Акафист троеручица икона божией матери

Детально: акафист троеручица икона божией матери - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ пред̾ і҆кѡ́ною є҆ѧ̀ и҆менꙋ́емою троерꙋ́чица.

Конда́къ а҃.

Возбра́нной воево́дѣ, бг҃оѡбра́дованной приснодв҃ѣ бцⷣѣ, посѣти́вшей го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю ꙗ҆вле́нїемъ троерꙋ́чныѧ і҆кѡ́ны своеѧ̀ и҆ мнѡ́гїѧ млⷭ҇ти є҆́ю да́рꙋющей ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, похва́льное возглаша́емъ ны́нѣ пѣ́нїе. Ты́ же, ѽ бг҃ома́ти, ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю и҆ ма́тернее ѡ҆ на́съ попече́нїе, предварѝ на по́мощь къ на́мъ и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆зба́ви зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ чл҃вѣ́къ нбⷭ҇ный прпⷣбный і҆ѡа́ннъ дамаски́нъ ѿ любвѐ те́плыѧ къ тебѣ̀, бг҃ома́ти влⷣчцѣ, і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю соѡрꙋди́ти потща́сѧ, и҆ сїю̀ въ ке́ллїи свое́й бл҃гоговѣ́йнѡ поста́вивъ, пред̾ не́ю си́це тебѣ̀ въ мл҃твахъ ᲂу҆се́рдныхъ глаго́лаше:

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость вѣ́чнꙋю, спⷭ҇телѧ мі́рꙋ ро́ждшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всегꙋби́тельнагѡ а҆́да си́лꙋ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ попра́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́ческихъ глаго́лѡвъ и҆сполне́нїе прине́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆да́ма и҆ є҆́ѵы престꙋпле́нїе загла́дившаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы на рꙋкꙋ̀ твоє́ю нетрꙋ́днѡ носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ неѡпа́льнѡ во чре́вѣ твое́мъ вмѣсти́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧщи прпⷣбный і҆ѡа́ннъ дамаски́нъ десни́цꙋ свою̀, мно́гѡ писа́вшꙋю въ защи́тꙋ че́сти и҆ поклоне́нїѧ ст҃ы́хъ і҆кѡ́нъ, по навѣ́тꙋ царѧ̀ і҆кѡнобо́рца неми́лостивѡ ѿсѣ́ченнꙋю, и҆спросѝ ю҆̀ ѿ невѣ́рнагѡ мꙋчи́телѧ, и҆ приложи́въ къ ᲂу҆сѣ́ченномꙋ є҆ѧ̀ соста́вꙋ, пред̾ чтⷭ҇но́ю і҆кѡ́ною твое́ю, пречⷭ҇таѧ дв҃о, сле́знѡ молѧ́шесѧ къ тебѣ̀, ѡ҆ є҆́же и҆сцѣли́тисѧ є҆́й. Ты́ же, всебл҃га́ѧ и҆ всемо́щнаѧ ро́да на́шегѡ застꙋ́пнице, мл҃твꙋ є҆гѡ̀ ско́рѡ ᲂу҆слы́шала є҆сѝ, и҆ предста́въ є҆мꙋ̀ во снѣ̀, и҆сцѣле́нїе ᲂу҆сѣ́ченной рꙋцѣ̀ є҆гѡ̀ дарова́ла є҆сѝ, да бл҃года́рственнѡ пое́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ чл҃вѣ́ческїй не мо́жетъ пости́гнꙋти си́лꙋ и҆сцѣле́нїй бл҃года́тныхъ, і҆кѡ́ною твое́ю, ѽ бг҃ома́ти, чꙋде́снѡ ꙗ҆влѧ́емыхъ, не мо́жетъ и҆з̾ѧсни́ти и҆ чꙋ́до ве́лїе: ка́кѡ ѿсѣ́ченнаѧ десни́ца прпⷣбнагѡ, во є҆ди́нꙋ но́щь цѣ́ла и҆ здра́ва ѡ҆брѣ́тесѧ, на не́йже то́кмѡ червле́нный зна́къ бы́вшїѧ ꙗ҆́звы ѡ҆ста́вленъ бы́сть враче́бницею бл҃го́ю, слы́шащею ѿ на́съ сїѧ̑ похвалы̑:

Ра́дꙋйсѧ, ско́рѡ ꙗ҆влѧ́ющаѧсѧ ᲂу҆тѣ́шительнице скорбѧ́щихъ дꙋ́шъ: ра́дꙋйсѧ, радостотво́рнаѧ посѣти́тельнице болѣ́знꙋющихъ серде́цъ.

