Вечернее молитвенное правило краткое

Детально: вечернее молитвенное правило краткое - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

В этом разделе представлены вечерние молитвы на церковнославянском языке выполненные современным шрифтом.

Все молитвы краткого правила подряд:

Начало молитв

 
Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

 
Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;

вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом;

не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших;

Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

 
Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя.

И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых.

Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

 
Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю

 
А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́;

но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Ами́нь.

Кондак Богородице

 
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

огоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

 
Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Ами́нь.

Молитвослов

вечернее молитвенное правило краткое

Краткий молитвослов

Содержание:

ПредисловиеМолитвы утренниеМолитвы на сон грядущимМолитвенное правило мирянина состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот ритм необходим, ибо в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного вдохновения, настроения и импровизации недостаточно.

Существует полное молитвенное правило, рассчитанное на монахов и духовно опытных мирян, которое напечатано в Православном молитвослове.

Однако тем, кто только начинает навыкать молитве, трудно сразу начать читать положенное правило всё целиком. Обычно духовники советуют начинать с нескольких молитв, и затем каждые 7-10 дней добавлять к правилу по одной молитве, чтобы навык читать правило  выработался постепенно и естественно.

Кроме того, у мирян иногда возникают ситуации, когда времени для молитвы остаётся мало, и в таком случае лучше со вниманием и благоговением прочитать краткое правило, чем торопливо и поверхностно, без молитвенного настроя, механически вычитывать полное правило.

Так, воспитывая разумное отношение к молитвенному правилу, святитель Феофан Затворник пишет одному семейному лицу:

«Благослови, Господи, и продолжать молитву по вашему правилу. Но никогда не вяжите себя правилом и не думайте, что есть что-либо ценное в том, что имеете такое правило или всегда его совершаете. Вся цена в сердечном пред Богом припадании. Вон святые пишут, что если кто от молитвы не отходит осужденником, достойным всякой кары от Господа, то такой отходит от нее фарисеем. Другой говорил: “стоя на молитве, стой как на Страшном Суде, когда готово изыти решительное Божие о тебе определение: отойди или прииди”.

Всячески избегать надо формальности и механизма в молитве. Пусть это всякий раз будет делом обдуманного свободного решения, и совершать его с сознанием и чувством, а не кое-как. На случай надо уметь сокращать правило. Мало ли в семейной жизни случайностей?.. Можно, например, утром и вечером, когда нет времени, прочитать на память только молитвы утренние и на сон грядущим. Можно даже и их не все читать, а по нескольку. Можно совсем ничего не читать, а положить несколько поклонов, но с истинною сердечною молитвою. С правилом должно обращаться с полною свободою. Будьте госпожа правила, а не раба. Раба же только Божия, обязанная все минуты жизни своей посвящать на угождение Ему».

Для таких случаев существует установленное краткое молитвенное правило, рассчитанное на всех верующих.

Утром оно включает:

«Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших.

Вечером в него входят:

«Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть».

Молитвы утренние

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Молитва предначинательнаяГосподи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. **

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитвы на сон грядущим

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и  богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу ОтцуБоже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой БогородицеБлагаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва  ко святому Ангелу хранителюАнгеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

вечернее молитвенное правило краткое


*  От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: 

“Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав”. (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со “Святый Боже…”, опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

Всю Светлую седмицу вместо этого правила читаются часы Святой Пасхи. 

**  От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: 

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Эти замечания относятся и к молитвам на сон грядущим.

Составлено с использованием материалов книги:

Как научиться домашней молите. Москва, «Ковчег», 2004. Трифонов Печенгский монастырь

Составитель: Александр Боженов

Предисловие

Опыт просветительской работы и взаимодействия с престарелыми людьми в центрах социального обслуживания, с детьми по программе православно-ориентированного детского отдыха «Звезда Вифлеема», а также с воцерковляющимися взрослыми людьми на катехизических курсах выявляют огромные сложности, которые испытывают данные категории верующих в молитвенном общении с Богом. В силу возраста, занятости или же слабой церковной развитости детского сознания им непонятны имеющиеся в общецерковном употреблении молитвословы на церковно-славянском языке. В то же время у подобных верующих подчас нет никакой возможности посещать курсы церковно-славянского языка или изучать его дома самостоятельно. Кроме того, редко кто из новоначальных христиан в силу недостатка молитвенного и церковного опыта имеет возможность читать утреннее и вечернее правило полностью.
Вследствие вышеизложенного возникла настоятельная необходимость составления и издания текста основных церковных молитв, содержащихся в православном молитвослове, на русском языке. Создание такого молитвослова получило одобрение у большого ряда ответственных церковных работников и авторитетных священнослужителей, а также православных молодежных лидеров на конференции «Молодежь в Церкви. Проблемы и пути их решения» (2005 г.).
Краткий молитвослов для новоначальных христиан на русском языке с 2004 года готовится мною для издания. За эти годы на основании консультаций со специалистами молитвослов многократно дорабатывался, в 2007 году прошел филологическую и богословскую цензуру, а в прошлом году получил одобрение Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В настоящее время Священноначалие рассматривает вопрос о возможности издания этого молитвослова. До соответствующего решения он не может быть официально издан в печатном виде.

Александр Боженов
Сотрудник Патриаршего центра духовного развития
детей и молодежи при Даниловом монастыре г. Москвы.

^ УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ

Восстав от сна, прежде всякого другого занятия стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, полагая на себе крестное знамение1, говори2:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь3.

После этого немного подожди, чтобы все чувства твои успокоились и мысли твои оставили всё земное. И тогда произноси следующие молитвы, без спешки, с сердечным вниманием. Так поступай перед началом всякой молитвы.

Молитва мытаря4 (Лк.18:13)

Боже, милостив будь ко мне грешному5. (Поклон6)

Молитва предначинательная7

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу8

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир9 наполняющий, Источник благ10 и Податель жизни, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое11

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный12 дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого13.

Тропари Пресвятой Троице

Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим, Благий, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи! Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придёт Судия, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас».

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твоё. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём14 ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по изобилию сострадания Твоего изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Но, вот, Ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости Твоей. Окропи меня иссопом15, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются сокрушенные кости. Отврати лицо Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. Я научу беззаконных путям Твоим,  и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от пролития кровей16 Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, я принёс бы её, но к всесожжению17 Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже. Окажи, Господи, благоволение Твоё Сиону18, и да воздвигнутся стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Символ веры

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. 2. И во единого Господа Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, рождённого от Отца прежде всякого времени, истинного Бога, рожденного от истинного Бога, как свет рождается от света, рождённого, а не сотворённого, Единосущного с Богом Отцом и через Которого произошёл весь мир. 3. Сошедшего с Небес ради нас, людей, и нашего спасения, и воплотившегося19 от Духа Святого и Девы Марии, и ставшего истинным человеком. 4. Распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого. 5. И воскресшего в третий день, как было предсказано в Писании. 6. И вознёсшегося на Небеса и сидящего одесную20 Отца. 7. И вновь имеющего придти во славе, чтобы судить живых и мёртвых, и Его Царству не будет конца. 8. И в Духа Святого, Господа, Животворящего21, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном равно покланяемого и прославляемого, говорившего через пророков. 9. В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую22 одно истинное крещение в жизни для очищения от грехов. 11. Я ожидаю воскресения мёртвых и 12. вечной жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и да будет во мне воля Твоя. Дай мне не подвергаясь осуждению открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, того же святого23

Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь, Спасе, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе: не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно Распявшийся! Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня.

