Акафист вячеславу чешскому

Детально: акафист вячеславу чешскому - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Предназначен для келейного чтения Конда́къ 1

Избра́нный Бо́гомъ кро́ткій во́ине Христо́въ, благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве, велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспѣва́емъ ти́ похва́льная. Ты́ же, издѣ́тска христіа́нскому благоче́стію науче́нный и лю́ди твоя́ въ Правосла́вной вѣ́рѣ утверди́вый, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да пое́мъ ти́:

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ посла́ тя́, свя́тче Бо́жій, Це́ркви Правосла́вной во укрѣпле́ніе, жа́ждущимъ же вѣ́дѣнія и́стины во благо́е вразумле́ніе и назида́тельное окормле́ніе. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебѣ́ промышле́нію Вседержи́теля, со благоговѣ́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія насади́телю; ра́дуйся, Бо́жіихъ хра́мовъ устрои́телю. Ра́дуйся, ра́зума ева́нгельскаго испо́лненный; ра́дуйся, апо́столомъ святы́мъ поревнова́вый. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го въ се́рдцѣ вмѣсти́вый; ра́дуйся, о́гнь любве́ въ душѣ́ воспламени́вый. Ра́дуйся, яви́вый стезю́ духо́внаго восхожде́нія; ра́дуйся, земли́ твоея́ пе́рвѣйшее украше́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 2

Ви́дя Госпо́дь чистоту́ се́рдца твоего́, святы́й о́тче на́шъ Вячесла́ве, избра́ тя́ во ору́жіе Свое́, е́же да́ти земли́ Че́шстѣй христіа́нское просвѣще́ніе, да утвержда́еми твои́ми моли́твами и наставле́ньми, вопію́тъ лю́діе: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ спаси́тельныя вѣ́ры откры́ти ти́ хотя́щи, наставля́ше тя́, святы́й, роди́тельница отца́ твоего́ въ хране́ніи за́повѣдей Бо́жіихъ, въ позна́ніи уче́нія кни́жнаго, я́ко да дѣя́ніе умозрѣ́нію совокупи́въ, до́бръ христіа́нинъ яви́шися. Ра́дующеся у́бо о тебѣ́, кня́же, сицевы́ми хва́лимъ тя́ пѣ́ніи:

Ра́дуйся, блаже́нною Людми́лою воспита́нный; ра́дуйся, прама́терію свое́ю наказа́нный. Ра́дуйся, прему́дрость кни́жную пости́гнувый; ра́дуйся, язы́ки разли́чныя позна́вый. Ра́дуйся, вели́кій въ смире́ніи; ра́дуйся, си́льный въ кро́тости. Ра́дуйся, убо́гихъ призрѣ́ніе; ра́дуйся, о ни́щихъ попече́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго укрѣпля́емь, возраста́лъ еси́ во благоче́стіи, страстоте́рпче, любо́вь имѣ́я къ бли́жнимъ твои́мъ, и отъ тѣ́хъ любо́вь принима́я и вку́пѣ съ ни́ми Творцу́ и Спа́су хвалу́ вознося́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имы́й роди́тель тво́й Вратисла́въ во́лю благу́ю кня́жество свое́ тебѣ́ оста́вити, къ олтарю́ Бо́жію предъ лице́ святи́тельское возведе́ тя́, глаго́ля тому́: “препода́й, влады́ко, благослове́ніе сы́ну, наслѣ́днику моему́”. Мы́ же, ви́дяще Бо́жіе благоволе́ніе о тебѣ́, си́це вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́коже пра́отцы благослове́ніе улучи́вый; ра́дуйся, я́коже святы́й ца́рь Константи́нъ вѣнча́ный. Ра́дуйся, по́стническое житіе́ проходи́вый; ра́дуйся, во вся́цѣмъ благоче́стіи пребы́вый. Ра́дуйся, язы́чества ди́вный просвѣти́телю; ра́дуйся, Правосла́вія отра́дный утверди́телю. Ра́дуйся, о Христо́вомъ ста́дѣ страны́ твоея́ попече́ніе; ра́дуйся, о слове́сныхъ овца́хъ земли́ Че́шскія помышле́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 4

Бу́ря обстоя́ній и скорбе́й воздви́жеся на страну́ Че́шскую, кня́зю Вратисла́ву сконча́вшуся, супру́га бо его́ Драгоми́ра пра́вити нача́тъ непра́во, христіа́нскія обы́чаи развраща́ющи и злы́я человѣ́ки къ себѣ́ приближа́юще. Оба́че Промысли́тель Бо́гъ посла́ тя́, Вячесла́ве святы́й, земли́ твоея́ тве́рда храни́теля и прави́теля му́дра, да вси́ лю́діе вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ до́брый совѣ́тъ блаже́нныя Людми́лы, прія́лъ еси́, свя́те, кня́жество твое́, непра́вду ма́тере твоея́ искореня́я, и бы́лъ еси́ благíй оте́цъ наро́ду твоему́, и́же тебѣ́ въ весе́ліи взыва́ше:

Ра́дуйся, на престо́лѣ Бориво́я сѣды́й; ра́дуйся, во благоче́стіи Людми́лѣ подража́яй. Ра́дуйся, Вратисла́ва наслѣ́дниче; ра́дуйся, Болесла́ву удѣ́лъ дарова́вый. Ра́дуйся, вѣ́рный упра́вителю; ра́дуйся, извѣ́стный окорми́телю. Ра́дуйся, люде́й твои́хъ защи́тниче; ра́дуйся, христіа́нъ закры́льниче.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 5

Боголюби́выя Людми́лы увѣ́дѣвъ убіе́ніе, непщева́лъ еси́, о́тче, я́ко ма́ти твоя́ къ сему́ злодѣ́йству прича́стна е́сть, и а́біе отосла́лъ еси́ ю́ отъ двора́ твоего́; послѣди́ же, за́повѣдь Госпо́дню помяну́въ, раска́ялся еси́ и, возврати́въ роди́тельницу твою́ во гра́дъ на Влта́вѣ рѣцѣ́, Бо́гови воззва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ тя́ вну́ка, почита́юща прама́терь свою́ не то́чію въ житíи ея́, оба́че и по сме́рти: прене́слъ бо еси́ мо́щи ея́ во гра́дъ Пра́гу, пресла́вный тво́й гра́дъ, и положи́лъ во хра́мѣ Гео́ргія му́ченика, отце́мъ твои́мъ осно́ваннемъ. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́ та́ко:

Ра́дуйся, мо́щи страстоте́рпицы въ столи́цу премѣсти́вый; ра́дуйся, тѣ́ло му́ченицы во хра́мѣ му́ченика водвори́вый. Ра́дуйся, гра́дъ тво́й си́ми обра́довавый; ра́дуйся, вѣ́рныя лю́ди возвесели́вый. Ра́дуйся, въ житіи́ прему́дрѣй Людми́лѣ уподо́бивыйся; ра́дуйся, наста́вницѣ и въ сме́рти подража́вый. Ра́дуйся, къ лико́мъ му́ченическимъ сопричте́нный; ра́дуйся, къ со́нму страда́льцевъ сопричи́сленный.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы благоче́стія твоего́ ни́щіи су́ть и убо́зіи, и́мже непреста́нно благотвори́лъ еси́, ми́лостиве, призира́я на вся́каго человѣ́ка и не отрѣва́я никого́же, да вси́ лю́діе земли́ Че́шскія просла́вятъ о тебѣ́ Бо́га, вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ житіе́ твое́ пра́ведное, благовѣ́рне Вячесла́ве, я́ко свѣти́ло свѣ́тлое и я́ко звѣзда́ незаходи́мая, во все́й странѣ́ твое́й. Лю́діе же че́шстіи, луча́ми твои́ми просвѣща́ющеся, пою́тъ тебѣ́ и доны́нѣ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, въ преподо́біи пожи́вый; ра́дуйся, вся́ку пра́вду соблюды́й. Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный; ра́дуйся, уго́дниче христоимени́тый. Ра́дуйся, о проще́ніи грѣхо́въ на́шихъ хода́таю; ра́дуйся, оставле́нія прегрѣше́ній на́шихъ проси́телю. Ра́дуйся, къ житію́ пра́ведному направля́яй; ра́дуйся, непоро́чны ны́ бы́ти наставля́яй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 7

Хотя́ Боге́мію, о́бласть, тебѣ́ отъ Бо́га да́нную, подъ руку́ себѣ́ покори́ти, пріи́де кня́зь Радисла́въ съ во́и свои́ми въ зе́млю Че́шскую. Ты́ же, блаже́нне, проли́тія кро́ве люде́й твои́хъ не жела́я, призва́лъ еси́ на поеди́нокъ кня́зя, тебѣ́ противуста́вшаго, я́ко да владѣ́етъ страно́ю сильнѣ́йшій. Толи́кому дерзнове́нію твоему́ дивя́щеся, сла́ву Спаси́телю на́шему о тебѣ́ возно́симъ, пою́ще Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго избра́нника Бо́жія ви́дяще, безмо́лвно стоя́ще во́йско благовѣ́рнаго кня́зя, суда́ Госпо́дня ожида́юще. И се́ снидо́шася Вячесла́въ съ Радисла́вомъ, и не устоя́ то́й и па́дъ, проще́нія проша́ше. И а́біе возсла́виша во́ини и лю́діе кня́зя своего́ и воспѣ́ша та́ко:

