Акафист преподобному серафиму

Детально: акафист преподобному серафиму - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)

Кондак 1

Из­бра́н­ный чу­до­тво́р­че и пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Хрис­то́в, ско́­рый по­мо́щ­ни­че и мо­ли́т­вен­ни­че наш, преподо́бне о́т­че Серафи́ме! Ве­ли­ча́ю­ще просла́вльшаго тя Го́с­по­да, вос­пе­ва́­ем ти по­хва́ль­ная. Ты же, име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, зо­ву́­щих: Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши жи­ти­е́м тво­и́м пречу́дное и́мя Свя­ты́я Тро́ицы: яви́л­ся бо еси́ во­и́с­тин­ну а́н­гел на зем­ли́ и во пло́­ти се­ра­фи́м; я́ко луч пре­све́т­лый Ве́ч­на­го Со́лн­ца Пра́в­ды, просвети́ся жи­тие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя тру­ды́ твоя́, с благогове́нием и ра́­дос­тию гла­го́­лем ти си­це­ва́я: Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ве́­ры и бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе кро́­тос­ти и сми­ре́­ния. Ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ное ве́р­ных ве­ли­ча́­ние; ра́­дуй­ся, прети́хое ско́рбным уте­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́­дуй­ся, живу́щим в ми́­ре преди́вное поможе́ние. Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския держа́вы сла́­во и ог­раж­де́­ние; ра́­дуй­ся, тамбо́вския стра­ны́ свяще́нное укра­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 2

Ви́­дя­щи ма́­ти твоя́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, те́плую лю­бо́вь твою́ ко и́ноческому жи­тию, по­зна́ свя­ту́ю во́лю Госпо́дню о те­бе́, и Бо́­гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий свя­ты́м кресто́м сво­и́м, его́­же до кон­ца́ жи­тия́ тво­его́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́­лию лю­бо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му, Ему́­же вси со уми­ле́­нием зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­бе́с­ный те­бе́ да­ро­ва́­ся, свя́тче Бо́­жий: от ю́нос­ти твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рст­вия Бо́­жия ра́­ди и пра́в­ды Его́. Се­го́ ра́­ди при­ими́ от нас похвалы́ сия́: Ра́­дуй­ся, гра́­да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́­дуй­ся, роди́телей бла­го­чес­ти́­вых о́трасль пречестна́я. Ра́­дуй­ся, доброде́тели ма́­те­ре своея́ унасле́дивый; ра́­дуй­ся, благоче́стию и мо­ли́т­ве е́ю науче́нный. Ра́­дуй­ся, на по́д­ви­ги от ма́­те­ре кресто́м благослове́нный; ра́­дуй­ся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́р­ти со­блю­ды́й. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ ра́­ди Го́с­по­да дом оте́ческий оста́вивый; ра́­дуй­ся, вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вмени́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го от ю́нос­ти твоея́ во­и́с­тин­ну храня́ше тя, преподо́бне: с вы­со­ты́ бо хра́ма спа́дша со­хра­ни́ тя Гос­по́дь не­вреж­де́н­на, и стра́ждущу ти лю́­те Сама́ Влады́чица ми́­ра яви́­ся, с Небе́с ис­це­ле́­ние прине́сши, зане́ измла́да ве́р­но служи́л еси́ Бо́­гу, вы́­ну взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я тща́­ние о по́двизе и́но­чес­ка­го рав­но­а́н­гель­на­го жи­тия́, во град свя­ты́й Ки́ев поклоне́ния ра́­ди пре­по­до́б­ным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пус­ты́­ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́­рою из­да­ле́­ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́­мо все­ли́в­ся жи­тие́ твое́ бо­го­угод­ное сконча́л еси́. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му о те­бе́ Бо́­жию промышле́нию, со уми­ле́­нием во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Оте́чества пла́менно возжеле́вый. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ всем се́рд­цем воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, благо́е и́го Хрис­то́­во на се­бе́ восприе́мый. Ра́­дуй­ся, соверше́ннаго по­слу­ша́­ния ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, свя­ты́х за́­по­ве­дей Гос­по́д­них блюсти́телю ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, ум твой и се́рд­це в Бо́­зе моли́твенно утверди́вый; ра́­дуй­ся, сто́л­пе бла­го­че́с­тия не­по­ко­ле­би́­мый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 4

Бу́­рю злых на­па́с­тей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́но­чес­ка­го, несы́й яре́м пусты́ннаго жи­тия́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́­ко, бла­го­да́­тию Бо́­жиею вос­хо­дя́ от си́­лы в си́­лу, от дея́ния к богови́дению, пре­се­ли́л­ся еси́ во Оби́­те­ли Го́рния, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще и ви́­дя­ще свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся те­бе́ и, приходя́ще к те­бе́, поуча́хуся о словесе́х тво­и́х и по́двизех, сла́­вя­ще Го́с­по­да, ди́в­на­го во свя­ты́х Сво­и́х. И мы вси с ве́­рою и лю­бо́­вию вос­хва­ля́­ем тя, преподо́бне о́т­че, и во­пи­е́м ти си́­це: Ра́­дуй­ся, всего́ се­бе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́­дуй­ся, на вы­со­ту́ без­стра́с­тия возше́дый. Ра́­дуй­ся, во́и­не Хрис­то́в доб­ро­по­бе́д­ный; ра́­дуй­ся, Не­бе́с­на­го Домовлады́ки ра́­бе бла­ги́й и ве́р­ный. Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю о нас пред Го́с­по­дем непосты́дный; ра́­дуй­ся, к Бо­го­ро́­ди­це мо­ли́т­вен­ни­че наш не­усы́п­ный. Ра́­дуй­ся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́­дуй­ся, бла­го­да́­ти Бо́­жия со­су́­де не­по­ро́ч­ный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 5

Бо­же́ст­вен­ный свет осия́ жи­ли́­ще твое́, преподо́бне, ег­да́ боля́щу ти и на од­ре́ сме́рт­нем лежа́щу, Сама́ Пре­чи́с­тая Де́ва, прише́дши к те­бе́ со свя­ты́­ми апо́с­то­лы Петро́м и Иоа́нном, ре­че́: «Сей есть от ро́­да на́­ше­го», – и главе́ тво­е́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ бла­го­да́р­не Го́сподеви: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя враг ро́­да челове́ча чи́с­тое и свято́е жи­тие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́­ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́­ща оста́виша; ты же, о́т­че свя­ты́й, я́ко а́г­нец кро́ток, вся пре­тер­пе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́м­же мы вси, таково́му тво­ему́ незло́бию ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, в кро́­тос­ти и смире́нии тво­е́м Хри­сту́ Бо́­гу подража́вый; ра́­дуй­ся, незло́бием тво­и́м ду́­ха зло́бы по­бе­ди́­вый. Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя хра­ни́­те­лю усе́рдный; ра́­дуй­ся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́­дуй­ся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че мо­на́­хов пре­ди́в­ный и бо­го­му́дрый. Ра́­дуй­ся, Свя­ты́я Це́рк­ве по­хва­ло́ и ра́­до­ва­ние; ра́­дуй­ся, оби́­те­ли Саро́вския сла́­во и удо­бре́­ние. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́д­ви­ги и тру­ды́ твоя́, богоно́сне уго́д­ни­че Хрис­то́в: де́бри бо и леса́ ея́ мо­ли́т­вою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́­жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́л­ся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́­ха Свя­та́­го, Его́­же де́йствием мно́гая и пре­сла́в­ная соверши́л еси́, под­ви­зая ве́р­ных вос­пе­ва́­ти бла­ги́х По­да́­те­лю Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ в те­бе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, спо­до́­бил­ся еси́ зре́­ти Хри­ста́, во хра́­ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Се­му́ Бо́­жию о те­бе́ благоволе́нию ди­вя́­ще­ся, вос­пе­ва́­ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, богови́дче пре­сла́в­ный; ра́­дуй­ся, Све́­том Трисия́нным озаре́нный. Ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы слу­жи́­те­лю ве́р­ный; ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го жи­ли́­ще украше́н­ное. Ра́­дуй­ся, Хри­ста́ со А́н­ге­лы те­ле́с­ны­ма очи́­ма лицезре́вый; ра́­дуй­ся, в бре́ннем те­ле­си́ ра́йскую сла́­дость пред­вку­си́­вый. Ра́­дуй­ся, Хле́бом Жи́з­ни насыще́нный; ра́­дуй­ся, питие́м без­сме́р­тия напое́нный. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти в те­бе́, преподо́бне, Свое́ не­из­ре­че́н­ное к лю́­дем ми­ло­се́р­дие, по­ка­за́ тя я́ко во­и́с­тин­ну све­ти́­ло богосве́тлое: де́лы бо и сло­ве­сы́ тво­и́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо­жией. Те́м­же сия́­ни­ем по́двигов тво­и́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния тво­его́ насыще́ни, те­бе́ усе́рд­но ве­ли­ча́­ем и просла́вльшему тя Хри­сту́ во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го ви́­дя­ще тя избра́нника Бо́­жия, из­да­ле́­ча притека́ху к те­бе́ ве́рнии в ско́р­бех и бо­ле́з­нех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя уте­ше́­ние, предста́тельствуя в мо­ли́т­вах. Те́м­же исхожда́ше во всю зе́м­лю Рос­си́й­скую ве­ща́­ние чу­де́с тво­и́х, и си́­це тя сла́вляху ду­хо́в­ная ча́­да твоя́: Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́б­рый; ра́­дуй­ся, о́т­че ми́лостивый и кро́ткий. Ра́­дуй­ся, вра­чу́ наш ско́­рый и бла­го­да́т­ный; ра́­дуй­ся, не́мощей на́­ших це­ли́­те­лю милосе́рдый. Ра́­дуй­ся, в бе­да́х и об­стоя́­ни­их по­мо́щ­ни­че ско́­рый; ра́­дуй­ся, душ смяте́нных умири́телю пре­сла́­дост­ный. Ра́­дуй­ся, гряду́щая я́ко нас­тоя́­щая прови́девый; ра́­дуй­ся, пре­гре­ше́­ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до ви́­дим на те­бе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в мо­ли́т­ве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ бо­ле́з­ни и бо­ре́­ния твоя́, блаже́нне о́т­че, я́же пре­тер­пе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́­це твои́ к Бо́­гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ же­ла́­ние, весь сла́­дость, Сладча́йший Иису́­се! — та́­ко в мо­ли́т­вах взы­ва́л еси́, о́т­че, в пусты́ннем безмо́лвии тво­е́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гре­се́х все жи­тие́ ижди́вшии, восхваля́юще лю­бо́вь твою́ ко Го́с­по­ду, си́­це во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, лю́бящим и чту́­щим тя хо­да́­таю спа­се́­ния; ра́­дуй­ся, приводя́й гре́ш­ни­ков ко исправле́нию. Ра́­дуй­ся, молча́льниче и затво́рниче пре­ди́в­ный; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вен­ни­че о нас усе́рдный. Ра́­дуй­ся, пла́менную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду показа́вый; ра́­дуй­ся, огне́м мо­ли́т­вы стре́лы вра́­жия попали́вый. Ра́­дуй­ся, свеще́ неугаси́мая, мо­ли́т­вою в пусты́ни пламене́ющая; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское уди­ви́­ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Не­бе­се́ и зем­ли́ Цари́ца яви́­ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́­дем правосла́вным вни́ти к се­бе́, но да всех пе́­ти научи́т Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и мно­го­ве­ща́н­нии не воз­мо́­гут изрещи́ кре́­пость люб­ве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ се­бе́ на служе́ние всем при­хо­дя́­щим к те­бе́, повеле́ние Бо­го­ма́­те­ре ис­пол­ня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник бла­ги́й, уныва́ющим уте́­ши­тель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, бо­ля́­щих врач и цели́тель. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, от ми́­ра в пус­ты́­ню все­ли́­вый­ся, да доброде́тели при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, из пусты́ни во оби́­тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти. Ра́­дуй­ся, Ду́­ха Свя­та́­го бла­го­да́­тию осия́нный; ра́­дуй­ся, кро́тосте и сми­ре́­ния ис­по́л­нен­ный. Ра́­дуй­ся, притека́вшим к те­бе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́­дуй­ся, в словесе́х люб­ве́ ободре́ние и уте­ше́­ние им подава́вый. Ра́­дуй­ся, приходя́щия к те­бе́ ра́­дос­тию и сокро́вищем именова́вый; ра́­дуй­ся, за лю­бо́вь твою́ свя­ту́ю ра́достей Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия сподо́бивыйся. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 10

Спаси́тельнаго тво­его́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на мо­ли́т­ве коленопреклоне́нно свя­ту́ю ду́­шу твою́ в ру́­це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Го­ре́ ко Пре­сто́­лу Вседержи́теля, да со все́­ми свя­ты́­ми пред­стои­ши во сла́­ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную свя­ты́х Святе́йшему Сло́­ву: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ всем свя­ты́м и и́ноком отра́да, Пре­свя­та́я Де́ва пред кон­чи­ною твое́ю яви́­ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́­гу от­ше́ст­вие. Мы же, ди­вя́­ще­ся таково́му посеще́нию Бо­го­ма́­те­ре, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, Не­бе­си́ и зем­ли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем Бо́­жия Ма́­те­ре обра́дованный. Ра́­дуй­ся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному при­е́мый; ра́­дуй­ся, пра́ведною кон­чи­ною свя́тость жи­тия́ тво­его́ показа́вый. Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­ве пред ико́­ною Бо­го­ма́­те­ре умиле́нный дух твой Бо́­гу пре­да́­вый; ра́­дуй­ся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый. Ра́­дуй­ся, вен­це́м без­сме́р­тия от ру­ки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́­дуй­ся, бла­же́н­ство ра́йское со все́­ми свя­ты́­ми, унасле́довавый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 11

