Чин пения 12 псалмов

Детально: чин пения 12 псалмов - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь, ихже пояху преподобнии отцы пустыннии во дни и в нощи, о нихже воспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениях святых многих. Сей же чин принесе от Святыя горы преподобный Досифей, архимандрит Печерский.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 26.

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 31.

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Псалом 56.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 1:

Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся, / блу́дно мое́ ижди́х жити́е, / на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х, Спа́се, / ны́не обнища́вшее мое́ да не пре́зриши се́рдце. / Тебе́ бо, Го́споди, умиле́нием зову́: / согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю.

Слава: Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т, / кни́ги разгиба́ются и та́йная явля́ются, / тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго, / и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ пра́веднейший.

И ныне: Ма́терь Тя Бо́жию све́мы вси Де́ву вои́стинну и по Рождестве́ я́вльшуюся, / любо́вию прибега́ющии к Твое́й бла́гости: / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии предста́тельство, / Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ние, / Еди́ну Всенепоро́чную.

Посем: Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 33.

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Псалом 38.

Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу eго́: оба́че всу́е всяк челове́к. Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Псалом 40.

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. Госпо́дь да сохрани́т eго́ и живи́т eго́, и да ублажи́т eго́ на земли́, и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́в eго́. Госпо́дь да помо́жет eму́ на одре́ боле́зни eго́: все ло́же eго́ обрати́л еси́ в боле́зни eго́. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти. Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя eго́? И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце eго́, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 4:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, / во гресе́х все житие́ ижди́вшую, / и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

Слава: Все житие́ мое́ сра́мно ижди́х, Го́споди, со блудни́цами окая́нный. / Я́коже блу́дный умиле́нием зову́: / О́тче Небе́сный, согреши́х, очи́сти и спаси́ мя, / и не отри́ни мене́, сама́го себе́ от Тебе́ удали́вшаго, / и безпло́дных ра́ди дел ны́не обнища́вшаго.

И ныне: К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Посем: Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 70.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утверже́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. Я́ко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. Я́ко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою́ совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог оста́вил есть eго́, пожени́те и ими́те eго́, я́ко несть избавля́яй. Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою́ вонми́. Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою́, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему́ гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою́, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

Псалом 76.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? И рех: ны́не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

Помышля́ю день стра́шный / и пла́чу дея́ний мои́х лука́вых, / ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́? / Или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? / Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный, / Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.

Слава: Во юдо́ли плаче́вне, / на ме́сте, е́же завеща́л еси́, / егда́ ся́деши, Ми́лостиве, сотвори́ти пра́ведный суд, / не обличи́ моя́ сокрове́нная, / ниже́ посрами́ мене́ пред А́нгелы, / но пощади́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед, / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 30.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии, царя Иудейска.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́, я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех мiра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ мiра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́к день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва святаго Евстратия:

Велича́я велича́ю Тя, Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не, Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́, и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 8:

О́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́ смире́ние, / я́ко пома́ле жизнь моя́ иждива́ется, / и от дел несть мне спасе́ния. / Сего́ ра́ди молю́ся: / о́ком благоутро́бным, Го́споди, / виждь мое́ смире́ние и спаси́ мя.

Слава: Век мой скончава́ется, / и стра́шный Твой престо́л гото́вится, / житие́ мое́ мимохо́дит, / суд мене́ ждет, претя́ мне о́гненною му́кою, / и пла́менем негаси́мым. / Слез ту́чу пода́ждь ми и угаси́ его́ си́лу, / хотя́й спасти́ся всем челове́ком.

И ныне: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть, / и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Таже, Го́споди, поми́луй, 30.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Сохранить в WordСохранить в PDF

который пели преподобные отцы пустынные во дни и в ночи,  который вспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениях многих святых, и который принесен от Святой горы преподобным Досифеем, архимандритом Печерским

(печатается по репринтному воспроизведению Псалтири издания 1913 г.)

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде Сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, Души наша.

Трисвятое: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава, и ныне:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй, 12 раз.

Слава, и ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Псалом 26.

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое, Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Псалом 31.

Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и нощь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащия мя: радосте моя, избави мя от обышедших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе. Многи раны грешному, уповающаго же на Господа милость обыдет. Веселитеся о Господе, и радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, вси правии сердцем.

Псалом 56.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, дондеже прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу, благодеявшему мне. Посла с Небесе и спасе мя, даде в поношение попирающыя мя, посла Бог милость Свою и истину Свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен, сынове человечестии, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим и слякоша душу мою, ископаша пред лицем моим яму и впадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Востани слава моя, востани псалтирю и гусли, востану рано. Исповемся Тебе в людех, Господи, воспою Тебе во языцех, яко возвеличися до Небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

Трисвятое: Отче наш:

Тропарь, глас 1.

