Акафист святой варваре великомученице

Детально: акафист святой варваре великомученице - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ ст҃ѣ́й великомч҃нцѣ варва́рѣ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной бг҃омъ ѿ і҆дѡлослꙋжи́тельнагѡ ро́да и҆ призва́нной во ꙗ҆зы́къ ст҃ъ, въ лю́ди ѡ҆бновле́нїѧ, невѣ́стѣ хрⷭ҇то́вѣ, ꙗ҆́кѡ и҆збавлѧ́ющїисѧ тобо́ю ѿ разли́чныхъ ѕѡ́лъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, бл҃года́рствєннаѧ пѣ̑нїѧ и҆ хвалє́нїѧ восписꙋ́емъ тѝ моли́твєнницы твоѝ, ст҃а́ѧ и҆ всехва́льнаѧ великомч҃нце, ты́ же и҆мꙋ́щи дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да съ ра́достїю зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ чⷭ҇тнꙋ́ю и҆ вселюбе́знꙋю чистотꙋ̀ непоро́чнѡ сохра́нши, чтⷭ҇на́ѧ варва́ро, а҆́гг҃лѡмъ сожи́тельница бы́ти сподо́биласѧ є҆сѝ, съ ни́миже є҆гда̀ пое́ши трⷪ҇ческꙋю пѣ́снь бг҃ꙋ на нб҃сѝ, ᲂу҆слы́ши на́съ, пою́щихъ тебѣ̀ на землѝ похва̑льнаѧ пѣ̑нїѧ сїѧ̑:

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆трокови́це, бг҃омъ ѻ҆ц҃е́мъ пред̾ꙋста́вленнаѧ бы́ти соѻбра́зна въ страда́нїи ѻ҆́бразꙋ сн҃а є҆гѡ̀: ра́дꙋйсѧ, сн҃омъ бж҃їимъ, свѣ́томъ ѿ свѣ́та, призва́ннаѧ и҆з̾ тмы̀ въ чꙋ́дный свѣ́тъ вѣ́ры и҆ бл҃года́ти є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ позва́вшемꙋ тѧ̀ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ сама̀ тѣ́ломъ и҆ дх҃омъ ст҃а̀ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха непоро́чнꙋ тѧ̀ соблюла̀ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, рожде́нномꙋ ѿ дв҃ы женихꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ дв҃ꙋ тѧ̀ чи́стꙋю ѡ҆брꙋчи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, земна́гѡ ѡ҆брꙋ́чника па́че нбⷭ҇нагѡ зна́ти не восхотѣ́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, крі́не двⷭ҇тва, посредѣ̀ те́рнїѧ і҆́дѡльскагѡ прора́стшїй до́лѣ: ра́дꙋйсѧ, цвѣ́те чⷭ҇тоты̀, въ неꙋвѧда́емой сла́вѣ цвѣтꙋ́щїй горѣ̀.

Ра́дꙋйсѧ, въ нбⷭ҇номъ вертогра́дѣ хрⷭ҇то́ва бл҃гоꙋха́нїѧ наслажда́ющаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, краснѣ́йшагѡ па́че сынѡ́въ чл҃вѣ́ческихъ зрѣ́нїемъ та́мѡ ᲂу҆тѣша́ющаѧсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѣли́вшаѧ ри̑зы твоѧ̑ въ кро́ви а҆́гнчей на землѝ: ра́дꙋйсѧ, въ ли́цѣ дѣ́вственномъ послѣ́дꙋющаѧ бж҃їемꙋ а҆́гнцꙋ на нб҃сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧщи ст҃а́ѧ варва́ра себѐ на высо́комъ столпѣ̀ ѿ ѻ҆тца̀ поста́вленꙋ, помышлѧ́ше себѐ ма́нїемъ бж҃їимъ къ нб҃сѝ бы́ти возводи́мꙋ. разꙋ́мнаѧ ᲂу҆́бѡ восхождє́нїѧ въ се́рдцѣ свое́мъ поло́жши, тѣ́ми ѿ тмы̀ ко свѣ́тꙋ и҆ ѿ преле́стныхъ і҆́дѡлѡвъ ко и҆́стинномꙋ бг҃ꙋ ᲂу҆́мнѣ восхожда́ше, пою́щи є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ неꙋразꙋмѣ́нный ѡ҆ є҆ди́номъ всеѧ̀ тва́ри творцѣ̀ разꙋмѣ́ти дѣ́ва ст҃а́ѧ варва́ра и҆́щꙋщи, бесѣ́доваше со свои́мъ сѝ ра́зꙋмомъ, гл҃ѧ: ѿ те́мныхъ кꙋмі́рѡвъ чꙋ́днымъ свѣти́ламъ нб҃снымъ ка́кѡ бѣ̀ созда́тисѧ мо́щно, рцы̀ мѝ. къ не́йже ѻ҆́нъ со ѱало́мникомъ речѐ: всѝ бо́зи ꙗ҆зы̑къ, бѣ́сове, є҆ди́нъ же є҆́сть бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, и҆́же нб҃са̀ и҆ всѧ̑ свѣти́ла и҆́хъ сотворѝ. таково́мꙋ твоемꙋ̀, мꙋ́драѧ дв҃о, ра́зꙋмꙋ дивѧ́щесѧ, глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, па́че ста́рєцъ і҆дѡлослꙋжи́тельныхъ разꙋ́мнѣйшаѧ: ра́дꙋйсѧ, па́че мꙋдрецє́въ мі́ра сегѡ̀ мꙋдрѣ́йшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премꙋ́дрости своеѧ̀ бг҃ъ ꙗ҆ви́лъ є҆́сть: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ и҆́стиннагѡ бг҃осло́вїѧ са́мъ бг҃ъ сло́во наꙋчи́лъ є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ ѕвѣздоче́тцєвъ ᲂу҆мо́мъ хрⷭ҇то́вымъ превозше́дшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́вственнѣе па́че ѻ҆́нѣхъ нбⷭ҇ный крꙋ́гъ прозрѣ́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ тва́ри, а҆́ки въ зерца́лѣ, самагѡ̀ творца̀ ᲂу҆смотрѣ́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ созда́нныхъ свѣти́лахъ несозда́нный свѣ́тъ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ны́нѣ ᲂу҆жѐ кромѣ̀ зерца́ла свѣ́тъ лица̀ бж҃їѧ на нб҃сѝ зрѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, тѣ́мъ свѣ́томъ неизрече́ннѡ веселѧ́щаѧсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́мнаѧ ѕвѣздо̀, є҆ѧ́же ѡ҆заре́нїемъ лицѐ бж҃їе, ꙗ҆́кѡ сл҃нце, свѣ́тлѡ на́мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ: ра́дꙋйсѧ, мы́сленнаѧ лꙋно̀, є҆́юже но́щь заблꙋжде́нїѧ ꙗ҆́кѡ де́нь просвѣща́етсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧго дадѐ тогда̀ ст҃ѣ́й варва́рѣ, ꙗ҆́коже дре́влѣ прⷪ҇ро́кꙋ і҆езекі́илю, лицѐ а҆дама́нтово, си́льно пред̾ всѣ́ми і҆дѡлослꙋжи́тельми, во є҆́же не ᲂу҆боѧ́тисѧ є҆́й ѿ ѕвѣ́рскагѡ лица̀ и҆́хъ, ни ᲂу҆жаса́тисѧ лю́тагѡ преще́нїѧ. тѣ́мже со дерзнове́нїемъ мꙋжемꙋ́дреннаѧ дв҃а взыва́ше: трⷪ҇цꙋ чтꙋ̀, є҆ди́но бж҃ество̀, и҆ то́й вѣ́рою покланѧ́ющисѧ, велегла́снѡ пою̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́щи ст҃а́ѧ варва́ра свы́ше да́ннꙋю себѣ̀ мⷣрость, востечѐ къ дѣ́лателємъ ба́ни ѻ҆те́ческїѧ, и҆ ѻ҆́нѣмъ проѧвлѧ́ѧ та́йнꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, повелѣ̀ трѝ ѻ҆́кна въ ба́нѣ ᲂу҆стро́ити. а҆́ще, речѐ, і҆дѡлослꙋжи́телїє ᲂу҆ста̀ и҆́мꙋтъ и҆ не глаго́лютъ сла́вы и҆́стиннагѡ бг҃а, то ка́менныѧ въ се́й ба́нѣ стѣ́ны тремѝ ѻ҆́кнами, а҆́ки тремѝ ᲂу҆стна́ми, да свидѣ́тельствꙋютъ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ є҆́сть бг҃ъ, въ трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й ѿ всеѧ̀ тва́ри сла́вимый и҆ покланѧ́емый. за таково́е ᲂу҆̀бо мꙋдрова́нїе, ст҃а́ѧ варва́ро, прїимѝ похвалꙋ̀ сїю̀:

Ра́дꙋйсѧ, въ треѻ́конной ба́нѣ кꙋпѣ́ль ст҃а́гѡ кр҃ще́нїѧ, во и҆́мѧ трⷪ҇цы прест҃ы́ѧ, и҆зѻбрази́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ кꙋпѣ́ли воды̀ и҆ дх҃а, къ си́мъ же и҆ кро́ве твоеѧ̀ мꙋ́ченическїѧ, тебѐ и҆змы́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тремѝ ѻ҆́кнами тмꙋ̀ многобо́жїѧ, трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й проти́внагѡ, прогна́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́кнами тремѝ свѣ́тъ трⷪ҇ческїй ꙗ҆́снѡ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѣ́ми тремѝ ѻ҆́кнами призрѣ̀ на тѧ̀ сл҃нце пра́вды, тридне́внѡ возсїѧ́вшее ѿ гро́ба: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѣ́ми тебѣ̀ возсїѧ̀ де́нь трⷪ҇ческагѡ спасе́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, срⷣце твоѐ є҆ди́номꙋ въ трⷪ҇цѣ бг҃ꙋ всегда̀ ѿве́рсто и҆мѣ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋ̑вства твоѧ̑ пред̾ бра́нїю трїе́хъ врагѡ́въ, пло́ти, мі́ра и҆ дїа́вола, крѣ́пкѡ заключи́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ дꙋшѝ твое́й трѝ мы́слєннаѧ ѻ҆́кна, вѣ́ры, наде́жды и҆ любвѐ, ᲂу҆стро́ила є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѣ́ми тремѝ ѻ҆́кнами при трⷪ҇ческомъ бж҃ествѣ̀ тремѝ де́ньми воздви́женнꙋю тѣ́ла хрⷭ҇то́ва цр҃ковь ᲂу҆смотрѣ́ла є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ нб҃са̀ ѿ трїе́хъ і҆ера́рхїй а҆́гг҃льскихъ ѿверзо́шасѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѐ гѡ́рнїѧ ѻ҆би́тєли трⷪ҇чєскїѧ ра́достнѡ прїѧ́ша.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рѧ ꙗ҆́рости ве́лїѧ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, ды́шꙋщагѡ преще́нїемъ и҆ ᲂу҆бі́йствомъ, возшꙋмѐ на хра́мъ дꙋшѝ твоеѧ̀, ст҃а́ѧ варва́ро, но тогѡ̀ не возмо́же поколеба́ти: ѡ҆снова́нъ бо бѣ̀ на тве́рдомъ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы ка́мени, на не́мже ты̀, мꙋ́драѧ дв҃о, неподви́жимѡ стоѧ́щи, ᲂу҆крѣплѧ́ющемꙋ тѧ̀ і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ пѣ́снь воспѣва́ла є҆сѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавъ ѿ тебє̀, мꙋ́дрыѧ дще́ри, ѻ҆те́цъ тво́й дїоско́ръ неслы́шаннаѧ ѡ҆ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ словеса̀, ꙗ҆́кѡ а҆́спїдъ глꙋхі́й затка̀ ᲂу҆́ши своѧ̑ и҆ по подо́бїю ѕмїи́нꙋ съ жа́ломъ ꙗ҆доно́снымъ, ᲂу҆стреми́сѧ со ѻ҆́стрїемъ меча̀ на твоѐ ᲂу҆бі́йство: но ты̀, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва варва́ро, подража́ющи жениха̀ твоего̀ і҆и҃са, бѣжа́вшаго ѿ меча̀ и҆́родова, бѣ́гала є҆сѝ ѿ меча̀ дїоско́рова, жела́ющи се́рдце є҆гѡ̀ ѿ ѕвѣ́рскїѧ ꙗ҆́рости въ любо́вь ѻ҆те́ческꙋю ѡ҆брати́ти. мы́ же разꙋ́мное твоѐ бѣ́гство зва́нїи почита́емъ си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃же́ннаѧ, и҆згна́ннаѧ и҆з̾ до́мꙋ земна́гѡ пра́вды ра́ди: ра́дꙋйсѧ, бога́таѧ въ бг҃а, лише́ннаѧ ѻ҆те́ческихъ бога́тствъ хрⷭ҇та̀ ра́ди.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀ ѡ҆бнища́нїѧ є҆́сть црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ ᲂу҆гото́васѧ вѣ́чныхъ бла̑гъ сокро́вище.

