы.

В результате незадолго после случившегося этот человек потерял зрение. С тех пор Нил ежедневно молился Божьей Матери, прося прощения и исцеления, раскаивался. Монах был искренен в своих молитвах. Чудотворная икона действительно помогла ему: монах снова услышал Ее голос. Богородица ответила на его просьбы, даровала ему исцеление. Он услышал такие слова: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений».

С тех пор эту икону именуют чудотворной. Есть множество исторических данных о том, как она спасала просящих о помощи. Особенно популярны случаи спасения от беснования и тяжелых болезней. Это действительно «скорая помощь» для тех верующих людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Пресвятая Богородица помогала и продолжает помогать людям. Те, кто молятся перед этой иконой, получают утешение, спокойствие и умиротворение. Божья Матерь помогает вернуть душевное равновесие и даже исцеляет больных, просящих о помощи в молитве.

Обращаться к «Скоропослушнице» можно не только перед оригинальным изображением на Афоне. Например, ее образ есть и в Спасо-Преображенском монастыре в городе Муроме. Кроме того, не возбраняется совершать такую молитву и дома после утренней и вечерней молитвы. Есть один особенный день, когда принято читать этот акафист – 22 ноября.

Видео «Акафист перед иконой «Скоропослушница» Пресвятой Богородице»

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись акафиста Пресвятой Богородице перед иконой «Скоропослушница».

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Скоропослушница»

Кондак 1

Из­бра́н­ной от всех ро­до́в Бо­жией Ма­те­ри и Ца­ри́­це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам сми­ре́н­ным, и то́­ки це­ле́б­ныя излива́ющей ве́р­ным от ико́­ны Своея́ свя­ты́я, бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сим пе́­ние: Ты же, все­ми́­лос­ти­вая За­сту́п­ни­це, преклони́ся бла­го­утро́б­но к гла́сом на́­шим хвале́бным и от вся́­ких бед сво­боди́ ны, зову́щия Ти:

Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Икос 1

А́н­ге­лов ли́­цы бла­го­го­ве́й­но Те­бе́ слу́жат, и вся Не­бе́с­ныя Си́­лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, я́ко ро́ждшую а́н­ге­лов Ца­ря́ Хри­ста́ Бо́­га, мы же гре́ш­нии, подража́ти им дерза́юще и досто́йно бла­го­хва­ли́ти Тя не­до­уме́ю­ще, сми­рен­но­му́д­рен­но во­пи­е́м Ти:

 • Ра́­дуй­ся, непристу́пнаго Бо­же­ства́ се­ле́­ние; ра́­дуй­ся, А́н­гель­ское непрестаю́щее удив­ле́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, Трапе́зо свя­та́я, хле́бом жи́з­ни нас пита́ющая; ра́­дуй­ся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́­лос­ти серд­ца́ на́­ша умаща́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, да­ро́в Бо́­жия бла­го­да́­ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́­дуй­ся, чу­де́с ре­ко́ приснотеку́щая.
 • Ра́­дуй­ся, оби́­ди­мых За­сту́п­ни­це; ра́­дуй­ся, пе­ча́ль­ных Уте́­ши­тель­ни­це.
 • Ра́­дуй­ся, бе́дствующих По­мо́щ­ни­це; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих Цели́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́­дуй­ся, плене́нных свободи́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще ми­ло­се́р­дие Твое́ не­ис­че́т­ное, Вла­ды́­чи­це, и мно́гая чу­де­са́, То­бо́ю явле́нная и при́с­но явля́емая чрез свя­ты́я ико́­ны Твоя́, и́ми­же, я́ко зве́здами богосве́тлыми, весь мир христиа́нский украси́ла еси́, ве­ли­ча́­ем Тя, возвели́чившую род наш Тво­и́м бла­го­во­ле́­ни­ем, и с лю­бо́­вию покланя́емся пре­чи́с­та­го ли́­ка Тво­его́ изображе́нию, зо­ву́­ще Сы́­ну Тво­ему́ Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­бе́с­ный открыва́я, Бо­го­ро́­ди­це, бла­го­во­ли́­ла еси́ в земно́м жре́бии Тво­е́м, Свя­те́й Го­ре́ Афо́нстей, мно́­ги­ми чу­де­сы́ просла́вити ико́­ну Твою́, ю́же Сама́ Скоропослу́шницею наименова́ла еси́ гла́сом Боже́ственным от нея́ изше́дшим, да вси ве́­ду­ще та­ко­во́е Твое́ о ней благоволе́ние, пе́сненно Те­бе́ во­пи­ю́т:

