Акафист дмитрий солунский

Детально: акафист дмитрий солунский - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ великомч҃нкꙋ дими́трїю солꙋ́нскомꙋ.

Конда́къ а҃.

Ди́вный воево́до гра́да солꙋ́нѧ, вели́кїй ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ и҆ сла́вный страстоте́рпче, ст҃ы́й дими́трїе, и҆сточа́ѧй мі́рови ми́лости мѵ́ро, похва̑льнаѧ восписꙋ́емъ тѝ, чтꙋ́щїи ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀. ты̀ же и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́й на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ гдⷭ҇ь си́лъ ꙗ҆вѝ тѧ̀, досточꙋ́дне, а҆́гг҃ла во пло́ти, мч҃нка тве́рда и҆ си́льнагѡ предста́телѧ вѣ́рныхъ. прибѣга́юще ᲂу҆́бѡ къ застꙋпле́нїю твоемꙋ̀, сицева̑ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ прино́симъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ блиста́ющаѧ на тве́рди цр҃ко́внѣй: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, чꙋдесы̀ мі́ръ ѡ҆зарѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ вѣ́ры непоколеби́мый сто́лпе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нъ несокрꙋши́мый щи́те.

Ра́дꙋйсѧ, ѳессалі́и свѣ́тлое ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, солꙋ́нѧ похвало̀ пресла́внаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ сограждани́не: ра́дꙋйсѧ, мч҃нкѡвъ совсе́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, молѧ́щихсѧ къ тебѣ̀ прошє́нїѧ прїе́млѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ всѣ́хъ на́съ бг҃ꙋ молѧ́йсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще себє̀ безча́дна, бл҃гочести̑ваѧ роди́тєлѧ твоѧ̑ прилѣ́жнѡ молѧ́ста бг҃а ѡ҆ дарова́нїи ча́да. прїе́мъ же всевы́шнїй моли̑твы є҆ю̀, и҆ помѧнꙋ́въ ми́лостыни, ꙗ҆́же творѧ́ста ᲂу҆бѡ́гимъ, дарова́ и҆̀мъ тебѐ, блаже́нне. сегѡ̀ ра́ди съ весе́лїемъ возопи́ста бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ бжⷭ҇твенный и҆мѣ́ѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ бг҃одарова́нное, возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆зы́ческїѧ пре́лести, мꙋ́дре. роди́тельское же бл҃гоче́стїе возлю́бль, добродѣ́тельми а҆́ки лѣ́ствицею ѿ си́лы въ си́лꙋ восходѧ́й, блгⷣть бж҃їю прїѡбрѣ́лъ є҆сѝ, ю҆́же и҆спросѝ полꙋчи́ти и҆ на́мъ, почита́ющымъ тѧ̀ зва̑нїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести̑вымъ роди́телємъ мл҃твенное прозѧбе́нїе: ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ и҆́хъ наслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, рожде́нїемъ свои́мъ возвесели́вый мно́гихъ: ра́дꙋйсѧ, ѿ ᲂу҆тро́бы ма́тернїѧ блгⷣтїю свы́ше ѡ҆сѣне́нный.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нный крі́не дѣ́вства и҆ нетлѣ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нный дꙋше́ю же и҆ тѣ́ломъ.

Ра́дꙋйсѧ, вмести́лище даро́ванїй бж҃їихъ: ра́дꙋйсѧ ѿ ю҆́ности і҆дѡлослꙋже́нїе презрѣ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́стинное бг҃опочита́нїе, да́же до сме́рти возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїемъ твои́мъ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ блгⷣтїю є҆гѡ̀ мно́гъ пло́дъ сотвори́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ сотворѝ тѧ̀, дими́трїе, хра́бра во бра́нехъ, врагѡ́мъ стра́шна, всѣ̑мъ лю́демъ и҆мени́та. тѣ́мже и҆ ѕлочести́вый ца́рь маѯїмїа́нъ врꙋчѝ тебѣ̀ гра́дъ солꙋ́нь, повелѣва́ѧ, ꙗ҆́кѡ сꙋемꙋ́дрый, гна́ти хрⷭ҇тїа́ны, пою́щїѧ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧй бл҃гопрїѧ́тнꙋю по бл҃гоче́стїю ре́вность, ꙗ҆́вѣ пред̾ невѣ́рными и҆сповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, прехва́льне, и҆ тѣ́хъ вѣ́ровати и҆ поклонѧ́тисѧ томꙋ̀ наꙋчи́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ вторы́й па́ѵелъ бы́лъ є҆сѝ солꙋ́нѧнѡмъ, съ ни́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, цр҃кви хрⷭ҇то́вой драгі́й би́сере: ра́дꙋйсѧ, гра́да твоегѡ̀ ᲂу҆краше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннꙋю ре́вность въ се́рдцы свое́мъ носи́вый: ра́дꙋйсѧ, мꙋчи́телей кова̑рства побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, і҆́дольскїѧ пре́лести ѡ҆бличи́телю: ра́дꙋйсѧ, і҆́дѡльское те́рнїе посѣца́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю: ра́дꙋйсѧ, на стезѝ сп҃се́нїѧ наста́вителю.

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ ви̑димымъ и҆ неви̑димымъ непристꙋ́пне: ра́дꙋйсѧ, во́ине хрⷭ҇то́въ непобѣди́ме.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рею ѡ҆держи́мъ помышле́нїй ѕло́бныхъ, нечести́вый ца́рь смѧте́сѧ, ᲂу҆вѣ́дѣвъ тѧ̀, всече́стне, вѣ́рнаго бы́ти раба̀ хрⷭ҇то́ва, къ вѣ́рѣ въ того̀ приводѧ́ща и҆ і҆́дѡлы низлага́юща, солꙋ́нѧнъ же наꙋча́юща, сла́вити трист҃о́е и҆́мѧ бж҃їе и҆ пѣ́ти томꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша, ꙗ҆́кѡ дыша́щїй на тѧ̀, дими́трїе, ꙗ҆́ростїю маѯїмїа́нъ грѧде́тъ въ солꙋ́нь, мл҃твою и҆ поще́нїи предꙋгото́вилъ є҆сѝ себѐ къ мꙋче́нїю, повелѣва́ѧ лꙋ́ппꙋ, вѣ́рномꙋ тѝ рабꙋ̀, всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ твоѧ̑ и҆ бога́тства привре́мєннаѧ расточи́ти ᲂу҆бѡ́гимъ. тѣ́мже восхвалѧ́юще тѧ̀ съ любо́вїю зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, проше́нїѧ мꙋчи́телева не ᲂу҆боѧ́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щеши, всѧ̑ расточи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сꙋ́етнꙋю сла́вꙋ мі́ра сегѡ̀ во ᲂу҆мє́ты вмѣни́вый: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нꙋю сла́вꙋ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ полꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ состра́ждеши всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ ѿ тебє̀ по́мощи: ра́дꙋйсѧ, сꙋ́щымъ въ нꙋжда́хъ ско́рый застꙋ́пниче.

Ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ ѡ҆богати́телю: ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ предста́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѡ́гимъ помо́щниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщымъ пита́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ ᲂу҆подо́бльсѧ, дими́трїе, дерзнове́ннѡ со́лнце пра́вды проповѣ́далъ є҆сѝ тьмо́ю одержимомꙋ ца́рю. въ темни́цѣ же и҆̀мъ заключе́нный, славосло́вилъ є҆сѝ въ не́й, ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ свѣ́тлѣ, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, съ весе́лїемъ поѧ̀ томꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧ добра̀ ненави́стникъ дїа́волъ тече́нїе, достоблаже́нне, сконча́тисѧ и҆мꙋ́щее, за́вистїю снѣда́емь, ᲂу҆стреми́сѧ на тѧ̀ во ѡ҆́бразѣ ско́рпїи. ты́ же, попра́въ того̀, ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ во свѣ́тлости вели́цѣй а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ, ᲂу҆крѣплѧ́юща тѧ̀ и҆ вѣне́цъ ра́йскїй тебѣ̀ подаю́ща, прїимѝ ᲂу҆́бѡ и҆ ѿ на́съ земны́хъ ма́лый вѣне́цъ похвалы̀ сицева́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, трꙋбо̀, невѣ́рнымъ хрⷭ҇та̀ бг҃а возвѣсти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, свирѣ́ле, ᲂу҆слажда́ющаѧ слы́шанїе вѣ̑рнымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жествомъ твои́мъ нб҃ожи́тели возвесели́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, въ темни́цѣ мра́чнѣй ст҃ы́мъ а҆́гг҃ломъ ᲂу҆тѣ́шенный.

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлый на нб҃сѣ́хъ черто́гъ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ, ᲂу҆наслѣ́довавый: ра́дꙋйсѧ, во пло́ти безплѡ́тныѧ врагѝ побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ко́зни и҆́хъ, а҆́ки паꙋчи́нꙋ разори́вый: ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлый конє́цъ побѣ́ды прїе́мый.

