Молитва ко сну

Детально: молитва ко сну - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохра́ни немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохра́ни, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и Человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ мо́я согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохра́ни мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́; ве́дущи сия́, Влады́чице мо́я Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Aминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет мо́я зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитва

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Содержание статьи

 • Молитвы на сон грядущий с толкованием
  • Тропари
  • Слава:
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу
  • Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу
  • Молитва 4-я, святого Макария Великого
  • Молитва 5-я
  • Молитва 6-я
  • Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
  • Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу
  • Молитва к Богородице, святого Петра Студийского
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю
  • Завершающие молитвы
  • Когда отходишь ко сну, произноси:

В этой статье Вы найдёте молитвы на сон грядущий с толкованием. Мы подобрали для Вас церковные тексты и их перевод на понятный русский язык.

Молитвы на сон грядущий с толкованием

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо отве та недоумеюще, сию Тимолитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Перевод:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Не находя себе ник акого оправдания, мы, грешные,приносим Тебе, как Владыке, эту молитву, помилуй нас.

Слава:

Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси  Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твоепризываем.

Перевод:

Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся.Не прогневайся на нас сильно и не  вспоминай беззаконий наших; но призри и ныне,как Милосердный, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы люди Твои; все мы дело рук Твоих и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

И ныне: Милосердия двери открой нам, Благословенная Богородица, чтобы мы,надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

молитва ко сну

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющихмя, и похотей лукавых. Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод:

Бог вечный и Царь всех тварей, удостоивший меня дожить до этого часа! Прости мне грехи, которые я сделал в нынешний день делом, словом и помышлением, и очисти, Господь, бедную мою душу от всякой нечистоты телесной и душевной. И помоги мне, Господь, наступающую ночь провести спокойно, чтобы, вставши с убогой моей постели, мог я делать угодное пресвятому имени Твоему во все дни моей жизни и побеждать нападающих на меня врагов телесных и бестелесных. И избавь меня, Господь, от пустых мыслей, оскверняющих меня, и злых страстей. Ибо Твое есть Царство и сила и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и всегда, и вечно.
Аминь.

В этой молитве мы благодарим Бога за благополучно проведенныйдень, просим у Него прощения грехов, сохранения нас от всякого зла и спокойной ночи. Молитва эта оканчивается славословием Святой Троицы.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен сый, Иисусе Христе, многаго ради милосердия Твоего никогдаже отлучайся мене, раба Твоего, но всегда во мне
почивай. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предаждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не остави мене, яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе, спяща мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя ученики. Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложи моем: просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстию безстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие. Яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Перевод:

Вседержитель, Слово Отчее, Иисусе Христе, будучи Сам совершен, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырь Твоих овец, не предавай меня мятежному змею и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, Которому поклоняются, Царь Святой, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем: просвети ум мой светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу любовию ко Кресту Твоему, сердце чистотою слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя. Ибо Ты препрославлен вместе с Неимеющим начала Отцем Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне, и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не радих, или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.

Перевод:

Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, отпусти и прости мне, недостойному, все, чем я согрешил пред Тобою сегодня как человек, и, более того, не только как человек, но и хуже скота; и отпусти мне, недостойному, все мои грехи вольные и невольные, сознательные и несознательные, совершенные с юности от злого коварства, вспыльчивости и беспечности, и если именем Твоим клялся или похулил Его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал во гневе моем, или опечалил, или от чего-либо прогневался, или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого осудил, или развеличался, или возгордился, или разгневался, или во время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или имел хитрые мысли, или объедался, или опивался, или без ума смеялся, или злое помыслил, или, добро чужое увидев, уязвился сердцем, или непристойное говорил, или над грехом моего брата посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, или все то, что еще сделал злого, забыл, ибо беззакония мои превосходят перечисленное. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и разреши, и освободи, и прости меня, как Благий и Человеколюбивый, чтобы я, блудный, грешный и несчастный, с миром лег, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославив пречестное имя Твое со Отцем и Его Единородным Сыном, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Читайте также – Молитва Отче наш

молитва ко сну

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый Безсмертный Царю, щедре и Человеколюбче Господи, яко ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси на конец мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя? Милостив ми буди грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениих, и отыми от мене весь помысл лукавый видимаго сего жития. Прости моя согрешения, едине Безгрешне, яже Ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом, и делом, и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты Сам, покрывая, сохрани мя от всякаго сопротивнаго обстояния Божественною Твоею властию, и неизреченным человеколюбием, и силою.
Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавити мя от сети лукаваго, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденна ныне сном уснути сотвори, и без мечтания, и несмущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от мене, и просвети ми разумныя очи сердечныя, да не усну в смерть. И посли ми Ангела мирна, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих; да востав со одра моего, принесу Ти благодарственныя мольбы. Ей, Господи, услыши мя, грешнаго и убогаго раба Твоего, изволением и совестию; даруй ми воставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от мене отгнано быти сотвори Твоими Ангелы; да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, Юже дал еси нам грешным заступление, и приими Сию молящуюся за ны; вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящися не престает. Тоя заступлением, и Честнаго Креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко Свят еси, и препрославлен во веки.
Аминь.

