Акафист симону зилоту

Детально: акафист симону зилоту - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Конда́къ 1

Избра́нный апо́столе Христо́въ и благовѣ́стниче, мре́жею про́повѣди твоея́ улови́вый во спасе́ніе мно́гія ду́ши человѣ́ческія, и ко Христу́ приведы́й идолослуже́ніемъ помраче́нныя лю́ди, Си́моне блаже́нне, въ пѣ́снехъ восхваля́емъ тя́ съ любо́вію и мо́лимъ ти ся прилѣ́жно: я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся Ему́ вы́ну за ны́ грѣ́шныя, и моли́твами твои́ми отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ и Влады́ка, Христо́съ Бо́гъ, спасти́ хотя́ па́дшее челове́чество, въ пло́ть на́шу облече́ся и съ человѣ́ки поживе́, въ Ка́ну же Галиле́йскую на бра́къ въ до́мъ тво́й пріи́де, Си́моне прехва́льне, вку́пѣ съ Пречи́стою Свое́ю Ма́терію, Дѣ́вою Богоро́дицею, Ея́же умоле́ніемъ Ма́тернимъ нача́токъ чуде́съ Свои́хъ въ до́мѣ твое́мъ яви́, во́ду въ вино́ на бра́цѣ твое́мъ чуде́сно претвори́въ, и си́мъ показа́въ Божества́ Своего́ си́лу. Тѣ́мже тебѣ́, си́це облагода́тствованному посѣще́ніемъ и благоволе́ніемъ Богочеловѣ́ка, я́ко богови́дцу и ученику́ Его́ избра́нному, со умиле́ніемъ си́це вопіе́мъ:

Ра́дуйся, женише́ прекра́сный, отъ бра́ка земна́го на бра́къ Агнчій чуде́сно призва́нный; ра́дуйся, на небеси́ и на земли́ просла́вленный. Ра́дуйся, вопло́щшемуся Бо́гу Сло́ву вѣ́рно послужи́вый; ра́дуйся, въ проповѣ́даніи Ева́нгелія пра́вды ре́вность ве́лію яви́вый. Ра́дуйся, Пресла́дкаго Го́спода Іису́са всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ возлюби́вый; ра́дуйся, обру́чницу земну́ю оста́вивый и во слѣ́дъ Его́ потекíй.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ чудеса́ Христо́вы, Си́моне пресла́вне, вѣ́рно послѣ́довалъ еси́ во пло́ти я́вльшемуся Бо́гу, отъ Него́же возлю́бленъ бы́лъ еси́ и къ ли́ку избра́нныхъ двана́десяти апо́столъ Его́ сопричте́нъ бы́лъ еси́, я́коже ревни́тель сла́вы Его́, наименова́ніе но́вое Зило́та, си́ е́сть ревни́теля, получи́лъ еси́. Сію́ ре́вность о сла́вѣ Бо́жіей испроси́ и на́мъ, учениче́ Спа́совъ, да ку́пно съ тобо́ю сподо́бимся пѣ́ти Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ небе́сный тебѣ́ свы́ше даде́ся, Си́моне богому́дре, тѣ́мже внима́я Боже́ственнымъ словесе́мъ Христа́ Бо́га, слага́лъ еси́ я́ въ се́рдце твое́, и, я́ко земля́ до́брая, пло́дъ стори́ченъ прине́слъ еси́ Ему́ уче́нія Ева́нгельскаго благода́ть, е́юже озари́лъ еси́ во спасе́ніе мíра концы́ и, я́ко богопроповѣ́дникъ душеспаси́тельный, слы́шиши отъ на́съ пѣ́сни таковы́я:

Ра́дуйся, и́го Христо́во, благо́е и ле́гкое, на ра́мо твое́ воспріе́мый; ра́дуйся, примѣ́ромъ твои́мъ святы́мъ вся́ ны́ къ послѣ́дованію Христо́ву привлека́яй. Ра́дуйся, ре́вности тезоимени́тый ревни́телю о сла́вѣ Бо́жіей; ра́дуйся, теплѣ́йшій люби́телю Го́спода Іису́са. Ра́дуйся, ди́вный наста́вниче къ Нему́ и́щущихъ спасе́нія; ра́дуйся, немо́лчный благовѣ́стниче Ева́нгельскаго душеспаси́тельнаго уче́нія.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 3

Си́ла Бо́жія осѣни́ тя́, апо́столе Христо́въ Си́моне, егда́ во слѣ́дъ ходи́лъ еси́ Христа́ Го́спода, обходя́ съ Ни́мъ Іуде́ю и Галиле́ю, внима́я уче́нію Его́ Боже́ственному и созерца́я преве́лія Его́ чудеса́. Тѣ́мже и Христо́съ, я́ко вѣ́рному Своему́ послѣ́дователю и ученику́, дарова́ ти́ вла́сть и си́лу неду́ги исцѣля́ти, болѣ́зни врачева́ти и ду́хи нечи́стыя прогоня́ти, да вси́ сла́вятъ си́лу Его́, въ тебѣ́ явле́нную, и пою́тъ Ему́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́лъ еси́ еди́но попече́ніе, Си́моне всеблаже́нне, е́же вѣ́рно служи́ти и благоугожда́ти Христу́ Бо́гу, во пло́ти я́вльшуся на спасе́ніе человѣ́ческое, Его́же спу́тникъ и самови́децъ сподо́бился еси́ бы́ти, и отъ у́стъ Его́ Боже́ственныхъ почерпну́лъ еси́ преве́лію уче́нія небе́снаго благода́ть, о не́йже дивя́щеся, си́це тебѣ́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, всера́достный на́мъ проповѣ́дниче Ева́нгелія пра́вды; ра́дуйся, денни́це, возвѣсти́вшая на́мъ со́лнце невече́рнее. Ра́дуйся, самови́дче и слуго́ воплоще́ннаго Бо́га; ра́дуйся, стра́нствія Влады́чня и безсме́ртныя Его́ трапе́зы соприча́стниче. Ра́дуйся, избра́нный и вѣ́рный Христо́въ учениче́; ра́дуйся, дру́же Его́ при́сный, до конца́ дру́жество твое́ къ Нему́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 4

