Акафист отрада и утешение

Детально: акафист отрада и утешение - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть і҆кѡ́ны є҆ѧ̀ ѿра́да и҆лѝ ᲂу҆тѣше́нїе.

Конда́къ а҃.

Взбра́нной воево́дѣ побѣди́тєльнаѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ, бл҃года́рствєннаѧ восписꙋ́емъ тѝ рабѝ твоѝ, бцⷣе, но ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ и҆ скорбе́й свободѝ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ мно́жество и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ вѡ́инства сла́вѧтъ тебѐ, мт҃рь всѣ́хъ бцⷣꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆сточа́еши ра́дѡсти и҆ ᲂу҆тѣшє́нїѧ сердца́мъ человѣ́кѡвъ въ ско́рби ѡ҆брѣта́ющихсѧ. Тѣ́мъ же и҆ мы̀ печа́льми ѡ҆бремене́ннїи, наде́ждꙋ спасе́нїѧ въ тебѣ̀ ᲂу҆лꙋчи́вше, ᲂу҆миле́ннѡ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃рнее къ на́мъ грѣ̑шнымъ бл҃говоле́нїе: ра́дꙋйсѧ, прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ крѣ́пкое застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенныѧ бл҃гости пода́тельнице: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да застꙋ́пнице.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ всѧ̑ колѣ̑на земна̑ѧ мт҃рїю бж҃їею и҆сповѣ́дꙋютъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твои́ми моли́твами скѡ́рби на́шѧ ᲂу҆тиша́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, твои́мъ хода́тайствомъ прошє́нїѧ бл҃га̑ѧ на̑ша и҆сполнѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ть и҆ ми́лость і҆кѡ́нами твои́ми на́мъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мі́ръ ѿ пото́па грѣхо́внагѡ сп҃са́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щїисѧ тебѣ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ сохранѧ́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твоѧ̑ чтⷭ҇ны̑ѧ і҆кѡ́ны чꙋдеса́ми прославлѧ́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧ чꙋде́съ мно́жество ѿ чтⷭ҇ны́хъ і҆кѡ́нъ твои́хъ и҆злива́ющеесѧ и҆ разꙋмѣ́юще, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ молѧ́щихсѧ бл҃га́ѧ помо́щница, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пница, ненадѣ́ющихсѧ наде́жда, ско́рбныхъ ѿра́да и҆ ᲂу҆тѣше́нїе, болѧ́щихъ и҆сцѣле́нїе, трꙋжда́ющихсѧ по́мощь, бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ пода́ждь на́мъ, всеꙋсе́рднаѧ предста́тельнице на́ша, въ находѧ́щихъ на на́съ лю́тыхъ ско́рбѣхъ къ тебѣ̀ прибѣга́ти, ᲂу҆тѣше́нїѧ и҆́щꙋщи. Ты́ же, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, не ѡ҆ста́ви на́съ во всѧ́кой тре́бꙋемой на́мъ по́мощи, да таковꙋ́ю полꙋчи́вше, взыва́емъ тебѣ̀ ра́достнѡ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бꙋрева́емыхъ ти́хое приста́нище: ра́дꙋйсѧ, сꙋмнѧ́щихсѧ и҆звѣ́стное ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ско́раѧ помо́щнице въ ско́рбѣхъ и҆ напа́стѣхъ: ра́дꙋйсѧ, те́плаѧ застꙋ́пнице во всѧ́кихъ ѡ҆бстоѧ́нїихъ.

Ра́дꙋйсѧ, печа̑ли на́шѧ твои́мъ ᲂу҆тѣше́нїемъ ᲂу҆малѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́ми грѣхѝ на́шѧ ѡ҆чища́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ страда́нїѧхъ на́шихъ ᲂу҆тѣше́нїе на́мъ подаю́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ внеза́пныѧ сме́рти без̾ покаѧ́нїѧ молѧ́щихсѧ тебѣ̀ и҆збавлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ на́съ ѡ҆хранѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ нападе́нїѧ ѕлы́хъ человѣ̑къ спаса́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, во всѧ́кихъ нꙋ́ждахъ прибѣга́ющымъ къ тебѣ̀ помога́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́лою свы́ше ᲂу҆крѣпѝ на́съ, бл҃га́ѧ влⷣчце, къ твоемꙋ̀ застꙋпле́нїю съ вѣ́рою притека́ющихъ и҆ твоегѡ̀ посѣще́нїѧ и҆ промышле́нїѧ сподо́би, мра́къ ᲂу҆ны́нїѧ и҆ скорбе́й ѡ҆блежа́щихъ на́съ ѿгонѧ́ѧ, да сп҃са́еми тобо́ю вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́щи бога́тство милосе́рдїѧ неизрече́нное, всѣ̑мъ просѧ́щымъ рꙋ́кꙋ по́мощи простира́еши, недꙋ́ги врачꙋ́ѧ, скѡ́рби ᲂу҆толѧ́ѧ, стра̑сти ᲂу҆гаша́ѧ. Не пре́зри на́съ, бл҃га́ѧ влⷣчце, въ печа́лѣхъ и҆ ско́рбѣхъ на́шихъ къ тебѣ̀ притека́ющихъ и҆ вопїю́щихъ:

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́наѧ всѣ́хъ мт҃и, милосе́рдїе на́мъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ми́лости своеѧ̀ сокро́вищницꙋ всѣ̑мъ ѿкрыва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, роди́телей скорбѧ́щихъ ѡ҆ ча́дѣхъ свои́хъ заблꙋ́ждшихъ печа́ль ᲂу҆толѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, вдо́вствꙋющихъ подкрѣплѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сиро́тствꙋющихъ до́брѣ ᲂу҆строѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ скорбѧ́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѿчаѧва́ющихсѧ є҆ди́на наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, и҆знемога́ющихъ ѿ ᲂу҆ны́нїѧ застꙋ́пнице и҆ подкрѣпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ тѣ́ломъ и҆ дꙋше́ю бл҃гонаде́жное посѣще́нїе: ра́дꙋйсѧ, разли́чными недꙋ́ги ѡ҆держи́мыхъ премꙋ́дрое ᲂу҆врачева́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю по мѣ́рѣ вѣ́ры подае́тсѧ соверше́нное и҆сцѣле́нїе немощствꙋ́ющымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рѧ мно́гихъ бѣ́дъ и҆ напа́стей содержи́тъ на́съ и҆ волнє́нїѧ и҆́хъ въ мі́рѣ те́рпимъ: ты́ же, ꙗ҆́кѡ ми́лостиваѧ мт҃и сп҃са на́шегѡ гдⷭ҇а, воздви́гни рꙋ́цѣ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, да при́зритъ на лю̑тыѧ скѡ́рби серде́цъ на́шихъ и҆ и҆схи́титъ на́съ и҆з̾ пꙋчи́ны ѿча́ѧнїѧ, вопїю́щихъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шащи, прест҃а́ѧ дв҃о и҆ мт҃и, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆влѧ́ла и҆ ꙗ҆влѧ́еши мно́гꙋю ми́лость ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, не ѡ҆ставлѧ́й на́съ во дни̑ ско́рби и҆ напа́сти, и҆ и҆збавле́нїе ѿ си́хъ да́рꙋй, мо́лимъ тѧ̀: сохранѝ и҆ застꙋпѝ всѣ́хъ на́съ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ и҆ печа́ли, да въ ми́рѣ воспѣва́емъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пнице на́ша, твои́мъ всемо́щнымъ застꙋпле́нїемъ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды на́съ и҆збавлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆се́рдное моле́нїе ко гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ на́съ приносѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, свои́мъ предста́тельствомъ пра́ведный гнѣ́въ бж҃їй ᲂу҆толѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, на ми́лость є҆го̀ къ на́мъ приклонѧ́ющаѧ. Ра́дꙋйсѧ, твое́ю по́мощїю ᲂу҆пова́ющихъ на тѧ̀ не ѡ҆ставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, до́брѣ подвиза́ющихсѧ ᲂу҆крѣплѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на бл҃го́е и҆ дꙋшеполе́зное на́съ наставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́ши ѡ҆бременє́нныѧ забо́тами жите́йскими къ попече́нїю дх҃о́вномꙋ направлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ вѣ́рныхъ бл҃го́е мздовоздаѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, въ нерадѣ́нїи ѡ҆ дꙋшѐ свое́й живꙋ́щихъ на пꙋ́ть сп҃се́нїѧ наставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ плѣне́нїи и҆ во ᲂу҆́захъ сꙋ́щихъ подкрѣпле́нїе и҆ возвраще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃освѣ̑тлыѧ чинѝ а҆́гг҃льстїи сла́вѧтъ тебѐ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь всѣ́хъ и҆ бцⷣꙋ. Мы́ же тебѣ̀, застꙋ́пницѣ на́шей, покланѧ́ющесѧ, ᲂу҆миле́нное бл҃гоговѣ́нїе прино́симъ и҆ ᲂу҆пова́ющи на твою̀ ми́лость, смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀: ми́лостива пребꙋ́ди къ на́мъ, влⷣчце, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, да всегда̀ прославлѧ́емъ твоѐ милосе́рдїе зовꙋ́ще бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣша си̑лы нбⷭ҇ныѧ, ꙗ҆́кѡ твое́ю моли́твою гнѣ́въ бж҃їй ᲂу҆толѧ́етсѧ, прославлѧ́ютъ и҆ велича́ютъ твоѐ милосе́рдїе. Мы́ же, грѣ́шнїи, на землѝ зрѧ́ще тебѐ, на і҆кѡ́нѣ и҆зѡбраже́ннꙋю пречⷭ҇тꙋю бг҃омт҃рь, ᲂу҆миле́ннѡ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ, милосе́рдїе на́мъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ прⷭ҇то́ла сн҃а твоегѡ̀ непреста́ннѡ за ны̀ молѧ́щаѧсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю свое́ю грѣхѝ на́шѧ покрыва́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, твое́ю ми́лостїю на́съ застꙋпа́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чникъ ѿра́ды и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ всѣ̑мъ и҆сточа́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ междоꙋсо́бїѧ и҆ ра́спри на́съ ѡ҆хранѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, враждꙋ̀ и҆ не́нависть ми́ромъ и҆ любо́вїю ᲂу҆толѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ско́рбь и҆ смꙋще́нїе серде́цъ на́шихъ ᲂу҆милѧ́ющаѧ. Ра́дꙋйсѧ, гнѣвли́востїю ѡ҆держи́мыхъ вразꙋмлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ми́рѣ со всѣ́ми живꙋ́щихъ ѿра́да и҆ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, сꙋ́єтнаѧ пре́лєсти мі́ра сегѡ̀ презира́ти на́съ наꙋча́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋютъ ми́лѡсти и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑, бг҃омт҃и, всѝ концы̀ вселе́нныѧ, и҆́бо чтⷭ҇ны́мъ свои́мъ покро́вомъ сохранѧ́еши ве́сь ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: и҆зба́ви твои́ми моли́твами всѣ́хъ на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, да воспои́мъ всѝ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ блгⷣть свѣтоза́рнаѧ ѿ пречꙋ́дныхъ і҆кѡ́нъ твои́хъ, бг҃омт҃и, пред̾ ни́миже припа́дающе, мо́лимъ тѧ̀: ѿгонѝ ѻ҆́блакъ наше́дшихъ на на́съ и҆скꙋше́нїй, да вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇ны̑ѧ і҆кѡ́ны твоѧ̑ чꙋдеса́ми прославлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, молѧ́щымсѧ пред̾ си́ми і҆кѡ́нами съ вѣ́рою прошє́нїѧ и҆сполнѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ бѣда́хъ сꙋ́щихъ застꙋпа́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀ спасе́нїе подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, предста́тельница пред̾ бг҃омъ, за всѣ́хъ на́съ молѧ́щаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пнице ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ, ѿ бг҃а на́мъ дарова́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, храмѡ́въ на́шихъ пе́рвѣйшее ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, домѡ́въ хрⷭ҇тїа́нскихъ бл҃гослове́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ люде́й покро́ве и҆ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, всегѡ̀ мі́ра ѡ҆чище́нїе. Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ бл҃гополє́знаѧ просѧ́щымъ ᲂу҆ тебѐ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щи ꙗ҆ви́ти милосе́рдїѧ своегѡ̀ бе́зднꙋ, повелѣ́ла, пречⷭ҇таѧ, и҆гꙋ́менꙋ ѻ҆би́тели ватопе́дскїѧ вра́тъ ѡ҆би́тели и҆́хъ не ѿверза́ти, да и҆збѣ́гнꙋтъ твои́мъ хода́тайствомъ по сꙋдꙋ̀ бж҃їю предстоѧ́вшагѡ нападе́нїѧ вра́жескагѡ, и҆, та́кѡ и҆зба́вльшесѧ ми́лостїю твое́ю бѣды̀ и҆ напа́сти, всѝ и҆́ноцы воспѣ́ша бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди́вное чꙋ́до ꙗ҆ви́ла є҆сѝ, бг҃омт҃и, ꙗ҆́кѡ не то́кмѡ и҆́нокѡмъ спасе́нїе, ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны своеѧ̀ и҆зрекла̀ є҆сѝ, но и҆ зра́къ ли́ка твоегѡ̀ пречⷭ҇тагѡ, сꙋ́щїй на і҆кѡ́нѣ, и҆змѣни́ла є҆сѝ. Сегѡ̀ ра́ди, ви́дѣвше чꙋ́до сїѐ ве́лїе и҆ пресла́вное, всѝ лю́дїе возопи́ша тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы̑ѧ і҆кѡ́ны твоѧ̑ на землѝ во спасе́нїе всѣ̑мъ ꙗ҆ви́ти бл҃гоизво́лившаѧ: ра́дꙋйсѧ, і҆кѡ́нами свои́ми милосе́рдое на́мъ застꙋпле́нїе ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чрез̾ ст҃ы̑ѧ и҆зѡбраже́нїѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀ и҆ ны́нѣ и҆сточа́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́ми на́шѧ скѡ́рби и҆ печа̑ли ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ на і҆кѡ́нꙋ твою̀ взира́юще тебѣ̀ самѣ́й покланѧ́емсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твои́мъ ми́лостивымъ застꙋпле́нїемъ мы̀, грѣ́шнїи, сп҃са́емсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, твои́ми ст҃ы́ми і҆кѡ́нами гра́дъ на́шъ ѡ҆ст҃и́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, тѣ́ми сердца̀ вѣ́рꙋющихъ возвесели́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, гра́ды и҆ вє́си рѡссі̑йскїѧ свои́ми чꙋдотво́рными і҆кѡ́нами ѿ разоре́нїѧ спа́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, странꙋ̀ на́шꙋ ѿ порабоще́нїѧ и҆збавлѧ́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїемъ и҆ ра́достїю молѧ́щихсѧ пред̾ твое́ю чⷭ҇тно́ю і҆кѡ́ною возвеселѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нники и҆ прише́льцы є҆смы̀ на землѝ, по глаго́лꙋ а҆пⷭ҇толовꙋ: бѣ́ды ѿ врагѡ́въ, скѡ́рби ѿ бли́жнихъ, печа̑ли ѿ лжебра́тїи и҆ срѡ́дникъ терпѧ́ще, въ лише́нїѧхъ мно́гихъ. Ты́ же, влⷣчце, ꙗ҆́кѡ ми́лостиваѧ ᲂу҆тѣ́шительнице, наста́ви на́съ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ и҆ молѝ сн҃а твоего̀ ᲂу҆тѣше́нїе и҆ ра́дость на́мъ дарова́ти, да всегда̀ вопїе́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѐ житїѐ на́ше на землѝ болѣ́зненнѡ и҆ печа́ли быва́етъ прича́стно: сла́ва не стои́тъ, бога́тство ми́мѡ тече́тъ, дрꙋ́зи и҆ и҆́скреннїи сме́ртїю ѿе́млютсѧ, немоществꙋ́етъ тѣ́ло, и҆знемога́етъ и҆ дꙋ́хъ на́шъ. Къ тебѣ̀ ᲂу҆̀бо прибѣга́емъ, ѡ҆ бг҃омт҃и, пред̾ пречⷭ҇тою і҆кѡ́ною твое́ю припа́дающе, и҆спо́лни ра́дости и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ скѡ́рбнаѧ сердца̀ на̑ша, да вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ ми́лостїю свое́ю покрыва́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ми́лостиваѧ, на́съ ми́лꙋющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, домострои́тельнице, житїѐ на́ше до́брѣ ᲂу҆строѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿра́дою и҆ ᲂу҆тѣше́нїемъ печа̑ли на́шѧ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, съ сн҃омъ твои́мъ и҆ бг҃омъ вѣ́чнѡ ца́рствꙋющаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆мꙋ̀ ѡ҆ на́съ молє́нїѧ всегда̀ приносѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, жесто́кость се́рдца на́шегѡ ᲂу҆мѧгча́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿча́ѧвшихсѧ наде́ждою возвеселѧ́ющаѧ. Ра́дꙋйсѧ, твои́мъ застꙋпле́нїемъ враждꙋ́ющыѧ на на́съ ѿводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ ко́зней дꙋ́ха ѕло́бы на́съ спаса́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋющымъ про́тивꙋ дїа́вола си́лꙋ и҆ мꙋ́жество подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское ви́дѧще тѧ̀, ѽ бг҃омт҃и, ᲂу҆ прⷭ҇то́ла сн҃а твоегѡ̀ предстоѧ́щꙋю и҆ за всѧ̑ хрⷭ҇тїа́ны молѧ́щꙋюсѧ, восхвалѧ́етъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ си́льнымъ свои́мъ предста́тельствомъ грѣ́шныхъ застꙋпа́еши, прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́еши, печа̑ли на́шѧ ѿра́дою ᲂу҆толѧ́еши, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ всѣ́хъ съ вѣ́рою зовꙋ́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́йство человѣ́ческое не возмо́жетъ по достоѧ́нїю восхвали́ти тѧ̀, прест҃а́ѧ бцⷣе, и҆ воспѣ́ти неисчє́тныѧ чꙋдеса̀ твоѧ̑, и҆́миже на́съ просвѣща́еши. Мы́ же твоѧ̑ бл҃годѣѧ̑нїѧ вѣ́дꙋще, дꙋше́ю ра́дꙋющесѧ тебѣ̀ глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ напа́стей твои́мъ предста́тельствомъ на́съ защища́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ свои́мъ хода́тайствомъ на́съ и҆з̾има́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ належа́щагѡ пра́веднагѡ преще́нїѧ бж҃їѧ твои́мъ застꙋпле́нїемъ на́съ свобожда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ наше́ствїѧ вра́жїѧ на́съ спаса́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ дома́шнїѧ вражды̀ и҆ бра́ни є҆динокро́вныхъ ми́ромъ ѡ҆гражда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ смертоно́сныѧ ꙗ҆́звы прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ съ несꙋмнѣ́ннꙋю вѣ́рою и҆сцѣлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, правосꙋ́дїе бж҃їе ᲂу҆милостивлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, страны̀ на́шеѧ правосла́вныѧ защи́тнице.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нъ бл҃га́ѧ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ трꙋжда́ющихсѧ по́мощь и҆ ᲂу҆крѣпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, те́плаѧ за всѣ́хъ на́съ предста́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ̀ ро́дъ человѣ́ческїй ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆ пре́лести вра́жїѧ, человѣколю́бецъ гдⷭ҇ь тебѐ, мт҃рь свою̀, дарова̀ земны̑мъ во ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе, да бꙋ́деши ѡ҆би̑димымъ застꙋ́пница, ѿчаѧва́ющымсѧ наде́жда, скорбѧ́щымъ ра́дованїе, печа̑льнымъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ всѣ́хъ въ нꙋ́ждахъ и҆ напа́стѣхъ къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ да сп҃се́ши, вопїю́щихъ вѣ́рнѡ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ и҆ застꙋпле́нїе всѣ̑мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ къ тебѣ̀, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀: застꙋпѝ, покры́й, и҆ ѡ҆градѝ всѣ́хъ си́рыхъ и҆ безпо́мощныхъ на́съ ѿ и҆скꙋше́нїй, ѡ҆ѕлобле́нїй и҆ бѣ́дъ, съ любо́вїю взыва́ющихъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и бж҃їѧ, любо́вїю мт҃рнею на́съ возлюби́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твоѧ̀ моли́тва мно́гѡ мо́жетъ, влⷣкꙋ ᲂу҆милостивлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, милосе́рднаѧ, двє́ри милосе́рдїѧ бж҃їѧ на́мъ ѿверза́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, къ дѣлѡ́мъ милосе́рдїѧ на́съ возбꙋжда́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы̑ѧ за́пѡвѣди и҆сполнѧ́ти на́съ наꙋча́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, люби́ти своего̀ бли́жнѧго на́съ наставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, грѣ́шники къ покаѧ́нїю призыва́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, находѧ́щїй на на́съ ѻ҆́блакъ печа́лей и҆ ско́рбей развѣва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пла́мень страсте́й на́шихъ ᲂу҆гаша́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, мра́къ и҆скꙋше́нїй и҆згонѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, твои́мъ къ бг҃ꙋ проше́нїемъ всѧ̑ полє́знаѧ на́мъ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всеꙋмиле́нное прино́симъ тѝ рабѝ твоѝ, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ всеси́льнѣй застꙋ́пницѣ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ: къ тебѣ́ бо въ напа́стѣхъ и҆ ско́рбѣхъ прибѣга́емъ и҆ пред̾ тобо́ю въ бѣда́хъ на́шихъ сле́зы пролива́емъ, пою́ще бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоза́рнѡ сїѧ́ютъ і҆кѡ́ны твоѝ ст҃ы̑ѧ, проѧвлє́нныѧ на ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше и҆ ᲂу҆тѣше́нїе. Мы́ же, съ любо́вїю чтꙋ́ще и҆̀хъ, съ вѣ́рою припа́даемъ пред̾ ни́ми и҆ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и бг҃а и҆́стиннагѡ, бл҃гочєсти́выѧ дꙋ́ши просвѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣ́шительнице на́ша, ѡ҆бременє́нныѧ сердца̀ ᲂу҆мирѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ призыва́ющымъ тѧ̀ рꙋ́кꙋ по́мощи простира́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃рїю бж҃їей тѧ̀ и҆менꙋ́ющымъ и҆ почита́ющымъ непреста́ннѡ помога́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀ и҆ въ вѣ́рѣ живꙋ́щымъ непосты́дный коне́цъ живота̀ подаю́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, во внеза́пныхъ бѣда́хъ, на на́съ находѧ́щихъ, подкрѣплѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ наси́лїѧ и҆ ѿ внеза́пныѧ сме́рти ѡ҆хранѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ та́тей ѡ҆гражда́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ сердца́хъ на́шихъ за́висть и҆ небратолю́бїе и҆скоренѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ навѣ́тѡвъ, клеветы̀ и҆ поноше́нїй защища́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿстꙋпа́ющыхъ ѿ вѣ́ры и҆ цр҃кви вразꙋмлѧ́ющаѧ и҆ на пꙋ́ть пра́вый возвраща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть бжⷭ҇твеннꙋю и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ сн҃а твоегѡ̀, пречⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице, и҆ прострѝ рꙋ́кꙋ по́мощи, покры́й на́съ кро́вомъ крилꙋ̀ твое́ю, и҆зба́ви ѿ ѡ҆блежа́щїѧ бѣды̀ и҆ напа́стей, ѿгонѝ ѿ на́съ всѧ́кагѡ врага̀ и҆ сꙋпоста́та, ᲂу҆мирѝ на́шꙋ жи́знь, влⷣчце, и҆ въ печа́лѣхъ бѣ́дствꙋющымъ помозѝ, да, спаса́еми тобо́ю, воспѣва́емъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѧ̑ ми́лѡсти и҆ чꙋдеса̀, бг҃ороди́тельнице, хва́лимъ тѧ̀ всѝ, ꙗ҆́кѡ тве́рдꙋю предста́тельницꙋ на́шꙋ, вѣ́рꙋемъ и҆ надѣ́емсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆спро́сиши бл҃га̑ѧ вре́мєннаѧ и҆ вѣ̑чнаѧ всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, непосты́дное на́ше ᲂу҆пова́нїе въ животѣ̀ и҆ по преставле́нїи на́шемъ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́ющымъ на тѧ̀ ми́ренъ коне́цъ живота̀ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ вѣ́рныхъ бл҃гословлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, маловѣ́рныхъ и҆ сꙋевѣ́рныхъ вразꙋмлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, непочита́ющихъ і҆кѡ́нъ твои́хъ ст҃ы́хъ наказꙋ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, покланѧ́ющымсѧ і҆кѡ́намъ твои̑мъ и҆ тѧ̀ на по́мощь призыва́ющымъ помога́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, го́рдостїю ᲂу҆ма̀ ѡ҆держи́мыхъ и҆ ѿ ст҃ы́ѧ цр҃кви ѿходѧ́щихъ смирѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃гами мі́ра сегѡ̀ прельща́ющыхсѧ, и҆ попече́нїе сꙋгꙋ́бое ѡ҆ ни́хъ и҆мꙋ́щихъ свѣ́томъ бл҃га и҆́стиннагѡ ѡ҆зарѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ ю҆́ности до́бромꙋ и҆ чи́стомꙋ житїю̀ наста́внице: ра́дꙋйсѧ, въ ста́рости ѿ серде́чнагѡ ѡ҆камене́нїѧ ѡ҆храни́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, всепѣ́таѧ и҆ всеми́лостиваѧ мт҃и, пречⷭ҇таѧ гпⷭ҇жѐ бцⷣе! ᲂу҆слы́ши гла́съ молѧ́щихсѧ рабѡ́въ твои́хъ, и҆, прїе́мши сїѐ ма́лое моле́нїе на́ше, и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ, скорбе́й и҆ напа́стей, пода́ждь на́мъ рꙋ́кꙋ по́мощи, врагѝ на́шѧ разженѝ, недꙋ́ги на́шѧ и҆сцѣлѝ, всѧ́кꙋю ѕло́бꙋ и҆ враждꙋ̀ ѿженѝ ѿ на́съ, въ печа́лѣхъ жите́йскихъ ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе да́рꙋй, и҆ бꙋ́дꙋщїѧ и҆змѝ мꙋ́ки ѡ҆ тебѣ̀ вопїю́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лъ мно́жество и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ вѡ́инства сла́вѧтъ тебѐ, мт҃рь всѣ́хъ бцⷣꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆сточа́еши ра́дѡсти и҆ ᲂу҆тѣшє́нїѧ сердца́мъ человѣ́кѡвъ въ ско́рби ѡ҆брѣта́ющихсѧ. Тѣ́мъ же и҆ мы̀ печа́льми ѡ҆бремене́ннїи, наде́ждꙋ спасе́нїѧ въ тебѣ̀ ᲂу҆лꙋчи́вше, ᲂу҆миле́ннѡ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃рнее къ на́мъ грѣ̑шнымъ бл҃говоле́нїе: ра́дꙋйсѧ, прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ крѣ́пкое застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенныѧ бл҃гости пода́тельнице: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да застꙋ́пнице.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ всѧ̑ колѣ̑на земна̑ѧ мт҃рїю бж҃їею и҆сповѣ́дꙋютъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твои́ми моли́твами скѡ́рби на́шѧ ᲂу҆тиша́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, твои́мъ хода́тайствомъ прошє́нїѧ бл҃га̑ѧ на̑ша и҆сполнѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ть и҆ ми́лость і҆кѡ́нами твои́ми на́мъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мі́ръ ѿ пото́па грѣхо́внагѡ сп҃са́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ молѧ́щїисѧ тебѣ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ сохранѧ́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твоѧ̑ чтⷭ҇ны̑ѧ і҆кѡ́ны чꙋдеса́ми прославлѧ́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Конда́къ а҃.