Обятия оча отверсти ми потщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе: ныне обнищавшее мое да не презриши сердце. Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших на Небо, и пред Тобою.

Слава:

Егда приидеши, Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая. Река же огненная пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимого, и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший.

И ныне:

Матерь Тя Божию свемы вси Деву воистинну, и по Рождестве явльшуюся, любовию прибегающии к Твоей благости: Тебе бо имамы грешнии предстательство, Тебе стяжахом в напастех спасение, Едину Всенепорочную.

Господи, помилуй. (30 раз)

Слава, и ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Псалом 33.

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей его спасе и. Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящымся Его. Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо. Взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне, на творящыя злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь душы раб Своих, и не прегрешат вси, уповающии на Него.

Псалом 38.

Рех, сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь. Глаголах языком моим: скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть? Да разумею, что лишаюся аз? Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоея аз исчезох. Во обличениих о беззаконии наказал еси человека и истаял еси, яко паучину, душу его: обаче всуе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и ктому не буду.

Псалом 40.

Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его: все ложе его обратил еси в болезни его. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти. Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его? И вхождаше видети, всуе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе. На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснути? Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя и возстави мя и воздам им. В сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие приял и утвердил мя еси пред Тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди.

Трисвятое: Отче наш:

Тропарь, глас 4

Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, приими и мене, и спаси мя.

Слава:

Все житие мое срамно иждих, Господи, со блудницами окаянный, якоже блудный умилением зову: Отче Небесный, согреших, очисти и спаси мя, и не отрини мене, самаго себе от Тебе удалившаго, и безпложных ради дел ныне обнищавшаго.

И ныне:

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смирении, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы Тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Господи, помилуй. (30 раз)

Слава, и ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Псалом 69.

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 70.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век. Правдою Твоею избави мя и изми мя, приклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Буди ми в Бога Защитителя и в место крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго, яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моея. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матере моея Ты еси мой Покровитель: о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок. Да исполнятся уста моя хваления, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи мене во время старости, внегда оскудевати крепости моей, не остави мене. Яко реша врази мои мне, и стрегущии душу мою совещаша вкупе, глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляяй. Боже мой, не удалися от мене, Боже мой, в помощь мою вонми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всяку похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою, весь день спасение Твое, яко не познах книжная. Вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе Единаго. Боже мой, имже научил мя еси от юности моея, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, яже сотворил ми еси величия. Боже, кто подобен Тебе? Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращься оживотворил мя еси, и от бездн земли возвел мя еси. Умножил еси на мне величествие Твое, и обращься утешил мя еси, и от бездн земли паки возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людех, Господи, в сосудех псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслех, Святый Израилев. Возрадуетеся устне мои, егда воспою Тебе, и душа моя, юже еси избавил. Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущии злая мне.

Псалом 76.

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу, и внят ми. В день скорби моея Бога взысках руками моима, нощию пред Ним, и не прельщен бых. Отвержеся утешитися душа моя. Помянух Бога и возве селихся, поглумляхся и малодушествоваше дух мой. Предваристе стражбы очи мои: смятохся и не глаголах. Помыслих дни первыя, и лета вечная помянух, и поучахся: нощию сердцем моим глумляхся, и тужаше дух мой: еда во веки отринет Господь, и не приложит благоволити паки? Или до конца милость Свою отсечет, сконча глагол от рода в род? Еда забудет ущедрити Бог? Или удержит во гневе Своем щедроты Своя? И рех, ныне начах: сия измена десницы Вышняго. Помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делех Твоих, и в начинаниих Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой: кто бог велий яко Бог наш? Ты еси Бог творяй чудеса: сказал еси в людех силу Твою, избавил еси мышцею Твоею люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася: смятошася бездны, множество шума вод, глас даша облацы, ибо стрелы Твоя преходят. Глас грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную: подвижеся и трепетна бысть земля. В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яко овцы люди Твоя рукою Моисеовою и Ааронею.

Трисвятое: Отче наш:

Тропарь, глас 6:

Помышляю день страшный, и плачу деяний моих лукавых: како отвещаю Безсмертному Царю, или коим дерзновением воззрю на Судию, блудный аз; благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй мя.

Слава:

Во юдоли плачевне, не месте, еже завещал еси, егда сядеши, Милостиве, сотворити праведный суд, не обличи моя сокровенная, ниже посрами мене пред Ангелы: но пощади мя, Боже, и помилуй мя.

