Акафист троице текст

Детально: акафист троице текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 16 июня (03 июня ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

 • Гражданский
 • Церковнославянский
 • Житие
 • Иконы
 • Аудио

Кондак 1

Пред­ве́ч­ный Ца­рю́ ве­ко́в и Го́с­по­ди, всея́ тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́­же, в Тро́­ице Свя­те́й сла́вимому Бо́­гу, вся́ко коле́но покланя́ется не­бе́с­ных, зем­ны́х и пре­ис­по́д­них: те́м­же и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хва­ле́б­ное сие́ дерза́ем при­нес­ти́ Те­бе́ пе́­ние: Ты же, я́ко Тво­ре́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Тво­и́х, и не отста́ви ми́­лос­ти Твоея́ от нас, да из глу­би­ны́ ду­ши́ вы́­ну зо­ве́м Ти: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, Престо́ли и Госпо́дствия, пред­стоя́­ще самому́ Пре­сто́­лу Сла́­вы Твоея́, не довле́ют изрещи́ ве­ли́­чия соверше́нств Тво­и́х: многоочи́тии же Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, закрыва́юще ли́­ца своя́, то́­чию с тре́петом и лю­бо́­вию взыва́ют друг ко дру́гу: Свят, Свят, Свят Гос­по́дь Савао́ф! Нам у́бо, и́же прах и пе́пел ес­мы, кольми́ па́­че удо́бее люби́ти молча́ние: но, да не толи́ких щед­ро́т, в созда́нии и искупле́нии на нас излия́нных, непа́мятливы яви́мся и неблагода́рни, подража́юще го́рнему сла­во­сло́­вию, с ве́­рою и лю­бо́­вию взы­ва́­ем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, неисповеди́мая соверше́нств Вы­со­то́ и неизсле́димая та́­ин Пучи́но! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Еди́ный и То́йжде вчера́, днесь и во ве́­ки! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вся моги́й, нарица́яй не су́щая я́ко су́щая, низводя́й да́же до а́да и па́­ки возводя́й! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, испыту́яй серд­ца́ и утро́бы челове́ческия, исчита́яй зве́зды и всем им име­на́ нарица́яй! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́­же вси путие́ и́стинны и все судьбы́ оправда́ны вку́­пе и вожделе́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отдая́ гре­хи́ отце́в на ча́­да, ми́луяй же и награжда́яй в ро́ды ро­до́в! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 2

Ви́­дев Тя Иса́иа на Престо́ле высо́це и превознесе́нне, гла­го́­ла­ше: о окая́нный аз, я́ко че­ло­ве́к сый и нечи́сты устне́ имы́й, и Го́с­по­да Савао́фа ви́дех очи́­ма мои́ма! Ег­да́ же угль горя́щий, носи́мый от А́н­ге­ла, прикосну́ся усто́м его́, чи́сте восхваля́ше Те­бе́ От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, Еди́­на­го Бо́­га. Попали́ у́бо, о Пре­свя­та́я Тро́­ице, огне́м Бо­же­ства́ Тво­его́ те́рние и на́­ших мно́гих беззако́ний, да чи́стым се́рд­цем возопие́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти ищя́ ве­ли́­кий во проро́цех Моисе́й, гла­го́­ла­ше: яви́ мне лице́ Твое́, да разу́мно ви́жду Тя! Ты же к не­му́: за́дняя Моя́ у́зриши, лице́ же Мое́ не яви́тся те­бе́: не бо у́зрит че­ло­ве́к лице́ Мое́ и жив бу́дет. Нам же, а́ще и недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ яви́­ти Се­бе́ в лице́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́: те́м­же бла­го­да́р­не во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Серафи́мов пламенногоря́щая лю­бы́ и Херуви́мов вы́­ну све­тя́­щая пре­му́д­ро­сте! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Не­бе́с­ных Престо́лов превы́шний Ца­рю́ и преми́рных Госпо́дствий всеи́стинный Го́с­по­ди! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Вы́ш­них Сил не­по­бе­ди́­мая Кре́­пос­те и Го́рних Власте́й всемогу́щий Власти́телю! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Арха́нгелов всера́достное благове́стие и А́н­ге­лов неумолка́ющая про́поведь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, разу́мных Нача́л верхо́вное Всенача́ло, и всех про́­чих не­бе́с­ных чино́в дер­жа́в­ный повели́телю; Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Еди́н име́яй безсме́ртие и жи­вы́й во Све́­те Не­при­сту́п­нем, со из­бра́н­ны­ми же Тво­и́ми, я́ко со дру́ги, ли­це́м к ли­цу́ бесе́дуяй! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 3

Си́­лою не­из­ре­че́н­наго могу́щества Тво­его́ вся содержи́ши, Сло́­вом неизсле́димыя Пре­му́д­ро­сти Твоея́ вся стро́иши, Ду́­хом уст Тво­и́х вся живи́ши и ра́дуеши, о Трисо́лнечне Вседе́телю! Изме́рил еси́ не́­бо дла́­нию и зе́м­лю пя́дию, но́сиши и пита́еши всю тварь, вся по и́мени призыва́еши, и несть моги́й утаи́тися власти́тельныя десни́цы и взо́ра Тво­его́: се­го́ ра́­ди со все́­ми вы́шними и ни́жними си́лами, со уми­ле́­нием при­па́­даю­ще, зо­ве́м Ти: Алли­лу́иа!

Икос 3

Име́яй вся́­кое со­зда́­ние рабо́тно повеле́нию Тво­ему́, всю́ду явля́еши следы́ Про́мысла и неизче́тных соверше́нств Тво­и́х: те́м­же неви́димая Твоя́ и присносу́щную Си́­лу и Бо­жест­во́, творе́ньми помышля́ема, ви́­дя­ще, со удивле́нием и ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, власти́тельный Соде́телю ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и любвеоби́льный Строи́­те­лю настоя́щих и гряду́щих! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от четы́рех стихи́й соста́вивый тварь и четы́рьми времены́ круг ле́та венча́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, повеле́вый со́лн­цу свети́ти во дни, и луне́ со зве́здами просвеща́ти нощь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изводя́й ве́тры от сокро́вищ, одева́яй не́­бо о́блаки, и посыла́яй дождь и ро́су в прохлажде́ние зно́я! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, препоясу́яй хо́лмы ра́­дос­тию и до́лы ве­се́­ли­ем, украша́яй кри́ны се́льныя и венча́яй поля́ кла́сами! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, посыла́яй пи́щу птенце́м вра́новым, напая́яй вся зве́­ри се́льныя, и полага́яй щед­ро́­ты Своя́ на всех де́­лех Сво­и́х! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я душепа́губныя е́реси, вторы́й Иу́да, А́рий безу́мный, отве́ржеся Те­бе́ Сы́­на Бо́­жия, Еди́­на­го от Пребоже́ственныя Тро́ицы бы­ти; мы же а́ще и и́но лице́ О́тчее, и́но Сыно́внее, и́но Свя­та́­го Ду́­ха гла­го́­лем: но О́тчее, Сыно́внее и Свя­та́­го Ду́­ха Еди́но Бо­жест­во́, ра́вну си́­лу, соприсносу́щно вели́чество, се́рд­цем и устны́ ис­по­ве́­ду­ем, и я́ко Трисо́лнечным све́­том в купе́ли креще́ния озаре́ннии, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му Бо́­гу покланя́емся, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 4

Слы́­шав­ше па́стырие и учи́телие Свя­ты́я Це́рк­ви А́рия, я́ко лю́таго зве́ря, вто́ргшася в слове́сное Хрис­то́­во ста́­до, и восхища́юща о́в­цы от и́с­тин­на­го испове́дания пра­во­сла́вныя ве́­ры, соше́дшеся в Нике́и на со­бо́­ре, Бо́­га, а не тварь, Хри­ста́ испове́даша, и ра́вна Отцу́ Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха чту́ще, громогла́сне возгласи́ша: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Бо́­же О́т­че, Бо́­же Сы́­не, Бо́­же Ду́ше Свя­ты́й, Еди́ный И́с­тин­ный Бо́­же, а не три бо́зи! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, несозда́нный О́т­че, несозда́нный Сы́­не, несозда́нный Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не вку́­пе несозда́нне, а не три осо́бь несозда́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц ражда́яй предве́чно Сы́­на, Сын ражда́емый безле́тно от От­ца́, Дух Свя­ты́й из Не­го́ же от век происходя́й, но не ражда́яся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц, воззва́вый нас от небытия́, Сын, искупи́вый нас па́дших Кресто́м Сво­и́м, Дух Свя­ты́й, освяща́яй и животворя́й всех Свое́ю бла­го­да́­тию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в ду́хе, душе́ и те́ле на́­шем трехча́стную ски́нию на вселе́ние Свое́ основа́ти благоволи́вый, и всеконе́чне грехо́м разру́шитися ей в нас не попусти́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, зна́­ме­ние Триипоста́снаго Существа́ Сво­его́ на всех де́­лех рук Сво­и́х, в ми́­ре ви́димом и неви́димом, по­ло­жи́­вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 5

Пребезнача́льная и Вседе́тельная Тро́­ице, созда́в нас по о́б­ра­зу и по подо́бию Тво­ему́, запове́дала еси́ твори́ти уго́дная пред То­бо́ю: мы же, окая́ннии, злу́ю во́лю на́­шу возлюби́вше, обе́­ты креще́ния отверго́хом, о́б­раз Твой помрачи́хом; ны́­не же па́­ки к Те­бе́ при­бе­га́­ем и мо́­лим­ся, по­да́ждь нам бла­го­да́ть Твою́, исхи́ти нас из ру­ки́ враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и спа­си́ ны, и́ми­же ве́­си судьба́ми, да во ве́­ки ве­ко́в зо­ве́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 5

Ви́­дя ра́­зум превосходя́щая соверше́нства Твоя́ и не­из­ре­че́н­ная благодея́ния к бе́дным сына́м Ада́млим (в Тя бо, Триеди́наго Бо́­га и́стинно ве́руяй, ме́ртвый ду́­хом оживля́ется, оскверне́нный со́вестию очища́ется, поги́бший спаса́ется), благода́рным умо́м, благода́рным се́рд­цем, бла­го­да́р­ны­ми ус­ты́, от Те­бе́ созда́нными, прекло́ньше коле́на, гла­го́­лем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Триипоста́сном Сове́те Тво­е́м по­ло­жи́­вый сотвори́ти че­ло­ве́­ка, и в те́­ло его́, от пе́рсти взя́тое, дыха́ние жи́зней из уст Тво­и́х вдохну́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о́б­ра­зом и подо́бием Тво­и́м в лице́ Ада́ма всех нас почты́й, и рая́ сла́дости на­сле́д­ни­ки учини́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, ра́­зу­мом пре­вы́­ше всего́ ви́димаго вознесы́й нас, и тварь всю до́льнюю под но́зе на́ши покори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дре́­во жи́з­ни в пи́щу нам да­ро­ва́­вый и да́ром без­сме́р­тия ны обогати́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, преслу́шавших за́поведь пра­ро­ди́­те­лей на́­ших и по грехопаде́нии не оста́вивый, но на упова́нии спа­се́­ния пря́­мо Еде́ма всели́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й и нас из чре́ва ма́­те­ре на́шея и бла­го­да́­тию Ева́нгелия, по рожде́нии, освяти́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник пра́в­ды и ревни́тель Свя­та́­го и́мени Тво­его́, Илиа́ досточу́дный, воззва́н от А́н­ге­ла, ста в го­ре́ Хори́ве: бысть же дух кре́пок, низлага́яй го́ры, бысть трус ве́­лий и огнь паля́щ, но не в сих Тя ви́де, и по огни́ глас хла́да то́нка, и та́­мо Гос­по́дь; покры́в у́бо лице́ ми́лотию, с ве­се́­ли­ем и стра́­хом взыва́ше: Алли­лу́иа!

Икос 6

Возсия́л еси́ в про­све­ще́­ние все­му́ ми́­ру сия́ние Трисве́тлаго Бо­же­ства́ Тво­его́, отгна́л еси́ вся и́дольская заблужде́ния, Триипоста́сный Бо́­же и Го́с­по­ди; весь же род челове́ческий от до́лгия тмы язы́чества в чу́д­ный свет Ева́нгелия приве́л еси́, и́м­же озаре́ннии, сла́­вим вседержа́вный Про́мысл Твой о нас, зо­ву́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, до кон­ца́ растле́нную грехо́м тварь вода́ми пото́пными потреби́вый и в лице́ Но́я обнови́вый весь род челове́чь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отлучи́вый от­ца́ ве́рующих Авраа́ма от смеше́ния язы́к и в пото́мстве его́ и́стинную Це́р­ковь основа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й лю́­ди Своя́ из Еги́пта, препита́вый их ма́нною в пусты́не и введы́й в зе́м­лю, кипя́щую ме́дом и мле́­ком! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воздви́гий Дави́да, испо́лнивый Ду́­хом Сво­и́м про­ро́­ки и те́ми среди́ Изра́иля ве́­ру в обетова́ннаго Искупи́теля сохрани́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пле́ном Вавило́нским согре́шшыя лю́­ди Своя́ наказа́вый и, по сконча́нии его́, па́­ки Иерусали́му возгради́тися повеле́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Маккаве́и в ве́­ре и преда́ниих оте́ческих непоколеби́мыми до сме́р­ти показа́вый, и Це́р­ковь подзако́нную, я́ко неве́сту, до прише́ствия возлю́бленнаго Жениха́, це́лу со­блю­ды́й! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 7

Хо­тя́ прояви́ти ве­ли́­чие люб­ве́ и ми­ло­се́р­дия Тво­его́ к па́дшему ро́ду челове́ческому, ег­да́ при­и́де кончи́на ле́та, посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, ражда́ема от Жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя искупи́т, И́же, пожи́в на зем­ли́ я́ко че­ло­ве́к и искупи́в ны Кресто́м Сво­и́м, вознесе́ся на не́­бо, от­ню́­ду­же, ис­пол­ня́­яй обетова́ние, низпосла́ нам Пре­свя­та́­го Ду́­ха Сво­его́, да зо­ве́м вси: Алли­лу́иа!

Икос 7

Ди́в­ное во­и́с­тин­ну и но́вое показа́л еси́ чу́­до, ди́вный в высо́ких, Го́с­по­ди, ег­да́ по низпосла́нии Пре­свя­та́­го Ду́­ха на избра́нныя ученики́ и апо́с­то­лы, изве́л еси́ их на про́поведь все­му́ ми́­ру, да возвестя́т вели́кое и́мя Пре­свя­ты́я Тро́ицы и пленя́т вся язы́ки в послуша́ние ве́­ры: тем же, чудя́­щеся си́­ле и де́йствию богодухнове́нных сло­ве́с их, с ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, избра́вый немощна́я, худоро́дная и бу́ия ми́­ра, да посрамя́т кре́пкия, сла́вныя и прему́дрыя! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воодушеви́вый безчи́сленныя со́нмы му́­че­ни­ков, да тма́ми му­че́­ний и смерте́й запечатле́ют и́с­ти­ну Ева́нгелия и си́­лу бла­го­да́­ти Хри­сто́­вой! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, се́рд­це равноапо́стольнаго Константи́на зна́мением Крес­та́ преклони́вый, и тем ко­не́ц лю́тым гоне́нием на хри­сти­а́н по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, седмию́ Вселе́нскими Собо́ры бо­го­но́с­ных оте́ц, я́ко седмию́ столпы́, Це́р­ковь огради́вши и ерети́ческим треволне́нием непристу́пну сотвори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, богому́дрым учи́телем и вели́ким подви́жником бла­го­че́с­тия, я́ко пресве́тлым зве́здам на тве́р­ди Це́рк­ви, возсия́ти да­ро­ва́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, и вла­ды́­ку зем­ли́ Рос­си́й­ския Влади́мира к све́­ту и́с­тин­ныя ве́­ры наста́вивый, и тем всю стра­ну́ на́­шу от пре́­лес­ти мно­го­бо́­жия свободи́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 8

Стра́н­но и чу́дно у ду́ба Мамври́йска уз­ре́в Тя Авраа́м во о́б­ра­зе трие́х муже́й, а́ки к еди́­но­му бесе́доваше, глаго́ля: Го́с­по­ди, а́ще обрето́х бла­го­да́ть пред То­бо́ю, не мини́ раба́ Тво­его́! Трие́м у́бо, в Трие́х я́вльшихся ему́ Ли́цех, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му же в существе́ Бо́­гу, до зем­ли́ поклони́ся, зо­вы́й: Алли­лу́иа!