Бу́ря я́рости іуде́йскія пригвозди́ ко Кресту́ Христа́ Бо́га, во́лею пострада́ти за вся́ лю́ди изво́лившаго, но не поколеба́ вѣ́ры и упова́нія твоего́, Си́моне блаже́нне, я́ко То́й е́сть Спаси́тель мíра, дре́вле прорече́нный проро́ки, во искупле́ніе па́дшаго человѣ́чества. Тѣ́мже, я́ко Влады́цѣ и Бо́гу, вѣ́рно воспѣва́лъ еси́ Ему́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ Боже́ственный гла́съ Христа́ Жизнода́вца, тридне́вно воскре́сшаго отъ ме́ртвыхъ и две́ремъ затворе́ннымъ вше́дшаго ко ученико́мъ Свои́мъ, и “ми́ръ ва́мъ!” ре́кшаго, Си́моне богоно́сне, зѣло́ возра́довался еси́ и Тому́, я́ко Бо́гу, благоговѣ́йно поклони́лся еси́, всѣ́мъ же пото́мъ возвѣща́лъ еси́ немо́лчно непрело́жную и́стину Его́ воскресе́нія. О се́мъ и мы́ хвале́бно тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, ми́ръ Христо́въ досто́йно пріе́мый въ непоро́чный сосу́дъ души́ твоея́; ра́дуйся, ми́ромъ тѣ́мъ мíра концы́ умиротвори́вый благода́тно. Ра́дуйся, дре́внія вражды́ идолослужи́тельныя потреби́телю; ра́дуйся, и́стины воскресе́нія Христо́ва очеви́дный и громогла́сный свидѣ́телю. Ра́дуйся, две́ремъ затворе́ннымъ ди́вно проше́дшаго Христа́ созерца́телю; ра́дуйся, пребоже́ственнаго и радостотво́рнаго гла́са Его́ слы́шателю.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 5

Боготе́чное на не́бо Вознесе́ніе Христо́во ви́дѣвъ, и Ду́ха Свята́го, отъ Него́ ниспо́сланнаго во о́гненныхъ язы́цѣхъ, соприча́стникъ бы́въ, Си́моне прехва́льне, духоно́сецъ боже́ственный содѣ́лался еси́ и, облече́нный си́лою свы́ше, поте́клъ еси́ на про́повѣдь Ева́нгельскую во Іуде́ю, Сирíю, Еги́петъ, Маврита́нію, Испа́нію, Брита́нію, Перси́ду, Иве́рію и Арме́нію, возвѣща́я лю́демъ, во мра́цѣ невѣ́рія бы́вшимъ, свѣ́тъ Христа́ Бо́га спаси́тельный и вѣ́ру въ Него́ пра́вую и всѣ́хъ приводя́ зва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши тя́, апо́столе Христо́въ, Пречи́стая Богоро́дица, отъ да́льныхъ стра́нъ на о́блацѣ приспѣ́вшаго ко пречестно́му Ея́ Успе́нію, возра́довася ра́достію свято́ю и сподо́би тя́ Своея́ бесѣ́ды и благослове́нія предсме́ртнаго; ты́ же, о коли́кія ра́дости испо́лнился еси́, созерца́я Сы́на Ея́ и Бо́га, со святы́ми а́нгелы къ Не́й прише́дшаго и святу́ю ду́шу Ея́ въ ру́цѣ Свои́ пріе́мшаго. Сію́ ра́дость твою́ и мы́, благоговѣ́йно воспомина́юще, отъ любве́ усе́рдныя возглаша́емъ ти́ сія́ всера́достныя глаго́лы:

Ра́дуйся, небоше́ственный учениче́ Спа́совъ, на погребе́ніе Ма́тере Госпо́дни на о́блацѣ чуде́сно принесе́нный; ра́дуйся, Христа́, въ ру́цѣ Свои́ ду́шу Ма́тере Своея́ пріе́мшаго, созерца́вый. Ра́дуйся, погребе́нію Пречи́стыя Богома́тере досто́йно послужи́вый; ра́дуйся, вознесе́нную съ тѣ́ломъ горѣ́ Богоро́дицу уразумѣ́вый. Ра́дуйся, погреба́льныя пелены́ и пра́здный гро́бъ Ея́ въ Геѳсима́ніи ви́дѣвый; ра́дуйся, въ видѣ́ніи свѣтоза́рнѣмъ со святы́ми а́нгелы прише́дшую Влады́чицу мíра зрѣ́ти сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ богоглаго́ливый яви́лся еси́, апо́столе Христо́въ Си́моне, въ страна́хъ ди́кихъ и лю́демъ звѣронра́внымъ возвѣща́лъ еси́ Ева́нгеліе Христо́во, кро́тостію и незло́біемъ твои́мъ препобѣжда́я тѣ́хъ лю́тость и изъ волко́въ ди́віихъ претворя́я и́хъ въ а́гнцы Христо́вы, и́же и научи́шася тобо́ю пѣ́ти Тріеди́ному Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, учениче́ Спа́совъ, я́ко свѣти́льникъ лучеза́рный, въ страна́хъ невѣ́рныхъ и, я́ко боготе́чное свѣти́ло, обте́клъ еси́ восто́къ и за́падъ, возвѣща́я лю́демъ спаси́тельную вѣ́ру во Христа́ Іису́са, Иже внуша́етъ на́мъ благохвали́ти тя́, богопроповѣ́дника боже́ственнаго, похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, отъ восто́ка востекíй и за́падъ просвѣти́вый свѣ́томъ Христо́вымъ; ра́дуйся, Африку и Испа́нію огласи́вый уче́ніемъ Ева́нгельскимъ. Ра́дуйся, Бри́тянъ суро́вость укроти́вый кро́тостію Іису́совою; ра́дуйся, Арме́нію и Иве́рію приведы́й къ позна́нію Сы́на Бо́жія. Ра́дуйся, Пе́рсовъ и Ми́довъ убѣди́вый вѣ́ровати во Христа́ Бо́га; ра́дуйся, неутоми́мо труди́выйся во благовѣ́стіи Христо́вѣ.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніе усе́рдное имѣ́лъ еси́, апо́столе Христо́въ, е́же му́ченически пострада́ти за и́мя Христо́во, и кро́вію твое́ю запечатлѣ́ти Боже́ственную и́стину про́повѣди твоея́ Ева́нгельскія, е́же Госпо́дь устроя́я, приведе́ тя́ во Иве́ріи отъ невѣ́рныхъ Ла́зовъ на крестѣ́ распя́ту бы́ти и му́ченически сконча́тися. Такову́ю страда́льческую христоподо́бную кончи́ну твою́ воспомина́юще, почита́емъ болѣ́зни и труды́ твоя́ и пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ Но́я, нача́льника ковче́га душеспаси́тельнаго вѣ́ры Христо́вы во Иве́ріи, позна́емъ тя́ бы́ти, Си́моне богоглаго́ливе, и я́ко основа́теля и краеуго́льнаго ка́мня це́ркве Иверскія тя́ почита́емъ, мѣ́сто же погребе́нія твоего́ съ любо́вію чти́мъ, я́ко освяще́нное кро́вію твое́ю и моще́й твои́хъ почива́ніемъ, отъ него́же да́ры цѣле́бныя источа́еши вѣ́рнымъ и привлека́еши зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, Иве́ріи храни́телю неотсту́пный; ра́дуйся, Пицу́нды покрови́телю, Бо́гомъ да́нный. Ра́дуйся, хра́мъ тво́й въ пусты́ни чуде́сно сохрани́вый отъ коне́чнаго разруше́нія; ра́дуйся, гро́бъ тво́й честны́й на́мъ дарова́вый во утѣше́ніе. Ра́дуйся, мѣ́сто по́двиговъ твои́хъ и страда́ній обнови́вый оби́телію и́ноческою во и́мя твое́; ра́дуйся, отъ свята́го Аѳо́на подви́жники поста́ и моли́твы въ ню́ пресели́вый преди́вно.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 8