 • Ра́­дуй­ся, ми­ло­се́р­дая всех нас о Хрис­те́ Ма́­ти; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще.
 • Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Бо́­жия к че­ло­ве́­ком проявле́ние; ра́­дуй­ся, ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го возвыше́ние.
 • Ра́­дуй­ся, све́т­лая па­ла́­то Бо́­га Сло́ва; ра́­дуй­ся, свя­та́я свя­ты́х бо́льшая.
 • Ра́­дуй­ся, ро́жд­шая Бо­же́ст­вен­на­го А́гнца; ра́­дуй­ся, возрасти́вшая нам клас жи­во­та́.
 • Ра́­дуй­ся, бра́шна неги́блющаго ста́мно всезлата́я; ра́­дуй­ся, Пита́тальнице Пита́теля вселе́нныя.
 • Ра́­дуй­ся, я́ко пред­ста́­тель­ством Тво­и́м спас­ти́­ся упо­ва́­ем; ра́­дуй­ся, я́ко мо­ли́т­ва­ми Тво­и́ми насле́дие не­бе́с­ное получи́ти ча́ем.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 3

Си́­лою Бо́­жиею де́йствующи, неблагогове́йно ходи́вшаго пред свя­тою Твое́ю ико́­ною Дохиа́рския оби́­те­ли трапе́заря Ни́ла слепото́ю и разслабле́нием те́­ла наказа́ла еси́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти Тя в пречи́стем Тво­е́м о́б­ра­зе, его́­же в зало́г бла­го­во­ле́­ния Тво­его́ всей Афо́нстей го­ре́ да­ро­ва́­ла еси́ ми́­ло­сти­во, да все насе́льницы ея́ гла́сы пре­по­до́б­ны­ми во­пи­ю́т ро́ждшемуся от Те­бе́ Бо́­гу Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я лю­бо́вь ве́­лию к лю́­дем, искупле́нным Кро́­вию Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га, Вла­ды́­чи­це Всеблага́я, по­кая́­ние трапе́заря Ни́ла ми́­ло­сти­во прия́ла еси́ и ис­це­ле́­ние ему́ от слепоты́ и разслабле́ния да­ро­ва́­ла еси́, да слу́жит непреста́нно Те­бе́ и мо­ли́т­вы немо́лчныя прино́сит Ти пред многоцеле́бною Твое́ю ико́­ною, взы­ва́я си́­це:

 • Ра́­дуй­ся, Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние свято́е; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая Сокруши́вшаго гла­ву́ дре́в­ня­го зми́я.
 • Ра́­дуй­ся, Преблагослове́нная в же­на́х; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая нетле́нно Спа́­са душ на́­ших.
 • Ра́­дуй­ся, де́вство и рождество́ чу­де́с­но сочета́вшая; ра́­дуй­ся, во обою́ непоро́чно Се­бе́ сохра́ньшая.
 • Ра́­дуй­ся, всея́ вселе́нныя ве́­лие чу́­до; ра́­дуй­ся, всех ро­до́в зем­ны́х удив­ле́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, согреша́ющих ис­прав­ле́­ние; ра́­дуй­ся, ка́ю­щих­ся в доброде́тели утвер­жде́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, непамятозло́бная наказа́тельнице; ра́­дуй­ся, благосе́рдая вразуми́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 4