Икос 8

Весь еси́ везде́ и всег­да́, не то́­чию могу́ществом неизче́тныя си́­лы Твоея́, но и бога́тством вседе́тельнаго про­мыш­ле́­ния Тво­его́ о вся́цем созда́нии Тво­е́м: нам же, я́ко­же ре­че́ Сын Твой, и власи́ главни́и вси изочте́ни суть у Те­бе́, да ни еди́н из них паде́т без во́ли Твоея́: те́м­же, упова́юще на Про́мысл Твой, со дерз­но­ве­ни­ем и лю­бо́­вию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, благоволи́вый все­му́ ро́ду челове́ческому раздели́тися на племена́ и язы́ки, и коему́ждо их ме́сто и вре́­мя жи́тельства указа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, И́м­же ца́рие ца́рствуют и си́льнии пи́шут пра́вду, соблюда́яй избра́нных Сво­и́х, я́ко зени́цу о́ка! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Него́же исхо́дит вся́ка прему́дрость и ра́­зум, вся́ка кре́­пость и си́­ла, вся́ко здра́­вие и ле́пота! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, наводя́й и отъе́мляй бра́­ни, венча́яй по­бе́­дою пра́вое ору́­жие, непра́вое же, посреде́ са́мых побе́д, предопределя́яй к сокруше́нию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дая́й зна́­ме­ния на не­бе­си́ и на зем­ли́, посыла́яй огнь, я́зву и глад на лю́­ди, да не до кон­ца́ заблудя́т от путе́й Тво­и́х! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вознося́й смире́нныя от зем­ли́, е́же посади́ти со кня́зи лю­де́й Сво­и́х, и низлага́яй го́рдыя, я́ко не обрести́ся ме́сту их! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́, го­ре́ и ни́зу, непреста́нно сла́­вит Тя, предве́чнаго Творца́ и Бо́­га: на не­бе­си́ еди́ни, Свят, Свят, Свят, день и нощь взыва́ют, друзи́и же вен­цы́ своя́ к подно́жию ног Тво­и́х полага́ют: на зем­ли́ же со все́ю тва́рию мы, я́ко укра́шеннии о́б­ра­зом присносу́щныя Твоея́ сла́­вы, к Те­бе́ мо́­лим­ся и от Те­бе́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти ча́ем, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя, а́ще и мно́­го тружда́ются мы́слию во испыта́нии, о Та́инстве Пре­свя­ты́я Тро́ицы, но не мо́гут ра­зу­ме́­ти, ка́­ко естество́м Еди́н есть Бог, в Трие́х же соверше́нных Ли́цех: мы же ве́­ру­ем то́­чию се­му́ и ис­по­ве́­ду­ем, ка́коже, не испыту́ем, и неизче́тная благодея́ния к нам коего́ждо из Трие́х Бо­же́ст­вен­ных Лиц до́б­ре ве́­ду­ще, с ве́­рою и благодаре́нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пра́ведным судо́м Тво­и́м всем нам в зе́м­лю, от нея́же взя́ты ес­мы, возврати́тися, и па́­ки в день воскресе́ния из нея́ воста́ти по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, со́лн­цу, луне́ и зве́здам не́­ког­да поме́ркнути. земле́ и все­му́, е́же на ней, огне́м преобрази́тися предопредели́вый, да вме́с­то их яви́тся не́­бо но́во и земля́ нова́, в ни́х­же пра́вда живе́т! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уста́вивый день, во́ньже предста́нут на суд вся племена́ и язы́цы, да восприи́мет ки́йждо по дело́м сво­и́м! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, име́яй в день воздая́ния рещи́ пра́ведным: прииди́те благослове́ннии От­ца́ Мо­его́, и насле́дуйте Ца́рст­вие, угото́ванное вам от сложе́ния ми́­ра! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же нераска́яннии гре́шницы услы́шат тог­да́ со стра́­хом: отъиди́те от Ме­не́ прокля́тии во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́ггелом его́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый Це́р­ковь Свою́ до кон­ца́ ми́­ра непоколеби́му со­блюс­ти́, во е́же неодоле́нней бы­ти ей и от врат а́до­вых! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, яви́­ла­ся еси́ на Иорда́нстей реце́, Пре­свя­та́я и Пребоже́ственная Тро́­ице: Оте́ц во гла́се с не́­ба, свиде́тельствуяй о возлю́бленнем Сы́­не, Сын во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем, прие́мляй Креще́ние от раба́, Дух Свя­ты́й, сходя́й на Креща́емаго в ви́де голуби́не: те́м­же во и́мя Еди́­на­го Бо́­га, в Три же Ли­ца́, От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, научи́хомся просвеща́ти Креще́нием вся́­ка­го гряду́щаго в мир че­ло­ве́­ка, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, сия́яй со́лн­це Свое́ на благи́я и злы́я, пра́ведныя любя́й, гре́ш­ныя же ми́луяй, скве́рну ду­ше́в­ную и теле́сную на́­шу омы́й, оби́­тель Свою́ в нас, а́ще и не­до­сто́й­ных рабе́х Тво­и́х, сотвори́ти благоволи́, потреби́ нечи́стая на́­ша помышле́ния, изгла́ди неподо́бная дея́ния, напра́ви язы́к гла­го́­ла­ти благоуго́дная пред То­бо́ю, да чи́стым се́рд­цем и устны́ со уми­ле́­нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Не́м­же апо́стольский лик я́ве глаго́лет, к Не­му́ же проро́ческий собо́р вы́­ну взира́ет! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же полк му́ченический боголе́пно испове́дует, и пре­по­до́б­ных во́инство Пре­свя­то́е и́мя славосло́вит! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Нем же пусты́нников мно́­жест­во при́с­но воздыха́ет, от Не­го́ же по́ст­ни­ков по́д­ви­ги венча́ются! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Ему́ же свя­ти́­те­ли и па́стыри бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сят пе́­ние, И́м­же вселе́нстии учи́тели во спа­се́­ние на́­ше богому́дрствуют! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, при­ими́ мольбу́ о нас и предста́тельство всех свя­ты́х, па́­че же простира́ющую к Те­бе́ о нас ру́­це Своя́, Де́ву Пречи́стую! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, огради́ нас свя­ты́­ми Тво­и́ми А́н­ге­лы, и от­же­ни́ от нас ду­хо́в зло́бы поднебе́сных! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое изнемога́ет, тща́щееся при­нес­ти́ до́лжное благодаре́ние Те­бе́ о всех и за вся, в Тро́­ице сла́вимому Бо́­гу: не обрета́ется бо ни ра́­зу­ма, могу́ща сраспростре́тися мы́слию ко мно́жеству щед­ро́т Тво­и́х на нас, ни сло́ва, во е́же досто́йне изрещи́ я: оба́­че за вся, на́­ми ви́димая и нам подае́мая, бу́­ди Те­бе́, Пре­свя­та́я Тро́­ице, благодаре́ние от нас, честь и сла́­ва, яковы́ же Ты Сама́ Тво­его́ вели́чества досто́йны и Те­бе́ уго́дны ве́­си: мы же, покланя́ющеся Те­бе́, со смире́нием и лю­бо́­вию зо­ве́м: Алли­лу́иа!

Икос 11

Я́ко све­то­по­да́­тель­на Тя во обетова́ниих Тво­и́х све­ти́ль­ни­ка, су́щым нам во тме неве́дения о бу́дущем жре́бии на́­шем я́вльшася, бла­го­да́р­не испове́дующе и поне́ еди́­на­го из блаже́нств, Единоро́дным Сы́­ном Тво­и́м возвеще́нных, улу­чи­ти жела́юще, всеуми́льно с ве́­рою во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уго­то́­ва­вый избра́нным Сво­и́м бла́га, и́хже о́ко не ви́де, у́хо не слы́­ша, и я́же на се́рд­це челове́ку не взыдо́ша! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же вси чи́стии се́рд­цем у́зрят, я́ко­же есть, и позна́ют, я́ко­же от Не­го́ са́ми позна́ни суть! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Не́м­же вси а́лчущии и жа́ж­ду­щии пра́в­ды обрету́т, николи́же оскудева́ющее насыще́ние! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же миротво́рцы, я́ко подража́тели вся умиротвори́вшаго Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, возлю́бленными сына́ми нареку́тся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, у Не­го́ же кро́тцые насле́дят зе́м­лю, и ни́щии ду́­хом улучат неконча́емое Ца́рст­вие! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый ве́чное поми́лование ми́лующым, и без­ко­не́ч­ное ра́­до­ва­ние пла́чущым! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 12

Бла­го­да́ть Твою́ всеси́льную по­да́ждь нам, Пре­свя­та́я Тро́­ице: при­ими́ ис­по­ве́­да­ние гре­хо́в на́­ших пред вели́чеством сла́­вы Твоея́, при́­зри на воздыха́ния на́­ша, низпосли́ нам ду́­ха умиле́ния и щед­ро́т, да, очище́ннии ду­ше́ю и се́рд­цем, спо­до́­бим­ся не­осуж­де́н­но зва́ти к Те­бе́ на зем­ли́, я́ко­же взыва́ют А́нгели на не­бе­си́: Алли­лу́иа!

Икос 12

Пою́­ще Твое́ всечеловеколю́бное смотре́ние, сла́­вим Тя вси, Пребезнача́льная Тро́­ице, ве́­ру­ем во Еди́­на­го Бо́­га От­ца́, Бо́­га Сы́­на и Бо́­га Ду́­ха Свя­та́­го, ино́го, ра́­зве Те­бе́, Го́с­по­да не ве́­мы, к Те­бе́ припа́даем и Те­бе́ мо́­лим­ся, во­пию́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, бу́­ди нам во спа­се́­ние, да не убои́мся никоего́же зла, и в за­щи­ще­́ние жи­во­та́ на́­ше­го, да не устраши́мся никоего́же вра­га́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, гре́ш­ныя ка́ющыяся спаса́яй, спа­си́ у́бо и нас многогре́шных! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, умножа́яй всем ми́­лость Твою́, умно́жи ю и на нас, и по­ми́­луй ны, я́ко не́мощни ес­мы! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, продолжи́ нам век к по­кая­нию и не осу­ди́ нас на посече́ние с смоко́вницею безпло́дною! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, из­ба́­ви ны ис­ку­ше́­ний, от ми́­ра, пло́­ти и диа́вола на­ходя́­щих, и укре­пи́ в ве́­ре и любви́ к Те­бе́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, спо­до́­би ны ли­це́м к ли­цу́ узре́ти Тя, и вни́ти в све́тлый черто́г Твой на брак А́гнчий! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 13

О Пре­свя­та́я, Животворя́щая, Нераздели́мая и Вседе́тельная Тро́­ице, О́т­че, Сы́­не и Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не и́с­тин­ный Бо́­же и Тво́р­че наш! Ны́нешнее на́­ше прие́мши благодаре́ние, низпосли́ нам бла­го­да́ть и си́­лу от вы­со­ты́ Свя­та́­го Пре­сто́­ла Тво­его́, да, попра́вше вся плотски́я по́хоти, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем до кон­ца́ дней на́­ших, вы́­ну восхваля́юще Пре­свя­то́е И́мя Твое́ и зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва ко Пресвяте́й Тро́­ице

Пре­свя­та́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех бла­ги́х Вина́, что воздади́м Те­бе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́ш­ным и недосто́йным, пре́ж­де, не́­же на свет произъидо́хом, за вся, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ нам в ве­це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щед­ро́­ты благодари́ти Тя не сло­ве­сы́ то́­чию, но па́­че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, стра­сте́м на́­шим и злым обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́нос­ти низверго́хомся гре­хи́ и без­за­ко́­ния. Се­го́ ра́­ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́­чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ни­же́ И́мене Тво­его́ Пре­свя­та́­го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́­шу возвести́ти, я́ко чи́стыя и пра́ведныя лю́биши, гре́ш­ни­ки ка́ю­щия­ся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́­зри у́бо, о Пребоже́ственная Тро́­ице, с вы­со­ты́ Свя­ты́я Сла́­вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́­ше вме́с­то бла­ги́х дел при­ими́: и по­да́ждь нам ду́­ха и́с­тин­на­го покая́ния, да возненави́девше вся́кий грех, в чис­то­те́ и пра́вде, до кон­ца́ дней на́­ших по­жи­вем, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́­вя­ще чи́с­ты­ми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и ве­ли­ко­ле́­пое И́мя Твое́. Ами́нь.

Ґкafістъ ко прес™ёй и3 животворsщэй тр0ице Кондaкъ №

Предвёчный цRю2 вэкHвъ и3 гDи, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, є3мyже въ трbцэ с™ёй слaвимому бGу, всsко колёно покланsетсz нбcныхъ, земнhхъ и3 преисп0днихъ: тёмже и3 мы2, ћкw кRщeніи въ трис™0е и4мz твоE, ѓще и3 недост0йніи, хвалeбное сіE дерзaемъ принести2 тебЁ пёніе: тh же, ћкw творeцъ, промысли1тель и3 судіS нaшъ, вонми2 глaсу р†бъ твои1хъ, и3 не tстaви ми1лости твоеS t нaсъ, да и3з8 глубины2 души2 вhну зовeмъ ти2:

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Јкосъ №

ҐрхaгGли и3 ґгGли, нач†ла и3 вл†сти, пrт0ли и3 госпHдствіz, предстоsще самомY пrт0лу слaвы твоеS, не довлёютъ и3зрещи2 вели1чіz совершeнствъ твои1хъ: многоoчи1тіи же херуви1ми и3 шестокрылaтіи серафjми, закрывaюще ли6ца сво‰, т0чію съ трeпетомъ и3 люб0вію взывaютъ дрyгъ ко дрyгу: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ. нaмъ ќбw, и5же прaхъ и3 пeпелъ є3смы2, кольми2 пaче ўд0бэе люби1ти молчaніе: но, да не толи1кихъ щедр0тъ, въ создaніи и3 и3скуплeніи на нaсъ и3зліsнныхъ, непaмzтливи kви1мсz и3 неблагодaрни, подражaz г0рнему славосл0вію, съ вёрою и3 люб0вію взывaемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, неисповэди1маz совершeнствъ высото2 и3 неизслёдимаz т†инъ пучи1но. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, є3ди1ный и3 т0йжде вчерA, днeсь и3 во вёки. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вс‰ могjй, нарицazй несyщаz ћкw сyщаz, низводsй дaже до ѓда и3 пaки возводsй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы чlвёчєскіz, и3считazй ѕвёзды и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3гHже вси2 путіE и4стинны и3 вс‰ судьбы6 њправдaнны вкyпэ и3 вожделeнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, ми1луzй же и3 награждazй въ р0ды родHвъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ тS и3сaіа на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесeннэ, глаг0лаше: q њкаsнный ѓзъ, ћкw чlвёкъ сhй и3 нечи1сты ўстнЁ и3мhй, и3 гDа саваHfа ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. Е#гдa же ќгль горsщій, носи1мый t ѓгGла, прикоснyсz ўстHмъ є3гw2, чи1стэ восхвалsше тебЁ nц7A и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, є3ди1наго бGа. Попали2 ќбw, q прес™az трbце, nгнeмъ бжcтва твоегw2 тeрніе и3 нaшихъ мн0гихъ беззак0ній, да чи1стымъ сeрдцемъ возопіeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумeнный разумёти и3щA вели1кій во прbр0цэхъ мwmсeй, гlг0лаше: kви2 мнЁ лицE твоE, да разyмнw ви1жду тS. тh же къ немY: з†днzz мо‰ ќзриши, лицe же моE не kви1тсz тебЁ: не бо2 ќзритъ человёкъ лицE моE и3 жи1въ бyдетъ. Нaмъ же, ѓще и3 недостHйнымъ, благоволи1лъ є3си2 kви1ти себE въ лицЁ є3динор0днагw сн7а твоегw2: тёмже благодaрнэ вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сераfjмwвъ пламенногорsщаz любы2 и3 херувjмwвъ вhну свэтsщаz премyдросте. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, небeсныхъ прест0лwвъ превhшній цRю2 и3 премjрныхъ госп0дствій всеи1стинный гDи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вhшнихъ си1лъ непобэди1маz крёпосте и3 г0рнихъ властeй всэмогyщій власти1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ґрхaгGлwвъ всерaдостное благовёстіе и3 ѓгGлwвъ неумолкaющаz пр0повэдь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, разyмныхъ нач†лъ верх0вное всеначaло, и3 всёхъ пр0чихъ небeсныхъ чинHвъ держaвный повели1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе и3 живhй во свётэ непристyпнэмъ, со и3збрaнными же твои1ми, я4кw со дрyги, лицeмъ къ лицY бесёдуzй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ G

