Акафист святому пантелеймону целителю

Детально: акафист святому пантелеймону целителю - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ и҆ цѣли́телю пантелеи́монꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ и҆ врачꙋ̀ блгⷣтный, тꙋ́не подаѧ́й недꙋ́гꙋющымъ и҆сцѣлє́нїѧ, пѣ́сньми восхвалѧ́емъ тѧ̀, застꙋ́пника на́шего. Ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ болѣ́зней свобожда́й на́съ, любо́вїю тебѣ̀ зовꙋ́щихъ:

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃ла земна́гѡ и҆ нбⷭ҇нагѡ человѣ́ка вѣ́мы тѧ̀, сла́вный пантелеи́моне: а҆́гг҃льскою бо непоро́чностїю и҆ мꙋ́ченичествомъ ᲂу҆кра́шенъ, пресели́лсѧ є҆сѝ ѿ землѝ на нб҃о, и҆дѣ́же со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇а сла́вы, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, земны́хъ, почита́ющихъ тѧ̀ зва̑нїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлосте бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, пресла́вный свѣти́льниче цр҃кви.

Ра́дꙋйсѧ, мч҃никѡвъ пречестны́хъ ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рныхъ въ непоколеби́момъ терпѣ́нїи ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ности преизрѧ́днаѧ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, побо́рниче хрⷭ҇то́въ, въ мꙋ́жествѣ неѡдолѣ́нный.

Ра́дꙋйсѧ, произра́стшїй въ мі́рѣ, премі́ренъ ꙗ҆ви́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃ле во пло́ти, превосходѧ́й сме́ртныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, небожи́телю всебл҃же́нный: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма вмести́лище.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже вѣ́ра возвы́сисѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже пре́лесть низложи́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧ тѧ̀ влⷣка сосꙋ́дъ и҆збра́нъ, возлюбѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ добро́тꙋ. Ты́ бо земнꙋ́ю всѧ́кꙋю сла́дость и҆ сла́вꙋ презрѣ́въ, вѣнце́мъ мꙋ́ченическимъ возжелѣ́лъ є҆сѝ ᲂу҆краси́тисѧ, ᲂу҆ѧ́звленъ бжⷭ҇твенною любо́вїю, и҆ вдохнове́ннѡ поѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ бг҃одꙋхнове́нъ и҆мѣ́ѧ, ѽ до́блїй вои́телю пантелеи́моне, и҆зꙋми́лъ є҆сѝ царѧ̀ маѯїмїа́на мꙋ́жествомъ дꙋшѝ твоеѧ̀ и҆ словесы̀, и҆́миже дерзнове́ннѡ проповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀. Тѣ́мже похвалѧ́юще дерзнове́нїе твоѐ, глаго́лемъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆грѡ́зы маѯїмїа́на презрѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, совѣ́тѡмъ нечести́выхъ не покори́выйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, насажде́нїе и҆́стиннагѡ бг҃опочита́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆скорене́нїе де́мѡнскагѡ слꙋже́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, неи́стовства мꙋчи́телей и҆з̾ѡбличи́телю: ра́дꙋйсѧ, і҆́дѡльскїѧ пре́лести низложи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, разгна́вый нечести́выхъ собо́рища: ра́дꙋйсѧ, премѣни́вый тлѣ̑ннаѧ на нбⷭ҇наѧ.

Ра́дꙋйсѧ, собесѣ́дниче невеще́ственныхъ а҆́гг҃лѡвъ: ра́дꙋйсѧ, сликовствова́телю многострада́льныхъ ст҃ы́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже сатана̀ посрами́сѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже хрⷭ҇то́съ просла́висѧ.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ г҃.

Си́лою вы́шнѧгѡ, дарова́нною тебѣ̀, и҆ крѣ́пкимъ терпѣ́нїемъ твои́мъ ѡ҆безси́лилъ є҆сѝ мꙋчи́телевꙋ де́рзость, мꙋ́жественный побѣдоно́сче: ѻ҆гнѧ̀, ѕвѣре́й, колеса̀ не ᲂу҆боѧ́всѧ и҆ мече́мъ ᲂу҆сѣ́ченъ во главꙋ̀, вѣне́цъ побѣ́ды прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, взыва́ѧ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́щи ѡ҆би́тель твоѧ̀ вседрагꙋ́ю главꙋ̀ твою̀, бг҃омꙋ́дрый страстоте́рпче, ꙗ҆́кѡ превели́кое сокро́вище, ра́дости и҆сполнѧ́етсѧ ѡ҆ се́мъ и҆, любо́вїю воспѣва́ющи да́ннꙋю тебѣ̀ ѿ бг҃а блгⷣть и҆сцѣле́нїй, бл҃года́рнѡ зове́тъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, нїкомиді́и свѣти́льниче всесвѣ́тлый: ра́дꙋйсѧ, чтꙋ́щей тѧ̀ ѡ҆би́тели стра́же неꙋсы́пный.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже ѡ҆хладѐ безбо́жїе: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже возрастѐ бг҃опозна́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлаѧ страстоте́рпцєвъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, ра́достное правосла́вныхъ слы́шанїе.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сцѣле́нїй блгⷣтный и҆сто́чниче: ра́дꙋйсѧ, дарова́нїй вели́кихъ вмѣсти́лище.

Ра́дꙋйсѧ, благово́нное мѵ́ро, ѡ҆бл҃гоꙋха́ющее дꙋ́ши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ помога́еши призыва́ющымъ тѧ̀.

Ра́дꙋйсѧ, слѣпы̑мъ зрѣ́нїе дарова́вый: ра́дꙋйсѧ, хромы̑мъ бл҃гоше́ствїе ᲂу҆стро́ивый.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рею помышле́нїй многобо́жїѧ ѡ҆держи́мъ, нечести́вый ца́рь смꙋти́сѧ, ᲂу҆ви́дѣвъ ѿ зави́ствовавшихъ тебѣ̀ врачє́въ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑кїѧ неисцѣ̑льныѧ недꙋ̑ги цѣли́ши ты̀ и҆́менемъ хрⷭ҇та̀. Мы́ же, съ весе́лїемъ сла́вѧще ди́внаго въ тебѣ̀ бг҃а, вопїе́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавше нїкомиді́йстїи лю́дїе ѡ҆ вели́комъ сострада́нїи твое́мъ къ стра́ждꙋщымъ и҆ ѡ҆ безме́здномъ врачева́нїи ѿ всѧ́кихъ болѣ́зней, ᲂу҆стреми́шасѧ всѝ къ тебѣ̀, съ вѣ́рою во врачꙋ́ющꙋю блгⷣть, въ тебѣ̀ сꙋ́щꙋю, и҆ прїе́млюще ско́раѧ и҆сцѣлє́нїѧ ѿ всѧ́кихъ болѣ́зней, прославлѧ́хꙋ бг҃а и҆ тебѐ велича́хꙋ, всемлⷭ҇тиваго цѣли́телѧ своего̀, зовꙋ́ще тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, пома́занный мѵ́ромъ блгⷣти: ра́дꙋйсѧ, хра́ме бг҃а ѡ҆сщ҃е́нный.

Ра́дꙋйсѧ, вели́каѧ бл҃гочести́выхъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, тве́рдаѧ ѡ҆ѕлоблѧ́емыхъ стѣно̀.

Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́дрыхъ превосходѧ́й ра́зꙋмомъ: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рныхъ ѡ҆сїѧва́ѧй мы̑сли.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенныхъ дарѡ́въ прїѧ́телище и҆ многоѡбра́зныхъ на́мъ млⷭ҇тей гдⷭ҇нихъ и҆сто́чниче: ра́дꙋйсѧ, ско́рый помо́щниче стра́ждꙋщымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бꙋрева́емыхъ приста́нище: ра́дꙋйсѧ, заблꙋ́ждшихъ наста́вниче.

Ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ тꙋ́не врачꙋ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́льнѡ и҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ є҃.

Чꙋ́до пресла́вное сотворѝ съ тобо́ю гдⷭ҇ь, є҆гда̀ чрез̾ слꙋжи́телѧ своего̀ є҆рмола́а призва́ тѧ въ чꙋ́дный сво́й свѣ́тъ. Е҆хі́дною бо ве́лїею ᲂу҆гры́зенно ᲂу҆ме́ршее ѻ҆троча̀ по мл҃твѣ твое́й ко хрⷭ҇тꙋ̀ а҆́бїе ѡ҆живѐ и҆ воста̀ здра́во. Позна́въ ᲂу҆̀бо жизнода́вца всѣ́хъ и҆́стиннаго бг҃а, съ тве́рдою вѣ́рою воззва́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Оу҆зрѣ̀ свѣ́тъ слѣпы́й, є҆мꙋ́же съ призыва́нїемъ и҆́мене хрⷭ҇то́ва прикоснꙋ́лсѧ є҆сѝ ты̀, сла́вне. Е҆рмола́емъ бо пресвѵ́теромъ просвѣще́нъ, ѿри́нꙋвъ ѻ҆те́ческое многобо́жїе, воспрїѧ́лъ є҆сѝ ма́тернее бл҃гоче́стїе, и҆́мже и҆ ѻ҆тца̀ просвѣти́лъ є҆сѝ. Сегѡ̀ ра́ди тебѣ̀, сла́вномꙋ ᲂу҆го́дникꙋ бж҃їю и҆ чꙋ́дномꙋ врачꙋ̀, взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, къ бг҃ꙋ ве́лїе раче́нїе и҆мѣ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, присногорѧ́щїй ѻ҆гню̀ бжⷭ҇твенныѧ любвѐ.

Ра́дꙋйсѧ, дѣ́ѧтельный послꙋ́шателю сщ҃е́нныхъ поꙋче́нїй є҆рмола́а: ра́дꙋйсѧ, послѣ́довавый совѣ́тѡмъ ма́тере твоеѧ̀ є҆ввꙋ́лы.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ разда́лъ є҆сѝ, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щеши: ра́дꙋйсѧ, любо́вь къ мі́рꙋ любо́вїю бж҃їею побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ вмѣ́стѡ сла́дкихъ мі́ра за хрⷭ҇та̀ лю̑таѧ страда̑нїѧ прїѧ́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́бщникъ сотвори́лсѧ є҆сѝ стрⷭ҇те́мъ хрⷭ҇то́вымъ.

Ра́дꙋйсѧ, восторжествова́вый над̾ всѣ́ми страстьмѝ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆краси́выйсѧ блгⷣтнымъ безстра́стїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сполнѧ́ѧй ра́дости притека́ющыѧ къ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, тꙋ́не и҆сцѣлѧ́ѧй всѣ́хъ блгⷣтїю хрⷭ҇то́вою.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ и҆́стины ꙗ҆ви́сѧ просвѣще́нный тобо́ю тѣле́снѣ и҆ дꙋше́внѣ слѣпе́цъ: подо́бнѡ бо є҆ѵⷢ҇льскомꙋ слѣпцꙋ̀, дерзнове́ннѡ пред̾ всѣ́ми и҆сповѣ́да свѣ́та и҆́стиннагѡ хрⷭ҇та̀, просвѣща́юща всѧ́каго человѣ́ка, нечести́вагѡ же царѧ̀ и҆ бо́ги ꙗ҆зы́ческїѧ ᲂу҆кори́въ, чрез̾ ме́чное ᲂу҆сѣче́нїе взы́де къ немерца́ющемꙋ свѣ́тꙋ на нб҃сѝ пѣ́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Съ свѣ́тлымъ лице́мъ предста́въ сꙋди́лищꙋ царе́вꙋ, дерзнове́ннѡ взыва́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне, во ᲂу҆слы́шанїе всѣ́хъ: всецѣлѣ́бнаѧ си́ла моѧ̀ и҆ сла́ва хрⷭ҇то́съ є҆́сть и҆́стинный бг҃ъ, влⷣка всѣ́хъ, мє́ртвыѧ воскреша́ѧй и҆ всѧ́къ недꙋ̑гъ ѿгонѧ́ѧй. За таково́е и҆сповѣ́данїе ᲂу҆бл҃жа́юще тѧ̀, глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ста̀ громогла́снаѧ бжⷭ҇тва̀ хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ ѧ҆зы́че медото́чный, вѣща́ѧй є҆го̀ домострои́тельство.

Ра́дꙋйсѧ, вѣті́е превы́сшагѡ бг҃осло́вїѧ: ра́дꙋйсѧ, сѣ́ѧтелю мꙋ́дрый бл҃гоче́стїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сладкозвꙋ́чнаѧ вѣ́ры свирѣ́ль: ра́дꙋйсѧ, сла́вный проповѣ́дниче правосла́вїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пре́жде сме́рти ꙗ҆ви́вый ди̑внаѧ: ра́дꙋйсѧ, по сме́рти соверша́ѧй чꙋ̑днаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, зри́телю сла́вы хрⷭ҇то́вой: ра́дꙋйсѧ, послꙋ́шателю молѧ́щихсѧ тебѣ̀.

Ра́дꙋйсѧ, пода́телю ми́лости тоѧ̑ тре́бꙋющымъ: ра́дꙋйсѧ, хода́таю бла̑гъ почита́ющымъ па́мѧть твою̀.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ з҃.

Мѵ́рѡ и҆злїѧ́сѧ на дꙋ́шꙋ твою̀, бг҃омꙋ́дрый цѣле́бниче, ѿ ᲂу҆тѣ́шителѧ дх҃а: тѣ́мже по сме́рти честны́ѧ ѡ҆ста́нки твоѧ̑, благоꙋха́нїемъ свои́мъ страсте́й ѕлосмра́дїе ѿгонѧ́ѧ, и҆сцѣле́нїе подаю́тъ вопїю́щымъ вѣ́рою бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃

Є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ́ша і҆́дѡльстїи чти́тели многолѣ́тна разсла́блена, мл҃твою твое́ю, свѧ́те, воздви́гнꙋта и҆ ходѧ́ща, мно́зи ᲂу҆вѣ́роваша во хрⷭ҇та̀: жрецы́ же бѣсо́встїи, за́вистїю снѣда́еми, подвиго́ша царѧ̀ на ꙗ҆́рость. Тебѣ̀ ᲂу҆̀бо неща́днѡ за хрⷭ҇та̀ стрꙋ́жемꙋ и҆ ѡ҆палѧ́емꙋ бы́вшꙋ, со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, наслаждє́нїѧ земна̑ѧ презрѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, бла̑гъ веще́ственныхъ превы́сшїй.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѧ̀ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ ни во что́же вмѣни́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сла́вꙋ скоротекꙋ́щꙋю съ себє̀ ѡ҆трѧ́слъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, неꙋлови́мъ пребы́вый ловле́нїѧ велїа́ра: ра́дꙋйсѧ, побѣди́вый мꙋчи́телѧ кова̑рства.

