Акафист неупиваемая чаша от пьянства

Детально: акафист неупиваемая чаша от пьянства - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Конда́к 1

Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся, о́браз Твой честны́й, Богоро́дице Де́во, я́ко изба́вльшеся явле́нием его́ неду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний, благода́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице. Ты же, Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно к на́шим воздыха́нием и во́плем серде́чным, и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с ве́рою воззове́м Ти:

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

И́кос 1

А́нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, хода́таицу о ро́де челове́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребыва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих образо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние;

ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние.

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая;

ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая.

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая;

ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая.

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние;

ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 2

Ви́дящи, Пречи́стая Влады́чице, ско́рби серде́чныя, му́ки душе́вныя, покая́ние и́скреннее челове́ков, губи́тельным поро́ком пия́нства одержи́мых, благоволи́ла еси́ дарова́ти богоспаса́емому гра́ду Се́рпухову ми́лость Твою́ явле́нием пречу́днаго о́браза Твоего́, да вси, с ве́рою и сокруше́нным се́рдцем к нему́ припа́дающии и исцеле́ние от тя́жкаго неду́га своего́ обрета́ющии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в трикра́тное явле́ние преподо́бнаго Варлаа́ма и повеле́ние от него́ во гра́д Се́рпухов ше́ствовати, челове́к не́кий, стра́стию пия́нства одержи́мый, обре́те та́мо в монастыре́ ико́ну Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша имену́емую. Мы же, ви́дяще таково́е о нас, гре́шных, попече́ние, со благогове́нием воспева́ем Ти такова́я:

Ра́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х гре́шным открыва́ющая;

ра́дуйся, Путеводи́тельнице, пу́ть благи́й им явля́ющая.

Ра́дуйся, ко спасе́нию нас привлека́ющая;

ра́дуйся, благодаре́нию нас науча́ющая.

Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́дость претворе́ние;

ра́дуйся, несумне́нною наде́ждою возвеселе́ние.

Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти потребля́ющая;

ра́дуйся, благи́м наме́рением посо́бствующая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго благода́тию Влады́чицы укрепи́ не́коего челове́ка, неду́гом пия́нства стра́ждущаго, егда́ той, разсла́блене имы́й но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова дости́гнути, повеле́ние Богоро́дицы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма рече́нное, исполня́я. Обре́т же во гра́де сем ико́ну Пречи́стыя Богома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га своего́, душе́внаго и теле́снаго, и с тре́петом воззва́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще исто́чник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу небе́сных дарова́ний, не то́кмо лю́дие гра́да Се́рпухова, но и вси правосла́внии христиа́не от ины́х градо́в и ве́сей, к Твоему́ пречу́дному о́бразу притека́юще и пред сим исцеле́ния обрета́юще, благода́рными усты́ вопию́т Ти си́це:

Ра́дуйся, Е́юже ско́рби на́ша потребля́ются;

ра́дуйся, Е́юже ра́дость спасе́ния излива́ется.

Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и теле́сныя врачу́ющая;

ра́дуйся, стра́сти моли́твами Твои́ми укроща́ющая.

Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему поле́зная да́рующая;

ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подаю́щая.

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище нам отверза́ющая;

ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 4

Бу́рю вну́трь иму́ще помышле́ний сумни́тельных, оба́че с покая́нием и́скренним к Твоему́ неизрече́нному милосе́рдию притека́юще, пия́нственною стра́стию одержи́мии исцеле́ние получа́ют, и от всея́ души́ зову́т рожде́нному от Тебе́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша Госпо́дь тя́жкия ско́рби, во́пли и плач жен, ста́риц, дете́й, и́хже сро́дницы обурева́еми суть пия́нственною стра́стию или́ безу́мием наркоти́ческим одержи́ми, дарова́ им, Пренепоро́чная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси прося́щии утеше́ние и ра́дость духо́вную обрета́ют, и вопию́т Ти со слеза́ми такова́я:

Ра́дуйся, А́гнице, А́гнца ро́ждшая, грехи́ ми́ра взе́млющаго;

ра́дуйся, Ча́ше, от исто́чника безсме́ртия че́рплющая.

Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных укрепле́ние;

ра́дуйся, ненаде́жных благо́е наде́яние.

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ благода́тное охране́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в нас усмиря́ющая;

ра́дуйся, ру́ку по́мощи тре́бующим простира́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 5

Боготе́чную звезду́, честну́ю ико́ну Твою́, показа́ла еси́ нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́ще и с ве́рою серде́чною моля́щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: пия́нством и ины́ми неду́ги душе́вными или́ теле́сными стра́ждущия исцели́, ве́рныя же научи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дяще чудеса́ пресла́вная и зна́мения пречу́дная, не то́кмо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во гра́де Се́рпухове явле́нныя, быва́емая, но и от я́же по подо́бию сея́ ико́ны изображе́ний, припа́дающе к ним, смире́нно глаго́лем Ти:

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ско́рая Предста́тельнице;

ра́дуйся, моле́ний на́ших благосе́рдная Услы́шательнице.

Ра́дуйся, гра́д Се́рпухов благослове́нием Твои́м осени́вшая;

ра́дуйся, в преде́лех моско́вских сла́ву чуде́с Твои́х яви́вшая.

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний неоскудева́емое;

ра́дуйся, возде́ржником всемо́щная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́вола подвиза́ющимся Споспе́шнице;

ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих усе́рдная Засту́пнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дующе чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, мо́лим Тя, Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви все́х нас от па́губнаго к винопи́тию пристра́стия и от паде́ний грехо́вных, подвиза́ющи воспева́ти Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ све́тлость Боже́ственныя сла́вы от ико́ны Твоея́, Де́во Богоотрокови́це, иде́же Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с я́ко младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, и от страсте́й ме́рзких с ве́рою притека́ющим избавле́ние да́рует. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на Своего́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя прино́сим сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род:

Ра́дуйся, похвалы́ небе́сныя и земны́я сла́вою превосходя́щая;

ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю А́гнца нам ди́вно показу́ющая.

Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́чныя приводя́щая;

ра́дуйся, от исто́чника нетле́ния жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, от паде́ний грехо́вных возставля́ющая;

ра́дуйся, неиссяка́емою бла́гостию никого́же оставля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 7

Хотя́ челове́к не́кий возблагодари́ти Тя, Влады́чице, исцеле́ния ра́ди от неду́га пия́нственнаго, украси́ Твою́, Богома́ти, пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́рпухове пребыва́ющую, со благодаре́нием воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вная чудеса́ ви́дим, Пречи́стая, от ико́ны Твоея́ святы́я: стра́стию пия́нства стра́ждущии, к Твоему́ ма́тернему предста́тельству прибега́юще, от тя́жкаго неду́га своего́ избавля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́ще, зову́т такова́я:

Ра́дуйся, живоно́сный исто́чниче исцеле́ний;

ра́дуйся, купе́ле небе́сная боже́ственных дарова́ний.

Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний приснотеку́щая;

ра́дуйся, мо́ре, стра́сти на́ша потопля́ющее.

Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим наде́жду подаю́щая;

ра́дуйся, ма́тернима рука́ма Твои́ма тех возставля́ющая.

Ра́дуйся, сердца́ благочести́вых возвеселя́ющая;

ра́дуйся, вся блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нно и сумни́тельно неве́рующим слы́шати, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я боже́ственных исцеле́ний источа́ет струи́. Мы же, о́ной благогове́йно поклоня́ющеся, лобыза́ем ю, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние стра́ждущии неду́гом пия́нства на Тя, Де́во Чи́стая, возлага́ют: приклони́ся к не́мощем на́шим, уврачу́й стра́сти, кто бо нас гре́шных изведе́т из ро́ва поги́бели, а́ще не Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́на пред Твои́м честны́м о́бразом прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко:

Ра́дуйся, моле́ния гре́шников не отверга́ющая;

ра́дуйся, призыва́ющим Тя небе́сную по́мощь ниспосыла́ющая.

Ра́дуйся, глубину́ милосе́рдия Твоего́ гре́шным показу́ющая;

ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных ободря́ющая.

Ра́дуйся, одержи́мым стра́стию пия́нства поможе́ние;

ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев благода́тное утеше́ние.

Ра́дуйся, неду́гов на́ших блага́я Цели́тельнице.

ра́дуйся, от суеты́ мирски́я на́ша Охрани́тельнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ гре́шному ро́ду челове́ческому тве́рдую Засту́пницу и Помо́щницу, к на́шим не́мощем приклоня́ющуюся и от го́рькаго неду́га пия́нства свобожда́ющую, ве́рныя же науча́ющую пе́ти Тебе́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют восхвали́ти по достоя́нию ди́вное, Богома́ти, ико́ны Твоея́ явле́ние, ниже́ мы, гре́шнии, от скве́рных усте́н на́ших возмо́жем просла́вити засту́пницу на́шу, я́коже подоба́ет. Оба́че, душе́ю и се́рдцем ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем:

Ра́дуйся, я́ко лик Твой свяще́нный явля́ет чудеса́;

ра́дуйся, я́ко ско́рое еси́ посрамле́ние отверга́ющих Тя.

Ра́дуйся, от бед и скорбе́й при́сное огражде́ние;

ра́дуйся, прибега́ющих к Тебе́ от зла сохране́ние.

Ра́дуйся, кро́тким сия́нием Твои́м мглу страсте́й разгоня́ющая;

ра́дуйся, ду́ши на́ша любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́ исполня́ющая.

Ра́дуйся, ко стезя́м покая́ния прему́драя Наста́внице;

ра́дуйся, до́браго нам отве́та пред Судие́ю Пра́ведным Хода́таице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́щи мно́гия, чу́дную ико́ну Твою́, Присноде́во, пия́нством неду́гующим дарова́ла еси́, да вси одержи́мии се́ю стра́стию к чудотво́рному о́бразу Твоему́ притека́ют и, исцеле́ние получи́вше, во умиле́нии взыва́ют Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ и щит, Богома́ти, пия́нства неду́гом стра́ждущим, и всем усе́рдно к Тебе́ притека́ющим и ико́ну Твою́ святу́ю благогове́йно чту́щим, сию́ бо нам дарова́ благи́х Пода́тель Госпо́дь в по́мощь и цельбу́ от губи́тельныя стра́сти, и тем наказу́ет нам пе́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, врачева́ний ло́жных гро́зное испроверже́ние;

ра́дуйся, благода́ти Врача́ И́стиннаго к нам привлече́ние.

Ра́дуйся, Твое́ю чистото́ю на́шу скве́рну очища́ющая;

ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство просвеща́ющая.

Ра́дуйся, естество́ на́ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая;

ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м предста́тельством укрепля́ющая.

Ра́дуйся, от неможе́ния на́шего нас восставля́ющая;

ра́дуйся, объе́мший нас о́блак страсте́й разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше смире́нное, от любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ ли́ка Твоего́ от стра́ждущих неду́гом пия́нства и отча́явшихся, но помози́ им и нам очи́ститися от вся́кия скве́рны грехо́вныя, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим Тя, Пресвята́я Де́во, Твой бо о́браз святы́й луча́ми благода́ти Твоея́ мглу грехо́вную прогоня́ет и на све́тлую стезю́ доброде́телей наставля́ет с ве́рою зову́щих Ти такова́я:

Ра́дуйся, от суеты́ ми́ра сего́ многомяте́жнаго нас изыма́ющая;

ра́дуйся, прираже́ния страсте́й плотски́х отража́ти нам помога́ющая.

Ра́дуйся, мысль бла́гу в се́рдце на́ше полага́ющая;

ра́дуйся, омраче́нную со́весть на́шу просвеща́ющая.

Ра́дуйся, мучи́тельными неду́ги стра́ждущих избавля́ющая;

ра́дуйся, ко и́скреннему покая́нию и исправле́нию призыва́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши всех озло́бленных укрепля́ющая;

ра́дуйся, и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия, предста́тельством Твои́м, о Богома́ти, подава́ется всем скорбя́щим, обездо́ленным, вдова́м и ста́рицам, наипа́че же пия́нственным неду́гом стра́ждущим, и не тщи отхо́дят си́и, Пречи́стая, от неупива́емыя ча́ши боже́ственных дарова́ний Твои́х, но неоску́дно цельбы́ получа́юще, Всеблага́я, благода́рственно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твоя́ чудеса́ и ве́лию ми́лость, стра́стию пия́нства одержи́мым явле́нную, мо́лим Тя, Влады́чице, спаси́ и поми́луй, и наста́ви на стезю́ пра́ву, и не оста́ви нас, покро́ва Твоего́ и́щущих и зову́щих Ти:

Ра́дуйся, ро́су ми́лости Твоея́ нам низводя́щая;

ра́дуйся, от пристра́стия к хмельно́му питию́ свобожда́ющая.