Перевод:

Что Тебе принесу или что Тебе воздам, Великодаровитый Бессмертный Царь, Щедрый и Человеколюбивый Господь, за то, что меня, ленивого на Твое служение и ничего доброго не сделавшего, Ты довел до конца этого прошедшего дня, направляя к повиновению и спасению мою душу. Будь же милостив ко мне, грешному, не имеющему никакого доброго дела. Восстанови мою падшую и осквернившуюся бесчисленными согрешениями душу и отклони от меня земное греховное помышление. Ты Один Безгрешный, прости мои согрешения, совершенные пред Тобою в этот день сознательно и несознательно, словом, делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты Сам сохрани меня от всякого вражеского нападения, защищая Твоею Божественною властью, неизреченным человеколюбием и силою; Боже,изгладь и прости множество моих грехов, умилосердись надо мною, Господи, освободи меня из сетей диавола, спаси мою страдающую душу и осияй меня светом лица Твоего, когда придешь во славе Твоей. А ныне дай мне уснуть сном неосужденным и охрани помышление раба Твоего от мечтаний и смущения. Отгони от меня сатанинское действие, просвети мысленные очи моего сердца, чтобы не уснуть мне смертным сном. Пошли мне Ангела мира, хранителя и наставника душе и телу моему, избавляющего меня от моих врагов, чтобы, встав с постели моей, я принес Тебе благодарственные молитвы. О, Господи, услышь меня, грешного и убогого раба Твоего. Дай мне по пробуждении с чистою совестью поучаться закону Твоему, удали от меня через Твоих Ангелов бесовскую беспечность, чтобы благословлять Твое святое имя и прославлять и хвалить Пречистую Богородицу Марию, данную нам, грешным, в защиту; приими Ее, молящуюся за нас, ибо знаю, что Она, подражая Твоему человеколюбию, непрестанно молится за нас. Ее ходатайством, знамением многочтимого Креста и по молитвам всех Твоих святых сохрани мою убогую душу, Иисусе Христе Боже наш, ибо Ты Один Свят и Препрославлен во веки. Аминь.

Молитва 5-я

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, якоБлаг и Человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод:

Господи Боже наш, в чем согрешил я в этот день словом, делом и мыслию, прости мне, как Благий иЧеловеколюбивый; даруй мне мирный сон, чуждый волнения страстей; пошли Ангела Твоего хранителя, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла, ибо Ты —Хранитель душ и тел наших, и мы воссылаем Тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

В этой вечерней молитве мы просим у Бога прощения грехов, спокойного сна и Ангела-хранителя, который бы сохранил нас от всего дурного. Молитва эта оканчивается славословием Святой Троице.

Молитва 6-я

Господи Боже наш, в Негоже веровахом и Егоже имя паче всякаго имене призываем, даждь нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от
всякаго мечтания, и темныя сласти кроме; устави стремление страстей, угаси разжжения востания телеснаго. Даждь нам целомудренно пожити делы и словесы; да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь.

Перевод:

Господи Боже наш, в Которого мы веруем и имя Которого больше всякого имени призываем, даруй нам, отходящим ко сну, облегчение душе и телу, сохрани нас от всякого мечтания и от скверного сладострастия; прекрати страстные желания; угаси пламень плотских возбуждений; даруй нам хранить целомудрие в словах и в деле, чтобы, восприняв совершенную жизнь, не лишиться нам обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен во веки. Аминь.

молитва ко сну

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста

(24 молитвы, по числу часовдня и ночи)

1 Господи, не лиши мене небесных Твоих благ. 2 Господи, избави мя вечных мук. 3 Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. 4 Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия. 5 Господи, избави мя от всякаго искушения. 6 Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. 7 Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея. 8 Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. 9 Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй ми конец благий. 10 Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. 11 Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея. 12 Господи небесе и земли, помяни мя грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.

1 Господи, в покаянии приими мя. 2 Господи, не остави мене. 3 Господи, не введи мене в напасть. 4 Господи, даждь ми мысль благу. 5 Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление. 6 Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих. 7 Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание. 8 Господи, даждь ми терпение, великодушие и кротость. 9 Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. 10 Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления и творити во всем волю Твою. 11 Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя вещи. 12 Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь.

Перевод:

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, умом или помыслом, словом или делом согрешил, прости мне. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия и окаменелого нечувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми стремлениями. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь моей души. Господи, пошли благодать Твою помощь мне, да прославлю Твое святое имя. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если и ничего доброго не сделал я пред Тобою, но дай мне по Твоей благодати положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою Твоей благодати. Господи неба и земли, вспомни меня, грешного, гнусного и нечистого раба Твоего в Царстве Твоем.
Аминь.

Господи, приими меня, кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, памятование о смерти и умиление. Господи, дай мне расположение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, вкорени благой Твой страх в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления и во всем исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и страстей и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему соизволению все, что Ты хочешь, да будет воля Твоя надо мною, грешным, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшия Матере Твоея, и безплотных Твоих Ангел, Пророка же и Предтечи и Крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави мя настоящаго обстояния
бесовскаго. Ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешнаго, но якоже обратитися и живу быти ему, даждь и мне обращение окаянному и недостойному; изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго пожрети мя и свести во ад жива. Ей, Господи мой, утешение мое, Иже мене ради окаяннаго в тленную плоть оболкийся, исторгни мя от окаянства, и утешение подаждь души моей окаянней. Всади в сердце мое творити Твоя повеления, и оставити лукавая деяния, и получити блаженства Твоя: на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя.