Ра́дꙋйсѧ, вѣнце́мъ ѿ цр҃ѧ̀ сла́вы вѣнча́нный: ра́дꙋйсѧ, сꙋгꙋ́быѧ блгⷣти ѿ негѡ̀ сподо́бивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ве́лїе дерзнове́нїе къ немꙋ̀ стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ ѕлоче́стїѧ маѯїмїа́нъ ра́довашесѧ, ꙗ҆́кѡ прекрѣ́пкїй боре́цъ є҆гѡ̀ лі́й ᲂу҆бива́ше хрⷭ҇тїа́ны. бл҃же́нный же не́сторъ не терпѧ̀ тогѡ̀ безчеловѣ́чїѧ, ᲂу҆ тебє̀, мꙋ́чениче, бл҃гослове́нїе и҆спросѝ, и҆ ше́дъ низве́рже того̀ на копїѧ̀, поѧ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́вый въ солꙋ́нѣ просвѣще́нїе и҆́стины, свѧ́те, предпосла́лъ є҆сѝ ко гдⷭ҇ꙋ не́стора, чрез̾ посѣче́нїе ѿ нечести́выхъ. тѧ́же и҆ са́мъ, повеле́нїемъ царе́вымъ, ко́пїѧми и҆збодѣ́нъ бы́лъ є҆сѝ за хрⷭ҇та̀, пред̾ ни́мже помѧнѝ и҆ на́съ, помина́ющихъ страда̑нїѧ твоѧ̑ и҆ вопїю́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, на лі́ево низложе́нїе не́стора мл҃твами твои́ми ᲂу҆крѣпи́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ по ᲂу҆мерщвле́нїи лі́ѧ, сме́рть мꙋ́ченическꙋю кꙋ́пнѡ съ не́сторомъ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ за прободе́ннаго на крⷭ҇тѣ̀ на́съ ра́ди ко́пїѧми и҆збодѣ́нъ бы́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, со сла́вою на нб҃са̀ по сме́рти ѿ а҆́гг҃лъ провожде́нный.

Ра́дꙋйсѧ, въ немерца́ющемъ свѣ́тѣ дꙋше́ю пребыва́ѧй: ра́дꙋйсѧ, съ мч҃нки и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми лико́вствꙋѧй.

Ра́дꙋйсѧ, покро́ве пѣсносло́вѧщихъ тѧ̀: ра́дꙋйсѧ, мл҃твенниче ѡ҆ чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ бл҃же́нный лꙋ́ппъ бл҃гослове́нїе ѿ тебє̀, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ, полꙋчи́ти, взѧ̀ по кончи́нѣ твое́й пе́рстень тво́й и҆ ри́зꙋ, кро́вїю твое́ю ѡ҆моче́ннꙋю, и҆ мно́га чꙋдеса̀ и҆ и҆сцѣлє́нїѧ тѣ́ми сотвори́въ, ᲂу҆сѣ́ченъ бы́сть во главꙋ̀, да пое́тъ кꙋ́пнѡ съ тобо́ю и҆ не́сторомъ въ трⷪ҇цѣ сла́вимомꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вый хра́мъ созида́ѧ тебѣ̀, досточꙋ́дне, исцѣле́нный тобо́ю лео́нтїй, ѡ҆брѣ́те въ землѝ ст҃ы́ѧ мо́щи твоѧ̑, и҆сточа́ющаѧ мѵ́ро, є҆го́же бл҃гоꙋха́нїѧ и҆спо́лнисѧ ве́сь гра́дъ и҆ мно́жество болѧ́щихъ и҆сцѣлѣ̀. тѣ́мже ᲂу҆врачꙋ́й и҆ ѡ҆благоꙋха́й и҆ на́съ, вопїю́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нїе добродѣ́телей ѿ ю҆́ности возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, нра́въ а҆́гг҃льскїй ѿ младе́нчества стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де блгⷣти: ра́дꙋйсѧ, хра́ме непоро́чности и҆ чистоты̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь ѡ҆би́тель въ тебѣ̀ сотворѝ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ то́й просла́ви мо́щи твоѧ̑ нетлѣ́нїемъ блгⷣти.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гово́нное мѵ́ро ѿ тѣ́хъ и҆сточа́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нїе и҆ цѣльбы̀ тѣ́ми подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ па́че на́рда и҆ смѵ́рны бл҃гоꙋха́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋха́нїемъ твои́мъ ѕлово́нїе страсте́й ѿгонѧ́еши.

Ра́дꙋйсѧ, землю̀ и҆ ѻ҆дє́жды твоѧ̑ кро́вїю твое́ю ѡ҆ст҃и́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́звами свои́ми на́ша ꙗ҆́звы дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ врачꙋ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ и҃.

Стра́нное и҆ ди́вное чꙋ́до сотвори́лъ є҆сѝ, пречꙋ́дне, возвраща́вшемꙋсѧ во своѧ́ си храмозда́телю твоемꙋ̀, прїи́мъ бо то́й плащани́цꙋ ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ моще́й, волнꙋ́ющꙋюсѧ и҆ многово́днꙋю рекꙋ̀ немо́креннѡ пре́йде. тѣ́мже прославлѧ́емомꙋ въ тебѣ̀ бг҃ꙋ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ воспѣва́йте: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь горѧ̀ любо́вїю и҆ ᲂу҆се́рдїемъ къ тебѣ̀, лео́нтїй вторы́й въ че́сть твою̀, свѧ́те, созда̀ хра́мъ во і҆лли́рїи, ѻ҆те́чествѣ свое́мъ, и҆ та́мѡ, ꙗ҆́кѡже и҆ въ солꙋ́нѣ, мно́жество болѧ́щихъ и҆ стра́ждꙋщихъ ѿ дꙋ́хъ нечи́стыхъ, мл҃твами твои́ми и҆сцѣлѧ́шесѧ, и҆ и҆́на мно́га соверша́хꙋсѧ чꙋдеса̀. и҆́мже мы̀, дивѧ́щесѧ тебѣ̀, вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю прославлѧ́ющымъ тѧ̀ крѣ́пкїй застꙋ́пниче: ра́дꙋйсѧ, созида́ющымъ во и҆́мѧ твоѐ хра́мы чꙋ́дный покро́ве.

Ра́дꙋйсѧ, здра́вїѧ пода́телю: ра́дꙋйсѧ, недꙋ́гѡвъ врачева́телю.

Ра́дꙋйсѧ, тѡ́ки кровѝ ᲂу҆ставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, є҆па́рха марі́на ѿ стрꙋ́пѡвъ и҆ гно́ѧ свободи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆де́ждою твое́ю, ꙗ҆́кѡже па́ѵелъ ᲂу҆брꙋ́сцами, чꙋдодѣ́йствꙋѧй: ра́дꙋйсѧ, и҆мѣ́вшемꙋ лео́нтїю немо́кренный на рѣцѣ̀ пꙋ́ть показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ повинꙋ́ютсѧ тебѣ̀ быстри́ны рѣ̑чныѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ дꙋ́си ѕло́бы бѣ́гаютъ ѿ призыва́ющихъ и҆́мѧ твоѐ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ предста́тельствомъ твои́мъ и҆ мы̀ ᲂу҆пова́емъ ѿ навѣ́тѡвъ вра́жїихъ сохрани́тисѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ застꙋпле́нїемъ твои́мъ и҆ мы̀ вѣ́рꙋемъ ѿ пото́па и҆́ныхъ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское ᲂу҆диви́сѧ, дими́трїе ст҃ы́й, вели́кагѡ твоегѡ̀ дерзнове́нїѧ дѣ́лꙋ. хотѧ́щꙋ бо гдⷭ҇ꙋ врагѡ́мъ преда́ти солꙋ́нь, и҆ ꙗ҆вле́нїемъ а҆́гг҃льскимъ, повелѣ́вшꙋ тѝ ѡ҆ста́вити гра́дъ, не ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ тогѡ̀, сла́вне. тѣ́мже сподо́бивыйсѧ ᲂу҆жа́сногѡ видѣ́нїѧ и҆ слы́шанїѧ, и҆ллю́стрїй съ тре́петомъ возглаша́ше: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Виті́и многовѣща́нныѧ не возмо́гꙋтъ разꙋмѣ́ти, ка́къ плѣнє́нныѧ и҆ногда̀ дѣ́вы, ѡ҆́бразъ тво́й, свѧ́те, плѣни́вшемꙋ и҆ и҆́хъ кнѧ́зю шве́нїем ᲂу҆гото́вавшыѧ, внеза́пꙋ восхище́ни бы́ша тобо́ю, и҆ ᲂу҆ гро́ба твоегѡ̀ поста́влени, бдѣ́нїю на па́мѧть твою̀ соверша́ющꙋсѧ, бл҃гословѧ́ще ᲂу҆́бѡ ѡ҆ тебѣ̀ гдⷭ҇а, со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, за и҆́стинꙋ на землѝ, да́же до кровѝ пострада́вый: ра́дꙋйсѧ, на нб҃сѝ со дерзнове́нїемъ прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю предстоѧ́й.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гопотрє́бнаѧ ѿтꙋ́дꙋ вѣ̑рнымъ посыла́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ бѣ́дъ призыва́ющыѧ тѧ̀ свобожда́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во ѡ҆ѕлобле́нїи сꙋ́щымъ ско́ро помога́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь мл҃твами твои́ми бл҃гоꙋтро́бнѡ вне́млетъ.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ неисчерпа́емый кла́дезю: ра́дꙋйсѧ, зна́менїй неѡскꙋдѣва́емый и҆сто́чниче.

Ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́телю: ра́дꙋйсѧ, ва́рварскїѧ де́рзѡсти ᲂу҆кроти́телю.

Ра́дꙋйсѧ, печа́льнымъ ᲂу҆тѣше́нїе посыла́ѧй: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щымъ ра́дость подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ і҃.