Пе́­ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́­ице вознося́, преподо́бне, всем жи­ти­е́м тво­и́м подви́жник ве­ли́­кий бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим ду­ше́ю и те́­лом на ис­це­ле́­ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́­лость Его́ к нам, вы́­ну зо­ве́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в жи­тии, богоблаже́нне о́т­че, и по сме́р­ти тво­е́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное све­ти́­ло Рос­си́й­ския зем­ли́: источа́еши бо от чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х то́­ки чу­де́с всем, с ве́­рою и лю­бо́­вию к те­бе́ при­те­ка́ю­щим. Те́м­же мы, я́ко мо­ли́т­вен­ни­ку о нас те́п­ло­му и чудотво́рцу, во­пи­е́м ти: Ра́­дуй­ся, мно́жеством чу­де́с от Го́с­по­да про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, лю­бо́­вию твое́ю все­му́ ми́­ру возсия́вый. Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Хри­сто́­вы ве́р­ный после́дователю; ра́­дуй­ся, уте­ше́­ние всем тре́­бую­щим твоея́ по́­мо­щи. Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че чу­де́с неоскудева́емый; ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих и неду́жных исцели́телю. Ра́­дуй­ся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́­дуй­ся, я́ко вся концы́ зем­ли́ на́шея лю­бо́­вию твое́ю объя́л еси́. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть и ве́­лие твое́ дерз­но­ве́­ние пред Бо́­гом ве́­ду­ще, те­бе́, преподо́бне о́т­че, мо́­лим­ся: мо­ли́­ся те́п­ле ко Го́с­по­ду, да храни́т Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю от не­ве́­рия и рас­ко́­ла, от бед и на­па́с­тей, да по­е́м то­бо́ю благоде́ющему нам Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще твое́ прославле́ние, убла­жа́­ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна мо­ли́т­вен­ни­ка о нас пред Го́сподом, уте́­ши­те­ля и за­сту́п­ни­ка, и с лю­бо́­вию возглаша́ем ти си́­це: Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, Оте́честву на́­ше­му щит и ог­раж­де́­ние. Ра́­дуй­ся, путеводи́телю, всех к Не­бе­си́ направля́яй; ра́­дуй­ся, за­щи́т­ни­че наш и покрови́телю. Ра́­дуй­ся, си́­лою Бо́­жиею мно́гая чу­де­са́ соде́явый; ра́­дуй­ся, ри́­зою твое́ю мно́­гия неду́жныя исцели́вый. Ра́­дуй­ся, вся ко́з­ни диа́вольския по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, зве́­ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый. Ра́­дуй­ся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чу­до­тво́р­че.

Кондак 13

О пре­ди́в­ный уго́д­ни­че и ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че Серафи́ме, при­ими́ ма́­лое сие́ мо­ле́­ние на́­ше, в по­хва­лу́ те­бе́ возноси́мое, и, пред­стоя́ ны́­не Пре­сто́­лу Ца­ря́ ца́рст­вую­щих, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, мо­ли́­ся о всех нас, да обря́щем ми­ло­се́р­дие Его́ в День Су́дный, в ра́­дос­ти пою́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва преподо́бному Серафи́му Саро́вскому

О пре­чу́д­ный о́т­че Серафи́ме, ве­ли́­кий Саро́вский чу­до­тво́р­че, всем при­бе­га́ю­щим к те­бе́ скоропослу́шный по­мо́щ­ни­че! Во дни зем­на́­го жи­тия́ тво­его́ ни­кто́­же от те­бе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́­дость бысть ви́дение ли́­ка тво­его́ и благоуве́тливый глас сло­ве́с тво­и́х. К сим же и дар ис­це­ле́­ний, дар про­зре́­ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в те­бе́ яви́­ся. Ег­да́ же при­зва́ тя Бог от зем­ны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же лю­бы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чу­де­са́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды не­бе́с­ныя: се бо по всем конце́м зем­ли́ на́шея лю́­дем Бо́­жи­им явля́е­ши­ся и да́руеши им ис­це­ле́­ния. Тем же и мы во­пи­е́м ти: о пре­ти́­хий и кро́ткий уго́д­ни­че Бо́­жий, дерзнове́нный к Не­му́ мо­ли́т­вен­ни­че, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду сил, да да́­ру­ет нам вся бла­го­по­треб­ная в жи́з­ни сей и вся к душе́вному спа­се́­нию по­ле́з­ная, да огради́т нас от па­де́­ний гре­хо́в­ных и и́стинному по­кая­нию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Не­бе́с­ное Ца́рст­во, иде́­же ты ны́­не в незаходи́мей сия́еши сла́­ве, и та́­мо вос­пе­ва́­ти со все́­ми свя­ты́­ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ прпdбному серафjму сар0вскому чудотв0рцу. Кондaкъ №.

И#збрaнный чудотв0рче и3 преди1вный ўг0дниче хrт0въ, ск0рый пом0щниче и3 моли1твенниче нaшъ, прпdбне џтче серафjме! Величaюще прослaвльшаго тS гDа, воспэвaемъ ти2 похв†льнаz. Тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, зовyщихъ: Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ творeцъ и3збрa тz и3значaла, да прослaвиши житіeмъ твои1мъ пречyдное и4мz с™hz трbцы: kви1лсz бо є3си2 вои1стинну ѓгGлъ на зeмли и3 во пл0ти серафjмъ: ћкw лyчь пресвётлый вёчнагw сlнца прaвды, просвэти1сz житіE твоE. Мh же, зрsще прехв†льныz труды2 тво‰, съ бlгоговёніемъ и3 рaдостію глаг0лемъ ти2 сицев†z: Рaдуйсz, прaвило вёры и3 бlгочeстіz: рaдуйсz, w4бразе кр0тости и3 смирeніz. Рaдуйсz, преслaвное вёрныхъ величaніе: рaдуйсz, прети1хое скHрбнымъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, прелюби1мое и4нокwвъ похвалeніе: рaдуйсz, живyщымъ въ мjрэ преди1вное поможeніе. Рaдуйсz, рwссjйскіz держaвы слaво и3 њграждeніе: рaдуйсz, тамб0вскіz страны2 свzщeнное ўкрашeніе. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ в7.

Ви1дzщи мaти твоS, прпdбне џтче серафjме, тeплую люб0вь твою2 ко и4ноческому житію2, познA с™yю в0лю гDню њ тебЁ, и3 бGу ћкw дaръ совершeнъ приносsщи, бlгослови1 тz на тёсный пyть и4ноческій с™hмъ крест0мъ свои1мъ, є3г0же до концA житіS твоегw2 на пeрсехъ носи1лъ є3си2, знaменуz вeлію люб0вь твою2 къ распeншемусz за ны2 хrтY бGу нaшему, є3мyже вси2 со ўмилeніемъ зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ нбcный тебЁ даровaсz, свsтче б9ій: t ю4ности твоеS не престаS помышлsти њ нбcнэмъ, њстaвилъ є3си2 д0мъ џтчій, цrтвіz б9іz рaди и3 прaвды є3гw2. Сегw2 рaди пріими2 t нaсъ похвалы6 сі‰: Рaдуйсz, грaда кyрска чaдо бGоизбрaнное: рaдуйсz, роди1телей бlгочести1выхъ tрасле пречестнaz. Рaдуйсz, добродётєли мaтере своеS ўнаслёдивый: рaдуйсz, бlгочeстію и3 мlтвэ є4ю научeнный. Рaдуйсz, на п0двиги t мaтере крест0мъ бlгословeнный: рaдуйсz, бlгословeніе сіE ћкw с™hню до смeрти соблюдhй. Рaдуйсz, любвE рaди гDа д0мъ nтeческій њстaвивый: рaдуйсz, вс‰ кр†снаz мjра сегw2 ни во чт0 же вмэни1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ G.

Си1ла вhшнzгw t ю4ности твоеS вои1стинну хранsше тS, прпdбне: съ высотh бо хрaма спaдша сохрани1 тz гDь невреждeнна, и3 стрaждущу ти2 лю1тэ самA вLчца мjра kви1сz, съ нб7съ и3сцэлeніе принeсши, занE и3змлaда вёрнw служи1лъ є3си2 бGу, вhну взывaz є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёz тщaніе њ п0двизэ и4ноческагw равноaгGльнагw житіS, во грaдъ с™hй кjевъ поклонeніz рaди прпdбнымъ печє1рскимъ притeклъ є3си2, и3 t ќстъ прпdбнагw досіfeа повелёніе пріи1мъ въ пустhню сар0вскую пyть св0й ўпрaвити, вёрою и3здалeча њблобызaлъ є3си2 мёсто с™0е сіE, и3 тaмw всели1всz житіE твоE бGоуг0дное скончaлъ є3си2. Мh же, дивsщесz таков0му њ тебЁ б9ію промышлeнію, со ўмилeніемъ вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, мірскjz суеты2 tрэши1выйсz: рaдуйсz, нбcнагw nтeчества плaменнэ возжелaвый. Рaдуйсz, хrтA всeмъ сeрдцемъ возлюби1вый: рaдуйсz, бlг0е и4го хrт0во на себE воспріeмый. Рaдуйсz, совершeннагw послушaніz и3сп0лненный: рaдуйсz, с™hхъ зaповэдей гDнихъ блюсти1телю вёрный. Рaдуйсz, ќмъ тв0й и3 сeрдце въ бз7э мlтвеннw ўтверди1вый: рaдуйсz, ст0лпе бlгочeстіz непоколеби1мый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ д7.

Бyрю ѕлhхъ напaстей ўтишaz, прошeлъ є3си2 вeсь пyть тёсный и3 ск0рбный п0двига и4ноческагw, несhй kрeмъ пустhннагw житіS, затв0ра и3 молчaніz, многон0щнагw бдёніz, и3 тaкw бlгодaтію б9іею восходS t си1лы въ си1лу, t дэsніz къ бGовидёнію, пресели1лсz є3си2 во њби1тєли гHрніz, и3дёже со ѓгGлы поeши бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаще и3 ви1дzще с™0е житіE твоE, прпdбне џтче серафjме, вс‰ брaтіz тво‰ ўдивлsхусz тебЁ, и3 приходsще къ тебЁ, поучaхусz њ словесёхъ твои1хъ и3 п0двизэхъ, слaвzще гDа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ. И# мы2 вси2 съ вёрою и3 люб0вію восхвалsемъ тS, прпdбне џтче, и3 вопіeмъ ти2 си1це: Рaдуйсz, всего2 себE въ жeртву гDеви принесhй: рaдуйсz, на высотY безстрaстіz возшeдый. Рaдуйсz, в0ине хrт0въ добропобёдный: рaдуйсz, нбcнагw домовладhки рaбе бlгjй и3 вёрный. Рaдуйсz, предстaтелю њ нaсъ пред8 гDемъ непостhдный: рaдуйсz, къ бцdэ мlтвенниче нaшъ неусhпный. Рaдуйсz, пречyднагw бlгоухaніz крjне пустhнный: рaдуйсz, бlгодaти б9іz сосyде непор0чный. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ є7.

Б9eственный свётъ њсіS жили1ще твоE, прпdбне, є3гдA болsщу ти2 и3 на nдрЁ смeртнэмъ лежaщу, самA пречcтаz дв7а пришeдши къ тебЁ со с™hми ґпcлы петр0мъ и3 їwaнномъ, речE: Сeй є4сть t р0да нaшегw, и3 главЁ твоeй коснyсz. Ѓбіе же и3сцэлёвъ, воспёлъ є3си2 бlгодaрнэ гDеви: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz врaгъ р0да человёча чи1стое и3 с™0е житіE твоE, прпdбне серафjме, восхотЁ погуби1ти тS: наведe бо на тS лю1ди ѕлы6, и5же беззак0ннw и3стzзaху тS и3 є4ле жи1ва сyща њстaвиша: тh же, џтче с™hй, ћкw ѓгнецъ кр0токъ, вс‰ претерпёлъ є3си2, за њби1дzщихъ тS гDеви молsсz. Тёмже мы2 вси2, таков0му твоемY неѕл0бію дивsщесz, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, въ кр0тости и3 смирeніи твоeмъ хrтY бGу подражaвый: рaдуйсz, неѕл0біемъ твои1мъ дyха ѕл0бы побэди1вый. Рaдуйсz, чистоты2 душeвныz и3 тэлeсныz храни1телю ўсeрдный: рaдуйсz, пустhнниче, дaры бlгодaтными преисп0лненный. Рaдуйсz, подви1жниче бGопрослaвленный и3 прозорли1вый: рaдуйсz, настaвниче монaхwвъ преди1вный и3 бGомyдрый. Рaдуйсz, с™hz цRкве похвало2 и3 рaдованіе: рaдуйсz, њби1тели сар0вскіz слaво и3 ўдобрeніе. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдуетъ пустhнz сар0вскаz п0двиги и3 труды2 тво‰, бGон0сне ўг0дниче хrт0въ: дє1бри бо и3 лэсA є3S мlтвою њблагоухaлъ є3си2, прbр0ку б9ію и3ліи2 и3 кrти1телю гDню їwaнну подражaz, и3 kви1лсz є3си2 пустhни прозzбeніе многопл0дное дарми2 д¦а с™aгw, є3гHже дёйствіемъ мнHгаz и3 пресл†внаz соверши1лъ є3си2, подвизaz вёрныхъ воспэвaти бlги1хъ подaтелю бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS въ тебЁ н0вый бGови1децъ, мwmсeю под0бный, серафjме бlжeнне: непор0чнw бо служeніе nлтарю2 гDню совершaz, спод0билсz є3си2 зрёти хrтA, во хрaмэ со безпл0тными си1лами грzдyща. СемY б9ію њ тебЁ бlговолeнію дивsщесz, воспэвaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, бGови1дче преслaвный: рaдуйсz, свётомъ трисіsннымъ њзарeнный. Рaдуйсz, прес™hz трbцы служи1телю вёрный: рaдуйсz, д¦а с™aгw жили1ще ўкрашeнное. Рaдуйсz, хrтA со ѓгGлы тэлeсныма nчи1ма лицезрёвый: рaдуйсz, въ брeннэмъ тэлеси2 рaйскую слaдость предвкуси1вый. Рaдуйсz, хлёбомъ жи1зни насыщeнный: рaдуйсz, питіeмъ безсмeртіz напоeнный. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ з7.