Ра́дꙋйсѧ, безнаде́жныхъ страда́льцєвъ наде́ждою и҆сцѣле́нїѧ ѡ҆бодрѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, врачы̀ ѡ҆ста́вленныхъ болѣ́знꙋющихъ, на своѝ рꙋ́цѣ прїе́млющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆сѣ́ченнꙋю десни́цꙋ бж҃їѧ и҆збра́нника цѣ́лꙋ и҆ здра́вꙋ вышеесте́ственнѡ содѣ́лавшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ничто́же невозмо́жно тебѣ̀, милосе́рдаѧ предста́тельнице, на́мъ всегда̀ застꙋпле́нїе показꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́лꙋ десни́цы всевы́шнѧгѡ въ и҆сцѣле́нїи ᲂу҆сѣ́ченныѧ десни́цы своеѧ̀ позна́въ бг҃оглаго́ливый і҆ѡа́ннъ, пѣ́сньми кра́сными воспѣ́ тѧ, влⷣчце всебл҃га́ѧ, и҆ подо́бїе ᲂу҆сѣ́ченныѧ рꙋкѝ своеѧ̀ приложѝ къ цѣле́бномꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ ра́ди па́мѧти всегда́шнїѧ ѡ҆ вели́комъ чꙋдесѝ. Посемꙋ̀ ны́нѣ ви́дима є҆́сть и҆ и҆менꙋ́етсѧ сїѧ̀ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ троерꙋ́чица, тремѧ̀ рꙋка́ми, на не́й ѡ҆пи́санными, проѧвлѧ́ющаѧ та́инство ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, чꙋдесы́ же, ѿ неѧ̀ быва́ющими, всѣ́хъ приводѧ́щаѧ хвале́бнѡ взыва́ти ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧй ве́лїю ре́вность по бз҃ѣ, дх҃оно́сный пѣснопи́сецъ ст҃ы́ѧ цр҃кве и҆ бжⷭ҇твенный сла́витель є҆ѧ̀, сла́дкїй прпⷣбный і҆ѡа́ннъ, хвале́бными пѣ̑нїи до конца̀ жи́зни своеѧ̀ прославлѧ́ше твою̀ къ немꙋ̀ ди́внꙋю млⷭ҇ть, бг҃ороди́тельнице, въ па́мѧть же бы́вшагѡ чꙋдесѐ, пла́тъ и҆́мже ᲂу҆сѣче́ннаѧ рꙋка̀ є҆гѡ̀ ѡ҆бве́рнꙋта бѣ̀, на главѣ̀ свое́й ноша́ше, і҆кѡ́нꙋ же твою̀ многоцѣле́бнꙋю, ꙗ҆́кѡ наслѣ́дїе бога́тое, ст҃ѣ́й ла́ѵрѣ прпⷣбнагѡ са́ввы ѡ҆сщ҃е́ннагѡ по себѣ̀ ѡ҆ста́ви, да всѝ вѣ́рнїи зовꙋ́тъ къ и҆зѻбраже́нной на не́й цѣли́тельницѣ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́въ ст҃ы́ѧ правосла́вныѧ вѣ́ры крѣ́пкаѧ побо́рнице: ра́дꙋйсѧ, проповѣ́дникѡвъ є҆ѵⷢ҇льскагѡ ᲂу҆че́нїѧ покрови́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести́выхъ хрⷭ҇тїа́нъ защи́то и҆ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, бг҃олюби́выхъ и҆́нокѡвъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ведꙋ́щымъ бра́нь проти́вꙋ мі́ра, пло́ти и҆ дїа́вола до́браѧ споспѣ́шнице: ра́дꙋйсѧ, ревнꙋ́ющымъ ѡ҆ цѣломꙋ́дрїи и҆ чистотѣ̀ и҆зрѧ́днаѧ посо́бнице.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рѧ недоꙋмѣ́нїѧ смꙋща́етъ мѝ ᲂу҆́мъ, ка́кѡ возмогꙋ̀ недосто́йными ᲂу҆сты̀ воспѣ́ти сла́вꙋ твою̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о, ю҆́же во і҆кѡ́нѣ твое́й ст҃ѣ́й ꙗ҆ви́ла є҆сѝ, дарова́вши ю҆̀ на́мъ въ по́мощь и҆ защи́тꙋ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ. Тѣ́мже, велича́ѧ неисчє́тныѧ млⷭ҇ти твоѧ̑ къ ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, и҆сповѣ́дꙋю чꙋдеса̀ твоѧ̑ и҆ смиренномꙋ́дреннѡ пою̀ вседержи́телю: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавше и҆́ноцы ст҃ы́ѧ ла́ѵры са́ввы ѡ҆сщ҃е́ннагѡ ѡ҆ вели́кихъ добродѣ́телѣхъ прише́дшагѡ въ ла́ѵрꙋ на поклоне́нїе первост҃и́телѧ се́рбскагѡ са́ввы, по внꙋше́нїю твоемꙋ̀, бг҃ома́ти, дарова́ша є҆мꙋ̀ на бл҃гослове́нїе ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀ троерꙋ́чицꙋ, ю҆́же ѻ҆́нъ со бл҃гоговѣ́нїемъ, ꙗ҆́кѡ да́ръ многоцѣ́ненъ, въ странꙋ̀ се́рбскꙋю принесѐ, поꙋча́ѧ па́ствꙋ свою̀ зва́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ восто́ка и҆ до за́пада си́лꙋ всемогꙋ́щества хрⷭ҇то́ва і҆кѡ́ною твое́ю возвѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, болѣ́зни дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ і҆кѡ́ною твое́ю ско́рѡ врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, се́рбстѣй странѣ̀ і҆кѡ́нꙋ твою̀ въ зало́гъ бл҃говоле́нїѧ дарова́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋдесы̀ твои́ми правосла́вїе въ не́й крѣ́пкѡ ᲂу҆тверди́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сѷмеѡ́на мѷроточи́вагѡ ѻ҆́бласть бл҃года́тнѡ посѣти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, са́ввы первопрⷭ҇то́льнагѡ па́ствꙋ ма́тернимъ покро́вомъ твои́мъ прїѡсѣни́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ подо́бна ꙗ҆ви́сѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, бг҃ороди́тельнице, по во́ли твое́й ст҃ѣ́й на ѻ҆слѧ̀ поста́вленнаѧ и҆ ѿпꙋще́ннаѧ и҆з̾ се́рбїи, ѻ҆слѧ́ти ники́мже води́мꙋ, принесе́сѧ и҆́мъ на го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю ко врата́мъ ѻ҆би́тели хїланда́рскїѧ, ю҆́же ꙗ҆́кѡ да́ръ нбⷭ҇ный воспрїи́мше и҆́ноцы, поста́виша въ ѻ҆лтарѝ собо́рныѧ цр҃кве ѻ҆би́тели, зовꙋ́ще во ᲂу҆миле́нїи глꙋбо́цѣмъ бл҃ги́хъ пода́телю бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше и҆́ноцы хїланда́рстїи твоѐ къ ни́мъ бл҃говоле́нїе, пребл҃гослове́ннаѧ дв҃о, въ чꙋде́снѣмъ прише́ствїи къ ни́мъ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ троерꙋ́чицы ꙗ҆вле́нное, съ ра́достїю и҆ любо́вїю є҆́й покланѧ́хꙋсѧ, цѣлꙋ́юще и҆ пѣ́сненнѡ возглаша́юще тѝ бл҃гохвалє́нїѧ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пꙋтеводи́тельнице подви́жникѡвъ бл҃гоче́стїѧ къ го́рнемꙋ сїѡ́нꙋ: ра́дꙋйсѧ, пꙋстыннолюби́выхъ и҆́нокѡвъ приводѧ́щаѧ къ нбⷭ҇номꙋ і҆ерⷭ҇ли́мꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, безслове́сное ѻ҆слѧ̀ во́ли твое́й ст҃ѣ́й чꙋде́снѡ покори́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, на ѻ҆слѧ́ти і҆кѡ́нꙋ твою̀ блгⷣтнꙋю ѿ се́рбїи на а҆ѳѡ́нъ ди́внѡ прине́сшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пꙋсты́ню а҆ѳѡ́на бл҃гоꙋха́нїемъ ст҃ы́ни и҆спо́лнившаѧ: ра́дꙋйсѧ, хїланда́рскꙋю ѻ҆би́тель бл҃говоле́нїемъ твои́мъ ѡ҆бл҃года́тствовавшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋетъ ѻ҆би́тель хїланда́рскаѧ на а҆ѳѡ́нѣ бога́тство млⷭ҇тей и҆ щедрѡ́тъ твои́хъ, бцⷣе дв҃о, и҆ свѣ́тлѡ красꙋ́етсѧ и҆мꙋ́щи ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀ троерꙋ́чицꙋ во и҆гꙋ́мена себѣ̀: и҆́бо такова́ѧ бы́сть во́лѧ твоѧ̀, є҆́же пребыва́ти і҆кѡ́нѣ твое́й та́мѡ на и҆гꙋ́мена мѣ́стѣ во хра́мѣ бж҃їемъ и҆ въ дꙋша́хъ бра́тїй, ѿ тебє̀ є҆ди́ныѧ бл҃гослове́нїе на всѧ́кое послꙋша́нїе прїе́млющихъ и҆ хвале́бнѡ зовꙋ́щихъ та́кѡ бл҃говоли́вшемꙋ ѡ҆ ни́хъ творцꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возвѣсти́ла є҆сѝ во́лю твою̀, бг҃ома́ти, и҆́нокѡмъ хїланда̑рскимъ, разногла́сїемъ во и҆збра́нїи и҆гꙋ́мена смꙋще́ннымъ, чꙋде́снѡ поста́вивши ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀ на и҆гꙋ́менстѣмъ мѣ́стѣ во хра́мѣ бж҃їемъ и҆ ѿкры́вши є҆ди́номꙋ ѿ ни́хъ въ видѣ́нїи, ꙗ҆́кѡ сама̀ ты̀ хо́щеши пребыва́ти настоѧ́тельствꙋющею въ ѻ҆би́тели и҆̀хъ і҆кѡ́ною твое́ю чтⷭ҇но́ю, и҆ да про́чее не и҆збира́ютъ себѣ̀ и҆гꙋ́мена. Ѻ҆нѝ же во ᲂу҆миле́нїи дꙋ́шъ и҆ серде́цъ ѻ҆бра́дованнїи возопи́ша къ тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ бл҃гоподвиза́ющихсѧ и҆звѣ́стнаѧ и҆ всемо́щнаѧ покрови́тельнице: ра́дꙋйсѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ те́плаѧ ѡ҆ ни́хъ предста́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, же́злъ и҆гꙋ́менскїй въ хїланда́рстѣй ѻ҆би́тели неви́димѡ прїе́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́тель сїю̀ досе́лѣ цѣ́лꙋ и҆ бл҃гоꙋстро́енꙋ сохранѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, стра́хомъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ сердца̀ бра́тїй, бл҃гослове́нїе ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ прїе́млющихъ, и҆сполнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, неблагоговѣ̑йныѧ и҆ де́рзѡстныѧ гро́знѡ наказꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ содѣ́лати не то́кмѡ а҆ѳѡ́нъ, но и҆ всѧ̑ и҆ны́ѧ страны̑ правосла́вныѧ прича́стными блгⷣти вели́кихъ чꙋде́съ, і҆кѡ́ною твое́ю троерꙋ́чною и҆злива́емыхъ и҆ быва́емыхъ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, тꙋ́ю во всѣ́хъ градѣ́хъ, ве́сехъ, це́рквахъ и҆ ѻ҆би́телехъ и҆́ноческихъ распространи́ла и҆ ди́вными чꙋдесы̀ просла́вила є҆сѝ. Тѣ́мже всѧ̑ вѣ̑рнаѧ ча̑да ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀ троерꙋ́чицꙋ любо́вїю чествꙋ́ютъ и҆ на не́й вкꙋ́пѣ съ тобо́ю и҆зѻбраже́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆се́рднѡ зовꙋ́тъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди́внѡ ꙗ҆влѧ́еши, преблгⷭ҇ве́ннаѧ дв҃о, млⷭ҇ти вѣ́рнымъ лю́демъ и҆ ст҃о́ю і҆кѡ́ною твое́ю троерꙋ́чицею пресла̑вныѧ чꙋдеса̀ содѣва́еши си́лою бл҃года́ти хрⷭ҇то́вы: слѣпы̑ѧ просвѣща́еши, разсла́блєнныѧ ᲂу҆крѣплѧ́еши, недꙋ̑жныѧ врачꙋ́еши и҆ всѣ̑мъ прибѣга́ющымъ къ цѣле́бномꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ ско́рꙋю по́мощь твою̀ при́снѡ ꙗ҆влѧ́еши, подвиза́ѧ зва́ти къ тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ꙋ́ю го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю въ жре́бїй себѣ̀ и҆збра́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆ всѧ̑ страны̑ правосла̑вныѧ покро́вомъ млⷭ҇ти твоеѧ̀ ѡ҆сѣни́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, хїланда́рскїѧ ѻ҆би́тели настоѧ́тельнице неизмѣ́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ мѣ́стъ и҆ пꙋ́стынь сокро́вище и҆сцѣле́нїй неѡскꙋ́дное.

Ра́дꙋйсѧ, на а҆ѳѡ́нѣ, въ рѡссі́и, се́рбїи и҆ и҆ны́хъ страна́хъ і҆кѡ́ною твое́ю пресла́внѡ чꙋдодѣ́йствꙋющаѧ: ра́дꙋйсѧ, лю́бѧщыѧ и҆ чтꙋ́щыѧ тѧ̀ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́ннѡ є҆́сть ви́дѣти и҆́ноки хїланда́рскїѧ, къ і҆кѡ́нѣ твое́й ꙗ҆́кѡ къ и҆гꙋ́менꙋ приходѧ́щыѧ и҆ ѿ неѧ̀ бл҃гословє́нїѧ на послꙋша̑нїѧ своѧ̑ прїе́млющыѧ. Но, ѽ всебл҃га́ѧ, ꙗ҆́коже прїе́млеши и҆̀хъ млⷭ҇тивнѡ и҆ бл҃гословлѧ́еши, та́кѡ и҆ на́съ, недосто́йныхъ, не лишѝ мт҃рнѧгѡ твоегѡ̀ млⷭ҇рдїѧ и҆ попече́нїѧ, прїимѝ бл҃гоꙋтро́бнѡ моли̑твы на́шѧ, пред̾ ст҃о́ю і҆кѡ́ною твое́ю возноси́мыѧ, ѡ҆сѣнѝ на́съ бл҃гослове́нїемъ твои́мъ бл҃года́тнымъ, и҆зба́ви ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ скорбе́й и҆ наꙋчѝ бг҃оꙋго́днѡ пѣ́ти трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь мі́ръ преиспо́лненъ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда́ми бг҃освѣ́тлыми, чꙋдотво́рными і҆кѡ́нами твои́ми, бцⷣе дв҃о, въ ни́хже ꙗ҆́кѡ денни́ца лꙋчеза́рнаѧ, і҆кѡ́на твоѧ̀ троерꙋ́чица преди́вными чꙋдесы̀ блгⷣтнѡ сїѧ́етъ и҆ согрѣва́етъ хла̑дныѧ сердца̀ на̑ша зна́меньми твоегѡ̀ къ на́мъ млⷭ҇тивагѡ призрѣ́нїѧ. Сегѡ̀ ра́ди чествꙋ́емъ пречⷭ҇тагѡ ли́ка твоегѡ̀ ст҃о́е и҆зѻбраже́нїе и҆ тебѣ̀ пред̾ ни́мъ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃оѡбра́дованнаѧ и҆ пренепоро́чнаѧ приснодв҃о: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на чи́стаѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ въ жена́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́ннаѧ и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, а҆́гнца и҆ па́стырѧ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, прекра́снаѧ и҆ свѣтоно́снаѧ пала́то ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшагѡ сло́ва.