И ныне:

Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем: но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси Спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (30 раз)

Слава, и ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу. (поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поклон)

Молитва нищаго, егда уныет, и пред Господем пролиет моление свое, 101.

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: воньже аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвен бых яко трава, и изсше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко нощный вран на нырищи. Бдех и бых яко птица особящаяся на зде. Весь день поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознес низвергл мя еси. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох. Ты же, Господи, во век пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити его, яко прииде время. Яко благоволиша раби Твои камение его, и персть его ущедрят. И убоятся языцы имене Господня, и вси царие земстии славы Твоея. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Призре на молитву смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и людие зиждемии восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святыя Своея, Господь с Небесе на землю призре, услышати воздыхание окованных, разрешити сыны умерщвленных, возвестити в Сионе Имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме: внегда собратися людем вкупе, и царем,  еже работати Господеви. Отвеща ему на пути крепости его: умаление дней моих возвести ми. Не возведи мене в преполовение дней моих: в роде родов лета Твоя. В началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть Небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши: и вся, яко риза обетшают, и яко одежду  свиеши я и изменятся. Ты же Тойжде еси, и лета твоя не оскудеют. Сынове раб Твоих вселятся, и семя их во век исправится.

Молитва Манассии, царя Иудейска.

Господи Вседержителю, Боже отец наших, Авраамов, и Исааков, и Иаковль, и семене их праведнаго, сотворивый небо и замлю со всею лепотою их, связавый море словом повеления Твоего, заключивый бездну, и запечатствовавый ю страшным и славным именем Твоим, егоже вся боятся, и трепещут от лица силы Твоея: яко непостоянно великолепие славы Твоея и нестерпим гнев еже на грешники прещения Твоего. Безмерна же и неизследованна милость обещания Твоего. Ты бо еси, Господь Вышний, благоутробен, долготерпелив, и многомилостив, и каяйся о злобах человеческих. Ты, Господи, по множеству благости Твоея обещал еси покаяние и оставление согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил еси покаяние грешником во спасение. Ты убо, Господи, Боже Сил, не положил еси покаяние праведным, Аврааму, и Исааку, и Иакову, не согорешившим Тебе: но положил еси покаяние  на мне грешном, зане согреших паче числа песка морскаго. Умножишася беззакония моя, Господи, умножишася беззакония моя, и несмь достоин воззрети, и видети высоту Небесную, от множества неправд моих. Слячен есмь многими узами железными, во еже не возвести главы моея, и несть ми ослабления: зане прогневах ярость Твою, и лукавое пред Тобою сотворих, не сотворивый воли Твоея, и не сохранивый повелений Твоих. И ныне преклоняю колена сердца, требуя от Тебе благости: согреших, Господи, согреших, и беззакония моя аз вем, но прошу моляся: ослаби ми, Господи, ослаби ми, и не погуби мене со беззаконьми моими: ниже в век враждовав соблюдеши зол моих, ниже осудиши мя в преисподних земли. Зане ты еси Боже, Бог кающихся, и на мне явиши всю благость Твою, яко недостойна суща спасеши мя по мнозей милости Твоей, и восхвалю Тя выну во днех живота моего. Яко Тя поет вся сила Небесная, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Слава в Вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, Благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю. Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отчь, вземляй грех мира, помилуй нас: вземляй грехи мира, приими молитву нашу: Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един Свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Господи, Прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой: яко у Тебе источник живота, в свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено Имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси Святый, просвети мя оправдании Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков, аминь.

Молитва св. Евстратия

Вяличая величаю Тя, Господи, яко призрел еси на смирение мое, и неси мене затворил в руках вражиих, но спасл еси от нужд душу мою: И ныне, Владыко, да покрыет мя рука Твоя, и да приидет на мя милость Твоя: яко смятеся душа моя, и болезненна есть во исхождении своем от окаяннаго моего и сквернаго телесе сего, да не когда лукавый сопостата совет срящет, и препнет ю во тьме, за неведомыя и ведомыя в житии сем бывшия ми грехи. Милостив буди ми, Владыко, и да не узрит душа моя мрачнаго взора лукавых демонов: но да приимут ю Ангели Твои свтлии и пресветлии. Даждь славу Имени Твоему Святому, и Твоею силою возведи мя на Божественное Твое судище: внегда судитися ми, да не приимет мя рука князя мира сего, еже исторгнути мя грешника во глубину адову: но предстани ми, и буди ми Спас и Заступник, телесная бо и сия мучения веселия суть рабом Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою и чисту ю покаянием и исповеданием приими, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Трисвятое: Отче наш:

Тропарь, глас 8

Оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, яко помале жизнь моя иждивается, и от дел несть мне спасения. Сего ради молюся: оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, и спаси мя.