Ра́дꙋйсѧ, не пощади́вый за хрⷭ҇та̀ жи́зни своеѧ̀: ра́дꙋйсѧ, вра́гъ ꙗ҆ви́выйсѧ вражде́бныѧ пло́ти.

Ра́дꙋйсѧ, многобо́жїѧ широтꙋ̀ ᲂу҆тѣсни́вый: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенною си́лою і҆́дѡлы попра́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆стрѣ́йшаѧ стрѣло̀, ꙗ҆звѧ́щаѧ враги̑: ра́дꙋйсѧ, предста́телю, застꙋпа́ѧй вѣ́рꙋющыѧ.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ и҃.

Страннолѣ́пнѡ ꙗ҆влѧ́шесѧ тебѣ̀ гдⷭ҇ь, ѡ҆бодрѧ́ѧ и҆ соблюда́ѧ въ мꙋче́нїихъ за и҆́мѧ є҆го̀: во ѡ҆́бразѣ бо пресвѵ́тера є҆рмола́а, клоко́чꙋщее ѻ҆́лово, въ не́же вве́рженъ бы́лъ є҆сѝ, ѡ҆хладѝ, и҆ въ мо́ри ѿрѣши́въ ве́лїй ка́мень ѿ вы́и твоеѧ̀, и҆зведѐ неврежде́нна на зе́млю. Ты́ же, па́ки предста́въ пред̾ царѧ̀, торже́ственнѡ пѣ́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь ᲂу҆́мнѣ на нб҃сѝ водворѧ́ѧсѧ, и҆ ни́зꙋ на землѝ сꙋ́щихъ не ѡ҆ставлѧ́еши, сопребыва́ѧ съ на́ми всечестно́ю главо́ю твое́ю, вели́кїй страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ, прїе́млѧ ѿ гдⷭ҇а и҆ подаѧ̀ просвѣще́нїе и҆ ѡ҆свѧще́нїе вопїю́щымъ тебѣ̀ такѡва́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, премⷣрости бжⷭ҇твенныѧ и҆спо́лненный: ра́дꙋйсѧ, промышле́нїѧ бж҃їѧ ѡ҆ на́съ таи́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омꙋ́дренныхъ ᲂу҆мѡ́въ ᲂу҆слажде́нїе: ра́дꙋйсѧ, бг҃олюби́выхъ дꙋ́шъ ᲂу҆веселе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлый хрⷭ҇то́въ би́сере: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆свѧще́нный дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ.

Ра́дꙋйсѧ, во дво́рѣхъ перворожде́нныхъ на нб҃сѝ всели́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, въ присноблаже́нныхъ ѡ҆бита́ѧй черто́зѣхъ.

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́та трⷪ҇ческагѡ зри́телю: ра́дꙋйсѧ, въ мл҃твахъ къ бг҃ꙋ те́плый ѡ҆ на́съ предста́телю.

Ра́дꙋйсѧ, просвѣще́нїе дꙋша́мъ подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе низпосыла́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ ᲂу҆диви́сѧ, пантелеи́моне, сїѧ́нїю въ тебѣ̀ блгⷣти и҆ бога́тствꙋ добродѣ́телей: а҆гг҃лоподо́бнѣй чистотѣ̀ твое́й, вели́комꙋ мꙋ́жествꙋ въ лю́тыхъ страда́нїихъ, крѣ́пкой любвѐ ко хрⷭ҇тꙋ̀ и҆ мно́гомꙋ сострада́нїю къ лю́демъ, въ ни́хже твори́ши пресла̑внаѧ, во є҆́же пѣ́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑ѧ многовѣща́нныѧ не возмо́гꙋтъ по достоѧ́нїю восхвали́ти борє́нїѧ твоѧ̀, сла́вный добропобѣ́дниче, ка́кѡ непобѣди́мою си́лою бж҃їею ю҆́ный лѣ̑ты побѣдѝ дре́внѧго и҆ и҆ско́ннаго врага̀ и҆ посрамѝ і҆́дѡльскꙋю пре́лесть. Мы́ же, ᲂу҆дивле́нїѧ и҆спо́лненнїи, зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ра́достное зрѣ́лище а҆́гг҃лѡвъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃гоговѣ́йное ᲂу҆дивле́нїе человѣ́кѡвъ.

Ра́дꙋйсѧ, кро́вь за хрⷭ҇та̀ и҆злїѧ́вый и҆ въ сме́рти млеко̀ и҆сточи́вый: ра́дꙋйсѧ, тѣ́ло за него̀ мꙋ́ченичестѣй сме́рти преда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сповѣ́дничества пра́вило: ра́дꙋйсѧ, до́блїй во́ине цр҃ѧ̀ царе́й.

Ра́дꙋйсѧ, тьмы̀ держа́вца побѣди́вый: ра́дꙋйсѧ, побѣ́дою твое́ю нбⷭ҇ныхъ и҆ земны́хъ ѡ҆бвесели́вый.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнѧгѡ мі́ра ѡ҆бита́телю бл҃же́нный: ра́дꙋйсѧ, до́льнѧгѡ мі́ра мꙋ́дрый стра́нниче.

Ра́дꙋйсѧ, дре́во, ᲂу҆краше́нное плода́ми блгⷣтныхъ дарова́нїй: ра́дꙋйсѧ, носѧ́й добропобѣ̑дныѧ вѣ́тви.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ і҃.

Сострада́нїѧ и҆спо́лненъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинный подража́тель пода́телѧ млⷭ҇ти гдⷭ҇а, честны́й страда́льче, пантелеи́мономъ сі́есть, всемлⷭ҇тивымъ, ѿ него̀ проимено́ванъ є҆сѝ, на всѧ̀ притека́ющыѧ къ тебѣ̀ ми́лость и҆злива́ѧ, ю҆́же и҆ на́мъ неѡскꙋ́днѡ и҆сточа́й, ѡ҆ тебѣ̀ вопїю́щымъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣ́нꙋ тѧ̀ тве́рдꙋ ѡ҆брѣ́тъ мꙋчи́тель, никі́ими же мꙋ́ками побѣди́мꙋ, покꙋси́сѧ сокрꙋши́ти крѣ́пость твою̀ зꙋбы̑ ѕвѣре́й и҆ ѻ҆́стрїѧми мꙋчи́лищнагѡ колеса̀, ѡ҆ба́че и҆ въ се́мъ ничто́же ᲂу҆спѣ̀: си́ла бо хрⷭ҇то́ва лю́тость ѕвѣре́й ᲂу҆кротѝ, а҆ стра́шное ко́ло, на не́мже ѡ҆браща́емо бѣ̀ тѣ́ло твоѐ, а҆́бїе сокрꙋши́сѧ. Тебѣ̀ ᲂу҆̀бо непобѣди́момꙋ страстоте́рпцꙋ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, честно́е хрⷭ҇то́во и҆збра́нїе: ра́дꙋйсѧ, непоро́чное бг҃ови благоꙋха́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, тве́рдый а҆дама́нте цр҃кве: ра́дꙋйсѧ, непоколеби́мый сто́лпе, досѧза́ѧй до нб҃сѐ.

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣ́ри ви̑димыѧ ᲂу҆кроща́ѧй: ра́дꙋйсѧ, драко́нѡвъ неви́димыхъ сокрꙋша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆багре́нный твое́ю за хрⷭ҇та̀ кро́вїю срастворе́нною млеко́мъ: ра́дꙋйсѧ, неꙋвѧда́емыѧ прїе́мый вѣнцы̀.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость причини́вый а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ: ра́дꙋйсѧ, просла́вленный бг҃омъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ.

Ра́дꙋйсѧ, небожи́телю, ликовствꙋ́ѧй съ мч҃ники: ра́дꙋйсѧ, насыща́ѧйсѧ лицезрѣ́нїемъ хрⷭ҇та̀ пресла́дкимъ.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́снь и҆схо́днꙋю прино́симъ твоемꙋ̀ за хрⷭ҇та̀ заколе́нїю свѧще́нномꙋ, въ не́мже вмѣ́стѣ съ кро́вїю млеко̀ и҆стечѐ ѿ тебє̀, великомч҃ниче, и҆ ма́сличина, под̾ не́юже ᲂу҆сѣ́ченъ бы́лъ є҆сѝ, и҆спо́лнисѧ цѣли́тельныхъ плодѡ́въ. Тѣ́мже хрⷭ҇тꙋ̀, ди́внѡ прославлѧ́ющемꙋ сла́вѧщыѧ є҆го̀, те́плѣ вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоза́рнаѧ лꙋча̀ бы́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре, во тьмѣ̀ многобо́жїѧ сѣдѧ́щымъ, пꙋтеводѧ́щаѧ къ сл҃нцꙋ пра́вды хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же моли́сѧ, во свѣ́тѣ за́повѣдей є҆гѡ̀ при́снѡ пребыва́ти и҆ на́мъ, сицєва́ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ приносѧ́щымъ:

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлаѧ ѕвѣздо̀, на мы́сленной тве́рди блиста́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, лꙋча̀, хрⷭ҇тоимени́тымъ лю́демъ свѣтѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, та́инственнѡ ѡ҆блистава́емый ѿ сл҃нца хрⷭ҇та̀: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́мнѣ зе́млю ѡ҆бтека́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, селе́нїе кра́сное прест҃а́гѡ дх҃а: ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де пречⷭ҇тны́й, и҆злива́ѧй и҆сцѣлє́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇тоты̀ сокро́вище: ра́дꙋйсѧ, ми́лости тезоимени́те.

Ра́дꙋйсѧ, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ наслѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, вѣ́чныѧ сла́вы соприча́стниче.

Ра́дꙋйсѧ, предста́телю бѣ́дствꙋющымъ въ мо́ри жите́йстѣмъ: ра́дꙋйсѧ, безсре́брениче, помога́ѧй призыва́ющымъ тѧ̀ съ вѣ́рою.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣти ѡ҆би́лїе прїѧ́лъ є҆сѝ, требл҃же́нне, по ѡ҆би́лїю любвѐ твоеѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ. И҆́же и҆ ꙗ҆вѝ тѧ̀ многоцѣле́бнымъ и҆сто́чникомъ, безме́зднѡ врачꙋ́ющимъ дꙋшє́вныѧ и҆ тѣле́сныѧ болѣ̑зни притека́ющихъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ бг҃ꙋ вопїю́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще многострада̑льныѧ по́двиги твоѧ̑ за хрⷭ҇та̀, сла́вный страстоте́рпче, хва́лимъ долготерпѣ́нїе твоѐ, ᲂу҆бл҃жа́емъ мꙋ́ченическꙋю кончи́нꙋ, почита́емъ и҆ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀, застꙋ́пниче на́шъ и҆ цѣли́телю, и҆ въ похвалꙋ̀ сицєва́ѧ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ трꙋбо̀ бл҃гозвꙋ́чнаѧ: ра́дꙋйсѧ, мечꙋ̀, посѣца́ѧй нече́стїе.

Ра́дꙋйсѧ, строга́нный на дре́вѣ за распросте́ршаго рꙋ́цѣ своѝ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆палѧ́емь за него̀, пре́лести пе́щь погаси́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́звами твои́ми враги̑ ᲂу҆ѧзви́вый: ра́дꙋйсѧ, кро́вїю твое́ю тѡ́ки і҆́дѡльскїѧ кро́ве и҆зсꙋши́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ кипѧ́щее ѻ҆́лово вве́рженный за хрⷭ҇та̀: ра́дꙋйсѧ, погрꙋже́нный за и҆́мѧ є҆гѡ̀ въ вода́хъ морски́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, промышле́нїемъ бж҃їимъ неврежде́нъ въ си́хъ пребы́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ чрез̾ ѻ҆́гнь и҆ во́дꙋ мꙋче́нїѧ вше́лъ є҆сѝ въ поко́й нбⷭ҇ный.

Ра́дꙋйсѧ, и҆злива́ѧй неизсѧка́емыѧ стрꙋи̑ ми́лости вѣ̑рнымъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃госострада́тельный врачꙋ̀, и҆сцѣлє́нїѧ бл҃года̑тнаѧ подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ г҃і.

Ѽ многострада́льный и҆ преди́вный страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ и҆ цѣли́телю на́шъ пантелеи́моне! ми́лостивѡ прїе́мь сїѐ ма́лое ѿ на́съ приноше́нїе, ѿ многоѡбра́зныхъ недꙋ́гѡвъ и҆сцѣли́ ны и҆ предста́тельствомъ твои́мъ сохранѝ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ и҆ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ и҆зба́витисѧ на́мъ гдⷭ҇а ᲂу҆молѝ, да во црⷭ҇твїи є҆гѡ̀ вы́нꙋ воспѣва́емъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃ла земна́гѡ и҆ нбⷭ҇нагѡ человѣ́ка вѣ́мы тѧ̀, сла́вный пантелеи́моне: а҆́гг҃льскою бо непоро́чностїю и҆ мꙋ́ченичествомъ ᲂу҆кра́шенъ, пресели́лсѧ є҆сѝ ѿ землѝ на нб҃о, и҆дѣ́же со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇а сла́вы, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, земны́хъ, почита́ющихъ тѧ̀ зва̑нїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлосте бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, пресла́вный свѣти́льниче цр҃кви.

Ра́дꙋйсѧ, мч҃никѡвъ пречестны́хъ ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рныхъ въ непоколеби́момъ терпѣ́нїи ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ности преизрѧ́днаѧ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, побо́рниче хрⷭ҇то́въ, въ мꙋ́жествѣ неѡдолѣ́нный.

