Акафист пророку моисею

Детально: акафист пророку моисею - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крⷭ҇тоѡбра́зныма мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Мѡѷсе́й прⷪ҇ро́кѡвъ да восхва́литсѧ пе́рвый, ꙗ҆́кѡ предъ бг҃омъ бесѣ́довавъ пе́рвый ꙗ҆́вѣ лице́мъ къ лицꙋ̀, не въ гада́нїихъ рече́нїй, но ꙗ҆́кѡ въ ви́дѣ пло́ти ви́дѣвъ того̀.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенна народоводи́телѧ, и҆ и҆зба́вителѧ тѧ̀ ро́дꙋ твоемꙋ̀ і҆и҃лю, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, дадѐ бг҃ъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ ꙗ҆́коже помоли́сѧ, ѡ҆бѣтова́нїѧ пома́занїемъ провозвѣща́ѧ твоѐ рожде́нїе.

Мꙋ́дрости тѧ̀ сокро́вище ѡ҆брѣто́ша рѡ́дныѧ добродѣ́тєли, сокрове́но зна́нїемъ бж҃їимъ, ꙗ҆́коже въ ковче́зѣ, бг҃ови́дче мѡѷсе́е: тѣ́мъ тѧ̀ воспита́ше цари́ца и҆ бжⷭ҇твенный про́мыслъ.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆страши́сѧ мѡѷсе́й ви́дѣвъ пресла́вное въ пе́рвыхъ видѣ́нїе, кꙋпинѣ̀ и҆ пла́меню стра́нное смѣше́нїе, бг҃а и҆зъ дв҃ы мт҃ре проѡбразꙋ́ющее нетлѣ́ннаго, є҆го́же, минꙋ́въ времена̀, ви́дѣ пло́тїю.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Весьма̀ неизрече́ннагѡ зна́нїѧ и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ, бг҃ови́дче, дх҃ъ ст҃ы́й чрезъ а҆́гг҃ла, дре́внихъ наꙋчи́ тѧ зна́нїю ꙗ҆́снѡ.

Носѧ́й свѣ́тлѡ бжⷭ҇твєнныѧ зари̑, бг҃озна́меньми ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ є҆гѵ́петъ, претворѧ́ѧ стїхі́й, пресла́вне, є҆стество̀, премꙋ́дре.

Ѡ҆зарѧ́етъ кра́сное добро́ты твоеѧ̀, ѿ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ свѣ́тлое, бл҃же́нне, жи́тельство, ꙳ и҆ къ бжⷭ҇твеннѣй несы́тнѡ всѧ̑ привлечѐ красотѣ̀.

Бг҃оро́диченъ: Взѧ́лсѧ є҆сѝ стра́шнымъ видѣ́нїемъ къ ᲂу҆жа́сномꙋ зрѣ́нїю, премꙋ́дре: но возбранѝ гла́съ гдⷭ҇а, ро́ждшагѡсѧ и҆зъ дв҃ы пло́тїю.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Прⷪ҇ро́кѡвъ всѣ́хъ тѧ̀ пе́рваго, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ща благоче́стнѡ вѣ́дꙋще, восхвалѧ́емъ вѣ́рнїи: пе́рвый бо бг҃а ви́дѣлъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже мо́щно бѧ́ше человѣ́кꙋ ви́дѣти.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки твоѧ̑, дв҃о ма́ти, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою ма́тернею растерза́ема, жа́лостнѡ взыва́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ свѣ́те мо́й безлѣ́тный.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Гꙋгна́нїю ѧ҆зы́ка и҆ гла́са твоегѡ̀ ᲂу҆ѧсни́вшꙋсѧ, бжⷭ҇твеннымъ про́мысломъ, бг҃ови́дче, виті́ѧ та̑инъ бж҃їихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ глаго́лы, и҆ ра́нами ꙗ҆́звилъ є҆сѝ є҆гѵ́петъ.

Ко́ль пресла́вно зва́нїе твоѐ, ѽ бг҃ови́дче! ко́ль стра́шна дѣла̀ твои́хъ чꙋде́съ. ꙗ҆ви́сѧ бо сы́й тебѣ̀ бг҃ъ, и҆ сла́вою возвы́сивъ тѧ̀, і҆и҃лю спаси́телѧ посла̀.

Всѧ́кагѡ перворо́дна порази́лъ є҆сѝ є҆гѵ́петскагѡ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ де́мѡнѡвъ ᲂу҆мертвѝ держа́вꙋ: ѻ҆́бразъ бо бꙋ́дꙋщагѡ, тобо́ю дѣ́йствꙋємаѧ и҆́стиннѡ бы́ша, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ: Не приближа́йсѧ сѣ́мѡ, мѡѷсе́й слы́шавъ, бж҃їю гла́сꙋ вопїю́щꙋ и҆зъ пла́мене кꙋпины̀: свѧ́то бо мѣ́сто въ лѣ́потꙋ преднаписа̀, пло́тїю роди́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆зъ чⷭ҇тыѧ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Оу҆дарѧ́еши чермно́е, и҆ твори́ши раздѣлє́нїѧ мнѡ́гаѧ, жезло́мъ твои́мъ, ѽ бг҃ови́дче, да пока́жеши въ се́мъ крⷭ҇та̀ бжⷭ҇твеннꙋю си́лꙋ.

Ѽ дерзнове́нїѧ прелюбе́знагѡ! ѽ простоты̀ дꙋшѝ чи́стыѧ. а҆́ще позна́лъ є҆си́ мѧ па́че всѣ́хъ, къ бг҃ꙋ бг҃ови́децъ речѐ, разꙋ́мнѡ мнѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ.

Ка́менемъ покры́всѧ, не ви́дѣлъ є҆сѝ бж҃їѧ лица̀ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тае́на, ѽ бг҃ови́дче, воплоще́нїе же позна́лъ є҆сѝ сло́ва ꙗ҆́кѡ за̑днѧѧ.

Бг҃оро́диченъ: Вше́лъ є҆сѝ чꙋ́вственнѣ во мра́къ, и҆ навы́клъ є҆сѝ неизречє́ннаѧ, ѽ бг҃ови́дче, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ и҆зъ дв҃ы бг҃ъ пло́тїю роди́тисѧ сп҃съ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди млⷭ҇ти ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Во́инство стѧжа́въ бж҃їе і҆и҃ль си́льное, се́дмь ᲂу҆́бѡ ѕлѡ́бы хананє́йскїѧ ꙗ҆зы́ки погꙋби́лъ є҆сѝ, лю́демъ ты̀ въ наслѣ́дїе да́въ зе́млю и҆́хъ.

Неизглаго́ланнѡ вше́дъ во мра́къ бжⷭ҇твенный, мѡѷсе́е, и҆дѣ́же бг҃ъ бѧ́ше зовы́й тѧ̀, пи̑санныѧ скрижа̑ли пе́рстомъ є҆гѡ̀ закѡ́нныѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вели́къ ᲂу҆го́дникъ є҆гѡ̀.

Поста́ви послꙋ́шати бг҃ъ гла́са своегѡ̀ бг҃ови́дца мѡѷсе́а, себѐ сама́го є҆мꙋ̀ ꙗ҆ви́въ, да пока́жетъ стра́шное со сла́вою та́инство своѐ.

