Молитва утренняя для начинающих текст

Детально: молитва утренняя для начинающих текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)/>

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная/>

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу/>

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое/>

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице/>

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня/>

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные/>

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице/>

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50/>

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры/>

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого/>

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, того же святого/>

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, того же святого/>

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, того же святого/>

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, святого Василия Великого/>

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая, того же святого/>

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богоро́дице/>

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва восьмая, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́/>

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая, к Ангелу хранителю/>

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва десятая, ко Пресвятой Богоро́дице/>

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь/>

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице/>

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество/>

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых/>

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших/>

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых/>

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х: да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших/>

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв/>

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем .

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Православный верующий отличается от мирских людей тем, что в повседневной жизни соблюдает заповеди Божьи и пребывает в молитве. Молитвенное правило для начинающих — чтение определенных воззваний к Всевышнему и святым для приобретения более близкого познания Творца.

Для чего нужны правила

Христиане со стажем знают их наизусть, но у каждого православного человека должен быть «Молитвослов», наполненный текстами воззваний не только утренними и вечерними, но и на все случаи жизни.

Молитвенное правило — это перечень молитв. Для утра и вечера существует общий порядок священного чтения. В каждом индивидуальном случае духовный наставник корректирует молитвенное право, учитывая степень занятости человека, места его пребывания и духовного возраста.

Молитвенное правило

Часто начинающие верующие бунтуют против чтения текстов, написанных святыми на трудночитаемом языке. Молитвослов написан на основе воззваний к Господу людей, которые совершили подвиг веры, прожили в чистоте и поклонении Иисусу Христу и были водимы Духом Святым.

Первый образец, ставший неотъемлемой частью молитвенного правила утренних и вечерних молитв, дал Своим последователям Сам Спаситель. «Отче наш» — основное воззвание, которым православные верующие начинают и заканчивают день. Ежедневное чтение молитвослова становится привычкой, наполняющей душу Божьей мудростью.

Церковь предлагает молитвенное правило для начинающих, чтобы младенческая в христианстве душа возрастала в действиях, угодных Творцу.

Ежедневный разговор с Создателем — это живое общение, а не пустой звук. Дерзновение общения со всемогущим Богом предусматривает разговор правильными словами, в которых нет пустоты.

Важно! Обращаясь к Всевышнему, православные тогда наполняются Божьим ведением и Его покровом, когда оставляют суету и полностью погружаются в молитву.

Как правильно вести себя при молитвенном общении

Молитвенное общение всех православных христиан совершается стоя, только престарелые и больные люди могут сидеть. Во время чтения молитвослова в признание своей греховности и несовершенства, показывая смирение, люди кланяются, кто до пояса, а другие совершают земные поклоны.

Молитвенное общение с Богом

Некоторые православные совершают молитвенное общение, стоя на коленях. Святые апостолы выступали против такого поклонения, объясняя это тем, что только рабы встают на колени, детям этого делать не нужно. (Гал. 4:7) Однако, совершив какой-то грех, не воспрещается стоять в покорности на коленях, вымаливая прощение.

Начинающие верующие порой не умеют правильно совершать крестное знамение. Пальцы правой руки следует сложить следующим образом:

 • мизинец и безымянный палец прижать к ладони, они означают, что Иисус был Богом и человеком одновременно;
 • большой, указательный и средний пальцы сложить воедино, троеперстно, как символ единства Отца, Сына и Святого Духа.

Как правильно креститься

Рисуя в воздухе крест, сложенными пальцами касаются середины лба, затем опускают руку чуть ниже пупка, переходят к правому, а затем левому плечу, только после это совершают поклон.

Небрежное отношение к крестному знамению, по словам Златоуста, вызывает радость только у бесов. Крестное знамение, совершенное с верой в благоговении, наполнено Божьей благодатью и является устрашающей силой для бесовских нападок.

Перед чтением духовных текстов следует постараться освободиться от суетных мыслей, это порой непросто, поэтому попробуйте представить великую жертву Христа и свое присутствие перед Ним в этот мир.

Никогда не совершайте своих молитв «для галочки», в духовном мире они будут пустым звуком. Вникайте в каждое слово воззвания к Спасителю, наполняясь Его благодатью и любовью.

Молитвенное правило — закон или благодать

Многих начинающих православных интересует вопрос, если молитва является свободным обращением к Творцу, то зачем ее подгонять под закон.

