Короткое утреннее молитвенное правило

Детально: короткое утреннее молитвенное правило - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

Все молитвы утреннего правила подряд:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Молитва предначинательная

 
Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Аминь.

Молитва Святому Духу

 
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

 
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва Господня

 
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

 
Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

 
От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

  
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

 
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

 
Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 3-я, того же святого

 
К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

 
Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

 
Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

О живых

 
Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н. 

Об усопших

 
Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Составитель: Александр Боженов

Оглавление [Показать]

Предисловие

Опыт просветительской работы и взаимодействия с престарелыми людьми в центрах социального обслуживания, с детьми по программе православно-ориентированного детского отдыха «Звезда Вифлеема», а также с воцерковляющимися взрослыми людьми на катехизических курсах выявляют огромные сложности, которые испытывают данные категории верующих в молитвенном общении с Богом. В силу возраста, занятости или же слабой церковной развитости детского сознания им непонятны имеющиеся в общецерковном употреблении молитвословы на церковно-славянском языке. В то же время у подобных верующих подчас нет никакой возможности посещать курсы церковно-славянского языка или изучать его дома самостоятельно. Кроме того, редко кто из новоначальных христиан в силу недостатка молитвенного и церковного опыта имеет возможность читать утреннее и вечернее правило полностью.
Вследствие вышеизложенного возникла настоятельная необходимость составления и издания текста основных церковных молитв, содержащихся в православном молитвослове, на русском языке. Создание такого молитвослова получило одобрение у большого ряда ответственных церковных работников и авторитетных священнослужителей, а также православных молодежных лидеров на конференции «Молодежь в Церкви. Проблемы и пути их решения» (2005 г.).
Краткий молитвослов для новоначальных христиан на русском языке с 2004 года готовится мною для издания. За эти годы на основании консультаций со специалистами молитвослов многократно дорабатывался, в 2007 году прошел филологическую и богословскую цензуру, а в прошлом году получил одобрение Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В настоящее время Священноначалие рассматривает вопрос о возможности издания этого молитвослова. До соответствующего решения он не может быть официально издан в печатном виде.

Александр Боженов
Сотрудник Патриаршего центра духовного развития
детей и молодежи при Даниловом монастыре г. Москвы.

^ УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

         Восстав от сна, прежде всякого другого занятия стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, полагая на себе крестное знамение, говори:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

После этого немного подожди, чтобы все чувства твои успокоились и мысли твои оставили всё земное. И тогда произноси следующие молитвы, без спешки, с сердечным вниманием. Так поступай перед началом всякой молитвы.

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Боже, милостив будь ко мне грешному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари Пресвятой Троице

Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, Благий, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придёт Судия, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твоё. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по изобилию сострадания Твоего изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Но, вот, Ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости Твоей. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются сокрушенные кости. Отврати лицо Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. Я научу беззаконных путям Твоим,  и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от пролития кровей Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, я принёс бы её, но к всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже. Окажи, Господи, благоволение Твоё Сиону, и да воздвигнутся стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Символ веры

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 2. И во единого Господа Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, рождённого от Отца прежде всякого времени, истинного Бога, рожденного от истинного Бога, как свет рождается от света, рождённого, а не сотворённого, Единосущного с Богом Отцом и через Которого произошёл весь мир. 3. Сошедшего с Небес ради нас, людей, и нашего спасения, и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и ставшего истинным человеком. 4. Распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого. 5. И воскресшего в третий день, как было предсказано в Писании. 6. И вознёсшегося на Небеса и сидящего одесную Отца. 7. И вновь имеющего придти во славе, чтобы судить живых и мёртвых, и Его Царству не будет конца. 8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно покланяемого и прославляемого, говорившего через пророков. 9. В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую одно истинное крещение в жизни для очищения от грехов. 11. Я ожидаю воскресения мёртвых и 12. вечной жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и да будет во мне воля Твоя. Дай мне не подвергаясь осуждению открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, того же святого

Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь, Спасе, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся! Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3-я, того же святого

Владыко Человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе и, по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всём, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное. Ибо Ты – мой Творец, Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, того же святого

Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещённым сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и нас, живущих на земле, не оставляющий, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный Свет, Который не оставляет затенённого места на Своём пути! Ты Сам, бессмертный Царю, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершённые нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придёт со славою воздать каждому по делам его. Да найдёт Он нас не лежащими и спящими, но бодрствующими и восставшими, среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает всё творение в веки вечные. Аминь.

Молитва ко Ангелу-хранителю

Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом; и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своём и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты  благословенна от всех родов, и Твоё пречестное имя славится во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь и других любезных сердцу святых

Молите Бога о мне, святые угодники Божии (имена), ибо я усердно к вам прибегаю, скорым помощникам и молитвенникам о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария: Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество, при нападении врагов

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой Креста Твоего Церковь Твою.

Молитва о здравии и о спасении живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), супруга (имя), детей (имена), родителей моих (имена),  родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей (имена их), и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши их милостей Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоею даруй им здравие и спасение души: ибо Ты Благой и Человеколюбивый. Аминь.

Молитвы об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное.

Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих: праотцов, отцов и братьев наших, там где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

^ МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ, ПЕРЕД СНОМ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва начинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя себе никакого оправдания, молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: «Помилуй нас!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи! Помилуй нас,  на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас сильно и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосерд. И избавь нас от врагов наших: ведь Ты – Бог наш и мы – Твои люди, все – творения рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Открой нам, благословенная Богородица, двери к милосердию Божию, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед: ведь Ты – спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всего созданного, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом; и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной. И подай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов – плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от оскверняющих меня суетных мыслей и порочных желаний. Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержителю, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам совершен, по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предай меня действию змия и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Боже, которому все поклоняются, Царю Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моём: просвети ум мой светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу – любовью ко Кресту Твоему, сердце – чистотою слова Твоего, тело моё – Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою Твоим смирением сохрани. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя. Ибо Ты в высшей степени прославлен вместе с Безначальным Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3-я, преп. Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и, более того, не как человек, но даже хуже скота. Прости вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые: сделанные по незрелости и по злому навыку, по вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся, или похулил Его в помышлении моем; или кого укорил; или оклеветал кого во гневе моём, или опечалил, или о чем прогневался; или солгал, или безвременно спал, или нищий пришел ко мне, а я отверг его; или брата моего опечалил, или возбуждал ссоры, или кого осудил; или превозносился, или возгордился, или разгневался; или когда стоял на молитве, умом стремился к лукавым мирским помыслам, или имел коварные мысли; или объелся, или опился, или безумно смеялся; или помыслил злое; или, видев мнимую красоту, преклонился сердцем на то, что вне Тебя; или сказал что-то непристойное; или посмеялся над грехом моего брата, тогда как моим согрешениям нет числа; или не радел о молитве, или иное что сделал злое, что не запомнил: все это и даже больше этого сделал я. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и оставь мне, и отпусти мои грехи, и прости меня, ибо Ты Благой и Человеколюбивый. Чтобы я в мире лёг, уснул и успокоился, блудный, грешный и несчастный, и чтобы поклонился я и воспел и прославил многочтимое имя Твое, с Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я

Господи Боже наш, всё, в чём я в сей день согрешил словом, делом и мыслию Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и спокойный сон. Пошли мне Твоего Ангела-Хранителя, который покрывал бы и оберегал меня от всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1. Господи, не лиши меня Небесных Твоих благ. 2. Господи, избавь меня от вечных мук. 3. Господи, согрешил ли я умом или помышлением, словом или делом, прости меня. 4. Господи, избави меня всякого неведения, забвения, малодушия, и окаменелого бесчувствия. 5. Господи, избави меня от всякого искушения. 6. Господи, просвети мое сердце, которое омрачено лукавыми желаниями. 7. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как  щедрый Бог помилуй меня, видя немощь души моей. 8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твоё святое. 9. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в Книге Жизни и даруй мне благой конец. 10. Господи, Боже мой, хотя я и не сотворил ничего доброго пред Тобою, но даруй мне по Твоей благодати положить начало добрым делам. 11. Господи, окропи в сердце моём росу благодати Твоей. 12. Господи Неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, в Царствии Твоем. Аминь.

1. Господи, в покаянии прими меня. 2. Господи, не оставь меня. 3. Господи, огради меня от всякой напасти. 4. Господи, дай мне благую мысль. 5. Господи, дай мне слёзы, и память о смерти, и сокрушение сердечное о грехах. 6. Господи, дай мне мысль исповедать грехи мои. 7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. 8. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. 9. Господи, насади во мне корень добра – страх пред Тобою в сердце моём. 10. Господи, удостой меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять во всём волю Твою. 11. Господи, защити меня от злых людей, и бесов, и страстей, и от всякого неподобающего дела. 12. Господи, Ты знаешь, что делаешь и чего желаешь —  да будет воля Твоя и надо мною грешным, ибо Ты благословен во веки. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Милосердного Царя милосердная Матерь, пречистая и благословенная Богородице Мария! Излей на мою страстную душу милость Сына Твоего, и Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоей помощью, Богородице Дево, единая чистая и благословенная, войти в рай.

Молитва ко святому Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний день, и избавь меня от всякого коварного замысла идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать моего Бога. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, браку не причастная!

Преславная Вечнодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наша.

Всю надежду мою на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим.

Просвети очи мои, Христе Боже, чтобы я не уснул смертным сном, чтобы враг мой не сказал: я победил его.

Будь Заступником души моей, Боже, ибо я хожу среди многих сетей. Избавь меня от них и спаси меня, Боже, ибо Ты – Человеколюбец.

Молитва святого Иоанникия

Упование моё – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святый. Троице Святая, слава Тебе!

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитвы, произносимые наедине, отдельно от вечернего правила.

Молитва 1-ая

Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наша вольные и невольные, совершённые словом и делом, сознательно и неосознанно, днём и ночью, в уме и в помысле, – всё нам прости, как Милосердный и Человеколюбивый. Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец! Делающим добро сделай добро. Братьям и родным нашим милостиво исполни их прошения в том, что ведёт ко спасению, и даруй жизнь вечную. Немощных посети и подай им исцеление. Находящимся в море помоги. Путешествующим сопутствуй. Православным христианам помоги в борьбе. Служащим нам и нас жалеющим подай оставление грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по великой Твоей милости. Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет Лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастия.

Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов своих и украшающих святые Твои церкви. Подай им по прошениям их то, что ведёт ко спасению, и жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, грешных и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум, чтобы мы познали Тебя, и наставь нас на путь следования заповедям Твоим, молитвами пречистой Владычицы нашей, Вечнодевы Марии, и всех Твоих святых, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Исповедание грехов повседневное, произносимое наедине особо.

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои грехи, которые я сделал во все дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и всеми моими чувствами, душевными и телесными, которыми Тебя Бога моего и Творца прогневал, и ближнего моего обидел. Согрешил: (далее перечисление индивидуальных грехов). Жалея о них, предстою пред Тобою виновным и хочу покаяться. Только, Господи Боже мой, помоги мне, со слезами смиренно молю Тебя. Сделанные мною прегрешения милосердием Твоим прости и освободи от них, ибо Ты Благ и Человеколюбец.

Ложась в постель, знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и да бегут от Лица Его все, ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть погибнут и бесы при виде любящих Бога, и осеняющих себя крестным знамением и с радостью говорящих: «Радуйся, многочтимый и животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего во ад и уничтожившего силу дьявола и давшего нам тебя, Свой чтимый Крест, для прогнания всякого врага». О многочтимый и животворящий Крест Господень! Помогай мне со Святою Госпожою, Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки. Аминь.

Или кратко:

Огради меня, Господи, силою многочтимого и животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда отходишь ко сну и засыпаешь, произнеси:

В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

^ КАНОН КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по изобилию сострадания Твоего изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Но, вот, Ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости Твоей. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются сокрушенные кости. Отврати лицо Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. Я научу беззаконных путям Твоим,  и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от пролития кровей Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, я принёс бы её, но к всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже. Окажи, Господи, благоволение Твоё Сиону, и да воздвигнутся стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Песнь 1.