Бг҃оро́диченъ: Ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ тѧ̀ преднаписꙋ́етъ мѡѷсе́й сла́вный, ковче́гъ, бцⷣе, зарѧ́ми дх҃а всю́дꙋ, ꙗ҆́кѡ зла́томъ покрове́нъ въ сла́вꙋ бж҃їю.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Ли́къ прⷪ҇ро́ческїй, съ мѡѷсе́емъ и҆ а҆арѡ́номъ, весе́лїемъ дне́сь весели́тсѧ, ꙗ҆́кѡ коне́цъ прⷪ҇ро́чествїѧ и҆́хъ на на́съ и҆спо́лнисѧ: дне́сь сїѧ́етъ крⷭ҇тъ, и҆́мже на́съ спа́слъ є҆сѝ тѣ́хъ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, поми́лꙋй на́съ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Въ бг҃овидѣ́нїихъ неизглаго́ланныхъ, бжⷭ҇твенный писа́тель бы́въ, ве́сь мꙋ́дрый ви́дъ ски́нїи ты̀ сло́вомъ ᲂу҆хи́тривъ, началозда́телю веселеи́лꙋ предложи́лъ є҆сѝ дѣѧ́нїе, бг҃ови́дче мѡѷсе́е.

Свѧще́нствовати дерзнꙋ́въ корре́й съ тобо́ю, ꙗ҆ви́сѧ низше́дъ во а҆́дъ жи́въ: всежре́бїйнѡ бг҃ꙋ тебѣ̀ честно́е, мѡѷсе́е, хранѧ́щꙋ, црⷭ҇твїѧ и҆ свѧще́нства вкꙋ́пѣ.

Воево́дствꙋющꙋ тебѣ̀ і҆ꙋде́йскомꙋ ꙗ҆зы́кꙋ дре́вле, мѡѷсе́е, ꙗ҆ви́сѧ мїхаи́лъ нача́льникъ нбⷭ҇ныхъ, и҆ тѣ́ла твоегѡ̀ бжⷭ҇твенный храни́тель: ѕлонача́льника бо противоглаго́люща то́й посрамѝ.

Бг҃оро́диченъ: А҆арѡ́новъ тѧ̀ бжⷭ҇твенный же́злъ прозѧ́бнꙋти показа̀, всѣ̑мъ, бцⷣе, рѣше́нїе грѣхѡ́въ ѡ҆чище́нїе бо земны̑мъ была̀ є҆сѝ, ꙗ҆́коже ропта́вшымъ на бг҃а, ѻ҆́но стра́шное преще́нїе.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆го́дникъ и҆́стиннѡ бж҃їй, ꙗ҆́кѡ кро́токъ слы́шалъ є҆сѝ, и҆ дѣ́лы бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ позна́нъ бы́сть тебѣ̀ гдⷭ҇ь, па́че всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, мѡѷсе́е, и҆ всели́всѧ въ тѧ̀ вѣ́рнѡ пѣ́ти наꙋчѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ꙗ҆́кѡ таи́нникъ бж҃їй, и҆ слꙋжи́тель, и҆ ца́рь і҆и҃левъ, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, ꙗ҆́вльсѧ, хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ прїитѝ въ пло́ти, прописа́въ є҆гѡ̀ въ себѣ̀ стра́шное и҆ бжⷭ҇твенное прише́ствїе: є҆гѡ́же и҆ ѻ҆́бразъ ѡ҆дꙋшевле́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ, и҆ прⷪ҇ро́къ вѣ́ренъ.

Сло́ва прⷪ҇ро́чествїемъ лю́ди, и҆ зако́на повелѣ́ньми, наста́вилъ є҆сѝ вѣ́рнѡ, зна́меньми и҆ чꙋдесы̀ напра́вивъ, и҆ чꙋде́съ показа̑нїи: ѿ бг҃а бо показа́всѧ нача́льникъ бг҃ови́дче мѡѷсе́е. тѣ́мъ приложи́лсѧ є҆сѝ ко ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ со сла́вою мно́гою.

Бг҃оро́диченъ: Никто́же пред̾ꙋслы́ша пре́жде тебѐ, бг҃ови́дче сла́вне, мѡѷсе́е ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, занѐ всѧ̑ и҆зре́клъ є҆сѝ дв҃ы смотрє́нїѧ, прописꙋ́ющыѧ тоѧ̀ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀, въ пла́мени бо кꙋпины̀ ви́дѣлъ є҆сѝ зра́къ неви́димый.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀, тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Бы́лъ є҆сѝ, бг҃ови́дче, самови́децъ гдⷭ҇ень и҆ по сме́рти, не во мра́чныхъ гада́нїихъ, ꙗ҆́кѡ въ ка́мени пе́рвѣе, но въ человѣ́честѣй пло́ти хрⷭ҇та̀ ви́дѣвъ ѡ҆блиста́юща бжⷭ҇тво́мъ.

Гора̀ ѳавѡ́ръ просла́висѧ па́че сїна́йскїѧ бога́тнѡ, и҆дѣ́же мѡѷсе́й и҆зъ ме́ртвыхъ, и҆ ѳесві́тѧнинъ ѿ стра́нъ живꙋ́щихъ, хрⷭ҇та̀ со а҆пⷭ҇лы зрѧ́хꙋ, преѡбразꙋ́ющасѧ ꙗ҆́кѡ сꙋ́щѡ бг҃а.

Спаси́ мѧ млⷭ҇тивною твое́ю мл҃твою, и҆ мл҃твъ дерзнове́нїемъ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃лѧ ѿ бѣ́дъ, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, и҆ лю́тыхъ и҆ нꙋ́ждныхъ, хрⷭ҇тїа́нъ и҆сполне́нїе, ѿ всѧ́кагѡ вре́да, пою́щихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ста́мнꙋ тѧ̀ златꙋ́ю и҆ скрижа́ль, и҆ бжⷭ҇твеннꙋю трапе́зꙋ, дв҃о, пе́рвѣе мѡѷсе́й написа́въ, ꙗ҆́вѣ пока́зоваше бг҃а роди́тисѧ и҆зъ тебє̀. є҆го́же ви́дѣвше пло́тїю, вѣ́рнѡ пѣ́снь скончава́емъ твою̀.

Все о религии и вере – “пророк моисей боговидец молитва” с подробным описанием и фотографиями.

Оглавление [Показать]

Икона пророка Моисея

Великий пророк Моисей входит в пророческий чин русского иконостаса. Боговидец, который выполнял все указания Всевышнего на земле, принял от Господа на Синайской горе десять заповедей.

Евангелист Иоанн Богослов в своих проповедях говорил: законы и устои были даны через Моисея, благодать же и истина стала доступна людям через Иисуса Христа. О значении пророка Моисея в становлении христианства было написано немало трудов, вышедших из-под руки святых угодников Божьих. Иконописный образ Боговидца предназначен скорее для слов благодарности к Богу, нежели для молитвенных просьб.

История иконы

Моисей, которого в народе также называют Боговидцем, — значимая фигура в христианстве. Ему уделено много строк Библии. Он единственный, кому явился сам Бог не в облике человека, а в Образе Самого Себя. Именно на Моисея Господь возложил миссию донести до людей заповеди и законы жизни. Лишь пророку доверено было нести по свету указ Божий.

До Моисея Заповеди Господа не были реализованы материально. Пророк — первый, кто осуществил на земле Божьи Заповеди. Именно с Моисея начался путь к Новому Завету.

Где находится чудотворный образ

Иконы пророка Моисея распространены в наши дни по всему миру. Их можно найти во многих храмах России. Моисей — удивительный, уникальный библейский персонаж Ветхого Завета.

Наиболее распространенные святыни находятся в Москве, в церкви Вознесения Господа на Гороховом поле, и в городе Челябинске, в храме Иконы Божией Матери. Также редкая фреска пророка украшает церковные залы церкви Воздвижения Честного и Животворящего Креста в Ярославской области, в селе под названием Игрищи.

