Акафист победоносцу георгию

Детально: акафист победоносцу георгию - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ великомч҃нкꙋ геѡ́ргїю побѣдоно́сцꙋ.

Конда́къ а҃.

Возбра́нномꙋ воево́дѣ и҆ побѣдоно́сцꙋ геѡ́ргїю соста́вимъ похвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хода́таю на́шемꙋ и҆ ско́ромꙋ помо́щникꙋ, ты̀ же, ст҃ы́й великомч҃ниче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ всеѧ̀ тва́ри содѣ́тель, ꙗ҆ви́вый тѧ̀ цр҃кви своеѧ̀ вѣ́ры побо́рника и҆ за вѣ́рꙋ непобѣди́маго страстоте́рпца, внꙋша́етъ на́мъ за по́двиги страда́нїй твои́хъ восхвалѧ́ти тѧ̀, ст҃е геѡ́ргїе, си́це:

Ра́дꙋйсѧ, до конца̀ і҆и҃са, сн҃а бж҃їѧ, возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, за и҆́мѧ є҆гѡ̀ съ любо́вїю дꙋ́шꙋ свою̀ положи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сповѣ́дниче, ѿ бг҃а призва́нный: ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, бж҃їею блгⷣтїю просла́вленный.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю: ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́кѡвъ равностоѧ́телю.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧ гоне́нїе нечести́выхъ на хрⷭ҇тїа́ны, не ᲂу҆боѧ́лсѧ є҆сѝ ко́зни и҆́хъ и҆ мꙋчи́тельства, бг҃омꙋ́дре, но ꙗ҆́кѡ до́брый во́инъ хрⷭ҇то́въ, всѧ̑ своѧ̑ ни́щимъ разда́въ, во́лею поте́клъ є҆сѝ на совѣ́тъ и҆́хъ непра́ведный, хрⷭ҇тꙋ̀, вождю̀ и҆ бг҃ꙋ своемꙋ̀ поѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Разꙋ́мнѡ ᲂу҆разꙋмѣ́въ є҆ди́нагѡ бг҃а, въ трїе́хъ ѵ҆поста́сѣхъ бг҃олѣ́пнѡ покланѧ́емагѡ, тве́рдымъ ᲂу҆мо́мъ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ є҆го̀ на собо́рищи нечести́выхъ и҆ та́кѡ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ безꙋ́мнагѡ царѧ̀ безꙋ́мное поклоне́нїе тва́ри. Сегѡ̀ ра́ди за твоѐ высо́кое любомꙋ́дрїе прїимѝ ѿ на́съ, геѡ́ргїе, ᲂу҆се́рдныѧ похвалы̑:

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́нагѡ и҆́стиннагѡ бг҃а проповѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы вѣ́рный защи́тниче.

Ра́дꙋйсѧ, ве́лїю правосла́внагѡ и҆сповѣ́данїѧ та́йнꙋ невѣ́рнымъ показа́вый: ра́дꙋйсѧ, і҆́дѡльскагѡ слꙋже́нїѧ пре́лесть ѡ҆бличи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ри́торе бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, вѣті́е, премꙋ́дрости и҆спо́лненный.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ г҃.

Си́ла бж҃їѧ, просвѣща́ющаѧ всѧ́кагѡ человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ, и҆ въ темни́цѣ тѧ̀ стра́ждꙋщагѡ посѣти́ла є҆́сть, смиренномꙋ́дре геѡ́ргїе. Поне́же ты̀ всѧ̑ житїѧ̀ сегѡ̀ тлѣ̑ннаѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ме́ты, презрѣ́въ, є҆ди́номꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, да за и҆́мѧ є҆гѡ̀ до́брѣ во́инствовавъ, сподо́бишисѧ томꙋ̀ со а҆́гг҃лы вѣ́чнѡ воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ ᲂу҆́мъ и҆ се́рдцѣ, дх҃омъ ст҃ы́мъ ѡ҆заре́нныѧ, ты̀ по внꙋше́нїю є҆го̀ поревнова́лъ є҆сѝ подвиза́тисѧ за и҆́мѧ хрⷭ҇то́во, до кро́ве стоѧ́ бо мꙋ́жественнѡ въ вѣ́рѣ, ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ вознесе́ннꙋю нечести́вагѡ собо́рища горды́ню. Сегѡ̀ ра́ди хва́лимъ тѧ̀, всемꙋ́дре геѡ́ргїе, си́це:

Ра́дꙋйсѧ, щи́те, воздви́гнꙋтый на ѡ҆хране́нїе благоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, мечꙋ̀, под̾ѧ́тый на посѣче́нїе нече́стїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сто́лпе вѣ́ры: ра́дꙋйсѧ, стѣно̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе хрⷭ҇то́вы цр҃кви.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆добре́нїе: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ стра́хъ и҆ посрамле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ д҃.

Безꙋ́мный мꙋчи́тель, ды́шащїй на тѧ̀ ᲂу҆бі́йствомъ, страстоте́рпче геѡ́ргїе, жа́ждалъ бо кро́ве твоеѧ̀, ꙗ҆́кѡ пе́съ а҆́лчный, повелѣва́ѧ распѧ́ти на колесѐ тѣ́ло твоѐ и҆ ѕлѣ́йшимъ мꙋ́камъ преда́ти: ты́ же, возмога́ѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, съ тве́рдымъ ᲂу҆пова́нїемъ къ бг҃ꙋ взыва́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавше ѿ тебє̀ дїоклетїа́нъ и҆ жрецы̀ і҆́дѡльстїи словеса̀ премꙋ́дрости, распыха́хꙋсѧ на тѧ̀ ѕло́бою, па́че же є҆гда̀ рѣ́клъ є҆сѝ: ѽ царю̀ мꙋчи́телю, почто̀ мѧ̀ всꙋ́е и҆стѧзꙋ́еши; мнѣ́ бо є҆́же жи́ти хрⷭ҇то́съ и҆ є҆́же ᲂу҆мре́ти прїѡбрѣ́тенїе, трꙋ́дно тѝ є҆́сть проти́вꙋ рожна̀ пра́ти. Сегѡ̀ ра́ди мы̀ взыва́емъ тѝ, великоимени́те геѡ́ргїе, си́це:

Ра́дꙋйсѧ, за мꙋ́жественное и҆сповѣ́данїе вѣ́ры на колесѐ кро́вь свою̀ пролїѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, кро́вїю свое́ю торжество̀ вѣ́ры возвели́чивый.

Ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ соревни́телю: ра́дꙋйсѧ, вѡ́льнымъ хрⷭ҇то́вымъ стрⷭ҇тє́мъ подража́телю.

Ра́дꙋйсѧ, побо́рниче вѣ́ры непоколеби́мый: ра́дꙋйсѧ, страстоте́рпче, а҆дама́нта твердѣ́йшїй.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ подо́бенъ бы́лъ є҆сѝ, геѡ́ргїе, чꙋде́снымъ бо ѿ а҆́гг҃ла и҆сцѣле́нїемъ и҆ ви́димымъ ѿ колеса̀ ѿрѣше́нїемъ наꙋчи́лъ є҆сѝ невѣ́рныхъ вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю и҆ то́й кꙋ́пнѡ съ тобо́ю воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣша наро́ди чꙋдеса̀ си́лы бж҃їей, ꙗ҆́вѣ на тебѣ̀ быва́емыѧ, съ кро́тостїю ᲂу҆че́нїе хрⷭ҇то́во ѿ тебє̀ прїѧ́ша и҆ возопи́ша, глаго́люще: вои́стиннꙋ вели́къ бг҃ъ хрⷭ҇тїа́нскїй! Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, восхвалѧ́ѧ тѧ̀, достосла́вне геѡ́ргїе, взыва́емъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снымъ сп҃се́нїѧ сло́вомъ тьмꙋ̀ невѣ́рїѧ разгна́вый: ра́дꙋйсѧ, мч҃ническимъ вѣ́ры и҆сповѣ́данїемъ невѣ̑рныѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆брати́вый.

Ра́дꙋйсѧ, легїо́ны во́инѡвъ земны́хъ въ нбⷭ҇ное во́инство предводѧ́й: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во́инъ хрⷭ҇то́въ, съ нбⷭ҇ными во́и пребыва́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ратобо́рцевъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлагѡ мч҃ническагѡ ли́ка красото̀. Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникомъ и҆́стины, дх҃оно́снымъ а҆пⷭ҇лѡмъ поревнова́въ, крⷭ҇то́мъ мі́рꙋ распѧ́лсѧ є҆сѝ, страстоте́рпче: се́ бо, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на во чре́во ки́тово, въ пе́щь нерастворе́нныѧ и҆́звести стремгла́въ вве́рженъ бы́лъ є҆сѝ, да просла́витсѧ тебє̀ ра́ди ди́вный во ст҃ы́хъ гдⷭ҇ь, є҆мꙋ́же ты̀ и҆ въ ро́вѣ и҆́звестнемъ, ꙗ҆́кѡ во хра́мѣ сла́вы, ᲂу҆́мнѡ взыва́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́вый въ тридне́внѣмъ свое́мъ ѿ гро́ба воста́нїи, всеси́льный а҆́да и҆ сме́рти побѣди́тель і҆и҃съ спасе́ тѧ ѿ а҆́дѡва и҆стлѣ́нїѧ, страстоте́рпче геѡ́ргїе: по трїе́хъ бо дне́хъ ѡ҆брѣто́ша тѧ̀ въ и҆́звести жи́ва и҆ въ воздѣѧ́нїи рꙋ́къ пою́ща бг҃а. Сегѡ̀ ра́ди вельмѝ пристра́шни бы́ша и҆ ᲂу҆жасо́шасѧ. Мы́ же, ра́дꙋющесѧ, восписꙋ́емъ тѝ побѣ́днꙋю пѣ́снь:

Ра́дꙋйсѧ, позо́рнымъ въ и҆́звестный ро́въ низверже́нїемъ вознесе́ннꙋю дїа́вола горды́ню низложи́вый: ра́дꙋйсѧ, ди́внымъ ѿ бг҃а спасе́нїемъ ѕвѣ́рство мꙋчи́телей побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ неѕло́бивъ сы́й, за твори́вшыхъ тѝ напа́сть моли́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ за бл҃готво́рцєвъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ ѡ҆браще́нїи и҆̀хъ, ꙗ҆́кѡ же па́ѵелъ ѡ҆ є҆вре́єхъ, болѣ́зновалъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, мꙋ́жꙋ жела́нїй: ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де и҆збра́нный.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́й всѧ́чески ᲂу҆лови́ти се́рдце твоѐ къ пре́лести і҆́дѡлъ, нечести́вый мꙋчи́тель ᲂу҆мышлѧ́етъ прельсти́ти тѧ̀ волшє́бными чарова̑нїи: ты́ же, бг҃оизбра́нне, съ даві́домъ восклица́ѧ: ѡ҆ бз҃ѣ спⷭ҇е́нїе моѐ и҆ сла́ва моѧ̀, вѣ́рнѡ томꙋ̀ пѣ́лъ є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое показа̀ ѕло̀ лꙋка́вый ѻ҆́ный сатаны̀ слꙋжи́тель дїоклетїа́нъ, є҆гда̀ въ безꙋ́мной свое́й ко і҆́дѡлѡмъ ре́вности повелѣ̀ напои́ти тѧ̀, геѡ́ргїе, ꙗ҆́домъ: ты́ же и҆спо́лненъ сы́й вѣ́ры и҆ ᲂу҆пова́нїѧ, а҆́ще и҆ сме́ртное и҆спи́лъ, ѡ҆ба́че без̾ вре́да пребы́лъ є҆сѝ, бг҃охва́льне, тѣ́мже и҆ мы̀ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во ᲂу҆пова́нїи на бг҃а жи́ва не посрами́лсѧ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋчи́телѧ нивочто́же вмѣни́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, бѣсѡ́въ ѿгна́телю: ра́дꙋйсѧ, волше́бныѧ ко́зни разрꙋши́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ ꙗ҆влѧ́етсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю бл҃гочⷭ҇тнѡ и҆́мѧ хрⷭ҇то́во прославлѧ́етсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ и҃.

