Молитва когда человек долго страждет

Детально: молитва когда человек долго страждет - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]
Начало канона:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

КАНОН Глас 6-й

Песнь 1

Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Прииди́те, собери́тися вси, и́же благоче́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́чите о души́ отчужде́нней сла́вы Бо́жия, и рабо́тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не у́бо вре́мя все моего́ живо́та, я́ко дым претече́, и предста́ша про́чее а́нгели по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу и́щущи неми́лостивно.

Слава: Се, предста́ша мно́жество лука́вых духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя моея́ души́.

И ныне: Про́чее к кому́ возопию́; кто мой плач от боле́зни прии́мет, и се́рдца воздыха́ние, то́кмо Ты Пренепоро́чная, Чи́стая, Наде́жда христиа́н и всех гре́шных.

Песнь 3

Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

До́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не пла́чете, почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ люби́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га и всех вас.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Возлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Христа́ всех Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне.

Слава: Помяну́вше моея́ возлю́бленнии, е́же к вам дру́жбы, Христа́ моли́те призре́ти на мя злополу́чна, живота́ лиши́вшегося, и му́чима.

И ныне: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия Твоея́, Благая́, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку пода́ждь ми.

Песнь 4

Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне блу́дному, увы́ мне окая́нному: я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́зы от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

По́двиг наста́ мне души́ всегуби́телен, и очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым А́нгелом, вопию́: ма́ло оста́вите мя пожи́ти, но никто́же послу́шаяй мене́.

Слава: О мне пла́чите, о мне рыда́йте а́нгельстие собо́ри, и челове́цы вси христолю́бцы: неми́лостивно бо ду́ша моя́ от те́ла разлуча́ется.

И ныне: Влады́чице, Влады́чице, ны́не поми́луй ду́шу недоумева́ющую, и к Твоему́ покро́ву еди́ному зря́щую, и не пре́зри, Блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми.

Песнь 5

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Свет у́мный возсия́й на мя, да ви́жу Тя Христе́, поне́ вма́ле: ктому́ бо не у́зрю Тебе́; о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя, и тьма сту́дных мои́х дел покрыва́ет мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Спаси́теся вси возлю́бленнии, благоутро́бнии о мне я́вльшеся злоча́стнем и всеокая́ннем: вси бо а́ще еди́нем гла́сом провеща́ли бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы изба́вили мя бы́сте.

Слава: Спаса́йся, вели́кий кня́же Божи́й Миха́йле, А́нгелов нача́льниче: ктому́ бо твое́ святое́ и́мя не призову́, е́же помощи́ мне: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ныне: Спаса́йся и Ты, Нескве́рная Чи́стая Ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́браза Твоего́, от мои́х согреше́ний не узрю́ окая́нный, угасе́ бо свет мой и нощь покры́ мя.

Песнь 6

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приклони́те у́хо ва́ше бра́тия моя́ ко мне, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л ма́лое веща́ние, и не прослу́шайте, и мзду от Го́спода вси восприи́мете.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ погребе́те в земли́, несть бо досто́йно: но извле́кше вон, псом пове́рзите.

Слава: Ка́я бо мне по́льза, души́ мое́й в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же пе́ту бы́ти от вас; оста́вите непогребе́но, я́ко да снедя́т пси се́рдце мое́.

И ныне: Не́гли мимоходя́щии, стра́нии, ви́дяще ко́сти от псов влеко́мы, умили́вшеся воззову́т от души́: помози́, Влады́чице, души́ окая́ннаго сего́ те́ла.

Песнь 7

Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те внеза́пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к Судии́ гро́зному и стра́шному: помяну́вше у́бо возлю́бленнии, е́же к вам моея́ бесе́ды, па́мять твори́те мне.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Поми́луйте мя А́нгели всесвяти́и Бо́га Вседержи́теля, и изба́вите мыта́рств всех лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити ме́рилу злых мои́х дея́ний.

Слава: Егда́ взы́дете всесвяти́и мои́ А́нгели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на прекло́ньше плаче́вно возопи́йте Ему́: поми́луй всех Тво́рче, де́ло руку́ Твое́ю, Бла́же, и не отри́ни от Тебе́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пречи́стей Ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит Его́ на ми́лость: ми́лости су́щи и Пита́тельница, услы́шана бу́дет.

Песнь 8

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не совоздохни́те вси земни́и концы́ о мне окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́тое свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́тися, и нога́ма изри́нутися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Недоуме́в от всех, к тебе́ храни́телю окая́ннаго живота́ моего́, стеня́ зову́ го́рько: виждь мои́х уз ве́чных озлобле́ние, и не оскуде́й о мне моля́ся.

Слава: Поне́же бых де́моном изда́н, и во а́дово дно ну́ждею низво́дят, вем, яко ны́не вси мене́ забы́ша, ты же помяни́ мене́, о А́нгеле Госпо́день.

И ныне: Христа́ моего́ Ма́ти, ка́ко забы́ла еси́ мене́, ка́ко не преклони́ла еси́ на милосе́рдие Источи́вшаго кровь от ребра́, да спасе́т, я́же созда́; увы́ мне, ка́ко заключи́ся милосе́рдие Христа́ моего́.

Песнь 9

Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бо́га не ктому́ аз помяну́, не ктому́ бо во а́де помина́ти Го́спода: но во тьме лю́те покрыва́емь сежу́, ожида́я Воскресе́ния всех челове́к, да суди́вся во огнь вве́ргуся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бог не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́жество а́нгелов, арха́нгелов собо́р, проро́ков, апо́столов собра́ние, мно́жества же му́чеников, всех же пра́ведных: еди́н у бо почерплю́ зла́я, я́же собра́х.

Слава: Пла́чите о мне ны́не и рыда́йте, а́дово дно и бе́здна, и червь и та́ртар, му́ки убо вся о мне возстони́те: еди́н бо от христиа́н ведо́хся, вам пре́дан бых, еже му́читися го́рько.