Саратовский игумен Пахомий на такое обращение уточняет, что нельзя путать свободу и вседозволенность. Свобода верующих состоит в дерзновении пребывания перед престолом Всевышнего, чего не могут позволить себе грешники и некрещеным. Вседозволенность возвращает верующего к прежней жизни, и вернуться под благодать воззваний к Спасителю потом намного труднее.

В духовном мире нет единого мнения относительно длительности и порядка моления перед Всевышним. Одни люди пребывают в благоговейном поклонении часами, а другие не могут выдержать и получаса.

Выработать в себе привычку ежедневно общаться с Творцом поможет регулярное, постоянное времяпровождение в чтении молитв, пусть это будет 15 минут и вечером.

Молитвенное правило

Для начала следует приобрести «Молитвослов» и читать его. Порой православный человек понимает, что чтение по обязанности превращается в пустую привычку, если это случилось, то можно перейти, как это сделал святитель Феофан Затворник, к чтению псалмов и писаний из Библии.

Главное, ежедневно наполняться поклонением Творцу, входить в Его присутствие, чувствовать Его покровительство в течение дня. Евангелист Матфей писал, что для завоевания Царства Божьего нужно приложить силу. (Матф.11:12)

В помощь начинающему молитвеннику

Для православных верующих существует три молитвенных перечня.

 1. Полное молитвенное правило рассчитано на духовно стойких верующих, в число которых входят монахи, духовенство.
 2. Молитвенное правило для всех мирян состоит из перечня молитв, читаемых утром и вечером, перечень их можно найти в «Молитвослове»:
 • утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших;
 • вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Серафим Саровский предложил еще одно краткое молитвенное правило для тех мирян, которые по каким-то причинам ограничены во времени или находятся в непредсказуемых обстоятельствах.

Икона Серафима Саровского

Оно состоит из чтения трижды каждой молитвы:

 • «Отче наш»;
 • «Богородице Дево, радуйся»;
 • «Верую».

Особое внимание чтению духовных воззваний к Всевышнему Творцу и Спасителю следует уделять в период говения, перед принятием Таинства причастия и в час тяжелых жизненных испытаний.

Совет! Милость Божья сопутствует тем, кто начал общение с Богом утром, до завтрака, а закончил чтением духовных текстов перед ужином.

Моральная подготовка к совершению поклонения

Для начинающего православного верующего желательно приобрести «Молитвослов» на современном русском языке, чтобы читая написанное, вникать в каждое слово, наполняясь его силой и благодатью, получать наставление и поддержку.

Это совет Никодима Святогорца, который указывает на важность понимания каждого слова читаемого текста. Со временем многие тексты откладываются в памяти и читаются наизусть.

Перед чтением «Молитвослова» следует попросить Духа Святого показать, есть ли в сердце остатки обиды, горечи или раздражения. Мысленно простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, с кем поступили несправедливо, так молятся православные.

По словам Тихона Задонского следует оставить всякий негативизм, ибо, как писал Григорий Нисский, Творец — Добрый, Праведный, Терпеливый, Человеколюбец, Добросердечный, Милующий, цель молитвенного правила преобразиться в образ Творца, приобрести все качества для человеколюбия.

Чтение молитв дома

Иисус Христос учил для общения с Ним уходить в свою молитвенную комнату, закрывши двери от окружающего мира. В каждой православной семье имеется уголок с иконами, правда, все реже там можно встретить лампадку.

Красный угол в доме

Перед началом поклонения Богу следует зажечь свечу, желательно ее приобрести в храме. В семье, а это прообраз церкви, имеются свои правила, кто молится в уединении, а некоторые предпочитают делать это сообща, ведь много может усиленная молитва праведника. ( Иак. 5:16)

Феофан Затворник, проводивший много времени в поклонении Богу, пишет, что не надо спешить, приступая к молитвам. Совершив наложение крестного знамения, сделав поклоны, следует некоторое мгновение помолчать, входя в состояние поклонения и благоговения перед Богом. Каждое слово молитвы должно исходить из сердца, его надо не только понять, но и прочувствовать.