Ра́дуйся, вѣ́ры Правосла́вныя охрани́телю; ра́дуйся, благоче́стія христіа́нскаго попечи́телю. Ра́дуйся, на Го́спода печа́ли возлага́яй; ра́дуйся, упова́нію на Бо́га науча́яй. Ра́дуйся, до́блій и кро́ткій вои́телю; ра́дуйся, безкро́вныя би́твы побѣди́телю. Ра́дуйся, градо́въ Че́шскихъ огражде́ніе; ра́дуйся, ве́сей Боге́мскихъ щи́те.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 8

Ди́вное чу́до ми́лости Госпо́дни ви́димъ на тебѣ́, святы́й му́чениче Вячесла́ве, благоче́стія бо дѣла́ творя́, на совѣ́тъ ке́саря Герма́нскаго закоснѣ́лъ еси́ и того́ ра́ди отъ собра́вшихся князе́й укоря́емь бы́лъ еси́, оба́че съ кро́тостію сіе́ принима́лъ еси́ и незло́біемъ. Спаси́тель же Христо́съ умягчи́ се́рдце ке́сарево и срѣ́те тя́ то́й съ любо́вію, обѣща́въ вся́кое жела́ніе твое́ сотвори́ти, я́ко испо́лнитися за́висти князе́мъ супроти́внымъ. О се́мъ у́бо немо́лчную хвалу́ Бо́гу возно́симъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь любве́ ко святы́мъ Бо́жіимъ испо́лненъ бы́въ, блаже́нне о́тче Вячесла́ве, ча́сть моще́й му́ченика Ви́та у ке́саря испроси́лъ еси́ и во гра́дѣ Пра́зѣ це́рковь въ че́сть уго́дника сего́ воздви́глъ еси́. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, о сла́вѣ святы́мъ поревнова́вый; ра́дуйся, въ сто́льномъ гра́дѣ хра́мъ созда́вый. Ра́дуйся, хра́мъ се́й му́ченику въ да́ръ принесы́й; ра́дуйся, мо́щи его́ та́мо положи́вый. Ра́дуйся, по кончи́нѣ и са́мъ въ се́мъ хра́мѣ упоко́ивыйся; ра́дуйся, со святы́мъ Ви́томъ на небесѣ́хъ водвори́выйся. Ра́дуйся, отъ го́рнія сла́вы на ча́дъ свои́хъ призира́яй; ра́дуйся, слове́номъ въ напа́стехъ помога́яй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 9

Вся́кое земно́е попече́ніе отложи́ти хотя́, о́тче, мона́шескаго житія́ взыска́лъ еси́, о́бласть твою́ бра́ту оста́вити жела́я. Се́й же, душе́вныма очи́ма ослѣпле́нъ, не позна́ сокрове́ннаго стремле́нія твоего́, но ко́въ на тя́ соста́ви. Вѣ́дуще оба́че, я́ко лю́бящему Бо́га вся́ поспѣшеству́ютъ во благо́е, зове́мъ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйскія словеса́ не возмо́гутъ досто́йно восхвали́ти братолю́бія твоего́, чу́дне: се́ бо слуга́мъ твои́мъ ре́кшимъ, я́ко бра́тъ тво́й хо́щетъ тя́ уби́ти, не вѣ́ровалъ еси́ сему́, помышля́я сего́ дру́га себѣ́ бы́ти. Егда́ же, иду́щу ти́ въ хра́мъ на моли́тву, насти́же тя́ Болесла́въ и мече́мъ уда́ри, сего́ на зе́млю пове́рглъ еси́ и вопроси́лъ еси́ кро́тцѣ: “бра́те, что́ у́бо умы́слилъ еси́?” Сего́ ра́ди глаго́лемъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, и́скреннія своя́ неле́стно возлюби́вый; ра́дуйся, прія́ти нико́еже зло́ отъ ни́хъ ча́явый. Ра́дуйся, живо́тъ сво́й Бо́гу посвяти́вый; ра́дуйся, ду́шу свою́ Го́споду возложи́вый. Ра́дуйся, я́ко на небесѣ́хъ о бра́тѣ моли́лся еси́; ра́дуйся, я́ко услы́шалъ моли́тву твою́ Госпо́дь. Ра́дуйся, я́ко и на́съ, грѣ́шныхъ, не оставля́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ спасти́ся жела́еши.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ живо́тъ сво́й и ду́шу бра́та твоего́, те́клъ еси́ ко хра́му свято́му, оба́че не постыдѣ́шася до́му Бо́жія клевре́ти Іу́ды о́наго и настиго́ша тя́ на пра́зѣ церко́внѣмъ, не вѣ́дуще пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царю́ Небе́сному ду́шу твою́ вручи́лъ еси́, страстоте́рпче, за убива́вшихъ тя́ Го́споду моля́ся. Тѣ́мже воспѣва́емъ ти́, блаже́нный кня́же:

Ра́дуйся, свидѣ́телемъ Госпо́днимъ подо́бный; ра́дуйся, страстоно́сцевъ дре́внихъ подража́телю. Ра́дуйся, съ первому́ченикомъ Стефа́номъ срѣ́тивыйся; ра́дуйся, съ блаже́нною Людми́лою соедини́выйся. Ра́дуйся, му́ченическія полки́ цѣлова́вый; ра́дуйся, страстоте́рпцы вся́ облобыза́вый. Ра́дуйся, видѣ́ніемъ ли́ка Бо́жія наслажда́яйся; ра́дуйся, свѣ́тъ нетва́рный вы́ну пріе́мляй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ отъ у́стъ твои́хъ, свя́те, возноша́шеся непреста́нно во вся́ дни́ живота́ твоего́; та́кожде и во сме́ртномъ часѣ́ у́мныя твоя́ о́чи не отврати́шася отъ Творца́ вся́ческихъ, оба́че, души́ твое́й отъ тѣ́ла разлуча́ющейся, воззва́лъ еси́ Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та невече́рняго наслажда́шеся уже́ душа́ твоя́, кня́же, тѣ́ло же во хра́мѣ пребы́сть три́ дни́, кро́вь непреста́нно источа́я, а́ки бы тебѣ́ жи́ву су́щу; послѣди́ же погребо́ша е́ вѣ́рніи, вопію́ще си́це:

Ра́дуйся, о́тче на́шъ му́дре и пра́ведне; ра́дуйся, наста́вниче на́шъ благíй и кро́ткій. Ра́дуйся, страда́ньми Христу́ уподо́бивыйся; ра́дуйся, муче́ньми Спа́су послѣ́довавый. Ра́дуйся, проли́тіемъ кро́ве Ца́рство стяжа́вый; ра́дуйся, я́звъ прія́тіемъ небесе́ дости́гнувый. Ра́дуйся, я́ко предъ Творце́мъ дерзнове́ніе и́маши; ра́дуйся, я́ко о наро́дѣ твое́мъ хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 12

Благода́ть Спа́са Христа́ косну́ся се́рдца де́рзкаго убíйцы моли́твами твои́ми, и пока́яся Болесла́въ, возопи́ со слеза́ми: “а́зъ согрѣши́хъ, и грѣ́хъ мо́й и беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю!” Жела́я же покая́ніе свое́ не то́чію сло́вомъ, оба́че и дѣ́ломъ яви́ти, пренесе́ мо́щи бра́та своего́ во гра́дъ Пра́гу и положи́ я́ во хра́мѣ му́ченика Ви́та, блаже́ннымъ кня́земъ созда́нномъ, да вси́ вѣ́рніи просла́вятъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, и благода́рственно вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще честну́ю па́мять твою́, Вячесла́ве му́дре, прославля́емъ пра́ведное житіе́ твое́, почита́емъ страда́льческую кончи́ну твою́ и мо́лимъ тя́, святы́й кня́же: приклони́ у́хо твое́ съ небесе́ и услы́ши при́сно мольбы́ ча́дъ твои́хъ, вопію́щихъ тебѣ́:

Ра́дуйся, блаже́нный миротво́рче; ра́дуйся, ди́вный чудотво́рче. Ра́дуйся, вѣ́чнаго Ца́рства дости́гнувый; ра́дуйся, во оби́телехъ го́рнихъ всели́выйся. Ра́дуйся, я́ко престо́лу Вы́шняго предстои́ши; ра́дуйся, яко Влады́цѣ Христу́ о на́съ предста́тельствуеши. Ра́дуйся, твои́ бо мольбы́ пріе́млетъ Госпо́дь; ра́дуйся, твои́ бо лю́ди отъ бѣ́дъ покрыва́етъ.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 13

О, преди́вный уго́дниче Христо́въ, благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе въ похвалу́ тебѣ́ возноси́мое, при́зри на на́съ, немощны́хъ, ко грѣху́ прекло́нныхъ, печа́льми обремене́нныхъ и, предстоя́ въ небе́снѣй сла́вѣ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, моли́ся, да обря́щемъ милосе́рдіе Его́ въ де́нь су́дный, въ ра́дости пою́ще Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва первая