Ра́дꙋйсѧ, слове́снаѧ а҆́гнице, ѿ ѕла́гѡ во́лка мꙋчи́телѧ къ до́бромꙋ па́стырю хрⷭ҇тꙋ̀ прибѣ́гшаѧ: ра́дꙋйсѧ, во дво́ръ пра́вѣдныхъ ѻ҆ве́цъ є҆гѡ̀, ѡ҆деснꙋ́ю стоѧ́щихъ, вше́дшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, неѕло́биваѧ голꙋби́це, ѿ земна́го вра́на въ покро́въ нбⷭ҇нагѡ ѻ҆рла̀ прелетѣ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ кро́вѣ крилꙋ̀ є҆гѡ̀ до́брый тебѣ̀ покро́въ ѡ҆брѣ́тшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нагѡ ѻ҆ц҃а̀ дщѝ чтⷭ҇на́ѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ земна́гѡ роди́телѧ съ безче́стїемъ на сме́рть гони́ма была̀ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ безсме́ртнагѡ гдⷭ҇а сла́вы въ жи́знь вѣ́чнꙋю со сла́вою прїѧ́та є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, тоѧ́жде и҆ на́мъ жи́зни присножела́ющаѧ хода́таице: ра́дꙋйсѧ, прилѣ́жнаѧ ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ моли́твеннице.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чной ѕвѣздѣ̀ была̀ є҆сѝ подо́бна, ст҃а́ѧ великомꙋ́ченице варва́ро: бѣжа́щи бо пред̾ ѻ҆тце́мъ твои́мъ, наставлѧ́ла є҆сѝ того̀ та́инственнѣ на пꙋ́ть, ведꙋ́щїй ко првⷣномꙋ сл҃нцꙋ, ѿ дв҃ы возсїѧ́вшемꙋ, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ. ѻ҆ба́че ѻ҆́нъ дꙋше́вныма ѡ҆слѣпле́нъ ѻ҆чи́ма, а҆́бїе и҆ тѣле́сныма не ᲂу҆зрѣ́ тѧ пред̾ собо́ю бѣжа́щꙋю: ты́ бо сквозѣ̀ ка́меннꙋю, тебѣ̀ велѣ́нїемъ бж҃їимъ разстꙋпи́вшꙋюсѧ го́рꙋ проше́дши, скры́ласѧ є҆сѝ ѿ ѻ҆́чїю є҆гѡ̀ въ ка́меннѣй пеще́рѣ, да ѿ среды̀ ка́менїѧ, ꙗ҆́кѡ пти́ца, да́си гла́съ бг҃ꙋ, воспѣва́ющи: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше тѧ̀ па́стырїе, верхꙋ̀ горы̀ ѻ҆́вцы пасꙋ́щїи, въ ка́мени кры́ющꙋюсѧ, дивлѧ́хꙋсѧ, глаго́люще: что̀ сїѧ̀ слове́снаѧ а҆́гница; ко́егѡ во́лка бѣ́гаетъ; и҆ сѐ дїоско́ръ, па́че во́лка лютѣ́йшїй, востечѐ на го́рꙋ, и҆ тебѐ та́мѡ кры́ющꙋюсѧ ѡ҆брѣ́тъ, и҆ похи́тивъ за дѣви́чєскїѧ твоѧ̑ власы̑, влеча́ше ко своемꙋ̀ до́мꙋ по жесто́комꙋ пꙋтѝ, на не́мже тѧ̀ вѣ́рнїи срѣта́емъ привѣ́тствїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, младо́мꙋ є҆ле́ню на гора́хъ а҆рѡма́тскихъ ᲂу҆подо́бившаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, гѡ́рнѧѧ, па́че до́лнихъ восхожде́нїѧ въ срⷣцѣ твое́мъ полага́ющи, возлюби́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆збы́вшаѧ поги́бельнагѡ і҆дѡлослꙋже́нїѧ ро́ва: ра́дꙋйсѧ, на го́рꙋ трⷪ҇ческагѡ поклоне́нїѧ восте́кшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сквозѣ̀ ка́менїе проше́дшаѧ, ѿ каменносе́рдагѡ бѣ́гающи гоне́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, средѣ̀ ка́менїѧ ка́мень хрⷭ҇та̀, ᲂу҆твержда́ющаго тѧ̀, ѡ҆брѣ́тшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ пеще́рꙋ ка́меннꙋю вше́дшаѧ, ви́дѣти і҆и҃са во гро́бѣ ка́менномъ бы́вша положе́нна: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆жѐ того̀ ви́дѧщаѧ на престо́лѣ сла́вы сѣдѧ́ща.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ власы̀ главы̀ твоеѧ̀, за хрⷭ҇та̀ хранѧ́щаго, да и҆ вла́съ главы̀ человѣ́ческїѧ не поги́бнетъ, и҆сто́ргани сꙋ́ть на землѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ті́и ѿ хрⷭ҇та̀ и҆зочте́ни сꙋ́ть ко ᲂу҆вѣнча́нїю на нб҃сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, власы̀ твоѧ̑ кро́вїю до́лѣ, ꙗ҆́кѡ цвѣта́ми, ѡ҆багри́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, заплете́нїе власѡ́въ твои́хъ ѡ҆кровавле́нныхъ въ вѣне́цъ тебѣ̀ златы́й ѡ҆брати́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникѡмъ бг҃оно́снымъ, а҆пⷭ҇лѡмъ хрⷭ҇то́вымъ, поревнова́вши дерзнове́ннѡ, пред̾ лице́мъ мꙋчи́телей проповѣ́дала є҆сѝ хрⷭ҇та̀ и҆́стиннаго бг҃а: и҆ є҆гѡ̀ ра́ди лю̑тыѧ ра̑ны, власѧны́ми рꙋ́бы и҆ ѻ҆́стрымъ чре́пїемъ болѣ́зненнѡ потира́ємыѧ, мꙋ́жественнѡ претерпѣ́ла є҆сѝ, ст҃а́ѧ варва́ро. та́же въ темни́цꙋ всажде́на, въ не́й а҆́ки въ черто́зѣ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ ликова́ла є҆сѝ, пою́щи є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́вый въ срⷣцѣ твое́мъ просвѣще́нїе и҆́стиннагѡ бг҃оразꙋ́мїѧ, возсїѧ̀ и҆ во ѻ҆чесѣ́хъ твои́хъ свѣ́тъ бж҃е́ственнагѡ лица̀ своегѡ̀ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь: то́й бо, ꙗ҆́кѡ возлю́бленный тво́й жени́хъ, въ полꙋ́нощи къ тебѣ̀, непоро́чнѣй свое́й невѣ́стѣ, въ темни́цꙋ прише́дъ, любе́знѡ тѧ̀ посѣтѝ, ѿ ра́нъ и҆сцѣлѝ, и҆ свѣ́тлостїю лица̀ своегѡ̀ неизрече́ннѡ дꙋ́шꙋ твою̀ возвеселѝ, на́съ же вѣ́рныхъ наꙋчѝ пѣ́ти тебѣ̀ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, за страда́вшаго бїе́нїе хрⷭ҇та̀ неща́днѡ бїе́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, бїє́нїѧ терпѣ́нїемъ неви́димаго врага̀ ᲂу҆би́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́звы гдⷭ҇а твоегѡ̀ на тѣ́лѣ твое́мъ носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ ꙗ҆́звъ, тѣ́мжде гдⷭ҇емъ, на тѣ́лѣ твое́мъ и҆сцѣле́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ са́мъ гдⷭ҇ь, свѣ́тъ мі́ра, тебѣ̀ въ темни́цѣ бы́вшей себѐ ꙗ҆ви́лъ є҆́сть: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ са́мъ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла вра́чъ, тебѐ больнꙋ́ю посѣти́лъ є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ, чрез̾ земнꙋ́ю темни́цꙋ въ нбⷭ҇ный черто́гъ свѣ́тлѡ вше́дшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ крове́й твои́хъ бра́чнꙋю тебѣ̀ ѻ҆де́ждꙋ и҆стка́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ѿ мно́гихъ ра́нъ грѣ́шнїи и҆сцѣлѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ѿ всѣ́хъ болѣ́зней съ вѣ́рою тѧ̀ призыва́ющїи ᲂу҆здравлѧ́ютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́зъ грѣхо́вныхъ ско́раѧ рѣши́тельнице: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́звъ многоѕло́бныхъ до́браѧ цѣле́бнице.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щꙋ безꙋ́мномꙋ мꙋчи́телю жела́ніе своѐ ᲂу҆лꙋчи́ти, и҆ є҆щѐ покꙋша́ющемꙋсѧ ласка́тельными словесы̀ тебѐ, ст҃а́ѧ варва́ро, ѿ и҆́стиннагѡ бг҃а ѿврати́ти ко прелє́стнымъ і҆́дѡлѡмъ, ты̀, ꙗ҆́кѡ мꙋ́драѧ дв҃а, ѿвѣща́ла є҆сѝ томꙋ̀: пе́рвѣе тве́рдый а҆дама́нтъ въ мѧ́гкїй во́скъ претвори́ши, не́жели менѐ ѿврати́ши ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а моегѡ̀: того́ бо, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, є҆ди́наго и҆́стиннаго бг҃а и҆сповѣ́дꙋю, сла́влю, хвалю̀, и҆ пою̀ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вꙋю показа̀ безчеловѣ́чїѧ ꙗ҆́рость ѕвѣроѻбра́зный мꙋчи́тель, є҆гда̀ тебѐ, ст҃а́ѧ великомꙋ́ченице варва́ро, повелѣ̀ на дре́вѣ повѣ́сити, и҆ ногтьмѝ желѣ́зными тѣ́ло твоѐ строга́ти, и҆ свѣща́ми горѧ́щими твоѧ̑ ѡ҆палѧ́ти ре́бра, є҆ще́ же и҆ мла́томъ во главꙋ̀ тѧ́жко би́ти. сїѐ пачеесте́ственное терпѣ́нїе твоѐ благоговѣ́йнѡ воспомина́юще, похвала́ми блажи́мъ тѧ̀ си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ повѣ́шена была̀ є҆сѝ на дре́вѣ, хрⷭ҇та̀ ра́ди на крⷭ҇тѣ̀ распѧ́тагѡ: ра́дꙋйсѧ, стро́гана по ре́брѡмъ, і҆и҃са ра́ди, копїе́мъ въ ре́бра прободе́ннагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь любвѐ къ бг҃ꙋ въ срⷣцѣ твое́мъ возжегла̀ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ за тогѡ̀ ѻ҆́гненными свѣща́ми пали́ма была̀ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, твердѣ́йшаѧ а҆дама́нта въ терпѣ́нїи невреди́момъ: ра́дꙋйсѧ, крѣпча́йшаѧ ка́меннагѡ столпа̀ въ мꙋ́жествѣ непоколеби́момъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мла́томъ би́вшимъ тѧ̀ по главѣ̀, вѣне́цъ црⷭ҇твїѧ тебѣ̀ и҆скова́сѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѣ́мже мла́томъ глава̀ врага̀ твоегѡ̀ сокрꙋши́сѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ со хрⷭ҇то́мъ, є҆гѡ̀ ра́ди, на землѝ страда́ла є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ съ ни́мъ и҆ ѡ҆ не́мъ на нб҃сѝ прославлѧ́ешисѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ врагѡ́въ на́шихъ крѣ́пкаѧ побѣди́тельнице: ра́дꙋйсѧ, во всѣ́хъ бѣда́хъ на́шихъ ско́раѧ помо́щнице.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нное и҆ стра́шное ст҃ы́ѧ варва́ры страда́нїе ви́дѧщи, бл҃говѣ́рнаѧ въ жена́хъ і҆ꙋлїа́нїа ᲂу҆диви́сѧ ѕѣлѡ̀: ка́кѡ млада̀ ѻ҆трокови́ца въ ю҆́ностнѣмъ тѣлесѝ такѡвы́ѧ мꙋ́жественнѡ за хрⷭ҇та̀ терпи́тъ мꙋ̑ки; та́же, сле́знагѡ и҆спо́лнившисѧ ᲂу҆миле́нїѧ, благода́рственнѡ и҆ та̀ возопѝ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь сладча́йшїй і҆и҃съ сла́дость, ве́сь жела́нїе тебѣ̀ бы́сть, ст҃а́ѧ варва́ро: сла́дцѣ бо є҆гѡ̀ ра́ди гѡ́рькїѧ терпѣ́ла є҆сѝ мꙋ̑ки, глаго́лющи: ча́шꙋ страда́нїй, ю҆́же даде́ ми возлю́бленный мо́й жени́хъ, не и҆́мамъ ли пи́ти; тѣ́мже и҆ сама̀ показа́ласѧ є҆сѝ ча́ша, сла́дость чꙋде́сныхъ и҆сцѣле́нїй и҆злива́ющаѧ всѣ̑мъ вопїю́щимъ къ тебѣ̀ сицєва́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿве́ргшаѧ во а҆́дское го́ре і҆́дѡльскꙋю го́ресть: ра́дꙋйсѧ, возлюби́вшаѧ нбⷭ҇нꙋю і҆и҃совꙋ сла́дость.

Ра́дꙋйсѧ, мы́сленнаѧ ста́мно, ма́ннꙋ бра́шна творе́нїѧ во́ли бж҃їѧ въ себѣ̀ и҆мꙋ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ во благи́хъ жела́нїе и҆сполнѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, рѣко̀, и҆спо́лненнаѧ бл҃года́ти бж҃їѧ вода́ми: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче, кипѧ́щїй чꙋде́съ и҆злїѧ́нїи.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пчела̀, ѿ ѕлово́ннагѡ і҆́дѡльскихъ же́ртвъ ды́ма ѿлетѣ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, во бл҃гоꙋха́ннꙋю мѵ́ра хрⷭ҇то́ва воню̀ сла́дцѣ прите́кшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ твои́ми во все́мъ тѣ́лѣ ꙗ҆́звами была̀ є҆сѝ подо́бна со́тꙋ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ кро́вѣ твоеѧ̀ ка̑пли сладча́йшїѧ па́че ме́да бы́ша пресла́дкомꙋ і҆и҃сꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ воспомина́нїе твоѐ пресла́дко: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѣ́й цр҃кви хрⷭ҇то́вой и҆́мѧ твоѐ пречⷭ҇тно.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѐ є҆стество̀ а҆́гг҃льское ве́лїею возра́довасѧ ра́достїю, ᲂу҆зрѣ́вши мꙋ́жественнꙋю крѣ́пость твою̀, ст҃а́ѧ и҆ непобѣди́маѧ мꙋ́ченице варва́ро: ви́дѣвше бо а҆́гг҃льстїи чи́нове ве́тхаго врага̀, прего́рдагѡ кнѧ́зѧ тмы̀, со всѣ́мъ є҆гѡ̀ бѣсо́вскимъ и҆ і҆́дѡльскимъ по́лчищемъ ѿ тебє̀, є҆ди́ныѧ млады́ѧ дв҃ы, посра́мленнаго, побѣжде́ннагѡ же и҆ под̾ но́зѣ твоѝ пове́рженнагѡ, ве́лїимъ гла́сомъ возопи́ша бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи рі́торскими свои́ми ѧ҆зы́ки не возмо́гꙋтъ и҆зрещѝ вели́чества твои́хъ болѣ́зненныхъ страда́нїй, ѽ варва́ро: кто́ бо ска́жетъ болѣ́знь твою̀, коли́ка бѣ̀, є҆гда̀ сосца̀ твоѧ̀ ᲂу҆рѣ́зана бы́ша; кто̀ и҆зрече́тъ стꙋ́дъ лица̀ дв҃и́ческагѡ, є҆гда̀ ѡ҆бнаже́на по всемꙋ̀ гра́дꙋ ѿ беззако́нныхъ мꙋчи́телей води́ма была̀ є҆сѝ; сицевꙋ́ю болѣ́знь и҆ безче́стїе твоѐ мы̀ то́чїю воспомѧнꙋ́вше, содрога́емсѧ и҆ со ᲂу҆миле́нїемъ глаго́лемъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, до́браѧ лѣ́торасле са́да і҆и҃сова: ра́дꙋйсѧ, и҆́стиннаѧ лозо̀ вїногра́да хрⷭ҇то́ва.