Ра́дуйся, от пия́нственныя стра́сти врачева́ние;

ра́дуйся, в разслабле́нии су́щим кре́пкое поможе́ние.

Ра́дуйся, го́рдыя смиря́ющая;

ра́дуйся, смире́нныя возвыша́ющая.

Ра́дуйся, малоду́шных ди́вное ободре́ние;

ра́дуйся, благоду́шных ве́лия ра́досте.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 13

О преми́лостивая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ны́нешнее на́ше услы́ши моле́ние и изба́ви нас от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, наипа́че же исцели́ пия́нством стра́ждущия, да не во зле поги́бнут, но да спасе́ннии Тобо́ю при́сно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ско́ро исцели́ тя́жким неду́гом пия́нства одержи́мых бра́тий и сестр на́ших и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вы, и от спасе́ния отпада́ющих. О Всеми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, исцели́ я и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т их в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы роди́телей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен, о муже́х свои́х рыда́ющих; чад, си́рых и убо́гих, заблу́дшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих, – и да прии́дет сей вопль наш моли́твами Твои́ми ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и все́х ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ проити́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства и моли́твами Твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Если в семье есть гармония, счастье, понимание, свет и любовь – это самое лучшее, что может быть на этой планете. К сожалению, далеко не у всех людей так происходит. Главный враг многих разводов и недопонимания – это алкоголизм. Порою, люди даже не могут от него избавиться, ведь пьянство превратилось в настоящую болезнь, от которой не так-то просто вылечиться.

Именно поэтому, в данной проблеме нет другого выхода, как прибегать к помощи Всевышнего, чтобы ощутить поддержку. В данном случае, читается акафист Неупиваемая чаша, который предназначен именно для тех, кто не может вытянуть себя самостоятельно из алкогольной зависимости.

акафист неупиваемая чаша от пьянства

Правила чтения акафиста Неупиваемая чаша от пьянства

На иконе, которой молятся многие люди, изображение Богородица с поднятыми вверх руками. Перед ней стоит красивая чаша с младенцем, который так же, как и Матерь Божья, поднял свои маленькие ручонки вверх. Святой образ как будто прощает человека за все то, что было сделано, а так как пьянство – это уже грех, то икона очищает душу.

Еще во времена войны многие солдаты, кто сильно пил, пытался утолить свою печаль в алкоголе и считал, что спиртные напитки – единственный выход, поняли, что Богородица способна спасти от всего этого несчастья. Более того, икона помогает не только от пьянства, но и от сильного курения, если человек буквально не может жить без сигарет. Сегодня необходимо выполнять несколько важных правил во время читки молитвы:

  • во время чтения акафиста важно представлять, что Святой образ живой;
  • нельзя разговаривать с иконой в плохом настроении, оно должно быть хорошим, радостным;
  • в душе должна быть вера в Бога, в то, что алкоголизм можно побороть;
  • нельзя думать во время читки о чем-то нехорошем, все плохие мысли должны отсеиваться.

Текст акафиста Неупиваемая чаша

Тропарь, глас 4

Днесь притецем, вернии, к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери, напояющей верных сердца небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия и людем верным чудеса показующей, яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и тепле вопием: Владычице Премилостивая, исцели наша недуги и страсти, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

 Кондак 1

Избранное и дивное избавление нам даровася — Твой образ честный, Владычице Богородице, яко избавльшеся явлением его от недугов душевных и телесных и скорбных обстояний, благодарственная хваления приносим Ти, Всемилостивая Заступнице. Ты же, Владычице, «Неупиваемою Чашею» нами именуемая, приклонися благоутробно к нашим воздыханием и воплем сердечным, и избавление подаждь страждущим недугом пиянства, да с верою воззовем Ти: Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Икос 1

Ангельстии чини и праведников сонмы непрестанно славят Тя, Царицу Богородицу, Ходатаицу о многогрешнем роде христианстем, погрязшем в беззаконии и пребывающем во гресех, ибо во утешение и спасение даруеши ему милость Свою чрез многоименуемыя чудотворныя иконы Твоя, ихже яко звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из сих образов, «Неупиваемая Чаша» именуемому, припадающе, из глубины сердца взываем Ти:

Радуйся, неприступнаго Божества селение.

Радуйся, непрестанное людей удивление.

Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая.

Радуйся, печальми наша немощи врачующая.

Радуйся, милость Свою чрез чудотворныя иконы Твоя нам свыше посылающая.

Радуйся, явлением их скорбная сердца наша возвеселяющая.

Радуйся, пречудное всех с Богом примирение.

Радуйся, геенны вечныя избавление.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 2

Видящи, Пресвятая Владычице, скорби сердечныя, муки душевныя, искреннее покаяние людей, одержимых губительным пороком пиянства, благоволила еси явити богоспасаемому граду Серпухову милость Свою явлением пречуднаго образа Своего «Неупиваемая Чаша», да вси к нему припадающе с верою и сокрушенным сердцем, получивше исцеление от тяжкаго недуга своего, из глубины души вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумев трикратное явление преподобнаго Варлаама и повеление его в путь шествовати в богоспасаемый град Серпухов, человек некий, страстию пиянства одержимый, обрете тамо в монастыре икону Твою святую, «Неупиваемая Чаша» именуемую. Мы же, видяще таковое о нас, грешных, попечение, с благоговением вопием Ти:

Радуйся, чрез благочестивых людей славу чудес Твоих грешным открывающая.

Радуйся, Путеводительнице прозорливая, путь спасения им показующая.

Радуйся, Всеблагая наша Наставнице, любовию Твоею нас привлекающая.

Радуйся, за вся благодеяния Твоя благодарению нас научающая.

Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая.

Радуйся, несомненною надеждою нас увеселяющая.

Радуйся, губительныя страсти наша разрушающая.

Радуйся, благим намерением способствующая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 3

Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше некоего человека, страждущаго недугом пиянства, егда он, нози расслаблене имуще, иде во град Серпухов, повеление Богоматери, чрез преподобнаго Варлаама реченное, исполняя. Пришед же во град сей, обрете икону Пречистыя Богоматери, абие исцеле от недуга своего душевнаго и телеснаго, и из глубины души благодарственно воззва Богу: Аллилуиа.

 Икос 3

Имуще источник неоскудеваемый, неупиваемую чашу небесных дарований, не токмо люди града Серпухова, но и вся православныя христианы иных градов и весей, притекающии к Твоему пречудному образу «Неупиваемая Чаша» именуемому, и пред сим получив исцеление, припадающе, благодарными усты вопиют Ти:

Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются.