ХотS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти въ тебЁ, прпdбне, своE неизречeнное къ лю1демъ милосeрдіе, показa тz ћкw вои1стинну свэти1ло бGосвётлое: дёлы бо и3 словесы2 твои1ми всёхъ приводи1лъ є3си2 ко бlгочeстію и3 любви2 б9іей. Тёмже, сіsніемъ п0двигwвъ твои1хъ просвэщeни и3 хлёбомъ ўчeніz твоегw2 насыщeни, тебE ўсeрдно величaемъ и3 прослaвльшему тS хrтY вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0ваго ви1дzще тS и3збрaнника б9іz, и3здалeча притекaху къ тебЁ вёрніи въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ: и3 си1хъ бэдaми њтzгчeнныхъ не tри1нулъ є3си2, и3сточaz цэлє1ніz, дaруz ўтэшeніе, предстaтельствуz въ мlтвахъ. Тёмже и3схождaше во всю2 зeмлю рwссjйскую вэщaніе чудeсъ твои1хъ, и3 си1це тS слaвлzху духHвнаz ч†да тво‰: Рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0брый: рaдуйсz, џтче млcтивый и3 кр0ткій. Рaдуйсz, врачY нaшъ ск0рый и3 бlгодaтный: рaдуйсz, немощeй нaшихъ цэли1телю милосeрдый. Рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 њбстоsніихъ пом0щниче ск0рый: рaдуйсz, дyшъ смzтeнныхъ ўмири1телю преслaдостный. Рaдуйсz, грzд{щаz ћкw насто‰щаz прови1дэвый: рaдуйсz, прегрэшeній сокровeнныхъ њбличи1телю прозорли1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ }.

Стрaнное чyдо ви1димъ на тебЁ, прпdбне: ћкw стaрецъ сhй немощнhй и3 притрyдный, тhсzщу днjй и3 тhсzщу н0щій на кaмени въ мlтвэ пребывaлъ є3си2. Кто2 дов0ленъ и3зрещи2 болBзни и3 борє1ніz тво‰, бlжeнне џтче, ±же претерпёлъ є3си2, воздёz прпdбнэи рyцэ твои2 къ бGу, ґмали1ка мhсленнаго побэждaz и3 гDеви поS: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь є3си2 желaніе, вeсь слaдость, сладчaйшій ї}се! Тaкw въ мlтвахъ взывaлъ є3си2, џтче, въ пустhннэмъ безм0лвіи твоeмъ. Мh же, сует0ю помрачeнніи и3 во грэсёхъ всE житіE и3жди1вшіи, восхвалsюще люб0вь твою2 ко гDу, си1це вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, лю1бzщымъ и3 чтyщымъ тS ходaтаю сп7сeніz: рaдуйсz, приводsй грёшникwвъ ко и3справлeнію. Рaдуйсz, молчaльниче и3 затв0рниче преди1вный: рaдуйсz, мlтвенниче њ нaсъ ўсeрдный. Рaдуйсz, плaменную люб0вь ко гDу показaвый: рaдуйсz, nгнeмъ мlтвы стрёлы вр†жіz попали1вый. Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, мlтвою въ пустhни пламенёющаz: рaдуйсz, свэти1льниче, горsй и3 свэтsй даров†ніи д¦0вными. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ f7.

ВсE є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz стрaнному зрёнію: стaрцу бо сyщу въ затв0рэ, нб7сE и3 земли2 цRи1ца kви1сz, повелэвaющи, да tкрhетъ затв0ръ св0й и3 да не возбрани1тъ лю1демъ правосл†внымъ вни1ти къ себЁ, но да всёхъ пёти научи1тъ хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡и многовэщaнніи не возм0гутъ и3зрещи2 крёпость любвE твоеS, бlжeнне: прeдалъ бо є3си2 себE на служeніе всBмъ приходsщымъ къ тебЁ, повелёніе бGом™ре и3сполнsz, и3 бhлъ є3си2 недоумэвaющымъ совётникъ бlгjй, ўнывaющымъ ўтёшитель, заблуждaющихсz кр0ткое вразумлeніе, болsщихъ врaчь и3 цэли1тель. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, t мjра въ пустhню всели1выйсz, да добродётєли пріwбрsщеши: рaдуйсz, и3з8 пустhни во њби1тель возврати1выйсz, во є4же добродётели сёмена сёzти. Рaдуйсz, д¦а с™aгw бlгодaтію њсіsнный: рaдуйсz, кр0тости и3 смирeніz и3сп0лненный. Рaдуйсz, притекaвшымъ къ тебЁ nтeцъ чадолюби1вый: рaдуйсz, въ словесёхъ любвE њбодрeніе и3 ўтэшeніе и5мъ подавaвый. Рaдуйсz, приходsщыz къ тебЁ рaдостію и3 сокр0вищемъ и3меновaвый: рaдуйсz, за люб0вь твою2 с™yю рaдостей нбcнагw цrтвіz спод0бивыйсz. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ ‹.

Спаси1тельнагw твоегw2 п0двига, прпdбне, дости1гъ скончaніz, на мlтвэ колэнопреклонeннw с™yю дyшу твою2 въ рyцэ б9іи прeдалъ є3си2, ю4же ѓгGли с™jи вознес0ша горЁ ко пrт0лу вседержи1телz, да со всёми с™hми предстои1ши во слaвэ невечeрней, воспэвaz пёснь хвалeбную с™hхъ с™ёйшему сл0ву: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA всBмъ с™ы6мъ и3 и4нокwмъ tрaда, прес™az дв7а пред8 кончи1ною твоeю kви1сz ти2, провозвэсти1вши бли1зкое твоE къ бGу tшeствіе. Мh же, дивsщесz таков0му посэщeнію бGом™ре, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, нб7сE и3 земли2 цRи1цу лицезрёвый: рaдуйсz, kвлeніемъ б9іz м™ре њбрaдованный. Рaдуйсz, вёсть t неS ко преселeнію нбcному пріeмый: рaдуйсz, прaведною кончи1ною свsтость житіS твоегw2 показaвый. Рaдуйсz, въ мlтвэ пред8 їкHною бGом™ре ўмилeнный дyхъ тв0й бGу предaвый: рaдуйсz, неболёзненнымъ и3сх0домъ проречє1ніz тво‰ и3сп0лнивый. Рaдуйсz, вэнцeмъ безсмeртіz t руки2 вседержи1телz ўвэнчaнный: рaдуйсz, бlжeнство рaйское со всёми с™hми ўнаслёдовавый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ №i.

Пёніе непрестaнное прес™ёй трbцэ возносS, прпdбне, всёмъ житіeмъ твои1мъ подви1жникъ вели1кій бlгочeстіz kви1лсz є3си2, заблyждшымъ на вразумлeніе, болsщымъ душeю и3 тёломъ на и3сцэлeніе. Мh же, бlгодaрни сyще гDеви за таковyю млcть є3гw2 къ нaмъ, вhну зовeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтоподaтельный свэти1льникъ бhвъ въ житіи2, бGобlжeнне џтче, и3 по смeрти твоeй возсіsлъ є3си2 ћкw свэтозaрное свэти1ло рwссjйскіz земли2: и3сточaеши бо t чтcнhхъ мощeй твои1хъ т0ки чудeсъ всBмъ съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ притекaющымъ. Тёмже мы2, ћкw мlтвеннику њ нaсъ тeплому и3 чудотв0рцу, вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, мн0жествомъ чудeсъ t гDа прослaвленный: рaдуйсz, люб0вію твоeю всемY мjру возсіsвый. Рaдуйсz, любвE хrт0вы вёрный послёдователю: рaдуйсz, ўтэшeніе всBмъ трeбующымъ твоеS п0мощи. Рaдуйсz, и3ст0чниче чудeсъ неwскудэвaемый: рaдуйсz, болsщихъ и3 недyжныхъ и3сцэли1телю. Рaдуйсz, воды2 многоцэлeбныz клaдzзю неисчерпaемый: рaдуйсz, ћкw вс‰ концы2 земли2 нaшеz люб0вію твоeю њб8sлъ є3си2. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть и3 вeліе твоE дерзновeніе пред8 бGомъ вёдуще, тебЁ, прпdбне џтче, м0лимсz: моли1сz тeплэ ко гDу, да храни1тъ цRковь свою2 с™yю t невёріz и3 раск0ла, t бёдъ и3 напaстей, да поeмъ тоб0ю бlгодёющему нaмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще твоE прославлeніе, ўблажaемъ тS, прпdбне, ћкw многом0щна мlтвенника њ нaсъ пред8 гDемъ, ўтёшителz и3 застyпника, и3 съ люб0вію возглашaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, цRкве правослaвныz похвало2: рaдуйсz, nтeчеству нaшему щи1тъ и3 њграждeніе. Рaдуйсz, путеводи1телю, всёхъ къ нб7си2 направлszй: рaдуйсz, защи1тниче нaшъ и3 покрови1телю. Рaдуйсz, си1лою б9іею мнHгаz чудесA содёzвый: рaдуйсz, ри1зою твоeю мнHгіz нед{жныz и3сцэли1вый. Рaдуйсz, вс‰ кHзни діaвwльскіz побэди1вый: рaдуйсz, ѕвBри ди6віz кр0тостію твоeю покори1вый. Рaдуйсz, прпdбне серафjме, сар0вскій чудотв0рче.

Кондaкъ Gi.

Q преди1вный ўг0дниче и3 вели1кій чудотв0рче, прпdбне џтче серафjме, пріими2 мaлое сіE молeніе нaше, въ похвалY тебЁ возноси1мое, и3 предстоS нhнэ пrт0лу цRS цaрствующихъ, гDа нaшегw ї}са хrтA, моли1сz њ всёхъ нaсъ, да њбрsщемъ милосeрдіе є3гw2 въ дeнь сyдный, въ рaдости пою1ще є3мY: Ґллилyіа.

Кондaкъ сeй глаг0ли три1жды, тaже јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Мlтва №.

Q пречyдный џтче серафjме, вели1кій сар0вскій чудотв0рче, всBмъ прибэгaющымъ къ тебЁ скоропослyшный пом0щниче! Во дни6 земнaгw житіS твоегw2 никт0же t тебЁ т0щь и3 неутёшенъ tи1де, но всBмъ въ слaдость бhсть видёніе ли1ка твоегw2 и3 бlгоувётливый глaсъ словeсъ твои1хъ. Къ си6мъ же и3 дaръ и3сцэлeній, дaръ прозрёніz, дaръ немощнhхъ дyшъ врачевaніz њби1ленъ въ тебЁ kви1сz. Е#гдa же призвa тz бGъ t земнhхъ трудHвъ къ нбcному ўпокоeнію, николи1же люб0вь твоS престA t нaсъ, и3 невозм0жно є4сть и3счи1слити чудесA тво‰, ўмнHжившаzсz, ћкw ѕвёзды нбcныz: сe бо по всBмъ концє1мъ земли2 нaшеz лю1демъ б9іимъ kвлsешисz и3 дaруеши и5мъ и3сцэлє1ніz. Тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: q прети1хій и3 кр0ткій ўг0дниче б9ій, дерзновeнный къ немY мlтвенниче, николи1же призывaющыz тS tрэвazй, вознеси2 њ нaсъ бlгом0щную твою2 мlтву ко гDу си1лъ, да ўкрэпи1тъ держaву нaшу, дaруетъ нaмъ вс‰ бlгопотрє1бнаz въ жи1зни сeй и3 вс‰ къ душeвному сп7сeнію полє1знаz, да њгради1тъ нaсъ t падeній грэх0вныхъ и3 и4стинному покаsнію научи1тъ нaсъ, во є4же безпреткновeннw вни1ти нaмъ въ вёчное нбcное цrтво, и3дёже ты2 нhнэ въ незаходи1мэй сіsеши слaвэ, и3 тaмw воспэвaти со всёми с™hми живоначaльную трbцу до скончaніz вёка. Ґми1нь.

Моли1тва в7.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ серафjме! при1зри t г0рніz слaвы на нaсъ смирeнныхъ и3 немощнhхъ, њбременeнныхъ грэхми2 мн0гими, твоеS п0мощи и3 ўтэшeніz просsщихъ. Прини1кни къ нaмъ бlгосeрдіемъ твои1мъ и3 помози2 нaмъ зaпwвэди гDни непор0чнw сохранsти, вёру правослaвную крёпкw содержaти, покаsніе во грэсёхъ нaшихъ ўсeрднw бGу приноси1ти, во бlгочeстіи хrтіaнстэмъ бlгодaтнw преуспэвaти и3 достHйны бhти твоегw2 њ нaсъ мlтвеннагw къ бGу предстaтельства. Е$й, свsтче б9ій, ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ съ вёрою и3 люб0вію и3 не прeзри нaсъ, трeбующихъ твоегw2 заступлeніz: нhнэ и3 въ чaсъ кончи1ны нaшеz помози2 нaмъ и3 заступи2 нaсъ мlтвами твои1ми t ѕл0бныхъ навётwвъ діaвольскихъ, да не њбладaетъ нaми тёхъ си1ла, но да спод0бимсz п0мощію твоeю наслёдовати бlжeнство њби1тели рaйскіz. На тs бо ўповaніе нaше нhнэ возлагaемъ, џтче бlгосeрдый: бyди нaмъ вои1стинну ко сп7сeнію путев0ждь и3 приведи2 нaсъ къ невечeрнему свёту жи1зни вёчныz бGопріsтнымъ предстaтельствомъ твои1мъ ў пrт0ла прес™hz трbцы, да слaвимъ и3 поeмъ со всёми с™hми достопокланsемое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Краткое житие преподобного Серафима Саровского

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим Са­ров­ский, в ми­ру Про­хор, ро­дил­ся 19 июля 1759 го­да в го­ро­де Кур­ске в бла­го­че­сти­вой ку­пе­че­ской се­мье. Вся его жизнь от­ме­че­на зна­ме­ни­я­ми ми­ло­сти Бо­жи­ей. Ко­гда в дет­стве мать взя­ла его с со­бой на стро­и­тель­ство хра­ма и он упал с ко­ло­коль­ни, Гос­подь со­хра­нил его невре­ди­мым. Во вре­мя бо­лез­ни от­ро­ка Бо­жия Ма­терь в сон­ном ви­де­нии обе­ща­ла ма­те­ри ис­це­лить его. Вско­ре вбли­зи их до­ма с крест­ным хо­дом нес­ли Кур­скую Ко­рен­ную ико­ну «Зна­ме­ния» Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, мать вы­нес­ла боль­но­го, он при­ло­жил­ся к иконе и по­сле это­го быст­ро по­пра­вил­ся (кондак 3). В сем­на­дцать лет юно­ша уже твер­до ре­шил оста­вить мир, и мать бла­го­сло­ви­ла его на мо­на­ше­ский по­двиг сво­им мед­ным кре­стом, с ко­то­рым пре­по­доб­ный не рас­ста­вал­ся до кон­ца жиз­ни (кондак 2). Ста­рец Ки­е­во-Пе­чер­ской Лав­ры До­си­фей (пре­по­доб­ная До­си­фея) бла­го­сло­вил Про­хо­ра ид­ти спа­сать­ся в Са­ров­скую Успен­скую пу­стынь, на гра­ни­це Ни­же­го­род­ской и Там­бов­ской гу­бер­ний, из­вест­ную стро­гим ис­пол­не­ни­ем ино­че­ских уста­вов и по­движ­ни­че­ской жиз­нью на­сель­ни­ков (икос 3). По­сле двух лет мо­на­стыр­ских тру­дов и по­дви­гов по­слу­ша­ния Про­хор тя­же­ло за­бо­лел и дол­гое вре­мя от­ка­зы­вал­ся от по­мо­щи вра­чей. Через три го­да ему яви­лась Бо­жия Ма­терь с апо­сто­ла­ми Пет­ром и Иоан­ном и ис­це­ли­ла его (кондак 5).