Читая «Отче наш»;

 • воздайте хвалу Творцу, Сущему на Небесах;
 • предоставьте под Его волю свою жизнь;
 • по-настоящему простите долги, проступки других людей, ибо это есть обязательные условия для прощения Богом каждого из православных;
 • попросите Его о милости в решении всех материальных проблем словами «хлеб насущный дай нам на сей день»;
 • установите над собой защиту от бесов и сатанинских искушений;
 • провозгласите силу Божью в своей жизни и Его покров над вами и вашей семьей.

Если во время чтения «Молитвослова» на сердце появилось желание попросить Бога о какой-то нужде, не откладывайте его на потом, а сразу приносите перед молитвенным престолом Всевышнего.

Господь учит Своих детей быть постоянными и упорными в молитве на примере бедной вдовы (Луки 18:2-6), никакое прошение не останется у Него без ответа. Очень важно во время общения со Спасителем отбросить всю спешку, только в осмысленном воззвании можно достучаться до Бога.

По совету владыки Антония, чтобы не отвлекаться на время при ограничении в нем, следует завести часы, чтобы в нужный момент прозвенел звонок. Неважно, сколько времени длится молитвенное правило и сколько молитв прочитано, главное, что они полностью посвящены Богу.

Святитель Игнатий называет регулярные молитвы для грешников тяжелым трудом, праведники от общения со святыми и Троицей испытывают наслаждение.

Если мысли «убегают», не надо спешить, следует вернуться туда, где началось рассеянное чтение духовного воззвания и начать все сначала. Поможет сосредоточиться на читаемом тексте проговаривание всех воззваний вслух. Недаром говорят, что молитвы, прочитанные молча, слышит Бог, а проговоренные вслух — и бесы.

Силуан Афонский отмечал, что Бог не слышит слов сказанных при пустых мыслях и мирских делах.

Силуан Афонский

Молитвенный дух укрепляет от регулярности, как тело спортсмена от тренировок. Закончив молитвословие, не надо сразу «набрасываться» на мирские суетные дела, подарите себе еще несколько минут пребывания в Божьей благодати.

Нужно ли читать молитвословие в течение дня

Однажды посвятив свою жизнь Господу, православные люди находятся под Его покровом всю свою жизнь.

В течение всего суетного дня не следует забывать призывать милость Отца словами «Благослови, Боже!», пройдя в испытании, получив награду или благословение, сделав успешно дело, не забудьте отдать всю славу Творцу словами «Слава тебе, Бог мой!»  Попадая в переделки, при болезни и опасности, вскричи: «Спаси меня, Бог!» и Он услышит.

Перед приемом еды не следует забывать поблагодарить Творца за дарованную пищу, попросить Его благословение на принятие ее.

Постоянно пребывая в молитвословии, обретя привычку в любую секунду взывать, благодарить, просить, каяться перед Богом всем сердцем, а не пустыми словами, православный человек становится богомыслящим. Богомыслие помогает понять благость Творца, существование Небесного Царства и приближает православных к Богу.

Видео об исполнении молитвенного правила

Каждый, кто пришел в церковь и начал вливаться в ее жизнь, рано или поздно приходит к осознанию, что молитва — неотъемлемая часть православного вероисповедания. Заповедь Иисуса о непрестанном делании все громче и громче начинает стучать в дверь верующего сердца.

Чтобы сделать первый шаг на духовном пути, церковь рекомендует совершать утренние молитвы для начинающих. Новоначальным христианам не следует сразу в полной мере браться за вычитывание правила.

Короткие молитвы, предлагаемые в сборниках для начинающих, вполне подойдут на первое время. Их обычно выпускают на русском языке, чтобы текст мог легко восприниматься молящимся.

Христианская традиция

молитва утренняя для начинающих текст

Практически любой православный молитвослов содержит тексты, обязательные к прочтению в течение дня. Это утренняя и вечерняя молитвы.

Зачем, спросите вы, мне молиться чужими словами, ведь они не передадут всего того, что ощущаю именно я?

По устоявшейся церковной традиции православные христиане ежедневно должны читать молитвы на церковнославянском языке, написанные святыми отцами, которые сподобились угодить Богу своей жизнью.

И этот бесценный опыт мы невольно перенимаем, повторяя вслед за ними молитвенные обращения к Господу.

Приобретается определенный навык, формируется правильное воззрение на духовную жизнь. Что не могло бы произойти, окажись мы на этом пути без такого надежного и удобного путеводителя как святоотеческое наследие в виде молитвенных обращений, духовно-назидательной литературы.