О, святы́й и благовѣ́рный кня́же му́чениче Вячесла́ве, избра́нный воево́до земли́ Че́шскія и всѣ́хъ христіа́нъ слове́нскихъ те́плый предъ Бо́гомъ предста́телю! Дне́сь, въ па́мять твою́ единоду́шно соше́дшеся въ честнѣ́мъ гра́дѣ твое́мъ и предъ ико́ною твое́ю умиле́нно моля́щеся, си́це изъ глубины́ се́рдца на́шего къ тебѣ́ взыва́емъ: ты́ въ житіи́ твое́мъ ревни́тель и защи́тникъ Правосла́вныя вѣ́ры бы́лъ еси́, и на́съ въ не́й те́плыми твои́ми къ Бо́гу моли́твами непоколеби́мыхъ бы́ти утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ніе усе́рдно проходи́лъ еси́, и на́съ твое́ю по́мощію пребыва́ти коего́ждо, въ не́мже призва́нъ е́сть, наста́ви. Ты́ супоста́товъ полки́ отъ оте́чества своего́ си́лою ра́тною и му́дростію управи́тельною отгна́лъ еси́, и на на́съ ополча́ющихся всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ низложи́. Ты́ въ предѣ́лѣхъ страны́ своея́ пра́вду, ми́ръ и милосе́рдіе насажда́ти потща́лся еси́, и на́мъ отъ ми́лостиваго Бо́га въ си́хъ добродѣ́телехъ преуспѣ́яніе испроси́. Ты́ безви́нную кро́вь твою́, а́ки Авель, отъ руки́ бра́та своего́ предъ враты́ церко́вными пролія́лъ еси́, и на́съ, я́ко ча́дъ еди́ныя ма́тере Це́ркве, братолю́бію и кро́тости научи́. О, вели́кій и сла́вный кня́же Вячесла́ве, ра́ди вя́щшія сла́вы небе́сныя вѣне́цъ земна́го княже́нія оста́вивый и вѣнце́мъ му́ченическимъ пра́ведно увѣнча́нный! Ны́нѣ съ му́дрою наста́вницею, прама́терію твое́ю Людми́лою, и всѣ́ми святы́ми у престо́ла Бо́жія предстоя́, не забу́ди на́съ, си́рыхъ и убо́гихъ, я́коже въ животѣ́ твое́мъ никогоже отъ таковы́хъ оста́вилъ еси́, и предста́тельствомъ твои́мъ житіе́ ти́хое и безгрѣ́шное и къ вѣ́чному Ца́рствію ше́ствіе устро́й на́мъ, да просла́вимъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, святы́й кня́же Вячесла́ве! Усе́рдно про́симъ тя́ моли́тися за ны́, да прости́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́ша согрѣше́нія, во́льная и нево́льная, и очи́ститъ на́съ отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, да изба́витъ на́съ отъ ко́зней діа́вола и сохрани́тъ отъ клеветы́ людскíя, да утверди́тъ на́съ въ и́стиннѣй вѣ́рѣ и благоче́стіи, да соблюде́тъ отъ суему́дрыхъ и душетлѣ́нныхъ уче́ній, да сохрани́тъ сердца́ на́ша отъ собла́зновъ мíра сего́ и да научи́тъ огреба́тися отъ плотски́хъ страсте́й и по́хотей, та́ко го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, прославля́юще Единосу́щную Тро́ицу во вѣ́ки и въ вѣ́къ вѣ́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Дне́сь а́нгели съ человѣ́ки ра́дуются вку́пѣ о́бщимъ весе́ліемъ, не́бо и земля́ свѣ́тло лику́ютъ въ па́мять твою́, свя́те Вячесла́ве, и мы́, грѣ́шніи, прилѣ́жно ти́ вопіе́мъ: помоли́ся къ Влады́цѣ о на́съ, изба́вити ны́ отъ напа́сти ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ, чту́щія пресвѣ́тлую па́мять твою́.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Страны́ Че́шскія кня́же преди́вный, правосла́вное наслѣ́діе блаже́нныя Людми́лы умно́живый, о́бразе кро́тости и смире́нія, му́дрости и безстра́шія, вѣ́рность за́повѣдемъ Христо́вымъ въ житіи́ твое́мъ сохрани́вый, и́стинную вѣ́ру въ окруже́ніи язы́чества утвержда́я, тѣ́мже и вѣне́цъ сла́вы отъ Царя́ царе́й прія́лъ еси́, и ны́нѣ правосла́вныхъ мíра всего́ назида́еши, моли́, свя́те Вячесла́ве, Всеблага́го Бо́га умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 1

Съ ли́ки а́нгельскими предстоя́, блаже́нне кня́же Вячесла́ве, наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты, и, отту́ду благодѣ́тельныя да́ры поче́рпъ чуде́съ, всѣ́мъ притека́ющимъ вѣ́рою подъ твою́ святы́ню источа́еши цѣльба́мъ дарова́ніе.

Инъ конда́къ, гла́съ 3

Кня́же, во́ине страны́ Боге́міи преди́вныя, смире́ннымъ кня́жескимъ служе́ніемъ спасе́ніе стяжа́вый, у ца́рскаго престо́ла, свя́те Вячесла́ве, вѣне́цъ сла́вы му́ченика за Христа́ прія́лъ еси́, и ны́нѣ усе́рдно мо́лишися о вѣ́рныхъ, Ду́хомъ Бо́жіимъ къ вѣ́чному блаже́нству угото́ванныхъ, страну́ Че́шскую храни́ти въ Правосла́віи съ любо́вію призыва́я, во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Кондак 1

Богоизбранный княже и кроткий воине Христов, в роде христианскаго князя Богемии Боривоя и блаженней княгини Людмилы рожденный, родителями князем Вратиславом и княгиней Драгомирой с именем Вячеслава крещенный, величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же из младенчества христианскому благочестию наученный от всяких нас бед свободи: Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Икос 1

Ангелов Творец посла тя, святче Божий, Церкве Православней в укрепление, жаждущим ведения истины во благое вразумление, благочестивым житием твоим в назидательное окормление. Мы же, дивящеся таковому о тебе Промышлению Вседержителя, с радостию вопием ти: Радуйся, страны Чешские украшение; Pадуйся, смирением и кротостию показавый стезю духовнаго восхождения. Радуйся, княже, блаженней Людмилы любимое окормление; Pадуйся, христианским истинам верное научение. Радуйся, Духа Святаго в сердце вместивый; Pадуйся, огнем божественной любви душу свою распаливый. Радуйся, разума Евангельскаго исполненный; Pадуйся, землю Чешскую житием благим твоим в вере утвердивый. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 2

Видяще Господь чистоту помышлений сердца твоего, святый отче наш Вячеславе, избра тя в оружие Свое на земли Чешския в христианское просвещение, да утверждаемые твоими молитвами и наставлениями с надеждой вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Под сению блаженной Людмилы боговедение твое Господь укреплял еси, святче Божий, и в утверждение твое на прародительском престоле княже Вратислав на ступени алтаря пред лице святительское возвел еси тя, глаголя: Преподай, владыко, благословение сыну, наследнику моему. Мы же, видяще Божие благоволение к тебе, с радостию вопием ти сице: Радуйся, подобно праведным праотцам Аврааму, Исааку и Иакову благословенный; Pадуйся, в венчании равноапостольным царем Константину и Елене уподобленный. Радуйся, от юности ревнителю благочестия богоизбранный; Pадуйся, утверждения Православной веры источниче отрадный. Радуйся, язычества дивный просветителю; Pадуйся, аскетического жития ревнителю. Радуйся, о словесном стаде Христовом земли Чешския попечение; Pадуйся, о спасении народа твоего непрестанное помышление. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 3

Сила Вышняго служение княжеское твое воистину определила еси, веру в Господа нашего Иисуса Христа народу явно явил еси, днем и ночию храмы Божии для молений посещаяй, растерявших благодать святую к покаянию призываяй. Мы же, видяще попечения Божия сия, со умилением вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Благоволил еси Господь явити Своего светильника миру, тебе, святый отче Вячеславе, истины ведение, изобилие любве и кротости даровал еси, в умножении христианских добродетелей утвердил еси; все были равны пред лицем твоим. Сего ради поем Богу о тебе: Радуйся, управителю земли Чешския верный; Pадуйся, носителю духа кротости добропобедный. Радуйся, богатым и убозим рабе верный; Pадуйся, светом небесным наполненный. Радуйся, сирот и вдов упование; Pадуйся, душ христианских врачевание. Радуйся, мирнаго духа хранителю; Радуйся, язычества кроткий обличителю. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 4

Бури безумия и злоречия могущественных вельмож не убоялся еси, козни язычников превозмогаяй и землю Чешскую в Православии соблюдаяй. Мы же, победу духовну зря, с радостию вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Видящи язычества окружение, святче Божий, прилежно книги церковные изучал еси, духом ведения истины исполняяся, мудрости и твердости княжеской набираяся. Сего ради вопием ти: Радуйся, чистый источниче вдохновения; Pадуйся, гонимых за правду неизменное окормление. Радуйся, убийц любимой наставницы блаженнной Людмилы обличение; Pадуйся, родительницы твоея Драгомиры, коснеющей в язычестве, удаление. Радуйся, в утверждении заповеди Божией с матерью примирение; Pадуйся, греха краткаго отчуждения слезнаго омовение. Радуйся, в возраст духовней зрелости неизменное восхождение; Pадуйся, самобытное области твоея устроение. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 5