Взбра́нной воево́дѣ побѣди́тєльнаѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ, бл҃года́рствєннаѧ восписꙋ́емъ тѝ рабѝ твоѝ, бцⷣе, но ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ и҆ скорбе́й свободѝ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ра́досте на́ша, ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе вѣ̑рнымъ да́рꙋющаѧ.

Моли́тва:

Наде́жда всѣ̑мъ концє́мъ землѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о бцⷣе, ᲂу҆тѣше́нїе и҆ ѿра́до на́ша! не гнꙋша́йсѧ на́съ грѣ́шныхъ, на твою́ бо ми́лость ᲂу҆пова́емъ. Оу҆гасѝ пла́мень грѣхо́вный, и҆ покаѧ́нїемъ ѡ҆росѝ и҆зсо́хшыѧ сердца̀ на̑ша. ѡ҆чи́сти ᲂу҆́мъ на́шъ ѿ грѣхо́вныхъ помышле́нїй. прїимѝ молє́нїѧ ѿ дꙋшѝ и҆ се́рдца съ воздыха́нїемъ тебѣ̀ приноси̑мыѧ. бꙋ́ди хода́таицею ѡ҆ на́съ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, и҆ ѿвратѝ гнѣ́въ є҆гѡ̀ ѿ на́съ мт҃рними моли́твами. ᲂу҆крѣпѝ въ на́съ вѣ́рꙋ правосла́внꙋю, вложѝ въ на́съ дꙋ́хъ стра́ха бж҃їѧ, дꙋ́хъ смире́нїѧ, терпѣ́нїѧ и҆ любвѐ. дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ ꙗ҆́звы и҆сцѣлѝ, ᲂу҆ти́ши бꙋ́рю ѕлы́хъ нападе́нїй вра́жїихъ. ѿимѝ бре́мѧ грѣхѡ́въ на́шихъ, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ до конца̀ поги́бнꙋти. пода́ждь на́мъ ми́лость твою̀, и҆ ст҃о́е бл҃гослове́нїе своѐ, и҆ всегда̀ пребыва́й съ на́ми, подава́ѧ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀ ѿра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе, по́мощь и҆ застꙋпле́нїе, да сла́вимъ и҆ велича́емъ тѧ̀ всѝ до послѣ́днѧгѡ на́шегѡ воздыха́нїѧ. А҆ми́нь.

Моли́тва в҃.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и гдⷭ҇а, цр҃и́це нб҃сѐ и҆ землѝ. Вонмѝ многоболѣ́зненномꙋ воздыха́нїю дꙋшѝ на́шеѧ, при́зри съ высоты̀ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ на на́съ, съ вѣ́рою и҆ любо́вїю поклонѧ́ющихсѧ пречⷭ҇томꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀. Се́ бо грѣхмѝ погрꙋжа́емїи и҆ скорбьмѝ ѡ҆бꙋрева́емїи, взира́ѧ на тво́й ѻ҆́бразъ, ꙗ҆́кѡ живѣ́й тѝ сꙋ́щей съ на́ми, прино́симъ смирє́ннаѧ молє́нїѧ на̑ша. Не и҆́мамы бо ни и҆ны́ѧ по́мощи, ни и҆на́гѡ предста́тельства, ни ᲂу҆тѣше́нїѧ, то́кмо тебѣ̀, ѽ мт҃и всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ. Помозѝ на́мъ немѡщны́мъ, ᲂу҆толѝ ско́рбь на́шꙋ, наста́ви на пꙋ́ть пра́вый на́съ заблꙋжда́ющихъ, ᲂу҆врачꙋ́й и҆ сп҃сѝ безнаде́жныхъ, да́рꙋй на́мъ про́чее вре́мѧ живота̀ на́шегѡ въ ми́рѣ и҆ тишинѣ̀ проводи́ти, пода́ждь хрⷭ҇тїа́нскꙋю кончи́нꙋ, и҆ на стра́шномъ сꙋдѣ̀ сн҃а твоегѡ̀ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ млⷭ҇рдаѧ застꙋ́пница, да всегда̀ пое́мъ, велича́емъ и҆ сла́вимъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гꙋ́ю застꙋ́пницꙋ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ, со всѣ́ми ᲂу҆годи́вшими бг҃ꙋ. А҆ми́нь.

Предназначен для келейного чтения

Конда́к 1

Возбра́нных си́л небе́сных ра́дость и хвале́ние, всего́ же ро́да челове́ча исправле́ние, ублажа́ем Тя́, Пречи́стая Де́во Ма́ти. Ты́ же, на́ше упова́ние еди́ное, низпосли́ душа́м отра́ду благода́тную, да пое́м Тебе́, о́браз ди́вный Тво́й чту́ще:

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

И́кос 1

А́нгелов ли́цы дивя́тся, о́браз афо́нский Тво́й зря́ще, на не́мже, пречи́стая Де́во и Ма́ти, от у́ст нетле́нных руко́ю десно́ю десни́цу Младе́нца отво́диши кро́тко. Что́ сие́ е́сть зна́мение о́браза? Мы́ же рече́м, пою́ще такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, Всевы́шняго Ма́ти; ра́дуйся, ди́вный раю́ благода́ти. Ра́дуйся, на́ша отра́до небе́сная; ра́дуйся, лю́дем наде́ждо изве́стная. Ра́дуйся, о́браз бо Тво́й спасе́ние возвеща́ет все́й земли́; ра́дуйся, взо́р бо Тво́й утеше́ние пребыва́ющим во тли́. Ра́дуйся, све́те небе́сный, мглу́ на́ших дни́й озаря́яй; ра́дуйся, цве́те нетле́нный, тле́н на́ших де́л оживля́яй. Ра́дуйся, Ты́ бо моли́твы к Сы́ну за ми́р твори́ши; ра́дуйся, я́ко в те́плой моли́тве, а́ки свети́льник, гори́ши. Ра́дуйся, ра́достно Ти́ восклица́ем; ра́дуйся, пе́сненно Тя́ воспева́ем.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 2

Недоуме́ет у́м до́льний та́йны Твоея́ разуме́ти, Пречи́стая Богоблаже́нная Де́во. Ты́ бо, в ло́но чи́стое де́йствием Ду́ха прии́мши безсе́менно О́тчее Сло́во, Бо́га челове́ком сочета́вши и пе́снь повелева́еши все́м пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 2

Го́ру Афо́нскую, Де́во, Сы́ном Ти́ да́нную в жре́бий, покро́вом Свои́м осеня́ющи свы́ше, храни́ши ди́вно от бе́д и напа́стей. Благода́тных ико́н Твои́х чудесы́ оби́тели афо́нския сла́вятся и гла́сы преподо́бными Тя́ хва́лят:

Ра́дуйся, Де́во, отра́до в печа́лех; ра́дуйся, скоропослу́шнице в ско́рбех. Ра́дуйся, су́щим в пути́ Одиги́трие; ра́дуйся, хра́мов свяще́нных врата́рнице. Ра́дуйся, до́брая предвозве́стнице уныва́ющим в беде́; ра́дуйся, ве́рное утеше́ние притека́ющим к Тебе́. Ра́дуйся, бе́дным бога́тство, елеоно́сная Же́но; ра́дуйся, чту́щим ака́фист благоволя́щая та́йно. Ра́дуйся, в ке́ллии ста́рцу ре́кшая “Ра́дуйся” чу́дно; ра́дуйся, живоприе́мная Ма́ти. Ра́дуйся, Тя́ бо досто́йно е́сть пе́ти; ра́дуйся, Тя́ бо по до́лгу ублажа́ем.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 3

Е́вину го́рдую пре́лесть Де́вы смире́нное “Бу́ди” в оча́х Милосе́рднаго всю́ упраздня́ет: се́ Сы́н Бо́жий Сы́н Де́вы быва́ет и Бо́г непристу́пный живе́т с челове́ки. Те́мже благода́рственное пе́ние немо́лчными усты́ возсыла́ем: Аллилу́ия.

