Акафист великомученику артемию

Детально: акафист великомученику артемию - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Конда́к 1.

Взбра́нному воево́де и августа́лию страны́ Еги́петския, царе́м земны́м че́стию превознесе́нному, последи́ же от Юлиа́на злочести́ваго му́чимому и во главу́ усече́нному, я́ко зе́льне страда́вшему и победи́тельне вся́ претерпе́вшему, от Бо́га же прия́вшему нетле́ние и благода́ть чудотворе́ния, дне́сь ве́рнии в похва́льная возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

И́кос 1.

Антиохи́йстии лю́дие диви́шася святе́й ре́вности твое́й о и́мени Христо́ве, сла́вне Арте́мие, не терпя́ бо зре́ти муче́ния святы́х и хулы́ слы́шати на Го́спода, Юлиа́ном изрыга́емыя; а́ще и че́сть ему́ возда́ти от Александри́и прише́л, оба́че и обличи́ти того́ не устраши́лся еси́. Те́мже, и чи́на своего́ во́инскаго изве́рженный за дерзнове́ние свое́, осужде́ние на ра́ны и сме́рть прия́л еси́. Мы́ же ны́не, а́ки обстоя́ще ти́ на позо́рищи му́чимому, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, безсла́вие и муче́ние от Юлиа́на претерпе́вый; ра́дуйся, в сла́ву и осия́ние от Бо́га облече́нный.

Ра́дуйся, лю́тая страда́ния подъя́вый; ра́дуйся, вели́чие ве́ры показа́вый.

Ра́дуйся, блиста́яйся сла́вою терпе́ния; ра́дуйся, кре́посте на́ша в ско́рбех и изнеможе́нии.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 2.

Бу́ди ве́рен царю́, преща́ше святы́й Арте́мий нечести́вому Юлиа́ну: «Я́ко су́етны твоя́ начина́ния и не́мощна е́сть го́рдость твоя́ истреби́ти христиа́ны: отне́леже бо прии́де Христо́с, и водрузи́ся Кре́ст, и воздви́жеся на не́м Госпо́дь – паде́ злочести́вых горды́ня и попра́на бы́сть лука́ваго кре́пость, Христо́ва же непобеди́ма и непреодоле́нна е́сть си́ла, е́юже огражда́ющеся, возмо́жем устоя́ти проти́ву ко́зней вра́жиих, побе́дне вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа».

И́кос 2.

Во́инствуя за вели́каго царя́ Константи́на, кре́пкою си́лою кре́стною побежда́л еси́ враги́, оружебо́рче Арте́мие; то́ю же си́лою и мучи́теля своего́ Юлиа́на одоле́л еси́. Виде́нием бо креста́ овогда́ на небеси́ в ве́ре Христо́вей утверди́лся, ле́сть и́дольскую и по́чести во́инскаго зва́ния презре́в, за христиа́ны пред отсту́пником му́жественно ра́товал еси́, и во́инов началовождя́ ве́ры на́шея, Го́спода Христа́, себе́ наре́к, живо́т сво́й за Того́ до́блественно положи́л еси́. Те́мже и притяжа́л еси́ себе́ от на́с зва́ния такова́я:

Ра́дуйся, зна́мена и́дольская ке́саря–отсту́пника отри́нувый; ра́дуйся, зна́мению Креста́ после́довавый.

Ра́дуйся, и ны́не си́лы борю́щихся под стя́гом ве́ры укрепля́яй; ра́дуйся, упова́ние изнемога́ющих утвержда́яй.

Ра́дуйся, до́брый Христо́в ору́жниче; ра́дуйся, святы́я ве́ры тве́рдый защи́тниче.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 3.

«Го́споди, дале́че е́смь от терпе́ния и незло́бия Твоего́»,– вопия́л еси́, свя́те Арте́мие, пе́рвая муче́ния претерпе́в,– «Ты́ бо, Го́споди, за мене́, грешне́йшаго, по всему́ телеси́ содробле́н бы́л еси́ ра́нами, от но́г до главы́ не бе́ в Тебе́ це́лости. Молю́ у́бо Тя́, Влады́ко, я́ко Твои́ми страда́ньми венча́л мя́ еси́, да и соверши́ши тече́ние мое́ во испове́дании Тебе́ с пе́снию: Аллилу́иа».

И́кос 3.

Даде́ злочести́вый ца́рь повеле́ние оружено́сцем свои́м восхи́тити тя́, сла́внаго во́инскаго вождя́, Арте́мие, и сано́вный по́яс тво́й отъе́мше, и ри́зы совле́кше, на́га истяза́ти. Они́ же, связа́вше ру́це и но́зе твои́, растяго́ша те́ло твое́ на че́тверо и бия́ху воло́вьими жи́лами по хребту́ и чре́ву толи́ко, я́ко оскуде́ти си́лам и́х. Ты́ же а́ки нечу́вствен пребыва́л еси́, я́ко все́м, о́крест стоя́щим, и самому́ Юлиа́ну чуди́теся зело́. Приими́ у́бо и от на́с похва́льная удивле́ния сицева́я:

Ра́дуйся, в ве́ре непобеди́мый; ра́дуйся, в упова́нии непреодоли́мый.

Ра́дуйся, на ка́мени терпе́ния но́зе свои́ поста́вивый; ра́дуйся, му́жественне стопы́ своя́ испра́вивый.

Ра́дуйся, ра́довавыйся в страда́ниях; ра́дуйся, просла́вленный в поруга́ниях.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 4.

Егда́ святи́и испове́дницы Евге́ний и Мака́рий му́чими бя́ху, тогда́ и ты́, блаже́нне Арте́мие, ре́вностию по Бо́зе дви́жим, моли́тву твори́л еси́, да не пока́жет Бо́г тебе́ не то́чию недосто́йна страда́льческаго начина́ния, но да испра́вится пред Ни́м и твоя́ исхо́дная пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Жи́лами воло́вьими бие́мый и по земле́ протяза́емый ничто́же малоду́шествовал еси́, но ра́дуяся и веселя́ся, страда́ньми Христо́выми просвеща́ем, по́двиг му́ченичества до конца́ соверши́л еси́ до́бре. Те́мже и досто́ин яви́лся еси́ ублаже́ния сицева́го:

Ра́дуйся, скуде́льный сосу́д пло́ти своея́ сокруши́вый; ра́дуйся, све́т ве́ры и си́лу му́жества из него́ яви́вый.

Ра́дуйся, в его́же не́мощи си́ла Госпо́дня соверши́ся; ра́дуйся, его́же терпе́нию мучи́тель почуди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Бо́г прия́т твою́ же́ртву муче́ния; ра́дуйся, я́ко Благи́й даде́ тебе́ жре́бий спасе́ния.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 5.

«За Мене́ стра́ждеши, Арте́мие, дерза́й и ра́дуйся», – глаго́ла Христо́с, яви́вся свято́му в темни́це, – «Со Мно́ю бу́деши во Ца́рствии Мое́м». Сия́ слы́шав му́ченик, а́бие от ра́н исцеле́, и душе́ю испо́лнився Боже́ственнаго утеше́ния, пребыва́ше в темни́це, благословля́я Бо́га и поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

И гла́дом, и жа́ждею му́чиша тя́ в темни́це, блаже́нне Арте́мие. Ты́ же, на щедро́ты Преблага́го Го́спода себе́ возве́рг, еди́наго проси́л еси́, да и са́мую ду́шу твою́, я́ко же́ртву живу́ю прии́мет Влады́ка Христо́с от тебе́ с еще́ оста́вшеюся кро́вию твое́ю. И не вотще́ бы́сть раче́ние твое́: запове́да бо Госпо́дь А́нгелом Свои́м в темни́це пита́ти и сохраня́ти тя́, пото́м же и Са́м яви́ся, укрепля́я тебе́, на́с же возглаша́ти тебе́ науча́я:

Ра́дуйся, от руки́ А́нгел в темни́це пита́выйся; ра́дуйся, хле́бом живо́тным с небесе́ укрепля́выйся.

Ра́дуйся, от ра́н Госпо́дним посеще́нием во у́зах исцели́выйся; ра́дуйся, явле́нием Христо́вым утеше́ния испо́лнивыйся.

Ра́дуйся, Го́сподем в темни́це обра́дованный; ра́дуйся, восше́дый к Нему́ прия́ти вене́ц сла́вы тебе́ угото́ванный.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 6.