Радуйся, чаше, еюже радость спасения нашего восприемлем.

Радуйся, наша немощи душевныя и телесныя врачующая.

Радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая.

Радуйся, коемуждо во всякой потребе просящим полезная дарующая.

Радуйся, безчисленныя щедроты всем подающая.

Радуйся, милости сокровище нам открывающая.

Радуйся, милосердие к падшим являющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 4

Бурю внутрь имущии помышлений сумнительных, но с искренним покаянием притекающии к Твоему неизреченному милосердию, одержимии пиянственною страстию, получают исцеление, и из глубины сердца вопиют рожденному от Тебе Спасителю нашему: Аллилуиа.

 Икос 4

Слыша Господь тяжкия скорби, вопли и плач жен, стариц, детей, сродницы коих обуреваеми суть пиянственною страстию, дарова им, Владычице, Твою икону, от неяже вси притекающии обретают утешение и радость духовную, и вопиют Ти со слезами:

Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземлющаго грехи мира.

Радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника безсмертия.

Радуйся, скорбных матерей утешение.

Радуйся, безнадежных надеждо.

Радуйся, притекающих к Тебе благодатное охранение.

Радуйся, скорбящих отрадо и увеселение.

Радуйся, волнение страсти пиянства утишающая.

Радуйся, руку помощи Твоея требующим простирающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 5

Яко боготечную звезду, честную икону Твою Ты нам показала еси, Владычице мира, юже мы зряще, с верою сердечною молящеся Тебе, Богородице, глаголем: изцели пиянством и иною болезнею душевною и телесною страждущих, верных же научи воспевати хвалу Богу: Аллилуиа.

 Икос 5

Видяще чудеса преславныя и знамения пречудныя, бываемыя не токмо от иконы Твоея, Богомати, во граде Серпухове явленныя, но и от по подобию сея иконы списанных изображений, припадающе к ним, смиренно вопием Ти:

Радуйся, скоропредстательная Помощнице усердно к Тебе притекающих.

Радуйся, благосердная Услышательнице молений наших.

Радуйся, град Серпухов благословением Твоим осенившая.

Радуйся, в пределах сих славу чудес Твоих показавшая.

Радуйся, всем требующим сокровище исцелений неоскудное.

Радуйся, в трезвении благоподвизающихся всемощная Покровительнице.

Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти, диавола и пиянства добрая Споспешнице.

Радуйся, в мире благочестно живущих усердная Заступнице.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 6

Проповедающе чудеса Твоя, Богородительнице, от иконы Твоея, «Неупиваемая Чаша» именуемыя, бываемая, молим Тя, Пречистая, со слезами: избави всех нас от виннаго пристрастия и от падения греховнаго, научи нас воздержанию, подвизая воспевати Богу: Аллилуиа.

 Икос 6

Возсияла еси в светлости Божественныя славы, Дево Богоотроковице, на Младенца, Превечнаго Бога, Господа нашего Иисуса Христа зрящи, Иже в сосуде, аки в неупиваемей чаше предстоит, якоже Тя видим изображенную на иконе Твоей, «Неупиваемая Чаша» таинственно пронареченней, от неяже избавление от пиянственныя страсти притекающим с верою даруеши; сего ради со слезами приносим Тебе гласы немолчныя сице:

Радуйся, яко о Тебе радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род.

Радуйся, яко Твоя слава превосходит похвалы земныя и небесныя.

Радуйся, таинственным изображением Сына в сосуде Тайну Божественныя Евхаристии нам открывающая.

Радуйся, рожденнаго Тобою Агнца, всегда ядомаго и никогдаже иждиваемаго, нам дивно указующая.

Радуйся, чаше жизни и безсмертия, ко вратам вечныя жизни нас приводящая.

Радуйся, источником нетления и радости жаждущия души напояющая.

Радуйся, неисчетною благостию не оставляющая самых презренных и отверженных.

Радуйся, от рова погибели милосердием Твоим исхищающая безнадежных.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 7

Хотя человек некий возблагодарити Тя, Владычице, за исцеление от недуга пиянства, украси Твою пречудную икону, Богомати, во граде Серпухове пребывающую, из глубины сердца воспевая Богу: Аллилуиа.

 Икос 7

Новое чудо видим, Владычице от иконы Твоея святыя: страждующий бо недугом пиянства некий раб Божий Стефан, прибегая к Твоему матернему предстательству, от тяжкаго недуга своего избавися, и благодаряще Тя, благолепными дары икону Твою украси, и припадающе к ней, со слезами возопи Тебе тако:

Радуйся, Живоносный Источниче исцелений.

Радуйся, чаше небесная Божественных дарований.

Радуйся, реко исцелений приснотекущая.

Радуйся, море, вся наша страсти потопляющее.

Радуйся, под тяжестию греха пиянства падающих матернима рукама Твоима возставляющая.

Радуйся, благодарственныя дары не отвергающая.

Радуйся, сердца благочестивых людей возвеселяющая.

Радуйся, вся благая наша прошения исполняющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 8

Странно и сумнительно неверующим слышати, како икона Твоя святая «Неупиваемая Чаша» Божественных исцелений источает чудо. Мы же, верующие слову Твоему, Владычице, реченному к первописанней Твоей иконе: «Благодать Рождшагося от Мене и Моя с сею иконою да будет», — веруем, яко и сия икона Твоя благодать Твою источает. Темже благоговейно покланяющеся, лобызаем ю, вопиюще Богу: Аллилуиа.

 Икос 8

Все упование людие, страждущии недугом пиянства, на Тя, Владычице, возлагают. Приклонися к немощем и страстем нашим: кто бо нас, грешных, изведет из рова погибели и нищеты духовныя и телесныя, аще не ты, Владычице. Сего ради (преклоньше колена) пред Твоим пречистым образом вопием Ти тако:

Радуйся, моления грешников не отвергающая.

Радуйся, призывающим Тя Свою небесную помощь ниспосылающая.

Радуйся, глубину милосердия Твоего грешным показующая.

Радуйся, отчаянных и безнадежных ободряющая.

Радуйся, одержимым страстию пиянства руку помощи простирающая.

Радуйся, терпеливых страдальцев благодатными дарами утешающая.

Радуйся, недуги наша, душевныя и телесныя, врачующая.

Радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси грешному роду человеческому твердую Заступницу и Помощницу, к нашим немощем преклоняющуюся и от горькаго недуга пиянства свобождающую, верныя же научающую пети Богу: Аллилуиа.

 Икос 9

Ветии человечестии недоумеют восхвалити по достоянию славное, Владычице, иконы Твоея явление, ниже мы, грешнии, от скверных устен наших возможем принести достойное похваление Заступнице нашей. Обаче неисчетная чудеса, иконою Твоею являемая, видевше, душею и сердцем радуяся, Тебе глаголем:

Радуйся, от священнаго лика Твоего чудеса источающая.

Радуйся, от бед и скорбей скоро избавляющая.

Радуйся, отвергающих Тя посрамляющая.

Радуйся, от всякаго зла прибегающих к Тебе сохраняющая.

Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак греха и мглу страстей наших разгоняющая.

Радуйся, души наша любовию к Тебе и Сыну Твоему исполняющая.

Радуйся, на стезю покаяния нас премудре наставляющая.

Радуйся, добраго ответа пред Судиею Праведным нам усердная Ходатаице.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 10

Спасти хотя многия страждущия недугом пиянства, чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, да вси одержимии сею страстию к чудотворному образу Твоему притекают и, получивше исцеление, во умилении взывают Богу: Аллилуиа.

 Икос 10

Стена еси и щит, Богомати, людем, страждущим недугом пиянства, и всем усердно к Тебе притекающим и икону Твою святую благоговейно чтущим: ибо сию дарова нам благих податель Господь в помощь и врачевство от губительной страсти, и сим внушает нам пети Тебе:

Радуйся, отчаянных надеждо и печалей наших утоление.

Радуйся, болезней душевных и телесных исцеление.

Радуйся, нашу скверну чистотою Твоею очищающая.

Радуйся, Своею благодатию наше недостоинство просвещающая.

Радуйся, брение наше тленное в нетление облекающая.

Радуйся, моления наша Твоим предстательством подкрепляющая.

Радуйся, в неможении нашем нас утверждающая.

Радуйся, облегающий нас облак страстей скоро разгоняющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отврати от отчаявшихся и страждущих недугом пиянства лика Своего, но помози им и нам очиститися от всякия скверны греховныя, да возможем достойно и праведно пети Богу: Аллилуиа.

 Икос 11

Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Дево, ибо образ Твой святый лучами благодати Твоея мглу греховную прогоняет и на светлую стезю добродетелей наставляет с верою зовущих Ти таковая:

Радуйся, заступлением Твоим от суеты мира сего многомятежнаго нас избавляющая.

Радуйся, приражения страстей плотских отражати нам помогающая.

Радуйся, мысль благу в сердце наше полагающая.

Радуйся, нечистую совесть нашу просвещающая.

Радуйся, от мучительнаго недуга пиянства страждущих избавляющая.

Радуйся, к искреннему покаянию и вразумлению призывающая.

Радуйся, души всех озлобленных умягчающая.

Радуйся, на помощь Тя призывающих и имя Твое славящих спасающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 12

Благодать Божия, присущая иконе Твоей, «Неупиваемая Чаша» именуемой, влечет к ней, Владычице, всех скорбящих, обездоленных, вдов и стариц, а наипаче же всех страждущих недугом пиянства, и не тщетны отходят, Пречистая, от неупиваемыя чаши Твоих Божественных дарований, но неоскудно получая цельбы от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, благодарственно поют Богу: Аллилуиа.

 Икос 12

Поюще Твоя чудеса и велию милость, людем, одержимым страстию пиянства, явленныя, молим Тя, Владычице: спаси, помилуй и настави нас на стезю праву и не остави нас, покрова Твоего ищущих и зовущих Ти:

Радуйся, к воздержанию от греха пиянства всех подвизающая.

Радуйся, от пристрастия к вину росою милости Твоея свобождающая.

Радуйся, страждущих от тяжкаго греха пиянства присное врачевание.

Радуйся, бедствующим в страстех скорая Помощнице.

Радуйся, малодушных дивное ободрение.

Радуйся, благодушных велия радосте.

Радуйся, гордых смиряющая.

Радуйся, смиренныя возвышающая и всем спасения желающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

 Кондак 13

О Премилостивая Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Нынешнее наше услыши моление и избави нас от всех недугов, душевных и телесных, наипаче же освободи страждущих недугом пиянства, да не во зле погибнут, но да спасеннии Тобою, присно вопиют Богу: Аллилуиа.

Помимо этого акафист Пресвятой Богородице можно и слушать, молитва легко найти на любом сайт в аудио формате.

Слушать акафист Неупиваемой Чаше онлайн

Легенда о солдате и старце

Один мужчина в военный период очень сильно пил. То ли от горя, что боевые действия никогда не закончатся, то ли от того, что потерял свою семью. Однажды к нему явился старец и сказал, что верное спасение и исцеление от всего – это молитвы. Старец даже указал, что именно икона Неупиваемая чаша способна помочь, если читать перед ней акафист и свято верить в Господа Бога. Но солдат был скептически настроен, не обратил внимания на слова мудрого человека, продолжал пить, считая, что это единственный выход из ситуации.

Тогда старец попытался еще раз явиться к мужчине и вразумить его. Солдат явился в церковь, обнаружил икону, о которой ранее шла речь, помолился ей. На удивление многих мужчина стал поправляться, желания пить становилось все меньше, а затем – и вовсе прекратилось ужасное пьянство, длившееся не один год. Молва о том, что мужчина исцелился от алкоголизма, облетела весь мир, люди начали молиться.

Есть множество других хороших примеров, когда семьи посещали храм, читали акафисты за своих родных и близких, а их родственники чудесным образом исцелялись и больше никогда не притрагивались к бутылке. Это ли не деяние Господне?

Порядок чтения акафиста от алкоголизма Неупиваемая чаша

  1. Для начала нужно помолиться Пресвятой Богородице, так как именно она умеет исцелять человека от алкогольной зависимости.
  2. Затем, следует либо прочитать акафист самостоятельно, либо прослушать его.
  3. Необходимо стоять пред иконой, представляя, что перед вами живой человека, а не нарисованная картина. Нельзя относиться к Святому лику как к неодушевленному предмету.

Сегодня практически в каждом храме есть икона Неупиваемая чаша. Поэтому, любой желающий, у кого есть трагедия в семье, связанная с пьянством, может поговорить с Божьей Матерью. Читать акафист можно и дома, приобретя иконку в любой церковной лавке. Самое главное – верить в свои слова и в то, что человека можно изменить, как-то помочь. Тот, кто пьет, никогда не признает свой грех в этом. Он будет до последнего считать, что не является алкоголиком.