Описание иконы

На иконе пророк всегда изображен по пояс, в одеянии, которое покрывает его плечи. В левой руке Моисей держит скрижали с Заповедями. Правой рукой Пророк указывает на свиток, показывая, что эти Законы нужно исполнять и лишь они являются истинными.

В чем помогает чудотворный образ

Перед иконой пророка Моисея принято благодарить Господа. Однако, вспомнив библейский сюжет, где Моисей просил Всевышнего за свой народ, за благоразумие людей и послушание, мы может умолить святого защитить нас от собственных несовершенств.

Можно попросить в молитве пред иконой защиты от врагов, их нападок, а также от различных жизненных проблем и духовных трудностей. Пророк в силах привести вас к духовному преображению, указав на тропу истинной веры.

Даже в провальных жизненных ситуация Моисей подхватит вас, заступится и поможет избавиться от черной полосы, как некогда Господь защищал через него народ пророка, помогая избавиться от преследования и гонения фараоновских колесниц.

Дни празднования

Празднование в честь иконы пророка Моисея приходится на 17 сентября. В этот же день свершается день памяти самого Боговидца.

Молитва перед иконой

«О, святейший Моисей, пророк Божий! Услышь молитвы наши и приди на помощь нам, защити от врагов наших, от бед и горя, от зла и бесчестья. Не оставь нас без внимания. Помолись о нас Господу на Небесах и попроси защиты нашей и душ наших грешных. Да прославится имя твое, да восхвалят тебя и преклонятся пред тобой люди православные! Убереги души наши и не позволь нам сбиться с пути. Отныне и во веки веков. Аминь».

Пророк Моисей — единственный, кому довелось увидеть Господа в его настоящем обличье. Это говорит о силе духа и вере Боговидца. Моисей — важный библейский персонаж, принявший на себя великую ответственность — распространить заветы Божьи среди людей. Он основоположник религии, и на его защиту и покровительство уповают в минуты отчаянья. Мы желаем вам крепкой веры, успехов и счастья. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Смотрите также:

Журнал о звездах и астрологии

каждый день свежие статьи об астрологии и эзотерике

День Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

В православном мире есть особая икона, которая пользуется популярностью во всех странах. Ее название «Скоропослушница», ибо то, о чем ее просят, .

Молитва святой Марте на исполнение желания

Чудотворные молитвы часто помогают в жизни. Малоизвестная, но крайне действенная молитва святой Марте поможет вам воплотить мечты в жизнь. .

Икона Божией Матери «Споручница грешных»

Икона «Споручница грешных» глубоко почитается православными христианами. Это одна из самых удивительных икон, чей духовный смысл .

Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия»

Икона «Одигитрия», почитаемая как чудотворная, известна на Руси с древних времен. Православные христиане особенно ценят ее за то, что она является .

22 декабря: молитвы в день иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

В православии есть множество икон, но некоторые почитаются верующими особенно сильно. Одной из таких икон является образ .

Святой пророк Моисей Боговидец

Моисей, величайший из ветхозаветных пророков, жил за 1500 лет до Рождества Христова. В младенческом возрасте он чудным образом был спасен Богом, Который предназначил ему быть вождем и избавителем еврейского народа от рабства в Египте.

В то время как по повелению египетского царя, опасавшегося размножения еврейского народа, убивали еврейских младенцев мужского пола, Моисей не только не погиб вместе с остальными, но и был взят царской дочерью из тростника, где его спрятала мать. До сорока лет он прожил во дворе врага своего народа, получил здесь блестящее образование, научился египетской мудрости, но сердцем скорбел о бедствиях своего народа и стремился облегчить его участь.

Однажды, когда Моисею случилось быть свидетелем обиды, нанесенной одному еврею египтятнином, его сердце так наполнилось негодованием, что он, защищая своего единоплеменника, убил обидчика. Спасаясь от мести египтян, Моисею пришлось удалиться в Мадиамскую землю, где он поселился у священника Иофора, а потом женился на его дочери Сепфоре.

Между тем, любовь к своему народу, еще больше притесняемому египтянами, не ослабевала в душе Моисея. И Господь возложил на него великую миссию спасения. Путем чудных откровений Бог научил и помог Моисею вывести еврейский народ из египетского рабства.

Когда Господь послал десять казней на египтян, фараон понял, что это сам Бог чудесно заступается за угнетаемых им евреев, и позволил им, по требованию Моисея, уйти из Египта.

Через некоторое время, однако, он передумал и во главе войска погнался за евреями, но те уже успели дойти до Чермного моря. Фараон же со всем своим войском сгинул в морских волнах, которые расступились только для того, чтобы пропустить еврейский народ, отправившийся в Землю обетованную.

Переход израильтян «по суше среди моря» был торжественным началом чудес, которые сопровождали все их шествие через пустыню: то Бог питал их манной с неба, то изводил воду из камня, то помогал в войне с врагами. Особенно важным событием во время путешествия было дарование евреям Закона (десяти заповедей) на Синайской горе, и при этом – устройство скинии и учреждение священства.

Несмотря на все благодеяния, которые Господь расточал избранному народу, евреи часто оказывались неблагодарными, малодушными, роптали на Бога и даже отступали от веры.

Тогда сказал Моисею Бог: «Я вижу народ сей, да воспламенится Мой гнев на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя».

Моисей же стал умолять Господа простить грехи его соотечественникам, не гневаться, и всемилостивый Бог внял его молитвам.

Еврейский народ своим малодушным ропотом, неверием и отступничеством снова прогневал Господа, и опять молился Моисей, и снова Господь простил народу этот грех, но сказал Господь: «Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали уже Меня десять раз и не слушали гласа Моего, – не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их: только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что – добро, что – зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие Меня, не увидят ее. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, ГД за день, чтобы вы познали, что значит быть оставленным Мною».

Все предопределенное Господом исполнилось. Сорок лет странствовали евреи в пустыне под предводительством своего великого вождя Моисея, слушали его поучения и утверждались в Законе Божьем.

Когда закончилось время странствий, Моисей благословил народ еврейский и отпустил с Богом, а сам «взошел на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. И всю землю Нефеалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени Твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но ты в нее не войдешь».

И там, в земле Моавитской, умер Моисей, раб Господень. И погребен в долине, против Веффегора. Было ему 120 лет, но ни зрение его не притупилось, ни сила не иссякла. «И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских (у Иордана, близ Иерихона) тридцать дней. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. »

Канон святому Пророку Моисею

Русская вера, 2017

Какое счастье для христианина иметь через молитву духовную близость со святым пророком Боговидцем Моисеем! Никто из людей не удостоился видеть в таком величии и славе Господа Бога, как это было доступно св. пророку Моисею. Находясь в обителях Небесного Царствия, этот величайший угодник Божий зрит неизреченную Славу Всевышнего, перед которой очень жалкими выглядят все земные скорби, страдания, суета.

Будем усердны к молитвенному прославлению св. пророка Моисея, и через эти наши духовные труды Господь изольет на нас Свои обильные небесные благословения. Будем просить св. Боговидца Моисея, чтобы он умолил Всевышнего о прощении наших согрешений и чтобы нам не лишиться в потустороннем мире зреть славу Лица Господня, ибо такое наказание для души гораздо страшнее, чем даже неугасимый адский огонь.

Память св. пророку Моисею 4 сентября (17 сентября по гражданскому стилю).

Порядок чтения по уставу

П ророка Твоего Господи, Моисея память празднующе, того ради молим Тя, спаси душа наша. (Дважды).