18 ав­гу­ста 1786 го­да по­слуш­ник при­нял ино­че­ский по­стриг с име­нем Се­ра­фим («Пла­мен­ный») и в де­каб­ре 1787 го­да был по­свя­щен в сан иеро­ди­а­ко­на. Уже в то вре­мя мо­ло­дой по­движ­ник удо­сто­ил­ся при бо­го­слу­же­ни­ях ли­це­зреть свя­тых Ан­ге­лов и Са­мо­го Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, гря­ду­ще­го по воз­ду­ху в окру­же­нии Небес­ных Сил (икос 6). В 1793 го­ду свя­той Се­ра­фим был ру­ко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха и по­ло­жил на­ча­ло по­дви­гу пу­стын­но­жи­тель­ства и уеди­нен­ной мо­лит­вы в лес­ной кел­лии, на бе­ре­гу ре­ки Са­ров­ки (кондак 6). Диа­вол усу­гу­бил брань про­тив по­движ­ни­ка, и пре­по­доб­ный воз­ло­жил на се­бя по­двиг столп­ни­че­ства. Ты­ся­чу дней и но­чей он с воз­де­ты­ми ру­ка­ми мо­лил­ся на камне: «Бо­же, ми­ло­стив бу­ди мне, греш­но­му» (кондак 8). Бес­силь­ный ду­хов­но низ­ло­жить по­движ­ни­ка, диа­вол на­слал на пре­по­доб­но­го раз­бой­ни­ков, на­нес­ших ему смер­тель­ные ра­ны, но яви­лась Ма­терь Бо­жия и в тре­тий раз ис­це­ли­ла его (икос 5).

По вы­здо­ров­ле­нии пре­по­доб­ный Се­ра­фим три го­да под­ви­зал­ся по­дви­гом без­мол­вия, а в 1810 го­ду, по­сле 15-лет­не­го пре­бы­ва­ния в пу­сты­ни, зат­во­рил­ся в мо­на­стыр­ской кел­лии. За лю­бовь к Бо­гу, сми­ре­ние и по­дви­ги пре­по­доб­ный Се­ра­фим спо­до­бил­ся ду­хов­ных да­ров про­зор­ли­во­сти и чу­до­тво­ре­ния. 25 но­яб­ря 1825 го­да Ма­терь Бо­жия со свя­ти­те­ля­ми Кли­мен­том Рим­ским и Пет­ром Алек­сан­дрий­ским яви­лась по­движ­ни­ку и раз­ре­ши­ла окон­чить за­твор. Пре­по­доб­ный ста­рец стал при­ни­мать при­хо­дя­щих к нему за бла­го­сло­ве­ни­ем, со­ве­том и ду­хов­ным уте­ше­ни­ем, с лю­бо­вью на­зы­вая всех: «Ра­дость моя, со­кро­ви­ще мое» (кондак и икос 9).

Сло­во на­зи­да­ния, как всю свою жизнь, пре­по­доб­ный Се­ра­фим неиз­мен­но ос­но­вы­вал на сло­ве Бо­жи­ем, тво­ре­ни­ях свя­тых от­цов и при­ме­рах из их жиз­ни, при этом осо­бен­но чтил свя­тых по­бор­ни­ков и рев­ни­те­лей пра­во­сла­вия. Лю­бил рас­ска­зы­вать о рус­ских свя­тых. Всех об­ра­ща­ю­щих­ся к нему пре­по­доб­ный убеж­дал сто­ять за непо­ко­ле­би­мость ве­ры, объ­яс­нял, в чем со­сто­ит чи­сто­та пра­во­сла­вия. Мно­гих рас­коль­ни­ков он убе­дил оста­вить за­блуж­де­ния и при­со­еди­нить­ся к Церк­ви. Учи­тель­ное сло­во пре­по­доб­ный обиль­но под­креп­лял про­ро­че­ства­ми, ис­це­ле­ни­я­ми и чу­до­тво­ре­ни­я­ми. Мно­гие во­и­ны, по­лу­чив­шие бла­го­сло­ве­ние от пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма, за­сви­де­тель­ство­ва­ли, что по его мо­лит­вам оста­лись невре­ди­мы на по­ле боя.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим опе­кал и ру­ко­во­дил се­стер Ди­ве­ев­ской оби­те­ли и по ука­за­нию Ма­те­ри Бо­жи­ей ос­но­вал для де­виц от­дель­ную Се­ра­фи­мо-Ди­ве­ев­скую мель­нич­ную об­щи­ну. Ца­ри­ца Небес­ная за­ра­нее воз­ве­сти­ла по­движ­ни­ку о его кон­чине, и 2 ян­ва­ря 1833 го­да пре­по­доб­ный Се­ра­фим пре­дал ду­шу Гос­по­ду во вре­мя ко­ле­но­пре­кло­нен­ной мо­лит­вы пред ико­ной Бо­го­ма­те­ри (кондак и икос 10).

По мо­лит­вам пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма со­вер­ша­лись мно­го­чис­лен­ные зна­ме­ния и ис­це­ле­ния на его мо­ги­ле. 19 июля 1903 го­да со­вер­ши­лось про­слав­ле­ние угод­ни­ка Бо­жия.

Об­ре­те­ние мо­щей пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, чу­до­твор­ца

В на­ча­ле про­шло­го ве­ка на свещ­ни­це Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви воз­го­ре­лась но­вая яр­кая све­ча. Гос­подь бла­го­во­лил по­слать зем­ле на­шей ве­ли­ко­го мо­лит­вен­ни­ка, по­движ­ни­ка и чу­до­твор­ца.

В 1903 го­ду со­сто­я­лось про­слав­ле­ние пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, через 70 лет по­сле его кон­чи­ны. (Жи­тие свя­то­го по­ме­ще­но 2 ян­ва­ря, в день его пре­став­ле­ния). 19 июля, в день рож­де­ния свя­то­го, с ве­ли­ким тор­же­ством бы­ли от­кры­ты его мо­щи и по­ме­ще­ны в при­го­тов­лен­ную ра­ку. Дол­го­ждан­ное со­бы­тие со­про­вож­да­лось мно­ги­ми чу­дес­ны­ми ис­це­ле­ни­я­ми боль­ных, в боль­шом ко­ли­че­стве при­быв­ших в Са­ров. По­чи­та­е­мый очень ши­ро­ко еще при жиз­ни, пре­по­доб­ный Се­ра­фим ста­но­вит­ся од­ним из са­мых лю­би­мых свя­тых пра­во­слав­но­го рус­ско­го на­ро­да, так же как и пре­по­доб­ный Сер­гий Ра­до­неж­ский.

Ду­хов­ный путь пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма от­ме­чен боль­шой скром­но­стью, при­су­щей рус­ским свя­тым. С дет­ства из­бран­ный Бо­гом, са­ров­ский по­движ­ник без ко­ле­ба­ний и со­мне­ний вос­хо­дит от си­лы в си­лу в сво­ем стрем­ле­нии к ду­хов­но­му со­вер­шен­ству. Во­семь лет по­слуш­ни­че­ских тру­дов и во­семь лет хра­мо­во­го слу­же­ния в сане иеро­ди­а­ко­на и иеро­мо­на­ха, пу­стын­но­жи­тель­ство и столп­ни­че­ство, за­твор и без­мол­вие сме­ня­ют друг дру­га и вен­ча­ют­ся стар­че­ством. По­дви­ги, да­ле­ко пре­вос­хо­дя­щие есте­ствен­ные че­ло­ве­че­ские воз­мож­но­сти (на­при­мер, мо­лит­ва на камне в те­че­ние ты­ся­чи дней и но­чей), гар­мо­нич­но и про­сто вхо­дят в жизнь свя­то­го.

Тай­на жи­во­го мо­лит­вен­но­го об­ще­ния опре­де­ля­ет ду­хов­ное на­сле­дие пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма, но он оста­вил Церк­ви еще од­но бо­гат­ство – крат­кие, но пре­крас­ные на­став­ле­ния, за­пи­сан­ные от­ча­сти им са­мим, а от­ча­сти слы­шав­ши­ми их. Неза­дол­го до про­слав­ле­ния свя­то­го бы­ла най­де­на и в 1903 го­ду на­пе­ча­та­на “Бе­се­да пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го о це­ли хри­сти­ан­ской жиз­ни”, со­сто­яв­ша­я­ся в кон­це но­яб­ря 1831 г., за год с неболь­шим до его пре­став­ле­ния. Бе­се­да эта яви­лась са­мым дра­го­цен­ным вкла­дом по­движ­ни­ка в со­кро­вищ­ни­цу рус­ско­го свя­то­оте­че­ско­го уче­ния. Кро­ме уче­ния о сущ­но­сти хри­сти­ан­ской жиз­ни, в ней со­дер­жит­ся но­вое изъ­яс­не­ние мно­гих важ­ней­ших мест Свя­щен­но­го Пи­са­ния.

“Пост, мо­лит­ва, бде­ние и вся­кие дру­гие де­ла хри­сти­ан­ские, – учил пре­по­доб­ный, – сколь­ко ни хо­ро­ши са­ми по се­бе, од­на­ко не в де­ла­нии лишь толь­ко их со­сто­ит цель на­шей жиз­ни хри­сти­ан­ской, хо­тя они и слу­жат сред­ства­ми для до­сти­же­ния ее. Ис­тин­ная цель жиз­ни на­шей хри­сти­ан­ской есть стя­жа­ние Ду­ха Свя­та­го Бо­жия”. Од­на­жды, на­хо­дясь в Ду­хе Бо­жи­ем, пре­по­доб­ный ви­дел всю Рус­скую зем­лю, и бы­ла она на­пол­не­на и как бы по­кры­та фимиа­мом мо­литв ве­ру­ю­щих, мо­ля­щих­ся ко Гос­по­ду.

В опи­са­ни­ях жиз­ни и по­дви­гов свя­то­го Се­ра­фи­ма при­во­дит­ся мно­го сви­де­тельств бла­го­дат­но­го да­ра про­зре­ния, ко­то­рым он поль­зо­вал­ся для воз­буж­де­ния в лю­дях рас­ка­я­ния во гре­хах и нрав­ствен­но­го ис­прав­ле­ния.

“Гос­подь от­крыл мне, – ска­зал он, – что бу­дет вре­мя, ко­гда ар­хи­ереи зем­ли Рус­ской и про­чие ду­хов­ные ли­ца укло­нят­ся от со­хра­не­ния пра­во­сла­вия во всей его чи­сто­те, и за то гнев Бо­жий по­ра­зит их. Три дня сто­ял я, про­сил Гос­по­да по­ми­ло­вать их и про­сил луч­ше ли­шить ме­ня, убо­го­го Се­ра­фи­ма, Цар­ствия Небес­но­го, неже­ли на­ка­зать их. Но Гос­подь не пре­кло­нил­ся на прось­бу убо­го­го Се­ра­фи­ма и ска­зал, что не по­ми­лу­ет их, ибо бу­дут учить уче­ни­ям и за­по­ве­дям че­ло­ве­че­ским, серд­ца же их бу­дут сто­ять да­ле­ко от Ме­ня”.

Яв­ляя бла­го­дат­ные да­ры и си­лу Бо­жию лю­дям, пре­по­доб­ный Се­ра­фим на­зи­дал при­хо­див­ших к нему, как ид­ти уз­ким пу­тем спа­се­ния. Он за­по­ве­дал сво­им ду­хов­ным де­тям по­слу­ша­ние и сам до кон­ца жиз­ни был ве­рен ему. Про­ве­дя всю жизнь в по­дви­гах, непо­силь­ных для обыч­ных лю­дей, он со­ве­то­вал ид­ти свя­то­оте­че­ским “цар­ским (сред­ним) пу­тем” и не брать на се­бя чрез­мер­но труд­ных де­я­ний: “вы­ше ме­ры по­дви­гов при­ни­мать не долж­но; а ста­рать­ся, чтобы друг – плоть на­ша – был ве­рен и спо­со­бен к тво­ре­нию доб­ро­де­те­лей”.

Са­мым глав­ным по­дви­гом и сред­ством к стя­жа­нию Свя­то­го Ду­ха пре­по­доб­ный счи­тал мо­лит­ву. “Вся­кая доб­ро­де­тель, Хри­ста ра­ди де­ла­е­мая, да­ет бла­га Ду­ха Свя­то­го, но… мо­лит­ва бо­лее все­го при­но­сит Ду­ха Бо­жия, и ее удоб­нее все­го вся­ко­му ис­прав­лять”.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим со­ве­то­вал во вре­мя бо­го­слу­же­ния сто­ять в хра­ме то с за­кры­ты­ми гла­за­ми, то об­ра­щать свой взор на об­раз или го­ря­щую све­чу и, вы­ска­зы­вая эту мысль, пред­ла­гал пре­крас­ное срав­не­ние жиз­ни че­ло­ве­че­ской с вос­ко­вой све­чой.