Спастѝ хотѧ̀ гра́дъ тво́й ѿ гла́да, ꙗ҆влѧ́лсѧ є҆сѝ, дими́трїе, во приста́нищѣхъ морски́хъ и҆ ѡ҆то́цѣхъ, повелѣва́ѧ и҆мꙋ́щымъ пшени́цꙋ плы́ти съ то́ю въ солꙋ́нь. тѣ́мже тобо́ю ѿ сме́рти и҆зба́вленнїи, бл҃года́рственнѣ поѧ́хꙋ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ гра́дꙋ твоемꙋ̀ несокрꙋши́маѧ, бг҃омꙋ́дре, и҆ неѡбори́мый защи́тникъ всѣ̑мъ призыва́ющымъ тѧ̀, занѐ та́кѡ бл҃говолѝ ѡ҆ тебѣ̀ нб҃сѐ и҆ землѝ творе́цъ. тѣ́мже и҆ на́съ наꙋчѝ приглаша́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, милосе́рдїѧ вели́кїй люби́телю: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ бѣ́дствꙋющихъ сострада́тельный попечи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ гла́да вѣ̑рныѧ спаса́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ нашє́ствїѧ ѧ҆зы́кѡвъ тѣ́хъ и҆зыма́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мно́жицею и҆зба́вивый солꙋ̑нѧнъ ѿ ᲂу҆́зъ рабо́ты го́рькїѧ: ра́дꙋйсѧ, гꙋби́тельнꙋю ꙗ҆́звꙋ и҆ и҆ны́й вре́дъ ѿ ни́хъ ᲂу҆дали́вый.

Ра́дꙋйсѧ, воево́до, ники́мже въ мꙋ́жествѣ ѡ҆доли́мый: ра́дꙋйсѧ, ратобо́рче, николи́же въ си́лѣ ѡ҆скꙋдева́ющий.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ на гра́дъ тво́й ᲂу҆стремлѧ́ющыѧсѧ, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й а҆мали́ка, низлага́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ самѱѡ́нъ, и҆ноплеме́нники прогонѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, царє́мъ вѣ̑рнымъ на врагѝ ѡ҆доле́нїе подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇толюби́вымъ во́инѡмъ на бра́ни помога́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всѧ́кое побѣжда́етсѧ, прехва́льне, пред̾ сїѧ́нїемъ сла́вы твоеѧ̀ и҆ вели́чїемъ чꙋде́съ. є҆гда̀ бо і҆ꙋстїнїа́нъ ца́рь, возжелѣ̀ и҆мѣ́ти въ софі́йстѣмъ хра́мѣ ча́сть моще́й твои́хъ, ѻ҆́гнь и҆зы́де ѿ гро́ба твоегѡ̀ на посла́нные ѿ негѡ̀, возбранѧ́юще прикаса́тисѧ ра́цѣ твое́й. тѣ́мже ᲂу҆дивле́ннїи со стра́хомъ возопи́ша бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоза́рнꙋю ѕвѣздꙋ̀, сꙋ́щымъ во тьмѣ̀ неразꙋ́мїѧ, зри́мъ тѧ̀, свѧ́те. слꙋжа́щꙋ бо ᲂу҆ гро́ба твоегѡ̀ ѻ҆нисі́форꙋ тьмо́ю свѧтота́тства держи́мꙋ, двꙋкра́тнымъ ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ возбрани́лъ є҆мꙋ̀ похища́ти свѣщѝ, возжига́ємыѧ вѣ́рнымъ моще́й твои́хъ. сегѡ̀ ра́ди со бл҃гоговѣ́нїемъ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, пре́жде мч҃нческїѧ кончи́ны свѧ́тѡ пожи́вый: ра́дꙋйсѧ, по кончи́нѣ чꙋдесы̀ просла́вивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ жи́въ во гра́дѣ мощмѝ твои́ми почива́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ присноживы́й чꙋдеса̀ тѣ́ми содѣва́еши.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пра́вдꙋ ми́лостїю растворѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆гне́мъ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей гори́ши.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́ѧ мѡ́щи твоѧ̑ неприкосновє́нны и҆мѣ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, каса́тисѧ и҆̀мъ дерза́ющїѧ, ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ ѡ҆палѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ вразꙋми́телю: ра́дꙋйсѧ, свѧтота́тцєвъ наказа́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нїе подава́ѧй бл҃гоговѣ́ющымъ къ тебѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ: ра́дꙋйсѧ, мѵ́ромъ ѡ҆бл҃гоꙋха́ѧй чтꙋ́щихъ тѧ̀ вѣ́рнѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть прїѧ́лъ є҆сѝ, дими́трїе, цѣли́ти всѧ́къ недꙋ́гъ и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю въ лю́дехъ. пода́ждь ᲂу҆́бѡ и҆ на́шимъ дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ и҆сцѣле́нїе, да бг҃ꙋ, дарова́вшемꙋ на́мъ тебѣ̀, помо́щника и҆ врачева́телѧ, бл҃года́рственнѣ воспои́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѧ̑ чꙋдеса̀, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, досточꙋ́дне, пред̾ нечести́выми хрⷭ҇та̀ бг҃а дерзнове́ннѡ и҆сповѣ́давша, прославлѧ́емъ мч҃нческꙋю кончи́нꙋ твою̀, почита́емъ па́мѧть твою̀, и҆ сицева̑ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ прино́симъ:

Ра́дꙋйсѧ, стопа́мъ хрⷭ҇та̀ сп҃си́телѧ всѣ́хъ ре́вностный послѣ́дователю: ра́дꙋйсѧ, страсте́мъ є҆гѡ̀ мꙋ́жественный подража́телю.

Ра́дꙋйсѧ, съ нбⷭ҇ными си́лами прославлѧ́ѧй бг҃а: ра́дꙋйсѧ, съ цари́цею нб҃сѐ и҆ землѝ молѧ́йсѧ ѡ҆ мі́рѣ.

Ра́дꙋйсѧ, многоцѣле́бнагѡ мѵ́ра сподоблѧ́ѧй вѣ́рныхъ: ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныѧ тѣ́ломъ и҆ дꙋ́хомъ и҆сцѣлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃і.

Ѽ ст҃ы́й великомч҃нче и҆ вѣ́рный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, дими́трїе мѷроточи́ве, ма́лое сїѐ пѣсносло́вїе ѿ на́съ прїе́мше, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, да вселѧ́етсѧ и҆ бл҃гоꙋха́етъ въ сердца́хъ на́шихъ ст҃ы́нѧ правосла́вной вѣ́ры, да ᲂу҆множа́етсѧ въ житїѝ на́шемъ є҆ле́й бл҃ги́хъ дѣ́лъ, да не ᲂу҆га́снꙋтъ свѣти́льники на́ши въ полꙋ́нощный ча́съ срѣ́тенїѧ нбⷭ҇наго жениха̀, и҆ да сподо́бимсѧ вмѣ́стѣ съ тобо́ю воспѣва́ти є҆мꙋ̀ въ вѣ́чномъ црⷭ҇твїи: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ гдⷭ҇ь си́лъ ꙗ҆вѝ тѧ̀, досточꙋ́дне, а҆́гг҃ла во пло́ти, мч҃нка тве́рда и҆ си́льнагѡ предста́телѧ вѣ́рныхъ. прибѣга́юще ᲂу҆́бѡ къ застꙋпле́нїю твоемꙋ̀, сицева̑ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ прино́симъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ блиста́ющаѧ на тве́рди цр҃ко́внѣй: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, чꙋдесы̀ мі́ръ ѡ҆зарѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ вѣ́ры непоколеби́мый сто́лпе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нъ несокрꙋши́мый щи́те.

Ра́дꙋйсѧ, ѳессалі́и свѣ́тлое ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, солꙋ́нѧ похвало̀ пресла́внаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ сограждани́не: ра́дꙋйсѧ, мч҃нкѡвъ совсе́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, молѧ́щихсѧ къ тебѣ̀ прошє́нїѧ прїе́млѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ всѣ́хъ на́съ бг҃ꙋ молѧ́йсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ а҃.

Ди́вный воево́до гра́да солꙋ́нѧ, вели́кїй ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ и҆ сла́вный страстоте́рпче, ст҃ы́й дими́трїе, и҆сточа́ѧй мі́рови ми́лости мѵ́ро, похва̑льнаѧ восписꙋ́емъ тѝ, чтꙋ́щїи ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀. ты̀ же и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́й на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Моли́тва.

Ст҃ы́й и҆ сла́вный великомч҃ниче хрⷭ҇то́въ дими́трїе, ско́рый помо́щниче и҆ те́плый застꙋ́пниче съ вѣ́рою притека́ющихъ къ тебѣ̀! предстоѧ̀ съ дерзнове́нїемъ нбⷭ҇номꙋ цр҃ю̀, и҆спросѝ ᲂу҆ негѡ̀ проще́нїе согрѣше́нїй на́шихъ и҆ ѡ҆ є҆́же и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всегꙋби́тельныѧ ꙗ҆́звы, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀ и҆ вѣ́чныѧ ка́зни. молѝ бла́гость є҆гѡ̀, є҆́же ᲂу҆ще́дрити гра́дъ сѣ́й, ѡ҆би́тель сїю̀ и҆ всѧ́кꙋю странꙋ̀ хрⷭ҇тїа́нскꙋю. и҆схода́тайствꙋй ᲂу҆ цр҃ѧ̀ ца́рствꙋющихъ на врагѝ побѣ́дꙋ и҆ ѡ҆доле́нїе правосла́внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, все́й держа́вѣ правосла́вной ми́ръ, тишинꙋ̀, тве́рдость въ вѣ́рѣ и҆ преспѣ́ѧнїе во бл҃гоче́стїи: на́мъ же, чтꙋ́щымъ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀, и҆спросѝ бл҃года́тное ᲂу҆крѣпле́нїе на дѣла̀ блага̑ѧ, да благоꙋтро́бное влады́цѣ на́шемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ здѣ̀ творѧ́ще, сподо́бимсѧ мл҃твами твои́ми наслѣ́довати црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное длѧ вѣ́чнагѡ прославле́нїѧ є҆гѡ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ. А҆ми́нь.

