Канон когда человек долго страждет

Детально: канон когда человек долго страждет - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]
Начало канона:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

КАНОН Глас 6-й

Песнь 1

Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Прииди́те, собери́тися вси, и́же благоче́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́чите о души́ отчужде́нней сла́вы Бо́жия, и рабо́тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не у́бо вре́мя все моего́ живо́та, я́ко дым претече́, и предста́ша про́чее а́нгели по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу и́щущи неми́лостивно.

Слава: Се, предста́ша мно́жество лука́вых духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя моея́ души́.

И ныне: Про́чее к кому́ возопию́; кто мой плач от боле́зни прии́мет, и се́рдца воздыха́ние, то́кмо Ты Пренепоро́чная, Чи́стая, Наде́жда христиа́н и всех гре́шных.

Песнь 3

Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

До́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не пла́чете, почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ люби́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га и всех вас.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Возлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Христа́ всех Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне.

Слава: Помяну́вше моея́ возлю́бленнии, е́же к вам дру́жбы, Христа́ моли́те призре́ти на мя злополу́чна, живота́ лиши́вшегося, и му́чима.

И ныне: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия Твоея́, Благая́, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку пода́ждь ми.

Песнь 4

Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне блу́дному, увы́ мне окая́нному: я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́зы от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

По́двиг наста́ мне души́ всегуби́телен, и очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым А́нгелом, вопию́: ма́ло оста́вите мя пожи́ти, но никто́же послу́шаяй мене́.

Слава: О мне пла́чите, о мне рыда́йте а́нгельстие собо́ри, и челове́цы вси христолю́бцы: неми́лостивно бо ду́ша моя́ от те́ла разлуча́ется.

И ныне: Влады́чице, Влады́чице, ны́не поми́луй ду́шу недоумева́ющую, и к Твоему́ покро́ву еди́ному зря́щую, и не пре́зри, Блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми.

Песнь 5

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Свет у́мный возсия́й на мя, да ви́жу Тя Христе́, поне́ вма́ле: ктому́ бо не у́зрю Тебе́; о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя, и тьма сту́дных мои́х дел покрыва́ет мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Спаси́теся вси возлю́бленнии, благоутро́бнии о мне я́вльшеся злоча́стнем и всеокая́ннем: вси бо а́ще еди́нем гла́сом провеща́ли бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы изба́вили мя бы́сте.

Слава: Спаса́йся, вели́кий кня́же Божи́й Миха́йле, А́нгелов нача́льниче: ктому́ бо твое́ святое́ и́мя не призову́, е́же помощи́ мне: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ныне: Спаса́йся и Ты, Нескве́рная Чи́стая Ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́браза Твоего́, от мои́х согреше́ний не узрю́ окая́нный, угасе́ бо свет мой и нощь покры́ мя.

Песнь 6

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приклони́те у́хо ва́ше бра́тия моя́ ко мне, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л ма́лое веща́ние, и не прослу́шайте, и мзду от Го́спода вси восприи́мете.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ погребе́те в земли́, несть бо досто́йно: но извле́кше вон, псом пове́рзите.

Слава: Ка́я бо мне по́льза, души́ мое́й в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же пе́ту бы́ти от вас; оста́вите непогребе́но, я́ко да снедя́т пси се́рдце мое́.

И ныне: Не́гли мимоходя́щии, стра́нии, ви́дяще ко́сти от псов влеко́мы, умили́вшеся воззову́т от души́: помози́, Влады́чице, души́ окая́ннаго сего́ те́ла.

Песнь 7

Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те внеза́пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к Судии́ гро́зному и стра́шному: помяну́вше у́бо возлю́бленнии, е́же к вам моея́ бесе́ды, па́мять твори́те мне.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Поми́луйте мя А́нгели всесвяти́и Бо́га Вседержи́теля, и изба́вите мыта́рств всех лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити ме́рилу злых мои́х дея́ний.

Слава: Егда́ взы́дете всесвяти́и мои́ А́нгели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на прекло́ньше плаче́вно возопи́йте Ему́: поми́луй всех Тво́рче, де́ло руку́ Твое́ю, Бла́же, и не отри́ни от Тебе́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пречи́стей Ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит Его́ на ми́лость: ми́лости су́щи и Пита́тельница, услы́шана бу́дет.

Песнь 8

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не совоздохни́те вси земни́и концы́ о мне окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́тое свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́тися, и нога́ма изри́нутися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Недоуме́в от всех, к тебе́ храни́телю окая́ннаго живота́ моего́, стеня́ зову́ го́рько: виждь мои́х уз ве́чных озлобле́ние, и не оскуде́й о мне моля́ся.

Слава: Поне́же бых де́моном изда́н, и во а́дово дно ну́ждею низво́дят, вем, яко ны́не вси мене́ забы́ша, ты же помяни́ мене́, о А́нгеле Госпо́день.

И ныне: Христа́ моего́ Ма́ти, ка́ко забы́ла еси́ мене́, ка́ко не преклони́ла еси́ на милосе́рдие Источи́вшаго кровь от ребра́, да спасе́т, я́же созда́; увы́ мне, ка́ко заключи́ся милосе́рдие Христа́ моего́.

Песнь 9

Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бо́га не ктому́ аз помяну́, не ктому́ бо во а́де помина́ти Го́спода: но во тьме лю́те покрыва́емь сежу́, ожида́я Воскресе́ния всех челове́к, да суди́вся во огнь вве́ргуся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бог не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́жество а́нгелов, арха́нгелов собо́р, проро́ков, апо́столов собра́ние, мно́жества же му́чеников, всех же пра́ведных: еди́н у бо почерплю́ зла́я, я́же собра́х.

Слава: Пла́чите о мне ны́не и рыда́йте, а́дово дно и бе́здна, и червь и та́ртар, му́ки убо вся о мне возстони́те: еди́н бо от христиа́н ведо́хся, вам пре́дан бых, еже му́читися го́рько.

И ныне: Бо́жия Ма́ти, виждь в бе́здну, виждь ду́шу му́кам пре́данную му́читися, и коле́на прекло́ньши прослези́, да прекло́нится Твои́ми мольба́ми, И́же кровь Свою́ да́вый за мене́, воззва́ти мя.

Окончание канона

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 69

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приидите, соберитися вси, иже благочестно в житии пожившии, и восплачите о души отчужденней славы Божия, и работавшей студным демоном всяким тщанием.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне убо время все моего живота, яко дым претече, и предсташа прочее ангели посланнии от Бога, окаянную мою душу ищущи немилостивно.

Слава: Се, предсташа множество лукавых духов, держаще моих грехов написание, и зовут зело, ищуще безстудно смиренныя моея души.

И ныне: Прочее к кому возопию; кто мой плач от болезни приимет, и сердца воздыхание, токмо Ты Пренепорочная, Чистая, Надежда христиан и всех грешных.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Добрии мои друзи и знаемии, почто не плачете, почто не рыдаете, иже иногда любимаго друга и брата, ныне же странна Бога и всех вас.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Возлюбленная моя братия, зряще моя деяния обличаема мерилом праведным, Христа всех Бога молите, милостива быти мне.

Слава: Помянувше моея возлюбленнии, еже к вам дружбы, Христа молите призрети на мя злополучна, живота лишившегося, и мучима.

И ныне: Приклони ухо Твое ко мне, Бога моего Мати, от высоты славы многия Твоея, Благая, услыши стенание последнее, и руку подаждь ми.

Песнь 4

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Увы мне блудному, увы мне окаянному: яко руце простираю к моим другом, и слезы от очию проливаю, но никтоже милуяй мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Подвиг наста мне души всегубителен, и очима взираяй к Божиим светлым Ангелом, вопию: мало оставите мя пожити, но никтоже послушаяй мене.

Слава: О мне плачите, о мне рыдайте ангельстие собори, и человецы вси христолюбцы: немилостивно бо душа моя от тела разлучается.

И ныне: Владычице, Владычице, ныне помилуй душу недоумевающую, и к Твоему покрову единому зрящую, и не презри, Благая, демоном отдану быти ми.

Песнь 5

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Свет умный возсияй на мя, да вижу Тя Христе, поне вмале: ктому бо не узрю Тебе; облак бо демонов внезапу нападе на мя, и тьма студных моих дел покрывает мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Спаситеся вси возлюбленнии, благоутробнии о мне явльшеся злочастнем и всеокаяннем: вси бо аще единем гласом провещали бысте к моему Владыце, тьмы избавили мя бысте.

Слава: Спасайся, великий княже Божий Михайле, Ангелов начальниче: ктому бо твое святое имя не призову, еже помощи мне: молчита бо мои устне, и язык связася.

И ныне: Спасайся и Ты, Нескверная Чистая Мати Христа моего и Бога: ктому бо образа Твоего, от моих согрешений не узрю окаянный, угасе бо свет мой и нощь покры мя.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приклоните ухо ваше братия моя ко мне, и кротко услышите умиленных глагол малое вещание, и не прослушайте, и мзду от Господа вси восприимете.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, ныне разлучается с болезнию душа от окаяннаго моего телесе: не убо тело мое погребете в земли, несть бо достойно: но извлекше вон, псом поверзите.

Слава: Кая бо мне польза, души моей в страшныя муки ввержене быти, телу же пету быти от вас; оставите непогребено, яко да снедят пси сердце мое.

И ныне: Негли мимоходящии, странии, видяще кости от псов влекомы, умилившеся воззовут от души: помози, Владычице, души окаяннаго сего тела.

Песнь 7

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел, преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, привлекше отторгоша от телесе люте внезапу окаянную душу, и отводят к Судии грозному и страшному: помянувше убо возлюбленнии, еже к вам моея беседы, память творите мне.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Помилуйте мя Ангели всесвятии Бога Вседержителя, и избавите мытарств всех лукавых: не имам бо дела блага, возмерити мерилу злых моих деяний.

Слава: Егда взыдете всесвятии мои Ангели предстати судищу Христову, колена преклоньше плачевно возопийте Ему: помилуй всех Творче, дело руку Твоею, Блаже, и не отрини от Тебе.

И ныне: Поклоньшеся Владычице и Пречистей Матери Бога моего, помолитеся, яко да преклонится с вами, и преклонит Его на милость: милости сущи и Питательница, услышана будет.

Песнь 8

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне совоздохните вси земнии концы о мне окаяннем, и сплачите: прииде бо лютое свыше изречение, рукама моима связатися, и ногама изринутися.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Недоумев от всех, к тебе хранителю окаяннаго живота моего, стеня зову горько: виждь моих уз вечных озлобление, и не оскудей о мне моляся.

Слава: Понеже бых демоном издан, и во адово дно нуждею низводят, вем, яко ныне вси мене забыша, ты же помяни мене, о Ангеле Господень.

И ныне: Христа моего Мати, како забыла еси мене, како не преклонила еси на милосердие Источившаго кровь от ребра, да спасет, яже созда; увы мне, како заключися милосердие Христа моего.

Песнь 9

Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати. Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже величающе, с Небесными вои, Тя ублажаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бога не ктому аз помяну, не ктому бо во аде поминати Господа: но во тьме люте покрываемь сежу, ожидая Воскресения всех человек, да судився во огнь ввергуся.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бог не ктому мене помянет, ниже множество ангелов, архангелов собор, пророков, апостолов собрание, множества же мучеников, всех же праведных: един у бо почерплю злая, яже собрах.

Слава: Плачите о мне ныне и рыдайте, адово дно и бездна, и червь и тартар, муки убо вся о мне возстоните: един бо от христиан ведохся, вам предан бых, еже мучитися горько.

И ныне: Божия Мати, виждь в бездну, виждь душу мукам преданную мучитися, и колена преклоньши прослези, да преклонится Твоими мольбами, Иже кровь Свою давый за мене, воззвати мя.

Таже:

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

«Умершие надеются», говорит блаженный Августин, «получить помощь через нас: ибо время делания отлегло от них; взывают ежеминутно души, вверженные в темницу, и нет им утешителя».

Накануне смерти

В православной традиции каждый искренне верующий человек всю жизнь ежедневно молится о достойной кончине, просит Бога не дать ему неожиданной смерти, не забирать неготовую душу, дать возможность раскаяться в грехах до перехода в Вечность. На всех богослужениях возносятся молитвы о достойном конце христиан «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, просим. Подай, Господи». Но легкая кончина даруется Богом не всегда. Нередко человек перед смертью болеет — и это всегда шанс ему еще немного измениться, очиститься, серьезно что-то осознать перед лицом перехода в Вечность.

Если человек перед смертью болеет

канон когда человек долго страждет

Венецианов А.Г. Причащение умирающей. 1839

Некоторые «милосердные» родственники скрывают от больного его близкую кончину. Напротив, гуманно было бы, чтобы человек знал о скором переходе в мир иной и мог достойно подготовиться – исповедаться и причаститься. Также полезно пособоровать больного. Для этих целей на дом или в больницу приглашается священник.