Слава:

Век мой скончавается, и страшный твой престол готовится, житие мое мимоходит, суд мене ждет, претя мне огненную мукою, и пламенем негасимым: слез тучу подаждь ми, и угаси его силу, хотяй спастися всем человеком.

И ныне:

Иже нас ради рождейся от девы, и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть, и воскресеніе явлей яко Бог, не презри яже создал еси рукою твоею, яви человеколюбие твое, многомилоcтиве, приими рождшую тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси Спасе наш, люди отчаянныя.

Господи, помилуй. (30 раз)

Господи, благослови.

И отпуст:

Воскресый из мертвых, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и Богоносных отец наших и святаго имя рек, егоже и память ныне совершаем, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Господи, помилуй.(Трижды)

Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь, ихже пояху преподобнии отцы пустыннии во дни и в нощи, о нихже вспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениих святых многих.

Сей же чин принесе от святыя горы преподобный Досифей архимандрит Киево-Печерский.

По обычнем начале глаголем:

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас, аминь. (поклон)

Ограждая лице свое, читаем:

Царю небесныи, Утешителю, Душе истинныи, Иже везде сыи и вся исполняя, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси Блаже, душа наша.

Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, помилуй нас. (трижды с поклонами).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша; имене Твоего ради.

Господи помилуй. (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех; да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущныи даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение; но избави нас от лукаваго.

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас.

Аминь.

Господи, помилуй, 12.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к Самому Господу Исусу Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 26/>

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого ся убою? Господь Защититель животу моему, от кого ся устрашу? Внегда приближатися на мя злобующе, снести плотии моих, оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Нань аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати церковь святую Его. Яко скры мя в крове Своем в день зла моего, покры мя в тайне крова Своего. На камень вознесе мя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, обыдох и пожрох в крове Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое: Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник ми буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на путь правыи, враг моих ради. Не предаждь мене в душах стужающим ми, яко восташа на мя свидетели неправеднии, и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Псалом 31/>

Блажени, им же отпустишася беззакония, и им же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах, обетшаша кости моя, зовущу ми весь день. Яко день и нощь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты отпустил еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобныи во время благопотребно, обаче в потопе вод мног, к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое, от скорби одержащия мя, радосте моя, избави мя от обышедших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь имск, имже несть разума, броздами и уздою челюсти их востягнеши, неприближающимся к тебе. Многи раны грешному, уповающаго же на Господа милость обыдет. Веселитеся о Господе, и радуйтеся, праведнии, и хвалитеся, вси правии сердцем.

Псалом 56/>

Помилуй мя, Боже, помилуй мя: яко на Тя упова душа моя. И на сень крилу Твоею надеюся, дондеже прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу, благодеявшему мне. Посла с Небесе и спасе мя, даде в поношение попирающыя мя. Посла Бог милость Свою и истину Свою, и изъят душу мою от среды скимен, поспах смущен. Сынове человечестии, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и смириша душу мою. Ископаша пред лицем моим яму и впадошася в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, пою и воспою во славе моей. Востани слава моя, востани псалтырю и гусли, востану рано. Исповемся Тебе в людех, Господи, пою Тебе во языцех. Яко возвеличися до Небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

Таже, Трисвятое, и по Отче наш…

Тропари, глас 1/>

Объятия Отча отверсти ми потщися, блудно изжих мое житие, но на богатство неизживущее взираю щедрот Твоих, Спасе: ныне обнищавшее мое сердце не презри. Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою.

Слава: Егда приидеши, Боже, судити на землю со славою, и вострепещут всяческая, река же огненная пред судищем потечет, книги разгнутся, и тайная обличатся, тогда избави мя огня негасимаго, и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие праведныи.

И ныне: Матерь Тя Божию молим вси Дево; в щедроты Твои прибегаем любовию и в благодать Твою; Тебе бо имамы грешнии спасение, и Тебе стяжахом в напастех Едину всенепорочную.

Посем: Господи, помилуй, 30.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

Честнейшую херувим, и славнейшую воистину серафим, без истления Бога, Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем.

И поклон.

Именем Господним благослови, отче.

За молитв святых отец наших, Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.

В Великий пост (кроме суббот и воскресений), а также и в другие посты (и на масленнице в среду и пятницу):

Господи помилуй, 40, Слава, и ныне. (И 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина).