Боготечная звезда всем христианом страны твоея явился еси, святый мучениче Вячеславе, благочестивым житием на покаяние, на путь несения креста смиренно наставляяй. Мы же, верою узревши спасительность смирения и кротости на пути Христа, с радостию вопием ти: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши вельможи страны Чешския великаго тя благочестия защитника, святый отче, брата твоего Болеслава ложию во искушение ввели, благочестие твое искажали. Мы же вси, твоему боголюбию дивящеся, вопием ти: Радуйся, подвижниче богопрославленный и дивный; Pадуйся, врагом рода человеческого, диаволом, поносимый. Радуйся, к чистоте духовней, к вере в Истину призывавый; Pадуйся, о любви Христовой житием твоим вещавый. Радуйся, четырех твоих сестер в жены за князей окрестных стран с радостию отдавый; Pадуйся, благодатию Святаго Духа страну твою омывавый. Радуйся, брата Болеслава по-христиански возлюбивый; Pадуйся, нивочто наговоры его на тя вменивый. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 6

Проповедует Святая Церковь подвизи и труды твоя, богоносне угодниче Христов, о славе Божией и о спасении всем возвещал еси, о благодатном пламенении души житием твоим благовествуяй, научай тем люди твоя благодарственно пети Господу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси светом истины в стране многострадальной, святый княже Вячеславе, любовию твоею образ Христа являеши, гробом гордости, тщеславия и себялюбия себе пред всеми утверждающе. Сего ради воспеваем ти таковая: Радуйся, княжеское страны твоея окормление; Pадуйся, всем жаждущим спасения и до ныне благое утешение. Радуйся, украшением храмов и очищением душ верных ко спасению препровождаеши; Pадуйся, княжеством твоим и верою православных христиан умудряеши. Радуйся, стадо Христово святыми молитвами вразумляеши; Pадуйся, волков в овечьих шкурах доныне обличаеши. Радуйся, страны Чешские украшение; Pадуйся, святой Людмилы Чешския достойное последование. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 7

Хотяй веру Православную на земли Чешския в чистоте утвердити, святче Божий, против языческаго князя Куримскаго с войском выступил еси, в желании овладеть страной Богемией его обличаяй и открыто на поединок напавшаго князя вызываяй. Мы же, видяще отважность веры твоея, благодарно со слезами вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Ведуще тя избранника Божия, святый отче наш Вячеславе, безмолвно стояло преданное тебе войско, суда Господня ожидаяй, и вот внезапу князь язычник пред лицем твоим светлый крест узрел еси; пав ниц, твое благодушное прощение обретаяй. Мы же, вси труды твои поминающе непрестанно воспеваем ти сицевая: Радуйся, благочестия христианскаго попечителю; Pадуйся, безкровной битвы победителю. Радуйся, врачу наш скорый и благодатный; Pадуйся, верных Господу Иисусу Христу защитниче славный. Радуйся, градов чешских щит и ограждение; Pадуйся, в вере Православной утверждение. Радуйся, в нуждах упованию на Бога научаеши; Pадуйся, богатство лишь на небе собирати призываеши. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 8

Божию милость видим на тебе, святый мучениче Вячеславе, благочестия дела творя на совет имперский опоздал еси, обвинения собравшихся князей смиренно принимаяй. Ангелов окрест тя и крест сияющий на челе твоем Бог кесарю открыл еси внезапно и пред тобою его ниц поверг еси для всех нежданно. Мы же, зря сокровища сия, со умилением вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь всем заступниче явился еси, блаженне отче Вячеславе, часть мощей святаго Вита у кесаря, повергшагося пред тобою, испросил еси и в граде Праге церковь в честь святаго освятил еси, на похвалу всех подвизая пети Богу: Радуйся, престолу и главе духовней в стране Чешстей поревновавый; Pадуйся, кафедру архиепископскую Божиим смотрением основавый. Радуйся, подвигами и молитвою народу чешскому ходатаю спасения; Pадуйся, приводяй всех жаждущих к источнику очищения. Радуйся, согревающую благодать слуге твоему Подивою открываяй; Pадуйся, следовати за Христом «след в след» в зимнем поле научаяй. Радуйся, нощным печением святых просфор Бога славивый; Pадуйся, детей язычников истинному Богу служити посвящавый. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 9

Всякое естество Ангельское удивися Промыслу милосердия Твоего, Боже наш, яко даровал еси нам толико мудраго и теплаго молитвенника и о спасении душ наших пред Престолом Твоим, Господи, попечителя. Кто сочтет, святче Божий, все труды твоя, яже сотворил еси, Господеви поя: Аллилуиа.

Икос 9

Всего себе Господу предал еси, мир Христов посреде людей утверждаяй и козни сатанинская любовию Христовой побеждаяй. Мы же, благочестивое житие твое зря, с любовию вопием ти: Радуйся, дар прозорливости стяжавый; Pадуйся, о перенесении тела святей Людмилы в девичию обитель святаго Георгия откровение Свыше восприявый. Радуйся, монашество приняти возжелавый; Pадуйся, будущее твое духом Святым познавый. Радуйся, Ангельское и наше непрестанное удивление; Pадуйся, носителю Божия прославления. Радуйся, добровольной скудости не изменивый; Pадуйся, Духа самоотвержения и любве приимый. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 10

Спастися хотяй всем человеком, иже на крове мучеников Своих Церковь основавый, сердцеведец Христос положи тя, отче наш Вячеславе, в сонме святых мучеников во основание храмины страны Чешския, да вси в ней сущия вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Наставниче был еси всем с верою к тебе прибегающим, святче Божий, стране Чешския щит и ограждение, и о чистоте Православныя веры славное попечение. Мы же обетованное святыми духовное возстание богохранимых стран славянских в молитвах призываем и в покаянии вопием сице: Радуйся, крест страданий на рамена во утверждение Православия приявый; Pадуйся, сердечную мягкость стяжавый. Радуйся, отмстителем себе Господа избравый; Радуйся, образе мытарева смирения. Pадуйся, кроткий лик небеснаго прозрения; Радуйся, странники и нищия питавый. Pадуйся, благость Христовой любви познавый; Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 11

Пение благоуханное непрестанно Святей Троице и Деве Богородице возносяще, всеми помыслами, житием твоим, образом благочестия в стране твоея пребыл еси; подобно братием князиям Борису и Глебу на Святой Руси, предательство от брата Болеслава приял еси. Мы же, возлюбивше Бога за таковую милость, выну зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Богоизбранный воине Христов, святый мучениче княже Вячеславе, яко светозарное светило возсиял еси, кротость и смирение источаяй, смысл жития и смерти христианстей утверждаяй, любовию на стезю спасения, стезю несения креста во спасение души призываяй. Тем же поем ти: Радуйся, поныне святые храмы Божии устрояеши; Pадуйся, с любовию священство в них собираеши. Радуйся, последний храм твой святому праотцу Аврааму посвятивый; Pадуйся, брата твоего с благоговением на освящение пригласивый. Радуйся, созидателю душ христианских славный; Pадуйся, народа Божия любовь стяжавый. Радуйся, воине Христов, явленный в подражание; Pадуйся, отец чадолюбивый, Богом прославленный нам в утешение. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 12

К тебе любовь Пречистой Богородицы ведущи, святче Божий, на праздник святых Безсребреников ко брату Болеславу пребыл еси, яко овча, ведомое на заколение, смерть прозрел еси и кровь свою за Христа Бога пролити возжелал еси, словами сие предваряяй: Завтра на утреннем бдении райскаго предстоятеля святаго Михаила буду пити чашу, Владыка, ибо уже Архангеле душу мою Владыце обещал еси; вы же, радостно со мною ныне пиющие вино, ведайте, что от сего часа уже не буду пити оное с вами. Сего ради вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Церковь Божия земная славу небесную утверждаяй, поюще страдания твоя, подобно христопродавцу Иуде, брат твой Болеслав на пир нечестиваго скопища предателей увлек еси тя , великодушный святый мучениче Вячеславе, утром во вратах дома княжескаго смерть от меча брата и клевретов его с кротостию приял еси и на пороге церковном душу Господу предал еси. Мы же все сия зря, со слезами вопием ти: Радуйся, святый княже, посланный нам во укрепление; Pадуйся, образе Христов, призванный в покаянное очищение. Радуйся, любящим тя ходатаю спасения; Pадуйся, величающим тя и подражающим щит и ограждение. Радуйся, немощным во благое утешение; Pадуйся, всем верным победоносное благословение. Радуйся, всех присных в Небесныя обители с собою призвавый; Pадуйся, слезы поздняго раскаяния матери твоея Драгомиры познавый. Радуйся, святый мучениче Вячеславе, страны Чешские княже предивный.

Кондак 13

О предивный угодниче Христов, приими малое сие моление наше в похвалу тебе от православной братии возносимое, призри на нас немощных, ко греху преклонных, малопросвещенных, заботами обремененных и, предстоя в небесной славе пред Престолом Царя царствующих, молися о нас, великий княже: проси, святче Божий, да обрящем милосердие Его в день судный, в радости поюще Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Все о религии и вере – “молитва о вячеславе” с подробным описанием и фотографиями.

Молитвы святым

Память: 4 марта / 17 марта, 28 сентября / 11 октября

Князь Вячеслав был широко образованным и благочестивым христианином, храмоздателем. Был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. К нему молитвенно обращаются за помощью в опасностях, для утешения семейных конфликтов, обращения ко Христу неверующих родственников.

Тропарь благоверному князю Вячеславу Чешскому, глас 4

Днесь Ангели с человеки радуются вкупе общим веселием, Небо и земля светло ликуют в память твою, святе. И мы, грешнии, прилежно ти вопием: помолися к Владыце о нас, избавити ны от напасти видимых и невидимых враг, чтущих пресветлую память твою.

