Акафист матроне московской текст с ударениями

Детально: акафист матроне московской текст с ударениями - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Конда́к 1.

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы́ благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти́, вопию́ще: Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

И́кос 1.

А́нгел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бы́сть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внии о́чи твои́, да послу́жиши лю́дем и дела́ Бо́жия явя́тся чрез тебе́. Мы́ же с любо́вию вопие́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная;

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная;

Ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Ра́дуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая;

Ра́дуйся, слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая;

Ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 2.

Ви́дяще лю́дие и иере́й, егда́ креща́ше тя́, блаже́нная, чу́дный сто́лп о́блачный над главо́ю твое́ю и обоня́вше благоуха́ние ве́лие, дивля́хуся, что́ у́бо сия́ отрокови́ца бу́дет, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум име́я просвеще́нный, иере́й Бо́жий Васи́лий позна́, я́ко креща́емая от него́ сосу́д благода́ти Бо́жия е́сть, и тя́, пра́ведная Матро́но, отрокови́цу свя́ту нарече́. От на́шего же усе́рдия прино́сим ти́ похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, во святе́й купе́ли благода́тию Свята́го Ду́ха облагоуха́нная;

Ра́дуйся, на пе́рсех твои́х кре́ст запечатле́нный име́вшая.

Ра́дуйся, моли́твеннице, от Бо́га лю́дем дарова́нная;

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́сподем сия́ющая.

Ра́дуйся, да́ром чудотворе́ния от Бо́га просла́вленная на земли́;

Ра́дуйся, венце́м неувяда́емым от Го́спода увенча́нная на Небеси́.

Ра́дуйся, ми́лости Бо́жия гре́шным возвеща́ющая;

Ра́дуйся, от исто́чника во́ды живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 3

Си́лу Бо́жия благода́ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́нам святы́м устремля́лася еси́ и чи́стым се́рдцем и младе́нческими усты́ хвалу́ Бо́гу возглаша́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи от Бо́га да́р прозре́ния изде́тска, блаже́нная ма́ти, сокрове́нная серде́ц приходя́щих к тебе́ ве́дущи и о́ным бу́дущая, я́ко настоя́щая, сказу́ющи, мно́гия лю́ди на пу́ть благоче́стия направля́ла еси́. Те́мже прославля́юще Бо́га, умудря́ющаго слепцы́, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ди́вная прови́дице;

Ра́дуйся, сокрове́нных грехо́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, помраче́нных душе́ю пресве́тлая наста́внице;

Ра́дуйся, заблу́ждших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, звездо́, ве́рным пу́ть указу́ющая;

Ра́дуйся, свеще́, во тьме́ ве́ка сего́ светя́щая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу послужи́вшая;

Ра́дуйся, ко́зни диа́вольския благода́тию Ду́ха Свята́го попра́вшая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 4.

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х твои́х в лю́дех разве́яся, ма́ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу и́х Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х, просла́виша и восхвали́ша тя́, Бо́гу же с благодаре́нием воспе́ша: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше лю́дие, ма́ти Матро́но, я́ко по́мощь в неду́зех душе́вных и теле́сных подае́ши, прихожда́ху к тебе́ со упова́нием и, сове́т благоприя́тен и исцеле́ние получи́вше, благодаря́ще Бо́га, воспева́ху тебе́:

Ра́дуйся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих душе́ю прие́млеши;

Ра́дуйся, я́ко ми́р душа́м скорбя́щим да́руеши.

Ра́дуйся, в заблужде́ниих су́щих вразуми́тельнице;

Ра́дуйся, благоче́стия учи́тельнице.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоли́тельнице;

Ра́дуйся, в ско́рбех уте́шительнице.

Ра́дуйся, блага́я безсре́бренице;

Ра́дуйся, неду́гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ возсия́ла еси́, ма́ти блаже́нная Матро́но, во дни́ лихоле́тия во Оте́чествии на́шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Христо́во дерзнове́нно и безбоя́зненно чрез все́ житие́ пронесла́ еси́ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́ждущим осла́бу, больны́м исцеле́ние, благода́рственно зову́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше мно́зи Росси́йстии лю́дие чудеса́ и исцеле́ния, Бо́жиею благода́тию от тебе́ подава́емая: хромы́м хожде́ние, разсла́бленным и на одре́ лежа́щим исцеле́ние, бесну́ющимся духо́в зло́бы отгна́ние, устреми́шася к тебе́, ма́ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от него́же испи́вше оби́льно, умиле́нным се́рдцем возопи́ша тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, на пу́ть пра́вый от младе́нчества призва́нная;

Ра́дуйся, пра́веднице, от Бо́га на́м дарова́нная.

Ра́дуйся, цели́тельнице, неду́ги на́ша исцеля́ющая;

Ра́дуйся, в ну́ждах на́ших ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, душеполе́зными сове́ты на́с вразумля́ющая;

Ра́дуйся, недоуме́ния на́ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́дуйся, ду́хи нечи́стыя от челове́к отгоня́ющая;

Ра́дуйся, от вся́каго зла́ моли́твою твое́ю огражда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 6.

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, яви́ся святы́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, егда́ узре́ тя́ во хра́ме и наименова́ тя́ свою́ прее́мницу, та́же и осмы́й сто́лп Росси́и. Вси́ же, слы́шавше сие́, просла́виша Го́спода, возглаша́юще Ему́ пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ моли́твами твои́ми, ма́ти Матро́но, све́т благода́ти Бо́жия в сердца́х не ве́дущих Бо́га и грехми́ мно́гими прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́дяще чудеса́, тобо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́споду, ублажа́юще тя́ си́це:

Ра́дуйся, по́двиги твои́ми Бо́га прославля́ющая;

Ра́дуйся, сла́ву Бо́жию на́м явля́ющая.

Ра́дуйся, неве́рныя на пу́ть пра́вый наставля́ющая;

Ра́дуйся, грехми́ оскверне́нныя моли́твами твои́ми очища́ющая.

Ра́дуйся, к покая́нию на́с призыва́ющая;

Ра́дуйся, за вся́ благодари́ти Го́спода на́с вразумля́ющая.

Ра́дуйся, хра́м Бо́жий люби́ти на́с науча́ющая;

Ра́дуйся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́вцы собира́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 7.

Хотя́щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́дем написа́ти всечестны́й о́браз Ея́, Взыска́ние поги́бших имену́емый, и в хра́ме Бо́жием ве́си твоея́ водвори́ти, да вси́, взира́юще на све́тлый ли́к Пречи́стыя, со умиле́нием восхва́лят Ю́, Го́споду же возопию́т: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую тя́ засту́пницу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́гу дарова́ Госпо́дь в годи́ну тя́жкую лю́дем Росси́йским, мно́зи бо отпада́ху от Святы́я Це́ркве, ты́ же, ма́ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́вом и де́лом, явля́ющи ди́вная чудеса́ Бо́жия. Те́мже воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, страны́ на́шея Росси́йския неусы́пная печа́льнице;

Ра́дуйся, спасе́ния на́шего хода́таице.

Ра́дуйся, Бо́га, Судии́ пра́веднаго, умилостиви́тельнице;

Ра́дуйся, неду́жных и оби́димых покрови́тельнице.

Ра́дуйся, немощны́х и безнаде́жных помо́щнице;

Ра́дуйся, проти́ву духо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́дуйся, я́ко трепе́щут тя́ кня́зи бесо́встии;

Ра́дуйся, я́ко ра́дуются о тебе́ А́нгели и челове́цы.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 8.

Стра́нно малове́рным и неразу́мным бы́сть, ка́ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́жет не то́чию настоя́щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́лы Бо́жия, в не́мощи челове́честей соверша́емыя. Мы́ же, блаже́нная ма́ти, прему́дрость Бо́жию, в тебе́ явле́нную, зря́ще, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́ти, не се́тующи о се́м, но за вся́ благодаря́щи Бо́га. Си́м же и на́с науча́еши терпели́вно нести́ кре́ст сво́й, тебе́ же благохвали́ти та́ко:

Ра́дуйся, в моли́тве непреста́нно пребыва́вшая;

Ра́дуйся, духо́в зло́бы посто́м и моли́твою отгна́вшая.