За тяжело больного человека необходимо подавать записки о здравии на литургию (чем чаще, тем лучше), заказывать молебны о здравии, ежедневно давать ему просфору и святую воду. У постели больного можно читать Псалтырь (с поминанием о здравии на Славах).

Если человек не крещен, но находится в сознании, его необходимо покрестить, а затем причастить. В бессознательном состоянии человека не крестят, поскольку крещение должно быть свободным выбором каждого человека, нельзя насильно присоединять его к Церкви.

Если нет возможности позвать священника, или вероятно, что он не успеет доехать, то покрестить умирающего имеет право любой православный мирянин, и не только право – это его священный долг и обязанность.

Как покрестить человека самому: необходимо произнести крещальную формулу без искажений:

«Крещается раб(а) Божий(ая) (Имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь», при этом при произнесении каждого «аминь» нужно омывать голову крещаемого святой водой (если ее нет, то простой водой).

После этого человек считается полноценным христианином, и за него можно подавать записки в храме.

Если после крещения человек по неведомому Божьему помыслу не умрет, то необходимо закончить обряд крещения, обратившись к священнику. Он дочитает необходимые молитвы и совершит таинство Миропомазания.

В момент смерти

В самый момент смерти и непосредственно накануне ее душа человека испытывает томление. Зачастую человек начинает видеть нечистых духов со страшными лицами, слышит ужасные голоса. И тем интенсивнее эти кошмары, чем грешнее душа человека. Поэтому принято максимально смягчить душе момент перехода. Для этого окружают человека благочестивыми предметами, иконы и крест ставят так, чтобы умирающий мог их видеть. Принято рядом с умирающим, возле икон, возжигать «страстную» свечу (это свеча, с которой стояли на утрени 12 Евангелий).

Как читать «Канон молебный на исход души»

Если признаки умирания становятся явными, следует облегчить переход в Вечность чтением так называемой «отходной молитвы» — это «Канон молебный на исход души». В идеале ее читает священник. Но если священника не удается позвать, мирянин также имеет право читать «отходную», кроме молитвы в конце канона «от иереа глаголемой на исход души». Канон читается от имени умирающего, «от лица человека, с душею разлучающегося и не могущего глаголати».

Если канон читает мирянин, начинать следует с возгласа «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Затем предначинательные молитвы (с «Трисвятое» по «Отче наш»), затем канон. При чтении канона следует зажечь лампадку или свечу перед иконой. Канон не читается для умирающих детей до 7 лет по причине отсутствия грехов.

«Канон молебный на исход души» не обязательно читать у постели умирающего. Его можно также читать и дома, когда умирающий находится в больнице.

Если человек умирает во время чтения канона, то следует дочитать канон, а затем добавить «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего… ».

После оставления душей тела, усопшему следует закрыть глаза, выпрямить туловище, подвязать челюсть и накрыть с головой.

Сразу после смерти, немедленно читается «Последование по исходе души от тела».

Если человек долго болеет и тяжело страдает

Когда человек долго страдает перед смертью, мучается сам и мучает окружающих, то существует практика чтения специальных молитв, в которых содержатся просьбы к Богу поскорее забрать душу. Это «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждает». Читать его можно только по благословению священника.

Как приготовить усопшего к погребению

Омовение тела. Омывать тело умершего человека нужно с молитвами – «Трисвятое» или «Господи, помилуй». Следует зажечь лампаду или свечу, и гореть они должны непрестанно, пока тело находится в доме. После омовения следует одеть тело в чистые (и по возможности, новые) одежды, надеть крестик. Женщины в период месячных не должны участвовать в омовении.

Возложив тело на специально отведенное для этого место, нужно покрыть его специальным покрывалом. Это так называемое «погребальное покрывало», его можно купить в храмах, на нем изображены крест, лики святых, написаны молитвы.

Глаза покойного должны быть закрыты, руки сомкнуты, правая сверху. Чтобы руки не расползались, их связывают. В руки усопшего кладут погребальный крест, на грудь – икону (мужчинам – Иисуса Христа, женщинам – Пресвятой Богородицы). На лоб кладется венчик – образ Небесного венца, который, возможно, получит душа. Венчик – это полоска бумаги с изображением Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, надписями молитвы «Трисвятое».

Перед тем, как положить тело в гроб, следует окропить святой водой и тело, и гроб (изнутри и извне). Под голову в гроб кладут специальную подушку, набитую опилками или соломой. Некоторые верующие заранее готовят себе «погребальную подушку» — собирают веточки вербы (с Вербного воскресенья) и листья берез (с праздника Троицы).

Гроб принято ставить в центре комнаты перед домашним иконостасом, лицо усопшего должно смотреть на выход. Вокруг гроба следует зажечь 4 свечи: у головы, в ногах и побокам на уровне скрещенных рук. Это символ креста.

Затем у гроба следует начать чтение Псалтыри с молитвами об упокоении («Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего…»). По возможности следует заказать Панихиды. Существует ошибочное мнение, что Панихиды не заказываются до отпевания. Напротив, следует их заказывать и до, и после отпевания, и даже в нескольких храмах сразу. Ведь душа покойного нуждается в срочной помощи, ей приходится совсем непросто после разлучения с телом.

Сорокоуст об усопшем

Следует как можно раньше заказать сорокоуст об усопшем. Можно также заказать чтение Неусыпаемой Псалтыри – на полгода или год. Но родственникам также следует регулярно молиться об усопшем, не «перекладывать» всю работу на других. Самостоятельное моление об усопшем очень полезно как его душе, так и душе молящегося. Следует продолжать дома читать Псалтырь, а также можно читать Евангелие в память об усопшем.

Вынос тела и отпевание

В православной традиции похороны совершаются на 3-й день после смерти, при этом сам день смерти считается за первые сутки, даже если человек умер за несколько минут до полуночи.

За недолгое время до выноса гроба из дома следует еще раз прочитать «Последование по исходе души от тела». Перед самым выносом – прочитать литию. Гроб несут в храм, постоянно молясь молитвой «Трисвятое».

Участвующие в траурной процессии должны нести зажженные свечи. Впереди процессии – крест или икону. Заказывать оркестр – не приветствуется при православном погребении.

При вносе тела в храм, по Уставу должен звонить колокол – особым погребальным звоном.

канон когда человек долго страждет

В процессе отпевания священник читает особую разрешительную молитву: с ее помощью с усопшего снимаются запрещения и грехи, в которых он покаялся или не смог вспомнить при жизни (т.е. ведомые и неведомые). Не снимаются специально утаенные грехи. Текст этой молитвы вкладывают в руки усопшего.

Затем родственники прощаются с умершим последним целованием, и священник посыпает его крестообразно землей. Поется «Вечная память».

На кладбище гроб опускается в могилу головой к востоку, совершается краткая заупокойная Лития.

Поминальная трапеза

На поминальной трапезе должно отсутствовать спиртное. Основное блюдо на поминках – кутья (коливо). – отваренные зерна пшеницы или риса с медом (а также изюмом и курагой). Затем традиционно подают блины и кисель. А затем, по возможности, все остальные блюда. Кутью перед употреблением следует освятить. Существует специальный чин освящения кутьи священником. При отсутствии священника, кутью следует покропить святой водой. За поминальным столом следует вести благочестивые беседы, вспоминая усопшего добрым словом, рассказывать о его добрых качествах.

Что не относится к православной традиции:

  • занавешивание зеркал;
  • отказ от вилок во время поминок;
  • ставить стакан с водой (или, еще хуже, с водкой) для покойного;
  • пожелание «пусть земля ему будет пухом»

Всего этого не следует делать, вместо пожелания о «пухе» следует взывать «Упокой, Господи, душу раба Твоего…»

После похорон следует продолжать регулярно помогать душе усопшего. Но  об этом – в другой статье.

Метки: смерть

Кончина человека

Если положение больного безнадежно, то при явных признаках приближающейся смерти священник читает отходную молитву — «Канон молебный при разлучении души от тела» или более полно он называется «Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго». Родственники сами могут прочитать этот канон, если невозможно пригласить священника, кроме чтения «молитвы, от иерея глаголемой на исход души», которая находится в конце канона. Этот канон читается «от лица человека с душею разлучающагося и не могущаго глаголати» и имеется в православных молитвословах. Чтение канона мирскими людьми начинается возгласом: «Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас», затем следуют предначинательные молитвы: «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш» и далее по молитвослову.

При чтении канона возжигается свеча и лампадка перед домашней святой иконой. Если дома иконы нет, то нужно обязательно приобрести в храме иконы Спасителя и Божией Матери.

Для умирающих младенцев (детей до семи лет) из-за отсутствия грехов, перечисляемых в каноне, которые несвойственны им по малолетству, канон не читается.

Кроме канона при разлучении души от тела еще существует «Чин, бываемый на разлучение души от тела, когда человек долго страждет». Этот чин читается над человеком, который испытывает тяжкие предсмертные мучения и никак не может умереть (как правило, читается священником).

После смерти человека над ним немедленно читается «Последование по исходе души от тела».

Приготовление усопшего к погребению

Умерших мы именуем усопшими, то есть уснувшими. Называем их мы так по нашей христианской вере, что души после смерти не уничтожаются, не исчезают в небытии, а отлучаются от тела и переходят из этой жизни в другую – загробную. Там пребывают они после частного суда по делам земным в приличествующем им месте до Страшного суда Божия, когда по слову Господа души всех умерших людей воссоединяться с телами и воскреснут. И тогда окончательно определится участь каждого: праведные наследуют Царство Небесное, блаженную вечность с Богом, а грешные – вечное наказание.
Историческое обоснование погребения усопших дано в образе погребения Иисуса Христа. По примеру благочестивой древности и в настоящее время погребение предваряется совершением различных многозначительных символических действий.
Тело усопшего омывают теплой водой, чтобы предстал он перед Богом по воскресении в чистоте и непорочности. При омовении читают “Трисвятое”: “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас” или “Господи, помилуй”. Возжигается лампадка или свеча и горит до тех пор, пока в доме находится покойник. После омовения тело христианина одевают в чистые и, по возможности, новые одежды – по званию и служению его, на усопшем обязательно должен быть нательный крестик. Омовение обычно совершают люди старшего возраста, а если таковых нет, то омыть тело усопшего может любой из родственников, за исключением женщин, находящихся в данный момент в естественной нечистоте. Обычай указывает, что в омовении тела женщины участвуют только женщины. Если известно, что почивший был монахом (монахиней) или священнослужителем, то надо о его кончине сообщить в храм. Тело покойного полагают на стол, покрывают белым покрывалом – саваном. Затем умершего покрывают особым освященным покровом (погребальным покрывалом), на котором изображены крест, лики святых и молитвенные надписи. Все это означает, что умерший оставался верным Богу и теперь остается под покровом Божиим. Глаза должны быть закрыты, уста сомкнуты, руки сложены крестообразно, правая поверх левой. Руки и ноги усопшего связывают, чтобы развязать перед последним прощанием. В руки покойного полагают погребальный крест, на грудь кладут святую икону, для мужчин – образ Спасителя, для женщин – образ Божией Матери. На лоб умершего возлагают венчик – полоску бумаги с изображением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи. Изображения эти обрамлены надписью “Трисвятого”. Венчик, символизирующий соблюдение веры усопшим христианином и совершение им христианского жизненного подвига, возлагается в надежде, что почивший в вере получит по воскресении от Бога небесную награду и нетленный венец. Как правило, венчик отпечатан на одном листке с разрешительной молитвой. После приобретения молитвы-венчика в храме венчик отрезается ножницами (после отпевания листок с молитвой будет вложен в руку почившего). Перед положением усопшего во гроб тело его и гроб окропляют святой водой, причем гроб окропляют извне и изнутри. В гроб покойного полагают лицом вверх, под голову кладут подушку, набитую соломой или опилками. Гроб обыкновенно ставят посреди комнаты перед домашними иконами, головой к образам. Вокруг гроба возжигают четыре свечи: у головы, в ногах и по обеим сторонам на уровне скрещенных рук. Возженные свечи вместе изображают крест и символизируют переход умершего в Царство Истинного Света.
К православным традициям не относятся бытующие во многих семьях различные суеверия, связанные с покойником, такие, как занавешивание зеркал, отказ пользоваться вилками во время поминальной трапезы, обычай оставлять часть блюд или стакан с водой (а еще хуже с водкой) перед портретом усопшего и т. п.
Все эти суеверия никакого отношения к православию не имеют. Занавешивание зеркал в доме, где лежит тело покойного, оправдано лишь в том случае, когда мы, думая об усопшем, уходим от внешней суеты и отдаём свой последний молитвенный вздох об упокоении преставльшейся души.