Прочтение обязательного списка молитв, составленного святыми отцами, вовсе не означает, что молиться своими словами нельзя или не нужно. Наоборот, такое обращение очень ценно, если оно идет из глубины кроткого и смиренного духа, продиктовано покаянием человека, любовью и состраданием к ближним.

И в течении дня нам предоставляется немало возможностей обратиться к Богу с чистым сердцем и попросить помощи себе и своим ближним, за кого мы хотим и считаем нужным молиться.

Как начинать свой день

молитва утренняя для начинающих текст

Очень важно начать свой день с обращения к Богу.

Первым делом, открыв глаза, необходимо возложить на себя крестное знамение и произнести кратко молитву, в которой испрашивается у Бога благословение на весь текущий день. 

Ее можно сказать своими словами, а можно позаимствовать у святых отцов.

Только после этого можно идти умываться, одеваться и становиться на утреннее правило. Теперь необходимо прочитать основные молитвословия, совершаемые в начале дня.

Их тексты есть в православных богослужебных книгах, поэтому найти их будет несложно. Для начинающих утреннее правило может показаться с непривычки длинным и скучным. В таком случае, чтобы у верующего не охладел пыл к духовному деланию, позволяется сокращать его.

В иконных лавках можно приобрести короткие молитвы для путешествующих, в том числе они пригодятся и начинающим. Если таковых нет в продаже, можно сократить то, что дается в обычных молитвословах.

В сокращенном варианте утреннее правило включает в себя:

 • вступительную часть с «Отче наш» и ;
 • первые три-пять молитвословий св. Василия Великого;
 • заключительная часть «Достойно есть».

молитва утренняя для начинающих текст

Для людей, которые слишком заняты и совершают свое молитвенное правило буквально на бегу, можно посоветовать следовать наставлениям преп. Серафима Саровского.

Святой советовал сестрам Дивеевской обители, которые были заняты на своих послушаниях с раннего утра до поздней ночи, вычитывать в течение дня краткие молитовки, например, Иисусову или просто «Господи, помилуй», а также «Пресвятая Богородице, спаси нас!»

А утром, спеша по своим делам, насельницы монастыря вместо обычного правила читали:

 1. «Отче наш» – трижды.
 2. «Богородице Дево»– так же.
 3. «Символ веры» – один раз.

Если у верующего очень хорошая память, можно не отказываться от святоотеческих молитвословий, а просто заучить их наизусть. Затем по дороге на работу или другим неотложным делам повторять их в уме, углубившись в себя и незаметно для окружающих.

Внимание! Верующим, которые только вступили на стезю духовного делания рекомендуются к прочтению короткие молитвы, сборники, включающие в себя правило для начинающих, печатаемые на современном языке.

Как нужно приступать к молитве

Это очень хорошо, если есть возможность выполнять молитвы утренние и вечерние, соблюдая все предписания церкви:

 • полностью одеться;
 • женщине покрыть голову;
 • зажечь лампаду или свечу;
 • полностью уединиться и оградить себя от постороннего шума и взглядов, но это по возможности.

Перед деланием молитвы необходимо создать вокруг себя и внутри определенный настрой. Очень в этом помогут зажигание лампады, земные поклоны перед образами, наложение на себя крестного знамения.

Кроме того, можно испить святой воды, помазаться маслицем от святых икон или мощей, благоговейно вкусить частицу просфоры или артоса.

молитва утренняя для начинающих текст

Во время исполнения всех этих приготовлений на душе воцаряется мир, мысли входят в покаянное русло.

Необходимо вспомнить о Вездесущии Бога и о том, что он смотрит в глубь сердец и видит каждого, как открытую книгу.

Поэтому не получится лукавить, что-либо скрывать даже от самого себя. Нужно быть предельно честным, чтобы молитвенное обращение исходило из чистого сердца.

И тогда Бог будет внимать верующему и пошлет в ту же минуту утешение, радость и умиротворение. А испрашиваемая помощь или блага придут позже по мере необходимости, вере и усердию молящегося.

Совет! Основные молитвословия нужно постараться выучить наизусть, так они глубже войдут в сердце. Как правило, при частом повторении они запоминаются сами собой.

Советы святых отцов

Чтобы правило стало неутомимым двигателем на духовном пути, его размер необходимо соизмерять с силами человека. Оно должно соответствовать физическому возрасту и состоянию молящегося. Но в то же время не быть слишком легким, чтобы душа не пребывала в расслаблении.