Ра́дуйся, ми́р благода́тный стяжа́вшая;

Ра́дуйся, любо́вию твое́ю мно́гия о́крест тебе́ спаса́вшая.

Ра́дуйся, житие́м твои́м изря́дно лю́дем послужи́вшая;

Ра́дуйся, и по кончи́не твое́й лю́дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́дуйся, и ны́не на́шим проше́нием те́пле внима́ющая;

Ра́дуйся, упова́ющих на по́мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 9.

Вся́кия ско́рби и боле́зни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́ти Матро́но, непреста́нно ве́дущи бра́нь с си́лами тьмы́, облича́ющи ко́зни и кова́рства и́х и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́че до кончи́ны дни́й твои́х помога́ла еси́ стра́ждущим, неду́гующим и скорбя́щим, при́сно пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут досто́йно просла́вити свято́е житие́ твое́ и чудеса́, си́лою Бо́жиею тобо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы́ же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́га во святы́х Его́ и подвиза́емии серде́чною любо́вию, дерза́ем пе́ти тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, у́зкий пу́ть и те́сная врата́ избра́вшая;

Ра́дуйся, доброде́тельми мно́гими просия́вшая.

Ра́дуйся, вся́ тле́нная в житии́ твое́м отве́ргшая;

Ра́дуйся, смире́нием, я́ко венце́м драги́м, украше́нная.

Ра́дуйся, ева́нгельски, я́ко пти́ца небе́сная, на земли́ пожи́вшая;

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию, не име́вшему, где́ главу́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́дуйся, ны́не во оби́телех ра́йских веселя́щаяся;

Ра́дуйся, и на́с гре́шных, моля́щихся тебе́, ми́лостию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гия лю́ди от страда́ний теле́сных и душе́вных неду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́жия, в моли́тве, прося́щи и́м по́мощи и укрепле́ния от Го́спода на́шего Иису́са Христа́, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ и покро́в была́ еси́ во дни́ жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, все́м к тебе́ прибега́ющим, и по сме́рти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́гом о лю́дех, с ве́рою притека́ющих ко гро́бу твоему́. Те́мже у́бо услы́ши ны́не и на́с, гре́шных, скорбьми́, боле́зньми и мно́гими печа́льми одержи́мых, и потщи́ся на по́мощь твои́ми моли́твами все́м к тебе́ вопию́щим:

Ра́дуйся, оби́димых ско́рая предста́тельнице;

Ра́дуйся, терпя́щих лише́ния уте́шительнице.

Ра́дуйся, честна́го супру́жества охране́ние;

Ра́дуйся, все́х во вражде́ су́щих умире́ние.

Ра́дуйся, непра́во на су́д влеко́мых защи́тительнице;

Ра́дуйся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́гу ми́лостивая хода́таице.

Ра́дуйся, лиши́вшихся кро́ва приста́нище;

Ра́дуйся, все́х к тебе́ взыва́ющих засту́пнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 11.

Пе́ние а́нгельское слы́шала еси́, ма́ти честна́я Матро́но, еще́ на земли́ живу́щи. Научи́ и на́с, недосто́йных, ка́ко подоба́ет сла́вити Бо́га, в Тро́ице почита́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же непреста́нно во́инства небе́сная велегла́сно воспева́ют: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рным све́том сия́ет житие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мра́к многосу́етнаго ми́ра сего́, и влече́т к себе́ ду́ши на́ша, я́ко да и мы́ луче́ю благода́ти Бо́жия озари́мся и ско́рбный пу́ть привре́менныя жи́зни богоуго́дно про́йдем и Ца́рствия Бо́жия дости́гнем, иде́же ты́, ма́ти, ны́не всели́лася еси́, слы́шащи гла́с на́ш, тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, свеще́ Бо́жия, при́сно горя́щая;

Ра́дуйся, би́сере честны́й, блиста́нием святы́ни твоея́ на́с озаря́яй.

Ра́дуйся, цве́те благово́нный, Ду́хом Святы́м на́с облагоуха́яй;

Ра́дуйся, ка́меню ве́ры, малоду́шныя в благоче́стии утвержда́яй.

Ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, пра́вый пу́ть на́м указу́ющая;

Ра́дуйся, до́брая вои́тельнице Христо́ва, мече́м моли́твы де́монския полки́ устраша́ющая.

Ра́дуйся, я́ко все́ житие́ твое́ свя́то и непоро́чно;

Ра́дуйся, я́ко и сме́рть твоя́ пред Го́сподем честна́.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жию оби́льно еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́ти блаже́нная, я́же вы́ну пребы́сть с тобо́ю по вся́ дни́ жи́зни. Ве́руем несумне́нно, я́ко и по успе́нии твое́м благода́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с тобо́ю. Сего́ ра́ди припа́дающе мо́лимся: не лиши́ и на́с, еще́ стра́нствующих на земли́, по́мощи твоея́ и заступле́ния, прося́щи Го́спода поми́ловати все́х пою́щих Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще мно́гая и ди́вная твоя́ чудеса́, ма́ти Матро́но, восхваля́ем Бо́га, дарова́вшаго гра́ду Москве́ и Оте́честву на́шему во дни́ безбо́жия и гоне́ния тя́, непоколеби́мый сто́лп благоче́стия и ве́ры. Ны́не же, блаже́нная ма́ти, благода́рным се́рдцем воспева́ем тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ми́р Христо́в в душе́ твое́й стяжа́вшая;

Ра́дуйся, сего́ ра́ди мно́гия лю́ди о́крест тебе́ к Бо́гу приве́дшая.

Ра́дуйся, в немощне́м те́ле су́щи, си́лу Бо́жия благода́ти показа́вшая;

Ра́дуйся, во обре́тении честны́х моще́й твои́х Бо́жию ми́лость на́м яви́вшая.

Ра́дуйся, со́нма святы́х Моско́вских изря́дное процвете́ние;

Ра́дуйся, гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние.

Ра́дуйся, Оте́чества на́шего при́сная пред Бо́гом печа́льнице;

Ра́дуйся, к покая́нию и моли́тве о земли́ Росси́йстей все́х призыва́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 13.

О блаже́нная ма́ти, услы́ши ны́не воспева́емое тебе́ хвале́бное пе́ние и испроси́ на́м у Го́спода Иису́са Христа́ грехо́в оставле́ние, христиа́нския ми́рныя кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы́ с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу, вопию́ще: Аллилу́иа.

И́кос 1.

А́нгел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бы́сть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внии о́чи твои́, да послу́жиши лю́дем и дела́ Бо́жия явя́тся чрез тебе́. Мы́ же с любо́вию вопие́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная;

Ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная;

Ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Ра́дуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая;

Ра́дуйся, слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая;

Ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Конда́к 1.

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́. Сего́ ра́ди и мы́ благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти́, вопию́ще: Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о на́с к Бо́гу моли́твеннице.

Моли́тва.

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щая, те́лом же на земли́ почива́ющая и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющая! При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны́, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и бесо́вских искуше́ниих дни́ своя́ иждива́ющия, уте́ши ны́, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ша лю́тыя, от Бо́га на́м по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви на́с от мно́гих бе́д и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти на́м вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы́ от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне́ и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист

святой праведной блаженной
Матроне Московской

Кондак 1

Избранная Духом Божиим от пелен младенческих, блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную ко очищению духовному от Бога приявшая, даром прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Икос 1

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию вопием ти таковая:
Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осененная.
Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше исполненная.
Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая; Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего посрамляющая.
Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся, скорби и печали утоляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 2

Видяще людие и иерей, егда крещаше тя, блаженная, чудный столп облачный над главою твоею и обонявше благоухание велие, дивляхуся, что убо сия отроковица будет, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имея просвещенный, иерей Божий Василий позна, яко крещаемая от него сосуд благодати Божия есть, и тя, праведная Матроно, отроковицу святу нарече. От нашего же усердия приносим ти похвалы сия:
Радуйся, во святей купели благодатию Святаго Духа облагауханная; Радуйся, на персех твоих крест запечатленный имевшая.
Радуйся, молитвеннице, от Бога людем дарованная; Радуйся, свеще неугасимая, пред Господем сияющая.
Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на земли; Радуйся, венцем неувядаемым от Господа увенчанная на небеси.
Радуйся, милости Божия грешным возвещающая; Радуйся, от источника воды живыя жаждущия напаяющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 3