Ра́дꙋйсѧ, произра́стшїй въ мі́рѣ, премі́ренъ ꙗ҆ви́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃ле во пло́ти, превосходѧ́й сме́ртныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, небожи́телю всебл҃же́нный: ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма вмести́лище.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́мже вѣ́ра возвы́сисѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мже пре́лесть низложи́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ и҆ врачꙋ̀ блгⷣтный, тꙋ́не подаѧ́й недꙋ́гꙋющымъ и҆сцѣлє́нїѧ, пѣ́сньми восхвалѧ́емъ тѧ̀, застꙋ́пника на́шего. Ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ болѣ́зней свобожда́й на́съ, любо́вїю тебѣ̀ зовꙋ́щихъ:

Ра́дꙋйсѧ, великомч҃ниче и҆ цѣли́телю пантелеи́моне.

Моли́тва.

Ѽ вели́кїй хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче и҆ пресла́вный цѣле́бниче, великомч҃ниче пантелеи́моне! Дꙋше́ю на нб҃сѝ прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю предстоѧ́й и҆ трїѷпоста́сныѧ є҆го̀ сла́вы наслажда́ѧйсѧ, тѣ́ломъ же и҆ ли́комъ ст҃ы́мъ на землѝ въ бжⷭ҇твенныхъ хра́мѣхъ почива́ѧй и҆ да́нною тѝ свы́ше блгⷣтїю разли̑чнаѧ чꙋдеса̀ и҆сточа́ѧй, при́зри ми́лостивнымъ твои́мъ ѻ҆́комъ на предстоѧ́щыѧ лю́ди, честнѣ́й твое́й і҆кѡ́нѣ ᲂу҆ми́льнѡ молѧ́щїѧсѧ и҆ просѧ́щыѧ ѿ тебє̀ цѣлє́бныѧ по́мощи и҆ застꙋпле́нїѧ: прострѝ ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ те́плыѧ твоѧ̑ мл҃твы и҆ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ ѡ҆ставле́нїе согрѣше́нїй. Се́ бо мы̀, за беззако́нїѧ на̑ша не смѣ́юще возвѣстѝ ѻ҆чеса̀ на̑ша къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй, нижѐ вознестѝ гла́съ моле́бный къ є҆го̀ въ бжⷭ҇твѣ̀ непристꙋ́пнѣй сла́вѣ, се́рдцемъ сокрꙋше́ннымъ и҆ дꙋ́хомъ смире́ннымъ тебѣ̀, хода́таѧ ми́лостива ко влⷣцѣ и҆ мл҃твенника за ны̀, грѣ̑шныѧ, призыва́емъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ прїѧ́лъ є҆сѝ блгⷣть ѿ негѡ̀ недꙋ̑ги и҆сцѣлѧ́ти и҆ стра̑сти ѿгонѧ́ти. Тебѐ ᲂу҆́бѡ про́симъ: не пре́зри на́съ, недосто́йныхъ, молѧ́щихсѧ тебѣ̀ и҆ твоеѧ̀ по́мощи тре́бꙋющихъ. Бꙋ́ди на́мъ въ печа́лехъ ᲂу҆тѣ́шитель, въ недꙋ́зѣхъ лю́тыхъ стра́ждꙋщымъ вра́чъ, напа́ствꙋемымъ ско́рый покрови́тель, ѻ҆чесе́мъ недꙋ́гꙋющымъ прозрѣ́нїѧ да́тель, ссꙋ́щымъ и҆ младе́нцємъ въ ско́рбехъ гото́вѣйшїй предста́тель и҆ и҆сцѣли́тель: и҆схода́тайствꙋй всѣ́мъ всѧ̑, ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю полє́знаѧ, ꙗ҆́кѡ да твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ мл҃твами полꙋчи́вше блгⷣть и҆ млⷭ҇ть, просла́вимъ всѣ́хъ бл҃ги́хъ и҆сто́чника и҆ даропода́телѧ бг҃а, є҆ди́наго въ трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й сла́вимаго ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Тропарь и кондак святому великомученику Пантелеймону

Молитвы святому великомученику ПантелеймонуАкафист святому великомученику ПантелеймонуВеличание Пантелеймона

ТРОПАРЬ И КОНДАК СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ПАНТЕЛЕЙМОНУ

Тропарь, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5

Подражатель сый Милостиваго и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

МОЛИТВЫ О ПОМОЩИ ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА

 
Молитва первая

О вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех почива́яй и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́яй, при́зри ми́лостивным твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди, честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния: простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний.
Се́ бо мы́, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ очеса́ на́ша к высоте́ небе́сней, ниже́ вознести́ гла́с моле́бный к Его́ в Божестве́ непристу́пней сла́ве, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны́, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты́ прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги исцеля́ти и стра́сти отгоня́ти.
Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри на́с, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди на́м в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущым вра́ч, напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, очесе́м неду́гующим прозре́ния да́тель, ссу́щим и младе́нцем ско́рый предста́тель и исцели́тель: исхода́тайствуй все́м вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га, Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных(имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь.
Даруй убо всем нам(имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва третья

К тебе, как безвозмездному врачу, утешителю скорбящих, обогатителю неимущих, прибегаем мы ныне, святый Пантелеймон. Любомудрию мирскому и искусству врачебному хорошо научившись, во Христа ты уверовал и, от Него дар исцелений, безмездно недугующих исцелял их. Богатство все свое нищим, убогим, сиротам и вдовам раздавая, в узах томимых ты посещал, святый страдалец Христов, и врачеванием, беседою и подаянием утешал их.
За веру во Христа многообразные испытал мучения, ты во главу мечем был усечен, и пред кончиною твоею, явившись Христос наименовал тебя Пантелеймоном, то есть всемилостивым, потому что дал тебе благодать всегда миловать всех притекающих к тебе в любых обстоятельствах и скорбях. Услышь нас, с верою и любовью прибегающих к тебе, святый великомученик, ибо ты от самого Спаса Христа всемилостивым был наречен, и в жизни своей земной одному врачевание, другому милостыню, иному утешение нескудно подавал, никого не отпуская от себя необлагодетельствованным. Так и ныне, не отринь и не оставь нас, святой Пантелеймон, но внемли и поспеши на помощь нам; от всякой скорби и болезни исцели и уврачуй, от бед и напастей освободи, и в сердца наши пролей утешение Божественное, чтобы бодры будучи телом и духом, прославили мы Спаса Христа во веки. Аминь.

Молитва четвертая

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго.
Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея и исцели мя, да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего.
Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь.

Молитва пятая

Святый великомучениче и целебниче Пантелеймоне! Моли Бога о нас (имена) и не допусти долее оставаться в ней болезням, коими болит душею и телом! Исцели те язвы и струпы, кои причинены нам страстями нашими.
Болим мы леностию и расслаблением исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам исцели ны. Болим, о святый Пантелеймоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим завистию, гордостию, надменностию, превозношением, при всей скудости и непотребстве исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержанностию, многоядением, сластолюбием исцели ны. Болим сонливостию, многословием, празднословием, осудливостью исцели ны, о святый Пантелеймоне!
Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов исцели ны. Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских исцели ны. Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия исцели ны, о милостиве!
От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывшая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие исцели ны, о святый Пантелеймоне! Все в нас болит. Немоществует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немоществует и тело наше все со всеми его членами.
Исцели ны, о святый Пантелеймоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятыя Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелясь твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеймоне, цельбоносную.Аминь.

Молитва благодарственная святому Пантелеймону (после исцеления)

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеймоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных! Достойно наречен еси Пантелеймоном, еже есть всемилостивый, яко приняв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная. Сего ради и мы, недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердие благодарим тя и Подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших.
Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ И ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕЙМОНУ

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и врачу́ благода́тный, ту́не подая́й неду́гующим исцеле́ния, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких бе́д и боле́зней свобожда́й на́с, любо́вию тебе́ зову́щих:
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Икос 1

А́нгела земна́го и небе́снаго челове́ка ве́мы тя́, сла́вный Пантелеи́моне: а́нгельскою бо непоро́чностию и му́ченичеством укра́шен, пресели́лся еси́ от земли́ на Не́бо, иде́же со а́нгелы и все́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о на́с, земны́х, почита́ющих тя́ зва́нии си́ми:
Ра́дуйся, све́тлосте благоче́стия; ра́дуйся, пресла́вный свети́льниче Це́ркве.
Ра́дуйся, му́чеников пречестны́х украше́ние; ра́дуйся, ве́рных в непоколеби́мом терпе́нии утвержде́ние.
Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная похвало́; ра́дуйся, побо́рниче Христо́в, в му́жестве неодоле́нный.
Ра́дуйся, произра́стший в ми́ре, преми́рен яви́выйся; ра́дуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртных.
Ра́дуйся, небожи́телю всеблаже́нный; ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмести́лище.
Ра́дуйся, и́мже ве́ра возвы́сися; ра́дуйся, и́мже пре́лесть низложи́ся.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 2

Ви́дя тя́ Влады́ка сосу́д избра́н, возлюби́ души́ твоея́ добро́ту. Ты́ бо земну́ю вся́кую сла́дость и сла́ву презре́в, венце́м му́ченическим возжеле́л еси́ украси́тися, уя́звлен Боже́ственною любо́вию, и вдохнове́нно поя́: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зум богодухнове́н име́я, о до́блий вои́телю Пантелеи́моне, изуми́л еси́ царя́ Максимиа́на му́жеством души́ твоея́ и словесы́, и́миже дерзнове́нно пропове́дал еси́ Христа́. Те́мже похваля́юще дерзнове́ние твое́, глаго́лем ти́ си́це:
Ра́дуйся, угро́зы Максимиа́на презре́вый; ра́дуйся, сове́том нечести́вых не покори́выйся.
Ра́дуйся, насажде́ние и́стиннаго богопочита́ния; ра́дуйся, искорене́ние де́монскаго служе́ния.
Ра́дуйся, неи́стовства мучи́телей изобличи́телю; ра́дуйся, и́дольския пре́лести низложи́телю.
Ра́дуйся, разгна́вый нечести́вых собо́рища; ра́дуйся, премени́вый тле́нная на Небе́сная.
Ра́дуйся, собесе́дниче невеще́ственных А́нгелов; ра́дуйся, сликовствова́телю многострада́льных святы́х.
Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся; ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 3

Си́лою Вы́шняго, дарова́нною тебе́, и кре́пким терпе́нием твои́м обезси́лил еси́ мучи́телеву де́рзость, му́жественный победоно́сче: огня́, звере́й, колеса́ не убоя́вся и мече́м усе́чен во главу́, вене́ц побе́ды прия́л еси́ от Христа́ Бо́га, взыва́я Ему́: Аллилу́ия.

Икос 3

Иму́щи оби́тель твоя́ вседрагу́ю главу́ твою́, богому́дрый страстоте́рпче, я́ко превели́кое сокро́вище, ра́дости исполня́ется о се́м и, любо́вию воспева́юще да́нную тебе́ от Бо́га благода́ть исцеле́ний, благода́рно зове́т ти́:
Ра́дуйся, Никомиди́и свети́льниче всесве́тлый; ра́дуйся, чту́щей тя́ оби́тели стра́же неусы́пный.
Ра́дуйся, и́мже охладе́ безбо́жие; ра́дуйся, и́мже возрасте́ богопозна́ние.
Ра́дуйся, све́тлая страстоте́рпцев сла́во; ра́дуйся, ра́достное правосла́вных слы́шание.
Ра́дуйся, исцеле́ний благода́тный исто́чниче; ра́дуйся, дарова́ний вели́ких вмести́лище.
Ра́дуйся, благово́нное ми́ро, облагоуха́ющее души́; ра́дуйся, я́ко помога́еши призыва́ющим тя́.
Ра́дуйся, слепы́м зре́ние дарова́вый; ра́дуйся, хромы́м благоше́ствие устро́ивый.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний многобо́жия одержи́м, нечести́вый ца́рь смути́ся, уви́дев от зави́ствовавших тебе́ враче́в, я́ко вся́кия неисце́льныя неду́ги цели́ши ты́ и́менем Христа́. Мы́ же, с весе́лием сла́вяще ди́внаго в тебе́ Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́шавше никомиди́йстии лю́дие о вели́ком сострада́нии твое́м к стра́ждущим и о безме́здном врачева́нии от вся́ких боле́зней, устреми́шася вси́ к тебе́, с ве́рою во врачу́ющую благода́ть, в тебе́ су́щую, и, прие́млюще ско́рая исцеле́ния от вся́ких боле́зней, прославля́ху Бо́га и тебе́ велича́ху, всеми́лостиваго цели́теля своего́, зову́ще ти́:
Ра́дуйся, пома́занный ми́ром благода́ти; ра́дуйся, хра́ме Бо́га освяще́нный.
Ра́дуйся, вели́кая благочести́вых сла́во; ра́дуйся, тве́рдая озлобля́емых стено́.
Ра́дуйся, му́дрых превосходя́й ра́зумом; ра́дуйся, ве́рных осиява́яй мы́сли.
Ра́дуйся, Боже́ственных даро́в прия́телище и многообра́зных на́м ми́лостей Госпо́дних исто́чниче; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче стра́ждущим.
Ра́дуйся, обурева́емых приста́нище; ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче.
Ра́дуйся, боля́щих ту́не врачу́яй; ра́дуйся, оби́льно исцеле́ния источа́яй.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 5

Чу́до пресла́вное сотвори́ с тобо́ю Госпо́дь, егда́ чрез служи́теля Своего́ Ермола́я призва́ тя́ в чу́дный Сво́й све́т. Ехи́дною бо ве́лиею угрызе́нно уме́ршее отроча́ по моли́тве твое́й ко Христу́ а́бие оживе́ и воста́ здра́во. Позна́в у́бо Жизнода́вца все́х И́стиннаго Бо́га, с тве́рдою ве́рою воззва́л еси́ Ему́: Аллилу́ия.