Перевод:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, ради молитв Честнейшей Твоей Матери, бесплотных Твоих Ангелов, а также пророка Предтечи и Крестителя Твоего, благовествующих апостолов, светлых и победоносных мучеников, преподобных и богоносных отцев и всех святых, избавь меня от настоящего нападения бесовского. О, Господь мой и Творец, не желающий смерти грешника, но ожидающий его обращения и жизни, дай обращение, и мне, окаянному и недостойному; извлеки меня из уст пагубного змея, жаждущего поглотить меня и свести живым в ад. О, Господи мой, Утешение мое, ради меня, падшего, облекшийся в тленную плоть, избавь меня от несчастия и подай утешение душе моей, достойной сожаления. Внуши сердцу моему исполнять Твои повеления и оставить лукавые дела и получить блаженство Твое, ибо на Тебя, Господи, уповаю я, спаси меня.

Молитва к Богородице, святого Петра Студийского

К Тебе Пречистей Божией Матери аз окаянный припадая молюся: веси, Царице,яко безпрестани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща: не ужели Господь поразит мя, и по часе паки таяжде творю; ведущи сия, Владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслию люблю закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая, откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да бых аз отселе престал сквернодейства, и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и держава, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Перевод:

К Тебе, Пречистой Божией Матери, припадая, я, несчастный, молюсь: Ты знаешь, Царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь пред Богом, и вновь со страхом каюсь, и тотчас опять то же делаю: неужели Господь поразит меня? Зная об этом, Владычица моя Госпожа Богородица, молюсь, чтобы помиловала и укрепила и научила меня делать доброе. Ибо знаешь, Владычица моя, Богородица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими делами и всем помышлением люблю закон Бога моего, но не знаю, Госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не допускай, Пречистая, исполняться моей злой воле, но пусть будет воля Сына Твоего и Бога моего, Который меня спасет, вразумит и подаст благодать Святаго Духа, чтобы я отныне перестал делать скверное, и остальное время пожил бы по заповедям Сына Твоего, Которому принадлежит всякая слава, честь и власть со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и дающим жизнь Его Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Читайте также – Молитва Символ веры

молитва ко сну

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Перевод:

Милосердного Царя милосердная Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, излей на мою страдающую душу милость Сына Твоего, Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоею помощью найти рай, Богородица Дева, Единая Чистая и Благословенная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Перевод:

Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Завершающие молитвы

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и
в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

Перевод:

Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наши, вольные и невольные, совершенные словом, делом, сознательно и несознательно, днем и ночью, умом и мыслью, все нам прости, как Милосердный и Человеколюбивый.

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и сродником нашим даруй яже ко спасению
прошения и жизнь вечную. В немощех сущия посети и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим спутешествуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам недостойным молитися о них помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братий наших и упокой их, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Перевод:

Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец. Делающим добро сделай добро. Милостиво исполни прошения братьев и родных наших о том, что ведет ко спасению, и даруй им жизнь вечную. Немощных посети и даруй им исцеление. Находящихся на море управь; путешествующим сопутствуй; всем православным христианам помоги. Служащим нам и жалеющим нас дай оставление грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по великой Твоей милости. Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастья. Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов своих и украшающих святые Твои церкви, дай им по прошениям их то, что ведет ко спасению, и жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, грешных и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум светом, происходящим от познания Тебя, и выведи нас на путь заповедей Твоих, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Вечнодевы Марии, и всех Твоих Святых, так как Ты благословен во веки веков. Аминь.

молитва ко сну

Когда отходишь ко сну, произноси:

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Перевод:

В руки Твои, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, предаю душу мою. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и даруй мне вечную жизнь. Аминь.

Вы прочитали статью Молитвы на сон грядущий | Толкование молитв. Возможно, Вам будут интересны статьи:

 • Молитвы Матроне Московской
 • Молитвы Богородице

Молитвы вечерние. Читает схиархимандрит Илий, иеродиакон Илиодор

Каждый православный христианин должен придерживаться определенного молитвенного правила, совершаемого ежедневно: утром читаются утренние мольбы, а вечером необходимо читать молитвы на сон грядущий.

Зачем нужно читать молитвы перед сном

Существует определенный ритм моления, предназначенный для монашествующих и опытных в духовном понимании мирян, к примеру, они могут использовать четки.

Но тем, кто недавно пришел в Церковь и только начинает молитвенный путь, довольно сложно прочесть его целиком. Да и случается, что у мирян возникают непредвиденные ситуации, когда возможности и времени для моления остается слишком мало.

Икона Богородица Казанская

В этом случае лучше прочесть краткое правило, чем бездумно и без благоговения тараторить полный текст.

Зачастую духовники благословляют начинающих прочитывать несколько молитв, а затем, дней через 10, ежедневно прибавлять к правилу по одной молитве. Тем самым навык молитвенного чтения формируется постепенно и естественно.

Важно! Любое молитвенное обращение будет поддержано Небом тогда, когда человек направит свою деятельность на служение Богу и людям.

Вечерние молитвы

В вечернее время мирянами читается краткое правило — молитва на ночь перед сном:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Толкование отдельных молитвословий

 • Царю Небесный.