Стра́нный и҆ стра́шный совѣ́тъ бы́сть ѿ нѣ́коегѡ волхва̀ нечести́вомꙋ царю̀, да повели́тъ тѝ, въ доказа́тельство пра́вости вѣ́ры хрⷭ҇то́вой, сло́вомъ воскреси́ти ме́ртваго: ты́ же, геѡ́ргїе, ничто́же сꙋмнѧ́сѧ, воспѣва́лъ є҆сѝ томꙋ̀, и҆́же нѣ́сть бг҃ъ ме́ртвыхъ, но бг҃ъ живы́хъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всежела́нный и҆ сладча́йшїй і҆и҃съ, є҆го́же ты̀ все́ю дꙋше́ю и҆ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне геѡ́ргїе, слы́ша те́плое вѣ́ры твоеѧ̀ моле́нїе, вско́рѣ повелѣ̀ по сло́вꙋ твоемꙋ̀ воскре́снꙋти ме́ртвомꙋ, прославле́нїѧ ра́ди и҆́мени своегѡ̀ и҆ вѣ̑рныхъ ᲂу҆твержде́нїѧ, невѣ̑рнымъ же и҆ ѡ҆слѣплє́ннымъ на ᲂу҆дивле́нїе и҆ бг҃опозна́нїе. Сегѡ̀ ра́ди по до́лгꙋ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь си́лъ ди̑внаѧ на тебѣ̀ ꙗ҆ви́лъ є҆́сть: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ме́ртваго ѿ гро́ба воскреси́лъ є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆слѣпле́нномꙋ волхвꙋ̀ ᲂу҆́мное вѣ́ры прозрѣ́нїе дарова́вый: ра́дꙋйсѧ, мно́гимъ хрⷭ҇та̀ ра́ди пострада́вшимъ во ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ пꙋ́ть показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ри́ма ᲂу҆дивле́нїе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ро́да возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ а҆́гг҃ли восхвали́ша бг҃а, дарова́вшагѡ тѝ таково́е мꙋ́жество, геѡ́ргїе, ꙗ҆́кѡ и҆ въ темни́чномъ заточе́нїи не престава́лъ є҆сѝ моли́твеннѡ бо́дрствовати. Сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ вели́кїй таи́нникъ бж҃їѧ блгⷣти, ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ ви́дѣти въ видѣ́нїи гдⷭ҇а, вѣнце́мъ нетлѣ́нїѧ главꙋ̀ твою̀ вѣнча́юща, да и҆ мы̀ съ тобо́ю вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи ри́торскими свои́ми ѧ҆зы̑ки не возмо́гꙋтъ и҆зрещѝ тебє̀ достѡ́йныѧ хвалы̑, геѡ́ргїе, мно́гихъ ра́ди твои́хъ подвигѡ́въ и҆ болѣ́зней, и҆́хже за хрⷭ҇та̀ и҆ цр҃ковь под̾ѧ́лъ є҆сѝ во́лею. Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, недоꙋмѣ́ѧ восхвалѧ́ти тѧ̀ по достоѧ́нїю, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, во́льнымъ за хрⷭ҇та̀ и҆ цр҃ковь страда́нїемъ ве́тхагѡ въ себѣ̀ а҆да́ма распѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, за до́блестное страда́нїе вѣне́цъ пра́вды ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ней прїѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, пра́вило ре́вности благочести́выѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆́бразе нищеты̀ дꙋхо́вныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ не себѣ̀, но є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ до́брѣ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ за хрⷭ҇та̀ на многоѻбра̑зныѧ смє́рти гото́въ бы́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ і҃.

Спастѝ хотѧ̀ дꙋ́ши во тьмѣ̀ і҆дѡлослꙋже́нїѧ погиба́ющихъ, бг҃олю́бче геѡ́ргїе, ты̀ ревнꙋ́ѧ поревнова́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆ліа̀ по бз҃ѣ: вше́дъ бо во хра́мъ і҆́дѡльскїй, си́лою бж҃їею разгна́лъ є҆сѝ бѣ̑сы, сокрꙋши́лъ і҆́дѡлы, посрами́лъ жрецы̀, и҆ ꙗ҆́кѡ побѣди́тель, не съ человѣ̑ки, но со а҆́гг҃лы пѣ́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣны̀ безчꙋ́вственнее ѡ҆камене́нный се́рдцемъ мꙋчи́тель тво́й, геѡ́ргїе, не ᲂу҆разꙋмѣ̀ бг҃а, ꙗ҆́вѣ тобо́ю чꙋдодѣ́йствꙋюща, но до конца̀ пребы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆́спїдъ, затыка́ѧй ᲂу҆́ши своѝ. Сегѡ̀ ра́ди повелѣ̀ ᲂу҆сѣщѝ тѧ̀ на позо́рищи во главꙋ̀, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́ѧ: ты́ же, болѣ́знꙋѧ ѡ҆ поги́бели дꙋшѝ є҆гѡ̀, ра́достнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ кончи́нꙋ, за ню́же мы̀ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ любо́вїю си́це:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ и҆ любы̀ до конца̀ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, во ᲂу҆спе́нїи твое́мъ мнѡ́гїѧ и҆ вели̑кїѧ чꙋдеса̀ сотвори́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ бж҃їѧ вѣнча́нный на землѝ: ра́дꙋйсѧ, сла́вою и҆ велелѣ́пїемъ ᲂу҆краше́нный на небесѝ.

Ра́дꙋйсѧ, человѣ́че бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, до́брый во́ине хрⷭ҇то́въ.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ па́че и҆ны́хъ возда́лъ є҆сѝ, ст҃ы́й великомч҃ниче геѡ́ргїе, не сло́вомъ то́чїю и҆ ᲂу҆мо́мъ, но живы́мъ всего̀ себѧ̀ въ же́ртвꙋ принесе́нїемъ: подража́ѧ бо распѧ́томꙋ за ны̀ непоро́чномꙋ а҆́гнцꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, положи́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ свою̀ за дрꙋ́ги своѧ̀ во́лею. Тѣ́мже ᲂу҆̀бо а҆́ще и҆ недово́льни є҆смы̀ къ похвале́нїю таковы́ѧ твоеѧ̀ до́блести, бо́льше бо сеѧ̀ любвѐ никто́же и҆́мать, ѡ҆ба́че благода́рни сꙋ́ще, пое́мъ ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопрїе́мный свѣти́льникъ и҆́стиннагѡ свѣ́та сꙋ́щимъ на землѝ ꙗ҆влѧ́ешисѧ, бг҃оизбра́нне геѡ́ргїе, просвѣща́еши бо сердца̀ вѣ́рныхъ и҆ къ ра́зꙋмꙋ бжⷭ҇твенномꙋ всѧ̑ наставлѧ́еши, поꙋча́ѧ и҆ на́съ ве́селѡ взыва́ти:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ пресвѣ́тлыхъ а҆́гг҃льскихъ черто́зѣхъ вселѧ́ешисѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ не въ гада́нїи, но лице́мъ къ лицꙋ̀ невече́рнѧгѡ трⷪ҇ческагѡ свѣ́та причаща́ешисѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ пита́телю и҆ ѡ҆би́димыхъ защи́тниче: ра́дꙋйсѧ, немощны́хъ врачꙋ̀ и҆ царе́й побо́рниче.