Слава, и ныне. Богородичен. В ся паче смысла, вся преславная Твоя Богородице таиньства, чистотою запечатленна, и девьством хранима, Мати разумеся неложна, Бога рождьши истиннаго, Того моли спастися душам нашим.

КАНОН, глас 4-й

М оря Чермнаго пучину, немокрыми стопами древле шествовав Израиль, крестообразно Моисеовыма рукама, Амаликову силу в пустыни победил есть.

Запев: С вятыи пророче Моисее, моли Бога о нас (поклон) .

М оисей в пророцех, да восхвалится первее, яко пред Богом беседовав первее яве, лицем к лицу. Не в гаданиих речении, но яко в зерцале плоти видев Того.

Запев. Я ко божествена собору вожда, и избавителя тя роду твоему Израилю, Моисее боговидче даст Бог, Отцеви яко же помолися, провозвещающу твое рождение.

Слава. П ремудрости тя сокровище обретоша, сродныя добродетели, сокровено разумом Божиим, яко же в ковчезе боговидче Моисее. Тем тя воспитал царево, и божественое промышление.

И ныне. Богородичен. У жасеся Моисей, видев преславное первое видение, купине и пламеню страшно смешение.

Б ога от Девы Матере, прообразуя нетленна. Его же минув времена, виде плотию.

Катавасия: И збави от бед рабы своя, святыи пророче Моисее, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего (поклон) . Господи помилуй (трижды с поклонами) .

Л ук сильных изнеможе, а немощнии препоясашася силою. Сего ради возвеселися о Господе сердце мое.

Запев. В сего не изреченнаго разума, исполнена боговидче, Дух Святыи ангелом древним научи тя разуму ясно.

Запев. Н ося издалеча божественыя зари, богознаменьми удивил еси Египта. Претворяя составом преславное естества премудре.

Слава. З арею красныя доброты твоея, иже от божественыя зари светлое сияние, и к божественей несытно вся привлече, от промышления зари.

И ныне. Богородичен. В зятся страшным видением, ко ужасному смотрению премудре. Но возгласи глас Господень, рожденнаго от Девы плотию. Катавасия.

Седален, глас 4-й. П ророк всех тя перваго яко суща, благочестно ведуще, восхваляем вернии. Первее бо Бога видел еси, яко же мощно бяше человеку видети.

Слава, и ныне. Богородичен. П речистеи руце Свои, Дево Мати простерши, покрыи уповающия на Тя, и Сыну Твоему зовущия, всем подаждь Христе милости Твоя.

В оздвижена Тя видевши церкви, на кресте солнца праведнаго, ста в чину своем, достойно взывающи, слава силе Твоей Господи.

Запев. Г угнанию языка и гласа твоего, уяснившуся божественым промышлением боговидче, вития тайнам Божиим явился еси глаголы. И ранами уязвил еси Египта.

Запев. К оль преславно звание твое о боговидче. Коль страшна дела твоих чюдес. Явибося сыи тебе Бог, и славою вознес тя, Израилеви Спасителя посла.

Слава. В сяк первенец побил еси египетскии, яко же Христос бесом умертви державу. Образ бо будущему, яже с тобою действуемая, истинным вещем быша.

И ныне. Богородичен. Н е приближайся семо, Моисей услышав, Божию гласу возопившу, ис пламене купины. Свято бо место в лепоту пронаписа плотию родитися Христу Богу. Катавасия.

Т ы Господи ми свет, в мир пришел еси, в свет святых обращая, из мрачна не видения, верою воспевающия Тя.

Запев. У даряеши Чермное, и твориши разделения многая, жезлом своим о боговидче. Да покажеши сим креста, божественую силу.

Запев. О дерзновение любезно, о простоты души чисты. Аще позна мя паче всех, к Богу боговидец рече, разумно явимися.

Слава. К аменем покрывся, не виде Божия лица яко же утаена о боговидче. Воплощение же познал еси слова яко задняя.

И ныне. Богородичен. В шел еси чювствене во мрак, и навыкл еси неизреченная о боговидче, яко хощет Девая Бога плотию родити на земли. Катавасия.

П ожру Ти со гласом хваления Господи, церкви вопиет Ти. От бесовския крове очищьшися нас ради от ребр истекшею Ти кровию.

Запев. В оиньство стяжав Божие Израиль силно, седмь злобе хананейския языки, погубил еси. Людем твоим в наследие дав землю их.

Запев. Н еизглаголанно вшед во мрак божественыи Моисей, идеже Бог бяше зовыи тя. Писанныя скрижали перстом его законныя, приял еси яко велик угодник Его.

Слава. С та послушати Бог гласа боговидца Моисея, пред лицем людии яве. Да покажет страшное со славою своею, таиньство Его.

И ныне. Богородичен. М анием божественым Тя, преднаписует Моисей славныи ковчег Богородице. Зарями Духа всюду, яко златом покровен в славу Божию. Катавасия.

Слава, и ныне. Кондак, глас 2-й. Л ик пророческии, с Моисеом и Аароном веселием днесь веселится, яко конец пророчествия их на нас исполнися. Днесь сияет крест, им же нас спасл еси. Тех молитвами Христе Боже помилуй нас.

Икос. П ророчествия благодатию обогащься, будущих разуму боголепно научился еси Духом, Моисее, богодухновенне. И предглаголеши всем Христово пришествие, и языком пребогате божественое призвание. Тем же честную твою память празднуем. И любовию поем тя, и верно ублажаем, взывающе ти славне, моли Христа Бога непрестанно о всех нас.

В пещи авраамския си дети персидьстей, любовию благоверия паче, нежели пламенем опаляеми взываху, благословен еси в церкви славы Твоея Господи.

Запев. В боговидениих неизглаголанных, божественыи писатель быв, всемудростныи вид ты и сени словом ухитрив посреде древодели, Веселеила содела боговидче Моисее.

Запев. С вященьствовати дерзнув Коррей с тобою, явися низшед во ад жив. Все цело Богу тебе, честное Моисее хранящу, царствия и священьства вкупе.

Слава. В оеводствующу тебе июдейскому языку древле Моисее явися Михаил князь Небесныи, и тела твоего божественыи хранитель. Злоначалника бо в преки глаголюща сице посрами.

И ныне. Б огородичен. Ааронов тя божественыи жезл прозябну ти показа, всем Богородице разрешение грехом. Очищение бо земленым бысть. Яко же пороптавшим на Бога, оно страшное прещение. Катавасия.

Р уце распростер Даниил, лвова зияния в рове затче. Огненую же силу угасиша, добродетелию поясавшеся, иже благочестия любители отроцы взывающе, благословите вся дела Господни Господа.

Запев. У годник воистину Божии, яко кроток услышан еси, и делы был еси. Тем познан бысть тебе Господь, паче всех пророк Моисее, и вселься в тя верно пети научи. Благословите вся дела Господни Господа.

Запев. Я ко таинник Божии, и служитель и царь Израилев, Моисее боговидче явлься. Христа проповедал еси приити плотию, прописав Его в себе страшное и божественое пришествие. Его же и образ одушевлен явился еси яве, и пророк верен.

Слава. С лова пророчествием люди, и закона повеленьми, наставил еси верно. Знаменьми и чюдесы направив, и чюдес показании. От Бога бо прозван быв боговидец Моисее, приложился еси ко отцем своим со славою многою.

И ныне. Богородичен. Н икто же пред услыша прежде тебе боговидче славне, Моисее угодниче Христов. Зане вся изрекл еси, Девыя смотрения прописующия тоя божественое рожество. В пламени бо купины видел еси зрак невидим. Катавасия.