17-я кафизма (поминальная), чтомая в дни особого поминовения усопших Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:/>

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице/>

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По 17-й кафизме/>

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари, глас 2-й/>

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Молитва/>

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Окончание молитв/>

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

Значение 17-й кафизмы

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день – зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой “Славы…” надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из “Последования по исходе души от тела”). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.
В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму.
В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.
Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: “Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя”. Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: “Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее – не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь — довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии”.

Последование панихиды

После обычного начала и 90-го псалма: «Живый в помощи Вышняго…» Великая ектения «Миром Господу помолимся» с заупокойными прошениями, затем «Аллилуиа» со стихами, потом:

Тропарь, глас 8-й:/>

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тебе и стену и пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Тропари за упокой, глас 5-й/>

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии; и присносущней преставльшеся: Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавший верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей и венцев небесных.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди, паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, но еже по подобию возведи древнею добротою возобразитися.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Упокой, Боже, рабы Твоя и учини я в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия рабы Твоя упокой, презирая их вся согрешения.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне, и Божественный Душе; просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная!

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. ( Трижды)

Посем ектения: Паки и паки…

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих ( имярек), и о еже простится им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Хор: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Хор: Господи, помилуй.

Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.

Хор: Подай, Господи.

Молитва/>

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих ( имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и Живот, и покой усопших рабов Твоих…

Седален, глас 5-й:/>

Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения их, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Ирмосы канона, глас 8:/>

ПЕСНЬ 1:/>

Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше.

Катавасия: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше:

Избавителю и Богу нашему поим.

Запевы: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПЕСНЬ 3:/>

Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Катавасия: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

ПЕСНЬ 6:/>

Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Катавасия: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

Хор: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.

ПЕСНЬ 9:/>

Бога человеком невозможно видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати: Тобою бо, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

Катавасия: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари, глас 4-й: Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душам их.

Посем ектения: Помилуй нас, Боже…

Отпуст и возглашение иерея или диакона:

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память.

Хор: Вечная память. ( Трижды)

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90/>

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:/>

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:/>

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:/>

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:/>

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память. (Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Акафист за единоумершего

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2/>

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2/>

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3/>

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З/>

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

Иисусе, соблазнов юности его не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти его.

Иисусе, осени его тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4/>

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4/>

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему (имярек).

Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими его покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5/>

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: “Аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раю”, где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5/>

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6/>

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: “Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный”. Дай ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6/>

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7/>

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7/>

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8/>

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8/>

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9/>

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9/>

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10/>

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10/>

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: “Прииди одесную Мене”.

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдом утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11/>

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о нем светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11/>

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12/>

Христе! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты — Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12/>

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13/>

О, Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Господом данный Ангеле…» и 1-й кондак «Избранный Ходатаю».

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Молитва родителей за детей

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (-ую рабу Твою), чадо мое (имярек), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отьяти е у мене. Буди благословенно Имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадах наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и Заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше, – молю Тя усердно, прости преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем, Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости, вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели ю со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты Един кроме греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословении Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот, Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца за супругу

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имярек), в Небесном Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благоволил еси супружеский союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковью. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имярек), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще проропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи Сил, даруй ми по вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да якоже Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небесном Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает Всесвятое Имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовицы за супруга

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты – плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отьяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняйся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Твоея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имярек), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты Един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

О мертворожденных младенцах

Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей. За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!

Молитва детей за родителей

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родителем (материю) моим (-ею) (имярек), душу же его (ея), яко отшедшею (-ия) к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (-а) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (нея или них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго (-ую) незабвеннаго (-ую) для мене раба (-у) Твоего (ю), родителя (матерь) моего (-ю) (имярек), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земли, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистая Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердный Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе (матери) моем (ей) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюдуже отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имярек) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (-ей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единого уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити Заповеди Твоя; за благопопечение его-(ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия. Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию

Неисповедимы судьбы Твои, Господи! Неизследимы пути Твои! Даяй дыхание всякой твари и вся от не сущих в бытие приведый, Ты овому посылаеши Ангела смерти в День, егоже не весть, и в час, егоже не чает; оваго же исхищаеши из руки смерти, даруеши живот при последнем издыхании; овому долготерпиши и даеши время на покаяние; оваго же, яко злак, сечеши мечем смерти во едином часе, во мгновении ока; оваго поражаеши громом и молниею, оваго сожигаеши пламенем, оваго же предаеши в снедь зверем дубравниим; овых повелеваеши поглотити волнам и безднам морским и пропастям земным; овых похищаеши язвою губительною, идеже смерть яко жнец пожинает и разлучает отца или матерь от чад их, брата от брата, супруга от супруги, младенца отторгает от лона матерняго, бездыханными повергает сильных земли, богатых и убогих. Что убо сие есть? Дивное и недоумеваемое нами смотрение Твое, Боже! Но Господи, Господи! Ты токмо Един, ведый вся, веси, чесо ради бывает сия и чесо ради быть, яко раб Твоей (раба Твоя) (имя) во едино мгновение ока пожерт(-та) бысть зиянием смерти. Аще наказуеши за многая, тяжкия прегрешения его(ея), молим Тя, Многомилостиве и Всемилостиве Господи, да не яростию Твоею обличиши его (ю) и накажеши вконец, но, по благости Твоей и по безприкладному Твоему милосердию, яви ему (ей) велию милость Твою в прощении и оставлении грехов. Аще ли же усопший (-шая) раб Твой (раба Твоя), в житии сем помышляя День Судный, позна свое окаянство и возжела принести Тебе плоды достойные покаяния, но не достиже сего, зане позван(-на) бысть Тобою в день, егоже не веда, и в час, егоже не жда, того убо ради паче молим Тя, Преблагий и Премилосердый Господи, несоделанное покаяние, еже видесте очи Твои, и неоконченное дело спасения его(ея) исправи, устрой, соверши Твоею неизреченною благостию и человеколюбием; едину бо надежду имамы на Твое безконечное милосердие: у Тебе бо суд и наказание, у Тебе правда и неистощимая милость; Ты наказуеши, вкупе же и милуеши; биеши, вкупе же и приемлеши; прилежно молим Тя, Господи Боже наш, не накажи внезапу позванного(-ую) к Тебе Страшным Судом Твоим, но пощади, пощади его (ю) и не отрини от лица Твоего. О, страшно внезапу впасти в руце Твои, Господи, и предстати на суд Твой нелицеприятный! Страшно отъити к Тебе без благодатнаго напутствия, без Покаяния и причащения Святых Твоих страшных и животворящих Тайн, Господи! Аще внезапу усопший(-шая) приснопоминаемый(-мая) нами раб Твой (раба Твоя) толико многогрешен(-на), толико повинен(-на) есть осуждению на Твоем праведном суде, молим Тя, умилосердися над ним (нею), не осуди его (ю) на вечное мучение, на вечную смерть; потерпи нам еще, даждь нам долготу дний наших, еже молитися Ти по вся дни о усопшем(-шей) рабе Твоем(ей), дондеже услышиши нас и приимеши милостию Твоею внезапу отшедшаго(-ую) к Тебе; и даждь нам, Владыко, омыти грехи его (ея) слезами сокрушения и воздыханиями нашими пред Тобою, да не низведен(-на) будет по грехом своим на место мучения раб Твой (раба Твоя) (имя), но да вселится в место упокоения. Ты Сам, Господи, повелеваеши ударяти в двери милосердия Твоего, молим Тя убо, Прещедрый Царю, и не престанем умоляти Твое милосердие и взывати с кающимся Давидом: помилуй, помилуй раба Твоего (рабу Твою), Боже, по велицей Твоей милости. Аще же недовольно Ти словес наших, сего малаго моления нашего, умоляем Тя, Господи, верою в спасительныя заслуги Твои, упованием на искупительную и чудодейственную силу Твоея жертвы, принесенныя Тобою за грехи всего мира; молим Тя, о Сладчайший Иисусе! Ты еси Агнец Божий, вземляй грехи мира, распныйся ради нашего спасения! Молим Тя, яко Спасителя и Искупителя нашего, спаси и помилуй и вечныя муки избави душу приснопоминаемаго(-ыя) нами внезапу усопшаго(-шия) раба Твоего (рабы Твоея) (имя), не остави его (ю) погибнути во веки, но сподоби достигнути тихаго пристанища Твоего и упокой тамо, идеже вси святии Твои упокоеваются. Вкупе же молим Тя, Господи Иисусе Христе Боже наш, приими милостию Твоею и всех внезапу преставльшихся к Тебе рабов Твоих (имена), ихже вода покры, трус объят, убийцы убиша, огнь попали, град, снег, мраз, голоть и дух бурен умертвиша, гром и молния попали, губительная язва порази, или иною коею виною умреша, по Твоему изволению и попущению, молим Тя, приими их под Твое благоутробие и воскреси их в жизнь вечную, святую и блаженную. Аминь.

Об ослаблении вечных мук умерших некрещеными

Мученику Уару

Тропарь, глас 4-й: Воинством святых страстотерпец страждущие законне, зря онех, показал еси мужески крепость свою. И устремився на страсть волею, и умрети вожделе за Христа, Иже приял еси почесть победы твоего страдания, Уаре, моли спастися душам нашим.

Кондак, глас 4:
Христу последуя, мучениче Уаре, Того испив чашу, и венцем мучения увязеся, и со Ангелы ликовствуеши, моли непрестанно за души наша

Молитва:
О, святый мучениче Уаре досточудный, ревностию по Владыце Христу разжигаемь, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне предстоиши Ему со ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом Безначальнаго Сияния наслаждаешися, воспомяни и наших сродников томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными, потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца во веки веков. Аминь

Об ослаблении вечных мук умерших без покаяния

Преподобному Паисию Великому

Тропарь, глас 2-й
Божественною любовию от юности распалаемь, преподобне, вся красная, яже в мире, возненавиде, Христа единаго возлюбил еси, сего ради в пустыню вселися,идеже сподобися Божественнаго посещения, Егоже неудобь зрети и ангельскима очима,паде, поклонися.Великий же Дародатель, яко Человеко­любец рече к тебе: не ужасайся, возлюб­ленный Мой,дела твоя угодна Мне. Се даю тебе дар: о коем-либо грешнице помолишися, отпустятся ему греси. Ты же в чистоте сердца твоего возгореся, прием воду и прикоснуся Неприкосно­венному, умы нозе Его и, воду пив, да­ром чудес обогатися, болящия исцеляти, бесы от человек отгоняти и грешни­ки от муки молитвою своею избавляти. О преподобне отче Паисие,молю тя, да умолиши и о мне,якоже тебе Бог обетова,ибо от сих грешник первый аз есмь, да даст ми Господь время покаяния и простит мое согрешение, яко Благий и Человеколюбец, да со всеми и аз воспою Ему: аллилуия.

Кондак, глас 2-й:
Житейских молв оставль, безмолвное житие возлюбил еси, Крестителю подобяся всеми образы, с нимже тя почитаем, отче отцев Паисие.

Молитва:
Страстей победителя, душам помощника, о всех молебника, всем спасения ходатая и наставника, из глубины сердца воздыхая, усердно и пламенно молим тя, Паисие Преподобне! Внемли и помози нам, не отринь и не презри нас, но абие услыши в смирении сердца притекающих к тебе. Ты, преподобне, к спасению ближних прилежно стремился и многих грешников к свету спасения привел еси. Подвиги чрезмерные успокоением считал по себе, пречудне, и, любовью ко Господу всегда горя, явления Христа Спаса сподобился еси, и Ему, за людей Умершему, любовию подражая, и об отрекшихся от Христа молился еси. Услыши нас, Паисие прехвальне, ибо недостойны есмы молитися о даровании нам великой милости Господней, понеже грешны есмы, и уста оскверненныя и сердца отягощенныя имеем, и под бременем прегрешений страждем, и не достигает молитва наша до Господа. Сего ради помолися за нас мольбою твоею крепкою и богоприятною, святый Паисие, да избавлены будут скончавшиеся без покаяния сродники, ближние и знаемые наши от муки вечныя, и молитву твою во благоволении приимет Спас наш и милосердие Свое вместо добрых дел их даст им, свободит их, веруем, от страданий и вселит в селениях праведных, и нас в покаянии скончатися удостоит, да прославим вкупе Всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

КАНОН о самовольне живот свой скончавших

(для келейного чтения)

В 1925 году на Сергиевском Подворье в Париже — Рю де Крим, 93 — покончил с собой выстрелом один солдат. Он, несомненно, был нездоров умом…

У нас его отпевали…

Но, смущенный смертью его на нашей земле, я обратился через одно лицо к преподобному о. Нектарию Оптинскому с вопросом: что нам делать? Он ответил, чтобы я нашел еще двух человек, которые бы согласились в течение 40 дней читать за него заупокойный канон, а затем предать его в волю Божию.