И ныне: Бо́жия Ма́ти, виждь в бе́здну, виждь ду́шу му́кам пре́данную му́читися, и коле́на прекло́ньши прослези́, да прекло́нится Твои́ми мольба́ми, И́же кровь Свою́ да́вый за мене́, воззва́ти мя.

Окончание канона

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 69

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 142

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой Благий наставит мя на землю праву. Имене Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей, яко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Песнь 1

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приидите, соберитися вси, иже благочестно в житии пожившии, и восплачите о души отчужденней славы Божия, и работавшей студным демоном всяким тщанием.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне убо время все моего живота, яко дым претече, и предсташа прочее ангели посланнии от Бога, окаянную мою душу ищущи немилостивно.

Слава: Се, предсташа множество лукавых духов, держаще моих грехов написание, и зовут зело, ищуще безстудно смиренныя моея души.

И ныне: Прочее к кому возопию; кто мой плач от болезни приимет, и сердца воздыхание, токмо Ты Пренепорочная, Чистая, Надежда христиан и всех грешных.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Добрии мои друзи и знаемии, почто не плачете, почто не рыдаете, иже иногда любимаго друга и брата, ныне же странна Бога и всех вас.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Возлюбленная моя братия, зряще моя деяния обличаема мерилом праведным, Христа всех Бога молите, милостива быти мне.

Слава: Помянувше моея возлюбленнии, еже к вам дружбы, Христа молите призрети на мя злополучна, живота лишившегося, и мучима.

И ныне: Приклони ухо Твое ко мне, Бога моего Мати, от высоты славы многия Твоея, Благая, услыши стенание последнее, и руку подаждь ми.

Песнь 4

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Увы мне блудному, увы мне окаянному: яко руце простираю к моим другом, и слезы от очию проливаю, но никтоже милуяй мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Подвиг наста мне души всегубителен, и очима взираяй к Божиим светлым Ангелом, вопию: мало оставите мя пожити, но никтоже послушаяй мене.

Слава: О мне плачите, о мне рыдайте ангельстие собори, и человецы вси христолюбцы: немилостивно бо душа моя от тела разлучается.

И ныне: Владычице, Владычице, ныне помилуй душу недоумевающую, и к Твоему покрову единому зрящую, и не презри, Благая, демоном отдану быти ми.

Песнь 5

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Свет умный возсияй на мя, да вижу Тя Христе, поне вмале: ктому бо не узрю Тебе; облак бо демонов внезапу нападе на мя, и тьма студных моих дел покрывает мя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Спаситеся вси возлюбленнии, благоутробнии о мне явльшеся злочастнем и всеокаяннем: вси бо аще единем гласом провещали бысте к моему Владыце, тьмы избавили мя бысте.

Слава: Спасайся, великий княже Божий Михайле, Ангелов начальниче: ктому бо твое святое имя не призову, еже помощи мне: молчита бо мои устне, и язык связася.

И ныне: Спасайся и Ты, Нескверная Чистая Мати Христа моего и Бога: ктому бо образа Твоего, от моих согрешений не узрю окаянный, угасе бо свет мой и нощь покры мя.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Приклоните ухо ваше братия моя ко мне, и кротко услышите умиленных глагол малое вещание, и не прослушайте, и мзду от Господа вси восприимете.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, ныне разлучается с болезнию душа от окаяннаго моего телесе: не убо тело мое погребете в земли, несть бо достойно: но извлекше вон, псом поверзите.

Слава: Кая бо мне польза, души моей в страшныя муки ввержене быти, телу же пету быти от вас; оставите непогребено, яко да снедят пси сердце мое.

И ныне: Негли мимоходящии, странии, видяще кости от псов влекомы, умилившеся воззовут от души: помози, Владычице, души окаяннаго сего тела.

Песнь 7

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел, преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Се, привлекше отторгоша от телесе люте внезапу окаянную душу, и отводят к Судии грозному и страшному: помянувше убо возлюбленнии, еже к вам моея беседы, память творите мне.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Помилуйте мя Ангели всесвятии Бога Вседержителя, и избавите мытарств всех лукавых: не имам бо дела блага, возмерити мерилу злых моих деяний.

Слава: Егда взыдете всесвятии мои Ангели предстати судищу Христову, колена преклоньше плачевно возопийте Ему: помилуй всех Творче, дело руку Твоею, Блаже, и не отрини от Тебе.

И ныне: Поклоньшеся Владычице и Пречистей Матери Бога моего, помолитеся, яко да преклонится с вами, и преклонит Его на милость: милости сущи и Питательница, услышана будет.

Песнь 8

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне совоздохните вси земнии концы о мне окаяннем, и сплачите: прииде бо лютое свыше изречение, рукама моима связатися, и ногама изринутися.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Недоумев от всех, к тебе хранителю окаяннаго живота моего, стеня зову горько: виждь моих уз вечных озлобление, и не оскудей о мне моляся.

Слава: Понеже бых демоном издан, и во адово дно нуждею низводят, вем, яко ныне вси мене забыша, ты же помяни мене, о Ангеле Господень.

И ныне: Христа моего Мати, како забыла еси мене, како не преклонила еси на милосердие Источившаго кровь от ребра, да спасет, яже созда; увы мне, како заключися милосердие Христа моего.

Песнь 9

Ирмос: Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати. Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже величающе, с Небесными вои, Тя ублажаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бога не ктому аз помяну, не ктому бо во аде поминати Господа: но во тьме люте покрываемь сежу, ожидая Воскресения всех человек, да судився во огнь ввергуся.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Бог не ктому мене помянет, ниже множество ангелов, архангелов собор, пророков, апостолов собрание, множества же мучеников, всех же праведных: един у бо почерплю злая, яже собрах.