АКАФИСТ

СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДИМИТРИЮ СОЛУНСКОМУ

Кондак 1

Дивный воеводо града Солуня, великий угодниче Христов и славный страстотерпче, святый Димитрие, источаяй мирови милости миро, похвальная восписуем ти, чтущии святую память твою. Ты же имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед избавляй нас, верно зовущих ти:

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец и Господь Сил яви тя, досточудне, ангела во плоти, мученика тверда и сильнаго предстателя верных. Прибегающе убо к заступлению твоему, сицевая радостная тебе приносим:

Радуйся, звездо блистающая на тверди церковней; радуйся, светильниче, чудесы мир озаряяй.

Радуйся веры непоколебимый столпе; радуйся, христиан несокрушимый щите.

Радуйся, Фессалии светлое украшение; радуйся, Солуня похвало преславная.

Радуйся, апостолов согражданине; радуйся, мучеников совсельниче.

Радуйся, молящихся к тебе прошения приемляй; радуйся, о всех нас Богу моляйся.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 2

Видяще себе безчадна, благочестивая родителя твоя прилежно моляста Бога о даровании чада. Прием же Всевышний молитвы ею, и помянув милостыни, яже творяста убогим, дарова им тебе, блаженне. Сего ради с веселием возописта Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум божественный имея, яко отроча богодарованное, возгнушался еси языческия прелести, мудре. Родительское же благочестие возлюбль, добродетельми аки лествицею от силы в силу восходяй, благодать Божию приобрел еси, юже испроси получити и нам, почитающим тя звании сими:

Радуйся, благочестивым родителем молитвенное прозябение; радуйся, благочестия их наследниче.

Радуйся, рождением своим возвеселивый многих; радуйся, от утробы матерния благодатию свыше осененный.

Радуйся, благоуханный крине девства и нетления; радуйся, освещенный душею же и телом.

Радуйся, вместилище дарований Божиих; радуйся от юности идолослужение презревый.

Радуйся, истинное богопочитание даже до смерти возлюбивый; радуйся, яко благочестием твоим угодил еси Христу.

Радуйся, яко благодатию Его мног плод сотворил еси; радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго сотвори тя, Димитрие, храбра во бранех, врагом страшна, всем людем именита. Темже и злочестивый царь Максимиан вручи тебе град Солунь, повелевая, яко суемудрый, гнати Христианы, поющия Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй благоприятную по благочестию ревность, яве пред неверными исповедал еси Христа, прехвальне, и тех веровати и покланятся Тому научил еси, и яко вторый Павел был еси солуняном, с нимиже вопием ти:

Радуйся, Церкви Христовой драгий бисере; радуйся, града твоего украшение.

Радуйся, божественную ревность в сердцы своем носивый; радуйся, мучителей коварства победивый.

Радуйся, идольския прелести обличителю; радуйся, идольское терние посецаяй.

Радуйся, благочестия учителю; радуйся, на стези спасения наставителю.

Радуйся, врагом видимым и невидимым неприступне; радуйся, воине Христов непобедиме.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 4

Бурею одержим помышлений злобных, нечестивый царь смятеся, уведев тя, всечестне, вернаго быти раба Христова, к вере в Того приводяща и идолы низлагающа, солунян же научающа славити трисвятое имя Божие и пети Тому: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша, яко дышащий на тя, Димитрие, яростию Максимиан грядет в Солунь, молитвою и пощении предуготовил еси себе к мучению, повелевая Луппу, верному ти рабу, вся имения твоя и богатства привременная расточити убогим. Темже, восхваляюще тя, с любовию зовем:

Радуйся, прещения мучителева не убоявыйся; радуйся, да Христа приобрящеши, вся расточивый.

Радуйся, суетную славу мира сего во уметы вменивый; радуйся, небесную славу у Христа Бога нашего получивый.

Радуйся, яко состраждеши всем требующим от тебе помощи; радуйся, сущим в нуждах скорый заступниче.

Радуйся, нищих обогатителю; радуйся, сирых предстателю.

Радуйся, убогим помощниче; радуйся, алчущим питателю.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде уподоблься, Димитрие, дерзновенно Солнце Правды проповедал еси тьмою одержимому царю. В темнице же им заключенный, славословил еси в ней, яко в чертозе светле, Христа Бога нашего, с веселием поя Тому: Аллилуиа.

Икос 5

Видя добра ненавистник диавол течение, достоблаженне, скончатися имущее, завистию снедаемь, устремися на тя во образе скорпии. Ты же, поправ того, узрел еси во светлости велицей ангела Господня, укрепляюща тя и венец райский тебе подающа, приими убо и от нас земных малый венец похвалы сицевыя:

Радуйся, трубо, неверным Христа Бога возвестившая; радуйся, свиреле, услаждающая слышание верным.

Радуйся, яко мужеством твоим небожители возвеселил еси; радуйся, в темнице мрачней святым ангелом утешенный.

Радуйся, пресветлый на небесех чертог, яко мученик, унаследовавый; радуйся, во плоти безплотныя враги победивый.

Радуйся, козни их, аки паучину разоривый; радуйся, светлый конец победы приемый.

Радуйся, венцем от Царя славы венчанный; радуйся, сугубыя благодати от Него сподобивыйся.

Радуйся, велие дерзновение к Нему стяжавый.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 6

Проповедник злочестия Максимиан радовашеся, яко прекрепкий борец его Лий убиваше Христианы. Блаженный же Нестор не терпя того безчеловечия, у тебе, мучениче, благословение испроси, и шед низверже того на копия, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в Солуне просвещение истины, святе, предпослал еси ко Господу Нестора, чрез посечение от нечестивых. Таже и сам, повелением царевым, копиями избоден был еси за Христа, пред Нимже помяни и нас, поминающих страдания твоя и вопиющих ти:

Радуйся, на Лиево низложение Нестора молитвами твоими укрепивый; радуйся, яко по умерщвлении Лия, смерть мученическую купно с Нестором приял еси.

Радуйся, яко за Прободеннаго на Кресте нас ради копиями избоден был еси; радуйся, со славою на небеса по смерти от ангел провожденный.

Радуйся, в немерцающем свете душею пребываяй; радуйся, с мученики и со всеми святыми ликовствуяй.

Радуйся, покрове песнословящих тя; радуйся, молитвенниче о чтущих святую память твою.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 7

Хотя блаженный Лупп благословение от тебе, страстотерпче Христов, получити, взя по кончине твоей перстень твой и ризу, кровию твоею омоченную, и многа чудеса и исцеления теми сотворив, усечен бысть во главу, да поет купно с тобою и Нестором в Троице славимому Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новый храм созидая тебе, досточудне, исцеленный тобою Леонтий, обрете в земли святыя мощи твоя, источающая миро, егоже благоухания исполнися весь град и множество болящих исцеле. Темже уврачуй и облагоухай и нас, вопиющих ти сице:

Радуйся, благоухание добродетелей от юности возлюбивый; радуйся, нрав ангельский от младенчества стяжавый.

Радуйся, сосуде благодати; радуйся, храме непорочности и чистоты.

Радуйся, яко Господь обитель в тебе сотвори со Отцем и Духом; радуйся, яко Той прослави мощи твоя нетлением благодати.

Радуйся, благовонное Миро от тех источаяй; радуйся, освящение и цельбы теми подаваяй.

Радуйся, яко паче нарда и смирны благоухаеши; радуйся, яко благоуханием твоим зловоние страстей отгоняеши.

Радуйся, землю и одежды твоя кровию твоею освятивый; радуйся, язвами своими наша язвы душевныя и телесныя врачуяй.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 8

Странное и дивное чудо сотворил еси, пречудне, возвращавшемуся восвояси храмоздателю твоему, приим бо той плащаницу от святых твоих мощей, волнующуюся и многоводную реку немокренно прейде. Темже прославляемому в тебе Богу сердцем и усты воспеваше: Аллилуиа.

Икос 8

Весь горя любовию и усердием к тебе Леонтий вторый в честь твою, святе, созда храм во Иллирии, отечестве своем, и тамо, якоже и в Солуне, множество болящих и страждущих от дух нечистых, молитвами твоими исцеляшеся, и ина многа совершахуся чудеса. Имже мы, дивяшеся тебе, вопием:

Радуйся, любовию прославляющим тя крепкий заступниче; радуйся, созидающим во имя твое храмы чудный покрове.

Радуйся, здравия подателю; радуйся, недугов врачевателю.

Радуйся, токи крови уставляяй; радуйся, епарха Марина от струпов и гноя свободивый.