Силу Божия благодати ощущающи, еще во младенчестве сущи, Матроно блаженная, ко иконам святым устремлялася еси, и чистым сердцем и младенческими усты хвалу Богу возглашала еси: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи от Бога дар прозрения издетска, блаженная мати, сокровенная сердец приходящих к тебе ведущи, и оным будущая, яко настоящая сказующи, многия люди на путь благочестия направляла еси. Темже прославляюще Бога, умудряющаго слепцы, вопием тебе сице:
Радуйся, дивная провидице; Радуйся, сокровенных грехов обличительнице.
Радуйся, помраченных душею пресветлая наставнице; Радуйся, заблуждших милостивая путеводительнице.
Радуйся, звездо, верным путь указующая; Радуйся, свеще, во тьме века сего светящая.
Радуйся, единому Богу послужившая; Радуйся, козни диавольския благодатию Духа Святаго поправшая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 4

Буря недоумения и смятения о чудесех твоих в людех развеяся, мати блаженная, и тии, вразумившу их Господу, дивному во святых Своих, прославиша и восхвалиша тя, Богу же с благодарением воспеша: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше людие, мати Матроно, яко помощь в недузех душевных и телесных подаеши, прихождаху к тебе со упованием, и, совет благоприятен и исцеление получивше, благодаряще Бога, воспеваху тебе:
Радуйся, яко болезнующих и страждующих душею приемлеши; Радуйся, яко мир душам скорбящим даруеши.
Радуйся, в заблуждениих сущих вразумительнице; Радуйся, благочестия учительнице.
Радуйся, печалей наших утолительнице; Радуйся, в скорбех утешительнице.
Радуйся, благая бессеребренице; Радуйся, недугов всячеких безмездная врачевательнице.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 5

Боготечная звезда возсияла еси, мати блаженная Матроно, во дни лихолетия во Отечествии нашем, яко новая исповедница, иго Христово дерзновенно и безбоязненно чрез все житие пронесла еси, и благодатиею Божиею укрепляема, подавала еси недоумевающим вразумление, страждующим ослабу, больным исцеление, благодарственно зовущим Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще мнози Российстии людие чудеса и исцеления, Божиею благодатиею от тебе подаваемая: хромым – хождение, разслабленным и на одре лежащим – исцеление, беснующимся – духов злобы отгнание, устремишася к тебе, мати, яко к источнику неисчерпаемому, от него же испивше обильно, умиленным сердцем возопиша тебе таковая:
Радуйся, на путь правый от младенчества призванная; Радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная.
Радуйся, целительнице, недуги наша исцеляющая; Радуйся, в нуждах наших скоро помогающая.
Радуйся, душеполезными советы нас вразумляющая; Радуйся, недоумения наша скоро разрешающая.
Радуйся, духи нечистыя от человек отгоняющая; Радуйся, от всякого зла молитвою твоею ограждающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 6

Провозвестник святости и праведности жития твоего, блаженная мати, явися святый и праведный отец Иоанн Кронштадтский, егда узре тя во храме и наименова тя свою преемницу таже и осмый столп России. Вси же, слышавше сие, прославиша Господа, возглашающе Ему песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия молитвами твоими, мати Матроно, свет благодати Божия в сердцах, не ведущих Бога и грехми многими прогневляющих Его. Тии же, видяще чудеса, тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе тя сице:
Радуйся, подвиги твоими Бога прославляющая; Радуйся, славу Божию нам являющая.
Радуйся, неверныя на путь правый наставляющая; Радуйся, грехми оскверненныя молитвами твоими очищающая.
Радуйся, к покаянию нас призывающая; Радуйся, за вся благодарити Господа нас вразумляющая.
Радуйся, храм Божий любити нас научающая; Радуйся, во ограду церковную расточенныя овцы собирающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 7

Хотящи Пресвятую Владычицу нашу Богородицу достойно ублажити, мати Матроно, повелела еси людем написати всечестный образ Ея, «Взыскание погибших» именуемый и в храме Божием веси твоея водворити, да вси взирающе на светлый лик Пречистыя, со умилением восхвалят Ю, Господу же возопиют: Аллилуиа.

Икос 7

Новую тя заступницу, молитвенницу и ходатаицу к Богу дарова Господь в годину тяжкую людем Российским, мнози бо отпадаху от Святыя Церкве, ты же, мати, маловерныя и заблуждшия наставляла еси словом и делом, являющи дивная чудеса Божия. Темже воспеваем ти сице:
Радуйся, страны нашея Российския неусыпная печальнице; Радуйся, спасения нашего ходатаице.
Радуйся, Бога, Судии праведнаго, умилостивительнице; Радуйся, недужных и обидимых покровительнице.
Радуйся, немощных и безнадежных помощнице; Радуйся, противу духов злобы непрестанная воительнице.
Радуйся, яко трепещут тя князи бесовстии; Радуйся, яко радуются о тебе ангелы и человецы.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 8

Странно маловерным и неразумным бысть, како слепорожденная видети и ведети может не точию настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в немощи человечестей совершаемыя. Мы же, блаженная мати, премудрость Божию, в тебе явленную зряще, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всяческия досаждения и обиды, изгнания и укорения претерпела еси, блаженная мати, не сетующи о сем, но за вся благодарящи Бога. Сим же и нас научаеши терпеливно нести крест свой, тебе же благохвалити тако:
Радуйся, в молитве непрестанно пребывавшая; Радуйся, духов злобы постом и молитвою отгнавшая.
Радуйся, мир благодатный стяжавшая; Радуйся, любовию твоею многия окрест тебе спасавшая.
Радуйся, житием твоим изрядно людем послужившая; Радуйся, и по кончине твоей людем непрестанно помогающая.
Радуйся, и ныне нашим прошением тепле внимающая; Радуйся, уповающих на помощь твою не оставляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 9

Всякия скорби и болезни аще и претерпела еси, мати Матроно, непрестанно ведущи брань с силами тьмы, обличающи козни и коварства их, и изгоняющи бесы от одержимых, обаче до кончины дний твоих помогала еси страждующим, недугующим и скорбящим, присно поющи Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут достойно прославити святое житие твое и чудеса, силою Божиею тобою творимая, предивная старице. Мы же, хотяще псаломски хвалити Бога во святых Его и подвизаемии сердечною любовию, дерзаем пети тебе таковая:
Радуйся, узкий путь и тесная врата избравшая; Радуйся, добродетельми многими просиявшая.
Радуйся, вся тленная в житии твоем отвергшая; Радуйся, смирением, яко венцем драгим, украшенная.
Радуйся, евангельски, яко птица небесная, на земли пожившая; Радуйся, Сыну Божию, не имевшему, где главу подклонити, последовавшая.
Радуйся, ныне во обителех райских веселящаяся; Радуйся, и нас, грешных, молящихся тебе, милостию твоею не оставляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от страданий телесных и душевных недуг, всенощно пребывала еси, праведнице Божия, в молитве, просящи им помощи и укрепления от Господа нашего Иисуса Христа, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и покров была еси во дни жития твоего, блаженная мати, всем к тебе прибегающим, и по смерти не престаеши ходатайствовати пред Богом о людех, с верою притекающих ко гробу твоему. Темже убо, услыши ныне и нас, грешных, скорбьми, болезньми и многими печальми одержимых и потщися на помощь твоими молитвами, всем, к тебе вопиющим:
Радуйся, обидимых скорая предстательнице; Радуйся, терпящих лишения утешительнице.
Радуйся, честнаго супружества охранение; Радуйся, всех, во вражде сущих, умирение.
Радуйся, неправо на суд влекомых защитительнице; Радуйся, и о виновных пред судом земным к Богу милостивая ходатаице.
Радуйся, лишившихся крова пристанище; Радуйся, о всех к тебе взывающих, заступнице.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 11