Си1лою неизречeннагw могyщества твоегw2 вс‰ содержи1ши, сл0вомъ неизслёдимыz премyдрости твоеS вс‰ стр0иши, д¦омъ ќстъ твои1хъ вс‰ живи1ши и3 рaдуеши, q трис0лнечне вседётелю. И#змёрилъ є3си2 нeбо длaнію и3 зeмлю пsдію, н0сиши и3 питaеши всю2 твaрь, вс‰ по и3мени2 призывaеши, и3 нёсть могjй ўтаи1тисz власти1тельныz десни1цы и3 вз0ра твоегw2: сегw2 рaди со всёми вhшними и3 ни1жними си1лами, со ўмилeніемъ припaдающе, зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй всsкое создaніе раб0тно повелё1нію твоемY, всю1ду kвлsеши слэды2 пр0мысла и3 неизчeтныхъ совершeнствъ твои1хъ: тёмже неви6димаz тво‰ и3 присносyщную си1лу и3 бжcтво2, творeньми помышлsема ви1дzще, со ўдивлeніемъ и3 рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, власти1тельный содётелю ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 любвеoби1льный строи1телю настоsщихъ и3 грzдyщихъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t четhрехъ стихjй состaвивый твaрь и3 четhрьми времены2 крyгъ лёта венчaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, повелёвый с0лнцу свэти1ти во дни2, и3 лунЁ со ѕвэздaми просвэщaти н0щь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зводsй вётры t сокр0вищъ, њдэвazй нeбо џблаки, и3 посылazй д0ждь и3 р0су въ прохлаждeніе зн0z. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, препоzсyzй х0лмы рaдостію и3 д0лы весeліемъ, ўкрашazй кри1ны сє1льныz и3 вэнчazй полS клaсами. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, посылazй пи1щу птенцє1мъ врaнwвымъ, напаszй вс‰ ѕвёри сeльныz, и3 полагazй щедрHты сво‰ на всёхъ дёлэхъ свои1хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz душепaгубныz є4реси, вторhй їyда, ґрій безyмный, tвeржесz тебє2 сн7а б9іz, є3ди1нагw t пребжcтвенныz трbцы бhти: мh же ѓще и3 и4но лицE џ§ее, и4но сн70внее, и4но с™aгw д¦а глаг0лемъ: но џ§ее, сн70внее и3 с™aгw д¦а є3ди1но бжcтво2, рaвну си1лу, соприсносyщно вели1чество, сeрдцемъ, и3 ўстны2 и3сповёдуемъ, и3 ћкw трис0лнечнымъ свётомъ въ купeли кRщeніz њзарeнніи, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному бGу покланsемсz зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше пaстыріе и3 ўчи1теліе с™hz цRкве ѓріz, ћкw лю1таго ѕвёрz, вт0ргшасz въ словeсное хrт0во стaдо, и3 восхищaюща џвцы t и3сти1ннагw и3сповёданіz правослaвныz вёры, сошeдшесz въ нікeи на соб0рэ, бGа, ґ не твaрь, хrтA и3сповёдаша, и3 рaвна nц7Y сн7а и3 с™aго д¦а чтyще, громоглaснэ возгласи1ша: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, б9е џ§е, б9е сн7е, б9е дш7е с™hй, є3ди1ный и4стинный б9е, ґ не три2 б0зи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, несоздaнный џ§е, несоздaнный сн7е, несоздaнный дш7е с™hй, є3ди1не вкyпэ несоздaнне, ґ не три2 њс0бь несоздaнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ раждazй предвёчнw сн7а, сн7ъ раждaемый безлётнw t nц7A, д¦ъ с™hй, и3з8 негHже t вBкъ происходsй, но не раждazсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ, воззвaвый нaсъ t небытіS, сн7ъ, и3скупи1вый нaсъ пaдшихъ кrт0мъ свои1мъ, д¦ъ с™hй, њсвzщazй и3 животворszй всёхъ своeю благодaтію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ дyхэ, душЁ и3 тёлэ нaшемъ трехчaстную ски1нію на вселeніе своE њсновaти благоволи1вый, и3 всеконeчнэ грэх0мъ разрyшитисz є4й въ нaсъ не попусти1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, знaменіе тріmпостaснагw существA своегw2 на всёхъ дёлэхъ рyкъ свои1хъ въ мjрэ ви1димомъ и3 неви1димомъ, положи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ є7

Пребезначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, создaвъ нaсъ по џбразу и3 по под0бію твоемY, заповёдала є3си2 твори1ти ўгHднаz пред8 тоб0ю: мh же, њкаsнніи, ѕлyю в0лю нaшу возлюби1вше, nбёты кRщeніz tверг0хомъ, џбразъ тв0й помрачи1хомъ: нhнэ же пaки къ тебЁ прибэгaемъ и3 м0лимсz: подaждь нaмъ благодaть твою2, и3схи1ти нaсъ и3з8 руки2 вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 спаси1 ны и4миже вёси судьбaми, да во вёки вёкwвъ зовeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz рaзумъ превосход‰щаz совершє1нства тво‰ и3 неизречє1ннаz бlгодэ‰ніz къ бBднымъ сынaмъ ґдaмлимъ: въ тs бо тріеди1наго бGа и4стиннw вёруzй, мeртвый дyхомъ њживлsетсz, њсквернeнный с0вэстію њчищaетсz, поги1бшій сп7сaетсz, бlгодaрнымъ ўм0мъ, бlгодaрнымъ сeрдцемъ, бlгодaрными ўсты2, t тебє2 создaнными, прекл0ньше кwлёна, глаг0лемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ тріmпостaсномъ совётэ твоeмъ положи1вый сотвори1ти чlвёка, и3 въ тёло є3гw2, t пeрсти взsтое дыхaніе жи1зни и3з8 ќстъ твои1хъ вдохнyвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, џбразомъ и3 под0біемъ твои1мъ въ лицЁ ґдaма всёхъ нaсъ почтhй, и3 раS слaдости наслёдники ўчини1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, рaзумомъ превhше всегw2 ви1димагw вознесhй нaсъ, и3 твaрь всю2 д0льнюю под8 н0зэ нaшz покори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, дрeво жи1зни въ пи1щу нaмъ даровaвый и3 дaромъ безсмeртіz ны2 њбогати1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, преслyшавшихъ зaповэдь прароди1телей нaшихъ и3 по грэхопадeніи не њстaвивый, но на ўповaніи спасeніz прsмw є3дeма всели1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй и3 нaсъ и3з8 чрeва мaтере нaшеz и3 бlгодaтію є3ђліа, по рождeніи, њсвzти1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ прaвды и3 ревни1тель с™aгw и4мени твоегw2, и3ліA досточyдный, воззвaнъ t ѓгGла, стA въ горЁ хwри1вэ: бhсть же дyхъ крёпокъ, низлагazй г0ры, бhсть трyсъ вeлій и3 џгнь палsщъ, но не въ си1хъ тS ви1дэ, и3 по nгни2 глaсъ хлaда т0нка, и3 тaмw гDь: покрhвъ ќбw лицE ми1лотію, съ весeліемъ и3 стрaхомъ взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ просвэщeніе всэмY мjру сіsніе трисвётлагw б9ествA твоегw2, tгнaлъ є3си2 вс‰ јдwльскаz заблуждє1ніz, тріmпостaсный б9е и3 гDи: вeсь же р0дъ чlвёческій t д0лгіz тьмы2 kзhчества въ чyдный свётъ є3ђліz привeлъ є3си2, и4мже њзарeнніи, слaвимъ вседержaвный пр0мыслъ тв0й њ нaсъ, зовyще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, до концA растлeнную грэх0мъ твaрь водaми пот0пными потреби1вый, и3 въ лицЁ нHа њбнови1вый вёсь р0дъ чlвёчь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tлучи1вый nтцA вёрующихъ ґвраaма t смэшeніz kзы6къ, и3 въ пот0мствэ є3гw2 и4стинную цRковь њсновaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй лю1ди сво‰ и3з8 є3ги1пта, препитaвый и5хъ мaнною въ пустhнэ и3 введhй въ зeмлю, кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воздви1гій давjда, и3сп0лнивый д¦омъ свои1мъ прbр0ки и3 тёми среди2 ї}лz вёру въ њбэтовaннагw и3скупи1телz сохрани1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, плёномъ вавmлHнскимъ согрёшшыz лю1ди сво‰ наказaвый и3, по скончaніи є3гw2, пaки їерусали1му возгради1тисz повелёвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, маккавeи въ вёрэ и3 предaніzхъ nтeческихъ непоколеби1мыми до смeрти показaвый, и3 цRковь под8зак0нную, ћкw невёсту, до пришeствіz возлю1бленнагw женихA, цёлу соблюдhй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ з7

ХотS проzви1ти вели1чіе любвE и3 милосeрдіz твоегw2 къ пaдшему р0ду чlвёческому, є3гдA пріи1де кончи1на лёта, послaлъ є3си2 є3динор0днаго сн7а твоего2, раждaема t жены2, бывaема под8 зак0номъ, да подзакHнныz и3скyпитъ, и4же пожи1въ на земли2 ћкw чlвёкъ и3 и3скупи1въ ны2 кrт0мъ свои1мъ, вознесeсz на н7бо, tню1дуже, и3сполнszй њбэтовaніе, низпослA нaмъ прес™aго д¦а своего2, да зовeмъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вное вои1стинну и3 н0вое показaлъ є3си2 чyдо, ди1вный въ выс0кихъ гDи, є3гдA по низпослaніи прес™aго д¦а на и3збр†нныz ў§нки2 и3 ґпcтолы, и3звeлъ є3си2 и5хъ на пр0повэдь всэмY мjру, да возвэстsтъ вели1кое и4мz прес™hz трbцы и3 плэнsтъ вс‰ kзhки въ послушaніе вёры: тёмже, чудsщесz си1лэ и3 дёйствію бGодухновeнныхъ словeсъ и4хъ, съ рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збрaвый немwщнaz, худорHднаz и3 б{іz мjра, да посрамsтъ крBпкіz, сл†вныz и3 прем{дрыz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воwдушеви1вый безчи1слєнныz с0нмы мyченикwвъ, да тьмaми мучeній и3 смертeй запечатлёютъ и4стину є3ђліz и3 си1лу бlгодaти хrт0вы. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сeрдце равноапcтольнагw кwнстантjна знaменіемъ крестA преклони1вый, и3 тёмъ конeцъ лю6тымъ гонeніzмъ на хrтіaнъ положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, седмію2 вселeнскими соб0ры бGон0сныхъ nтє1цъ, ћкw седмію2 столпы2, цRковь њгради1вый, и3 є3рети1чєскимъ треволнeніzмъ непристyпну сотвори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бGом{дрымъ ўчи1телємъ и3 вели6кимъ подви1жникwмъ благочeстіz, ћкw пресвBтлымъ ѕвэздaмъ на твeрди цRкви, возсіsти даровaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3 владhку земли2 рwссjйскіz влади1міра, къ свёту и4стинныz вёры настaвивый, и3 тёмъ всю2 странY нaшу t прeлести многоб0жіz свободи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ }

Стрaннw и3 чyднw ў дyба мамврjйскагw ўзрёвъ тS ґвраaмъ во џбразэ тріeхъ мужeй, ѓки къ є3ди1ному бесёдоваше, гlг0лz: гDи, ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2. Тріeмъ ќбw, въ тріeхъ ћвльшихсz є3мY ли1цэхъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному же въ существЁ бGу, до земли2 поклони1сz, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 вездЁ и3 всегдA, не т0чію могyществомъ неизчeтныz си1лы твоеS, но и3 богaтствомъ вседётельнагw промышлeніz твоегw2 њ всsкомъ создaніи твоeмъ: нaмъ же, ћкоже речE сн7ъ тв0й, и3 влaси главнjи вси2 и3зочтeни сyть ў тебє2, да ни є3ди1нъ и3з8 ни1хъ падeтъ без8 в0ли твоеS: тёмже, ўповaюще на пр0мыслъ тв0й, со дерзновeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бlговоли1вый всэмY р0ду чlвёческому раздели1тисz на племенA и3 kзhки, и3 коемyждо и5хъ мёсто и3 врeмz жи1тельства ўказaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и4мже цaріе цaрствуютъ и3 си1льніи пи1шутъ прaвду, соблюдazй и3збрaнныхъ свои1хъ, ћкw зёницу џка. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже и3сх0дитъ всsка премyдрость и3 рaзумъ, всsка крёпость и3 си1ла, всsко здрaвіе и3 лёпота. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, наводsй и3 teмлzй брaни, вэнчazй побёдою прaвое nрyжіе, непрaвое же, посредЁ сaмыхъ побёдъ предwпределszй къ сокрушeнію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, даsй знaменіz на небеси2 и3 на земли2, посылazй џгнь, ћзву, и3 глaдъ на лю1ди, да не до концA заблудsтъ t путeй твои1хъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, возносsй смирє1нныz t земли2, є4же посади1ти со кнsзи людeй свои1хъ, и3 низлагazй гHрдыz, ћкw не њбрэсти1сz мёсту и4хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2, горЁ и3 ни1зу, непрестaннw слaвитъ тS предвёчнагw творцA и3 бGа: на нб7си2 є3ди1ни с™ъ, с™ъ, с™ъ, дeнь и3 н0щь взывaютъ, друзjи же вэнцы2 сво‰ къ подн0жію н0гъ твои1хъ полагaютъ: на земли1 же со всeю твaрію мы2, ћкw ўкрaшєнныz џбразомъ присносyщныz твоеS слaвы, къ тебЁ м0лимсz и3 t тебє2 вели1кіz и3 богaтыz ми1лости чaемъ, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz, ѓще и3 мн0гw труждaютсz мhслію во и3спытaніи њ тaинствэ прес™hz трbцы, но не м0гутъ разумёти, кaкw є3стеств0мъ є3ди1нъ є4сть бGъ, въ тріeхъ же совершeнныхъ ли1цэхъ: мh же вёруемъ т0чію семY и3 и3сповёдуемъ, кaкоже, не и3спытyемъ, и3 неизчeтныz благодэsніz къ нaмъ коегHждо и3з8 тріeхъ бжcтвенныхъ ли1цъ д0брэ вёдуще, съ вёрою и3 бlгодарeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, прaведнымъ суд0мъ твои1мъ всBмъ нaмъ въ зeмлю, t неsже взsты є3смы2, возврати1тисz, и3 пaки въ дe1нь воскrніz и3з8 неS востaти, положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, с0лнцу, лунЁ и3 ѕвэздaмъ нёкогда помeркнути, землЁ и3 всёму, є4же на нeй, nгнeмъ преwбрази1тисz предwпредэли1вый, да вмёстw и5хъ kви1тсz нeбо н0во и3 землS новA, въ ни1хже прaвда живeтъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўстaвивый день, въ џнь же предстaнутъ на сyдъ вс‰ племенA и3 kзhцы, да воспріи1метъ кjйждо по дэлHмъ свои6мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3мёzй въ дeнь воздаsніz рещи2 прaвєднымъ: пріиди1те, бlгословeнніи nц7а моегw2, и3 наслёдуйте цrтвіе, ўгот0ванное вaмъ t сложeніz мjра. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже нераскazнніи грёшницы ўслhшатъ тогдA со стрaхомъ: tиди1те t менє2 проклsтіи во џгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый цRковь свою2 до концA мjра непоколеби1му соблюсти2, во є4же не њдолённей бhти є4й и3 t врaтъ ѓдовыхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS мjръ, kви1ласz є3си2 на їwрдaнстэй рэцЁ, прес™az и3 пребжcтвеннаz трbце: nц7ъ во глaсэ съ нeба, свидётельствуzй њ возлю1бленнэмъ сн7э, сн7ъ во џбразэ чlвёчестэмъ, пріeмлzй кRщeніе t рабA, д¦ъ с™hй, сходsй на крещaемаго въ ви1дэ голуби1нэ: тёмже во и4мz є3ди1наго бGа, въ три1 же лицA, nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, научи1хомсz просвэщaти кRщeніемъ всsкаго грzдyщаго въ мjръ чlвёка, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю превёчный, сіszй с0лнце своE на благ‡z и3 ѕлы6z, прaвєдныz любsй, грBшныz же ми1луzй, сквeрну душeвную и3 тэлeсную нaшу њмhй, nби1тель свою2 въ нaсъ, ѓще и3 недост0йныхъ рабЁхъ твои1хъ сотвори1ти бlговоли2, потреби2 нечи6стаz н†ша помышлє1ніz, и3зглaди неподHбнаz дэ‰ніz, напрaви љзhкъ гlг0лати бlгоугHднаz пред8 тоб0ю, да чи1стымъ сeрдцемъ и3 ўстны2 со ўмилeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже ґпcльскій ли1къ ћвэ глаг0летъ, къ немyже прbр0ческій соб0ръ вhну взирaетъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же п0лкъ мyченическій бGолёпнw и3сповёдуетъ, и3 прпdбныхъ в0инство прес™0е и4мz славосл0витъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже пустhнникwвъ мн0жество при1снw воздыхaетъ, t негHже п0стникwвъ п0двиги вэнчaютсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3мyже с™и1теліе и3 пaстыріе бlгодaрственное прин0сzтъ пёніе, и4мже вселeнстіи ўчи1теліе во спасeніе нaше бGомyдрствуютъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, пріими2 мольбY њ нaсъ и3 предстaтельство всёхъ с™hхъ, пaче же простирaющую къ тебЁ њ нaсъ рyцэ свои2, дёву пречcтую. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, и3 tжени2 t нaсъ духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое и3знемогaетъ, тщaщеесz принести2 д0лжное бlгодарeніе тебЁ њ всёхъ и3 за вс‰, въ трbцэ слaвимому бGу: не њбрэтaетсz бо ни рaзума, могyща сраспрострeтисz мhслію ко мн0жеству щедр0тъ твои1хъ на нaсъ, ни сл0ва, во є4же дост0йнэ и3зрещи2 |: nбaче за вс‰, нaми ви6димаz и3 нaмъ подає1маz, бyди тебЁ, прес™az трbце, бlгодарeніе t нaсъ, чeсть и3 слaва, kковh же ты2 самA твоегw2 вели1чества достHйны и3 тебЁ ўгHдны вёси: мh же, покланsющесz тебЁ, со смирeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Ћкw свэтоподaтельна тS во њбэтовaніzхъ твои1хъ свэти1льника, сyщымъ нaмъ во тьмЁ невёдэніz њ бyдущемъ жрeбіи нaшемъ ћвльшасz, бlгодaрнэ и3сповёдующе, и3 понE є3ди1нагw и3з8 бlжeнствъ, є3динор0днымъ сн7омъ твои1мъ возвэщeнныхъ, ўлучи1ти желaюще, всеуми1льнw съ вёрою вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўгот0вавый и3збр†ннымъ свои6мъ блaга, и5хже џко не ви1дэ, ќхо не слhша, и3 ±же на сeрдце чlвёку не взыд0ша. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же вси2 чи1стіи сeрдцемъ ќзрzтъ, ћкоже є4сть, и3 познaютъ, ћкоже t негw2 сaми п0знани сyть. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ нeмже вси2 ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды њбрэтyтъ николи1же њскудэвaющее насыщeніе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже миротв0рцы, ћкw подражaтели вс‰ ўмиротвори1вшагw є3динор0днагw сн7а твоегw2, возлю1бленными сынaми нарекyтсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ў негHже кр0тцыи наслёдzтъ зeмлю и3 ни1щіи д¦омъ ўлучaтъ некончaемое цrтвіе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый вёчное поми1лованіе ми1лующымъ, и3 безконeчное рaдованіе плaчущымъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть твою2 всеси1льную подaждь нaмъ, прес™az трbце: пріими2 и3сповёданіе грэхHвъ нaшихъ пред8 вели1чествомъ слaвы твоеS, при1зри на воздых†ніz н†ша, низпосли2 нaмъ д¦а ўмилeніz и3 щедр0тъ, да њчищeнніи дш7eю и3 сeрдцемъ, спод0бимсz неwсуждeннw звaти къ тебЁ на земли2, ћкоже взывaютъ ґгGли на нб7си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE всечlвэколю1бное смотрeніе, слaвимъ тS вси2, пребезначaльнаz трbце, вёруемъ во є3ди1наго бGа nц7A, бGа сн7а и3 бGа д¦а с™aго, и3н0гw, рaзвэ тебє2, гDа не вёмы, къ тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz вопію1ще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бyди нaмъ во спасeніе, да не ўбои1мсz никоегHже ѕлA, и3 въ защищeніе животA нaшегw, да не ўстраши1мсz никоегHже врагA. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, грBшныz кaющыzсz спасazй, спаси2 ќбw и3 нaсъ многогрёшныхъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўмножazй всBмъ млcть твою2, ўмн0жи ю5 и3 на нaсъ и3 поми1луй ны2, ћкw нeмощни є3смы2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, продолжи2 нaмъ вёкъ къ покаsнію и3 не њсуди2 нaсъ на посэчeніе со смок0вницею безпл0дною. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збaви ны2 и3скушeній, t мjра, пл0ти и3 діaвола находsщихъ, и3 ўкрэпи2 въ вёрэ и3 любви2 къ тебЁ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, спод0би ны2 лицeмъ къ лицY ўзрёти тS и3 вни1ти въ свётлый черт0гъ тв0й на брaкъ ѓгнчій.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ Gi

Q прес™az, животворsщаz, нераздэли1маz и3 вседётельнаz трbце, џ§е, сн7е и3 дш7е с™hй, є3ди1не и4стинный б9е и3 тв0рче нaшъ. Нhнэшнее нaше пріeмши бlгодарeніе, низпосли2 нaмъ бlгодaть и3 си1лу t высоты2 с™aгw пrт0ла твоегw2, да, попрaвше вс‰ плотск‡z п0хwти, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ поживeмъ до концA днeй нaшихъ, вhну восхвалsюще прес™0е и4мz твоE и3 зовyще: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И$ пaки чтeтсz №-й и4косъ и3 №-й кондaкъ.

Мlтва

Прес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, всёхъ благи1хъ винA, что воздади1мъ тебЁ за вс‰, ±же воздалA є3си2 нaмъ грBшнымъ и3 недостHйнымъ прeжде, нeже на свётъ произыд0хомъ, за вс‰, ±же воздаeши коемyждо нaсъ по вс‰ дни2, и3 ±же ўгот0вала є3си2 всBмъ нaмъ въ вёцэ грzдyщемъ. Подобaше ќбw, за толи6кіz бlгодэ‰ніz и3 щедр0ты, бlгодари1ти тS не словесы2 т0чію, но пaче дёлы, хранsще и3 и3сполнsюще зaпwвэди тво‰: мh же, страстeмъ нaшимъ и3 ѕлы6мъ nбhчаzмъ внeмше, въ безчи1слєнныz t ю4ности низверг0хомсz грэхи2 и3 беззакHніz. Сегw2 рaди, ћкw нечи6стымъ и3 њсквернє1ннымъ, не т0чію пред8 трисвётлое лицE твоE безстyднw kви1тисz, но нижE и4мени твоегw2 прес™aгw и3зрещи2 довлёzше нaмъ, ѓще бы не ты2 самA бlгоизв0лила, во nтрaду нaшу, возвэсти1ти, ћкw чи6стыz и3 прaвєдныz любS, и3 грёшники кaющыzсz ми1луеши и3 благоутр0бнэ пріeмлеши. При1зри ќбо q преб9eственнаz трbце, съ высоты2 с™hz слaвы твоеS на нaсъ многогрёшныхъ, и3 бlг0е произволeніе нaше, вмёстw бlги1хъ дёлъ, пріими2, и3 подaждь нaмъ дyха и4стиннагw покаsніz, да возненави1дэвъ всsкій грёхъ, въ чистотЁ и3 прaвдэ, до концA днeй нaшихъ поживeмъ, творsще прес™yю в0лю твою2, и3 слaвzще чи1стыми п0мыслы и3 благи1ми дэsньми сладчaйшее и3 великолёпое и4мz твоE. Ґми1нь.

День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи и имеет 1 день предпразднства и 6 дней попразднства

 • Праздник Святой Троицы – день сошествия Святого Духа на Апостолов епископ Александр (Милеант)
 • Пятидесятница Библейская энциклопедия
 • Пятидесятница епископ Кассиан Безобразов
 • Пятидесятница Христос Яннарас
 • Праздник Пятидесятницы – День Св. Троицы протоиерей Серафим Слободской
 • Пятидесятница (День Святой Троицы) словарная статья на портале “Азбука веры”
 • О совершившемся в день Пятидесятницы явлении и раздаянии Божественного Духа святитель Григорий Палама
 • Пятидесятница Гермоген Шиманский
 • Богослужение Праздника
 • Таблица: День Пятидесятницы
 • День Святой Троицы. Пятидесятница
 • Список храмов с престольным праздником в честь Дня Святой Троицы

Великие праздники. Троица Троица

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

Названия праздника

Двойное название этого двунадесятого праздника указывает на его дохристианские истоки (как и в случае с праздником Пасхи). Рождение собственно христианского праздника Святой Троицы произошло, как считают историки, в конце мая 30 г. н. э. и совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы; поэтому наш календарь сохраняет оба термина. Само же название «Пятидесятница» (греч. Пэнтэкостэ) имеет формально хронологическое происхождение и не выражает существа чествуемого события, но означает лишь то, что праздник совершается через пятьдесят дней после Пасхи (как у евреев, так и у христиан).

акафист троице текст

«Святая Троица»

Еврейская Пятидесятница

В Древнем Израиле это был первоначально земледельческий праздник Жатвы, день радости и благодарения, когда в жертву Богу приносились «начатки» собранного к концу мая первого урожая. Затем он стал отмечать и памятную годовщину древнего («ветхого») Синайского Союза-Завета, заключенного Богом с Моисеем и всем израильским народом приблизительно через пятьдесят дней после исхода (выхода) из Египта, драматические события которого и стали основой еврейской Пасхи. Это произошло, по мнению большинства ученых, во второй половине XIII в. до н. э. Так Пятидесятница стала Днем рождения Ветхозаветной Церкви. Теперь постараемся понять – как родилась Церковь Нового Завета, Церковь Христова. Обратимся к текстам.

Что произошло в Иерусалиме?

После Вознесения Господа с горы Елеонской апостолы вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и наступил праздник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, как и повелел им Иисус Христос, – пишет евангелист Лука в своем продолжении Евангелия, – «были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках» (Деян.2:1-4).

Иерусалим же был переполнен паломниками, съехавшимися со всех концов Римской империи. Они услышали этот неожиданный шум, подобный шуму бури и надвигающейся грозы, пришли в смятение и поспешили к дому апостолов. Их изумлению не было конца, когда они увидели простых галилеян, вдохновенно вещавших на разных языках. Более того, для каждого из них проповедь апостолов звучала на его родном языке! Чтобы подчеркнуть это чудо многоязычия, апостол Лука нарочито приводит длинный список народов со всех концов Римской империи, включая и отдаленные окраины (смотрите выше текст Апостольского чтения на Литургии).

Мессианское Царство или Церковь Христова?

Настало время исполнения древних пророчеств, – обращается к собравшимся апостол Петр, – Мессианское Царство уже основано, а Иисус из Назарета, распятый «руками беззаконных», воскрес. Именно Он, отвергнутый ослепленной националистическим безумием толпой, и есть обетованный Мессия, – цель и смысл всей ветхозаветной истории ожидания. Дух Божий, излившийся в мир, просветит разум каждого, желающего стать «гражданином» Его Царства. Для этого нужно лишь покаяться и принять крещение «во имя Иисуса Христа», получив при этом «дар Святого Духа» (2:38).

Это Мессианское Царство, смысл которого стал понятен самим апостолам лишь в эти минуты, отныне пребывает в мире в образе Церкви Христовой. Само же слово «Церковь» (по гречески – Экклесиа) означает «Собрание», а чудо понимания апостольской проповеди является знамением ее вселенского призвания, так как слушатели происходят из всей Вселенной (Ойкумены, или Экумены), как называли тогда Римскую империю. Трагическое разделение народов, происшедшее некогда у Вавилонской башни, приходит к концу: Бог «всех призвал к единству», – как поется в кондаке праздника. Прочтем его еще раз (слова в квадратных скобках даны для пояснения).

«Когда сошел Всевышний и смешал языки
,
то этим Он разделил народы.

Когда же Он раздал огненные языки ,
то всех призвал к единству;
и мы единогласно славим Всесвятого Духа».

«Когда люди солидарны в дерзновенном зле, они теряют дар коммуникации, дар взаимного понимания. Но этот дар восстанавливается ради истины. Языки символического, духовного огня над головами апостолов означают, что языковые и этнические барьеры прорваны: Истина идет к человеку не как к “эллину”, “иудею” или “скифу”, но именно как к человеку» (Рашковский Е. «С высоты Востока…», с. 60).

Сила проповеди апостола Петра была ни с чем не сравнима: около трех тысяч человек приняли крещение в день Пятидесятницы. Так родилась Новозаветная Церковь.

Окончательное прозрение апостолов

Что же произошло с учениками Христа? Историки не могут дать на это ответа. Бесспорным является лишь то, что в этот день они наконец стали истинными апостолами («посланниками»). В страхе бежавшие из Гефсимании, а в день Вознесения надеявшиеся на воссоздание земного Израильского царства, они обращаются теперь ко всему миру. Мир будет преследовать их, сажать в тюрьмы, бросать на арены Колизея в лапы диких зверей, – но окажется бессильным перед таинственным Даром, полученным в Пятидесятницу. Пройдет три века, и горделивые римские императоры, именовавшиеся «спасителями отечества» и причислявшиеся Сенатом к «сонму богов», признают себя скромными подданными Царства Галилейского Учителя.

Христианская Пятидесятница: событие и праздник

Почти две тысячи лет тому назад, в день еврейской Пятидесятницы, мир воспринял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, положившего основание Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл ее историческое время и действует в ней «до скончания века». Поэтому праздник ее рождения именуется Днем Святой Троицы.

Богословское учение о взаимоотношении Лиц Святой Троицы было окончательно сформулировано еще в IV веке, в период ожесточенных тринитарных споров, вызванных лжеучением Ария Александрийского, и закреплено в Никео-Цареградском Символе веры. Но далеко не всем известно, что первые храмы во имя Святой Троицы появились в христианском мире гораздо позднее, не ранее XII в., причем, сначала на Западе (этот вопрос требует специальных изысканий). Вскоре, в 1335г., скромный инок Сергий построил первую на Руси деревянную Троицкую церковь посреди глухого Радонежского бора, ставшую основой будущей Троице-Сергиевой Лавры, – центра духовной жизни России.

Празднику Пятидесятницы предшествует Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших.

В самый день праздника, после Литургии, совершается Вечерня, на которой читаются три молитвы, обращенные к Триединому Богу. В это время, впервые после Пасхи, все становятся на колени.

Ко Дню Троицы храмы и дома у нас украшаются деревьями, травой и цветами. Обычай связан с историческим воспоминанием обрядов ветхозаветной Пятидесятницы, – принесением Богу зеленеющих начатков жатвы, а также с русской народной традицией проводов весны и встречи лета.

Первый понедельник после Пятидесятницы именуется Днем Святого Духа. Он является как бы продолжением праздника Святой Троицы и посвящен особому чествованию Ее Третьего Лица. С этого же дня начинается первая седмица по Пятидесятнице; она именуется «сплошной», потому что пост в среду и пятницу отменяется. А с понедельника второй седмицы начинается Петров пост.