Ра́дꙋйсѧ, правосла̑внымъ во́инѡмъ во бранѣ́хъ спобо́рниче: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ сп҃се́нїи грѣ́шникѡвъ те́плый хода́таю.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть, да́ннꙋю тѝ ѿ бг҃а, вѣ́дꙋще, па́мѧть твою̀ пра́зднꙋемъ, великомч҃ниче геѡ́ргїе, и҆ съ ᲂу҆се́рднымъ моле́нїемъ къ чꙋдотво́рномꙋ ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ притека́юще, твое́ю всеси́льною ѡ҆ гдⷭ҇ѣ по́мощїю, ꙗ҆́кѡ неѡбори́мою стѣно́ю, ѡ҆гражда́емсѧ. Сегѡ̀ ра́ди восхвалѧ́ѧ тѧ̀, ᲂу҆се́рднѡ зове́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Сла́внꙋю кончи́нꙋ твою̀ пою́ще, є҆́юже возвели́чилсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ до́брый во́инъ хрⷭ҇то́въ, мо́лимъ тѧ̀, страстоте́рпче геѡ́ргїе, бꙋ́ди на́мъ во всѣ̑мъ ко бла́гꙋ помо́щниче и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, ᲂу҆се́рднѡ взыва́ющихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю цр҃ковь вѣ̑рныхъ просвѣща́етсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ и҆ междꙋ̀ невѣ́рными прославлѧ́етсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ди́внаѧ и҆сповѣ́дникѡвъ сла́во: ра́дꙋйсѧ, высо́каѧ мч҃никѡвъ похвало̀.

Ра́дꙋйсѧ, тѣле́съ на́шихъ цѣле́бниче: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ моли́твенниче.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, всеблаже́нный и҆ ст҃ы́й великомч҃ниче геѡ́ргїе, прїимѝ сїѐ на́ше хвале́бное пѣ́нїе и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ твои́мъ те́плымъ къ бг҃ꙋ хода́тайствомъ, да съ тобо́ю воспѣва́емъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ всеѧ̀ тва́ри содѣ́тель, ꙗ҆ви́вый тѧ̀ цр҃кви своеѧ̀ вѣ́ры побо́рника и҆ за вѣ́рꙋ непобѣди́маго страстоте́рпца, внꙋша́етъ на́мъ за по́двиги страда́нїй твои́хъ восхвалѧ́ти тѧ̀, ст҃е геѡ́ргїе, си́це:

Ра́дꙋйсѧ, до конца̀ і҆и҃са, сн҃а бж҃їѧ, возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, за и҆́мѧ є҆гѡ̀ съ любо́вїю дꙋ́шꙋ свою̀ положи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сповѣ́дниче, ѿ бг҃а призва́нный: ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, бж҃їею блгⷣтїю просла́вленный.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лѡвъ сожи́телю: ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́кѡвъ равностоѧ́телю.

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Конда́къ а҃.

Возбра́нномꙋ воево́дѣ и҆ побѣдоно́сцꙋ геѡ́ргїю соста́вимъ похвалꙋ̀, ꙗ҆́кѡ хода́таю на́шемꙋ и҆ ско́ромꙋ помо́щникꙋ, ты̀ же, ст҃ы́й великомч҃ниче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, геѡ́ргїе, вели́кїй побѣдоно́сче.

Мл҃тва а҃.

Ст҃ы́й, сла́вный и҆ всехва́льный великомч҃ниче геѡ́ргїе! собра́ннїи въ хра́мѣ твое́мъ и҆ пред̾ і҆кѡ́ною твое́ю ст҃о́ю покланѧ́ющїисѧ лю́дїе, мо́лимъ тѧ̀, и҆звѣ́стный жела́нїѧ на́шегѡ хода́таю: молѝ съ на́ми и҆ ѡ҆ на́съ ᲂу҆молѧ́емаго ѿ своегѡ̀ благоꙋтро́бїѧ бг҃а, да млⷭ҇тивнѡ ᲂу҆слы́шитъ на́съ, просѧ́щихъ є҆го̀ благосты́ню, и҆ не ѡ҆ста́витъ всѧ̑ на̑ша ко спⷭ҇нїю и҆ житїю̀ нꙋ́жднаѧ прошє́нїѧ, и҆ да́рꙋетъ странѣ̀ на́шей побѣ́дꙋ на сопроти̑вныѧ: и҆ па́ки припа́дающе мо́лимъ тѧ̀, ст҃ы́й побѣдоно́сче, ᲂу҆крѣпѝ да́нною тебѣ̀ блгⷣтїю во бра́нѣхъ правосла́вное во́инство, разрꙋшѝ си́лы возстаю́щихъ врагѡ́въ, да постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ, и҆ де́рзость и҆́хъ да сокрꙋши́тсѧ, и҆ да ᲂу҆вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ мы̀ и҆́мамы бжⷭ҇твеннꙋю по́мощь: и҆ всѣ̑мъ, въ ско́рби и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи сꙋ́щымъ, многомо́щное ꙗ҆вѝ своѐ застꙋпле́нїе, ᲂу҆молѝ гдⷭ҇а бг҃а, всеѧ̀ тва́ри созда́телѧ, и҆зба́вити на́съ ѿ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ, да всегда̀ прославлѧ́емъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ твоѐ и҆сповѣ́дꙋемъ предста́тельство, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва в҃.