Слава: Плачите о мне ныне и рыдайте, адово дно и бездна, и червь и тартар, муки убо вся о мне возстоните: един бо от христиан ведохся, вам предан бых, еже мучитися горько.

И ныне: Божия Мати, виждь в бездну, виждь душу мукам преданную мучитися, и колена преклоньши прослези, да преклонится Твоими мольбами, Иже кровь Свою давый за мене, воззвати мя.

Таже:

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Данная статья содержит: молитва для умирающего лежачего больного – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Молитвы за больных . . .

Помните, молитва за другого человека бывает особенно сильна. Богу угодно, чтобы мы заботились о других, проявляя милосердие и сострадание. «Как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне», — говорит Господь в Евангелии от Матфея.

1. Если вы ухаживаете за больным родственником или мужем, читайте как можно чаще такую молитву:

«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агн че Божий, вземляй грехи мира, Пастырю добрый, положивший душу Твою за овцы Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляй всякий недуг и всякую язву в людях Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостойной рабе Твоей. Призри, Многомилостиво, на делание и служение мое, даждь ми быти верною в мале, послужити болящим Тебе ради, носити немощи немощных, и не себе, но Тебе Единому угодити во вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о Сладчайший Иисусе: понеже сотвористе единому сих братии Моих меньших, Мне сотвористе. Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему глаголу Твоему, яко да сподоблюся творити благую Твою волю во отраду и утешение искушаемых, недугующих раб Твоих, их же искупил еси честную Твоею Кровию. Ниспосли ми благодать Твою, попаляющую во мне страстей терние, призвавый мене, грешную, на дело служения о Твоем имени; без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо нощию и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия болящих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, вся терпящею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою укрепляема, подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, даже до последнего моего издыхания. Ты бо еси Источник исцелений душевных же и телесных, Христе, Боже наш, и Тебе, яко Спасителю человеков и Жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и поклонение возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

2. Когда больного бросает то в жар, то в холод, а также при желудочных болях, помогает следующая молитва:

«Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряяй и возносяяй, наказуяй и паки исцеляяй! Раба Твоего (имя) немощствующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполненну исцеления и врачбы, и исцели его, возстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе, Господе нашем, с Нимже благословен еси, и со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

3. Эти две небольшие молитвы желательно выучить наизусть и, ухаживая за больным, повторять их про себя как можно чаще:

«Боже сильный, милостию строяй вся на спасение роду человеческому, посети раба Своего сего (имя), нарицающа имя Христа Твоего, исцели его от всякого недуга плотскаго; и отпусти грех и греховныя соблазны, и всяку напасть, и всяко нашествие неприязнено даалече сотвори от раба Твоего. И воздвигни от одра греховнаго и устрой его во Святую Твою Церковь здрава душею и телом, и делы добрыми славящаго со всеми людьми имя Христа Твоего, яко Тебе славу возсылаем, со Безначальным Ти Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

«О, Премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденств енное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и Ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь».

4. Если в вашем доме есть больной, который уже давно не встает с кровати, введите такой порядок: каждый день, когда больной ничем не занят и отдыхает, читайте в его комнате по одной главе Евангелия. Перед и после главы следует творить следующую молитву :

«Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словами Божественного Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали, Господи, терние всех его согрешений, и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя Отца и Сына и Святого Духа.Аминь».

Как показывает практика, чтение Евангелия всегда бывает очень полезным и может пробудить веру даже у атеиста. Дав ему веру, вы спасете его.

5. Если болеет ваш отец, муж, сын или другой родственник мужского пола, предложите ему эту молитву;

«Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Своей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что это болезнь, которую я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по безпредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь».

6. Если вы заболели сами, научитесь произносить сле­дующую коротенькую молитву:

«Господи,видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна: помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многи х моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!»

Читать эту молитву вы можете и сидя в удобном кресле, и лежа в кровати. Главное — постарайтесь произносить ее слова со всей искренностью и смирением, на которые вы способны.

7. Если мысли о смерти стали приходить к вам на ум постоянно, читайте молитву Господу от избавления от внезапной смерти:

«Помышляю день судный и сокрытый от мен я час моего исхождения из тела, плачу о содеянных мною грехах и, взирая на ожидающую меня землю, как из преддверия гроба моего, вопию: Ты, Всеблагий Господи Иисусе, в час исхода моего из жизни сей и в последующие за оным часы, о, Иисусе, Сыне Божий, живых и мертвых упование, Иисусе Сладчайший, не остави меня, но помилуй мя».

UniZagovor.Ru

Уникальная коллекция заговоров

Какую молитву следует читать над умирающим

Бывает, что не только в деревнях нет возможности пригласить священнослужителя отчитывать предсмертную молитву и сотворить соборование, но и в городе не всегда есть возможность это сделать. Причины тому разные, например: батюшка занят, поехать некому, нет средств, да мало ли что еще.

В таких случаях не возбраняется самим сделать отчитку. Очень многие просят научить этому. Особенно много писем приходит после того, как я написала «У порога вечности».

Люди тяжело переносят смерть родных и близких. Но кроме душевных страданий возникает масса вопросов, которые обязательно нужно разрешить: как правильно молиться об умершем, чтобы Господь простил усопшего, как проводить его в последний путь.

Как всегда, я откликаюсь на ваши просьбы. Сегодня я расскажу о том, какие молитвы следует читать о новопреставленных и давно умерших людях.

Если человек при смерти (в сознании или же без сознания), следует читать вслух, но не очень громко, по возможности четко и без слез, ибо вы являетесь ходатаем за умирающего человека перед Всевышним. Если Ангел смерти в эту минуту находится возле умирающего, он передаст молитву Господу Богу нашему Иисусу Христу. Не следует прерываться на полуслове, отвлекаться на разговоры с кем-либо. Нехорошо, если в это время в доме будет лаять собака. Нужно заранее позаботиться о тишине и животных убрать.

Помните! Вашим языком умирающий говорит с Богом!