Стра́нствіе земно́е соверши́въ, апо́столе Спа́совъ, пресели́лся еси́ отъ земли́ къ оби́телемъ небе́снымъ, на земли́ же чуде́съ луча́ми сія́еши и просвѣща́еши ду́ши вѣ́рныхъ, и́же по Бо́зѣ моли́твенно къ тебѣ́ прибѣга́ютъ и почита́ютъ святу́ю твою́ па́мять, ю́же и мы́ благоговѣ́йно чту́ще, пое́мъ просла́вльшему тя́ Бо́гу пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ це́рковь Иверская почита́етъ тя́, апо́столе Си́моне, я́ко основа́теля своего́ и покрови́теля, назда́вшаго ю́ на основа́ніи незы́блемомъ вѣ́ры Христо́вы и ороси́вшаго ю́ къ плодоно́сію духо́вному честно́ю твое́ю кро́вію, отъ нея́же ди́вно прозябо́ша въ не́й со́нмы святы́хъ, торжеству́ющихъ ны́нѣ вку́пѣ съ тобо́ю на не́бѣ. Тѣ́мже и мы́ на земли́ блажи́мъ твоя́ по́двиги и си́це тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, благíй и ми́лостивый утѣ́шителю скорбя́щихъ; ра́дуйся, скоропредста́тельный помо́щниче бѣ́дствующихъ. Ра́дуйся, ве́ліе дерзнове́ніе стяжа́вый ко Христу́ Бо́гу, я́ко дру́гъ Его́ и́скренній; ра́дуйся, пріе́мый отъ Него́ вла́сть на ду́хи нечи́стыя. Ра́дуйся, оби́тели твоея́ святы́я сла́во и похвало́; ра́дуйся, подвиза́ющимся въ не́й хода́таю вѣ́чнаго спасе́нія.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 9

Всему́ мíру суди́ти и́маши, апо́столе Спа́совъ, сѣдя́й на престо́лѣ высо́цѣ и превознесе́ннѣ, егда́ Христо́съ Госпо́дь со сла́вою пріи́детъ сотвори́ти су́дъ Сво́й пра́ведный; тогда́, свя́те, умоли́ Его́ бла́гость поми́ловати на́съ и не осуди́ти въ поги́бель вѣ́чную, но сподо́бити со святы́ми пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйство человѣ́ческое не довлѣ́етъ къ досто́йному прославле́нію твои́хъ по́двиговъ и чуде́съ, Си́моне прехва́льне, оба́че пріими́, учениче́ Спа́совъ, благоутро́бно и ми́лостиво сія́ ма́лыя на́ша и нехи́тростныя пѣ́сни, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мыя съ вѣ́рою и любо́вію, и услы́ши вопію́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, отъ восто́ка и до за́пада хвали́мый и сла́вимый; ра́дуйся, Иверскую страну́ кончи́ною твое́ю освяти́вый. Ра́дуйся, я́ко ло́зу благопло́дную въ не́й, Ни́ну равноапо́стольную, духо́вно возрасти́вый; ра́дуйся, со́нмы святы́хъ отъ нѣ́дръ ея́ Христу́ плодопринесы́й. Ра́дуйся, го́ры и удо́лія ея́ подви́жниками благоче́стія просла́вивый; ра́дуйся, я́ко оте́цъ со ча́ды, со святы́ми Иверскими въ оби́телехъ ра́йскихъ торжеству́яй.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 10

Спасе́нія зало́гъ, святу́ю правосла́вную вѣ́ру, унаслѣ́довахомъ отъ тебе́, апо́столе Христо́въ Си́моне. Тѣ́мже мо́лимъ тя́: отъ вся́кихъ ересе́й и раско́ловъ соблюди́ на́съ, ча́дъ твои́хъ, моли́твеннымъ предста́тельствомъ твои́мъ къ Бо́гу, и помози́ на́мъ въ правосла́віи непоколеби́момъ пребы́ти до конца́ дне́й на́шихъ, и вѣ́рно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царя́ Небе́снаго Христа́ избра́нный учениче́, Си́моне блаже́нне, помоли́ся Ему́ за ны́, грѣ́шныя, да ре́вность твоя́ боголюбе́зная о хране́ніи зако́на Его́ да́руется и на́мъ недосто́йнымъ, во е́же бы́ти на́мъ гото́выми на по́двиги добродѣ́ланія христіа́нскаго и на исповѣ́даніе правосла́вныя на́шея вѣ́ры, не словесы́ то́кмо, но и дѣ́лы, и яви́тися ча́дами твои́ми, не по и́мени то́кмо, но са́мою и́стиною. О се́мъ тя́ мо́лимъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, звѣздо́ пресвѣ́тлая, всѣ́хъ путеводя́щая къ со́лнцу пра́вды Христо́ву; ра́дуйся, свѣще́ неугаси́мая, въ моли́твахъ присногоря́щая у престо́ла Го́спода сла́вы. Ра́дуйся, сто́лпе непоколеби́мый святы́я Христо́вы Це́ркве; ра́дуйся, фіа́ле златы́й, излива́яй струи́ на́мъ цѣле́бныя. Ра́дуйся, пріе́мый отъ Христа́ вла́сть вяза́ти и рѣши́ти; ра́дуйся, получи́вый отъ Него́ благода́тныя да́ры Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ горѣ́ прино́сиши со всѣ́ми святы́ми, Си́моне прехва́льне, и отъ небе́сныхъ высо́тъ оте́чески приника́еши на мѣ́сто по́двиговъ и страда́ній твои́хъ на земли́, моли́твами твои́ми помога́я всѣ́мъ, вѣ́рно чту́щимъ святу́ю па́мять твою́, и пою́щимъ о тебѣ́ пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельный свѣти́льниче Трисо́лнечнаго Свѣ́та явля́ешися вѣ́рнымъ, апо́столе Христо́въ Си́моне, и всѣ́хъ на́съ неви́димо озаря́еши на пути́ добродѣ́ланія христіа́нскаго, да не паде́мъ въ сѣ́ть врага́, діа́вола, но невреди́мы пребу́демъ отъ всѣ́хъ его́ ловле́ній лука́выхъ и та́ко неосужде́нно возмо́жемъ вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый слове́снаго ста́да Христо́ва; ра́дуйся, не попуска́яй во́лку душегуби́тельному расхи́тити духо́вную па́ству твою́. Ра́дуйся, мре́жею про́повѣди твоея́ мíра концы́ улови́вый во спасе́ніе; ра́дуйся, и ны́нѣ спосо́бствуяй на́шему спасе́нію моли́твами твои́ми. Ра́дуйся, архитекто́не прему́дрый Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, ка́меню краеуго́льный Ея́ основа́нія.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 12