1. Честнейшую херувим… (поклон земной великий). Именем Господним… За молитв святых отец наших…
И молитва св. Ефрема:
2. Господи и Владыко животу моему, дух уныния, небрежения, сребролюбия и празднословия отжени от мене (земной великий поклон).
3. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему (земной великий поклон).
4. Ей, Господи Царю, даждь ми зрети моя согрешения и еже не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки, аминь (земной великий поклон).
5–6. Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго (дважды с поклонами).
7. Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
8. Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон).
9. Создавыи мя Господи, помилуй. (поклон).
10. Без числа согреших Господи, прости мя (поклон).
11–16. Повторяем молитвы 5–10 с земными поклонами.
17. Затем еще раз читаем всю молитву св. Ефрема Сирина и земной великий поклон.

Приидите, поклонимся… трижды.

Псалом 33/>

Благословлю Господа на всяко время, выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбий моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий возва, и Господь услыша и, и от всех скорбий его спасе и. Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидете, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяи живот, любяи дни видети благи? Удержи язык свой от зла, и устне свои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мир, и пожени и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне, на творящия злая, еже потребити от земли память их. Возваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех печалей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь душа раб Своих, и не прегрешат вси, уповающии Нань.

Псалом 38/>

Рех: сохраню пути моя, еже не согрешати языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь. Глаголах языком моим: скажи ми, Господи, кончину мою и число дний моих, кое есть, да разумею, чесо лишаюся аз? Се пядию измерены положил еси дни моя, и состав мой яко нивочто же пред Тобою; обаче всяческая суета всяк человек живыи. Иде убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищует, и невесть, кому собирает я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконии моих избави мя, поношение безумному дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотвори. Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох. Во обличении о беззаконии показал еси человека, и истаял еси, яко паучину, душу его; обаче всуе всяк человек. Услыши молитву мою Господи, и моление мое внуши; слез моих не премолчиши, яко пресельник аз от Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и к тому не буду.

Псалом 40/>

Блажен разумеваяи на нища и убога, в день лют избавит и Господь. Господь сохранит и, и живит и, и ублажит и на земли, и не предаст его в руки врагов его. Господь поможет ему на одре болезни его; все ложе его обратил еси в болезнь его. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти. Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его? И вхождаше видети; всуе глаголаше: сердце его собра беззаконие ему; исхождаше вон, и глаголаше вкупе. На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя, еда спяи не приложит воскреснути. Ибо человек мира моего, нань же уповах, ядыи хлебы моя, возвеличи на мя пяту. Ты же, Господи, помилуй мя и воздвигни мя и воздам им. О сем познах, яко восхоте мя; яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие прият, и утвердил мя еси пред Собою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, будет, будет.

Таже, Трисвятое, и по Отче наш…

Тропари, глас 4:/>

Смиренную душу мою посети Господи, иже во гресех житие все изжившу. Но яко блудницу приими мене и спаси мя.

Слава: Все житие мое блудно изжих Господи, со блудницами окаянныи; яко же блудныи умилением зову: Отче Небесныи, согреших, очисти, и приими мя, и не отрини мене от Себе, от Тебе удалившагося, и неплодными делы ныне обнищавша.

И ныне: К Богородице прилежно ныне притецем грешнии, со смирением припадающе и покаянием, вопиюще из глубины душевныя: Владычице, помози, милосердовавши на ны, потщися, яко изгибаем от множества грехов, не отврати раб Своих тощь, Тебе бо едину помощницу имамы.

Посем: Господи, помилуй, 30. И далее, якоже пренаписахом.

Таже, Приидите, поклонимся… трижды.

Псалом 69/>

Боже, в помощь мою воньми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою. Да возвратятся вспять и постыдятся, хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благо же, благо же. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе, вси ищущии Тебе Боже, и да глаголют выну: да возвеличится Господь, любящии спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми. Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 70/>

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век. Правдою Твоею изми мя и избави мя. Приклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Буди ми в Бог Защититель и в место крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, изми мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго. Яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи упование мое от юности моея. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матере моея Ты еси мой Покровитель. О Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок. Да исполнятся уста моя похвалы, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отверзи мене во время старости, внегда исчезати крепости моей, не остави мене. Яко реша врази мои мне, и стрегущии душу мою совещаша вкупе. Глаголюще: Бог оставил есть его, поженете и имете его, яко несть избавляяи. Боже мой, не удалися от мене, Боже мой, в помощь мою вонми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу мою, да облекутся в студ и срам ищущии злая мне. Аз же всегда уповаю на Тя и приложу на всяку похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою, весь день спасение Твое. Яко не познах книжна, вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Твою Единаго. Боже мой, яже научил мя еси от юности моея, и до ныне возвещу чудеса Твоя. И даже до старости и маторства, Боже мой, не остави мене, дондеже возвещу мышцу Твою роду всему грядущему. Силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, яже сотворил ми еси величия. Боже, кто подобен Тебе? Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращь оживил мя еси, и от бездн земли возведе мя. Умножил еси на мне величествие Твое, и обращь утешил мя еси, и от бездн земли паки возведе мя. Ибо аз исповемся Тебе в людех, Господи, в сосудех псаломских истину Твою, Боже, пою Тебе в гуслех, Святый Израилев. Возрадуетеся устне мои, егда пою Тебе, и душа моя, юже еси избавил. Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущии злая мне.