Ра́дꙋйсѧ, крі́не бѣлоснѣ́жный и҆ бл҃гово́нный дѣ́вства и҆ чⷭ҇тоты̀: ра́дꙋйсѧ, цр҃и́це и҆ влⷣчце нб҃сѐ и҆ землѝ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́къ во́зрастъ вѣ́рныхъ бл҃гопо́льзꙋетсѧ твои́мъ мт҃рнимъ попече́нїемъ, всебл҃га́ѧ влⷣчце. Младе́нцы млⷭ҇рднѡ ѡ҆кормлѧ́еши, ѻ҆́троки неви́димѡ рꙋково́дствꙋеши, мꙋ́жи во бл҃гоче́стїи ᲂу҆твержда́еши, ста́рцы въ не́мощехъ ᲂу҆крѣплѧ́еши, всѣ̑мъ же всѧ̑ бл҃га̑ѧ и҆ дꙋшеполє́знаѧ да́рꙋеши всеси́льнымъ хода́тайствомъ твои́мъ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, є҆́йже бл҃года́рнѡ пое́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и чл҃вѣ́честїи не мо́гꙋтъ досто́йнѡ восхвали́ти тѧ̀, бцⷣе, чтⷭ҇нѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшꙋю серафі̑мъ, ро́ждшꙋю є҆ди́нагѡ ѿ трⷪ҇цы хрⷭ҇та̀ жизнода́вца. Мы́ же, любо́вїю къ тебѣ̀ воѡдꙋшевле́ннїи, смиренномꙋ́дреннѡ дерза́емъ приноси́ти тебѣ̀ пѣ̑сни такѡвы́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, держа́внаѧ застꙋ́пнице ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ: ра́дꙋйсѧ, бл҃госе́рдаѧ мт҃и всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, кро́ткимъ сїѧ́нїемъ твои́мъ мра́къ грѣхѡ́въ и҆ страсте́й на́шихъ разгонѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, на стєзѝ покаѧ́нїѧ на́съ премꙋ́дрѡ наставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ гро́зный ча́съ сме́рти всѣ̑мъ на́мъ крѣ́пкаѧ защи́тнице: ра́дꙋйсѧ, до́брагѡ ѿвѣ́та на́мъ пред̾ сꙋдїе́ю првⷣнымъ ᲂу҆се́рднаѧ хода́таице.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ і҃.

Сп҃се́нїѧ зало́гъ дарова́сѧ на́мъ ст҃а́ѧ и҆ всечтⷭ҇на́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, бг҃ороди́тельнице дв҃о, и҆́бо, ꙗ҆́коже дре́влѣ прорекла̀ є҆сѝ бжⷭ҇твенномꙋ є҆ѵⷢ҇ли́стꙋ лꙋцѣ̀, съ не́ю и҆ доны́нѣ си́ла твоѧ̀ бл҃года́тнѡ пребыва́етъ, чꙋдесы̀ пресла́вными вѣ́рꙋ въ на́съ ᲂу҆твержда́етъ, недꙋ́жныѧ безме́зднѡ врачꙋ́етъ и҆ на пꙋ́ть сп҃се́нїѧ дꙋ́шы на́шѧ приво́дитъ, да зове́мъ просла́вльшемꙋ и҆́мѧ твоѐ во вселе́ннѣй цр҃ю̀ нбⷭ҇ѐ и҆ землѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ дѣ́вамъ и҆ ликѡ́мъ и҆́ноческимъ, бг҃оневѣ́стнаѧ дв҃о, и҆ всѣ̑мъ ᲂу҆се́рднѡ къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ, і҆кѡ́нꙋ же твою̀ ст҃ꙋ́ю бл҃гоговѣ́йнѡ чествꙋ́ющымъ, и҆́бо сїю̀ дарова̀ на́мъ бл҃ги́хъ пода́тель гдⷭ҇ь въ по́мощь и҆ врачевство̀ недꙋ́гѡмъ дꙋшє́внымъ и҆ тѣлє́снымъ и҆ си́мъ внꙋша́етъ пѣ́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, до́браѧ младопита́тельнице дѣ́въ и҆ безма́тернихъ сирѡ́тъ: ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ и҆ и҆́нокинь бл҃госкорбѧ́щихъ предводи́тельнице къ награ́дамъ нбⷭ҇нымъ.

Ра́дꙋйсѧ, въ ᲂу҆́захъ и҆ темни́цѣ сѣдѧ́щихъ посѣща́ющаѧ ᲂу҆тѣше́нїемъ бл҃года́тнымъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїе домѡ́въ и҆ сꙋпрꙋ́жествъ бл҃гочести́выхъ.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ наста́внице цѣломꙋ́дрїѧ и҆ воздержа́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ста́рцевъ приводѧ́щаѧ къ бл҃го́мꙋ житїю̀ и҆ ми́рной кончи́нѣ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе моле́бное на́ше, тебѣ̀ пред̾ пречⷭ҇тымъ ѻ҆́бразомъ твои́мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю возноси́мое, млⷭ҇тивнѡ ᲂу҆слы́ши, гпⷭ҇жѐ всемлⷭ҇тиваѧ, и҆ сохранѝ на́съ ѿ тлетво́рныхъ ᲂу҆че́нїй невѣ́рїѧ и҆ сꙋевѣ́рїѧ, и҆́миже навѣ́тꙋетсѧ въ на́съ ст҃оѻте́ческаѧ правосла́внаѧ вѣ́ра, и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́выхъ совраще́нїй, сохранѝ на́съ и҆ ѻ҆те́чество на́ше ѿ всѧ́кихъ крамѡ́лъ и҆ ѿ всѧ́кихъ нестрое́нїй и҆ ѕлы́хъ развраще́нїй, врага́ми вѣ́ры и҆ ѻ҆те́чества на́шегѡ воздвиза́емыхъ, и҆ сподо́би въ любвѝ и҆ є҆диномы́слїи, со всѣ́ми вѣ́рными ча́дами ст҃ы́ѧ хрⷭ҇то́вы цр҃кве бг҃опрїѧ́тнѡ пѣ́ти созда́телю на́шемꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопрїе́млемаѧ свѣща̀ і҆кѡ́на твоѧ̀ ст҃а́ѧ, бцⷣе дв҃о, мі́ръ ве́сь сїѧ́нїемъ чꙋде́съ просвѣща́етъ, сердца̀ же на̑ша любо́вїю воспламенѧ́етъ къ тебѣ̀, пречⷭ҇тѣй и҆ пребл҃гослове́ннѣй мт҃ри сладча́йшагѡ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, дарова́вшагѡ на́мъ тебѐ въ покро́въ и҆ защи́тꙋ проти́вꙋ по́лчищъ сатани́нскихъ, и҆̀же боѧ́тсѧ и҆ трепе́щꙋтъ са́магѡ и҆́мене твоегѡ̀, вѣ́дающе си́лꙋ твою̀, ю҆́же велича́емъ и҆ тебѣ̀ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, врагѝ на́шѧ ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ премꙋ́дрѡ запина́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, хꙋли́телей ст҃ы́ѧ правосла́вныѧ вѣ́ры неви́димѡ кара́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋхѡ́въ ѕло́бы ѿ на́съ держа́внѡ ѿгонѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, преѡвладѣ́ти и҆̀мъ над̾ на́ми не попꙋска́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю къ бг҃ꙋ и҆ бли́жнимъ на́съ воѡдꙋшевлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ бл҃га̑ѧ прошє́нїѧ на̑ша ско́рѡ и҆сполнѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть свы́ше дарова́сѧ ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й троерꙋ́чицѣ, влⷣчце пребл҃га́ѧ: скорбѧ́щыѧ ᲂу҆тѣша́ти, болѧ́щыѧ и҆сцѣлѧ́ти, слѣпы́ѧ просвѣща́ти, разсла́блєнныѧ ᲂу҆крѣплѧ́ти, вѣ́рныѧ во бл҃гоче́стїи ᲂу҆твержда́ти, невѣ́рныѧ къ позна́нїю и҆́стины приводи́ти, зна́меньми и҆ чꙋдесы̀ ѿ неѧ̀ быва́емыми, ꙗ҆́же вои́стиннꙋ превосхо́дѧтъ разꙋмѣ́нїе чл҃вѣ́ческое и҆ то́кмѡ вѣ́рою постига́ютсѧ, приводѧ́ще вѣ̑рныѧ дꙋ́шы къ немо́лчномꙋ славосло́вїю творца̀ бг҃окра́сною пѣ́снїю: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пое́мъ чꙋдеса̀ твоѧ̑, блгⷣтнаѧ бг҃ороди́тельнице, не таи́мъ щедрѡ́тъ твои́хъ, и҆сповѣ́дꙋемъ бл҃годѣѧ̑нїѧ твоѧ̑, прославлѧ́емъ неисче́тнꙋю млⷭ҇ть твою̀ къ ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, ю҆́же вѣ́дѧтъ всѝ концы̀ землѝ, и҆́бо ѿ восто́ка до за́пада хва́льнѡ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е, бл҃гословлѧ́емое ѿ всѣ́хъ родѡ́въ и҆ въ мл҃твахъ призыва́емое во всѣ́хъ страна́хъ. Тебѣ̀ ᲂу҆́бѡ, си́це просла́вленнѣй и҆ превознесе́ннѣй сн҃омъ твои́мъ и҆ бг҃омъ, и҆ мы̀ хвале́бнѡ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, ти́хое приста́нище пла́вающихъ въ пꙋчи́нѣ жите́йскагѡ мо́рѧ: ра́дꙋйсѧ, треволне́нїе страсте́й ᲂу҆миротворѧ́ющаѧ свои́мъ сердобо́льнымъ ᲂу҆ча́стїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, во ᲂу҆ны́нїе и҆ ѿча́ѧнїе впа́дшихъ под̾е́млющаѧ наде́ждою сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, сомнѣ́нїѧми въ вѣ́рѣ коле́блющихсѧ вразꙋмлѧ́ющаѧ зна́меньми и҆ чꙋдесы̀.