Благода́ть и ми́лость испроси́ на́мъ у Го́спода, Си́моне богоно́сне, апо́столе Спа́совъ, я́ко стяжа́вый ве́ліе къ Нему́ дерзнове́ніе, наипа́че проси́ на́мъ у Него́ покая́нія во грѣсѣ́хъ и исправле́нія житія́ на́шего, да бу́детъ оно́ преиспо́лнено добродѣ́телей христіа́нскихъ, во е́же возмощи́ на́мъ еще́ на земли́, досто́йно пѣ́ти Созда́телю на́шему небе́сную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще болѣ́зни и труды́ твоя́, апо́столе Спа́совъ, и́миже труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́ве, почита́емъ святу́ю и присносла́вную па́мять твою́, я́же облагоуха́етъ на́съ духо́вно и услажда́етъ ду́ши на́ша: мѵ́ро бо вои́стину яви́шася предъ Бо́гомъ по́ты твоя́ и ка́пли кро́ве страда́льческія, за Христа́ излія́нныя тобо́ю, святы́й на́шъ предста́телю. Тѣ́мже и зове́мъ тебѣ́:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Живонача́льныя Тро́ицы вѣ́рный проповѣ́дниче; ра́дуйся, а́нгельскихъ лико́въ досто́йный собесѣ́дниче. Ра́дуйся, апо́столовъ красото́ и основа́ніе; ра́дуйся, человѣ́ческаго ро́да возвыше́ніе. Ра́дуйся, врачу́ безме́здный неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ непосты́дное на́ше упова́ніе.

Ра́дуйся, Си́моне, апо́столе Христо́въ и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 13

О, святы́й, сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́въ Си́моне, ревни́телю зако́на Бо́жія и многомо́щный на́шъ предста́телю! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́бное пѣ́ніе, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, и умоли́ Спа́са Христа́ изба́вити на́съ му́ки вѣ́чныя и сподо́бити ра́дости святы́хъ, да съ ни́ми пое́мъ Ему́ во вѣ́ки: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́въ Си́моне, сподо́бивыйся прія́ти въ до́мъ тво́й въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй Го́спода на́шего Іису́са Христа́ и Его́ Пречи́стую Ма́терь, Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и очеви́дцемъ бы́ти пресла́внаго чудесе́ Христо́ва, на бра́цѣ твое́мъ явле́ннаго, претворе́нія воды́ въ вино́! Мо́лимъ тя́ съ вѣ́рою и любо́вію: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша изъ грѣхолюби́выхъ въ боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ на́съ моли́твами твои́ми отъ искуше́ній діа́вольскихъ и паде́ній грѣхо́вныхъ, и испроси́ на́мъ свы́ше по́мощь во вре́мя уны́нія и безпомо́щія на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуемъ спаси́тельнымъ путе́мъ за́повѣдей Христо́выхъ, до́ндеже дости́гнемъ о́ныхъ блаже́нныхъ оби́телей ра́йскихъ, идѣ́же ты́ ны́нѣ водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́совъ! Не посрами́ на́съ, крѣ́пцѣ на тя́ упова́ющихъ, но бу́ди на́мъ помо́щникъ и покрови́тель во все́мъ житіи́ на́шемъ и помози́ на́мъ благоче́стно и богоуго́дно житіе́ сіе́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христіа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отвѣ́та сподо́битися на стра́шнѣмъ Судѣ́ Христо́вѣ; да избѣжа́вше мыта́рствъ возду́шныхъ и вла́сти лю́таго міроде́ржца, унаслѣ́дуемъ Ца́рство небе́сное и просла́вимъ великолѣ́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3

Апо́столе святы́й Си́моне, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Извѣ́стно прему́дрости уче́нія въ душа́хъ благоче́ствующихъ поло́жшаго во хвале́ніи ублажи́мъ, я́ко богоглаго́ливаго вси́ Си́мона: престо́лу бо сла́вы ны́нѣ предстои́тъ и со безпло́тными весели́тся, моля́ся непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, апо́столе святы́й Си́моне, и чте́мъ болѣ́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́вѣ.

Кондак 1

Избранный апостоле Христов и благовестниче, мрежею проповеди твоея уловивый во спасение многия души человеческия и ко Христу приведый идолослужением помраченныя люди, Симоне блаженне, в песнех восхваляем тя с любовию и молим ти ся прилежно: яко имеяй дерзновение ко Господу, молися Ему выну за ны грешныя и молитвами твоими от всяких нас бед свобождай, да зовем ти: Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Икос 1

Ангелов Творец и Владыка, Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу облечеся и с человеки поживе, в Кану же Галилейскую на брак в дом твой прииде, Симоне прехвальне, вкупе с Пречистою Своею Материю, Девою Богородицею, Еяже умолением Матерним начаток чудес Своих в доме твоем яви, воду в вино на браце твоем чудесно претворив и сим показав Божества Своего силу. Темже тебе, сице облагодатствованному посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговидцу и ученику Его из-бранному, со умилением сице вопием: Радуйся, женише прекрасный, от брака земнаго на брак Агнчий чудесно призванный; Радуйся, на небеси и на земли прославленный. Радуйся, воплощшемуся Богу Слову верно послуживый; Радуйся, в проповедании Евангелия правды ревность велию явивый. Радуйся, Пресладкаго Господа Иисуса всем сердцем твоим возлюбивый; Радуйся, обручницу земную оставивый и во след Его потекий. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 2

Видев чудеса Христовы, Симоне преславне, верно последовал еси во плоти явльшемуся Богу, от Негоже возлюблен был еси и к лику избранных дванадесяти апостол Его сопричтен был еси, якоже ревнитель славы Его, наименование новое Зилота, си есть ревнителя, получил еси. Сию ревность о славе Божией испроси и нам, учениче Спасов, да купно с тобою сподобимся пети Христу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе свыше дадеся, Симоне богомудре, темже внимая Божественным словесем Христа Бога, слагал еси я в сердце твое, и, яко земля добрая, плод сторичен принесл еси Ему учения Евангельскаго благодать, еюже озарил еси во спасение мира концы и, яко богопроповедник душеспасительный, слышиши от нас песни таковыя: Радуйся, иго Христово, благое и легкое, на рамо твое восприемый; Радуйся, примером твоим святым вся ны к последованию Христову привлекаяй. Радуйся, ревности тезоименитый ревнителю о славе Божией; Радуйся, теплейший любителю Господа Иисуса. Радуйся, дивный наставниче к Нему ищущих спасения; Радуйся, немолчный благовестниче Евангель-скаго душеспасительнаго учения. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 3