В мольбе Дух Святый именуется Царем, ведь Он, как Бог Отец и Бог Сын, правит миром и царствует в нем. Он является утешителем и по сей день утешает тех, кому это необходимо. Он наставляет верующих на праведный путь, поэтому и называется Духом Истины.

Икона Святой Троицы

 • Трисвятое.

Прошение обращено к трем ипостасям Пресвятой Троицы. Великую песнь поют ангелы небесные пред троном Божиим. Бог Отец — Святый Боже, Бог Сын — Святый Всесильный. Такое обращение обусловлено победой Сына над диаволом и разрушением ада. На протяжении мольбы человек испрашивает разрешения от грехов, исцеления духовных немощей ради прославления Пресвятой Троицы.

 • Молитва Господня.

Это обращение напрямую к Всевышнему как к Отцу, мы предстоим пред Ним как дети пред матерью и отцом. Мы утверждаем всесилие Бога и Его мощь, умоляем управлять человеческими душевными силами и направлять на путь истинный, дабы по смерти удостоиться чести оказаться в Царствие Небесном.

О других православных молитвах:

 • Молитвы на Пасху
 • Молитвы в День рождения
 • Молитвы перед и после еды
 • Молитва Ангелу Хранителю.

Он есть Добрый Дух для каждого верующего, определенный Самим Богом. Поэтому моление Ему по вечерам просто необходимо. Именно он предостережет от совершения прегрешений, поможет жить свято и будет покровительствовать душе и телу.

В мольбе особо выделяется опасность атак врагов телесных (людей, подталкивающих к совершению греха) и бестелесных (душевные страсти).

Нюансы вечернего правила

У большинства людей возникает вопрос: можно ли прослушивать в аудиозаписи православные песнопения?

В Послании апостола Павла сказано, что неважно, чем занимается человек, главное, чтобы любое его дело совершалось во славу Божию.

Апостол ПавелВажно! Необходимо понимать, что нельзя заменить молитвы на сон грядущий прослушиванием православных песен.

Мольбу следует начинать перед сном. Перед началом прочтения правила рекомендуется возблагодарить Бога за все, что Им было дано за весь день. Обращаться к Нему нужно умом и сердцем, осознавая смысл каждого произнесенного слова.

Совет! Если текст читается на церковнославянском языке, то нужно изучить его русский перевод.

В современной практике правило дополняется прочтением молитв о:

 • близких и родных людях
 • живых и усопших;
 • о врагах;
 • добродетелях и обо всем мире.

Как молятся православные христиане:

 • Как правильно молиться
 • Какой смысл в обращении к Господу
 • Слышит ли Бог наши молитвы

Во сне человек является особо уязвимым перед диавольским войском, его посещают греховные мысли, дурные желания. Ночь в христианском понимании считается временем разгула бесов. Человек может получать информацию, которая способна соблазнить его тело и ввести душу во грех. Бесы очень коварны, они могут в сонном видении посылать кошмары.

Именно поэтому верующие люди молятся каждый день перед отходом ко сну, а также перед началом любого доброго дела.

Совет! Даже когда все жизненные обстоятельства складываются удачно, нельзя забывать о вере и об Отце Небесном, ведь человеческие судьбы изначально предрешены на Небесах. Поэтому необходимо перед сном обращаться к Богу и следующий день обязательно сложится лучше прежнего.

Советы свщеннослужителей

 1. Полезно слушать пение старцев Оптиной пустыни. Эта мужская иноческая обитель славится чудотворцами, которые могли и могут предвидеть человеческие судьбы. Необходимость служения Всевышнему передается через их молитвенные песни и настраивает на праведный путь.
 2. Церковь положительно относится к просмотру православных видеозаписей, но к этому материалу необходимо относиться очень бережно, а в процессе прослушивания или просмотра рекомендуется отложить мирские занятия.
 3. Церковнослужители советуют включать в состав вечернего правила молитвы Оптинских старцев. Их тексты складывались веками и каждая их фраза несет в себе величайшую мудрость, способную разъяснить основы православной веры и познать всю их глубину.

Молитвенное обращение — это дыхание души православного человека. Он практически не может контролировать свой сон, тяжело поддаются контролю и другие жизненные процессы. Поэтому моление перед сном направлено на то, чтобы Творец участвовал в человеческой жизни, а иначе у Него не будет возможности помочь нам.

Важно! Вознесение мольбы перед сном — это обретение православным христианином защиты и опоры. Кроме своей собственной защиты матери умоляют Бога уберечь своих чад и ниспослать им милость.

Видео о молитвах, на сон грядущим.

Данная статья содержит: короткая молитва перед сном православная – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Чтение молитв перед сном

О самом сокровенном и желаемом мы вспоминаем только перед сном, когда мирские заботы оставлены и отброшены. Побыть с Богом наедине, когда не мешает крик ребенка и присутствие мужа, можно поздним вечером. Хотя ночное время ассоциируется скорее с колдовством, молитвы в этот период действуют тоже эффективно. Попросить покровительства у Господа за себя и за ребенка поможет молитва перед сном.

С помощью молитв только православные могут добиться желаемого. Читать вечерние молитвенные слова рекомендуется регулярно. Помните, что вы обращается не для того, чтобы поплакать о своей горькой судьбе или пожаловаться на окружающих людей. В молитве вы в первую очередь благодарите Бога за жизнь. Рекомендуем начать вечерний ритуал со следующих благодарственных слов:

Уже после этого можно начать думать о своей просьбе и желаниях, применять другие молитвы для достижения цели. Отходя ко сну, еще раз поблагодарите Бога за то, что у вас есть жизнь и семья. Если Всевышний оценит ваше старание, желание обязательно сбудется. Своего ребенка также научите открывать молитвослов с текста благодарности.