Второй тропарь благоверному князю Вячеславу Чешскому, глас 4

Благочестиваго корене отрасль пречестная, святый благоверный великий княже Вячеславе, поборник быв Восточныя в Чехах Церкве и прибежище теплое убогим и сирым, яко вторый Авель, незлобиве претерпел еси смерть, во главу усечен рукою брата пред враты церковными. Темже и всели тя Христос/ яко исповедника правыя веры во обители Небесныя, прослави всечестную память твою в словенских языцех и дарова тя скораго помощника всем, почитающим тя. Молися о людех твоих ко Господу, да обратит их в лоно Православный Церкве и спасет души наша.

Кондак благоверному князю Вячеславу Чешскому, глас 1

С лики Ангельскими предстоя, блаженне княже Вячеславе, наслаждаешися Божественныя и неизреченныя доброты/ и, оттуду благодетельныя дары почерп чудес, всем, притекающим верою под твою святыню, источавши цельбам дарование.

Величание благоверному князю Вячеславу Чешскому

Величаем тя, благоверный княже Вячеславе, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Молитва первая благоверному князю Вячеславу Чешскому

О, святый благоверный княже мучениче Вячеславе, избранный воеводо земли Чешския и всех христиан словенских теплый пред Богом предстателю! Днесь, в память твою единодушно сошедшеся в честнем храме сем и пред иконою твоею умиленно молящеся, сице из глубины сердца нашего к тебе взываем: ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси – и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение усердно проходил еси, и нас твоею помощию пребывати коегождо, в немже призван есть, настави. Ты супостатов полки от отечества твоего силою ратною и мудростию управительною отгнал еси, и на нас ополчающихся всех врагов видимых и невидимых низложи. Ты в пределах страны своея правду и мир и милосердие насаждати потщался еси, и нам от милостиваго Бога в сих добродетелех преуспеяние испроси. Ты безвинную кровь твою, аки Авель, от руки брата своего пред враты церковными пролиял еси, и нас, яко чада единыя Матере Церкве, братолюбию и кротости научи. О, великий и славный княже Вячеславе, ради вящшия славы Небесныя венец земнаго княжения оставивый и венцем мученическим праведно увенчанный! Ныне с мудрою наставницей, праматерию твоею Людмилою, и всеми святыми у Престола Божия предстоя, не забуди нас сирых и убогих, якоже в животе твоем никогоже от таковых оставил еси. И предстательством твоим житие тихое и безгрешное и к вечному царствию шествие устрой нам, да прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая благоверному князю Вячеславу Чешскому

О, великий воине Христов, святый мучениче княже Вячеславе! Призри от Горния славы на нас грешных, яда теплохладности вкусивщих. Молися о нас, святче Божий! Да сподобит нас Господь во дни апостасии благодать для покаяния стяжати, с состраданием на брата и с любовию на врагов взирати, без злобы святую веру в оправдание себе пред Богом в чистоте содержати. Да сподобимся твоими молитвами последняго Царя на Святей Руси от Господа прияти, с тобою наследниками Царствия Небеснаго стати: вечнаго познания творений Божиих и благостнаго славословия Пресвятой Троицы: Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья благоверному князю Вячеславу Чешскому

О, святый княже Вячеславе! Усердно просим тя молитися за ны (имена), да простит Господь Бог наши согрешения вольная и невольная, и очистит нас от всякия скверны плоти и духа, да избавит нас от козней диавола и сохранит от клеветы людския, да утвердит нас в истинной вере и благочестии, да соблюдет от суемудрых и душетленных учений, да сохранит сердца наша от соблазнов мира сего и да научит огребатися от плотских страстей и похотей, да тако горняя мудрствовати, а не земная, прославляя Единосущную Троицу во веки и в век века. Аминь.

Молитва благоверному князю Вячеславу Чешскому

  • Молитва благоверному князю Вячеславу Чешскому. Князь Вячеслав был широко образованным и благочестивым христианином, храмоздателем. Был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. К нему молитвенно обращаются за помощью в опасностях, для утешения семейных конфликтов, обращения ко Христу неверующих родственников.

Акафист благоверному князю Вячеславу Чешскому:

Канон благоверному князю Вячеславу Чешскому:

  • Канон благоверному князю Вячеславу Чешскому

Житийная и научно-историческая литература о благоверном князе Вячеславе Чешском:

  • Благоверный князь Вячеслав Чешский (краткое житие) – Православие.Ru
Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Читайте также:

© Миссионерско-апологетический проект “К Истине”, 2004 – 2017

При использовании наших оригинальных материалов просим указывать ссылку:

Публикации

Избранный Богом кроткий воине Христов, благоверный княже Вячеславе, величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, издетска Христианскому благочестию наученный и люди твоя в Православной вере утвердивый, от всяких нас бед свободи, да поем ти: Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Ангелов Творец посла тя, святче Божий, Церкви Православной во укрепление, жаждущим же ведения истины во благое вразумление и назидательное окормление. Мы же, дивящеся таковому о тебе Промышлению Вседержителя, со благоговением вопием ти:

Радуйся, веры Христианския насадителю; радуйся, Божиих храмов устроителю.

Радуйся, разума евангельского исполненный; радуйся, Апостолом святым поревновавый.

Радуйся, Духа Святаго в сердце вместивый; радуйся, огнь любве в душе воспламенивый.

Радуйся, явивый стезю духовнаго восхождения; радуйся, земли твоея первейшее украшение.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Разум спасительныя веры открыти ти хотящи, наставляше тя, святый, родительница отца твоего в хранении заповедей Божиих, в познании учения книжнаго, яко да деяние умозрению совокупив, добр христианин явишися. Радующеся убо о тебе, княже, сицевыми хвалим тя пении:

Радуйся, блаженною Людмилою воспитанный; радуйся, праматерию своею наказанный.

Радуйся, премудрость книжную постигнувый; радуйся, языки различныя познавый.

Радуйся, великий в смирении; радуйся, сильный в кротости.

Радуйся, убогих призрение; радуйся, о нищих попечение.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Силою Вышняго укрепляем, возрастал еси во благочестии, страстотерпче, любовь имея к ближним твоим и от тех любовь принимая и вкупе с ними Творцу и Спасу хвалу вознося: Аллилуиа.

Имый родитель твой Вратислав волю благую княжество свое тебе оставити, к алтарю Божию пред лице святительское возведе тя, глаголя тому: “Преподай, Владыко, благословение сыну, наследнику моему”. Мы же, видяще Божие благоволение о тебе, сице вопием ти:

Радуйся, якоже праотцы благословение улучивый; радуйся, якоже святый царь Константин венчанный.

Радуйся, постническое житие проходивый; радуйся, во всяцем благочестии пребывый.

Радуйся, язычества дивный просветителю; радуйся, Православия отрадный утвердителю.

Радуйся, о Христовом стаде страны твоея попечение; Радуйся, о словесных овцах земли Чешския помышление.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Буря обстояний и скорбей воздвижеся на страну Чешскую, князю Вратиславу скончавшуся, супруга бо его Драгомира правити начат неправо, христианския обычаи развращающи и злыя человеки к себе приближающе; обаче Промыслитель Бог посла тя, Вячеславе святый, земли твоея тверда хранителя и правителя мудра, да вси людие вопиют Ему: Аллилуиа.

Слышав добрый совет блаженныя Людмилы, приял еси, святе, княжество твое, неправду матере твоея искореняя, и был еси благий отец народу твоему, иже тебе в веселии взываше:

Радуйся, на престоле Боривоя седый; радуйся, во благочестии Людмиле подражаяй.

Радуйся, Вратислава наследниче; радуйся, Болеславу удел даровавый.

Радуйся, верный управителю; радуйся, известный окормителю.

Радуйся, людей твоих защитниче; радуйся, христиан закрыльниче.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Боголюбивыя Людмилы уведев убиение, непщевал еси, отче, яко мати твоя к сему злодейству причастна есть, и абие отослал еси и от двора твоего; последи же, заповедь Господню помянув, раскаялся еси и, возвратив родительницу твою во град на Влтаве реце, Богови воззвал еси: Аллилуиа.

Радуйся, мощи страстотерпицы в столицу преместивый; радуйся, тело мученицы во храме мученика водворивый.

Радуйся, град твой сими обрадовавый; радуйся, верныя люди возвеселивый.

Радуйся, в житии премудрей Людмиле уподобивыйся; радуйся, наставнице и в смерти подражавый.

Радуйся, к ликом мученическим сопричтенный; радуйся, к сонму страдальцев сопричисленный.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Проповедницы благочестия твоего нищии суть и убозии, имже непрестанно благотворил еси, милостиве, призирая на всякаго человека и не отревая никогоже, да вси людие земли Чешския прославят о тебе Бога, вопиюще: Аллилуиа.

Возсия житие твое праведное, благоверне Вячеславе, яко светило светлое и яко звезда незаходимая, во всей стране твоей. Людие же чешстии, лучами твоими просвещающеся, поют тебе и доныне песнь сию:

Радуйся, в преподобии поживый; радуйся, всяку правду соблюдый.

Радуйся, подвижниче богопрославленный; радуйся, угодниче христоименитый.

Радуйся, о прощении грехов наших ходатаю; радуйся, оставления прегрешений наших просителю.