Икос 5

Узре́ све́т слепы́й, ему́же с призыва́нием и́мене Христо́ва прикосну́лся еси́ ты́, сла́вне. Ермола́ем бо пресви́тером просвеще́н, отри́нув оте́ческое многобо́жие, восприя́л еси́ ма́тернее благоче́стие, и́мже и отца́ просвети́л еси́. Сего́ ра́ди тебе́, сла́вному уго́днику Бо́жию и чу́дному врачу́, взыва́ем:
Ра́дуйся, к Бо́гу ве́лие раче́ние име́яй; ра́дуйся, присногоря́щий огню́ Боже́ственныя любве́.
Ра́дуйся, де́ятельный послу́шателю свяще́нных поуче́ний Ермола́я; ра́дуйся, после́довавый сове́там ма́тере твоея́ Евву́лы.
Ра́дуйся, я́ко вся́ разда́л еси́, да Христа́ приобря́щеши; ра́дуйся, любо́вь к ми́ру любо́вию Бо́жиею победи́вый.
Ра́дуйся, я́ко вме́сто сла́дких ми́ра за Христа́ лю́тая страда́ния прия́л еси́; ра́дуйся, я́ко о́бщник сотвори́лся еси́ Страсте́м Христо́вым.
Ра́дуйся, восторжествова́вый над все́ми страстьми́; ра́дуйся, украси́выйся благода́тным безстра́стием.
Ра́дуйся, исполня́яй ра́дости притека́ющия к тебе́; ра́дуйся, ту́не исцеля́яй все́х благода́тию Христо́вою.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 6

Пропове́дник и́стины яви́ся просвеще́нный тобо́ю теле́сне и душе́вне слепе́ц: подо́бно бо ева́нгельскому слепцу́, дерзнове́нно пред все́ми испове́да Све́та И́стиннаго Христа́, просвеща́юща вся́каго челове́ка, нечести́ваго же царя́ и бо́ги язы́ческия укори́в, чрез ме́чное усече́ние взы́де к немерца́ющему све́ту на Небеси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 6

С све́тлым лице́м предста́в суди́лищу царе́ву, дерзнове́нно взыва́л еси́, преблаже́нне, во услы́шание все́х: «Всецеле́бная си́ла моя́ и сла́ва — Христо́с е́сть, И́стинный Бо́г, Влады́ка все́х, ме́ртвыя воскреша́яй и вся́к неду́г отгоня́яй». За таково́е испове́дание ублажа́юще тя́, глаго́лем:
Ра́дуйся, уста́ громогла́сная Божества́ Христо́ва; ра́дуйся язы́че медото́чный, веща́яй Его́ домострои́тельство.
Ра́дуйся, вити́е превы́сшаго богосло́вия; ра́дуйся, се́ятелю му́дрый благоче́стия.
Ра́дуйся, сладкозву́чная ве́ры свире́ль; ра́дуйся, сла́вный пропове́дниче Правосла́вия.
Ра́дуйся, пре́жде сме́рти яви́вый ди́вная; ра́дуйся, по сме́рти соверша́яй чу́дная.
Ра́дуйся, зри́телю сла́вы Христо́вой; ра́дуйся, послу́шателю моля́щихся тебе́.
Ра́дуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующим; ра́дуйся, хода́таю бла́г почита́ющим па́мять твою́.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 7

Ми́ро излия́ся на ду́шу твою́, богому́дрый целе́бниче, от Уте́шителя Ду́ха; те́мже по сме́рти честны́я оста́нки твоя́, благоуха́нием свои́м страсте́й злосмра́дие отгоня́я, исцеле́ние подаю́т вопию́щим ве́рою Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 7

Егда́ узре́ша и́дольстии чти́тели многоле́тна разсла́блена, моли́твою твое́ю, свя́те, воздви́гнута и ходя́ща, мно́зи уве́роваша во Христа́; жрецы́ же бесо́встии, за́вистию снеда́еми, подвиго́ша царя́ на я́рость. Тебе́ у́бо неща́дно за Христа́ стру́жему и опаля́ему бы́вшу, со умиле́нием зове́м:
Ра́дуйся, наслажде́ния земна́я презре́вый; ра́дуйся, бла́г веще́ственных превы́сший.
Ра́дуйся, я́ко вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́л еси́; ра́дуйся, я́ко сла́ву скоротеку́щую с себе́ отря́сл еси́.
Ра́дуйся, неулови́м пребы́вый ловле́нии велиа́ра; ра́дуйся, победи́вый мучи́теля кова́рства.
Ра́дуйся, не пощади́вый за Христа́ жи́зни своея́; ра́дуйся, вра́г яви́выйся вражде́бныя пло́ти.
Ра́дуйся, многобо́жия широту́ утесни́вый; ра́дуйся, Боже́ственною си́лою и́долы попра́вый.
Ра́дуйся, остре́йшая стрело́, язвя́щая враги́; ра́дуйся, предста́телю, заступа́яй ве́рующия.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 8

Странноле́пно явля́шеся тебе́ Госпо́дь, ободря́я и соблюда́я в муче́ниих за и́мя Его́: во о́бразе бо пресви́тера Ермола́я, клоко́чущее о́лово, в не́же вве́ржен бы́л еси́, охлади́, и в мо́ри отреши́в ве́лий ка́мень от вы́и твоея́, изведе́ неврежде́нна на зе́млю. Ты́ же, па́ки предста́в пред царя́, торже́ственне пе́л еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 8

Ве́сь у́мне на Небеси́ водворя́яся, и ни́зу на земли́ су́щих не оставля́еши, сопребыва́я с на́ми всечестно́ю главо́ю твое́ю, вели́кий страстоте́рпче Христо́в, прие́мля от Го́спода и подая́ просвеще́ние и освяще́ние вопию́щим тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, прему́дрости Боже́ственныя испо́лненный; ра́дуйся, промышле́ния Бо́жия о на́с таи́нниче.
Ра́дуйся, богому́дренных умо́в услажде́ние; ра́дуйся, боголюби́вых ду́ш увеселе́ние.
Ра́дуйся, пресве́тлый Христо́в би́сере; ра́дуйся, освяще́нный душе́ю и те́лом.
Ра́дуйся, во дво́рех перворожде́нных на Небеси́ всели́выйся; ра́дуйся, в присноблаже́нных обита́яй черто́зех.
Ра́дуйся, све́та Тро́ическаго зри́телю; ра́дуйся, в моли́твах к Бо́гу те́плый о на́с предста́телю.
Ра́дуйся, просвеще́ние душа́м подава́яй; ра́дуйся, скорбя́щим утеше́ние низпосыла́яй.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 9

Вся́кое естество́ удиви́ся, Пантелеи́моне, сия́нию в тебе́ благода́ти и бога́тству доброде́телей: ангелоподо́бней чистоте́ твое́й, вели́кому му́жеству в лю́тых страда́ниях, кре́пкой любве́ ко Христу́ и мно́гому сострада́нию к лю́дем, в ни́хже твори́ши пресла́вная, во е́же пе́ти: Аллилу́ия.

Икос 9

Вити́я многовеща́нныя не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти боре́ния твоя́, сла́вный добропобе́дниче, ка́ко непобеди́мою си́лою Бо́жиею ю́ный ле́ты победи́ дре́вняго и иско́ннаго врага́ и посрами́ и́дольскую пре́лесть. Мы́ же, удивле́ния испо́лненнии, зове́м ти́:
Ра́дуйся, ра́достное зре́лище а́нгелов; ра́дуйся, благогове́йное удивле́ние челове́ков.
Ра́дуйся, кро́вь за Христа́ излия́вый и в сме́рти млеко́ источи́вый; ра́дуйся, те́ло за Него́ му́ченической сме́рти преда́вый.
Ра́дуйся, испове́дничества пра́вило; ра́дуйся, до́блий во́ине Царя́ царе́й.
Ра́дуйся, тьмы́ держа́вца победи́вый; ра́дуйся, побе́дою твое́ю Небе́сных и земны́х обвесели́вый.
Ра́дуйся, го́рняго ми́ра обита́телю блаже́нный; ра́дуйся, до́льняго ми́ра му́дрый стра́нниче.
Ра́дуйся, дре́во, украше́нное плода́ми благода́тных дарова́ний; ра́дуйся, нося́й добропобе́дныя ве́тви.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 10

Сострада́ния испо́лнен, я́ко и́стинный подража́тель Пода́теля ми́лости Го́спода, честны́й страда́льче, Пантелеи́моном (си́ е́сть, всеми́лостивым) от Него́ преимено́ван еси́, на вся́ притека́ющия к тебе́ ми́лость излива́я, ю́же и на́м неоску́дно источа́й, о тебе́ вопию́щим Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 10

Сте́ну тя́ тве́рду обре́т мучи́тель, ники́ими же му́ками победи́му, покуси́ся сокруши́ти кре́пость твою́ зубы́ звере́й и острия́ми мучи́лищнаго колеса́, оба́че и в се́м ничто́же у́спе: си́ла бо Христо́ва лю́тость звере́й укроти́, а стра́шное ко́ло, на не́мже обраща́емо бе́ те́ло твое́, а́бие сокруши́ся. Тебе́ у́бо, непобеди́мому страстоте́рпцу, зове́м:
Ра́дуйся, честно́е Христо́во избра́ние; ра́дуйся, непоро́чное Бо́гови благоуха́ние.
Ра́дуйся, тве́рдый адама́нте Це́ркве; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе, досяза́яй до Небесе́.
Ра́дуйся, зве́ри ви́димыя укроща́яй; ра́дуйся, драко́нов неви́димых сокруша́яй.
Ра́дуйся, обагре́нный твое́ю за Христа́ кро́вию, срастворе́нною млеко́м; ра́дуйся, неувяда́емыя прие́мый венцы́.
Ра́дуйся, ра́дость причини́вый А́нгелом и челове́ком; ра́дуйся, просла́вленный Бо́гом на Небеси́ и на земли́.
Ра́дуйся, небожи́телю, ликовству́яй с му́ченики; ра́дуйся, насыща́яйся лицезре́нием Христа́ пресла́дким.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 11

Пе́снь исхо́дную прино́сим твоему́ за Христа́ заколе́нию свяще́нному, в не́мже вме́сте с кро́вию млеко́ истече́ от тебе́, великому́чениче, и ма́сличина, под не́юже усе́чен бы́л еси́, испо́лнися цели́тельных плодо́в. Те́мже Христу́, ди́вно прославля́ющему сла́вящия Его́, те́пле вопие́м: Аллилу́ия.

Икос 11

Светоза́рная луча́ бы́л еси́, богому́дре, во тьме́ многобо́жия седя́щим, путеводя́щая к Со́лнцу Пра́вды Христу́ Бо́гу, Ему́же моли́ся, во све́те за́поведей Его́ при́сно пребыва́ти и на́м, сицева́я ра́достная тебе́ принося́щим:
Ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, на мы́сленной тве́рди блиста́ющая; ра́дуйся, луча́, христоимени́тым лю́дем светя́щая.
Ра́дуйся, та́инственно облистава́емый от Со́лнца Христа́; ра́дуйся, у́мне зе́млю обтека́яй.
Ра́дуйся, селе́ние кра́сное Пресвята́го Ду́ха; ра́дуйся, сосу́де пречестны́й, излива́яй исцеле́ния.
Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, ми́лости тезоимени́те.
Ра́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче; ра́дуйся, ве́чныя сла́вы соприча́стниче.
Ра́дуйся, предста́телю бе́дствующим в мо́ри жите́йстем; ра́дуйся, безсре́брениче, помога́яй призыва́ющим тя́ с ве́рою.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 12

Благода́ти оби́лие прия́л еси́, треблаже́нне, по оби́лию любве́ твоея́ ко Христу́ Бо́гу. И́же и яви́ тя́ многоцеле́бным исто́чником, безме́здно врачу́ющим душе́вныя и теле́сныя боле́зни притека́ющих к тебе́ с ве́рою и Бо́гу вопию́щих: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще многострада́льныя по́двиги твоя́ за Христа́, сла́вный страстоте́рпче, хва́лим долготерпе́ние твое́, ублажа́ем му́ченическую кончи́ну, почита́ем и свяще́нную па́мять твою́, засту́пниче на́ш и цели́телю, и в похвалу́ сицева́я тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, благоче́стия трубо́ благозву́чная; ра́дуйся, мечу́, посека́яй нече́стие.
Ра́дуйся, строга́нный на дре́ве за Распросте́ршаго ру́це Свои́ на дре́ве Кре́стнем; ра́дуйся, я́ко опаля́ем за Него́, пре́лести пе́щь погаси́л еси́.
Ра́дуйся, я́звами твои́ми враги́ уязви́вый; ра́дуйся, кро́вию твое́ю то́ки и́дольския кро́ве изсуши́вый.
Ра́дуйся, в кипя́щее о́лово вве́рженный за Христа́; ра́дуйся, погруже́нный за и́мя Его́ в вода́х морски́х.
Ра́дуйся, промышле́нием Бо́жиим неврежде́н в си́х пребы́вый; ра́дуйся, я́ко чрез о́гнь и во́ду муче́ния вше́л еси́ в поко́й небе́сный.
Ра́дуйся, излива́яй неизсяка́емыя струи́ ми́лости ве́рным; ра́дуйся, благосострада́тельный врачу́, исцеле́ния благода́тная подава́яй.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 13

О многострада́льный и преди́вный страстоте́рпче Христо́в и цели́телю на́ш Пантелеи́моне! Ми́лостиво прие́м сие́ ма́лое от на́с приноше́ние, от многообра́зных неду́гов исцели́ ны́ и предста́тельством твои́м сохрани́ от вра́г ви́димых и неви́димых и ве́чнаго муче́ния изба́витися на́м Го́спода умоли́, да во Ца́рствии Его́ вы́ну воспева́ем: Аллилу́ия.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

А́нгела земна́го и небе́снаго челове́ка ве́мы тя́, сла́вный Пантелеи́моне: а́нгельскою бо непоро́чностию и му́ченичеством укра́шен, пресели́лся еси́ от земли́ на Не́бо, иде́же со а́нгелы и все́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о на́с, земны́х, почита́ющих тя́ зва́нии си́ми:
Ра́дуйся, све́тлосте благоче́стия; ра́дуйся, пресла́вный свети́льниче Це́ркве.
Ра́дуйся, му́чеников пречестны́х украше́ние; ра́дуйся, ве́рных в непоколеби́мом терпе́нии утвержде́ние.
Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная похвало́; ра́дуйся, побо́рниче Христо́в, в му́жестве неодоле́нный.
Ра́дуйся, произра́стший в ми́ре, преми́рен яви́выйся; ра́дуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртных.
Ра́дуйся, небожи́телю всеблаже́нный; ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмести́лище.
Ра́дуйся, и́мже ве́ра возвы́сися; ра́дуйся, и́мже пре́лесть низложи́ся.
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Кондак 1

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и врачу́ благода́тный, ту́не подая́й неду́гующим исцеле́ния, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких бе́д и боле́зней свобожда́й на́с, любо́вию тебе́ зову́щих:
Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Икона Божией Матери Неопалимая Купина (молитва, величание, текст акафиста)

На любой праздник, когда кого-то поздравляем, мы желаем многого, но основным в этом списке постоянно выделяем здоровье. На свете нет полностью здоровых людей. Одна беда это физическая болезнь, другая – психологическая и умственная. Говорят, что здоровье не купить. А что же делать и как можно его улучшить? Его можно попросить. В самые сложные минуты и жизненные ситуации мы часто обращаемся к Господу и Его Угодникам.