Молитва 3-я, того же святого

Владыко Человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе и, по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всём, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня, и введи в Царство Твоё вечное. Ибо Ты – мой Творец, Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я, того же святого

Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещённым сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господи, Вседержителю, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и нас, живущих на земле, не оставляющий24, наблюдающий сердца и помыслы, и ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный Свет25, Который не оставляет затенённого места на Своём пути! Ты Сам, бессмертный Царю, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершённые нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия Единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судия придёт со славою воздать каждому по делам его. Да найдёт Он нас не лежащими и спящими, но бодрствующими и восставшими, среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает всё творение в веки вечные. Аминь. 

Молитва ко Ангелу-хранителю

Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела26. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку27 и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом; и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своём и соделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты  благословенна от всех родов, и Твоё пречестное имя славится во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь и других любезных сердцу святых

Молите Бога о мне, святые угодники Божии (имена), ибо я усердно к вам прибегаю, скорым помощникам и молитвенникам о душе моей.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария: Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество, при нападении врагов

Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови принадлежащих Тебе28, помогая православным христианам побеждать врагов29, и сохраняя силой Креста Твоего Церковь Твою30.

Молитва о здравии и о спасении живых31

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя), супруга (имя), детей (имена), родителей моих (имена),  родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и друзей (имена их), и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, и не лиши их милостей Твоих, посети их, укрепи, и силою Твоею даруй им здравие и спасение души: ибо Ты Благой и Человеколюбивый. Аминь.

Молитвы об усопших

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: родителей моих, родственников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное.

Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих: праотцов, отцов и братьев наших, там где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно32 родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы33.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

^ МОЛИТВЫ ВЕЧЕРНИЕ, ПЕРЕД СНОМ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва начинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя себе никакого оправдания, молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: «Помилуй нас!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи! Помилуй нас,  на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас сильно и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосерд. И избавь нас от врагов наших: ведь Ты – Бог наш и мы – Твои люди, все – творения рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Открой нам, благословенная Богородица, двери к милосердию Божию, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед: ведь Ты – спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всего созданного, сподобивший меня дожить до этого часа, прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом; и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты плотской и духовной. И подай мне, Господи, эту ночь провести в мире, чтобы восстав от сна, я во все дни жизни моей делал угодное пресвятому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов – плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от оскверняющих меня суетных мыслей и порочных желаний. Ибо Твоё есть Царство, и сила, и слава ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержителю, Слово Отчее, Иисусе Христе! Будучи Сам совершен, по великому милосердию Твоему никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырю Твоих овец, не предай меня действию змия34 и не оставь меня на волю сатаны, ибо есть во мне семя погибели. Ты, Господи Боже, которому все поклоняются, Царю Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил Твоих учеников. Даруй, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твоё на ложе моём: просвети ум мой светом уразумения святого Евангелия Твоего, душу – любовью ко Кресту Твоему, сердце – чистотою слова Твоего, тело моё – Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою Твоим смирением сохрани. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя. Ибо Ты в высшей степени прославлен вместе с Безначальным Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Молитва 3-я, преп. Ефрема Сирина ко Пресвятому Духу

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего, и отпусти мне, недостойному, и прости все грехи, которыми я согрешил сегодня перед Тобою как человек и, более того, не как человек, но даже хуже скота. Прости вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые: сделанные по незрелости и по злому навыку, по вспыльчивости и беспечности. Если я именем Твоим клялся, или похулил Его в помышлении моем; или кого укорил; или оклеветал кого во гневе моём, или опечалил, или о чем прогневался; или солгал, или безвременно спал, или нищий пришел ко мне, а я отверг его; или брата моего опечалил, или возбуждал ссоры, или кого осудил; или превозносился, или возгордился, или разгневался; или когда стоял на молитве, умом стремился к лукавым мирским помыслам, или имел коварные мысли; или объелся, или опился, или безумно смеялся; или помыслил злое; или, видев мнимую красоту, преклонился сердцем на то, что вне Тебя35; или сказал что-то непристойное; или посмеялся над грехом моего брата, тогда как моим согрешениям нет числа; или не радел о молитве, или иное что сделал злое, что не запомнил: все это и даже больше этого сделал я. Помилуй меня, Творец мой и Владыка, беспечного и недостойного раба Твоего, и оставь мне, и отпусти мои грехи, и прости меня, ибо Ты Благой и Человеколюбивый. Чтобы я в мире лёг, уснул и успокоился, блудный, грешный и несчастный, и чтобы поклонился я и воспел и прославил многочтимое имя Твое, с Отцом, и Единородным Его Сыном, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4-я

Господи Боже наш, всё, в чём я в сей день согрешил словом, делом и мыслию Ты, как Милостивый и Человеколюбивый, прости мне. Подай мне мирный и спокойный сон. Пошли мне Твоего Ангела-Хранителя, который покрывал бы и оберегал меня от всякого зла. Ибо Ты – хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1. Господи, не лиши меня Небесных Твоих благ. 2. Господи, избавь меня от вечных мук. 3. Господи, согрешил ли я умом или помышлением, словом или делом, прости меня. 4. Господи, избави меня всякого неведения, забвения, малодушия, и окаменелого бесчувствия. 5. Господи, избави меня от всякого искушения. 6. Господи, просвети мое сердце, которое омрачено лукавыми36 желаниями. 7. Господи, я как человек согрешил, Ты же, как  щедрый Бог помилуй меня, видя немощь души моей. 8. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твоё святое. 9. Господи, Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в Книге Жизни и даруй мне благой конец. 10. Господи, Боже мой, хотя я и не сотворил ничего доброго пред Тобою, но даруй мне по Твоей благодати положить начало добрым делам. 11. Господи, окропи в сердце моём росу благодати Твоей. 12. Господи Неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, в Царствии Твоем. Аминь.

1. Господи, в покаянии прими меня. 2. Господи, не оставь меня. 3. Господи, огради меня от всякой напасти. 4. Господи, дай мне благую мысль. 5. Господи, дай мне слёзы, и память о смерти, и сокрушение сердечное о грехах. 6. Господи, дай мне мысль исповедать грехи мои. 7. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. 8. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. 9. Господи, насади во мне корень добра – страх пред Тобою в сердце моём. 10. Господи, удостой меня любить Тебя от всей души моей и помышления и исполнять во всём волю Твою. 11. Господи, защити меня от злых людей, и бесов, и страстей, и от всякого неподобающего дела. 12. Господи, Ты знаешь, что делаешь и чего желаешь —  да будет воля Твоя и надо мною грешным, ибо Ты благословен во веки. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Милосердного Царя милосердная Матерь, пречистая и благословенная Богородице Мария! Излей на мою страстную душу милость Сына Твоего, и Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоей помощью, Богородице Дево, единая чистая и благословенная, войти в рай.

Молитва ко святому Ангелу-хранителю

Ангеле Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего! Прости мне всё, в чём я согрешил в сегодняшний день, и избавь меня от всякого коварного замысла идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать моего Бога. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Кондак Богородице

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, браку не причастная!

Преславная Вечнодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасёт Он по молитвам Твоим души наша.

Всю надежду мою на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим.

Просвети очи мои, Христе Боже, чтобы я не уснул смертным сном, чтобы враг мой не сказал: я победил его.