Явление Трех Странников патриарху Аврааму у дуба Мамрийского (близ Хеврона), изображаемых обычно в виде ангелов, понимается христианскими богословами как прикровенное явление в ветхозаветном мире Святой Троицы. Этот знаменательный эпизод библейской истории, имевший место почти четыре тысячелетия тому назад, породил замечательный иконографический тип «Троицы ветхозаветной», вершиной которого стала икона «Троица» кисти преподобного Андрея Рублева.

Богослужебные тексты; краткая библиография

Текст Троицкой службы см. в любом издании Триоди Цветной (у греков – Пентикостарион). Русский перевод основных текстов, включая длинные молитвы Троицкой Вечерни, см.: Сборник суточных церковных служб, песнопений главнейших праздников и частных молитвословий Православной Церкви на русском языке / свящ. В. Адаменко. Нижний Новгород, 1926 (репринт: Париж, 1989), с. 158-171.

О еврейской Пятидесятнице, о новозаветном событии сошествия Святого Духа на апостолов и христианском празднике Троицы см.: Библейская Энциклопедия / Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. Российское Библейское общество, 2002, с. 120, 144, 148, 157, 158, 342; Словарь библейского богословия / Под ред. Ксавье Леон-Дюфура и др. Брюссель, 1974, кол. 958-962; Левинская И. А. Деяния апостолов. Главы I-VIII. Историко-филологический комментарий. М., 1999, с. 112-145; Кирилл Александрийский, св. О святых праздниках. Гл. 17 // Творения св. отцов в русском переводе. Кн. III. М., 1885 (изъяснение трех важнейших еврейских праздников с экскурсами в христианскую Пасху); Беседа святителя Григория Паламы о свершившемся в день Пятидесятницы // Журнал Московской Патриархии, 1975, № 11; Иудейские и христианские праздники суть памятники истины (без подписи) // Христианское Чтение. СПб., 1821. Ч. IV, кн. 10, с. 70-72; Мень А., прот. Первые апостолы. М., 1998, с. 56-74; Ловягин Е. Вечернее богослужение в день Пятидесятницы // Христианское Чтение. СПб., 1853. Ч. I; Дмитриевский А. Праздник Св. Троицы на Сионской горе и у дуба Мамврийского в Хевроне. СПб., 1913; Скабалланович М. Пятидесятница. Киев, 1916; Рашковский Е. «С высоты Востока…» Двунадесятый праздничный цикл в православном богослужении. М., 1993, с. 56-63.

Приложения 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Согласно библейской Книге Бытия, «Вавилонская башня», – это циклопическое сооружение, «высотою до небес», безуспешно возводимое в земле Сеннаар (Быт.11:1-9) послепотопным человечеством, сохранявшим первоначальную языковую общность.

Реальным прототипом Вавилонской башни является многоярусная, пирамидальной формы, ступенчатая башня (зиккурат) главного храма Вавилона, посвященного его покровителю – богу Мардуку, а также месопотамские зиккураты других городов. В Вавилоне башню называли Этеменанки (“основание неба и земли”). Во время окончательной редакции Пятикнижия (V в. до н. э.), в состав которого вошло это сказание о башне, многие зиккураты, насчитывавшие многовековую историю, были заброшены и имели полуразрушенный вид. Анонимный библейский автор, живший в Месопотамии, воспринял это как изначальную «недостроенность». При этом западносемитское название города (Баб Эл, “Врата бога”) толкуется им игрой сходного слова со значением “смешивать”. До систематических раскопок в Месопотамии (XIX в.) Вавилонская башня изображалась обычно в виде конусообразного сооружения, опоясанного лестницей (Питер Брейгель Старший и др.).

Быть людьми «одного языка» по древневосточной терминологии означает входить в одну империю. Башня и город означают богоборческую цивилизацию, построенную на насилии. Но земной град, задуманный как вызов Небу, обречен на крушение: задуманный его строителями как памятник вечной славы, он, напротив, получает в истории бесславное имя.

Самоуверенные строители Вавилонской башни питаются сознанием не только единства, но и своей исключительной единственности. Поэтому отсутствие другой человеческой общности, и, следовательно, самой возможности альтернативных решений, приводит к идее самодостаточности и непогрешимости, питает поднимающуюся гордыню, которая влечет к выходу за границы, определяемые здравым смыслом. Это определяет смысл наказания. Господь не отказался от людей, но, увидев, что они не готовы к подлинному, свободному единству, нарушил это изначальное природно-эмпирическое, даром полученное единство языка-культуры, дав каждому народу возможность пройти свой неповторимый исторический путь в мировой истории.

Главный урок библейской истории Вавилонской башни – в выборе культурно-языкового плюрализма как нового пути человека, в выдвижении идеи создания нового единства в многообразии, нового братства людей. Со сказанием о вавилонском «смешении языков» символически соотносится рассказ о «слиянии языков» в день Пятидесятницы (см. выше) в Иерусалиме (Деян. 2 гл). Бог, некогда разделивший языки и людей в Вавилоне, теперь призывает их к единству в Иерусалиме, даруя представителям многоязычной Римской империи некий «общечеловеческий язык».

Изречения «вавилонское столпотворение», «смешение языков» или просто «Вавилон» стали нарицательными во многих языках.

Лит.: Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток – Запад: Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М., 1989; Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1990. Т. 49. № 2 (март-апрель). С. 152-160; Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня: Легенда и история. М., 1991; Афанасьева В. К. Шумерский миф о праязыке // Эрмитажные чтения 1986 – 1994 годов памяти В. Г. Луконина. СПб., 1995. С. 154-158. 

“ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН…”

16 мая (27 по новому стилю) 1703г. на заросшем деревьями и кустарником Заячьем острове завизжали пилы и застучали топоры: русские «рубили» крепость, откуда собирались решительно «грозить шведу». Так было положено начало блистательному «Санкт-Питербурху» (первоначальное название города) – новой столице Российской империи.

Разумеется, день основания С.-Петербурга – дата условно-символическая. Хорошо известно, что Петра I в этот день на Заячьем острове не было, и закладку крепости вел его «друг сердешный» А. Д. Меншиков. Этой датой претендует быть и 29 июня (10 июля в XVIII в.!) того же года, когда заложили церковь апостолов Петра и Павла, и царь праздновал день своего небесного покровителя (день Ангела). Ведь святой Петр, согласно евангельскому повествованию, – хранитель ключей от врат рая. Понятно, что и город, носящий его имя, сам становится «ключом» от Балтийского моря и «окном в Европу», выводя Россию из варварской изоляции.

Но для нас важно то, что на 16 мая пришелся тогда праздник Пятидесятницы (Святой Троицы), когда празднуется день рождения Христианской Церкви (слово Церковь, греч. Экклесиа, значит просто «Собрание»!). Книга Деяний Апостольских повествует, что в еврейскую Пятидесятницу, через десять дней после вознесения Иисуса Христа, произошло чудесное «смешение языков», и паломники в Иерусалиме со всей Вселенной (по-гречески «Экумены») стали понимать друг друга. Символика знаменательна и прозрачна: «Город-ключ» одновременно является и «Городом-собранием», приобретая вселенское («экуменическое») значение. Он становится городом европейским – свободным и открытым всем народам, религиям и культурам:

«Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе»
(А. Пушкин).

Державный основатель Санкт-Петербурга был бы доволен, увидев на нашем рейде многочисленные флаги и услышав особенно любезную его сердцу голландскую речь.

Подбор текстов, статьи и комментарии Ю. Рубана

Тропарь и кондак

Молитвы Богу Отцу, Богу Сыну,Святому Духу и Святой ТроицеАкафист Пресвятой и Животворящей ТроицеАкафист Святому ДухуВеличание 

ТРОПАРЬ И КОНДАК ПРАЗДНИКУ СВЯТАЯ ТРОИЦА

Тропарь, глас 1

Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

Кондак, глас 2

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа.

МОЛИТВА К БОГУ ОТЦУ

Всемогущий Владыко, премудрый и всеблагий Господи, светоначальнаго Сына Пребезначальный Родителю, и Животворящаго Духа Твоего вечный и присносущный Самоизводителю, Егоже величество неизчетно, слава несказанна, и милость безмерна, благодарим Тя, яко воззвал еси нас от небытия и почтил еси драгоценным образом Твоим, яко даровал еси нам недостойным не точию познавати и любити Тя, но еже сладостнейше есть, и Отцем своим нарицати Тя.

Благодарим Тя, Боже милосердия и щедрот, яко преступивших заповедь Твою не оставил еси нас посреди греха и сени смертныя, но благоволил еси Единороднаго Твоего Сына, Имже и веки сотворены суть, послати на землю нашего ради спасения, да вочеловечением Его и страшными страданьми мучительства диаволя и тли смертныя свободимся. Благодарим Тя, Боже любве и сил, яко, по вознесении на небо дражайшаго Спасителя нашего, умолен быв Крестом Его, низпослал еси и Духа Твоего Пресвятаго на избранные Его ученики и апостолы, да, силою богодухновенныя проповеди их, озарят весь мир нетленным светом Евангелия Христова.

Сам убо, Человеколюбивый Владыко, услыши ныне смиренную молитву недостойных чад Твоих, да якоже создал еси нас за едину Твою благость, искупил еси ны за едино благоутробие Твое, тако и спасеши нас по единому безприкладному милосердию Твоему: зане от дел наших ниже следа спасения имамы, но чаяние праведныя мести и отлучения от пресветлаго лица Твоего: аще бо и о едином праздном глаголе взыскано будет в день Суда и испытания, о неизчетных наших беззакониях, имиже согрешихом пред Тобою, кий, бедные, имамы воздати ответ; сего ради весьма от дел наших отчаявшеся оправдания, к Твоей единей, всяк ум и всяко слово превосходящей, прибегаем благости, юже, аки твердое основание надежды имуще, молим Тя: согрешихом, очисти, Господи!

Беззаконновахом, прости, Владыко! Прогневахом Тя, примирися, Долготерпеливе! И сохрани прочее ум, совесть и сердце наше от скверн мирских, избави и спаси ны от многомятежныя бури страстей и грехопадений, вольных же и невольных, ведомых и неведомых, и в тихое управи пристанище веры, любви и упования жизни вечныя.

Помяни нас в милости Твоей, Господи, даруй нам вся, яже ко спасению, прошения, паче же чистое и безгрешное житие; сподоби нас любити Тя, и боятися от всего сердца нашего, и творити во всем волю Твою святую, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих, яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА К БОГУ СЫНУ

Единородно Сыне и Слове Божий, изволивый нашего ради спасения воплотитися и смерть претерпети, ныне же, и с Пречистою Плотию Твоею, на небесех на Престоле со Отцем седяй, и всем миром уп-равляяй, не забуди милосердием Твоим нас, долу сущих и многими напастьми и скорбьми искушаемых, иже аще и весьма нечисти и недостойни есмы, но в Тебе, Спасителя и Господа нашего, веруем и иного Ходатая и надежды спасения не вемы.

Подаждь, о Искупителю всеблагий, да памятуем выну, коликих мучений души и Тела Твоего потребно бяше, во еже удовлити за грехи наши вечной правде Отца Твоего, и како даже до ада со Креста низшел еси пречистою душею Твоею, да нас власти и мучительства адова свободиши: памятуя же о сем, да блюдемся от страстей и грехов, бывших виною лютых страданий и смерти Твоея, и да любим правду и добродетель, еже всякаго дара Тебе в нас приятнейше есть. Яко искушенный по всяческим, сам веси, о Всеблагий, коль велика есть немощь духа и плоти нашея, а враг наш силен и злохитр, яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити: не остави убо нас Своею всесильною помощию, и буди с нами выну, храня и покрывая, наставляя и укрепляя, радуя и веселя дух наш.

Мы же, на лоно любве и милосердия Твоего повергающеся, весь живот наш, временный и вечный, Тебе предаем, нашему Владыце, Искупителю и Господу, моля из глубины души, да, имиже веси судьбами, сотвориши нам прейти безбедно мрачную жития сего земнаго юдоль, и достигнута Богокраснаго чертога Твоего, его же обещал еси уготовати всем, верующим во имя Твое, и последующим Божественным стопам Твоим. Аминь.

МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ

Утешителю всеблагий, Душе истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почиваяй, независтный Источниче дарований Божественных, разделяя их коемуждо, якоже хощеши, Им же и мы недостойнии освятихомся и назнаменани есмы в день крещения нашего!

Призри на молитву раб Своих, прииди к нам, вселися в ны, и очисти душы наша, да будем уготовани в жилище Пресвятыя Троицы. Ей, о Всеблагий, не возгнушайся нашея нечистоты и ран греховных, но исцели я всеврачующим помазанием Твоим.
Просвети наш ум, да разумеем суету мира и яже в мире, оживи нашу совесть, да неумолчно возвещает нам, яже подобает творити и яже отметати, исправи и обнови сердце, да не источает прочее день и нощь помышлений злых и желаний неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, имже помрачается в нас драгоценный образ Божий.

Духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подаждь же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да, исправив разслабленныя сердца и колена, неленостно течем по пути заповедей святых, и тако, избегая всякаго греха и исполняя всяку правду, сподобимся улучити кончину мирну и непостыдну, внити в Иерусалим Небесный и тамо поклонятися Тебе, купно со Отцем и Сыном, поя во веки веков: Троице Святая, слава Тебе!

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради..

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни, и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!

Подобаше убо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, отрастем нашым и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред Трисвятое лице Твое безстудно явитися, но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любя, и грешники кающияся милуеши и благоутробне при-емлеши.

Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими; и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.

АКАФИСТ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Икос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!
Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!
Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!
Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!
Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!
Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 2

Видев Тя Исаиа на Престоле высоце и превознесенне, глаголаше: о окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, и Господа Саваофа видех очима моима! Егда же угль горящий, носимый от Ангела, прикоснуся устом его, чисте восхваляше Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: Аллилуиа!

Икос 2

Разум неуразуменный разумети ищя великий во пророцех Моисей, глаголаше: яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя! Ты же к нему: задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: не бо узрит человек лице Мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына Твоего: темже благодарне вопием:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Серафимов пламен-ногорящая любы и Херувимов выну светящая премудросте!
Свят еси Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний Царю и премирных Господствий всеистинный Господи!
Свят еси Господи Боже наш, Вышних Сил непобедимая Крепосте и Горних Властей всемогущий Властителю!
Свят еси Господи Боже наш, Архангелов всерадостное благовестие и Ангелов неумолкающая проповедь!
Свят еси Господи Боже наш, разумных Начал верховное Всеначало, и всех прочих небесных чинов державный повелителю;
Свят еси Господи Боже наш, Един имеяй безсмертие и живый во Свете Неприступней, со избранными же Твоими, яко со други, лицем к лицу беседуяй!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 3

Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, Словом неизследимыя Премудрости Твоея вся строиши, Духом уст Твоих вся живиши и радуеши, о Трисолнечне Вседетелю! Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий утаитися властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми вышними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: Аллилуиа!

Икос 3

Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду являеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже невидимая Твоя и присносущную Силу и Божество, твореньми помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный Строителю настоящих и грядущих!
Свят еси Господи Боже наш, от четырех стихий составивый тварь и четырьми времены круг лета венчавый!
Свят еси Господи Боже наш, повелевый солнцу светити во дни, и луне со звездами просвещати нощь!
Свят еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одеваяй небо облаки, и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя! Свят еси Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами! Свят еси Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врановым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех делех Своих!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 4

Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий безумный, отвержеся Тебе Сына Божия, Единаго от Пребожественныя Троицы быти; мы же аще и ино лице Отчее, ино Сыновнее, ино Святаго Духа глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго Духа Едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко Трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому Богу покланяемся, зовуще: Аллилуиа!

Икос 4

Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкви Ария, яко лютаго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо, и восхищающа овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся в Никеи на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози!
Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, Едине вкупе несозданне, а не три особь несозданны!
Свят еси Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не раждаяся!
Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас падших Крестом Своим, Дух Святый, освящаяй и животворяй всех Своею благодатию!
Свят еси Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый!
Свят еси Господи Боже наш, знамение Триипостаснаго Существа Своего на всех делех рук Своих, в мире видимом и невидимом, положивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 5

Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою: мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси ны, имиже веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе: Аллилуиа!