Так, в ряду Святых есть особенный, к которому обращаются для избавления от болезней и для исцеления ран души. Зачастую акафист Святому Пантелеймону читают те люди, которые отчаялись в медицине и пытаются излечиться с помощью молитв к святому.

 Акафист Пантелеймону Целителю

За свою веру он потерпел гонения и принял страшную смерть. По данным жития святого известно, что он родился в семье известного человека, который был язычником. В свою очередь мать исповедовала христианство. При рождении его нарекли именем Пантолеон. Имя Пантелеймон он получил при входе в христианство. Мать старалась растить мальчика в христианской вере, но так как рано умерла, то его воспитание начал заниматься отец.

Он всякими способами пытался навернуть его в язычничество.  Будущий святой получил хорошее образование на тот момент. Даже сам Царь Максимилиан обратил на него внимание и хотел сделать своим придворным врачом. Но также этот правитель был известен тем, что занимался гонением христиан.

Однажды Пантелеймон встретился со старцем Ермолаем. Они подолгу беседовали на различные темы. Особенно их увлекало христианство. И старец отметил у юноши определенный дар исцеления. Парень хотел проверить это на деле, но никак не получалось. Однажды он шел по улице и увидел мертвого мальчика, которого укусила ехидна. Она была рядом с ребенком.

Сначала он испугался, но затем начал молится. Он дал обет, что если ребенок выживет, а ехидна умрет, то он станет помогать людям. Так и произошло. С тех пор он словом Божим и молитвой помогал людям. Многие ходили только к нему, за что он попал в немилость к лекарям. Решив отомстить, они сделали на него донос Царю и тот приказал схватить его. Ему был дан выбор: смерть или принятие язычества. Но Пантелеймон не отказался.

Его истязали продолжительное время и в конце обезглавили. Прожил он не долгую жизнь. Именно поэтому на иконах он изображен в образе молодого юноши.

Видео молитва:

Заступнику и Целителю молятся:

  • О здравии болящего;
  • Об исцелении душевно больных;
  • Для облегчения страданий.

Зачастую обращаясь к Святому с прошением о даровании  здоровья люди сами молятся,  или просят священников прочитать акафист о здравии Пантелеймону. Считается, что именно он поможет решить все проблемы со здоровьем.А вот и сам текст молитвенного песнопения:

Кондак 1

Из­бра́н­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в и вра­чу́ бла­го­да́т­ный, ту́­не по­да­я́й не­ду́­гую­щим ис­це­ле́­ния, пе́снь­ми вос­хва­ля́­ем тя, за­сту́п­ни­ка на́­ше­го. Ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких бед и бо­ле́з­ней сво­бож­да́й нас, лю­бо́­вию те­бе́ зо­ву́­щих: Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Икос 1

А́н­ге­ла зем­на́­го и не­бе́с­на­го че­ло­ве́­ка ве́­мы тя, сла́в­ный Пан­те­леи́­мо­не: а́н­гель­скою бо не­по­ро́ч­нос­тию и му́­че­ни­чест­вом укра­ше́н, пре­се­ли́л­ся еси́ от зем­ли́ на Не́­бо, иде́­же со А́н­ге­лы и все́­ми свя­ты́­ми пред­стоя́ Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы, мо­ли́­ся о нас, зем­ны́х, по­чи­та́ю­щих тя зва́­нии си́­ми:

Ра́­дуй­ся, све́т­лос­те бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, пре­сла́в­ный све­ти́ль­ни­че Це́рк­ве. Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­ков пре­чест­ны́х укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, ве́р­ных в не­по­ко­ле­би́­мом тер­пе́­нии утвер­жде́­ние. Ра́­дуй­ся, ю́нос­ти пре­из­ря́д­ная по­хва­ло́; ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че Хрис­то́в, в му́­же­стве не­одо­ле́н­ный. Ра́­дуй­ся, про­из­ра́ст­ший в ми́­ре, пре­ми́­рен яви́­вый­ся; ра́­дуй­ся, а́н­ге­ле во пло́­ти, пре­вос­хо­дя́й сме́рт­ных. Ра́­дуй­ся, не­бо­жи́­те­лю все­бла­же́н­ный; ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­на­го ра́­зу­ма вмес­ти́­ли­ще. Ра́­дуй­ся, и́м­же ве́­ра воз­вы́­си­ся; ра́­дуй­ся, и́м­же пре́­лесть низ­ло­жи́­ся. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 2

Ви́­дя тя Вла­ды́­ка со­су́д из­бра́н, воз­лю­би́ ду́­ши тво­е́й доб­ро́­ту. Ты бо зем­ну́ю вся́­кую сла́­дость и сла́­ву пре­зре́в, вен­це́м му́­че­ни­чес­ким воз­же­ле́л еси́ укра­си́­ти­ся, уя́зв­лен Бо­же́­ствен­ною лю­бо́­вию, и вдох­но­ве́н­но поя́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Полезные статьи:

Молитва от сглаза и зависти злых людей

Практически каждый человек на своем жизненном пути может повстречать «небезразличных» людей к чужому счастью и успеху, причем такие завистники, зложелатели и другие плохие люди могут встретиться человеку абсолютно везде. В наше время мало кто из людей способен завидоват…

Читайте далееМолитва от страха, тревоги и боязни

В мире нет людей, которые никогда в жизни не чувствовали страх, тревогу, боязнь, волнение или иные подобные чувства. Что заложено в понятии страх? Тут мы увидим, что в этом понятие заложено много ложных чувств и для него совершенно нет никаких причин.Перед страхом все люди ра…

Читайте далее

Мира Вам! Благодарим, что дочитали до этого места. Хотим Вам рассказать, что у нас есть благотворительный кошелек, собираем денежные средства на нужды болящих и детей с домов интернатов. Являемся кураторами школы интерната для детей с недостатком речи. Уже помогли/помогаем разным людям и они очень благодарны за помощь. Если есть возможность внести вклад( хотя бы 100-200 рублей) будем благодарны! Ангела Хранителя Вам!

Ра́­зум бо­го­духнове́н име́я, о до́б­лий вои́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не, изу­ми́л еси́ ца­ря́ Мак­си­миа́­на му́­же­ством ду́­ши твоея́ и сло­ве­сы́, и́ми­же дерз­но­ве́н­но про­по­ве́­дал еси́ Хри­ста́. Те́м­же по­хва­ля́ю­ще дерз­но­ве́­ние твое́, гла­го́­лем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, угро́­зы Мак­си­миа́­на пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, со­ве́­том не­чес­ти́­вых не по­ко­ри́­вый­ся. Ра́­дуй­ся, на­са­жде́­ние и́с­тин­на­го бо­го­почита́ния; ра́­дуй­ся, ис­ко­ре­не́­ние де́­мон­ско­го слу­же́­ния. Ра́­дуй­ся, не­и́с­тов­ства му­чи́­те­лей изобли­чи́­те­лю; ра́­дуй­ся, и́дольс­кия пре́­лес­ти низ­ло­жи́­те­лю. Ра́­дуй­ся, раз­гна́­вый не­чес­ти́­вых со­бо́­ри­ща; ра́­дуй­ся, пре­ме­ни́­вый тле́н­ная на не­бе́с­ная. Ра́­дуй­ся, со­бе­се́д­ни­че не­ве­ще́ст­вен­ных А́н­ге­лов; ра́­дуй­ся, сли­ков­ство­ва́­те­лю мно­го­стра­да́ль­ных свя­ты́х. Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ по­сра­ми́­ся; ра́­дуй­ся, и́м­же Хрис­то́с про­сла́­ви­ся. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 3

Си́­лою Вы́ш­ня­го, да­ро­ва́н­ною те­бе́, и кре́п­ким тер­пе́­ни­ем тво­и́м обез­си́­лил еси́ му­чи́­те­ле­ву де́р­зость, му́­же­ствен­ный по­бе­до­но́с­че: ог­ня́, зве­ре́й, ко­ле­са́ не убо­я́в­ся и ме­че́м усе­че́н во гла­ву́, ве­не́ц по­бе́­ды при­я́л еси́ от Хри­ста́ Бо́­га, взы­ва́я Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́­щи оби́­тель твоя́ все­дра­гу́ю гла­ву́ твою́, бо­го­му́дрый стра­сто­те́рп­че, я́ко пре­ве­ли́­кое со­кро́­ви­ще, ра́­дос­ти ис­пол­ня́­ет­ся о сем и, лю­бо́­вию вос­пе­ва́ющи да́н­ную те­бе́ от Бо́­га бла­го­да́ть ис­це­ле́­ний, бла­го­да́р­но зо­ве́т ти:

Ра́­дуй­ся, Ни­ко­ми­ди́и све­ти́ль­ни­че все­све́т­лый; ра́­дуй­ся, чту́­щей тя оби́­те­ли стра́­же не­усы́п­ный. Ра́­дуй­ся, и́м­же охла­де́ без­бо́­жие; ра́­дуй­ся, и́м­же воз­рас­те́ бо­го­позна́ние. Ра́­дуй­ся, све́т­лая стра­сто­те́рп­цев сла́­во; ра́­дуй­ся, ра́­дост­ное пра­во­сла́в­ных слы́­ша­ние. Ра́­дуй­ся, ис­це­ле́­ний бла­го­да́т­ный ис­то́ч­ни­че; ра́­дуй­ся, да­ро­ва́­ний ве­ли́­ких вмес­ти́­ли­ще. Ра́­дуй­ся, бла­го­во́н­ное ми́­ро, обла­го­уха́ю­щее ду́­ши; ра́­дуй­ся, я́ко по­мо­га́е­ши при­зы­ва́­ющим тя. Ра́­дуй­ся, сле­пы́м зре́­ние да­ро­ва́­вый; ра́­дуй­ся, хро­мы́м бла­го­ше́ст­вие устро́­ивый. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 4

Бу́­рею по­мыш­ле́­ний мно­го­бо́­жия одер­жи́м, не­чес­ти́­вый царь сму­ти́­ся, уве́­дев от за­ви́ст­во­вав­ших те­бе́ вра­че́в, я́ко вся́­кия не­ис­це́ль­ныя не­ду́­ги це­ли́­ши ты и́ме­нем Хри­ста́. Мы же, с ве­се́­ли­ем сла́­вя­ще ди́в­на­го в те­бе́ Бо́­га, во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше ни­ко­ми­ди́й­стии лю́­дие о ве­ли́­ком со­стра­да́­нии тво­е́м к стра́­жду­щим и о без­ме́зд­ном вра­че­ва́­нии от вся́­ких бо­ле́з­ней, устре­ми́­ша­ся вси к те­бе́, с ве́­рою во вра­чу́ю­щую бла­го­да́ть, в те­бе́ су́­щую, и, при­е́м­лю­ще ско́­рая ис­це­ле́­ния от вся́­ких бо­ле́з­ней, про­сла­вля́­ху Бо́­га и те­бе́ ве­ли­ча́­ху, все­ми́­ло­сти­ва­го це­ли́­те­ля сво­его́, зо­ву́­ще ти:

Ра́­дуй­ся, по­ма́­зан­ный ми́­ром бла­го­да́­ти; ра́­дуй­ся, хра́­ме Бо́­га освя­ще́н­ный. Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кая бла­го­чес­ти́­вых сла́­во; ра́­дуй­ся, тве́р­дая озло­бля́е­мых сте­но́. Ра́­дуй­ся, му́д­рых пре­вос­хо­дя́й ра́­зу­мом; ра́­дуй­ся, ве́р­ных осия­ва́­яй мы́с­ли. Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­ных да­ро́в при­я́те­ли­ще и мно­го­об­ра́з­ных нам ми́­лос­тей Гос­по́д­них ис­то́ч­ни­че; ра́­дуй­ся, ско́­рый по­мо́щ­ни­че стра́­жду­щим. Ра́­дуй­ся, обу­ре­ва́­емых при­ста́­ни­ще; ра́­дуй­ся, за­блу́жд­ших на­ста́в­ни­че. Ра́­дуй­ся, бо­ля́­щих ту́­не вра­чу́яй; ра́­дуй­ся, оби́ль­но ис­це­ле́­ния ис­то­ча́­яй. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 5