Будь Заступником души моей, Боже, ибо я хожу среди многих сетей. Избавь меня от них и спаси меня, Боже, ибо Ты – Человеколюбец.

Молитва святого Иоанникия

Упование моё – Отец, прибежище моё – Сын, покров мой – Дух Святый. Троице Святая, слава Тебе!

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитвы, произносимые наедине, отдельно от вечернего правила.

Молитва 1-ая

Ослабь, отпусти, прости, Боже, прегрешения наша вольные и невольные, совершённые словом и делом, сознательно и неосознанно, днём и ночью, в уме и в помысле, – всё нам прости, как Милосердный и Человеколюбивый. Ненавидящих и обижающих нас прости, Господи Человеколюбец! Делающим добро сделай добро. Братьям и родным нашим милостиво исполни их прошения в том, что ведёт ко спасению, и даруй жизнь вечную. Немощных посети и подай им исцеление. Находящимся в море помоги. Путешествующим сопутствуй. Православным христианам помоги в борьбе37. Служащим нам и нас жалеющим подай оставление грехов. Поручивших нам, недостойным, молиться о них помилуй по великой Твоей милости. Вспомни, Господи, прежде усопших отцов и братьев наших и упокой их там, где сияет свет Лица Твоего. Вспомни, Господи, братьев наших, находящихся в плену, и избавь их от всякого несчастия.

Вспомни, Господи, приносящих плоды трудов своих и украшающих святые Твои церкви. Подай им по прошениям их то, что ведёт ко спасению, и жизнь вечную. Вспомни, Господи, и нас, смиренных, грешных и недостойных рабов Твоих, и просвети наш ум, чтобы мы познали Тебя, и наставь нас на путь следования заповедям Твоим, молитвами пречистой Владычицы нашей, Вечнодевы Марии, и всех Твоих святых, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Исповедание грехов повседневное, произносимое наедине особо.

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, прославляемому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, все мои грехи, которые я сделал во все дни жизни моей, и во всякий час, и в настоящее время, делом, словом, помышлением, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и всеми моими чувствами, душевными и телесными, которыми Тебя Бога моего и Творца прогневал, и ближнего моего обидел. Согрешил: (далее перечисление индивидуальных грехов)38. Жалея о них, предстою пред Тобою виновным и хочу покаяться. Только, Господи Боже мой, помоги мне, со слезами смиренно молю Тебя. Сделанные мною прегрешения милосердием Твоим прости и освободи от них, ибо Ты Благ и Человеколюбец.

Ложась в постель, знаменуй себя крестом и говори молитву Честному Кресту:

Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и да бегут от Лица Его все, ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть погибнут и бесы при виде любящих Бога, и осеняющих себя крестным знамением и с радостью говорящих: «Радуйся, многочтимый и животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего во ад и уничтожившего силу дьявола и давшего нам тебя, Свой чтимый Крест, для прогнания всякого врага». О многочтимый и животворящий Крест Господень!39 Помогай мне со Святою Госпожою, Девою Богородицею, и со всеми святыми во веки. Аминь.

Или кратко:

Огради меня, Господи, силою многочтимого и животворящего Твоего Креста, и сохрани меня от всякого зла.

Когда отходишь ко сну и засыпаешь, произнеси:

В руки Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же меня благослови, Ты меня помилуй и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

^ КАНОН40 КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по изобилию сострадания Твоего изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Но, вот, Ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости Твоей. Окропи меня иссопом41, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются сокрушенные кости. Отврати лицо Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. Я научу беззаконных путям Твоим,  и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от пролития кровей42 Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, я принёс бы её, но к всесожжению43 Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Ты не отвергнешь, Боже. Окажи, Господи, благоволение Твоё Сиону44, и да воздвигнутся стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Песнь 1.

Ирмос45: Приходите, люди, воспоём песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему народ, освобожденный Им от рабства египетского; ибо Он прославился.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё Святое, и драгоценная Кровь Твоя, Милосердный Господи, в исцеление от многих и различных болезней.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Оскверненный делами непристойными, я, несчастный, недостоин, Христе, причащения Твоего пречистого Тела и Божественной Крови: удостой меня его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Благословенная Богоневеста, земля плодородная, произведшая невозделанный и спасительный миру Колос! Удостой меня спастись, принимая Его в пищу.

Песнь 3.

Ирмос: Утвердив меня на камне веры, Ты отверз уста мои на врагов моих, ибо дух мой возрадовался, когда я начал петь: «Нет святого, как Бог наш, и нет никого праведнее Тебя, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Подай мне, Христе, капли слёз, очищающие нечистоту сердца моего, чтобы, очистив совесть, с верою и страхом, Владыка, я приступил бы к причащению божественных Даров Твоих.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да будет мне, Человеколюбче, пречистое Тело Твоё и Божественная Кровь в прощение прегрешений, в общение с Духом Святым и в жизнь вечную, и в освобождение от страданий  и скорбей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Трапеза46 Хлеба жизни, свыше по милосердию сошедшего и миру новую жизнь дающего, удостой и меня, недостойного, со страхом вкусить Его и быть живым.

Песнь 4.

Ирмос: Пришёл от Девы не ходатай, ни ангел, но Сам Ты Господи во плоти, и спас всего меня, человека. Поэтому я взываю к Тебе: «Слава могуществу Твоему, Господи!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Воплотившись ради нас, Многомилостивый Господи, Ты восхотел быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Поэтому я молю Тебя: очисти и мои согрешения.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Исцели язвы моей души, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, меня, кающегося, причаститься Твоей таинственной Божественной Вечери.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Умилостивь и ко мне Рождённого Тобою, Владычица, и сохрани меня, раба Твоего, чистым и беспорочным, чтобы мне осветиться, принимая духовную драгоценность.

Песнь 5.

Ирмос: Ты – Податель света и Творец времён, Господи! Наставь нас ходить во свете Твоих повелений, ведь кроме Тебя, иного бога мы не признаём.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Как Ты сказал, Христе, так пусть будет и мне, ничтожному рабу Твоему: пребудь во мне, как Ты обещал; ибо вот я вкушаю Твоё Божественное Тело и пью Кровь Твою.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Слово Божие и Боже! Пылающий уголь Тела Твоего да будет мне, помрачённому, в просвещение, и Кровь Твоя – в очищение осквернённой души моей.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Мария, Матерь Божия, священный храм благоухания! Твоими молитвами сделай меня избранным сосудом, чтобы мне причаститься святынь Сына Твоего.

Песнь 6.

Ирмос: Пребывая в бездне грехов, я призываю непостижимую бездну милосердия Твоего: «От погибели, Боже, спаси меня!»

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, а также и тело моё, и удостой, Владыко, приступить, не подвергаясь осуждению, к Страшным Тайнам.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Да освобожусь я от страданий, и получу благодать Твою и укрепление жизни через причащение святых, Христе, Таин Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Боже, Святое Слово Бога! По мольбам святой Твоей Матери освяти меня всего, ныне приступающего к Божественным Твоим тайнам.

Кондак47: Не лиши меня возможности, Христе, принять ныне хлеб – Тело Твоё и божественную Кровь: пречистых и страшных Твоих Таин причащение да не будет мне, несчастному, Владыко, в осуждение, но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Песнь 7.

Ирмос: Золотому истукану премудрые дети не поклонились, но сами пошли в пламень, и осмеяли языческих богов. Среди пламени они воззвали, и Ангел окропил их росою, говоря: «Услышана молитва уст ваших».