Но тем, кто наблюдает за всем этим, и смотреть больно, как человек калечит себе жизнь, и намного виднее, чем происходит. Поэтому, лучше помолиться за зависимого тем людям, кто переживает данную ситуацию. Чудеса великого исцеления на легенде о солдате не заканчиваются, есть еще много интересных случаев, которые невозможно объяснить. Буквально недавно произошел еще один, когда парень в один момент осознал, что пить – это значит лишать себя счастья. По всему миру каждый должен знать о том, что икона Неупиваемая чаша – это, в первую очередь, спасение. Так пускай же все в семье у каждого будет хорошо, а пьянство навсегда уходит из жизни!

Акафист Неупиваемая чаша — читать и слушать текст онлайн was last modified: Июль 8th, 2017 by Bogolub

Существует поверье, что молитва иконе Неупиваемая чаша может исцелить пьяниц от злостного недуга и вернуть им здоровье. Родные алкоголиков читают в священных местах молитвы и акафист в надежде освободить нуждающихся от порока.

акафист неупиваемая чаша от пьянства

Об иконе

История обнаружения иконы напоминает чудо. О ее существовании рассказал во сне пьющему солдату неизвестный старец. Он направил алкоголика из Тульской губернии в монастырь, который находится в городе Серпухов.

С трудностями добирался солдат до назначенного места. Там он рассказал служителям храма свою историю. Однако они ничего не знали об этой иконе и все же приступили к поискам. В итоге, в маленьком проходе была обнаружена икона с надписью «Неупиваемая чаша» с обратной стороны. Мужчина отслужил перед ней молебен и полностью излечился от алкоголизма. Весть о выздоровлении солдата мигом разлетелась по всей стране и в обитель стали съезжаться люди со всех городов. После революции икону сожгли атеисты, но уцелели два списка.

Сегодня икона продается во всех православных храмах. На ней изображена Богородица с поднятыми руками, в центре расположена чаша, а в ней виден Иисус Христос.

Где поставить в доме икону?

Хранить икону в доме необходимо в «красном углу» — светлое место, которое хорошо просматривается из всех углов комнаты.

акафист неупиваемая чаша от пьянства

Если найти такое место не представляется возможным, то альтернативным вариантом станет восточная часть комнаты.

Стоит учесть, что служители храма советуют сделать отдельные полки для икон, а не вешать их на стены. «Неупиваемая чаша» может стоять на тумбочке возле кровати, обеспечивая защиту во сне. Возле иконы не должно быть никаких предметов.

Особенности молитвы: ее прочтение, правила

Молитва неупиваемая чаша от пьянства окажет помощь человеку, страдающему алкогольной или наркотической зависимостью. Она поможет исцелить себя, мужа, брата, сына, мать и других родственников.

«Неупиваемая чаша» окажется эффективной лишь в том случае, когда больной сам возжелает своего исцеления.

акафист неупиваемая чаша от пьянства

Читать молебен возможно вдвоем в храме либо в собственном доме. Алкозависимый поначалу может только слушать молитву, потом он и сам не прочь будет присоединиться. Во время чтения священного текста необходимо зажечь церковную свечу.

Молиться нужно каждый день утром после пробуждения и вечером перед сном. Часто утреннюю молитву рекомендуют читать натощак, сидя или стоя на коленях. Слова молитвы произносятся в голос, а тем, кто не знает слов на память, разрешается читать по записям. Самой сильной считается молитва от пьянства сына, ее читают на протяжении сорока дней, а вместе с ней — акафист.

Можно заказать молебен перед иконой в храме. Допускается два варианта служения требы:

  • отдельно, в присутствии пьяницы и его родственников;
  • как составная часть общего молебна.

Оба способа равнозначны.

Наибольшей силой обладают молитвы, прочтенные в одном из монастырей города Серпухова: «Высоцком» — мужском или «Владычнем» — женском.

В мужском монастыре

Молебны читают по воскресеньям три раза в день. Первый раз утром, второй совершается после Литургии, он же является водосвятным. Освященную воду желательно набрать и дома поить ею больного. Третий раз по обычаю читается вечером.

В женском монастыре

Там ежедневно в три часа дня читается акафист, а в субботу и воскресенье священник совершает полный молебен с водосвятием и акафистом. Можно подать записку с именами за здравие, их зачитают во время молебна и акафиста.

Молитвы перед иконой «Неупиваемая чаша»

Далее собраны все тексты молитв и акафист к Богородице.

Молитвы ко Пресвятой Богородице ради Ея иконы “Неупиваемая Чаша”

Тропарь, глас 4

Днесь притецем вернии / к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери, / напояющей верных сердца / небесною неупиваемою чашею Своего милосердия / и людям верным чудеса показующей. / Яже мы видяще и слышаще духовно празднуем и тепле вопием: / Владычице Премилостивая, / исцели наша недуги и страсти, / моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

Кондак, глас 6

Бысть чрево Твое святая Трапеза, / имущая Небеснаго Хлеба, / Христа Бога нашего, / от Негоже всяк ядый не умирает, / якоже рече всех, Богородительнице, Питатель.

Стихира по 50-м псалме, глас 6

Днесь Владычицы чудотворная икона прославляется, / днесь вернии на молитву пред нею отовсюду собираются, / днесь и маловернии помыслми покаяния озаряются, / силы Небесныя о славе Пречистыя радуются, / мы же, яко Ангелом научихомся, тако вопием: / радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, / благословена Ты в женах, / благословено Твое к нам милосердие, / благословен Плод чрева Твоего, слава Тебе.

Молитва иконе Богородицы “Неупиваемая чаша”

О, премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матери своея — Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник наших исцели.
О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их.

Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.

Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице ради чудотворной Ея иконы “Неупиваемая Чаша”

Кондак 1

Избранное и дивное избавление нам даровася, / Твой образ честный, Владычице Богородице, / яко избавльшеся явлением его от недугов душевных и телесных / и скорбных обстояний, / благодарственная хваления приносим Ти, Всемилостивая Заступнице. / Ты же, Владычице, “Неупиваемою Чашею” нами именуемая, / приклонися благоутробно к нашим воздыханиям / и воплем сердечным, / и избавление подаждь страждущим недугом пианства, / да с верою воззовем Ти: / Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, / духовную жажду нашу утоляющая.