Ра́дꙋйсѧ, въ ѻ҆би́телѣхъ и҆́ноческихъ подвиза́ющымсѧ бг҃оꙋго́днѡ пода́тельнице бл҃же́ннагѡ ᲂу҆покое́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆ въ мі́рѣ бл҃гоче́стнѡ живꙋ́щихъ не лиша́ющаѧ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и сладча́йшагѡ и҆скꙋпи́телѧ на́шегѡ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀. Вонмѝ гла́сꙋ моле́бномꙋ, тебѣ̀ пред̾ ст҃о́ю і҆кѡ́ною твое́ю на́ми смире́ннѡ возноси́момꙋ, и҆ мт҃рнею мл҃твою твое́ю къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшемꙋ сло́вꙋ, ѿ всѧ́кїѧ и҆зба́ви напа́сти и҆ вѣ́чныѧ мꙋ́ки всѣ́хъ, и҆́мѧ твоѐ мл҃твеннѡ призыва́ющихъ и҆ ѡ҆ тебѣ̀ бл҃года́рнѡ зовꙋ́щихъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ земны́й и҆ чл҃вѣ́къ нбⷭ҇ный прпⷣбный і҆ѡа́ннъ дамаски́нъ ѿ любвѐ те́плыѧ къ тебѣ̀, бг҃ома́ти влⷣчцѣ, і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю соѡрꙋди́ти потща́сѧ, и҆ сїю̀ въ ке́ллїи свое́й бл҃гоговѣ́йнѡ поста́вивъ, пред̾ не́ю си́це тебѣ̀ въ мл҃твахъ ᲂу҆се́рдныхъ глаго́лаше:

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость вѣ́чнꙋю, спⷭ҇телѧ мі́рꙋ ро́ждшаѧ: ра́дꙋйсѧ, всегꙋби́тельнагѡ а҆́да си́лꙋ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ попра́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́ческихъ глаго́лѡвъ и҆сполне́нїе прине́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆да́ма и҆ є҆́ѵы престꙋпле́нїе загла́дившаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы на рꙋкꙋ̀ твоє́ю нетрꙋ́днѡ носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ неѡпа́льнѡ во чре́вѣ твое́мъ вмѣсти́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Конда́къ а҃.

Возбра́нной воево́дѣ, бг҃оѡбра́дованной приснодв҃ѣ бцⷣѣ, посѣти́вшей го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю ꙗ҆вле́нїемъ троерꙋ́чныѧ і҆кѡ́ны своеѧ̀ и҆ мнѡ́гїѧ млⷭ҇ти є҆́ю да́рꙋющей ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, похва́льное возглаша́емъ ны́нѣ пѣ́нїе. Ты́ же, ѽ бг҃ома́ти, ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю и҆ ма́тернее ѡ҆ на́съ попече́нїе, предварѝ на по́мощь къ на́мъ и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆зба́ви зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, помо́щнице на́ша, троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю на́мъ помога́ющаѧ.

Моли́тва.

Ѽ прест҃а́ѧ и҆ пребл҃гослове́ннаѧ дв҃о бцⷣе мр҃і́е. Припа́даемъ и҆ покланѧ́емсѧ тебѣ̀ пред̾ ст҃о́ю троерꙋ́чною і҆кѡ́ною твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чꙋ́до твоѐ и҆сцѣле́нїемъ ᲂу҆сѣ́ченныѧ десни́цы прпⷣбнагѡ і҆ѡа́нна дамаски́на ѿ і҆кѡ́ны сеѧ̀ ꙗ҆вле́нное, є҆го́же зна́менїе доны́нѣ ви́димѡ є҆́сть на не́й во ѻ҆́бразѣ тре́тїѧ рꙋкѝ, къ и҆зѻбраже́нїю твоемꙋ̀ приложе́нныѧ. Мо́лимсѧ тѝ и҆ про́симъ тѧ̀, всебл҃гꙋ́ю и҆ всеще́дрꙋю ро́да на́шегѡ застꙋ́пницꙋ: ᲂу҆слы́ши на́съ, молѧ́щихсѧ тебѣ̀, и҆ ꙗ҆́коже бл҃же́ннагѡ і҆ѡа́нна, въ ско́рби и҆ болѣ́зни къ тебѣ̀ возопи́вшагѡ, ᲂу҆слы́шала є҆сѝ, та́кѡ и҆ на́съ не пре́зри, скорбѧ́щихъ и҆ болѣ́знꙋющихъ ра́нами страсте́й многоразли́чныхъ и҆ къ тебѣ̀ ѿ дꙋшѝ сокрꙋше́нныѧ и҆ смире́нныѧ ᲂу҆се́рднѡ прибѣга́ющихъ. Ты̀ зри́ши, гпⷭ҇жѐ всемлⷭ҇тиваѧ, не́мощи на́шѧ, ѡ҆ѕлобле́нїе на́ше, нꙋ́ждꙋ, потре́бꙋ на́шꙋ въ твое́й по́мощи и҆ застꙋпле́нїи, ꙗ҆́кѡ ѿвсю́дꙋ врагѝ ѡ҆крꙋже́ни є҆смы̀ и҆ нѣ́сть помога́ющагѡ, нижѐ застꙋпа́ющагѡ, а҆́ще не ты̀ ᲂу҆милосе́рдишисѧ ѡ҆ на́съ, влⷣчце. Є҆́й, мо́лимтисѧ, вонмѝ гла́сꙋ болѣ́зненномꙋ на́шемꙋ и҆ помозѝ на́мъ ст҃оѻте́ческꙋю правосла́внꙋю вѣ́рꙋ до конца̀ дне́й на́шихъ непоро́чнѡ сохрани́ти, во всѣ́хъ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ неꙋкло́ннѡ ходи́ти, покаѧ́нїе и҆́стинное ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ всегда̀ бг҃ꙋ приноси́ти и҆ сподо́битисѧ ми́рныѧ хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋдѣ̀ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ, є҆го́же ᲂу҆молѝ за на́съ мт҃рнею мл҃твою твое́ю, да не ѡ҆сꙋ́дитъ на́съ по беззако́нїємъ на́шымъ, но да поми́лꙋетъ на́съ по вели́цѣй и҆ неизрече́ннѣй млⷭ҇ти свое́й.

Ѽ всебл҃га́ѧ! Оу҆слы́ши на́съ и҆ не лишѝ на́съ по́мощи твоеѧ̀ держа́вныѧ, да, тобо́ю сп҃се́нїе полꙋчи́вше, воспое́мъ и҆ просла́вимъ тѧ̀ на землѝ живы́хъ и҆ ро́ждшагосѧ ѿ тебє̀ и҆скꙋпи́телѧ на́шего гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆мꙋ́же подоба́етъ сла́ва и҆ держа́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, кꙋ́пнѡ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Моли́тва втора́ѧ.

Ѽ прест҃а́ѧ гпⷭ҇жѐ влⷣчце бг҃оро́дице, ве́лїе чꙋ́до ст҃о́мꙋ і҆ѡа́ннꙋ дамаски́нꙋ ꙗ҆ви́вшаѧ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋю и҆ наде́ждꙋ несꙋмнѣ́ннꙋю показа́вшемꙋ! Оу҆слы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, пред̾ чꙋдотво́рною твое́ю і҆кѡ́ною ᲂу҆се́рднѡ молѧ́щихсѧ и҆ просѧ́щихъ твоеѧ̀ по́мощи: не ѿри́ни молє́нїѧ сегѡ̀ мно́гихъ ра́ди прегрѣше́нїй на́шихъ, но, ꙗ҆́кѡ мт҃и млⷭ҇рдїѧ и҆ щедро́тъ, и҆зба́ви на́съ ѿ болѣ́зней, скорбе́й и҆ печа́лей, простѝ содѣ̑ѧнныѧ на́ми грѣхи̑, и҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ всѣ́хъ, чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, да ра́достно воспое́мъ и҆ любо́вїю просла́вимъ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѿ всѣ́хъ родѡ́въ и҆збра́ннаѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Песнь 1

Ирмос: Несть Тебе подобен, Препрославленный Господи: рукою бо крепкою избавил еси люди, яже стяжал еси, Человеколюбче.

Просвети душу мою, ум и сердце, Премилостивая Мати Божия, и даждь ми дар воспети Тя, крепкую Предстательницу, благих Ходатаицу и в печалех сладкое утешение.

Облак светозарный явилася еси преподобному Иоанну Дамаскину, егда молитву его скоро услышала еси и отсеченную десницу его здраву сотворила еси.

Днесь согласно торжествуют вси концы земли, вкупе Тя воспевающе, твердую Помощь и Хранительницу жизни нашея.

Твою всечестную и чудотворную икону Троеручицу стяжавши, святая обитель Хиландар вопиет Ти: радуйся, стено нерушимая и крепкое заступление обители сея.

Песнь 3

Ирмос: Свят еси, Господи Боже наш, утверди и наша сердца непрестанно вопити Тебе: праведен несть, паче Тебе, Господи.

Верных собори совокупляются днесь к прославлению Твоего благосердия, еже явила еси преподобному Иоанну Дамаскину, исцеливши отсеченную десницу его.

Очи сердец наших воспущаем к Тебе, Владычице, егда взираем на чудотворную икону Троеручицу, буди нам держава и ограждение и Вышняго причастия сподоби нас.

Юже славословят силы Небесныя, поем Тя, Всепетая Дево, спаси ны от греховнаго пленения и всякия скорби, находящия на ны.

Моли, Егоже родила еси, Мати Безневестная, о всех, притекающих к честней иконе Твоей, яко да защитит их и просветит.