Бу́ри жите́йския избежа́вшии и в ти́­хое при­ста́­ни­ще спа­се́­ния на Го́ру́ Афо́нскую прите́кшии, обрета́ют зде уте­ше́­ние благода́тное и по́­мощь Боже́ственную от свя­ты́я ико́­ны Твоея́, Бо­го­ро́­ди­це, от нея́же лучи́ чу­де́с испуща́еши, и то́­ки ми́­лос­ти Твоея́ излива́еши не­ос­ку́д­но. Те́м­же вси хотя́щии в пусты́нех Афо́на жа́ти спа­се́­ние, велича́я Ма́терния щед­ро́­ты Твоя́, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ют Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав глас Бо­же́ст­вен­ный от свя­ты́я ико́­ны Твоея́, Вла­ды́­чи­це, трапеза́рь Нил по­зна́ Тя Скоропослу́шницу бы­ти всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию при­те­ка́ю­щим к чудотво́рному Тво­ему́ о́б­ра­зу, и, прия́в от не­го́ вразумле́ние сво­ему́ неве́жествию и про­зре́­ние сво­и́м слепо́тствующим оче­се́м, возгласи́ Те­бе́ бла­го­да́р­ствен­но от ду­ши́:

 • Ра́­дуй­ся, вре́менным наказа́нием неве́жд умудря́ющая; ра́­дуй­ся, согреша́ющих по­кая́­ние ми́­ло­сти­во при­е́м­лю­щая.
 • Ра́­дуй­ся, на путь исправле́ния заблужда́ющихся направля́ющая; ра́­дуй­ся, ра́­ны гре­хо́в­ныя бла­го­утро́б­но врачу́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, в нераде́нии косне́ющих любвеоби́льно об­ли­ча́ю­щая; ра́­дуй­ся, го́рестию те­ле́с­ных страда́ний ве́ч­ных мук из­бав­ля́ю­щая.
 • Ра́­дуй­ся, волне́ние страс­те́й утиша́ющая; ра́­дуй­ся, ру­ку́ по́­мо­щи Твоея́ погиба́ющим простира́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, безнаде́жных на­де́ж­до; ра́­дуй­ся, скор­бя́­щих от­ра́­до.
 • Ра́­дуй­ся, на­ги́х оде­я́ние; ра́­дуй­ся, си́­рых при­зре́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 5

Боговеща́нныя гла­го́­лы Твоея́ уве́девше, и́ноцы оби́­те­ли Дохиа́рския Те­бе́, Боже́ственней Скоропослу́шнице, храм сооруди́ша при трапе́зе, иде́­же чудотво́рная ико́­на Твоя́ пребыва́ет, Пре­чи́с­тая Де́­во, и вся ве́р­ныя утеша́ет зна́­мень­ми Твоея́ ми́­лос­ти, ея́­же не лиши́ и нас смире́нных, по до́лгу Те­бе́ воспева́ющих, и во­пию́­щих чу­де́с Твор­цу́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше то́­ки чу­де́с, от свя­ты́я ико́­ны Твоея́ Скоропослу́шницы источа́емыя, вси и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся к ней на по­кло­не­ние. Ты же, Ма́­ти Бо́­жия, всем, по коего́ждо потре́бе, да́ры ми́­лос­ти Твоея́ не­ос­ку́д­но подава́ла еси́ от чудотво́рнаго Тво­его́ о́браза, под­ви­зая бла­го­да́р­но вопи́ти Те­бе́:

 • Ра́­дуй­ся, Ма́­ти ми­ло­се́р­дия и щед­ро́т; ра́­дуй­ся, оду­шев­ле́н­ный Престо́ле Вседержи́теля.
 • Ра́­дуй­ся, Сы́­ну Бо́­жию плоть заимода́вшая; ра́­дуй­ся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения.
 • Ра́­дуй­ся, Безпло́тнаго воплоти́вшая; ра́­дуй­ся, Бо́­га с че­ло­ве́­ки соедини́вшая.
 • Ра́­дуй­ся, пре­по­до́б­ных всежела́тельное зре́­ние; ра́­дуй­ся, по́ст­ни­ков Бо­же́ст­вен­ное ра́­до­ва­ние.
 • Ра́­дуй­ся, пустынножи́телей ти́­хое ве­се́­лие; ра́­дуй­ся, и́ноков кре́п­кое упо­ва́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, де́монския полки́ побежда́ющая; ра́­дуй­ся, вра­ги́ спа­се́­ния че­ло­ве́­чес­ка­го по­срам­ля́ю­щая.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 6