Ѽ, всехва́льный, ст҃ы́й великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче геѡ́ргїе! При́зри на ны̀ ско́рою твое́ю по́мощїю и҆ ᲂу҆молѝ человѣколю́бца бг҃а, да не ѡ҆сꙋ́дитъ на́съ, грѣ́шныхъ, по беззако́нїемъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по вели́цѣй свое́й млⷭ҇ти. Не пре́зри моле́нїѧ на́шегѡ, но и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ ти́хое и҆ бг҃оꙋго́дное житїѐ, здра́вїе же дꙋше́вное и҆ тѣле́сное, землѝ плодоро́дїе и҆ во всѣ́мъ и҆з̾ѡби́лїе, и҆ да не во ѕло̀ ѡ҆брати́мъ блага̑ѧ, да́рꙋємаѧ на́мъ тобо́ю ѿ всеще́драгѡ бг҃а, но во сла́вꙋ ст҃а́гѡ и҆́мени є҆гѡ̀ и҆ въ прославле́нїе крѣ́пкагѡ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, да пода́стъ ѻ҆́нъ странѣ̀ на́шей и҆ всемꙋ̀ бг҃олюби́вомꙋ во́инствꙋ на сꙋпоста̑ты ѡ҆долѣ́нїе и҆ да ᲂу҆крѣпи́тъ непремѣнѧ́емымъ ми́ромъ и҆ бл҃гослове́нїемъ. И҆зрѧ́днѣе же да ѡ҆гради́тъ на́съ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ свои́хъ ѡ҆полче́нїемъ, во є҆́же и҆зба́витисѧ на́мъ по и҆схо́дѣ на́шемъ ѿ житїѧ̀ сегѡ̀ ѿ ко́зней лꙋка́ваго и҆ тѧ́жкихъ воздꙋ́шныхъ мыта́рствъ є҆го̀ и҆ неѡсꙋждє́ннымъ предста́ти прⷭ҇то́лꙋ гдⷭ҇а сла́вы. Оу҆слы́ши ны̀, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ геѡ́ргїе, и҆ молѝ за ны̀ непреста́ннѡ трїѷпоста́снагѡ влⷣкꙋ всѣ́хъ бг҃а, да блгⷣтїю є҆гѡ̀ и҆ человѣколю́бїемъ, твое́ю же по́мощїю и҆ застꙋпле́нїемъ ѡ҆брѧ́щемъ млⷭ҇ть со а҆́гг҃лы и҆ а҆рха́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми ѡ҆деснꙋ́ю правосꙋ́днагѡ сꙋдїѝ ста́ти и҆ того̀ вы́нꙋ сла́вити со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Кондак 1

Взбранному воеводе и Победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Икос 1

Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице:

Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.

Радуйся, исповедниче, от Бога призванный; радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 2

Видя гонение нечестивых на христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему поя: Аллилуиа.

Икос 2

Разумно уразумев Единаго Бога, в Триех Ипостасех боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси Его на соборищи нечестивых и тако обличил еси безумнаго царя безумное поклонение твари. Сего ради за твое высокое любомудрие приими от нас, Георгие, усердныя похвалы:

Радуйся, Единаго истиннаго Бога проповедниче; радуйся, Пресвятыя Троицы верный защитниче.

Радуйся, велию православнаго исповедания тайну неверным показавый; радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый.

Радуйся, риторе Божий; радуйся, витие, премудрости исполненный.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 3

Сила Божия, просвещающая всякаго человека, грядущаго в мир, и в темнице тя страждущаго посетила есть, смиренномудре Георгие: понеже ты вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобишися Тому со Ангелы вечно воспевати: Аллилуиа.

Икос 3

Имея ум и сердце, Духом Святым озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню. Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице:

Радуйся, щите, воздвигнутый на охранение благочестия; радуйся, мечу, подъятый на посечение нечестия.

Радуйся, столпе веры; радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.

Радуйся, верных удобрение; радуйся, неверных страх и посрамление.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 4

Безумный мучитель, дышащий на тя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бо крове твоея, яко пес алчный, повелевая распяти на колесе тело твое и злейшим мукам предати; ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше от тебе Диоклетиан и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «О царю мучителю! Почто мя всуе истязуеши? Мне бо еже жити, Христос, и еже умрети, приобретение. Трудно ти есть противу рожна прати». Сего ради мы взываем ти, великоимените Георгие, сице:

Радуйся, за мужественное исповедание веры на колесе кровь свою пролиявый; радуйся, кровию своею торжество веры возвеличивый.

Радуйся, Апостолов соревнителю; радуйся, вольным Христовым Страстем подражателю.

Радуйся, поборниче веры непоколебимый; радуйся, страстотерпче, адаманта твердейший.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 5

Боготечной звезде подобен был еси Георгие, чудесным бо от Ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу Единосущную и Той купно с тобою воспевати: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша народи чудеса силы Божия, яве на тебе бываемыя, с кротостию учение Христово от тебе прияша и возопиша, глаголюще: «Воистину велик Бог христианский!» Сего ради и мы, восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице:

Радуйся, светоносным спасения словом тьму неверия разгнавый; радуйся, мученическим веры исповеданием неверныя ко Христу обративый.

Радуйся, легионы воинов земных в небесное воинство предводяй; радуйся, яко воин Христов с небесными вои пребываяй.

Радуйся, ратоборцев славо; радуйся, пресветлаго мученическаго лика красото.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 6

Проповедником истины, духоносным Апостолом поревновав, крестом миру распялся еси, страстотерпче; се бо, яко Иона во чрево китово, в пещь нерастворенныя извести стремглав ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в рове известнем, яко во храме славы, умно взывал еси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в тридневном Своем от гроба востании всесильный ада и смерти Победитель Иисус спасе тя от адова истления, страстотерпче Георгие: по триех бо днех обретоша тя в извести жива и в воздеянии рук поюща Бога; сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася. Мы же, радующеся, восписуем ти победную песнь:

Радуйся, позорным в известный ров низвержением, вознесенную диавола гордыню низложивый; радуйся, дивным от Бога спасением зверство мучителей победивый.

Радуйся, яко незлобив сый, за творивших ти напасть молился еси, яко за благотворцев; радуйся, яко о обращении их, яко же Павел о евреех, болезновал еси.