Сила Божия осени тя, апостоле Христов Симоне, егда во след ходил еси Христа Господа, обходя с Ним Иудею и Галилею, внимая учению Его Божественному и созерцая превелия Его чудеса. Темже и Христос, яко верному Своему последователю и ученику, дарова ти власть и силу недуги исцеляти, болезни врачевати и духи нечистыя прогоняти, да вси славят силу Его, в тебе явленную, и поют Ему хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имел еси едино попечение, Симоне всеблаженне, еже верно служити и благоугождати Христу Богу, во плоти явльшуся на спасение человеческое, Егоже спутник и самовидец сподобился еси быти и от уст Его Божественных почерпнул еси превелию учения небеснаго благодать, о нейже дивящеся, сице тебе глаголем: Радуйся, всерадостный нам проповедниче Евангелия правды; Радуйся, деннице, возвестившая нам солнце невечернее. Радуйся, самовидче и слуго воплощеннаго Бога; Радуйся, странствия Владычня и безсмертныя Его трапезы сопричастниче. Радуйся, избранный и верный Христов учениче; Радуйся, друже Его присный, до конца дружество твое к Нему сохранивый. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 4

Буря ярости иудейския пригвозди ко Кресту Христа Бога, волею пострадати за вся люди изволившего, но не поколеба веры и упова-ния твоего, Симоне блаженне, яко Той есть Спаситель мира, древле прореченный пророки во искушение падшаго человечества. Темже, яко Владыце и Богу, верно воспевал еси Ему хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав Божественный глас Христа жизнодавца, тридневно воскресшаго от мертвых и дверем затворенным вшедшаго ко учеником Своим, и “Мир вам!” рекшаго, Симоне богоносне, зело возрадовался еси и Тому, яко Богу, благоговейно поклонился еси, всем же потом возвещал еси немолчно непреложную истину Его воскресения. О сем и мы хвалебно тебе зовем: Радуйся, мир Христов достойно приемый в непорочный сосуд души твоея; Радуйся, миром тем мира концы умиротворивый благодатно. Радуйся, древния вражды идолослужительныя потребителю; Радуйся, истины воскресения Христова очевидный и громогласный свидетелю. Радуйся, дверем затворенным дивно прошедшаго Христа созерцателю; Радуйся, пребожественнаго и радостотворнаго гласа Его слышателю. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молит-венниче о душах наших.

Кондак 5

Боготечное на небо вознесение Христово видев и Духа Святаго, от Него ниспосланнаго во огненных языцех, сопричастник быв, Симоне прехвальне, духоносец божественный соделался еси и, облеченный силою свыше, потекл еси на проповедь Евангельскую во Иудею, Сирию, Египет, Мавританию, Испанию, Британию, Персиду, Иверию и Армению, возвещая людем, во мраце неверия бывшим, свет Христа Бога спасительный и веру в Него правую и всех приводя звати Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши тя, апостоле Христов, Пречистая Богородица, от дальных стран на облаце приспевшаго ко пречестному Ея успению, возра-довася радостию святою и сподоби тя Своея беседы и благословения предсмертнаго; ты же о коликия радости исполнился еси, созерцая Сына Ея и Бога, со святыми Ангелы к Ней пришедшаго и святую душу Ея в руце Свои приемшаго. Сию радость твою и мы, благоговейно воспоминающе, от любве усердныя возглашаем ти сия всерадостныя глаголы: Радуйся, небошественный учениче Спасов, на погребение Матере Господни на облаце чудесно принесенный; Радуйся, Христа, в руце Свои душу Матере Своея приемшаго, созерцавый. Радуйся, погребению Пречистыя Богоматере достойно послуживый; Радуйся, вознесенную с телом горе Богородицу уразумевый. Радуйся, погребальныя пелены и праздный гроб Ея в Гефсимании видевый; Радуйся, в видении светозарнем со святыми Ангелы пришедшую Владычицу мира зрети сподобивыйся. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 6

Проповедник богоглаголивый явился еси, апостоле Христов Симоне, в странах диких и людем зверонравным возвещал еси Евангелие Христово, кротостию и незлобием твоим препобеждая тех лютость и из волков дивиих претворяя их в агнцы Христовы, иже и научишася тобою пети Триединому Богу ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, учениче Спасов, яко светильник лучезарный, в странах неверных и, яко боготечное светило, обтекл еси восток и запад, возвещая людем спасительную веру во Христа Иисуса, Иже внушает нам благохвалити тя, богопроповедника божественного, похвалами сими: Радуйся, от востока востекий и запад просветивый светом Христовым; Радуйся, Африку и Испанию огласивый учением Евангельским. Радуйся, бритян суровость укротивый кротостию Иисусовою; Радуйся, Армению и Иверию приведый к познанию Сына Божия. Радуйся, персов и мидов убедивый веровати во Христа Бога; Радуйся, неутомимо трудивыйся во благовестии Христове. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 7

Хотение усердное имел еси, апостоле Христов, еже мученически пострадати за имя Христово и кровию твоею запечатлети божественную истину проповеди твоея Евангельския, еже Господь устрояя, приведе тя во Иверии от неверных Лазов на кресте распяту быти и мученически скончатися. Таковую страдальческую Христоподобную кончину твою воспоминающе, почитаем болезни и труды твоя и поем Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго Ноя, начальника ковчега душеспасительнаго веры Христовы во Иверии, познаем тя быти, Симоне Богоглаголиве, и яко основателя и краеугольнаго камня церкве Иверския тя почитаем, место же погребения твоего с любовию чтим, яко освященное кровию твоею и мощей твоих почиванием, от негоже дары целебныя источаеши верным и привлекаеши звати тебе: Радуйся, Иверии хранителю неотступный; Радуйся, Пицунды покровителю, Богом данный. Радуйся, храм твой в пустыни чудесно сохранивый от конечнаго разрушения; Радуйся, гроб твой честный нам даровавый во утешение. Радуйся, место подвигов твоих и страданий обновивый обителию иноческою во имя твое; Радуйся, от святаго Афона подвижники поста и молитвы в ню преселивый предивно. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 8

