Текст перед вечерею

Детально: текст перед вечерею - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Перед вечерею

У оселі діда Дуная  яким чином в вінку. Лави, стіл, пiч, ліжко, бoжниця — усе тут зрoблено дідoвими руками. Усе, окрім ікон, скла й  горшків.

У сухий настoяний запах лісових трав й квiтів вплітається вoлогий аромат  нещoдавно внесених із льоху яблук. На покутi красується сніп жита. Він затуляє oдежу сивих святих на іконах.

Кленoвий мисник  переливається полив’яним цвітoм полумисків, а неподалік мисника висить пoтемніла від рoків кобза. Вoна — відрада старогo.

Із свiтлиці якoсь боком видибує лелека. Йoго гордoвиту осанку псує опущене вниз пiдбите крило.

Дідiв онук Максим відщипує хлiба, простягає птиці. Й із гіднiстю закидає назад голову й ковтає поживу так, начебто вона жива та здатний вирватись.

Баба Ганна метушиться неподалік печі. Вона бережнo ставить на стіл велику череп’яну миску із борщем. В ній плавають чорнi голівки грибiв й краплини олiї. Лелека одним окoм націлився на гриба, схопив йoго, підкинув угoру, аби зручніше прокoвтнути. Дід Дунай ложкoю почастував нечемну птицю. Лелека із презирством до всього рoду людського дибає дo дверей та  причаюється неподалік лави.

Не встигла госпoдиня поставити на стіл печеню, яким чином бусол занурює у миску дзьоба, вихoплює шматок м’яса та проворнo відбігає пoдалі вiд людей. Дід та хлoпчина сміються, баба розвoдить руками:

      — От харцизяка! А ще під святим небом лiтає. Сідайте вечеряти! (За М. Стельмахом,  203 сл.)

Завдання.

• Пoяснити лексичне значення слів божниця, мисник, печеня.

• Дiбрати синоніми дo слів божниця (пoкуть), лелека (бусол), запах, відрада, oсанка, дибати, причаїтися.

• Скласти план (орієнтoвний: 1. Все зробленo дідовими руками. 2. Запах в хаті. 3. Снiп жита під ікoнами. 4. Кленовий мисник. Потемнiла кобза. 5. Лелека із підбитим крилом. 6. Максим пригoщає птицю. 7. Лелека схопив гриба із миски. 8. Дiд покарав птицю. 9. Шмат м’яса  вихoплено із печені. 10. «Сідайте вечеряти!»)

• Написати докладний переказ.

І СЕМЕСТР

ІМЕННИК

Уроки № 22, 23
Тема: Зв’язне мовлення. Детальний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

Мета: на основі здобутих учнями текстологічних знань формувати в них відповідні текстотворчі вміння 1; удосконалювати культуру писемного мовлення, формувати навички самостійної творчої роботи; сприяти збагаченню словникового запасу та граматичного ладу мовлення учнів.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Підготовка до роботи над переказом.

Читання тесту вчителем.

З’ясування лексичного значення вжитих у тексті переказу  слів, які пербувають у пасивному словнику учнів.

Визначення теми та головної думки тексту.

Визначення стилю тексту. З’ясування покладеного в його основу типу мовлення та дооміжних типів мовлення.

Колективне складання плану тексту.

Повторне читання вчителем тексту (якщо у цьому є потреба).

ІІІ. Самостійна робота учнів над переказом на чернетках.

ІV. Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання.

Закінчити, відредагувати,  перевірити чорновий варіант переказу, переписати переказ до зошитів.

Тексти для переказу

1. У гончарні

У майстерні було вогко й незатишно, як у будь-якій старій гончарні.

Під низькою стелею висів тьмяний олійний ліхтар. Він шипів і потріскував. Було б зовсім темно, коли б навпроти широких дверей не палало горно, що в ньому гончарі випалюють посуд. По стінах майстерні метушилися відблиски. У їхній грі все видавалось химерним.

На полицях стояли готові до випалювання миски, горнята, гладишки й глечики. Вони були підсушені, але ще сирі. Горно палало малим вогнем, щоб зараз посуд не попсувати. Тільки годин через вісім гончар мав запалити  вогонь великий з дров соснових,  липових чи осикових.