Радуйся, мужу желаний; радуйся, сосуде избранный.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 7

Хотяй всячески уловити сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании; ты же, богоизбранне, с Давидом восклицая: «О Бозе спасение мое и слава моя», верно Тому пел еси: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолом ревности повеле напоити тя, Георгие, ядом; ты же исполнен сый веры и упования, аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и мы вопием ти:

Радуйся, яко во уповании на Бога Жива не посрамился еси; радуйся, яко мучителя ни во чтоже вменил еси.

Радуйся, бесов отгнателю; радуйся, волшебныя козни разрушителю.

Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых Своих является; радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 8

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство правости веры Христовой, словом воскресити мертваго; ты же, Георгие, ничтоже сумняся, воспевал еси Тому, Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуиа.

Икос 8

Всежеланный и Сладчайший Иисус, Егоже ты всею душею и всем сердцем возлюбил еси, всеблаженне Георгие, слыша теплое веры твоея моление, вскоре повеле по слову твоему воскреснути мертвому, прославления ради Имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание. Сего ради по долгу вопием ти:

Радуйся, яко Господь сил дивная на тебе явил есть; радуйся, яко мертваго тобою от гроба воскресил есть.

Радуйся, ослепленному волхву умное прозрение веры даровавый; радуйся, многим, Христа ради пострадавшим, во святая святых путь показавый.

Радуйся, Рима удивление; радуйся, христианскаго рода возвышение.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 9

Вси Ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовати. Сего ради, яко великий таиник Божия благодати, удостоился еси видети в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающа, да и мы с тобою вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, ихже за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради и мы, недоумея восхваляти тя по достоянию, воспеваем сице:

Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием ветхаго в себе Адама распявый; радуйся, за доблестное страдание венец правды от руки Господни приявый.

Радуйся, правило ревности благочестивыя; радуйся, образе нищеты духовныя.

Радуйся, яко не себе, но Единому Богу добре угодил еси; радуйся, яко за Христа на многообразныя смерти готов был еси.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 10

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе: вшед бо во храм идольский, силою Божиею разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы и, яко победитель, не с человеки, но со Ангелы пел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены бесчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие, не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл еси, яко аспид, затыкаяй уши свои. Сего ради повеле усещи тя на позорищи во главу, яко злодея; ты же, болезнуя о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тя ублажаем любовию сице:

Радуйся, веру, надежду и любы до конца сохранивый; радуйся, во успении твоем многия и великия чудеса сотворивый.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчанный на земли; радуйся, славою и велелепием украшенный на Небеси.

Радуйся, человече Божий; радуйся, добрый воине Христов.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 11

Пение Пресвятей Троице паче иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и умом, но живым всего себя в жертву принесением: подражая бо распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею. Темже убо аще недовольни есмы к похвалению таковыя твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарни суще, поем Дивному во святых: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемный светильник истиннаго Света сущим на земли являешися, богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати:

Радуйся, яко в пресветлых ангельских чертозех вселяешися; радуйся, яко не в гадании, но лицем к лицу, Невечерняго Троичнаго Света причащаешися.

Радуйся, нищих питателю и обидимых защитниче; радуйся, немощных врачу и царей поборниче.

Радуйся, православным воином во бранех споборниче; радуйся, о спасении грешников теплый ходатаю.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомучениче Георгие, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко необоримою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси, яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче Георгие: буди нам во всем ко благу помощниче и услыши ны, усердно взывающих ти:

Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается; радуйся, яко имя твое и между неверными прославляется.

Радуйся, дивная исповедников славо; радуйся, высокая мучеников похвало.

Радуйся, телес наших целебниче; радуйся, о душах наших молитвенниче.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 13

О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов Творец…» и 1-й кондак «Взбранному воеводе …».

Молитва первая

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго Имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ин тропарь, глас 4

Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов, верою и мучителей обличил еси нечестие, жертва же благоприятная Богу принеслся еси. Темже и венец приял еси победы и молитвами, святе, твоими всем подаеши прегрешений прощение.

Кондак, глас 4.

Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши, страдальчествовав же кровию, Христа приял еси и молитвами, святе, твоими всем подаеши прегрешений прощение.

Акафист Георгию Победоносцу

3.3

(66.67%)

3

голос.

(о покровительстве над людьми, носящими погоны, — о служащих в армии, полиции, на флоте и т.д.)

Кондак 1

Взбранному воеводе и Победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Икос 1

Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице:

Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.

Радуйся, исповедниче, от Бога призванный; радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 2

Видя гонение нечестивых на христианы, не убоялся еси козни их и мучительства, богомудре, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекл еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему поя: Аллилуиа.

Икос 2

Разумно уразумев Единаго Бога, в Триех Ипостасех боголепно покланяемаго, твердым умом исповедал еси Его на соборищи нечестивых и тако обличил еси безумнаго царя безумное поклонение твари. Сего ради за твое высокое любомудрие приими от нас, Георгие, усердныя похвалы:

Радуйся, Единаго истиннаго Бога проповедниче; радуйся, Пресвятыя Троицы верный защитниче.

Радуйся, велию православнаго исповедания тайну неверным показавый; радуйся, идольскаго служения прелесть обличивый.

Радуйся, риторе Божий; радуйся, витие, премудрости исполненный.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 3

Сила Божия, просвещающая всякаго человека, грядущаго в мир, и в темнице тя страждущаго посетила есть, смиренномудре Георгие: понеже ты вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобишися Тому со Ангелы вечно воспевати: Аллилуиа.

Икос 3

Имея ум и сердце, Духом Святым озаренныя, ты по внушению Его поревновал еси подвизатися за имя Христово, до крове стоя бо мужественно в вере, обличил еси вознесенную нечестиваго соборища гордыню. Сего ради хвалим тя, всемудре Георгие, сице:

Радуйся, щите, воздвигнутый на охранение благочестия; радуйся, мечу, подъятый на посечение нечестия.

Радуйся, столпе веры; радуйся, стено и утверждение Христовы Церкви.