Радуйся, одеждою твоею, якоже Павел убрусцами, чудодействуяй; радуйся, имевшему ю Леонтию немокренный на реце путь показавый.

Радуйся, яко повинуются тебе быстрины речныя; радуйся, яко дуси злобы бегают от призывающих имя твое.

Радуйся, яко предстательством твоим и мы уповаем от наветов вражиих сохранитися; радуйся, яко заступлением твоим и мы веруем от потопа иных бед избавитися.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися, Димитрие святый, великаго твоего дерзновения делу. Хотящу бо Господу врагом предати Солунь, и явлением ангельским, повелевшу ти оставити град, не оставил еси того, славне. Темже сподобивыйся ужаснаго видения и слышания, Иллюстрий с трепетом возглашаше: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещанныя не возмогут разумети, как плененныя иногда девы, образ твой, святе, пленившему их князю швением уготовавшия, внезапу восхищени быша тобою, и у гроба твоего поставлени, бдению на память твою совершающуся, благословяще убо о тебе Господа, со умилением зовем ти:

Радуйся, за истину на земли, даже до крови пострадавый; радуйся, на небеси со дерзновением престолу Божию предстояй.

Радуйся, благопотребная оттуду верным посылаяй; радуйся, от бед призывающия тя свобождаяй.

Радуйся, яко во озлоблении сущим скоро помогаеши; радуйся, яко Господь молитвам твоим благоутробно внемлет.

Радуйся, чудес неисчерпаемый кладезю; радуйся, знамений неоскудеваемый источниче.

Радуйся, плененных свободителю; радуйся, варварския дерзости укротителю.

Радуйся, печальным утешение посылаяй; радуйся, скорбящим радость подаваяй.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя град твой от глада, являлся еси, Димитрие, во пристанищех морских и отоцех, повелевая имущим пшеницу плыти с тою в Солунь. Темже тобою от смерти избавленнии, благодарственне пояху о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена явился еси граду твоему несокрушимая, богомудре, и необоримый защитник всем призывающим тя, зане тако благоволи о тебе небесе и земли Творец. Темже и нас научи приглашати тебе:

Радуйся, милосердия великий любителю; радуйся, о бедствующих сострадательный попечителю.

Радуйся, от глада верныя спасаяй; радуйся, от нашествия языков тех изымаяй.

Радуйся, множицею избавивый солунян от уз работы горькия; радуйся, губительную язву и иный вред от них удаливый.

Радуйся, воеводо, никимже в мужестве одолимый; радуйся, ратоборче, николиже в силе оскудевающий.

Радуйся, вся на град твой устремляющияся, яко Моисей Амалика, низлагаяй; радуйся, яко Сампсон, иноплеменники прогоняяй.

Радуйся, царем верным на враги одоление подаваяй; радуйся, христолюбивым воином на брани помогаяй.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, прехвальне, пред сиянием славы твоея и величием чудес. Егда бо Иустиниан царь, возжеле имети в Софийстем храме часть мощей твоих, огнь изыде от гроба твоего на посланные от него, возбраняюще прикасатися раце твоей. Темже удивленнии со страхом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарную звезду, сущим во тьме неразумия, зрим тя, святе. Служащу бо у гроба твоего Онисифору тьмою святотатства держиму, двукратным явлением твоим возбранил ему похищати свещи, возжигаемыя верными у мощей твоих. Сего ради со благоговением зовем ти:

Радуйся, прежде мученическия кончины свято поживый; радуйся, по кончине чудесы прославивыйся.

Радуйся, яко жив во граде мощми твоими почиваеши; радуйся, яко присноживый чудеса теми содеваеши.

Радуйся, яко правду милостию растворяеши; радуйся, яко огнем ревности по славе Божией гориши.

Радуйся, святыя мощи твоя неприкосновенны имеяй; радуйся, касатися им дерзающия, яко молния опаляяй.

Радуйся, согрешающих вразумителю; радуйся, святотатцев наказателю.

Радуйся, освящение подаваяй благоговеющим к тебе усердно; радуйся, миром облагоухаяй чтущих тя верно.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 12

Благодать приял еси, Димитрие, целити всяк недуг и всяку язю в людех. Подаждь убо и нашим душам и телесем исцеление, да Богу, даровавшему нам тебе, помощника и врачевателя, благодарственне воспоим: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя чудеса, ублажаем тя, досточудне, пред нечестивыми Христа Бога дерзновенно исповедавша, прославляем мученическую кончину твою, почитаем память твою, и сицевая радостная тебе приносим:

Радуйся, стопам Христа Спасителя всех ревностный последователю; радуйся, страстем его мужественный подражателю.

Радуйся, с небесными силами прославляяй Бога; радуйся, с Царицею небесе и земли моляяйся о мире.

Радуйся, многоцелебнаго мира сподобляяй верных; радуйся, разслабленныя телом и духом исцеляяй.

Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 13

О, святый великомучениче и верный угодниче Христов, Димитрие мироточиве, малое сие песнословие от нас приемше, моли Христа Бога нашего, да вселяется и благоухает в сердцах наших святыня православной веры, да умножается в житии нашем елей благих дел, да не угаснут светильники наши в полунощный час сретения Небеснаго Жениха, и да сподобимся вместе с тобою воспевати Ему в вечном Царствии: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангелов Творец…» и кондак 1-й «Дивный воеводо…»

Молитва

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Тропарь, глас 3

Велика обрете в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побеждающа. Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако, святе Димитрие, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак, глас 2

Кровей твоих струями, Димитрие, Церковь Бог обагри, Давый тебе крепость непобедимую, и соблюдая град твой невредим; того бо еси утверждение.

Акафист Дмитрию Солунскому

Акафист

Святому Дмитрию Солунскому

акафист дмитрий солунский

Кондак 1
     Дивный воеводо града Солуня, великий угодниче Христов и славный страстотерпче, святый Димитрие, источаяй мирови милости миро, похвальная восписуем ти, чтущии святую память твою. Ты же имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед избавляй нас, верно зовущих ти:
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче. Икос 1

     Ангелов Творец и Господь сил яви тя, досточудне, Ангела во плоти, мученика тверда и сильнаго предстателя верных. Прибегающе убо к заступлению твоему, сицевая радостная тебе приносим:
     Радуйся, звездо блистающая на тверди церковней;
     Pадуйся, светильниче, чудесы мир озаряяй.
     Радуйся, веры непоколебимый столпе;
     Pадуйся, христиан несокрушимый щите.
     Радуйся, Фессалии светлое украшение;
     Pадуйся, Солуня похвало преславная.
     Радуйся, апостолов согражданине;
     Pадуйся, мучеников совсельниче.
     Радуйся, молящихся к тебе прошения приемляй;
     Pадуйся, о всех нас Богу моляйся.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 2

     Видяще себе безчадна, благочестивая родителя твоя прилежно моляста Бога о даровании чада. Прием же Всевышний молитвы ею, и помянув милостыни, яже творяста убогим, дарова им тебе, блаженне. Сего ради с веселием возописта Богу: Аллилуиа.

Икос 2

     Разум Божественный имея, яко отроча богодарованное, возгнушался еси языческия прелести, мудре. Родительское же благочестие возлюбль, добродетельми аки Лествицею от силы в силу восходяй, благодать Божию приобрел еси, юже испроси получити и нам, почитающим тя звании сими:
     Радуйся, благочестивым родителем молитвенное прозябение;
     Pадуйся, благочестия их наследниче;
     Pадуйся, рождением своим возвеселивый многих.
     Радуйся, от утробы матерния благодатию свыше осененный;
     Pадуйся, благоуханный крине девства и нетления.
     Радуйся, освещенный душею же и телом;
     Pадуйся, вместилище дарований Божиих.
     Радуйся, от юности идолослужение презревый;
     Pадуйся, истинное богопочитание, даже до смерти возлюбивый.
     Радуйся, яко благочестием твоим угодил еси Христу.
     Радуйся, яко благодатию Его мног плод сотворил еси.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 3

     Сила Вышняго сотвори тя, Димитрие, храбра во бранех, врагом страшна, всем людем именита. Темже и злочестивый царь Максимиан вручи тебе град Солунь, повелевая, яко суемудрый, гнати Христианы, поющия Богу: Аллилуиа.

Икос 3

     Имеяй благоприятную по благочестию ревность, яве пред неверными исповедал еси Христа, прехвальне, и тех веровати и поклонятся Тому научил еси, и яко вторый Павел был еси солуняном, с нимже вопием ти:
     Радуйся, Церкви Христовой драгий бисере;
     Pадуйся, града твоего украшение.
     Радуйся, божественную ревность в сердцы своем носивый;
     Pадуйся, мучителей коварства победивый.
     Радуйся, идольския прелести обличителю;
     Pадуйся, идольское терние посецаяй.
     Радуйся, благочестия учителю;
     Pадуйся, на стези спасения наставителю.
     Радуйся, врагом видимым и невидимым неприступне;
     Pадуйся, воине Христов непобедиме.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 4

     Бурею одержим помышлений злобных, нечестивый царь смятеся, уведев тя, всечестне, вернаго быти раба Христова, к вере в Того приводяща и идолы низлагающа, солунян же научающа, славити Трисвятое имя Божие и пети Тому: Аллилуиа.