– Ви все не знаєте спочинку, – здивувався козак.- Хіба глечики потрібні для війни?

– Ми тут не глечики затіяли.

Гончар узяв чималий кавалок глини, кинув на верхняк станка, закрутив круг. Під його руками почала виникати  кубушка з вузьким горлечком і товстими стінками.

– Коли оцю макітру набити порохом і залізяччям, а у ці дірочки вставити запалені гноти та  скинути з вежі на голови ворогам…

Козак уважно роздивлявся череп’яну бомбу. (За О. Ільченком;  160 сл.)

Завдання.

·       Пояснити лексичне значення слів  горно (у гончарному виробництві – піч для обпалювання керамічних виробів з метою їх зміцнення), гладишка, макітра, кубушка, станок.

·       Дібрати синоніми до слів  химерний,  метушитися,  сирий.

·       Скласти план (орієнтовний: 1. Незатишна майстерня. 2. Олійний ліхтар під стелею. 3. Навпроти дверей палало горно. 4. Готовий до випалювання посуд на полицях. 5. «Хіба глечики потрібні для війни?» 6. Гончар кинув на станок кавалок глини. 7. Череп’яна бомба.)

·       Записати на дошці: кавалок глини; верхняк станка; кубушка з вузьким горлечком; набити порохом, залізяччям, запалені гноти.

·       Написати докладний переказ.

2. Перед вечерею

В оселі діда Дуная  як у вінку. Лави, стіл, піч, ліжко, божниця – все тут зроблено дідовими руками. Все, окрім ікон, скла та  горшків.

В сухий настояний запах лісових трав і квітів вплітається вологий аромат  нещодавно внесених з льоху яблук. На покуті красується сніп жита. Він затуляє одежу сивих святих на іконах. 

Кленовий мисник  переливається полив’яним цвітом полумисків, а біля  мисника висить потемніла від років кобза. Вона –  відрада старого.

З світлиці якось боком видибує лелека. Його гордовиту осанку псує опущене вниз підбите крило.

Дідів онук Максим відщипує хліба, простягає птиці. Та з гідністю закидає назад голову і ковтає їжу так, начебто вона жива і може вирватись.

Баба Ганна метушиться біля печі. Вона бережно ставить на стіл велику череп’яну миску з борщем. У ній плавають чорні голівки грибів та краплини олії. Лелека одним оком націлився на гриба, схопив його, підкинув угору, щоб зручніше проковтнути. Дід Дунай ложкою почастував нечемну птицю. Лелека з презирством до усього роду людського дибає до дверей  і  причаюється біля лави.

Не встигла господиня поставити на стіл  печеню, як бусол занурює в миску дзьоба, вихоплює шматок м’яса і проворно відбігає подалі від людей. Дід і хлопчина сміються, баба розводить руками:

– От харцизяка! А ще під святим небом літає. Сідайте вечеряти! (За М. Стельмахом, 203 сл.)

Завдання.

·       Пояснити лексичне значення слів божниця, мисник, печеня.

·       Дібрати синоніми до слів божниця (покуть), лелека (бусол), запах, відрада, осанка, дибати, причаїтися.

·       Скласти план (орієнтовний: 1. Усе зроблено дідовими руками. 2. Запах у хаті. 3. Сніп жита під іконами. 4. Кленовий мисник. Потемніла кобза. 5. Лелека з підбитим крилом. 6. Максим пригощає птицю. 7. Лелека схопив гриба з миски. 8. Дід покарав птицю. 9. Шмат м’яса  вихоплено з печені. 10. “Сідайте вечеряти!”)

·       Написати докладний переказ.

В четверг страстной седьмицы во время последней трапезы с апостолами Христос установил Таинство Святого Причастия. Сын Божий угощал сотрапезников хлебом и вином. Они символизировали плоть и кровь Христа, его жертву во имя всех грешников, живущих на земле. Эта снедь вскоре превратилась в основу для проведения церковного таинства Причащения.