«Ко́ль мно́га су́ть Влады́ки моего́ страда́ния и что́ бо́лее Его́ претерпе́х а́з, недосто́йный», – вопия́ше блаже́нный Арте́мий, – «То́й ко Кресту́ пригвожде́н бы́сть греха́ ра́ди моего́, Са́м не позна́в греха́, ниже́ ле́сть во усте́х соде́ла. Ра́дуюся и веселю́ся просвеща́емый Го́спода моего́ страда́ньми, я́же облегчева́ют ми́ боле́зни моя́». Та́ко святы́й в себе́ бесе́дуя, чрез всю́ но́щь ку́пно со страда́льцами Евге́нием и Мака́рием воспева́ше Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Люте́йшим му́кам предаде́ тя́, страда́льче Арте́мие, нечести́вый ца́рь, егда́ со студо́м от Аполло́на Дафни́йскаго возврати́ся и от тебе́ посмея́ние и прорече́ние поги́бели своея́ слы́шав, зе́льною я́ростию распали́ся. Те́мже и мы́ за о́ныя страда́ния мно́жайшими ликостоя́нии ублажа́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́г, ди́вный во святы́х Свои́х, язы́ком яви́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сладча́йшее и́мя Христо́во просла́вися.

Ра́дуйся, я́рости мучи́телевы не устраши́выйся; ра́дуйся, в Христо́вем упова́нии над и́долы посмея́выйся.

Ра́дуйся, в ду́се проро́честем бу́дущих предзри́телю; ра́дуйся, Ду́ха Госпо́дня до́блий носи́телю.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 7.

Мно́га досажде́ния творя́ше нечести́вый Юлиа́н христиа́ном, лжу́ще на ня́, я́ко сожго́ша хра́м Аполло́на Дафни́йскаго. Егда́ же се́й лже́ц пред Арте́мием мно́жайшия преще́ния изрека́ше на христиа́ны, святы́й Арте́мий отвеща́: «Богопу́стный гне́в и о́гнь с небесе́ пояде́ и́дола твоего́ и ка́пище его́ сожже́; посмева́юся безу́мию ва́шему, я́ко слу́жите безду́шному бо́гу, утеша́юся о паде́нии его́ и ра́дуюся о все́х си́х, я́же Христо́с чудоде́йствова, Ему́же досто́ит пе́ти велегла́сно: Аллилу́иа».

И́кос 7.

Не терпя́ слы́шати пра́ведных сло́в твои́х, свя́те Арте́мие, беззако́нный Юлиа́н, разгне́вався зело́, повеле́ каменосе́чцем разсещи́ вели́кий ка́мень, да посреде́ часте́й его́ согнете́н бу́деши. И сему́ угото́ванному, па́дший ка́мень все́ те́ло твое́ сотре́, и вну́тренняя твоя́ распадо́шася, и сломи́шася вся́ чле́ны твоя́. И бе́ зре́ти чу́до ве́лие, я́ко в таково́м согнете́нии посреде́ ка́мней ты́ жи́в оста́ся. Мы́ же Бо́жией си́ле, укрепля́вшей тя́, удивля́яся, вопие́м:

Ра́дуйся, гро́зде виногра́да Христо́ва в точи́ле исто́птанная; ра́дуйся, же́ртво жива́я, Го́споду верху́ ка́мене кро́вию возлия́нная.

Ра́дуйся, му́чениче, его́же все́ те́ло а́ки дска́ согнете́ся; ра́дуйся, скрижа́ле жива́я, на не́йже испове́дание ве́ры кро́вию написа́ся.

Ра́дуйся, кровьми́ свои́ми, а́ки бре́нием ка́мение смеси́вый; ра́дуйся, себе́ самаго́ жи́ва в созида́ние Це́ркве Христо́вы положи́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 8.

О́чи твои́ от му́к искочи́ша, свя́те, и лице́ бе́ сотре́но, душа́ же еще́ бе́ держа́щися и язы́к до́бре веща́ющ, и́мже и в согнете́нии призва́л еси́ Бо́га, Помо́щника своего́, и во упова́нии на Него́ взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Привиде́нием почте́ тя́ ца́рь, егда́ узре́ ви́дом стра́шна и естество́ челове́ческое происходя́ща; оба́че и увеща́ тебе́ еще́ поклони́тися и́долом, да поми́луют тя́ и поне́ я́же во а́де му́кам не предадя́т. Ты́ же, посмея́вся царю́, отвеща́л еси́: «Я́ко и́доли и са́ми огня́ не мо́гут избежа́ти, с ни́миже и ты́, царю́, безконе́чному огню́ пре́дан бу́деши». За е́же, я́ко ху́льника, ца́рь на сме́рть осуди́ тя́. Мы́ же, сше́ствуя тебе́ на ме́сто усече́ния, увяза́ем главу́ твою́ похва́льными венцы́ та́ко:

Ра́дуйся, страда́льче, посреде́ ка́мений согнете́нный; ра́дуйся, испове́дниче, в кре́пости ве́ры не одоле́нный.

Ра́дуйся, и́стину без стра́ха пред цари́ веща́вый; ра́дуйся, за сие́ последи́ все́х злострада́ний усече́ние ме́чное прия́вый.

Ра́дуйся, главу́ свою́ свяще́нную под ме́ч самово́льне подклони́вый; ра́дуйся, терпе́нием свои́м главы́ неви́димых враго́в сокруши́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 9.

Ра́нами содробле́н бы́л еси́ по всему́ телеси́, я́ко лю́дем на тя́ зре́ти бе́ стра́шно: согнете́нный а́ки дска́, ко́сти сокруше́нны и вся́ вну́тренняя испадо́ша. Таково́е злострада́ние за ма́лую боле́знь почита́л еси́, наде́яся у Го́спода, за Него́же страда́л еси́, име́ти поко́й ве́чный, науча́я в злострада́нии не малоду́шествовати, но па́ки возсыла́ти Бо́гу благода́рне: Аллилу́иа.

И́кос 9.

«Се́ я́звы Христо́вы на те́ле твое́м начерта́ны су́ть», – глаго́ла к себе́ святы́й, – «оста́лося у́бо, да и са́мую ду́шу за Христа́ отда́м с оста́вшеюся во мне́ кро́вию». И на щедро́ты Госпо́дни себе́ возве́рг, небоя́зненно Христа́ испове́дал пред челове́ки, за Него́же и усече́ние с ра́достию прия́л еси́. Сего́ ра́ди, за превосходя́щую любо́вь твою́ к Бо́гу, похваля́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, Христо́ва Ева́нгелия ско́рый послу́шателю; ра́дуйся, вели́кия за́поведи Его́ гото́вый исполни́телю.

Ра́дуйся, кре́пкую любо́вь ко Го́споду Христу́ показа́вый; ра́дуйся, и ду́шу свою́ с кро́вию ра́достно за Того́ преда́вый.

Ра́дуйся, содробле́нием свои́м на́ше разслабле́ние укрепля́яй; ра́дуйся, я́звами свои́ми на́ша боле́зни исцеля́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 10.

Тве́рдою ве́рою вооружи́вся, неи́стовство мучи́телево презре́л еси́, и осужде́ние на усече́ние ме́чное с ра́дованием прия́л еси́, и ведо́мый на сме́рть, ше́ствовал еси́ весе́лыми нога́ми, вопия́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Усече́нием главы́ по́двиг сво́й му́ченический запечатле́вый, утверди́ моли́твами твои́ми и на́с, главы́ своя́ под и́го Христо́во подклони́вших, чрез все́ житие́ по́двигом до́брым подвиза́тися, люби́ти Го́спода у тебе́ поуча́тися, вопия́ тебе́ си́це:

Ра́дуйся, си́льне, на одоле́ние мучи́телей ме́ч ве́ры при бедре́ препоя́савый; ра́дуйся, шле́мом спасе́ния от Го́спода защище́нный.

Ра́дуйся, по́ясом сла́вы от Него́ до́бре украше́нный; ра́дуйся, щито́м моли́тв свои́х все́х прибега́ющих к тебе́ охраня́яй.

Ра́дуйся, за страда́льцев Госпо́дних во всеору́жии ополча́яйся; ра́дуйся, ше́ствующих у́зким путе́м в Ца́рствие Небе́сное неукло́нно провожда́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 11.