Короткая молитва на сон грядущий

Недлинная и простая молитва поможет вам быстро попросить у Господа того, чего вы желаете. Если нет времени возносить большие почести, воспользуйтесь этим священным текстом. Он защитит вас и ребенка от дурного глаза и способствует крепкому сну. Читать ее можно уже лежа в постели:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Преподобных и Богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный: — Святый Боже».

Молитва укрепляет в человеке веру. Она имеет огромную силу, несмотря на небольшой объем. Короткая вечерняя молитва, если повторять ее каждую ночь, способна совершить настоящее чудо. Отступят трудности, а в вас укрепится вера в справедливость и Божью Благодать. Судьба меняется к лучшему, если у вас найдется две минуты, чтобы прочитать текст.

Вечерняя молитва от бессонницы

Многие безуспешно ищут заговор на крепкий сон для себя или ребенка. Однако если вы заглянете в любой молитвослов, то увидите там священный текст и от этого недуга. Сложности с засыпанием и мучительное отсутствие жизненно необходимого отдыха могут привести к нервным заболеваниям. Причин может быть сразу несколько, а вот решение приходит не сразу. Наряду с наблюдением у доктора обязательно читайте молитвы.

В ходе этого ежевечернего ритуала вы приманите хороший сон и сладко заснете. Попросите своего ангела об умиротворении и он обязательно придет на помощь. Такое чудесное избавление подтверждает история Иоанна Дамаскина, служителя халифа. В восьмом столетии в Византийской империи царило иконоборчество. Иоанн Дамаскин, будучи разумным и образованным человеком, убеждал общественность в необходимости защиты православных икон.

Молитву Иоанну читают не только на сон грядущим, но и всем, чьи близкие впали в ересь и отрекаются от православия. В этом есть много разумного, ведь в неспокойной семье часто наблюдаются проблемы со сном.

Текст молитвы святому Иоанну Дамаскину:

Как избавиться от кошмаров

Молитва на ночь также помогает избавиться от кошмаров. Есть эффективный молебен для отходящих ко сну, новоселов и отправляющихся в путь. Все эти моменты связаны между собой большим эмоциональным накалом. Когда мы волнуемся, в наши сны вторгаются посторонние сущности и портят всё. Если вас, ваших близких или ребенка мучают ночные кошмары, начните читать краткие православные молитвы на сон грядущим.

Избавлению от страха во сне посвящена молитва святого праведника Иосифа Прекрасного. Он умер примерно в 1700 году до Рождества. Родные завидовали ему, а братья и вовсе ненавидели. Все потому, что Иосиф видел пророческие сны и точно предсказывал будущее. Старший брат продал Иосифа купцам в рабство. Те перепродали его в Египет, но там мудры православный сумел добиться расположения своего господина. Злодеям не удалось осквернить дар Иосифа, но за это взялась жена египетского господина. Она почему-то возненавидела юношу и наклеветала на него мужу.

Иосифа бросили в темницу, но и там он сумел прославиться. Его пророческому сну поверил сам сын фараона. Сон Иосифа предвещал голодные египетские лета, что и случилось. Православного освободили и сделали первым сановником страны. Молитву святому Иосифу на спокойный сон и ночного страха ребенка лучше всего читать на соответствующую икону. Текст:

От кошмаров у ребенка также помогает святая вода. Достаточно побрызгать ею на мучающегося малыша. Обязательно объясните ему, что вы делаете, чтобы к кошмарному сну не добавилась водобоязнь. Во время орошения можно читать «Отче наш» или даже петь привычные колыбельные.

Церковная молитва для спокойного сна

На ночь читают короткие и длинные молитвы. Они помогают человеку сбросить дневное напряжение и закончить сложный день верой и признательностью Всевышнему. Беспокоиться о своей душе никогда не бывает лишним, а на сон грядущим это просто показано. Поздний вечер – время, когда вы можете побыть наедине с собой. В это время христианину как нельзя кстати поблагодарить своего ангела и Господа. Вечером открываются духовные каналы, связь между небом и землей, и вы можете даже услышать наставления и утешение от Бога.

Пусть молитвослов всегда будет у вас под рукой, на тумбочке возле кровати. Приучайте и ребенка молиться на ночь. Это такой же важный вечерний ритуал, как и проститься с родителями и пожелать им спокойной ночи. Отходя ко сну, маленький человек поблагодарит Бога, а тот быстрее услышит его чаяния.

Когда лучше всего начинать читать вечернюю молитву? Нужно, чтобы вечер был спокойный, в доме не было страха и негативных эмоций. Сделайте все свои дела, чтобы никакие лишние мысли не отвлекали от общения с Богом. Постарайтесь отвлечься от мирских забот. Не так важны наличие икон, поза, даже слова, которые вы произносите, как сила вашей веры в Бога, настоящая искренность. Если вы не чувствуете, что готовы обратиться к самому Всевышнему, попросите Ангела Хранителя о хорошем сне. Сделать это можно, например, такими словами. Вы можете дополнить молитву очень личными фактами и таким образом покаяться.