А теперь молитвы:

Когда я, удрученный болезнью, восчувствую приближение кончины земного бытия моего: Господи, помилуй меня.

Когда бедное сердце мое при последних ударах своих будет изнывать и томиться смертными муками: Господи, помилуй меня.

Когда очи мои в последний раз орошаются слезами при мысли, что в течение моей жизни оскорблял я Тебя, Боже, грехами своими: Господи, помилуй меня.

Когда частое биение сердца станет ускорять исход души моей: Господи, помилуй меня.

Когда смертная бледность лица моего и холодеющее тело мое поразит страхом близких моих: Господи, помилуй меня.

Когда зрение мое помрачится и пресечется голос, окаменеет язык мой: Господи, помилуй меня.

Когда страшные призраки и видения станут доводить меня до отчаяния в Твоем милосердии: Господи, помилуй меня.

Когда душа моя, пораженная воспоминаниями моих преступлений и страхом суда Твоего изнеможет в борьбе со врагами моего спасения, силящимися увлечь меня в область мрака мучений: Господи, помилуй меня.

Когда смертный пот оросит меня и душа с болезненными страданиями будет отдаляться от тела: Господи, помилуй меня.

Когда смертный мрак закроет от мутного взора моего все предметы мира сего: Господи, помилуй меня.

Когда в теле моем прекратятся все ощущения, оцепенеют жилы и окаменеют мышцы мои: Господи, помилуй меня.

Когда до слуха моего не будут уже доходить людские речи и звуки земные: Господи, помилуй меня.

Когда душа предстанет лику Твоему, Боже, в ожидании Твоего назначения: Господи, помилуй меня.

Когда стану внимать праведному приговору суда Твоего, определяющего вечную участь мою: Господи, помилуй меня.

Когда тело, оставленное душою, сделается добычей червей и тления и наконец весь состав мой превратится в горсть праха: Господи, помилуй меня.

Когда трубный глас возбудит всех при Втором Твоем пришествии и раскроется книга деяний моих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного раба Твоего (имя). В руце Господи предаю дух мой. Аминь.

Далее надо спросить у умирающего, если он еще в сознании:

1) Всех ли он простил и примирился со всеми ли.

2) Есть ли неотпущенный тайный грех при исповеди.

3) Есть ли слово, которое хочет умирающий сказать кому-либо.

4) Обещайте донести волю умирающего до того лица, к кому обращался умирающий.

5) Спросите, чего бы он искушал или испил.

6) Дайте умирающему святой воды или яблоко (яблоко вложите в руку или положите на грудь).

7) Дайте ему поцеловать икону или же крест.

Далее следует петь от лица человека, с душой разлучающегося и не могущего говорить, и петь канон молебный Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице при разлучении души от тела православного.

Яко по суху путешествовав Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песню поим, вопияще.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Каплям, подобно дождевым, злии и малые дни мои, летним обхождением оскудевшие, помалу исчезают уже, Владычица, спаси нас. Твоим благоутробием и многими щедротами Твоими, Владычица, преклоняема, естественно, в час сей ужасный предстани ми, Помощнице Непоборимая. Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, всегда изыти ей телеси, Пречистая, Юже утеши. СЛАВА: Грешным и смиренным известное прибежище, о мне извести Твою милость, Чистая, и бесовские избави руки, яко же бо пси мнози обступиша мя. И НЫНЕ: Се время помощи, се время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь припадах и молимся Тебе.

Если умирающий не сможет прочитать ее сам, то читают родные.

Господи, сердце мое трепещет. Силы мои меня покидают. Кровь в моих жилах холодеет. Отец мой, если нельзя мне задержаться здесь, если я должен прийти к Тебе, Господи, облегчи мне предстание мое. Зачти мне, Всемилостивый, веру мою. Ужасаюсь я, Господи, пощади меня. Все и всех оставлю я. И в дорогу не беру с собой ничего. И никто не сможет удержать меня, ибо Ты позвал меня к Себе, мой Отец.

За умирающего читают его родные.

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, бессильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится к Тебе молитва моя.

Символ Веры

Молитвы, творимые перед и после кончины человека

Если положение больного безнадежно, то при явных признаках приближающейся смерти священник читает отходную молитву – “Канон молебный при разлучении души от тела” или более полно он называется “Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякаго правовернаго”. Родственники сами могут прочитать этот канон, если невозможно пригласить священника, кроме чтения “молитвы, от иерея глаголемой на исход души”, которая находится в конце канона. Этот канон читается “от лица человека с душею разлучающагося и не могущаго глаголати” и имеется в православных молитвословах. Чтение канона мирскими людьми начинается возгласом: “Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас”, затем следуют предначинательные молитвы: “Трисвятое”, “Пресвятая Троице”, “Отче наш” и далее по молитвослову.

При чтении канона возжигается свеча и лампадка перед домашней святой иконой. Если дома иконы нет, то нужно обязательно приобрести в храме иконы Спасителя и Божией Матери. Для умирающих младенцев (детей до семи лет) из-за отсутствия грехов, перечисляемых в каноне, которые несвойственны им по малолетству, канон не читается.

Кроме канона при разлучении души от тела еще существует “Чин, бываемый на разлучение души от тела, когда человек долго страждет”. Этот чин читается над человеком, который испытывает тяжкие предсмертные мучения и никак не может умереть (как правило, читается священником).

После смерти человека над ним немедленно читается Последование по исходе души от тела.

Канон молебный ко Господу Иисусу Христу и Пречистой Богородице

Матери Господни при разлучении души от тела всякого правоверного

Приходит игумен, к мирскому же отец его духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, или дело забвения ради, или студа, или коя злоба к коему брату неисповедана, или непрощена есть, вся должен есть изыскивати и вопрошати по единому умирающаго.

Посем начинает иерей:

Благословен Бог наш. (аще ли мирский: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас).

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся.

Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон молебный от лица человека

с душею разлучающегося и не могущаго глаголати,

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Каплям подобно дождевным, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Твоим благоутробием и многими щедротами Твоими, Владычице, преклоняема естественно, в час сей ужасный предстани ми, Помощнице Непоборимая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Содержит ныне душу мою страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от телесе, Пречистая, юже утеши.

Слава: Грешным и смиренным известное прибежище, о мне извести Твою милость, Чистая, и бесовския избави руки, якоже бо пси мнози обступиша мя.

И ныне: Се время помощи, се время Твоего заступления, се, Владычице, время, о немже день и нощь припадах тепле и моляхся Тебе.

Ирмос: Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Издалеча сего дне, Владычице, провидя, и того яко пришедша помышляяй присно, слезами теплыми моляхся не забыти мене.

Обыдоша мя мысленнии рыкающе скимны, и ищут восхитити и растерзати мя горце, ихже зубы, Чистая, и челюсти сокруши и спаси мя.

Угасшу убо отнюд органу словесному, и связавшуся языку, и затворившуся гласу, в сокрушении сердца молю Тя, Спасительнице моя, спаси мя.

Слава: Приклони ухо Твое ко мне, Христа Бога моего Мати, от высоты многия славы Твоея, Благая, и услыши стенание конечное, и руку ми подаждь.

И ныне: Не отврати от мене многия щедроты Твоя, не затвори утробу Твою человеколюбную, Чистая; но предстани ми ныне, и в час судный помяни мя.

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь боголепно поет, взывающи, от смысла чиста о Господе празднующи.

Умовение согрешением, ток слезный ныне положи, Благая, сердца моего сокрушение приемлющи: о Тебе утверждающу упование, Благая, егда како страшнаго мя избавиши огненнаго мучения, яко Сама благодати еси источник, Богородительнице.

Непостыдное и непогрешительное всем, иже в нуждах, прибежище, Владычице Пренепорочная, Ты ми буди Заступница в час испытания.

Простерши пречистеи Твои и всечестнеи руце, яко священнии голубине криле, под кровом и сению тех покрый мя, Владычице.

Слава: Воздушнаго князя насильника, мучителя, страшных путей стоятеля и напраснаго сих словоиспытателя, сподоби мя прейти невозбранно отходяща от земли.

И ныне: Се мя, Владычице, страх усрете, егоже и бояхся: се подвиг велик объят мя, в немже буди ми Помощница, Надежде спасения моего.

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утренюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мрака греховнаго взывающа.

Не забуди мя, Благая, ниже отврати от мене, Твоего отрока, лице Твое, но услыши мя, яко скорблю, и вонми души моей, и сию избави.

Иже по плоти сродницы мои, и иже по духу братие, и друзи, и обычнии знаемии, плачите, воздохните, сетуйте, се бо от вас ныне разлучаюся.

Ныне избавляяй никако и помогаяй воистинну никтоже; Ты помози ми, Владычице, да не яко человек безпомощен, в руках враг моих затворен буду.

Слава: Вшедше, святии мои Ангели, предстаните судищу Христову, колене свои мысленнии преклоньше, плачевне возопийте Ему: помилуй, Творче всех, дело рук Твоих, Блаже, и не отрини его.

И ныне: Поклоньшеся Владычице и Пречистей Матери Бога моего помолитеся, яко да преклонит колена с вами, и преклонит Его на милость: Мати бо сущи и Питательница услышана будет.

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Устне мои молчат, и язык не глаголет, но сердце вещает: огнь бо сокрушения сие снедая внутрь возгарается, и гласы неизглаголанными Тебе, Дево, призывает.

Призри на мя свыше, Мати Божия, и милостивно вонми ныне на мое посещение снити, яко да видев Тя, от телесе изыду радуяся.

Растерзаеми соузы, раздираеми закони естественнаго сгущения, и составления всего телеснаго, нужду нестерпимую и тесноту сотворяют ми.

Слава: Святых Ангел священным и честным рукам преложи мя, Владычице, яко да тех крилы покрывся, не вижу безчестнаго и смраднаго и мрачнаго бесов образа.

И ныне: Чертоже Божий Всечестне, небесному разумному чертогу сподоби мя, мою угасшую и несияющую свещу вжегши, святым елеем милости Твоея.

Душе моя, душе моя, востани, что спиши, конец приближается, и нужда ти молвити: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый, и вся исполняяй.

Икос: Христово врачевство видя отверсто, и от сего Адаму источающе здравие, пострадав уязвися диавол, яко беды приемля рыдаше, и своим другом возопи: что сотворю Сыну Мариину? Убивает мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся исполняяй.

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ангел, преподобным отроком, халдеи же опаляющее веление Божие, мучителя увеща вопити: благословен еси, Боже отец наших.

Нощь смертная мя постиже неготова, мрачна же и безлунна, препущающи неприготовлена к долгому оному пути страшному: да спутешествует ми Твоя милость, Владычице.

Се вси дние мои исчезоша воистинну в суете, якоже пишется, и лета моя со тщанием, сети же смертныя воистинну и горькия предвариша мою душу, яже мя обдержат.

Множество грехов моих да не возможет победити Твоего многаго благоутробия, Владычице; но да обыдет мя Твоя милость и вся да покрыет беззакония моя.

Слава: Отводящии мя отсюду находят, содержаще мя всюду: душа же моя отлагает и страшится, многа исполнена мятежа, юже утеши, Чистая, явлением Твоим.

И ныне: Спечалующаго ниединаго в скорби моей, ниже утешающаго обретох, Владычице, ибо друзи мои и знаемии вкупе оставиша мя ныне; но, Надежде моя, никакоже да не оставиши мя.

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси, и праведнаго жертву водою попалил еси, вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. Тя превозносим во вся веки.

Яко Бога Человеколюбца Мати Человеколюбивая, тихим и милостивым вонми оком, егда от тела душа моя отлучается, да Тя во вся веки славлю, Святая Богородице.