Чу́­до пре­сла́в­ное со­тво­ри́ то­бо́ю Гос­по́дь, ег­да́ чрез слу­жи́­те­ля Сво­его́ Ермо­ла́я при­зва́ тя в чу́д­ный Свой свет. Ехи́д­ною бо ве́­лиею угры­зе́н­но уме́р­шее от­ро­ча́ по мо­ли́т­ве тво­е́й ко Хри­сту́ а́бие ожи­ве́ и вос­та́ здра́­во. По­зна́в у́бо Жиз­но­да́в­ца всех И́с­тин­на­го Бо́­га, с тве́р­дою ве́­рою воз­зва́л еси́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Узре́ свет сле­пы́й, ему́­же с при­зы­ва́­нием име́­не Хри­сто́­ва при­кос­ну́л­ся еси́ ты, сла́в­не. Ермо­ла́­ем бо пре­сви́­те­ром про­све­ще́н, отри́­нув оте́­чес­кое мно­го­бо́­жие, вос­при­я́л еси́ ма́­тер­нее бла­го­че́с­тие, и́м­же и от­ца́ про­све­ти́л еси́. Се­го́ ра́­ди те­бе́, сла́в­но­му уго́д­ни­ку Бо́­жию и чу́д­ному вра­чу́, взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, к Бо́­гу ве́­лие ра­че́­ние име́яй; ра́­дуй­ся, при­сно­го­ря́­щий ог­ню́ бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́. Ра́­дуй­ся, де́я­тель­ный по­слу́­ша­те­лю свя­ще́н­ных по­уче́­ний Ермо­ла́я; ра́­дуй­ся, по­сле́­до­ва­вый со­ве́­там ма́­те­ре тво­е́й Ев­ву́­лы. Ра́­дуй­ся, я́ко вся раз­да́л еси́, да Хри­ста́ при­об­ря́­ще­ши; ра́­дуй­ся, лю­бо́вь к ми́­ру лю­бо́­вию Бо́­жиею по­бе­ди́­вый. Ра́­дуй­ся, я́ко вме́с­то сла́д­ких ми́­ра за Хри­ста́ лю́­тая стра­да́­ния при­я́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко о́б­щник со­тво­ри́л­ся еси́ Стра­сте́м Хри­сто́­вым. Ра́­дуй­ся, вос­тор­жест­во­ва́­вый над все́­ми страсть­ми́; ра́­дуй­ся, укра­си́­вый­ся бла­го­да́т­ным без­стра́­сти­ем. Ра́­дуй­ся, ис­пол­ня́­яй ра́­дос­ти при­те­ка́­ющия к те­бе́; ра́­дуй­ся, ту́­не исцеля́яй всех бла­го­да́­тию Хри­сто́­вою. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник и́с­ти­ны яви́­ся про­све­ще́н­ный то­бо́ю те­ле́с­не и ду­ше́в­не сле­пе́ц: по­до́б­но бо ева́н­гельс­ко­му слеп­цу́, дерз­но­ве́н­но пред все́­ми ис­по­ве́да Све́­та И́с­тин­на­го, Хри­ста́, про­све­ща́­юща вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, не­чес­ти́­ва­го же ца­ря́ и бо́­ги язы́­чес­кия уко­ри́в, чрез ме́ч­ное усе­че́­ние взы́­де к не­мер­ца́ю­ще­му све́­ту на Не­бе­си́ пе́­ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

С све́т­лым ли­це́м пред­ста́в су­ди́­ли­щу ца­ре́­ву, дерз­но­ве́н­но взы­ва́л еси́, пре­бла­же́н­не, во услы́­ша­ние всех: все­це­ле́б­ная си́­ла моя́ и сла́­ва Хрис­то́с есть, И́с­тин­ный Бог, Вла­ды́­ка всех, ме́рт­выя воскре­ша́­яй и всяк не­ду́г от­го­ня́­яй. За та­ко­во́е ис­по­ве́­да­ние убла­жа́­юще тя, гла­го́­лем:

Ра́­дуй­ся, ус­та́ гро­мо­гла́с­ная Бо­же­ства́ Хри­сто́­ва; ра́­дуй­ся, язы́­че ме­до­то́ч­ный, ве­ща́яй Его́ до­мо­строи́­тель­ство. Ра́­дуй­ся, ви­ти́е пре­вы́с­ша­го бо­го­сло́вия; ра́­дуй­ся, се́я­те­лю му́д­рый бла­го­че́с­тия. Ра́­дуй­ся, слад­ко­зву́ч­ная ве́­ры сви­ре́ль; ра́­дуй­ся, сла́в­ный про­по­ве́д­ни­че Пра­во­сла́­вия. Ра́­дуй­ся, пре́ж­де сме́р­ти яви́­вый ди́в­ная; ра́­дуй­ся, по сме́р­ти со­вер­ша́­яй чу́д­ная. Ра́­дуй­ся, зри́­те­лю сла́­вы Хри­сто́­вой; ра́­дуй­ся, по­слу́­ша­те­лю мо­ля́­щих­ся те­бе́. Ра́­дуй­ся, по­да́­те­лю ми́­лос­ти той тре́­бую­щим; ра́­дуй­ся, хо­да́­таю благ по­чи­та́ю­щим па́­мять твою́. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 7

Ми́­ро из­лия́­ся на ду́­шу твою́, бо­го­му́дрый це­ле́б­ни­че, от Уте́­ши­те­ля Ду́­ха; те́м­же по сме́р­ти чест­ны́я мо́­щи твоя́, бла­го­уха́­ни­ем сво­и́м страс­те́й зло­смра́­дие от­го­ня́я, ис­це­ле́­ние по­да­ю́т во­пию́­щим ве́­рою Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ег­да́ узре́­ша и́дольс­тии чти́­те­ли мно­го­ле́т­на раз­сла́б­лен­на, мо­ли́т­вою твое́ю, свя́­те, воз­дви́г­ну­та и хо­дя́­ща, мно́­зи уве́­ро­ва­ша во Хри­ста́; жре­цы́ же бе­со́в­стии, за́­вис­тию сне­да́­еми, по­дви­го́ша ца­ря́ на я́рость. Те­бе́ у́бо не­ща́д­но за Хри­ста́ стру́­же­му и опа­ля́е­му бы́в­шу, со уми­ле́­нием зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, на­слаж­де́­ния зем­на́я пре­зре́­вый; ра́­дуй­ся, благ ве­ще́ст­вен­ных пре­вы́с­ший. Ра́­дуй­ся, я́ко вся крас­на́я ми́­ра се­го́ ни во что же вме­ни́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко сла́­ву ско­ро­те­ку́­щую с се­бе́ отря́сл еси́. Ра́­дуй­ся, не­уло­ви́мь пре­бы́­вый лов­ле́­нии Ве­лиа́­ра; ра́­дуй­ся, по­бе­ди́­вый му­чи́­те­лей ко­ва́р­ства. Ра́­дуй­ся, не по­ща­ди́­вый за Хри­ста́ жи́з­ни свое́й; ра́­дуй­ся, враг яви́­вый­ся враж­де́б­ныя пло́­ти. Ра́­дуй­ся, мно­го­бо́­жия ши­ро­ту́ утес­ни́­вый; ра́­дуй­ся, бо­же́­ствен­ною си́­лою и́до­лы по­пра́­вый. Ра́­дуй­ся, остре́й­шая стре­ло́, яз­вя́­щая вра­ги́; ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю, зас­ту­па́яй ве́­рую­щия. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 8

Стран­но­ле́п­но явля́­ше­ся те­бе́ Гос­по́дь, обод­ря́я и со­блю­да́я в му­че́­ни­их за и́мя Его́: во о́б­ра­зе бо пре­сви́­те­ра Ермо­ла́я, кло­ко́­чу­щее оло́­во, в не́­же ввер­жен был еси́, охла­ди́, и в мо́­ри от­ре­ши́в ве́­лий ка́­мень от вы́и тво­е́й, из­ве­де́ не­вреж­де́н­на на зе́м­лю. Ты же, па́­ки пред­ста́в пред ца­ря́, тор­же́ст­вен­не пел еси́ Хри­сту́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь у́м­не на Не­бе­си́ во­дво­ря́л­ся, и ни́зу на зем­ли́ су́­щих не ос­тав­ля́­еши, со­пре­бы­ва́я с на́­ми все­чест­но́ю гла­во́ю твое́ю, ве­ли́­кий стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в, при­е́м­ля от Го́с­по­да и по­дая́ про­све­ще́­ние и ос­вя­ще́­ние во­пию́­щим те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сте бо­же́ст­вен­ныя ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, про­мыш­ле́­ния Бо́­жия о нас таи́н­ни­че. Ра́­дуй­ся, бо­го­му́дренных умо́в услаж­де́­ние; ра́­дуй­ся, бо­го­люби́вых душ уве­се­ле́­ние. Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лый Хрис­то́в би́­се­ре; ра́­дуй­ся, освя­ще́н­ный ду­ше́ю и те́­лом. Ра́­дуй­ся, во дво́­рех пер­во­ро­жде́н­ных на Не­бе­си́ все­ли́­вый­ся; ра́­дуй­ся, в при­сно­бла­же́н­ных оби­та́­яй чер­то́­зех. Ра́­дуй­ся, све́­та Тро́и­чес­ка­го зри́­те­лю; ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах к Бо́­гу те́п­лый о нас пред­ста́­те­лю. Ра́­дуй­ся, про­све­ще́­ние ду­ша́м по­да­ва́­яй; ра́­дуй­ся, скор­бя́­щим уте­ше́­ние низ­по­сы­ла́­яй. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ уди­ви́­ся, Пан­те­леи́­мо­не, сия́­нию в те­бе́ бла­го­да́­ти и бо­га́т­ству доб­ро­де́­те­лей: ан­ге­ло­по­до́б­ней чис­то­те́ тво­е́й, ве­ли́­кому му́­же­ству в лю́­тых стра­да́­ни­ях, кре́п­кой люб­ве́ ко Хри­сту́ и мно́­го­му со­стра­да́­нию к лю́­дем, в ни́х­же тво­ри́­ши пре­сла́в­ная, во е́же пе́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не воз­мо́­гут по до­стоя́­нию вос­хва­ли́­ти бо­ре́­ния твоя́, сла́в­ный доб­ро­по­бе́д­ни­че, ка́­ко не­по­бе­ди́­мою си́­лою Бо́­жиею ю́ный ле́­ты по­бе­ди́ дре́в­ня­го ис­ко́н­на­го вра­га́ и по­сра­ми́ и́доль­скую пре́­лесть. Мы же, уди­вле́­ния ис­по́л­нен­нии, зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, ра́­дост­ное зре́­ли­ще А́н­ге­лов; ра́­дуй­ся, бла­го­го­ве́й­ное удив­ле́­ние че­ло­ве́­ков. Ра́­дуй­ся, кровь за Хри­ста́ из­лия́­вый и в сме́р­ти мле́­ко ис­то­чи́­вый; ра́­дуй­ся, те́­ло за Не­го́ му́­че­ни­чес­кой сме́р­ти пре­да́­вый. Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­чест­ва пра́­ви­ло; ра́­дуй­ся, до́б­лий во́и­не Ца­ря́ ца­ре́й. Ра́­дуй­ся, тьмы дер­жа́в­ца по­бе­ди́­вый; ра́­дуй­ся, по­бе́­дою твое́ю не­бе́с­ных и зем­ны́х об­ве­се­ли́­вый. Ра́­дуй­ся, Го́р­ня­го ми́­ра оби­та́­те­лю бла­же́н­ный; ра́­дуй­ся, до́ль­ня­го ми́­ра му́д­рый стра́н­ни­че. Ра́­дуй­ся, дре́­во, укра́­шен­ное пло­да́­ми бла­го­да́т­ных да­ро­ва́­ний; ра́­дуй­ся, но­ся́й доб­ро­по­бе́д­ныя ве́т­ви. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 10

Со­стра­да́­ния ис­по́л­нен, я́ко и́с­тин­ный под­ра­жа́­тель По­да́­те­ля ми́­лос­ти Го́с­по­да, чест­ны́й стра­да́ль­че, Пан­те­леи́­мо­ном (си есть, все­ми́­ло­сти­вым) от Не­го́ пре­име­но́­ван еси́, на вся при­те­ка́­ющия к те­бе́ ми́­лость из­ли­ва́я, ю́же и нам не­ос­ку́д­но ис­т­оча́й, о те­бе́ во­пию́­щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте́­ну тя тве́р­ду об­ре́т му­чи́­тель, ни­ки́и­ми же му́­ка­ми по­бе­ди́­му, по­ку­си́­ся со­кру­ши́­ти кре́­пость твою́ зу­бы́ зве­ре́й и острия́­ми му­чи́­лищ­на­го ко­ле­са́, оба́­че и в сем ни­что́же успе́: си́­ла бо Хри­сто́­ва лю́­тость зве­ре́й укро­ти́, а стра́ш­ное ко́­ло, на не́м­же обра­ща́­емо бе те́­ло твое́, а́бие со­кру­ши́ся. Те­бе́ у́бо не­по­бе­ди́­мо­му стра­сто­те́рп­цу зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, чест­но́е Хрис­то́­во из­бра́­ние; ра́­дуй­ся, не­по­ро́ч­ное Бо́­го­ви бла­го­уха́­ние. Ра́­дуй­ся, тве́р­дый ада­ма́н­те Це́рк­ве; ра́­дуй­ся, не­по­ко­ле­би́­мый сто́л­пе, до­ся­за́яй до Не­бе­се́. Ра́­дуй­ся, зве́­ри ви́­ди­мыя укро­ща́­яй; ра́­дуй­ся, дра­ко́­нов не­ви́­ди­мых со­кру­ша́яй. Ра́­дуй­ся, обаг­ре́н­ный твое́ю за Хри­ста́ кро́­вию, сраст­во­ре́н­ною мле́­ком; ра́­дуй­ся, не­увя­да́­емыя при­е́мый вен­цы́. Ра́­дуй­ся, ра́­дость при­чи­ни́­вый А́н­ге­лом и че­ло­ве́­ком; ра́­дуй­ся, про­сла́в­лен­ный Бо́­гом на Не­бе­си́ и на зем­ли́. Ра́­дуй­ся, не­бо­жи́­те­лю, ли­ков­ству́­яй с му́­че­ни­ки; ра́­дуй­ся, на­сы­ща́­яй­ся ли­це­зре́­ни­ем Хри­ста́ пре­сла́д­ким. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 11