К амень нерукосечныя горы, от несекомыя Тя Девицы, краеголныи отсечеся Христос, иже совокупи разстоящаяся естества. Тем веселящеся, Тя Богородице величаем.

Запев с поклоном. Б ыл еси боговидче самовидец Господень, и по смерти неводным течением яко в камене первее, но в человечестей плоти Христа видев, облистающа божеством.

Запев. Г ора Фаворская прославися, паче Синайския богатно, идеже Моисей от мертвых, и фезвитянин от стран живущих, Христа со апостолы зряху, преобразуема яко воистину Бога.

Слава. С паси мя милостивною си мольбою, и молитв дерзновением, яко же Израиля от бед Моисее боговидче, и лютых и нужных, християном исполнение, от всякого вреда яко поющих тя.

И ныне. Богородичен. Р учку Тя злату и скрижаль, и божественую трапезу Дево, первее Моисей написав, яве показоваше Бога родитися из Тебе. Его же видевше плотию, верно песнь скончеваем Ти. Катавасия.

Отпуст: Г осподи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради пречистыя Твоея Матере, и святаго пророка Моисея боговидца, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. А минь. Г осподи помилуй (трижды) . Исходные поклоны.

Статьи Спецпроекты «Русская вера»

При перепечатке материалов ссылка на сайт обязательна!

Пророк Боговидец Моисей

Моисей (извлеченный или спасенный из воды) (Исх. II, 10 и др.) — вождь и законодатель народа еврейского, пророк и первый священный бытописатель. Он родился в Египте за 1574 или за 1576 л. до Р. X. и был сын Амрама и Иохаведы.

Когда Моисей родился, мать его, Иохаведа, несколько времени скрывала его от общего избиения, по приказанию фараона, еврейских младенцев мужского пола; но когда скрывать долее не было возможности, она вынесла его на реку и положила в корзине из тростника и осмоленной асфальтом и смолою у берега реки Нила в тростник, причем сестра Моисея вдали наблюдала что с ним будет.

Дочь фараона египетского вышла на реку мыться, и здесь увидала корзину, услыхала плач ребенка, сжалилась над ним и решилась сохранить жизнь его. Таким образом взятый от воды, он, по предложению сестры Моисея, был отдан на воспитание своей матери. Когда же младенец подрос, мать представила его дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, а находясь в царском дворце, был научен всей египетской премудрости (Исх. II, 1-10, Деян. VII, 19-22).

По свидетельству Флавия, он был сделан даже начальствующим над египетским войском против эфиоплян, вторгнувшихся в Египет до самого Мемфиса, и с успехом поразил их (Древ. кн. II, гл. 10). Несмотря однако же на выгодное свое положение при фараоне, Моисей, по слову апостола, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища (Евр. XI, 24-26).

Ему исполнилось уже 40 лет, и вот однажды пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. Тут увидел он тяжкие работы их и как много терпят евреи от египтян. Случилось однажды ему вступиться за еврея, которого бил египтянин, и в пылу схватки убил его. На другой день он увидал ссорящихся между собой двух евреев и стал убеждать их, как братьев, жить в согласии. Но обижавший ближнего оттолкнул его: кто тебя поставил начальником и судьей над нами? сказал он. Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? (Деян. VII, 23-28).

Услышав это, Моисей из опасения, что слух о сем может дойти до фараона, бежал в землю Мадиамскую. В доме мадиамского священника Иофора он вступил в супружество с его дочерью Сепфорой и провел здесь 40 лет. Пася стадо своего тестя, он прошел со стадом далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву (Исх. III, 1). Он увидел здесь необыкновенное явление, именно: терновый куст весь в пламени, горит и не сгорает.

Приблизившись к кустарнику, он услышал голос Господа из средины куста, повелевавший ему снять обувь с ног своих, так как место, на котором он стоял, есть земля святая. Моисей поспешно снял обувь и от страха закрыл лицо свое.

Затем ему дано было повеление Божие идти к фараону для освобождения израильтян. Страшась своего недостоинства и представляя различные затруднения, Моисей несколько раз отрекался от сего великого посольства, но Господь обнадежил его Своим присутствием и Своей помощью, открыл ему Свое имя: Сущий (Иегова) и в удостоверение Своего могущества обратил жезл бывший в руках Моисея в змия и змия снова обратил в жезл;

Затем Моисей по повелению Божию положил руку свою к себе в пазуху, и рука побелела от проказы как снег; по новому повелению снова положил руку в пазуху, вынул ее, и она была здорова.

В помощника же Моисею Господь указал брата его, Аарона. Тогда Моисей беспрекословно повиновался призванию Господа. Вместе с братом своим Аароном он предстал пред лицо фараона, и от имени Иеговы они просили его отпустить евреев из Египта на три дня для принесения жертв в пустыне. Фараон, как и предсказал Моисею Господь, отказал им в этом.

Тогда Господь поразил египтян страшными казнями, из коих последней было избиение Ангелом в одну ночь всех первенцев египетских. Эта страшная казнь сломила наконец упорство фараона. Он дозволил евреям выйти из Египта в пустыню на три дня на молитву и взять свой скот и мелкий и крупный. И понуждали Египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той; ибо, говорили они, мы все помрем. Евреи, совершив в последнюю ночь, по повелению Божию Пасху, вышли из Египта в числе 600,000 мужей со всем имуществом, причем, несмотря на всю поспешность, они не забыли взять с собою кости Иосифа и некоторых других патриархов, как завещано было Иосифом.

Сам Бог показывал куда направлять им путь свой: Он шел пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая путь их (Исх. ХIII, 21, 22). Фараон и египтяне вскоре раскаялись, что отпустили евреев и пустились с войском догонять их, и вот уже приближались к их стану у Чермного моря. Тогда Господь повелел Моисею взять жезл свой и разделить море так, чтобы сыны Израилевы могли пройти среди моря по суше. Моисей поступил согласно с повелением Божиим, и море разделилось и открылось сухое дно.

Сыны Израилевы пошли среди моря по суше, так что воды были им стеной с правой и левой стороны. Египтяне последовали за ними в середину моря, но приведенные Богом в смятение бросились бежать назад. Тогда Моисей, по выходе уже израильтян на берег, снова простер свою руку на море и воды возвратились снова в свое место и покрыли фараона со всем войском, и колесницы и всадников его; не осталось ни одного из них, чтобы сказать в Египте об этой страшной гибели.

На берегу моря Моисей и весь народ торжественно воспели благодарственную песнь Богу: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника ввергнул в море, а Мариам и все женщины, ударяя в тимпаны, пели: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он (Исх. XIV, 5-21). Моисей повел евреев в Землю Обетованную пустыней Аравийской.

Три дня шли они пустынею Сур и не находили воды кроме горькой (Мерры). Бог усладил эту воду, повелев Моисею вложить в нее указанное Им дерево. В пустыне Син, вследствие народного ропота на недостаток пропитания и требования ими мясной пищи, Бог послал им множество перепелов и с сего времени и во все последующие сорок лет ежедневно посылал им с неба манну.

В Рефидиме, вследствие недостатка воды и ропота народа, Моисей по повелению Божию извел воду из скалы горы Хорива, ударив в нее своим жезлом.