Псалом 76/>

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу, и внят ми. В день печали моея Бога взысках, руками моима нощию пред Ним, и не прельщен бых. Отвержеся утешитися душа моя, помянух Бога и возвеселихся, возскорбех и пренеможе дух мой. Предваристе стражбы очи мои, смутихся и не глаголах. Помыслих дни первыя, и лета вечная помянух, и поучихся. Нощию сердцем моим глумляхся, и тужаше дух мой. Еда во веки отринет Господь, и не приложит благоволити паки? Или до конца милость Свою отсечет, сконча глагол от рода в род? Еда забудет ущедрити Бог? Или удержит во гневе Своем щедроты Своя? И рех: ныне начах, си измена десница Вышняго. Помянух дела Господня, яко помяну от зачала чудес Твоих. И поучуся во всех делех Твоих, и в зачинаниих Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой; кто Бог велии яко Бог наш? Ты еси Бог творяи чудеса. Познал еси в людех силу Твою, избавил еси мышцею Твоею люди Твоя, сыны Ияковля и Иосифовы. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды, и убояшася; смутишася бездны множеством шума вод. Глас даша облацы, ибо стрелы Твоя преходят, глас грома Твоего в колеси. Осветиша молния Твоя вселенную, подвижася и трепетна бысть земля. В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих, и стопы Твоя не познаются. Наставил еси яко овца люди Твоя, рукою Моисеовою и Ааронею.

Таже, Трисвятое, и по Отче наш…

Молитва Исусова.

Тропари, глас 6:/>

Помышляю день страшныи и плачуся деянии моих лукавых; како отвещаю Безсмертному Царю? Коим ли дерзновением воззрю на Судию блудныи аз? Благоутробныи Отче, Сыне Единородныи, Душе Святыи, помилуй нас.

Слава: Во юдоли плачевне на месте идеже положи, егда сядеши Милостиве, сотворити праведныи суд, не обличи моя сокровенная, ниже посрами мене пред ангелы, но пощади мя, Боже, и помилуй мя.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице Дево, надеющиися на Тя не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение роду християнскому.

Посем: Господи, помилуй, 30, и далее якоже преднаписася.

Таже, Приидите, поклонимся… трижды.

Псалом 101/>

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от мене, в онь же день аще скорблю. Приклони ко мне ухо Твое, в онь же день аще призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвен бых яко трава, и изсше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустынному, бых яко нощныи вран на нырищи. Забдех и бых яко птица особящаяся на зде. Весь день поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознес низверже мя. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох. Ты же Господи, во веки пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити его, яко прииде время. Яко благоволиша раби Твои камение его, и персть его ущедрят. И убоятся языцы имени Господня, и вси царие земстии славы Твоея. Яко созиждет Господь Сиона, и явится в славе Своей. Призре на молитву убогих, и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и людие зиждемии восхвалят Господа. Яко призре с высоты святыя Своея, Господь с Небесе на землю призре. Услышати воздыхания окованных, разрешити сыны умерщвленных. Возвестити в Сионе имя Господне, и хвалу Его во Иеросалиме. Внегда собратися людем вкупе, и царие работати Господеви. Отвеща ему на пути крепости его, умаление дний моих возвести ми. Не возведи мене в преполовение дний моих, в род и род лета Твоя. В началех Ты Господи, землю основа, и дела рук Твоих суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши; и вся, яко риза обетшают, и яко одежду свиеши их, и изменятся. Ты же тожде еси, и лета твоя не оскудеют. Сынове раб Твоих вселятся, и семя их во век исправится.