Убегнути ми варвар безплотных полки и воздушныя бездны возникнути, и к Небеси взыти мя сподоби, да Тя во веки славлю, Святая Богородице.

Рождшая Господа Вседержителя, горьких мытарств начальника миродержца отжени далече от мене, внегда скончатися хощу, да Тя во веки славлю, Святая Богородице.

Слава: Великой последней гласящей трубе, в страшное и грозное воскрешение суда, воскресающим всем, помяни мя тогда, Святая Богородице.

И ныне: Высокая Владыки Христа палато, Твою благодать свыше пославши, предвари мя ныне в день озлобления, да Тя славлю во веки вся, Святая Богородице.

Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини ангельстии взирати. Тобою же, Всечистая, явися человеком Слово Воплощенно. Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

О, како узрю Невидимаго; како ужасное оно претерплю видение? Како дерзну отверсти очи? Како моего Владыку смею видети, Егоже не престаях от юности огорчевая присно?

Святая Отроковице, Богородительнице, на мое смирение милосердно призри, умиленное мое и последнее моление сие приимши, и мучащаго вечнующаго огня потщися избавити мя.

Храмы святыя осквернившая, скверный и телесный храм оставивши, Тебе, Божий Всечестный Храме, молит, Отроковице Дево Мати, душа моя тьмы кромешния убежати и лютаго геенскаго жжения.

Слава: Зря конец близу жития моего, и помышляя безместных мыслей, деяний же, Всечистая, душу мою делательницу, люте уязвляюся стрелами совести, но преклоньшися милостивно, буди ми Предстательница.

И ныне: Сын дастся нам за милость, Сын Божий, и Ангельский Царь, Превечный от чистых кровей Твоих Человек прошед. Егоже умилостиви, Отроковице, страстней моей душе, исторгаемей люте от окаяннаго моего телесе.

Таже: Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Поминовение на Божественной Литургии (Церковная записка )

О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокоении – только крещенных в Православной Церкви.

На литургии можно подать записки:

На проскомидию – первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из особых просфор вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову с молитвой о прощении грехов

Молитва, от иереа глаголемая на исход души

Владыко Господи Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Иже всем человеком хотяй спастися и в разум истины приити, не хотяй смерти грешному, но обращения и живота; молимся и мили ся Ти деем, душу раба Твоего (имя) от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением, или студом утаеная. Ты бо Един еси разрешаяй связанныя и исправляяй сокрушенныя, надежда неначаемым, могий оставляти грехи всякому человеку, на Тя упование имущему. Ей, человеколюбивый Господи, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего сего (имя), и покой ю в вечных обителех со святыми Твоими, благодатию Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Нимже благословен еси, с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Моление о том, чтобы Бог даровал нам усердие к молитве за усопших и принял бы её

Многомилостиве и Всемилостиве Господи, Владыко и Судие живых и мертвых, дивный и неисповедимый в судьбах Своих Боже наш! Ты зриши печали, скорби и болезни, обдержащия ны зело, и воздыхания наша слышиши, и гласу нашему внемлеши. Како убо во многих скорбех наших обрящем утешение и покой душам нашим, аще не Твоим благопоспешеством, Всесильне Спасе наш? Ты бо еси Бог наш, и разве Тебе иного не знаем. Приими, Человеколюбче Господи, молитву нашу, юже приносим Тебе от всего сердца нашего и от всея души нашея. Веси, Господи, яко не довольны есмы достойную принести Тебе молитву; но Сам, Всеблагая, научи нас, како подобает молитися Ти. Согрей сердца наша теплотою Духа Твоего Святаго, да не тща будет молитва наша за души от нас преставльшихся раб Твоих, и даждь убо нам со дерзновением и неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, яко Ты еси упование наше и прибежище; припадаем пред Тобою, в Троице покланяемый и прославляемый Боже наш, и Тебе единому приносим молитву нашу в скорбех и болезнех наших, в радости и печали, яко ты еси утешение наше, радование наше, сокровище наше и жизни нашея Податель: от Тебе бо исходит всяко деяние благо и всяк дар совершен. Сего ради дерзаем взывала к Тебе нашими бренными устнами: услыши нас, Боже, услыши нас грешных, молящихся Тебе; приклони ухо Твое к молению нашему и вопль наш к Тебе да приидет. Приими, Преблагий Господи, молитву нашу за души усопших раб Твоих, яко благовонное кадило. Тебе приносимое. Отжени от нас весь помысл лукавый; созижди в нас, Боже, сердце чисто и дух сокрушен; всели в нас, Боже, корень благих – страх Твой в сердца наши; виждь слезы наши, виждь сетование наше; зри скорби наша, зри горько плачущих о преставльшемся (-шейся) к Тебе рабе Твоем (Твоей) (имя) и упокой его (ю) во Царствии Твоем, яко Ты еси Живот, Воскресение и Покой усопших раб Твоих, и Тебе славу возсылаем, яко Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва по исходе души из тела