Пение ангельское слышала еси, мати честная Матроно, еще на земли живущи. Научи и нас, недостойных, како подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же непрестанно воинства небесная велегласно воспевают: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом сияет житие твое, блаженная Матроно, освещая мрак многосуетнаго мира сего, и влечет к себе души наша: яко да и мы лучею благодати Божия озаримся и скорбный путь привременныя жизни богоугодно пройдем и Царствия Божия достигнем, идеже ты, мати, ныне вселилася еси, слышащи глас наш, тебе зовущих:
Радуйся, свеще Божия, присно горящая; Радуйся, бисере честный, блистанием святыни твоея нас озаряющий.
Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым нас облагоухающий; Радуйся, каменю веры, малодушныя в благочестии утверждающий.
Радуйся, звездо пресветлая, правый путь нам указующая; Радуйся, добрая воительнице Христова, мечем молитвы демонския полки устрашающая.
Радуйся, яко все житие твое свято и непорочно; Радуйся, яко и смерть твоя пред Господем честна.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 12

Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, мати блаженная, яже выну пребысть с тобою по вся дни жизни. Веруем несумненно, яко и по успении твоем благодать сия пребогатно пребывает с тобою. Сего ради припадающе молимся: не лиши и нас, еще странствующих на земли, помощи твоея и заступления, просящи Господа помиловати всех, поющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многая и дивная твоя чудеса, мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшаго граду Москве и Отечеству нашему во дни безбожия и гонения тя, непоколебимый столп благочестия и веры. Ныне же, блаженная мати, благодарным сердцем воспеваем тебе сице:
Радуйся, мир Христов в душе твоей стяжавшая; Радуйся, сего ради многая люди окрест тебе к Богу приведшая.
Радуйся, в немощном теле сущи, силу Божия благодати показавшая; Радуйся, во обретении честных мощей твоих Божию милость нам явившая.
Радуйся, сонма святых Московских изрядное процветение; Радуйся, града Москвы преславное украшение.
Радуйся, Отечества нашего присная пред Богом печальнице. Радуйся, к покаянию и молитве о земли Российстей всех призывающая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 13

О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое тебе хвалебное пение и испроси нам у Господа Иисуса Христа грехов оставление, христианския мирныя кончины и добраго ответа на страшном судищи Его, да и мы с тобою сподобимся в селениих райских славити Святую Троицу, вопиюще: Аллилуиа.
(Сей кондак читается трижды)

Икос 1

Ангел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию вопием ти таковая:
Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осененная.
Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше исполненная.
Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая; Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего посрамляющая.
Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся, скорби и печали утоляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Кондак 1

Избранная Духом Божиим от пелен младенческих, блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную ко очищению духовному от Бога приявшая, даром прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

Молитва

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различные чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам все наши согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящего дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единого Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо, света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех Небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Кондак, глас 7

К служению Христову от чрева матерня предъизбранная, праведная Матроно, стезе скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величание

Величаем тя, святая праведная блаженная Матроно, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

Слушать аудио онлайн или читать текст Акафиста Матроне Московской на русском языке с ударениями. Акафист Святой Московской Матроне — сильнейшая молитва о помощи в самых разных делах!

Слушать акафист Матроне:

https://pravgolos.ru/wp-content/uploads/2018/05/Akafist-Akafist-sv.-blazhennoy-Matrone-Moskovskoy.mp3

Трудно в России найти человека, который хоть раз не слышал о блаженной Матроне Московской. Праведница, не обладающая ничем, кроме Благодати Божией, оказывает помощь: и здоровым, и сильным, и молодым, и успешным. Хотя сама она:

акафист матроне московской текст с ударениями

 • слепая от рождения;
 • лишившаяся возможности ходить в 17 лет;
 • не имеющая своего жилья, скитающаяся по чужим углам;
 • терпящая физические и социальные лишения;
 • преследуемая властями;
 • но любимая и чтимая народом.

Этот контраст свидетельствует о величайшей милости Господа, прославляющего Своих святых. Очередь к ее мощам не иссякает. Люди приходят с надеждой и верой в чудесное предстательство Матронушки, которая никогда не подводит.

Как молиться Матроне Московской?

Чтение ее жития никого не оставит равнодушным, а море свидетельств, о полученной помощи, превышает все разумные пределы. Она помогает: воцерковленным и не очень верующим; православным и принадлежащим иному вероисповеданию:

акафист матроне московской текст с ударениями

 • Едут к ней в Покровский монастырь, чтобы приложиться к святым мощам.
 • Приобретают маслице от лампадки пред ее образом.
 • Пишут записки и передают их с теми, кто едет в Москву, чтобы их доставили в обитель, где почивает блаженная старица.
 • Читают, найденные в интернете молитвы.

Не у всех есть возможность совершить паломничество в столицу. Многие молятся дома. Наилучший вариант – чтение Акафиста, составленного в ее честь. Читайте его раз в день: получите просимое, не сомневайтесь. Незадолго до смерти Матрона говорила, чтобы обращались к ней, как к живой. Она услышит всех, будет помогать, как и при жизни (принимала по 40 человек в день).

Примечание: Молятся Московской святой не только в России, но и в Австралии, США, Европе. Присылают сообщения о чудесной помощи со всех уголков земли. Читая Акафист, молясь или обращаясь своими словами, знайте, Матронушка вас видит, слышит и поможет. Как она обещала, так и делает.

С какими просьбами обращаются к святой

Прочитав свидетельства людей, поймете: обращаются к блаженной Матроне с любой бедой и скорбью. Иногда помощь получают мгновенно. Чтобы усилить молитву, дают обеты, которые надо обязательно исполнять. О чем просят:

акафист матроне московской текст с ударениями

 • чтобы сдать экзамены, поступить в ВУЗ;
 • обрести работу с хорошим заработком;
 • выйти замуж, найти жену;
 • молятся, чтобы вернулись (нашлись) пропавшие люди;
 • о благополучных родах и даровании детей;
 • есть случаи излечения от наркомании, алкоголизма, курения;
 • об исцелении от различных болезней, о благополучной операции;
 • о возвращении зрения;
 • о получении жилья, средств и мн. др.

Заключение: Матрону Московскую канонизировали через 45 лет после смерти, что большая редкость. Обычно проходит около века, прежде чем подвижника объявят святым. Но здесь особый случай: чудес, совершаемых праведницей, было так много, что по просьбам людей это событие произошло намного раньше положенного срока.

Акафист Матроне Московской: текст с ударениями

Кондак 1

Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́­га прия́вшая, да́ром про­зре́­ния и чу­де́с обогати́лася еси́ и вен­це́м нетле́нным от Го́с­по­да украси́лася еси́. Се­го́ ра́­ди и мы бла­го­да́р­не ве­не́ц похва́льный при­но́­сим ти, во­пию́­ще:

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Икос 1

А́н­гел во пло́­ти яви́­ла­ся еси́ на зем­ли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́­жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бысть, но Гос­по́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, про­све­ти́ духо́внии о́чи твои́, да послужи́ши лю́­дем и дела́ Бо́жии явя́тся чрез те­бе́. Мы же с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, от младе́нчества Бо́­гом избра́нная; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го от пеле́н осе­не́н­ная.

Ра́­дуй­ся, да́ром чу­де́с измла́да обогаще́нная; ра́­дуй­ся, прему́дростию от Бо́­га свы́­ше испо́лненная.

Ра́­дуй­ся, мы́сленныма очи́­ма во́лю Бо́­жию прозира́ющая; ра́­дуй­ся слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́­ка се­го́ по­срам­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, ду́­ши заблу́ждшия к Бо́­гу приводя́щая; ра́­дуй­ся, ско́р­би и пе­ча́­ли утоля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 2

Ви́­дя­ще лю́­дие и иере́й, ег­да́ креща́ше тя, блаже́нная, чу́д­ный столп о́блачный над гла­во́ю твое́ю и обоня́вше бла­го­уха́­ние ве́­лие, дивля́хуся, что у́бо сия́ от­ро­ко­ви́­ца бу́дет, пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум име́я про­све­ще́н­ный, иере́й Бо́­жий Васи́лий по­зна́, я́ко креща́емая от не­го́ со­су́д бла­го­да́­ти Бо́­жия есть, и тя, пра́ведная Матро́но, от­ро­ко­ви́­цу свя́ту нарече́. От на́­ше­го же усе́рдия при­но́­сим ти похвалы́ сия́:

Ра́­дуй­ся, во свя­те́й купе́ли бла­го­да́­тию Свя­та́­го Ду́­ха облагоуха́нная; ра́­дуй­ся, на пе́рсех тво­и́х крест запечатле́нный име́вшая.