И́кос 3

Ликостоя́ще над мо́рем, све́том моли́твы сия́ют пред Бо́гом святы́ни Афо́на и я́вно Бо́жия Ма́тере сла́ва Афо́на святы́я главы́ осеня́ет, к пе́нию на вся́к ча́с призыва́ющи пусты́нников, пою́щих Е́й хвале́бно:

Ра́дуйся, сла́во пу́стынь вожделе́нных; ра́дуйся, чу́до высо́т поднебе́сных. Ра́дуйся, го́р и холмо́в осене́ние; ра́дуйся, ска́л и стремни́н освяще́ние. Ра́дуйся, Е́юже открыва́ется пу́ть в небе́сныя страны́; ра́дуйся, Е́юже отверза́ется ра́й нетле́нныя весны́. Ра́дуйся, кри́не в юдо́ли, благоуха́нная ра́досте; ра́дуйся, ли́лие в по́ли, приснотеку́щая сла́досте. Ра́дуйся, све́та восто́че, до́лы земли́ озари́вый; ра́дуйся, жи́зни пото́че, во́ду живу́ю яви́вый. Ра́дуйся, гла́се немо́лчных моле́ний; ра́дуйся, щи́те свяще́нных селе́ний.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 4

О челове́честем ро́де, е́же спасти́ ны́, о Де́во, в моли́твах пред Сы́ном сладча́йшим стои́ши; о Ма́ти, лю́дем блага́я отра́до, Ты́ ви́диши бе́здну грехо́в на́ших лю́тых, мы́ же, в ро́ве истле́ния пове́рженнии, не сме́ем возвести́ оче́с и пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 4

Ватопе́да оби́тель сла́вится о́бразом чу́дным, ему́же е́сть дре́внее и́мя Отра́да. О не́м преда́ние ста́рец блаже́нных храни́т благода́тную ди́вную по́весть, во сла́ву Богоро́дицы засту́пницы, да слы́шаще сию́, пое́м Пречи́стей:

Ра́дуйся, ми́ра блага́я отра́до; ра́дуйся, ве́рным стено́ и огра́до. Ра́дуйся, чу́до чуде́с несказа́нное; ра́дуйся, не́бо небе́с осия́нное. Ра́дуйся, лю́бящим жи́знь безмо́лвия святы́х жела́ний кра́ю; ра́дуйся, и́щущим безмяте́жия жела́нный раю́. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся́ка душа́ ожива́ет; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю ме́ртвенный у́м воскреса́ет. Ра́дуйся, ве́ры горни́ло, и́мже неве́рие та́ет; ра́дуйся, та́йная си́ло, я́же от тли́ возставля́ет. Ра́дуйся, сла́во отше́льников тве́рдых; ра́дуйся, кре́посте и́ноков бо́дрых.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 5

Ро́ждшая жи́знь всему́ ми́ру, ро́ждшая ми́лости бе́здну, о Де́во Пречи́стая, о́ком ясне́йшим зри́ши на́ших печа́лей пучи́ну, слы́шиши гла́сы земны́х воздыха́ний, ско́ро к на́м на по́мощь притека́ющи, и учи́ши на́с пе́ти Всеблаго́му: Аллилу́ия.

И́кос 5

А́лчуще зла́та и кро́ве, де́рзко разбо́йницы с мо́ря оби́тель святу́ю в но́щи облага́ют, да зело́ у́тро, врато́м отворе́нным, уби́вше мона́хов, расхи́тят святы́ни. Ты́ же, неусы́пная Засту́пнице, уде́л Сво́й защища́еши, да сла́вит Тя́:

Ра́дуйся, Ватопе́да отра́до; ра́дуйся, вра́жиим ко́знем прегра́до. Ра́дуйся, за́мыслов злы́х обличе́ние; ра́дуйся, лю́тых враго́в отраже́ние. Ра́дуйся, Ты́ бо не усыпа́еши, Сво́й спаса́ющи уде́л; ра́дуйся, Ты́ бо бо́дрственно отвраща́еши ту́чи смертоно́стных стре́л. Ра́дуйся, кре́посте чту́щих свя́тость ико́н Твои́х чу́дных; ра́дуйся, сто́лпе пою́щих сла́ву чуде́с Твои́х мно́гих. Ра́дуйся, кро́тких побе́до и пораже́ние го́рдых; ра́дуйся, пра́вых защи́то и посрамле́ние лжи́вых. Ра́дуйся, Ты́ бо еси́ заблу́дших корми́ло; ра́дуйся, Ты́ бо еси́ моли́твы кади́ло.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 6

Де́вственный взо́р Тво́й, блага́я Ма́ти, пото́ки любви́ и щедро́т излива́ет: Ты́ на́с храни́ши в исхо́дех и вхо́дех, спаса́еши ве́рных на су́ши и в мо́ри, а́ще то́кмо и́скра покая́ния возника́ет в се́рдце, е́же воспева́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

О́бщия моли́твы в ча́с у́тра и́ноцы соверши́вше, отыдо́ша в ке́ллии до литурги́и, оба́че игу́мен оби́тели, в хра́ме еди́н моля́ся, от ико́ны Твоея́ Отра́ды гла́с слы́ша: “Вра́т не отверза́йте дне́сь”, тре́петом же объя́т сы́й, си́це ста́рец восклица́ше:

Ра́дуйся, Де́во, Ты́ бо еси́ стра́жа святы́ни; ра́дуйся, я́ко до́м Тво́й спаса́еши ны́не. Ра́дуйся, щи́те зау́тра и но́щию; ра́дуйся, гро́зная си́лою мно́гою. Ра́дуйся, Ты́ бо щади́ши гре́шныя милосе́рдием Твои́м; ра́дуйся, Ты́ бо поража́еши си́льныя, востаю́щыя на ны́. Ра́дуйся, ве́нче наде́жды, знаменова́ние ми́ра; ра́дуйся, же́зле побе́ды, обетова́ние сла́вы. Ра́дуйся, ка́меню сапфи́ре, подо́бный виде́нию не́ба; ра́дуйся, све́тлый престо́ле и колесни́це Царе́ва. Ра́дуйся, я́ко гла́с Тво́й сла́док уши́ма; ра́дуйся, я́ко о́браз Тво́й красе́н очи́ма.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 7

Сы́н Челове́ческий бли́з е́сть, Су́д Его́ Стра́шный при две́рех – веща́ет на́м гла́с богоно́сных Писа́ний, оба́че неради́м о кончи́не, лени́вии су́ще, и гро́зным глаго́лом не вне́млем, вси́ бо суете́ пови́нни во́лею, и сло́во изрещи́ не ве́мы Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Тре́петно ста́рец игу́мен к о́бразу взо́р сво́й возво́дит и ви́дит: се́ ли́цы пред ни́м ожива́ют, и Де́ве гро́зный Младе́нец руко́ю уста́ загражда́ет, глаго́ля: “О Ма́ти, не провещава́й, да нака́жутся”. Ста́рец же, ужаса́яся, пое́т Пречи́стей та́ко:

Ра́дуйся, Де́во, Влады́чице ми́ра; ра́дуйся, не́ба Цари́це блага́я. Ра́дуйся, я́ко Бо́жий гне́в утоля́еши; ра́дуйся, я́ко гро́зный су́д отвраща́еши. Ра́дуйся, Ма́ти всемилосе́рдая, избавле́ние от бе́д; ра́дуйся, по́моще благода́тная, упова́ние душа́м. Ра́дуйся, Ты́ бо печа́ли на́ша отго́ниши ско́ро; ра́дуйся, Ты́ бо боле́зни гре́шных врачу́еши ди́вно. Ра́дуйся, я́коже у́тро, све́т пролива́ющая ти́хий; ра́дуйся, я́коже со́лнце, согрева́ющая хла́дныя ду́ши. Ра́дуйся, чу́дная Отрокови́це; ра́дуйся, ди́вная Богоневе́сто.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 8

Единомы́сленно, Де́во, взо́ры к Тебе́ обраща́ем, Ты́ бо в де́нь воздая́ния на́с не оставля́еши; простри́ у́бо на́м ще́друю Свою́ ру́ку, грехми́ бо падо́хом до а́дския бе́здны, и кто́ на́с изба́вит от гряду́щих му́к, кто́ же на́с утверди́т, во е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 8

Ма́ти отво́дит десни́цу сла́дкаго Сы́на и, ма́ло лице́ отклоня́ющи, ста́рцу глаго́лет: “На сте́ны бра́тия вся́ да выхо́дят и лю́тых разбо́йников да отража́ют!” Ста́рец же всю́ бра́тию глаша́ет и, ви́девше все́ чу́до, воспева́ют:

Ра́дуйся, Ма́ти блага́я Христо́ва; ра́дуйся, ти́хой пу́стыни покро́ве. Ра́дуйся, а́ще и не ве́мы, ки́ими Тя́ хвале́бными возвели́чим словесы́; ра́дуйся, а́ще и не ве́мы, ки́я благода́тныя принесе́м Ти́ похвалы́. Ра́дуйся, я́ко Све́т преве́чный но́сиши неопали́мо; ра́дуйся, я́ко О́гнь ипоста́сный держи́ши непостижи́мо. Ра́дуйся, Тя́ бо и́мамы необори́мую сте́ну; ра́дуйся, Тя́ бо вси́ ве́мы ми́лости ве́лию бе́здну. Ра́дуйся, херуви́мов честне́йшая; ра́дуйся, серафи́мов сла́внейшая.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 9

И́ов, страда́лец пред Бо́гом, му́дренно на́с поуча́ет, глаго́лет бо: се́, благоче́стие – му́дрость, и бла́го все́м уходя́щим от ми́ра и сла́достный по́двиг моли́твы подъя́вшим, и́мже помога́ет Богоро́дица в моли́твах укрепля́тися и зва́ти: Аллилу́ия.