Фиа́л злострада́ния уготовля́яся до конца́ испи́ти, на ме́сте усече́ния преклони́вся до земли́, моли́твою к Бо́гу ду́х сво́й укрепля́л еси́. И слы́шав гла́с с не́ба глаго́лющ: «Вни́ди со святы́ми прия́ти воздая́ние тебе́ угото́ванное», – преклони́л еси́ главу́ под ме́ч, с ра́достию вознося́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Хва́лим тя́ вси́, страстоте́рпче святы́й, и почита́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же па́че естества́ челове́ческаго претерпе́л еси́, и Ца́рствие Небе́сное притяжа́л еси́. Те́мже воздвиза́емся вопи́ти тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, изможде́ния и членоврежде́ния прия́вый; ра́дуйся, высоту́ ду́ха в му́ках яви́вый. Ра́дуйся, щито́м упова́ния себе́ огради́вый; ра́дуйся, тве́рдостию свое́ю де́рзость мучи́телей истощи́вый.

Ра́дуйся, его́же муче́нию А́нгели предстоя́ху со удивле́нием; ра́дуйся, его́же страда́ния лю́дие почита́ют со умиле́нием.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 12.

Цено́ю кро́ви твоея́ притяжа́л еси́ Ца́рствие Небе́сное, великострада́льче Христо́в Арте́мие. Упра́ви и на́с твои́м предста́тельством во оби́тели небе́сныя, да, наслажда́яся с тобо́ю ча́сти пра́ведных, вы́ну сла́вим с тобо́ю Бо́га пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Черто́г небе́сный отве́рзе ти́ Страстополо́жник Христо́с и даде́ ти́ досто́йно вене́ц сла́вы: и ны́не на небесе́х со А́нгельскими чи́нми ра́дуешися. Те́мже и мы́, благода́рнии лю́дие и любому́ченицы, пе́сньми вопие́м ти́:

Ра́дуйся, воево́до, ники́миже в му́жестве одоле́нный; ра́дуйся, ратобо́рче за Христа́, в си́ле неоскуде́емый.

Ра́дуйся, великострада́льче, му́ками твои́ми естество́ челове́ческое удиви́вый; ра́дуйся, несокруши́мость ду́ха в теле́снем содробле́нии яви́вый.

Ра́дуйся, во упова́нии на Бо́га Жи́ва не усумне́выйся; ра́дуйся, ча́сти пра́ведных на небесе́х наслажда́яйся.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 13.

О пресла́вне великому́чениче Христо́в Арте́мие! Пое́м страда́ния твоя́, чти́м до́блюю кончи́ну твою́, с усе́рдным моле́нием к тебе́ притека́юще: укрепи́ и на́с с терпе́нием в по́двизе крестоноше́ния пребыва́ти, испыта́ния и злострада́ния чрез все́ житие́ до конца́ понести́ не уныва́юще, но бо́дренне пребыва́юще в пе́нии Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 1.

Антиохи́йстии лю́дие диви́шася святе́й ре́вности твое́й о и́мени Христо́ве, сла́вне Арте́мие, не терпя́ бо зре́ти муче́ния святы́х и хулы́ слы́шати на Го́спода, Юлиа́ном изрыга́емыя; а́ще и че́сть ему́ возда́ти от Александри́и прише́л, оба́че и обличи́ти того́ не устраши́лся еси́. Те́мже, и чи́на своего́ во́инскаго изве́рженный за дерзнове́ние свое́, осужде́ние на ра́ны и сме́рть прия́л еси́. Мы́ же ны́не, а́ки обстоя́ще ти́ на позо́рищи му́чимому, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, безсла́вие и муче́ние от Юлиа́на претерпе́вый; ра́дуйся, в сла́ву и осия́ние от Бо́га облече́нный.

Ра́дуйся, лю́тая страда́ния подъя́вый; ра́дуйся, вели́чие ве́ры показа́вый.

Ра́дуйся, блиста́яйся сла́вою терпе́ния; ра́дуйся, кре́посте на́ша в ско́рбех и изнеможе́нии.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 1.

Взбра́нному воево́де и августа́лию страны́ Еги́петския, царе́м земны́м че́стию превознесе́нному, последи́ же от Юлиа́на злочести́ваго му́чимому и во главу́ усече́нному, я́ко зе́льне страда́вшему и победи́тельне вся́ претерпе́вшему, от Бо́га же прия́вшему нетле́ние и благода́ть чудотворе́ния, дне́сь ве́рнии в похва́льная возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Моли́тва пе́рвая великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й уго́дниче Бо́жий, Арте́мие пра́ведный! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву на́с, гре́шных (имена́), и твои́м благомо́щным предста́тельством проще́ние согреше́ний на́ших у Го́спода испроси́, преспе́яние же в ве́ре и благоче́стии и от ко́зней диа́вольских огражде́ние исхода́тайствуй на́м. Наипа́че же моли́ Го́спода, да сподо́бит все́х на́с по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие получи́ти, иде́же вси́ пра́веднии ку́пно с тобо́ю сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в.

Моли́тва втора́я великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й му́чениче Арте́мие! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

О всехва́льный великому́чениче Арте́мие, Госпо́день во́инственниче и все́м на́м кре́пкий побо́рниче! Ско́р бу́ди предста́тельством твои́м у Человеколю́бца Христа́, да да́ст правове́рным лю́дем, почита́ющим тя́ и на поклоне́ние моще́м твои́м приходя́щим, ми́лость и благи́х проше́ний ско́рое исполне́ние. Предстоя́й Престо́лу Бо́жию в ли́це му́ченик, помина́й все́х на́с, беда́ми, напа́стьми и скорбьми́ обстои́мых, и в житии́ се́м мно́го стра́ждущих: да твое́ю по́мощию и кре́пким побо́рством преста́нут приходя́щая на на́с зла́я. Мы́ же, твои́ми злострада́ньми назида́еми, си́лою благода́ти Христо́вы чрез тебе́ исполня́еми, в терпе́нии крестоноше́ния жи́ти начне́м, во е́же Го́споду покая́нием благоугоди́ти и неизрече́нная блага́я насле́довати, я́же угото́вана лю́бящим Бо́га и прославля́ющим свято́е и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к 1.

Взбра́нному воево́де и августа́лию страны́ Еги́петския, царе́м земны́м че́стию превознесе́нному, последи́ же от Юлиа́на злочести́ваго му́чимому и во главу́ усече́нному, я́ко зе́льне страда́вшему и победи́тельне вся́ претерпе́вшему, от Бо́га же прия́вшему нетле́ние и благода́ть чудотворе́ния, дне́сь ве́рнии в похва́льная возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

И́кос 1.

Антиохи́йстии лю́дие диви́шася святе́й ре́вности твое́й о и́мени Христо́ве, сла́вне Арте́мие, не терпя́ бо зре́ти муче́ния святы́х и хулы́ слы́шати на Го́спода, Юлиа́ном изрыга́емыя; а́ще и че́сть ему́ возда́ти от Александри́и прише́л, оба́че и обличи́ти того́ не устраши́лся еси́. Те́мже, и чи́на своего́ во́инскаго изве́рженный за дерзнове́ние свое́, осужде́ние на ра́ны и сме́рть прия́л еси́. Мы́ же ны́не, а́ки обстоя́ще ти́ на позо́рищи му́чимому, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, безсла́вие и муче́ние от Юлиа́на претерпе́вый; ра́дуйся, в сла́ву и осия́ние от Бо́га облече́нный.

Ра́дуйся, лю́тая страда́ния подъя́вый; ра́дуйся, вели́чие ве́ры показа́вый.

Ра́дуйся, блиста́яйся сла́вою терпе́ния; ра́дуйся, кре́посте на́ша в ско́рбех и изнеможе́нии.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 2.

Бу́ди ве́рен царю́, преща́ше святы́й Арте́мий нечести́вому Юлиа́ну: «Я́ко су́етны твоя́ начина́ния и не́мощна е́сть го́рдость твоя́ истреби́ти христиа́ны: отне́леже бо прии́де Христо́с, и водрузи́ся Кре́ст, и воздви́жеся на не́м Госпо́дь – паде́ злочести́вых горды́ня и попра́на бы́сть лука́ваго кре́пость, Христо́ва же непобеди́ма и непреодоле́нна е́сть си́ла, е́юже огражда́ющеся, возмо́жем устоя́ти проти́ву ко́зней вра́жиих, побе́дне вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа».

И́кос 2.

Во́инствуя за вели́каго царя́ Константи́на, кре́пкою си́лою кре́стною побежда́л еси́ враги́, оружебо́рче Арте́мие; то́ю же си́лою и мучи́теля своего́ Юлиа́на одоле́л еси́. Виде́нием бо креста́ овогда́ на небеси́ в ве́ре Христо́вей утверди́лся, ле́сть и́дольскую и по́чести во́инскаго зва́ния презре́в, за христиа́ны пред отсту́пником му́жественно ра́товал еси́, и во́инов началовождя́ ве́ры на́шея, Го́спода Христа́, себе́ наре́к, живо́т сво́й за Того́ до́блественно положи́л еси́. Те́мже и притяжа́л еси́ себе́ от на́с зва́ния такова́я:

Ра́дуйся, зна́мена и́дольская ке́саря–отсту́пника отри́нувый; ра́дуйся, зна́мению Креста́ после́довавый.