Странствие земное совершив, апостоле Спасов, преселился еси от земли к обителем небесным, на земли же чудес лучами сияеши и просвещавши души верных, иже по Бозе молитвенно к тебе прибегают и почитают святую твою память, юже и мы благоговейно чтуще, поем прославльшему тя Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Вся церковь Иверская почитает тя, апостоле Симоне, яко основателя своего и покровителя, наздавшаго ю на основании незыблемом веры Христовы и оросившаго ю к плодоносию духовному честною твоею кровию, от неяже дивно прозябоша в ней сонмы святых, торжествующих ныне вкупе с тобою на небе. Темже и мы на земли блажим твоя подвиги и сице тебе зовем: Радуйся, благий и милостивый утешителю скорбящих; Радуйся, скоропредстательный помощниче бедствующих. Радуйся, велие дерзновение стяжавый ко Христу Богу, яко друг Его искренний; Радуйся, приемый от Него власть на духи нечистыя. Радуйся, обители твоея святыя славо и похвало; Радуйся, подвизающимся в ней ходатаю вечнаго спасения. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 9

Всему миру судити имаши, апостоле Спасов, седяй на престоле высоце и превознесенне, егда Христос Господь со славою приидет сотворити суд Свой праведный; тогда, свято, умоли Его благость помиловати нас и не осудити в погибель вечную, но сподобити со святыми пети Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению твоих подвигов и чудес, Симоне прехвальне, обаче приими, учениче Спасов, благоутробно и милостиво сия малыя наша и нехитростныя песни, в похвалу тебе приносимыя с верою и любовию, и услыши вопиющих ти сице: Радуйся, от востока и до запада хвалимый и славимый; Радуйся, Иверскую страну кончиною твоею освятивый. Радуйся, яко лозу благоплодную, в ней Нину равноапостольную духовно возрастивый; Радуйся, сонмы святых от недр ея Христу плодопринесый. Радуйся, горы и удолия ея подвижниками благочестия прославивый; Радуйся, яко отец со чады, со святыми Иверскими в обителех райских торжествуяй. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 10

Спасения залог, святую православную веру, унаследовахом от тебе, апостоле Христов Симоне. Темже молим тя: от всяких ересей и расколов соблюди нас, чад твоих, молитвенным предстательством твоим к Богу и помози нам в православии непоколебимом пребыти до конца дней наших и верно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Христа избранный учениче, Симоне блаженне, помолися Ему за ны грешныя, да ревность твоя боголюбезная о хранении закона Его даруется и нам недостойным, во еже быти нам готовыми на подвиги доброделания христианского и на ис-поведание православныя нашея веры не словесы токмо, но и делы, и явитися чадами твоими не по имени токмо, но самою истиною. О сем тя молим и зовем: Радуйся, звездо пресветлая, всех путеводящая к солнцу правды Христову; Радуйся, свеще неугасимая, в молитвах присногорящая у Престола Господа славы. Радуйся, столпе непоколебимый святыя Христовы Церкве; Радуйся, фиале златый, изливаяй струи нам целебныя. Радуйся, приемый от Христа власть вязати и решити; Радуйся, получивый от Него благодатныя дары Духа Святаго. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 11

Пение Пресвятей Троице горе приносиши ее всеми святыми, Симоне прехвальне, и от небесных высот отечески приникаеши на место подвигов и страданий твоих на земли, молитвами твоими помогая всем, верно чтущим святую память твою и поющим о тебе песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильнике Трисолнечнаго Света являешися верным, апостоле Христов Симоне, и всех нас невидимо озаряеши на пути доброделания христианскаго, да не падем в сеть врага, диавола, но невредимы пребудем от всех его ловлений лукавых и тако неосужденно возможем вопити тебе: Радуйся, пастырю добрый словеснаго стада Христова; Радуйся, не попускаяй волку душегубительному расхитити духовную паству твою. Радуйся, мрежею проповеди твоея мира концы уловивый во спасение; Радуйся, и ныне способствуяй нашему спасению молитвами твоими. Радуйся, архитектоне премудрый Церкве Христовы; Радуйся, каменю краеугольный ея основания. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 12

Благодать и милость испроси нам у Господа, Симоне богоносне, апостоле Спасов, яко стяжавый велие к Нему дерзновение, наипаче проси нам у Него покаяния во гресех и исправления жития нашего, да будет оно преисполнено добродетелей христианских, во еже возмощи нам еще на земли достойно пети Создателю нашему небесную песнь: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще болезни и труды твоя, апостоле Спасов, имиже трудился еси во благовестии Христово, почитаем святую и приснославную память твою, яже облагоухает нас духовно и услаждает души наша: миро бо воистину явишася пред Богом поты твоя и капли крове страдальческия, за Христа излиянныя тобою, святый наш предстателю. Темже и зовем тебе: Радуйся, Пресвятыя Живоначальныя Троицы верный проповедниче; Радуйся, ангельских ликов достойный собеседниче. Радуйся, апостолов красото и основание; Радуйся, человеческаго рода возвышение. Радуйся, врачу безмездный недугов душевных и телесных; Радуйся, по Бозе и Пресвятей Богородице непостыдное наше упование. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 13

О святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю! Приими малое сие молебное пение, в похвалу тебе приносимое, и умоли Спаса Христа избавити нас муки вечныя и сподобити радости святых, да с ними поем Ему во веки: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икона и житие святого апостола Симона Зилота
Молитвы о счастии в браке апостолу Симону Зилоту

Тропарь, глас 3

Апостоле святый Симоне, моли милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

АКАФИСТ
Кондак 1

Избранный апостоле Христов и благовестниче, мрежею проповеди твоея уловивый во спасение многия души человеческия и ко Христу приведый идолослужением помраченныя люди, Симоне блаженне, в песнех восхваляем тя с любовию и молим ти ся прилежно: яко имеяй дерзновение ко Господу, молися Ему выну за ны грешныя и молитвами твоими от всяких нас бед свобождай, да зовем ти: Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Икос 1

Ангелов Творец и Владыка, Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу облечеся и с человеки поживе, в Кану же Галилейскую на брак в дом твой прииде, Симоне прехвальне, вкупе с Пречистою Своею Материю, Девою Богородицею, Еяже умолением Матерним начаток чудес Своих в доме твоем яви, воду в вино на браце твоем чудесно претворив и сим показав Божества Своего силу. Темже тебе, сице облагодатствованному посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговидцу и ученику Его избранному, со умилением сице вопием:

Радуйся, женише прекрасный, от брака земнаго на брак Агнчий чудесно призванный;

Радуйся, на небеси и на земли прославленный.

Радуйся, воплощшемуся Богу Слову верно послуживый;

Радуйся, в проповедании Евангелия правды ревность велию явивый.