Ра́дꙋйсѧ, два̀ сосца̀ твоѧ̑ ѿрѣ̑заннаѧ, а҆́ки два̀ гре́зна, въ че́сть гдⷭ҇еви твоемꙋ̀ прине́сшаѧ: ра́дꙋйсѧ, кро́вь твою̀, а҆́ки вїно̀ ᲂу҆миле́нїѧ, ѿ тѣ́хъ и҆сточи́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇та̀ ра́ди ѡ҆бнаже́ннаго и҆ ты̀ ри́зъ твои́хъ совлече́на была̀ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ є҆гѡ̀ ра́ди, во і҆ерⷭ҇ли́мѣ рꙋга́тельнѣ води́магѡ, и҆ ты̀ по гра́дꙋ на порꙋга́нїе води́ма была̀ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃ла свѣ́тлою ѻ҆де́ждою въ наготѣ̀ твое́й ѡ҆дѣ́ѧннаѧ: ра́дꙋйсѧ, то́ю ѿ стꙋ́дныхъ ѻ҆че́съ неви́димѡ покровѣ́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋ́дный а҆́гг҃лѡмъ и҆ человѣ́кѡмъ позо́ръ бы́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆ самѣ́хъ мꙋчи́телей терпѣ́нїемъ твои́мъ ᲂу҆диви́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ са́мъ гдⷭ҇ь свы́ше призрѣ̀ на твоѧ̑ страда̑нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ са́мъ то́й подвигополо́жникъ похвалѝ по́двиги твоѧ̑.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ і҃.

Спастѝ хотѧ̀ дꙋ́шꙋ твою̀, ѡ҆ тѣ́лѣ твое́мъ всѧ́чески неради́ла є҆сѝ, ст҃а́ѧ варва́ро: є҆гда́ бо на тѧ̀ ме́чное на сме́рть ѡ҆сꙋжде́нїе и҆зы́де, ты̀ под̾ ме́чь ѻ҆́стрый, а҆́ки под̾ вѣне́цъ кра́сный, ра́достнѡ и҆дꙋ́щи, бг҃ꙋ, въ мч҃нческомъ по́двизѣ тебѐ ᲂу҆крѣплѧ́ющемꙋ, воспѣва́ла є҆сѝ пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣны̀ ка́менныѧ тве́рдѣе ѡ҆камене́нный се́рдцемъ бы́сть дїоско́ръ, тво́й ст҃а́ѧ варва́ро, не ᲂу҆жѐ роди́тель, но лю́тый мꙋчи́тель: то́й бо, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша твоѐ ме́чное на сме́рть ѡ҆сꙋжде́нїе, не то́чїю ѡ҆ сме́рти твое́й не поболѣ̀, но и҆ са́мъ свои́мъ мече́мъ на мѣ́стѣ ѡ҆сꙋжде́нїѧ твою̀ ст҃ꙋ́ю ᲂу҆сѣчѐ главꙋ̀, и҆ та́кѡ, по предрече́нїю гдⷭ҇ню, ѡ҆каѧ́нный ѻ҆те́цъ предадѐ на сме́рть своѐ ча́до. въ то́й ᲂу҆́бѡ бл҃же́ннѣй твое́й кончи́нѣ, прїимѝ ѿ на́съ пѣ̑нїѧ сїѧ̀:

Ра́дꙋйсѧ, за главꙋ̀ цр҃кве хрⷭ҇та̀ под̾ ме́чь главꙋ̀ твою̀ прекло́ншаѧ: ра́дꙋйсѧ, за любо́вь къ нбⷭ҇номꙋ человѣколюби́вомꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ безсме́ртномꙋ на сме́рть ѿ земна́гѡ безчеловѣ́чнагѡ ѻ҆тца̀ тлѣ́ннагѡ пре́даннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, тече́нїе мꙋ́ченическагѡ пꙋтѝ сконча́вшаѧ до́брѣ: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ безсме́ртномꙋ ѡ҆брꙋ́чникꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ до сме́рти сохра́ншаѧ бо́дрѣ.

Ра́дꙋйсѧ, си́лою свы́ше на бра́нь проти́вꙋ си́лъ преиспо́днихъ препоѧ́саннаѧ: ра́дꙋйсѧ, побѣдоно́сною сла́вою въ вы́шнихъ ѿ хрⷭ҇та̀ побѣди́телѧ ѡ҆дѣ́ѧннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆рꙋ́жїемъ бл҃говоле́нїѧ бж҃їѧ вѣнча́ннаѧ на землѝ: ра́дꙋйсѧ, цвѣ́томъ нетлѣ́нїѧ ᲂу҆краше́ннаѧ на нб҃сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, дѣ́вамъ добро́то и҆ похвале́нїе: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ченикѡмъ красото̀ и҆ ра́дованїе.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нѡмъ крѣ́пкое прибѣ́жище: ра́дꙋйсѧ, вѣ̑рнымъ тве́рдое застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе на́ше похва́льное, а҆́ще бы и҆ тмочи́сленное, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть дово́льнѡ по достоѧ́нїю восхвали́ти тѧ̀, ст҃а́ѧ и҆ всехва́льнаѧ мч҃нце варва́ро: ѻ҆ба́че мы̀, бж҃їихъ тобо́ю на́мъ ѻ҆би́льнѡ подава́емыхъ дарова́нїй бл҃года́рни сꙋ́ще, бг҃ꙋ, въ тебѣ̀ свои́ми бл҃годѣѧ́нїи прославлѧ́емомꙋ, бл҃года́рственными ᲂу҆сты̀ пое́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопрїе́мнꙋю свѣщꙋ̀, на нбⷭ҇номъ свѣ́щницѣ, пред̾ прⷭ҇то́ломъ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы поста́вленнꙋю, зри́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма тебѐ, ст҃а́ѧ дв҃о варва́ро: ѿѻнꙋ́дꙋже, є҆гда̀ нощны́й грѣхѡ́въ на́шихъ мра́къ, лꙋча́ми моли́твъ твои́хъ просвѣща́еши, и҆ на́съ на свѣ́тлꙋю спасе́нїѧ стезю̀ наставлѧ́еши, по до́лгꙋ досто́йна є҆сѝ ѿ на́съ зва́нїемъ бы́ти почита́ема си́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, свѣтоꙋ́мнаѧ лꙋчѐ, во свѣ́тлость немерца́ющꙋю прилꙋче́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, мы́сленнаѧ денни́це, де́нь невече́рнїй ѡ҆зарѧ́ти возше́дшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гово́ннаѧ смѵ́рно, цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ бл҃гоꙋха́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, злата́ѧ кади́льнице, ѳѷмїа́мъ моли́твы ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ приносѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мѷрополо́жнице и҆сцѣле́нїй неѡскꙋ́днаѧ: ра́дꙋйсѧ, сокро́вище бж҃їихъ дарѡ́въ неиждиви́тельное.

Ра́дꙋйсѧ, ча́ше, ѿ ѻ҆би́лїѧ до́мꙋ бж҃їѧ че́рплющаѧ ра́дость: ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де, ѿ и҆сполне́нїѧ хрⷭ҇то́ва прїе́млющїй всѣ́хъ бла̑гъ нбⷭ҇ныхъ сла́дость.

Ра́дꙋйсѧ, а҆дама́нте, пе́рстень безсме́ртнагѡ со хрⷭ҇то́мъ ѡ҆брꙋче́нїѧ, ᲂу҆краси́вый: ра́дꙋйсѧ, вѣ́нче добро́ты, въ рꙋцѣ̀ гдⷭ҇ней держи́мый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ цр҃ь сла́вы, гдⷭ҇ь си́лъ, сла́вꙋ и҆ велелѣ́пїе возложи́лъ є҆́сть: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ цр҃ь црⷭ҇твꙋющихъ и҆ гдⷭ҇ь госпо́дствꙋющихъ црⷭ҇тво своѐ и҆ гдⷭ҇ствїе дарова́лъ є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть ѿ бг҃а дана́ ти є҆́сть, храни́ти и҆ соблюда́ти ѿ внеза́пныѧ болѣ́зни и҆ на́глыѧ сме́рти всѧ́каго человѣ́ка, вѣ́рою, любо́вїю и҆ бл҃гогове́нїемъ чтⷭ҇на̑ѧ твоѧ̑ страда̑нїѧ воспомина́ющаго и҆ почита́ющаго: тоѧ̀ бл҃года́ти не лишѝ и҆ на́съ, до́браѧ дв҃о варва́ро, да и҆ мы̀, здра́ви сꙋ́ще тѣ́ломъ и҆ дх҃омъ въ ны́нѣшней и҆ бꙋ́дꙋщей жи́зни ѡ҆ тебѣ̀ пое́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пое́мъ твоѧ̑ крѣ̑пкїѧ по́двиги, почита́емъ страда́нїѧ, хва́лимъ долготерпѣ́нїе, ᲂу҆бл҃жа́емъ ст҃ꙋ́ю твою̀ кончи́нꙋ, сла́вимъ твоѐ въ немощно́мъ тѣ́лѣ показа́вшеесѧ непобѣди́мое мꙋ́жество, и҆́мже на землѝ и҆ на нб҃сѝ просла́виласѧ є҆сѝ, ст҃а́ѧ и҆ добропобѣ́днаѧ великомꙋ́ченице варва́ро, и҆ въ че́сть твои́хъ побѣдоно́сныхъ по́двигѡвъ и҆ страда́нїй похва̑льнаѧ восписꙋ́емъ тѝ сїѧ̀:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ а҆́гг҃льскихъ чинѡ́въ въ сожи́тельство и҆́хъ любе́знѡ прїѧ́таѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ дѣ́вственныхъ ликѡ́въ въ черто́гъ нбⷭ҇ный ра́достнѡ введе́ннаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ мꙋ́ченическихъ полкѡ́въ под̾ вѣне́цъ сла́вы провожда́емаѧ во гла́сѣ ра́дованїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ жи́телей нбⷭ҇ныхъ прїе́мшаѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ цѣлова́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мзда̀ твоѧ̀ мно́га є҆́сть на нб҃сѣ́хъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ра́дость твоѧ̀ вѣ́чна є҆́сть во свѣ́тлости ст҃ы́хъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ крѣ́пкаѧ на́мъ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, ра́дости на́мъ, бл҃года́ти же и҆ сла́вы вѣ́чныѧ хода́таице.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ недꙋ́гѡвъ на́шихъ цѣли́тельнице: ра́дꙋйсѧ, спаси́тельныхъ бла̑гъ земны́хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ пода́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю ѿ неча́ѧнныѧ и҆ вѣ́чныѧ сме́рти сохране́ни бы́ти ᲂу҆пова́емъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тобо́ю вѣ́чнꙋю жи́знь ᲂу҆лꙋчи́ти бл҃гонаде́жнѡ ча́емъ.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ г҃і.

ѽ многострада́льнаѧ и҆ всехва́льнаѧ ст҃а́ѧ великомч҃нце варва́ро, ны́нѣшнее на́ше моле́нїе прїе́мши, ѿ всѧ́кихъ болѣ́зней дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ и҆ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ на́съ и҆зба́ви, и҆ ѿ вѣ́чнагѡ мꙋче́нїѧ твои́мъ бг҃опрїѧ́тнымъ хода́тайствомъ сохранѝ, да съ тобо́ю на землѝ живы́хъ во вѣ́ки пое́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ чⷭ҇тнꙋ́ю и҆ вселюбе́знꙋю чистотꙋ̀ непоро́чнѡ сохра́нши, чтⷭ҇на́ѧ варва́ро, а҆́гг҃лѡмъ сожи́тельница бы́ти сподо́биласѧ є҆сѝ, съ ни́миже є҆гда̀ пое́ши трⷪ҇ческꙋю пѣ́снь бг҃ꙋ на нб҃сѝ, ᲂу҆слы́ши на́съ, пою́щихъ тебѣ̀ на землѝ похва̑льнаѧ пѣ̑нїѧ сїѧ̑:

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆трокови́це, бг҃омъ ѻ҆ц҃е́мъ пред̾ꙋста́вленнаѧ бы́ти соѻбра́зна въ страда́нїи ѻ҆́бразꙋ сн҃а є҆гѡ̀: ра́дꙋйсѧ, сн҃омъ бж҃їимъ, свѣ́томъ ѿ свѣ́та, призва́ннаѧ и҆з̾ тмы̀ въ чꙋ́дный свѣ́тъ вѣ́ры и҆ бл҃года́ти є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ позва́вшемꙋ тѧ̀ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, и҆ сама̀ тѣ́ломъ и҆ дх҃омъ ст҃а̀ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха непоро́чнꙋ тѧ̀ соблюла̀ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, рожде́нномꙋ ѿ дв҃ы женихꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ дв҃ꙋ тѧ̀ чи́стꙋю ѡ҆брꙋчи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, земна́гѡ ѡ҆брꙋ́чника па́че нбⷭ҇нагѡ зна́ти не восхотѣ́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, крі́не двⷭ҇тва, посредѣ̀ те́рнїѧ і҆́дѡльскагѡ прора́стшїй до́лѣ: ра́дꙋйсѧ, цвѣ́те чⷭ҇тоты̀, въ неꙋвѧда́емой сла́вѣ цвѣтꙋ́щїй горѣ̀.