Здесь амалекитяне сделали было нападение на евреев, но были побеждены при молитве Моисея, который во все продолжение битвы молился на горе, воздевая свои руки к Богу (Исх. XVII, 11, 12). В третий месяц по исходе из Египта, евреи подошли наконец к подошве горы Синай и расположились станом против горы. На третий день по повелению Божию народ поставлен был Моисеем около горы, на некотором расстоянии от нее, со строгим запрещением не подступать к ней ближе известной черты. Утром на третий день раздались удары грома, стала сверкать молния, раздался сильный трубный звук, гора Синай вся дымилась, потому что Господь в огне сошел на нее и дым восходил от нее, как дым от печи. Так ознаменовалось присутствие Божие на Синае. И в это-то время Господь в слух всего народа изрек десять заповедей Закона Божия.

Затем Моисей взошел на гору, принял от Господа законы относительно церковного и гражданского благоустройства, и когда сошел с горы, сообщил все это народу и все написал в книгу. Затем по окроплении народа кровью и прочтении книги Завета Моисей снова по повелению Божию взошел на гору, и провел там сорок дней и сорок ночей и получил подробные наставления от Бога о сооружении Скинии и жертвенника и обо всем что касается богослужения, в заключение же две каменные скрижали с начертанием на них десяти заповедей (Исх. XIX, XX, XXIV, XXXI, 18).

По возвращении с горы, Моисей увидел что народ, предоставленный самому себе, впал в страшное преступление идолослужения пред золотым тельцом, боготворимым в Египте. В пылу негодования он бросил скрижали из рук своих и разбил их, а золотого тельца сжег на огне и пепел рассеял по воде, которую дал пить. Кроме того, по повелению Моисея, пало в тот день от меча сынов Левииных три тысячи человек, главнейших виновников преступления.

После сего Моисей поспешил опять на гору умолить Господа простить народу его беззакония, и снова пробыл там сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и Господь преклонился на милость. Возбужденный этой милостью, Моисей имел дерзновение просить Бога высочайшим образом явить ему славу Свою. И вот еще раз было велено ему взойти на гору с приготовленными скрижалями, и он снова провел там 40 дней в посте.

В это время Господь сошел в облаке и проходил пред ним Своею славою. Моисей в благоговении пал на землю. Отсвет славы Божией отразился на лице его, и когда он сошел с горы, народ не мог смотреть на него; почему он носил покрывало на своем лице, которое снимал, когда являлся пред Господом. Через полгода после сего сооружена была Скиния и освящена со всеми ее принадлежностями священным елеем. Для служения в Скинии назначен был Аарон со своими сыновьями, а вскоре на помощь им отделено было и все колено Левиино (Исх. XXXV, 4-35, Лев. VIII, IX). Наконец в двадцатый день второго месяца второго года облако поднялось от Скинии, и евреи двинулись в дальнейший путь, пробыв при горе Синай около года (Чис. IX, 5, X, 11, 12). Дальнейшее странствование их сопровождалось многочисленными искушениями, ропотом, малодушием и гибелью народа, но вместе с тем оно представляло непрерывный ряд чудес и мидосердия Господа к Своему избранному народу. Так напр. в пустыне Фаран народ роптал на недостаток мяса, рыбы: ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших с упреком Моисею говорили они. В наказание за это часть стана была истреблена посланным от Бога огнем.

Но это мало вразумило недовольных. Вскоре они стали пренебрегать манной и требовали себе мясной пищи. Тогда Господь воздвиг сильный ветер, который принес от моря перепелов в громадном количестве. Народ бросился с жадностью собирать перепелов, собирал их день и ночь и ел до пресыщения. Но эта прихоть и пресыщение были причиной смерти многих из них, и место, где погибло от страшной язвы множество народа, было прозвано гробами похотения, или прихоти.

В следующем стане Моисей испытал неприятность от самих родных своих, Аарона и Мариами, но Бог превознес его, как верного своего служителя во всем Дому Его (Чис. XII). Продолжая далее свой путь, евреи приблизились к земле обетованной и скоро могли бы овладеть ею, если бы тому не воспрепятствовало неверие их и малодушие. В пустыне Фаране, в Кадесе, произошел самый возмутительный ропот, когда от 12-ти соглядатаев, посланных осмотреть землю обетованную, евреи услышали о великой силе, великом росте жителей той земли и укрепленных городах ее.

При этом возмущении они хотели побить камнями даже самого Моисея и Аарона с двумя из соглядатаев и выбрать себе нового вождя для возвращения в Египет. Тогда Господь осудил их за это на 40-летнее странствование, так что все они свыше 20-ти лет должны были умереть в пустыне, кроме Иисуса Навина и Халева (Чис. XIII, XIV). Затем следовало новое возмущение Корея, Дафана и Авирона против самого Моисея и Аарона, наказанное от Господа страшными казнями, и священство снова утверждено за домом Аарона (Чис. XVI, XVII, 1-11).

Тридцать с лишком лет странствовали евреи по пустыне и почти все вышедшие из Египта умерли. С наступлением сорокового года по выходе из Египта, они являются в Кадес, в пустыне Син на границе земли Идумейской. Здесь по недостатку воды народ снова возроптал на Моисея и Аарона, которые обратились с молитвой к Господу. Господь внял молитве и приказал Моисею и Аарону собрать общество и с жезлом в руках приказать скале дать воду. Моисей ударил в скалу жезлом дважды, и потекло много воды. Но так как в этом случае Моисей, как бы не доверяя одному своему слову, ударив жезлом поступил вопреки воле Божией, то за сие он и Аарон осуждены были умереть вне земли обетованной (Чис. XX, 1-12)

В дальнейшем пути у горы Ор скончался Аарон, предварительно передавший первосвященство сыну своему, Елеазару (Чис. XX, 22-29).

В конце странствования народ снова стал малодушествовать и роптать. В наказание за это Бог послал на него ядовитых змей, и когда они раскаялись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия на древе для их уврачевания (Чис. XXI, 4-9, Иоан. III, 14-15).

Приблизившись к пределам амморейским, евреи поразили Сигона, ц. амморейского, и Ога ц. васанского и, заняв земли их, поставили свой стан против Иерихона. За любодеяние с дочерями Моава и идолопоклонство, в которое евреи были вовлечены моавитянами и мадианитянами, из них погибло 24,000 человек, а другие были повешены по повелению Божию. Наконец, так как и сам Моисей, подобно Аарону, не удостоен был войти в землю обетованную, то он просил Господа указать ему достойного преемника, почему и указан ему преемник в лице Иисуса Навина, на которого пред Елеазаром священником и пред всем обществом он возложил руки свои (Чис. XXVIII, 22, 23).

Таким образом Моисей передал ему пред всем Израилем свое звание, сделал распоряжение о владении и разделении земли обетованной, повторил народу данные Богом в разные времена законы, внушивши свято хранить их и трогательно напомнив им при этом о многоразличных благодеяниях Божиих в течение сорокалетнего их странствования. Все свои увещания, повторенный закон и окончательные свои распоряжения он вписал в книгу и отдал ее священникам для хранения при Ковчеге Завета, вменив в обязанность каждый седьмой год прочитывать ее народу в праздник Кущей.

В последний раз, будучи призван пред Скинию, вместе с преемником своим, он получил откровение от Бога о будущей неблагодарности народа и передал ему это в обличительной и назидательной песне. Наконец, воззванный на гору Нево на вершину Фасги, что против Иерихона, увидав издали показанную ему Господом землю обетованную, умер на горе 120-ти лет от роду. Тело его погребено в долине близ Веффегора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня, говорит бытописатель (Втор. XXXIV, 6).