Радуйся, к житию праведному направляяй; радуйся, непорочны ны быти наставляяй.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Хотя Богемию, область, тебе от Бога данную, под руку себе покорити, прииде князь Радислав с вои своими в землю Чешскую. Ты же, блаженне, пролития крове людей твоих не желая, призвал еси на поединок князя, тебе противуставшаго, яко да владеет страною сильнейший. Толикому дерзновению твоему дивящеся, славу Спасителю нашему о тебе возносим, поюще тому: Аллилуиа.

Новаго избранника Божия видяще, безмолвно стояще войско благовернаго князя, суда Господня ожидающе. И се снидошася Вячеслав с Радиславом, и не устоя той и пад, прощения прошаше. И абие восславиша воини и людие князя своего и воспеша тако:

Радуйся, веры Православныя охранителю; радуйся, благочестия христианскаго попечителю.

Радуйся, на Господа печали возлагаяй; радуйся, упованию на Бога научаяй.

Радуйся, доблий и кроткий воителю; радуйся, безкровныя битвы победителю.

Радуйся, градов чешских ограждение; радуйся, весей богемских щите.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Дивное чудо милости Господни видим на тебе, святый мучениче Вячеславе, благочестия бо дела творя, на совет кесаря германского закоснел еси и того ради от собравшихся князей укоряем был еси, обаче с кротостию сие принимал еси и незлобием. Спаситель же Христос умягчи сердце кесарево и срете тя той с любовию, обещав всякое желание твое сотворити, яко исполнитися зависти князем супротивным. О сем убо немолчную хвалу Богу возносим: Аллилуиа.

Весь любве ко святым Божиим исполнен быв, блаженне отче Вячеславе, часть мощей мученика Вита у кесаря испросил еси и во граде Празе церковь в честь угодника сего воздвигл еси. Темже приими от нас похвалы сия:

Радуйся, о славе святым поревновавый; радуйся, в стольном граде храм создавый.

Радуйся, храм сей мученику в дар принесый; радуйся, мощи его тамо положивый.

Радуйся, по кончине и сам в сем храме упокоивыйся; радуйся, со святым Витом на небесех водворивыйся.

Радуйся, от горния славы на чад своих призираяй; радуйся, словеном в напастех помогаяй.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Всякое земное попечение отложити хотя, отче, монашескаго жития взыскал еси, область твою брату оставити желая. Сей же, душевныма очима ослеплен, не позна сокровеннаго стремления твоего, но ков на тя состави. Ведуще обаче, яко любящему Бога вся поспешествуют во благое, зовем Тому: Аллилуиа.

Радуйся, искренние своя нелестно возлюбивый; радуйся, прияти никоеже зло от них чаявый.

Радуйся, живот свой Богу посвятивый; радуйся, душу свою Господу возложивый.

Радуйся, яко на небесех о брате молился еси; радуйся, яко услышал молитву твою Господь.

Радуйся, яко и нас грешных не оставляеши; радуйся, яко всем спастися желаеши.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Царю Небесному душу твою вручил еси, страстотерпче, за убивавших тя Господу моляся. Темже воспеваем ти, блаженный княже:

Радуйся, свидетелем Господним подобный; радуйся, страстоносцев древних подражателю.

Радуйся, с первомучеником Стефаном сретивыйся; радуйся, с блаженною Людмилою соединивыйся.

Радуйся, мученическия полки целовавый; радуйся, страстотерпцы вся облобызавый.

Радуйся, видением Лика Божия наслаждаяйся; радуйся, свет нетварный выну приемляй.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Пение Пресвятей Троице от уст твоих, святе, возношашеся непрестанно во вся дни живота твоего; такожде и во смертном часе умныя твоя очи не отвратишася от Творца всяческих, обаче, души твоей от тела разлучающейся, воззвал еси Спасителю Богу: Аллилуиа.

Света невечерняго наслаждашеся уже душа твоя, княже, тело же во храме пребысть три дни, кровь непрестанно источая, аки бы тебе живу сущу; последи же погребоша е верни, вопиюще сице:

Радуйся, отче наш мудре и праведне; радуйся, наставниче наш благий и кроткий.

Радуйся, страданьми Христу уподобивыйся; радуйся, мученьми Спасу последовавый.

Радуйся, пролитием крове Царство стяжавый; радуйся, язв принятием небесе достигнувый.

Радуйся, яко пред Творцем дерзновение имаши; радуйся, яко о народе твоем ходатайствуеши.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Поюще честную память твою, Вячеславе мудре, прославляем праведное житие твое, почитаем страдальческую кончину твою и молим тя, святый княже: приклони ухо твое с небесе и услыши присно мольбы чад твоих, вопиющих тебе:

Радуйся, блаженный миротворче; радуйся, дивный чудотворче.

Радуйся, вечнаго Царства достигнувый; радуйся, во обителех горних вселивыйся.

Радуйся, яко престолу Вышняго предстоиши; радуйся, яко Владыце Христу о нас предстательствуеши.

Радуйся, твои бо мольбы приемлет Господь; радуйся, твои бо люди от бед покрывает.

Радуйся, страстотерпче Вячеславе, страны Чешския княже предивный.

Сей кондак читается трижды, затем Икос 1 и Кондак 1.

О святый благоверный княже мучениче Вячеславе, избранный воеводо земли Чешския и всех христиан словенских теплый пред Богом предстателю! Днесь, в память твою единодушно сошедшеся в честнем храме сем и пред иконою твоею умиленно молящеся, сице из глубины сердца нашего к тебе взываем:

Ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси — и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди.

Ты великое возложенное на тя служение усердно проходил еси — и нас твоею помощию пребывати коегождо, в немже призван есть, настави.

Ты супостатов полки от отечества твоего силою ратною и мудростию управительною отгнал еси — и на нас ополчающихся всех врагов видимых и невидимых низложи.

Ты в пределах страны своея правду и мир и милосердие насаждати потщался еси — и нам от милостиваго Бога в сих добродетелех преуспеяние испроси.

Ты безвинную кровь твою аки Авель от руки брата своего пред враты церковными пролиял еси — и нас, яко чада единыя Матере Церкве, братолюбию и кротости научи.

О великий и славный княже Вячеславе, ради вящшия славы Небесныя венец земнаго княжения оставивый и венцем мученическим праведно увенчанный! Ныне с мудрою наставницей, праматерию твоею Людмилою, и всеми святыми у Престола Божия предстоя, не забуди нас сирых и убогих, якоже в животе твоем никогоже от таковых оставил еси. И предстательством твоим житие тихое и безгрешное и к вечному царствию шествие устрой нам, да прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О святый княже Вячеславе! Усердно просим тя молитися за ны, да простит Господь Бог наша согрешения вольная и невольная и очистит нас от всякия скверны плоти и духа, да избавит нас от козней диавола и сохранит от клеветы человеческия, да утвердит нас в истинной вере и благочестии, да соблюдет от суемудрых и душетленных учений, да сохранит сердца наша от соблазнов мира сего и да научит огребатися от плотских страстей и похотей, да тако, горняя мудрствующе, а не земная, прославим Единосущную Троицу во век и в век века. Аминь.

Днесь Ангели с человеки радуются вкупе общим веселием, небо и земля светло ликуют в память твою, святе. И мы, грешнии, прилежно ти вопием: помолися к Владыце о нас, избавити ны от напасти видимых и невидимых враг, чтущих пресветлую память твою.

Иной тропарь, глас 1

Благочестиваго корене отрасле пречестная, святый благоверный княже Вячеславе, поборник быв Восточныя в Чесех Церкве и прибежище теплое убогим и сирым, яко вторый Авель, незлобиве претерпел еси смерть, во главу усечен рукою брата пред враты церковными. Темже и всели тя Христос яко исповедника правыя веры во обители небесныя, прослави всчесестную память твою в словенских языцех и дарова тя помощника всем почитающим тя. Молися о людех твоих ко Господу, да обратит их в лоно Православныя Церкве и спасет души наша.

Величаем тя, святый благоверный княже Вячеславе, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

На снимках: икона святого мученика князя Вячеслава Чешского; псаломщик Александр Римарчук (г. Прага) держит честную главу святого Вячеслава — Небесного покровителя Чехии.

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.

Молитва святому благоверному князю Вячеславу Чешскому

О святый княже Вячеславе!

Усердно про­сим тя молитися за ны (имена), да простит Господь Бог наши согрешения вольные и не­вольные и очистит нас от всякия скверны плоти и духа, да избавит нас от козней диавола и сохранит от клеветы людския, да ут­вердит нас в истинной вере и благочестии, да соблюдет от суемудрых и душетленных учений, да сохранит сердца наша от соблаз­нов мира сего и да научит огребатися от плотских страстей и похотей, да тако горняя мудрствовати, а не земная, прославляя Еди­носущную Троицу во веки и в век века.

Молитва о вячеславе

Говорите, что наслаждаетесь чтением Священного Писания и что все остальные книги стали скучны и отвратительны, вы не можете брать их в руки. Так обычно бывает с духовно изголодавшимися людьми: они не могут насытиться словом Божиим после болезненного поглощения человеческих слов.

Популярные статьи

Хронология

Просмотры материалов : 6457876

Днесь Ангели с человеки радуются вкупе общим веселием, / Небо и земля светло ликуют в память твою, святе. / И мы, грешнии, прилежно ти вопием: / помолися к Владыце о нас, / избавити ны от напасти/ видимых и невидимых враг, / чтущих пресветлую память твою.