Молитва Манассии, царя Иудейска/>

Господи Вседержителю, Боже отец наших, Авраамов и Исааков и Ияковль, и семене их праведнаго. Сотворивыи небо и землю со всею лепотою их, и сопныи море словом повеления Твоего. Затворивыи бездну, и запечатлев ю страшным и славным именем Твоим, Его же вся боятся, и трепещут от лица славы Твоея. Яко непостоянна велелепота славы Твоея, и не стерпим гнев еже на грешники прещения Твоего. Безчислена же и неизследованна милость обещания Твоего. Ты бо еси Господь вышнии, милосерд, долготерпелив и многомилостив, и каяся о злобах человеческих. Но Ты Господи, по множеству благости Твоея, обеща покаяние и оставление согрешшим к Тебе, и множеством щедрот Твоих нарече покаяние грешником во спасение. Ты убо Господи Боже праведных, неси положил покаяние праведным Твоим, Аврааму и Исааку и Иякову, не согрешившим пред Тобою, но положил еси покаяние мне грешному, зане согреших Ти паче числа песка морскаго. Умножишася беззакония моя Господи, умножишася, и несмь достоин воззрети и видети высоту небесную, от множества неправд моих связан есмь многими юзами железными. Яко не возвести ми главы моея, и несть ми восклонения. Зане прогневах ярость Твою, и лукавое пред Тобою сотворих. И не сотворих воли Твоея, не сохраних повелении Твоих. И ныне поклоняю колена сердца моего, и молю яже от Тебе благость. Согреших Господи, согреших, и беззакония моя аз свем. Но прошу и молюся Тебе: отради ми Господи, отради ми, и не погуби мене со беззаконьми моими. Ниже в век враждовав соблюдеши зол моих, и не осуди мене в преисподних земли. Зане Ты еси Боже, Бог кающихся, да и на мне явиши всю благость Твою, яко недостойна суща спасеши мя, по мнозей милости Твоей. И восхвалю Тя всегда, во вся дни живота моего. Яко Тебе поют вся силы небесныя, и Твоя есть слава во веки, аминь.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя (поклон), кланяемтися, славословим Тя (поклон), благодарим Тя, великия ради славы Твоея (поклон). Господи, Царю небесныи. Боже Отче Вседержителю, и Господи Сыне Единородныи, Исусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже Агньче Божии, Сыне Отечь, вземляи грех мiра, помилуй нас, Вземляи грехи мiра, приими молитвы наша; седяи одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят, Ты еси Един Господь, Исус Христос, в славу Богу Отцу, аминь.

На всяк день благословим Тя, и восхвалим имя Твое во веки и в век века.

Господи, прибежище бысть нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, и исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Яко от Тебе есть источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи нас оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми нас оправданием Твоим. Благословен еси, Святыи, просвети нас оправданием Твоими.

Господи, милость Твоя во веки, и дела руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веком, аминь.

Молитва великаго Евстратия/>

Величая величаю Тя Господи, яко призрел еси на смирение мое, и неси мене затворил в руках вражиих, но спасл еси от бед душу мою. И ныне Владыко, да покрыет мя рука Твоя, и да приидет на мя милость Твоя, яко смятеся душа моя, и болезненна есть во исхождении своем, от окаяннаго ми и смраднаго телесе сего. Да некогда лукавыи супостата совет срящет, и препнет ю во тьме, за неведомыя и ведомыя в житии сем бывшия ми грехи. Милостив ми буди, Владыко, и да не узрит душа моя темнаго взора лукавых бесов, но да приимут ю ангели Твои светлии и пресветлии. Даждь славу имени Твоему святому, и Твоею силою возведи мя на божественныи Твой суд. Внегда судитимися, да не приимет мене рука князя мiра сего, исторгнути мя грешника во глубину адову. Но предстани ми, и буди мой Спаситель и Заступник. Телесныя бо сия муки, веселие суть рабом Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою, и чисту ю ради покаяния и исповедания приими. Яко благословен еси во веки веком, аминь.

Таже, Трисвятое, и по Отче наш…

Молитва Исусова.

Тропари, глас 8/>

Оком милосердым Господи, виждь мое смирение. Яко по малу жизнь моя скончевается, и от дел несть спасения. Сего ради молюся: оком благоутробным Ти Господи, виждь смирение мое и спаси мя.

Слава: Век мой скончавается, и страшный Твой престол готовится, житие мое мимо ходит, суд мене ждет, претя мне огненною мукою, и пламенем негасимым. Слезам тучу подаждь ми и угаси его силу, хотяи спастися всем человеком.

И ныне: Иже нас ради рождеися от Девы, и распятие претерпев, Благии, испровергии смертию смерть, и воскресение явлеи, яко Бог. Не презри их же созда рукою Своею. Яви человеколюбие Свое, Милостиве. Приими Рождьшую Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси Спасе наш, люди согрешшыя.

Таже, Господи помилуй, 30.

Честнейшую херувим, и славнейшую воистину серафим, без истления Бога, Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем. (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон), и ныне и присно и во веки веком, аминь (поклон).