Икос 5

Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизреченная благодеяния к бедным сынам Адамлим (в Тя бо, Триединаго Бога истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестию очищается, погибший спасается), благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклоньше колена, глаголем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, в Триипостасном Совете Твоем положивый сотворити человека, и в тело его, от персти взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый!
Свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почтый, и рая сладости наследники учинивый! Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго вознесый нас, и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый! Свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый и даром безсмертия ны обогативый!
Свят еси Господи Боже наш, преслушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый!
Свят еси Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере нашея и благодатию Евангелия, по рождении, освятивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 6

Проповедник правды и ревнитель Святаго имени Твоего, Илиа досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих Тя виде, и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуиа!

Икос 6

Возсиял еси в просвещение всему миру сияние Трисветлаго Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипостасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгия тмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человечь!
Свят еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную Церковь основавый!
Свят еси Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, препитавый их манною в пустыне и введый в землю, кипящую медом и млеком!
Свят еси Господи Боже наш, воздвигий Давида, исполнивый Духом Своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованнаго Искупителя сохранивый!
Свят еси Господи Боже наш, пленом Вавилонским согрешшыя люди Своя наказавый и, по скончании его, паки Иерусалиму возградитися повелевый!
Свят еси Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиих отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, целу соблюдый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 7

Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси Единороднаго Сына Твоего, раждаема от Жены, бываема под законом, да подза-конныя искупит, Иже, пожив на земли яко человек и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на небо, отнюдуже, исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, да зовем вси: Аллилуиа!

Икос 7

Дивное воистинну и новое показал еси чудо, дивный в высоких, Господи, егда по низпослании Пресвятаго Духа на избранныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы и пленят вся языки в послушание веры: тем же, чудящеся силе и действию богодухновенных словес их, с радостию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, избравый немощная, худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и премудрыя!
Свят еси Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой!
Свят еси Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Константина знамением Креста преклонивый, и тем конец лютым гонением на христиан положивый!
Свят еси Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивши и еретическим треволнением неприступну сотворивый!
Свят еси Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди Церкви, возсияти даровавый!
Свят еси Господи Боже наш, и владыку земли Российския Владимира к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу от прелести многобожия свободивый!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 8

Странно и чудно у дуба Мамврийска узрев Тя Авраам во образе триех мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего! Трием убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися, зовый: Аллилуиа!

Икос 8

Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя силы Твоея, но и богатством вседетельнaro промышления Твоего о всяцем создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един из них падет без воли Твоея: темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением и любовию зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо их место и время жительства указавый!
Свят еси Господи Боже наш, Имже царие царствуют и сильнии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока!
Свят еси Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота!
Свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, нeправое же, посреде самых побед, предопределяяй к сокрушению!
Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих!
Свят еси Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко не обрестися месту их!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 9

Всякое естество, горе и низу, непрестанно славит Тя, предвечнаго Творца и Бога: на небеси едини, Свят, Свят, Свят, день и нощь взывают, дружин же венцы своя к подножию ног Твоих полагают: на земли же со всею тварию мы, яко украшеннии образом присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся и от Тебе великия и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуиа!

Икос 9

Ветия многовещанныя, аще и много труждаются мыслию во испытании, о Таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разумети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенных Лицех: мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не испытуем, и неизчетная благодеяния к нам коегождо из Триех Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися, и паки в день воскресения из нея востати положивый!
Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкнути, земле и всему, еже на ней, огнем преобразится предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, в нихже правда живет!
Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, воньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом своим!
Свят еси Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния реши праведным: приидите благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира!
Свят еси Господи Боже наш, от Него же нераскаяннии грешницы услышат тогда со страхом: отъидите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его!
Свят еси Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей и от врат адовых!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 10

Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце, Пресвятая и Пребожественная Троице: Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестем, приемляй Крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде голубине: темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица, Отца, Сына и Святаго Духа, научихомся просвещати Крещением всякаго грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуиа!

Икос 10

Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша помышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, о Немже апостольский лик яве глаголет, к Нему же пророческий собор выну взирает! Свят еси Господи Боже наш, Его же полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое имя славословит!
Свят еси Господи Боже наш, о Нем же пустынников множество присно воздыхает, от Него же постников подвиги венчаются! Свят еси Господи Боже наш, Ему же святители и пастыри благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители во спасение наше богомудрствуют!
Свят еси Господи Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце Своя, Деву Пречистую!
Свят еси Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими Ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 11

Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благодарение Тебе о всех и за вся, в Троице славимому Богу: не обретается бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я: обаче за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси: мы же, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа!

Икос 11

Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, сущым нам во тме неведения о будущем жребии нашем явльшася, благодарне исповедующе и поне единаго из блаженств, Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, всеумильно с верою вопием:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, уготовавый избранным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша, и яже на сердце человеку не взыдоша!
Свят еси Господи Боже наш, Его же вси чистии сердцем узрят, якоже есть, и познают, якоже от Него сами познани суть!
Свят еси Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жаждущии правды обретут, николиже оскудевающее насыщение!
Свят еси Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившаго Единороднаго Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся!
Свят еси Господи Боже наш, у Него же кротцые наследят землю, и нищии духом улучат некончаемое Царствие!
Свят еси Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующым, и безконечное радование плачущым!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 12

Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице: приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, да, очищеннии душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, якоже взывают Ангели на небеси: Аллилуиа!

Икос 12

Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, Пребезначальная Троице, веруем во Единаго Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе, Господа не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся, вопиюще:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже нaш, буди нам во спасение, да не убоимся никоегоже зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоегоже врага!
Свят еси Господи Боже наш, грешныя кающыяся спасаяй, спаси убо и нас многогрешных!
Свят еси Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, умножи ю и на нас, и помилуй ны, яко немощни есмы!
Свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение с смоковницею безплодною!
Свят еси Господи Боже наш, избави ны искушений, от мира, плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе!
Свят еси Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети Тя, и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 13

О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш! Нынешнее наше приемши благодарение, низпосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да, поправше вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще: Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино!
Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки!
Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй!
Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй!
Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны!
Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов!
Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

АКАФИСТ СВЯТОМУ ДУХУ

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие. Иже от Отеческих недр на Апостоли излиявся, яко водами, боговедением покры землю, и живоносныя благодати богоусыновления, и горния славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих: Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Икос 1

Ангели на небеси светлыми лики Духу Святому немолчно славу воспевают, яко Источнику жизни и Свету невещественному. С ними же и мы прославляем Тя, Душе непостижимый, за вся явныя и тайныя милости Твоя, и смиренно просим блаженнаго осенения Твоего:
Прииди, Свете истинный и Радосте духовная.
Прииди, росоносный Облаче и Красото неизреченная.
Прииди и приими, яко курение благовонное, хвалу нашу.
Прииди и даждь нам вкусити радость излияния Твоего.
Прииди и возвесели ны обилием даров Твоих.
Прииди вечное Солнце незаходимое, и обитель в нас сотвори.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 2

Видом огненных язык, во свете и дыхании бурном и радостотворном, сниде Дух Святый на Апостолы. Тем же пламенем Его объяты бывше, рыбари мир весь в Церковь Христову призваша. Беды на суше и на водах радостно терпяще, лютых смертей не убояшася. И во всю землю изыде вещание богокрасныя песни их: Аллилуиа!

Икос 2

Чаше дождеродная и огнеточивая, излившаяся на Апостолы в горнице Сионстей: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже Душе Святый.
Прииди, Освятителю и Хранителю Церкви.
Прииди и даждь едино сердце и едину душу верным Твоим.
Прииди, и воспламени наше хладное и безплодное благочестие.
Прииди и разжени огустевающий над землею мрак безбожия и нечестия.
Прииди и веди всех на путь праведныя жизни.
Прииди и настави нас на всяку истину.
Прииди, Мудросте непостижимая и ими же веси судьбами спаси нас.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 3

Тайна глубочайшая! Боже Душе непостижиме, со Отцем и Словом Создателю всех! Ты украсил еси горния чины Ангелов во храме неприступнаго света! Ты воззвал еси к бытию лики огненных светил с великолепием славы. Ты плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий. Тем же всякое дыхание поет Тебе хвалу: Аллилуиа!

Икос 3

Альфа и Омега, Начало и Конец, Ты Душе вечный, необъятною силою парения над водами, и страшным кругообстоянием оживотворил еси всех и вся: от живоноснаго дыхания Твоего из безвидныя бездны возсияла есть неизреченная красота первозданного мира. Сего ради взываем Ти:
Прииди к нам, Премудрый Художниче мира.
Прииди, Великий и в малом цветке, и в небесной звезде.
Прииди, Многообразие неизреченное и Красото вечная.
Прииди и озари мрачный хаос души моея.
Прииди и яви нас новою тварию во Христе.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 4

Непостижимый и Всеблагий Душе, освещения Источниче! Ты одеял еси Пречистую Деву Марию в ослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Ю, Матерь Бога Слова, Царицу Ангелов, спасением людей. Силою премирною Ты осеняеши пророки и Апостолы. Ты возносиши их до третьего небесе. Ты уязвляеши их сердца красотою небесною, влагая в их речи пламенное стремление, влекущее людей к Богу. Ты обращаеши последних грешников, и они, полные горячаго восторга поют: Аллилуиа!

Икос 4

Святым Духом всяка душа живится, Его силою возстановятся к общению воскресения вся создания в последний час нынешняго века, и в первый будущаго. Тогда воздвигни нас, Утешителю Благий, из гробов наших не к осуждению, но к богосветлому блаженству со всеми святыми, близкими и сродными нам!
Прииди же и избави нас от смерти духовныя.
Прииди и пред кончиною нашею насыти нас Телом и Кровию Спаса Христа.
Прииди и даждь нам успение тихое с чистою совестию.
Прииди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна.
Прииди и сподоби нас узрети с радостию утро вечности.
Прииди и сотвори ны сыны нетления.
Прииди и, яко солнце, просвети тогда безсмертная тела наша.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 5

Услышав глас Твой: «Аще кто жаждет, да грядет ко Мне и да пиет», молим Тя, Сыне Божий, утоли нашу жажду духовныя жизни, даждь нам воду живую. Излей нам струю благодати от срасленнаго Ти Духа Святаго, да не возжаждем во веки, с умилением поюще: Аллилуиа!

Икос 5

Нетленный и Несотворенный, вечный и щедрый Душе, праведных Хранителю и грешных очищение. Свободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатнаго света Твоего, вопиющих Ти:
Прииди, Всеблагий, и даждь нам умиление и источник слез!
Прииди и научи нас поклонятися Тебе духом и истиною.
Прииди, Истино высочайшая, и уясни сомнения скуднаго разума.
Прииди, Жизнь нестареемая, и приими нас с краткостию века земнаго.
Прииди, Свете Вечный, и разсеются призраки и страхи.
Прииди, вечно иная Сила, освежи изнемогших чад Твоих!
Прииди, Безконечная Радость, и забудутся невзгоды временныя.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 6

Ликуй, дщерь света, святая мати Сион! Украшайся великая невесто, небеси подобная, светлоблистающая вселенская Церковь Христова! На Тебе почивает Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая восполняя, мертвыя оживляя и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно зовущих: Аллилуиа!

Икос 6

«В мире скорбни будете», — рече Господь. Где обрящем отраду, и кто утешит нас? Душе Утешителю, Ты утоли наша печали! Ходатайствуй о нас воздыханиями неизреченными и облегчи сердца молящихся Тебе:
Прииди, сладкая Прохлада труждающихся и обремененных.
Прииди, Собеседниче узников и Опора гонимых.
Прииди, ущедри изнуренных нищетою и гладом.
Прииди и уврачуй страсти наших душ и телес.
Прииди и посети всех жаждущих Твоего озарения.
Прииди и осмысли наша скорби надеждою вечныя радости.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 7

«На Святаго Духа хулившему, не простится ни в сем веке, ни в будущем», — рече Господь. Слышавше сие страшное изречение, трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными. Не даждь уклонятися Душе Святый, сердцам нашим в словеса лукавствия. Обрати от расколов, ересей и безбожия всех заблудших, и всех с Церковью первенцев Твоих сподоби во веки веков воспевати: Аллилуиа!

Икос 7

Егда отступи Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю. Тако и аз в день уныния и ожесточения моего разумею, яко удален есмь от Твоего света. Но дай мне неослабно звати Тя, души моея Ограду, дондеже свет Твой озарит мя малодушнаго:
Прииди убо, и не отвержи мене за роптание и нетерпение мое.
Прииди и умиротвори лютую бурю смятения и раздражения.
Прииди и успокой озлобленных житейскими невзгодами.
Прииди и смягчи сердца в день ожесточения и гнева.
Прииди и сокруши козни смущения и устрашения духов тьмы.
Прииди и вдохни в ны дух сокрушен, да терпением спасем души наша.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 8

Спаси ны, Отче Небесный! Мы убоги и немощны, и слепы, и наги духовно! Даруй нам злато Твое, огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наши. Благодать Животворящаго Твоего Духа да снидет в нечистые сосуды душ наших, и возродит нас поющих: Аллилуиа!

Икос 8

Яко Вавилонская башня разрушится счастие земное. Жалки все начинания человеческия. Благо мне, яко смирил мя еси, яко открыл еси мне в согрешениих и падениих моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творити ничесоже, но благодатию Твоею уповаем спастися:
Прииди убо, единый мудрый Строителю жизни.
Прииди и уясни нам непостижимыя пути Твоя.
Прииди, яко молния, и освети конец нашего земнаго бытия.
Прииди и благослови всякое благое начинание наше.
Прииди и буди помощник в добрых делах.
Прииди и озари ум наш в час недоумений.
Прииди, даруя дух покаяния, да отвратятся тем грядущия на мир скорби.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 9

Тако возлюби Бог, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, Иже от Духа Святаго и Марии Девы вочеловечився, на кресте простре зиждительныя Свои руце, Кровию же Своею весь мир от греха и смерти искупи! Темже вся тварь, свободы славы чад Божиих чая, Отцу возлюбившему, Сыну искупившему и Духу освящающему поет: Аллилуиа!

Икос 9

Дух Животворящий, яко голубь сошедший на Христа на Иордани и на мене опочил есть при купели крещения. Но помрачися действие доброты Его от тьмы грехопадений моих. Темже, яко путник заблудшийся в лесу нощию, ожидает зари, тако и аз жажду лучей Твоих, Блаже, да не погибну до конца:
Прииди убо к запечатленному страшным именем Твоим.
Прииди и облегчи совесть мучимую, нещадно палимую.
Прииди и обнови во мне омраченный Твой образ.
Прииди и разсей греховныя видения.
Прииди и научи сострадати чуждему горю.
Прииди и подвигни мя любити всякое создание Твое.
Прииди и воздаждь ми радость спасения Твоего.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 10

Дух Святый возраждает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, освящает священников, венчает праведников, хлеб и вино совершает Телом и Кровию Божественными. О, глубино богатства и премудрости Божия! Даруй нам венец Твоих даров — всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, да озареннии ею, яко чада света, поем: Аллилуиа!

Икос 10

Кто ны отлучит от любве Божия: скорбь ли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Аще и всего лишимся на земли, имамы наследие неувядаемо на небеси. Но даруй нам, Господи, любити Тя не словом или языком, а истинным делом и подвигом всея жизни:
Прииди же, Душе Всесильный, и умножи нам всепобеждающую веру.
Прииди и даждь нам дерзновение молитвенное.
Прииди и согрей сердца наша, да не охладеет любовь наша в сердце за преумножение беззаконий.
Прииди и не даждь нам отпасть во дни гонений и осмеяния веры.
Прииди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов.
Прииди и оживи сердца наша кроплением росы Твоея.
Прииди, уврачуй, освяти и возстави нас, Блаже, Твоею благодатию.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 11

Тако глаголет Господь: «Излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваша и дщери ваша, и юноши ваша видения узрят, и старцы ваши сония увидят». Душе всежеланный, даждь токмо едину от крупиц с трапезы избранных сынов утешения Твоего и нам умильно зовущим: Аллилуиа!