Ра́дуйся, и ны́не си́лы борю́щихся под стя́гом ве́ры укрепля́яй; ра́дуйся, упова́ние изнемога́ющих утвержда́яй.

Ра́дуйся, до́брый Христо́в ору́жниче; ра́дуйся, святы́я ве́ры тве́рдый защи́тниче.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 3.

«Го́споди, дале́че е́смь от терпе́ния и незло́бия Твоего́»,– вопия́л еси́, свя́те Арте́мие, пе́рвая муче́ния претерпе́в,– «Ты́ бо, Го́споди, за мене́, грешне́йшаго, по всему́ телеси́ содробле́н бы́л еси́ ра́нами, от но́г до главы́ не бе́ в Тебе́ це́лости. Молю́ у́бо Тя́, Влады́ко, я́ко Твои́ми страда́ньми венча́л мя́ еси́, да и соверши́ши тече́ние мое́ во испове́дании Тебе́ с пе́снию: Аллилу́иа».

И́кос 3.

Даде́ злочести́вый ца́рь повеле́ние оружено́сцем свои́м восхи́тити тя́, сла́внаго во́инскаго вождя́, Арте́мие, и сано́вный по́яс тво́й отъе́мше, и ри́зы совле́кше, на́га истяза́ти. Они́ же, связа́вше ру́це и но́зе твои́, растяго́ша те́ло твое́ на че́тверо и бия́ху воло́вьими жи́лами по хребту́ и чре́ву толи́ко, я́ко оскуде́ти си́лам и́х. Ты́ же а́ки нечу́вствен пребыва́л еси́, я́ко все́м, о́крест стоя́щим, и самому́ Юлиа́ну чуди́теся зело́. Приими́ у́бо и от на́с похва́льная удивле́ния сицева́я:

Ра́дуйся, в ве́ре непобеди́мый; ра́дуйся, в упова́нии непреодоли́мый.

Ра́дуйся, на ка́мени терпе́ния но́зе свои́ поста́вивый; ра́дуйся, му́жественне стопы́ своя́ испра́вивый.

Ра́дуйся, ра́довавыйся в страда́ниях; ра́дуйся, просла́вленный в поруга́ниях.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 4.

Егда́ святи́и испове́дницы Евге́ний и Мака́рий му́чими бя́ху, тогда́ и ты́, блаже́нне Арте́мие, ре́вностию по Бо́зе дви́жим, моли́тву твори́л еси́, да не пока́жет Бо́г тебе́ не то́чию недосто́йна страда́льческаго начина́ния, но да испра́вится пред Ни́м и твоя́ исхо́дная пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Жи́лами воло́вьими бие́мый и по земле́ протяза́емый ничто́же малоду́шествовал еси́, но ра́дуяся и веселя́ся, страда́ньми Христо́выми просвеща́ем, по́двиг му́ченичества до конца́ соверши́л еси́ до́бре. Те́мже и досто́ин яви́лся еси́ ублаже́ния сицева́го:

Ра́дуйся, скуде́льный сосу́д пло́ти своея́ сокруши́вый; ра́дуйся, све́т ве́ры и си́лу му́жества из него́ яви́вый.

Ра́дуйся, в его́же не́мощи си́ла Госпо́дня соверши́ся; ра́дуйся, его́же терпе́нию мучи́тель почуди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Бо́г прия́т твою́ же́ртву муче́ния; ра́дуйся, я́ко Благи́й даде́ тебе́ жре́бий спасе́ния.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 5.

«За Мене́ стра́ждеши, Арте́мие, дерза́й и ра́дуйся», – глаго́ла Христо́с, яви́вся свято́му в темни́це, – «Со Мно́ю бу́деши во Ца́рствии Мое́м». Сия́ слы́шав му́ченик, а́бие от ра́н исцеле́, и душе́ю испо́лнився Боже́ственнаго утеше́ния, пребыва́ше в темни́це, благословля́я Бо́га и поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

И гла́дом, и жа́ждею му́чиша тя́ в темни́це, блаже́нне Арте́мие. Ты́ же, на щедро́ты Преблага́го Го́спода себе́ возве́рг, еди́наго проси́л еси́, да и са́мую ду́шу твою́, я́ко же́ртву живу́ю прии́мет Влады́ка Христо́с от тебе́ с еще́ оста́вшеюся кро́вию твое́ю. И не вотще́ бы́сть раче́ние твое́: запове́да бо Госпо́дь А́нгелом Свои́м в темни́це пита́ти и сохраня́ти тя́, пото́м же и Са́м яви́ся, укрепля́я тебе́, на́с же возглаша́ти тебе́ науча́я:

Ра́дуйся, от руки́ А́нгел в темни́це пита́выйся; ра́дуйся, хле́бом живо́тным с небесе́ укрепля́выйся.

Ра́дуйся, от ра́н Госпо́дним посеще́нием во у́зах исцели́выйся; ра́дуйся, явле́нием Христо́вым утеше́ния испо́лнивыйся.

Ра́дуйся, Го́сподем в темни́це обра́дованный; ра́дуйся, восше́дый к Нему́ прия́ти вене́ц сла́вы тебе́ угото́ванный.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 6.

«Ко́ль мно́га су́ть Влады́ки моего́ страда́ния и что́ бо́лее Его́ претерпе́х а́з, недосто́йный», – вопия́ше блаже́нный Арте́мий, – «То́й ко Кресту́ пригвожде́н бы́сть греха́ ра́ди моего́, Са́м не позна́в греха́, ниже́ ле́сть во усте́х соде́ла. Ра́дуюся и веселю́ся просвеща́емый Го́спода моего́ страда́ньми, я́же облегчева́ют ми́ боле́зни моя́». Та́ко святы́й в себе́ бесе́дуя, чрез всю́ но́щь ку́пно со страда́льцами Евге́нием и Мака́рием воспева́ше Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Люте́йшим му́кам предаде́ тя́, страда́льче Арте́мие, нечести́вый ца́рь, егда́ со студо́м от Аполло́на Дафни́йскаго возврати́ся и от тебе́ посмея́ние и прорече́ние поги́бели своея́ слы́шав, зе́льною я́ростию распали́ся. Те́мже и мы́ за о́ныя страда́ния мно́жайшими ликостоя́нии ублажа́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́г, ди́вный во святы́х Свои́х, язы́ком яви́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сладча́йшее и́мя Христо́во просла́вися.

Ра́дуйся, я́рости мучи́телевы не устраши́выйся; ра́дуйся, в Христо́вем упова́нии над и́долы посмея́выйся.

Ра́дуйся, в ду́се проро́честем бу́дущих предзри́телю; ра́дуйся, Ду́ха Госпо́дня до́блий носи́телю.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 7.

Мно́га досажде́ния творя́ше нечести́вый Юлиа́н христиа́ном, лжу́ще на ня́, я́ко сожго́ша хра́м Аполло́на Дафни́йскаго. Егда́ же се́й лже́ц пред Арте́мием мно́жайшия преще́ния изрека́ше на христиа́ны, святы́й Арте́мий отвеща́: «Богопу́стный гне́в и о́гнь с небесе́ пояде́ и́дола твоего́ и ка́пище его́ сожже́; посмева́юся безу́мию ва́шему, я́ко слу́жите безду́шному бо́гу, утеша́юся о паде́нии его́ и ра́дуюся о все́х си́х, я́же Христо́с чудоде́йствова, Ему́же досто́ит пе́ти велегла́сно: Аллилу́иа».

И́кос 7.

Не терпя́ слы́шати пра́ведных сло́в твои́х, свя́те Арте́мие, беззако́нный Юлиа́н, разгне́вався зело́, повеле́ каменосе́чцем разсещи́ вели́кий ка́мень, да посреде́ часте́й его́ согнете́н бу́деши. И сему́ угото́ванному, па́дший ка́мень все́ те́ло твое́ сотре́, и вну́тренняя твоя́ распадо́шася, и сломи́шася вся́ чле́ны твоя́. И бе́ зре́ти чу́до ве́лие, я́ко в таково́м согнете́нии посреде́ ка́мней ты́ жи́в оста́ся. Мы́ же Бо́жией си́ле, укрепля́вшей тя́, удивля́яся, вопие́м:

Ра́дуйся, гро́зде виногра́да Христо́ва в точи́ле исто́птанная; ра́дуйся, же́ртво жива́я, Го́споду верху́ ка́мене кро́вию возлия́нная.