Седален

Егда иноцы Хиландарстии видеша пречестную икону Твою, Владычице, на осляти, никимже водимем, ко вратом обители Хиландарския принесенную, радостию велиею возрадовашася и, покланяющеся ей, прославляху Твое к ним благоволение.

Песнь 4

Ирмос: Услышах слух Твой, Господи, яко явился еси на земли, и прославих Твою силу.

Источника Приснотекущаго источила еси, Пречистая Дево, вся удолия напаяюща, погрузи и вся наша соблазны и до конца потреби.

Лествицу Иаковлю, Гедеоново руно, радости Ходатаицу, крепость и похвалу всех верных, приидите, вси воспоим, глаголюще: радуйся, Дево Чистая.

Образ Твой честный целующе, Всечистая, к Твоей благости прибегаем и, колена преклоняюще, с плачем молим Тя: не презри нашего воздыхания, но в День судный буди нам покров и Помощница.

Слово Божие рождшая, посети нас благодатию Твоею, и омраченныя наша души и сердца просвети, и подаждь нам от бед избавление и всех грехов оставление.

Песнь 5

Ирмос: Законом заповедей Твоих, Едине Человеколюбче, просвети сердце мое, молюся, Господи, и помилуй мя.

Твоя всечестная икона Троеручица ясно всем свидетельствует, яко Ты крепость наша и сила еси, сего ради прославляем матернее Твое к нам милосердие.

Преподобный Иоанн Дамаскин слезно моляшеся Тебе пред честною иконою Твоею, Ты же молитву его скоро услышала еси и усеченней руце его исцеление даровала еси.

Радости Ходатаице, мольбы раб Твоих приими, вся противных врагов советы разжени и стадо Твое невредимо сохрани и от всех скорбей спаси.

Избавляемы прегрешений Твоими святыми молитвами, Благословенная Богородице, благоразумно Тя вси ублажаем.

Песнь 6

Ирмос: Вечер, и утро, и полудне хвалим Тя, Господи Боже наш, услыши глас наш.

Блажим Тя и славим, Богородице Дево, ибо Ты, о Благодатная, благодатию Твоею всегда нас осеняеши, покрывающи, и заступающи, и от лукавых врагов избавляющи.

Ездяй на Херувимех и Певаемый от Серафим из Твоих ложесн явися, и все человечество спасено бысть, сего ради славим Тя, яко Заступницу нашу Непостыдную.

Грядите, людие, на поклонение Божией Матери, благодать бо света Ея и нам возсия и научи пети: сподоби нас, о Благодатная, Вышняго причастия.

Ангелов радость Ты еси, Богородице, и всех человеков воистину веселие; спаси души всех, поющих Тя, Чистая.

Кондак, глас 3

Дева днесь благоволение к нам являет, Гора же Афон благодарение Ей приносит, Ангели и иноцы славословят, Троеручица из Сербии чудесно путешествует: нас бо ради прииде и вселися во святую обитель Хиландарскую.

Икос

Воистину пречудное явление: преславная икона Твоя Троеручица, юже первосвятитель сербский, Савва, от святыя Лавры Саввы Освященнаго, со благоговением, яко многоценен дар, в страну Сербскую принесе, на безсловеснем осляти от Сербии на Афон чудесно приносится и ко святей обители Хиландарстей прииде. Иноцы же обители сея, восприимше сию с радостию, яко дар Небесный, поставиша ю в олтари соборныя церкве обители, ибо разумеша сбытие сие яко явное Твое к ним благоволение. Сего ради с радостию и любовию покланяхуся всечестней иконе Твоей, целующе ю и Тебе воспевающе: радуйся, святую икону Твою залогом милости нам даровавшая, всем верным скорое поможение.

Песнь 7

Ирмос: В начале Безначальное Слово, со Отцем и Духом Сын Единородный, благословен еси, и превозносимый Боже отец наших.

Едину Тя обрете Чистую Содетель всех и вселися в Тя, яко в храм прекрасный, сего ради поем Ти: Христа Бога нашего Мати, благословенна еси.

Милостию Твоею весь мир обогащаеши и души просвещаеши, Едина Всепетая, темже воспеваем Ти: Христа Бога нашего Мати, благословенна еси.

Безневестная Дево, многоплодное древо явилася еси, снедию Небесною вся насыщающее, добродеяния всем источи, да вси поем Ти: Христа Бога нашего Мати, благословенна еси.

Образа Твоего пришествием от злых избавляемся и посрамляются вси, рабом Твоим злая являющии, сего ради вопием: благословенна еси, Мати Христа Бога нашего.

Песнь 8

Ирмос: Во образе Ангела, явльшагося в пещи огненней песнословцем, Христа Бога пойте, отроцы, священницы, благословите, людие, превозносите во вся веки.

Гласы молебными, приидите, вси воспоем Чистую Деву, се бо ныне веселие приближается, вернии спасаются, и воскликнем в веселии: Богородицу пойте и превозносите во вся веки.

Очима ангельскима глубина неудобозримая, человеческими помыслы высота неудобовосходимая прииде к нам во образе Троеручицы, поклонимся убо честному образу и возопиим: Богородицу пойте и превозносите во вся веки.

Радующеся, приступаем образу Твоему честному и, умильно молящеся, из глубины души взываем: Богородицу пойте и превозносите во вся веки.

Огнем возгарашеся гора Синайская, не терпяше бо снития славы Божия, Ты же, весь Божественный Огнь сущ, Божие Слово во чреве Твоем неопально носила еси, сего ради поем: Богородицу пойте и превозносите во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Безсеменное Рождество Твое, Богородице Чистая, Христа Бога нашего песньми немолчными величаем.

Днесь радуется Православная Сербия и вся Гора Афонская, изряднее же обитель Хиландарская, ибо прииде и вселися в ню всечестная икона Троеручица, являющи к нам благоволение Божия Матере.

Имеющи святую икону Твою Троеручицу во игумена себе, Твоя воля бысть, Богородице, обитель Хиландарская благоуханием святыни исполняется и непрестанно славословит имя Твое.

Цвете прекрасный, облагоухаяй вся, противных нахождения отгоняяй и веселия всех исполняяй, буди нам стена, и ограждение, и спасительное прибежище.

Егоже воспевают Ангели, родила еси, но и Девою пребыла еси, сего ради вопием Ти: радуйся, скорая Помощнице и крепкая Заступнице всего мира.

Светилен

Светом благосердия Твоего всех озаряющи, всякую болезнь и недуг исцеляеши, не забуди и нас, верных раб Твоих, но да знаменается на нас свет лица Твоего во вся дни живота нашего.

Кондак 1

Взбранной Воеводе, Богообрадованной Приснодеве Богородице, посетившей Гору Афонскую явлением чудотворныя иконы Своея и многия милости ею дарующей роду христианскому, похвальное возглашаем ныне пение; Ты же, о Богомати, яко имущая державу непобедимую и Матернее о нас попечение, предвари на помощь к нам и от всяких бед избави зовущих Ти:

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Икос 1

Ангел земный и человек небесный преподобный Иоанн Дамаскин от любве теплыя к Тебе, Богомати Владычице, икону Твою святую соорудити потщася и сию в келлии своей благоговейно поставив, пред нею сице Тебе в молитвах усердных глаголаше:

Радуйся, Радость вечную, Спасителя миру рождшая; радуйся, всегубительнаго ада силу Рождеством Твоим поправшая.

Радуйся, пророческих глаголов исполнение принесшая; радуйся Адама и Евы преступление загладившая.

Радуйся, Единаго от Троицы на руку Твоею нетрудно носившая; радуйся, Огнь Божества неопально во чреве Твоем вместившая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 2

Видя преподобный Иоанн Дамаскин десницу свою, много писавшую в защиту чести и поклонения святых икон, по навету царя иконоборца немилостиво отсеченную, испроси ю от невернаго мучителя и, приложив к усеченному ея составу, пред честною иконою Твоею, Пречистая Дево, слезно моляшеся Ти, о еже исцелитися ей. Ты же, Всеблагая и Всемощная рода нашего Заступнице, молитву его скоро услышала еси и, во сне представши ему, исцеление усеченной руце его даровала еси, да благодарственно поет Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум человеческий не может постигнути силу исцелений благодатных, иконою Твоею, о Богомати, чудесно являемых, не может изъяснити и чудо велие, како отсеченная десница преподобнаго во едину нощь цела и здрава обретеся, на нейже токмо червленный знак бывшия язвы оставлен бысть Врачебницею Благою, слышащею от нас сия похвалы:

Радуйся, скоро являющаяся утешительнице скорбящих душ; радуйся, радостотворная посетительнице болезнующих сердец.

Радуйся, безнадежных страдальцев надеждою исцеления ободряющая; радуйся, врачми оставленных болезнующих на Свои руце приемлющая.

Радуйся, усеченную десницу Божия избранника целу и здраву вышеестественно соделавшая; радуйся, яко ничтоже невозможно Тебе, Милосердая Предстательнице, нам всегда заступление показующая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 3

Силу десницы Всевышняго в исцелении усеченный десницы своея познав богоглаголивый Иоанн, песньми красными воспе Тя, Владычице Всеблагая, и подобие усеченныя руки своея приложи к целебному Твоему образу ради памяти всегдашния о великом чудеси. Тем ныне видима есть и именуется сия святая икона Твоя Троеручица, тремя руками, на ней написанными, проявляющая таинство Святыя Троицы, чудесы же, от нея бывающими, всех приводящая хвалебно взывати ко Господу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй велию ревность по Бозе, духоносный песнописец Святыя Церкве и Божественный славитель ея, сладкий преподобный Иоанн, хвалебными пеньми до конца жизни своея прославляше Твою к нему дивную милость, Богородительнице, в память же бывшаго чудесе плат, имже усеченная рука его обязана бе, на главе своей ношаше, икону же Твою многоцелебную, яко наследие богатое, святей Лавре преподобнаго Саввы Освященнаго по себе остави, да вси вернии зовут к изображенней на ней Целительнице душ и телес сице:

Радуйся, врагов святыя православныя веры крепкая поборнице; радуйся, проповедников Евангельскаго учения покровительнице.