Ес­ли свя­то­му стар­цу жа­ло­ва­лись на невоз­мож­ность ис­пол­нять мо­лит­вен­ное пра­ви­ло, то он со­ве­то­вал мо­лить­ся по­сто­ян­но: и во вре­мя тру­да, и ше­ствуя ку­да-ли­бо, и да­же в по­сте­ли. А ес­ли кто рас­по­ла­га­ет вре­ме­нем, го­во­рил пре­по­доб­ный, пусть при­со­еди­ня­ет и дру­гие ду­ше­по­лез­ные мо­лит­во­сло­вия и чте­ния ка­но­нов, ака­фи­стов, псал­мов, Еван­ге­лия и Апо­сто­ла. Со­ве­то­вал свя­той изу­чать по­ря­док бо­го­слу­же­ния и дер­жать его в па­мя­ти.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим счи­тал необя­за­тель­ным длин­ные мо­лит­вен­ные пра­ви­ла и сво­ей Ди­ве­ев­ской об­щине дал пра­ви­ло лег­кое. Бо­жия Ма­терь за­пре­ти­ла о. Се­ра­фи­му обя­зы­вать по­слуш­ниц чте­нию дол­гих ака­фи­стов, чтобы этим не на­ло­жить лиш­ней тя­же­сти на немощ­ных. Но при этом свя­той стро­го на­по­ми­нал, что мо­лит­ва не долж­на быть фор­маль­ной: “Те мо­на­хи, кои не со­еди­ня­ют внеш­нюю мо­лит­ву со внут­рен­ней, не мо­на­хи, а чер­ные го­ло­веш­ки!” Зна­ме­ни­тым ста­ло Се­ра­фи­мо­во пра­ви­ло для тех ми­рян, ко­то­рые в си­лу жиз­нен­ных об­сто­я­тельств не мо­гут чи­тать обыч­ные утрен­ние и ве­чер­ние мо­лит­вы: утром, пе­ред обе­дом и ве­че­ром три­жды чи­тать “От­че наш”, три­жды – “Бо­го­ро­ди­це Де­во, ра­дуй­ся”, еди­но­жды “Ве­рую”; за­ни­ма­ясь необ­хо­ди­мы­ми де­ла­ми, с утра до обе­да тво­рить мо­лит­ву Иису­со­ву: “Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Сыне Бо­жий, по­ми­луй мя, греш­но­го” или про­сто “Гос­по­ди, по­ми­луй”, а от обе­да до ве­че­ра – “Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­це, спа­си мя, греш­но­го” или “Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Бо­го­ро­ди­цею по­ми­луй мя, греш­но­го”.

“В мо­лит­вах вни­май се­бе, – со­ве­то­вал по­движ­ник, – т. е. ум со­бе­ри и со­еди­ни с ду­шею. Сна­ча­ла день, два и боль­ше тво­ри мо­лит­ву сию од­ним умом, раз­дель­но, вни­мая каж­до­му осо­бо сло­ву. По­том, ко­гда Гос­подь со­гре­ет серд­це твое теп­ло­тою бла­го­да­ти Сво­ей и со­еди­нит в те­бе оную в един дух: то­гда по­те­чет в те­бе мо­лит­ва оная бес­пре­стан­но и все­гда бу­дет с то­бою, на­сла­ждая и пи­тая те­бя…”. Пре­по­доб­ный го­во­рил, что, ис­пол­няя это пра­ви­ло со сми­ре­ни­ем, мож­но до­стиг­нуть хри­сти­ан­ско­го со­вер­шен­ства и в мир­ской жиз­ни.

“Ду­шу снаб­де­вать на­доб­но Сло­вом Бо­жи­им. Все­го же бо­лее долж­но упраж­нять­ся в чте­нии Но­во­го За­ве­та и Псал­ти­ри. От се­го бы­ва­ет про­све­ще­ние в ра­зу­ме, ко­то­рый из­ме­ня­ет­ся из­ме­не­ни­ем Бо­же­ствен­ным”, – на­став­лял свя­той по­движ­ник Са­ров­ский, сам по­сто­ян­но про­чи­ты­вав­ший весь Но­вый За­вет в те­че­ние неде­ли.

Каж­дое вос­кре­се­нье и каж­дый празд­ник неопу­сти­тель­но при­об­ща­ясь Свя­тых Та­ин, пре­по­доб­ный Се­ра­фим на во­прос, как ча­сто сле­ду­ет при­сту­пать к При­ча­ще­нию, от­ве­тил: “Чем ча­ще, тем луч­ше”. Свя­щен­ни­ку Ди­ве­ев­ской об­щи­ны Ва­си­лию Са­дов­ско­му он го­во­рил: “Бла­го­дать, да­ру­е­мая нам При­об­ще­ни­ем, так ве­ли­ка, что как бы ни недо­сто­ин и как бы ни гре­шен был че­ло­век, но лишь бы в сми­рен­ном ток­мо со­зна­нии все­гре­хов­но­сти сво­ей при­сту­пал ко Гос­по­ду, ис­куп­ля­ю­ще­му всех нас, хо­тя бы от го­ло­вы до ног по­кры­тых яз­ва­ми гре­хов, и бу­дет очи­щать­ся бла­го­да­тию Хри­сто­вою, все бо­лее и бо­лее свет­леть, со­всем про­свет­ле­ет и спа­сет­ся”.

“Ве­рую, что по ве­ли­кой бла­го­сти Бо­жи­ей озна­ме­ну­ет­ся бла­го­дать и на ро­де при­ча­ща­ю­ще­го­ся…”. Свя­той, од­на­ко, не всем да­вал оди­на­ко­вые на­став­ле­ния от­но­си­тель­но ча­сто­го При­ча­ще­ния. Мно­гим он со­ве­то­вал го­веть во все че­ты­ре по­ста и во все дву­на­де­ся­тые празд­ни­ки. Необ­хо­ди­мо пом­нить его пре­ду­пре­жде­ние о воз­мож­но­сти при­об­ще­ния в осуж­де­ние: “Бы­ва­ет ино­гда так: здесь на зем­ле и при­об­ща­ют­ся; а у Гос­по­да оста­ют­ся непри­об­щен­ны­ми!”

“Нет ху­же гре­ха и ни­че­го нет ужас­нее и па­губ­нее ду­ха уны­ния”, – го­во­рил свя­той Се­ра­фим. Он сам све­тил­ся ра­до­стию ду­хов­ной, и этой ти­хой, мир­ной ра­до­стью он с из­быт­ком на­пол­нял серд­ца окру­жав­ших, при­вет­ствуя их сло­ва­ми: “Ра­дость моя! Хри­стос вос­кре­се!” Вся­кое жиз­нен­ное бре­мя ста­но­ви­лось лег­ким вбли­зи по­движ­ни­ка, и мно­же­ство скор­бя­щих и ищу­щих Бо­га лю­дей по­сто­ян­но тол­пи­лось око­ло его кел­лии и пу­стынь­ки, же­лая при­об­щить­ся бла­го­да­ти, из­ли­ва­ю­щей­ся от угод­ни­ка Бо­жия. На гла­зах всех под­твер­жда­лась ис­ти­на, вы­ска­зан­ная са­мим свя­тым в ве­ли­ком Ан­гель­ском при­зы­ве: “Стя­жи мир, и во­круг те­бя спа­сут­ся ты­ся­чи”. Эта за­по­ведь о стя­жа­нии ми­ра воз­во­дит к уче­нию о стя­жа­нии Свя­то­го Ду­ха, но и са­ма по се­бе яв­ля­ет­ся важ­ней­шей сту­пе­нью на пу­ти ду­хов­но­го воз­рас­та­ния. Пре­по­доб­ный Се­ра­фим, опыт­но про­шед­ший всю древ­нюю пра­во­слав­ную на­у­ку ас­ке­ти­че­ско­го по­дви­га, про­ви­дел, ка­ким бу­дет ду­хов­ное де­ла­ние гря­ду­щих по­ко­ле­ний, и учил ис­кать мир ду­шев­ный и ни­ко­го не осуж­дать: “Кто в мир­ном устро­е­нии хо­дит, тот как бы лжи­цею чер­па­ет ду­хов­ные да­ры”. “Для со­хра­не­ния ми­ра ду­шев­но­го… вся­че­ски долж­но из­бе­гать осуж­де­ния дру­гих… Чтобы из­ба­вить­ся от осуж­де­ния, долж­но вни­мать се­бе, ни от ко­го не при­ни­мать по­сто­рон­них мыс­лей и быть ко все­му мерт­ву”.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим по пра­ву мо­жет быть на­зван уче­ни­ком Бо­жи­ей Ма­те­ри. Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца три­жды ис­це­ля­ла его от смер­тель­ных бо­лез­ней, мно­го­крат­но яв­ля­лась ему, на­став­ля­ла и укреп­ля­ла его. Еще в на­ча­ле сво­е­го пу­ти он услы­шал, как Бо­жия Ма­терь, ука­зы­вая на него, ле­жав­ше­го на од­ре бо­лез­ни, ска­за­ла апо­сто­лу Иоан­ну Бо­го­сло­ву: “Сей от ро­да на­ше­го”.

По вы­хо­де из за­тво­ра пре­по­доб­ный мно­го сил от­дал устро­е­нию де­ви­чьей мо­на­ше­ской об­щи­ны в Ди­ве­е­ве и сам го­во­рил, что ни од­но­го ука­за­ния не да­вал от се­бя, де­лал все по во­ле Ца­ри­цы Небес­ной.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим сто­ит в на­ча­ле по­ра­зи­тель­но­го взле­та рус­ской пра­во­слав­ной ду­хов­но­сти. С ве­ли­кой си­лой зву­чит его на­по­ми­на­ние: “Гос­подь ищет серд­ца, пре­ис­пол­нен­но­го лю­бо­вью к Бо­гу и ближ­не­му; вот пре­стол, на ко­то­ром Он лю­бит вос­се­дать и яв­лять­ся в пол­но­те Сво­ей пре­не­бес­ной Сла­вы. “Сыне, даждь Ми серд­це твое, – го­во­рит Он, – а все про­чее Я Сам при­ло­жу те­бе”, – ибо в серд­це че­ло­ве­че­ском Цар­ство Бо­жие вме­щать­ся мо­жет”.

Полное житие преподобного Серафима Саровского

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим Са­ров­ский, ве­ли­кий по­движ­ник Рус­ской Церк­ви, ро­дил­ся 19 июля 1754 го­да. Ро­ди­те­ли пре­по­доб­но­го, Ис­и­дор и Ага­фия Мош­ни­ны, бы­ли жи­те­ля­ми Кур­ска. Ис­и­дор был куп­цом и брал под­ря­ды на стро­и­тель­ство зда­ний, а в кон­це жиз­ни на­чал по­строй­ку со­бо­ра в Кур­ске, но скон­чал­ся до за­вер­ше­ния ра­бот. Млад­ший сын Про­хор остал­ся на по­пе­че­нии ма­те­ри, вос­пи­тав­шей в сыне глу­бо­кую ве­ру.

По­сле смер­ти му­жа Ага­фия Мош­ни­на, про­дол­жав­шая по­строй­ку со­бо­ра, взя­ла од­на­жды ту­да с со­бой Про­хо­ра, ко­то­рый, осту­пив­шись, упал с ко­ло­коль­ни вниз. Гос­подь со­хра­нил жизнь бу­ду­ще­го све­тиль­ни­ка Церк­ви: ис­пу­ган­ная мать, спу­стив­шись вниз, на­шла сы­на невре­ди­мым.

Юный Про­хор, об­ла­дая пре­крас­ной па­мя­тью, вско­ре вы­учил­ся гра­мо­те. Он с дет­ства лю­бил по­се­щать цер­ков­ные служ­бы и чи­тать сво­им сверст­ни­кам Свя­щен­ное Пи­са­ние и жи­тия свя­тых, но боль­ше все­го лю­бил мо­лить­ся или чи­тать Свя­тое Еван­ге­лие в уеди­не­нии.

Как-то Про­хор тя­же­ло за­бо­лел, жизнь его бы­ла в опас­но­сти. Во сне маль­чик уви­дел Бо­жию Ма­терь, обе­щав­шую по­се­тить и ис­це­лить его. Вско­ре через двор усадь­бы Мош­ни­ных про­шел крест­ный ход с ико­ной Зна­ме­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы; мать вы­нес­ла Про­хо­ра на ру­ках, и он при­ло­жил­ся к свя­той иконе, по­сле че­го стал быст­ро по­прав­лять­ся.

Еще в юно­сти у Про­хо­ра со­зре­ло ре­ше­ние все­це­ло по­свя­тить жизнь Бо­гу и уй­ти в мо­на­стырь. Бла­го­че­сти­вая мать не пре­пят­ство­ва­ла это­му и бла­го­сло­ви­ла его на ино­че­ский путь рас­пя­ти­ем, ко­то­рое пре­по­доб­ный всю жизнь но­сил на гру­ди. Про­хор с па­лом­ни­ка­ми от­пра­вил­ся пеш­ком из Кур­ска в Ки­ев на по­кло­не­ние Пе­чер­ским угод­ни­кам.