Ра́­дуй­ся, моли́твеннице, от Бо́­га лю́­дем дарова́нная; ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́с­по­дем сия́ющая.

Ра́­дуй­ся, да́ром чудотворе́ния от Бо́­га просла́вленная на зем­ли́; ра́­дуй­ся, вен­це́м неувяда́емым от Го́с­по­да увенча́нная на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, ми́­лос­ти Бо́­жия гре́ш­ным возвеща́ющая; ра́­дуй­ся, от ис­то́ч­ни­ка воды́ живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 3

Си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́­щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́­нам свя­ты́м устремля́лася еси́, и чи́стым се́рд­цем и младе́нческими ус­ты́ хва­лу́ Бо́­гу возглаша́ла еси́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи от Бо́­га дар про­зре́­ния изде́тска, блаже́нная ма́­ти, сокрове́нная сер­де́ц приходя́щих к те­бе́ ве́дущи, и о́ным бу́дущая, я́ко нас­тоя́­щая сказу́ющи, мно́­гия лю́­ди на путь бла­го­че́с­тия направля́ла еси́. Те́м­же про­слав­ля́ю­ще Бо́­га, умудря́ющаго слепцы́, во­пи­е́м те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная прови́дице; ра́­дуй­ся, сокрове́нных гре­хо́в обличи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, помраче́нных ду­ше́ю пре­све́т­лая нас­та́в­ни­це; ра́­дуй­ся, за­блу́жд­ших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, звез­до́, ве́р­ным путь указу́ющая; ра́­дуй­ся, свеще́, во тьме ве́­ка се­го́ све­тя́­щая.

Ра́­дуй­ся, еди́­но­му Бо́­гу послужи́вшая; ра́­дуй­ся, ко́з­ни диа́вольския бла­го­да́­тию Ду́­ха Свя­та́­го попра́вшая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х тво­и́х в лю́­дех разве́яся, ма́­ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу их Го́с­по­ду, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, просла́виша и восхвали́ша тя, Бо́­гу же с благодаре́нием воспе́ша: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше лю́­дие, ма́­ти Матро́но, я́ко по́­мощь в не­ду́­зех ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных подае́ши, при­хож­да́­ху к те­бе́ со упова́нием, и, сове́т благоприя́тен и ис­це­ле́­ние по­лу­чи́в­ше, бла­го­да­ря́­ще Бо́­га, воспева́ху те­бе́:

Ра́­дуй­ся, я́ко боле́знующих и стра́ждущих ду­ше́ю прие́млеши; ра́­дуй­ся, я́ко мир ду­ша́м скор­бя́­щим да́руеши.

Ра́­дуй­ся, в заблужде́ниих су́­щих вразуми́тельнице; ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия учи́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пе­ча́­лей на́­ших утоли́тельнице; ра́­дуй­ся, в ско́р­бех уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, бла­га́я безсре́бренице; ра́­дуй­ся, не­ду́­гов вся́ческих безме́здная врачева́тельнице.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ возсия́ла еси́, ма́­ти блаже́нная Матро́но, во дни лихоле́тия во Оте́чествии на́­шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Хрис­то́­во дерз­но­ве́н­но и безбоя́зненно чрез все жи­тие́ пронесла́ еси́, и бла­го­да́­тию Бо́­жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́­жду­щим осла́бу, боль­ны́м ис­це­ле́­ние, бла­го­да́р­ствен­но зову́щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше мно́­зи Росси́йстии лю́­дие чу­де­са́ и ис­це­ле́­ния, Бо́­жиею бла­го­да́­тию от те­бе́ подава́емая: хро­мы́м — хожде́ние, разсла́бленным и на од­ре́ лежа́щим — ис­це­ле́­ние, бесну́ющимся — ду­хо́в зло́бы отгна́ние, устре­ми́­ша­ся к те­бе́, ма́­ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от не­го́ же испи́вше оби́ль­но, умиле́нным се́рд­цем возо­пи́­ша те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, на путь пра́вый от младе́нчества призва́нная; ра́­дуй­ся, пра́веднице, от Бо́­га нам дарова́нная.

Ра́­дуй­ся, цели́тельнице, не­ду́­ги на́­ша исцеля́ющая; ра́­дуй­ся, в ну́ж­дах на́­ших ско́ро помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, душеполе́зными сове́ты нас вразумляющая; ра́­дуй­ся, недоуме́ния на́­ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́­дуй­ся, ду́хи нечи́стыя от че­ло­ве́к от­го­ня́ю­щая; ра́­дуй­ся, от вся́­ка­го зла мо­ли́т­вою твое́ю огражда́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 6

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, яви́­ся свя­ты́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, ег­да́ узре́ тя во хра́­ме и наименова́ тя свою́ прее́мницу та́же и осмы́й столп Рос­си́и. Вси же, слы́­шав­ше сие́, просла́виша Го́с­по­да, возглаша́юще Ему́ песнь: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, ма́­ти Матро́но, свет бла­го­да́­ти Бо́­жия в сердца́х, не ве́­ду­щих Бо́­га и грех­ми́ мно́­ги­ми прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́­дя­ще чу­де­са́, то­бо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́с­по­ду, убла­жа́­юще тя си́­це:

Ра́­дуй­ся, по́д­ви­ги тво­и́ми Бо́­га про­слав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, сла́­ву Бо́­жию нам яв­ля́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ныя на путь пра́вый нас­тав­ля́ю­щая; ра́­дуй­ся, грех­ми́ оскверне́нныя мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми очища́ющая.

Ра́­дуй­ся, к по­кая­нию нас призыва́ющая; ра́­дуй­ся, за вся благодари́ти Го́с­по­да нас вразумляющая.

Ра́­дуй­ся, храм Бо́­жий люби́ти нас науча́ющая; ра́­дуй­ся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́в­цы собира́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 7

Хо­тя́­щи Пресвяту́ю Влады́чицу на́­шу Богоро́дицу досто́йно ублажи́ти, ма́­ти Матро́но, повеле́ла еси́ лю́­дем написа́ти всечестны́й о́б­раз Ея́, «Взыска́ние поги́бших» имену́емый, и в хра́­ме Бо́жием ве́­си твоея́ водвори́ти, да вси взи­ра́ю­ще на све́тлый лик Пречи́стыя, со уми­ле́­нием восхва́лят Ю, Го́с­по­ду же возопию́т: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую тя за­сту́п­ни­цу, моли́твенницу и хода́таицу к Бо́­гу да­ро­ва́ Гос­по́дь в годи́ну тя́жкую лю́­дем Росси́йским, мно́­зи бо отпада́ху от Свя­ты́я Це́рк­ве, ты же, ма́­ти, малове́рныя и заблу́ждшия наставля́ла еси́ сло́­вом и де́­лом, явля́ющи ди́в­ная чу­де­са́ Бо́­жия. Те́м­же вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея Рос­си́й­ския неусы́пная печа́льнице; ра́­дуй­ся, спа­се́­ния на́­ше­го хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, Бо́­га, Судии́ пра­вед­на­го, умилостиви́тельнице; ра́­дуй­ся, неду́жных и оби́­ди­мых покрови́тельнице.

Ра́­дуй­ся, немощны́х и безнаде́жных по­мо́щ­ни­це; ра́­дуй­ся, про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы непреста́нная вои́тельнице.

Ра́­дуй­ся, я́ко тре­пе́­щут тя кня́зи бе­со́в­стии; ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуются о те­бе́ а́н­ге­лы и челове́цы.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 8

Стра́н­но малове́рным и неразу́мным бысть, ка́­ко слепорожде́нная ви́дети и ве́дети мо́­жет не то́­чию нас­тоя́­щая, но и бу́дущая, не ве́дяху бо си́­лы Бо́­жия в не́­мо­щи челове́честей соверша́емыя. Мы же, блаже́нная ма́­ти, прему́дрость Бо́­жию, в те­бе́ явле́нную зря́ще, во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вся́ческия досажде́ния и оби́ды, изгна́ния и укоре́ния претерпе́ла еси́, блаже́нная ма́­ти, не се́тующи о сем, но за вся благодаря́щи Бо́­га. Сим же и нас науча́еши терпели́вно нести́ крест свой, те­бе́ же бла­го­хва­ли́ти та́­ко:

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве непреста́нно пребыва́вшая; ра́­дуй­ся, ду­хо́в зло́бы пос­то́м и мо­ли́т­вою отгна́вшая.