Пропове́дует Гора́ Афо́нская ми́­лос­ти и чу­де­са́ Твоя́, Преблагослове́нная Ма́­ти Го́с­по­да на́­ше­го, и све́т­ло красу́ется мно́­ги­ми чудотво́рными Тво­и́ми ико́нами, посреде́ ко́их ико́­на Твоя́, Скоропослу́шница То­бо́ю нарече́нная, я́ко луна́ по́лная, лу­ча́­ми чу­де́с немерца́емо сия́ет, просвеща́я ду́­ши на́­ша све́­том Бо́­жия бла­го­да́­ти и под­ви­зая нас хвале́бно взыва́ти просла́вльшему Тя Триеди́ному Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ в пре­чи́с­тей ико­не Тво­е́й, Ма­ри́е Бо­го­ро́­ди­це, свет спа­се́­ния всем, блужда́ющим во тьме гре­хо́в и страс­те́й, и сию́ нарекла́ еси́ Скоропослу́шницею, мо­ля́­щим­ся пред не́ю с ве́­рою и благогове́нием от ду­ши́, ско́рую по́­мощь Твою́ подаю́щи во­пию́­щим Ти та­ко­ва́я:

 • Ра́­дуй­ся, мо́л­ние, ду́­ши про­све­ща́ю­щая; ра́­дуй­ся, гро́­ме, соблазня́ющия устра­ша́ю­щая.
 • Ра́­дуй­ся, благооти́шное при­бе́­жи­ще утомле́нных треволне́нием жите́йскаго мо́ря; ра́­дуй­ся, не­бу́р­ное при­ста́­ни­ще обу­ре­ва́­емых волна́ми страс­те́й.
 • Ра́­дуй­ся, ю́ных нас­та́в­ни­це це­ло­му́д­рия; ра́­дуй­ся, по­кро́­ве и ог­раж­де́­ние де́вст­ва.
 • Ра́­дуй­ся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая; ра́­дуй­ся, хла́дность ду­ше́в­ную благода́тно согрева́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, на стезю́ спа­се́­ния ве́р­ных нас­тав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, от путе́й поги́бельных претыка́ющихся удаля́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, Спору́чнице на́­ша к Сы́­ну Тво­ему́ и Бо́­гу; ра́­дуй­ся, при́с­но умоля́ющая Его́ о поми́ловании нас гре́ш­ных.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́­щи всем показа́ти лю­бо́вь Твою́ ве́­лию к христиа́нскому ро́ду, Бо­го­ро́­ди­це Преблага́я, в жре́бий Твой зем­ны́й Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́ и в ней се­ле́­ния и́ноческая умно́жила еси́, да вси обурева́емии мирско́ю суето́ю, воз­мо́­гут обрета́ти зде ти́­хое и удо́бное при­ста́­ни­ще ко спа­се́­нию, и То­бо́ю вспомоществу́еми, сподо́бятся насле́дия Не­бе́с­на­го, и пе́­ти со свя­ты́­ми Пресвяте́й Тро́­ице: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́­ме­ние ми­ло­се́р­дия Тво­его́ яви́ла еси́, Вла­ды́­чи­це, в чуде́снем прославле́нии свя­ты́я ико́­ны Твоея́ Скоропослу́шницы, не то́кмо и́ноком Горы́ Афо́нския, но и всем правосла́вным христиа́ном, в ни́х­же бла­го­го­ве́й­но че́ствуется сея́ ико́­ны Твоея́ изо­бра­же́­ние, да вси Те­бе́ зову́т:

 • Ра́­дуй­ся, Бо́­га на́­ше­го Ма́­ти; ра́­дуй­ся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́­во.
 • Ра́­дуй­ся, я́ко Тя бла­жа́т вси ро́­ди; ра́­дуй­ся, я́ко со­тво­ри́ Те­бе́ ве­ли́­чие Си́ль­ный.
 • Ра́­дуй­ся, я́ко призре́ на сми­ре́­ние Твое́ Гос­по́дь; ра́­дуй­ся, я́ко возжеле́ добро́ты Твоея́ Царь ца­ре́й.
 • Ра́­дуй­ся, Дщи бла­го­сло­ве́н­ная От­ца́ Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, Ро­ди́­тель­ни­це неискусому́жная Сы́­на Предве́чнаго.
 • Ра́­дуй­ся, при­я́те­ли­ще не­по­ро́ч­ное Ду́­ха Свя­та́­го; ра́­дуй­ся, Таи́ннице Бо­же́ст­вен­ныя бла­го­да́­ти.
 • Ра́­дуй­ся, го́р­ня­го ми́­ра укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, до́ль­ня­го ми́­ра за­ступ­ле́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 8

Стра́нники и прише́льцы ес­мы на зем­ли́ и, по глаго́лу апо́стола, не и́ма­мы зде пребыва́ющаго гра́­да, но к кому́ прибе́гнем, Вла­ды́­чи­це, в ско́р­бех стра́нствия на́­ше­го, а́ще не к Те­бе́, Всеблага́я? Не отве́ржи нас, Ма́­ти Бо́­жия, не рцы нам: «Не вем вас, гре­хо́в ра́­ди ва́ших!», но по­ми́­луй нас, си́­рых и без­по­мо́щ­ных, и при­ими́ нас в ве́ч­ныя кро́вы, Покрови́тельнице на́­ша, да ра́­дост­но во­пи­е́м во сла́­ве не­бе́с­ней Ца­рю́ сла́­вы Хри­сту́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всем ве́р­ным уте́шительно есть взира́ти на свя­ту́ю ико́­ну Твою́, Вла­ды́­чи­це, на ней­же зрим Тя, на ру­ку́ Твое́ю держа́щую Предве́чнаго Мла­де́н­ца Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, Ему́­же покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Твор­цу́ и Бо́­гу на́­ше­му, Те­бе́, и́стинней Бо­го­ро́­ди­це, умиле́нно гла­го́­лем:

 • Ра́­дуй­ся, обра́дованная арха́нгельским благове́щением, Присноде́во; ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.
 • Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Све́­та у́мнаго, всех ду́­ши про­све­ща́ю­ща­го; ра́­дуй­ся, Престо́ле оду­шев­ле́н­ный Не­бе­се́ и зем­ли́ Творца́.
 • Ра́­дуй­ся, кро́ткая голуби́це; ра́­дуй­ся, непоро́чная а́гнице.
 • Ра́­дуй­ся, ча́ше, че́рплющая ра́­дость; ра́­дуй­ся, неисчерпа́емый со­су́­де воды́ живо́тныя.
 • Ра́­дуй­ся, мирополо́жнице благоуха́ния Хри­сто́­ва; ра́­дуй­ся, Е́ю­же зло­смра́­дие страс­те́й на́­ших отго́нится.
 • Ра́­дуй­ся, Е́ю­же позна́хом Сы́­на Бо́­жия; ра́­дуй­ся, Е́ю­же научи́хомся покланя́тися Триеди́ному Бо́­гу.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 9

Вси ро́­ди бла­жа́т Тя по до́лгу, бла­го­сло­ве́н­ная Ма­ри́е Бо­го­ро́­ди­це, от восто́ка бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́, и́ноков же ли́­цы Покрови́тельницу Тя свою́ имену́ют, наипа́че подвиза́ющиеся в жре́бии Тво­е́м Го­ре́ Афо́нстей, ю́же осо́бым бла­го­во­ле́­ни­ем Тво­и́м осени́ла еси́, мно́гая чу­де­са́ в ней содева́ющи, и ми́­лос­ти Твоя́ бо­га́­тыя насе́льником ея́ явля́ющи, да бла­го­да́р­но во­пи­ю́т о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и суе­му́д­рен­нии недоумева́ют позна́ти та́й­ну Тво­его́ присноде́вства, Бо­го­ро́­ди­це, ни­же́ мо́гут изъясни́ти си́­лу чудотво́рную, от ико́н Тво­и́х проистека́ющую, во ис­це­ле́­ние неду́жных и на вся́­ку по́ль­зу ду­ше́в­ную и теле́сную че­ло­ве́­ком. Мы же правосла́вно и несомне́нно Присноде́вою Тя испове́дующе, ве́р­но покланя́емся ико­не Тво­е́й свя­те́й и во­пи­е́м Ти си́­це:

 • Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных сомни́тельное слы́­ша­ние; ра́­дуй­ся, ве́р­ных из­ве́ст­ная по­хва­ло́.
 • Ра́­дуй­ся, из боку́ чи́сту Хри­ста́ нетле́нно ро́жд­шая; ра́­дуй­ся, ключи́ де́вст­ва невреди́вшая в Рождестве́ Тво­е́м.
 • Ра́­дуй­ся, Ма́­ти и Де́­во преблагослове́нная; ра́­дуй­ся, Бо­го­ро́­ди­це препросла́вленная.
 • Ра́­дуй­ся, дев ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, матере́й при́сное ра́­до­ва­ние.
 • Ра́­дуй­ся, еди́на непоро́чная и до́б­рая в же­на́х; ра́­дуй­ся, ро́жд­шая обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́я.
 • Ра́­дуй­ся, па́дших пра­ро­ди́­те­лей осужде́ния дре́в­ня­го из­ба́вль­шая; ра́­дуй­ся, Эде́м, заключе́нный че­ло­ве́­ком, отве́рзшая Рождество́м Тво­и́м.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 10

Спа­се́­ние устроя́ющи хри­сто­име­ни́­тым лю́­дем, бла­го­во­ли́­ла еси́, Бо­го­ро́­ди­це, зем­ны́й жре́бий Твой, Го́ру Афо́нскую, в населе́ние и́ноком определи́ти, и рекла́ еси́ в виде́нии пе́рвому пустынножи́телю афо́нскому, преподо́бному Пет­ру́, бы­ти Го­ре́ сей в жи­ли́­ще и́ноком при́сное, обетова́нии благи́ми уте́шивши его́, я́ко бу́деши По­мо́щ­ни­ца и Покрови́тельница всем, подвиза́ющимся в ней богоуго́дно, да́рами потре́бными их снабдева́ющи и от вся́­ких бед спаса́ющи, да невозбра́нно пою́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ за­ступ­ле́­ния, Де́­во, и́ноком правосла́вным и всем подви́жником де́вст­ва и чис­то­ты́. Те́м­же жре́бий Твой зем­ны́й, Го́ру Афо́нскую, невхо́дну жена́м сотвори́ла еси́, да без собла́зна грехо́внаго пребыва́ют в ней и́ноцы, на Те­бе́ еди́ну по Бо́­зе на­де́ж­ду спа­се́­ния воз­ла­га́ю­ще и Те­бе́ зо­ву́­ще си́­це:

 • Ра́­дуй­ся, не­увя­да­емый цве́­те де́вст­ва; ра́­дуй­ся, кри́не се́льный чис­то­ты́.
 • Ра́­дуй­ся, светоно́сная се́не не­бе́с­ная, ревни́телей чис­то­ты́ осеня́ющая; ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сти Бо́­жия сви́тче, рачи́телей це­ло­му́д­рия умудря́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, и́ноком благоподвиза́ющимся Хо­да́­таи­це спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, пустынножи́телей Горы́ Афо́нския По­кро́­ве и Ог­раж­де́­ние.
 • Ра́­дуй­ся, ра́­дость бла­го­да́т­ную излива́ющая в серд­ца́ боголюби́выя; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние духо́вное по­даю́­щая ду­ша́м огорче́нным.
 • Ра́­дуй­ся, младопита́тельнице дев и безма́терних си­ро́т; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию Жениха́ безсме́ртнаго де́вственная ли­ко­стоя́­ния услажда́ющая.
 • Ра́­дуй­ся, в тя́жкой борьбе́ с прираже́ниями страс­те́й плот­ски́х кре́п­кая по­мо́щ­ни­це; ра́­дуй­ся, оби́телей и́ноческих неусы́пная блюсти́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 11