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Причащение Твоих бессмертных Таин, Христе, да будет мне ныне источником благ: света, жизни, бесстрастия, средством к преуспеянию в высшем совершенстве и к его умножению, единый Благий, дабы я прославлял Тебя.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Приступая ныне с трепетом, любовью и благоговением к Твоим бессмертным и божественным Тайнам, да избавлюсь я, Человеколюбче, от страданий и врагов, от бед и всякой скорби. И удостой меня петь Тебе: «Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Спасителя Христа непостижимым образом родившая, Богом облагодатствованная! Молю Тебя ныне, раб Твой, чистую – нечистый: готовящегося теперь приступить к пречистым Тайнам, всего меня очисти от нечистоты плоти и духа.

Песнь 8.

Ирмос: В печь огненную к еврейским отрокам снисшедшего и пламя в росу превратившего Бога пойте, Его творения, как Господа и превозносите во все века.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Удостой ныне и меня, погибающего, Христе, сделаться участником Небесных, страшных и святых Твоих Таин и Твоей Божественной тайной вечери, Боже, Спаситель мой!

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Прибегнув к Твоему милосердию, Милостивый, я со страхом взываю к Тебе: «Пребудь во мне, Спаситель, и я в Тебе да пребуду, как Ты сказал». Ибо вот, уповая на Твою милость, я вкушаю Твоё тело и пью кровь Твою.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Я трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, прах, причащаюсь божественного Тела и Крови и становлюсь бессмертным?

Песнь 9.

Ирмос: Сын Безначального Родителя, Бог и Господь, воплотившись от Девы, явился нам, чтобы просветить находящихся во тьме, собрать рассеянных. Поэтому мы достойную всеобщего воспевания Богородицу и прославляем.

Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Поклон)

Вкусите и убедитесь: Христос, Благой Господь, ради нас некогда уподобившийся нам и единожды принёсший Себя в жертву Отцу Своему, с тех пор постоянно закалается48, освящая причащающихся.

Припев: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. (Поклон)

Причащением священных Таин да освящусь я душою и телом, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да сделаюсь домом Твоим, имея Тебя, Благодетель многомилостивый, живущим во мне с Отцем и Духом.

Припев: Возврати мне радость надежды на спасение Тобою и владычественным Духом утверди меня. (Поклон)

Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё и Кровь драгоценнейшая огнём, попаляющим грехи и сжигающим терния страстей, светом, всего меня просвещающим на поклонение Божеству Твоему.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Бог воплотился от чистой крови Твоей. Поэтому все народы воспевают Тебя, Владычица, и сонмы духов славят, так как через Тебя они ясно увидели Владыку вселенной в человеческом естестве.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

^ ПОСЛЕДОВАНИЕ К СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ БОЖЕСТВЕННАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО ПРЕЧИСТАГО ТЕЛА ХРИСТОВА И КРОВИ ЕГО49.

Молитвами Святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Везде Сущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, наши души.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Христу-Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 22.

Господь – Пастырь мой, и я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на обильных пастбищах и водит меня к водам тихим50; подкрепляет душу мою, наставляет меня на пути правды во славу имени Своего. Если и пойду я во мраке, грозящем смертью, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; Чаша Твоя наполняет меня вином мудрости, так что делает ещё трезвее, вознося ум к Тебе51. И милость Твоя будет сопровождать меня во все дни жизни моей, и я поселюсь в доме Господнем на долгие дни.

Псалом 23.

Господня земля и всё что наполняет её, – вселенная и всё живущее в ней. Он основал ее на морях, и на реках утвердил её. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? Господь Крепкий и Сильный, Господь, Сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и откройтесь двери вечные, и войдет Царь Славы! Кто сей Царь Славы? Господь Сил, Он – Царь Славы.

Псалом 115.

Я веровал и потому говорил: «Я сильно сокрушён». Я сказал в исступлении52 моём: «Всякий человек – ложь». Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его. Честна пред  Господом смерть праведников Его. О, Господи! Я раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты разрешил узы53 мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Поклон с крестным знамением)

Беззакония мои прости, Господи, от Девы родившийся, и сердце моё очисти, делая его храмом пречистому Твоёму Телу и Крови. И не отринь меня от Твоего лица, Имеющий бесконечно великое милосердие!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как дерзну я, недостойный, на причащение святынь Твоих? Если я отважусь приступить к Тебе с достойными, то одежда обличит меня, ибо она не такая, в какой идут на Вечерю, и я исходатайствую осуждение многогрешной душе моей. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, как Человеколюбец.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Велико множество моих прегрешений, Богородица! Я прибег к Тебе, Чистая, с молитвой о спасении. Склони, единая Благословенная, взор на мою болеющую душу и моли Сына Твоего и Бога нашего простить мне худые дела, которые я совершил.

Человек! Намереваясь вкусить Тело Владыки, приступи со страхом, чтобы не опалиться: ибо это огонь. Божественную пьюще кровь для Причащения, прежде примирись с оскорбившими тебя, и потом с дерзновением вкушай таинственную пищу. Прежде Причащения страшной жертвы животворящего тела Владыки, с трепетом помолись следующим образом54:

Молитва первая, св. Василия Великого.

Владыка, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, всей твари видимой и невидимой Творец, Безначального Отца также вечный и также безначальный Сын! По чрезмерной Твоей благости в последние дни воплотившийся, распятый и погребённый за нас, неблагодарных и злонравных, и кровью Твоею обновивший растленную грехом природу нашу. Ты Сам, бессмертный Царь, прими и моё, грешного, покаяние; склони ухо Твое ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою, и недостоин я возвести очи свои в небесную высоту славы Твоей; ибо прогневал я благость Твою, преступив заповеди Твои и не послушав повелений Твоих. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый, многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих, всячески ожидая моего обращения. Ибо Ты сказал, Человеколюбец, через Твоего пророка, что Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы он обратился на путь добра и был жив. Не хочешь Ты, Владыка, чтобы гибло создание рук Твоих, и не находишь Ты удовлетворения в погибели человеческой, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и не достоин ни неба, ни земли, ни самой этой кратковременной жизни, так как всего себя поработил греху и чувственным наслаждениям и осквернил в себе Твой Образ, но, будучи Твоим творением и созданием, я, несчастный, не отчаиваюсь в своем спасении и дерзновенно прибегаю к Твоему безмерному милосердию. Прими же и меня, Человеколюбче Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря, как блудного сына. И сними с меня тяжкое бремя грехов – Ты, берущий на себя грех мира и исцеляющий человеческие немощи, – призывающий к Себе изнуренных и обремененных и дающий им покой, – пришедший призвать к покаянию не праведных, но грешников. И очисти меня от всякой нечистоты телесной и душевной, и научи меня вести святую жизнь в страхе перед Тобою, чтобы я, причащаясь, с чистым свидетельством совести моей, Святынь Твоих, вошел в единение со святым Телом Твоим и Кровью и имел Тебя во мне живущим и пребывающим с Отцом и Святым Духом.