О важности ежевечерней молитвы говорил еще апостол Павел в послании к фессалоникийцам. Почаще открывайте молитвослов, несмотря на то, что современная жизнь бурная. Для верующего человека молитва накануне сна – не только благодарность и просьба, но и минуты священного единения с Богом. В православной церкви вы можете найти целый сборник с различными молитвами для отходящих ко сну. Там есть и тексты для ребенка, которые он может выучить и читать самостоятельно.

Несколько слов о правилах чтения молитв и их количестве

Отходящим ко сну не следует стараться прочесть максимальное количество священных текстов. Лучше вдумчиво произнести и прочувствовать одну молитву, чем пытаться «угодить» десятку святых личностей. Богу все равно, сколько времени вы уделите на общение с ним накануне сна. Гораздо важнее то, что вы будете делать это регулярно. На первый взгляд может показаться, что делать это легко, однако дисциплину соблюдать не так просто. Просто попробуйте ввести практику ежедневной молитвы хотя бы для себя, а потом уже и в семье. Вы столкнетесь с трудностями, о которых даже не могли помышлять. Натура человека ленива, и важно изгонять из себя этот греховный порок.

Целый день человек заботится о хлебе насущном. Вечером ваш ум должен вернуться к Богу, иначе никакой возможности покаяться просто нет. За сутки мы неизбежно совершаем грехи, и когда покаяться о них, как не перед сном? Начиная и заканчивая свой день, попросите о поддержке у Бога. Этим вы обезопасите себя и близких, привлечете положительные эмоции и впустите в свою семью ощущение умиротворения.

Такая простая вещь, как ежевечерняя молитва избавляет детей от кошмаров, а взрослых от их повседневных страхов. Расслабиться и подумать о высоком жизненно необходимо, не игнорируйте этот православный ритуал и ваша жизнь станет значительно проще.

Мама может помочь маленькому человечку, если выучит и начнет читать перед сном молитву на успокоение . Кому молиться о спокойном сне детей? Ночью вера становится крепче, потому что ничто не отвлекает вас от духовной жизни.

Можно прочесть более длинный заговор перед сном . «На чистую воду смотрю, молитву говорю. От страхов, болезней да тревоги заклинаю, смелость в свою душу призываю.

Вечерняя молитва на сон грядущий

К молитвам надо прибегать не только в момент горя или несчастья, а ежедневно, благодаря Всевышнего за каждый прожитый день. Узнайте какую молитву нужно читать, прежде чем лечь спать, чтобы ваша жизнь наладилась, а душевное состояние нормализовалось.

Молитва на сон грядущий

Каждый человек желает о чем-либо и хранит в своем сердце сокровенные мечты. Попросить у Господа о поддержки и покровительства можно перед сном. Главное, помните, что нельзя пользоваться священным текстом только для достижения цели; произносить его слова нужно со всей душой, и только действительно верующий человек таким образом добьется желанного. Прочитав молитву единожды, вы вряд ли что-то измените. Обращение к Богу должно происходить регулярно, и молясь, в первую очередь благодарят за прожитый день:

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Прежде чем прочесть эти слова, можно высказать сокровенную просьбу простым языком, или рассказать Господу душевную тайну. Если вас гложет совершенный вами проступок, или часто посещают дурные и злые мысли, поведайте об этом Богу, прежде чем уснуть, и вы почувствуете, что вам стало легче.

Регулярно молясь на ночь, вы очистите душу от грехов и обретете сильную защиту духа. Известно, что люди, которые читают перед сном православный текст, спят крепче, а кошмары обходят их стороной.

Короткая молитва перед сном

Не каждый имеет возможность тратить большое количество времени на «разговор» с Богом перед сном. Для этого существует короткая молитва, которую можно произносить про себя, уже лежа в постели.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Преподобных и Богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный: — Святый Боже».

Такая молитва является благодарственной, воздающей Богу хвалу. И в тоже время она способна укрепить в человеке веру и сотворить настоящие православное чудо. Если читать ее каждый раз, когда вы ложитесь спать, жизненные трудности постепенно отступят, и судьба сильно переменится к лучшему.

Также молитвой на сон грядущий может быть текст «Отче Наш» — главная христианская молитва, к которой прибегают во всех случаях жизни. Эта первая молитва, которой научил своих учеников Иисус Христос.

Даже когда жизнь складывается наилучшим образом нельзя забывать о религии, ведь любые ваши победы изначально предрешены на Небесах. Перед сном регулярно обращайтесь к Богу, и следующий день сложится как нельзя лучше. Желаем вам удачи, и не забывайте нажимать на кнопки и

Смотрите также:

Журнал о звездах и астрологии

каждый день свежие статьи об астрологии и эзотерике

Сильнейшая молитва о здоровье Пантелеймону Целителю

Молитва почитаемому христианскому святому, которого Бог наделил даром исцелять больных людей, считается одной из самых сильнейших. .

Сильная молитва на везение Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец является одним из самых значимых и сильных Святых в православной церкви. Он способен помочь человеку в критической ситуации .

Молитва для очищения дома

Каждый желает очистить свой дом от негатива и защититься от недугов и бед, чтобы с уверенностью сказать: «мой дом — моя .