Икос 4

     Слыша, яко дышащий на тя, Димитрие, яростию Максимиан грядет в Солунь, молитвою и пощении предуготовил еси себе к мучению, повелевая Луппу, верному ти рабу, вся имения твоя и богатства привременная расточити убогим. Темже восхваляюще тя с любовию зовем:
     Радуйся, прошения мучителева не убоявыйся;
     Pадуйся, да Христа приобрящеши, вся расточивый.
     Радуйся, суетную славу мира сего во уметы вменивый;
     Pадуйся, небесную славу у Христа Бога нашего получивый.
     Радуйся, яко состраждеши всем требующим от тебе помощи;
     Pадуйся, сущим в нуждах скорый заступниче.
     Радуйся, нищих обогатителю;
     Pадуйся, сирых предстателю.
     Радуйся, убогим помощниче;
     Pадуйся, алчущим питателю.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 5

     Боготечней звезде уподоблься, Димитрие, дерзновенно Солнце Правды проповедал еси тьмою одержимому царю. В темнице же им заключенный, славословил еси в ней, яко в чертозе светле, Христа Бога нашего, с веселием поя Тому: Аллилуиа.

Икос 5

     Видя добра ненавистник диавол течение, достоблаженне, скончатися имущее, завистию снедаемь, устремися на тя во образе скорпии. Ты же, поправ того, узрел еси во светлости велицей Ангела Господня, укрепляюща тя и венец райский тебе подающа, приими убо и от нас земных малый венец похвалы сицевая:
     Радуйся, трубо, неверным Христа Бога возвестившая;
     Pадуйся, свиреле, услаждающая слышание верным;
     Pадуйся, яко мужеством твоим небожители возвеселил еси.
     Радуйся, в темнице мрачней святым Ангелом утешенный;
     Pадуйся, пресветлый на Небесех чертог, яко мученик, унаследовавый.
     Радуйся, во плоти безплотныя враги победивый;
     Pадуйся, козни их, аки паучину разоривый.
     Радуйся, светлый конец победы приемый;
     Pадуйся, венцем от Царя славы венчанный.
     Радуйся, сугубыя благодати от него сподобивыйся;
     Pадуйся, велие дерзновение к нему стяжавый.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 6

     Проповедник злочестия Максимиан радовашеся, яко прекрепкий борец его Лий убиваше христианы. Блаженный же Нестор не терпя того безчеловечия, у тебе, мучениче, благословение испроси, и шед низверже того на копия, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 6

     Возсиявый в Солуне просвещение истины, святе, предпослал еси ко Господу Нестора, чрез посечение от нечестивых. Тяже и сам, повелением царевым, копиями избоден был еси за Христа, пред Нимже помяни и нас, поминающих страдания твоя и вопиющих ти:
     Радуйся, на Лиево низложение Нестора молитвами твоими укрепивый;
     Pадуйся, яко по умерщвлении Лия, смерть мученическую купно с Нестором приял еси.
     Радуйся, яко за Прободеннаго на кресте нас ради копиями избоден был еси;
     Pадуйся, со славою на небеса по смерти от Ангел провожденный.
     Радуйся, в немерцающем свете душею пребываяй;
     Pадуйся, с мученики и со всеми святыми ликовствуяй.
     Радуйся, покрове песнословящих тя;
     Pадуйся, молитвенниче о чтущих святую память твою.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 7

     Хотя блаженный Лупп благословение от тебе, страстотерпче Христов, получити, взя по кончине твоей перстень твой и ризу кровию твоею омоченную, и многа чудеса и исцеления теми сотворив, усечен бысть во главу, да поет купно с тобою и Нестором в Троице славимому Богу: Аллилуиа.

Икос 7

     Новый храм созидая тебе, досточудне, исцеленный тобою Леонтий, обрете в земли святыя мощи твоя, источающая миро, егоже благоухания исполнися весь град и множество болящих исцеле. Темже уврачуй и облагоухай и нас, вопиющих ти сице:
     Радуйся, благоухание добродетелей от юности возлюбивый;
     Pадуйся, нрав Ангельский от младенчества стяжавый.
     Радуйся, сосуде благодати;
     Pадуйся, храме непорочности и чистоты.
     Радуйся, яко Господь обитель в тебе сотвори со Отцем и Духом;
     Pадуйся, яко Той прослави мощи твоя нетлением благодати.
     Радуйся, благовонное миро от тех источаяй;
     Pадуйся, освящение и цельбы теми подаваяй.
     Радуйся, яко паче нарда и смирны благоухаеши;
     Pадуйся, яко благоуханием твоим зловоние страстей отгоняеши.
     Радуйся, землю и одежды твоя кровию твоею освятивый;
     Pадуйся, язвами своими наша язвы душевныя и телесныя врачуяй.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 8

     Странное и дивное чудо сотворил еси, пречудне, возвращавшемуся восвояси храмоздателю твоему, приим бо той плащаницу от святых твоих мощей, волнующуюся и многоводную реку немокренно прейде. Темже прославляемому в тебе Богу сердцем и усты воспевайте: Аллилуиа.

Икос 8

     Весь горя любовию и усердием к тебе, Леонтий вторый в честь твою, святе, созда храм во Иллирии, отечестве своем, и тамо, якоже и в Солуне, множество болящих и страждущих от дух нечистых, молитвами твоими исцеляшеся, и ина многа совершахуся чудеса. Имже мы, дивяшеся тебе, вопием:
     Радуйся, любовию прославляющим тя крепкий заступниче;
     Pадуйся, созидающим во имя твое храмы чудный покрове.
     Радуйся, здравия подателю;
     Pадуйся, недугов врачевателю.
     Радуйся, токи крови уставляяй;
     Pадуйся, епарха Марина от струпов и гноя свободивый.
     Радуйся, одеждою твоею, якоже Павел убрусцами, чудодействуяй;
     Pадуйся, имевшему Леонтию немокренный на реце путь показавый.
     Радуйся, яко повинуются тебе быстрины речныя;
     Pадуйся, яко дуси злобы бегают от призывающих имя твое.
     Радуйся, яко предстательством твоим и мы уповаем от наветов вражиих сохранитися;
     Pадуйся, яко заступлением твоим и мы веруем от потопа иных бед избавитися.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 9

     Всякое естество Ангельское удивися, Димитрие святый, великаго твоего дерзновения делу. Хотящу бо Господу врагом предати Солунь, и явлением Ангельским, повелевшу ти оставите град, не оставил еси того, славне. Темже сподобивыйся ужасного видения и слышания, Иллюстрий с трепетом возглашаше: Аллилуиа.

Икос 9

     Витии многовещанныя не возмогут разумети, как плененныя иногда девы, образ твой, святе, пленившему их князю швением уготовавшия, внезапу восхшцени быша тобою, и у гроба твоего поставлени, бдению на память твою совершающуся, благословяще убо о тебе Господа, со умилением зовем ти:
     Радуйся, за истину на земли, даже до крови пострадавый;
     Pадуйся, на небеси со дерзновением престолу Божию представый.
     Радуйся, благопотребная оттуду верным посылаяй;
     Pадуйся, от бед призывающия тя свобождаяй.
     Радуйся, яко во озлоблении сущим скоро помогаеши;
     Pадуйся, яко Господь молитвами твоими благоутробно внемлет.
     Радуйся, чудес неисчерпаемый кладезю;
     Pадуйся, знамений неоскудеваемый источниче.
     Радуйся, плененных свободителю;
     Pадуйся, варварския дерзости укротителю.
     Радуйся, печальным утешение посылаяй;
     Pадуйся, скорбящим радость подаваяй.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 10

     Спасти хотя град твой от глада, являлся еси, Димитрие, во пристанищех морских и отоцех, повелевая имущим пшеницу плыти с тою в Солунь. Темже тобою от смерти избавленнии, благодарственне пояху о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

     Стена явился еси граду твоему несокрушимая, богомудре, и необоримый защитник всем призывающим тя, зане тако благоволи о тебе небесе и земли Творец. Темже и нас научи приглашати тебе:
     Радуйся, милосердия великий любителю;
     Pадуйся, о бедствующих сострадательный попечителю.
     Радуйся, от глада верныя спасаяй;
     Pадуйся, от нашествия языков тех изымаяй.
     Радуйся, множицею избавивый солунян от уз работы горькия;
     Pадуйся, губительную язву и иный вред от них удаливый.
     Радуйся, воеводо, никимже в мужестве одолимый;
     Pадуйся, ратоборче, николиже в силе оскудевающий.
     Радуйся, вся на град твой устремляющияся, яко Моисей Амалика, низлагаяй;
     Pадуйся, яко Сампсон, иноплеменники прогоняяй.
     Радуйся, царем верным на враги одоление подаваяй.
     Радуйся, христолюбивым воином на брани помогаяй.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 11

     Пение всякое побеждается, прехвальне, пред сиянием славы твоея и величием чудес. Егда бо Иустиниан царь, возжеле имети в Софийстем храме часть мощей твоих, огнь изыде от гроба твоего на посланные от него, возбраняюще прикасатися раце твоей. Темже удивленнии со страхом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 11

     Светозарную звезду, сущим во тьме неразумия, зрим тя, святе. Служащу бо у гроба твоего Онисифору тьмою святотатства держиму, двукратным явлением твоим возбранил ему похищати свещи, возжигаемыя верным мощей твоих. Сего ради со благоговением зовем ти:
     Радуйся, прежде мученическия кончины свято поживый;
     Радуйся, по кончине чудесы прославивыйся.
     Радуйся, яко жив во граде мощми твоими почиваеши;
     Pадуйся, яко присноживый чудеса теми содеваеши.
     Радуйся, яко правду милостию растворяеши;
     Pадуйся, яко огнем ревности по славе Божией гориши.
     Радуйся, святыя мощи твоя неприкосновенны имеяй;
     Pадуйся, касатися им дерзающия, яко молния опаляяй.
     Радуйся, согрешающих вразумителю;
     Pадуйся, святотатцев наказателю.
     Радуйся, освящение подававаяй благоговеющим к тебе усердно;
     Pадуйся, миром облагоухаяй чтущих тя верно.
     Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 12

     Благодать приял еси, Димитрие, целити всяк недуг и всяку язю в людех. Подаждь убо и нашим душам и телесем исцеление, да Богу, даровавшему нам тебе, помощника и врачевателя, благодарственне воспоим: Аллилуиа.