О, Господи Иисусе Христе, Боже мой! И да не будет мне в осуждение причащение пречистых и животворящих Твоих Таин, и да не сделаюсь я немощен душою и телом от недостойного причащения их; но дай мне до последнего моего вздоха причащаться Святынь Твоих не в осуждение, а в общение со Святым Духом, в напутствие в жизнь вечную и в благоприятный ответ на страшном суде Твоем, чтобы и мне со всеми избранными Твоими сделаться участником полноты Твоих благ, уготованных Тобою, Господи, для любящих Тебя, в которых Ты прославлен во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Иоанна Златоуста

Господи, Боже мой, я coзнаю, что недостоин и не приготовлен к тому, чтобы Ты вошел под кров жилища души моей, потому что оно всё пусто и разрушено, и нет во мне достойного места, где бы Тебе преклонить главу. Но как Ты ради нас уничижил Себя, сошедши с высоты небесной, так и теперь снизойди до ничтожества моего. И как Тебе благоугодно было возлечь в пещере, в яслях55 бессловесных животных, так благоволи войти в ясли моей безрассудной души и в оскверненное тело моё. И как Ты не возгнушался войти и принять участие в вечере с грешниками в доме Симона прокажённого, так соблаговоли войти и в жилище смиренной моей, прокажённой и грешной души.

И как не отверг Ты подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикоснувшуюся к Тебе, так же умилосердись и ко мне, грешному, приходящему и прикасающемуся к Тебе. И как Ты не возгнушался скверных и нечистых уст её, целовавших Тебя, так не возгнушайся еще более, чем её, скверных и нечистых уст моих, мерзких и нечистых губ и скверного и еще более нечистого моего языка. Но да будет мне пылающий уголь пресвятого Тела Твоего и драгоценной Твоей Крови в освящение и просвещение, во здравие смиренной моей душе и телу, в облегчение тяжести многих моих прегрешений, в охранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию дурных и зловредных моих привычек, к умерщвлению страстей, к преуспеянию в Заповедях Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати, к приобретению Царства Твоего. Ибо я прихожу к Тебе, Христе Боже, не как дерзкий, но как уповающий на Твою несказанную милость и чтобы, далеко разобщенный с Тобою, я не был похищен духовным волком. Поэтому молю Тебя: как единый56 Святый, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, все внутренние органы, и всего меня обнови, и вкорени страх пред Тобою в членах моих, и сделай освящение Твоё неизгладимым во мне. Будь мне помощником и заступником, направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я на Суде стать одесную57 Тебя со Святыми Твоими, молитвами и предстательством Всепречистой Твоей Матери, бесплотных Твоих служителей и пречистых Сил и всех святых, от вечности Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста

Господи, Единый чистый и бессмертный, по несказанному Твоему состраданию и человеколюбию, воспринявший на Себя всю нашу сложную природу от чистой девственной крови сверхъестественно Родившей Тебя наитием Святого Духа, по благоволению вечного Отца, Иисусе Христе, Премудрость Божия, мир и сила! Ты, воспринятою Тобою плотью принявший животворящие и спасительные страдания: крест, гвозди, смерть – умертви мои губительные для души телесные страсти. Ты, погребением Твоим опустошивший царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла. Ты, живоносным Твоим на третий день из гроба восстанием поднявший падшего праотца, подними и меня, впавшего в грех, давая мне средства к покаянию. Ты, славным Твоим вознесением обожествивший воспринятую плоть и удостоивший её возседания одесную58 Отца, удостой и меня причащением святых Твоих Таин достигнуть правой стороны спасаемых. Ты, сошествием Утешителя Духа сделавший святых Твоих учеников драгоценными сосудами, яви и меня вместилищем Его пришествия. Ты, намеривающийся вновь прийти, чтобы праведно судить вселенную, удостой и меня встретить, со всеми святыми Твоими, Тебя, Судию и Создателя моего, грядущего на облаках, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и Всесвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва четвёртая, св. Иоанна Дамаскина

Владыко, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, единый имеющий власть прощать людям грехи! Как милосердый и Человеколюбец, пренебреги всеми моими прегрешениями, совершенными как сознательно, так и неосознанно, и сподобь меня, не подвергаясь осуждению, причаститься божественных, славных, пречистых и животворящих Твоих Таин, не в отягчение прегрешений, ни в муку, ни в умножение грехов, но в очищение, освящение, в залог будущей жизни и Царства, в защиту, помощь и отгнание врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, сострадательный и человеколюбивый, и Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва пятая, св. Василия Великого

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Крови Твоей, и виновен, и ем и пью себе осуждение, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога моего. Но я, на сострадание Твоё уповая, прихожу к Тебе, сказавшему: «Вкушающий Мою плоть и пьющий Мою кровь во Мне пребывает и Я в нём». Умилосердись же, Господи, и не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей. И да будет мне Святыня эта в исцеление, очищение, просвещение, сохранение и спасение, и в освящение души и тела; в отгнание всякого пустого мечтания, дурного деяния и диавольского воздействия, проявляемого через помыслы в членах моих; в дерзновение пред Тобою и любовь к Тебе, в исправление и утверждение жизни во благом, возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в жизнь вечную, в благоприятный ответ на страшном суде Твоём, – не в осуждение или в наказание.

Молитва шестая, св. Иоанна Златоуста

Отпусти, оставь, прости мне согрешения мои, Боже, которыми я согрешил пред Тобою словом ли, делом ли, помышлением, вольно и невольно, сознательно и неосознанно, всё мне прости, ибо Ты благ и Человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, бесплотных Твоих служителей и святых Сил, и всех святых, от начала мира Тебе благоугодивших, благоволи мне без осуждения принять святое и пречистое Тело Твоё и честную Кровь, во исцеление души и тела и во очищение лукавых моих помыслов: ибо Твоё есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва седьмая, его же

Недостоин я, Владыко Господи, чтобы Ты вошёл под кров души моей. Но так как Ты, Человеколюбец, хочешь жить во мне, то я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я растворю двери, которые Ты один создал, и войдешь Ты с обычным человеколюбием, войдёшь – и просветишь мой помрачённый разум. Верую, что Ты совершишь это. Ибо Ты не ушёл от блудницы, пришедшей к Тебе со слезами; не отверг и покаявшегося мытаря; не прогнал и разбойника, признавшего в Тебе Царя; не оставил тем, чем он был, и раскаявшегося гонителя Твоего Павла; но всем, пришедшим к Тебе с покаянием, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва восьмая, его же

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, очисти, смилостивься и прости мне, грешнику, негодному и недостойному рабу Твоему, все мои ошибки, согрешения и грехопадения, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей и до настоящего дня и часа: сознательно или неосознанно, словами или делами, влечениями, мыслями, стремлениями и всеми моими чувствами. И молитвами бессеменно родившей Тебя пречистой Вечнодевы Марии, Матери Твоей, единственной твёрдой моей надежды, защиты и спасения моего, сподобь меня, причаститься пречистых, вечных, спасительных и страшных Твоих Таин, не навлекая на себя осуждения, в отпущение грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, в крепость, исцеление и здравие души и тела, в истребление и совершенное уничтожение злых моих помыслов, мыслей и намерений, а также нечистых мечтаний, тёмных и злых духов. Ибо Тебе принадлежит Царство и сила, и слава, и честь, и поклонение, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва девятая, св. Иоанна Дамаскина

Пред дверьми храма Твоего стою я, и всё-таки не оставляю дурных мыслей. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший и хананеянку помиловавший и разбойнику двери рая отверзший, открой мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как Ты принял блудницу и кровоточивую: ибо одна, коснувшись края одежды Твоей, сразу получила исцеление; другая, обняв Твои пречистые ноги, получила прощение грехов.