И́кос 9

Ра́достно в хра́ме се́м зря́ще спи́сок с ико́ны Отра́ды афо́нских оби́телей да́р драгоце́нный, в моли́тве мы́сленно соедини́мся с хвале́бными ли́ки отце́в-святого́рцев, и́же от зао́блачных высо́т свои́х Пречи́стую на́с пе́ти приглаша́ют:

Ра́дуйся, стра́н и наро́дов святы́не; ра́дуйся, все́х христиа́н благосты́не. Ра́дуйся, О́гнь во утро́бу прия́вшая; ра́дуйся, Сло́во по пло́ти яви́вшая. Ра́дуйся, о́блаче све́та ле́гкий, в ми́р прине́сший Христа́; ра́дуйся, ле́ствице, возводя́щая от земли́ на небеса́. Ра́дуйся, ста́мно ма́нны, а́лчущим сла́дкая пи́ще; ра́дуйся, ча́ше злата́я, жа́ждущим но́вое пи́во. Ра́дуйся, вы́шнее не́бо, све́т озаря́ющее ве́рным; ра́дуйся, ту́чная ни́во, все́м веселя́щая ду́ши. Ра́дуйся, ти́хая А́нгелов сла́во; ра́дуйся, лю́дем блага́я отра́до.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 10

У́м к небеси́ устреми́вше, чу́вства возне́сше над тле́ном, о, ко́ль вожделе́нно спасти́ся от ми́ра, иму́ще еди́но ду́ха стремле́ние к го́рним, еди́ну се́рдца наде́жду на Бо́га. Помога́й на́м, Де́во Богоро́дице, и в пу́ть веди́ на́с пра́вый, е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 10

О́браз честны́й провожда́я в пу́ть от Афо́на на се́вер в покро́в благода́тный оби́тели но́выя, в зало́г небе́сныя по́мощи гра́ду, честны́й схимона́х святого́рец веща́ет: Се́ благослове́ние Влады́чицы! Моли́теся и ве́руйте, и по́йте:

Ра́дуйся, я́ко еси́ на́м покро́в благода́тный; ра́дуйся, я́ко еси́ на́м зало́г упова́ний. Ра́дуйся, су́щим в беда́х утеше́ние; ра́дуйся, су́щим в греха́х умиле́ние. Ра́дуйся, я́ко в ча́с гне́ва Бо́жия укрепля́еши сердца́; ра́дуйся, я́ко в де́нь испыта́ния умудря́еши умы́. Ра́дуйся, я́ко злы́х наве́тов ту́чи от на́с отвраща́еши; ра́дуйся, я́ко в го́ды бе́дствий не до конца́ погубля́еши. Ра́дуйся, я́ко во дни́ бу́рь безбо́жных Ты́ еси́ еди́ная на́м при́стань; ра́дуйся, я́ко пре́лестей ло́жных избавля́еши на́с при́сно. Ра́дуйся, в жи́зни на́м ти́хая ра́досте; ра́дуйся, в ве́чности ра́йская сла́во.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 11

Те́мныя си́лы владе́ют в ми́ре си́лою же и сла́вою и све́та Христо́ва позна́ти не мо́гут, но ве́рным то́кмо моли́тва е́сть си́ла, и́м сле́зы – зало́г и побе́ды, и сла́вы. О Де́во Ма́ти, да́ждь на́м ту́чу сле́зную и бо́дрственный на́м ве́тр возве́й, пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 11

Ра́дость на ли́цах сия́ет, гла́с вопие́т от Афо́на: Влады́чица ше́ствует к ва́м, исходи́те, срета́йте Де́ву небе́с со свеща́ми, срета́йте же па́че Сию́ со слеза́ми ра́дости, любве́ и умиле́ния и пра́зднуйте, и све́тлым гла́сом по́йте:

Ра́дуйся, киво́те освяще́нный; ра́дуйся, престо́ле вознесе́нный. Ра́дуйся, го́рних чино́в воспева́ние; ра́дуйся, а́довых си́л трепета́ние. Ра́дуйся, я́ко еси́ весе́лие челове́ческим сердца́м; ра́дуйся, я́ко еси́ спасе́ние соврати́вшимся душа́м. Ра́дуйся, я́ко гла́с Тво́й пресла́дкий ве́чную ра́дость веща́ет; ра́дуйся, я́ко взо́р Тво́й прети́хий на́м тишину́ обеща́ет. Ра́дуйся, я́ко Сы́на и Бо́га Ты́ умо́лиши о лю́дех; ра́дуйся, я́ко ра́йских черто́гов Ты́ на́м отверза́еши две́ри. Ра́дуйся, хра́мино Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, ски́ние Бо́га жива́го.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 12

А́нгельски дне́сь воспева́ем пе́снь благода́тней Мари́и: Сия́ бо е́сть сла́дость, и ра́й, и блаже́нство, отра́да в ча́с испыта́ний и гне́ва, наде́жда блаже́нств безконе́чных по сме́рти. Ра́дуйся у́бо, Засту́пнице усе́рдная, и ра́дость подава́й на́м пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Да защити́т Богома́ти о́бразом ди́вным Отра́ды моли́твы опло́т – монасты́рь се́й и хра́мы, да во ве́к не уга́снет лампа́да пред ли́ком спаси́тельным Богоневе́сты, со́нми же мона́хов гла́сом ра́дости с миря́ны немо́лчно взыва́ют:

Ра́дуйся, хра́ме, светле́йший Сио́на; ра́дуйся, све́те и сла́во Афо́на. Ра́дуйся, и́ноков мы́сль непреста́нная; ра́дуйся, де́вственных пе́снь неумо́лчная. Ра́дуйся, ро́су утеше́ния посыла́еши во дни́; ра́дуйся, я́ко сле́зы умиле́ния исторга́еши в нощи́. Ра́дуйся, ди́вное и́мя, чудотворя́щее в та́йне; ра́дуйся, Бо́жие ми́ро, в ми́р излия́нное ще́дро. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю лие́тся на́м све́т безконе́чный; ра́дуйся, я́ко с Тобо́ю ве́чно Младе́нец предве́чный. Ра́дуйся, све́тлосте лю́дем, Тя́ чту́щим; ра́дуйся, ра́досте на́м, Тя́ пою́щим.

Ра́дуйся, Бо́жия Ма́ти, Неве́сто нетле́нная, све́тлая на́ша отра́до.

Конда́к 13

О всепречи́стая Де́во, све́тлая на́ша отра́до, сладча́йшаго Сы́на нетле́нная Ма́ти! От вся́ких бе́д и скорбе́й огражда́й на́с и от бу́дущих му́к изба́ви на́с, Блага́я, ра́дости же ве́чныя сподо́би на́с у го́рняго престо́ла воспева́ти: Аллилу́ия.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О Пресвята́я Влады́чице Госпоже́ Де́во Богоро́дице, Неве́сто нетле́нная, Ма́ти благослове́нная, све́тлая на́ша отра́до, вожделе́нное утеше́ние! Приими́ ны́не дерзнове́нное и неотсту́пное моле́ние сие́, от гре́шных усте́н и недосто́йных ду́ш Тебе́ приноси́мое пред святы́м и светоза́рным Твои́м о́бразом. Пощади́ ны́, ми́лостивая и милосе́рдная и щедролюби́вая на́ша Засту́пнице, и не преда́ждь на́с суду́ и гне́ву Сы́на Твоего́ и Спа́са на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же без конца́ согреши́хом и пови́нни есмы́ осужде́нию и пра́ведному Его́ изрече́нию, да нака́жемся по грехо́м на́шим, превозше́дшим вся́кую ме́ру Его́ долготерпе́ния. Прини́кни с высо́т Твои́х го́рних, иде́же А́нгели тре́петно сла́вят Тя́, и воззри́ на на́шу до́льнюю нищету́: ка́ко обнища́хом ве́рою, ка́ко бе́дствуем наде́ждою и оскуде́хом любо́вию, ка́ко умо́м омрачи́хомся, се́рдцем же и чу́вством ожесточи́хомся. Уврачу́й на́с моли́твою Твое́ю, Де́во целе́бнице. Возста́ви ны́, па́дшия ду́хом, укрепи́ разсла́бленныя умо́м, возбуди́ уны́лыя и отча́янныя, исцели́ боля́щия душе́ю и те́лом. При́зри на гра́д на́ш и пощади́ его́, Бо́жий отводя́щи Твои́м предста́тельством гне́в. Укроти́ го́рдостная стремле́ния люде́й и богоотсту́пная и́х шата́ния. Возве́й ти́хое дыха́ние благода́ти Твоея́ на смяте́нныя ду́ши и сокруше́нная сердца́. Сохрани́ супру́жеством чистоту́, матери́нству че́сть, де́вству благослове́ние. Низпосли́ под кро́в жили́щ на́ших освяща́ющий лу́ч боже́ственнаго све́та, да облича́тся дея́ния неподо́бная и устыдя́тся ре́чи ху́льныя, и укротя́тся мы́сли зло́бныя. О миролюби́вая, бла́гостнейшая и тиша́йшая Де́во Ма́ти, о паде́ниих на́ших скорбя́щая, о спасе́нии на́шем воздыха́ющая! Утоли́ церко́вныя бу́ри, умири́ раско́лы и распаде́ния, собери́ расточе́нныя, обрати́ отпа́дшия и все́х приведи́ в едине́ние Святы́я Це́ркве, да единоду́шно и единому́дренно сла́вится на земли́, я́коже и на небеси́, еди́ное святе́йшее и спаси́тельное и́мя Единосу́щныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Это редкий акафист Богородице перед Её иконой «Отрада и Утешение». С соблюдением греческих акафистных традиций, он написан в начале ХХ века выдающимся церковным композитором и литургистом Порфирием Мироносицким, погибшим в 1932 году во время допроса в НКВД.

Примечательно, что форма акафиста частично отражает строение Великого Акафиста: все 24 строфы начальными буквами образуют акростих «Ангелов радосте, миру отрадо», подобно тому, как 24 строфы греческого Акафиста следуют 24 буквам греческого алфавита.

акафист отрада и утешение

***

Кондак 1

Возбранных сил небесных радость и хваление, всего же рода человеча исправление, ублажаем Тя, Пречистая Дево Мати, Ты же, наше упование единое, низпосли душам отраду благодатную, да поем Тебе, образ дивный Твой чтуще:

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Икос 1

Ангелов лицы дивятся, образ афонский Твой зряще, на немже, пречистая Дево и Мати, от уст нетленных рукою десною десницу Младенца отводиши кротко. Что сие есть знамение образа? Мы же речем, поюще таковая:

Радуйся, Дево, Всевышняго Мати; Радуйся, дивный раю благодати.

Радуйся, наша отрадо небесная; Радуйся, людем надеждо известная.

Радуйся, образ бо Твой спасение возвещает всей земли; Радуйся, взор бо Твой утешение пребывающим во тли.

Радуйся, свете небесный, мглу наших дний озаряяй; Радуйся, цвете нетленный, тлен наших дел оживляяй.

Радуйся, Ты бо молитвы к Сыну за мир твориши; Радуйся, яко в теплой молитве, аки светильник, гориши.

Радуйся, радостно Ти восклицаем; Радуйся, песненно Тя воспеваем.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 2

Недоумеет ум дольний тайны Твоея разумети, Пречистая Богоблаженная Дево, Ты бо, в лоно чистое действием Духа приимши безсеменно Отчее Слово, Бога человеком сочетавши и песнь повелеваеши всем пети: Аллилуия.

Икос 2

Гору Афонскую, Дево, Сыном Ти данную в жребий, покровом Своим осеняющи свыше, храниши дивно от бед и напастей. Благодатных икон Твоих чудесы обители афонския славятся и гласы преподобными Тя хвалят:

Радуйся, Дево, отрадо в печалех; Радуйся, скоропослушнице в скорбех.

Радуйся, сущим в пути Одигитрие; Радуйся, храмов священных вратарнице.

Радуйся, добрая предвозвестнице унывающим в беде; Радуйся, верное утешение притекающим к Тебе.

Радуйся, бедным богатство, елеоносная Жено; Радуйся, чтущим акафист благоволящая тайно.

Радуйся, в келлии старцу рекшая «Радуйся» чудно; Радуйся, живоприемная Мати.

Радуйся, Тя бо достойно есть пети; Радуйся, Тя бо по долгу ублажаем.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 3

Евину гордую прелесть Девы смиренное «Буди» в очах Милосерднаго всю упраздняет: се Сын Божий Сын Девы бывает и Бог неприступный живет с человеки, темже благодарственное пение немолчными усты возсылаем: Аллилуия.

Икос 3

Ликостояще над морем, светом молитвы сияют пред Богом святыни Афона и явно Божия Матере слава Афона святыя главы осеняет, к пению на всяк час призывающи пустынников, поющих Ей хвалебно:

Радуйся, славо пустынь вожделенных; Радуйся, чудо высот поднебесных.