Икос 1

Ангельские чины и праведников сонмы непрестанно славят Тя, Царицу Богородицу, ходатаицу о многогрешнем роде христианском, погрязшем в беззаконии и пребывающем во гресех, ибо во утешение и спасение даруеши ему милость Свою чрез многоименуемыя чудотворныя иконы Твоя, их же яко звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из сих образов, “Неупиваемая Чаша” именуемому, припадающе, из глубины сердца взываем Ти:

Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, непрестанное людей удивление.

Радуйся, скорбями грехи наша очищающая; радуйся, печальми наша немощи врачующая.

Радуйся, милость Свою чрез чудотворныя иконы Твоя нам свыше посылающая; радуйся, явлением их скорбныя сердца наша возвеселяющая.

Радуйся, пречудное всех с Богом примирение; радуйся, геенны вечныя избавление.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 2

Видяще Пресвятая Владычица скорби сердечныя, муки душевныя, искреннее покаяние людей, одержимых губительным пороком пианства, благоволила еси явити Богоспасаемому граду Серпухову милость Свою явлением пречуднаго образа Своего “Неупиваемая Чаша”, да вси к нему припадающе с верою и сокрушенным сердцем, получив исцеление от тяжкаго недуга своего, из глубины души вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумев трикратное явление преподобнаго Варлаама и повеление его в путь шествовати в Богоспасаемый град Серпухов, человек некий, страстию пианства одержимый, обрете тамо в монастыре икону Твою святую, “Неупиваемая Чаша” именуемую. Мы же, видяще таковое о нас грешных попечение, с благоговением вопием Ти:

Радуйся, чрез благочестивых людей славу чудес Твоих грешным открывающая; радуйся, путеводительнице прозорливая, путь спасения им показующая.

Радуйся, всеблагая наша наставнице, любовию Твоею нас привлекающая; радуйся, за вся благодеяния Твоя благодарению нас научающая.

Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, несомненною надеждою нас увеселяющая.

Радуйся, губительныя страсти наша разрушающая; радуйся, благим намерением способствующая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 3

Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше некоего человека, страждущаго недугом пианства, егда он, нози расслаблены имуще, иде во град Серпухов, повеление Богоматери, чрез преподобнаго Варлаама реченное, исполняя. Пришед же во град сей, обрете икону Пречистыя Богоматери, абие исцеле от недуга своего душевнаго и телеснаго и из глубины души благодарственно воззва Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще источник неоскудеваемый, неупиваемую чашу небесных дарований, не токмо люди града Серпухова, но и вси православные христианы иных градов и весей, притекающии к Твоему пречудному образу, “Неупиваемая Чаша” именуемому, и пред сим получив исцеление, припадающе, благодарными устами вопиют Ти:

Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются; радуйся, чаше, ею же радость спасения нашего восприемлем.

Радуйся, наша немощи душевныя и телесныя врачующая; радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая.

Радуйся, коемуждо во всякой потребе просящим полезная дарующая; радуйся, бесчисленныя щедроты всем подающая.

Радуйся, милости сокровище нам открывающая; радуйся, милосердие к падшим являющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 4

Бурю внутрь имущии помышлений сумнительных, но с искренним покаянием притекающии к Твоему неизреченному милосердию, одержимии пианственною страстию, получают исцеление, и из глубины сердца вопиют рожденному от Тебе Спасителю нашему: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша Господь тяжкие скорби, вопли и плач жен, стариц, детей, сродницы коих обуреваеми суть пианственною страстию, дарова им, Владычице, Твою икону, от нея же вси притекающии обретают утешение и радость духовную и вопиют Ти со слезами:

Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземлющаго грехи мира; радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника бессмертия.

Радуйся, скорбных матерей утешение; радуйся, безнадежных надеждо.

Радуйся, притекающих к Тебе благодатное охранение; радуйся, скорбящих отрадо и увеселение.

Радуйся, волнение страсти пианства утишающая; радуйся, руку помощи Твоея требующим простирающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 5

Яко Боготечную звезду, честную икону Твою Ты нам показала еси, Владычице мира, юже мы зряще, с верою сердечною молящеся Тебе, Богородице, глаголем: Исцели пианством и иною болезнею душевною и телесною страждущих, верных же научи воспевати хвалу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще чудеса преславныя и знамения пречудныя, бываемые не токмо от иконы Твоея, Богомати, во граде Серпухове явленныя, но и от по подобию сея иконы списанных изображений, припадающе к ним, смиренно вопием Ти:

Радуйся, скоропредстательная Помощнице усердно к Тебе притекающих; радуйся, благосердная услышательнице молений наших.

Радуйся, град Серпухов благословением Твоим осенившая; радуйся, в пределах Московских славу чудес Твоих показавшая.

Радуйся, всем требующим сокровище исцелений неоскудное; радуйся, в трезвении благоподвизающихся всемощная Покровительнице.

Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти, диавола и пианства добрая Споспешнице; радуйся, в мире благочестно живущих усердная Заступнице.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 6

Проповедающе чудеса Твоя, Богородительнице, от иконы Твоея, “Неупиваемая Чаша” именуемая, бываемыя, молим Тя, Пречистая, со слезами: Избави всех нас от виннаго пристрастия и от падения греховнаго, научи нас воздержанию, подвизая воспевати Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла еси в светлости Божественныя славы, Дево Богоотроковице, на Младенца, Превечнаго Бога, Господа нашего Иисуса Христа зряще, Иже в сосуде, аки в неупиваемой чаше предстоит, якоже Тя видим изображенную на иконе Твоей, “Неупиваемая Чаша” таинственно пронареченней, от неяже избавление от пианственной страсти притекающим с верою даруеши: сего ради со слезами приносим Тебе гласы немолчныя сице:

Радуйся, яко о Тебе радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род; радуйся, яко Твоя слава превосходит похвалы земныя и небесныя.

Радуйся, таинственным изображением Сына в сосуде Тайну Божественныя Евхаристии нам открывающая; радуйся, рожденнаго Тобою Агнца, всегда ядомаго и никогдаже иждиваемаго, нам дивно указующая.

Радуйся, чаше жизни и бессмертия, ко вратам вечныя жизни нас приводящая; радуйся, источником нетления и радости жаждущия души напояющая.