Разумеется, канон читать нужно было дома, а не за богослужением в храме. Так мы трое тогда и сделали…

После ко мне обращались и другие по этому вопросу; а недавно просили даже отпевать самоубийцу женщину. Я отказывался,— согласно канонам — правило Тимофея Александрийского — и по внутреннему противлению души моей; но помня наставление о.Нектария, а также и указание митрополита Новгородского и Петроградского Григория, что можно молиться о самоубийцах в домашней молитве, но и тогда — с предварительною молитвою о помиловании нас молящихся, да не прогневаем Господа,— я обратился в каноник — «можно и во всякую субботу в Oктоихе найти заупокойные каноны»; но написанный там канон совершенно непригоден был для молитвы о самоубийцах, ибо там говорилось о скончавшихся «благочестно», «в вере», «в упокоении» и прочее,— все это не подходило к вольным, «не в сумасшествии», самоубийцам. Поэтому нужно было целиком почти переделать все тропари.

Может, кому-либо пригодится…

А меня да помилует Господь за дерзновение такое…

Многогрешный митрополит Вениамин (Федченков)

КАНОН, ГЛАС 2-й/>

(читается келейно и с благословения духовника)

ПЕСНЬ 1/>

Ирмо́с: Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила; воплощшееся же Слово всезлобный грех потребило есть: препрославленный Господь, славно бо прославися.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Всемилостивый Господи, помилуй мя по милости Твоей, пети Тебе начинающа и молитися о убившемся дерзко, да не в суд ми сие будет, ни в осуждение, Судие Праведнейший.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Да не будет молитва моя во грех, яко кроткий Давид глаголет: ниже во отягощение души самовольней смерти предавшемуся; но мученик мольбами оставление прегрешений наших даруй нам.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Богатую милость присно всем источая, Всеблагий Христе Боже, и ныне рабу Твоему (имя), нами Тебе молящемуся, помилование даруй и с преставльшимися во благочестии причти, аще и нечестиво скончался в неразумии.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Утвердивши колеблемый ум мой, Мати Божия, укрепи мя Божественными повеленьми Рождшагося из Твоего освященного чрева и упразднившего, Владычице, адово мрачное царство, со дерзновением неосужденно молитися об усопшем (имя).

ПЕСНЬ 3/>

Ирмо́с: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя: возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Твоея красоты сиянием озаритися усопшему благоволи, в вере с почившими, богатый в милости; Ты бо еси Бог наш Единый безгрешный и многомилостивый.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На месте прохлаждения в вечнем покоище сподоби прияти и раба Твоего, малодушие жизнь свою пресекшаго: Ты бо еси Един Сильный и немощи наша на Ся восприявый, Господи Боже наш.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

В чертозе небеснем водворитися, Владыко, приими раба Твоего (имя рек), да не услышит он праведнаго Твоего гласа: «не вем тя», аще и воистину повинен есть сему.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Умерщвленных нас воздвигла еси, Богородице, жизни нетленней Жизнодавца рождши; и раба Твоего (имя) возведи из ада преисподнейшаго, Сына Твоего о милости умоляющи.

ПЕСНЬ 4/>

Ирмо́с: Пою Тя, слухом бо. Господа услышах и ужасохся: до мене бо идеши, мене ища заблуждшаго. Тем многое Твое снизхождение, еже на мя, прославляю, Многомилостиве.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Во уповании на Тя, Боже, изнемогшего, и насилием вражиим одоленнаго, раба Твоего пощади, Спасе презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Милосердия имый неизследимую бездну, Господи, бездну греховную раба Твоего покрый, Человеколюбче,— омыв Кровию Своею грех неведения и маловерия его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Живыми господствуя и мертвыми владычествуя, помилуй и раба Твоего (имя), власть бо имаши всякую на небеси и на земли, Христе Боже, Отцу соседый и Духом вся очищаяй.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исцелила еси, Богородительнице, Евино поползновение окаянное; Зиждителя бо родила еси, исправити могущаго тварь погибающую: Того моли и сего раба (имя) неключимаго, заповедь Божию преступившего, спасти по единой милости.

ПЕСНЬ 5/>

Ирмо́с: Света подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас: разве бо Тебе иного Бога не знаем.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Умертвишася и во дно адово поползнувшагося возведи, Боже, преступление того заглаждая; на Кресте бо грехи наша пришел еси омыти честною Кровию Своею, Христе, Искупителю всяческих.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Спасти нас пришедый, Христе Боже, приими ныне и наша недостойная моления о рабе Твоем (имя), да муки вечныя избавиши, помилован будет с нами, Спасителю Преблагий.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молим Тя, Слове Божий, аще и дерзновенно сие, прогнева бо Тя раб Твой (имя), обаче благодатию Твоею умоляем, не возгнушайся молитв наших и помилуй нас, вкупе вси бо повинны есмы пред Тобою, Всесвятый Владыко.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Под кровом Твоим, Мати Божия, спасаются вси надеющийся на Тя: Твоим заступлением защити и нас, и сподоби со дерзновением неосужденно молити Сына Твоего о живот свой скончавших безнадежно (имя).

ПЕСНЬ 6/>

Ирмо́с: В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Из земли создавши человека, Боже, и в землю ныне возвратишася, пощади, Господи, в неразумии сокрушившаго скудельный сосуд свой: можеши бо, Владыко Творче, и паки возставити его от истления.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Неизреченный и непостижимый, Господи, щедротами несказаннаго Человеколюбия Твоего помилуй живот свой скончавшаго, презирая согрешения его, яже в ведении и неведении содеянная.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Озаритися милостию Твоею сподоби, Владыко, вольне оставльшаго (имя) житие свое и к свету Твоему возведи, из тьмы несветимыя изымая, милосердия ради.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избавительнице, усердно призывающим Тя, Пречистая Владычице, Сына Твоего умоли скончавшагося (имя) ущедрити: живота и смерти Владыку родила еси.

ПЕСНЬ 7/>

Ирмо́с: Богопротивное веление беззаконнующаго мучителя высок пламень вознесло есть; Христос же простре благочестивым отроком росу духовную: Сый благословен и препрославлен.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Во ад с душею, яко Бог, сошедый, и в рай разбойника с Собою введый, помяни и ныне раба Твоего (имя), преступлением многим Тя прогневавша, ныне же Тебе нами молящася бедне.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Един безгрешный, в мертвых волею вменился еси, да умерщвленных силою человекоубийцы воскресивши с Собою, от державы того исхити и раба Твоего, Всесильне.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Радость присносущную даровати нам Воскресением Своим изволивый, от мрачнаго горькаго царства изми раба Твоего (имя), да от муки вечныя свободившися, узрит себе одесную Тебе, Судие Многомилостивый.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сияние славы Отчей, плотию от Тебе явившегося умоли, Пресвятая, из адовы мглы свободити непотребнаго раба Твоего (имя), той бо яко Матерь, Тебе нами просит.

ПЕСНЬ 8/>

Ирмо́с: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, Божиим велением халдеи опаляющая, верныя же орошающая, поющия: Благословите, вся дела Господня, Господа.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Смертное царство Своею смертию разоривый, Божественною же силою вход в вечный живот отверзый, не затвори благоутробия Твоего и рабу Твоему, аще и прегрешившему, обаче из ада ныне горце взывающа.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Красоты Твоея насладитися сподоби, студ греха безобразнаго очищая умершаго смертию поносной: Един бо еси, Владыко, греха свободен, крестною смертию за нас умертвился еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Исправити хотя падших в персть смертную, Сам смерти причастен явился еси, Безсмертный, от смертных удолий силою Твоею возведи раба Твоего (имя), лютою смертию поползнувшагося.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Велия воистину есть Рождества Твоего тайна, Богомати: Бога воплотившагося родила еси; Его же моли, яко Сына Твоего, спасти бедне скончавшагося (имя): имаши бо дерзновение к Рождшемуся от Тебя Благоутробному Спасу мира.

ПЕСНЬ 9/>

Ирмо́с: Яже прежде солнца Светильника Бога возсиявшаго, плотски к нам пришедшаго, из боку девичу неизреченно воплотившая, Благословенная, Всечистая, Тя, Богородице, величаем.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имеяй власть живых и мертвых, пощади, Спасе, раба Твоего (имя), смертию горькою скончавшагося: Тебе бо от Отца Твоего дадеся живити и миловати, ихже хощеши, Сыне Божий.

Припев: Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Преславное множество святых Твоих, Христе, непрестанно молит Тя за грешныя рабы Твоя, да помилуеши ихже волиши милосердием Твоим и геенны вечныя избавиши.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благости воистину пучина неизследимая, благодатию Твоею помилуй прогневавшаго Тя раба Твоего (имя), и нас молящихся.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Достойно Тя, Богородице, ублажающе, к Тебе, яко Матери нашей, притекаем надежно; сами себе и брата нашего (имя), малодушие скончавшагося, Тебе Заступнице и с Тобою Христу Богу предаем смиренно.

Примечания/>

Печатается по изданию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1993.

Молитва за благодетелей, особенно руководивших к добродетели

Господи Иисусе Христе Боже наш! Ты заповедал еси нам воздавати всем должное, егда рекл еси: “Якоже хощете да творят вам человецы, и вы творите им такожде”. Что убо сотворю, Господи, что воздам ныне, во мнозе благотворившему(-шей) мне, но уже отшедшему (-шей) от земли живых рабу Твоему (рабе Твоей)! У Тебе, Господи, у Тебе, богатый в милостех Боже наш, всякое воздаяние есть. Сего ради молю Тя, Подателю благих, приими от мене сие малое моление мое, вкупе же и благодарение за все благодеяния Твои, дарованныя мне в приснопоминаемом(-мой) усопшем(-шей) рабе Твоем (Твоей). Молю Тя, Боже, Спасителю мой призри с высоты Святаго жилища Твоего на молитву мою и помяни милостию Твоею отшедшаго(-ую) к Тебе раба Твоего (рабу Твою) (имя), толико благодеявшаго(-ую) ми; яви ему (ей) силу благости Твоей и неизреченное Твое милосердие в прощении и оставлении грехов и покрый его (ю) оправданием Твоим; подаждь ему, Господи, Царство Небесное и вечный покой, яко помогавшему(-шей) ми и ближним моим в нуждех и лишениях, в скорбех и болезнех и подававшему (-шей) ми благая от избытков даров Твоих. Молюся убо Тебе, Благость вечная, воздай ему (ей) за благотворения его (ея) сторицею – за земныя блага небесными, за временныя вечными, и подаждь ему (ей) вечный покой; и яко научавшему(-шей) мя делам милосердия, кротости, смиренномудрию, терпению, воздержанию, вселявшему (-шей) в мя дух мира и любви христианской, подававшему (-шей) ми благие советы и благие образы христианскаго жития, даруй, Премилосердый Господи, достойно узрети невечерний свет Твоего Царствия и насыти его (ю) от небесныя трапезы Твоея, яко во имя Твое препитавшаго(-ую) жаждущую и алчущую мою душу. Помяни, Господи, и всех отшедших к Тебе, в вере и добродетельном житии подвизавшихся во славу Пресвятаго Имени Твоего, добро творивших сирым, нищим и убогим; упокой в лоне Авраама, Исаака, Иакова, посещавших недугующих, страждущих и в темнице заключенных; приими в чертог Твой принимавших в дому своем странна и пришельца. Помяни, Господи, во Царствии Твоем усопших рабов Твоих, выну предстоявших и молившихся Тебе теплою молитвою о нашем душевном спасении и благоденствии, о сохранении и благостоянии святых Твоих церквей, о мире и спасении всего мира; упокой со святыми Твоими рабов Твоих, молившихся о обращении к Тебе заблудших и отпадших от веры и о спасении погибающих во грехах. Молю Тя, Христе Боже наш, молю Тя, яко Судию, имущаго судити мирови, воздай им по человеколюбию Твоему, и сподоби их услышати вожделенный оный глас: “Приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира”, и да внидут в онь, хваля и прославляя Твое великолепое имя в безконечные веки. Аминь.