Только успешно преодолевая препятствия на своем пути, человек может расти личностно и духовно. В противном случае молитвенное правило становится чем-то формальным и не выполняет своего предназначения.

молитва утренняя для начинающих текст

Нельзя взваливать на свои плечи также и непосильные задачи, справиться с которыми не хватает времени или терпения.

Правило не должно связывать верующего кандалами и ввергать его в уныние.

Иначе пропадет вкус ко всякому духовному деланию и наступит разочарование.

Поэтому для новоначальных церковью выпускаются специальные сборники – короткие молитвы, которые нужно исполнять в течение дня.

Святые отцы рекомендуют к деланию молитвы приступать следующим образом:

 1. Не вычитывать тексты слишком быстро, с поспешностью и рождающейся от этого небрежностью.
 2. Читать чуть нараспев, а не тараторя. Первые христиане псалмы и другие молитвословия всегда только пели.
 3. Следует вникать во всякое произносимое слово. При этом вызывать не только соответствующие мысли, но и чувствования.
 4. Чтобы преодолеть искушение быстрее вычитывать правило, можно поставить себе ограничения по времени, например, простоять на молитвословии не менее четверти часа или тому подобное.
 5. Чтобы способствовать более духовному глубокому деланию, в течение дня следует обдумывать и вникать в значение слов, входящих в правило.
 6. Во время прочтения молитвословий нужно прислушиваться к своему сердцу. Если вдруг возникнет желание помолиться за себя или своих близких, следует остановиться и обратиться к Богу собственными словами.
  Делать так нужно с поклонами, крестным знамением. Это поможет воспитать в себе молитвенный дух.

Воспитав в себе любовь к молитвенному деланию, мы тем самым укрепляем наши отношения с Богом. При этом нужно не забывать, что Бог не требует каких-то особых одежд или украшений, ему важна красота чистого и кроткого сердца.

молитва утренняя для начинающих текст

Внимание оживляет молитву

Главным противником духовного делания является рассеянность ума. Каждый верующий, совершающий молитвенное обращение, подвергается наплыву большого количества помыслов, которые отвлекают его и создают препятствия для общения с Богом.

Огромное количество самых разных мыслей, окружающих молящегося, являются следствием присутствия в душе греховных страстей.

Подобное состояние присуще больше новоначальным и свидетельствует о том, что связь с Богом налажена еще слабо, нет молитвенного навыка, отрешенности от всего земного и материального. Невнимательная молитва никогда не достигнет своей цели и не принесет ожидаемых плодов.

Причин такого состояния может быть несколько:

 1. Наши мысли заняты тем, что для сердца наиболее дорого. То есть, если ум верующего погружен в плотские дела, значит он для себя еще окончательно не решил, что важнее более всего: Бог или временные скоро текущие дела, удовольствия, увлечения. Такие люди создают и лелеют своих кумиров здесь, на земле.
 2. Трудности в прочтении текста часто не дают верующим погрузиться в молитвенное созерцание и отвлекают от духовного делания.молитва утренняя для начинающих текст
 3. Козни нечистых духов. Молитва, любая, даже самая слабая — это враг номер один для нечистых духов. Они всеми силами и хитрыми уговорами отвлекают молящегося от его занятия, так как не выносят сего делания.
  По тем помыслам, которые нас начинают отвлекать во время молитвенного обращения, можно увидеть, что бьют они нас по самым слабым и уязвимым местам.
 4. Несоответствие правила и сил. В молитвословах, как правило, даны тексты, рассчитанные или на духовно опытных мирян, или на монашествующих. Новоначальным духовники советуют начинать с нескольких молитвословий, прибавляя затем по одному каждые 1-2 недели.
 5. Недостаточная сила воли. Чтобы противостоять наплыву помыслов и искушений, посылаемых врагом рода человеческого, нужно тренировать, закалять себя, упражняясь во внимательном молитвенном делании.
 6. Психологические особенности индивидуума. Есть люди, которые не умеют концентрировать свой ум даже на самых обычных предметах по причине своего внутреннего эмоционального и умственного устроения.

Внимательному молитвенному деланию нужно учиться и просить у Бога помощи. Небесный Отец дарует успех тому, кто проявляет усердие на пути его приобретения.