Благочестиваго корене отрасль пречестная, /святый благоверный великий княже Вячеславе / поборник быв Восточныя в Чехах Церкве / и прибежище теплое убогим и сирым, / яко вторый Авель, незлобиве претерпел еси смерть, / во главу усечен рукою брата пред враты церковными. / Темже и всели тя Христос / яко исповедника правыя веры во обители Небесныя, / прослави всечестную память твою в словенских языцех / и дарова тя скораго помощника всем, почитающим тя. / Молися о людех твоих ко Господу, / да обратит их в лоно Православныя Церкве и спасет души наша.

С лики Ангельскими предстоя, / блаженне княже Вячеславе, / наслаждаешися Божественныя и неизреченныя доброты / и, оттуду благодетельныя дары почерп чудес, / всем, притекающим верою под твою святыню,/ источавши цельбам дарова­ние.

О святый благоверный княже мучениче Вячеславе, избранный воеводо земли Чешския и всех христиан словенских теплый пред Богом предстателю! Днесь, в память твою единодушно сошедшеся в честнем храме сем и пред иконою твоею умиленно молящеся, сице из глубины сердца нашего к тебе взываем:

Ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси – и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди.

Ты великое возложенное на тя служение усердно проходил еси – и нас твоею помощию пребывати коегождо, в немже призван есть, настави.

Ты супостатов полки от отечества твоего силою ратною и мудростию управительною отгнал еси – и на нас ополчающихся всех врагов видимых и невидимых низложи.

Ты в пределах страны своея правду и мир и милосердие насаждати потщался еси – и нам от милостиваго Бога в сих добродетелех преуспеяние испроси.

Ты безвинную кровь твою аки Авель от руки брата своего пред враты церковными пролиял еси – и нас, яко чада единыя Матере Церкве, братолюбию и кротости научи.

О великий и славный княже Вячеславе, ради вящшия славы Небесныя венец земнаго княжения оставивый и венцем мученическим праведно увенчанный! Ныне с мудрою наставницей, праматерию твоею Людмилою, и всеми святыми у Престола Божия предстоя, не забуди нас сирых и убогих, якоже в животе твоем никогоже от таковых оставил еси. И предстательством твоим житие тихое и безгрешное и к вечному царствию шествие устрой нам, да прославим Бога, дивнаго во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О святый княже Вячеславе! Усердно просим тя молитися за ны, да простит Господь Бог наша согрешения вольная и невольная и очистит нас от всякия скверны плоти и духа, да избавит нас от козней диавола и сохранит от клеветы человеческия, да утвердит нас в истинной вере и благочестии, да соблюдет от суемудрых и душетленных учений, да сохранит сердца наша от соблазнов мира сего и да научит огребатися от плотских страстей и похотей, да тако, горняя мудрствующе, а не земная, прославим Единосущную Троицу во век и в век века. Аминь.

Величаем тя, святый благоверный княже Вячеславе, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Оценка

4.8

проголосовавших:

5

Считается, что в сложных жизненных ситуациях людям может помочь чтение акафистов. Это специальные молитвы, обращенные к конкретной персоналии, которые призваны давать исцеление или помогать молящимся находить правильный жизненный путь. В данной статье мы оговорим про акафист отроку Вячеславу Крашенинникову.

Значение акафиста отроку Вячеславу

Вячеслав Крашенинников – обычный мальчик, умерший в возрасте 10 лет в России в 1993 году. Почитается многими верующими как пророк и чудотворец. Весьма примечательным является тот факт, что Российская Православная Церковь, напротив, считает его лжепророком, а культ «святого Славика» – попыткой родственников мальчика (в частности, его матери) заработать денег.

акафист вячеславу чешскому

И хотя мальчик умер еще в 1990-х гг., книги о его «пророчествах» и прочих чудодейственных способностях начали появляться только спустя 10 лет. В середине 2000-х гг. уже было написано и издано несколько книг о биографии Вячеслава, а также выпущен документальный фильм на DVD. Могила отрока также является популярным местом паломничества, куда съезжаются люди, которые верят в богоизбранность мальчика и просят у него совета или помощи. Например, они считают, что мраморные камешки с могилы ребенка обладают чудодейственной силой, и если их залить водой, то такая вода исцелит все недуги.

И по сей день ведутся жаркие споры о том, признавать ли Вячеслава Крашенинникова святым и посланником Бога. Те, кто выступают «за», приводят аргументы касательно того, что при жизни он был очень необычным ребенком, делал различные предсказания и пророчества, а также сам утверждал, что связан с Богом и ангелами. Противники данной версии считают, что отрок был самым обычным ребенком, который говорил различные вещи, свойственные детям с буйным воображением.

Кроме того, многие люди (и церковь, в том числе) обвиняют родственников Вячеслава в желании нажиться на легенде о святости ребенка, и не видят в этом ничего, кроме пиара и жажды обогащения. Таким образом, не существует единого мнения касательно данной персоналии, и каждая из двух версий имеет своих приверженцев и противников.

В целом вопрос касательно того, стоит ли читать акафист, и является ли вообще Вячеслав Крашенинников святым – это вопрос веры.

Поэтому если вы действительно верите в то, что этот мальчик связан с Богом, обладал чудотворной силой и был способен предсказывать будущее, вы можете прочесть ему молитву и попросить о помощи как святого. Главное, делать это с чистым сердцем и верой в душе, и тогда, вполне возможно, это подарит вам желанное успокоение и поможет в решении жизненных проблем.

Для чего читают эту молитву? К отроку Вячеславу обращаются, прося об исцелении, духовном и телесном, а также в том случае, если человек находится в духовном поиске. Сам текст последнего акафиста был составлен в 2013 году, то есть является относительно новым.

Видео «Могучий акафист Святому Отроку Вячеславу»

В этом видео вы можете прослушать акафист отроку Вячеславу Крашенинникову.

Текст славословия

Кондак 1

Избранного от рождения из земли Уральской, посланного Богом для избавления Руси от скверны черного язычества, молитвенника за нас, грешных, и исцелителя болезней телесных и душевных, чудного отрока Вячеслава песнями почтим. Ты же, как имеющий великое дерзновение к Богу, моли Христа Бога о спасении душ наших. И уповая на молитвы твои, воспоем:
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Икос 1

Ангелом во плоти на земле Российской явился ты нам на укрепление в вере Православной и исправление нашей жизни, пречудный отрок Вячеслав, ибо детскими твоими устами недетские тайны нам открывал, чистым сердцем Бога зря, нам путь веры и правды показал. Мы же, в эти тяжелые времена ищущие помощи твоей и к предстательству твоему прибегая, воспоем тебе так:
Радуйся, ибо Царица Небесная предрекла о явлении твоем в сердце России.
Радуйся, ибо преподобный Серафим Саровский пророчествовал о тебе.
Радуйся, ибо святой царь Николай Второй был утешен пророчеством о тебе.
Радуйся, в вере нас укрепляющий.
Радуйся, к будущим испытаниям нас приготовляющий.
Радуйся, образец Богоугодной жизни пресветлый.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 2

Доброе дерево добрый плод приносит. Так и род твой, отрок Вячеслав, изобиловал угодившими Богу людьми. И ты, драгоценный росток благочестивого корня, видев храм Божий, молил мать свою скорее в него войти. В нем же, молясь и радуясь, как в доме отчем пребывал ты. Мы же, видя в отроке эту чудную любовь к Дому Божию, с радостью воспоем Богу: Аллилуия.

Икос 2

Мудростью мира этого не искушенный, мудрость мира вышнего всем сердцем возлюбивший, святой отрок Вячеслав, душею и мыслью устремился ты в храм Божий. Дивясь такому разуму твоему, эти похвалы тебе воспоем:
Радуйся, веры Православной твердый проповедник.
Радуйся, к храму Божиему всех людей путеводная звезда.
Радуйся, в таинствах церковных исцеление от болезней и грехов искать нас научающий.
Радуйся, отступивших от веры Православной к дому Божию возвращающий.
Радуйся, в молитвенном стоянии время проводивший.
Радуйся, венец бесценный на главе рода благочестивого.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 3

Силой Всевышнего явил ты обильные плоды благодати Божией святой праведный отрок Вячеслав: веру крепкую, кротость и незлобие, великое к нам грешникам сострадание, к матери твоей любовь и послушание, дары исцеления и пророчества. Славя Господа за такие дарования твои, радуясь воспоем Богу: Аллилуйия.

Икос 3

Дивное рождение твое, святой праведный отрок Вячеслав, понимаем как указание Божие о появлении избранника Его. Имея неописуемую и лучезарную любовь к страждущим людям, не оскудевающую и по отшествии твоем ко Господу, врачуешь ты недуги душ и тел наших. Такой твоей чудной любви удивляясь, взываем тебе:
Радуйся, Небожительницею к матери твоей принесенный.
Радуйся, образец кротости и чистоты.
Радуйся, за дивный взор твой людьми Ангелом прозванный.
Радуйся, и душу ангельскую имевший.
Радуйся, ибо и сверстниками твоими за доброту любимый.
Радуйся, светлое всем верующим утешение.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 4

Бурей житейских забот и скорбей обуреваемые мы, Господи, ищем лишь в мире земном пристанища и не находим. Ты же послал нам отрока Твоего, проповедать спасение только в Тебе, Господи, и благодарственно петь тебе: Аллилуия.