Радуйся, Пресладкаго Господа Иисуса всем сердцем твоим возлюбивый;

Радуйся, обручницу земную оставивый и во след Его потекий.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 2

Видев чудеса Христовы, Симоне преславне, верно последовал еси во плоти явльшемуся Богу, от Негоже возлюблен был еси и к лику избранных дванадесяти апостол Его сопричтен был еси, якоже ревнитель славы Его, наименование новое Зилота, си есть ревнителя, получил еси. Сию ревность о славе Божией испроси и нам, учениче Спасов, да купно с тобою сподобимся пети Христу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный тебе свыше дадеся, Симоне богомудре, темже внимая Божественным словесем Христа Бога, слагал еси я в сердце твое, и, яко земля добрая, плод сторичен принесл еси Ему учения Евангельскаго благодать, еюже озарил еси во спасение мира концы и, яко богопроповедник душеспасительный, слышиши от нас песни таковыя:

Радуйся, иго Христово, благое и легкое, на рамо твое восприемый;

Радуйся, примером твоим святым вся ны к последованию Христову привлекаяй.

Радуйся, ревности тезоименитый ревнителю о славе Божией;

Радуйся, теплейший любителю Господа Иисуса.

Радуйся, дивный наставниче к Нему ищущих спасения;

Радуйся, немолчный благовестниче Евангельскаго душеспасительнаго учения.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 3

Сила Божия осени тя, апостоле Христов Симоне, егда во след ходил еси Христа Господа, обходя с Ним Иудею и Галилею, внимая учению Его Божественному и созерцая превелия Его чудеса. Темже и Христос, яко верному Своему последователю и ученику, дарова ти власть и силу недуги исцеляти, болезни врачевати и духи нечистыя прогоняти, да вси славят силу Его, в тебе явленную, и поют Ему хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 3

Имел еси едино попечение, Симоне всеблаженне, еже верно служити и благоугождати Христу Богу, во плоти явльшуся на спасение человеческое, Егоже спутник и самовидец сподобился еси быти и от уст Его Божественных почерпнул еси превелию учения небеснаго благодать, о нейже дивящеся, сице тебе глаголем:

Радуйся, всерадостный нам проповедниче Евангелия правды;

Радуйся, деннице, возвестившая нам солнце невечернее.

Радуйся, самовидче и слуго воплощеннаго Бога;

Радуйся, странствия Владычня и безсмертныя Его трапезы сопричастниче.

Радуйся, избранный и верный Христов учениче;

Радуйся, друже Его присный, до конца дружество твое к Нему сохранивый.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 4

Буря ярости иудейския пригвозди ко Кресту Христа Бога, волею пострадати за вся люди изволившего, но не поколеба веры и упования твоего, Симоне блаженне, яко Той есть Спаситель мира, древле прореченный пророки во искушение падшаго человечества. Темже, яко Владыце и Богу, верно воспевал еси Ему хвалебную песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав Божественный глас Христа жизнодавца, тридневно воскресшаго от мертвых и дверем затворенным вшедшаго ко учеником Своим, и “Мир вам!” рекшаго, Симоне богоносне, зело возрадовался еси и Тому, яко Богу, благоговейно поклонился еси, всем же потом возвещал еси немолчно непреложную истину Его воскресения. О сем и мы хвалебно тебе зовем:

Радуйся, мир Христов достойно приемый в непорочный сосуд души твоея;

Радуйся, миром тем мира концы умиротворивый благодатно.

Радуйся, древния вражды идолослужительныя потребителю;

Радуйся, истины воскресения Христова очевидный и громогласный свидетелю.

Радуйся, дверем затворенным дивно прошедшаго Христа созерцателю;

Радуйся, пребожественнаго и радостотворнаго гласа Его слышателю.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 5

Боготечное на небо вознесение Христово видев и Духа Святаго, от Него ниспосланнаго во огненных языцех, сопричастник быв, Симоне прехвальне, духоносец божественный соделался еси и, облеченный силою свыше, потекл еси на проповедь Евангельскую во Иудею, Сирию, Египет, Мавританию, Испанию, Британию, Персиду, Иверию и Армению, возвещая людем, во мраце неверия бывшим, свет Христа Бога спасительный и веру в Него правую и всех приводя звати Ему: Аллилуиа.

Икос 5

Видевши тя, апостоле Христов, Пречистая Богородица, от дальных стран на облаце приспевшаго ко пречестному Ея успению, возрадовася радостию святою и сподоби тя Своея беседы и благословения предсмертнаго; ты же о коликия радости исполнился еси, созерцая Сына Ея и Бога, со святыми Ангелы к Ней пришедшаго и святую душу Ея в руце Свои приемшаго. Сию радость твою и мы, благоговейно воспоминающе, от любве усердныя возглашаем ти сия всерадостныя глаголы:

Радуйся, небошественный учениче Спасов, на погребение Матере Господни на облаце чудесно принесенный;

Радуйся, Христа, в руце Свои душу Матере Своея приемшаго, созерцавый.

Радуйся, погребению Пречистыя Богоматере достойно послуживый;

Радуйся, вознесенную с телом горе Богородицу уразумевый.

Радуйся, погребальныя пелены и праздный гроб Ея в Гефсимании видевый;

Радуйся, в видении светозарнем со святыми Ангелы пришедшую Владычицу мира зрети сподобивыйся.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 6

Проповедник богоглаголивый явился еси, апостоле Христов Симоне, в странах диких и людем зверонравным возвещал еси Евангелие Христово, кротостию и незлобием твоим препобеждая тех лютость и из волков дивиих претворяя их в агнцы Христовы, иже и научишася тобою пети Триединому Богу ангельскую песнь: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси, учениче Спасов, яко светильник лучезарный, в странах неверных и, яко боготечное светило, обтекл еси восток и запад, возвещая людем спасительную веру во Христа Иисуса, Иже внушает нам благохвалити тя, богопроповедника божественного, похвалами сими:

Радуйся, от востока востекий и запад просветивый светом Христовым;

Радуйся, Африку и Испанию огласивый учением Евангельским.

Радуйся, бритян суровость укротивый кротостию Иисусовою;

Радуйся, Армению и Иверию приведый к познанию Сына Божия.

Радуйся, персов и мидов убедивый веровати во Христа Бога;

Радуйся, неутомимо трудивыйся во благовестии Христове.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 7

Хотение усердное имел еси, апостоле Христов, еже мученически пострадати за имя Христово и кровию твоею запечатлети божественную истину проповеди твоея Евангельския, еже Господь устрояя, приведе тя во Иверии от неверных Лазов на кресте распяту быти и мученически скончатися. Таковую страдальческую Христоподобную кончину твою воспоминающе, почитаем болезни и труды твоя и поем Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго Ноя, начальника ковчега душеспасительнаго веры Христовы во Иверии, познаем тя быти, Симоне Богоглаголиве, и яко основателя и краеугольнаго камня церкве Иверския тя почитаем, место же погребения твоего с любовию чтим, яко освященное кровию твоею и мощей твоих почиванием, от негоже дары целебныя источаеши верным и привлекаеши звати тебе:

Радуйся, Иверии хранителю неотступный;

Радуйся, Пицунды покровителю, Богом данный.