Радуйся, благочестивых христиан защито и похвало; радуйся, боголюбивых иноков утешение.

Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти и диавола добрая споспешнице; радуйся, ревнующим о целомудрии и чистоте изрядная пособнице.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 4

Буря недоумения смущает ми ум, како возмогу недостойными усты воспети славу Твою, Пречистая Дево, юже во иконе Твоей святей явила еси, даровавши ю нам в помощь и защиту от враг видимых и невидимых. Темже, величая неисчетныя милости Твоя к роду христианскому, исповедую чудеса Твоя и смиренномудренно пою Вседержителю: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше иноцы святыя Лавры Саввы Освященнаго о великих добродетелех пришедшаго в Лавру на поклонение первосвятителя сербскаго Саввы, по внушению Твоему, Богомати, дароваша ему на благословение святую икону Твою Троеручицу, юже он со благоговением, яко дар многоценен, в страну Сербскую принесе, поучая паству свою звати Тебе:

Радуйся, от востока и до запада силу всемогущества Христова иконою Твоею возвещающая; радуйся, болезни душевныя и телесныя иконою Твоею скоро врачующая.

Радуйся, Сербстей стране икону Твою в залог благоволения даровавшая; радуйся, чудесы Твоими Православие в ней крепко утвердившая.

Радуйся, Симеона Мироточиваго область благодатно посетившая; радуйся, Саввы первопрестольнаго паству Матерним покровом Твоим приосенившая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 5

Боготечней звезде подобна явися икона Твоя, Богородительнице, по воли Твоей святей на осля поставленная и отпущенная из Сербии: осляти, никимже водиму, принесеся им на Гору Афонскую ко вратом обители Хиландарския, юже яко дар небесный восприимше иноцы, поставиша в алтаре соборныя церкве обители, зовуще во умилении глубоцем благих Подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше иноцы хиландарстии Твое к ним благоволение, Преблагословенная Дево, в чудеснем пришествии к ним святыя иконы Твоея Троеручицы явленное, с радостию и любовию ей поклоняхуся, целующе и песненно возглашающе Ти благохваления сицевая:

Радуйся, путеводительнице подвижников благочестия к горнему Сиону; радуйся, пустыннолюбивых иноков приводящая к небесному Иерусалиму.

Радуйся, безсловесное осля воли Твоей святей чудесно покорившая; радуйся, на осляти икону Твою благодатную от Сербии на Афон дивно принесшая.

Радуйся, пустыню Афона благоуханием святыни исполнившая; радуйся, Хиландарскую обитель благоволением Твоим облагодатствовавшая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 6

Проповедует обитель Хиландарская на Афоне богатство милостей и щедрот Твоих, Богородице Дево, и светло красуется, имущи святую икону Твою Троеручицу во игумена себе, ибо таковая бысть воля Твоя, еже пребывати иконе Твоей тамо на игуменстем месте во храме Божием и в душах братии, от Тебе Единыя благословение на всякое послушание приемлющей и хвалебно зовущей тако благоволившему о них Творцу: Аллилуиа.

Икос 6

Возвестила еси волю Твою, Богомати, иноком хиландарским, разногласием во избрании игумена смущенным, чудесно поставивши святую икону Твою на игуменстем месте во храме Божием и открывши единому от них в видении, яко Сама Ты хощеши пребывати настоятельствующею в обители их иконою Твоею честною, и да прочее не избирают себе игумена. Они же во умилении душ и сердец, обрадованнии возопиша к Тебе:

Радуйся, иноков благоподвизаюшихся известная и всемощная Покровительнице; радуйся, к Сыну Твоему и Богу теплая о них Предстательнице.

Радуйся, жезл игуменский в Хиландарстей обители невидимо приемшая; радуйся, обитель сию доселе целу и благоустроену сохраняющая.

Радуйся, страхом и благоговением сердца братии, благословение от иконы Твоея приемлющих, исполняющая; радуйся, неблагоговейныя и дерзостныя грозно наказующая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 7

Хотя соделати не токмо Афон, но и вся иныя страны православныя причастны благодати великих чудес, иконою Твоею Троеручною изливаемых и бываемых, Пречистая Владычице, сию во всех градех, весех, церквах и обителех иноческих распространила и дивными чудесы прославила еси. Темже вся верная чада святую икону Твою Троеручицу любовию чествуют и на ней вкупе с Тобою изображенному Христу усердно зовут: Аллилуиа.

Икос 7

Дивно являеши, Преблагословенная Дево, милости верным людем и святою иконою Твоею Троеручицею преславныя чудеса содеваеши силою Благодати Христовы: слепыя просвещаеши, разслабленныя укрепляеши, недужныя врачуеши и всем прибегающим к целебному Твоему образу скорую помощь Твою присно являеши, подвизающи звати к Тебе:

Радуйся, Святую Гору Афонскую в жребий Себе избравшая; радуйся, и вся страны православныя покровом милости Твоея осенившая.

Радуйся, Хиландарския обители настоятельнице неизменная; радуйся, многих мест и пустынь сокровище исцелений неоскудное.

Радуйся, на Афоне, в России, Сербии и иных странах иконою Твоею преславно чудодействующая; радуйся, любящия и чтущия Тя от всяких бед избавляющая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 8

Странно есть видети иноки хиландарския, к иконе Твоей, яко к игумену приходящия и от Нея благословение на послушания своя приемлющия. Но, о Всеблагая, якоже приемлеши их милостивно и благословляеши, тако и нас, недостойных, не лиши Матерняго Твоего милосердия и попечения, приими благоутробно молитвы наша пред святою иконою Твоею возносимыя, осени нас благословением Твоим благодатным, избави от всяких бед и скорбей и научи богоугодно пети Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир преисполнен, яко звездами богосветлыми, чудотворными иконами Твоими, Богородице Дево, в нихже, яко денница лучезарная, икона Твоя Троеручица предивными чудесы благодатно сияет и согревает хладныя сердца наша знаменьми Твоего к нам милостиваго призрения. Сего ради чествуем пречистаго лика Твоего святое изображение и Тебе пред ним вопием:

Радуйся, Богообрадованная и Пренепорочная Приснодево; радуйся, Едина Чистая и Благословенная в женах.

Радуйся, нетленная и неискусобрачная Агнца и Пастыря Мати; радуйся, прекрасная и светоносная палато святых святейшаго Слова.

Радуйся, крине белоснежный и благовонный девства и чистоты; радуйся, Царице и Владычице Небесе и земли.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 9

Всяк возраст верных благопользуется Твоим Матерним попечением, Всеблагая Владычице: младенцы милосердно окормляеши, отроки невидимо руководствуеши, мужи во благочестии утверждаеши, старцы в немощех укрепляеши, всем же вся благая и душеполезная даруеши всесильным ходатайством Твоим у Престола Пресвятыя Троицы, Ейже благодарно поем: Аллилуиа.

Икос 9

Витии человечестии не могут достойно восхвалити Тя, Богородице, честнейшую Херувим и славнейшую Серафим, рождшую Единаго от Троицы Христа Жизнодавца. Мы же, любовию к Тебе воодушевленнии, смиренномудренно дерзаем приносити Тебе песни таковыя:

Радуйся, державная заступнице рода христианскаго; радуйся, благосердая Мати всех скорбящих и обремененных.

Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак грехов и страстей наших разгоняющая; радуйся, на стези покаяния нас премудро наставляющая.

Радуйся, в грозный час смерти всем нам крепкая защитнице; радуйся, добраго ответа нам пред Судиею Праведным усердная ходатаице.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 10

Спасения залог даровася нам святая и всечестная икона Твоя, Богородительнице Дево, ибо, якоже древле прорекла еси божественному евангелисту Луце, с нею и доныне сила Твоя благодатно пребывает, чудесы преславными веру в нас утверждает, недужныя безмездно врачует и на путь спасения души наша приводит, да зовем прославльшему имя Твое во вселенней Царю Небесе и земли: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам и ликом иноческим, Богоневестная Дево, всем усердно к Тебе прибегающим, икону же Твою святую благоговейно чествующим, ибо сию дарова нам благих податель Господь в помощь и врачевство недугом душевным и телесным и сим внушает пети Тебе:

Радуйся, добрая младопитательнице дев и безматерних сирот; радуйся, иноков и инокинь благоскорбящих предводительнице к наградам небесным.

Радуйся, в узах и темнице седящих посещающая утешением благодатным; радуйся, благословение домов и супружеств благочестивых.

Радуйся, юных наставнице целомудрия и воздержания; радуйся, старцев приводящая к благому житию и мирней кончине.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 11

Пение молебное наше, Тебе пред пречистым образом Твоим с верою и любовию возносимое, милостивно услыши, Госпоже Всемилостивая, и сохрани нас от тлетворных учений, неверия и суеверия, имиже наветуется в нас святоотеческая православная вера, избави нас от лукавых совращений, сохрани нас и Отечество наше от всяких крамол и от всяких нестроений и злых развращений, врагами веры и Отечества нашего воздвизаемых, и сподоби в любви и единомыслии со всеми верными чадами Святыя Христовы Церкве богоприятно пети Создателю нашему: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемлемая свеща икона Твоя святая, Богородице Дево, мир весь сиянием чудес просвещает, сердца же наша любовию воспламеняет к Тебе, Пречистей и Преблагословенней Матери Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа, даровавшаго нам Тебе в покров и защиту противу полчищ сатанинских, иже боятся и трепещут самаго имене Твоего, ведающе силу Твою, юже величаем и Тебе зовем:

Радуйся, враги наша видимыя и невидимыя премудро запинающая; радуйся, хулителей святыя православныя веры невидимо карающая.

Радуйся, духов злобы от нас державно отгоняющая; радуйся, преовладети им над нами не попускающая.