Молитва Божьей Матери

Богородица считается величайшей, одной из самых почитаемых Святых в христианстве. Ее образ способен сотворить истинное чудо и исполнить самое .

Молитвы Матроне Московской о помощи, исцелении и счастье

Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых в России. Тысячи людей ежегодно съезжаются к мощам святой Матроны, .

Сильная православная молитва, которую читают на ночь перед сном

Молитва для всякого православного христианина – есть момент общения с Небесным Отцом. Возопив в молитвенном смирении к Всевышнему, мы открываем ему наше сердце, дабы наполнил Он его своим светом и благостью. Молитва перед сном – это один из важнейших ритуалов, который не только отдает дань Господу, но и позволяет нам проанализировать, оглянуться на прошедший день и попросить у Всевышнего защиту от дурного сна – успокоение души на сон грядущий.

Заветы христианам по Евангелию

Говорится в Святом Писании, что молитва – долг всякого христианина пред Богом. Молитесь, когда бодрствуете, молитесь, отходя ко сну или начиная всякое дело, и учите своего ребенка тому же, ибо жизнь наша – дар Создателя, за которую он просит лишь ту малую толику. В обязанность благочестивого мирянина вменяется утренняя и вечерняя молитва – это правило, в котором есть исток мудрости.

Оптинские мудрые старцы заповедовали всякому крещеному православному – молитва не должна быть утомительной и занимать много времени, но она обязанность наша пред Всевышним и Сыном Его Иисусом. К главе из Евангелия, Апостола да к одной кафизме из Псалтыря добавьте молитву от сердца – и ваш долг, как христианина, выполнен, а Господь, умилившись, дарует вам свою милость и благословение.

 • Утренняя молитва служит для пробуждения души, дабы помнила она в продолжении всего дня – Бог рядом, Он заботится о чадах своих. Всякое дело зачинают с помощью Всевышнего и под его неусыпным Оком. Ничего и никто не в силах укрыть от Господа, который есть суть всего. Славя Царя Небесного с утра, мы показываем то, что весь день нуждаемся в его милости и благословении, показываем свое смирение и усердие во славу Его.
 • Молитва на ночь является моментом, когда нужно оглянуться назад. Признать свои ошибки и просить прощения за всякие прегрешения. Упросите Бога снять с души груз содеянного, успокоить сердце от тоски, тревоги и терзаний – кто, как не Он, выслушает вас и наставит на путь истины. Только в Его силах освободить от страха, дать надежду, направить и подсказать, вернув сну покой и безмятежность.

Открывая молитвослов, можно почерпнуть много мудрости, которая дана Всевышним и сошла Духом Святым нам на помощь в бедах и терзаниях. В том числе найдется место молитвам, которые призывают в заступники Святых Угодников – им дана сила просить за вас Бога, умоляя о помощи. Приобщайте ребенка к молитве всякий раз, когда сами отдаете дань Всевышнему.

Этой маленькой жертвы от вас хватит на то, чтобы жить под покровительством Его, не зная печали днем и почивая без страха ночью. И если с утра считается разумным посвятить молитве немного больше времени, дабы благословение Господне сопутствовало весь день, то, отходя ко сну, можно использовать краткие молитвы. В них принято говорить слова благодарения за прошедший день и упоминать своего Ангела-Хранителя за его покровительство, прося наставления в жизни. Тому же приобщают ребенка, яко чистую душу, чтобы Господь всегда имел место в сердце его.

Молитва – противоядие от кошмаров

Конечно же, православные христиане в большинстве понимают силу слова молитвы. Но не лишним будет напомнить, что молитва – еще и прекрасное лекарство от всякой беды. Ночной кошмар – это происки бесов, которые стремятся мучить душу человеческую, лишая покоя. Заставляют людей обращаться к ворожеям за спасением, заволакивая пеленой разум, направляя в сторону грешную.

Однако нет лекарства лучше, чем молитва, которая вернет сну покой и безмятежность. Нужно всего лишь впустить в свое сердце Иисуса и Дух Святой и читать несколько молитв на сон грядущим.

Обратившись к Царю Небесному за спасением души и умиротворением сна своего, мы обретем спокойствие и блаженство той ночью. Всевышний своей волей оградит раба своего от демонов страха, которые мешают нашему отдохновению по ночам.

 • Не пренебрегайте свечой или лампадой – это лучик горящей надежды. Свет, который сквозь тьму прорывается к Богу.
 • «Отче Наш», прочтенная на сон грядущим, укрепит вашу веру во Всевышнего и воздаст ему должное от христианского сердца.
 • Если кошмары слишком донимают, то, отходя ко сну, дополните молитвенное чтение псалмами для успокоения и защиты от бесов. Их лекарская сила велика и признана даже Священным Синодом Святой Православной Церкви.
 • Если кошмарные сны мучают ребенка, то молитва за его спокойный сон – долг каждого родителя. Не оставьте дитя наедине со страхами – покажите ему дорогу ко спасению во Всевышнем.
 • Держите под рукой молитвослов – это кладезь мудрости на всякий житейский случай. Он откроет вам великую вселенскую любовь и милость.
 • Молитву на сон грядущим можно читать, находясь в кровати. Господь милостив и не считает это греховным, ибо вечерние бдения происходят после дня трудового. Однако старайтесь по возможности находить силы и произносить молитву подобающим образом – в смиреной позе доброго христианина.

«Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь»

Ангел-Хранитель станет защитой вашего сновидения

Великой силой обладает молитва Ангелу-Хранителю. Он наш покровитель во всяких делах земных. Его заботам отдана человеческая душа, дабы наставлял ее в любви к Богу и опекал на пути жизненном. Обращением к нему в молитве, отходя ко сну, мы отдаем свои телеса и сознание под его защиту, дабы бдел о нашей безопасности.

Ангела-Хранителя принято упоминать всякий раз перед сном и благодарить его за прошедший день, который он устроил нам трудами своими. Текст молитвы к Ангелу является достаточно простым и одним из самых первых в нашей жизни. Всякого ребенка с младых времен обучают этой молитве, дабы чадо знало, что Хранитель всегда стоит за его спиной и бдит о благе.

 • Одно условие не забывайте – дабы взывать ко спасению души ребенка, он должен быть крещен. Иначе у дитя нет своего Ангела, который дан нам Богом в услужение.
 • Не ленитесь и читайте молитву-обращение к Хранителю Небесному вместе с чадом, желая обоим хорошего сна.

Молитва святому Ангелу-хранителю

«А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь»

Богородица – покровительница матери и ребенка

Всякой матери с малым чадом нужно ответственно подходить к своим обязанностям. Дабы обрести спокойный сон себе и малышу, молите Богородицу – она защита и милостивая покровительница ребенка и матери его.

Укрывая в кроватке дитя, прочитайте над ним любые короткие канонические молитвы, какие содержит молитвослов. Обращаясь к Царице Небесной, призовите благо в сон ребенка, дабы его равномерное сопение ничем не омрачалось и было предметом материнского умиления, ибо Богородица будет тешить его в ночи. Нет лучше заботы от матери чаду, чем благословение ко сну.

 1. Богородица Дево радуйся.
 2. Избавительнице.
 3. Благо Царя Благая Мати.

Молитва Пресвятой Богородице

«Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.»

Молитва Пресвятой Богородице Избавительнице

«О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любящих твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь»

Заговор от волнений во сне

Православной Церковью отвергаются всякие языческие песнопения и нашептывания, яко работа бесовская. Ища защиты сну своему от волнений, принято обращаться за словом Божьим в молитвослов. Однако если сны донимают кошмарами, или бессонница не дает отдохновения после трудов тяжких, то можно применить заговор на крепкий сон, в котором есть упоминание Имени Всевышнего или его Святых Угодников.

Происходят такие заговоры не от сил колдовских или магических, а рождены душой светлой, от Бога данной. Зачастую такими заговорами становятся слова, произнесенные в молитве тем, кто чист сердцем, а его мольба была услышана Господом и получила в награду прошеное.

Этот заговор призывает блаженный сон и дарует спокойствие на ночь. Его читают трижды и спокойно ложатся почивать, ибо Господь все устроит и даст вам безмятежного отдохновения.

«Во имя Пресвятого Господа нашего взываю Силу Небесную!

Ко мне, спасители и святые Крестители,

На душу милостью обратитесь, за нее заступитесь!

Меня помилуйте, да праведным сном пожалуйте,

Искусителей да обольстителей от меня отведите,

Бесово племя в ночи изведите.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь»

Псалтырь – кладезь мудрости и помощник для души

Всякий раз, когда душевные муки доставляют изрядные страдания, обращайтесь к слову Божьему. Псалтырь – та часть Библии, которая дает помощь в любых житейских невзгодах или помогает в излечении от груза тяжкого на сердце.

Псалмы могут быть, как самостоятельным молением, так и выступать в дополнение к другим каноническим молитвам. Для тех, кто ищет успокоение в ночи и отдохновение от забот дневных, Псалтырь дарует несколько спасительных песен.

 • Псалом 90 – защита от демонов. Для прочтения тем, кого донимают кошмары и страхи.
 • Псалом 70 – для обретения милости и спокойствия от Духа Святого.
 • Псалом 65 – в защиту от страданий в душе, дабы ночью человек не терзался бессонницей.
 • Псалом 8 – от страхов ребенка во сне.
 • Псалом 116 – о сохранении ночью христианской души в покое и безмятежности.

Пусть Господь дарует вам во снах умиление и благодать, а всякие страхи пойдут прочь. Общаясь молитвой с Небесными Силами, вы заручаетесь их поддержкой, когда душа и тело отдыхают. Ангелам и Херувимам будет благоволение свыше стеречь ваш сон от вторжения всякой нечисти да бесовского племени.

Сильная православная молитва, которую читают на ночь перед сном. Святая молитва помощи перед началом всякого важного дела. Светлая молитва Небесным покровителям влюбленных Петру и Февронии.

Молитва Ангелу-хранителю (Эта молитва читается вечером, перед сном). Не думайте, что молитвы останутся без рассмотрения вашим Хранителем.

Молитвой перед сном можно добиться успокоения сорванца. . Пока он маленький, ваша забота – на ночь читать ему слова, обращенные к своему Ангелу-Хранителю – заступнику и опекуну над нами.

И никогда молитва на мужнину любовь не сделает его запойным алкоголиком или сумасшедшим, как делает обычно демон, призванный заговором. . Эта же обязательно читается молитва на сон грядущий к ночи.

Оценка

4.4

проголосовавших:

8

Оценка 3.4 проголосовавших: 14
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here