Радуйся, гор и холмов осенение; Радуйся, скал и стремнин освящение.

Радуйся, Еюже открывается путь в небесныя страны; Радуйся, Еюже отверзается рай нетленныя весны.

Радуйся, крине в юдоли, благоуханная радосте; Радуйся, лилие в поли, приснотекущая сладосте.

Радуйся, света восточе, долы земли озаривый; Радуйся, жизни поточе, воду живую явивый.

Радуйся, гласе немолчных молений; Радуйся, щите священных селений.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 4

О человечестем роде, еже спасти ны, о Дево, в молитвах пред Сыном сладчайшим стоиши; о Мати, людем благая отрадо, Ты видиши бездну грехов наших лютых, мы же, в рове истления поверженнии, не смеем возвести очес и пети: Аллилуия.

Икос 4

Ватопеда обитель славится образом чудным, емуже есть древнее имя Отрада. О нем предание старец блаженных хранит благодатную дивную повесть, во славу Богородицы заступницы, да слышаще сию, поем Пречистей:

Радуйся, мира благая отрадо; Радуйся, верным стено и оградо.

Радуйся, чудо чудес несказанное; Радуйся, небо небес осиянное.

Радуйся, любящим жизнь безмолвия святых желаний краю; Радуйся, ищущим безмятежия желанный раю.

Радуйся, яко Тобою всяка душа оживает; Радуйся, яко Тобою мертвенный ум воскресает.

Радуйся, веры горнило, имже неверие тает; Радуйся, тайная сило, яже от тли возставляет.

Радуйся, славо отшельников твердых; Радуйся, крепосте иноков бодрых.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 5

Рождшая жизнь всему миру, рождшая милости бездну, о Дево Пречистая, оком яснейшим зриши наших печалей пучину, слышиши гласы земных воздыханий, скоро к нам на помощь притекающи, и учиши нас пети Всеблагому: Аллилуия.

Икос 5

Алчуще злата и крове, дерзко разбойницы с моря обитель святую в нощи облагают, да зело утро, вратом отворенным, убивше монахов, расхитят святыни. Ты же, неусыпная Заступнице, удел Свой защищаеши, да славит Тя:

Радуйся, Ватопеда отрадо; Радуйся, вражиим кознем преградо.

Радуйся, замыслов злых обличение; Радуйся, лютых врагов отражение.

Радуйся, Ты бо не усыпаеши, Свой спасающи удел; Радуйся, Ты бо бодрственно отвращаеши тучи смертоностных стрел.

Радуйся, крепосте чтущих святость икон Твоих чудных; Радуйся, столпе поющих славу чудес Твоих многих.

Радуйся, кротких победо и поражение гордых; Радуйся, правых защито и посрамление лживых.

Радуйся, Ты бо еси заблудших кормило; Радуйся, Ты бо еси молитвы кадило.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 6

Девственный взор Твой, благая Мати, потоки любви и щедрот изливает: Ты нас храниши в исходех и входех, спасаеши верных на суши и в мори, аще токмо искра покаяния возникает в сердце, еже воспевати: Аллилуия.

Икос 6

Общия молитвы в час утра иноцы совершивше, отъидоша в келии до литургии, обаче игумен обители, в храме един моляся, от иконы Твоея Отрады глас слыша: «Врат не отверзайте днесь», трепетом же объят сый, сице старец восклицаше:

Радуйся, Дево, Ты бо еси стража святыни; Радуйся, яко дом Твой спасаеши ныне.

Радуйся, щите заутра и нощию; Радуйся, грозная силою многою.

Радуйся, Ты бо щадиши грешныя милосердием Твоим; Радуйся, Ты бо поражаеши сильныя, востающия на ны.

Радуйся, венче надежды, знаменование мира; Радуйся, жезле победы, обетование славы.

Радуйся, каменю сапфире, подобный видению неба; Радуйся, светлый престоле и колеснице Царева.

Радуйся, яко глас Твой сладок ушима; Радуйся, яко образ Твой красен очима.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 7

Сын Человеческий близ есть, Суд Его Страшный при дверех — вещает нам глас богоносных Писаний, обаче нерадим о кончине, ленивии суще, и грозным глаголом не внемлем, вси бо суете повинни волею, и слово изрещи не вемы Богу: Аллилуия.

Икос 7

Трепетно старец игумен к образу взор свой возводит и видит: се лицы пред ним оживают, и Деве грозный Младенец рукою уста заграждает, глаголя: «О Мати, не провещавай, да накажутся». Старец же, ужасаяся, поет Пречистей тако:

Радуйся, Дево, Владычице мира; Радуйся, неба Царице благая.

Радуйся, яко Божий гнев утоляеши; Радуйся, яко грозный суд отвращаеши.

Радуйся, Мати всемилосердная, избавление от бед; Радуйся, помоще благодатная, упование душам.

Радуйся, Ты бо печали наша отгониши скоро; Радуйся, Ты бо болезни грешных врачуеши дивно.

Радуйся, якоже утро, свет проливающая тихий; Радуйся, якоже солнце, согревающая хладныя души.

Радуйся, чудная Отроковице; Радуйся, дивная Богоневесто.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 8

Единомысленно, Дево, взоры к Тебе обращаем, Ты бо в день воздаяния нас не оставляеши; простри убо нам щедрую Свою руку, грехми бо падохом до адския бездны, и кто нас избавит от грядущих мук, кто же нас утвердит, во еже пети: Аллилуия.

Икос 8

Мати отводит десницу сладкаго Сына и, мало лице отклоняющи, старцу глаголет: «На стены братия вся да выходят и лютых разбойников да отражают!» Старец же всю братию глашает и, видевше все чудо, воспевают:

Радуйся, Мати благая Христова; Радуйся, тихой пустыни покрове.

Радуйся, аще и не вемы, киими Тя хвалебными возвеличим словесы; Радуйся, аще и не вемы, кия благодатныя принесем Ти похвалы.

Радуйся, яко Свет превечный носиши неопалимо; Радуйся, яко Огнь ипостасный держиши непостижимо.

Радуйся, Тя бо имамы необоримую стену; Радуйся, Тя бо вси вемы милости велию бездну.

Радуйся, херувимов честнейшая; Радуйся, серафимов славнейшая.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 9

Иов, страдалец пред Богом, мудренно нас поучает, глаголет бо: се, благочестие — мудрость, и благо всем уходящим от мира и сладостный подвиг молитвы подъявшим, имже помогает Богородица в молитвах укреплятися и звати: Аллилуия.

Икос 9

Радостно в храме сем зряще список с иконы Отрады афонских обителей дар драгоценный, в молитве мысленно соединимся с хвалебными лики отцев-святогорцев, иже от заоблачных высот своих Пречистую нас пети приглашают:

Радуйся, стран и народов святыне; Радуйся, всех христиан благостыне.

Радуйся, Огнь во утробу приявшая; Радуйся, Слово по плоти явившая.

Радуйся, облаче света легкий, в мир принесший Христа; Радуйся, лествице, возводящая от земли на небеса.

Радуйся, стамно манны, алчущим сладкая пище; Радуйся, чаше златая, жаждущим новое пиво.

Радуйся, вышнее небо, свет озаряющее верным; Радуйся, тучная ниво, всем веселящая души.

Радуйся, тихая ангелов славо; Радуйся, людем благая отрадо.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 10

Ум к небеси устремивше, чувства вознесше над тленом, о, коль вожделенно спастися от мира, имуще едино духа стремление к горним, едину сердца надежду на Бога. Помогай нам, Дево Богородице, и в путь веди нас правый, еже пети: Аллилуия.

Икос 10

Образ честный провождая в путь от Афона на север в покров благодатный обители новыя, в залог небесныя помощи граду, честный схимонах святогорец вещает: Се благословение Владычицы! Молитеся и веруйте, и пойте:

Радуйся, яко еси нам покров благодатный; Радуйся, яко еси нам залог упований.

Радуйся, сущим в бедах утешение; Радуйся, сущим в грехах умиление.

Радуйся, яко в час гнева Божия укрепляеши сердца; Радуйся, яко в день испытания умудряеши умы.

Радуйся, яко злых наветов тучи от нас отвращаеши; Радуйся, яко в годы бедствий не до конца погубляеши.

Радуйся, яко во дни бурь безбожных Ты еси единая нам пристань; Радуйся, яко прелестей ложных избавляеши нас присно.

Радуйся, в жизни нам тихая радосте; Радуйся, в вечности райская славо.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 11

Темныя силы владеют в мире силою же и славою и света Христова познати не могут, но верным токмо молитва есть сила, им слезы — залог и победы, и славы. О Дево Мати, даждь нам тучу слезную и бодрственный нам ветр возвей, поющим: Аллилуия.

Икос 11

Радость на лицах сияет, глас вопиет от Афона: Владычица шествует к вам, исходите, сретайте Деву небес со свещами, сретайте же паче Сию со слезами радости, любве и умиления и празднуйте, и светлым гласом пойте:

Радуйся, кивоте освященный; Радуйся, престоле вознесенный.

Радуйся, горних чинов воспевание; Радуйся, адовых сил трепетание.

Радуйся, яко еси веселие человеческим сердцам; Радуйся, яко еси спасение совратившимся душам.

Радуйся, яко глас Твой пресладкий вечную радость вещает; Радуйся, яко взор Твой претихий нам тишину обещает.

Радуйся, яко Сына и Бога Ты умолиши о людех; Радуйся, яко райских чертогов Ты нам отверзаеши двери.

Радуйся, храмино Духа Святаго; Радуйся, скиние Бога живаго.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 12

Ангельски днесь воспеваем песнь благодатней Марии: Сия бо есть сладость, и рай, и блаженство, отрада в час испытаний и гнева, надежда блаженств безконечных по смерти. Радуйся убо, Заступнице усердная, и радость подавай нам пети Богу: Аллилуия.

Икос 12

Да защитит Богомати образом дивным Отрады молитвы оплот — монастырь сей и храмы, да во век не угаснет лампада пред ликом спасительным Богоневесты, сонми же монахов гласом радости с миряны немолчно взывают:

Радуйся, храме, светлейший Сиона; Радуйся, свете и славо Афона.

Радуйся, иноков мысль непрестанная; Радуйся, девственных песнь неумолчная.

Радуйся, росу утешения посылаеши во дни; Радуйся, яко слезы умиления исторгаеши в нощи.

Радуйся, дивное имя, чудотворящее в тайне; Радуйся, Божие миро, в мир излиянное щедро.

Радуйся, яко Тобою лиется нам свет безконечный; Радуйся, яко с Тобою вечно Младенец предвечный.

Радуйся, светлосте людем, Тя чтущим; Радуйся, радосте нам, Тя поющим.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 13

О всепречистая Дево, светлая наша отрадо, сладчайшаго Сына нетленная Мати! От всяких бед и скорбей ограждай нас и от будущих мук избави нас, Благая, радости же вечныя сподоби нас у горняго престола воспевати: Аллилуия.

Сей Кондак читается трижды, затем 1-й Икос и 1-й Кондак:

Икос 1

Ангелов лицы дивятся, образ афонский Твой зряще, на немже, пречистая Дево и Мати, от уст нетленных рукою десною десницу Младенца отводиши кротко. Что сие есть знамение образа? Мы же речем, поюще таковая:

Радуйся, Дево, Всевышняго Мати; Радуйся, дивный раю благодати.

Радуйся, наша отрадо небесная; Радуйся, людем надеждо известная.

Радуйся, образ бо Твой спасение возвещает всей земли; Радуйся, взор бо Твой утешение пребывающим во тли.

Радуйся, свете небесный, мглу наших дний озаряяй; Радуйся, цвете нетленный, тлен наших дел оживляяй.