Ра́дуйся, му́чениче, его́же все́ те́ло а́ки дска́ согнете́ся; ра́дуйся, скрижа́ле жива́я, на не́йже испове́дание ве́ры кро́вию написа́ся.

Ра́дуйся, кровьми́ свои́ми, а́ки бре́нием ка́мение смеси́вый; ра́дуйся, себе́ самаго́ жи́ва в созида́ние Це́ркве Христо́вы положи́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 8.

О́чи твои́ от му́к искочи́ша, свя́те, и лице́ бе́ сотре́но, душа́ же еще́ бе́ держа́щися и язы́к до́бре веща́ющ, и́мже и в согнете́нии призва́л еси́ Бо́га, Помо́щника своего́, и во упова́нии на Него́ взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Привиде́нием почте́ тя́ ца́рь, егда́ узре́ ви́дом стра́шна и естество́ челове́ческое происходя́ща; оба́че и увеща́ тебе́ еще́ поклони́тися и́долом, да поми́луют тя́ и поне́ я́же во а́де му́кам не предадя́т. Ты́ же, посмея́вся царю́, отвеща́л еси́: «Я́ко и́доли и са́ми огня́ не мо́гут избежа́ти, с ни́миже и ты́, царю́, безконе́чному огню́ пре́дан бу́деши». За е́же, я́ко ху́льника, ца́рь на сме́рть осуди́ тя́. Мы́ же, сше́ствуя тебе́ на ме́сто усече́ния, увяза́ем главу́ твою́ похва́льными венцы́ та́ко:

Ра́дуйся, страда́льче, посреде́ ка́мений согнете́нный; ра́дуйся, испове́дниче, в кре́пости ве́ры не одоле́нный.

Ра́дуйся, и́стину без стра́ха пред цари́ веща́вый; ра́дуйся, за сие́ последи́ все́х злострада́ний усече́ние ме́чное прия́вый.

Ра́дуйся, главу́ свою́ свяще́нную под ме́ч самово́льне подклони́вый; ра́дуйся, терпе́нием свои́м главы́ неви́димых враго́в сокруши́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 9.

Ра́нами содробле́н бы́л еси́ по всему́ телеси́, я́ко лю́дем на тя́ зре́ти бе́ стра́шно: согнете́нный а́ки дска́, ко́сти сокруше́нны и вся́ вну́тренняя испадо́ша. Таково́е злострада́ние за ма́лую боле́знь почита́л еси́, наде́яся у Го́спода, за Него́же страда́л еси́, име́ти поко́й ве́чный, науча́я в злострада́нии не малоду́шествовати, но па́ки возсыла́ти Бо́гу благода́рне: Аллилу́иа.

И́кос 9.

«Се́ я́звы Христо́вы на те́ле твое́м начерта́ны су́ть», – глаго́ла к себе́ святы́й, – «оста́лося у́бо, да и са́мую ду́шу за Христа́ отда́м с оста́вшеюся во мне́ кро́вию». И на щедро́ты Госпо́дни себе́ возве́рг, небоя́зненно Христа́ испове́дал пред челове́ки, за Него́же и усече́ние с ра́достию прия́л еси́. Сего́ ра́ди, за превосходя́щую любо́вь твою́ к Бо́гу, похваля́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, Христо́ва Ева́нгелия ско́рый послу́шателю; ра́дуйся, вели́кия за́поведи Его́ гото́вый исполни́телю.

Ра́дуйся, кре́пкую любо́вь ко Го́споду Христу́ показа́вый; ра́дуйся, и ду́шу свою́ с кро́вию ра́достно за Того́ преда́вый.

Ра́дуйся, содробле́нием свои́м на́ше разслабле́ние укрепля́яй; ра́дуйся, я́звами свои́ми на́ша боле́зни исцеля́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 10.

Тве́рдою ве́рою вооружи́вся, неи́стовство мучи́телево презре́л еси́, и осужде́ние на усече́ние ме́чное с ра́дованием прия́л еси́, и ведо́мый на сме́рть, ше́ствовал еси́ весе́лыми нога́ми, вопия́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Усече́нием главы́ по́двиг сво́й му́ченический запечатле́вый, утверди́ моли́твами твои́ми и на́с, главы́ своя́ под и́го Христо́во подклони́вших, чрез все́ житие́ по́двигом до́брым подвиза́тися, люби́ти Го́спода у тебе́ поуча́тися, вопия́ тебе́ си́це:

Ра́дуйся, си́льне, на одоле́ние мучи́телей ме́ч ве́ры при бедре́ препоя́савый; ра́дуйся, шле́мом спасе́ния от Го́спода защище́нный.

Ра́дуйся, по́ясом сла́вы от Него́ до́бре украше́нный; ра́дуйся, щито́м моли́тв свои́х все́х прибега́ющих к тебе́ охраня́яй.

Ра́дуйся, за страда́льцев Госпо́дних во всеору́жии ополча́яйся; ра́дуйся, ше́ствующих у́зким путе́м в Ца́рствие Небе́сное неукло́нно провожда́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 11.

Фиа́л злострада́ния уготовля́яся до конца́ испи́ти, на ме́сте усече́ния преклони́вся до земли́, моли́твою к Бо́гу ду́х сво́й укрепля́л еси́. И слы́шав гла́с с не́ба глаго́лющ: «Вни́ди со святы́ми прия́ти воздая́ние тебе́ угото́ванное», – преклони́л еси́ главу́ под ме́ч, с ра́достию вознося́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Хва́лим тя́ вси́, страстоте́рпче святы́й, и почита́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же па́че естества́ челове́ческаго претерпе́л еси́, и Ца́рствие Небе́сное притяжа́л еси́. Те́мже воздвиза́емся вопи́ти тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, изможде́ния и членоврежде́ния прия́вый; ра́дуйся, высоту́ ду́ха в му́ках яви́вый. Ра́дуйся, щито́м упова́ния себе́ огради́вый; ра́дуйся, тве́рдостию свое́ю де́рзость мучи́телей истощи́вый.

Ра́дуйся, его́же муче́нию А́нгели предстоя́ху со удивле́нием; ра́дуйся, его́же страда́ния лю́дие почита́ют со умиле́нием.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 12.

Цено́ю кро́ви твоея́ притяжа́л еси́ Ца́рствие Небе́сное, великострада́льче Христо́в Арте́мие. Упра́ви и на́с твои́м предста́тельством во оби́тели небе́сныя, да, наслажда́яся с тобо́ю ча́сти пра́ведных, вы́ну сла́вим с тобо́ю Бо́га пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Черто́г небе́сный отве́рзе ти́ Страстополо́жник Христо́с и даде́ ти́ досто́йно вене́ц сла́вы: и ны́не на небесе́х со А́нгельскими чи́нми ра́дуешися. Те́мже и мы́, благода́рнии лю́дие и любому́ченицы, пе́сньми вопие́м ти́:

Ра́дуйся, воево́до, ники́миже в му́жестве одоле́нный; ра́дуйся, ратобо́рче за Христа́, в си́ле неоскуде́емый.

Ра́дуйся, великострада́льче, му́ками твои́ми естество́ челове́ческое удиви́вый; ра́дуйся, несокруши́мость ду́ха в теле́снем содробле́нии яви́вый.

Ра́дуйся, во упова́нии на Бо́га Жи́ва не усумне́выйся; ра́дуйся, ча́сти пра́ведных на небесе́х наслажда́яйся.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 13.

О пресла́вне великому́чениче Христо́в Арте́мие! Пое́м страда́ния твоя́, чти́м до́блюю кончи́ну твою́, с усе́рдным моле́нием к тебе́ притека́юще: укрепи́ и на́с с терпе́нием в по́двизе крестоноше́ния пребыва́ти, испыта́ния и злострада́ния чрез все́ житие́ до конца́ понести́ не уныва́юще, но бо́дренне пребыва́юще в пе́нии Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва пе́рвая великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й уго́дниче Бо́жий, Арте́мие пра́ведный! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву на́с, гре́шных (имена́), и твои́м благомо́щным предста́тельством проще́ние согреше́ний на́ших у Го́спода испроси́, преспе́яние же в ве́ре и благоче́стии и от ко́зней диа́вольских огражде́ние исхода́тайствуй на́м. Наипа́че же моли́ Го́спода, да сподо́бит все́х на́с по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие получи́ти, иде́же вси́ пра́веднии ку́пно с тобо́ю сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в.