Радуйся, верных удобрение; радуйся, неверных страх и посрамление.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 4

Безумный мучитель, дышащий на тя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бо крове твоея, яко пес алчный, повелевая распяти на колесе тело твое и злейшим мукам предати; ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу взывал еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше от тебе Диоклетиан и жрецы идольстии словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекл еси: «О царю мучителю! Почто мя всуе истязуеши? Мне бо еже жити, Христос, и еже умрети, приобретение. Трудно ти есть противу рожна прати». Сего ради мы взываем ти, великоимените Георгие, сице:

Радуйся, за мужественное исповедание веры на колесе кровь свою пролиявый; радуйся, кровию своею торжество веры возвеличивый.

Радуйся, Апостолов соревнителю; радуйся, вольным Христовым Страстем подражателю.

Радуйся, поборниче веры непоколебимый; радуйся, страстотерпче, адаманта твердейший.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 5

Боготечной звезде подобен был еси Георгие, чудесным бо от Ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу Единосущную и Той купно с тобою воспевати: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша народи чудеса силы Божия, яве на тебе бываемыя, с кротостию учение Христово от тебе прияша и возопиша, глаголюще: «Воистину велик Бог христианский!» Сего ради и мы, восхваляя тя, достославне Георгие, взываем сице:

Радуйся, светоносным спасения словом тьму неверия разгнавый; радуйся, мученическим веры исповеданием неверныя ко Христу обративый.

Радуйся, легионы воинов земных в небесное воинство предводяй; радуйся, яко воин Христов с небесными вои пребываяй.

Радуйся, ратоборцев славо; радуйся, пресветлаго мученическаго лика красото.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 6

Проповедником истины, духоносным Апостолом поревновав, крестом миру распялся еси, страстотерпче; се бо, яко Иона во чрево китово, в пещь нерастворенныя извести стремглав ввержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, Емуже ты и в рове известнем, яко во храме славы, умно взывал еси: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в тридневном Своем от гроба востании всесильный ада и смерти Победитель Иисус спасе тя от адова истления, страстотерпче Георгие: по триех бо днех обретоша тя в извести жива и в воздеянии рук поюща Бога; сего ради вельми пристрашни быша и ужасошася. Мы же, радующеся, восписуем ти победную песнь:

Радуйся, позорным в известный ров низвержением, вознесенную диавола гордыню низложивый; радуйся, дивным от Бога спасением зверство мучителей победивый.

Радуйся, яко незлобив сый, за творивших ти напасть молился еси, яко за благотворцев; радуйся, яко о обращении их, яко же Павел о евреех, болезновал еси.

Радуйся, мужу желаний; радуйся, сосуде избранный.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 7

Хотяй всячески уловити сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстити тя волшебными чаровании; ты же, богоизбранне, с Давидом восклицая: «О Бозе спасение мое и слава моя», верно Тому пел еси: Аллилуиа.

Икос 7

Новое показа зло лукавый оный сатаны служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолом ревности повеле напоити тя, Георгие, ядом; ты же исполнен сый веры и упования, аще и смертное испил, обаче без вреда пребыл еси, богохвальне, темже и мы вопием ти:

Радуйся, яко во уповании на Бога Жива не посрамился еси; радуйся, яко мучителя ни во чтоже вменил еси.

Радуйся, бесов отгнателю; радуйся, волшебныя козни разрушителю.

Радуйся, яко тобою дивен Бог во святых Своих является; радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 8

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит ти, в доказательство правости веры Христовой, словом воскресити мертваго; ты же, Георгие, ничтоже сумняся, воспевал еси Тому, Иже несть Бог мертвых, но Бог живых: Аллилуиа.

Икос 8

Всежеланный и Сладчайший Иисус, Егоже ты всею душею и всем сердцем возлюбил еси, всеблаженне Георгие, слыша теплое веры твоея моление, вскоре повеле по слову твоему воскреснути мертвому, прославления ради Имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание. Сего ради по долгу вопием ти:

Радуйся, яко Господь сил дивная на тебе явил есть; радуйся, яко мертваго тобою от гроба воскресил есть.

Радуйся, ослепленному волхву умное прозрение веры даровавый; радуйся, многим, Христа ради пострадавшим, во святая святых путь показавый.

Радуйся, Рима удивление; радуйся, христианскаго рода возвышение.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 9

Вси Ангели восхвалиша Бога, даровавшаго ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовати. Сего ради, яко великий таиник Божия благодати, удостоился еси видети в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающа, да и мы с тобою вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойныя хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, ихже за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради и мы, недоумея восхваляти тя по достоянию, воспеваем сице:

Радуйся, вольным за Христа и Церковь страданием ветхаго в себе Адама распявый; радуйся, за доблестное страдание венец правды от руки Господни приявый.

Радуйся, правило ревности благочестивыя; радуйся, образе нищеты духовныя.

Радуйся, яко не себе, но Единому Богу добре угодил еси; радуйся, яко за Христа на многообразныя смерти готов был еси.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 10

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе: вшед бо во храм идольский, силою Божиею разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы и, яко победитель, не с человеки, но со Ангелы пел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стены бесчувственнее окамененный сердцем мучитель твой, Георгие, не уразуме Бога, яве тобою чудодействующа, но до конца пребыл еси, яко аспид, затыкаяй уши свои. Сего ради повеле усещи тя на позорищи во главу, яко злодея; ты же, болезнуя о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тя ублажаем любовию сице:

Радуйся, веру, надежду и любы до конца сохранивый; радуйся, во успении твоем многия и великия чудеса сотворивый.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчанный на земли; радуйся, славою и велелепием украшенный на Небеси.

Радуйся, человече Божий; радуйся, добрый воине Христов.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 11

Пение Пресвятей Троице паче иных воздал еси, святый великомучениче Георгие, не словом точию и умом, но живым всего себя в жертву принесением: подражая бо распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею. Темже убо аще недовольни есмы к похвалению таковыя твоея доблести, больше бо сея любве никтоже имать, обаче благодарни суще, поем Дивному во святых: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемный светильник истиннаго Света сущим на земли являешися, богоизбранне Георгие, просвещаеши бо сердца верных и к разуму Божественному вся наставляеши, поучая и нас весело взывати:

Радуйся, яко в пресветлых ангельских чертозех вселяешися; радуйся, яко не в гадании, но лицем к лицу, Невечерняго Троичнаго Света причащаешися.

Радуйся, нищих питателю и обидимых защитниче; радуйся, немощных врачу и царей поборниче.