Ра́дꙋйсѧ, въ нбⷭ҇номъ вертогра́дѣ хрⷭ҇то́ва бл҃гоꙋха́нїѧ наслажда́ющаѧсѧ: ра́дꙋйсѧ, краснѣ́йшагѡ па́че сынѡ́въ чл҃вѣ́ческихъ зрѣ́нїемъ та́мѡ ᲂу҆тѣша́ющаѧсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѣли́вшаѧ ри̑зы твоѧ̑ въ кро́ви а҆́гнчей на землѝ: ра́дꙋйсѧ, въ ли́цѣ дѣ́вственномъ послѣ́дꙋющаѧ бж҃їемꙋ а҆́гнцꙋ на нб҃сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной бг҃омъ ѿ і҆дѡлослꙋжи́тельнагѡ ро́да и҆ призва́нной во ꙗ҆зы́къ ст҃ъ, въ лю́ди ѡ҆бновле́нїѧ, невѣ́стѣ хрⷭ҇то́вѣ, ꙗ҆́кѡ и҆збавлѧ́ющїисѧ тобо́ю ѿ разли́чныхъ ѕѡ́лъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, бл҃года́рствєннаѧ пѣ̑нїѧ и҆ хвалє́нїѧ восписꙋ́емъ тѝ моли́твєнницы твоѝ, ст҃а́ѧ и҆ всехва́льнаѧ великомч҃нце, ты́ же и҆мꙋ́щи дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да съ ра́достїю зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, варва́ро, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва прекра́снаѧ.

Моли́тва ко ст҃ѣ́й великомч҃нцѣ варва́рѣ.

Ст҃а́ѧ сла́внаѧ и҆ всехва́льнаѧ великомч҃нце хрⷭ҇то́ва варва́ро, со́браннїи дне́сь въ хра́мѣ твое́мъ бж҃е́ственнѣмъ лю́ди и҆ ра́цѣ моще́й твои́хъ покланѧ́ющїисѧ, и҆ любо́вїю цѣлꙋ́ющїи: страда̑нїѧ же твоѧ̑ мч҃нчєскаѧ, и҆ въ ни́хъ сама́го стрⷭ҇тополо́жника хрⷭ҇та̀, да́вшаго тебѣ̀, не то́чїю є҆́же въ него̀ вѣ́ровати, но и҆ є҆́же по не́мъ страда́ти, похвала́ми ᲂу҆блажа́ющїи, мо́лимъ тѧ̀ и҆звѣ́стнаѧ жела́нїѧ на́шегѡ хода́таице: молѝ съ на́ми и҆ ѡ҆ на́съ ᲂу҆молѧ́емаго ѿ своегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ бг҃а, да ми́лостивнѡ ᲂу҆слы́шитъ на́съ, просѧ́щихъ є҆гѡ̀ бл҃госты́ню, и҆ не ѿста́витъ ѿ на́съ всѧ̑ ко спасе́нїю и҆ житїю̀ нꙋ̑жднаѧ прошє́нїѧ, и҆ да́рꙋетъ хрⷭ҇тїа́нскꙋю кончи́нꙋ животꙋ̀ на́шемꙋ безболѣ́зненнꙋ, непосты́днꙋ, ми́рнꙋ, бж҃е́ственныхъ та̑инъ прича́стнꙋ, и҆ всѣ̑мъ на всѧ́комъ мѣ́стѣ, во всѧ́кой ско́рби и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи тре́бꙋющимъ є҆гѡ̀ человѣколю́бїѧ и҆ по́мощи, вели́кꙋю свою̀ пода́стъ ми́лость. да бл҃года́тїю бж҃їею, и҆ твои́мъ те́плымъ предста́тельствомъ, дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ всегда̀ здра́ви пребыва́юще, сла́вимъ ди́внаго во ст҃ы́хъ свои́хъ бг҃а і҆и҃лева, не ᲂу҆далѧ́ющаго по́мощи своеѧ̀ ѿ на́съ всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ ко ст҃ѣ́й великомч҃нцѣ варва́рѣ.

Премꙋ́драѧ и҆ всекра́снаѧ ст҃а́ѧ великомч҃нце хрⷭ҇то́ва варва́ро, бл҃же́нна є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ премі̑рнаѧ мꙋ̑дрости бж҃їѧ пло́ть и҆ кро́вь не ꙗ҆вѝ тебѣ̀, но са́мъ бг҃ъ ѻ҆ц҃ъ нбⷭ҇ный, и҆́же тебѐ вѣ́ры ра́ди ѿ невѣ́рнагѡ ѻ҆тца̀ ѡ҆ста́вленнꙋю, и҆згна́ннꙋю и҆ ᲂу҆мерщвле́ннꙋю, въ дще́рь себѣ̀ возлю́бленнꙋю прїѧ́тъ: за тлѣ́нное земна́гѡ и҆мѣ́нїѧ наслѣ́дїе, пло́ти нетлѣ́нїе дарова̀: трꙋды̀ мꙋ́ченичєскїѧ ᲂу҆покое́нїемъ нбⷭ҇нагѡ и҆змѣнѝ црⷭ҇твїѧ: вре́менное твоѐ житїѐ, сме́ртїю є҆гѡ̀ ра́ди пресѣче́нное, сицево́ю возпросла́ви по́честїю, ꙗ҆́кѡ дꙋ́шꙋ съ ли́ки нбⷭ҇ныхъ вчинѝ дх҃ѡ́въ, тѣ́ло же на землѝ въ хра́мѣ и҆́хъ а҆́гг҃льскомъ положе́нное, а҆́гг҃лѡмъ заповѣ́да сохрани́ти цѣ́ло, чтⷭ҇нѡ и҆ многочꙋде́снѡ. бл҃же́нна є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ сн҃ꙋ бж҃їю, женихꙋ̀ нбⷭ҇номꙋ ᲂу҆невѣще́ннаѧ дв҃о, є҆го́же, добро́ты твоеѧ̀ рачи́телѧ и҆мѣ́ти жела́ющи, всю̀ себѐ страда́нїемъ, ра́нами, ᲂу҆́дѡвъ рѣ́занїемъ, и҆ са́мыѧ главы̀ ᲂу҆сѣче́нїемъ, а҆́ки ᲂу҆́тварьми дража́йшими потща́ласѧ є҆сѝ ᲂу҆краси́ти: да та́кѡ, ꙗ҆́кѡ жена̀ вѣ́рна главѣ̀ свое́й, мꙋ́жꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, дх҃омъ и҆ тѣ́ломъ соедини́шисѧ неразлꙋ́чнѡ, гл҃ющи: ѡ҆брѣто́хъ, є҆го́же возлюбѝ дꙋша̀ моѧ̀, и҆ ᲂу҆дѣржа́хъ є҆го̀, и҆ не ѡ҆ста́вихъ є҆гѡ̀. бл҃же́нна є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ст҃ы́й дх҃ъ на тебѣ̀ почи́лъ є҆́сть, и҆́мже дх҃о́вными дх҃ѡ́внаѧ разсꙋжда́ти наꙋче́на, всѧ̑ дꙋ́хи лꙋка́вствїѧ во і҆́дѡлахъ, ꙗ҆́кѡ па́гꙋбныѧ ѿри́нꙋла є҆сѝ, и҆ є҆ди́наго бг҃а дх҃а позна́вши, ꙗ҆́кѡ и҆́стиннаѧ покло́нница дх҃омъ и҆ и҆́стиною кла́нѧтисѧ и҆зво́лила є҆сѝ, проповѣ́днически гл҃ющи: трⷪ҇цꙋ чтꙋ̀, є҆ди́но бж҃ество̀. сїю̀ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ю҆́же въ животѣ̀ и҆ сме́рти и҆сповѣ́данїемъ и҆ страда́нїемъ свои́мъ просла́вила є҆сѝ, ᲂу҆молѝ ѡ҆ мнѣ̀ предста́тельнице моѧ̀, ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ всегда̀ тро́йственною, вѣ́ры, любвѐ и҆ наде́жды, тꙋ́южде ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ почита́ю добродѣ́телїю. и҆́мамъ свѣти́льникъ вѣ́ры, но пра́зденъ бл҃ги́хъ дѣ́лъ є҆ле́а: ты̀ мꙋ́драѧ дв҃о, страда́льческꙋю пло́ть твою̀ кро́ве и҆спо́лненнꙋ, и҆ ра́нами прелива́ющꙋсѧ а҆́ки свѣти́льникъ и҆мꙋ́щаѧ, да́ждь ѿ є҆ле́а твоегѡ̀, да тѣ́мъ дꙋше́внꙋю мою̀ свѣщꙋ̀ ᲂу҆краси́вши, сподо́блюсѧ по тебѣ̀ вни́ти въ черто́гъ нбⷭ҇ный. пресе́льникъ а҆́зъ є҆́смь на землѝ и҆ пришле́цъ, ꙗ҆́коже всѝ ѻ҆тцы̀ моѝ: бл҃гъ вѣ́чныхъ наслѣ́днице, и҆ бл҃же́ннаѧ, ѻ҆бѣ́да въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇номъ прича́стнице, ꙗ҆́кѡ въ стра́нствїи житїѧ̀, трапе́зы бж҃е́ственныѧ ᲂу҆гоще́нїѧ, си́це и҆ во и҆схо́дѣ ѿ мі́ра, жела́емагѡ сподо́би мѧ̀ напꙋ́тствованїѧ: и҆ є҆гда̀ въ коне́цъ сно́мъ сме́рти начнꙋ̀ ᲂу҆сыпа́ти, косни́сѧ тогда̀ и҆знемога́ющїѧ пло́ти моеѧ̀, ꙗ҆́кѡ и҆ногда̀ а҆́гг҃лъ и҆лїѝ, гл҃ющи: воста́ни, ꙗ҆́ждь и҆ пі́й: ꙗ҆́кѡ да бл҃года́тїю бж҃е́ственныхъ тѣ́ла и҆ кро́ве та̑инъ ᲂу҆крѣпле́нъ, преидꙋ̀ въ крѣ́пости ꙗ҆́ди тоѧ̀ дале́кїй пꙋ́ть сме́рти, да́же до горы̀ нбⷭ҇ныѧ: и҆ та́мѡ, є҆го́же ты̀ чрез̾ трѝ ѻ҆́кна ба́нныѧ пре́жде вѣ́рою бг҃а трⷪ҇цꙋ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ, сего̀ кꙋ́пнѡ съ тобо́ю лице́мъ къ лицꙋ̀ да ᲂу҆досто́юсѧ ви́дѣти, и҆ сла́вити є҆го̀ въ несконча́ємыѧ вѣ́ки, а҆ми́нь.

АКАФИСТ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ВАРВАРЕ

Кондак 1

Избранной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язык свят, в люди обновления, невесте Христове, яко избавляющиися тобою от различных зол и обстояний, благодарственная пения и хваления восписуем ти молитвенницы твои, святая и всехвальная великомученице: ты же, имущи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зовем ти:

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Икос 1

Ангелом честную и вселюбезную чистоту непорочно сохранши, честная Варваро, Ангелом сожительница быти сподобилася еси, с нимиже егда поеши троическую песнь Богу на Небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвальная пения сия:

Радуйся, отроковице, Богом Отцем предуставленная быти сообразна в страдании образу Сына Его; радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в чудный свет веры и благодати Его.

Радуйся, яко позвавшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свята еси; радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюла еси.

Радуйся, рожденному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая; радуйся, земнаго обручника паче Небеснаго знати не восхотевшая.

Радуйся, крине девства, посреде терния идольскаго прорастший доле; радуйся, цвете чистоты, в неувядаемой славе цветущий горе.

Радуйся, в Небесном вертограде Христова благоухания наслаждающаяся; радуйся, Краснейшаго паче сынов человеческих зрением тамо утешающаяся.

Радуйся, убелившая ризы твоя в Крови Агнчей на земли; радуйся, в лице девственном последующая Божиему Агнцу на Небеси.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 2

Видящи святая Варвара себе на высоком столпе от отца поставлену, помышляше себе манием Божиим к Небеси быти возводиму. Разумная убо восхождения в сердце своем положиши, теми от тьмы к Свету и от прелестных идолов ко истинному Богу умне восхождаше, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный о Едином всея твари Творце разумети дева святая Варвара ищущи, беседоваше со своим си разумом, глаголющи: «От темных кумиров чудным светилам небесным како бе создатися мощно, рцы ми». К нейже он со Псаломником рече: «Вси бозе язык бесове, Един же есть Бог и Господь, Иже небеса и вся светила их сотвори». Таковому твоему, мудрая дево, разуму дивящеся, глаголем:

Радуйся, паче старец идолослужительных разумнейшая; радуйся, паче мудрецев мира сего мудрейшая.

Радуйся, яко тебе безвестная и тайная премудрости Своея Бог явил есть; радуйся, яко тебе истиннаго богословия Сам Бог Слово научил есть.

Радуйся, всех звездочетцев умом Христовым превозшедшая; радуйся, явственнее паче оных Небесный круг прозревшая.

Радуйся, яко в твари, аки в зерцале, Самаго Творца усмотрела еси; радуйся, яко в созданных светилах Несозданный Свет узрела еси.

Радуйся, ныне уже кроме зерцала свет лица Божия на Небеси зрящая; радуйся, тем светом неизреченно веселящаяся.

Радуйся, умная звездо, еяже озарением лице Божие, яко солнце, светло нам является; радуйся, мысленная луно, еюже нощь заблуждения яко день просвещается.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 3

Сила Вышняго даде тогда святей Варваре, якоже древле пророку Иезекиилю, лице адамантово, сильно пред всеми идолослужительми, во еже не убоятися ей от зверскаго лица их, ни ужасатися лютаго прещения. Темже со дерзновением мужемудренная дева взываше: «Троицу чту, Едино Божество, и Той верою покланяющися, велегласно пою: Аллилуиа».

Икос 3

Имущи святая Варвара свыше данную себе мудрость, востече к делателем бани отеческия, и онем проявляя тайну Святыя Троицы, повеле три окна в бане устроити. «Аще,— рече,— идолослужителие уста имут и не глаголют славы истиннаго Бога, то каменныя в сей бане стены треми окнами, аки треми устнами, да свидетельствуют, яко Един есть Бог, в Троице Святей от всея твари славимый и покланяемый». За таковое убо мудрование, святая Варваро, приими похвалу сию:

Радуйся, в треоконной бане купель Святаго Крещения, во имя Троицы Пресвятыя, изобразившая; радуйся, в купели воды и Духа, к сим же и крове твоея мученическия, тебе измывшая.