Радуйся, неисчетною благостию не оставляющая самых презренных и отверженных; радуйся, от рова погибели милосердием Твоим исхищающая безнадежных.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 7

Хотя человек некий возблагодарити Тя, Владычице, за исцеление от недуга пианства, украси Твою пречудную икону, Богомати, во граде Серпухове пребывающую, из глубины сердца воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое чудо видим, Владычице, от иконы Твоея святыя: страждущий бо недугом пианства некий раб Божий Стефан, прибегая к Твоему матернему предстательству, от тяжкаго недуга своего избавися, и, благодаряще Тя, благолепными дары икону Твою украси, и, припадающе к ней, со слезами возопи Тебе тако:

Радуйся, Живоносный Источниче исцелений; радуйся, чаше небесная Божественных дарований.

Радуйся, реко исцелений приснотекущая; радуйся, море, вся наша страсти потопляющее.

Радуйся, под тяжестью греха пианства падающих матернима рукама Твоима возставляющая; радуйся, благодарственныя дары не отвергающая.

Радуйся, сердца благочестивых людей возвеселяющая; радуйся, вся благая прошения наша исполняющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 8

Странно и сумнительно неверующим слышати, како икона Твоя святая “Неупиваемая Чаша” Божественных исцелений источает чудо. Мы же, веруя слову Твоему, Владычице, реченному к первописанней Твоей иконе: “Благодать Рождшагося от Мене и Моя с сею иконою да будет”, — веруем, яко и сия икона Твоя благодать Твою источает. Темже благоговейно поклоняющиеся, лобызаем ю, вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все упование людие, страждущие недугом пианства, на Тя, Владычице, возлагают. Приклонися к немощем и страстем нашим, кто бо нас грешных изведет из рова погибели и нищеты духовныя и телесныя, аще не Ты, Владычице, сего ради, преклонше колена пред Твоим пречистым образом, вопием Ти тако:

Радуйся, моления грешников не отвергающая; радуйся, призывающим Тя Свою небесную помощь ниспосылающая.

Радуйся, глубину милосердия Твоего грешным показующая; радуйся, отчаянных и безнадежных ободряющая.

Радуйся, одержимым страстию пианства руку помощи простирающая; радуйся, терпеливых страдальцев благодатными дарами утешающая.

Радуйся, недуги наша душевныя и телесныя врачующая; радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси грешному роду человеческому твердую Заступницу и Помощницу, к нашим немощем приклоняющуюся и от горькаго недуга пианства свобождающую, верныя же научающую пети Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии человечестии недоумеют восхвалити по достоянию славное, Владычице, иконы Твоея явление. Ниже мы, грешнии, от скверных устен наших возможем принести достойное похваление Заступнице нашей. Обаче неисчетныя чудеса, иконою Твоею являемая, видевше, душею и сердцем радуяся, Тебе глаголем:

Радуйся, от священнаго лика Твоего чудеса источающая; радуйся, от бед и скорбей скоро избавляющая.

Радуйся, отвергающих Тя посрамляющая; радуйся, от всякаго зла прибегающих к Тебе сохраняющая.

Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак греха и мглу страстей наших разгоняющая; радуйся, души наша любовию к Тебе и Сыну Твоему исполняющая.

Радуйся, на стезю покаяния нас премудре наставляющая; радуйся, добраго ответа пред Судиею Праведным нам усердная ходатаице.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 10

Спасти хотя многия, страждущия недугом пианства, чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, да вси, одержимии сею страстию, к чудотворному образу Твоему притекают и, получив исцеление, во умилении взывают Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси и щит, Богомати, людем, страждущим недугом пианства, и всем, усердно к Тебе притекающим и икону Твою святую благоговейно чтущим. Ибо сию дарова нам благих податель Господь в помощь и врачевство от губительной страсти, и сим внушает нам пети Тебе:

Радуйся, отчаянных надеждо и печалей наших утоление; радуйся, болезней душевных и телесных исцеление.

Радуйся, нашу скверну чистотою Твоею очищающая; радуйся, Своею благодатию наше недостоинство просвещающая.

Радуйся, брение наше тленное в нетление облекающая; радуйся, моления наша Твоим предстательством подкрепляющая.

Радуйся, в неможении нашем нас утверждающая; радуйся, облегающий нас облак страстей скоро разгоняющая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отврати от отчаявшихся и страждущих недугом пианства лика Своего, но помоги им и нам очиститься от всякия скверны греховныя, да возможем достойно и праведно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Дево, ибо образ Твой святый лучами благодати Твоея мглу греховную прогоняет и на светлую стезю добродетелей наставляет с верою зовущих Ти таковая:

Радуйся, заступлением Твоим от суеты мира сего многомятежнаго нас избавляющая; радуйся, приражения страстей плотских отражати нам помогающая.

Радуйся, мысль благу в сердце наше полагающая; радуйся, нечистую совесть нашу просвещающая.

Радуйся, от мучительнаго недуга пианства страждущих избавляющая; радуйся, к искреннему покаянию и вразумлению призывающая.

Радуйся, души всех озлобленных умягчающая; радуйся, на помощь Тя призывающих и имя Твое славящих спасающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 12

Благодать Божия, присущая иконе Твоей, “Неупиваемая Чаша” именуемой, влечет к ней, Владычице, всех скорбящих, обездоленных, вдов и стариц, а наипаче же всех страждущих недугом пианства, и не тщетны отходят, Пречистая, от неупиваемой чаши Твоих Божественных дарований, но неоскудно получая цельбы от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, благодарственно поют Богу: Аллилуия.

Икос 12

Поюще Твоя чудеса и велию милость, людем, одержимым страстию пианства, явленныя, молим Тя, Владычице, спаси и помилуй, и настави нас на стезю праву, и не остави нас, покрова Твоего ищущих и зовущих Ти:

Радуйся, к воздержанию от греха пианства всех подвизающая; радуйся, от пристрастия к вину росою милости Твоея свобождающая.

Радуйся, страждущих от тяжкаго греха пианства присное врачевание; радуйся, бедствующим в страстех скорая Помощнице.

Радуйся, малодушных дивное ободрение; радуйся, благодушных велия радость.

Радуйся, гордых смиряющая; радуйся, смиренныя возвышающая и всем спасения желающая.

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 13

О, премилостивая Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа! Нынешнее наше услыши моление и избави нас от всех недугов душевных и телесных, наипаче же свободи страждущих недугом пианства рабов Твоих (имена), да не во зле погибнут, но да спасенныя Тобою присно вопиют Богу: Аллилуиа.

(Сей кондак глаголи трижды. А по сем читай икос 1 и кондак 1).

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here