Схи­мо­нах ста­рец До­си­фей, ко­то­ро­го по­се­тил Про­хор, бла­го­сло­вил его ид­ти в Са­ров­скую пу­стынь и спа­сать­ся там. Вер­нув­шись нена­дол­го в ро­ди­тель­ский дом, Про­хор на­все­гда про­стил­ся с ма­те­рью и род­ны­ми. 20 но­яб­ря 1778 го­да он при­шел в Са­ров, где на­сто­я­те­лем то­гда был муд­рый ста­рец, отец Па­хо­мий. Он лас­ко­во при­нял юно­шу и на­зна­чил ему в ду­хов­ни­ки стар­ца Иоси­фа. Под его ру­ко­вод­ством Про­хор про­хо­дил мно­гие по­слу­ша­ния в мо­на­сты­ре: был ке­лей­ни­ком стар­ца, тру­дил­ся в хлебне, просфорне и сто­лярне, нес обя­зан­но­сти по­но­ма­ря, и всё ис­пол­нял с рев­но­стью и усер­ди­ем, слу­жа как бы Са­мо­му Гос­по­ду. По­сто­ян­ной ра­бо­той он ограж­дал се­бя от ску­ки – это­го, как поз­же он го­во­рил, “опас­ней­ше­го ис­ку­ше­ния для но­во­на­чаль­ных ино­ков, ко­то­рое вра­чу­ет­ся мо­лит­вой, воз­дер­жа­ни­ем от празд­но­сло­вия, по­силь­ным ру­ко­де­ли­ем, чте­ни­ем Сло­ва Бо­жия и тер­пе­ни­ем, по­то­му что рож­да­ет­ся оно от ма­ло­ду­шия, бес­печ­но­сти и празд­но­сло­вия”.

Уже в эти го­ды Про­хор по при­ме­ру дру­гих мо­на­хов, уда­ляв­ших­ся в лес для мо­лит­вы, ис­про­сил бла­го­сло­ве­ние стар­ца в сво­бод­ное вре­мя то­же ухо­дить в лес, где в пол­ном оди­но­че­стве тво­рил Иису­со­ву мо­лит­ву. Через два го­да по­слуш­ник Про­хор за­бо­лел во­дян­кой, те­ло его рас­пух­ло, он ис­пы­ты­вал тяж­кие стра­да­ния. На­став­ник, отец Иосиф, и дру­гие стар­цы, лю­бив­шие Про­хо­ра, уха­жи­ва­ли за ним. Бо­лезнь дли­лась око­ло трех лет, и ни ра­зу ни­кто не услы­шал от него сло­ва ро­по­та. Стар­цы, опа­са­ясь за жизнь боль­но­го, хо­те­ли вы­звать к нему вра­ча, од­на­ко Про­хор про­сил это­го не де­лать, ска­зав от­цу Па­хо­мию: “Я пре­дал се­бя, от­че свя­тый, Ис­тин­но­му Вра­чу душ и те­лес – Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Хри­сту и Пре­чи­стой Его Ма­те­ри…”, и же­лал, чтобы его при­ча­сти­ли Свя­тых Тайн. То­гда же Про­хо­ру бы­ло ви­де­ние: в неска­зан­ном све­те яви­лась Ма­терь Бо­жия в со­про­вож­де­нии свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Иоан­на Бо­го­сло­ва. Ука­зав ру­кой на боль­но­го, Пре­свя­тая Де­ва ска­за­ла Иоан­ну: “Сей – от ро­да на­ше­го”. За­тем она кос­ну­лась жез­лом бо­ка боль­но­го, и тот­час жид­кость, на­пол­няв­шая те­ло, ста­ла вы­те­кать через об­ра­зо­вав­ше­е­ся от­вер­стие, и он быст­ро по­пра­вил­ся. Вско­ре на ме­сте яв­ле­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри бы­ла по­стро­е­на боль­нич­ная цер­ковь, один из при­де­лов ко­то­рой был освя­щен во имя пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких. Пре­стол для при­де­ла пре­по­доб­ный Се­ра­фим со­ору­дил сво­и­ми ру­ка­ми из ки­па­ри­со­во­го де­ре­ва и все­гда при­об­щал­ся Свя­тых Тайн в этой церк­ви.

Про­быв во­семь лет по­слуш­ни­ком в Са­ров­ской оби­те­ли, Про­хор при­нял ино­че­ский по­стриг с име­нем Се­ра­фим, столь хо­ро­шо вы­ра­жав­шим его пла­мен­ную лю­бовь ко Гос­по­ду и стрем­ле­ние рев­ност­но Ему слу­жить. Через год Се­ра­фим был по­свя­щен в сан иеро­ди­а­ко­на. Го­ря ду­хом, он еже­днев­но слу­жил в хра­ме, непре­стан­но со­вер­шая мо­лит­вы и по­сле служ­бы. Гос­подь спо­до­бил пре­по­доб­но­го бла­го­дат­ных ви­де­ний во вре­мя цер­ков­ных служб: неод­но­крат­но он ви­дел свя­тых Ан­ге­лов, со­слу­жа­щих бра­тии. Осо­бен­но­го бла­го­дат­но­го ви­де­ния пре­по­доб­ный спо­до­бил­ся во вре­мя Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии в Ве­ли­кий Чет­верг, ко­то­рую со­вер­ша­ли на­сто­я­тель отец Па­хо­мий и ста­рец Иосиф. Ко­гда по­сле тро­па­рей пре­по­доб­ный про­из­нес “Гос­по­ди, спа­си бла­го­че­сти­выя” и, стоя в цар­ских вра­тах, на­вел орарь на мо­ля­щих­ся с воз­гла­сом “и во ве­ки ве­ков”, вне­зап­но его осе­нил свет­лый луч. Под­няв гла­за, пре­по­доб­ный Се­ра­фим уви­дел Гос­по­да Иису­са Хри­ста, иду­ще­го по воз­ду­ху от за­пад­ных две­рей хра­ма, в окру­же­нии Небес­ных Бес­плот­ных Сил. Дой­дя до ам­во­на. Гос­подь бла­го­сло­вил всех мо­ля­щих­ся и всту­пил в мест­ный об­раз спра­ва от цар­ских врат. Пре­по­доб­ный Се­ра­фим, в ду­хов­ном вос­тор­ге взи­рая на див­ное яв­ле­ние, не мог ни сло­ва про­го­во­рить, ни сой­ти с ме­ста. Его уве­ли под ру­ки в ал­тарь, где он про­сто­ял еще три ча­са, ме­ня­ясь в ли­це от оза­рив­шей его ве­ли­кой бла­го­да­ти. По­сле ви­де­ния пре­по­доб­ный уси­лил по­дви­ги: днем он тру­дил­ся в оби­те­ли, а но­чи про­во­дил в мо­лит­ве в лес­ной пу­стын­ной кел­лии. В 1793 го­ду, в воз­расте 39 лет, пре­по­доб­ный Се­ра­фим был ру­ко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха и про­дол­жал слу­же­ние в хра­ме. По­сле смер­ти на­сто­я­те­ля, от­ца Па­хо­мия, пре­по­доб­ный Се­ра­фим, имея его пред­смерт­ное бла­го­сло­ве­ние на но­вый по­двиг – пу­стын­но­жи­тель­ство, взял так­же бла­го­сло­ве­ние у но­во­го на­сто­я­те­ля – от­ца Ис­а­ии – и ушел в пу­стын­ную кел­лию в несколь­ких ки­ло­мет­рах от мо­на­сты­ря, в глу­хом ле­су. Здесь стал он пре­да­вать­ся уеди­нен­ным мо­лит­вам, при­хо­дя в оби­тель лишь в суб­бо­ту, пе­ред все­нощ­ной и, воз­вра­ща­ясь к се­бе в кел­лию по­сле ли­тур­гии, за ко­то­рой при­ча­щал­ся Свя­тых Тайн. Пре­по­доб­ный про­во­дил жизнь в су­ро­вых по­дви­гах. Свое ке­лей­ное мо­лит­вен­ное пра­ви­ло он со­вер­шал по уста­ву древ­них пу­стын­ных оби­те­лей; со Свя­тым Еван­ге­ли­ем ни­ко­гда не рас­ста­вал­ся, про­чи­ты­вая в те­че­ние неде­ли весь Но­вый За­вет, чи­тал так­же свя­то­оте­че­ские и бо­го­слу­жеб­ные кни­ги. Пре­по­доб­ный вы­учил на­изусть мно­го цер­ков­ных пес­но­пе­ний и вос­пе­вал их в ча­сы ра­бо­ты в ле­су. Око­ло кел­лии он раз­вел ого­род и устро­ил пчель­ник. Сам се­бе до­бы­вая про­пи­та­ние, пре­по­доб­ный дер­жал очень стро­гий пост, ел один раз в сут­ки, а в сре­ду и пят­ни­цу со­вер­шен­но воз­дер­жи­вал­ся от пи­щи. В первую неде­лю Свя­той Че­ты­ре­де­сят­ни­цы он не при­ни­мал пи­щи до суб­бо­ты, ко­гда при­ча­щал­ся Свя­тых Тайн.

Свя­той ста­рец в уеди­не­нии на­столь­ко ино­гда по­гру­жал­ся во внут­рен­нюю сер­деч­ную мо­лит­ву, что по­дол­гу оста­вал­ся непо­движ­ным, ни­че­го не слы­ша и не ви­дя во­круг. На­ве­щав­шие его из­ред­ка пу­стын­ни­ки – схи­мо­нах Марк Мол­чаль­ник и иеро­ди­а­кон Алек­сандр, за­став свя­то­го в та­кой мо­лит­ве, с бла­го­го­ве­ни­ем ти­хо уда­ля­лись, чтобы не на­ру­шать его со­зер­ца­ния.

В лет­нюю жа­ру пре­по­доб­ный со­би­рал на бо­ло­те мох для удоб­ре­ния ого­ро­да; ко­ма­ры нещад­но жа­ли­ли его, но он бла­го­душ­но тер­пел это стра­да­ние, го­во­ря: “Стра­сти ис­треб­ля­ют­ся стра­да­ни­ем и скор­бью, или про­из­воль­ны­ми, или по­сы­ла­е­мы­ми Про­мыс­лом”. Око­ло трех лет пре­по­доб­ный пи­тал­ся толь­ко од­ной тра­вой сны­тью, ко­то­рая рос­ла во­круг его кел­лии. К нему всё ча­ще ста­ли при­хо­дить, кро­ме бра­тии, ми­ряне – за со­ве­том и бла­го­сло­ве­ни­ем. Это на­ру­ша­ло его уеди­не­ние. Ис­про­сив бла­го­сло­ве­ние на­сто­я­те­ля, пре­по­доб­ный пре­гра­дил к се­бе до­ступ жен­щи­нам, а за­тем и всем осталь­ным, по­лу­чив зна­ме­ние, что Гос­подь одоб­ря­ет его мысль о пол­ном без­мол­вии. По мо­лит­ве пре­по­доб­но­го до­ро­гу в его пу­стын­ную кел­лию пре­гра­ди­ли огром­ные су­чья ве­ко­вых со­сен. Те­перь толь­ко пти­цы, сле­тав­ши­е­ся во мно­же­стве к пре­по­доб­но­му, и ди­кие зве­ри по­се­ща­ли его. Пре­по­доб­ный из рук кор­мил мед­ве­дя хле­бом, ко­гда из мо­на­сты­ря при­но­си­ли ему хлеб.