Икос 4

Слыша о тебе, с юных лет Христа всем сердцем возлюбившего, и о Нем только помышлявшего и говорящего, прославляем Бога, устами младенцев совершившего Себе хвалу, и воспеваем тебе так:
Радуйся, чистыми младенческими устами о Боге возвещавший.
Радуйся, всегда и везде только о небесном говоривший.
Радуйся, слова о Боге живыми называвший.
Радуйся, слова о мире этом суетном и грешном мертвыми считавший.
Радуйся, волосы до плеч, как у Христа, иметь хотевший.
Радуйся, за это исповедничество поношения терпевший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 5

Богоявленной звездой всем, к тебе за помошью приходящим, явился ты, отрок Вячеслав, скорое исцеление и от всяких бед избавление подавая. Исцеленные же тобою с ликованием поют Богу: Аллилуя.

Икос 5

Мы видим, как ангельская душа твоя, преисполненная любви и сострадания к людям, стремилась помочь всякому страждущему человеку. Ты, дивный отрок, отбросив все радости младенчества, избрал крест помощи больным и скорбящим. Мы же, такое служение твое людям почитающе, воспеваем тебе так:
Радуйся, Ангел чистый к состраданию ближним устремленный.
Радуйся, благосострадательный отрок, бессребреником Косьме и Дамиану уподобившийся.
Радуйся, и людей со зловонными ранами не оставлявший.
Радуйся, врачами оставленных исцелявший.
Радуйся, и сам врачам в болезнях тяжких помогавший.
Радуйся, никогда не забывающий, что Божией силой всем помогаешь.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 6

Проповедник славы Бога, Которым укреплялся ты, когда был мучим вражьими силамы, кротким послушником Божией Матери и почитателем угодников Божиих был ты, все упование на Бога возлагал ты, взывая детскими устами: Аллилуия.

Икос 6

Воссиял ты Божественным светом, святой отрок, мужественно вступая в борьбу с вражьей силой. Ты сам прорек, что послан на грешную Землю для борьбы с духами злобы. Славя великую жертвенность твою, с благодарением тебе взываем:
Радуйся, как до сердечной боли о грехах мира страдавший.
Радуйся, как и иноверцам помогающий.
Радуйся, неправедных дела обличающий.
Радуйся, козни бесовские нам открывающий.
Радуйся, от страхов грядущих испытаний нас свобождающий.
Радуйся, колдунов, на тебя восставших, победивший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 7

Возжелая креститься, всем сердцем своим это таинство воспринял ты, и с этого времени начало служения людям положил ты. До последнего своего дыхания людям молитвами, исцелениями и советом помогал ты, воспевая Богу: Аллилуия.

Икос 7

Новое чудо показал служением твоим, дивный отрок Вячеслав, когда каждодневный труд великий на себя принял ты, боль и страдания людей разделяя, грехов наших не отвращаясь. Этого ради со умилением воспоем тебе:
Радуйся, отрада всех тебя о помощи просящих.
Радуйся, утешение всех отчаявшихся.
Радуйся, охранитель страждущих семей.
Радуйся, сам нуждающихся в помощи находящий.
Радуйся, не знавшим тебя на помощь приходящий.
Радуйся, всегда благодарение Богу воссылавший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 8

Удивительно и чудесно было видеть ангелоподобный лик твой, отрок Вячеслав. Все видевшие тебя удивлялись доброте, милосердию и неземной чистоте твоей. Мы же, прославляя Бога, пославшего нам такого помощника и заступника, поем Ему: Аллиилуия.

Икос 8

Весь добродетелями исполненный в жизни этой, дивный отрок, и нас к ним призывая, к каждому творению Божьему с трепетной любовью относился ты. Мы же, удивляясь твоему любвеобильному сердцу, с умилением воспоем тебе:
Радуйся, каждый срезанный цветок жалевший.
Радуйся, никогда по траве без нужды не ходивший.
Радуйся, язык растений и птиц познавший.
Радуйся, ибо и птицы небесные тебя возлюбили.
Радуйся, кругом почета от голубей почтенный.
Радуйся, умершую синичку ожививший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 9

Все Ангельское воинство славит тебя, проповедника Христовой любви и пророка нашего времени, о предивный отрок Вячеслав. Ты непрестанно проповедовал о скором и славном пришествии Господа Иисуса Христа, и о страшных мучениях, уготованных грешникам. Мы же, вразумляемые тобой, со слезами покаянными возопием Богу: Аллилуия.

Икос 9

Ораторы красноречивые не смогут достойно восславить тебя, благоуханный цветок земли Российской, отрок Вячеслав. Ты же моли Христа Бога покрыть страну нашу от страстей грядущих времен. И мы, уповая на твое предстательство, с благодарением тебе воспоем:
Радуйся, будущее, как настоящее провидевший.
Радуйся, твоими пророчествами мать свою удививший.
Радуйся, тайны Апокалипсиса нам приоткрывший.
Радуйся, хранитель тайн святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Радуйся, ибо ты знал все тайны Земли.
Радуйся, телом на земле, а душой же на небесах пребывавший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 10

Желая спасти свою душу, кротко и смиренно страдания предсмертные терпел ты, праведный отрок Вячеслав. Утешая же родителей своих, просил у Господа не умереть в день рождения отца твоего. Мы же Богу, исполнившему молитву твою, со умилением воспоим: Аллилуия.

Икос 10

Стеной крепкой был ты всем прибегающим к тебе, отрок пречудный, о себе же говорил так: “У меня для себя ничего нет, только для вас”. Помогая умирающим детям, муки смертные вместе с ними претерпевал ты, и мать свою утешал ты, говоря: “Какие муки, такая и награда”. Мы же, удивляясь такому терпению и смирению твоему взываем тебе:
Радуйся, в болезни своей упование на Бога сохранивший.
Радуйся, тяжело болящим молитвами твоими помогавший.
Радуйся, отвергавших тебя к исповедыванию Бога приведший.
Радуйся, безнадежно больным тихую и безболезненную кончину у Бога испросивший.
Радуйся, тайные болезни открывавший.
Радуйся, образец христианской кончины нам показавший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 11

Пение благодарственное приносят тебе, святой отрок, все принявшие помощь твою. Познавшие тебя, как к живому на могилку твою идут и молитвы тебе усердно возносят. Ты же прошения их слышишь и к престолу Божиему приносишь, скорую помощь подаешь. Мы же, о таком твоем скором заступлении зная, вопием Богу: Аллилуия.

Икос 11

Воссиявший нам светом небесным, святой отрок Вячеслав, ты и после смерти твоей на помощь всем спешишь, как скорый помощник в скорбях и болезнях. Ты и матерь твою на утешение нам оставил. Благодарные за все попечения твои о нас грешных, мы так тебе воспоем:
Радуйся, заступник перед Богом за всех согрешивших.
Радуйся, заблудших от вражьего пленения освобождающий.
Радуйся, о скорой смерти предупреждающий.
Радуйся, страшных мытарств миновать помогающий.
Радуйся, образец спасения нам являющий.
Радуйся, самоубийцу от погибельного пути отвративший.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 12

Благодатью Божией от рождения исполненный, восшел ты в Небесный чертог воспевать хвалебную песнь Пресвятой Троице. Перед Нею же предстоя, испроси прегрешений наших прощение, да воспоем вместе с тобою Богу: Аллилуия.

Икос 12

Воспевая дивного во святых Своих Бога, прославляя Тебя, раба Божиего праведного отрока Вячеслава, многомилостивую помощь твою нам грешным прославляем и воспеваем:
Радуйся, крест страданий своих безропотно понесший.
Радуйся, жизнью своей людей к вере направляющий.
Радуйся, на подвиг спасения нас призывающий.
Радуйся, от неминуемой смерти защищающий.
Радуйся, ибо в ангельском облике людям являешься.
Радуйся, светильник земли Российской новоявленный.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 13

О предивный отрок Вячеслав, земли Российской похвала, посланный Богом для спасения многих в последние времена! Прими малое это моление наше, с умилением тебе возносимое. Огради нас и страну нашу твоими молитвами от сетей злохитрого богомерзкого антихриста, будь нам помощником и ходатаем перед Господом и Царицей Небесной, да пребываем мы твердыми в вере Православной во все дни наши и, избавившись от вечных мук, воспоем Спасителю нашему Иисусу Христу: Алилуия. (Этот кондак читается трижды)

Икос 1

Ангелом во плоти на земле Российской явился ты нам на укрепление в вере Православной и исправление нашей жизни, пречудный отрок Вячеслав, ибо детскими твоими устами недетские тайны нам открывал, чистым сердцем Бога зря, нам путь веры и правды показал. Мы же, в эти тяжелые времена ищущие помощи твоей и к предстательству твоему прибегая, воспоем тебе так:
Радуйся, ибо Царица Небесная предрекла о явлении твоем в сердце России.
Радуйся, ибо преподобный Серафим Саровский пророчествовал о тебе.
Радуйся, ибо святой царь Николай Второй был утешен пророчеством о тебе.
Радуйся, в вере нас укрепляющий.
Радуйся, к будущим испытаниям нас приготовляющий.
Радуйся, образец Богоугодной жизни пресветлый.
Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Кондак 1

Избранного от рождения из земли Уральской, посланного Богом для избавления Руси от скверны черного язычества, молитвенника за нас, грешных, и исцелителя болезней телесных и душевных, чудного отрока Вячеслава песнями почтим. Ты же, как имеющий великое дерзновение к Богу, моли Христа Бога о спасении душ наших. И уповая на молитвы твои, воспоем: Радуйся, праведный отрок Вячеслав, дивный помощник во времена последние.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here