Ра́­дуй­ся, мир бла­го­да́т­ный стяжа́вшая; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю мно́­гия о́к­рест те­бе́ спаса́вшая.

Ра́­дуй­ся, жи­ти­е́м тво­и́м изря́дно лю́­дем послужи́вшая: ра́­дуй­ся, и по кончи́не тво­е́й лю́­дем непреста́нно помога́ющая.

Ра́­дуй­ся, и ны́­не на́­шим проше́нием те́п­ле внима́ющая; ра́­дуй­ся, упова́ющих на по́­мощь твою́ не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 9

Вся́­кия ско́р­би и бо­ле́з­ни а́ще и претерпе́ла еси́, ма́­ти Матро́но, непреста́нно веду́щи брань с си́лами тьмы, облича́ющи ко́з­ни и ко­ва́р­ства их, и изгоня́ющи бе́сы от одержи́мых, оба́­че до кон­чи́­ны дний тво­и́х помога́ла еси́ стра́­жду­щим, не­ду́­гую­щим и скор­бя́­щим, при́с­но пою́щи Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут досто́йно просла́вити свято́е жи­тие́ твое́ и чу­де­са́, си́­лою Бо́­жиею то­бо́ю твори́мая, преди́вная ста́рице. Мы же, хотя́ще псало́мски хвали́ти Бо́­га во свя­ты́х Его́ и подвиза́емии серде́чною лю­бо́­вию, дерза́ем пе́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зкий путь и те́сная врата́ избра́вшая; ра́­дуй­ся, доброде́тельми мно́­ги­ми просия́вшая.

Ра́­дуй­ся, вся тле́н­ная в жи­тии тво­е́м отве́ргшая; ра́­дуй­ся, смире́нием, я́ко вен­це́м дра­ги́м, украше́нная.

Ра́­дуй­ся, ева́нгельски, я́ко пти́ца не­бе́с­ная, на зем­ли́ пожи́вшая; ра́­дуй­ся, Сы́­ну Бо́­жию, не име́вшему, где гла­ву́ подклони́ти, после́довавшая.

Ра́­дуй­ся, ны́­не во оби́­те­лех ра́йс­ких веселя́щаяся; ра́­дуй­ся, и нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, ми́­лос­тию твое́ю не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́­щи мно́­гия лю́­ди от страда́ний те­ле́с­ных и ду­ше́в­ных не­ду́г, всено́щно пребыва́ла еси́, пра́веднице Бо́­жия, в мо­ли́т­ве, прося́щи им по́­мо­щи и укрепле́ния от Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, пою́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и по­кро́в была́ еси́ во дни жи­тия́ тво­его́, блаже́нная ма́­ти, всем к те­бе́ при­бе­га́ю­щим, и по сме́р­ти не престае́ши хода́тайствовати пред Бо́­гом о лю́­дех, с ве́­рою при­те­ка́ю­щих ко гро́бу тво­ему́. Те́м­же у́бо, услы́­ши ны́­не и нас, гре́ш­ных, скорбьми́, боле́зньми и мно́­ги­ми печа́льми одержи́мых и потщи́ся на по́­мощь тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми, всем, к те­бе́ во­пию́­щим:

Ра́­дуй­ся, оби́­ди­мых ско́­рая предста́тельнице; ра́­дуй­ся, терпя́щих лише́ния уте́­ши­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, честна́го супру́жества охране́ние; ра́­дуй­ся, всех, во вражде́ су́­щих, умире́ние.

Ра́­дуй­ся, непра́во на суд влеко́мых защи́тительнице; ра́­дуй­ся, и о вино́вных пред судо́м земны́м к Бо́­гу ми́лостивая хо­да́­таи­це.

Ра́­дуй­ся, лиши́вшихся кро́ва при­ста́­ни­ще; ра́­дуй­ся, о всех к те­бе́ взыва́ющих, за­сту́п­ни­це.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 11

Пе́­ние а́н­гель­ское слы́шала еси́, ма́­ти честна́я Матро́но, еще́ на зем­ли́ живу́щи. Нау­чи́ и нас, не­до­сто́й­ных, ка́­ко по­до­ба́­ет сла́­ви­ти Бо́­га, в Тро́­ице почита́емаго, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же непреста́нно во́­ин­ства не­бе́с­ная велегла́сно вос­пе­ва́­ют: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоза́рным све́­том сия́ет жи­тие́ твое́, блаже́нная Матро́но, освеща́я мрак многосу́етнаго ми́­ра се­го́, и влече́т к се­бе́ ду́­ши на́­ша, я́ко да и мы луче́ю бла­го­да́­ти Бо́­жия озари́мся и ско́рбный путь привре́менныя жи́з­ни богоуго́дно про́йдем и Ца́рст­вия Бо́­жия дости́гнем, иде́­же ты, ма́­ти, ны́­не всели́лася еси́, слы́шащи глас наш, те­бе́ зо­ву́­щих:

Ра́­дуй­ся, свеще́ Бо́­жия, при́с­но горя́щая; ра́­дуй­ся, би́­се­ре чест­ны́й, бли­ста́­ни­ем свя­ты́­ни Твоея́ нас озаря́ющий.

Ра́­дуй­ся, цве́­те бла­го­во́н­ный, Ду́­хом Свя­ты́м нас облагоуха́ющий; ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры, малоду́шныя в бла­го­че́с­тии утвержда́ющий.

Ра́­дуй­ся, звез­до́ пре­све́т­лая, пра́вый путь нам указу́ющая; ра́­дуй­ся, до́б­рая вои́тельнице Хри­сто́­ва, ме­че́м мо­ли́т­вы де́монския полки́ устра­ша́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко все жи­тие́ твое́ свя́то и непоро́чно; ра́­дуй­ся, я́ко и смерть твоя́ пред Го́с­по­дем че́стна.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Бо́­жию оби́ль­но еще́ от пеле́н восприя́ла еси́, ма́­ти блаже́нная, я́же вы́­ну пребы́сть с то­бо́ю по вся дни жи́з­ни. Ве́­ру­ем несумне́нно, я́ко и по успе́нии тво­е́м бла­го­да́ть сия́ пребога́тно пребыва́ет с то­бо́ю. Се­го́ ра́­ди при­па́­даю­ще мо́­лим­ся: не лиши́ и нас, еще́ стра́нствующих на зем­ли́, по́­мо­щи твоея́ и за­ступ­ле́­ния, прося́щи Го́с­по­да поми́ловати всех, пою́щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно́гая и ди́в­ная твоя́ чу­де­са́, ма́­ти Матро́но, вос­хва­ля́­ем Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го гра́­ду Моск­ве́ и Оте́честву на́­ше­му во дни безбо́жия и гоне́ния тя, не­по­ко­ле­би́­мый столп бла­го­че́с­тия и ве́­ры. Ны́­не же, блаже́нная ма́­ти, благода́рным се́рд­цем вос­пе­ва́­ем те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, мир Хрис­то́в в душе́ тво­е́й стяжа́вшая; ра́­дуй­ся, се­го́ ра́­ди мно́­гия лю́­ди о́к­рест те­бе́ к Бо́­гу приве́дшая.

Ра́­дуй­ся, в немощно́м те́ле су́­щи, си́­лу Бо́­жия бла­го­да́­ти показа́вшая; ра́­дуй­ся, во обрете́нии чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х Бо́­жию ми́­лость нам яви́вшая.

Ра́­дуй­ся, со́нма свя­ты́х Моско́вских изря́дное процвете́ние; ра́­дуй­ся, гра́­да Москвы́ пре­сла́в­ное укра­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Оте́чества на́­ше­го при́сная пред Бо́­гом печа́льнице; ра́­дуй­ся, к по­кая­нию и мо­ли́т­ве о зем­ли́ Рос­си́й­стей всех призыва́ющая.

Ра́­дуй­ся, пра́ведная ма́­ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́­гу моли́твеннице.