Моли́тва втора́я великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й му́чениче Арте́мие! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

О всехва́льный великому́чениче Арте́мие, Госпо́день во́инственниче и все́м на́м кре́пкий побо́рниче! Ско́р бу́ди предста́тельством твои́м у Человеколю́бца Христа́, да да́ст правове́рным лю́дем, почита́ющим тя́ и на поклоне́ние моще́м твои́м приходя́щим, ми́лость и благи́х проше́ний ско́рое исполне́ние. Предстоя́й Престо́лу Бо́жию в ли́це му́ченик, помина́й все́х на́с, беда́ми, напа́стьми и скорбьми́ обстои́мых, и в житии́ се́м мно́го стра́ждущих: да твое́ю по́мощию и кре́пким побо́рством преста́нут приходя́щая на на́с зла́я. Мы́ же, твои́ми злострада́ньми назида́еми, си́лою благода́ти Христо́вы чрез тебе́ исполня́еми, в терпе́нии крестоноше́ния жи́ти начне́м, во е́же Го́споду покая́нием благоугоди́ти и неизрече́нная блага́я насле́довати, я́же угото́вана лю́бящим Бо́га и прославля́ющим свято́е и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Полное собрание и описание: молитва к великомученику артемию для духовной жизни верующего человека.

Молитвы святым

Память: 20 октября / 2 ноября

Великомученик Артемий был одним из талантливых военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого и его сына Констанция. Имел много наград за отличную службу и отвагу. В свое время был поставлен наместником Египта, где много сделал для христианства. После обличения императора Юлиана Отступника был замучен. Артемий – небесный покровитель воинов и государевых людей.

Великомученик воин Артемий Антиохийский. Икона, XVII век. Ярославль

Тропарь великомученику Артемию Антиохийскому, глас 4

Истинною бо Христовою верою утверждься, страстотерпче, мучителя злочестива царя победил еси со идольским того возношением. Тем от Царя Великаго, вечно царствующаго, пресветлым венцем победным одарен бысть, вся исцеляяй болящия и призывающий тя, Артемие великий, моли Христа Бога спасти души наша

Кондак великомученику Артемию Антиохийскому, глас 2

Благочестиваго и венценоснаго мученика, на враги победы вземшаго одоление, сошедшеся, достойно песньми восхвалим Артемия, превеликаго в мученицех, чудес же дателя пребогатаго, молится бо Господу о всех нас.

Молитва первая великомученику Артемию Антиохийскому

Святый угодниче Божий, Артемие праведный! Призри милостивно на усердную молитву нас, грешных (имена), и твоим благомощным предстательством прощение согрешений наших у Господа испроси, преспеяние же в вере и благочестии и от козней диавольских ограждение исходатайствуй нам. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва вторая великомученику Артемию Антиохийскому

Святый мучениче Артемие! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани. Да не осудит нас грешных по беззаконием нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления. Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, юже стяжал есть честною Своею Кровию. Молися прилежно, святий мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья великомученику Артемию Антиохийскому

О всехвальный великомучениче Артемие, Господень воинственниче и всем нам крепкий поборниче! Скор буди предстательством твоим у Человеколюбца Христа, да даст правоверным людем, почитающим тя и на поклонение мощем твоим приходящим, милость и благих прошений скорое исполнение. Предстояй Престолу Божию в лице мученик, поминай всех нас, бедами, напастьми и скорбьми обстоимых, и в житии сем много страждущих: да твоею помощию и крепким поборством престанут приходящая на нас злая. Мы же, твоими злостраданиями назидаеми, силою благодати Христовы чрез тебе исполняеми, в терпении крестоношения жити начнем, во еже Господу покаянием благоугодити и неизреченная благая наследовати, яже уготована любящим Бога и прославляющим святое имя Его, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва великомученику Артемию Антиохийскому:

Молитва великомученику воину Артемию Антиохийскому. Великомученик Артемий был одним из талантливых военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого и его сына Констанция. Артемий, имел много наград за отличную службу и отвагу был поставлен наместником Египта, и много сделал для христианства в Египте. После обличения императора Юлиана Отступника был замучен. Артемий – заступник и помощник воинов и государевых людей

Акафист великомученику Артемию Антиохийскому:

Канон великомученику Артемию Антиохийскому:

Житийная и научно-историческая литература о великомученике Артемию Антиохийскому:

  • Великомученик Артемий Антиохийский – Православие.Ru
Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Читайте также:

© Миссионерско-апологетический проект “К Истине”, 2004 – 2017

При использовании наших оригинальных материалов просим указывать ссылку:

Молитва Святому великомученику Артемию.

Святый угодниче Божий, Артемие праведный! Призри милостивно на усердную молитву нас, грешных (имена), и твоим благомощным предстательством прощение согрешений наших у Господа испроси, преспеяние же в вере и благочестии и от козней диавольских ограждение исходатайствуй нам. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Святый мучениче Артемие! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани. Да не осудит нас грешных по беззаконием нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления. Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, юже стяжал есть честною Своею Кровию. Молися прилежно, святий мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь Святому великомученику Артемию

Истинною бо Христовою верою утверждься, страстотерпче, мучителя злочестива царя победил еси со идольским того возношением. Тем от Царя Великаго, вечно царствующаго, пресветлым венцем победным одарен бысть, вся исцеляяй болящия и призывающия тя, Артемие великий, моли Христа Бога спасти души наша.

Благочестиваго и венценоснаго мученика, на враги победы вземшаго одоление, сошедшеся, достойно песньми восхвалим Артемия превеликаго в мученицех, чудес же дателя пребогатаго, молится бо Господу о всех нас.

Акафист Святого праведного Артемия, Веркольского чудотворца

Икона Святому великомученику Артемию

Популярные молитвы:

Молитва святому великомученику Феодору Тирону

Молитвы святой великомученице Екатерине

Молитва первоверховному апостолу Павлу

Молитва преподобному Никите Столпнику, Переславскому чудотворцу

Молитвы святому пророку Науму

Молитвы к Пресвятой Богородице Тихвинская

Молитва святому преподобному Галактиону, Вологодскому чудотворцу

Молитвы блаженной Ксении Петербургской

Молитва Господу Богу о спасении и сохранении РОССИИ

Молитвы Пресвятой Богородице Державная

Молитва Господу Богу о восстановлении самодержавнаго царства русскаго

Псалмы 34, 90. Молитва честному кресту: Да воскреснет Бог. Псалом Давиду

Молитвы Пресвятой Богородице

Молитвы к чудотворным иконам Божией Матери, Пресвятой Богородице

Православные информеры для сайтов и блогов

Все молитвы .

Святой великомученик Артемий: житие. Молитва великомученику Артемию

Хвала Господу за то, что он посылал нам таких ярких святых, которые примером своей благочестивой и праведной жизни показали людям великую и спасительную веру во Христа. И что нет более надежной и верной руки, которая всегда готова бедного и немощного человека поддержать и наставить на путь истины. Дальше речь пойдет о двух прославленных в лике святых мужах.

Один из них – Антиохийский Артемий – великомученик, Артемий Веркольский же считается святым праведным отроком, но не великомучеником. Это нужно знать, чтобы потом не путать и правильно обращаться к ним в своих молитвах. Житие их достаточно впечатляет, чтобы ощутить силу их веры и подвига ознакомимся с ним.

Житие великомученика Артемия

Будущий святой Артемий родился в знатном римском роде и принадлежал к сенаторскому сословию. Он был участником сражения императора Константина с императором Максенцием, проходившего у Мульвийского моста в 312 году. В это время на небе вдруг появился Крест надписанный: «Сим побеждай!». Это божественное знамение произвело на воина Артемия огромное впечатление и обратило его в христианство.

Великомученик Артемий был прославленным военачальником во времена правления римских императоров Константина I (306-337 гг.) и его сына Констанция (337-361 гг.). При них он был приближенным советником и доверенным лицом. За верную службу он был награден грамотами и поставлен начальником Египта, наделенным особыми полномочиями. По поручению правителя Констанция, с великими почестями он перевез из Патры в Константинополь мощи святых апостолов Андрея Первозванного и Луки.

Юлиан Отступник

Но после правления императора Констанция на престол взошел Юлиан Отступник (361-363 гг.) – язычник, который стал вести жестокую и непримиримую борьбу с христианством. Повсеместно начались казни, сотни христиан были обречены на мучительную смерть. В Антиохии он приказал подвергнуть пыткам двух епископов, которые не отреклись от веры во Христа. Именно в это время в город пришел Великомученик Артемий, повсеместные казни христиан не смогли его благородное сердце оставить равнодушным. И он в открытую стал обличать правителя Юлиана в бесчестии, жестокости и языческих заблуждениях. Тогда разозлившийся император обвинил его в соучастии в убийстве его старшего брата Галла. Его немедленно арестовали, потом долго жестокого издевались над ним, а после этого заточили в темницу.