И я, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не сгорю; но прими меня, как Ты принял тех женщин, и просвети чувства души моей, попаляя мои грехи, молитвами без семени Тебя Родившей и небесных Сил. Ибо благословен Ты во веки веков. Аминь.

Молитва десятая, св. Иоанна Златоуста

Верую, Господи, и исповедую, что Ты действительно Христос, Сын Бога Живого, Пришедший в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Ещё верую, что это есть само пречистое Тело Твоё и это есть сама драгоценная Кровь Твоя. Поэтому я прошу Тебя: помилуй меня и прости мне грехи мои, вольные и невольные, которые я совершил словом или делом, сознательно или неосознанно; и удостой меня, неосуждённо, причаститься пречистых Твоих Таин для получения прощения грехов и жизни вечной. Аминь.

Окончание молитв

Воистину достойно прославлять Тебя как Богородицу, всегда Блаженную и Пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, безболезненно родившую Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Непосредственно перед Причащением, если имеется такая возможность, произноси про себя следующие стихи Симеона Метафраста:

Вот я приступаю к божественному причащению. Создатель, не опали меня приобщением! Ибо Ты – огонь, сжигающий недостойных. Но очисти меня от всякой нечистоты.

Затем произноси:

Прими меня сегодня участником Твоей таинственной Вечери, Сын Божий, ибо я ни за что не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, открыто выражаю веру в Тебя, говоря: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!»

И следующие стихи:

Человек, трепещи при виде божественной Крови! Она – огонь, сжигающий недостойных. Тело Божие обожествляет меня и питает: обожествляет дух, непостижимо питает ум.

Потом тропари:

Ты привлек меня, Христе, любовью и изменил меня святым к Тебе стремлением. Попали же огнем невещественным грехи мои и удостой сладко насладиться Тобою, чтобы я ликуя прославлял два пришествия Твои.

В светлый сонм святых Твоих как войду я недостойный? Ведь, если я решусь войти с ними в чертог брачный, меня выдаст одежда, ибо она не такая, в какой ходят на брак, и я буду связан и изгнан Ангелами. Очисти, Господи, нечистоту души моей и спаси, как Человеколюбец.

Также и молитву:

Владыка – Человеколюбче, Господи, Иисусе Христе Боже мой, да будет мне сия Святыня не в обвинение за мое недостоинство, но в очищение души и тела и в залог будущих жизни и Царства. Мне же благо – прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё.

И снова:

Прими меня сегодня участником Твоей таинственной Вечери, Сын Божий, ибо я ни за что не выдам тайны Твоим врагам и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но, как разбойник, открыто выражаю веру в Тебя, говоря: Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем!

^ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва благодарственная, первая

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих. Но, Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления всякого человека и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Василия Великаго

Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таин. И вот я молю Тебя, милостивый и Человеколюбец: сохрани меня под Твоим покровом, и дай мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих в оставление грехов и жизнь вечную. Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ. И Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста

Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты – огонь, сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние всех грехов моих. Душу очисти, мысли освяти, укрепи меня в моей деятельности, просвети мои чувства, всего меня пропитай страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня, от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, украшай меня; укрепляй, вразумляй и просвещай меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха, чтобы после принятия Причащения всякий злодей, всякая страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего, премудрых Апостолов и, сверх их – Твою непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего сыном света. Ибо Ты, Милостивый, – Един есть освящение и осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

Молитва четвертая

Тело Твоё Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и драгоценная Кровь Твоя во оставление грехов: и да будет мне причащение это в радость, здравие и веселие;

в страшное же и второе пришествие Твоё сподобь меня грешного, стать во славе Твоей, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице, свет помрачённой души моей, надежда, защита, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Родившая Источник бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом. Милосердного Бога милосердная Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моём, смирение в мыслях, возвращение к благим помыслам рассудка моего, в случаях его увлечения. И сподобь меня до последнего моего вздоха, не подвергаясь осуждению, принимать святыню пречистых Таин в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы я воспевал и прославлял Тебя все дни жизни моей, так как Ты Благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля.

После чего окончание благодарственных молитв:

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

После Причащения Тела и Крови Господа да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.


1 Крестное знамение – изображение христианином рукой знака Креста в знак нашего свидетельства в истинности распятия и воскресения Христова. Символ принадлежности ко Христу.

2 Названия молитв и пояснения, набранные жирным шрифтом, вслух не читаются.

3 Верно, да будет так, именно так (с усиленным акцентом и ударением).

4 Мытарь – сборщик податей, налогов; в Иудее 1 века было почти равнозначно слову «грешник».

5 Все молитвы, составленные в основном святыми отцами, написаны в мужском роде; женщины могут  молиться как в мужском роде (подразумевая под ним вообще человека), так и в женском (как кому удобнее).

6 Православные христиане традиционно сопровождают молитвы к Богу поясным поклонением, сопровождаемым крестным знамением. Поклонение (как поясное, так и в особенности до земли) и последующее восстание символизирует падение человечества в грехопадении и грешной жизни и восстановление его в прежнем райском достоинстве Жертвой Христовой.

7 Молитва, с которой обычно начинаются все келейные молитвословия.

8 От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы трижды читается тропарь Воскресению: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав». От праздника Вознесения до Троицы все молитвы начинаем с Трисвятого, опуская всё предыдущее. Это замечание относится и к вечерним молитвам.

9 Весь созданный Богом мир: земной и небесный, видимый и невидимый, тварный и нетварный.

10 Источник благ – источник добра и пользы для наших душ.

11 Каждое прошение этой молитвы сопровождается, как правило, крестным знамением.

12 Необходимый для существования и жизни, т.е. и Хлеб причастия и хлеб обыкновенной еды.

13 Объяснение этой молитвы в тексте сноски было бы очень громоздким, поэтому рекомендуем обратится к толкованиям на молитву Господню, например, священномученика Киприана Карфагенского(+258).

14 Припадём – повергнемся на землю, поклонимся, прильнём

15 Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

16 Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

17 Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

18 Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм (Пс. 64,2; 83,8), символ Церкви как живого Храма Иеговы (Ис. 2:3; Евр. 12:22; Откр. 14:1).

19 Принявшего плоть

20 По правую руку, справа

21 Дающего жизнь

22 Открыто признаю и верю

23 Эта молитва после внезапного пробуждения посреди ночи.

24 Перевод этого места осуществлен со славянского текста

25 Святой Василий Великий называет Бога Светом, то есть Солнцем, но безначальным и вечным, в Котором нет периодических изменений в силе освящения, и Которое всё одинаково освящает, не оставляя никаких затенённых мест, как видимое солнце.

26 Тело человека, как и душа тоже бессмертно, имеется ввиду это тело, т.е. тело людей до всеобщего воскресения.

27 Речь идёт о человеке, потерявшем волю и энергию в  деле своего спасения, с «опустившимися» руками. Он не в силах выбраться сам на путь и спасения и просит своего Ангела-хранителя взять его за безвольную «руку» и вывести на этот путь.

28 Т.е. христиан

29 Прежде всего имеются ввиду духовные противники, то есть демоны и вызываемые ими страсти

30 Т.е. людей, составляющих эту Церковь=всех христиан

31 При желании можно помолиться о наших близких более пространно своими словами.

32 Т.е. без мук рождения.

33 От праздника светлого Христова Воскресения до Вознесения Господня вместо этой молитвы читаются припев и ирмос 9 песни пасхального канона: «Припев: Ангел возгласил Благодатной: «чистая Дева, радуйся!» И я повторяю: радуйся! Твой Сын воскрес в третий день из гроба, воскресив мёртвых, люди, торжествуйте!