Ви­дя по­дви­ги пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма, враг ро­да че­ло­ве­че­ско­го во­ору­жил­ся про­тив него и, же­лая при­ну­дить свя­то­го оста­вить без­мол­вие, ре­шил устра­шать его, но пре­по­доб­ный ограж­дал се­бя мо­лит­вой и си­лой Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста. Диа­вол на­вел на свя­то­го “мыс­лен­ную брань” – упор­ное про­дол­жи­тель­ное ис­ку­ше­ние. Для от­ра­же­ния на­тис­ка вра­га пре­по­доб­ный Се­ра­фим усу­гу­бил тру­ды, взяв на се­бя по­двиг столп­ни­че­ства. Каж­дую ночь он под­ни­мал­ся на огром­ный ка­мень в ле­су и мо­лил­ся с воз­де­ты­ми ру­ка­ми, взы­вая: “Бо­же, ми­ло­стив бу­ди мне, греш­но­му”. Днем же он мо­лил­ся в кел­лии, так­же на камне, ко­то­рый при­нес из ле­са, схо­дя с него толь­ко для крат­ко­го от­ды­ха и под­креп­ле­ния те­ла скуд­ной пи­щей. Так мо­лил­ся пре­по­доб­ный 1000 дней и но­чей. Диа­вол, по­срам­лен­ный пре­по­доб­ным, за­ду­мал умерт­вить его и на­слал гра­би­те­лей. По­дой­дя к свя­то­му, ра­бо­тав­ше­му на ого­ро­де, раз­бой­ни­ки ста­ли тре­бо­вать от него день­ги. У пре­по­доб­но­го в это вре­мя был в ру­ках то­пор, он был физи­че­ски си­лен и мог бы обо­ро­нять­ся, но не за­хо­тел это­го де­лать, вспом­нив сло­ва Гос­по­да: “Взяв­шие меч ме­чом по­гиб­нут” (Мф.26:52). Свя­той, опу­стив то­пор на зем­лю, ска­зал: “Де­лай­те, что вам на­доб­но”. Раз­бой­ни­ки ста­ли бить пре­по­доб­но­го, обу­хом про­ло­ми­ли го­ло­ву, сло­ма­ли несколь­ко ре­бер, по­том, свя­зав его, хо­те­ли бро­сить в ре­ку, но сна­ча­ла обыс­ка­ли кел­лию в по­ис­ках де­нег. Всё со­кру­шив в кел­лии и ни­че­го не най­дя в ней, кро­ме ико­ны и несколь­ких кар­то­фе­лин, они усты­ди­лись сво­е­го зло­де­я­ния и ушли. Пре­по­доб­ный, при­дя в со­зна­ние, до­полз до кел­лии и, же­сто­ко стра­дая, про­ле­жал всю ночь. На­ут­ро с ве­ли­ким тру­дом он добрел до оби­те­ли. Бра­тия ужас­ну­лись, уви­дев из­ра­нен­но­го по­движ­ни­ка. Во­семь су­ток про­ле­жал пре­по­доб­ный, стра­дая от ран; к нему бы­ли вы­зва­ны вра­чи, уди­вив­ши­е­ся то­му, что Се­ра­фим по­сле та­ких по­бо­ев остал­ся жив. Но пре­по­доб­ный не от вра­чей по­лу­чил ис­це­ле­ние: Ца­ри­ца Небес­ная яви­лась ему в тон­ком сне с апо­сто­ла­ми Пет­ром и Иоан­ном. Кос­нув­шись го­ло­вы пре­по­доб­но­го, Пре­свя­тая Де­ва да­ро­ва­ла ему ис­це­ле­ние. По­сле это­го слу­чая пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му при­шлось про­ве­сти око­ло пя­ти ме­ся­цев в оби­те­ли, а за­тем он опять ушел в пу­стын­ную кел­лию. Остав­шись на­все­гда сог­бен­ным, пре­по­доб­ный хо­дил, опи­ра­ясь на по­сох или то­по­рик, од­на­ко сво­их обид­чи­ков про­стил и про­сил не на­ка­зы­вать. По­сле смер­ти на­сто­я­те­ля от­ца Ис­а­ии, быв­ше­го с юно­сти пре­по­доб­но­го его дру­гом, он взял на се­бя по­двиг мол­чаль­ни­че­ства, со­вер­шен­но от­ре­ка­ясь от всех жи­тей­ских по­мыс­лов для чи­стей­ше­го пред­сто­я­ния Бо­гу в непре­стан­ной мо­лит­ве. Ес­ли свя­то­му в ле­су встре­чал­ся че­ло­век, он па­дал ниц и не вста­вал, по­ка про­хо­жий не уда­лял­ся. В та­ком без­мол­вии ста­рец про­вел око­ло трех лет, пе­ре­став да­же по­се­щать оби­тель в вос­крес­ные дни. Пло­дом мол­ча­ния яви­лось для пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма стя­жа­ние ми­ра ду­ши и ра­до­сти о Свя­том Ду­хе. Ве­ли­кий по­движ­ник так впо­след­ствии го­во­рил од­но­му из мо­на­хов мо­на­сты­ря: “…ра­дость моя, мо­лю те­бя, стя­жи дух ми­рен, и то­гда ты­ся­чи душ спа­сут­ся око­ло те­бя”. Но­вый на­сто­я­тель, отец Ни­фонт, и стар­шая бра­тия оби­те­ли пред­ло­жи­ли от­цу Се­ра­фи­му или по-преж­не­му при­хо­дить в мо­на­стырь по вос­кре­се­ньям для уча­стия в бо­го­слу­же­нии и При­ча­ще­ния в оби­те­ли Свя­тых Та­ин, или вер­нуть­ся в оби­тель. Пре­по­доб­ный из­брал по­след­нее, так как ему ста­ло труд­но хо­дить из пу­сты­ни в мо­на­стырь. Вес­ной 1810 го­да он воз­вра­тил­ся в оби­тель по­сле 15 лет пре­бы­ва­ния в пу­сты­ни. Не пре­ры­вая мол­ча­ния, он к это­му по­дви­гу при­ба­вил еще и за­твор и, ни­ку­да не вы­хо­дя и ни­ко­го у се­бя не при­ни­мая, непре­стан­но на­хо­дил­ся в мо­лит­ве и бо­го­мыс­лии. В за­тво­ре пре­по­доб­ный Се­ра­фим при­об­рел вы­со­кую ду­шев­ную чи­сто­ту и спо­до­бил­ся от Бо­га осо­бых бла­го­дат­ных да­ров – про­зор­ли­во­сти и чу­до­тво­ре­ния. То­гда Гос­подь по­ста­вил Сво­е­го из­бран­ни­ка на слу­же­ние лю­дям в са­мом выс­шем мо­на­ше­ском по­дви­ге – стар­че­стве. 25 но­яб­ря 1825 го­да Ма­терь Бо­жия вме­сте с празд­ну­е­мы­ми в этот день дву­мя свя­ти­те­ля­ми яви­лась в сон­ном ви­де­нии стар­цу и по­ве­ле­ла ему вый­ти из за­тво­ра и при­ни­мать у се­бя немощ­ные ду­ши че­ло­ве­че­ские, тре­бу­ю­щие на­став­ле­ния, уте­ше­ния, ру­ко­вод­ства и ис­це­ле­ния. Бла­го­сло­вив­шись у на­сто­я­те­ля на из­ме­не­ние об­ра­за жиз­ни, пре­по­доб­ный от­крыл две­ри сво­ей кел­лии для всех. Ста­рец ви­дел серд­ца лю­дей, и он, как ду­хов­ный врач, ис­це­лял ду­шев­ные и те­лес­ные бо­лез­ни мо­лит­вой к Бо­гу и бла­го­дат­ным сло­вом. При­хо­див­шие к пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му чув­ство­ва­ли его ве­ли­кую лю­бовь и с уми­ле­ни­ем слу­ша­ли лас­ко­вые сло­ва, с ко­то­ры­ми он об­ра­щал­ся к лю­дям: “ра­дость моя, со­кро­ви­ще мое”. Ста­рец стал по­се­щать свою пу­стын­ную кел­лию и род­ник, на­зы­ва­е­мый Бо­го­слов­ским, око­ло ко­то­ро­го ему вы­стро­и­ли ма­лень­кую кел­лей­ку. Вы­хо­дя из кел­лии, ста­рец все­гда нес за пле­ча­ми ко­том­ку с кам­ня­ми. На во­прос, за­чем он это де­ла­ет, свя­той сми­рен­но от­ве­чал: “Том­лю то­мя­ще­го ме­ня”. В по­след­ний пе­ри­од зем­ной жиз­ни пре­по­доб­ный Се­ра­фим осо­бен­но за­бо­тил­ся о сво­ем лю­би­мом де­ти­ще – Ди­ве­ев­ской жен­ской оби­те­ли. Еще в сане иеро­ди­а­ко­на он со­про­вож­дал по­кой­но­го на­сто­я­те­ля от­ца Па­хо­мия в Ди­ве­ев­скую об­щи­ну к на­сто­я­тель­ни­це мо­на­хине Алек­сан­дре, ве­ли­кой по­движ­ни­це, и то­гда отец Па­хо­мий бла­го­сло­вил пре­по­доб­но­го все­гда за­бо­тить­ся о “ди­ве­ев­ских си­ро­тах”. Он был под­лин­ным от­цом для се­стер, об­ра­щав­ших­ся к нему во всех сво­их ду­хов­ных и жи­тей­ских за­труд­не­ни­ях. Уче­ни­ки и ду­хов­ные дру­зья по­мо­га­ли свя­то­му окорм­лять Ди­ве­ев­скую об­щи­ну – Ми­ха­ил Ва­си­лье­вич Ман­ту­ров, ис­це­лен­ный пре­по­доб­ным от тяж­кой бо­лез­ни и по со­ве­ту стар­ца при­няв­ший на се­бя по­двиг доб­ро­воль­ной ни­ще­ты; Еле­на Ва­си­льев­на Ман­ту­ро­ва, од­на из се­стер ди­ве­ев­ских, доб­ро­воль­но со­гла­сив­ша­я­ся уме­реть из по­слу­ша­ния стар­цу за сво­е­го бра­та, ко­то­рый был еще ну­жен в этой жиз­ни; Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич Мо­то­ви­лов, так­же ис­це­лен­ный пре­по­доб­ным. Н.А. Мо­то­ви­лов за­пи­сал за­ме­ча­тель­ное по­уче­ние пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма о це­ли хри­сти­ан­ской жиз­ни. В по­след­ние го­ды жиз­ни пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма один ис­це­лен­ный им ви­дел его сто­яв­шим на воз­ду­хе во ­вре­мя мо­лит­вы. Свя­той стро­го за­пре­тил рас­ска­зы­вать об этом ра­нее его смер­ти.

Все зна­ли и чти­ли пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма как ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка и чу­до­твор­ца. За год и де­сять ме­ся­цев до сво­ей кон­чи­ны, в празд­ник Бла­го­ве­ще­ния, пре­по­доб­ный Се­ра­фим еще раз спо­до­бил­ся яв­ле­ния Ца­ри­цы Небес­ной в со­про­вож­де­нии Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоан­на, апо­сто­ла Иоан­на Бо­го­сло­ва и две­на­дца­ти дев, свя­тых му­че­ниц и пре­по­доб­ных. Пре­свя­тая Де­ва дол­го бе­се­до­ва­ла с пре­по­доб­ным, по­ру­чая ему ди­ве­ев­ских се­стер. За­кон­чив бе­се­ду, Она ска­за­ла ему: “Ско­ро, лю­би­ми­че Мой, бу­дешь с на­ми”. При этом яв­ле­нии, при див­ном по­се­ще­нии Бо­го­ма­те­ри, при­сут­ство­ва­ла од­на ди­ве­ев­ская ста­ри­ца по мо­лит­ве за нее пре­по­доб­но­го.

В по­след­ний год жиз­ни пре­по­доб­ный Се­ра­фим стал за­мет­но сла­беть и го­во­рил мно­гим о близ­кой кон­чине. В это вре­мя его ча­сто ви­де­ли у гро­ба, сто­яв­ше­го в се­нях его кел­лии и при­го­тов­лен­но­го им для се­бя. Пре­по­доб­ный сам ука­зал ме­сто, где сле­до­ва­ло по­хо­ро­нить его, – близ ал­та­ря Успен­ско­го со­бо­ра. 1 ян­ва­ря 1833 го­да пре­по­доб­ный Се­ра­фим в по­след­ний раз при­шел в боль­нич­ную Зо­си­мо-Сав­ва­ти­ев­скую цер­ковь к ли­тур­гии и при­ча­стил­ся Свя­тых Тайн, по­сле че­го бла­го­сло­вил бра­тию и про­стил­ся, ска­зав: “Спа­сай­тесь, не уны­вай­те, бодр­ствуй­те, днесь нам вен­цы го­то­вят­ся”. 2 ян­ва­ря ке­лей­ник пре­по­доб­но­го, отец Па­вел, в ше­стом ча­су утра вы­шел из сво­ей кел­лии, на­прав­ля­ясь в цер­ковь, и по­чув­ство­вал за­пах га­ри, ис­хо­див­ший из кел­лии пре­по­доб­но­го; в кел­лии свя­то­го все­гда го­ре­ли све­чи, и он го­во­рил: “По­ка я жив, по­жа­ра не бу­дет, а ко­гда я умру, кон­чи­на моя от­кро­ет­ся по­жа­ром”. Ко­гда две­ри от­кры­ли, ока­за­лось, что кни­ги и дру­гие ве­щи тле­ли, а сам пре­по­доб­ный сто­ял на ко­ле­нях пе­ред ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри в мо­лит­вен­ном по­ло­же­нии, но уже без­ды­хан­ный. Его чи­стая ду­ша во вре­мя мо­лит­вы бы­ла взя­та Ан­ге­ла­ми и взле­те­ла к Пре­сто­лу Бо­га Все­дер­жи­те­ля, вер­ным ра­бом и слу­жи­те­лем Ко­то­ро­го пре­по­доб­ный Се­ра­фим был всю жизнь.

Акафист преподобному Серафиму Саровскому: полный текст и аудио молитвы святому. Вы можете скачать записи или прослушать их онлайн бесплатно на нашем сайте.

Акафист преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу

Слушать акафист Серафиму Саровскому

1

акафист преподобному серафимуИзбранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился бо еси воистинну ангел на земли и во плоти серафим; яко луч пресветлый Вечнаго Солнца Правды, просветися житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды твоя, с благоговением и радостию глаголем ти сицевая: Радуйся, правило веры и благочестия; радуйся, образе кротости и смирения. Радуйся, преславное верных величание; радуйся, претихое скорбным утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление; радуйся, живущим в мире предивное поможение. Радуйся, Российския державы славо и ограждение; радуйся, тамбовския страны священное украшение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 2

Видящи мати твоя, преподобне отче Серафиме, теплую любовь твою ко иноческому житию, позна святую волю Господню о тебе, и Богу, яко дар совершен приносящи, благослови тя на тесный путь иноческий святым крестом своим, егоже до конца жития твоего на персех носил еси, знаменуя велию любовь твою к распеншемуся за ны Христу Богу нашему, Емуже вси со умилением зовем: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе даровася, святче Божий: от юности твоея не престая помышляти о Небеснем, оставил еси дом отчий Царствия Божия ради и правды Его. Сего ради приими от нас похвалы сия: Радуйся, града Курска чадо богоизбранное; радуйся, родителей благочестивых отрасль пречестная. Радуйся, добродетели матере своея унаследивый; радуйся, благочестию и молитве ею наученный. Радуйся, на подвиги от матере крестом благословенный; радуйся, благословение сие яко святыню до смерти соблюдый. Радуйся, любве ради Господа дом отеческий оставивый; радуйся, вся красная мира сего ни во чтоже вменивый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго от юности твоея воистинну храняше тя, преподобне: с высоты бо храма спадша сохрани тя Господь неврежденна, и страждущу ти люте Сама Владычица мира явися, с Небес исцеление принесши, зане измлада верно служил еси Богу, выну взывая Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание о подвизе иноческаго равноангельнаго жития, во град святый Киев поклонения ради преподобным Печерским притекл еси, и от уст преподобнаго Досифеа повеление приим в пустыню Саровскую путь свой управити, верою издалеча облобызал еси место святое сие, и тамо вселився житие твое богоугодное скончал еси. Мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, со умилением вопием ти: Радуйся, мирския суеты отрешивыйся; радуйся, Небеснаго Отечества пламенно возжелевый. Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый; радуйся, благое иго Христово на себе восприемый. Радуйся, совершеннаго послушания исполненный; радуйся, святых заповедей Господних блюстителю верный. Радуйся, ум твой и сердце в Бозе молитвенно утвердивый; радуйся, столпе благочестия непоколебимый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 4

Бурю злых напастей утишая, прошел еси весь путь тесный и скорбный подвига иноческаго, несый ярем пустыннаго жития, затвора и молчания, многонощнаго бдения, и тако, благодатию Божиею восходя от силы в силу, от деяния к боговидению, преселился еси во Обители Горния, идеже со Ангелы поеши Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и видяще святое житие твое, преподобне отче Серафиме, вся братия твоя удивляхуся тебе и, приходяще к тебе, поучахуся о словесех твоих и подвизех, славяще Господа, дивнаго во святых Своих. И мы вси с верою и любовию восхваляем тя, преподобне отче, и вопием ти сице: Радуйся, всего себе в жертву Господеви принесый; радуйся, на высоту безстрастия возшедый. Радуйся, воине Христов добропобедный; радуйся, Небеснаго Домовладыки рабе благий и верный. Радуйся, предстателю о нас пред Господем непостыдный; радуйся, к Богородице молитвенниче наш неусыпный. Радуйся, пречуднаго благоухания крине пустынный; радуйся, благодати Божия сосуде непорочный. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 5

Божественный свет осия жилище твое, преподобне, егда болящу ти и на одре смертнем лежащу, Сама Пречистая Дева, пришедши к тебе со святыми апостолы Петром и Иоанном, рече: “Сей есть от рода нашего”, – и главе твоей коснуся. Абие же исцелев, воспел еси благодарне Господеви: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеча чистое и святое житие твое, преподобне Серафиме, восхоте погубити тя: наведе бо на тя люди злы, иже беззаконно истязаху тя и еле жива суща оставиша; ты же, отче святый, яко агнец кроток, вся претерпел еси, за обидящих тя Господеви моляся. Темже мы вси, таковому твоему незлобию дивящеся, вопием ти: Радуйся, в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый; радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый. Радуйся, чистоты душевныя и телесныя хранителю усердный; радуйся, пустынниче, дарами благодатными преисполненный. Радуйся, подвижниче бого-прославленный и прозорливый; радуйся, наставниче монахов предив-ный и богомудрый. Радуйся, Святыя Церкве похвало и радование; радуйся, обители Саровския славо и удобрение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 6

Проповедует пустыня Саровская подвиги и труды твоя, богоносне угодниче Христов: дебри бо и леса ея молитвою облагоухал еси, пророку Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну подражая, и явился еси пустыни прозябение многоплодное дарами Духа Святаго, Егоже действием многая и преславная совершил еси, подвизая верных воспевати благих Подателю Богу: Аллилуиа.