Радуйся, православным воином во бранех споборниче; радуйся, о спасении грешников теплый ходатаю.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще, память твою празднуем, великомучениче Георгие, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающе, твоею всесильною о Господе помощию, яко необоримою стеною, ограждаемся. Сего ради восхваляя тя, усердно зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Славную кончину твою поюще, еюже возвеличился еси, яко добрый воин Христов, молим тя, страстотерпче Георгие: буди нам во всем ко благу помощниче и услыши ны, усердно взывающих ти:

Радуйся, яко тобою Церковь верных просвещается; радуйся, яко имя твое и между неверными прославляется.

Радуйся, дивная исповедников славо; радуйся, высокая мучеников похвало.

Радуйся, телес наших целебниче; радуйся, о душах наших молитвенниче.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 13

О всеблаженный и святый великомучениче Георгие, приими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякаго зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Икос 1

Ангелов Творец и всея твари Содетель, явивый тя Церкви Своей веры поборника и за веру непобедимаго страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхваляти тя, святе Георгие, сице:

Радуйся, до конца Иисуса Сына Божия возлюбивый; радуйся, за имя Его с любовию душу свою положивый.

Радуйся, исповедниче, от Бога призванный; радуйся, подвижниче, Божиею благодатию прославленный.

Радуйся, Ангелов сожителю; радуйся, пророков равностоятелю.

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Кондак 1

Взбранному воеводе и Победоносцу Георгию составим похвалу, яко ходатаю нашему и скорому помощнику: ты же, святый великомучениче, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:

Радуйся, Георгие, великий Победоносче.

Сохранить акафист в социальных сетях:

акафист победоносцу георгию

К иконе святого Георгия Победоносца приходят просить о защите от зла и болезней. Он помогает каждому. В народе его считают покровителем военнослужащих, поэтому матери часто молятся о детях, особенно если те находятся в зоне боевых действий.

Чтобы попросить помощи у святого, достаточно поставить в храме свечу возле его образа. В домашних условиях читают молитву к нему. В день памяти Георгия в храме читают тропарь и акафист, воспевая великомученика.

Житие Георгия Победоносца

акафист победоносцу георгию

Георгий родился в богатой семье. Родители с детства прививали в нём веру в Бога, посещали церковь и молились. Мальчик рос образованным, воспитываясь настоящим мужчиной.

За время воинской службы он достиг звания тысяченачальника и стал любимцем императора. Среди других военных он выделялся идеальной осанкой и подтянутым телом. В боях не отступал, ведя войско за собой, и с умом рассчитывал силы для благоприятного исхода.

Император Диоклетиан отличался жестокостью при гонении христиан и особым почитанием языческих идолов. Георгий, узнав о расправах над неповинными православными верующими, заявил императору о том, что тоже верит в Господа. Перед этим тысяченачальник раздал все имущество и достаток нуждающимся и отпустил рабов, предвидя свои страдания.

Император долго уговаривал полюбившегося военачальника отказаться от веры и совершить языческое жертвоприношение. Георгий был непреклонен. За это его поместили в темницу, где, заковав ноги, уложили на спину и сверху прижали валуном.

Георгий постоянно произносил молитвы и остался невредим. Следующими испытаниями были растяжка между колесницами, бег в сапогах с торчащими внутрь гвоздями. Он со смирением принимал их и молился. Император, понимая, что пытками невозможно переубедить военачальника, приказал казнить его.

Дни памяти отмечают несколько раз в год:

  • 23 апреля — для православных христиан.
  • 16 ноября в честь освещения Георгиевского храма в г. Лидд (Израиль).
  • 23 ноября установлен Грузией в честь пыток, которым подвергся великомученик перед смертью.
  • 9 декабря установлен Русской православной церковью в честь освящения Георгиевского храма в Киеве.

В эти дни в храмах произносят молитвенные песнопения: акафист, тропарь и молитву.

Посмертные чудеса

акафист победоносцу георгию

Преподобного изображают на белом коне с копьём, поражающего змея. Согласно преданию, в родном городе Георгия Победоносца появился неведомый зверь. Его пристанищем было озеро, и он периодически пожирал людей.

Язычники решили, что непонятного хищника стоит задобрить, принеся ему в жертву юношу или девушку. Выбирали их по жребию. Однажды выбор пал на дочь правителя города. Её привязали к дереву у озера в ожидании чудища. Как только оно стало приближаться к ней, появился юноша на белом коне и копьём убил его.

Акафист великомученику Георгию

Акафист — это хвалебные песнопения в честь святого в день памяти. Все они состоят из 25 песен: 13 кондаков (величание святого) и 12 икосов (пространственная хвалебная песнь). Последний кондак всегда повторяют трижды. В дни поминовения святых или церковные праздники акафист поют на утренней службе.

Великомученик Георгий вознесён в ранг святых за стойкость перед искушением принятия язычества и волевую победу над волей императора. В миру его почитают как защитника домашнего скота, покровителя военных дел и государственности.

В домашних условиях тоже можно использовать хвалебные песнопения:

  • В часы скорби.
  • При сомнениях в принятии решения.
  • Для облегчения душевных и физических недугов.

Перед этим необходимо посетить храм и получить благословение священнослужителя, послушать правильное чтение акафист. В домашних условиях целесообразнее использовать текст акафиста с ударениями. Он есть в любом акафистнике. Удобнее использовать более сжатое молитвенное песнопение — тропарь Георгию Победоносцу, текст которого также имеет ударения.

Молитва святому

акафист победоносцу георгию

Молитва святому Георгию Победоносцу, текст которой можно заучить наизусть или прочитать по листу, защищает людей от напастей, порчи, трудностей. С ней великомученика просят помочь в трудных ситуациях на работе, в семье. Для чтения необходимо:
  • Иметь образ святого в доме.
  • Приготовить свечи и святую воду.
  • Успокоиться и отстраниться от мирских мыслей и дел.

Своеобразный ритуал совершают не менее трёх раз в неделю. Для этого возле образа ставят три церковные свечи и святую воду. Перед чтением молитвы человек абстрагируется, представляя себя на рабочем месте. При этом работа должна проходить гладко с лёгким выполнением поставленных задач. Представляемый руководитель должен отметить высокую работоспособность и успехи молящегося.

Перед образом непобедимого Георгия читают короткие молитвы на день. Они защищают от сложных жизненных ситуаций.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here