Ирмос: Светись, светись, новый Иерусалим: слава Господня озарила Тебя! Ликуй ныне и веселись, Сион! Ты же, Чистая, радуйся Богородица о восстании Рождённого Тобой». Это замечание относится и к окончанию остальных молитв.

34 Т.е. дьявола

35 Так понимал это место святитель Феофан Затворник (см. письма)

36 льстивыми, ложными

37 Прежде всего, в духовной борьбе со страстями и дьяволом.

38 Данная молитва к Богу является сердечным сокрушением человека о своих грехах и служит, таким образом, подготовкой к таинству Святого Покаяния. И, конечно, ни в коем случае не может служить заменой ему.

39 Допустимая в православной традиции образная поэтическая гипербола личного обращения ко Кресту, подразумевающая обращение к Распятому на Нём Спасителю.

40 Канон (греч. правило) есть ряд церковных песнопений, ирмосов и тропарей, тесно между собою связанных, как в музыкальном отношении (напевом, а в греческом подлиннике и определённым размером стиха), так и по содержанию. Последнее выражает дух и сущность празднуемого церковного события, подвигов чествуемого святого или иного события.

41 Иссоп – душистое, полукустарниковое растение с синими или розовыми цветами. Прутики иссопа, связанные в пучок, употреблялись евреями для окропления

42 Перевод П.А. Юнгерова (1915 г.), вариант – от движения крови, то есть от блудных грехов

43 Всесожжение – ветхозаветное жертвоприношение, при котором животное все без остатка сжигалось на жертвеннике

44 Сион – холм в Иерусалиме, на котором был построен Храм (Пс. 64,2; 83,8), символ Церкви как живого Храма Иеговы (Ис. 2,3; Евр. 12,22; Откр. 14,1).

45 Ирмос (греч. связь) – вступительный стих, как бы заглавие, показывающий содержание прочих стихов песни или канона. В византийских канонах ирмос служит мелодическим образцом для последующих тропарей песни.

46 Т.е. Пресвятая Богородица Дева Мария (трапеза – дословно стол)

47 Кондак – краткая песнь, содержащая изложение сущности праздника или события канона, и представляющая собой по большей части древнейшую молитву Церкви в честь праздника. Кондак всегда поётся или читается после 6-й песни канона.

48 Имеется ввиду, конечно, не повторение самой Жертвы Христовой, а повторение нашего приобщения этой Жертве, принесённой «единожды».

49 Молитвенная подготовка к Святому Причащению и благодарение после нее – это не обязанность, а желание общения с Богом, проистекающее из личного благочестия желающего причаститься. Последование призвано помочь душе христианина более глубоко подготовиться к принятию Христа в Таинстве, разумеется при невозможности полностью прочитать все молитвы последования, допустимо его разумное сокращение.

50 В этом месте человек образно уподобляется овце, которую пасёт Господь

51 Так понимал это место свщмч. Киприан Карфагенский (Письмо 63 к Цецилию о таинстве Чаши Господней)

52 По толкованию св.Василия Великого, имеется ввиду не затмение ума, а удивление (Предисловие к толкованию на книгу пророка Исаии)

53 Узы – цепи, оковы, путы.

54 В греческом оригинале это напоминание имеет стихотворную форму.

55 Кормушка для скота

56 Один единственный

57 По правую руку, справа

58 См. 57

Все о религии и вере – “молитва вечерняя краткая на русском” с подробным описанием и фотографиями.

Молитва вечерняя краткая на русском

Краткое вечернее молитвенное правило

Молитвы на сон грядущим

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй ( Трижды ) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. ( 12 раз )

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Молитва святого Иоанникия

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:

Вечерняя молитва на сон грядущий

Каждый православный христианин должен придерживаться определенного молитвенного правила, совершаемого ежедневно: утром читаются утренние мольбы, а вечером необходимо читать молитвы на сон грядущий.

Зачем нужно читать молитвы перед сном

Существует определенный ритм моления, предназначенный для монашествующих и опытных в духовном понимании мирян.

Но тем, кто недавно пришел в Церковь и только начинает молитвенный путь, довольно сложно прочесть его целиком. Да и случается, что у мирян возникают непредвиденные ситуации, когда возможности и времени для моления остается слишком мало.

В этом случае лучше прочесть краткое правило, чем бездумно и без благоговения тараторить полный текст.

Зачастую духовники благословляют начинающих прочитывать несколько молитв, а затем, дней через 10, ежедневно прибавлять к правилу по одной молитве. Тем самым навык молитвенного чтения формируется постепенно и естественно.

Важно! Любое молитвенное обращение будет поддержано Небом тогда, когда человек направит свою деятельность на служение Богу и людям.

Вечерние молитвы

В вечернее время мирянами читается краткое правило — молитва на ночь перед сном:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Толкование отдельных молитвословий

 • Царю Небесный.

В мольбе Дух Святый именуется Царем, ведь Он, как Бог Отец и Бог Сын, правит миром и царствует в нем. Он является утешителем и по сей день утешает тех, кому это необходимо. Он наставляет верующих на праведный путь, поэтому и называется Духом Истины.

Прошение обращено к трем ипостасям Пресвятой Троицы. Великую песнь поют ангелы небесные пред троном Божиим. Бог Отец — Святый Боже, Бог Сын — Святый Всесильный. Такое обращение обусловлено победой Сына над диаволом и разрушением ада. На протяжении мольбы человек испрашивает разрешения от грехов, исцеления духовных немощей ради прославления Пресвятой Троицы.

Это обращение напрямую к Всевышнему как к Отцу, мы предстоим пред Ним как дети пред матерью и отцом. Мы утверждаем всесилие Бога и Его мощь, умоляем управлять человеческими душевными силами и направлять на путь истинный, дабы по смерти удостоиться чести оказаться в Царствие Небесном.

Он есть Добрый Дух для каждого верующего, определенный Самим Богом. Поэтому моление Ему по вечерам просто необходимо. Именно он предостережет от совершения прегрешений, поможет жить свято и будет покровительствовать душе и телу.

В мольбе особо выделяется опасность атак врагов телесных (людей, подталкивающих к совершению греха) и бестелесных (душевные страсти).

Нюансы вечернего правила

У большинства людей возникает вопрос: можно ли прослушивать в аудиозаписи православные песнопения?

В Послании апостола Павла сказано, что неважно, чем занимается человек, главное, чтобы любое его дело совершалось во славу Божию.

Мольбу следует начинать перед сном. Перед началом прочтения правила рекомендуется возблагодарить Бога за все, что Им было дано за весь день. Обращаться к Нему нужно умом и сердцем, осознавая смысл каждого произнесенного слова.

Совет! Если текст читается на церковнославянском языке, то нужно изучить его русский перевод.

В современной практике правило дополняется прочтением молитв о:

 • близких и родных людях
 • живых и усопших;
 • о врагах;
 • добродетелях и обо всем мире.

Во сне человек является особо уязвимым перед диавольским войском, его посещают греховные мысли, дурные желания. Ночь в христианском понимании считается временем разгула бесов. Человек может получать информацию, которая способна соблазнить его тело и ввести душу во грех. Бесы очень коварны, они могут в сонном видении посылать кошмары.

Именно поэтому верующие люди молятся каждый день перед отходом ко сну.