Молитва за скончавшихся вне своего Отечества, за безродных и убогих

Господи Иисусе Христе Боже наш, сирых Защитниче, странных Наставниче, плавающих Кормчий, обуреваемых пристанище, с путешествующими путешествующий, утешение плачущих, нищих кормителю! Молим Тя, Многомилостиве Господи, помяни во Царствии Твоем души усопших раб Твоих (имена), в вере преставльшихся к Тебе, но отшедших в земли чуждей, без матерняго Святыя Твоея Церкви напутствия и благословения. Приими, Владыко, под Твое благоутробие рабов преставльшихся тамо в скорби и печали о своих присных и ближних, имже никтоже бе утешаяй в страшный час смерти, идеже никтоже бе возносяй Тебе теплое моление о благотишном прохождении их от сея привременныя жизни в мир горний. Темже убо молим Тя, Преблагий, молим Тя, вездесущий и присносущный Господи, воззри на сих рабов Твоих благосердием Твоим, прости им всякое согрешение вольное и невольное, словом и делом содеянное и вся, яже в ведении и неведении. Умоляем Тя молитвами и предстательством Матере Твоея, Пресвятая Владычицы нашея Богородицы, и всех святых, не погуби отшедших к Тебе со беззаконием их, но сотвори им велию милость Твою, яви им Твое человеколюбие и щедроты Твоя, приведи их к тихому Твоему пристанищу и водвори их в Дому Твоем.

Еще молимся о упокоении душ усопших раб Твоих (души усопшаго (-шия) раба Твоего (рабы Твоея) (имена), отшедших к Тебе безродными и никогоже от присных своих о себе молитвенников имущими, разве Святыя Твоея Церкви; сего убо ради молим Тя, Господи, приими и о сих наше моление: прости им вся согрешения и помилуй их по велицей Твоей милости; всели их во Святом жилище Твоем, да обрящут в Тебе покой, яко в Спасителе и Искупителе рода человескаго.

Господи! Господи! Аще усопший раби Твои, иже быша в нищете и убожестве, за чашу студеныя воды, за укрух хлеба, за едину лепту, поданныя им во имя Твое, приносили быша Тебе моления о нас, прошения и благодарения; аще сирые благословляли быша благотворящую им руку, моляся о ниспослании нам благ Твоих, того убо ради молим Тя ныне, Христе Боже наш, и мы о них: помяни убо во Царствии Твоем сих, яко меньших, по реченному Тобою, братий Твоих; прости им всякое прегрешение вольное и невольное, покрый их Твоим благоутробием и всели их во Святый чертог Твой; и яко получавших зде на земли пропитание чрез призывание святаго Твоего имени, препитай тамо на небеси от тука дома Твоего и да утешатся, и да насладятся нескончаемою радостию вси истинно плакавшие к Тебе; водвори их со святыми Твоими, да вси купно у Тебе, Судие живых и мертвых, составят сонмы избранных Твоих, и тако да славят, хвалят и превозносят безпредельное Твое милосердие в безпредельные веки. Аминь.

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за обидевших и ненавидевших нас

Владыко Человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Ты, по неизреченной любви Своей к нам, грешным и недостойным рабам Твоим, сияеши солнце Свое на злыя и благая, дождиши на праведныя и неправедныя; Ты, Преблагий, заповедуеши нам любити врагов наших, добро творити ненавидевшим и обидевшим нас, благославляти клянущих нас и молитися за творящих нам напасть и изгонящих нас. Ты, Спасителю наш, вися на крестном древе, и Сам прощал еси врагов Своих, хульно ругавшихся Тебе, и молился за мучителей Твоих; Ты дал еси образ нам, да последуем стопам Твоим. Ты, о дражайший Искупителю наш, научивый нас прощати врагов, повелел еси вкупе и молитися за них; молюся убо Тебе, Иисусе Прещедрый, Сыне и Агнче Божий, вземляй грехи мира, прости отшедшаго (-ую) к Тебе раба твоего (рабу Твою) (имя) и приими его (ю) не яко врага моего, соделавшаго ми злая, но яко согрешившаго (-ую) пред Тобою, Молю Тя, безпредельный в милостех, Господи Боже наш, приими с миром, пресельшагося (-уюся) к Тебе от мира сего без примирения со мною; спаси и помилуй его (ю), Боже, Твоею великою и богатою милостию. Господи, Господи! Да не яростию Твоею, ниже гневом Твоим накажеши раба Твоего (рабу Твою), творившаго ми напасть, оскорбление, поношение и злохуление; молю Тя, не помяни сих прегрешений его (ея), но отпусти и прости ему (ей) вся сия по человеколюбию Твоему, и помилуй по велицей Твоей милости. Молю Тя, о Преблагий и Прещедрый Иисусе, яко уз адовых Решителя, смерти Победителя, грешных Спасителя, разреши рабу Твоему (рабе Твоей) сии согрешения, имиже, яко пленицами ада, связася усопший (-шая). Ты бо, Господи, рекл еси: “аще не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших”; о, да не будет сего! Со умилением и сокрушением сердца умоляю Тя, Спасителю Премилостивый, разреши ему (ей) сии узы злых наваждений и козней диавольских, не погуби усопшаго (-ую) гневом Твоим, но отверзи ему (ей), Жизнодавче, двери милосердия Твоего, да внидет во святый Твой град, хваля всесвятое и великолепое Имя Твое и воспевая неизреченную любовь Духа Твоего Святаго к погибающим грешникам. И якоже Ты, Благость вечная, помянул еси на кресте благоразумнаго разбойника, с Тобою распята, путесотворив ему вход в рай, сице, молю Тя, Всещедрый, помяни во Царствии Твоем и отшедшаго (-ую) к Тебе раба Твоего (рабу Твою) (имя) не затвори, но отверзи и ему (ей) двери милосердия Твоего, Твое бо есть, еже миловати и спасти ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за умирающего

Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, заступи, спаси, помилуй и сохрани Боже, Твоею благодатию душу раба Твоего (имя), и грехи юности и неведения его не помяни, и даруй ему кончину христианску, непостыдну и мирну, и да не узрит душа его мрачного взора лукавых демонов, да приимут его Ангели Твои светлии и пресветлии, и на Страшном Суде Твоем милостив ему буди, ибо Твое есть единого Господа, еже миловати и спасати нас.

Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных

Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех Господи Боже наш! Ты, по неисповедимым судьбам Твоим, овому посылаеши Ангела смерти под кровом его, овому на селе, овому на мори, овомуже на поле брани от оружий бранных, изрыгающих страшныя и смертоносныя силы, разрушающия телеса, расторгающия члены и сокрушающия кости ратующих; веруем, яко по Твоему, Господи, премудрому смотрению, такову приемлют смерть защитники веры и Отечества.
Молим Тя, Преблагий Господи, помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обагренных своею кровию, яко пострадавших за Святую Церковь Твою и за Отечество, еже благословил еси, яко достояние Твое. Молим Тя, приими убо отшедших к Тебе воинов в сонмы воев Небесных Сил, приими их милостию Твоею, яко павших во брани за независимость земли Русския от ига неверных, яко защищавших от врагов веру православную, защищавших Отечество в тяжкие годины от иноплеменных полчищ; помяни, Господи, и всех, добрым подвигом подвизавшихся за древнехранимое Апостольское Православие, за освященную и в язык свят избранную Тобою землю Русскую, в нюже враги Креста и Православия приношаху и огнь, и меч. Приими с миром души раб Твоих (имена), воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и подаждь им вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим собою Отечество, и помилуй павших на брани православных воинов Твоим милосердием, прости им вся согрешения, в житии сем содеянная словом, делом, ведением и неведением. Призри благосердием Твоим, о Премилосердый Господи, на раны их, мучения, стенания и страдания, и вмени им вся сия в подвиг добрый и Тебе благоугодный; приими их милостию Твоею, зане лютыя скорби и тяготу зде прияша, в нуждех, тесноте, в трудех и бдениих быша, глад и жажду, изнурение и изнеможение претерпеша, вменяеми быша яко овцы заколения. Молим Тя, Господи, да будут раны их врачеством и елеем, возлиянным на греховныя язвы их. Призри с небесе, Боже, и виждь слезы сирых, лишившихся отцев своих, и приими умиленныя о них мольбы сынов и дщерей их; услыши молитвенныя воздыхания отцев и матерей, лишившихся чад своих; услыши, благоутробне Господи, неутешных вдовиц, лишившихся супругов своих; братий и сестер, плачущих о своих присных, – и помяни мужей, убиенных в крепости сил и во цвете лет, старцев, в силе духа и мужества; воззри на сердечныя скорби наша, виждь сетование наше и умилосердися, Преблагий, к молящимся Тебе, Господи! Ты отъял еси от нас присных наших, но не лиши нас Твоея милости: услыши молитву нашу и приими милостивно отшедших к Тебе приснопоминаемых нами рабов Твоих (имена); воззови их в чертог Твой, яко доблих воинов, положивших живот свой за веру и Отечество на полях сражений; приими их в сонмы избранных Твоих, яко послуживших Тебе верою и правдою, и упокой их во Царствии Твоем, яко мучеников, отшедших к Тебе израненными, изъязвленными и в страшных мучениях предававшими дух свой; всели во святый Твой град всех приснопоминаемых нами рабов Твоих (имена), яко воинов доблих, мужественно подвизавшихся в страшных приснопамятных нам бранех; облецы их тамо в виссон светел и чист, яко зде убеливших ризы своя в крови своей, и венцев мученических сподоби; сотвори их купно участниками в торжестве и славе победителей, ратоборствовавших под знаменем Креста Твоего с миром, плотию и диаволом; водвори их в сонме славных страстотерпцев, добропобедных мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва за наставников и воспитателей

Боже разума, Боже чудес, живый, приснотекущий Источниче премудрости! Молю Тя, помяни во Царствии Твоем души усопших раб Твоих, наставников моих (имена), яко просвещавших мой ум и вселявших в сердце мое дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и правды, истины и добродетели. Молю Тя, Владыко, милостив буди о гресех их; ослаби, прости и отпусти им вся согрешения, елика сотворили в житии сем, словом, делом, помышлением, ведением и неведением. Воздаждь им, света Подателю, милостию Твоею, щедротами Твоими за вся попечения их о нашем духовном преуспеянии; яви им милость благоутробия Твоего за благая их поучения, за благопотребные их советы и вразумления, яже посеяваху и насаждаху во умах и сердцах наших, яко благия семена; воздаждь им за вся благая небесными и вечными Твоими благами, да узрят в Тебе, Боже, лицем к лицу вечную Истину и да озаряются и наслаждаются трисиятельным Светом Ея в безконечные веки во Царствии Твоем. Аминь.

Молитва четвертая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Господи, Господи! коль неизбежен, коль страшен нелицеприятный и неизменимо-вечный Суд Твой! В великом и притрепетном смущении дух наш мятется, сердце содрогается и истаевает, яко воск, от единаго возвещения Твоего непреложнаго глагола о последнем Суде; немотствует язык от единаго ожидания гласа последней трубы Архангела, имущей возбудити от мертвых и воззвати от живых на Страшный Суд Твой от востока и запада, от севера и юга. О, воистину страшен день той, в оньже приидеши, Боже, на землю во славе со Ангелами и всеми святыми! Горнии и дольнии все предстанут тогда со страхом и трепетом и полчища преисподних вострепещут пред Тобою, Судие мира сего; небо и землю призовеши на Суд, судити вселенней в правде и истине! Страшен день той, в оньже престоли поставятся, книги разгнутся, и явная и тайная наша деяния, словеса и помышления обличатся пред Тобою, пред Ангелами и человеками, вкупе же и осудятся: ничтоже бо, Господи, у Тебе сокровенно, еже тогда не открыется, и тайно, еже не уведано будет. Кто возможет, Судие мира сего, устояти тогда пред лицем Твоим и целым миром горним и дольним! Аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный како постоит? И кто убо заступит за ны, аще не Твое милосердие, Господи? Камо убежим от праведнаго Суда Твоего? О, пощади, пощади тогда нас и отшедщаго (-ую) к Тебе приснопоминаемаго (-ую) нами раба Твоего (рабу Твою) (имя) и не осуди его (ю) тогда на вечное мучение по грехом его (ея). Благоволи убо, Премилосердый Господи, прияти в небесный и мысленный Твой жертвенник наши жертвы за него (ню) – молитвы наши и милостыни, яко кадило благовонное, вкупе с молитвами и безкровным священнодействием пастырей Святая Твоея Церкви, да не постыдится пред Тобою, пред Ангелами и целым миром усопший (-шая) раб Твой (раба Твоя). Услыши ны, Боже наш, и не отрини до конца; виждь коленопреклоненных, повергшихся долу пред Тобою, Господи; услыши просящих Твоея милости и Царства Небеснаго усопшему (-шей) рабу Твоему (рабе Твоей). Молим Тя, о Премилосердый и Прещедрый Иисусе, егда приидеши со Ангелы Святыми Твоими судити мирови, пощади, пощади тогда. Спасе, создание Твое: образ бо есть неизреченныя Твоея славы. С сокрушенным сердцем молим, просим Тя, Спасителю и Искупителю наш, не осуди раба Твоего (рабу Твою) (имя) праведным судом Твоим на вечное мучение, аще достоин (-на) есть всякаго осуждения и муки; не отлучи его (ю) от стада избранных Твоих, но, по неизреченному милосердию Твоему, долготерпению и любви к нам грешным и недостойным рабам Твоим, ради Твоих дражайших заслуг сподоби его (ю), Владыко, Царствия Твоего, еже уготовал еси любящим Тя от сложения мира, и да внидет в место упокоения, хваля всесвятое и великолепое Имя Твое, славя неизреченное милосердие Твое, величая человеколюбие и щедроты Твоя, яко Ты еси Бог милости и щедрот, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о упокоении скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни

Господи, Господи! Праведен еси Ты, и суд Твой праведен: Ты, в предвечной Своей Премудрости, положил еси предел жизни нашея, егоже никтоже прейдет. Премудры Твои законы, неизследимы путие Твои! Ты повелеваеши ангелу смерти изъяти от тела душу у младенца и старца, у мужа и юноши, у здраваго и больнаго по несказанным и недоведомым нам судьбам Твоим; но веруем, яко на сие есть Твоя святая воля, зане, по суду правды Твоея, Ты, Преблагий Господи, яко премудрый и всемогущий и всеведущий Врач душ и телес наших, болезни и недуги, беды и злоключения посылаеши человеку, яко врачевство духовное. Ты поражаеши его и исцеляеши, умерщвляеши в нем мертвенное и оживотворяеши безсмертное, и, яко чадолюбивый Отец, наказуеши, егоже приемлеши: молим Тя, Человеколюбче Господи, приими преставльшагося к Тебе раба Твоего (рабу Твою) (имя), егоже (юже) взыскал еси человеколюбием Своим, наказавый тяжкою болезнию телесною, во еже спасти душу от болезни смертныя; и аще вся сия приял(-ла) есть от Тебе со смиренномудрием, терпением и любовию к Тебе, яко вседетельному Врачу душ и телес наших, яви убо ему (ей) днесь богатую милость Твою, яко претерпевшему(-ей) вся сия грех своих ради. Вмени ему (ей), Господи, сию привременную тяжкую болезнь в некое наказание за прегрешения, содеянныя в сей юдоли плача, и исцели душу его (ея) от недугов греховных. Помилуй, Господи, помилуй взысканнаго(-ую) Тобою, и, наказаннаго(-ую) временно, молю Тя, не накажи лишением вечных Твоих небесных благ, но сподоби его (ю) наслаждатися ими во Царствии Твоем. Аще же усопший(-шая) раб Твой (раба Твоя), не разсуждая в себе, чесо ради бысть сие прикосновение целительныя и промыслительныя Десницы Твоея, стропотно что рече в себе, или, по неразумию своему, возропта в сердце своем, яко бремя сие возмни себе неудобоносимым, или, по немощи естества своего, стужаше долгою болезнию и огорчися злоключением, молим Тя, Долготерпеливе и Многомилостиве Господи, прости ему (ей) сия согрешения по безпредельной Твоей милости и безприкладному Твоему милосердию к нам грешным и недостойным рабам Твоим, прости ради любви Твоей к роду человеческому; аще ли же беззакония его (ея) превзыдоша главу его (ея), болезнь же и недуги не подвигоша его (ю) к полному и искреннему покаянию, умоляем Тя, Начальниче жизни нашея, умоляем Твоими искупительными заслугами, помилуй и спаси, Спасе, раба Твоего (рабу Твою) от вечныя смерти. Господи Боже, Спасителю наш! Ты, по вере в Тя, даровал еси прощение и отпущение грехов, даровав помилование и исцеление тридесятиосмилетнему разслабленному, егда рекл еси: “Отпущаются тебе греси твои”; с сею же верою и упованием на Твою благость, прибегаем к Твоему, о Иисусе Прещедрый, неизреченному милосердию и во умилении сердца нашего молим Тя, Господи: рцы убо и днесь тако слово помилования, слово отпущения грехов усопшему(-шей), приснопоминаемому(-мой) нами рабу Твоему (рабе Твоей) (имя), да исцелеет духовне, и да вселится в месте светле, в месте покойне, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, и да пременятся тамо болезни и недуги его (ея), слезы страданий и скорбей в источник радости о Дусе Святе. Аминь.

Молитва за пастырей Православной Церкви

Господи Иисусе Христе Боже наш, давый нам овы апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители к совершению Святых, в дело служения, в созидение Тела Твоего! Молим Тя, Владыко Многомилостивый, услыши молитвенный глас наш и помяни во Царствии Твоем преставльшихся из дольняго мира сего в мир горний рабов Твоих: православных Патриархов, митрополитов (имена), архиепископов и епископов (имена), архимандритов, игуменов, иеромонахов, иереев (имена), иеродиаконов и диаконов (имена); водвори их, Господи, в небесные кровы вечнаго покоя. Яко послуживших ко славе Пресвятаго имене Твоего и во славу Святая Соборныя и Апостольския Церкви Твоея, к назиданию и спасению чад Ея; помяни и всех в монашеском чине и причте церковном Тебе послуживших. Молим Тя, Господи Иисусе Христе Боже наш, молим яко Пастыреначальника, приими милостию Твоею души усопших раб Твоих, яко избранных слуг и строителей Тайн Твоих, предстоявших страшному престолу Твоему, совершавших безкровное священнодействие и подававших нам Святые и Животворящие Дары Твои – Честное Твое Тело и Честную Кровь Твою, во оставление грехов и в жизнь вечную; того ради молим Тя, Боже наш, соделай и их причастниками благодатных даров Духа Твоего Святаго во Царствии Твоем. Господи! Ты дал еси им власть во имя Твое прощати и отпущати нам грехи, вязати и решити, прилежно молим Тя: прости, отпусти и им согрешения их и не помяни грехопадений их; спаси и помилуй их по велицей Твоей милости; призри на них благосердием Твоим и приими их, Христе, под Твое благоутробие, яко учивших ны блюсти вся, елика заповедал еси нам; со святыми упокой в дому Твоем, яко домостроителей, смиренно подвизавшихся в насаждении и укреплении Православныя Веры и благочестия в сердцах наших; сподоби их неосужденно предстати пред Тобою на судищи Твоем, яко пред Пастыреначальником, и всели их в небесный Твой вертоград, яко насаждения масличная. Приведи их, Светодавче Господи, к невечернему свету Царствия Твоего, яко просвещавших ны светом Евангельским, всели их во Святый Твой град, яко вселявших в нас дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, дух страха Твоего, – и даждь им наслаждатися от тука дома Твоего, яко питавших и наслаждавших души наша от божественныя Трапезы Твоея. Молим Тя, Царю, молитвами апостолов и пророков, святителей и учителей и всех святых, прослави их, яко служителей словесе во Святой Церкви Твоей, воинствующей на земли, прослави в Церкви, торжествующей на Небеси, и сопричти их к лику святых Твоих апостолов, святителей и учителей Церкви, послуживших и благоугодивших Тебе словом и делом. Аминь.

Молитва о скончавшихся в состоянии душевного заболевания

Дивна дела Твоя, Господи, и величию Твоего разума несть конца! Коль многообразными и неизследимыми стезями преводиши Ты люди Своя в веце сем от дольняго мира к горнему! Разоряеши бо премудрость премудрых, отвергаеши разум разумных, высокия и гордыя расточаеши и смиряеши, сильныя и доброродныя низлагаеши и посрамляеши; буия же и смиренныя, уничиженныя, немощныя и худородныя избираеши, возвышаеши, укрепляеши и прославляеши, открывая премудрые и благие советы всепромыслительного смотрения Твоего младенцам и утаевая их от тех, иже о себе мнятся быти совершени умы своими. Кто доволен есть уразумети вся судьбы Твоя, Боже, имиже, по богатству благости Своея и долготерпения, вразумляеши, научаеши и спасаеши нас грешных и недостойных рабов Твоих? Овому прилагаеши смышление и даруеши здравое разсуждение, оваго же обуяеши, у оваго исторгаеши сердце каменно и влагаеши плотяно; овому ниспосылаеши крепость и бодрость телесну, вкупе же и мужество душевно; овому же болети душею и телом попускаеши; оваго радуеши, овому же печаловатися хощеши; оваго живиши, оваго же мертвиши. О, великий и неисповедимый в тайнах Своего смотрения о нас, Господи Боже наш! Вем и от всего сердца исповедую пред Тобою, яко и со усопшим (-шею) приснопоминаемым (-мою) мною рабом Твоим (рабою Твоею) (имя), не без премудраго и благаго изволения и смотрения Твоего бысть сокрушительный недуг душевный, егоже истинная вина и вся сила Тебе Единому точию ведома суть: темже благоговейно повергаяся пред Твоими, Господи, неизреченными, но выну спасительными судьбами, со умилением вопию Ти: приклони ухо Твое к молению моему и человеколюбие вонми ми, и скоро услыши молитву мою о сем рабе Твоем (Твоей). Недоумеваю бо и зело скорблю о необычайных судьбах его (ея), зане, не якоже инии человецы смысленнии, самосознательни и тверди в памяти, отьиде к Тебе от нас, но яко лишен (-на) сый ума, извращен в смысле, болезненно опечалован (-на) сердцем, не имеяй самообладательныя силы своего изволения, неистово и свирепо являющися в деяниях своих. Господи! Господи! Что сие есть неудоборазумеваемое некое в душевней жизни человечестей явление? Како созданный по образу и по подобию Твоему впадает в крайнее неразумие, безумствует, неистовствует и содевает неподобная? Что убо сие есть с дыханием жизни Твоея, Боже Вседержителю? Воистинну, по Твоим, Господи, неизследимым путям и неизреченным советам вся сия премудро и благим намерением Тобою устрояются: наводиши бо, яко привременное наказание, и попускаеши толикая нестроения и превращения в чудном составе существа нашего, да сокровенными у Тебе тако путями устроиши, возставиши и исправиши вся стропотная и развращенная, яже неразсудным, злым и лукавым обычаем учинена суть, и тако видимая злая у человек, у Тебе, Всеблагий Владыко, приснотекущий Источниче Премудрости и разума, у Тебе обращаются во благая. Того ради смиренно припадая к неистощимым щедротам Твоим, Человеколюбче Спасе наш, молю Тя, Подателю благих, приими усопшаго (-ую) раба Твоего (рабу Твою) (имя), яко тако люте болезновавшаго (-ую) и страдавшаго (-ую) в житии сем, приими милостию Твоею, да не пробавиши, Блаже, и тамо, во стране отшедших от нас братий наших, стужения и страдания его (ея), яже суть безмерно лютейша неже зде земная; но отврати от него (нея) прещение гнева Твоего и воззри на него (на ню) пресветлым оком милосердия Твоего; но не предаждь люте погибнути во веки, зане и Сам, Премилосердый Спасе, не хощеши смерти грешника, не хощеши, да кто погибнет, Сладчайший Иисусе Христе, Сыне Божий, исцеляяй неисцельно-недугующих телом, прокаженных очищаяй и бесных творяй смыслящими! Молю Тя, Господи, исцели душу усопшаго (-шия) раба Твоего (рабы Твоея) (имя), очисти его (ю) от всех вольных и невольных, ведомых и неведомых прегрешений и грехопадений его (ея), Сам, Спасе, очисти, якоже не возмогшаго разумно и в здравой памяти исповедатися Тебе в них, того ради умилосердися о нем (о ней), Господи, и возьми от него (от нея) все тяжкое бремя грехов. Вземляй грехи мира! Покрый и оправдай его (ю) Своею благодатию, и, имиже веси судьбами. Спаси раба (-бу) Твоего (-ю) от избранных Твоих, но сподоби общником (-цею) быти и небесных ликостояний, яко убогаго (-ую) раба Твоего (рабу Твою), иже (яже) зде на земли отлученна (-у) и отчужденна (-у) себе имяше от сродников своих, другов и ближних, и не лиши его Небеснаго Твоего Царствия, яко лишенна (-ну) зде на земли видети благая Твоя и оставлнна (-ну) влачити дни свои исполнении горькоплачевных деяний: того ради, молю Тя, Господи, упокой его (ю) со святыми Твоими в Дому Отца Твоего, с Нимже Тебе, Избавителю и Жизнодавцу нашему, купно со Пресвятым Твоим Духом славу возсылаем всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва по исходе души из тела

Боже Духов и всякия плоти! Ты твориши ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Пред Тобою трепещут Херувимы и Серафимы и тьмы тем и тысяща тысящ со страхом и трепетом выну предстоят Престолу Твоему. Ты за хотящих улучити спасение посылаеши на служение святых Твоих Ангелов; Ты и нам грешным коемуждо даеши святаго Ангела Твоего, яко пестуна, еже хранили ны во всех путех наших от всякаго зла и таинственно наставляти и вразумляти ны даже до последняго издыхания нашего. Господи! Ты повеле еси изъяти душу от приснопоминаемаго(-мой) нами раба Твоего (рабы Твоея) (имя), воля Твоя – воля святая; молим Тя, Жизнодавче Господи, не отними точию ныне от души его (ея) сего пестуна и хранителя ея, не остави ю едину, яко в путь шествующую; повели ему, яко хранителю, не удалятися помощию в сем страшном прохождении ея в мир горний невидимый; молим Тя, да будет убо ей заступником и защитником от злаго сопротивника в прохождении мытарств, дондеже преведет ю к Тебе, яко к Судии неба и земли. О, страшно прохождение сие для души, грядущей на суд Твой нелицеприятный, и имущей в прохождении сем истязатися духами злобы поднебесными! Темже убо молим Тя, Преблагий Господи, благоволи и еще послали святых Твоих Ангелов душе преставльшагося(-шейся) к Тебе раба Твоего (рабы Твоея) (имя), да защитят, оградят и сохранят ю от нападения и истязания страшных и злых оных духов, яко истязателей и мытарей воздушных, служителей князя тьмы; молим Тя, свободи ю сего злаго обстояния, да не срящет ю злых демонов полчище; сподоби ю безбоязненно, благотишно и невозбранно преяти от земли страшный сей путь со Ангелы Твоими, да вознесут ю поклонитися Престолу Твоему и да приведут ю к свету Твоего милосердия.