Икос 11

Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, Ты возсияеши в тайне души, но незабвенно есть светолитие откровения Твоего, от негоже страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподоби убо, Утешителю Благий, и нас еще в земнем житии чистым сердцем узрети Тя, вопиющих Ти:
Прииди, светоподательная Молния вечности.
Прииди и озари нас невечерним сиянием.
Прииди, Сокровище смиренномудрия и веселие кротких.
Прииди, Вода живая и прохлади нас среди зноя страстей.
Прииди, ибо вдали от Тебе нет радости и покоя.
Прииди, яко с Тобою всюду Небесное Царство.
Прииди и напечатлей в душе солнцевидный лик Твой.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 12

Благодати реко неистощимая, Душе Святый, грехов разрешителю! Приими моления наша о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления: и всех приведи к вечному Царствию Святыя Троицы; да упразднится Тобою и последний враг — смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь безсмертия: Аллилуиа!

Икос 12

Зрю духом град Божий — Иерусалим небесный, яко невеста украшенный, солнцевидный, торжествующий. Слышу ликования праведных на трапезе Господней, и гласы Ангелов и пресветлаго Господа посреде избранных Своих, и отбеже болезнь и печаль и воздыхание. Царю Небесный, Душе Святый, седмерицею даров Твоих сподоби и нас причастниками быти сия вечныя радости, в Бозе зовущих Ти сице:
Прииди, Блаже, и возбуди в нас жажду загробного бытия.
Прииди и затепли в душе чаяние жизни истиннаго века.
Прииди и открый нам радости грядущаго Царствия.
Прииди и даждь нам снегосветлую ризу чистоты.
Прииди и исполни нас блистанием Божества.
Прииди и возми нас на брак Агнчий.
Прииди и сподоби в вечной славе Твоей царствовати.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 13

О, светоносная пучино спасающей любве, Душе Животворящий! Согрей дыханием наития Твоего оледеневший в беззакониих род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество Божественныя правды. Да будет Бог всяческая и во всех: и всяко колено небесных и земных и преисподних да воспоет: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Ангели на небеси светлыми лики Духу Святому немолчно славу воспевают, яко Источнику жизни и Свету невещественному. С ними же и мы прославляем Тя, Душе непостижимый, за вся явныя и тайныя милости Твоя, и смиренно просим блаженнаго осенения Твоего:
Прииди, Свете истинный и Радосте духовная.
Прииди, росоносный Облаче и Красото неизреченная.
Прииди и приими, яко курение благовонное, хвалу нашу.
Прииди и даждь нам вкусити радость излияния Твоего.
Прииди и возвесели ны обилием даров Твоих.
Прииди вечное Солнце незаходимое, и обитель в нас сотвори.
Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Кондак 1

Приидите, вернии, Духа Святаго прославим сошествие. Иже от Отеческих недр на Апостоли излиявся, яко водами, боговедением покры землю, и живоносныя благодати богоусыновления, и горния славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих: Прииди, Утешителю, Душе Святый, и вселися в ны!

Акафист Пресвятой и Животворящей Троице

5

(100%)

4

голос.

Оглавление:

 • акафист
 • молитва
 • тропарь
 • кондак
 • величание

Кондак 1

Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних; темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое Имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение; Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Икос 1

Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шестокрилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, свят, свят Господь Саваоф; нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание; но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливи явимся и неблагодарнии, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высото и неизследимая таин Пучино; свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, единый и тойжде вчера, днесь и во веки.

Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки возводяй; свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй.

Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны; свят еси Господи Боже наш, отдаяй грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 2

Видев Тя Исаия на Престоле высоце и превознесенне, глаголаше: О окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, и Господа Саваофа видех очима моима. Егда же угль горящий, носимый от Ангела, прикоснеся устом его, чисте восхваляше Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный разумети ища великий во пророцех Моисей, глаголаше: Яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя. Ты же к нему: Задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: не бо узрит человек лице Мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына Твоего: темже благодарне вопием:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, Серафимов пламенногорящая Любы и Херувимов выну светящая Премудросте; свят еси Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний Царю и премирных Господствий всеистинный Господи.

Свят еси Господи Боже наш, вышних сил непобедимая Крепосте и горних властей всемогущий Властителю; свят еси Господи Боже наш, архангелов всерадостное благовестие и ангелов неумолкающая проповедь.

Свят еси Господи Боже наш, разумных Начал верховное Всеначало, и всех прочих Небесных чинов державный Повелителю; свят еси Господи Боже наш, Един имеяй безсмертие и живый во свете неприступнем, со избранными же Твоими, яко со други, лицем к лицу беседуяй.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 3

Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, Словом неизследимыя премудрости Твоея вся строиши, Духом уст .Твоих вся живиши и радуеши, о трисолнечне Вседетелю. Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий утаитися властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми вышними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду являеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже невидимая Твоя и присносущную силу и Божество, твореньми помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых и любвеобильный Строителю настоящих и грядущих; свят еси Господи Боже наш от четырех стихий составивый тварь и четырьми времены круг лета венчавый.

Свят еси Господи Боже наш, повелевый солнцу светити во дни и луне со звездами просвещати нощь; свят еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одеваяй небо облаки и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя.

Свят еси Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами; свят еси Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врановым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех делех Своих.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 4

Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий безумный, отвержеся Тебе, Сына Божия, Единаго от Пребожественныя Троицы быти; мы же, аще и ино лице Отчее, ино Сыновне, ино Святаго Духа, глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго Духа Едино Божество, равну силу, соприсносущно величество сердцем и устны исповедуем и, яко трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу,и Сыну, и Святому Духу, Единому Богу покланяемся, зовуще: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкве Ариа, яко лютаго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо и восхищающа овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся в Никеи на Соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози; свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, Едине вкупе несозданне, а не три особь несозданны.

Свят еси Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый, из Негоже от век происходяй, но не раждаяся; свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас, падших, Крестом Своим, Дух Святый, освящаяй и животворяй всех Своею благодатию.

Свят еси Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый; свят еси Господи Боже наш, знамение Триипостаснаго Существа Своего на всех делех рук Своих, в мире видимем и невидимем, положивый.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 5

Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою, мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся: Подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг видимых и невидимых и спаси ны, имиже веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе: Аллилуиа.

Икос 5

Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизреченная благодеяния к бедным сынам Адамлим в Тя бо, Триединаго Бога, истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестию очищается, погибший спасается, благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклоньше колена, глаголем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, в Триипостаснем Совете Твоем положивый сотворити человека и в тело его, от персти взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый; свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почтый и рая сладости наследники учинивый.

Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго вознесый нас и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый; свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый и даром безсмертия ны обогативый.

Свят еси Господи Боже наш, преслушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый; свят еси Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере нашея и благодатию Евангелия, по рождении, освятивый.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 6

Проповедник правды и ревнитель Святаго Имене Твоего, Илия досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих Тя виде, и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в просвещение всему миру, сияние трисветлаго Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипостасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгия тьмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноа обновивый весь род человечь; свят еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную Церковь основавый.

Свят еси Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, препитавый их манною в пустыне и введый в землю, кипящую медом и млеком; свят еси Господи Боже наш, воздвигий Давида, исполнивый Духом Своим пророки и теми среди Израиля веру в Обетованнаго Искупителя сохранивый.

Свят еси Господи Боже наш, пленом вавилонским согрешшия люди Своя наказавый и по скончании его паки Иерусалиму возградитися повелевый; свят еси Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиих отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, целу соблюдый.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 7

Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси Единороднаго Сына Твоего раждаема от Жены, бываема под законом, да подзаконныя искупит. Иже, пожив на земли яко человек и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на Небо, отнюдуже, исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, да зовем вси: Аллилуиа.

Икос 7

Дивное воистину и новое показал еси чудо, дивный в высоких, Господи, егда, по низпослании Пресвятаго Духа на избранныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы и пленят вся языки в послушание веры: темже, чудящеся силе и действию богодухновенных словес их, с радостию зовем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, избравый немощная, худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и премудрыя; свят еси Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя сонмы мучеников, да тьмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелиа и силу благодати Христовой.

Свят еси Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Константина знамением Креста преклонивый и тем конец лютым гонением на христиан положивый; свят еси Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивый и еретическим треволнением неприступну сотворивый.

Свят еси Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди Церкве, возсияти даровавый; свят еси Господи Боже наш, и владыку земли Российския Владимира к свету истинныя веры наставивый и тем всю страну нашу от прелести многобожия свободивый.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 8

Странно и чудно у дуба Мамврийска узрев Тя Авраам во образе Триех Мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего. Трием убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися зовый: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя силы Твоея, но и богатством вседетельнаго промышления Твоего о всяцем создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един от них падет без воли Твоея, темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением и любовию зовем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо их место и время жительства указавый; свят еси Господи Боже наш, Имже сильнии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока.

Свят еси Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота; свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, неправое же, посреде самых побед, предопределяяй к сокрушению.

Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на Небеси и на земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих; свят еси Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко не обрестися месту их.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 9

Всякое естество, горе и низу, непрестанно славит Тя, предвечнаго Творца и Бога: на небеси едини свят, свят, свят день и нощь взывают, друзии же венцы своя к подножию ног Твоих полагают: на земли со всею тварию мы, яко украшеннии образом присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся и от Тебе великия и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуиа.

Икос 9

Вития многовещанныя, аще и много труждаются мыслию во испытании о таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разумети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенных Лицех: мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не испытуем, и неизчетная благодеяния к нам коегождо из Триех Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися и паки, в день воскресения, из нея востати положивый; свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкнути, земле и всему, еже на ней, огнем преобразитися предопределивый, да вместо их явится Небо ново и земля нова, в нихже правда живет.

Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, воньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом своим; свят еси Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния рещи праведным: Приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира.

Свят еси Господи Боже наш, от Негоже нераскаяннии грешницы услышат тогда со страхом: Отъидите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его; свят еси Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей и от врат адовых.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 10

Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце Пресвятая и Пребожественная Троице: Отец во гласе с Неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын, во образе человечестем, приемляй Крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде голубине, темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица — Отца, Сына и Святаго Духа, научихомся просвещати крещением всякаго грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша помышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, о Немже апостольский лик яве глаголет, к Немуже пророческий собор выну взирает; свят еси Господи Боже наш, Егоже полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое Имя славословит.

Свят еси Господи Боже наш, о Немже пустынников множество присно воздыхает, от Негоже постников подвиги венчаются; свят еси Господи Боже наш, Емуже святители и пастыри благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители во спасение наше богомудрствуют.

Свят еси Господи Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце Своя Деву Пречистую; свят еси Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими ангелы и отжени от нас духов злобы поднебесных.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 11

Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благодарение Тебе, о всех и за вся, в Троице славимому Богу: не обретается бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я; обаче за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси; мы же, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, сущим нам во тьме неведения о будущем жребии нашем явльшася, благодарно исповедующе, и поне единаго из блаженств, Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, всеумильно с верою вопием:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, уготовавый избранным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша и яже на сердце человеку не взыдоша; свят еси Господи Боже наш, Егоже вси чистии сердцем узрят, якоже есть, и познают, якоже от Него сами познани суть.

Свят еси Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жаждущии правды обретут николиже оскудевающее насыщение; свят еси Господи Боже наш, от Негоже миротворцы, яко подражатели вся умиротворившаго Единороднаго Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся.

Свят еси Господи Боже наш, у Негоже кротцыи наследят землю и нищии духом улучат некончаемое Царствие; свят еси Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующим и безконечное радование плачущим.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 12

Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице, приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, да, очищеннии душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, якоже взывают ангели на небеси: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, Пребезначальная Троице, веруем во Единаго Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе, Господа не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся вопиюще:

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, буди нам во спасение, да не убоимся никоегоже зла, и в зашищение живота нашего, да не устрашимся никоегоже врага; свят еси Господи Боже наш, грешныя кающияся спасаяй, спаси убо и нас, многогрешных.

Свят еси Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, умножи ю и на нас и помилуй ны, яко немощни есмы; свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение с смоковницею безплодною.

Свят, еси Господи Боже наш, избави ны искушений, от мира, плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе; свят еси Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети Тя и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий.

Свят, свят, свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего.

Кондак 13

О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш! Нынешнее наше приемши благодарение, низпосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да, поправше вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Архангели и Ангели …» и 1-й кондак «Предвечный Царю …».

Молитва Пресвятой Троице

«Пресвятая Троице, Единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам, грешным и недостойным, прежде, неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем? Подобаше убо за толикия благодеяния и щедроты благодарити Тя не словесы точию, но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя: мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше, в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония. Сего ради, яко нечистым и оскверненным, не точию пред трисветлое Лице Твое безстудно явитися, но ниже имене Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила, во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи, грешники кающиися милуеши и благоутробне приемлеши. Призри убо, о Пребожественная Троице, с высоты Святыя Славы Твоея на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, приими: и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое. Аминь.»

Тропарь на День Святой Троицы, глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак на День Святой Троицы, глас 8

Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва; и согласно славим Всесвятаго Духа.

Величание на День Святой Троицы

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Всесвятаго Духа Твоего, Егоже от Отца послал еси Божественным учеником Твоим.

Сохранить акафист в социальных сетях:

Кондак 1
Предвечный Царю веков и Господи, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, Емуже, в Троице Святей славимому Богу, всяко колено покланяется небесных, земных и преисподних: темже и мы, яко крещеннии в Трисвятое имя Твое, аще и недостойнии, хвалебное сие дерзаем принести Тебе пение: Ты же, яко Творец, Промыслитель и Судия наш, вонми гласу раб Твоих, и не отстави милости Твоея от нас, да из глубины души выну зовем Ти: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Икос 1
Архангели и Ангели, Начала и Власти, Престоли и Господствия, предстояще самому Престолу Славы Твоея, не довлеют изрещи величия совершенств Твоих: многоочитии же Херувими и шесто-крилатии Серафими, закрывающе лица своя, точию с трепетом и любовию взывают друг ко другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Нам убо, иже прах и пепел есмы, кольми паче удобее любити молчание: но, да не толиких щедрот, в создании и искуплении на нас излиянных, непамятливы явимся и неблагодарни, подражающе горнему славословию, с верою и любовию взываем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, неисповедимая совершенств Высоте и неизследимая таин Пучино! Свят еси Господи Боже наш, везде сый и вся исполняяй, Единый и Тойжде вчера, днесь и во веки! Свят еси Господи Боже наш, вся могий, нарицаяй не сущая яко сущая, низводяй даже до ада и паки позволяй! Свят еси Господи Боже наш, испытуяй сердца и утробы человеческия, исчитаяй звезды и всем им имена нарицаяй! Свят еси Господи Боже наш, Егоже вси путие истинны и все судьбы оправданы вкупе и вожделенны! Свят еси Господи Боже наш, отдая грехи отцев на чада, милуяй же и награждаяй в роды родов! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 2
Видев Тя Исаиа на Престоле высоце и превознесенне, глаголаше: о окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, и Господа Саваофа видех очима моима! Егда же угль горящий, носимый от Ангела, прикоснуся устом его, чисте восхваляше Тебе Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога. Попали убо, о Пресвятая Троице, огнем Божества Твоего терние и наших многих беззаконий, да чистым сердцем возопием Тебе: Аллилуиа!
Икос 2
Разум неуразуменный разумети ищя великий во пророцех Моисей, глаголаше: яви мне лице Твое, да разумно вижду Тя! Ты же к нему: задняя Моя узриши, лице же Мое не явится тебе: не бо узрит человек лице Мое и жив будет. Нам же, аще и недостойным, благоволил еси явити Себе в лице Единороднаго Сына Твоего: темже благодарне вопием: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Серафимов пламен-ногорящая любы и Херувимов выну светящая премудросте! Свят еси Господи Боже наш, Небесных Престолов превышний Царю и премирных Господствий всеистинный Господи! Свят еси Господи Боже наш, Вышних Сил непобедимая Крепосте и Горних Властей всемогущий Властителю! Свят еси Господи Боже наш, Архангелов всерадостное благовестие и Ангелов неумолкающая проповедь! Свят еси Господи Боже наш, разумных Начал верховное Всеначало, и всех прочих небесных чинов державный повелителю; Свят еси Господи Боже наш, Един имеяй безсмертие и живый во Свете Неприступней, со избранными же Твоими, яко со други, лицем к лицу беседуяй! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 3
Силою неизреченнаго могущества Твоего вся содержиши, Словом неизследимыя Премудрости Твоея вся строиши, Духом уст Твоих вся живиши и радуеши, о Трисолнечне Вседетелю! Измерил еси небо дланию и землю пядию, носиши и питаеши всю тварь, вся по имени призываеши, и несть могий утаитися властительныя десницы и взора Твоего: сего ради со всеми вышними и нижними силами, со умилением припадающе, зовем Ти: Аллилуиа!