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови (поклон).

И отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, и преподобных и богоносных отец наших, и всех ради святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Затем — прощение.

Аще ли пост, творим поклоны по преждеписанному.

По 17 поклонех Слава, и ныне. Господи, помилуй (дважды), Господи, благослови (без поклонов). И отпуст псалтырный: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Силою Честнаго и Животворящаго Креста, и святых небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давыда (и святаго, его же есть день) и всех святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

И прощение. Наклонившись до земли, не крестясь, читай:

Ослаби, остави, отпусти Боже, согрешения моя, вольная и невольная, яже в слове и в деле, и яже в ведении и не в ведении, яже во уме и в помышлении, яже во дни и в нощи, вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец, аминь.

Вставши, читай молитву сию с поклонами:

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благо сотвори, братиям и всем сродником нашим, иже и уединившимся, даруй им вся, яже ко спасению прошения и живот вечныи (поклон).

В болезнех сущия посети и исцели, в темницах сущих свободи, по водам плавающим Правитель буди и иже в путех шествующим исправи и поспеши (поклон).

Помяни Господи, и плененныя братию нашу, единоверных православныя веры, и избави их всякаго злаго обстояния (поклон).

Помилуй Господи, давших нам милостыню и заповедавших нам, недостойным, молитися о них, прости их и помилуй (поклон).

Помилуй Господи, труждающихся и служащих нам, милующих и питающих нас, и даруй им вся, яже ко спасению, прошения и живот вечныи (поклон).

Помяни Господи, прежде отшедшия отцы и братию нашу и всели их, идеже присещает свет лица Твоего (поклон).

Помяни Господи, и нашу худость и убожество, и просвети наш ум светом разума святаго Евангелия Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь (поклон).

Господи, помилуй (трижды).

И обычные исходные поклоны.

Чин 12 псалмов и пения Псалтири

На основе этих правил появляется в памятниках IX и следующих веков особый «Чин 12 псалмов» , а также приспособление Псалтири к келейному употреблению чрез прибавление к кафисмам особых последований из покаянных тропарей и молитв. Надписывается первый чин: «Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь ихже пояху преподобнии отца пустыннии во дни и в нощи, о нихже воспоминается в книгах отеческих и в житиях и мучениях свв. многих»; принесение этого чина в Россию усвояется архим. Печерскому Досифею (XIII в.) . Претерпев, как мы видели, ряд изменений в своем составе (см. выше стр. 383 и д.) и дав начало нынешним междочасиям и прежним ночным часам, чин этот ныне имеет такой состав: по обычном начале пс. 26, 31, 56, 33, 38, 40, 69, 70, 76, 101, молитва Манасии и (вместо 12 пс.) славословие великое (в будничном виде) и молитва св. Евстратия; после каждых трех псалмов Трисвятое, 3 покаянных тропаря с Богородичным в том числе и с соединительным Слава и ныне (после первой третицы псалмов 1-го гл., после 2-ой — 4 гл., по 3 — 6 гл, по 4 — 8 гл.) и Господи помилуй 30 . — К числу древнейших Скитских уставов должен быть отнесен и «Устав св. Отец, Богом предан, всем хотящим пети Псалтирь, в молчании живущим монахом и всем богобоязненным христианом», т. е. устав пения Псалтири вне церковных служб. Для такого пения Псалтирь снабжена таким последованием по каждой кафисме: Трисвятое, по Отче наш, 3 покаянные тропаря (иногда 4) на один из 8 гласов (не по порядку), с Богородичным в том числе и с соединительным Слава и ныне, Господи помилуй 40 раз и молитва покаянного содержания. В старых редакциях этого устава указывалось, когда и по сколько кафисм петь вне служб: после повечерия и молебного канона Пресв. Богородице

«почни Псалтирь, поелико ти мощно и, почив мало, почни полунощницу, и по полунощници отпой 6 кафисм с покланянием, с молитвами, створив отпуст, благодарив Бога; покоя вкусив законно, паки встав пред заутренею отпой 6 кафисм с покланянием, с молитвами; таже начни утренюю по обы{с. 395}чаю; что тись будет в Псалтири остало, то испой в день; аще ли работу кую имеши, а в нощи хочеши опочити, и ты испой 10 кафисм и нощи, 11 днем (21-я кафисма — песни библейския), а не мози оставити правила сего, но на нощь и на день испоеши Псалтирь; аще ли и успеваеши изглаголати Псалтирь весь прежде пришествия свету или прежде кончания дне, то паки зачни сначала, Псалтирь бо не кончается николиже».

Следующая глава >

Оценка 3.4 проголосовавших: 14
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here