Боже Духов и всякия плоти! Ты твориши ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Пред Тобою трепещут Херувимы и Серафимы и тьмы тем и тысяща тысящ со страхом и трепетом выну предстоят Престолу Твоему. Ты за хотящих улучити спасение посылаеши на служение святых Твоих Ангелов; Ты и нам грешным коемуждо даеши святаго Ангела Твоего, яко пестуна, еже хранили ны во всех путех наших от всякаго зла и таинственно наставляти и вразумляти ны даже до последняго издыхания нашего. Господи! Ты повеле еси изъяти душу от приснопоминаемаго(-мой) нами раба Твоего (рабы Твоея) (имя), воля Твоя – воля святая; молим Тя, Жизнодавче Господи, не отними точию ныне от души его (ея) сего пестуна и хранителя ея, не остави ю едину, яко в путь шествующую; повели ему, яко хранителю, не удалятися помощию в сем страшном прохождении ея в мир горний невидимый; молим Тя, да будет убо ей заступником и защитником от злаго сопротивника в прохождении мытарств, дондеже преведет ю к Тебе, яко к Судии неба и земли. О, страшно прохождение сие для души, грядущей на суд Твой нелицеприятный, и имущей в прохождении сем истязатися духами злобы поднебесными! Темже убо молим Тя, Преблагий Господи, благоволи и еще послали святых Твоих Ангелов душе преставльшагося(-шейся) к Тебе раба Твоего (рабы Твоея) (имя), да защитят, оградят и сохранят ю от нападения и истязания страшных и злых оных духов, яко истязателей и мытарей воздушных, служителей князя тьмы; молим Тя, свободи ю сего злаго обстояния, да не срящет ю злых демонов полчище; сподоби ю безбоязненно, благотишно и невозбранно преяти от земли страшный сей путь со Ангелы Твоими, да вознесут ю поклонитися

Неусыпаемая псалтирь

Неусыпаемая Псалтирь читается не только о здравии, но и о упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу..

Также хорошо заказывать Неусыпаемую Псалтирь и за себя, будет живо чувствоваться поддержка. И ещё один важнейший момент, но далеко не самый маловажный,

Существует вечное поминовение на Неусыпаемой Псалтири. Кажется дорого, но результат в больше чем в миллионы раз превышает потраченные деньги. Если же такой возможности все равно нет, то можно заказываться на меньший срок. И хорошо также читать самому.

Святый Ангеле хранителю, данный усопшему (-шей) рабу Божию (рабе Божией) (имя)! Не преставай охраняти душу его (ея) от злых страшных оных бесов; буди ей пестуном и утешителем и тамо, в оном невидимом мире духов; приими ю под криле своя и преведи ю невозбранно чрез врата воздушных истязателей; предстани ходатаем и молитвенником за ню у Бога, – моли Его Преблагаго, да не низведена будет в место мрака, но да вчинит ю, идеже пребывает Свет невечерний.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Молитва вторая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Молитва за всех в вере скончавшихся православных христиан

Молитва вторая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, заступи, спаси, помилуй и сохрани Боже, Твоею благодатию душу раба Твоего (имя), и грехи юности и неведения его не помяни, и даруй ему кончину христианску,

Непостыдну и мирну, и да не узрит душа его мрачного взора лукавых демонов, да приимут его Ангели Твои светлии и пресветлии, и на Страшном Суде Твоем милостив ему буди, ибо Твое есть единого Господа, еже миловати и спасати нас.

Заказ треб на Святой Земле

Copyright Символ Веры ©2007 – 2017. All Rights Reserved.

Оценка

4.2

проголосовавших:

6

«Умершие надеются», говорит блаженный Августин, «получить помощь через нас: ибо время делания отлегло от них; взывают ежеминутно души, вверженные в темницу, и нет им утешителя».

Накануне смерти

В православной традиции каждый искренне верующий человек всю жизнь ежедневно молится о достойной кончине, просит Бога не дать ему неожиданной смерти, не забирать неготовую душу, дать возможность раскаяться в грехах до перехода в Вечность. На всех богослужениях возносятся молитвы о достойном конце христиан «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, просим. Подай, Господи». Но легкая кончина даруется Богом не всегда. Нередко человек перед смертью болеет — и это всегда шанс ему еще немного измениться, очиститься, серьезно что-то осознать перед лицом перехода в Вечность.

Если человек перед смертью болеет

молитва когда человек долго страждет

Венецианов А.Г. Причащение умирающей. 1839

Некоторые «милосердные» родственники скрывают от больного его близкую кончину. Напротив, гуманно было бы, чтобы человек знал о скором переходе в мир иной и мог достойно подготовиться – исповедаться и причаститься. Также полезно пособоровать больного. Для этих целей на дом или в больницу приглашается священник.

За тяжело больного человека необходимо подавать записки о здравии на литургию (чем чаще, тем лучше), заказывать молебны о здравии, ежедневно давать ему просфору и святую воду. У постели больного можно читать Псалтырь (с поминанием о здравии на Славах).

Если человек не крещен, но находится в сознании, его необходимо покрестить, а затем причастить. В бессознательном состоянии человека не крестят, поскольку крещение должно быть свободным выбором каждого человека, нельзя насильно присоединять его к Церкви.

Если нет возможности позвать священника, или вероятно, что он не успеет доехать, то покрестить умирающего имеет право любой православный мирянин, и не только право – это его священный долг и обязанность.

Как покрестить человека самому: необходимо произнести крещальную формулу без искажений:

«Крещается раб(а) Божий(ая) (Имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь», при этом при произнесении каждого «аминь» нужно омывать голову крещаемого святой водой (если ее нет, то простой водой).

После этого человек считается полноценным христианином, и за него можно подавать записки в храме.

Если после крещения человек по неведомому Божьему помыслу не умрет, то необходимо закончить обряд крещения, обратившись к священнику. Он дочитает необходимые молитвы и совершит таинство Миропомазания.

В момент смерти

В самый момент смерти и непосредственно накануне ее душа человека испытывает томление. Зачастую человек начинает видеть нечистых духов со страшными лицами, слышит ужасные голоса. И тем интенсивнее эти кошмары, чем грешнее душа человека. Поэтому принято максимально смягчить душе момент перехода. Для этого окружают человека благочестивыми предметами, иконы и крест ставят так, чтобы умирающий мог их видеть. Принято рядом с умирающим, возле икон, возжигать «страстную» свечу (это свеча, с которой стояли на утрени 12 Евангелий).

Как читать «Канон молебный на исход души»

Если признаки умирания становятся явными, следует облегчить переход в Вечность чтением так называемой «отходной молитвы» — это «Канон молебный на исход души». В идеале ее читает священник. Но если священника не удается позвать, мирянин также имеет право читать «отходную», кроме молитвы в конце канона «от иереа глаголемой на исход души». Канон читается от имени умирающего, «от лица человека, с душею разлучающегося и не могущего глаголати».