Радуйся, яко треми окнами тьму многобожия, Троице Святей противнаго, прогнала еси; радуйся, яко окнами треми Свет Троический ясно узрела еси.

Радуйся, яко теми треми окнами призре на тя Солнце Правды, тридневно возсиявшее от гроба; радуйся, яко теми тебе возсия день Троическаго спасения.

Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отверсто имевшая; радуйся, чувства твоя пред бранию триех врагов, плоти, мира и диавола, крепко заключившая.

Радуйся, яко в души твоей три мысленная окна, веры, надежды и любве, устроила еси; радуйся, яко теми треми окнами при Троическом Божестве треми деньми воздвиженную Тела Христова Церковь усмотрела еси.

Радуйся, яко тебе Небеса от триех иерархий ангельских отверзошася; радуйся, яко тебе Горния обители Троическия радостно прияша.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 4

Буря ярости велия отца твоего, дышущаго прещением и убийством, возшуме на храм души твоея, святая Варваро, но того не возможе поколебати: основан бо бе на твердом веры Христовы камени, на немже ты, мудрая дево, неподвижимо стоящи, укрепляющему тя Иисусу Христу песнь воспевала еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав от тебе, мудрыя дщери, отец твой Диоскор неслышанная о Святей Троице словеса, яко аспид глухий затка уши своя и по подобию змиину с жалом ядоносным устремися со острием меча на твое убийство; но ты, невесто Христова Варваро, подражающи Жениха твоего Иисуса, бежавшаго от меча Иродова, бегала еси от меча Диоскорова, желающи сердце его от зверския ярости в любовь отеческую обратити. Мы же разумное твое бегство звании почитаем сими:

Радуйся, блаженная, изгнанная из дому земнаго Правды ради; радуйся, богатая в Бога, лишенная отеческих богатств Христа ради.

Радуйся, яко твоего обнищания есть Царствие Небесное; радуйся, яко тебе уготовася вечных благ сокровище.

Радуйся, словесная агнице, от злаго волка мучителя к Доброму Пастырю Христу прибегшая; радуйся, во двор праведных овец Его, одесную стоящих, вшедшая.

Радуйся, незлобивая голубице, от земнаго врана в покров Небеснаго Орла прелетевшая; радуйся, в крове крилу Его добрый себе покров обретшая.

Радуйся, Небеснаго Отца дщи честная, яко от земнаго родителя с безчестием на смерть гонима была еси; радуйся, яко от безсмертнаго Господа Славы в Жизнь Вечную со славою прията еси.

Радуйся, тояжде и нам жизни присножелающая ходатаице; радуйся, прилежная о нас к Богу молитвеннице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 5

Боготечной звезде была еси подобна, святая великомученице Варваро: бежащи бо пред отцем твоим, наставляла еси того таинственне на путь, ведущий ко Праведному Солнцу, от Девы возсиявшему, Христу Богу. Обаче он душевныма ослеплен очима, абие и телесныма не узре тя пред собою бежащую: ты бо сквозе каменную, тебе велением Божиим разступившуюся гору прошедши, скрылася еси от очию его в каменней пещере, да от среды камения, яко птица, даси глас Богу, воспевающи: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя пастырие, верху горы овцы пасущии, в камени крыющуюся, дивляхуся, глаголюще: что сия словесная агница? Коего волка бегает? И се Диоскор, паче волка лютейший, востече на гору, и тебе, тамо крыющуюся обрет, и похитив за девическия твоя власы, влечаше ко своему дому по жестокому пути, на немже тя вернии сретаем приветствии сими:

Радуйся, младому еленю на горах ароматских уподобившаяся; радуйся, горняя паче дольних восхождения в сердце твоем полагающи, возлюбившая.

Радуйся, избывшая погибельнаго идолослужения рова; радуйся, на гору Троическаго поклонения востекшая. Радуйся, сквозе камение прошедшая, от каменносердаго бегающи гонения; радуйся, среде камения Камень Христа, утверждающаго тя, обретшая.

Радуйся, в пещеру каменную вшедшая, видети Иисуса во гробе каменном бывша положенна; радуйся, уже Того видящая на Престоле Славы седяща.

Радуйся, яко власы главы твоея за Христа, хранящаго, да и влас главы человеческия не погибнет, исторжени суть на земли; радуйся, яко тии от Христа изочтени суть ко увенчанию твоему на Небеси.

Радуйся, власы твоя кровию доле, яко цветами, обагрившая; радуйся, заплетение власов твоих окровавленных в венец тебе златый обратившая.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 6

Проповедником богоносным, апостолом Христовым поревновавши дерзновенно, пред лицем мучителей проповедала еси Христа Истиннаго Бога; и Его ради лютыя раны, власяными рубы и острым чрепием болезненно потираемыя, мужественно претерпела еси, святая Варваро. Таже в темницу всаждена, в ней аки в чертозе о Христе Иисусе ликовала еси, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в сердце твоем просвещение истиннаго богоразумия, возсия и во очесех твоих свет Божественнаго лица Своего Христос Господь: Той бо, яко возлюбленный твой Жених, в полунощи к тебе, непорочней Своей невесте, в темницу пришед, любезно тя посети, от ран исцели, и светлостию лица Своего неизреченно душу твою возвесели, нас же верных научи пети тебе сицевая:

Радуйся, за страдавшаго биение Христа нещадно биенная; радуйся, биения терпением невидимаго врага убившая.

Радуйся, язвы Господа твоего на теле твоем носившая; радуйся, от всех язв, Темжде Господем, на теле твоем исцелевшая.

Радуйся, яко Сам Господь, Свет мира, тебе в темнице бывшей Себе явил есть; радуйся, яко Сам души и тела Врач тебе больную посетил есть.

Радуйся, чрез земную темницу в Небесный Чертог светло вшедшая; радуйся, от кровей твоих брачную тебе одежду исткавшая.

Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются; радуйся, яко тобою от всех болезней с верою тя призывающии уздравляются.

Радуйся, уз греховных скорая рещительнице; радуйся, язв многозлобных добрая целебнице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 7

Хотящу безумному мучителю желание свое улучити и еще покушающемуся ласкательными словесы тебе, святая Варваро, от Истиннаго Бога отвратити ко прелестным идолом, ты, яко мудрая дева, отвещала еси тому: «Первее твердый адамант в мягкий воск претвориши, нежели мене отвратиши от Христа Бога моего: Того бо, со Отцем и Святым Духом, Единаго Истиннаго Бога исповедую, славлю, хвалю и пою Ему: Аллилуиа».

Икос 7

Новую показа безчеловечия ярость зверообразный мучитель, егда тебе, святая великомученице Варваро, повеле на древе повесити и ноготьми железными тело твое строгати, и свещами горящими твоя опаляти ребра, еще же и млатом во главу тяжко бити. Сие пачеестественное терпение твое благоговейно воспоминающе, похвалами блажим тя сими:

Радуйся, яко повешена была еси на древе Христа ради, на Кресте распятаго; радуйся, яко строгана по ребром Иисуса ради, копием в ребра прободеннаго.

Радуйся, яко огнь любве к Богу в сердце твоем возжегла еси; радуйся, яко за Того огненными свещами палима была еси.

Радуйся, твердейшая адаманта в терпении невредимом; радуйся, крепчайшая каменнаго столпа в мужестве непоколебимом.

Радуйся, яко млатом, бившим тя по главе, венец Царствия тебе исковася; радуйся, яко темже млатом глава врага твоего сокрушися.

Радуйся, яко со Христом, Его ради, на земли страдала еси; радуйся, яко с Ним и о Нем на Небеси прославляешися.

Радуйся, всех врагов наших крепкая победительнице; радуйся, во всех бедах наших скорая помощнице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 8

Странное и страшное святыя Варвары страдание видящи, благоверная в женах Иулиания удивися зело, како млада отроковица в юностнем телеси таковыя мужественно за Христа терпит муки; таже, слезнаго исполнившися умиления, благодарственно и та возопи Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь Сладчайший Иисус сладость, весь желание тебе бысть, святая Варваро; сладце бо Его ради горькия терпела еси муки, глаголющи: «Чашу страданий, юже даде ми Возлюбленный мой Жених, не имам ли пити?» Темже и сама показалася еси чаша, сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе сицевая:

Радуйся, отвергшая во адское горе идольскую горесть; радуйся, возлюбившая Небесную Иисусову сладость.

Радуйся, мысленная стамно, манну брашна творения воли Божия в себе имущая; радуйся, верных во благих желание исполняющая.

Радуйся, реко, исполненная благодати Божия водами; радуйся, источниче, кипящий чудес излиянии.

Радуйся, яко пчела, от зловоннаго идольских жертв дыма отлетевшая; радуйся, во благоуханную мира Христова воню сладце притекшая.

Радуйся, яко твоими по всем теле язвами была еси подобна соту; радуйся, яко крове твоея капли сладчайшия паче меда быша Пресладкому Иисусу.

Радуйся, яко всем верным воспоминание твое пресладко; радуйся, яко всей Церкви Христовой имя твое пречестно.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 9

Все естество ангельское велиею возрадовася радостию, узревши мужественную крепость твою, святая и непобедимая мученице Варваро: видевше бо Ангельстии чинове ветхаго врага, прегордаго князя тьмы, со всем его бесовским и идольским полчищем от тебе, единыя младыя девы, посрамленнаго, побежденнаго же и под нозе твои поверженнаго, велиим гласом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи величества твоих болезненных страданий, о Варваро: кто бо скажет болезнь твою, колика бе, егда сосца твоя урезана быша? Кто изречет студ лица девическаго, егда обнажена по всему граду от беззаконных мучителей водима была еси? Сицевую болезнь и безчестие твое мы точию воспомянувше, содрогаемся и со умилением глаголем сице:

Радуйся, добрая леторасле сада Иисусова; радуйся, истинная лозо винограда Христова.

Радуйся, два сосца твоя отрезанная, аки два грезна в честь Господеви твоему принесшая; радуйся, кровь твою, аки вино умиления, от тех источившая.

Радуйся, яко Христа ради обнаженнаго и ты риз твоих совлечена была еси; радуйся, яко Его ради, во Иерусалиме ругательне водимаго, и ты по граду на поругание водима была еси.

Радуйся, от Ангела светлою одеждою в наготе твоей одеянная; радуйся, тою от студных очес невидимо покровенная.

Радуйся, чудный Ангелом и человеком позор бывшая; радуйся, и самех мучителей терпением твоим удивившая.

Радуйся, яко Сам Господь свыше призре на твоя страдания; радуйся, яко Сам Той Подвигоположник похвали подвиги твоя.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, о теле твоем всячески нерадила еси, святая Варваро: егда бо на тя мечное на смерть осуждение изыде, ты под меч острый, аки под венец красный, радостно идущи, Богу, в мученическом подвизе тебе укрепляющему, воспевала еси песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стены каменныя твердее окамененный сердцем бысть Диоскор, твой, святая Варваро, не уже родитель, но лютый мучитель: той бо, яко услыша твое мечное на смерть осуждение, не точию о смерти твоей не поболе, но и сам своим мечем на месте осуждения твою святую усече главу, и тако, по предречению Господню, окаянный отец предаде на смерть свое чадо. В той убо блаженней твоей кончине приими от нас пения сия:

Радуйся, за главу Церкве — Христа под меч главу твою преклоншая; радуйся, за любовь к Небесному человеколюбивому Отцу Безсмертному на смерть от земнаго безчеловечнаго отца тленнаго преданная.

Радуйся, течение мученическаго пути скончавшая добре; радуйся, веру безсмертному Обручнику Христу до смерти сохраншая бодре.

Радуйся, силою свыше на брань противу сил преисподних препоясанная; радуйся, победоносною славою в Вышних от Христа Победителя одеянная.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчанная на земли; радуйся, цветом нетления украшенная на Небеси.

Радуйся, девам доброто и похваление; радуйся, мучеником красото и радование.

Радуйся, христианом крепкое прибежище; радуйся, верным твердое заступление.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 11

Пение наше похвальное, аще бы и тьмочисленное, вемы, яко несть довольно по достоянию восхвалити тя, святая и всехвальная мученице Варваро: обаче мы, Божиих тобою нам обильно подаваемых дарований благодарни суще, Богу, в тебе Своими благодеянии прославляемому, благодарственными усты поем: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, на Небеснем свещнице пред Престолом Святыя Троицы поставленную, зрим умныма очима тебе, святая дево Варваро: отонудуже, егда нощный грехов наших мрак лучами молитв твоих просвещаеши и нас на светлую спасения стезю наставляеши, по долгу достойна еси от нас званием быти почитаема сим:

Радуйся, светоумная луче, во светлость немерцающую прилученная; радуйся, мысленная деннице, день невечерний озаряти возшедшая.

Радуйся, благовонная смирно, Церковь Христову благоухающая; радуйся, златая кадильнице, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая.

Радуйся, мироположнице исцелений неоскудная; радуйся, сокровище Божиих даров неиждивительное.

Радуйся, чаше, от обилия дому Божия черплющая радость; радуйся, сосуде, от исполнения Христова приемлющий всех благ Небесных сладость.

Радуйся, адаманте, перстень безсмертнаго со Христом обручения украсивый; радуйся, венче доброты, в руце Господней держимый.

Радуйся, яко на тя Царь Славы, Господь Сил, славу и велелепие возложил есть; радуйся, яко тебе Царь царствующих и Господь господствующих Царство Свое и господствие даровал есть.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 12

Благодать от Бога дана ти есть, хранити и соблюдати от внезапныя болезни и наглыя смерти всякаго человека, верою, любовию и благоговением честная твоя страдания воспоминающаго и почитающаго; тоя благодати не лиши и нас, добрая дево Варваро, да и мы, здрави суще телом и духом в нынешней и будущей жизни о тебе поем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем твоя крепкия подвиги, почитаем страдания, хвалим долготерпение, ублажаем святую твою кончину, славим твое в немощнем теле показавшееся непобедимое мужество, имже на земли и на Небеси прославилася еси, святая и добропобедная великомученице Варваро, и в честь твоих победоносных подвигов и страданий похвальная восписуем ти сия:

Радуйся, от ангельских чинов в сожительство их любезно приятая; радуйся, от девственных ликов в чертог Небесный радостно введенная.