Ирмос: Приходите, люди, воспоём песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, освобожденный Им от рабства египетского; ибо Он прославился.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё Святое, и драгоценная Кровь Твоя, Милосердный Господи, в исцеление от многих и различных болезней.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Оскверненный делами непристойными, я, несчастный, недостоин, Христе, причащения Твоего пречистого Тела и Божественной Крови: удостой меня его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Благословенная Богоневеста, земля плодородная, произведшая невозделанный и спасительный миру Колос! Удостой меня спастись, принимая Его в пищу.

Песнь 3.

Ирмос: Утвердив меня на камне веры, Ты отверз уста мои на врагов моих, ибо дух мой возрадовался, когда я начал петь: «Нет святого, как Бог наш, и нет никого праведнее Тебя, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Подай мне, Христе, капли слёз, очищающие нечистоту сердца моего, чтобы, очистив совесть, с верою и страхом, Владыка, я приступил бы к причащению божественных Даров Твоих.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да будет мне, Человеколюбче, пречистое Тело Твоё и Божественная Кровь в прощение прегрешений, в общение с Духом Святым и в жизнь вечную, и в освобождение от страданий  и скорбей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Трапеза Хлеба жизни, свыше по милосердию сошедшего и миру новую жизнь дающего, удостой и меня, недостойного, со страхом вкусить Его и быть живым.

Песнь 4.

Ирмос: Пришёл от Девы не ходатай, ни ангел, но Сам Ты Господи во плоти, и спас всего меня, человека. Поэтому я взываю к Тебе: «Слава могуществу Твоему, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Воплотившись ради нас, Многомилостивый Господи, Ты восхотел быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Поэтому я молю Тебя: очисти и мои согрешения.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Исцели язвы моей души, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, меня, кающегося, причаститься Твоей таинственной Божественной Вечери.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Умилостивь и ко мне Рождённого Тобою, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и беспорочным, чтобы мне осветиться, принимая духовную драгоценность.

Песнь 5.

Ирмос: Ты – Податель света и Творец времён, Господи! Наставь нас ходить во свете Твоих повелений, ведь кроме Тебя, иного бога мы не признаём.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Как Ты сказал, Христе, так пусть будет и мне, ничтожному рабу Твоему: пребудь во мне, как Ты обещал; ибо вот я вкушаю Твоё Божественное Тело и пью Кровь Твою.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Слово Божие и Боже! Пылающий уголь Тела Твоего да будет мне, помрачённому, в просвещение, и Кровь Твоя – в очищение осквернённой души моей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Мария, Матерь Божия, священный храм благоухания! Твоими молитвами сделай меня избранным сосудом, чтобы мне причаститься святынь Сына Твоего.

Песнь 6.

Ирмос: Пребывая в бездне грехов, я призываю непостижимую бездну милосердия Твоего: «От погибели, Боже, спаси меня!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, а также и тело моё, и удостой, Владыко, приступить, не подвергаясь осуждению, к Страшным Тайнам.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да освобожусь я от страданий, и получу благодать Твою и укрепление жизни через причащение святых, Христе, Таин Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Боже, Святое Слово Бога! По мольбам святой Твоей Матери освяти меня всего, ныне приступающего к Божественным Твоим тайнам.

Кондак: Не лиши меня возможности, Христе, принять ныне хлеб – Тело Твоё и божественную Кровь: пречистых и страшных Твоих Таин причащение да не будет мне, несчастному, Владыко, в осуждение, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Песнь 7.

Ирмос: Золотому истукану премудрые дети не поклонились, но сами пошли в пламень, и осмеяли языческих богов. Среди пламени они воззвали, и Ангел окропил их росою, говоря: «Услышана молитва уст ваших».

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Причащение Твоих бессмертных Таин, Христе, да будет мне ныне источником благ: света, жизни, бесстрастия, средством к преуспеянию в высшем совершенстве и к его умножению, единый Благий, дабы я прославлял Тебя.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Приступая ныне с трепетом, любовью и благоговением к Твоим бессмертным и божественным Тайнам, да избавлюсь я, Человеколюбче, от страданий и врагов, от бед и всякой скорби. И удостой меня петь Тебе: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Спасителя Христа непостижимым образом родившая, Богом облагодатствованная! Молю Тебя ныне, раб Твой, чистую – нечистый: готовящегося теперь приступить к пречистым Тайнам, всего меня очисти от нечистоты плоти и духа.

Песнь 8.

Ирмос: В печь огненную к еврейским отрокам снисшедшего и пламя в росу превратившего Бога пойте, Его творения, как Господа и превозносите во все века.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Удостой ныне и меня, погибающего, Христе, сделаться участником Небесных, страшных и святых Твоих Таин и Твоей Божественной тайной вечери, Боже, Спаситель мой!

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Прибегнув к Твоему милосердию, Милостивый, я со страхом взываю к Тебе: «Пребудь во мне, Спаситель, и я в Тебе да пребуду, как Ты сказал». Ибо вот, уповая на Твою милость, я вкушаю Твоё тело и пью кровь Твою.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Я трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, прах, причащаюсь божественного Тела и Крови и становлюсь бессмертным?

Песнь 9.

Ирмос: Сын Безначального Родителя, Бог и Господь, воплотившись от Девы, явился нам, чтобы просветить находящихся во тьме, собрать рассеянных. Поэтому мы достойную всеобщего воспевания Богородицу и прославляем.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Вкусите и убедитесь: Христос, Благой Господь, ради нас некогда уподобившийся нам и единожды принёсший Себя в жертву Отцу Своему, с тех пор постоянно закалается, освящая причащающихся.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Причащением священных Таин да освящусь я душою и телом, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом Твоим, имея Тебя, Благодетель многомилостивый, живущим во мне с Отцем и Духом.