Радуйся, Ты бо молитвы к Сыну за мир твориши; Радуйся, яко в теплой молитве, аки светильник, гориши.

Радуйся, радостно Ти восклицаем; Радуйся, песненно Тя воспеваем.

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Кондак 1

Возбранных сил небесных радость и хваление, всего же рода человеча исправление, ублажаем Тя, Пречистая Дево Мати, Ты же, наше упование единое, низпосли душам отраду благодатную, да поем Тебе, образ дивный Твой чтуще:

Радуйся, Божия Мати, Невесто нетленная, светлая наша отрадо.

Молитва

О Пресвятая Владычице Госпоже Дево Богородице, Невесто нетленная, Мати благословенная, светлая наша отрадо, вожделенное утешение!

Приими ныне дерзновенное и неотступное моление сие, от грешных устен и недостойных душ Тебе приносимое пред святым и светозарным Твоим образом.

Пощади ны, милостивая и милосердная и щедролюбивая наша заступнице, и не предаждь нас суду и гневу Сына Твоего и Спаса нашего, Господа Иисуса Христа, Емуже без конца согрешихом и повинни есмы осуждению и праведному Его изречению, да накажемся по грехом нашим, превозшедшим всякую меру Его долготерпения.

Приникни с высот Твоих горних, идеже ангели трепетно славят Тя, и воззри на нашу дольнюю нищету: како обнищахом верою, како бедствуем надеждою и оскудехом любовию, како умом омрачихомся, сердцем же и чувством ожесточихомся. Уврачуй нас молитвою Твоею, Дево целебнице. Возстави ны, падшия духом, укрепи разслабленныя умом, возбуди унылыя и отчаянныя, исцели болящия душею и телом.

Призри на град наш и пощади его, Божий отводящи Твоим предстательством гнев. Укроти гордостная стремления людей и богоотступная их шатания. Возвей тихое дыхание благодати Твоея на смятенныя души и сокрушенная сердца.

Сохрани супружеством чистоту, материнству честь, девству благословение. Низпосли под кров жилищ наших освящающий луч божественнаго света, да обличатся деяния неподобная и устыдятся речи хульныя, и укротятся мысли злобныя.

О миролюбивая, благостнейшая и тишайшая Дево Мати, о падениих наших скорбящая, о спасении нашем воздыхающая! Утоли церковныя бури, умири расколы и распадения, собери расточенныя, обрати отпадшия и всех приведи в единение Святыя Церкве, да единодушно и единомудренно славится на земли, якоже и на небеси, единое святейшее и спасительное имя Единосущныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

***

Об авторе акафиста

Магистр Богословия П.П. Мироносицкий (1867-1932) родился 10 января 1867 г. в семье священника в селе Мордовский Качим Городищенского уезда Пензенской губернии.

В 1887 году окончил Пензенскую духовную семинарию, а в 1891 г. Казанскую духовную академию. С 1891 г. учительствует в начальной школе села Русский Качим, где при содействии отца и младшего брата построил на старом кладбище новую школу, в которой использовал усовершенствованную методику преподавания и воспитания.

Педагог по призванию, горячо полюбил крестьянских детей, наполнявших школу. Церковная школа, по мнению П.П.Мироносицкого, должна была соединить в себе добрые воспитательные начала древне-русской школы со строго научными данными современной педагогики. Методика преподавания молодого учителя подробно изложена в написанной им книге «Дневник учителя церковноприходской школы» (С.Петербург, 1899, 1901г.г.)

Публикация книги принесла ему общероссийскую известность. А его работа «Очерки развития грамотности в селе Мордовский Качим Городищенского уезда», опубликованная в журнале «Пензенские епархиальные ведомости» (1892. № 15-№16), не утратила своего значения до настоящего времени.

С 29.05.1894 года П.Мироносицкий — магистр богословия. С 01.01.1896 г. — помощник редактора журнала «Народное образование». С 25.03.1897 г. — сверхштатный, а с 14.01.1913 г. постоянный член Училищного Совета при Св. Синоде.

Преподавал в Св.-Владимирской церковно-учительской женской школе. В 1914-1915 был редактором газеты «Приходской листок» (совместно с М.А.Остроумовым). В 1918-1919 работал в Театральном отделе Наркомпроса. С 2 января 1920 г. утвержден преподавателем церковного пения, с 27 июля 1920 г. профессор гимнологии и церковнославянского языка Петроградского богословского института. Участник Александро-Невского братства. С 1925 г. преподавал на высших Богословских курсах греческий и церковно-славянские языки и церковное пение.

С начала 1930-х — преподаватель русского языка Ленинградского политехникума путей сообщения.

Арестован 17 февраля 1932 года, 1 марта 1932 г. умер от сердечного приступа во время допроса. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Ленинграде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главная монастырская святыня — икона Божией Матери «Отрада и Утешение»

Православный акафист Божией Матери Отрада и Утешение написан Святителями во славу иконы Богородицы. Списки чудотворной иконы, которая носит имя Отрада и Утешение распространены по всему миру, всегда почитали эту великую святыню и в России. Православная церковь «Отрада и утешение» в честь иконы Божьей Матери, которая находится на Ходынском поле — одна из самых известных православных обителей в Москве, которые освящены в честь этой иконы с начала двадцатого века. Церковь является действующей и в настоящее время. В ней хранится список иконы, который выполнен иконописцами Афона с оригинала Богоматери «Отрада и Утешение». В храме постоянно воздают хвалу и поют христианский акафист иконе Отрада и Утешение Божьей Матери.

В каких случаях читают акафист Богородицы Отрада и утешение

Многочисленные чудеса связывают с иконой Богородицы именуемой Отрада и Утешение. Название этой чудотворной святыни говорит само о себе. Любой человек, с верой прибегающей и просящий помощи, обязательно получит утешение Девы Марии во всех бедах, которые на него обрушились. Акафист Отрада и Утешение наделен чудотворительной благодатью, а значит, если человек начнет его читать, то в его жизни начнут происходить чудесные явления и сама Богоматерь протянет ему руку помощи. Акафист православной иконе Отрада и Утешение обязательно читают в день празднования, который отмечается церковью в феврале 3 числа по новому стилю, а по старому стилю в январе 21 числа.

Как читать акафист перед иконой Богоматери Отрада и Утешение

Христианский акафист Отрада и Утешение является православно-церковным песнопением хвалебного жанра, а написан он в честь иконы Богоматери, которая имеет такое же название. По смыслу своему похож на гимн. Следовательно, читают или поют его обязательно стоя и с наивысшим почтением. Акафист — песнопение не входящее в каждодневные богослужебные сутки православных обителей, а относится он, скорее к молитвам келейного чтения — домашним.

Для того, чтобы читать церковный акафист дома лучше всего подойдет время утреннее потому, что утром разум человека не занят еще мирскими проблемами, которые могут накопиться в течении долгого дня. Русский православный акафист Отрада и Утешениесильное молитвенное обращение к Богородице. Читают его для того, чтобы воздать хвалу ей и иконе, которая создана в ее честь, а также в самых разнообразных нуждах. Совершенно не имеет значения, что вдохновило вас на чтение акафиста, а важно, чтобы вы верили в силу его и были убеждены, что Богородица услышит ваши молитвы. Если почувствуете, что чтения акафиста дома может не хватить для решения вашей проблемы, то закажите в храме водосвятный молебен.

90% проблем человека происходит из-за отсутствия удачи, и как следствие денег и счастья. Чтобы отменить посыл о бедности, нужен сильный энергетический заряд.

Денежный Ритуал позволит найти постоянный источник дохода исполнить мечту, для этого нужно взять…

Настоящий текст русского православного акафиста Отрада и Утешение

Кондак №1

Взбранной Воеводе Победи­тельная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобе­димую от всяких нас бед и скорбей свободи, да зовем Ти: Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Икос №1

Ангел множество и вся небесныя воинства славят Тебе, Ма­терь всех Богородицу, яко источаеши радости и утешения сердцам человеков в скорби обретающихся. Тем же и мы печальми обремененнии, надежду спасения в Тебе улучивши, умиленно взываем: Радуйся, материнское к нам грешным благоволение; Радуйся, прибегающих к Тебе крепкое заступление. Радуйся, Божественный благо­сти Подательнице; Радуйся, христианского рода Заступление. Радуйся, яко Тебе вся колена земная Материю Божиею испове­дуют; Радуйся, яко Твоими молитва­ми скорби наша утишаются. Радуйся, Твоим ходатайством прошения благая наша испол­няются; Радуйся, благодать и милость иконами Твоими нам являющая. Радуйся, мир от потопа греховнаго спасающая; Радуйся, яко молящиеся Тебе от всякаго зла сохраняются. Радуйся, яко Твои честныя иконы чудесами прославляются; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №2

Видя чудес множество от честных икон Твоих изливаю­щееся, яко Ты еси молящихся Благая Помощнице, обидимых За­ступнице, ненадеющихся Надеждо, скорбных Отрада и Утешение, болящих исцеление, труждающихся помоще, благодарственно вопием о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос №2

Разум подаждь нам, Всеусердная Предстательнице наша, в на­ходящих на нас лютых скорбех к Тебе прибегати, утешения ищу­щи. Ты же яко Благая, не остави нас во всякой требуемой нам помощи, да таковую получивше взываем Тебе радостно: Радуйся, обуреваемых тихое пристанище; Радуйся, сомневающихся изве­стное утверждение. Радуйся, скорая Помощнице в скорбех и напастех; Радуйся, теплая Заступнице во всяких обстояниях. Радуйся, печали наша Твоим утешением умоляющая; Радуйся, скорбями грехи наша очищающая. Радуйся, в страданиях наших утешение нам подавающая; Радуйся, от внезапныя смерти без покаяния молящихся Тебе избавляющая. Радуйся, от враг видимых и невидимых нас охраняющая; Радуйся, от нападения злых человек спасающая. Радуйся, во всяких нуждах прибегающим к Тебе помогаю­щая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №3

Силою свыше укрепи нас, Благая Владычице, к Твоему заступлению с верою притекающих и Твоего посещения и промышления сподоби, мрак уныния и скорбей облегших нас отгоняя, да спасаеми Тобою вопием Богу: Аллилуиа.

Икос №3

Имущи богатство милосердия неизреченное, всем просящим руку помощи простираеши, неду­ги врачуя, скорби утоляя, страсти угашая. Не презри нас, Благая Владычице, в печалях и скорбех наших к Тебе притекающих и вопиющих: Радуйся, Единая всех Мати, милосердие нам являющая; Радуйся, милости Своей со­кровищницу всем открывающая. Радуйся, родителей скорбящих о чадах своих заблудших печаль утоляющая; Радуйся, вдовствующих под­крепляющая. Радуйся, сиротствующих добре устрояющая; Радуйся, всех скорбящих уте­шение. Радуйся, отчаявающихся едина Надеждо; Радуйся, изнемогающих от уныния Заступнице и подкреп­ление. Радуйся, болящих телом и душею благонадежное посещение; Радуйся, различными недугами одержимых премудре уврачевание. Радуйся, яко Тобою по мере веры подается совершенное ис­целение немоществующим; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №4

Буря многих бед и напастей содержит нас и волнения их в мире терпим. Ты же, яко Милостивая Мати Спаса нашего Гос­пода, воздвигни руце к Сыну Твоему, да призрит на лютыя сердец наших и исхитит нас из пучины отчаяния, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос №4

Слышащи, Пресвятая Дево и Мати, яко являла и являеши многую милость роду христианскому, не оставляй нас во дни скорби и напасти и избавление от сих даруй, молим Тя: храни и заступи всех нас от всякия беды и печали, да в мире воспеваем Ти сице: Радуйся, Заступнице наша, Твоим всемощным заступлением от всякия нужды нас избавляю­щая; Радуйся, усердное моление ко Господу о нас приносящая. Радуйся, Своим предстательством праведный гнев Божий уто­ляющая; Радуйся, на милость Его к нам приклоняющая. Радуйся, Твоею помощию уповающих на Тя не оставляющая; Радуйся, добре подвизающихся укрепляющая. Радуйся, на благое и душе­полезное нас наставляющая; Радуйся, души обремененныя заботами житейскими к попе­чению духовному направляющая. Радуйся, всех верных благое мздовоздание; Радуйся, в забвении долга и чести живущих правосудное на­казание. Радуйся, в пленении, во узах сущих подкрепление и возвраще­ние; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №5

Богосветлые чины ангельския славят Тебе, яко Матерь всех и Богородицу. Мы же Тебе, Заступнице нашей, поклоняющеся, умиленное благоволение прино­сим и уповающи на Твою ми­лость смиренно молим Тя: милостива пребуди к нам, Владычице, и избави нас от бед и скорбей, да всегда прославляем Твое ми­лосердие зовуще Богу: Аллилуиа.

