Каноны ко святому причащению на русском языке

Детально: каноны ко святому причащению на русском языке - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу: Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на суди́щи стра́шнем, тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам, но дела́ на́ша осу́дят нас, те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Увы́ мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́, и пока́йся от злых дел твои́х.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Се, взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Предстáтельство и покро́в жи́зни моея́ полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́х вино́вна, ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневе́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родилá еси́, еди́на Пречи́стая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му Áнгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бо­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. О безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел; но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Госпоже́ Богоро́дице, поми́луй мя гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мои́х смуще́ние, Ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са всех пою́щих Тя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя Богома́терь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Наде́жду и утвержде́ние, и спасе́ния сте́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́, и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне. Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя, святы́й: от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми, и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́моя́гре́шная, того́ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́себе́гее́нне предая́й; душе́моя́гре́шная, сего́ли восхоте́ла еси́?

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Блудника́и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся, и злым дело́м порабо́тихся; душе́моя́гре́шная, сего́ли восхоте́ла еси́?

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Ди́вная и ско́рая Помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия, помози́мне недосто́йному, душа́бо моя́гре́шная того́восхоте́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши Избавле́ние, и Мир, всяк ум преиму́щий.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Разреши́мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́све́тлости, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Исцели́, Чи́стая, души́моея́неможе́ние, посеще́ния Твоего́сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне. Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́умоли́от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне.
Све́те све́тлый, све́тло просвети́ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми А́нгеле.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мари́е, Госпоже́Богоро́дице безневе́стная, Наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́прите́к, вопию́Ти: возведи́от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Житие́на земли́блу́дно пожи́х, и ду́шу во тьму преда́х, ны́не у́бо молю́Тя, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́мя от рабо́ты сея́вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Кто твори́т такова́я, я́коже аз? Я́коже бо свиния́лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́служу́. Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от гну́са сего́, и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́и стеня́; То́йже я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Богоро́дице Де́во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́мя, Пречи́стая, и приими́моли́твы моя́, и донеси́я́Сы́ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́естество́я́то бы́вшее, Де́во, моли́Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя изба́вити.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Предста́тельницу Тя живота́вем, и Храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Я́ко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спасе́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. На одре́ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й; но Бо́га и Спа́са ми́ру, и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́молю́ся Благо́й: от тли неду́г возста́ви мя.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне. Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне. Освети́ум мой, бла́же, и просвети́мя, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́наста́ви мя.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Уста́ви се́рдце мое́от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́живо́тней.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и челове́ком Тя показа́небе́сную ле́ствицу: Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Кондак покаянного канона

Душе́моя́, почто́греха́ми богате́еши, почто́во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́твоего́и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Не наде́йся, душе́моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́не ве́си кому́оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Христе́Бо́же, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Не упова́й, душе́моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́: ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Христе́Бо́же, недосто́йнаго.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Воспомяни́, душе́моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м, и тьму кроме́шнюю, и гнев Бо́жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Христе́Бо́же, недосто́йнаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Припади́, душе́моя́, к Бо́жией Ма́тери, и помоли́ся Той: есть бо ско́рая Помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́на Христа́Бо́га, и поми́лует мя недосто́йнаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Воли́теля ми́лости, Его́же родила́еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Сокро́вище спасе́ния и исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́нам ро́ждшая.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне. Ми́лостив бу́ди ми и умоли́Бо́га, Госпо́день А́нгеле: име́ю бо тя засту́пника во всем животе́мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне. Не оста́ви в путь ше́ствующия души́моея́окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́бысть непоро́чне, но наста́ви ю́на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Всю посра́млену ду́шу мою́привожду́от лука́вых ми по́мысл и дел; но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́ми по́мыслы, уклоня́ти ми ся всегда́на пра́выя стези́.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́помышля́ю смерть? Ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна. Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́покая́ние. (Дважды.)

Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ра́ди вопию́: даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. Пречи́стая Богоро́дице, приими́недосто́йную моли́тву мою́, и сохрани́мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас. По́мощи я́же от Тебе́тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Неможе́ние души́моея́исцеля́еши, и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́Рождество́. Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне.
От Бо́га по́сланный, утверди́живо́т мой, раба́твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви мене́во ве́ки.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне.
А́нгела тя су́ща бла́га, души́моея́наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́блага́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́Твоему́, и не оста́ви мене́лише́на бы́ти Твоего́влады́чества.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно; Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели, и вся Небе́сныя Си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́своему́, да изба́вит ду́шу мою́от му́ки ве́чныя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́тели, и вси избра́ннии Христо́вы: помози́те ми на Суде́, да спасе́т ду́шу мою́от си́лы вра́жия.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ны́не к вам воздежу́ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы, и вси святи́и, моля́щиися ко Го́споду за весь мир, да поми́лует мя в час сме́рти моея́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Ма́ти Бо́жия, помози́ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́Сы́на Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ро́ждшая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Ра́дости мое́се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Приста́нище и предста́тельство к Тебе́прибега́ющих бу́ди, Де́во, и стена́неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
Све́та Твоего́заря́ми просвети́, Де́во, мрак неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.
На ме́сте озлобле́ния не́мощи, смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.
Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, поми́луй мя.
Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́мя прича́стника.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́Бо́га о мне.
Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́в не́мощи и непоро́чна.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́Небе́сному, Того́моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́мя от уз, и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́Бо́же, И́же Страстьми́Твои́ми стра́сти моя́исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́моему́те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ду́шу мою́Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́воззре́ти к Тебе́в боле́зни, не могу́согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́во мне зра́ки Твоего́о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́к па́жити Твое́й, и сопричти́мя овца́м избра́ннаго Твоего́ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́преблага́я, Наде́ждо моя́Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́беду́, зри́ши мою́скорбь, помози́ми я́ко не́мощну, окорми́мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ве́си, разреши́ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

О святы́й Ангеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго: не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее время живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стину и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й Ангеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя: да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен буди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́мь тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. *

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

каноны ко святому причащению на русском языке

Последование ко Святому Причащению – это канон и молитвы.  Канон можно читать накануне причастия вечером, после вечернего молитвенного правила. Перед каноном из Последования ко Святому Причащению читаются ещё 3 канона: Канон покаянный, Канон молебный ко Пресвятой Богородице и Канон Ангелу-хранителю.  Можно 3 канона прочитать вечером после исповеди, а перед сном вечернее молитвенное правило и канон Последование ко Святому Причащению. Как вариант, Канон Покаянный перед исповедью, вместе с молитвами перед исповедью. Все остальные молитвы и псалмы читаются утром в день причастия сразу после утренних молитв или непосредственно в храме перед причащением.
Так как Литургия начинается обычно рано утром и, как правило, нет времени с утра прочесть такой обширный объём текста.  А ведь нужно не просто читать, но молиться, а значит разумом и сердцем вникать и осознавать слова молитв и псалмов. Поэтому, допустимо, на практике, творить всё Последование ко Святому Причащению, кроме молитв непосредственных перед причастием. Здесь изложены тексты Последование ко Святому Причащению на церковном языке и в переводе на современный русский. Канон выделен заглавием красного цвета.