Припев: Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. (Поклон)

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь драгоценнейшая огнём, попаляющим грехи и сжигающим терния страстей, светом, всего меня просвещающим на поклонение Божеству Твоему.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Поэтому все народы воспевают Тебя, Владычица, и сонмы духов славят, так как через Тебя они ясно увидели Владыку вселенной в человеческом естестве.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

^ ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО.

Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 22.

Господь – Пастырь мой, и я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на обильных пастбищах и водит меня к водам тихим; подкрепляет душу мою, наставляет меня на пути правды во славу имени Своего. Если и пойду я во мраке, грозящем смертью, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; Чаша Твоя наполняет меня вином мудрости, так что делает ещё трезвее, вознося ум к Тебе. И милость Твоя будет сопровождать меня во все дни жизни моей, и я поселюсь в доме Господнем на долгие дни.

Псалом 23.

Господня земля и всё что наполняет её, – вселенная и всё живущее в ней. Он основал ее на морях, и на реках утвердил её. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? Господь Крепкий и Сильный, Господь, Сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и откройтесь двери вечные, и войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? Господь Сил, Он – Царь Славы.

Псалом 115.

Я веровал и потому говорил: «Я сильно сокрушён». Я сказал в исступлении моём: «Всякий человек – ложь». Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его. Честна пред  Господом смерть праведников Его. О, Господи! Я раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Беззакония мои прости, Господи, от Девы родившийся, и сердце моё очисти, делая его храмом пречистому Твоёму Телу и Крови. И не отринь меня от Твоего лица, Имеющий бесконечно великое милосердие!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как дерзну я, недостойный, на причащение святынь Твоих? Если я отважусь приступить к Тебе с достойными, то одежда обличит меня, ибо она не такая, в какой идут на Вечерю, и я исходатайствую осуждение многогрешной душе моей. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, как Человеколюбец.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Велико множество моих прегрешений, Богородица! Я прибег к Тебе, Чистая, с молитвой о спасении. Склони, единая Благословенная, взор на мою болеющую душу и моли Сына Твоего и Бога нашего простить мне худые дела, которые я совершил.

Человек! Намереваясь вкусить Тело Владыки, приступи со страхом, чтобы не опалиться: ибо это огонь. Божественную пьюще кровь для Причащения, прежде примирись с оскорбившими тебя, и потом с дерзновением вкушай таинственную пищу. Прежде Причащения страшной жертвы животворящего тела Владыки, с трепетом помолись следующим образом:

Молитва первая, св. Василия Великого.

Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, всей твари видимой и невидимой Творец, Безначального Отца также вечный и также безначальный Сын! По чрезмерной Твоей благости в последние дни воплотившийся, распятый и погребённый за нас, неблагодарных и злонравных, и кровью Твоею обновивший растленную грехом природу нашу. Ты Сам, бессмертный Царь, прими и моё, грешного, покаяние; склони ухо Твое ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою, и недостоин я возвести очи свои в небесную высоту славы Твоей; ибо прогневал я благость Твою, преступив заповеди Твои и не послушав повелений Твоих. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый, многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, всячески ожидая моего обращения. Ибо Ты сказал, Человеколюбец, через Твоего пророка, что Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы он обратился на путь добра и был жив. Не хочешь Ты, Владыка, чтобы гибло создание рук Твоих, и не находишь Ты удовлетворения в погибели человеческой, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и не достоин ни неба, ни земли, ни самой этой кратковременной жизни, так как всего себя поработил греху и чувственным наслаждениям и осквернил в себе Твой Образ, но, будучи Твоим творением и созданием, я, несчастный, не отчаиваюсь в своем спасении и дерзновенно прибегаю к Твоему безмерному милосердию. Прими же и меня, Человеколюбче Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря, как блудного сына. И сними с меня тяжкое бремя грехов – Ты, берущий на себя грех мира и исцеляющий человеческие немощи, – призывающий к Себе изнуренных и обремененных и дающий им покой, – пришедший призвать к покаянию не праведных, но грешников. И очисти меня от всякой нечистоты телесной и душевной, и научи меня вести святую жизнь в страхе перед Тобою, чтобы я, причащаясь, с чистым свидетельством совести моей, Святынь Твоих, вошел в единение со святым Телом Твоим и Кровью и имел Тебя во мне живущим и пребывающим с Отцом и Святым Духом.

О, Господи Иисусе Христе, Боже мой! И да не будет мне в осуждение причащение пречистых и животворящих Твоих Таин, и да не сделаюсь я немощен душою и телом от недостойного причащения их; но дай мне до последнего моего вздоха причащаться Святынь Твоих не в осуждение, а в общение со Святым Духом, в напутствие в жизнь вечную и в благоприятный ответ на страшном суде Твоем, чтобы и мне со всеми избранными Твоими сделаться участником полноты Твоих благ, уготованных Тобою, Господи, для любящих Тебя, в которых Ты прославлен во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Иоанна Златоуста

Господи, Боже мой, я coзнаю, что недостоин и не приготовлен к тому, чтобы Ты вошел под кров жилища души моей, потому что оно всё пусто и разрушено, и нет во мне достойного места, где бы Тебе преклонить главу. Но как Ты ради нас уничижил Себя, сошедши с высоты небесной, так и теперь снизойди до ничтожества моего. И как Тебе благоугодно было возлечь в пещере, в яслях бессловесных животных, так благоволи войти в ясли моей безрассудной души и в оскверненное тело моё. И как Ты не возгнушался войти и принять участие в вечере с грешниками в доме Симона прокажённого, так соблаговоли войти и в жилище смиренной моей, прокажённой и грешной души.