Читайте также – Молитвы Серафиму Саровскому: о чем просят святого?

Икос 6

Возсия в тебе новый боговидец, Моисею подобный, Серафиме блаженне: непорочно бо служение олтарю Господню совершая, сподобился еси зрети Христа, во храме со Безплотными Силами грядуща. Сему Божию о тебе благоволению дивящеся, воспеваем ти сице: Радуйся, боговидче преславный; радуйся, Светом Трисиянным озарен-ный. Радуйся, Пресвятыя Троицы служителю верный; радуйся, Духа Святаго жилище украшенное. Радуйся, Христа со Ангелы телесныма очима лицезревый; радуйся, в бреннем телеси райскую сладость предвкусивый. Радуйся, Хлебом Жизни насыщенный; радуйся, питием безсмертия напоенный. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 7

Хотя Человеколюбец Господь явити в тебе, преподобне, Свое неизреченное к людем милосердие, показа тя яко воистинну светило богосветлое: делы бо и словесы твоими всех приводил еси ко благочестию и любви Божией. Темже сиянием подвигов твоих про-свещени и хлебом учения твоего насыщени, тебе усердно величаем и прославльшему тя Христу вопием: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видяще тя избранника Божия, издалеча притекаху к тебе вернии в скорбех и болезнех; и сих, бедами отягченных, не отринул еси, источая целения, даруя утешение, предстательствуя в молитвах. Темже исхождаше во всю землю Российскую вещание чудес твоих, и сице тя славляху духовная чада твоя: Радуйся, пастырю наш добрый; радуйся, отче милостивый и кроткий. Радуйся, врачу наш скорый и благодатный; радуйся, немощей наших целителю милосердый. Радуйся, в бедах и обстояниих помощниче скорый; радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный. Радуйся, грядущая яко настоящая провидевый; радуйся, прегрешений сокровенных обличителю прозорливый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 8

Странное чудо видим на тебе, преподобне: яко старец сый немощный и притрудный, тысящу дний и тысящу нощий на камени в молитве пребывал еси. Кто доволен изрещи болезни и борения твоя, блаженне отче, яже претерпел еси, воздея преподобнии руце твои к Богу, Амалика мысленнаго побеждая и Господеви поя: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси желание, весь сладость, Сладчайший Иисусе! – тако в молитвах взывал еси, отче, в пустыннем безмолвии твоем. Мы же, суетою помраченнии и во гресех все житие иждившии, восхваляюще любовь твою ко Господу, сице вопием ти: Радуйся, любящим и чтущим тя ходатаю спасения; радуйся, приводяй грешников ко исправлению. Радуйся, молчальниче и затворниче предивный; радуйся, молитвенниче о нас усердный. Радуйся, пламенную любовь ко Господу показавый; радуйся, огнем молитвы стрелы вражия попаливый. Радуйся, свеще неугасимая, молитвою в пустыни пламенеющая; радуйся, светильниче, горяй и светяй даровании духовными. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

акафист преподобному серафиму

Кондак 9

Все естество ангельское удивися странному зрению: старцу бо, сущу в затворе, Небесе и земли Царица явися, повелевающи, да открыет затвор свой и да не возбранит людем православным внити к себе, но да всех пети научит Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут изрещи крепость любве твоея, блаженне: предал бо еси себе на служение всем приходящим к тебе, повеление Богоматере исполняя, и был еси недоумевающим советник благий, унывающим утешитель, заблуждающихся кроткое вразумление, болящих врач и целитель. Сего ради вопием ти: Радуйся, от мира в пустыню вселивыйся, да добродетели приобрящеши; радуйся, из пустыни во обитель возвративыйся, во еже добродетели семена сеяти. Радуйся, Духа Святаго благодатию осиянный; радуйся, кротосте и смирения исполненный. Радуйся, притекавшим к тебе отец чадолюбивый; радуйся, в словесех любве ободрение и утешение им подававый. Радуйся, приходящия к тебе радостию и сокровищем именовавый; радуйся, за любовь твою святую радостей Небеснаго Царствия сподобивыйся. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 10

Спасительнаго твоего подвига, преподобне, достиг скончания, на молитве коленопреклоненно святую душу твою в руце Божии предал еси, юже Ангели святии вознесоша Горе ко Престолу Вседержителя, да со всеми святыми предстоиши во славе невечерней, воспевая песнь хвалебную святых Святейшему Слову: Аллилуиа.

Икос 10

Стена всем святым и иноком отрада, Пресвятая Дева пред кончиною твоею явися ти, провозвестивши близкое твое к Богу отшествие. Мы же, дивящеся таковому посещению Богоматере, вопием ти: Радуйся, Небеси и земли Царицу лицезревый; радуйся, явлением Божия Матере обрадованный. Радуйся, весть от Нея преселению Небесному приемый; радуйся, праведною кончиною святость жития твоего показавый. Радуйся, в молитве пред иконою Богоматере умиленный дух твой Богу предавый; радуйся, неболезненным исходом проречения твоя исполнивый. Радуйся, венцем безсмертия от руки Вседержителя увенчанный; радуйся, блаженство райское со всеми святыми, унаследовавый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 11

Пение непрестанное Пресвятей Троице вознося, преподобне, всем житием твоим подвижник великий благочестия явился еси, заблуждшим на вразумление, болящим душею и телом на исцеление. Мы же, благодарни суще Господеви за таковую милость Его к нам, выну зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильник быв в житии, богоблаженне отче, и по смерти твоей возсиял еси яко светозарное светило Российския земли: источаеши бо от честных мощей твоих токи чудес всем, с верою и любовию к тебе притекающим. Темже мы, яко молит-веннику о нас теплому и чудотворцу, вопием ти: Радуйся, множеством чудес от Господа прославленный; радуйся, любовию твоею всему миру возсиявый. Радуйся, любве Христовы верный последователю; радуйся, утешение всем требующим твоея помощи. Радуйся, источниче чудес неоскудеваемый; радуйся, болящих и недужных исцелителю. Радуйся, воды многоцелебныя кладязю не-исчерпаемый; радуйся, яко вся концы земли нашея любовию твоею объял еси. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Читайте также – Молитвенное правило преподобного Серафима Саровского

Кондак 12

Благодать и велие твое дерзновение пред Богом ведуще, тебе, преподобне отче, молимся: молися тепле ко Господу, да хранит Церковь Свою Святую от неверия и раскола, от бед и напастей, да поем тобою благодеющему нам Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобне, яко многомощна молитвенника о нас пред Господом, утешителя и заступника, и с любовию возглашаем ти сице: Радуйся, Церкве Православныя похвало; радуйся, Отечеству нашему щит и ограждение. Радуйся, путеводителю, всех к Небеси направляяй; радуйся, защитниче наш и покровителю. Радуйся, силою Божиею многая чудеса содеявый; радуйся, ризою твоею многия недужныя исцеливый. Радуйся, вся козни диавольския победивый; радуйся, звери дикия кротостию твоею покоривый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 13

О предивный угодниче и великий чудотворче, преподобне отче Серафиме, приими малое сие моление наше, в похвалу тебе возносимое, и, предстоя ныне Престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молися о всех нас, да обрящем милосердие Его в День Судный, в радости поюще Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Читайте также:

  • Акафист Николаю Чудотворцу
  • Акафист Матроне Московской
  • Акафист Спиридону Тримифунтскому

Преподобный Серафим Саровский был канонизирован в лике святых в 1903 году по инициативе царя Николая Второго.

Благочестивый император часто прибегал в молитвах к помощи старца Серафима. Но акафист преподобному Серафиму Саровскому начали читать на богослужениях только в следующем, 1904 году, потому что Святейший Синод утвердил окончательный вариант не сразу.

Великий старец Серафим еще при жизни помогал большому числу людей, особенно в критические моменты жизни.

Для того чтобы дать ответ на вопрос, кто автор окончательного варианта текста акафиста, исследование провел наш современник, священник Георгий (Павлович). Он обнаружил, что вариантов не один, а три.

С 1789 года попечение о Дивеевской женской обители взял на себя преподобный Серафим, тогда еще иеродиакон. Еще при жизни он пользовался среди сестер большим почитанием. Они и сложили первоначальный текст акафиста. До нашего времени дошли два его списка — один в Дивеевском монастыре, другой — в библиотеке Нью-Йорка.

К Серафиму попал дивеевский акафист. Он прочитал текст и нашел некоторые фразы чрезмерно перегруженными. Владыка изменил некоторые места текста, и так появился второй вариант акафиста. Сегодня эта рукопись находится в государственном архиве в Санкт-Петербурге.

В 1903 году Серафим (Чичагов) был архимандритом. Он редактор последнего варианта акафиста, который и был издан Синодом в 1904 году. Таким образом, владыка Серафим не был автором основного текста, как это считалось до недавнего времени.

Главное — это внутренний настрой человека, чистота намерений, вера в Бога, усердие в молитвенном труде. Святые ходатайствуют за нас перед Богом, а Он помогает, если Ему это угодно.

Господь знает все наши помыслы, поэтому пытаться лукавить перед Ним — значит, только навлечь на себя Его гнев.

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих: Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я: Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния. Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние. Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние. Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от нас похвалы́ сия́: Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасль пречестна́я. Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный. Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й. Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода дом оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся красна́я ми́ра сего́ ни во что же вмени́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во град святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоугодное сконча́л еси́. Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти: Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менно возжеле́вый. Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый. Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный. Ра́дуйся, ум твой и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю злых напа́стей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к богови́дению, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы вси с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти си́це: Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый. Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный. Ра́дуйся, предста́телю о нас пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче наш неусы́пный. Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 5

Боже́ственный свет осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Сей есть от ро́да на́шего», — и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя враг ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся претерпе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы вси, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти: Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый. Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный. Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый. Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвизая ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти си́це: Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный. Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное. Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый. Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, показа́ тя я́ко вои́стинну свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и словесы́ твои́ми всех приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Божией. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя Христу́ вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго ви́дяще тя избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и сих, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя сла́вляху духо́вная ча́да твоя́: Ра́дуйся, па́стырю наш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий. Ра́дуйся, врачу́ наш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый. Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, душ смяте́нных умири́телю пресла́достный. Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сый немощны́й и притру́дный, ты́сящу дний и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто дово́лен изрещи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнии ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти: Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию. Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о нас усе́рдный. Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый. Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 9

Все естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р свой и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да всех пе́ти научи́т Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ кре́пость любве́ твоея́, блаже́нне: пре́дал бо еси́ себе́ на служе́ние всем приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и был еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих врач и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти: Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тосте и смире́ния испо́лненный. Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х любве́ ободре́ние и утеше́ние им подава́вый. Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 10

Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми предстоиши во сла́ве невече́рней, воспева́я песнь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ всем святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кончиною твое́ю яви́ся ти, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти: Ра́дуйся, Небеси́ и земли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный. Ра́дуйся, весть от Нея́ преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончиною свя́тость жития́ твоего́ показа́вый. Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный дух твой Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый. Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице вознося́, преподо́бне, всем житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к нам, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельный свети́льник быв в житии, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския земли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с всем, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы, я́ко моли́твеннику о нас те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти: Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю всему́ ми́ру возсия́вый. Ра́дуйся, любве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние всем тре́бующим твоея́ по́мощи. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю. Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся концы́ земли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бед и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему нам Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о нас пред Го́сподом, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти си́це: Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щит и огражде́ние. Ра́дуйся, путеводи́телю, всех к Небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче наш и покрови́телю. Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чудеса́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый. Ра́дуйся, вся ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́кия кро́тостию твое́ю покори́вый. Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 13

О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ возноси́мое, и, предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ся о всех нас, да обря́щем милосе́рдие Его́ в День Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Одна из основных молитв святому:

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, всем прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ тощ и неуте́шен оты́де, но всем в сла́дость бысть ви́дение ли́ка твоего́ и благоуве́тливый глас слове́с твои́х. К сим же и дар исцеле́ний, дар прозре́ния, дар немощны́х душ врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя Бог от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любы́ твоя́ преста́ от нас, и невозмо́жно есть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се бо по всем конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши им исцеле́ния. Тем же и мы вопие́м ти: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя отрева́яй! Вознеси́ о нас благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду сил, да да́рует нам вся благопотребная в жи́зни сей и вся к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т нас от паде́ний грехо́вных и и́стинному покаянию да научи́т нас, во е́же беспреткнове́нно вни́ти нам в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оценка 3.3 проголосовавших: 31
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here