Полезное видео

Подведем итоги

Нельзя начинать свой день без Бога, иначе он пройдет серо, темно и уныло. Внешне может казаться, что все проходит весело, интересно. Но на самом деле душа, прожившая день без молитвы и духовного делания, не может испытывать истинной радости и счастья.

молитва утренняя для начинающих текст

Зачастую люди приводят своих маленьких детей в храм для того, чтобы совершить таинство крещения потому, что так нужно. На этом их встреча с Богом заканчивается. Малыш растет, крепнет и, если семья и его родные не посещают храмы, не молятся и не соблюдают посты, то и ребенок растет не приобщенным к Вере в полном понимании этого слова. Лишь, когда случаются в жизни трудности, несчастья, тяжелые заболевания, тогда люди обращаются за помощью и поддержкой к Богу. Это может произойти как в юном, так и в зрелом, и даже преклонном возрасте.

Господь милостив, он принимает всех заблудших. Однако, христиане, которые являются новичками в познании истинной Веры, должны соблюдать некоторые правила. Одним из таких правил является ежедневное чтение утренних и вечерних молитв. Их достаточно много, поэтому утренние молитвы для начинающих сводятся к прочтению нескольких основных правил. В храмах правила читаются на церковнославянском языке, но для удобства восприятия новичков тексты утренних молитв переведены на современный русский язык.

Соблюдение ритуалов

Как и в любой другой религии, в христианстве есть свои ритуалы, которые следует соблюдать

 1. Ежедневная молитва. Каждый день утром и вечером христиане возносят мольбы. Также есть определенные правила, которые читаются перед едой.
 2. Нательный крест. Крест в христианстве является символом веры, поэтому все верующие носят нательный крест.
 3. Почитание икон и святых мощей. В домах верующих есть уголки с иконами, глядя на которые они совершают молитвенные правила. Во многих храмах и монастырях есть чудотворные и мироточивые иконы. Нетленные мощи святых, как правило, хранятся в монастырях и многие верующие приезжают их разных уголков страны, чтобы им поклониться и попросить о чем-то или поблагодарить за помощь.
 4. Посещение святых мест, паломничество. Один из ритуалов в христианстве – это паломничество по святым местам.
 5. Соблюдение постов. Ограничение себя в различных удовольствиях, в том числе в еде и развлечениях.
 6. Христианские праздники. В праздники в храмах и монастырях проходят особые праздничные служения, в эти дни прихожан там особенно много.
 7. Душевный настрой. Самым главным в христианстве, как и в любой другой религии, является душевный настрой, готовность открыть свою душу и сердце Богу и истинная вера в него.

Список кратких утренних молитв

молитва утренняя для начинающих текст

Если по каким-либо причинам верующие не могут посетить храм, то прочитать утренние правила следует дома. Полный перечень утренних правил есть в молитвослове, но начинать лучше с кратких молитв. Среди них обязательно должны присутствовать следующие:
 • Царю Небесный
 • Трисвятое
 • Отче наш
 • Богородице
 • От сна восстав
 • Помилуй мя, Боже
 • Верую
 • Боже, очисти
 • К Тебе, Владыко
 • Святый Ангеле
 • Пресвятая Владычице
 • Призывание святых
 • Молитва за живых и усопших.

Хотя утренние молитвы и произносятся у образов дома, но не следует забывать о том, что к прочтению их следует подготовиться:

 1. После пробуждения верующим следует умыться и одеть удобную одежду.
 2. Женщинам рекомендуется повязать на голову платок. Хотя дома это правило многие не соблюдают, но священники советуют повязывать платок в знак смирения.
 3. Оставить все греховные мысли.
 4. Желательно уединиться, чтобы ничто не отвлекало.
 5. Перед образами можно зажечь свечу или лампаду.
 6. Приготовить молитвослов и приступить к чтению утренних молитв.

Особенности утренних молитв для начинающих

молитва утренняя для начинающих текст

Как уже говорилось выше, все утренние правила собраны в молитвослове, но начинающим рекомендуется читать лишь краткий перечень, постепенно увеличивая их число. Многие священники говорят о том, что количество утренних молитв на самом деле не так важно. Важен настрой человека. Его готовность на «беседу с Господом». Порой, даже самая короткая молитва мытаря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», произнесенная искренне от всей души, будет услышана быстрее, нежели полный свод утренних молитв, прочитанный «потому что так положено».