Икос 12

     Поюще твоя чудеса, ублажаем тя, досточудне, пред нечестивыми Христа Бога дерзновенно исповедавша, прославляем мученическую кончину твою, почитаем память твою, и сицевая радостная тебе приносим:
     Радуйся, стопам Христа Спасителя всех ревностный последователю;
     Pадуйся, страстем его мужественный подражателю.
     Радуйся, с небесными силами прославляяй Бога;
     Pадуйся, с Царицею небесе и земли моляйся о мире.
     Радуйся, многоцелебнаго мира сподобляяй верных;
     Pадуйся, разслабленныя телом и духом исцеляяй.
     Pадуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 13

     О святый великомучениче и верный угодниче Христов, Димитрие мироточиве, малое сие песнословие от нас приемше, моли Христа Бога нашего, да вселяется и благоухает в сердцах наших святыня православной веры, да умножается в житии нашем елей благих дел, да не угаснут светильники наши в полунощный час сретения Небесного Жениха, и да сподобимся вместе с тобою воспевати Ему в вечном Царствии: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому      Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Тропарь великомученику Димитрию Солунскому, мироточцу
Тропарь, глас 3:      Велика обрете в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побеждающа, якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, и, на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако, святе Димитрие, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак, глас 2:
     Кровей твоих струями, Димитрие, Церковь Бог обагри, Давый тебе крепость непобедимую, и соблюдая град твой невредим; того бо еси утверждение.

Величание

     Величаем тя, страстотерпче святый Димитрие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Память 26 октября/8 ноября

Страдание и чудеса святого славного великомученика Димитрия- жми сюда

Назад к списку

Тропарь и кондак

Молитвы святому Дмитрию СолунскомуАкафист святому великомученику Дмитрию СолунскомуВеличание

ТРОПАРЬ И КОНДАК СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДМИТРИЮ СОЛУНСКОМУ

 
Тропарь, глас 3

Велика обрете в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побеждающа. Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню, и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако, святе Димитрие, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Кондак, глас 2

Кровей твоих струями, Димитрие, Церковь Бог обагри, давый тебе крепость непобедимую/ и соблюдая град твой невредим,/ того бо еси утверждение.

МОЛИТВЫ СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДМИТРИЮ СОЛУНСКОМУ

 
Молитва первая

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую.
Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вторая

Святый великомучениче Христов Димитрие! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам, окаянным (имена) от всегубительныя язвы, огня и вечныя казни.
Моли благость Его, еже ущедрити приход (или дом) сей и храм наш. Испроси нам благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами Твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.

АКАФИСТ СВЯТОМУ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДМИТРИЮ СОЛУНСКОМУ

 
Как правильно читать акафист

Кондак 1

Дивный воеводо града Солуня, великий угодниче Христов и славный страстотерпче, святый Димитрие, источаяй мирови милости миро, похвальная восписуем ти, чтущии святую память твою. Ты же имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед избавляй нас, верно зовущих ти: Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец и Господь сил яви тя, досточудне, Ангела во плоти, мученика тверда и сильнаго предстателя верных. Прибегающе убо к заступлению твоему, сицевая радостная тебе приносим:
Радуйся, звездо блистающая на тверди церковней;
радуйся, светильниче, чудесы мир озаряяй.
Радуйся веры непоколебимый столпе;
радуйся, христиан несокрушимый щите.
Радуйся, Фессалии светлое украшение; радуйся, Солуня похвало преславная.
Радуйся, апостолов согражданине; радуйся, мучеников совсельниче.
Радуйся, молящихся к тебе прошения приемляй;
радуйся, о всех нас Богу моляйся.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 2

Видяще себе безчадна, благочестивая родителя твоя прилежно моляста Бога о даровании чада. Прием же Всевышний молитвы ею, и помянув милостыни, яже творяста убогим, дарова им тебе, блаженне. Сего ради с веселием возописта Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум Божественный имея, яко отроча богодарованное, возгнушался еси языческия прелести, мудре. Родительское же благочестие возлюбль, добродетельми аки Лествицею от силы в силу восходяй, благодать Божию приобрел еси, юже испроси получити и нам, почитающим тя звании сими:
Радуйся, благочестивым родителем молитвенное прозябение;
Pадуйся, благочестия их наследниче;
Pадуйся, рождением своим возвеселивый многих.
Радуйся, от утробы матерния благодатию свыше осененный;
Pадуйся, благоуханный крине девства и нетления.
Радуйся, освещенный душею же и телом;
Pадуйся, вместилище дарований Божиих.
Радуйся, от юности идолослужение презревый;
Pадуйся, истинное богопочитание, даже до смерти возлюбивый.
Радуйся, яко благочестием твоим угодил еси Христу.
Радуйся, яко благодатию Его мног плод сотворил еси.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 3

Сила Вышняго сотвори тя, Димитрие, храбра во бранех, врагом страшна, всем людем именита. Темже и злочестивый царь Максимиан вручи тебе град Солунь, повелевая, яко суемудрый, гнати Христианы, поющия Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй благоприятную по благочестию ревность, яве пред неверными исповедал еси Христа, прехвальне, и тех веровати и поклонятся Тому научил еси, и яко вторый Павел был еси солуняном, с нимже вопием ти:
Радуйся, Церкви Христовой драгий бисере;
Pадуйся, града твоего украшение.
Радуйся, божественную ревность в сердцы своем носивый;
Pадуйся, мучителей коварства победивый.
Радуйся, идольския прелести обличителю;
Pадуйся, идольское терние посецаяй.
Радуйся, благочестия учителю;
Pадуйся, на стези спасения наставителю.
Радуйся, врагом видимым и невидимым неприступне;
Pадуйся, воине Христов непобедиме.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 4

Бурею одержим помышлений злобных, нечестивый царь смятеся, уведев тя, всечестне, вернаго быти раба Христова, к вере в Того приводяща и идолы низлагающа, солунян же научающа, славити Трисвятое имя Божие и пети Тому: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша, яко дышащий на тя, Димитрие, яростию Максимиан грядет в Солунь, молитвою и пощении предуготовил еси себе к мучению, повелевая Луппу, верному ти рабу, вся имения твоя и богатства привременная расточити убогим. Темже восхваляюще тя с любовию зовем:
Радуйся, прошения мучителева не убоявыйся;
Pадуйся, да Христа приобрящеши, вся расточивый.
Радуйся, суетную славу мира сего во уметы вменивый;
Pадуйся, небесную славу у Христа Бога нашего получивый.
Радуйся, яко состраждеши всем требующим от тебе помощи;
Pадуйся, сущим в нуждах скорый заступниче.
Радуйся, нищих обогатителю;
Pадуйся, сирых предстателю.
Радуйся, убогим помощниче;
Pадуйся, алчущим питателю.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 5

Боготечней звезде уподоблься, Димитрие, дерзновенно Солнце Правды проповедал еси тьмою одержимому царю. В темнице же им заключенный, славословил еси в ней, яко в чертозе светле, Христа Бога нашего, с веселием поя Тому: Аллилуиа.

Икос 5

Видя добра ненавистник диавол течение, достоблаженне, скончатися имущее, завистию снедаемь, устремися на тя во образе скорпии. Ты же, поправ того, узрел еси во светлости велицей Ангела Господня, укрепляюща тя и венец райский тебе подающа, приими убо и от нас земных малый венец похвалы сицевая:
Радуйся, трубо, неверным Христа Бога возвестившая;
Pадуйся, свиреле, услаждающая слышание верным;
Pадуйся, яко мужеством твоим небожители возвеселил еси.
Радуйся, в темнице мрачней святым Ангелом утешенный;
Pадуйся, пресветлый на Небесех чертог, яко мученик, унаследовавый.
Радуйся, во плоти безплотныя враги победивый;
Pадуйся, козни их, аки паучину разоривый.
Радуйся, светлый конец победы приемый;
Pадуйся, венцем от Царя славы венчанный.
Радуйся, сугубыя благодати от него сподобивыйся;
Pадуйся, велие дерзновение к нему стяжавый.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 6