Песнь ис­хо́д­ную при­но́­сим тво­ему́ за Хри­ста́ за­ко­ле́­нию свя­ще́н­но­му, в не́м­же вме́с­те с кро́­вию мле́­ко ис­те­че́ от те­бе́, ве­ли­ко­му́­че­ни­че, и ма́с­ли­ни­чи­на, под не́ю­же усе­че́н был еси́, ис­по́л­ни­ся це­ли́­тель­ных пло­до́в. Те́м­же Хри­сту́, ди́в­но про­слав­ля́­юще­му сла́­вя­щия Его́, те́п­ле во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­за́р­ная лу­ча́ был еси́, бо­го­му́д­ре, во тьме мно­го­бо́­жия се­дя́­щим, пу­те­во­дя́­щая к Со́лн­цу Пра́в­ды Хри­сту́ Бо́­гу, Ему́­же мо­ли́­ся, во све́­те за́­по­ве­дей Его́ при́с­но пре­бы­ва́­ти и нам, си­це­ва́я ра́­дост­ная те­бе́ при­но­ся́­щим:

Ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая звез­до́, на мы́с­лен­ней тве́р­ди бли­ста́ю­щая; ра́­дуй­ся, лу­чу́, хри­сто­име­ни́­тым лю́­дем све­тя́­щая. Ра́­дуй­ся, та́ин­ствен­но обли­ста­ва́е­мый от Со́лн­ца Хри­ста́; ра́­дуй­ся, у́м­не зе́м­лю обте­ка́яй. Ра́­дуй­ся, се­ле́­ние кра́с­ное Пре­свя­та́­го Ду́­ха; ра́­дуй­ся, со­су́­де пре­чест­ны́й, из­ли­ва́­яй ис­це­ле́­ния. Ра́­дуй­ся, чис­то­ты́ со­кро́­ви­ще; ра́­дуй­ся, ми́­лос­ти те­зо­име­ни́­те. Ра́­дуй­ся, Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го нас­ле́д­ни­че; ра́­дуй­ся, ве́ч­ныя сла́­вы со­при­ча́ст­ни­че. Ра́­дуй­ся, пред­ста́­те­лю бе́д­ствую­щим в мо́­ри жи­те́й­стем; ра́­дуй­ся, без­сре́­бре­ни­че, по­мо­га́­яй при­зы­ва́­ющим тя с ве́­рою. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти оби́­лие при­я́л еси́, тре­бла­же́н­не, по оби́­лию люб­ве́ твоея́ ко Хри­сту́ Бо́­гу, И́же и яви́ тя мно­го­це­ле́б­ным ис­то́ч­ни­ком, без­ме́зд­но вра­чу́ю­щим ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя бо­ле́з­ни при­те­ка́ю­щих к те­бе́ с ве́­рою и Бо́­гу во­пию́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще мно­го­стра­да́ль­ныя по́д­ви­ги твоя́ за Хри­ста́, сла́в­ный стра­сто­те́рп­че, хва́­лим дол­го­тер­пе́­ние твое́, убла­жа́­ем му́­че­ни­чес­кую кон­чи́­ну, по­чи­та́­ем и свя­ще́н­ную па́­мять твою́, зас­ту́п­ни­че наш и це­ли́­те­лю, и в по­хва­лу́ си­це­ва́я те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия тру­бо́ бла́­го­зву́ч­ная; ра́­дуй­ся, ме­чу́, по­се­ка́­яй не­че́с­тие. Ра́­дуй­ся, стро­га́н­ный на дре́­ве за Рас­про­сте́р­ша­го ру́­це Свои́ на дре́­ве Кре́ст­нем; ра́­дуй­ся, я́ко опа­ля́­емь за Не­го́, пре́­лес­ти пещь по­га­си́л еси́. Ра́­дуй­ся, я́з­вами тво­и́ми вра­ги́ уяз­ви́­вый; ра́­дуй­ся, кро́­вию твое́ю то́­ки и́дольс­кия кро́­ве из­су­ши́­вый. Ра́­дуй­ся, в ки­пя́­щее оло́­во вве́р­жен­ный за Хри­ста́; ра́­дуй­ся, по­гру­же́н­ный за и́мя Его́ в во­да́х мор­ски́х. Ра́­дуй­ся, про­мыш­ле́­ни­ем Бо́­жи­им не­вреж­де́н в сих пре­бы́­вый; ра́­дуй­ся, я́ко чрез огнь и во́­ду му­че́­ний вшел еси́ в по­ко́й Не­бе́с­ный. Ра́­дуй­ся, из­ли­ва́­яй не­из­ся­ка́­емыя струй ми́­лос­ти ве́р­ным; ра́­дуй­ся, бла­го­со­стра­да́­тель­ный вра­чу́, ис­це­ле́­ния бла­го­да́ть по­да­ва́­яй. Ра́­дуй­ся, ве­ли­ко­му́­че­ни­че и це­ли́­те­лю Пан­те­леи́­мо­не.

Кондак 13

О мно­го­стра­да́ль­ный и пре­ди́в­ный стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в и це­ли́­те­лю наш Пан­те­леи́­мо­не! Ми́­ло­сти­во при­е́м сие́ ма́­лое от нас при­но­ше́­ние, от мно­го­об­ра́з­ных не­ду́­гов ис­це­ли́ ны и пред­ста́­тель­ством тво­и́м со­хра­ни́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых и ве́ч­на­го му­че́­ния из­ба́­вит­ся нам Го́с­по­да умо­ли́, да во Ца́рст­вии Его́ вы́­ну вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1.

Господь всегда с Вами!

Смотрите так же и видео с акафистом Святому Пантелеймону Целителю:

акафист святому пантелеймону целителю

Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда будущий великомученик был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина и стал известен императору Максимиану (284-305), который захотел видеть его при своем дворе.

В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая.

Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с именем Пантелеимон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и когда отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с прозревшим слепцом.

После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к святому Пантелеимону.

Из зависти врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам.

Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Великомученика Пантелеимона повесили на дереве и рвали железными когтями, обжигали свечами, потом растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Во всех истязаниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора.

В то же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою веру во Спасителя и были обезглавлены (сведения о них помещены 26 июля).

По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать: “Велик Бог христианский!” Разъяренный Максимиан приказал воинам рубить мечами всех, кто славил Имя Христово, а великомученику Пантелеимону отрубить голову.

Святого привели на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на колени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его.

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами († 305). Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан видели его казнь и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни, страданиях и кончине святого великомученика.

Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя великомученика Пантелеимона.

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с ХII века. Князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение великомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением святого он остался жив в войну 1151 года. В день памяти великомученика Пантелеимона русские войска одержали две морские победы над шведами (в 1714 году при Гангаузе, в 1720 году при Гренгаме).

Великомученик и целитель Пантелеимон
Великомученик Пантелеимон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит “лев во всем”. Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон, то есть “всемилостивый”, раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.

Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.

Великомученик и целитель Пантелеимон
День памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона в Русской обители на Афоне является храмовым праздником. Предпразднство начинается за 8 дней до праздника, в которые после вечерни поются молебные каноны на 8 гласов, причем для каждого дня имеется особый канон. Второй день праздника – ктиторский день. В самый день праздника после вечерни соборне совершается панихида по почившим строителям и благодетелям обители, освящается и раздается коливо (кутия). Припевы на 9-й песни канона великомученику и целителю Пантелеимону по рукописной афонской службе напечатаны в “Журнале Московской Патриархии” (1975, № 3, с. 45-47).

Акафист великомученику и целителю Пантелеимону

Кондак 1

Избранный страстотерпче Христов и врачу благодатный, туне подаяй недугующим исцеления, песньми восхваляем тя, заступника нашего. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней свобождай нас, любовию тебе зовущих: Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Икос 1

Ангела земнаго и небеснаго человека вемы тя, славный Пантелеимоне: ангельскою бо непорочностию и мученичеством украшен, преселися еси от земли на Небо, идеже со Ангелы и всеми святыми предстоя Престолу Господа славы, молися о нас, земных, почитающих тя звании сими: Радуйся, светлосте благочестия; радуйся, преславный светильниче Церкви. Радуйся, мучеников пречестных украшение; радуйся, верных в непоколебимом терпении утверждение. Радуйся, юности преизрядная похвало; радуйся, поборниче Христов, в мужестве неодоленный. Радуйся, произрастший в мире, премирен явивыйся; радуйся, ангеле во плоти, превосходяй смертных. Радуйся, небожителю всеблаженный; радуйся, Божественного разума вмести-лище. Радуйся, имже вера возвысися; радуйся, имже прелесть низложися. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 2

Видя тя Владыка сосуд избран, возлюби души твоея доброту. Ты бо земную всякую сладость и славу презрев, венцем мученическим возжелел еси украситися, уязвлен Божественною любовию, и вдохновенно поя: Аллилуиа.

Икос 2

Разум богодухновен имея, о доблий воителю Пантелеимоне, изумил еси царя Максимиана мужеством души твоея и словесы, имиже дерзновенно проповедал еси Христа. Темже похваляюще дерзновение твое, глаголем ти сице: Радуйся, угрозы Максимиана презревый; радуйся, советом нечестивых непокоривыйся. Радуйся, насаждение истиннаго богопочитания; радуйся, искоренение демонскаго служения. Радуйся, неистовства мучителей изобличителю; радуйся, идольския прелести низложителю. Радуйся, разгнавый нечестивых соборища; радуйся, пременивый тленная на Небесная. Радуйся, собеседниче невещественных Ангелов; радуйся, сликовствователю многострадальных святых. Радуйся, имже сатана посрамися; радуйся, имже Христос прославися. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 3

Силою Вышняго, дарованную тебе, и крепкие терпением твоим обезсилил еси мучителеву дерзость, мужественный победоносче: огня, зверей, колеса не убоявся и мечем усечен во главу, венец победы приял еси от Христа Бога, взывая Ему Аллилуиа.

Икос 3

Имущи обитель твоя вседрагую главу твою, богомудрый страстотерпче, яко превеликое сокровище, радости исполняется о сем и, любовию воспевающи данную тебе от Бога благодать исцелений, благодарно зовет ти: Радуйся, Никомидии светильниче всесветлый; радуйся, чтущей тя обители страже неусыпный. Радуйся, имже охладе безбожие; радуйся, имже возрасте богопознание. Радуйся, светлая страстотерпцев славо; радуйся, радостное православных слышание. Радуйся, исцелений благодатный источниче; радуйся, дарований великих вместилище. Радуйся, благовонное миро, облагоухающее души; радуйся, яко помогаеши призывающим тя. Радуйся, слепым зрение даровавый; радуйся, хромым благошествие устроивый. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 4

Бурею помышлений многобожия одержим, нечестивый царь смутися, увидев от завиствовавших тебе врачев, яко всякия неисцельныя недуги целиши ты Именем Христа. Мы же, с веселием славяще дивнаго в тебе Бога, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше никомидийстии людие о великом сострадании твоем к страждущим и о безмездном врачевании от всяких болезней, устремишася вси к тебе, с верою во врачующую благодать, в тебе сущую, и приемлюще скорая исцеления от всяких болезней, прославляху Бога и тебе величаху, всемилостиваго целителя своего, зовуще ти: Радуйся, помазанный миром благодати; радуйся, храме Бога освященный. Радуйся, великая благочестивых славо; радуйся, твердая озлобляемых стено. Радуйся, мудрых превосходяяй разумом; радуйся, верных осияваяй мысли. Радуйся, Божественных даров приятелище и многообразных нам милостей Господних источниче; радуйся, скорый помощниче страждущим. Радуйся, обуреваемых пристанище; радуйся, заблуждших наставниче. Радуйся, болящих туне врачуяй; радуйся, обильно исцеления источаяй. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 5

Чудо преславное сотвори с тобою Господь, егда чрез служителя Своего Ермолая призва тя в чудный Свой свет. Ехидною бо велиею угрызенно умершее отроча по молитве твоей ко Христу абие оживе и воста здраво. Познав убо Жизнодавца всех Истиннаго Бога, с твердою верою воззвал еси Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Узре свет слепый, емуже с призыванием Имене Христова прикоснулся еси ты, славне. Ермолаем бо пресвитером просвещен, отринув отеческое многобожие, восприял еси матернее благочестие, имже и отца просветил еси. Сего ради тебе, славному угоднику Божию и чудному врачу, взываем: Радуйся, к Богу велие рачение имеяй; радуйся, присногорящий огню Божественныя любве. Радуйся, деятельный послушателю священных поучений Ермолая; радуйся, последовавый советам матере твоея Еввулы. Радуйся, яко вся раздал еси, да Христа приобрящеши; радуйся, любовь к миру любовию Божиею победивый. Радуйся, яко вместо сладких мира за Христа лютая страдания приял еси; радуйся, яко общник сотворился еси Страстем Христовым. Радуйся, восторжествовавый над всеми страстьми; радуйся, украсивыйся благодатным безстрастием. Радуйся, исполняяй радости притекающия к тебе; радуйся, туне исцеляяй всех благодатию Христовою. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 6

Проповедник истины явися просвещенный тобою телесне и душевне слепец: подобно бо евангельскому слепцу, дерзновенно пред всеми исповеда Света Истиннаго Христа, просвещающа всякаго человека, нечестиваго же царя и боги языческия укорив, чрез мечное усечение взыде к немерцающему свету на Небеси пети Богу: Аллилуиа.