Радуйся, от мученических полков под венец славы провождаемая во гласе радования; радуйся, от всех жителей Небесных приемшая о Господе целование.

Радуйся, яко мзда твоя многа есть на Небесех; радуйся, яко радость твоя вечна есть во светлости святых.

Радуйся, от враг видимых и невидимых крепкая нам заступнице; радуйся, радости нам, благодати же и славы вечныя ходатаице.

Радуйся, душевных и телесных недугов наших целительнице; радуйся, спасительных благ земных и небесных подательнице.

Радуйся, яко тобою от нечаянныя и вечныя смерти сохранени быти уповаем; радуйся, яко тобою вечную жизнь улучити благонадежно чаем.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 13

О многострадальная и всехвальная святая великомученице Варваро! Нынешнее наше моление приемши, от всяких болезней душевных и телесных и враг видимых и невидимых нас избави, и от вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, да с тобою на земли живых во веки поем Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелом честную…» и 1-й кондак «Избранной Богом…».

Молитва первая

Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: «Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его». Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: «Троицу чту, Едино Божество». Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа; ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь.

Акафист святой великомученице Варваре

3.4

(68%)

5

голос.

(о детях, о помощи в унынии, грусти, утешении в печали)

Кондак 1

Избранной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язык свят, в люди обновления, невесте Христове, яко избавляющиися тобою от различных зол и обстояний, благодарственная пения и хваления восписуем ти молитвенницы твои, святая и всехвальная великомученице: ты же, имущи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зовем ти:

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Икос 1

Ангелом честную и вселюбезную чистоту непорочно сохранши, честная Варваро, Ангелом сожительница быти сподобилася еси, с нимиже егда поеши троическую песнь Богу на Небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвальная пения сия:

Радуйся, отроковице, Богом Отцем предуставленная быти сообразна в страдании образу Сына Его; радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в чудный свет веры и благодати Его.

Радуйся, яко позвавшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свята еси; радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюла еси.

Радуйся, рожденному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая; радуйся, земнаго обручника паче Небеснаго знати не восхотевшая.

Радуйся, крине девства, посреде терния идольскаго прорастший доле; радуйся, цвете чистоты, в неувядаемой славе цветущий горе.

Радуйся, в Небесном вертограде Христова благоухания наслаждающаяся; радуйся, Краснейшаго паче сынов человеческих зрением тамо утешающаяся.

Радуйся, убелившая ризы твоя в Крови Агнчей на земли; радуйся, в лице девственном последующая Божиему Агнцу на Небеси.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 2

Видящи святая Варвара себе на высоком столпе от отца поставлену, помышляше себе манием Божиим к Небеси быти возводиму. Разумная убо восхождения в сердце своем положиши, теми от тьмы к Свету и от прелестных идолов ко истинному Богу умне восхождаше, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный о Едином всея твари Творце разумети дева святая Варвара ищущи, беседоваше со своим си разумом, глаголющи: «От темных кумиров чудным светилам небесным како бе создатися мощно, рцы ми». К нейже он со Псаломником рече: «Вси бозе язык бесове, Един же есть Бог и Господь, Иже небеса и вся светила их сотвори». Таковому твоему, мудрая дево, разуму дивящеся, глаголем:

Радуйся, паче старец идолослужительных разумнейшая; радуйся, паче мудрецев мира сего мудрейшая.

Радуйся, яко тебе безвестная и тайная премудрости Своея Бог явил есть; радуйся, яко тебе истиннаго богословия Сам Бог Слово научил есть.

Радуйся, всех звездочетцев умом Христовым превозшедшая; радуйся, явственнее паче оных Небесный круг прозревшая.

Радуйся, яко в твари, аки в зерцале, Самаго Творца усмотрела еси; радуйся, яко в созданных светилах Несозданный Свет узрела еси.

Радуйся, ныне уже кроме зерцала свет лица Божия на Небеси зрящая; радуйся, тем светом неизреченно веселящаяся.

Радуйся, умная звездо, еяже озарением лице Божие, яко солнце, светло нам является; радуйся, мысленная луно, еюже нощь заблуждения яко день просвещается.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 3

Сила Вышняго даде тогда святей Варваре, якоже древле пророку Иезекиилю, лице адамантово, сильно пред всеми идолослужительми, во еже не убоятися ей от зверскаго лица их, ни ужасатися лютаго прещения. Темже со дерзновением мужемудренная дева взываше: «Троицу чту, Едино Божество, и Той верою покланяющися, велегласно пою: Аллилуиа».

Икос 3

Имущи святая Варвара свыше данную себе мудрость, востече к делателем бани отеческия, и онем проявляя тайну Святыя Троицы, повеле три окна в бане устроити. «Аще,— рече,— идолослужителие уста имут и не глаголют славы истиннаго Бога, то каменныя в сей бане стены треми окнами, аки треми устнами, да свидетельствуют, яко Един есть Бог, в Троице Святей от всея твари славимый и покланяемый». За таковое убо мудрование, святая Варваро, приими похвалу сию:

Радуйся, в треоконной бане купель Святаго Крещения, во имя Троицы Пресвятыя, изобразившая; радуйся, в купели воды и Духа, к сим же и крове твоея мученическия, тебе измывшая.

Радуйся, яко треми окнами тьму многобожия, Троице Святей противнаго, прогнала еси; радуйся, яко окнами треми Свет Троический ясно узрела еси.

Радуйся, яко теми треми окнами призре на тя Солнце Правды, тридневно возсиявшее от гроба; радуйся, яко теми тебе возсия день Троическаго спасения.

Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отверсто имевшая; радуйся, чувства твоя пред бранию триех врагов, плоти, мира и диавола, крепко заключившая.

Радуйся, яко в души твоей три мысленная окна, веры, надежды и любве, устроила еси; радуйся, яко теми треми окнами при Троическом Божестве треми деньми воздвиженную Тела Христова Церковь усмотрела еси.

Радуйся, яко тебе Небеса от триех иерархий ангельских отверзошася; радуйся, яко тебе Горния обители Троическия радостно прияша.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 4

Буря ярости велия отца твоего, дышущаго прещением и убийством, возшуме на храм души твоея, святая Варваро, но того не возможе поколебати: основан бо бе на твердом веры Христовы камени, на немже ты, мудрая дево, неподвижимо стоящи, укрепляющему тя Иисусу Христу песнь воспевала еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав от тебе, мудрыя дщери, отец твой Диоскор неслышанная о Святей Троице словеса, яко аспид глухий затка уши своя и по подобию змиину с жалом ядоносным устремися со острием меча на твое убийство; но ты, невесто Христова Варваро, подражающи Жениха твоего Иисуса, бежавшаго от меча Иродова, бегала еси от меча Диоскорова, желающи сердце его от зверския ярости в любовь отеческую обратити. Мы же разумное твое бегство звании почитаем сими:

Радуйся, блаженная, изгнанная из дому земнаго Правды ради; радуйся, богатая в Бога, лишенная отеческих богатств Христа ради.

Радуйся, яко твоего обнищания есть Царствие Небесное; радуйся, яко тебе уготовася вечных благ сокровище.

Радуйся, словесная агнице, от злаго волка мучителя к Доброму Пастырю Христу прибегшая; радуйся, во двор праведных овец Его, одесную стоящих, вшедшая.

Радуйся, незлобивая голубице, от земнаго врана в покров Небеснаго Орла прелетевшая; радуйся, в крове крилу Его добрый себе покров обретшая.

Радуйся, Небеснаго Отца дщи честная, яко от земнаго родителя с безчестием на смерть гонима была еси; радуйся, яко от безсмертнаго Господа Славы в Жизнь Вечную со славою прията еси.

Радуйся, тояжде и нам жизни присножелающая ходатаице; радуйся, прилежная о нас к Богу молитвеннице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 5

Боготечной звезде была еси подобна, святая великомученице Варваро: бежащи бо пред отцем твоим, наставляла еси того таинственне на путь, ведущий ко Праведному Солнцу, от Девы возсиявшему, Христу Богу. Обаче он душевныма ослеплен очима, абие и телесныма не узре тя пред собою бежащую: ты бо сквозе каменную, тебе велением Божиим разступившуюся гору прошедши, скрылася еси от очию его в каменней пещере, да от среды камения, яко птица, даси глас Богу, воспевающи: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя пастырие, верху горы овцы пасущии, в камени крыющуюся, дивляхуся, глаголюще: что сия словесная агница? Коего волка бегает? И се Диоскор, паче волка лютейший, востече на гору, и тебе, тамо крыющуюся обрет, и похитив за девическия твоя власы, влечаше ко своему дому по жестокому пути, на немже тя вернии сретаем приветствии сими:

Радуйся, младому еленю на горах ароматских уподобившаяся; радуйся, горняя паче дольних восхождения в сердце твоем полагающи, возлюбившая.

Радуйся, избывшая погибельнаго идолослужения рова; радуйся, на гору Троическаго поклонения востекшая. Радуйся, сквозе камение прошедшая, от каменносердаго бегающи гонения; радуйся, среде камения Камень Христа, утверждающаго тя, обретшая.

Радуйся, в пещеру каменную вшедшая, видети Иисуса во гробе каменном бывша положенна; радуйся, уже Того видящая на Престоле Славы седяща.

Радуйся, яко власы главы твоея за Христа, хранящаго, да и влас главы человеческия не погибнет, исторжени суть на земли; радуйся, яко тии от Христа изочтени суть ко увенчанию твоему на Небеси.

Радуйся, власы твоя кровию доле, яко цветами, обагрившая; радуйся, заплетение власов твоих окровавленных в венец тебе златый обратившая.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 6

Проповедником богоносным, апостолом Христовым поревновавши дерзновенно, пред лицем мучителей проповедала еси Христа Истиннаго Бога; и Его ради лютыя раны, власяными рубы и острым чрепием болезненно потираемыя, мужественно претерпела еси, святая Варваро. Таже в темницу всаждена, в ней аки в чертозе о Христе Иисусе ликовала еси, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в сердце твоем просвещение истиннаго богоразумия, возсия и во очесех твоих свет Божественнаго лица Своего Христос Господь: Той бо, яко возлюбленный твой Жених, в полунощи к тебе, непорочней Своей невесте, в темницу пришед, любезно тя посети, от ран исцели, и светлостию лица Своего неизреченно душу твою возвесели, нас же верных научи пети тебе сицевая:

Радуйся, за страдавшаго биение Христа нещадно биенная; радуйся, биения терпением невидимаго врага убившая.

Радуйся, язвы Господа твоего на теле твоем носившая; радуйся, от всех язв, Темжде Господем, на теле твоем исцелевшая.

Радуйся, яко Сам Господь, Свет мира, тебе в темнице бывшей Себе явил есть; радуйся, яко Сам души и тела Врач тебе больную посетил есть.

Радуйся, чрез земную темницу в Небесный Чертог светло вшедшая; радуйся, от кровей твоих брачную тебе одежду исткавшая.

Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются; радуйся, яко тобою от всех болезней с верою тя призывающии уздравляются.

Радуйся, уз греховных скорая рещительнице; радуйся, язв многозлобных добрая целебнице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 7

Хотящу безумному мучителю желание свое улучити и еще покушающемуся ласкательными словесы тебе, святая Варваро, от Истиннаго Бога отвратити ко прелестным идолом, ты, яко мудрая дева, отвещала еси тому: «Первее твердый адамант в мягкий воск претвориши, нежели мене отвратиши от Христа Бога моего: Того бо, со Отцем и Святым Духом, Единаго Истиннаго Бога исповедую, славлю, хвалю и пою Ему: Аллилуиа».

Икос 7

Новую показа безчеловечия ярость зверообразный мучитель, егда тебе, святая великомученице Варваро, повеле на древе повесити и ноготьми железными тело твое строгати, и свещами горящими твоя опаляти ребра, еще же и млатом во главу тяжко бити. Сие пачеестественное терпение твое благоговейно воспоминающе, похвалами блажим тя сими:

Радуйся, яко повешена была еси на древе Христа ради, на Кресте распятаго; радуйся, яко строгана по ребром Иисуса ради, копием в ребра прободеннаго.

Радуйся, яко огнь любве к Богу в сердце твоем возжегла еси; радуйся, яко за Того огненными свещами палима была еси.

Радуйся, твердейшая адаманта в терпении невредимом; радуйся, крепчайшая каменнаго столпа в мужестве непоколебимом.

Радуйся, яко млатом, бившим тя по главе, венец Царствия тебе исковася; радуйся, яко темже млатом глава врага твоего сокрушися.

Радуйся, яко со Христом, Его ради, на земли страдала еси; радуйся, яко с Ним и о Нем на Небеси прославляешися.

Радуйся, всех врагов наших крепкая победительнице; радуйся, во всех бедах наших скорая помощнице.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 8

Странное и страшное святыя Варвары страдание видящи, благоверная в женах Иулиания удивися зело, како млада отроковица в юностнем телеси таковыя мужественно за Христа терпит муки; таже, слезнаго исполнившися умиления, благодарственно и та возопи Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь Сладчайший Иисус сладость, весь желание тебе бысть, святая Варваро; сладце бо Его ради горькия терпела еси муки, глаголющи: «Чашу страданий, юже даде ми Возлюбленный мой Жених, не имам ли пити?» Темже и сама показалася еси чаша, сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе сицевая:

Радуйся, отвергшая во адское горе идольскую горесть; радуйся, возлюбившая Небесную Иисусову сладость.

Радуйся, мысленная стамно, манну брашна творения воли Божия в себе имущая; радуйся, верных во благих желание исполняющая.

Радуйся, реко, исполненная благодати Божия водами; радуйся, источниче, кипящий чудес излиянии.

Радуйся, яко пчела, от зловоннаго идольских жертв дыма отлетевшая; радуйся, во благоуханную мира Христова воню сладце притекшая.

Радуйся, яко твоими по всем теле язвами была еси подобна соту; радуйся, яко крове твоея капли сладчайшия паче меда быша Пресладкому Иисусу.