Народ почтил кончину его тридцатидневным плачем. Св. Церковь совершает память пророка и Боговидца Моисея в 4-й день сентября. В кн. Второзакония, по смерти его, в пророческом духе о нем говорится (может быть, это слово преемника Моисеева, Иисуса Навина): И не было более у Израиля пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу (Втор. XXXIV, 10).

У пр. Исайи говорится, что народ Божий спустя столетия во дни своих бедствй с благоговением вспоминал пред Богом о временах Моисея, когда Господь его рукою спасал Израиля (Ис. LХIII, 11-13). Как вождь, законодатель и пророк, Моисей во все времена жил в памяти народа. Память его в самые позднейшие времена всегда благословлялась, никогда не умирая в народе Израильском (Сир. ХLV, 1-6).

В Новом Завете Моисей, как великий законодатель, и Илия, как представитель пророков, являются беседующими во славе с Господом на горе Преображения (Мф. XVII, 1-3, Лук. IX, 30, 31). Великое имя Моисея не может терять своего важного значения и для всех христиан и для всего просвещенного мира: он живет среди нас в своих священных книгах, он был первым Боговдохновенным писателем.

Оценка

4.8

проголосовавших:

5

АКАФИСТ ПРЕПОДОБНОМУ МОИСЕЮ УГРИНУ

Кондак 1

Возбранный чудотворче и Духа Святаго исполненный, преподобне отче Моисее, дивный подвижниче и недугов душевных и телесных целебниче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да в радости сердца зовем ти:

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Икос 1

Ангелов Творец и Господь Сил яви тя, досточудне, ангела во плоти и верных предстателя. Прибегающе убо к заступлению твоему, сицевая радостная тебе приносим:

Радуйся, ангельския чистоты ревнителю; радуйся, предобрый иноков наставниче.

Радуйся, целомудрия дивное светило; радуйся, усердный исполнителю поста и воздержания.

Радуйся, светлый образе кротости и смирения; радуйся, утешение верным являяй.

Радуйся, обителей земных покровителю небесный; радуйся, ярем благий на ся вземший.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 2

Видя Господь чистоту сердца твоего, избра тя зрети славу небесную. Егда с двумя братиями твоими во град Киев преселился еси и святым страстотерпцем Борису и Глебу усердно поработал еси, тогда ты, блаженне, в молитвах потщался еси, елико бе мощно юноше, святым подражати. Сего ради с веселием вопиял еси Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум богодухновен имея, о преподобне отче Моисее, дивным смотрением Божиим, егда на реце Альте брата твоего Георгия вои Святополка погубиша вкупе со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом, ты же един избавився убиения, пришел во град Киев к Предиславе, сестре Ярославлей, и был тамо, моляся ко Господу прилежно; темже похваляюще Бога, спасшаго тя, глаголем ти сице:

Радуйся, начало премудрости, страх Божий, правилом жизни себе предызбравый; радуйся, яко ангела-хранителя николиже опечалил еси.

Радуйся, луче Божественнаго Света; радуйся, благоуханный крине девства и нетления.

Радуйся, яко благочестием твоим угодил еси Христу Богу; радуйся, к Богородице молитвенниче наш неусыпный.

Радуйся, немощей наших изрядный целебниче; радуйся, избранный сосуде Духа Святаго.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 3

Силою Вышняго, дарованною тебе, и долготерпением твоим был еси вельми преукрашен, егда же ведоша тя, по руку и ногу железы тяжкими окована, и твердо стрежаху, любовию к Богу выну пламенея, вопиял еси: Аллилуиа.

Икос 3

Имея благоприятную по благочестии ревность, был еси искушаемь от некия жены младыя, имущей богатство многое, еяже муж, с Болеславом идый, не возвратися; та убо приемши во ум видения, доброту, уязвися вожделением плотским к преподобному, он же вся терпя, моляшеся. Сему убо благоговейно удивляющеся, с радостию вопием тебе:

Радуйся, от млада возраста вдавый себя на служение Господу; радуйся, Того Единаго паче всего возлюбивый.

Радуйся, плоть духу покоривый; радуйся, вся по Бозе терпети изволивый.

Радуйся, козни вдовы бодро отразивый; радуйся, тесным путем Евангельским шествовавый.

Радуйся, Киево-Печерския Лавры священное украшение; радуйся, яко тобою Господь прославляется.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 4

Бурею одержима помышлений, восшуме нечестивая вдова на храм души твоея, преподобне, уведев же тя вернаго быти раба Христова, зело смятеся; темже и мы, зря житейское море, воздвизаемое бурею страстей и напастей, притекаем к тихому пристанищу молитв твоих, вопия Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше и видевше людие святое житие твое, удивляхуся силе благодати, из уст твоих исходящей, и прославляху Бога, сего ради и мы радостно ублажаем тя:

Радуйся, дивный избранниче Божий; радуйся, суетную славу мира сего во уметы вменивый.

Радуйся, за Сладчайшаго Иисуса душу твою положивый; радуйся, у Престола Божия предстояй с горними силами.

Радуйся, на высоту безстрастия возшедый; радуйся, преподобне отче, в терпении не одоленный.

Радуйся, Света Невечерняго причастниче; радуйся, велию благодать от Господа стяжавый.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 5

Боготечною звездою яви тя миру житие твое, преподобне отче Моисее, яко всего паче возлюбил еси чистоту телесную и душевную и, ради мук временных уповая избавлен быти вечных мук, воспевал еси благодарне Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя враг рода человеческаго чистое и святое житие твое, паче распаляет вдову, облече тя во ризы многоценныя и сладкими брашны питаше, безстудно влачаше на дело непреподобное, ты же, отче святый, прилежаше паче посту и молитве. Сего ради воспеваем ти сице:

Радуйся, добрый воине Христов; радуйся, святыя Церкве похвало и радование.

Радуйся, дарами благодатными преисполненный; радуйся, не словом точию, но множае паче делом нас поучаяй.

Радуйся, различными напастьми и искушеньми отягченным скоро пособствующий; радуйся, избранниче Христов, чудесы свидетельствованный.

Радуйся, в подвизех земное течение совершивый; радуйся, сподобившийся зрети славу Божию.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 6

Проповедуется во всем мире доблесть подвига твоего, блаженне, ибо ни во что же вменял еси житие мира сего. Гладом умысли злая жена уморити тя, вверженнаго в темницу. Друзи же увещаваху тя, глаголюще: кто не посмеется твоему безумию; уне ти есть покоритися жене сей. Ты же, блаженне, рече: вышняго ради Царства вся сия преобидех, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в бренной плоти светом небесным, глаголя слова Евангельския: не оженивыйся печется о Господних, како угодити Господеви. Темже вопием ти:

Радуйся, отче, светом добродетелей твоих мир озаривый; радуйся, огнь любве Христовы в себе носивый.

Радуйся, в бедах скорый помощниче; радуйся, ангельское житие являяй.

Радуйся, не приложивый сердца к земному наслаждению; радуйся, молитвенниче о чтущих святую память твою.

Радуйся, покоя вечнаго достигнувый; радуйся, неизреченных благ наследниче.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 7

Хотяй непрестанно житием и верою Господу благоугождати, был еси от черноризца святыя Афонския горы облечен во святый ангельский иноческий образ; темже, сиянием подвигов твоих просвещеннии, усердно величаем тя и прославльшему тя Христу Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа зло оная лукавая жена, егда в безумии своем оскопити тя повеле, ты же яко мертв лежал еси от течения крове, едва мало в себе дыхания имея. Благоговейне убо вспоминая долготерпение твое, блажим тя похвалами сими:

Радуйся, яко огнь любве к Богу в сердце твоем непрестанно сохранивый; радуйся, бодрости и трезвения предобрый учителю.