И как не отверг Ты подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикоснувшуюся к Тебе, так же умилосердись и ко мне, грешному, приходящему и прикасающемуся к Тебе. И как Ты не возгнушался скверных и нечистых уст её, целовавших Тебя, так не возгнушайся еще более, чем её, скверных и нечистых уст моих, мерзких и нечистых губ и скверного и еще более нечистого моего языка. Но да будет мне пылающий уголь пресвятого Тела Твоего и драгоценной Твоей Крови в освящение и просвещение, во здравие смиренной моей душе и телу, в облегчение тяжести многих моих прегрешений, в охранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию дурных и зловредных моих привычек, к умерщвлению страстей, к преуспеянию в Заповедях Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати, к приобретению Царства Твоего. Ибо я прихожу к Тебе, Христе Боже, не как дерзкий, но как уповающий на Твою несказанную милость и чтобы, далеко разобщенный с Тобою, я не был похищен духовным волком. Поэтому молю Тебя: как единый Святый, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, все внутренние органы, и всего меня обнови, и вкорени страх пред Тобою в членах моих, и сделай освящение Твоё неизгладимым во мне. Будь мне помощником и заступником, направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я на Суде стать одесную Тебя со Святыми Твоими, молитвами и предстательством Всепречистой Твоей Матери, бесплотных Твоих служителей и пречистых Сил и всех святых, от вечности Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста

Господи, Единый чистый и бессмертный, по несказанному Твоему состраданию и человеколюбию, воспринявший на Себя всю нашу сложную природу от чистой девственной крови сверхъестественно Родившей Тебя наитием Святого Духа, по благоволению вечного Отца, Иисусе Христе, Премудрость Божия, мир и сила! Ты, воспринятою Тобою плотью принявший животворящие и спасительные страдания: крест, гвозди, смерть – умертви мои губительные для души телесные страсти. Ты, погребением Твоим опустошивший царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла. Ты, живоносным Твоим на третий день из гроба восстанием поднявший падшего праотца, подними и меня, впавшего в грех, давая мне средства к покаянию. Ты, славным Твоим вознесением обожествивший воспринятую плоть и удостоивший её возседания одесную Отца, удостой и меня причащением святых Твоих Таин достигнуть правой стороны спасаемых. Ты, сошествием Утешителя Духа сделавший святых Твоих учеников драгоценными сосудами, яви и меня вместилищем Его пришествия. Ты, намеривающийся вновь прийти, чтобы праведно судить вселенную, удостой и меня встретить, со всеми святыми Твоими, Тебя, Судию и Создателя моего, грядущего на облаках, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и Всесвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва четвёртая, св. Иоанна Дамаскина

Владыко, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, единый имеющий власть прощать людям грехи! Как милосердый и Человеколюбец, пренебреги всеми моими прегрешениями, совершенными как сознательно, так и неосознанно, и сподобь меня, не подвергаясь осуждению, причаститься божественных, славных, пречистых и животворящих Твоих Таин, не в отягчение прегрешений, ни в муку, ни в умножение грехов, но в очищение, освящение, в залог будущей жизни и Царства, в защиту, помощь и отгнание врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, сострадательный и человеколюбивый, и Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва пятая, св. Василия Великого

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Крови Твоей, и виновен, и ем и пью себе осуждение, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога моего. Но я, на сострадание Твоё уповая, прихожу к Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь во Мне пребывает и Я в нём». Умилосердись же, Господи, и не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей. И да будет мне Святыня эта в исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, и в освящение души и тела; в отгнание всякого пустого мечтания, дурного деяния и диавольского воздействия, проявляемого через помыслы в членах моих; в дерзновение пред Тобою и любовь к Тебе, в исправление и утверждение жизни во благом, возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в жизнь вечную, в благоприятный ответ на страшном суде Твоём, – не в осуждение или в наказание.

Молитва шестая, св. Иоанна Златоуста

Отпусти, оставь, прости мне согрешения мои, Боже, которыми я согрешил пред Тобою словом ли, делом ли, помышлением, вольно и невольно, сознательно и неосознанно, всё мне прости, ибо Ты благ и Человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, бесплотных Твоих служителей и святых Сил, и всех святых, от начала мира Тебе благоугодивших, благоволи мне без осуждения принять святое и пречистое Тело Твоё и честную Кровь, во исцеление души и тела и во очищение лукавых моих помыслов: ибо Твоё есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва седьмая, его же

Недостоин я, Владыко Господи, чтобы Ты вошёл под кров души моей. Но так как Ты, Человеколюбец, хочешь жить во мне, то я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я растворю двери, которые Ты один создал, и войдешь Ты с обычным человеколюбием, войдёшь – и просветишь мой помрачённый разум. Верую, что Ты совершишь это. Ибо Ты не ушёл от блудницы, пришедшей к Тебе со слезами; не отверг и покаявшегося мытаря; не прогнал и разбойника, признавшего в Тебе Царя; не оставил тем, чем он был, и раскаявшегося гонителя Твоего Павла; но всем, пришедшим к Тебе с покаянием, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва восьмая, его же

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, очисти, смилостивься и прости мне, грешнику, негодному и недостойному рабу Твоему, все мои ошибки, согрешения и грехопадения, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей и до настоящего дня и часа: сознательно или неосознанно, словами или делами, влечениями, мыслями, стремлениями и всеми моими чувствами. И молитвами бессеменно родившей Тебя пречистой Вечнодевы Марии, Матери Твоей, единственной твёрдой моей надежды, защиты и спасения моего, сподобь меня, причаститься пречистых, вечных, спасительных и страшных Твоих Таин, не навлекая на себя осуждения, в отпущение грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, в крепость, исцеление и здравие души и тела, в истребление и совершенное уничтожение злых моих помыслов, мыслей и намерений, а также нечистых мечтаний, тёмных и злых духов. Ибо Тебе принадлежит Царство и сила, и слава, и честь, и поклонение, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва девятая, св. Иоанна Дамаскина

Пред дверьми храма Твоего стою я, и всё-таки не оставляю дурных мыслей. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший и хананеянку помиловавший и разбойнику двери рая отверзший, открой мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как Ты принял блудницу и кровоточивую: ибо одна, коснувшись края одежды Твоей, сразу получила исцеление; другая, обняв Твои пречистые ноги, получила прощение грехов.

И я, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не сгорю; но прими меня, как Ты принял тех женщин, и просвети чувства души моей, попаляя мои грехи, молитвами без семени Тебя Родившей и небесных Сил. Ибо благословен Ты во веки веков. Аминь.