Радуйся, яко всем верным воспоминание твое пресладко; радуйся, яко всей Церкви Христовой имя твое пречестно.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 9

Все естество ангельское велиею возрадовася радостию, узревши мужественную крепость твою, святая и непобедимая мученице Варваро: видевше бо Ангельстии чинове ветхаго врага, прегордаго князя тьмы, со всем его бесовским и идольским полчищем от тебе, единыя младыя девы, посрамленнаго, побежденнаго же и под нозе твои поверженнаго, велиим гласом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи величества твоих болезненных страданий, о Варваро: кто бо скажет болезнь твою, колика бе, егда сосца твоя урезана быша? Кто изречет студ лица девическаго, егда обнажена по всему граду от беззаконных мучителей водима была еси? Сицевую болезнь и безчестие твое мы точию воспомянувше, содрогаемся и со умилением глаголем сице:

Радуйся, добрая леторасле сада Иисусова; радуйся, истинная лозо винограда Христова.

Радуйся, два сосца твоя отрезанная, аки два грезна в честь Господеви твоему принесшая; радуйся, кровь твою, аки вино умиления, от тех источившая.

Радуйся, яко Христа ради обнаженнаго и ты риз твоих совлечена была еси; радуйся, яко Его ради, во Иерусалиме ругательне водимаго, и ты по граду на поругание водима была еси.

Радуйся, от Ангела светлою одеждою в наготе твоей одеянная; радуйся, тою от студных очес невидимо покровенная.

Радуйся, чудный Ангелом и человеком позор бывшая; радуйся, и самех мучителей терпением твоим удивившая.

Радуйся, яко Сам Господь свыше призре на твоя страдания; радуйся, яко Сам Той Подвигоположник похвали подвиги твоя.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, о теле твоем всячески нерадила еси, святая Варваро: егда бо на тя мечное на смерть осуждение изыде, ты под меч острый, аки под венец красный, радостно идущи, Богу, в мученическом подвизе тебе укрепляющему, воспевала еси песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Стены каменныя твердее окамененный сердцем бысть Диоскор, твой, святая Варваро, не уже родитель, но лютый мучитель: той бо, яко услыша твое мечное на смерть осуждение, не точию о смерти твоей не поболе, но и сам своим мечем на месте осуждения твою святую усече главу, и тако, по предречению Господню, окаянный отец предаде на смерть свое чадо. В той убо блаженней твоей кончине приими от нас пения сия:

Радуйся, за главу Церкве — Христа под меч главу твою преклоншая; радуйся, за любовь к Небесному человеколюбивому Отцу Безсмертному на смерть от земнаго безчеловечнаго отца тленнаго преданная.

Радуйся, течение мученическаго пути скончавшая добре; радуйся, веру безсмертному Обручнику Христу до смерти сохраншая бодре.

Радуйся, силою свыше на брань противу сил преисподних препоясанная; радуйся, победоносною славою в Вышних от Христа Победителя одеянная.

Радуйся, оружием благоволения Божия венчанная на земли; радуйся, цветом нетления украшенная на Небеси.

Радуйся, девам доброто и похваление; радуйся, мучеником красото и радование.

Радуйся, христианом крепкое прибежище; радуйся, верным твердое заступление.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 11

Пение наше похвальное, аще бы и тьмочисленное, вемы, яко несть довольно по достоянию восхвалити тя, святая и всехвальная мученице Варваро: обаче мы, Божиих тобою нам обильно подаваемых дарований благодарни суще, Богу, в тебе Своими благодеянии прославляемому, благодарственными усты поем: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, на Небеснем свещнице пред Престолом Святыя Троицы поставленную, зрим умныма очима тебе, святая дево Варваро: отонудуже, егда нощный грехов наших мрак лучами молитв твоих просвещаеши и нас на светлую спасения стезю наставляеши, по долгу достойна еси от нас званием быти почитаема сим:

Радуйся, светоумная луче, во светлость немерцающую прилученная; радуйся, мысленная деннице, день невечерний озаряти возшедшая.

Радуйся, благовонная смирно, Церковь Христову благоухающая; радуйся, златая кадильнице, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая.

Радуйся, мироположнице исцелений неоскудная; радуйся, сокровище Божиих даров неиждивительное.

Радуйся, чаше, от обилия дому Божия черплющая радость; радуйся, сосуде, от исполнения Христова приемлющий всех благ Небесных сладость.

Радуйся, адаманте, перстень безсмертнаго со Христом обручения украсивый; радуйся, венче доброты, в руце Господней держимый.

Радуйся, яко на тя Царь Славы, Господь Сил, славу и велелепие возложил есть; радуйся, яко тебе Царь царствующих и Господь господствующих Царство Свое и господствие даровал есть.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 12

Благодать от Бога дана ти есть, хранити и соблюдати от внезапныя болезни и наглыя смерти всякаго человека, верою, любовию и благоговением честная твоя страдания воспоминающаго и почитающаго; тоя благодати не лиши и нас, добрая дево Варваро, да и мы, здрави суще телом и духом в нынешней и будущей жизни о тебе поем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем твоя крепкия подвиги, почитаем страдания, хвалим долготерпение, ублажаем святую твою кончину, славим твое в немощнем теле показавшееся непобедимое мужество, имже на земли и на Небеси прославилася еси, святая и добропобедная великомученице Варваро, и в честь твоих победоносных подвигов и страданий похвальная восписуем ти сия:

Радуйся, от ангельских чинов в сожительство их любезно приятая; радуйся, от девственных ликов в чертог Небесный радостно введенная.

Радуйся, от мученических полков под венец славы провождаемая во гласе радования; радуйся, от всех жителей Небесных приемшая о Господе целование.

Радуйся, яко мзда твоя многа есть на Небесех; радуйся, яко радость твоя вечна есть во светлости святых.

Радуйся, от враг видимых и невидимых крепкая нам заступнице; радуйся, радости нам, благодати же и славы вечныя ходатаице.

Радуйся, душевных и телесных недугов наших целительнице; радуйся, спасительных благ земных и небесных подательнице.

Радуйся, яко тобою от нечаянныя и вечныя смерти сохранени быти уповаем; радуйся, яко тобою вечную жизнь улучити благонадежно чаем.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 13

О многострадальная и всехвальная святая великомученице Варваро! Нынешнее наше моление приемши, от всяких болезней душевных и телесных и враг видимых и невидимых нас избави, и от вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, да с тобою на земли живых во веки поем Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Икос 1

Ангелом честную и вселюбезную чистоту непорочно сохранши, честная Варваро, Ангелом сожительница быти сподобилася еси, с нимиже егда поеши троическую песнь Богу на Небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвальная пения сия:

Радуйся, отроковице, Богом Отцем предуставленная быти сообразна в страдании образу Сына Его; радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в чудный свет веры и благодати Его.

Радуйся, яко позвавшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свята еси; радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюла еси.

Радуйся, рожденному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая; радуйся, земнаго обручника паче Небеснаго знати не восхотевшая.

Радуйся, крине девства, посреде терния идольскаго прорастший доле; радуйся, цвете чистоты, в неувядаемой славе цветущий горе.

Радуйся, в Небесном вертограде Христова благоухания наслаждающаяся; радуйся, Краснейшаго паче сынов человеческих зрением тамо утешающаяся.

Радуйся, убелившая ризы твоя в Крови Агнчей на земли; радуйся, в лице девственном последующая Божиему Агнцу на Небеси.

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 1

Избранной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язык свят, в люди обновления, невесте Христове, яко избавляющиися тобою от различных зол и обстояний, благодарственная пения и хваления восписуем ти молитвенницы твои, святая и всехвальная великомученице: ты же, имущи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зовем ти:

Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Молитва великомученице Варваре Илиопольской

«Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Смотреть другие молитвы великомученице Варваре.

Сохранить акафист в социальных сетях:

акафист святой варваре великомученице

Кондак 1

Избранной Богом от идолослужительнаго рода и призванной во язык свят, в люди обновления, невесте Христово, яко избавляющиися тобою от различных зол и обстояний, благодарственная пения и хваления восписуем ти молитвенницы твои, святая и всехвальная великомученице: ты же, имущи дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зовем ти: Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Икос 1

Ангелом честную и вселюбезную чистоту непорочно сохранши, честная Варваро, Ангелом сожительница быти сподобилася еси, с нимиже егда поеши троическую песнь Богу на небеси, услыши нас, поющих тебе на земли похвальная пения сия:

Радуйся, отроковице, Богом Отцем предуставленная быти сообразна в страдании образу Сына Его;
радуйся, Сыном Божиим, Светом от Света, призванная из тьмы в чудный свет веры и благодати Его.
Радуйся, яко позвавшему тя Святому Духу, и сама телом и духом свята еси;
радуйся, яко от скверны плоти и духа непорочну себе соблюла еси.
Радуйся, рожденному от Девы Жениху Христу деву тя чистую обручившая;
радуйся, земнаго обручника паче Небеснаго знати не восхотевшая.
Радуйся, крине девства, посреде терния идольскаго прорастший доле;
радуйся, цвете чистоты, в неувядаемой славе цветущий горе.
Радуйся, в Небесном вертограде Христова благоухания наслаждающаяся;
радуйся, Краснейшаго паче сынов человеческих зрением тамо утешающаяся.
Радуйся, убелившая ризы твоя в Крови Агнчей на земли;
радуйся, в лице девственном последующая Божиему Агнцу на Небеси.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 2

Видящи святая Варвара себе на высоком столпе от отца поставлену, помышляше себе манием Божиим к Небеси быти возводиму. Разумная убо восхождения в сердце своем положши, теми от тьмы к Свету и от прелестных идолов ко Истинному Богу умне восхождаше, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный о Едином всея твари Творце разумети дева святая Варвара ищущи, беседоваше со своим си разумом, глаголющи: “От темных кумиров чудным светилам небесным како бе создатися мощно, рцы ми”. К нейже он со псаломником рече: “Вси бозе язык бесове, Един же есть Бог и Господь, Иже небеса и вся светила их сотвори”. Таковому твоему, мудрая дево, разуму дивящеся, глаголем:

Радуйся, паче старец идолослужительных разумнейшая;
радуйся, паче мудрецев мира сего мудрейшая.
Радуйся, яко тебе безвестная и тайная премудрости Своея Бог явил есть;
радуйся, яко тебе истиннаго богословия Сам Бог Слово научил есть.
Радуйся, всех звездочетцев умом Христовым превозшедшая;
радуйся, явственнее паче оных Небесный круг прозревшая.
Радуйся, яко в твари, аки в зерцале, Самаго Творца усмотрела еси;
радуйся, яко в созданных светилах Несозданный Свет узрела еси.
Радуйся, ныне уже кроме зерцала свет лица Божия на Небеси зрящая;
радуйся, тем светом неизреченно веселящаяся.
Радуйся, умная звездо, еяже озарением лице Божие, яко солнце, светло нам является;
радуйся, мысленная луно, еюже нощь заблуждения яко день просвещается.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 3

Сила Вьшняго даде тогда святей Варваре, якоже древле пророку Иезекиилю, лице адамантово, сильно пред всеми идолослужительми, воеже не убоятися ей от зверскаго лица их, ни ужасатися лютаго прещения. Темже со дерзновением мужемудренная дева взываше: “Троицу чту, Едино Божество, и Той верою покланяющися, велегласно пою: Аллилуиа”.

Икос 3

Имущи святая Варвара свыше данную себе мудрость, востече к делателем бани отеческия, и онем проявляя тайну Святыя Троицы, повеле три окна в бане устроити. “Аще, – рече, – идолослужителие уста имут и не глаголют славы истиннаго Бога, то каменныя в сей бане стены треми окнами, аки треми устнами, да свидетельствуют, яко Един есть Бог, в Троице Святей от всея твари славимый и покланяемый”. За таковое убо мудрование, святая Варваро, приими похвалу сию:

Радуйся, в треоконной бане купель святаго крещения, во имя Троицы Пресвятыя, изобразившая;
радуйся, в купели воды и Духа, к сим же и крове твоей мученическия, тебе измывшая.
Радуйся, яко треми окнами тьму многобожия, Троице Святей противнаго, прогнала еси;
радуйся, яко окнами треми Свет Троический ясно узрела еси.
Радуйся, яко теми треми окнами призре на тя Солнце Правды, тридневно возсиявшее от гроба;
радуйся, яко теми тебе возсия день Троического спасения.
Радуйся, сердце твое Единому в Троице Богу всегда отверсто имевшая;
радуйся, чувства твоя пред бранию триех врагов, плоти, мира и диавола, крепко заключившая.
Радуйся, яко в души твоей три мысленная окна, веры, надежды и любве, устроила еси;
радуйся, яко теми треми окнами при Троическом Божестве треми деньми воздвиженную Тела Христова Церковь усмотрела еси.
Радуйся, яко тебе Небеса от триех иерархий ангельских отверзошася;
радуйся, яко тебе горния обители Троическия радостно прияша.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 4

Буря ярости велия отца твоего, дышущаго прещением и убийством, возшуме на храм души твоей, святая Варваро, но того не возможе поколебати: основан бо бе на твердом веры Христовы камени, на немже ты, мудрая дево, неподвижимо стоящи, укрепляющему тя Иисусу Христу песнь воспевала еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав от тебе, мудрыя дщери, отец твой Диоскор неслышанная о Святей Троице словеса, яко аспид глухий затка уши своя и по подобию змиину с жалом ядоносным устремися со острием меча на твое убийство: но ты, невесто Христова Варваро, подражающи Жениха твоего Иисуса, бежавшаго от меча Иродова, бегала еси от меча Диоскорова, желающи сердце его от зверския ярости в любовь отеческую обратити. Мы же разумное твое бегство звании почитаем сими:

Радуйся, блаженная, изгнанная из дому земнаго правды ради;
радуйся, богатая в Бога, лишенная отеческих богатств Христа ради.
Радуйся, яко твоего обнищания есть Царствие Небесное;
радуйся, яко тебе уготовася вечных благ сокровище.
Радуйся, словесная агнице, от злаго волка мучителя к Доброму Пастырю Христу прибегшая;
радуйся, во двор праведных овец Его, одесную стоящих, вшедшая.
Радуйся, незлобивая голубице, от земнаго врана в покров Небеснаго Орла прелетевшая;
радуйся, в крове крилу Его добрый себе покров обретшая.
Радуйся, Небеснаго Отца дщи честная, яко от земнаго родителя с безчестием на смерть гонима была еси;
радуйся, яко от безсмертнаго Господа Славы в Жизнь Вечную со славою прията еси.
Радуйся, тояжде и нам жизни присножелающая ходатаице;
радуйся, прилежная о нас к Богу молитвеннице.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 5