Икос 6

С светлым лицем представ судилищу цареву, дерзновенно взывал еси, преблаженне, во услышание всех: всецелебная сила моя и слава Христос есть Истинный Бог, Владыка всех, мертвыя воскрешаяй и всяк недуг отгоняяй. За таковое исповедание ублажающе тя, глаголем: Радуйся, уста громогласная Божества Христова; радуйся языче медоточный, вещаяй Его домостроительство. Радуйся, ветие превысшаго Богословия; радуйся, сеятелю мудрый благочестия. Радуйся, сладкозвучная веры свирель; радуйся, славный проповедниче Православия. Радуйся, прежде смерти явивый дивная; радуйся, по смерти совершаяй чудная. Радуйся, зрителю славы Христовой; радуйся, послушателю молящихся тебе. Радуйся, подателю милости тоя требующим; радуйся, ходатаю благ почитающим память твою. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 7

Миро излияся на душу твою, богомудрый целебниче, от Утешителя Духа; темже по смерти честныя останки твоя, благоуханием своим страстей злосмрадие отгоняя, исцеление подают вопиющим верою Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Егда узреша идольстии чтители многолетна расслабленна, молитвою твоею, святе, воздвигнута и ходяща, мнози увероваша во Христа; жрецы же бесовстии, завистию снедаеми, подвигоша царя на ярость. Тебе убо нещадно за Христа стружему и опаляему бывшу, со умилением зовем: Радуйся, наслаждения земная презревый; радуйся, благ вещественных превысший. Радуйся, яко вся красная мира сего ни во что же вменил еси; радуйся, яко славу скоротекущую с себе отрясл еси. Радуйся, неуловим пребывый ловления Велиара; радуйся, победивый мучителя коварства. Радуйся, не пощадивый за Христа жизни своея; радуйся, враг явивыйся враждебныя плоти. Радуйся, многобожия широту утеснивый; радуйся, Божественною силою идолы поправый. Радуйся, острейшая стрело, язвящая враги; радуйся, предстателю, заступаяй верующия. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 8

Страннолепно являшеся тебе Господь, ободряя и соблюдая в мучениях за Имя Его: во образе бо пресвитера Ермолая, клокочущее олово, в неже ввержен был еси, охлади, и в мори отрешив велий камень от выи твоея, изведе неврежденна на землю. Ты же, паки представ пред царя, торжественно пел еси Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь умне на Небеси водворяяся, и низу на земли сущих не оставляеши, сопребывая с нами всечестною главою твоею, великий страстотерпче Христов, приемля от Господа и подая просвещение и освящение вопиющим тебе таковая: Радуйся, премудросте Божественныя исполненный; радуйся, промышления Божия о нас таинниче. Радуйся, богомудренных умов услаждение; радуйся, боголюбивых душ увеселение. Радуйся, пресветлый Христов бисере; радуйся, освященный душею и телом. Радуйся, во дворех перворожденных на Небеси вселивыйся; радуйся, в присноблаженных обитаяй чертозех. Радуйся, света Троическаго зрителю; радуйся, в молитвах к Богу теплый о нас предстателю. Радуйся, просвещение душам подаваяй; радуйся, скорбящим утешение ниспосылаяй. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 9

Всякое естество удивися, Пантелеимоне, сиянию в тебе благодати и богатству добродетелей: ангелоподобней чистоте твоей, великому мужеству в лютых страданиях, крепкой любве ко Христу и многому состраданию к людем, в нихже твориши преславная, во еже пети: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя не возмогут по достоянию восхвалити борения твоя, славный добропобеднице, како непобедимою силою Божиею юный леты победи древняго и исконнаго врага и посрами идольскую прелесть. Мы же, удивления исполненнии, зовем ти: Радуйся, радостное зрелище Ангелов; радуйся, благоговейное удивление человеков. Радуйся, кровь за Христа излиявый и в смерти млеко источивый; радуйся, тело за Него мученической смерти предавый. Радуйся, исповедничества правило; радуйся, доблий воине Царя царей. Радуйся, тьмы державна победивый; Радуйся, победою твоею Небесных и земных обвеселивый. Радуйся, Горняго мира обитателю блаженный; радуйся, дольняго мира мудрый странниче. Радуйся, древо, украшенное плодами благодатных дарований; радуйся, носяй добропобедныя ветви. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 10

Сострадания исполнен, яко истинный подражатель Подателя милости Господа, честный страдальче, Пантелеимоном (си есть, всемилостивым) от Него проименован еси, на вся притекающия к тебе милость изливая, юже и нам неоскудно источай, о тебе вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стену тя тверду обрет мучитель, никиими же муками победиму, покусися сокрушити крепость твою зубы зверей и остриями мучилищнаго колеса, обаче и в сем ничтоже успе: сила бо Христова лютость зверей укроти, а страшное коло, на немже обращаемо бе тело твое, абие сокрушися. Тебе убо непобедимому страстотерпцу зовем: Радуйся, честное Христово избрание; радуйся, непорочное Богови благоухание. Радуйся, твердый адаманте Церкве; радуйся, непоколебимый столпе, досязаяй до Небесе. Радуйся, звери видимыя укрощаяй; радуйся, драконов невидимых сокрушаяй. Радуйся, обагренный твоею за Христа кровию срастворенною млеком; радуйся, неувядаемыя приемый венцы. Радуйся, радость причинивый Ангелом и человеком; радуйся, прославленный Богом на Небеси и на земли. Радуйся, небожителю, ликовствуяй с мученики; радуйся, насыщаяйся лицезрением Христа пресладким. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 11

Песнь исходную приносим твоему за Христа заколению священному, в немже вместе с кровию млеко истече от тебе, великомучениче, и масличина, под неюже усечен был еси, исполнися целительных плодов. Темже Христу, дивно прославляющему славящия Его, тепле вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарная луча был еси, богомудре, во тьме многобожия седящим, путеводящая к Солнцу Правды Христу Богу, Емуже молися, во свете заповедей Его присно пребывати и нам, сицевая радостная тебе приносящим: Радуйся, пресветлая звездо, на мысленной тверди блистающая; радуйся, луча, христоименитым людем светящая. Радуйся, таинственно облиставаемый от Солнца Христа; радуйся, умне землю обтекаяй. Радуйся, селение красное Пресвятаго Духа; радуйся, сосуде пречестный, изливаяй исцеления. Радуйся, чистоты сокровище; радуйся, милости тезоимените. Радуйся, Царствия Небеснаго наследниче; радуйся, вечныя славы сопричастниче. Радуйся, предстателю бедствующим в мори житейстем; радуйся, безсребренниче, помогаяй призывающим тя с верою. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 12

Благодати обилие приял еси, треблаженне, по обилию любве твоея ко Христу Богу. Иже и яви тя многоцелебным источником, безмездно врачующим душевныя и телесныя болезни притекающих к тебе с верою и Богу вопиющих: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многострадальныя подвиги твоя за Христа, славный страстотерпче, хвалим долготерпение твое, ублажаем мученическую кончину, почитаем и священную память твою, заступниче наш и целителю, и в похвалу сицевая тебе зовем: Радуйся, благочестия трубо благозвучная; радуйся, мечу, посекаяй нечестие. Радуйся, строганный на древе за Распростершаго руце Свои на древе Крестнем; радуйся, яко опаляемь за Него, прелести пещь погасил еси. Радуйся, язвами твоими враги уязвивый; радуйся, кровию твоею токи идольския крове изсушивый. Радуйся, в кипящее олово вверженный за Христа; радуйся, погруженный за Имя Его в водах морских. Радуйся, промышлением Божиим неврежден в сих пребывый; радуйся, яко чрез огнь и воду мучения вшел еси в покой Небесный. Радуйся, изливаяй неизсякаемыя струи милости верным; радуйся, благосострадательный врачу, исцеления благодать подаваяй. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 13

О многострадальный и предивный страстотерпче Христов и целителю наш Пантелеимоне! Милостиво прием сие малое от нас приношение, от многообразных недугов исцели ны и предстательством твоим сохрани от враг видимых и невидимых и вечнаго мучения избавитися нам Господа умоли, да во Царствии Его выну воспеваем: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды).

Икос 1

Ангела земнаго и небеснаго человека вемы тя, славный Пантелеимоне: ангельскою бо непорочностию и мученичеством украшен, преселися еси от земли на Небо, идеже со Ангелы и всеми святыми предстоя Престолу Господа славы, молися о нас, земных, почитающих тя звании сими: Радуйся, светлосте благочестия; радуйся, преславный светильниче Церкви. Радуйся, мучеников пречестных украшение; радуйся, верных в непоколебимом терпении утверждение. Радуйся, юности преизрядная похвало; радуйся, поборниче Христов, в мужестве неодоленный. Радуйся, произрастший в мире, премирен явивыйся; радуйся, ангеле во плоти, превосходяй смертных. Радуйся, небожителю всеблаженный; радуйся, Божественного разума вмести-лище. Радуйся, имже вера возвысися; радуйся, имже прелесть низложися. Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Кондак 1

Избранный страстотерпче Христов и врачу благодатный, туне подаяй недугующим исцеления, песньми восхваляем тя, заступника нашего. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед и болезней свобождай нас, любовию тебе зовущих: Радуйся, великомучениче и целителю Пантелеимоне.

Молитвы великомученику и целителю Пантелеимону

Молитва первая

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне! Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владыце и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоея помощи требующих. Буди нам в печалех утешитель, в недузех лютых страждующим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О преславный мучениче и доблий воине Небеснаго Царя, Пантелеимоне всеблаженне, милостиваго Бога преизрядный подражателю, иже Христа на земли дерзновенно исповедав, и многообразныя за Него муки претерпев, неувядаемый приял еси венец на Небеси, идеже вечнаго наслаждаешися блаженства, и со дерзновением Престолу трисолнечнаго Божества предстоиши! К твоему христоподражательному состраданию по Бозе прибегаем вси мы грешнии, и всеусердно молим тя, теплаго заступника и предстателя нашего: не престай призирати на нас, сущих в нуждах и скорбных обстояниях, и твоею молитвенною помощию и цельбоподательною силою избавляй нас присно от лютых зол, всегубительства и всякия иные беды и болезни. Ты бо приял еси, святе, неоскудную благодать исцелений от Спаса нашего Иисуса Христа за твердую твою к Нему веру, при чистом и непорочном житии, запечатленную мученичеством и многопобедною твоею кончиною, в нейже по данней ти благодати и наименован от Христа Пантелеимоном, милости тезоименитым, милующим всех притекающих к тебе в скорбех и болезнех. Сего ради ведуще тя милостиваго во всем помощника и целителя, с верою взываем к тебе: услыши нас и богоприятным ходатайством твоим подавай нам вся благопотребная в житии сем и нужная к вечному спасению. Мученическим же дерзновением твоим умоли милостиваго Бога, да помилует нас грешных и недостойных по велицей милости Своей, да избавит от труса, потопа, огня, меча и всякаго праведнаго гнева и прещения, благовременне подвизая нас к очистительному и умилостивительному во гресех наших покаянию, ради множества щедрот Своих, да подаст всем нам безбедное, тихое и богоугодное житие, православным же на вся враги победу и одоление, и всех нас от враг видимых и невидимых да сохранит благодатию Своею и непобедимым ополчением Ангел Своих, имиже ограждаеми и наставляеми да поживем в веце сем в покаянии, чистоте и в творении богоугодных дел; да сподобимся твоим теплым предстательством христианскую кончину улучити безболезненну, мирну, непостыдну, избавитися от козней воздушных князей тьмы и от вечныя муки, и быти наследниками безконечнаго, всеблаженнаго Царствия. Ей, угодниче Божий! Не престай молитися за ны грешныя, да твоим ходатайством временных и вечных бед избавлени, величаем тебе, заступника нашего и молитвенника, и вечно прославляем общаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья преосвященного Иеремии (Отшельника)

Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне! Моли Бога о нас и не допусти долее оставаться в нас тем болезням, коими болим душею и телом! Исцели те язвы и струпы кои причинены нам страстями нашими. Болим мы леностию и расслаблением — исцели ны. Болим влечением и пристрастием к земным предметам — исцели ны. Болим, о святый Пантелеимоне! Болим забывчивостию: о деле спасения, о наших грехах и немощах, о наших обязанностях — исцели ны. Болим злопомнением, гневливостию, ненавистничеством — исцели, о целебниче Свято-Афонский и всемирный. Болим завистью, гордостью, надменностью, превозношением, при всей скудости и непотребстве — исцели ны. Болим многими и разными припадками плотоугодия: чревоизлишеством, невоздержностию, многоядением, сластолюбием — исцели ны. Болим сонливостью, многословием, празднословием, осудливостью — исцели ны, о святый Пантелеимоне! Болят наши очи греховными воззрениями, болят наши уши слушанием пустословия, злоречия, наветов — исцели ны. Болят руки нерасположением к молитвенному воздеянию и к подаянию милостыни — исцели ны. Болят наши ноги нежеланием поспешно идти в храм Господень и стремлением к хождениям по стогнам и к посещениям домов мирских — исцели ны. Болит, зело болит язык наш, уста наши: пустословием, празднословием, злоречием, отвращаясь от молитвословий и славословий, или произнося их небрежно, рассеянно, без внимания, без понятия — исцели ны, о милостиве! От главы до ног болим мы: болит в нас разум непонятливостию, неразумностию и безумием; болит в нас воля, отвращаясь от святых занятий и стремясь к делам вредным и богопротивным; болит в нас память, забывая наши прегрешения и содержа в себе неутратно согрешения и оскорбления ближних наших; болит в нас воображение, не умея и не желая живо представить нам нашу смерть, вечную муку грешных, блага Царствия Небесного, Божий гнев, крестные страдания Христовы, Его распятие — исцели ны, о святый Пантелеимоне! Все в нас болит. Немощствует и душа наша вся со всеми ее силами и способностями. Немощствует и тело наше все со всеми его членами. Исцели ны, о святый Пантелеимоне, Целебниче безмездный и любвеобильный Врачеватель, слуга Пресвятая Богородицы, и не оставь наше окаянство в толицех недугах и в толицей немощи: да исцелись твоею благодатию, прославлю Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа и Пресвятую Богородицу, тебе на служение болящим посылающую, и возблагодарю твою, о святый Пантелеимоне, цельбоносную святыню во веки. Аминь.

Молитва четвертая

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя: да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва пятая (благодарственная, после исцеления от болезни)

Святый великомучениче, целителю и чудотворче Пантелеимоне, всеизрядный угодниче Божий и молитвенниче присный христиан православных! Достойно наречен еси Пантелеимоном, еже есть всемилостивый, яко, прияв от Бога благодать молитися за ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе притекающим, различная исцеления и вся к жизни временней и ко спасению потребная: сего ради и мы недостойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго молитвенника и исцелителя, усердне благодарим тя и подателя всех благ Господа Бога нашего о великих благодеяниих, от Него тобою нам бывших. Приими убо милостивно малое сие молитвенное благодарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воздати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго ходатайства у Господа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Святому духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва шестая

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа Бога, Ему же со Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Тропарь великомученику и целителю Пантелеимону

Тропарь, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Кондак, глас 5

Подражатель сый Милостиваго, и исцелений благодать от Него прием, страстотерпче и мучениче Христа Бога, молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: спаси ны, Господи.

Величание

Величаем тя, страстотерпече святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Оценка 3.3 проголосовавших: 33
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here