Кондак 13

О, блаже́нная ма́­ти, услы́­ши ны́­не воспева́емое те­бе́ хва­ле́б­ное пе́­ние и ис­про­си́ нам у Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ гре­хо́в ос­тав­ле́­ние, хри­сти­а́н­ския ми́рныя кон­чи́­ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Его́, да и мы с то­бо́ю спо­до́­бим­ся в селе́ниих ра́йс­ких сла́­ви­ти Свя­ту́ю Тро́ицу, во­пию́­ще: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1-й «А́н­гел во пло́­ти…» и кондак 1-й «Избра́нная Ду́­хом Бо́­жи­им…».

Мо­ли́т­ва

О, блаже́нная ма́­ти Матро́но, ду­ше́ю на Не­бе­си́ пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им предстоя́щи, те́­лом же на зем­ли́ почива́ющи, и да́н­ною ти свы́­ше бла­го­да́­тию разли́чные чу­де­са́ источа́ющи, при́­зри ны́­не ми́­ло­стив­ным тво­и́м о́ком на ны, гре́ш­ныя, в ско́р­бех, бо­ле́з­нех и гре­хо́в­ных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, ис­це­ли́ не­ду́­ги на́ши лю́тыя, от Бо́­га нам по грехо́м на́­шим попуща́емыя, из­ба́­ви нас от мно́гих бед и об­стоя́­ний, умо­ли́ Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́ прости́ти нам вся на́­ша согреше́ния, без­за­ко́­ния и грехопаде́ния, и́ми­же мы от ю́нос­ти на́шея да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са согреши́хом, да тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми по­лу­чи́в­ше бла­го­да́ть и ве́­лию ми́­лость, про­сла́­вим в Тро́­ице Еди́­на­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Верующие часто обращаются за помощью к Спасителю, Пресвятой Богородице. В жизненных невзгодах особой силой обладает акафист Матроне Московской. Хвалебно-благодарственные песни творят чудеса, избавляют от тяжелых недугов. Главное, обращаться к святой от всего сердца.

Происхождение и сила славословия

Образ Матроны наиболее известен и популярен среди православных верующих. Молитвенный текст акафиста Матроне дарует защиту, дает силы противостоять невзгодам и болезням. Читают его и во времена радости, и при проблемах: в церкви перед иконой, дома со свечей. Отличается от обычной молитвы по объему и содержанию.

 акафист матроне московской текст с ударениями

Матрона жила в прошлом веке. Будущая святая родилась в обычной крестьянской семье и от рождения была незрячей – полностью отсутствовали глазные яблоки. Уже с 8-летнего возраста она начала исцелять тяжелобольных, помогать страждущим. Она могла видеть будущее и никому никогда не отказывала в помощи. Когда Матрона выросла, свершилась революция и начались гонения на верующих.

Божья помощь и чудо помогали избежать арестов, святая продолжала лечить и исцелять больных. Она никого не оставляла без внимания. И сейчас вереницы больных приезжают в Москву, чтобы прикоснуться к святым мощам.

Акафист в честь святой написали уже после ее канонизации. Хвалебные песнопения в честь Матроны Московской состоят из 13 хвалебных песен и 12 пространных текстов. Завершают песнопение произнесением молитвы и тропаря.

Даже после смерти старицы чудеса не прекращаются, люди тянутся к ее могилке со всего мира. Страждущие приезжают с букетами живых цветов: сирени, хризантем, гвоздик. Их освящают в храме и раздают верующим. Лепестки можно заваривать в чай, добавлять в ванны, они обладают целебной силой. Цветы можно сохранять дома, они принесут в жилище благополучие.

В каких случаях обращаются к Матроне:

 • укрепление и сохранение семьи;
 • оберегание в пути;
 • здоровье родных и близких;
 • исцеление от недугов;
 • защита от несчастий и бед;
 • на удачу, успехи в работе и в жизни;
 • на хорошую учебу и сдачу экзаменов;
 • на приобретение финансового благополучия;
 • защита от лжи, зависти и злых людей.

День памяти Матроны – 2 мая. В этот день к ней обращаются за помощью, святая обязательно услышит и подарит благодать. Читать можно выученную молитву, кому тяжело запомнить тест акафиста, можно произносить обращение собственными словами.

акафист матроне московской текст с ударениями

Как правильно произносить акафист Матроне? Есть несколько основ, которые полезно знать:

 1. Как и во всех молитвах, изначально обращаются к Богу, затем к Богородице и только после этого к святой Матроне.
 2. Акафист читают в храме, но можно и в любом другом месте.
 3. Хорошо предварительно послушать слова икоса и кондака в записи. Так лучше можно разобраться с ударениями, тактом и мелодичностью.
 4. Во время прочтения в руках держат горящую свечу и смотрят на икону с ликом Матроны.
 5. В просьбы следует вкладывать веру и искренность, молиться с чистым сердцем.
 6. Акафист читают вслух в положении стоя, исключение делают для немощных и старых.
 7. Чтобы исполнилось просимое, прочтение акафиста продолжают на протяжении 40 дней.
 8. Перед кончиной Матрона всех страждующих призывала обращаться к ней за помощью как к живой.

И сегодня чудеса веры продолжаются.

Текст акафиста

Кондак 1

Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, соплетаем и мы, православнии, на земли венец похвальный из песней духовных, ты же, блаженная мати, приими сие от наших сердец благодарных, и яко имущая дерзновение пред Господем, от всяких нас бед, скорбей, болезней и козней вражиих избавиви, да с любовию поем ти: Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Икос 1

Ангел во плоти в рождестве твоем явилася еси на земли; аще и без телесных очес узрелася еси от всех, но Господь, умудряяй слепцы и праведных любяй, просвети духовная очеса твоя, да явишися предвидящая будущая, яко настоящая, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющая. Мы же за сие зовем ти, мати, таковая: Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осиянная. Радуйся, дарованием чудотворения измлада наделенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше одаренная. Радуйся, телесных очес лишенная, очесы душевными просвещенная; Радуйся, паче зрящих и мудрецов века сего Богом умудренная. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 2

Видяще иерей и людие предстоящии при крещении твоем исшедый из святыя купели столп аки пара и обоняюще благоухание велие в храмине при сем, познаша тя праведницу, дарованную от Бога на земли, и прославиша Бога, творящаго дивная и преславная в людех Своих, ангельскою песнию: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имея свыше просвещенный, крестивый тя иерей Божий позна, яко чадо, крещаемое от него, есть сосуд Божия благодати, и тя младенца свята нарече. От нашего же усердия приносим ти похвалы сия: Радуйся, чадо, Богом дарованное; Радуйся от святыя купели благодатию Святаго Духа облагоуханная. Радуйся, крестившим тя священнослужителем Божиим от рождения твоего святою нареченная; Радуйся, крестом святым на теле твоем Богом запечатленная. Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на земли; Радуйся, венцем неувядаемым от Господа увенчанная на Небеси. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 3

Силою Вышняго в младенчестве святая со одра своего к иконам святым преношашеся, радующися, яко со други своими, и лепетом уст своих славящи Бога, навыкшаго из уст младенец совершати хвалу Себе, чистым сердцем поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи от Бога дар прозорливости, от рождения лишенная телесных очес, духовными открытыми очесы предрекала еси людем будущая, яко настоящая, терпящи насмешки и поругания от родных и близких, слышащих сия; от верных же приими сицевая: Радуйся, дивная прозорливице; Радуйся, невидимых и далече сущих неложная предсказательнице. Радуйся, пророческим дарованием от Бога наделенная; Радуйся, даром сим многая утешавшая. Радуйся, за исцеление болящих ничесоже от них взимавшая; Радуйся, насмешки и укорение за сие без ропота терпевшая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 4

Буря недоумения и смятения обыде мя, како возмогу восхвалити и прославити житие святыя праведницы, аще не Господь, дивный во святых Своих, молитвами блаженныя старицы вразумит мя, да воспою Ему и аз за сие хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше людие от тебе, мати Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии быти, стекахуся к тебе с недоуменьми, скорбьми и печальми своими и, утешение и совет благоразумен приимше, благодарным сердцем зовут ти: Радуйся, заблуждений и недоумений наших добрая вразумительнице; Радуйся, печалей наших утолительнице. Радуйся, скорбей наших утешительнице; Радуйся, благочестия учительнице. Радуйся, благая безсребренице; Радуйся, недугов всяческих прогонительнице. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 5