Пе́­ние на́­ше смире́нное, от полноты́ люб­ве́ и усе́рдия Те­бе́ при­но­си́­мое, не пре́­зри, Чи́с­тая, и не отврати́ся от нас, оскверне́нных мно́­ги­ми грех­ми́, но помози́ нам, Всеблага́я, покая́нием очи́ститися от скве́р­ны гре­хо́в­ныя и преуспе́ти в чи́стем и богоуго́днем жи­тии, Тя подвигополо́жницу и по­мо́щ­ни­цу в сем иму́ще, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно вопи́ти ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све́тлы­ми лу­ча́ми чу­де́с свя­та́я ико́на Твоя́ немер­ца́емо сия́ет, Бо­го­ро́ди­це Де́во, и ве́сь ми́р бла­го­да́тно оза­ря́ет, про­го­ня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жи­ею, от нея́ ис­хо­дя́щею; те́мже ра́ду­ем­ся мы́, гре́шнии, иму́ще та­ко­вы́й за­ло́г Тво­е­го́ к на́м бла­го­во­ле́ния, и Те­бе́, Ско­ро­по­слу́шни­це мо­ле́ний на́ших, бла­го­да́рствен­но взы­ва́ем:

 • Ра́дуй­ся, ден­ни́це со́лн­ца неза­хо­ди́ма­го; ра́дуй­ся, за­ре́ дне́ неве­че́рня­го.
 • Ра́дуй­ся, у́тро спа­се́ния на́м воз­сия́вшая; ра́дуй­ся, ро́жд­шая Же­ни­ха́ без­сме́рт­на­го ду́ш че­ло­ве́чес­ких.
 • Ра́дуй­ся, же­ла́ния на́ша бо­го­уго́дная ис­пол­ня́ющая; ра́дуй­ся, в ско́рбех и об­стоя́ни­их на по́мощь к на́м бла­го­у­т­ро́бно уско­ря́ющая.
 • Ра́дуй­ся, раю́ мы́слен­ный, вся́ка­го уте­ше́ния ду­хо́вна­го пре­ис­по́лнен­ный; ра́дуй­ся, от ис­полне́ния Тво­е­го́ и на́м ка́пли уте­ше́ния ис­то­ча́ющая.
 • Ра́дуй­ся, зно́й стра­сте́й на́ших про­хла­жда́ющая; ра́дуй­ся, бла­го­да́тное без­ст­ра́стие и́щу­щим его́ усе́рд­но по­даю́щая.
 • Ра́дуй­ся, все́х в чи­сто­те́ це­ло­му́дрия жи­ву́щих зе­ло́ лю́бя­щая; ра́дуй­ся, в со́ни­их и ви­де́ни­их из­бра́нни­ки Бо́жия по­се­ща́ющая.
 • Ра́дуй­ся, все­б­ла­га́я Ско­ро­по­слу́шни­це, про­ше́ния на́ша во бла́го ис­пол­ня́ющая.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Бо́­жия, прису́щая свя­те́й ико­не Тво­е́й, Скоропослу́шница То­бо́ю нарече́нней, Бо­го­ма́­ти Вла­ды́­чи­це, влече́т к ней всех скор­бя́­щих и об­ре­ме­не́н­ных, и нетщи́ отхо́дят они́ от се­го́ ис­то́ч­ни­ка Тво­и́х ми́­лос­тей и щед­ро́т: в ско́р­бех отра́ду, в на­па́с­тех защи́ту, в бо­ле́з­нех цельбу́ не­ос­ку́д­но получа́я от чудотво́рнаго о́браза Тво­его́, Всеблага́я, и бла­го­да́р­ствен­но во­пи­ю́т бла­ги́х по­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще чу­де­са́ Твоя́, Вла­ды́­чи­це, и ве́­лию ми́­лость Твою́ к христиа́нскому ро́ду, ве́­мы, я́ко недово́льни ес­мы к досто́йному прославле́нию Те­бе́, Честне́йшей Хе­ру­ви́м и Сла́внейшей без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, оба́­че наде́ющеся на безприкла́дное ми­ло­се́р­дие Твое́, Всеблага́я, сми­рен­но­му́д­рен­но при­но́­сим Ти пе́сни та­ко­вы́я:

 • Ра́­дуй­ся, при­ста́­ни­ще не­бу́р­ное подви́жников бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, безмо́лвствующих сла́дкая собесе́днице.
 • Ра́­дуй­ся, в пусты́нех и гора́х скита́ющихся бла­го­да́т­ная от­ра́­до; ра́­дуй­ся, та́йных среди́ ми́­ра ра­бо́в Бо́­жи­их та́йное вразумле́ние.
 • Ра́­дуй­ся, гре́ш­ни­ков ка́ю­щих­ся с Бо́­гом при­ми­ре́­ние; ра́­дуй­ся, Горы́ Афо́нския верхо́вная Прави́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, Пет­ра́ пустыннолюби́ваго посеще́нием Тво­и́м зде озари́вшая; ра́­дуй­ся, Афана́сиа богому́драго яв­ле́­ни­ем Тво­и́м облагода́тствовавшая.
 • Ра́­дуй­ся, мно́­гия преподо́бныя Афо́нския сла́­вою небе́сною просла́вльшая; ра́­дуй­ся, насе́льником Горы́ сея́ осо́бую лю­бо́вь Твою́ яв­ля́ю­щая.
 • Ра́­дуй­ся, теле́с на́­ших безме́здная Цели́тельнице; ра́­дуй­ся, душ на́­ших к Ца́рствию Го́рнему Путеводи́тельнице.
 • Ра́­дуй­ся, всеблага́я Скоропослу́шнице, про­ше́­ния на́­ша во бла́­го исполня́ющая.

Кондак 13

О, Все­пе́­тая Ма́­ти, Скоропослу́шницею наре́кшаяся во свя­те́й ико­не Тво­е́й, Бо­го­ро́­ди­це Ма­ри́е! При­ими́ ми́лостивно сие́ ма́­лое мо­ле́­ние на́­ше, е́же от усе́рдия на́­ше­го принесо́хом Ти с ве́­рою и лю­бо́­вию, и умо­ли́ приснопокланя́емую Тро́ицу из­ба́­ви­ти ны гее́нны о́гненныя, тьмы несвети́мыя и му­че́­ния ве́ч­на­го: да пред­ста́­тель­ством Тво­и́м унасле́дим Ца́рст­вие Не­бе́с­ное, и спо­до́­бим­ся со свя­ты́­ми пе́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­ге­лов ли́­цы…» и 1-й кондак «Из­бра́н­ной от всех ро­до́в…».

Мо­ли́т­ва

Преблагослове́нная Вла­ды́­чи­це, Присноде́во Бо­го­ро́­ди­це, Бо́­га Сло́ва па́­че вся́­ка­го сло́ва на спа­се́­ние на́­ше ро́жд­шая, и бла­го­да́ть Его́ преизоби́льно па́­че всех прояви́вшая, мо́ре я́вльшаяся Бо­же́ст­вен­ных да­ро­ва́­ний и чу­де́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла­го­да́ть всем, с ве́­рою к Те­бе́ при­бе­га́ю­щим! Чудотво́рному Тво­ему́ о́б­ра­зу при­па́­даю­ще, мо́­лим­ся Те­бе́, всеще́дрей Ма­те­ри человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́­лос­ти Твоя́, и про­ше́­ния на́­ша, приноси́мая Те­бе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все, е́же на по́ль­зу во уте­ше́­ние и спа­се́­ние, коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, ра­бы́ Твоя́ бла­го­да́­тию Твое́ю, по­да́ждь не­ду́­гую­щим цельбу́ и соверше́нное здра́­вие, обурева́емым ти­ши­ну́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши; из­ба́­ви Все­ми́­лос­ти­вая Гос­по­же́, всяк град и стра­ну́ от гла́­да, я́з­вы, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́ч­ныя, Ма́терним Тво­и́м дерз­но­ве­ни­ем отвраща́ющи гнев Бо́­жий; и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страс­те́й и грехопаде́ний сво­боди́ ра­бы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно, во вся́ком бла­го­че́с­тии пожи́вше в сем ве­це, и в бу́дущем ве́ч­ных благ спо­до́­бим­ся бла­го­да́­тию и человеколю́бием Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га, Ему́­же по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не­ние, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Пре­свя­тым Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here