Молитва десятая, св. Иоанна Златоуста

Верую, Господи, и исповедую, что Ты действительно Христос, Сын Бога Живого, Пришедший в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Ещё верую, что это есть само пречистое Тело Твоё и это есть сама драгоценная Кровь Твоя. Поэтому я прошу Тебя: помилуй меня и прости мне грехи мои, вольные и невольные, которые я совершил словом или делом, сознательно или неосознанно; и удостой меня, неосуждённо, причаститься пречистых Твоих Таин для получения прощения грехов и жизни вечной. Аминь.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Непосредственно перед Причащением, если имеется такая возможность, произноси про себя следующие стихи Симеона Метафраста:

Вот я приступаю к божественному причащению. Создатель, не опали меня приобщением! Ибо Ты – огонь, сжигающий недостойных. Но очисти меня от всякой нечистоты.

Затем произноси:

Прими меня сегодня участником Твоей таинственной Вечери, Сын Божий, ибо я ни за что не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, открыто выражаю веру в Тебя, говоря: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!»

И следующие стихи:

Человек, трепещи при виде божественной Крови! Она – огонь, сжигающий недостойных. Тело Божие обожествляет меня и питает: обожествляет дух, непостижимо питает ум.

Потом тропари:

Ты привлек меня, Христе, любовью и изменил меня святым к Тебе стремлением. Попали же огнем невещественным грехи мои и удостой сладко насладиться Тобою, чтобы я ликуя прославлял два пришествия Твои.

В светлый сонм святых Твоих как войду я недостойный? Ведь, если я решусь войти с ними в чертог брачный, меня выдаст одежда, ибо она не такая, в какой ходят на брак, и я буду связан и изгнан Ангелами. Очисти, Господи, нечистоту души моей и спаси, как Человеколюбец.

Также и молитву:

Владыка – Человеколюбче, Господи, Иисусе Христе Боже мой, да будет мне сия Святыня не в обвинение за мое недостоинство, но в очищение души и тела и в залог будущих жизни и Царства. Мне же благо – прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё.

И снова:

Прими меня сегодня участником Твоей таинственной Вечери, Сын Божий, ибо я ни за что не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, открыто выражаю веру в Тебя, говоря: Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!

^ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва благодарственная, первая

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих. Но, Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления всякого человека и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Василия Великаго

Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таин. И вот я молю Тебя, милостивый и Человеколюбец: сохрани меня под Твоим покровом, и дай мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих в оставление грехов и жизнь вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ. И Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста

Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты – огонь, сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние всех грехов моих. Душу очисти, мысли освяти, укрепи меня в моей деятельности, просвети мои чувства, всего меня пропитай страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня, от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, украшай меня; укрепляй, вразумляй и просвещай меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха, чтобы после принятия Причащения всякий злодей, всякая страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего, премудрых Апостолов и, сверх их – Твою непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего сыном света. Ибо Ты, Милостивый, – Един есть освящение и осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

Молитва четвертая

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и драгоценная Кровь Твоя во оставление грехов: и да будет мне причащение это в радость, здравие и веселие;

в страшное же и второе пришествие Твоё сподобь меня грешного, стать во славе Твоей, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице, свет помрачённой души моей, надежда, защита, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Родившая Источник бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом. Милосердного Бога милосердная Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моём, смирение в мыслях, возвращение к благим помыслам рассудка моего, в случаях его увлечения. И сподобь меня до последнего моего вздоха, не подвергаясь осуждению, принимать святыню пречистых Таин в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы я воспевал и прославлял Тебя все дни жизни моей, так как Ты Благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля.

После чего окончание благодарственных молитв:

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

После Причащения Тела и Крови Господа да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.


Крестное знамение – изображение христианином рукой знака Креста в знак нашего свидетельства в истинности распятия и воскресения Христова. Символ принадлежности ко Христу.

Названия молитв и пояснения, набранные жирным шрифтом, вслух не читаются.

Верно, да будет так, именно так (с усиленным акцентом и ударением).

Мытарь – сборщик податей, налогов; в Иудее 1 века было почти равнозначно слову «грешник».

Все молитвы, составленные в основном святыми отцами, написаны в мужском роде; женщины могут  молиться как в мужском роде (подразумевая под ним вообще человека), так и в женском (как кому удобнее).

Православные христиане традиционно сопровождают молитвы к Богу поясным поклонением, сопровождаемым крестным знамением. Поклонение (как поясное, так и в особенности до земли) и последующее восстание символизирует падение человечества в грехопадении и грешной жизни и восстановление его в прежнем райском достоинстве Жертвой Христовой.

Молитва, с которой обычно начинаются все келейные молитвословия.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы трижды читается тропарь Воскресению: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав». От праздника Вознесения до Троицы все молитвы начинаем с Трисвятого, опуская всё предыдущее. Это замечание относится и к вечерним молитвам.

Весь созданный Богом мир: земной и небесный, видимый и невидимый, тварный и нетварный.

Источник благ – источник добра и пользы для наших душ.

Каждое прошение этой молитвы сопровождается, как правило, крестным знамением.

Необходимый для существования и жизни, т.е. и Хлеб причастия и хлеб обыкновенной еды.

Объяснение этой молитвы в тексте сноски было бы очень громоздким, поэтому рекомендуем обратится к толкованиям на молитву Господню, например, священномученика Киприана Карфагенского(+258).

Припадём – повергнемся на землю, поклонимся, прильнём

Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм (Пс. 64,2; 83,8), символ Церкви как живого Храма Иеговы (Ис. 2:3; Евр. 12:22; Откр. 14:1).

Принявшего плоть

По правую руку, справа

Дающего жизнь

Открыто признаю и верю

Эта молитва после внезапного пробуждения посреди ночи.

Перевод этого места осуществлен со славянского текста

Святой Василий Великий называет Бога Светом, то есть Солнцем, но безначальным и вечным, в Котором нет периодических изменений в силе освящения, и Которое всё одинаково освящает, не оставляя никаких затенённых мест, как видимое солнце.