текст перед вечерею

Во время Божественной Литургии верующие произносят речи раскаяния и прошения Господу. Молитва Вечери Твоея Тайныя перед причастием из покон веков является традиционной для проведения обряда. Сие песнопение помогает очистить душу и обрести покаяние, столь необходимое христианину для проведения таинства Причастия.

В чем помогает молитва Вечери Твоея Тайныя

Православный христианин должен помнить, что Отец Небесный ― это защита и опора в жизни любого мирянина. Не нужно стесняться просить Господа, ибо он милосерден и праведен. Молитва Вечери Твоея Тайныя  читается в случаях:

  • В горестях и печалях. Дает возможность поговорить с Богом о жизненных трудностях.
  • В стремлении очиститься от грехопадения и получить прощение Господне.
  • На кухне или в столовой перед совершением трапезы. Благословляет на приготовление и принятие пищи. Выражает благодарность Господу за возможность вкушать яства.

Когда и как молиться

текст перед вечерею

В Чистый четверг в ходе Литургии при участии в церковном таинстве причащения нужно читать молитву Вечери Твоея Тайныя.

Во время пения молитвы перед причастием важно чувствовать умиротворение и гнать от себя любые дурные помыслы. По православным канонам человек пришел в мир для доброты и любви к ближнему своему.

Голос должен идти из глубины сердца верующего, освящая душу христианина светом истины и прощения.

Произнося текст молитвы Вечери Твоея Тайныя нужно вспоминать о заклании Сына Божия, о его муках и чуде воскрешения

При этом следует всей душой стремиться слиться воедино с образом Христа.

Не лишним будет и каждодневное произношение молитвы, ибо дарует она плоды милости Божией. А именно:

  • Осеняет благословлением пищу и потому может использоваться каждый раз перед трапезой.
  • Дает стойкость духа смирения и утверждает верующего в покаянии.

Текст молитвы

Верую, Господи, и исповедаю, якоТы еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый(ая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением,и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставлене грехов и в жизнь вечную.

Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий причастника (причастницу) мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобызания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии твоем.

Да не во суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

Перевод текста молитвы на русский язык

Верую, Господи, открыто признаю, объявляю, что Ты поистине Христос, пришедший в мир грешных спасти, из которых первый (ая) , то есть самый(ая) большой(ая) есть я. Еще верую, что это есть самое пречистое Тело Твое, и эта самая есть честная Кровь Твоя. Поэтому молюсь тебе: помилуй меня и прости мне прегрешения, сделанные по собственной воле и сделанные против моего желания, которые сделал(а) словом или делом, знавши или не знавши, что это грешно.Удостой меня безнаказанно причаститься пречистых Таинств Твоих, для прощения грехов и получения вечной жизни.

Сын Божий, сделай меня участником (участницей) Твоей Тайной Вечери: я врагам Твоим не открою тайны, и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник (покаявшийся на кресте) верую в Тебя и говорю Тебе: вспомни меня, Господи, в царстве твоем.

Господи! Пусть будет мне причащение Святых Твоих Таин не в осуждение или наказание, но во исцеление души и тела. Аминь.

(

оценок, среднее:

из 5)

Чтобы быть духовно здоровыми, члены церкви должны понимать и участвовать в Вечере Господней, как в регулярной части христианской жизни. Это основное в жизни церкви. В этом уроке мы изучим Библейское учение о Вечере Господней.

До того, как Иисус умер на кресте. Он созвал своих учеников вместе разделить с Ним особый памятный ужин. Это называется Вечеря Господня. Иногда Вечеря Господня называется причастием, хлебоприломлением

В 1 Кор. 11:23-29 Павел говорит:

Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус а ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал: “приимите,ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.” Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.” Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

ЧТО ТАКОЕ ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Вечеря Господня – это воспоминание. Иисус сказал: “Делайте это в память обо мне”. Всякий раз, когда верующий участвует в Вечере Господней, он вспоминает жертву Иисуса, принесённую Им много лет назад на кресте. Иисус не умирает снова на каждой Вечере. Он умер только однажды. Относительно смерти Христа Павел сказал: Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Евр.7:27б Цель Вечери напомнить нам о Его смерти. Это не повторение Его смерти.

Есть два элемента, используемых в Вечере Господней.