Икос 3
Имеяй всякое создание работно повелению Твоему, всюду являеши следы Промысла и неизчетных совершенств Твоих: темже невидимая Твоя и присносущную Силу и Божество, твореньми помышляема, видяще, со удивлением и радостию зовем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный Строителю настоящих и грядущих! Свят еси Господи Боже наш, от четырех стихий составивый тварь и четырьми времены круг лета венчавый! Свят еси Господи Боже наш, повелевый солнцу светити во дни, и луне со звездами просвещати нощь! Свят еси Господи Боже наш, изводяй ветры от сокровищ, одеваяй небо облаки, и посылаяй дождь и росу в прохлаждение зноя! Свят еси Господи Боже наш, препоясуяй холмы радостию и долы веселием, украшаяй крины сельныя и венчаяй поля класами! Свят еси Господи Боже наш, посылаяй пищу птенцем врановым, напаяяй вся звери сельныя, и полагаяй щедроты Своя на всех делех Своих! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 4
Бурю внутрь имея душепагубныя ереси, вторый Иуда, Арий безумный, отвержеся Тебе Сына Божия, Единаго от Пребожественныя Троицы быти; мы же аще и ино лице Отчее, ино Сыновнее, ино Святаго Духа глаголем: но Отчее, Сыновнее и Святаго Духа Едино Божество, равну силу, соприсносущно величество, сердцем и устны исповедуем, и яко Трисолнечным светом в купели крещения озареннии, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому Богу покланяемся, зовуще: Аллилуиа!

Икос 4
Слышавше пастырие и учителие Святыя Церкви Ария, яко лютаго зверя, вторгшася в словесное Христово стадо, и восхищающа овцы от истиннаго исповедания православныя веры, сошедшеся в Никеи на соборе, Бога, а не тварь, Христа исповедаша, и равна Отцу Сына и Святаго Духа чтуще, громогласне возгласиша: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, Боже Отче, Боже Сыне, Боже Душе Святый, Единый Истинный Боже, а не три бози! Свят еси Господи Боже наш, несозданный Отче, несозданный Сыне, несозданный Душе Святый, Едине вкупе несозданне, а не три особь несозданны! Свят еси Господи Боже наш, Отец раждаяй предвечно Сына, Сын раждаемый безлетно от Отца, Дух Святый из Него же от век происходяй, но не раждаяся! Свят еси Господи Боже наш, Отец, воззвавый нас от небытия, Сын, искупивый нас падших Крестом Своим, Дух Святый, освящаяй и животворяй всех Своею благодатию! Свят еси Господи Боже наш, в духе, душе и теле нашем трехчастную скинию на вселение Свое основати благоволивый, и всеконечне грехом разрушитися ей в нас не попустивый! Свят еси Господи Боже наш, знамение Триипостаснаго Существа Своего на всех делех рук Своих, в мире видимом и невидимом, положивый! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 5
Пребезначальная и Вседетельная Троице, создав нас по образу и по подобию Твоему, заповедала еси творити угодная пред Тобою: мы же, окаяннии, злую волю нашу возлюбивше, обеты крещения отвергохом, образ Твой помрачихом; ныне же паки к Тебе прибегаем и молимся, подаждь нам благодать Твою, исхити нас из руки враг, видимых и невидимых, и спаси ны, имиже веси судьбами, да во веки веков зовем Тебе: Аллилуиа!

Икос 5
Видя разум превосходящая совершенства Твоя и неизреченная благодеяния к бедным сынам Адамлим (в Тя бо, Триединаго Бога истинно веруяй, мертвый духом оживляется, оскверненный совестию очищается, погибший спасается), благодарным умом, благодарным сердцем, благодарными усты, от Тебе созданными, преклоньше колена, глаголем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, в Триипостасном Совете Твоем положивый сотворити человека, и в тело его, от персти взятое, дыхание жизней из уст Твоих вдохнувый! Свят еси Господи Боже наш, образом и подобием Твоим в лице Адама всех нас почтый, и рая сладости наследники учинивый! Свят еси Господи Боже наш, разумом превыше всего видимаго вознесый нас, и тварь всю дольнюю под нозе наши покоривый! Свят еси Господи Боже наш, древо жизни в пищу нам даровавый и даром безсмертия ны обогативый! Свят еси Господи Боже наш, преслушавших заповедь прародителей наших и по грехопадении не оставивый, но на уповании спасения прямо Едема вселивый! Свят еси Господи Боже наш, изведый и нас из чрева матере нашея и благодатию Евангелия, по рождении, освятивый! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 6
Проповедник правды и ревнитель Святаго имени Твоего, Илиа досточудный, воззван от Ангела, ста в горе Хориве: бысть же дух крепок, низлагаяй горы, бысть трус велий и огнь палящ, но не в сих Тя виде, и по огни глас хлада тонка, и тамо Господь; покрыв убо лице милотию, с веселием и страхом взываше: Аллилуиа!

Икос 6
Возсиял еси в просвещение всему миру сияние Трисветлаго Божества Твоего, отгнал еси вся идольская заблуждения, Триипостасный Боже и Господи; весь же род человеческий от долгия тмы язычества в чудный свет Евангелия привел еси, имже озареннии, славим вседержавный Промысл Твой о нас, зовуще: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, до конца растленную грехом тварь водами потопными потребивый и в лице Ноя обновивый весь род человечь! Свят еси Господи Боже наш, отлучивый отца верующих Авраама от смешения язык и в потомстве его истинную Церковь основавый! Свят еси Господи Боже наш, изведый люди Своя из Египта, препитавый их манною в пустыне и введый в землю, кипящую медом и млеком! Свят еси Господи Боже наш, воздвигий Давида, исполнивый Духом Своим пророки и теми среди Израиля веру в обетованнаго Искупителя сохранивый! Свят еси Господи Боже наш, пленом Вавилонским согрешшыя люди Своя наказавый и, по скончании его, паки Иерусалиму возградитися повелевый! Свят еси Господи Боже наш, Маккавеи в вере и преданиих отеческих непоколебимыми до смерти показавый, и Церковь подзаконную, яко невесту, до пришествия возлюбленнаго Жениха, целу соблюдый! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 7
Хотя проявити величие любве и милосердия Твоего к падшему роду человеческому, егда прииде кончина лета, послал еси Единороднаго Сына Твоего, раждаема от Жены, бываема под законом, да подза-конныя искупит, Иже, пожив на земли яко человек и искупив ны Крестом Своим, вознесеся на небо, отнюдуже, исполняяй обетование, низпосла нам Пресвятаго Духа Своего, да зовем вси: Аллилуиа!

Икос 7
Дивное воистинну и новое показал еси чудо, дивный в высоких, Господи, егда по низпослании Пресвятаго Духа на избранныя ученики и апостолы, извел еси их на проповедь всему миру, да возвестят великое имя Пресвятыя Троицы и пленят вся языки в послушание веры: тем же, чудящеся силе и действию богодухновенных словес их, с радостию зовем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, избравый немощная, худородная и буия мира, да посрамят крепкия, славныя и премудрыя! Свят еси Господи Боже наш, воодушевивый безчисленныя сонмы мучеников, да тмами мучений и смертей запечатлеют истину Евангелия и силу благодати Христовой! Свят еси Господи Боже наш, сердце равноапостольнаго Константина знамением Креста преклонивый, и тем конец лютым гонением на христиан положивый! Свят еси Господи Боже наш, седмию Вселенскими Соборы богоносных отец, яко седмию столпы, Церковь оградивши и еретическим треволнением неприступну сотворивый! Свят еси Господи Боже наш, богомудрым учителем и великим подвижником благочестия, яко пресветлым звездам на тверди Церкви, возсияти даровавый! Свят еси Господи Боже наш, и владыку земли Российския Владимира к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу от прелести многобожия свободивый! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 8
Странно и чудно у дуба Мамврийска узрев Тя Авраам во образе триех мужей, аки к единому беседоваше, глаголя: Господи, аще обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего! Трием убо, в Триех явльшихся ему Лицах, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Единому же в существе Богу, до земли поклонися, зовый: Аллилуиа!

Икос 8
Весь еси везде и всегда, не точию могуществом неизчетныя силы Твоея, но и богатством вседетельнaro промышления Твоего о всяцем создании Твоем: нам же, якоже рече Сын Твой, и власи главнии вси изочтени суть у Тебе, да ни един из них падет без воли Твоея: темже, уповающе на Промысл Твой, со дерзновением и любовию зовем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, благоволивый всему роду человеческому разделитися на племена и языки, и коемуждо их место и время жительства указавый! Свят еси Господи Боже наш, Имже царие царствуют и сильнии пишут правду, соблюдаяй избранных Своих, яко зеницу ока! Свят еси Господи Боже наш, от Негоже исходит всяка премудрость и разум, всяка крепость и сила, всяко здравие и лепота! Свят еси Господи Боже наш, наводяй и отъемляй брани, венчаяй победою правое оружие, нeправое же, посреде самых побед, предопределяяй к сокрушению! Свят еси Господи Боже наш, даяй знамения на небеси и на земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди, да не до конца заблудят от путей Твоих! Свят еси Господи Боже наш, возносяй смиренныя от земли, еже посадити со князи людей Своих, и низлагаяй гордыя, яко не обрестися месту их! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 9
Всякое естество, горе и низу, непрестанно славит Тя, предвечнаго Творца и Бога: на небеси едини, Свят, Свят, Свят, день и нощь взывают, дружин же венцы своя к подножию ног Твоих полагают: на земли же со всею тварию мы, яко украшеннии образом присносущныя Твоея славы, к Тебе молимся и от Тебе великия и богатыя милости чаем, зовуще: Аллилуиа!

Икос 9
Ветия многовещанныя, аще и много труждаются мыслию во испытании, о Таинстве Пресвятыя Троицы, но не могут разумети, како естеством Един есть Бог, в Триех же совершенных Лицех: мы же веруем точию сему и исповедуем, какоже, не испытуем, и неизчетная благодеяния к нам коегождо из Триех Божественных Лиц добре ведуще, с верою и благодарением зовем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты есмы, возвратитися, и паки в день воскресения из нея востати положивый! Свят еси Господи Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкнути. земле и всему, еже на ней, огнем преобразится предопределивый, да вместо их явится небо ново и земля нова, в нихже правда живет! Свят еси Господи Боже наш, уставивый день, воньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет кийждо по делом своим! Свят еси Господи Боже наш, имеяй в день воздаяния реши праведным: приидите благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира! Свят еси Господи Боже наш, от Него же нераскаяннии грешницы услышат тогда со страхом: отъидите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его! Свят еси Господи Боже наш, обещавый Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей и от врат адовых! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 10
Спасти хотя мир, явилася еси на Иорданстей реце, Пресвятая и Пребожественная Троице: Отец во гласе с неба, свидетельствуяй о возлюбленнем Сыне, Сын во образе человечестем, приемляй Крещение от раба, Дух Святый, сходяй на Крещаемаго в виде голубине: темже во имя Единаго Бога, в Три же Лица, Отца, Сына и Святаго Духа, научихомся просвещати Крещением всякаго грядущаго в мир человека, зовуще: Аллилуиа!

Икос 10
Царю Превечный, сияяй солнце Свое на благия и злыя, праведныя любяй, грешныя же милуяй, скверну душевную и телесную нашу омый, обитель Свою в нас, аще и недостойных рабех Твоих, сотворити благоволи, потреби нечистая наша помышления, изглади неподобная деяния, направи язык глаголати благоугодная пред Тобою, да чистым сердцем и устны со умилением зовем: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, о Немже апостольский лик яве глаголет, к Нему же пророческий собор выну взирает! Свят еси Господи Боже наш, Его же полк мученический боголепно исповедует, и преподобных воинство Пресвятое имя славословит! Свят еси Господи Боже наш, о Нем же пустынников множество присно воздыхает, от Него же постников подвиги венчаются! Свят еси Господи Боже наш, Ему же святители и пастыри благодарственное приносят пение, Имже вселенстии учители во спасение наше богомудрствуют! Свят еси Господи Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых, паче же простирающую к Тебе о нас руце Своя, Деву Пречистую! Свят еси Господи Боже наш, огради нас святыми Твоими Ангелы, и отжени от нас духов злобы поднебесных! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 11
Пение всякое изнемогает, тщащееся принести должное благодарение Тебе о всех и за вся, в Троице славимому Богу: не обретается бо ни разума, могуща сраспростретися мыслию ко множеству щедрот Твоих на нас, ни слова, во еже достойне изрещи я: обаче за вся, нами видимая и нам подаемая, буди Тебе, Пресвятая Троице, благодарение от нас, честь и слава, яковы же Ты Сама Твоего величества достойны и Тебе угодны веси: мы же, покланяющеся Тебе, со смирением и любовию зовем: Аллилуиа!

Икос 11
Яко светоподательна Тя во обетованиих Твоих светильника, сущым нам во тме неведения о будущем жребии нашем явльшася, благодарне исповедующе и поне единаго из блаженств, Единородным Сыном Твоим возвещенных, улучити желающе, всеумильно с верою вопием: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, уготовавый избранным Своим блага, ихже око не виде, ухо не слыша, и яже на сердце человеку не взыдоша! Свят еси Господи Боже наш, Его же вси чистии сердцем узрят, якоже есть, и познают, якоже от Него сами познани суть! Свят еси Господи Боже наш, в Немже вси алчущии и жаждущии правды обретут, николиже оскудевающее насыщение! Свят еси Господи Боже наш, от Него же миротворцы, яко подражатели вся умиротворившаго Единороднаго Сына Твоего, возлюбленными сынами нарекутся! Свят еси Господи Боже наш, у Него же кротцые наследят землю, и нищии духом улучат некончаемое Царствие! Свят еси Господи Боже наш, обещавый вечное помилование милующым, и безконечное радование плачущым! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради святаго Твоего!

Кондак 12
Благодать Твою всесильную подаждь нам, Пресвятая Троице: приими исповедание грехов наших пред величеством славы Твоея, призри на воздыхания наша, низпосли нам духа умиления и щедрот, да, очищеннии душею и сердцем, сподобимся неосужденно звати к Тебе на земли, якоже взывают Ангели на небеси: Аллилуиа!

Икос 12
Поюще Твое всечеловеколюбное смотрение, славим Тя вси, Пребезначальная Троице, веруем во Единаго Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, иного, разве Тебе, Господа не вемы, к Тебе припадаем и Тебе молимся, вопиюще: Свят, Свят, Свят еси Господи Боже нaш, буди нам во спасение, да не убоимся никоегоже зла, и в защищение живота нашего, да не устрашимся никоегоже врага! Свят еси Господи Боже наш, грешныя кающыяся спасаяй, спаси убо и нас многогрешных! Свят еси Господи Боже наш, умножаяй всем милость Твою, умножи ю и на нас, и помилуй ны, яко немощни есмы! Свят еси Господи Боже наш, продолжи нам век к покаянию и не осуди нас на посечение с смоковницею безплодною! Свят еси Господи Боже наш, избави ны искушений, от мира, плоти и диавола находящих, и укрепи в вере и любви к Тебе! Свят еси Господи Боже наш, сподоби ны лицем к лицу узрети Тя, и внити в светлый чертог Твой на брак Агнчий! Свят, Свят, Свят еси Господи Боже наш, помилуй ны, падшее создание Твое, имене ради Святаго Твоего!

Кондак 13
О Пресвятая, Животворящая, Неразделимая и Вседетельная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый, Едине истинный Боже и Творче наш! Нынешнее наше приемши благодарение, низпосли нам благодать и силу от высоты Святаго Престола Твоего, да, поправше вся плотския похоти, во всяком благочестии и чистоте поживем до конца дней наших, выну восхваляюще Пресвятое имя Твое и зовуще: Аллилуиа!

(Этот кондак читается трижды, затеи икос 1 и кондак 1)

Оценка 3.4 проголосовавших: 14
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here