Радуйся, храм твой в пустыни чудесно сохранивый от конечнаго разрушения;

Радуйся, гроб твой честный нам даровавый во утешение.

Радуйся, место подвигов твоих и страданий обновивый обителию иноческою во имя твое;

Радуйся, от святаго Афона подвижники поста и молитвы в ню преселивый предивно.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 8

Странствие земное совершив, апостоле Спасов, преселился еси от земли к обителем небесным, на земли же чудес лучами сияеши и просвещавши души верных, иже по Бозе молитвенно к тебе прибегают и почитают святую твою память, юже и мы благоговейно чтуще, поем прославльшему тя Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Вся церковь Иверская почитает тя, апостоле Симоне, яко основателя своего и покровителя, назидавшаго ю на основании незыблемом веры Христовы и оросившаго ю к плодоносию духовному честною твоею кровию, от неяже дивно прозябоша в ней сонмы святых, торжествующих ныне вкупе с тобою на небе. Темже и мы на земли блажим твоя подвиги и сице тебе зовем:

Радуйся, благий и милостивый утешителю скорбящих;

Радуйся, скоропредстательный помощниче бедствующих.

Радуйся, велие дерзновение стяжавый ко Христу Богу, яко друг Его искренний;

Радуйся, приемый от Него власть на духи нечистыя.

Радуйся, обители твоея святыя славо и похвало;

Радуйся, подвизающимся в ней ходатаю вечнаго спасения.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 9

Всему миру судити имаши, апостоле Спасов, седяй на престоле высоце и превознесенне, егда Христос Господь со славою приидет сотворити суд Свой праведный; тогда, свято, умоли Его благость помиловати нас и не осудити в погибель вечную, но сподобити со святыми пети Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению твоих подвигов и чудес, Симоне прехвальне, обаче приими, учениче Спасов, благоутробно и милостиво сия малыя наша и нехитростныя песни, в похвалу тебе приносимыя с верою и любовию, и услыши вопиющих ти сице:

Радуйся, от востока и до запада хвалимый и славимый;

Радуйся, Иверскую страну кончиною твоею освятивый.

Радуйся, яко лозу благоплодную, в ней Нину равноапостольную духовно возрастивый;

Радуйся, сонмы святых от недр ея Христу плодопринесый.

Радуйся, горы и удолия ея подвижниками благочестия прославивый;

Радуйся, яко отец со чады, со святыми Иверскими в обителех райских торжествуяй.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 10

Спасения залог, святую православную веру, унаследовахом от тебе, апостоле Христов Симоне. Темже молим тя: от всяких ересей и расколов соблюди нас, чад твоих, молитвенным предстательством твоим к Богу и помози нам в православии непоколебимом пребыти до конца дней наших и верно пети Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Царя Небеснаго Христа избранный учениче, Симоне блаженне, помолися Ему за ны грешныя, да ревность твоя боголюбезная о хранении закона Его даруется и нам недостойным, во еже быти нам готовыми на подвиги доброделания христианского и на исповедание православныя нашея веры не словесы токмо, но и делы, и явитися чадами твоими не по имени токмо, но самою истиною. О сем тя молим и зовем:

Радуйся, звездо пресветлая, всех путеводящая к солнцу правды Христову;

Радуйся, свеще неугасимая, в молитвах присногорящая у Престола Господа славы.

Радуйся, столпе непоколебимый святыя Христовы Церкве;

Радуйся, фиале златый, изливаяй струи нам целебныя.

Радуйся, приемый от Христа власть вязати и решити;

Радуйся, получивый от Него благодатныя дары Духа Святаго.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 11

Пение Пресвятей Троице горе приносиши ее всеми святыми, Симоне прехвальне, и от небесных высот отечески приникаеши на место подвигов и страданий твоих на земли, молитвами твоими помогая всем, верно чтущим святую память твою и поющим о тебе песнь Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильнике Трисолнечнаго Света являешися верным, апостоле Христов Симоне, и всех нас невидимо озаряеши на пути доброделания христианскаго, да не падем в сеть врага, диавола, но невредимы пребудем от всех его ловлений лукавых и тако неосужденно возможем вопити тебе:

Радуйся, пастырю добрый словеснаго стада Христова;

Радуйся, не попускаяй волку душегубительному расхитити духовную паству твою.

Радуйся, мрежею проповеди твоея мира концы уловивый во спасение;

Радуйся, и ныне способствуяй нашему спасению молитвами твоими.

Радуйся, архитектоне премудрый Церкве Христовы;

Радуйся, каменю краеугольный ея основания.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 12

Благодать и милость испроси нам у Господа, Симоне богоносне, апостоле Спасов, яко стяжавый велие к Нему дерзновение, наипаче проси нам у Него покаяния во гресех и исправления жития нашего, да будет оно преисполнено добродетелей христианских, во еже возмощи нам еще на земли достойно пети Создателю нашему небесную песнь: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще болезни и труды твоя, апостоле Спасов, имиже трудился еси во благовестии Христово, почитаем святую и приснославную память твою, яже облагоухает нас духовно и услаждает души наша: миро бо воистину явишася пред Богом поты твоя и капли крове страдальческия, за Христа излиянныя тобою, святый наш предстателю. Темже и зовем тебе:

Радуйся, Пресвятыя Живоначальныя Троицы верный проповедниче;

Радуйся, ангельских ликов достойный собеседниче.

Радуйся, апостолов красото и основание;

Радуйся, человеческаго рода возвышение.

Радуйся, врачу безмездный недугов душевных и телесных;

Радуйся, по Бозе и Пресвятей Богородице непостыдное наше упование.

Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших.

Кондак 13

О святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю! Приими малое сие молебное пение, в похвалу тебе приносимое, и умоли Спаса Христа избавити нас муки вечныя и сподобити радости святых, да с ними поем Ему во веки: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святому апостолу Христову Симону Зилоту Кананиту

Святый славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивыйся прияти в дом твой в Кане Галилейстей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и очевидцем быти преславнаго чудесе Христова, на браце твоем явленнаго, претворения воды в вино! Молим тя с верою и любовию: умоли Христа Господа претворити души наша из грехолюбивых в боголюбивыя; сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных, и испроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего; да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских, идеже ты ныне водворяешися и веселишися. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, крепце на тя уповающих, но буди вам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, благую и мирную христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове; да избежавше мытарств воздушных и власти лютаго миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Икона и житие святого апостола Симона Зилота
Молитвы о счастии в браке апостолу Симону ЗилотуАрхив Молитв > Акафисты: Акафист апостолу Иоанну Богослову Акафист апостолам Петру и Павлу Акафист апостолу Симону Зилоту Акафист Архангелу Гавриилу Акафист Георгию Победоносцу Акафист Иисусу Христу

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here