1.Хлеб

Библия говорит, что Иисус взял хлеб, преломил его и сказал: …сие есть Тело Мое. за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 1 Кор.11:24

Действительно ли в Вечере хлеб в буквальном смысле становится телом Христа? Нет. Когда Иисус сказал: “Сие есть тело моё,” – Он говорил символически, точно так же как и тогда, когда Он сказал: “Я есмь дверь…” в Иоан. 10:9 или “Я есмь путь” в Иоан. 14:6. Хлеб не становится плотью Иисуса, скорее это символ Его ломимого тела.

Секрет понимания Вечери Господней находится в Словах Иисуса:

“Делайте это в память обо Мне”. Это служение воспоминания. Мы вспоминаем великую цену, которую Иисус заплатил, когда Он предоставил своё тело страдать и в муках умер на кресте. Преломлённый хлеб напоминает нам Его распятое тело. Наше спасение стало возможным, потому что было совершено Его жертвоприношение на кресте, а хлеб – символ Его тела.

2. Вино

Библия говорит: …Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.” 1 Кор. 11:25

Вино – это символ крови Иисуса, отданной Им на кресте. Вино на самом деле не кровь и не становится кровью. Это символ Его крови. Это напоминает нам, что Иисус пролил свою кровь за нас, что Он отдал свою жизнь за нас.

Вечеря Господня – это особое служение, установленное Иисусом Христом. Цель Вечери – напомнить верующим о смерти Иисуса как источнике спасения и силы жизни. Вечеря также напоминает нам о том, что Иисус вернётся снова. 

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ?

В Луке 22:14-15 мы читаем: И когда настал час. Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания.

Первая историческая Вечеря была для учеников Иисуса – людей, которые были возрождены и крещены погружением,

В 1 Кор. 11:17-33 Павел даёт наставление относительно Вечери Господней. Эта Вечеря была для верующих церкви в Коринфе. Павел говорит: Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите.1 Кор. 11:33

Вечеря для церкви. Только возрождённые верующие, которые крестились могут принимать участие в Вечере Господней. Почему?

Вино указывает нам на кровь Христа. Его кровь – это кровь завета (Ев.13.20). Наш договор (завет) с Христом скреплён духовной печатью Его крови. Поэтому и принимать Его кровь во время хлебоприломления могут только участники этого завета, т.е. люди, сознательно покаявшиеся и принявшие водное крещение – видимый знак нашего завета с Богом. Остальным следует воздерживаться, т.к. недостойное участие в хлебоприломлении может привести к серьёзным духовным и физическим последствиям (1Кор.11.27 – 30)

КОГДА ЦЕРКВИ ПРОВОДИТЬ ВЕЧЕРЮ ГОСПОДНЮ?

Иисус сказал: сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 1 Кор. 11:25

Заметьте слова когда только в стихе выше. В Библии нет указания относительно того, как часто церковь должна проводить Вечерю Господню. Каждая церковь должна сама решить, как часто это делать. Некоторые говорят, что каждую неделю – это слишком часто, потому что служба становится шаблонной, и люди имеют склонность забывать её значение. Многие церкви проводят Вечерю ежемесячно или ежеквартально. Но каждая церковь свободна в выборе: когда и как часто.

КТО ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ ВЕЧЕРЕЙ?

Обычно руководитель богослужения или пастор руководит этой службой. Если в церкви нет пастора, то церковью может быть выбран другой член, чтобы руководить службой. Человеку, который будет руководить служением, нет необходимости иметь специальную степень образования или религиозные титулы. Пастор или руководитель просит некоторых членов помочь ему в раздаче вина и хлеба между членами.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вечеря Господня была установлена Иисусом, для того, чтобы Его последователям всегда напоминалась та великая цена, которую Он заплатил за их спасение. Он хотел, чтобы Его последователям всегда напоминалось, что источником их спасения была Его смерть на кресте. Таким образом Вечеря Господня – это взгляд, обращённый назад на крест. Это взгляд в будущее – ко второму пришествию Живого Господа. Эта Вечеря должна регулярно соблюдаться.

Предыдущая глава

Следующая глава 

Оценка 4 проголосовавших: 5
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here