Радуйся, любовию к Богу и ближним нас воодушевляющая; радуйся, вся благая прошения наша скоро исполняющая.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 12

Благодать свыше даровася святей иконе Твоей Троеручице, Владычице Преблагая: скорбящия утешати, болящия исцеляти, слепыя просвещати, разслабленныя укрепляти, верныя во благочестии утверждати, неверныя к познанию истины приводити, знаменьми и чудесы от нея бываемыми, яже воистину превосходят разумение человеческое и токмо верою постигаются, приводяще верныя души к немолчному славословию Творца богокрасною песнию: Аллилуиа.

Икос 12

Поем чудеса Твоя, благодатная Богородительнице, не таим щедрот Твоих, исповедуем благодеяния Твоя, прославляем неисчетную милость Твою к роду христианскому, юже ведят вси концы земли, ибо от востока до запада хвально имя Твое святое, благословляемое от всех родов и в молитвах призываемое во всех странах. Тебе убо, сице прославленней и превознесенней Сыном Твоим и Богом, и мы хвалебно вопием:

Радуйся, тихое пристанище плавающих в пучине житейскаго моря; радуйся, треволнение страстей умиротворяющая Своим сердобольным участием.

Радуйся, во уныние и отчаяние впадших подъемлющая надеждою спасения; радуйся, сомнениями в вере колеблющихся вразумляющая знаменьми и чудесы.

Радуйся, в обителех иноческих подвизающимся богоугодно подательнице блаженнаго упокоения; радуйся, и в мире благочестно живущия не лишающая Твоего заступления.

Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати Сладчайшаго Искупителя нашего Господа Иисуса Христа! Вонми гласу молебному, Тебе пред святою иконою Твоею нами смиренно возносимому, и Матернею молитвою Твоею к рождшемуся от Тебе святых святейшему Слову от всякия избави напасти и вечныя муки всех имя Твое молитвенно призывающих и о Тебе благодарно зовущих Богу: Аллилуиа

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангел земный…» и кондак 1-й «Взбранной Воеводе…».

Молитва первая

О Пресвятая и Преблагословенная Дево Богородице Марие! Припадаем и покланяемся Ти пред святою Троеручною иконою Твоею, воспоминающе преславное чудо Твое исцелением усеченныя десницы преподобнаго Иоанна Дамаскина, от иконы сея явленное, егоже знамение доныне видимо есть на ней, во образе третия руки, к изображению Твоему приложенныя. Молимся Ти и просим Тя, Всеблагую и Всещедрую рода нашего Заступницу: услыши нас, молящих Ти ся, и якоже блаженнаго Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившаго, услышала еси, так и нас не презри, скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных и к Тебе от души сокрушенныя и смиренныя усердно прибегающих. Ты зриши, Госпоже Всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, яко отвсюду враги окружени есмы, и несть помогающего, ниже заступающего, аще не Ты умилосердишися о нас, Владычице. Ей, молим Ти ся, вонми гласу болезненному нашему и помози нам святоотеческую Православную веру до конца дней наших непорочно сохранити, во всех заповедех Господних неуклонно ходити, покаяние истинное о гресех наших всегда Богу приносити и сподобитися мирныя христианския кончины и добраго ответа на Страшнем Суде Сына Твоего и Бога нашего, Егоже умоли за нас Матернею молитвою Твоею, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да помилует нас по велицей и неизреченней милости Своей. О Всеблагая! Услыши нас и не лиши нас помощи Твоея державныя, да, Тобою спасение получивше, воспоем и прославим Тя на земли живых и рождшагося от Тебе Искупителя нашего, Господа Иисуса Христа, Емуже подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, велие чудо святому Иоанну Дамаскину явившая, яко веру истинную и надежду несумненную показавшему! Услыши нас, грешных, пред чудотворною Твоею иконою усердно молящихся и просящих Твоея помощи: не отрини моления сего многих ради прегрешений наших, но, яко Мати милосердия и щедрот, избави нас от болезней, скорбей и печалей, прости содеянныя нами грехи, исполни радости и веселия всех, чтущих святую икону Твою, да радостно воспоем и любовию прославим имя Твое, яко Ты еси от всех родов избранная и благословенная во веки веков. Аминь.

Главная –> Чудотворные иконы Божьей матери –> Акафист Пресвятой Богородице перед иконой “Троеручица”

Молитва | Акафист | Житие | Иконы

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой “Троеручица”

Кондак 1
Взбранной Воеводе, Богообрадованной Приснодеве Богородице, посетившей Гору Афонскую явлением чудотворным иконы Своея и многия милости Ею дарующей роду христианскому, похвальное возглашаем ныне пение:
Ты же, о Богомати, яко имущая державу непобедимую и Матернее о нас попечение, предвари на помощь к нам и от всяких бед избави зовущих Ти:
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Икос 1 Ангел земный и человек Небесный преподобный Иоанн Дамаскин от любве теплыя к Тебе, Богомати Владычице, икону Твою святую соорудити потщася и сию в келлии своей благоговейно поставив, пред нею сице Тебе в молитвах усердных глаголаше:

Радуйся, радость вечную — Спасителя миру рождшая;
Радуйся, всегубительнаго ада силу Рождеством Твоим поправшая.
Радуйся, пророческих глаголов исполнение принесшая;
Радуйся Адама и Евы преступление загладившая.
Радуйся, Единаго от Троицы на руку Твоею нетрудно носившая;
Радуйся, Огнь Божества неопально во чреве Твоем вместившая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 2 Видя преподобный Иоанн Дамаскин десницу свою, много писавшую в защиту чести и поклонения святых икон, по навету царя иконоборца немилостиво отсеченную, испроси ю от невернаго мучителя и, приложив к усеченному ея составу, пред честною иконою Твоею, Пречистая Дево, слезно моляшеся Ти, о еже исцелитися ей. Ты же, Всеблагая и Всемощная рода нашего Заступнице, молитву его скоро услышала еси и, во сне представ ему, исцеление усеченной руце его даровала еси, да благодарственно поет Богу: Аллилуиа.

Икос 2 Разум человеческий не может постигнути силу исцелений благодатных, иконою Твоею, о Богомати, чудесно являемых, не может изъяснити и чудо велие, како отсеченная десница преподобнаго во едину нощь цела и здрава обретеся, на ней же токмо червленный знак бывшия язвы оставлен бысть Врачебницею Благою, слышащею от нас сия похвалы:

Радуйся, скоро являющаяся Утешительнице скорбящих душ;
Радуйся, Радостотворная Посетительнице болезнующих сердец.
Радуйся, безнадежных страдальцев надеждою исцеления ободряющая;
Радуйся, врачами оставленных болезнующих на свои руце приемлющая.
Радуйся, усеченную десницу Божия избранника целу и здраву вышеестественно соделавшая;
Радуйся, яко ничтоже невозможно Тебе, Милосердая Предстательнице, нам всегда заступление показующая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 3 Силу десницы Всевышняго в исцелении усеченныя десницы своея познав богоглаголивый Иоанн, песньми красными воспе Тя, Владычице Всеблагая, и подобие усеченныя руки Своея приложи к целебному Твоему образу ради памяти всегдашния о великом чудеси. Тем ныне видима есть и именуется сия святая икона Твоя Троеручица, тремя руками, на ней описанными, проявляющая таинство Святыя Троицы, чудесы же, от Нея бывающими, всех приводящая хвалебно взывати ко Господу: Аллилуиа.

Икос 3 Имеяй велию ревность по Бозе, духоносный песнописец Святыя Церкве и Божественный славитель ея, сладкий преподобный Иоанн, хвалебными пении до конца жизни своея прославляше Твою к нему дивную милость, Богородительнице, в память же бывшаго чудесе плат, имже усеченная рука его обвернута бе, на главе своей ношаше, икону же Твою многоцелебную, яко наследие богатое, Святей Лавре преподобнаго Саввы Освященнаго по себе остави, да вси вернии зовут к изображенней на Ней Целительнице душ и телес сице:

Радуйся, врагов святыя православныя веры крепкая поборнице;
Радуйся, проповедников Евангельскаго учения покровительнице.
Радуйся, благочестивых христиан защите и похвало;
Радуйся, боголюбивых иноков утешение.
Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти и диавола добрая споспешнице;
Радуйся, ревнующим о целомудрии и чистоте изрядная пособнице.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 4 Буря недоумения смущает ми ум, како возмогу недостойными усты воспети славу Твою, Пречистая Дево, юже во иконе Твоей святей явила еси, даровавши ю нам в помощь и защиту от враг видимых и невидимых. Темже, величая неисчетныя милости Твоя к роду христианскому, исповедую чудеса Твоя и смиренномудренно пою Вседержителю: Аллилуиа.

Икос 4 Слышавше иноцы Святыя Лавры Саввы Освященнаго о великих добродетелях пришедшаго в Лавру на поклонение первосвятителя сербскаго Саввы, по внушению Твоему, Богомати, дароваша ему на благословение святую икону Твою Троеручицу, юже он со благоговением, яко дар многоценен, в страну Сербскую принесе, поучая паству свою звати Тебе:

Радуйся, от востока и до запада силу Всемогущества Христова иконою Твоею возвещающая;
Радуйся, болезни душевныя и телесныя иконою Твоею скоро врачующая.
Радуйся, Сербстей стране икону Твою в залог благоволения даровавшая;
Радуйся, чудесы Твоими Православие в ней крепко утвердившая.
Радуйся, Симеона Мироточиваго область благодатно посетившая;
Радуйся, Саввы первопрестольнаго паству Матерним Покровом Твоим приосенившая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 5 Боготечней звезде подобна явися икона Твоя, Богородительнице, по воли Твоей Святей на осля поставленная и отпущенная из Сербии, осляти никимже водиму, принесеся им на Гору Афонскую ко вратом обители Хилендарския, юже яко дар Небесный восприимше иноцы, поставиша в алтари соборныя церкве обители, зовуще во умилении глубоцем благих Подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 5 Видевше иноцы хилендарстии Твое к ним благоволение, Преблагословенная Дево, в чудеснем пришествии к ним святыя иконы Твоея Троеручицы явленное, с радостию и любовию Ей поклоняхуся, целующе и песненно возглашающе Ти благохваления сицевая:

Радуйся, путеводительнице подвижников благочестия к Горнему Сиону;
Радуйся, пустыннолюбивых иноков приводящая к Небесному Иерусалиму.
Радуйся, безсловесное осля воли Твоей святей чудесно покорившая;
Радуйся, на осли икону Твою благодатную от Сербии на Афон дивно принесшая.
Радуйся, пустыню Афона благоуханием святыни исполнившая;
Радуйся, Хилендарскую обитель благоволением Твоим облагодатствовавшая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 6 Проповедует обитель Хилендарская на Афоне богатство милостей и щедрот Твоих, Богородице Дево, и светло красуется, имущи святую икону Твою Троеручицу во игумена себе, ибо таковая бысть воля Твоя, еже пребывати иконе Твоей тамо на игуменстем месте во храме Божием и в душах братии, от Тебе Единыя благословение на всякое послушание приемлющей и хвалебно зовущей тако благоволившему о них Творцу: Аллилуиа.