Моление о том, чтобы Бог даровал нам усердие к молитве за усопших и принял бы её

Многомилостиве и Всемилостиве Господи, Владыко и Судие живых и мертвых, дивный и неисповедимый в судьбах Своих Боже наш! Ты зриши печали, скорби и болезни, обдержащия ны зело, и воздыхания наша слышиши, и гласу нашему внемлеши. Како убо во многих скорбех наших обрящем утешение и покой душам нашим, аще не Твоим благопоспешеством, Всесильне Спасе наш? Ты бо еси Бог наш, и разве Тебе иного не знаем. Приими, Человеколюбче Господи, молитву нашу, юже приносим Тебе от всего сердца нашего и от всея души нашея. Веси, Господи, яко не довольны есмы достойную принести Тебе молитву; но Сам, Всеблагий, научи нас, како подобает молитися Ти. Согрей сердца наша теплотою Духа Твоего Святаго, да не тща будет молитва наша за души от нас преставльшихся раб Твоих, и даждь убо нам со дерзновением и неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, яко Ты еси упование наше и прибежище; припадаем пред Тобою, в Троице покланяемый и прославляемый Боже наш, и Тебе единому приносим молитву нашу в скорбех и болезнех наших, в радости и печали, яко ты еси утешение наше, радование наше, сокровище наше и жизни нашея Податель: от Тебе бо исходит всяко деяние благо и всяк дар совершен. Сего ради дерзаем взывала к Тебе нашими бренными устнами: услыши нас, Боже, услыши нас грешных, молящихся Тебе; приклони ухо Твое к молению нашему и вопль наш к Тебе да приидет. Приими, Преблагий Господи, молитву нашу за души усопших раб Твоих, яко благовонное кадило. Тебе приносимое. Отжени от нас весь помысл лукавый; созижди в нас, Боже, сердце чисто и дух сокрушен; всели в нас, Боже, корень благих – страх Твой в сердца наши; виждь слезы наши, виждь сетование наше; зри скорби наша, зри горько плачущих о преставльшемся (-шейся) к Тебе рабе Твоем (Твоей) (имя) и упокой его (ю) во Царствии Твоем, яко Ты еси Живот, Воскресение и Покой усопших раб Твоих, и Тебе славу возсылаем, яко Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 

Молитва за всех в вере скончавшихся православных христиан

Молитва первая
Владыко Многомилостиве и Всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш! Милосерд ты к нам грешным и милосердию Твоему несть конца: не хощеши бо нашей вечной погибели, зане рекл еси: “Не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему”. Слава милосердию Твоему! Слава смотрению Твоему! Слава долготерпению Твоему, Господи! От всего сердца нашего, от всея души нашея благодарим Тя, Боже наш, яко сподобил еси усопшаго(ую) раба Твоего (рабу Твою) (имя) на одре болезни исповедатися Тебе во гресех своих. Ты же, Господи, Един ведый вся, веси, коль тяжки греси его (ея), но обаче молим Тя, приими раба Твоего (рабу Твою), отшедшаго(ую) к Тебе аще и грешником(-цею), но не нераскаянным(-ою), и воздаждь ему (ей) по раскаянному сердцу его (ея). И якоже Ты приемлеши и единое слово, и единый вздох, и единую каплю слезную от исповедающегося Тебе с чистым и сокрушенным сердцем, темже убо молим Тя, Сердцеведче Святый, приими ныне от нас нашу молитву за усопшаго(-ую), вонми молений наших гласу, и услыши ны; со умиленною душею и сокрушенным сердцем молим Тя, Господи, воззри всемилостивым оком Своим на покаявшагося (-шуюся) Тебе усопшаго(-ую) раба Твоего (рабу Твою) (имя) и попали невещественным огнем Духа Твоего Святаго вся терния грехов его (ея), неисповеданных пред лицем Твоим. Аще же усопший(-шая) раб Твой (раба Твоя) при покаянии забвению что предаде по немощи естества, или тяжкой болезни, или страха ради часа смертнаго не возможе в сокрушении и умилении сердца покаятися пред Тобою, Господи, ниже возможе принести Тебе плодов достойных покаяния, со умилением просим, молим Тя, Спасителю наш, восполни его (ея) покаяние молитвами Святыя Твоея Церкви и всех святых Твоих, от века благоугодивших Тебе, наипаче же восполни сию духовную скудость Твоею благостию, Твоими дражайшими искупительными и спасительными заслугами; и якоже мытаря оправдал еси, и разбойника, на кресте молившагося Ти, помиловал еси, сице молим Тя: помилуй преставльшагося(-уюся) к Тебе с верою и упованием и прости ему (ей) всякое согрешение вольное и невольное, словом, делом, ведением и неведением содеянное, и такода неосужденно явится пред лицем Твоим в день великаго и Страшнаго Суда Твоего. Молим Тя, дражайший Искупителю наш, сподоби усопшаго(ую) раба Твоего (рабу Твою) (имя) внити в Царствие Твое, яко сподобившагося(-уюся), по Твоей благости, причаститися святых Твоих страшных и животворящих Тайн во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бо, Господи, пречистыми устами рекл еси: “Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный”. Ты, Господи, Сам сподобил еси усопшаго(-ую) раба Твоего (рабу Твою) причаститися пречистаго Твоего Тела и пречистыя Твоея Крове, яко залога вечнаго блаженства; сего ради паки молим Тя: да будут ему (ей) святыя и животворящия Тайны Твоя, яко угль, попаляющ вся согрешения его (ея), вся беззакония и неправды его (ея), да будут во очищение, во освящение, оправдание и оставление грехов, и в залог живота и блаженства вечнаго. Аминь

Молитва вторая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Боже щедрот и всякия благодати! Призри с высоты Святаго жилища Твоего на нас грешных и недостойных рабов Твоих, молящихся Тебе и просящих дати долгов разрешение усопшему (-ей) рабу Твоему (рабе Твоей). Молим Тя, Благость вечная, не вниди в суд с рабом (-ою) Твоим (-ею), яко созданием Твоей Премудрости, но обаче милости сподоби его (ю); яви ему (ей) благоутробие Твое, Всеблагий Владыко, и не отвержи его (ю) от лица Твоего, Человеколюбче Господи: спаси от вечныя смерти, яже есть смерть вторая, душу его (ея), да тако усопший (-шая) не престанет славословити Твою безконечную благость и превозносити имя Твое во веки. Тебе, Сердцеведче, ведомы дела, намерения и помышления усопшаго (-шия) раба Твоего (рабы Твоея) и вся содеянная им (ею) благая же и злая пред Тобою нага и объявлена суть. Но что убо пред Тобою, Святый, вся благая наша? Яко капля в мори, тако суть пред Тобою и пред Твоею правдою и Святостию вся благая наша, содеваемая в веце сем. Безмерны согрешения наши; велико и тяжко бремя грехов наших, но неизреченно велики и безпредельны заслуги Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Егоже по безпредельной любви Твоей дал еси нам грешным, да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот вечный. Зело грешны есмы пред Тобою и недостойны Твоея милости, но Твое человеколюбие соделывает нас достойными; велики беззакония наша, но неистощимо Твое милосердие: безмерныя заслуги Возлюбленнаго Твоего Сына, принесшаго Себя в жертву за грехи наши, побеждают всяк грех, всяко беззаконие; того ради со умилением и со дерзновением молим Тя, Источниче жизни нашея, со дерзновением упования молим, да усвоятся усопшему (-ей) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) сии драгоценныя для нас искупительныя и спасительныя заслуги Единороднаго Сына Твоего; умоляем Твое милосердие слезами сокрушения, покрый грехи усопшаго (-шия) раба Твоего (рабы Твоея) величием сих дражайших заслуг Искупителя нашего; прости все согрешения его (ея) и не погуби его (ю) со беззаконми его (ея) в геенне огненней. Пощади, пощади, Владыко, отшедшаго (-ую) к Тебе раба Твоего (рабу Твою) (имя) и вечных мучений избави, избави ради безмерных и неизглаголанных душевных скорбей и болезней Единороднаго Сына Твоего, понесенных Им пред испитием горькой чаши страданий Своих; пощади его (ю) и спаси от вечныя смерти ради поношения и биения Спасителя нашего, ради заушения и заплевания; помилуй ради дражайшия Крове Его из пречистых ребр Его пролиянныя. Молим Тя, Отче щедрот и всякаго милосердия, пречистыми и животворящими Его ранами, Его святою Кровию уврачуй смертоносныя и греховныя язвы усопшаго (-шия) раба Твоего (рабы Твоея), и тако да исцелеет духовне и да сподобится в неприступном свете Твоем, Светодавче Господи, славословит и прославляти Пресвятое имя Твое во веки. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Молитва Ангелу хранителю

Святый Ангеле хранителю, данный усопшему (-шей) рабу Божию (рабе Божией) (имя)! Не преставай охраняти душу его (ея) от злых страшных оных бесов; буди ей пестуном и утешителем и тамо, в оном невидимом мире духов; приими ю под криле своя и преведи ю невозбранно чрез врата воздушных истязателей; предстани ходатаем и молитвенником за ню у Бога, – моли Его Преблагаго, да не низведена будет в место мрака, но да вчинит ю, идеже пребывает Свет невечерний.

Канон молебный ко Господу Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякого правоверного

Приходит игумен, к мирскому же отец его духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, или дело забвения ради, или студа, или кая злоба к коему брату неисповедана, или непрощена есть, вся должен есть изыскивати и вопрошати по единому умирающаго.

Посем начинает иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. (аще ли мирский: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50/>

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Песнь 1/>

Ирмо́с: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Каплям подобно дождевным, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Твоим благоутробием и многими щедротами Твоими, Владычице, преклоняема естественно, в час сей ужасный предстани ми, Помощнице Непоборимая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от телесе, Пречистая, юже утеши.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Грешным и смиренным известное прибежище, о мне извести Твою милость, Чистая, и бесовския избави руки, якоже бо пси мнози обступиша мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Се время помощи, се время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь припадах тепле и моляхся Тебе.

Песнь 3/>

Ирмо́с: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Издалеча сего дне, Владычице, провидя, и того яко пришедша помышляяй присно, слезами теплыми моляхся не забыти мене.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Обыдоша мя мысленнии рыкающе скимны, и ищут восхитити и растерзати мя горце, ихже зубы, Чистая, и челюсти сокруши и спаси мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Угасшу убо отнюд органу словесному, и связавшуся языку, и затворившуся гласу, в сокрушении сердца молю Тя, Спасительнице моя, спаси мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Приклони ухо Твое ко мне, Христа Бога моего Мати, от высоты многия славы Твоея, Благая, и услыши стенание конечное, и руку ми подаждь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Не отврати от мене многия щедроты Твоя, не затвори утробу Твою человеколюбную, Чистая; но предстани ми ныне, и в час судный помяни мя.