Боготечной звезде была еси подобна, святая великомученице Варваро: бежащи бо пред отцем твоим, наставляла еси того таинственне на путь, ведущий ко Праведному Солнцу, от Девы возсиявшему, Христу Богу. Обаче он душевныма ослеплен очима, абие и телесныма не узре тя пред собою бежащую: ты бо сквозе каменную, тебе велением Божиим разступившуюся, гору прошедши, скрылася еси от очию его в каменней пещере, да от среды камения, яко птица, даси глас Богу, воспевающи: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше тя пастырие, верху горы овцы пасущии, в камени крыющуюся, дивляхуся, глаголюще: что сия словесная агница? Коего волка бегает? И се Диоскор, паче волка лютейший, востече на гору, и тебе тамо крыющуюся обрет, и похитив за девическия твоя власы, влечаше ко своему дому по жестокому пути, на немже тя вернии сретаем приветствии сими:

Радуйся, младому еленю на горах ароматских уподобившаяся;
радуйся, горняя паче дольних восхождения в сердце твоем полагающи, возлюбившая.
Радуйся, избывшая погибельнаго идолослужения рова;
радуйся, на гору Троическаго поклонения востекшая.
Радуйся, сквозе камение прошедшая, от каменносердаго бегающи гонения;
радуйся, среде камения Камень Христа, утверждающаго тя, обретшая.
Радуйся, в пещеру каменную вшедшая, видети Иисуса во гробе каменном бывша положенна;
радуйся, уже Того видящая на Престоле Славы седяща.
Радуйся, яко власы главы твоея за Христа, хранящаго, да и влас главы человеческия не погибнет, исторжени суть на земли;
радуйся, яко тии от Христа изочтени суть ко увенчанию на небеси.
Радуйся, власы твоя кровию доле, яко цветами, обагрившая;
радуйся, заплетение власов твоих окровавленных в венец тебе златый обратившая.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 6

Проповедником богоносным, Апостолом Христовым, поревновавши дерзновенно, пред лицем мучителей проповедала еси Христа Истиннаго Бога; и Его ради лютыя раны, власяными рубы к острым чрепием болезненно потираемыя, мужественно претерпела еси, святая Варваро. Также в темницу всаждена, в ней аки в чертозе о Христе Иисусе ликовала еси, поющи Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый в сердце твоем просвещение истиннаго богоразумия, возсия и во очесех твоих свет Божественнаго лица Своего Христос Господь: Той бо, яко возлюбленный твой Жених, в полунощи к тебе, непорочней Своей невесте, в темницу пришед, любезно тя посети, от ран исцели и светлостию Лица Своего неизреченно душу твою возвесели, нас же верных научи пети тебе сицевая:

Радуйся, за страдавшаго биение Христа нещадно биенная;
радуйся, биения терпением невидимаго врага убившая.
Радуйся, язвы Господа Твоего на теле твоем носившая;
радуйся, от всех язв, Темжде Господем, на теле твоем исцелевшая.
Радуйся, яко Сам Господь, Свет мира, тебе в темнице бывшей, Себе явил есть;
радуйся, яко Сам души и тела Врач тебе больную посетил есть.
Радуйся, чрез земную темницу в Небесный Чертог светло вшедшая;
радуйся, от кровей твоих брачную тебе одежду исткавшая.
Радуйся, яко тобою от многих ран грешнии исцеляются;
радуйся, яко тобою от всех болезней с верою тя призывающии уздравляются.
Радуйся, уз греховных скорая решительнице;
радуйся, язв многозлобных добрая целебнице.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 7

Хотящу безумному мучителю желание свое улучити и еще покушающемуся ласкательными словесы тебе, святая Варваро, от Истиннаго Бога отвратити ко прелестным идолом, ты, яко мудрая дева, отвещала еси тому: “Первее твердый адамант в мягкий воск претвориши, нежели мене отвратиши от Христа Бога моего: Того бо со Отцем и Святым Духом, Единаго Истиннаго Бога исповедую, славлю, и хвалю, и пою Ему: Аллилуиа”.

Икос 7

Новую показа безчеловечия ярость зверообразный мучитель, егда тебе, святая великомученице Варваре, повеле на древе повесити, и ноготьми железными тело твое строгати, и свещами горящими твоя опаляти ребра, еще же и млатом во главу тяжко бити. Сие пачеестественное терпение твое благоговейно воспоминающе, похвалами блажим тя сими:

Радуйся, яко повешена была еси на древе Христа ради, на Кресте распятаго;
радуйся, яко строгана по ребром Иисуса ради, копием в ребра прободеннаго.
Радуйся, яко огнь любве к Богу в сердце твоем возжегла еси;
радуйся, яко за Того огненными свещами палима была еси.
Радуйся, твердейшая адаманта в терпении невредимом;
радуйся, крепчайшая каменнаго столпа в мужестве непоколебимом.
Радуйся, яко млатом, бившим тя по главе, венец Царствия тебе исковася;
радуйся, яко темже млатом глава врага твоего сокрушися.
Радуйся, яко со Христом, Его ради, на земли страдала еси;
радуйся, яко с Ним и о Нем на Небеси прославляешися.
Радуйся, всех врагов наших крепкая победительнице;
радуйся, во всех бедах наших скорая помощнице.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 8

Странное и страшное святыя Варвары страдание видящи, благоверная в женах Иулиания удивися зело, како млада отроковица в юностнем телеси таковыя мужественно за Христа терпит муки; таже, слезнаго исполнившися умиления, благодарственно и та возопи Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь Сладчайший Иисус сладость, весь Желание тебе бысть, святая Варваро; сладце бо Его ради горькия терпела еси муки, глаголющи: “Чашу страданий, юже даде ми Возлюбленный мой Жених, не имам ли пити?” Темже и сама показалася еси чаша, сладость чудесных исцелений изливающая всем вопиющим к тебе сицевая:

Радуйся, отвергшая во адское горе идольскую горесть;
радуйся, возлюбившая Небесную Иисусову сладость.
Радуйся, мысленная стамно, манну брашна творения воли Божия в себе имущая;
радуйся, верных во благих желание исполняющая.
Радуйся, реко, исполненная благодати Божия водами;
радуйся, источниче, кипящий чудес излиянии.
Радуйся, яко пчела, от зловоннаго идольских жертв дыма отлетевшая;
радуйся, во благоуханную мира Христова воню сладце притекшая.
Радуйся, яко твоими во всем теле язвами была еси подобна соту;
радуйся, яко крове твоея капли сладчайшия паче меда быша Пресладкому Иисусу.
Радуйся, яко всем верным воспоминание твое пресладко;
радуйся, яко всей Церкви Христовой имя твое пречестно.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 9

Все естество ангельское велиею возрадовася радостию, узревши мужественную крепость твою, святая и непобедимая мученице Варваро: видевше бо ангельский чинове ветхаго врага, прегордаго князя тьмы, со всем его бесовским и идольским полчищем от тебе, единыя младыя девы, посрамленнаго, побежденнаго же и под нозе твои поверженнаго, велиим гласом возопиша Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии риторскими своими языки не возмогут изрещи величества твоих болезненных страданий, о Варваро: кто бо скажет болезнь твою, колика бе, егда сосца твоя урезана быша? Кто изречет студ лица девическаго, егда обнаженна по всему граду от беззаконных мучителей водима была еси? Сицевую болезнь и безчестие твое мы точию воспомянувше, содрогаемся и со умилением глаголем сице:

Радуйся, добрая леторасле сада Иисусова;
радуйся, истинная лозо винограда Христова.
Радуйся, два сосца твоя отрезанная, аки два грезна в честь Господеви твоему принесшая;
радуйся, кровь твою, аки вино умиления, от тех источившая.
Радуйся, яко Христа ради обнаженнаго и ты риз твоих совлечена была еси;
радуйся, яко Его ради, во Иерусалиме ругательне водимаго, и ты по граду на поругание водима была еси.
Радуйся, от Ангела светлою одеждою в наготе твоей одеянная;
радуйся, тою от студных очес невидимо покровенная.
Радуйся, чудный ангелом и человеком позор бывшая;
радуйся, и самех мучителей терпением твоим удивившая.
Радуйся, яко Сам Господь свыше призре на твоя страдания;
радуйся, яко Сам Той Подвигоположник похвали подвиги твоя.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 10

Спасти хотя душу твою, о теле твоем всячески нерадила еси, святая Варваро: егда бо на тя мечное на смерть осуждение изыде, ты под меч острый, аки под венец красный, радостно идущи, Богу, в мученическом подвизе тебе укрепляющему, воспевала еси песнь Аллилуиа.

Икос 10

Стены каменныя твердее окамененный сердцем бысть Диоскор, твой, святая Варваро, не уже родитель, но лютый мучитель: той бо, яко услыша твое мечное на смерть осуждение, не точию о смерти твоей не поболе, но и сам своим мечем на месте осуждения твою святую усече главу, и тако, по предречению Господню, окаянный отец предаде на смерть свое чадо. В той убо блаженней твоей кончине приими от нас пения сия:

Радуйся, за главу Церкви – Христа под меч главу твою преклоншая;
радуйся, за любовь к Небесному человеколюбивому Отцу Безсмертному на смерть от земнаго безчеловечнаго отца тленнаго преданная.
Радуйся, течение мученическаго пути скончавшая добре;
радуйся, веру безсмертному Обручнику Христу до смерти сохраншая бодре.
Радуйся, силою свыше на брань противу сил преисподних препоясанная;
радуйся, победоносною славою в Вышних от Христа Победителя одеянная.
Радуйся, оружием благоволения Божия венчанная на земли;
радуйся, цветом нетления украшенная на Небеси.
Радуйся, девам доброто и похваление;
радуйся, мучеником красото и радование.
Радуйся, христианом крепкое прибежище;
радуйся, верным твердое заступление.
Радуйся, Варваре невесто Христова прекрасная.

Кондак 11

Пение наше похвальное, аще бы и тьмочисленное, вемы, яко несть довольно по достоянию восхвалити тя, святая и всехвальная мученице Варваро: обаче мы, Божиих тобою нам обильно подаваемых дарований благодарни суще, Богу, в тебе Своими благодеянии прославляемому, благодарственными усты поем: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, на Небеснем свещнице пред Престолом Святыя Троицы поставленную, зрим умныма очима тебе, святая дево Варваро: отонудуже, егда нощный грехов наших мрак лучами молитв твоих просвещаеши и нас на светлую спасения стезю наставляеши, по долгу достойна еси от нас званием быти почитаема сим:

Радуйся, светоумная луче, во светлость немерцающую прилученная;
радуйся, мысленная деннице, день невечерний озаряти возшедшая.
Радуйся, благовонная смирно, Церковь Христову благоухающая;
радуйся, златая кадильнице, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая.
Радуйся, мироположнице исцелений неоскудная;
радуйся, сокровище Божиих даров неиждивительное.
Радуйся, чаше, от обилия дому Божия черплющая радость;
радуйся, сосуде, от исполнения Христова приемлющий всех благ Небесных сладость.
Радуйся, адаманте, перстень безсмертнаго со Христом обручения украсивый;
радуйся, венче доброты, в руце Господней держимый.
Радуйся, яко на тя Царь Славы, Господь Сил, славу и велелепие возложил есть;
радуйся, яко тебе Царь царствующих и Господь господствующих Царство Свое и господствие даровал есть.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 12

Благодать от Бога дана ти есть, хранити и соблюдати от внезапный болезни и наглыя смерти всякаго человека, верою, любовию и благоговением честная твоя страдания воспоминающаго и почитающаго; тоя благодати не лиши и нас, добрая дево Варваро, да и мы, здрави суще телом и духом в нынешней и будущей жизни о тебе поем Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем твоя крепкия подвиги, почитаем страдания, хвалим долготерпение, ублажаем святую твою кончину, славим твое в немощнем теле показавшееся непобедимое мужество, имже на земли и на небеси прославилася еси, святая и добропобедная великомученице Варваро, и в честь твоих победоносных подвигов и страданий похвальная восписуем ти сия:

Радуйся, от ангельских чинов в сожительство их любезно приятая;
радуйся, от девственных ликов в чертог Небесный радостно введенная.
Радуйся, от мученических полков под венец славы провождаемая во гласе радования;
радуйся, от всех жителей небесных приемшая о Господе целование.
Радуйся; яко мзда твоя многа есть на небесех;
радуйся яко радость твоя вечна есть во светлости святых.
Радуйся, от враг видимых и невидимых крепкая нам заступнице;
радуйся, радости нам, благодати же и славы вечныя ходатаице.
Радуйся, душевных и телесных недугов наших целительнице;
радуйся, спасительных благ земных и небесных подательнице.
Радуйся, яко тобою от нечаянныя и вечныя смерти сохранени быти уповаем;
радуйся, яко тобою вечную жизнь улучити благонадежно чаем.
Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная.

Кондак 13

О многострадальная и всехвальная святая великомученице Варваро! Нынешнее наше моление приемши, от всяких болезней душевных и телесных и враг видимых и невидимых нас избави, и от вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, да с тобою на земли живых во веки поем Богу: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1.

Молитва

Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самого Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему – безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь великомученицы Варвары, глас 8

Варвару святую почтим:/ вражия бо сети сокруши/ и, яко птица, избавися от них// помощию и оружием Креста, всечестная.

Ин тропарь великомученицы Варвары, глас 4

Агнице всеблаженная Варваре,/ Божественне озарившися Светом Святыя Троицы Трисолнечным/ и в купели утвердившися,/ в побеждение лести отеческия/ веру исповедала еси Христову./ Тем, всечестная, свыше благодать тебе дарова Бог/ исцеляти недуги и болезни вся./ Егоже моли, великомученице,/ да спасет души, наша.

Кондак великомученицы Варвары, глас 4

В Троице благочестно певаемому/ последовавши Богу, страстотерпице,/ идольская притупила еси чтилища,/ посреде же подвига страдальчествующи, Варваро,/ мучителей прещения не устрашилася еси, мужемудренная,/ велегласно поющи присно:// Троицу чту, Едино Божество.

Оценка 3.5 проголосовавших: 10
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here