Боготечная звезда явилася еси, мати блаженная Матроно, в стольном граде Москве, яко странница, не имущая зде пребывающаго града, с места на место иное преселялася еси, приносящи недоумевающим вразумление, страждущим ослабу, больным, исцеление, да благодарственно зовут Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше обильную реку чудес и исцелений, от тебе истекающую Божиею благодатию: хромым хождение, разслабленным и на одре лежащим исцеление, бесноватым от духов злобы освобождение, устремишася к тебе, мати, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущии и болящии и напоишася обильно; утешеннии же и исцелении, умиленным сердцем возопиша тебе: Радуйся, праведнице, от Бога нам низпосланная; Радуйся, целительнице, вся недуги наша исцеляющая. Радуйся, душеполезными советы нам помогающая; Радуйся, вся наша сомнения и недоумения скоро разрешающая. Радуйся, бесов от человек страждущих изгоняющая; Радуйся, на путь правый, к Богу ведущий, наставляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 6

Проповедник святости и праведности жития твоего, блаженная, явися святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людем в храме разступитися и пропустити к нему юную отроковицу Матрону, именуя ю смену свою и осьмый столп России. И прославиша Господа слышавшии о сем, возглашающе Ему небесную песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияваше в сердцах неведущих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами твоими, свет благодати Божия, и, видяще чудеса, тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе блаженную старицу сими славословии: Радуйся, чудесы твоими Бога прославляющая; Радуйся, величие Бога и славу Его в них нам открывающая. Радуйся, души неверующих к Богу обращающая; Радуйся, сердца, неверием помраченная, светом Божиим просвещающая. Радуйся, покаянию и заповедем Божиим нас научающая; Радуйся, прославляти и благодарити за вся Господа нас вразумляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 7

Хотя спасти творение Свое в последняя сия времена, егда вся сила вражия, за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных гресех, воста на творение Божие, посылает милосердный Господь в грешный мир угодников Своих, таковая бо подвижница и молитвенница явися блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам, грешным, благодарно поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новую и дивную дарова Господь людем российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатаицу за них к Богу по отшедших от мира сего старцех Оптины пустыни, святых Льве, Макарии и Амвросии, и святем праведнем Иоанне Кронштадтстем, подвизая всех угоднице Своей, блаженной старице Матроне, воспевати сице: Радуйся, спасения нашего к Богу ходатаице; Радуйся, о прощении грехов наших Судии Праведнаго умилостивительнице. Радуйся, святых храмов и монастырей усердная посетительнице; Радуйся, безпомощных и безнадежных больных и обидимых низпосланная Богом покровительнице. Радуйся, с силами бесовскими и козньми их непрестанная воительнице; Радуйся, безкровная мученице Христова, злейшаго мучителя, диавола, победительнице. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 8

Странное чудо бысть неверующим и неразумным, како слепая может видети и знати не точию настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в немощи человечестей совершаемыя, ни еже пети Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся бывши святая в Бозе, аще телом и в мире сем грешнем пребываше, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяше всегда окружаема, никогоже без участия и утешения отрину от себе, терпящи от многих досаждения и обиды, гонения, скорби и укорения, не сетующи о сем, но за вся благодарящи Бога, понуждающи нас терпеливо нести крест свой. Мы же приносим ей благохваления таковая: Радуйся, многия скорби и болезни за исцеление недужных претерпевшая; Радуйся, в борьбе со духи нечистыми все житие свое проводившая. Радуйся, от злых людей за сие хождения лишившаяся; Радуйся, в молитве усердной непрестанно пребывавшая. Радуйся, на кулачке склонившися, и тако седяши почивавшая; Радуйся, бодрствующи духом, вся нощи в молитве проводившая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 9

Всякия скорби и болезни претерпела еси, мати Матроно, непрестанно борющися с силами тьмы, изгоняющи их от одержимых нечистыми духи, изобличающи козни и коварства их, и никогдаже пороптала еси, до самыя смерти помогающи страждущим, болящим и скорбящим, выну поющи Господу Богу, укрепляющему тя силою Своею: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут достодолжно постигнути данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго и описати и прославити всю святость жития твоего и чудеса, силою Божиею тобою совершаемая. Тем паче како мы слепотствующая духовными очами можем постигнути судьбы Божия, на тебе совершаемыя, и грешными усты нашими воспети и прославити тя, блаженная мати? Но хотяще, по слову псалмопевца, хвалити Бога во святых Его, водвизаеми сердечною любовию к тебе, дерзаем на сие похваление и зовем ти: Радуйся, нищая духом, яко таковых есть Царство Небесное; Радуйся, узким и тернистым путем шествовавшая. Радуйся, яко птица небесная, с места на место пролетавшая; Радуйся, аще и птицы небесныя гнезда имут, ты же храмины, ниже сокровищ себе на земли не стяжавшая. Радуйся, яко Сыну Божию, не имевшему где главу подклонити, уподобилася еси на земли; Радуйся, яко с Ним ныне в обителех райских вселилася еси на Небеси. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 10

Спасти хотящи многия люди от страданий телесных и душевных недуг, вся нощи проводила еси, праведнице Божия, в молитве коленопреклоненно, просящи помощи и укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земнем странствии Своем преклонявшаго колена в молитве пред Отцем Небесным, поющи со Ангелы Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и покров была еси при жизни, блаженная мати, всем к тебе в нуждах и скорбех прибегающим, но и по смерти не престала еси ходатайствовати пред Богом о людех, с верою приходящих к тебе. Услыши, благая мати, ныне и нас, многогрешных, скорбьми, болезньми и многими печальми одержимых, и потщися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляющи благоутробнаго Господа о всех, к тебе вопиющих: Радуйся, теплая за нас Богу молитвеннице; Радуйся, усердная о нас, грешных, к Богу предстательнице. Радуйся, болезни и скорби терпети благодарно нас вразумляющая; Радуйся, мысли благия в недоумениих наших на сердце нам полагающая. Радуйся, молитвою твоею спастися нам помогающая; Радуйся, далече телом от тебе сущих, но от души усердно тебе призывающих не оставляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 11

Пение неземное, ангельское слышаши ныне, мати честная Матроно, еще на земли живущи сподобившаяся, невидимо окружающим, беседовати со Ангелы небесными. Научи и нас, недостойных, како подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже непрестанно на Небеси воинства небесная велегласно поют: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарным светом сияет житие твое, блаженная старице Матроно, освещающе мрак многосуетнаго мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся и они хотя малою лучею благодати Божия, и возмогут проити богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнути врат Царствия Божия, идеже ты, мати, ныне, веруем, вселилася еси. Услыши глас тебе зовущих: Радуйся, светильниче Божий, нас и по смерти просвещаяй; Радуйся, бисере честный, блистанием святыни твоея нас озаряяй. Радуйся, светом дел твоих добрых в православии нас укрепляющая; Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым души наша облагоухаяй. Радуйся, яко все житие твое свято и праведно; Радуйся, яко и смерть твоя пред Богом честна. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 12

Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, мати блаженная, сия же выну пребысть с тобою по вся дни: ты же недуги исцеляла еси, бесов изгоняла еси, невидимая и далече сущая предсказующи и на спасение всех наставляющи. Веруем несомненно, яко по смерти благодать сия наипаче пребывает с тобою, сего ради припадающе молимся: не лиши и нас, еще странствующих на земли, помощи твоея и заступления, просящи Господа помиловати и спасти всех, усердно Ему возносящих во святых храмех наших торжественное пение: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса твоя, мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшаго тебе благодать таковую, и с пророком Давидом псаломски вопием, правым бо подобает похвала: Радуйся, яко Господь любит праведники; Радуйся, яко Господь умудряет слепцы. Радуйся, яко хранит Господь вся любящия Его; Радуйся, яко Господь благоволит в людех Своих. Радуйся, яко Господь волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит и спасет их; Радуйся, яко восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах своих. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Кондак 13

О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое тебе хвалебное пение и моление, обещавшая и по смерти слышати вопиющих к тебе, и испроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианския кончины жизни нашея и добраго ответа на Страшнем Судищи Его, да и мы со всеми помилованными Богом сподобимся в селениих райских славити Святую Троицу красным пением: Аллилуиа.

Видео «Акафист Матроне Московской»

В этом видео вы можете прослушать акафист Матроне Московской.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here