Если канон читает мирянин, начинать следует с возгласа «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Затем предначинательные молитвы (с «Трисвятое» по «Отче наш»), затем канон. При чтении канона следует зажечь лампадку или свечу перед иконой. Канон не читается для умирающих детей до 7 лет по причине отсутствия грехов.

«Канон молебный на исход души» не обязательно читать у постели умирающего. Его можно также читать и дома, когда умирающий находится в больнице.

Если человек умирает во время чтения канона, то следует дочитать канон, а затем добавить «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего… ».

После оставления душей тела, усопшему следует закрыть глаза, выпрямить туловище, подвязать челюсть и накрыть с головой.

Сразу после смерти, немедленно читается «Последование по исходе души от тела».

Если человек долго болеет и тяжело страдает

Когда человек долго страдает перед смертью, мучается сам и мучает окружающих, то существует практика чтения специальных молитв, в которых содержатся просьбы к Богу поскорее забрать душу. Это «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждает». Читать его можно только по благословению священника.

Как приготовить усопшего к погребению

Омовение тела. Омывать тело умершего человека нужно с молитвами – «Трисвятое» или «Господи, помилуй». Следует зажечь лампаду или свечу, и гореть они должны непрестанно, пока тело находится в доме. После омовения следует одеть тело в чистые (и по возможности, новые) одежды, надеть крестик. Женщины в период месячных не должны участвовать в омовении.

Возложив тело на специально отведенное для этого место, нужно покрыть его специальным покрывалом. Это так называемое «погребальное покрывало», его можно купить в храмах, на нем изображены крест, лики святых, написаны молитвы.

Глаза покойного должны быть закрыты, руки сомкнуты, правая сверху. Чтобы руки не расползались, их связывают. В руки усопшего кладут погребальный крест, на грудь – икону (мужчинам – Иисуса Христа, женщинам – Пресвятой Богородицы). На лоб кладется венчик – образ Небесного венца, который, возможно, получит душа. Венчик – это полоска бумаги с изображением Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя, надписями молитвы «Трисвятое».

Перед тем, как положить тело в гроб, следует окропить святой водой и тело, и гроб (изнутри и извне). Под голову в гроб кладут специальную подушку, набитую опилками или соломой. Некоторые верующие заранее готовят себе «погребальную подушку» — собирают веточки вербы (с Вербного воскресенья) и листья берез (с праздника Троицы).

Гроб принято ставить в центре комнаты перед домашним иконостасом, лицо усопшего должно смотреть на выход. Вокруг гроба следует зажечь 4 свечи: у головы, в ногах и побокам на уровне скрещенных рук. Это символ креста.

Затем у гроба следует начать чтение Псалтыри с молитвами об упокоении («Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшегося раба Твоего…»). По возможности следует заказать Панихиды. Существует ошибочное мнение, что Панихиды не заказываются до отпевания. Напротив, следует их заказывать и до, и после отпевания, и даже в нескольких храмах сразу. Ведь душа покойного нуждается в срочной помощи, ей приходится совсем непросто после разлучения с телом.

Сорокоуст об усопшем

Следует как можно раньше заказать сорокоуст об усопшем. Можно также заказать чтение Неусыпаемой Псалтыри – на полгода или год. Но родственникам также следует регулярно молиться об усопшем, не «перекладывать» всю работу на других. Самостоятельное моление об усопшем очень полезно как его душе, так и душе молящегося. Следует продолжать дома читать Псалтырь, а также можно читать Евангелие в память об усопшем.

Вынос тела и отпевание

В православной традиции похороны совершаются на 3-й день после смерти, при этом сам день смерти считается за первые сутки, даже если человек умер за несколько минут до полуночи.

За недолгое время до выноса гроба из дома следует еще раз прочитать «Последование по исходе души от тела». Перед самым выносом – прочитать литию. Гроб несут в храм, постоянно молясь молитвой «Трисвятое».

Участвующие в траурной процессии должны нести зажженные свечи. Впереди процессии – крест или икону. Заказывать оркестр – не приветствуется при православном погребении.

При вносе тела в храм, по Уставу должен звонить колокол – особым погребальным звоном.

молитва когда человек долго страждетВ процессе отпевания священник читает особую разрешительную молитву: с ее помощью с усопшего снимаются запрещения и грехи, в которых он покаялся или не смог вспомнить при жизни (т.е. ведомые и неведомые). Не снимаются специально утаенные грехи. Текст этой молитвы вкладывают в руки усопшего.

Затем родственники прощаются с умершим последним целованием, и священник посыпает его крестообразно землей. Поется «Вечная память».

На кладбище гроб опускается в могилу головой к востоку, совершается краткая заупокойная Лития.

Поминальная трапеза

На поминальной трапезе должно отсутствовать спиртное. Основное блюдо на поминках – кутья (коливо). – отваренные зерна пшеницы или риса с медом (а также изюмом и курагой). Затем традиционно подают блины и кисель. А затем, по возможности, все остальные блюда. Кутью перед употреблением следует освятить. Существует специальный чин освящения кутьи священником. При отсутствии священника, кутью следует покропить святой водой. За поминальным столом следует вести благочестивые беседы, вспоминая усопшего добрым словом, рассказывать о его добрых качествах.

Что не относится к православной традиции:

  • занавешивание зеркал;
  • отказ от вилок во время поминок;
  • ставить стакан с водой (или, еще хуже, с водкой) для покойного;
  • пожелание «пусть земля ему будет пухом»

Всего этого не следует делать, вместо пожелания о «пухе» следует взывать «Упокой, Господи, душу раба Твоего…»

После похорон следует продолжать регулярно помогать душе усопшего. Но  об этом – в другой статье.

Метки: смерть

Оценка 3.5 проголосовавших: 13
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here