Для более глубокого осмысления и понимания начинающим христианам рекомендуется читать правила на современном русском языке. Хотя в церковных лавках, как правило, продаются молитвословы на церковнославянском языке, можно найти в интернете их переводы на русский. Также молитвы можно слушать в аудиозаписи.

Прочтение утренних молитв рекомендуется начинать с благодарности Богу за то, что ночь прошла спокойно и за предстоящий день. Перекрестившись, следует произнести: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Затем можно прочесть молитву мытаря: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Текст ее довольно прост и понятен, но, произнесенная с глубокой верой, она способна сотворить чудеса.

После этого читается так называемая предначинательная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе».

Затем произносится одна из самых древних православных молитв «Господи помилуй». Ее должен знать каждый христианин. Ее произносят 3 раза, тем самым прославляя Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Для того чтобы Господь благословил каждый час начинающегося дня эту короткую фразу рекомендуется произносить 12 раз, а для освящения всей жизни верующего – 40 раз.

Помимо этого, в перечень утренних правил для прочтения начинающими христианами входят:

 • Молитва Святому Духу
 • Трисвятое
 • Отче наш
 • Богородица, Дева радуйся
 • Молитва Святой Троице.

Священнослужители советуют начинать именно с этих правил, постепенно прибавляя по одной молитве. Но в православии не должно быть «фарисейского подхода», то есть молитвы должны идти от сердца, а не по правилам. Лучше произнести от всей души одно простое правило или помолиться своими словами, чем читать полный свод утренних правил только потому, что так нужно.

Правила посещения храма

молитва утренняя для начинающих текст

Молиться дома перед образами может каждый, но рано или поздно приходит понимание того, что нужно пойти в храм. Правила посещения храма достаточно просты:
 1. Самым главным является душевный настрой.
 2. Утром следует умыться, привести себя в порядок.
 3. Прочесть короткую молитву.
 4. Завтракать не следует. Это правило не относится к грудным детям, больным и немощным людям.
 5. Одежда для посещения храма должна быть простой. Женщины в обязательном порядке надевают платья или юбки ниже колена, а голову покрывают платком или шарфом. Мужчины также должны обратить внимание на свой внешний вид, от модных рваных или потертых джинсов лучше отказаться, а также не одевать футболки с непонятными принтами.
 6. Войдя в храм, следует 3 раза перекреститься и поклониться.
 7. В храме мужчинам запрещено находиться в головном уборе, женщины же, наоборот, должны быть с покрытой головой.
 8. Перед началом литургии можно подойти к иконам и поставить свечи.
 9. Литургия начинается с утренних молитв.

Как правило, практически в каждом храме есть люди, которые любят учить начинающих христиан, как нужно делать то или иное по правилам. Очень важно, не обращать внимания на такие замечания и сохранить доброжелательный настрой и спокойствие по отношению ко всем окружающим.

Постепенное постижение веры

молитва утренняя для начинающих текст

Всем начинающих христианам следует запомнить, что Господь вездесущ, он видит и слышит каждого, кто обращается к нему с искренней верой. Многие люди стесняются молиться или посещать храм, мотивируя это тем, что не знают церковных канонов и правил, но в действительности все это постигается постепенно. Если человек искренне уверовал в Бога, то к нему придет и осознание того, как правильно вести себя в храме, как читать молитвы.

Также многие начинающие христиане говорят о том, что они не улавливают смысла молитв, которые написаны на церковнославянском языке, но и это достаточно просто постигнуть, если знать основные моменты перевода на современный русский язык. В интернете даже можно найти полный перевод утренних молитв.

Основные молитвы следует постепенно заучить наизусть. По словам многих верующих, молитвы запоминаются сами собой без особых усилий после многократного прочтения. Еще важно запомнить, что при чтении псалмов не нужно креститься. Также в воскресенье, на Рождество, Воздвижение и Преображение не бьют земные поклоны. Однако, никто не будет требовать строгого соблюдения этих правил и экзаменовать верующих.

Итак, утренние моления для начинающих сводят к прочтению краткого перечня правил. В молитвослове эти правила написаны на церковнославянском языке, но начинающие могут найти их перевод на современный русский язык для лучшего понимания. Важно не количество прочитанных молитв, а то с каким настроем они произнесены. Иногда даже самая простая и короткая молитва, сказанная от всего сердца своими словами, будет услышана Богом быстрее, чем полный свод правил, прочитанных потому, что так нужно. Все церковные правила постигаются верующими постепенно.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here