Когда святой великомученик Артемий в очередной раз взмолился к своему Господу, к нему явился сам Иисус Христос с ангелами и сказал, что бы тот мужался, так как Он избавит его от всякой боли, которую причинили ему его мучители, и что ему приготовлен венец славы. Ибо как он проповедовал Христа перед народом, то и Он будет исповедовать его пред Отцом Небесным. И добавил Христос, чтобы тот был мужественным и радовался, так как скоро будет с Ним в Царстве Его. И исцелил его, ведь он, израненный пытками, долгое время был без еды и пищи, питаемый только благодатью Святого Духа.

После этого обрадованный таким известием Великомученик Артемий стал горячо славить и благодарить Господа. На другой день его опять привели к Юлиану, чтобы заставить крепкого и славного воина поклониться и принести жертву языческим богам. Но, ничего не добившись, он опять подверг его страшным и мучительным пыткам. Но великий подвижник все страдания переносил без единого крика и стона.

Великомученик Артемий Антиохийский предсказал Юлиану, что того скоро настигнет справедливая кара Божия за то многочисленное зло, которое он причинил христианам. От этих слов император стал еще более лютым и опять приказал пытать верного христианина, но так и не смог сломить его волю.

В это время в Антиохии от ниспавшего с неба огня сгорел языческий храм – святилище Аполлона в Дафни. Юлиан, воспользовавшись случаем, тут же обвинил в этом христиан. А святому Артемию назначил казнь (362 г.). Сначала его придавили камнем, а затем отрубили мечом голову.

Вскоре после этого был поражен и римский правитель. Пророчества святого Артемия сбылись ровно через год. Юлиан с войском, выйдя из Антиохии, пошел воевать с персами. Подойдя к городу Ктесифону, они встретили старого перса, который попросился быть проводником у Юлиана, пообещавший за небольшое вознаграждение предать своих сограждан. Но как потом оказалось, он обманул их и завел воинов в дикую непроходимую Карманитскую пустыню, где не было ни воды, ни пищи. Греко-римские войска голодные и истомленные от жары вступили в вынужденный бой с хорошо подготовленными к встрече силами персов. В битве с персами кавалерийское копье рассекло ему руку, пронзило ребра и застряло в печени. В итоге Юлиан, сраженный невидимою рукою, тяжело застонал и произнес перед смертью слова: «Ты победил, Галилеянин!».

Обретение мощей

После смерти тирана мощи святого великомученика Артемия из Антиохии забрала вместе с христианами диакониса Ариста и отвезла их в Константинополь. В дальнейшем их погребли в храме Святого Иоанна Предтечи, который построил император Анастасий I, после получившем второе название в честь святого великомученика Артемия.

Сегодня имя святого на особом почете в городе Патры. День великомученика Артемия отмечают 20 октября (2 ноября). Его считают покровителем города и основателем обители Пресвятой Богородицы Гирокомиу. В этот день всегда совершается торжественное поминовение, читаются молитвы и акафист великомученику Артемию. От его святых мощей совершаются многочисленные чудеса.

Иконы и молитвы

На иконах Великомученик Артемий традиционно изображается с длинными волосами и раздвоенной короткой бородкой в воинских доспехах и гиматии. Но есть и другие интерпретации.

Молитва великомученику Артемию, начинается со слов: «Святый угодниче Божий, Артемие праведный!». Вторая – «Святой мучениче Артемие!».

Впервые житие святого великомученика и воина Артемия в конце X века описал Иоанн Родосский, затем оно было обработано и дополнено Симеоном Метафрастом. О святом Артемии Антиохийском сообщали и древние византийские историки Аммиан Марцеллин и Филосторгий.

В 1073 году частица его мощей была обретена Киево-Печерским монастырем. Известно также о нахождении святых мощей в кресте-мощевике русского императора Михаила Федоровича, который стал благословением Патриарха Филарета.

Святой Артемий Веркольский

В 1532 году в благочестивой семье поселян Космы (по прозвищу Малый) и Аполлинарии в селе Верколе, возле реки Пинеге Двинского округа появился на свет сын, которого назвали Артемием. Родители воспитывали его в добрых христианских традициях. Он был послушным, кротким и богобоязненным ребенком, который с пяти лет не любил всяких детских шалостей и забав. Он прилежно, насколько мог в своем юном возрасте, помогал своему отцу по хозяйству.

23 июня 1545 года двенадцатилетний Артемий работал с отцом в поле, когда неожиданно рядом сверкнула молния и ударил гром, в это время отрок упал на землю мертвым. Испуганные суеверные крестьяне посчитали это происшествие карой Небесной, и поэтому тело Артемия, прикрытое хворостом и берестой, оставили неотпетым и непогребенным в лесу, называемым Сосония.

Святые мощи

Спустя тридцать с небольшим лет после смерти Артемия в 1577 году диакон Агафоник, служивший в местной церкви святителя Николая Чудотворца, увидел в лесу необычное свечение именно над тем местом, где когда-то были оставлены останки Артемия. Так было обретено нетленное тело святого отрока Артемия, которое народ принес и положил на паперти церкви святого Николая в Верколе. Господь прославил его чудесами, вследствие чего в 1639 году митрополит Киприан послал наказ «тутошнему» духовенству составить очевидные свидетельства, которые в скором времени были доставлены митрополиту. И в следующий год он прислал «сотворенное празднество» – стихиры, литию, стиховну, славники, тропарь, икос, кондак, светилен, хвалины и розпев под знаменем.

Молитвы и чудеса

По молитвам святого Артемия многие больные исцелялись, и особенно те, кто страдал болезнями глаз. Однажды в храм пришел житель Холмогор Иларион, потерявший зрение и совсем отчаявшийся его вернуть. И вот в день святого Николая явился к страдальцу праведный Артемий с крестом в правой руке, в левой – с посохом, осенив крестом больного, сказал ему, что исцелил его Христос рукою раба Своего Артемия. И отправил горожанина идти в Верколу поклониться его гробу и рассказать о случившемся священнику и крестьянам.

Больной выздоровел тотчас. Почитатели святого отрока в 1584 году перенесли его святые мощи с паперти храма в устроенный предел.

Мезенский воевода Пашков Афанасий за исцеление своего больного сына в благодарность святому построил храм в честь святого великомученика Артемия – небесного покровителя святого и праведного отрока. В 1619 году мощи святого были освидетельствованы и 6 декабря перенесены в новый храм, который сгорел через 30 лет, но в 1649 году на месте обретенных мощей при царе Алексее Михайловиче был построен монастырь, куда доставили и мощи.

Есть предание, что у святого отрока была сестра, праведная чудотворица Параскева Пириминская.

Теперь же память святому Артемию совершается 23 июня (день представления) и 20 октября (день памяти тезоиеменного великомученика Артемия).

Молитва к великомученику артемию

Контактные телефоны в Украине:

(067) 929 – 56 – 20

E-mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Молитва при раковой болезни Божией Матери, перед иконой ее “Всецарица”

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютые скорби превознемогают, тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушных утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЦЕ Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский Чудотоворце, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земного жития твоего никто же от тебя тощь и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явился. Едва же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже люби твоя преста от нас, и невозможно есть исчисляти чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя; се бо по всем концом земли нашея людем Божиим явлешися даруеши им исцеление. Тем же и мы вопием ти: о, претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к нему молитвенниче, николиже призывающие тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже беспреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имярек) словесами Божественнаго Евангелия Твоего, читаемыми о спасении рабов Твоих сих (имярек). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая всего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва святому Вонифатию Милостивому

Молитва первая О всесвятой Вонифатий, милостивый раб Милосердаго Владыки! Услышь, прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию и, как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи про­сящим тебя, так и теперь избави этих несчастных (имена). Некогда, богомудрый отец, град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие сохранившиеся грозды положить в точило и позвать нищих. Затем, взяв новое вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог, исполняющий молитву милостивых, совершил преславное чудо: вино в точило умножилось, нищие наполнили свои сосуды. О, святитель Божий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы убогих, так ты, блаженный, уменьши его теперь там, где оно приносит вред, избавь от пристрастия к нему предающихся постыдной страсти винопития (имена), исцели их от тяжкого недуга, освободи от бесовского искушения, утверди их, слабых, дай им, немощным, крепость и силу благоуспешно перенести это искушение, возврати их к здоровой, трезвой жизни, направь их на путь труда, вложи в них стремление к трезвости и духовной бодрости. Помоги им, угодник Божий Вонифатий, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожь их пагубное желание, освежи их уста небесною прохладою, просвети их очи, поставь их ноги на скале веры и надежды, чтобы, оставив свое душевное пристрастие, влекущее за собой отлучение от Небесного Царства, они утвердились в благочестии, удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного Царства Славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.

Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес, смиряяй и возносяй, наказуяй и паки исцеляяй, брата нашего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели его, возставляй от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу. И аще есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости, Твоего ради человеколюбия.

Боже Великий, Хвальный и Непостижимый, и Неисповедимый, создавый человека рукою Твоею, персть взем от земли и образом Твоим почтивый его, явися на рабе Твоем (имя) и даждь ему сон успокоения, сон телесный, здравия и спасения живота, и крепость душевную и телесную. Сам убо, Человеколюбче Царю, предстани и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и посети раба Твоего (имя), даруй ему здравие, крепость и благомощие Твоею благостию: яко от Тебе есть всяко даяние благо и всяк дар совершен. Ты бо еси Врач душ наших, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О том же молятся святым семи отрокам и Ангелу Хранителю болящего.

МОЛИТВА ОТ ГРЫЖИ Великомученику Артемию

Святый мучениче Артемие! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани. Да не осудит нас грешных по беззаконием нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления. Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, юже стяжал есть честною Своею Кровию. Молися прилежно, святий мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ОТ БОЛЕЗНЕЙ ЧРЕВНЫХ Преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебя тощь и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрений, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о, претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в Вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающегося не призри мене, но совокупляя с вои Небесными, молися ко Владыце за мене недостойного, унылаго , немощного и печального, во многия беды впадшаго,утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел,отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем: что сотворю, не вем. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя ? токмо к тебе , святый Иоанне благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющего грехи мира, Агнца Божия. Егоже моли за грешную мою душу , да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и приму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече , крайний Пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю : не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя падшагося многими грехи ; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очищаяй коегождо дело скверно; очисти мя грехами оскверненнаго и понуди внити , аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.

МОЛИТВА ОТ РАЗНЫХ НЕДУГОВ И БОЛЕЗНЕЙ Пресвятой Богородице перед Ее иконой “Всех скорбящих радость”

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Спиридону чудотворцу, епискому Тримифунскому

О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче! Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси. Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу, и Сыну, и Духу Святому, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

ПРИ НАРУШЕНИИ СНА У МЛАДЕНЦЕВ Святым семи отрокам во Ефесе: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану и Антонину

О, пречуднии святии седмочисленнии отроцы, Ефеса града похвало и всея вселенныя упование! Воззрите с высоты небесныя славы на нас, любовию память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианския, вашему заступлению от родителей своих препорученныя: низведите на ня благословение Христа Бога, рекшаго: оставите детей приходить ко Мне: болящия убо в них исцелите, скорбящия утешите; сердца их в чистоте соблюдите, кротостию исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божия насадите и укрепите, во еже от силы в силу им возрастити; и всех нас, святей иконе вашей предстоящих, мощи же ваша с верою лобызающих и тепле вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучити и немолчными гласы радования тамо прославляти великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. О том же молятся Ангелу-хранителю младенца.

При порче детей и об исцелении от «родимца» Великомученику Никите

О, великий страстотерпче Христов и чудотворче, великомучениче Никито! Припадающе ко святому и чудотворному образу твоему, подвиги же и чудеса твоя и многое сострадание твоё к людем прославляюще, молим тя прилежно: яви нам смиренным и грешным святое и многомощное твое заступление. Се бо, грех ради наших, не имамы свободы чад Божиих, еже о потребах наших Господа и Владыку нашего дерзновенно просити: но тебе, молитвенника к Нему благоприятнаго предлагаем и о твоем предстательстве взываем: испроси нам у Господа благопотребныя дары душам и телесем нашим: веру правую, спасения надежду несомненную, любовь же ко всем нелицемерную, во искушениих мужество, в злостраданиих терпение, в молитвах постоянство, душ и телес здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, житейских потреб довольство, мирное и благочестное на земли житие, христианскую жития кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. И всем людем православным яви твое святое заступление: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози. Ей, угодниче Божий и мучениче долготерпеливый! Не забуди святую обитель твою и вся живущия в ней и подвизающияся инокини же и мирския, но поспеши им во смирении и терпении носити иго Христово, и от всяких бед и искушений милостивне избави. Всех убо нас приведи в тихое пристанище спасения и наследники сподоби быти пресветлаго Царствия Христова святыми твоими молитвами: да славим и поем великия щедроты Отца и Сына и Святаго Духа в Троице славимаго и покланяемаго Бога, и твое святое заступление во веки веков. Аминь.

О СУПРУЖЕСКОМ НЕПЛОДИИ Святой мученице Параскеве, нареченной Пятница

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселитися. Моли Всемилостиваго, Егоже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О, великая угодница Божия! О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ей же молятся о покровительстве семейному очагу; в супружеском бесплодии; о достойных женихах.

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой “Экономисса или Игумения Афонской горы”

О Пречестная Владычице Богородице, Всечестная наша Мати Игумения Афонской горы, всех православных обителей иноческаго жития, во святей горе Афонстей и по всей вселенней сущих! Приими смиренныя моления наша и принеси яко Все щедрому Богу нашему, да спасет души наша Своею благодатию. Воззри на ны милосердным Твоим оком и соверши Сама о Господе наше спасение, понеже без милости Спаса нашего и Твоего святаго о нас ходатайства, мы, окаянные, не возможем совершити свое спасение, яко окаляхом житие наше в суетах мирских, ибо время приближается жатвы Христовой в день Страшнаго Суда приспе. Мы же, окаянныя, погибаем в бездне греховной, нерадения ради нашего, по реченному от святых отцев, первоначальников ангельскаго по плоти жития: яко последний монаси нерадением жития своего уподобятся мирским людем, еже и сбыстся днесь, ибо иночество наше плавает житием своим на море житейстем среди великия бури и непогоды: ибо наши святыя обители в прахе пребывают грехов ради наших, Всеправедный Господь наш Иисус Христос, тако благоволи, мы же, недостойнии, не имеем где главы подклонити. О сладчайшая наша Мати Игумение! Собери ны, разсеянное стадо Христово, во едино и спаси всех православных христиан, сподоби райския жизни со Ангелы и всеми святыми во Царствии Христа Бога нашего, Емуже честь и слава со Безначальным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.

Оценка

4

проголосовавших:

19

Главная –> Православные молитвы –> Молитва Святому великомученику Артемию

Святый угодниче Божий, Артемие праведный! Призри милостивно на усердную молитву нас, грешных (имена), и твоим благомощным предстательством прощение согрешений наших у Господа испроси, преспеяние же в вере и благочестии и от козней диавольских ограждение исходатайствуй нам. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва 2

Святый мучениче Артемие! Призри с небеснаго чертога на требующих твоея помощи и не отвергни прошений наших, но, яко присный благодетель и ходатай наш, моли Христа Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани. Да не осудит нас грешных по беззаконием нашим, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от Всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления. Да молитвами твоими даст нам Господь мир помыслов, воздержание от пагубных страстей и от всякия скверны и да укрепит во всем мире Свою Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, юже стяжал есть честною Своею Кровию. Молися прилежно, святий мучениче, да благословит Христос Бог державу, да утвердит во святей Своей Православней Церкви живый дух правыя веры и благочестия, да вси члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, духом и истиною покланяются Ему и усердно пекутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в мире и благочестии поживем в настоящем веце и достигнем блаженныя вечныя жизни на небеси, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь Святому великомученику Артемию

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4

Истинною бо Христовою верою утверждься, страстотерпче, мучителя злочестива царя победил еси со идольским того возношением. Тем от Царя Великаго, вечно царствующаго, пресветлым венцем победным одарен бысть, вся исцеляяй болящия и призывающия тя, Артемие великий, моли Христа Бога спасти души наша.

КОНДАК

Благочестиваго и венценоснаго мученика, на враги победы вземшаго одоление, сошедшеся, достойно песньми восхвалим Артемия превеликаго в мученицех, чудес же дателя пребогатаго, молится бо Господу о всех нас.

Акафист Святого праведного Артемия, Веркольского чудотворца
Икона Святому великомученику Артемию

« предыдущая молитва :: следующая молитва »

Популярные молитвы:

Все молитвы …

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here