Совет! Даже когда все жизненные обстоятельства складываются удачно, нельзя забывать о вере и об Отце Небесном, ведь человеческие судьбы изначально предрешены на Небесах. Поэтому необходимо перед сном обращаться к Богу и следующий день обязательно сложится лучше прежнего.

Советы свщеннослужителей

 1. Полезно слушать пение старцев Оптиной пустыни. Эта мужская иноческая обитель славится чудотворцами, которые могли и могут предвидеть человеческие судьбы. Необходимость служения Всевышнему передается через их молитвенные песни и настраивает на праведный путь.
 2. Церковь положительно относится к просмотру православных видеозаписей, но к этому материалу необходимо относиться очень бережно, а в процессе прослушивания или просмотра рекомендуется отложить мирские занятия.
 3. Церковнослужители советуют включать в состав вечернего правила молитвы Оптинских старцев. Их тексты складывались веками и каждая их фраза несет в себе величайшую мудрость, способную разъяснить основы православной веры и познать всю их глубину.

Молитвенное обращение — это дыхание души православного человека. Он практически не может контролировать свой сон, тяжело поддаются контролю и другие жизненные процессы. Поэтому моление перед сном направлено на то, чтобы Творец участвовал в человеческой жизни, а иначе у Него не будет возможности помочь нам.

Важно! Вознесение мольбы перед сном — это обретение православным христианином защиты и опоры. Кроме своей собственной защиты матери умоляют Бога уберечь своих чад и ниспослать им милость.

Молитва вечерняя краткая на русском

Краткий молитвослов

Молитвы утренние

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитвы на сон грядущим

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи, помилуй. ( 12 раз )

“Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав”. (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со “Святый Боже. “, опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

Всю Светлую седмицу вместо этого правила читаются часы Святой Пасхи.

** От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

Эти замечания относятся и к молитвам на сон грядущим.

Как научиться домашней молите. Москва, «Ковчег», 2004. Трифонов Печенгский монастырь

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Вечернее правило — молитвы на сон грядущим

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Вечернее правило — молитвы на сон грядущим – это обращение к Богу с просьбой защитить от страхов и сомнений, которые посещают человека перед сном, ибо он является связующим звеном между миром снов и явью.

Краткое вечернее молитвенное правило

По православной традиции совершать вечерние молитвы, как и утренние, нужно ежедневно и согласно особенному Молитвенному правилу. Но сегодня, во времена стремительных перемен, верующие в большинстве своём не имеют возможности читать полный свод молитв. Поэтому разрешено читать краткое молитвенное правило.

Для вечерних молитв, как правило, у человека находится больше времени, ведь покончив с дневными заботами, он может уделить достаточно времени для личного общения с Господом.

Но стоит также признать, что многие люди даже не подозревают о существовании молитвы на сон грядущим. Хотя в определенные моменты жизни они, сами того не осознавая до конца, вспоминают о ней и прибегают к её помощи:

 • в горе;
 • в страхе;
 • когда приснится плохой, реалистичный или вещий сон.

За долгое время существования православия христиане могли сами убедится в том, что вечерняя молитва помогает человеку успокоится и посмотреть на сложившуюся жизненную ситуацию со стороны, тем самым понять пути её решения. Сам Всевышний через молитву помогает в осознании этого.

Не существует такого человека на земле, который хоть раз не пережил бы страшный сон или ночной кошмар, свято веря после этого только во что-то плохое. Также на помощь приходят сонники – и в результате увидевший сон начинает боятся и готов сделать всё, что угодно, чтобы предсказание не сбылось наяву.

Сон делает человека более уязвимым, ведь через его сознание наружу выходят его страхи и сомнения, а значит, всё это может материализоваться. И именно в такие моменты нужно:

 • понять и поверить, что всё увиденное – это лишь сновидение;
 • наполнить свою жизнь позитивом;
 • почувствовать себя в безопасности и справиться с тревогой с помощью молитвы.

Часто достаточно читать “Отче наш” – и все негативные мысли отступят, а сам сон станет не таким страшным и символичным. Если же плохие сны – частые гости в вашем доме, то молитву желательно читать непосредственно перед сном. Тогда её польза будет несомненна, ведь духовное состояние улучшает и физическое, тем самым человек обретает гармонию, которая дарит покой и умиротворение.

Часто беспокойные сны могут видеть маленькие дети. Для этого есть множество причин. В таких случаях ребёнок ещё не может объяснить всего того, что с ним происходит, и поэтому на помощь должны прийти родители –прочесть молитву на сон грядущим за него. Здесь при чтении очень важным фактором является тон голоса. Как правило, малышам молитву читает мама, так как только её голос они воспринимают спокойно.

Когда ребёнок подрастёт, можно учить его повторять вечернюю молитву за мамой, объяснив при этом её истинное значение. Далее он будет произносить слова молитвы самостоятельно – и это поможет ему быть более спокойным и чувствовать себя в полной безопасности, а также гарантирует крепкий сон.

Достаточно часто мамы склонны воспринимать сны очень серьёзно до тех пор, пока не убедятся, что любая опасность наяву миновала. В таких случаях нужно обратиться к молитвам, в которых упоминается:

 • Киприан священномученик;
 • Святой Киприан и Святая Устиния.

Это своеобразные молитвы-обереги, которые является прошением перед Богом за детей, помогают избежать влияния злых сил и сохранить душевное равновесие. Такие молитвы дети могут просто слушать.

Если же вещий сон, приснившийся малышу, толкуется не очень приятно, а молитва на сон грядущим не приносит успокоения, следует пойти в храм и поставить две свечи у иконы Божьей Матери во здравие:

Третью – у иконы Всех святых.

Для спокойного детского сна часто читаются такие вечерние молитвы:

При чтении молитв нужно помнить одно важное правило: чтобы они имели положительное действие, следует не просто повторять их механически, а сосредотачиваться, ведь это – личное общение с Богом.

Вечернее правило Оптиной пустыни

Особенно трепетно к правилу вечерней молитвы относятся в Оптиной пустыни – мужском монастыре Русской православной церкви, что расположен в Калужской области (Россия).

Молитвенные правила храма:

 • неукоснительно читайте вечерние молитвы по молитвеннику;
 • внимательно вникайте в смысл каждого слова;
 • употребляйте в церкви чётки, а иногда и дома в самом начале враждебных мыслей;
 • читайте каждый день по главе из Евангелия, Апостольских посланий и Деяний;
 • если захочется близкой беседы с Богом, прочтите кафизму или акафист Сладчайшему Иисусу, Богоматери.

Вечернее молитвенное правило оптинских старцев

Также существует свод правил при чтении молитв на сон грядущим от оптинских старцев, которые вмещают в себя все слабости физического и душевного здоровья человека:

 • молитвенное правило должно быть по силе (больные люди, женщины с маленькими детьми);
 • пусть молитва будет краткой, но обязательно читаемой ежедневно;
 • лучше умеренность, нежели излишнее совершение;
 • не воспринимать молитву как обязанность;
 • молитвенное правило лучше обсудить с духовным отцом или со священником;
 • рассуждения и совет – главный путь в молитве к Господу.

Можно вечернее правило читать на русском языке– это не просто прихоть, это давняя православная традиция, которая помогает человеку познать самого себя и в общении с Богом обрести вечную благодать.

Молитвы на сон грядущим

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Господь всегда с Вами!

Смотрите еще видео, в котором Вы услышите вечернее правило молитвы:

Оценка

4.1

проголосовавших:

42

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here