Песнь 4/>

Ирмо́с: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Умовение согрешением, ток слезный ныне положи, Благая, сердца моего сокрушение приемлющи: о Тебе утверждающу упование, Благая, егда како страшнаго мя избавиши огненнаго мучения, яко Сама благодати еси источник, Богородительнице.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Непостыдное и непогрешительное всем, иже в нуждах, прибежище, Владычице Пренепорочная, Ты ми буди Заступница в час испытания.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Простерши пречистеи Твои и всечестнеи руце, яко священнии голубине криле, под кровом и сению тех покрый мя, Владычице.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Воздушнаго князя насильника, мучителя, страшных путей стоятеля и напраснаго сих словоиспытателя, сподоби мя прейти невозбранно отходяща от земли.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Се мя, Владычице, страх усрете, егоже и бояхся: се подвиг велик объят мя, в немже буди ми Помощница, Надежде спасения моего.

Песнь 5/>

Ирмо́с: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Не забуди мя, Благая, ниже отврати от мене, Твоего отрока, лице Твое, но услыши мя, яко скорблю, и вонми души моей, и сию избави.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Иже по плоти сродницы мои, и иже по духу братие, и друзи, и обычнии знаемии, плачите, воздохните, сетуйте, се бо от вас ныне разлучаюся.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Ныне избавляяй никако и помогаяй воистинну никтоже; Ты помози ми, Владычице, да не яко человек безпомощен, в руках враг моих затворен буду.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Вшедше, святии мои Ангели, предстаните судищу Христову, колене свои мысленнии преклоньше, плачевне возопийте Ему: помилуй, Творче всех, дело рук Твоих, Блаже, и не отрини его.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Поклоньшеся Владычице и Пречистей Матери Бога моего помолитеся, яко да преклонит колена с вами, и преклонит Его на милость: Мати бо сущи и Питательница услышана будет.

Песнь 6/>

Ирмо́с: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Устне мои молчат, и язык не глаголет, но сердце вещает: огнь бо сокрушения сие снедая внутрь возгарается, и гласы неизглаголанными Тебе, Дево, призывает.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Призри на мя свыше, Мати Божия, и милостивно вонми ныне на мое посещение снити, яко да видев Тя, от телесе изыду радуяся.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Растерзаеми соузы, раздираеми закони естественнаго сгущения, и составления всего телеснаго, нужду нестерпимую и тесноту сотворяют ми.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Святых Ангел священным и честным рукам преложи мя, Владычице, яко да тех крилы покрывся, не вижу безчестнаго и смраднаго и мрачнаго бесов образа.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чертоже Божий Всечестне, небесному разумному чертогу сподоби мя, мою угасшую и несияющую свещу вжегши, святым елеем милости Твоея.

Кондак, глас 6/>

Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый, и вся исполняяй.

Икос/>

Христово врачевство видя отверсто, и от сего Адаму источающе здравие, пострадав уязвися диавол, яко беды приемля рыдаше, и своим другом возопи: что сотворю Сыну Мариину? Убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй.

Песнь 7/>

Ирмо́с: Росодательну убо пещь содела Ангел, преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Нощь смертная мя постиже неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному: да спутешествует ми Твоя милость, Владычице.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Се вси дние мои исчезоша воистинну в суете, якоже пишется, и лета моя со тщанием, сети же смертныя воистинну и горькия предвариша мою душу, яже мя обдержат.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Множество грехов моих да не возможет победити Твоего многаго благоутробия, Владычице; но да обыдет мя Твоя милость и вся да покрыет беззакония моя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Отводящии мя отсюду находят, содержаще мя всюду: душа же моя отлагает и страшится, многа исполнена мятежа, юже утеши, Чистая, явлением Твоим.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Спечалующаго ниединаго в скорби моей, ниже утешающаго обретох, Владычице, ибо друзи мои и знаемии вкупе оставиша мя ныне; но, Надежде моя, никакоже да не оставиши мя.

Песнь 8/>

Ирмо́с: Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Яко Бога Человеколюбца Мати Человеколюбивая, тихим и милостивым вонми оком, егда от тела душа моя отлучается, да Тя во вся веки славлю, Святая Богородице.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Убегнути ми варвар безплотных полки и воздушныя бездны возникнути, и к Небеси взыти мя сподоби, да Тя во веки славлю, Святая Богородице.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Рождшая Господа Вседержителя, горьких мытарств начальника миродержца отжени далече от мене, внегда скончатися хощу, да Тя во веки славлю, Святая Богородице.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Великой последней гласящей трубе, в страшное и грозное воскрешение суда, воскресающим всем, помяни мя тогда, Святая Богородице.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Высокая Владыки Христа палато, Твою благодать свыше пославши, предвари мя ныне в день озлобления, да Тя славлю во веки вся, Святая Богородице.

Песнь 9/>

Ирмо́с: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини ангельстии взирати. Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

О, како узрю Невидимаго; како ужасное оно претерплю видение? Како дерзну отверсти очи? Како моего Владыку смею видети, Егоже не престаях от юности огорчевая присно?

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Святая Отроковице, Богородительнице, на мое смирение милосердно призри, умиленное мое и последнее моление сие приимши, и мучащаго вечнующаго огня потщися избавити мя.

Пресвятая Богородице, спаси нас. />

Храмы святыя осквернившая, скверный и телесный храм оставивши, Тебе, Божий Всечестный Храме, молит, Отроковице Дево Мати, душа моя тьмы кромешния убежати и лютаго геенскаго жжения.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Зря конец близу жития моего, и помышляя безместных мыслей, деяний же, Всечистая, душу мою делательницу, люте уязвляюся стрелами совести, но преклоньшися милостивно, буди ми Предстательница.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Сын дастся нам за милость, Сын Божий, и Ангельский Царь, Превечный от чистых кровей Твоих Человек прошед. Егоже умилостиви, Отроковице, страстней моей душе, исторгаемей люте от окаяннаго моего телесе.

Таже: Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва, от иерея глаголемая на исход души:/>

Владыко Господи Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Иже всем человеком хотяй спастися и в разум истины приити, не хотяй смерти грешному, но обращения и живота; молимся и мили ся Ти деем, душу раба Твоего (имярек) от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением, или студом утаеная. Ты бо Един еси разрешаяй связанныя и исправляяй сокрушенныя, надежда неначаемым, могий оставляти грехи всякому человеку, на Тя упование имущему. Ей, человеколюбивый Господи, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего сего (имярек), и покой ю в вечных обителех со святыми Твоими, благодатию Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Нимже благословен еси, с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Последование по исходе души от тела

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Чтение тропарей:/>

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи: идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его.

Псалом 90/>

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Песнь 1/>

Ирмо́с: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь молитися, Милосерде, о ныне преставленном, да покоиши душу его, Владыко.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Мертв быв плотию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, душу раба Твоего покой в месте злачне, яко Милосерд.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молебный глас мой услыши, Боже Триипостасне, и учини душу преставленнаго в недрех Авраамлих, Избавителю.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ты, Пречистая Богородице, Егоже без искуса мужеска заченши родила еси, моли Сына Твоего подати покой рабу Твоему преставленному.

Песнь 3/>

Ирмо́с: Небеснаго круга Верхотворче Господи и Церкви Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В месте злачне, в месте покойне, идеже лицы святых веселятся, душу раба Твоего преставленнаго покой, Христе, Едине Милостиве.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко, послужившаго Тебе всем сердцем и воздвигшаго иго Твое на рамо свое, яко Един Владыка живота и смерти.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Небесный Отче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святый Исходный, презри умершаго согрешения и в Церкви первенец всели его славити Тя со всеми угождшими Тебе.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Яко Мати Святая Пресвятаго Бога, Владычице всяческих, Марие Богородице, со всеми святыми Сего моли душу упокоити раба Твоего в Небесных селениих.

Песнь 4/>

Ирмо́с: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сошедый в преисподняя, Христе, совоздвигл еси умершия вся, и преставльшагося от нас покой, Спасе, яко Щедр.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, Владыко: сего ради преставленному и грехи остави, и в рай того всели.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Услыши, Троице Святая, гласы молебныя, приносимыя Тебе в церкви о усопшем, и Богоначальным Твоим светом озари душу, омраченную суетными привержении.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Родила еси, Пречистая, без мужеска семене, Бога Совершенна и Человека Совершенна, вземлющаго грехи наша, Дево. Того моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твоему подати покой.

Песнь 5/>

Ирмо́с: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, Христе Боже. Ты бо еси всех, Спасе, Покой и Живот.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спасе, надежду возложь, умерый отыде от нас, Ты же, Господи, ущедри его, яко Бог Многомилостив.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Владыко, молящихся Тебе, мир Небесный прияти, и в мирных селех душу вчини, отшедшую от временных, в надежде безконечныя жизни.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Шуияго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли Сына Твоего, Дево Госпоже, яко Спаса и Бога нашего Мати Сущая.

Песнь 6/>

Ирмо́с: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Ада испроверг, Владыко, воскресил еси умершия от века и ныне преставленнаго от нас в недро Авраамле Ты, Боже, всели, прегрешения вся отпустив, яко Милосерд.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Заповедь, юже ми дал еси, Боже, преступих и смертен бых, но Ты, Боже, сошедый во гроб и души яже от века воскресивый, не возстави мене, Владыко, на мучение, но на покой, преставленный вопиет Тебе нами, Многомилостиве.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молим Тя, Безначальный Отче и Сыне и Душе Святый, злобою душезлобнаго мира озлобленную и к Тебе, Зиждителю, прешедшую душу во адово дно не отрини, Боже, Спасе мой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

С небесе Христос Бог наш, яко дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя, напаяя весь мир и изсушая вся безбожныя потоки, наводняяй всю землю разумом Своим, Приснодево, Того моли дати покой преставленному рабу Твоему.

Кондак, глас 8/>

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос/>

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Песнь 7/>

Ирмо́с: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Владыко Христе Боже, егда хощеши судити миру, пощади душу раба Твоего, егоже от нас приял еси, вопиющаго: отцев наших Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пищи райстей, идеже праведных души веселятся послуживших Тебе, причти с ними, Христе, душу раба Твоего, воспевшаго: отец наших Боже, благословен еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Иудейския три отроки спасый во огни, в триех лицех воспетый, избави огня вечнаго усопшаго, воспевшаго Ти верно: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исаиа Тя Жезл нарече, Чистая, Даниил же Гору Несекомую, Иезекииль же Дверь, из Неяже пройде Христос, мы же Тя, Истинную Богородицу именующе, величаем.

Песнь 8/>

Ирмо́с: Седмерицею пещь, халдейский мучитель, богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Скончав течение и к Тебе прибегох, Господи, преставленный вопиет ныне: прегрешения остави, Христе Боже, и не осуди мене, егда хощеши судити всем, верно бо Тебе взывах: вся дела Господня, Господа пойте и превозносите Его во веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Понесшаго, Владыко, иго Твое на раме Своем, и бремя Твое легкое, аще и не всегда, обаче в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшаго Тебе, Христе Спасе: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.

Безначальная Троице Святая, Боже Отче и Сыне и Душе Святый, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего и огня вечнаго избави, да Тя хвалит, воспевая во веки: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тя, Дево, пророчестии лицы прорекоша, прозряще бо Тя прозорливыма очима: ов убо Жезл нарече Тя, ин же Дверь Восточную, ов же Гору человеки Несекомую. Мы же исповедуем Тя воистинну Богородицу, Бога всяческих рождшую, Егоже моли упокоити преставленнаго во веки вся.

Песнь 9/>

Ирмо́с: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее Небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иисусе Боже мой, Спасе, Адамле Ты взял еси преступление и смерти вкусил еси, да человеки от нея свободиши, Милосерде. Темже молим Тя, Милостиве: преставленнаго покой, яко Благ, во дворех святых Твоих, яко Един Всеблагий и Милосердый.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никтоже, Милосерде, иже не согреши в человецех, токмо Ты Един, Иисусе Христе, вземляй грехи всего мира. Темже, очистив раба Твоего от прегрешений, вчини во святых Твоих дворех: Ты бо Живот еси и Покой, и Свет, и Веселие всех Тебе благоугодивших.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Удивися все естество человеческое, како Безначальнаго Отца Сын cый Единородный, плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси, и пострадал еси яко человек, да умершия оживиши. Тем и преставленнаго ныне от нас, прилежно молим Тя, во стране живых, яко Благ, всели.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца невидимаго и Матерь Сына из Тебе Духом Святым воплощеннаго, и Молебницу Тя о усопшем рабе Твоем, предлагаем: Тебе бо Помощницу имамы земнии, и любовию поюще Тя величаем.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь, глас 6/>

Един естеством сый Животворец, Христе, и благости воистинну неизследимая пучина, ныне преставльшагося раба Твоего Царствия Твоего сподоби: Ты бо Един еси имеяй множество щедрот и безсмертие.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Источник живота рождшая, Владычице, Избавителя миру Иисуса Господа, Того прилежно моли безконечнаго живота преставльшагося ныне раба Твоего сподобити: Ты бо христиан Едина еси известнейшая Помощница.

Господи, помилуй (12). И молитву сию:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here