Икос №5

Видеша силы небесныя, яко Твоею молитвою гнев Божий утоляется, прославляют и велича­ют Твое милосердие. Мы же грешнии на земли зряще Тебе, изображенную Пречистую Бого­матерь, умиленно взываем:

Радуйся, Матерь рода христи­анского, милосердие нам являю­щая; Радуйся, у Престола Сына Твоего непрестанно о христианах молящаяся. Радуйся, любовию Своею гре­хи наши покрывающая; Радуйся, Твоею милостию нас заступающая. Радуйся, источник отрады и утешения всем источающая; Радуйся, от междоусобия и распри нас охраняющая. Радуйся, вражду и ненависть миром и любовию утоляющая; Радуйся, скорбь и смущение сердец наших умиляющая. Радуйся, гневливостью одержимых вразумляющая; Радуйся, в мире со всеми живущих Отрада и Утешение. Радуйся, суетная прелести ми­ра сего презирати нас научаю­щая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №6

Проповедуют милости и чуде­са Твоя, Богомати, вси люди православнии, ибо честным Сво­им покровом охраняеши весь род христианский. Тем же вопием Ти: избави Твоими молит­вами всех нас от бед и напастей, да воспоим вси Богу: Аллилуиа.

Икос №6

Возсия благодать светозарная от пречудных икон Твоих, Богомати, пред ними мы припадающе молим Тя: отгони облак нашедших на нас искушений, да вопием Ти: Радуйся, честныя иконы Твоя чудесами прославляющая; Радуйся, молящимся пред си­ми иконами с верою прошения исполняющая. Радуйся, в бедах сущих засту­пающая; Радуйся, уповающим на Тя спасение подающая. Радуйся, Предстательница пред Богом, за всех нас мо­лящаяся; Радуйся, Заступнице рода хри­стианского, от Бога нам даро­ванная. Радуйся, яко Ты еси храмов наших первейшее украшение; Радуйся, домов христианских благословение. Радуйся, православных людей Покров и Заступление; Радуйся, всего мира очищение. Радуйся, вся благополезны просящим у Тебе дарующая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №7

Хотящи явити милосердия Своего бездну повелела, Пречи­стая, игумену обители Ватопедския на Афоне врат обители их не отверзати, да избегнут Твоим ходатайством по суду Божию предстоявшего нападения вражескаго и тако избавльшеся милостию Твоею беды и напасти вси иноцы воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос №7

Дивное чудо явила, Богомати, инокам спасение, от святыя ико­ны Своея изрекла еси, но и зрак лика Твоего Пречистаго Сына сущии на иконе изменила еси. Сего ради видевше чудо сие велие и преславное вси люди возопиша Ти: Радуйся, святыя иконы Своя на земли во спасение всем явити благоизволившая; Радуйся, иконами Своими ми­лосердное нам заступление яв­ляющая. Радуйся, чрез святыя изобра­жения Твоя чудеса и ныне ис­точающая; Радуйся, ими наша скорби и печали утоляющая. Радуйся, яко на икону Твою взирающе Тебе Самой покло­няемся; Радуйся, Твоим милостивым заступлением мы грешнии спаса­емся. Радуйся, Твоими святыми ико­нами град наш освятившая; Радуйся, теми сердца верую­щих возвеселившая. Радуйся, грады и веси Российския Своими чудотворными ико­нами от разорения спасшая; Радуйся, страну нашу от порабощения избавлявшая. Радуйся, утешением и радостию молящихся пред Твоею честною иконою возвеселяющая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №8

Странники и пришельцы на земли вси есмы, по глаголу Апостолову: беды от врагов, скорби от близких, печали от лжебратии и сродник терпяще, в лишениях многих. Ты же, Владычице, яко Милостивая Утешительнице, настави нас к тихому пристанищу и моли Сына Твоего утешение и радости нам    даровати, да всегда вопием Ему: Аллилуиа.

Икос №8

Все житие наше на земли болезненно и печали бывает причастно: слава не стоит, богат­ство мимо течет, друзи и иск­реннии смертию отъемлются, немоществует тело, изнемогает и дух наш. К Тебе убо прибегаем, о Богомати, пред Пречистою иконою Твоею припадающе, ис­полни радости и утешения скор­бное сердце наше, да вопием Ти: Радуйся, всех к Тебе прибега­ющих милостию Своею покры­вающая; Радуйся, Милостивая, и нас милующая. Радуйся, Домостроительнице, жизнь нашу добре устрояющая; Радуйся, отрадою и утешением печали наши утоляющая. Радуйся, с Сыном Твоим и Богом вечно царствующая; Радуйся, Ему о нас моления всегда приносящая. Радуйся, жестокость сердца нашего умягчающая; Радуйся, отчаявшихся надеж­дою возвеселяющая. Радуйся, Твоим заступлением враждующия на нас отводящая; Радуйся, от козней духа злобы нас спасающая. Радуйся, верующим противу диавола силу и мужество подаю­щая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №9

Всякое естество ангельское ви­де Тя, Богомати, у Престола Сына Твоего, предстоящую и за вся христианы молящуюся, восх­валяет Тя, яко сильным Своим предстательством грешных заступаеши, прибегающих к Тебе от бед избавлявши, печали наша отрадою утоляеши и молишися о всех верою зовущих: Аллилуиа.

Икос №9

Витийство человеческое не возможет по достоянию восхвалити Тя, Пресвятая Богороди­це, и воспети неисчетныя чудеса Твоя, ими же нас просвещаеши. Мы же Твои благодеяния ве­дающе, душею радующеся Тебе глаголем: Радуйся, от напастей Твоим предстательством нас защищаю­щая; Радуйся, от всяких бед Своим ходатайством нас изимающая. Радуйся, от належащего праведнаго прещения Божия Твоим умилением нас освобождающая; Радуйся, от нашествия вражия нас спасающая. Радуйся, от домашния вражды и брани единокровных миром ограждающая; Радуйся, от смертоносныя яз­вы прибегающих к Тебе с несумненную верою исцеляющая. Радуйся, правосудие Божие умилостивляющая; Радуйся, страны нашея православныя Защитнице. Радуйся, всех верующих Бла­гая Заступнице; Радуйся, всех труждающихся помощь и укрепление. Радуйся, теплая за всех нас Предстатель­нице; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №10

Спасти хотя род человеческий от вечныя муки и прелести вражия Человеколюбец Господь Те­бе, Матерь Свою, дарова земным во отраду и утешение, да будеши обидимым Заступнице, отчаявающимся Надеждо, скорбящим радование, печальным утешение и всех в нуждах и напастех к Тебе прибегающих спасаеши вопию­щих верно: Аллилуиа.

Икос №10

Стена еси и заступление всем с верою и любовию притекаю­щим к Тебе, Пречистая Владычи­це, тем же молим Тя: заступи и покрый и огради всех сирых и безпомощных нас от искушений, озлоблений и бед с любовию взывающим: Радуйся, Мати Божия, любо­вию материнскою нас возлюбив­шая; Радуйся, яко Твоя материнская молитва много может, Владыку умилостивляющая. Радуйся, Милосердная, двери милосердия Божия нам отвер­зающая; Радуйся, к делам милосердия нас возбуждающая. Радуйся, Святыя Заповеди исполняти нас научающая; Радуйся, любити своего ближняго нас наставляющая. Радуйся, грешники к покаянию призывающая; Радуйся, находящий на нас облак печалей и скорбей разсеявающая. Радуйся, пламень страстей на­ших угасающая; Радуйся, мрак искушений из­гоняющая. Радуйся, Твоим к Богу проше­нием вся полезная нам подаю­щая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №11

Пение всеумиленное прино­сим Ти раби Твои, Богородице, яко всесильней Заступнице рода христианского: к Тебе бо в напастех и скорбех прибегаем и пред Тобою в бедах наших слезы про­ливаем, поюще Богу: Аллилуиа.

Икос №11

Светозарно сияют иконы Твои святыя, проявленныя на освяще­ние наше и утешение. Мы же с любовию чтуще их с верою при­падаем пред ними и вопием Ти: Радуйся, Мати Бога Истиннаго, благочестивыя души просвещающая; Радуйся, Утешительница наша, обремененныя сердца умиряющая. Радуйся, всем Тебя призываю­щим руку помощи простираю­щая; Радуйся, Тебе Материю Божией именующим и почитающим нам непрестанно помогаю­щая. Радуйся, уповающим на Тя и в вере живущим непостыдный конец живота подающая; Радуйся, во внезапных бедах на нас находящих подкрепляю­щая. Радуйся, от насилия и от внезапныя смерти охраняющая; Радуйся, от татей ограждаю­щая. Радуйся, в сердцах наших зависть и небратолюбие искореняющая; Радуйся, от наветов, клеветы и поношений защищающая. Радуйся, отступающих от веры и церкви вразумляющая и на путь правый возвращающая; Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №12

Благодать Божественную исп­роси нам у Сына Твоего, Пречи­стая Богородительнице, и про­стри руку помощи, покрый нас кровом крилу Твоею, избави от облежащия беды и напастей, от­гони от нас всякаго врага, и супостата, умири нашу жизнь, Владычице, и в печалех бедствующим помози, да спасаеми То­бою воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос №12

Поюще Твои милости и чуде­са, Богородительнице, хвалим Тя вси, яко твердую Предстательни­цу нашу, веруем и надеемся, яко испросиши, Благая, временная и вечная всем воспевающим Тя сице: Радуйся, непостыдное наше Упование в животе и по пред­ставлении нашем; Радуйся, уповающим на Тя в мире конец живота подающая. Радуйся, всех искренне верую­щих благословляющая; Радуйся, маловерных и суевер­ных вразумляющая. Радуйся, непочитающих икон Твоих святых наказующая; Радуйся, поклоняющимся ико­нам Твоим и Тя на помощь призывающим помогающая. Радуйся, гордостию ума одер­жимых и от святыя Церкви отхо­дящих смиряющая; Радуйся, благами мира сего прельщающихся и попечение су­губое о них имущих светом бла­га истиннаго озаряющая. Радуйся, в юности доброму и чистому житию Наставнице; Радуйся, в старости от сердечнаго окаменения Охранительнице. Радуйся, Радосте наша, отраду и утешение верным дарующая.

Кондак №13

О, Всепетая и Всемилостивая Мати, Пречистая Госпоже Бого­родице! Услыши глас молящихся рабов Твоих и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напа­стей: подаждь нам в жизни руку помощи, враги наша разжени, недуги наша исцели, всякую зло­бу и вражду отжени от нас, в печалех житейских отраду и утешение даруй и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Алли­луиа, аллилуиа, аллилуиа.

/Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1/

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here