Радуйся, верных ко спасению наставляющий; радуйся, твердее адаманта в терпении явивыйся, ибо кровию твоею, яко багряницею, Церковь украсися.

Радуйся, к преподобному Антонию работати Господеви пришедый; радуйся, чудесы твоими обитель Печерскую прославивый.

Радуйся, покоривый волю свою воле Отца Небеснаго.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 8

Странное чудо является притекающим к тебе, блаженне Моисее, ибо дарова тебе Господь побеждати страсти. Таже подражая первому Моисею, творящему жезлом чудеса, жезлом страсть братнюю исцелил еси. Мы же, благодаря о сем Бога, даровавшаго тебе таковую крепость, с любовию взываем: Аллилуиа.

Икос 8

Весь благодатных дарований исполненный, десятолетным безмолвием пещерным равноангельским просиял еси светом небесным и сподобился еси боговидец быти, обретеся бо достоин блаженства чистых сердцем, преподобне отче Моисее. Сего ради по долгу зовем ти:

Радуйся, яко тобою Господь от страстей исцеление дарует; радуйся, блаженне, заповедь чистым сердцем быти верно исполнивый.

Радуйся, яко Свет Божественный зрети сподобился еси; радуйся, о душах наших непрестанный молитвенниче.

Радуйся, древних святых богоносных отец нравы себе усвоивый; радуйся, высокая преподобных похвало.

Радуйся, во смирении зело преуспевый; радуйся, яко успение твое прославляет Святая Церковь.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися высоте чистоты твоея, Церковь же паки прославляет тя, яко великий таинник Божия благодати был еси и зрети лицем к лицу Господа удостоился еси, да и мы с тобою выну вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут изрещи чистоту твою, блаженне, мы же, любовию побеждаеми, дерзаем воспети тебе похвалы таковая:

Радуйся, немощных укрепление; радуйся, скорбных и печальных утешение.

Радуйся, добрых насадителю; радуйся, за девственную чистоту от Господа венчанный.

Радуйся, Божия славы теплый рачителю; радуйся, талант, врученный ти, умноживый.

Радуйся, Христа Бога всем сердцем возлюбивый; радуйся, светильниче, просвещающий сердца память твою чтущих.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 10

Спасти хотя твою душу, нерадил еси о твоей плоти и в Лавре Печерстей святаго Антония конец странствия земнаго совершил еси, почив о Господе кончиною праведною и святою, яко победитель не с человеки, но со ангелы воспевал еси Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стеною терпения оградився, Царя Небеснаго Христа верный служитель был еси, житие твое тесною стезею прошел еси. Мы же, чтуще любовию память твоего преставления и мощей твоих честных обретения, ублажаем тя, вопиюще таковая:

Радуйся, преславный наш заступниче; радуйся, предваряющий прошения призывающих тя во искушениих.

Радуйся, многими скорбьми в радость Господа вшедый; радуйся, слез излияньми душу твою омывый.

Радуйся, яко слово апостольское: любы долготерпит, исполнивый; радуйся, блаженство райское со святыми унаследовавый.

Радуйся, богоугодным житием веру утвердивый; радуйся, ближним и дальним помощь свою подаваяй.

Радуйся, мира горняго блаженный обитателю.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 11

Пением акафиста чествуем тя и величаем, преподобне отче Моисее, ревностно совершающе святую память твою. Ты же, милостиво приимше малое моление наше, буди нам поборником, предстателем и молитвенником ко Господу. Мы же, поминая житие твое богоугодное и подвиги твоя многотрудныя, воспеваем прославльшему тя Творцу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательному светильнику подобны честныя и цельбоносныя мощи твоя, досточудне отче Моисее, свет бо невечерний возсиявает от них чрез чудесы обильная, темже от любве сердечныя восклицаем тебе радостно:

Радуйся, смертию временной прешедый в живот вечный; радуйся, Иоанна Многострадальнаго чудесно уврачевавый.

Радуйся, крине, возращенный на земли для райских селений; радуйся, делателю добрый винограда небеснаго.

Радуйся, маслино многоплодная сада Иисусова; радуйся, преподобных Печерских отцев величание.

Радуйся, тихое пристанище обуреваемых страстьми; радуйся, во всем мире Богом прославленный.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 12

Благодать дана ти от Бога соблюдати от нечистыя страсти всякаго человека, с верою и любовию к заступлению твоему прибегающаго. Мы же Господу, даровавшему нам тебе, скораго милостиваго врачевателя, благодарственне воспеваем: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще равноангельское житие твое, ублажаем тя, отче Моисее, яко молитвенника о нас пред Господем, заступника и наставника ко спасению, и со умилением возглашаем ти таковая:

Радуйся, о мире молитвенниче преизрядный; радуйся, не точию иноком, но и миряном путь к небу озаряющий.

Радуйся, всех сердца любовию твоею к себе привлекающий; радуйся, множеством чудес от Бога прославленный.

Радуйся, странниче, отечествия небеснаго достигнувый; радуйся, терпением скорбей древнему Иову подражавый.

Радуйся, во искушениях присный помощниче; радуйся, миро целебное Божия благодати.

Радуйся, о тебе бо радуются ангели и Бога славят человецы.

Радуйся, преподобне отче Моисее, дивный чудотворче и чистоты поборниче.

Кондак 13

О предивный угодниче и святый чудотворче, преподобне отче Моисее, малое сие песнословие, с любовию в похвалу тебе приносимое, от нас милостивно приемше, умоли всех Творца и Господа даровати нам душевное спасение и телесное здравие, верно воспевающих Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангелов Творец…» и кондак 1-й «Возбранный чудотворче…».

Молитва

О пречудный и богоносный отче Моисее, изрядный угодниче Христов и великий чудотворче, к тебе смиренно припадаем и молимся: даждь нам быти причастником любве твоея ко Богу и ближнему, помози нам творити волю Господню в простоте сердца и смирении, заповеди Господни совершати непогрешительно, призри благоутробно на всякую душу верных твоих чтителей, милости и помощи твоея ищущих. Ей, всеблагий угодниче Божий, услыши нас, молящихся тебе, и не презри нас, требующих твоего заступления и достойную песнь тебе приносящих; тебе ублажаем, отче Моисее, тя воспеваем, чистоты светильниче, прославляюще милостиваго Бога, во Святей Безначальней Троице славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 3

Другаго тя Иосифа, великий чистоты и целомудрия рачителю, всечестне и равноангельне Моисее, священными песньми восхваляюще, грешнии, молимтися прилежно: моли Христа Бога, яко да исцелит вся наша страсти и подаст велию милость.

Ин тропарь, глас тойже

Труды и подвиги со страстьми по чистоте твоей видя, святе, кто не удивится? Глад бо, темницу и раны приемля, не поработился еси сластем ляховицы, но, яко царь, страстьми обладаяй, ныне и тогда возпрославился еси от Всевидящаго человеческая сердца, от Негоже во искушениих всем пособствовати благодать прием, пособствуй и нам, твою память чтущим, Моисее преподобне.

Кондак, глас 3

В Вышних единаго Бога ища, земная вся презрел еси, о телеси своем нерадив, на муки мужески себе вдал еси, глад, жажду, узы, в темнице затворяемь, доблественно претерпел еси, биения, крове излияние и удов отрезание, чистаго ради девства твоего, мужески понесл еси. И ныне с девственными лики предстоя Пресвятей Троице, от всех искушений моли избавитися вопиющим ти: радуйся, Моисее, отче блаженнейший.

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here