Тело человека, как и душа тоже бессмертно, имеется ввиду это тело, т.е. тело людей до всеобщего воскресения.

Речь идёт о человеке, потерявшем волю и энергию в  деле своего спасения, с «опустившимися» руками. Он не в силах выбраться сам на путь и спасения и просит своего Ангела-хранителя взять его за безвольную «руку» и вывести на этот путь.

Т.е. христиан

Прежде всего имеются ввиду духовные противники, то есть демоны и вызываемые ими страсти

Т.е. людей, составляющих эту Церковь=всех христиан

При желании можно помолиться о наших близких более пространно своими словами.

Т.е. без мук рождения.

От праздника светлого Христова Воскресения до Вознесения Господня вместо этой молитвы читаются припев и ирмос 9 песни пасхального канона: «Припев: Ангел возгласил Благодатной: «чистая Дева, радуйся!» И я повторяю: радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба, воскресив мёртвых, люди, торжествуйте!

Ирмос: Светись, светись, новый Иерусалим: слава Господня озарила Тебя! Ликуй ныне и веселись, Сион! Ты же, Чистая, радуйся Богородица о восстании Рождённого Тобой». Это замечание относится и к окончанию остальных молитв.

Т.е. дьявола

Так понимал это место святитель Феофан Затворник (см. письма)

льстивыми, ложными

Прежде всего, в духовной борьбе со страстями и дьяволом.

Данная молитва к Богу является сердечным сокрушением человека о своих грехах и служит, таким образом, подготовкой к таинству Святого Покаяния. И, конечно, ни в коем случае не может служить заменой ему.

Допустимая в православной традиции образная поэтическая гипербола личного обращения ко Кресту, подразумевающая обращение к Распятому на Нём Спасителю.

Канон (греч. правило) есть ряд церковных песнопений, ирмосов и тропарей, тесно между собою связанных, как в музыкальном отношении (напевом, а в греческом подлиннике и определённым размером стиха), так и по содержанию. Последнее выражает дух и сущность празднуемого церковного события, подвигов чествуемого святого или иного события.

Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм (Пс. 64,2; 83,8), символ Церкви как живого Храма Иеговы (Ис. 2,3; Евр. 12,22; Откр. 14,1).

Ирмос (греч. связь) – вступительный стих, как бы заглавие, показывающий содержание прочих стихов песни или канона. В византийских канонах ирмос служит мелодическим образцом для последующих тропарей песни.

Т.е. Пресвятая Богородица Дева Мария (трапеза – дословно стол)

Кондак – краткая песнь, содержащая изложение сущности праздника или события канона, и представляющая собой по большей части древнейшую молитву Церкви в честь праздника. Кондак всегда поётся или читается после 6-й песни канона.

Имеется ввиду, конечно, не повторение самой Жертвы Христовой, а повторение нашего приобщения этой Жертве, принесённой «единожды».

Молитвенная подготовка к Святому Причащению и благодарение после нее – это не обязанность, а желание общения с Богом, проистекающее из личного благочестия желающего причаститься. Последование призвано помочь душе христианина более глубоко подготовиться к принятию Христа в Таинстве, разумеется при невозможности полностью прочитать все молитвы последования, допустимо его разумное сокращение.

В этом месте человек образно уподобляется овце, которую пасёт Господь

Так понимал это место свщмч. Киприан Карфагенский (Письмо 63 к Цецилию о таинстве Чаши Господней)

По толкованию св.Василия Великого, имеется ввиду не затмение ума, а удивление (Предисловие к толкованию на книгу пророка Исаии)

Узы – цепи, оковы, путы.

В греческом оригинале это напоминание имеет стихотворную форму.

Кормушка для скота

Один единственный

По правую руку, справа

См. 57

Молитвослов

короткое утреннее молитвенное правило

Краткий молитвослов

Содержание:

ПредисловиеМолитвы утренниеМолитвы на сон грядущимМолитвенное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот ритм необходим, ибо в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного вдохновения, настроения и импровизации недостаточно.

Существует полное молитвенное правило, рассчитанное на монахов и духовно опытных мирян, которое напечатано в Православном молитвослове.

Однако тем, кто только начинает навыкать молитве, трудно сразу начать читать положенное правило всё целиком. Обычно духовники советуют начинать с нескольких молитв, и затем каждые 7-10 дней добавлять к правилу по одной молитве, чтобы навык читать правило  выработался постепенно и естественно.

Кроме того, у мирян иногда возникают ситуации, когда времени для молитвы остаётся мало, и в таком случае лучше со вниманием и благоговением прочитать краткое правило, чем торопливо и поверхностно, без молитвенного настроя, механически вычитывать полное правило.

Так, воспитывая разумное отношение к молитвенному правилу, святитель Феофан Затворник пишет одному семейному лицу:

«Благослови, Господи, и продолжать молитву по вашему правилу. Но никогда не вяжите себя правилом и не думайте, что есть что-либо ценное в том, что имеете такое правило или всегда его совершаете. Вся цена в сердечном пред Богом припадании. Вон святые пишут, что если кто от молитвы не отходит осужденником, достойным всякой кары от Господа, то такой отходит от нее фарисеем. Другой говорил: “стоя на молитве, стой как на Страшном Суде, когда готово изыти решительное Божие о тебе определение: отойди или прииди”.

Всячески избегать надо формальности и механизма в молитве. Пусть это всякий раз будет делом обдуманного свободного решения, и совершать его с сознанием и чувством, а не кое-как. На случай надо уметь сокращать правило. Мало ли в семейной жизни случайностей?.. Можно, например, утром и вечером, когда нет времени, прочитать на память только молитвы утренние и на сон грядущим. Можно даже и их не все читать, а по нескольку. Можно совсем ничего не читать, а положить несколько поклонов, но с истинною сердечною молитвою. С правилом должно обращаться с полною свободою. Будьте госпожа правила, а не раба. Раба же только Божия, обязанная все минуты жизни своей посвящать на угождение Ему».