Икос 6 Возвестила еси волю Твою, Богомати, иноком хилендарским, разногласием во избрании игумена смущенным, чудесно поставивши святую икону Твою на игуменстем месте во храме Божием и открывши единому от них в видении, яко Сама Ты хощеши пребывати настоятельствующею в обители их иконою Твоею Честною, и да прочее не избирают себе игумена. Они же во умилении Душ и сердец обрадованнии возопиша к Тебе:

Радуйся, иноков благоподвизающихся Известная и Всемощная Покровительнице;
Радуйся, к Сыну Твоему и Богу теплая о них Предстательнице.
Радуйся, жезл игуменский в Хилендарстей обители невидимо приемшая;
Радуйся, обитель сию доселе целу и благоустроену сохраняющая.
Радуйся, страхом и благоговением сердца братии, благословение от иконы Твоея приемлющих, исполняющая;
Радуйся, неблагоговейныя и дерзостныя грозно наказующая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 7 Хотя соделати не токмо Афон, но и все иныя страны православныя причастными благодати великих чудес, иконою Твоею Троеручною изливаемых и бываемых, Пречистая Владычице, тую во всех градех, весех, церквах и обителех иноческих распространила и дивными чудесы прославила еси. Темже вся верная чада святую икону Твою Троеручицу любовию чествуют и на ней вкупе с Тобою изображенному Христу усердно зовут: Аллилуиа.

Икос 7 Дивно являеши, Преблагословенная Дево, милости верным людем и святою иконою Твоею Троеручицею преславныя чудеса содеваеши силою Благодати Христовы: слепыя просвещаеши, разслабленныя укрепляеши, недужныя врачуеши и всем прибегающим к целебному Твоему образу скорую помощь Твою присно являеши, подвизающи звати к Тебе:

Радуйся, Святую Гору Афонскую в жребий Себе избравшая;
Радуйся, и вся страны православныя покровом милости Твоея осенившая.
Радуйся, Хилендарския обители Настоятельнице неизменная;
Радуйся, многих мест и пустынь сокровище исцелений неоскудное.
Радуйся, на Афоне, в России, Сербии и иных странах иконою Твоею преславно чудодействующая;
Радуйся, любящия и чтущия Тя от всяких бед избавляющая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 8 Странно есть видети иноки хилендарския, к иконе Твоей яко к игумену приходящия и от Нея благословения на послушания своя приемлющия. Но, о Всеблагая, якоже приемлеши их милостивно и благословляеши, тако и нас недостойных не лиши Матерняго Твоего милосердия и попечения, приими благоутробно молитвы наша пред святою иконою Твоею возносимыя, осени нас благословением Твоим благодатным, избави от всяких бед и скорбей и научи богоугодно пети Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 8 Весь мир преисполнен, яко звездами Богосветлыми, чудотворными иконами Твоими, Богородице Дево, в нихже яко Денница Лучезарная, икона Твоя Троеручица предивными чудесы благодатно сияет и согревает хладныя сердца наша знаменьми Твоего к нам милостиваго призрения. Сего ради чествуем Пречистаго Лика Твоего святое изображение и Тебе пред ним вопием:

Радуйся, Богообрадованная и Пренепорочная Приснодево;
Радуйся, Едина Чистая и Благословенная в Женах.
Радуйся, Нетленная и Неискусобрачная Агнца и Пастыря Мати;
Радуйся, прекрасная и светоносная палато святых Святейшаго Слова.
Радуйся, крине белоснежный и благовонный девства и чистоты;
Радуйся Царице и Владычице Небесе и земли.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 9 Всяк возраст верных благопользуется Твоим Матерним попечением, Всеблагая Владычице. Младенцы милосердно окормляеши, отроки невидимо руководствуеши, мужи во благочестии утверждаеши, старцы в немощех укрепляеши, всем же вся благая и душеполезная даруеши всесильным ходатайством Твоим у Престола Пресвятыя Троицы, Ейже благодарно поем: Аллилуиа.

Икос 9 Ветии человечестии не могут достойно восхвалити Тя, Богородице, Честнейшую Херувим и Славнейшую Серафим, рождшую Единаго от Троицы Христа Жизнодавца. Мы же, любовию к Тебе воодушевленнии, смиренномудренно дерзаем приносити Тебе песни таковыя:

Радуйся, Державная Заступнице рода христианскаго;
Радуйся, Благосердая Мати всех скорбящих и обремененных.
Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак грехов и страстей наших разгоняющая;
Радуйся, на стези покаяния нас премудро наставляющая.
Радуйся, в грозный час смерти всем нам крепкая Защитнице;
Радуйся, добраго ответа нам пред Судиею Праведным усердная Ходатаице.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 10 Спасения залог даровася нам святая и всечестная икона Твоя, Богородительнице Дево, ибо, якоже древле прорекла еси Божественному евангелисту Луце, с нею и доныне сила Твоя благодатно пребывает, чудесы преславными веру в нас утверждает, недужныя безмездно врачует и на путь спасения души наша приводит, да зовем прославльшему имя Твое во Вселенней Царю Небесе и земли: Аллилуиа.

Икос 10 Стена еси девам и ликом иноческим, Богоневестная Дево, всем усердно к Тебе прибегающим, икону же Твою святую благоговейно чествующим, ибо сию дарова нам благих Податель Господь в помощь и врачевство недугом душевным и телесным и сим внушает пети Тебе:

Радуйся, добрая Младопитательнице дев и безматерних сирот;
Радуйся, иноков и инокинь благоскорбящих Предводительнице к наградам Небесным.
Радуйся, в узах и темнице седящих посещающая утешением благодатным;
Радуйся, благословение домов и супружеств благочестивых.
Радуйся, юных наставнице целомудрия и воздержания.
Радуйся, старцев приводящая к благому житию и мирней кончине.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 11 Пение молебное наше, Тебе пред Пречистым образом Твоим с верою и любовию возносимое, милостивно услыши, Госпоже Всемилостивая, и сохрани нас от тлетворных учений неверия и суеверия, ими же наветуется в нас святоотеческая православная вера, избави нас от лукавых совращений, сохрани нас и Отечество наше от всяких крамол и от всяких нестроений и злых развращений врагами веры и Отечества нашего воздвизаемых, и сподоби в любви и единомыслии со всеми верными чадами Святыя Христовы Церкве Богоприятно пети Создателю нашему: Аллилуиа.

Икос 11 Светоприемлемая свеща икона Твоя святая, Богородице Дево, мир весь сиянием чудес просвещает, сердца же наша любовию воспламеняет к Тебе, Пречистей и Преблагословенней Матери Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа, даровавшаго нам Тебе в покров и защиту противу полчищ сатанинских, иже боятся и трепещут самаго имене Твоего, ведающе силу Твою, юже величаем и Тебе зовем:

Радуйся, враги наша видимыя и невидимыя премудро запинающая;
Радуйся, хулителей святыя православныя веры невидимо карающая.
Радуйся, духов злобы от нас державно отгоняющая;
Радуйся, преовладети им над нами не попускающая.
Радуйся, любовию к Богу и ближним нас воодушевляющая;
Радуйся, вся благая прошения наша скоро исполняющая.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 12 Благодать свыше даровася святей иконе Твоей Троеручице, Владычице Преблагая: скорбящия утешати, болящия исцеляти, слепыя просвещати, разслабленныя укрепляти, верныя во благочестии утверждати, неверныя к познанию истины приводити, знаменьми и чудесы от нея бываемыми, яже воистину превосходят разумение человеческое и токмо верою постигаются, приводяща верныя души к немолчному славословию Творца, Богокрасною песнию: Аллилуиа.

Икос 12 Поем чудеса Твоя, благодатная Богородительнице, не таим щедрот Твоих, исповедуем благодеяния Твоя, прославляем неисчетную милость Твою к роду христианскому, юже велят вси концы земли, ибо от востока до запада хвально имя Твое святое, благословляемое от всех родов и в молитвах призываемое во всех странах. Тебе убо, сице прославленней и превознесенной Сыном Твоим и Богом, и мы хвалебно вопием:

Радуйся, тихое пристанище плавающих в пучине житейскаго моря;
Радуйся, треволнение страстей умиротворяющая Своим сердобольным участием.
Радуйся, во уныние и отчаяние впадших подъемлющая надеждою спасения;
Радуйся, сомнениями в вере колеблющихся вразумляющая знаменьми и чудесы.
Радуйся, в обителех иноческих подвизающимся богоугодно подательнице блаженнаго упокоения;
Радуйся, и в мире благочестно живущия не лишающая Твоего заступления.
Радуйся, Помощнице наша, Троеручною иконою Твоею нам помогающая.

Кондак 13 О Всепетая Мати Сладчайшаго Искупителя нашего Господа Иисуса Христа! Вонми гласу молебному, Тебе пред святою иконою Твоею нами смиренно возносимому, и Матернею молитвою Твоею к рождшемуся от Тебе Святых Святейшему Слову от всякия избави напасти и вечныя муки всех имя Твое молитвенно призывающих и о Тебе благодарно зовущих Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва | Акафист | Житие | Иконы

акафист троеручица икона божией матери

Иные православные молитвы, святые угодники, чудотворные иконы:

в Православном разделе:

Оценка 3.5 проголосовавших: 20
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here