Проповедник злочестия Максимиан радовашеся, яко прекрепкий борец его Лий убиваше христианы. Блаженный же Нестор не терпя того безчеловечия, у тебе, мучениче, благословение испроси, и шед низверже того на копия, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в Солуне просвещение истины, святе, предпослал еси ко Господу Нестора, чрез посечение от нечестивых. Тяже и сам, повелением царевым, копиями избоден был еси за Христа, пред Нимже помяни и нас, поминающих страдания твоя и вопиющих ти:
Радуйся, на Лиево низложение Нестора молитвами твоими укрепивый;
Pадуйся, яко по умерщвлении Лия, смерть мученическую купно с Нестором приял еси.
Радуйся, яко за Прободеннаго на кресте нас ради копиями избоден был еси;
Pадуйся, со славою на небеса по смерти от Ангел провожденный.
Радуйся, в немерцающем свете душею пребываяй;
Pадуйся, с мученики и со всеми святыми ликовствуяй.
Радуйся, покрове песнословящих тя;
Pадуйся, молитвенниче о чтущих святую память твою.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 7

Хотя блаженный Лупп благословение от тебе, страстотерпче Христов, получити, взя по кончине твоей перстень твой и ризу кровию твоею омоченную, и многа чудеса и исцеления теми сотворив, усечен бысть во главу, да поет купно с тобою и Нестором в Троице славимому Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новый храм созидая тебе, досточудне, исцеленный тобою Леонтий, обрете в земли святыя мощи твоя, источающая миро, егоже благоухания исполнися весь град и множество болящих исцеле. Темже уврачуй и облагоухай и нас, вопиющих ти сице:
Радуйся, благоухание добродетелей от юности возлюбивый;
Pадуйся, нрав Ангельский от младенчества стяжавый.
Радуйся, сосуде благодати;
Pадуйся, храме непорочности и чистоты.
Радуйся, яко Господь обитель в тебе сотвори со Отцем и Духом;
Pадуйся, яко Той прослави мощи твоя нетлением благодати.
Радуйся, благовонное миро от тех источаяй;
Pадуйся, освящение и цельбы теми подаваяй.
Радуйся, яко паче нарда и смирны благоухаеши;
Pадуйся, яко благоуханием твоим зловоние страстей отгоняеши.
Радуйся, землю и одежды твоя кровию твоею освятивый;
Pадуйся, язвами своими наша язвы душевныя и телесныя врачуяй.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 8

Странное и дивное чудо сотворил еси, пречудне, возвращавшемуся восвояси храмоздателю твоему, приим бо той плащаницу от святых твоих мощей, волнующуюся и многоводную реку немокренно прейде. Темже прославляемому в тебе Богу сердцем и усты воспевайте: Аллилуиа.

Икос 8

Весь горя любовию и усердием к тебе, Леонтий вторый в честь твою, святе, созда храм во Иллирии, отечестве своем, и тамо, якоже и в Солуне, множество болящих и страждущих от дух нечистых, молитвами твоими исцеляшеся, и ина многа совершахуся чудеса. Имже мы, дивяшеся тебе, вопием:
Радуйся, любовию прославляющим тя крепкий заступниче;
Pадуйся, созидающим во имя твое храмы чудный покрове.
Радуйся, здравия подателю;
Pадуйся, недугов врачевателю.
Радуйся, токи крови уставляяй;
Pадуйся, епарха Марина от струпов и гноя свободивый.
Радуйся, одеждою твоею, якоже Павел убрусцами, чудодействуяй;
Pадуйся, имевшему Леонтию немокренный на реце путь показавый.
Радуйся, яко повинуются тебе быстрины речныя;
Pадуйся, яко дуси злобы бегают от призывающих имя твое.
Радуйся, яко предстательством твоим и мы уповаем от наветов вражиих сохранитися;
Pадуйся, яко заступлением твоим и мы веруем от потопа иных бед избавитися.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 9

Всякое естество Ангельское удивися, Димитрие святый, великаго твоего дерзновения делу. Хотящу бо Господу врагом предати Солунь, и явлением Ангельским, повелевшу ти оставите град, не оставил еси того, славне. Темже сподобивыйся ужасного видения и слышания, Иллюстрий с трепетом возглашаше: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещанныя не возмогут разумети, как плененныя иногда девы, образ твой, святе, пленившему их князю швением уготовавшия, внезапу восхшцени быша тобою, и у гроба твоего поставлени, бдению на память твою совершающуся, благословяще убо о тебе Господа, со умилением зовем ти:
Радуйся, за истину на земли, даже до крови пострадавый;
Pадуйся, на небеси со дерзновением престолу Божию представый.
Радуйся, благопотребная оттуду верным посылаяй;
Pадуйся, от бед призывающия тя свобождаяй.
Радуйся, яко во озлоблении сущим скоро помогаеши;
Pадуйся, яко Господь молитвами твоими благоутробно внемлет.
Радуйся, чудес неисчерпаемый кладезю;
Pадуйся, знамений неоскудеваемый источниче.
Радуйся, плененных свободителю;
Pадуйся, варварския дерзости укротителю.
Радуйся, печальным утешение посылаяй;
Pадуйся, скорбящим радость подаваяй.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя град твой от глада, являлся еси, Димитрие, во пристанищех морских и отоцех, повелевая имущим пшеницу плыти с тою в Солунь. Темже тобою от смерти избавленнии, благодарственне пояху о тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена явился еси граду твоему несокрушимая, богомудре, и необоримый защитник всем призывающим тя, зане тако благоволи о тебе небесе и земли Творец. Темже и нас научи приглашати тебе:
Радуйся, милосердия великий любителю;
Pадуйся, о бедствующих сострадательный попечителю.
Радуйся, от глада верныя спасаяй;
Pадуйся, от нашествия языков тех изымаяй.
Радуйся, множицею избавивый солунян от уз работы горькия;
Pадуйся, губительную язву и иный вред от них удаливый.
Радуйся, воеводо, никимже в мужестве одолимый;
Pадуйся, ратоборче, николиже в силе оскудевающий.
Радуйся, вся на град твой устремляющияся, яко Моисей Амалика, низлагаяй;
Pадуйся, яко Сампсон, иноплеменники прогоняяй.
Радуйся, царем верным на враги одоление подаваяй.
Радуйся, христолюбивым воином на брани помогаяй.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, прехвальне, пред сиянием славы твоея и величием чудес. Егда бо Иустиниан царь, возжеле имети в Софийстем храме часть мощей твоих, огнь изыде от гроба твоего на посланные от него, возбраняюще прикасатися раце твоей. Темже удивленнии со страхом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарную звезду, сущим во тьме неразумия, зрим тя, святе. Служащу бо у гроба твоего Онисифору тьмою святотатства держиму, двукратным явлением твоим возбранил ему похищати свещи, возжигаемыя верным мощей твоих. Сего ради со благоговением зовем ти:
Радуйся, прежде мученическия кончины свято поживый;
Радуйся, по кончине чудесы прославивыйся.
Радуйся, яко жив во граде мощми твоими почиваеши;
Pадуйся, яко присноживый чудеса теми содеваеши.
Радуйся, яко правду милостию растворяеши;
Pадуйся, яко огнем ревности по славе Божией гориши.
Радуйся, святыя мощи твоя неприкосновенны имеяй;
Pадуйся, касатися им дерзающия, яко молния опаляяй.
Радуйся, согрешающих вразумителю;
Pадуйся, святотатцев наказателю.
Радуйся, освящение подававаяй благоговеющим к тебе усердно;
Pадуйся, миром облагоухаяй чтущих тя верно.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 12

Благодать приял еси, Димитрие, целити всяк недуг и всяку язю в людех. Подаждь убо и нашим душам и телесем исцеление, да Богу, даровавшему нам тебе, помощника и врачевателя, благодарственне воспоим: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твоя чудеса, ублажаем тя, досточудне, пред нечестивыми Христа Бога дерзновенно исповедавша, прославляем мученическую кончину твою, почитаем память твою, и сицевая радостная тебе приносим:
Радуйся, стопам Христа Спасителя всех ревностный последователю;
Pадуйся, страстем его мужественный подражателю.
Радуйся, с небесными силами прославляяй Бога;
Pадуйся, с Царицею небесе и земли моляйся о мире.
Радуйся, многоцелебнаго мира сподобляяй верных;
Pадуйся, разслабленныя телом и духом исцеляяй.
Pадуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 13

О святый великомучениче и верный угодниче Христов, Димитрие мироточиве, малое сие песнословие от нас приемше, моли Христа Бога нашего, да вселяется и благоухает в сердцах наших святыня православной веры, да умножается в житии нашем елей благих дел, да не угаснут светильники наши в полунощный час сретения Небесного Жениха, и да сподобимся вместе с тобою воспевати Ему в вечном Царствии: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й)

Икос 1

Ангелов Творец и Господь сил яви тя, досточудне, Ангела во плоти, мученика тверда и сильнаго предстателя верных. Прибегающе убо к заступлению твоему, сицевая радостная тебе приносим:
Радуйся, звездо блистающая на тверди церковней;
радуйся, светильниче, чудесы мир озаряяй.
Радуйся веры непоколебимый столпе;
радуйся, христиан несокрушимый щите.
Радуйся, Фессалии светлое украшение; радуйся, Солуня похвало преславная.
Радуйся, апостолов согражданине; радуйся, мучеников совсельниче.
Радуйся, молящихся к тебе прошения приемляй;
радуйся, о всех нас Богу моляйся.
Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Кондак 1

Дивный воеводо града Солуня, великий угодниче Христов и славный страстотерпче, святый Димитрие, источаяй мирови милости миро, похвальная восписуем ти, чтущии святую память твою. Ты же имеяй дерзновение ко Господу, от всяких бед избавляй нас, верно зовущих ти: Радуйся, святый Димитрие, славный великомучениче и чудотворче.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here