Для таких случаев существует установленное краткое молитвенное правило, рассчитанное на всех верующих.

Утром оно включает:

«Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших.

Вечером в него входят:

«Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Молитвы утренние

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва предначинательнаяГосподи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. **

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитвы на сон грядущим

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и  богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу ОтцуБоже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой БогородицеБлагаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва  ко святому Ангелу хранителюАнгеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

короткое утреннее молитвенное правило


*  От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: 

“Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав”. (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со “Святый Боже…”, опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

Всю Светлую седмицу вместо этого правила читаются часы Святой Пасхи. 

**  От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: 

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Эти замечания относятся и к молитвам на сон грядущим.

Составлено с использованием материалов книги:

Как научиться домашней молите. Москва, «Ковчег», 2004. Трифонов Печенгский монастырь

Чудотворные слова: молитва утром краткая православная в полном описании из всех найденных нами источников.

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

 • Краткое молитвенное правило
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Краткое утреннее молитвенное правило:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Краткое

Краткое молитвенное правило для мирян

“У каждого христианина должно быть правило”. (Св. Иоанн Златоуст)

“Если сотворить правило без лености, то великую награду от Бога получишь и грехов отпущение”. (Св. Иннокентий Иркутский)

I. Поклоны начальные

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Постой мало, молча и затем молись неспешно со страхом Божиим, если возможно, то и со слезами, крепко веруя, что “Дух Святый подкрепляет нас в немощах наших: ибо мы не знаем, о чем молиться, и как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим. 8,26).

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).

Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон).

Создавши мя Господи, помилуй мя (поклон).

Без числа согреших. Господи, прости мя (поклон).

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон).

Ангеле, хранителю мой святый, от всякаго зла сохрани мя (поклон).

Святый (имя твоего Святого), моли Бога о мне (поклон).

II. Молитвы начальные

Молитвами Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный; помилуй нас (трижды).

Примечание. Во время от Святой Пасхи до Пятидесятницы молитва Св. Духу – “Царю небесный” не читается. В неделю св. Пасхи не читается все трисвятое, а заменяется тропарем “Христос воскресе. ” трижды. Также до отдания Пасхи вместо “Достойно есть, яко воистину” читается или поется: “Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на Тебе возсия; ликуй ныне и веселися Сионе, ты же Чистая красуйся Богородице, о востании Рождества Твоего”.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас: Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша имени Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веке веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Tвое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши, внегда судити Ти.

Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей. Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы. (псал. 50.)

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго. Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых;

12. И жизни будущаго века. Аминь.

Молитва утренняя (читай только утром)

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав, прибегаю и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим; и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель, и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вечерняя (читай только вечером)

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми; Ангела Твоего хранителя пошли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла; яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим и Тебе славу возсылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веке веков. Аминь.

Богородице Дево, радуйся. Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже в дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и сродником нашим даруй яже ко спасению прошения и жизнь вечную: в немощех сущия посети, и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим спутешествуй. Императору споборствуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам недостойным молитися о них помилуй по велице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братий наших, и упокой их, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий наших плененных, и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, и всех Твоих Святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь (поклон).

Помянник о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя его), и святыми его молитвами прости моя согрешения (поклон). Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена их), братию и сестры, и сродники моя по плоти и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая (поклон).

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мене и творящия ми напасти, и не остави их погибнути меня ради грешнаго (поклон).

Ускори, Господи, просветить неведущих Тя (язычников) светом Евангелия Твоего, и погибельными ересьми и расколом ослепленная вразуми и присоедини ко Святей Твоей Апостольской и Соборной Церкви (поклон).

Помяни, Господи, души успоших рабов Твоих родителей моих (имена их) и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруй им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоя безконечныя и блаженныя жизни наслаждение (поклон).

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память (трижды).

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый! Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи помилуй (трижды). Благослови.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и святаго (помяни Святаго настоящаго дня) и всех святых, помилуй нас. Аминь. (три поклона).

Примечание 1-е. Утром, не совершивши молитвы, не приступай ни к пище, ни к питью, ни к какому делу. Перед началом всякого дела молись так: “Господи, благослови! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь”. По окончании дела произнеси: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веке веков. Аминь”.

Перед вкушением пищи читай: “Отче наш”. до конца, затем крестом благослови пищу и питье. (В семье благословляет старший в доме.) По окончании трапезы (пищи) читай “Достойно есть яко воистину. ” до конца, ибо Пресвятая Дева Мария через рождение Сына Божия даровала всему миру “истинную пищу и истинное питие” (Иоан. 6, 55), т.е. Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. В течение всего дня держи в сердце своем самую краткую, но самую спасительную молитву: “Господи, помилуй!”.

Примечание 2-е. Если тебе предстоит спешное дело и ты очень занят работой, или же находишься в немощи, то никогда не читай наскоро правила без должного внимания, не гневи Бога, и не умножай своих грехов: лучше прочитать одну молитву не спешно, благоговейно, чем несколько молитв наспех, торопливо. Поэтому сильно занятому человеку следует, по благословению преподобномученика Макария Каневского, прочитать одну молитву – “Отче наш. ” Если же имеешь времени несколько больше, то, по благословению преп. Серафима Саровского чуд. – прочитай “Отче наш” три раза, “Богородице Дево, радуйся”, три раза и “Верую” – один раз.

Примечание 3-е. Если же ты, наоборот, имеешь не мало свободного времени, то отнюдь не проводи его праздно, потому что праздность есть мать пороков, но хотя бы ты был уже не способен к труду по болезни, или старости, – заполняй время подвигом молитвенным, да обретешь великую милость у Господа Бога.

(Текст приводится по книге: Епископ Никольск-Уссурийский Павел; “От святой купели и до гроба”, 1915 г.)

Молитва утром краткая православная

Краткое утреннее молитвенное правило

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва Святому Духу

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй ( Трижды ) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитва первая, святого Макария Великого

Молитва того же святого

Молитва к Ангелу хранителю

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Молитва о живых

Молитва о усопших

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:

Оценка

4

проголосовавших:

2

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here