Последование ко Святому Причащению, как его нужно читать

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12раз) Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон) Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имене ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне, умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселити ми ся в дом Господень, в долготу дний. Господня земля, и исполнение ея, вселенная, и вси живущии на ней. Той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его? Неповинен рукама и чист сердцем, иже не прият всуе душу свою, и не клятся лестию искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога, Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная; и внидет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь сил, Той есть Царь Славы. Веровах, темже возглаголах, аз же смирихся зело. Аз же рех во изступлении моем: всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Чашу спасения прииму, и имя Господне призову, молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О, Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабыни Твоея; растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворех дому Господня, посреди тебе, Иерусалиме. Слава, и ныне: Аллилуия. (Трижды с тремя поклонами) Беззакония моя презри, Господи, от Девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему Телу и Крови, ниже отрини мене от Твоего лица, без числа имеяй велию милость. Слава: Во причастие святынь Твоих како дерзну , недостойный? Аще бо дерзну к Тебе приступити с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец. И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы. Грядите людие, поим песнь Христу Богу, раздельшему море, и наставльшему люди, яже изведе из работы египетския, яко прославися, Припев: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, благоутробне Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных исцеление. Припев: Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Осквернен делы безместными окаянный, Твоего Пречистаго Тела и Божественныя Крове недостоин есмь, Христе, причащения, егоже мя сподоби. Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородичен: Земле благая, благословенная Богоневесто, клас прозябшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Слезныя ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия: яко да благою совестию очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественных Даров Твоих. Во оставление да будет ми прегрешений Пречистое Тело Твое, и Божественная Кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную, Человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Богородичен: Хлеба животнаго Tрапеза Пресвятая, свыше милости ради сшедшаго, и мирови новый живот дающаго, и мене ныне сподоби недостойнаго, со страхом вкусити сего, и живу быти. Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощься, и спасл еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи. Восхотел еси, нас ради воплощься, Многомилостиве, заклан быти яко овча, грех ради человеческих: темже молю Тя, и моя очисти согрешения. Исцели души моея язвы, Господи, и всего освяти: и сподоби, Владыко, яко да причащуся тайныя Твоея Божественныя вечери, окаянный. Богородичен: Умилостиви и мне сущаго от утробы Твоея, Владычице, и соблюди мя нескверна раба Твоего и непорочна, яко да прием умнаго бисера, освящуся. Света Подателю и веков Творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас; разве бо Тебе иного бога не знаем. Якоже предрекл еси, Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, якоже обещался еси: се бо Тело Твое ям Божественное, и пию Кровь Твою. Слове Божий и Боже, угль Тела Твоего да будет мне помраченному в просвещение, и очищение оскверненной души моей Кровь Твоя. Богородичен: Марие, Мати Божия, благоухания честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи. Ум, душу и сердце освяти, Спасе, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным Тайнам приступити. Дабы устранился от страстей, и Твоея благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением Святых, Христе, Таин Твоих. Богородичен: Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящаго к Божественным Твоим Тайнам, Святыя Матере Твоея мольбами. Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело Твое, и Божественную Твою ныне Кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих Таин причаститися окаяннаго, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и безсмертный. Телу златому премудрыя дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламене возопиша, и ороси я Ангел: услышася уже уст ваших молитва. Источник благих, причащение, Христе, безсмертных Твоих ныне Таинств да будет ми свет, и живот, и безстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели Божественнейшия ходатайственно, едине Блаже, яко да славлю Тя. Да избавлюся от страстей, и врагов, и нужды, и всякия скорби, трепетом и любовию со благоговением, Человеколюбче, приступаяй ныне к Твоим безсмертным и Божественным Тайнам, и пети Тебе сподоби: благословен еси, Господи, Боже отец наших. Богородичен: Спаса Христа рождшая паче ума, Богоблагодатная, молю Тя ныне, раб Твой, Чистую нечистый: хотящаго мя ныне к пречистым Тайнам приступити, очисти всего от скверны плоти и духа. В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго, и пламень в росу преложшаго Бога, пойте дела яко Господа, и превозносите во вся веки. Небесных, и страшных, и святых Твоих, Христе, ныне Таин, и Божественныя Твоея и тайныя вечери общника быти и мене сподоби отчаяннаго, Боже, Спасе мой. Под Твое прибег благоутробие, Блаже, со страхом зову Ти: во мне пребуди, Спасе, и аз, якоже рекл еси, в Тебе; се бо дерзая на милость Твою, ям Тело Твое, и пию Кровь Твою. Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Троичен: Трепещу, приемля огнь, да не опалюся яко воск и яко трава; oле страшнаго таинства! oле благоутробия Божия! Како Божественнаго Тела и Крове брение причащаюся, и нетленен сотворяюся? Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветити, собрати расточенная: тем всепетую Богородицу величаем. Припев: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите: Господь нас ради, по нам бо древле бывый, единою Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закалается, освящаяй причащающияся. Припев: Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве. Припев: Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая, покланятися Божеству Твоему. Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас. Богородичен: Бог воплотися от чистых кровей Твоих; темже всякий род поет Тя, Владычице, умная же множества славят, яко Тобою яве узреша всеми Владычествующаго, осуществовавшагося человечеством. Достойно есть… Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш… Тропарь дня или праздника. Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас. Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем. И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго. Господи, помилуй. (40 раз) И поклоны, сколько хочешь. /конец канона ко Святому Причащению/ Хотя ясти, человече, Тело Владычне, Страхом приступи, да не опалишися: огнь бо есть. Божественную же пия Кровь ко общению, Первее примирися тя опечалившим. Таже дерзая, таинственное брашно яждь. Прежде причастия страшныя жертвы, Животворящаго Тела Владычня, Сим помолися образом со трепетом: Молитва 1-я, Василия Великого Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, безначальнаго Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, премногия ради благости в последния дни в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся за ны неблагодарныя и злонравныя, и Твоею Кровию обновивый растлевшее грехом естество наше, Сам, Безсмертный Царю, приими и мое грешнаго покаяние, и приклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших бо, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди преступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси, Человеколюбче, пророком Твоим: яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратится и живу быти ему. Не хощеши бо, Владыко, создания Твоею руку погубити, ниже благоволиши о погибели человечестей, но хощеши всем спастися, и в разум истины приити. Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду. Приими убо и мене, Человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго, и возми мое тяжкое бремя грехов, грех вземляй мира, и немощи человеческия исцеляяй, труждающияся и обремененныя к Себе призываяй и упокоеваяй, не пришедый призвати праведныя, но грешныя на покаяние. И очисти мя от всякия скверны плоти и духа, и научи мя совершати святыню во страсе Твоем: яко да чистым сведением совести моея, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому Телу Твоему и Крови, и имею Тебе во мне живуща и пребывающа, со Отцем, и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойне тем причащатися, но даждь ми, даже до конечнаго моего издыхания, неосужденно восприимати часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, и во благоприятен ответ на Страшнем судищи Твоем: яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи, в нихже препрославлен еси во веки. Аминь. Молитва 2-я , святого Иоанна Златоустого Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моея, занеже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне места достойна еже главу подклонити: но якоже с высоты нас ради смирил еси Себе, смирися и ныне смирению моему; и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесныя моея души, и во оскверненное мое тело внити. И якоже не неудостоил еси внити, и свечеряти со грешники в дому Симона прокаженнаго, тако изволи внити и в дом смиренныя моея души, прокаженныя и грешныя; и якоже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящем и прикасающем Ти ся; и якоже не возгнушался еси скверных ея уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся сквернших оныя уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и нечистейшаго моего языка. Но да будет ми угль пресвятаго Твоего Тела, и честныя Твоея Крове, во освящение и просвещение и здравие смиренней моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякаго диавольскаго действа, во отгнание и возбранение злаго моего и лукаваго обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение Божественныя Твоея благодати, и Твоего Царствия присвоение. Не бо яко презираяй прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго волка звероуловлен буду. Темже молюся Тебе: яко един сый Свят, Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от мене сотвори; и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьми Пречистыя Твоея Матере, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь Молитва 3-я, Симеона Метафраста Едине чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемый смешение, от чистых и девственных кровей паче естества рождшия Тя, Духа Божественнаго нашествием, и благоволением Отца присносущнаго, Христе Иисусе, премудросте Божия, и мире, и сило; Твоим восприятием животворящая и спасительная страдания восприемый, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленныя страсти телесныя. Погребением Твоим адова пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавая советования, и лукавствия духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшаго праотца возставивый, возстави мя грехом поползшагося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживый восприятие, и сие десным Отца седением почтый, сподоби мя причастием святых Твоих Таин десную часть спасаемых получити. Снитием Утешителя Твоего Духа сосуды честны священныя Твоя ученики соделавый, приятелище и мене покажи Того пришествия. Хотяй паки прийти судити вселенней правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацех, Судию и Создателя моего, со всеми святыми Твоими: да безконечно славословлю и воспеваю Тя, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, едине имеяй власть человеком оставляти грехи, яко благ и Человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститися Божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих Таин, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будущаго Живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты бо еси Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со Отцем, и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва 5-я, святого Василия Великого Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистаго Твоего Тела и честныя Твоея Крове, и повинен есмь, и суд себе ям и пию, не разсуждая Тела и Крове Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожду к Тебе рекшему: ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем. Умилосердися убо, Господи, и не обличи мя грешнаго, но сотвори со мною по милости Твоей; и да будут ми святая сия во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела; во отгнание всякаго мечтания, и лукаваго деяния, и действа диавольскаго, мысленнe во удесех моих действуемаго, в дерзновение и любовь, яже к Тебе; во исправление жития и утверждение, в возращение добродетели и совершенства; во исполнение заповедей, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечнаго, во ответ благоприятен на Страшнем судищи Твоем: не в суд или во осуждение. Молитва 6-я,святого Симеона Нового Богослова От скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка, от души осквернены, приими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия. Даждь ми дерзновенно глаголати, яже хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творити и глаголати. Согреших паче блудницы, яже уведе, где обитаеши, миро купивши, прииде дерзостне помазати Твои нозе, Бога моего, Владыки и Христа моего. Якоже ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся, Слове: Твои же ми подаждь нозе, и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими, Слове. Остави и прегрешения моя, и прощение ми подаждь. Веси зол множество, веси и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видесте очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянная написана Тебе суть. Виждь смирение мое, виждь труд мой елик, и грехи вся остави ми, Боже всяческих: да чистым сердцем, притрепетною мыслию, и душею сокрушенною, нескверных Твоих причащуся и пресвятых Таин, имиже оживляется и обожается всяк ядый же и пияй чистым сердцем; Ты бо рекл еси, Владыко мой: всяк ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, во Мне убо сей пребывает, в немже и Аз есмь. Истинно слово всяко Владыки и Бога моего: божественных бо причащаяйся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду кроме Тебе Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, якоже зриши, со слезами, и душею сокрушенною избавления моих прегрешений прошу прияти ми, и Твоих живодательных и непорочных Таинств причаститися неосужденно, да пребудеши, якоже рекл еси, со мною треокаянным: да не кроме обрет мя Твоея благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю, и тепле вопию Ти: якоже блуднаго приял еси, и блудницу пришедшую, тако приими мя блуднаго и сквернаго, Щедре. Душею сокрушенною, ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный, якоже аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, яже аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение, и человеколюбие крайнее; но милостию сострастия тепле кающияся, и чистиши, и светлиши, и света твориши причастники, общники Божества Твоего соделоваяй независтно, и странное и Ангелом, и человеческим мыслем, беседуеши им многажды, якоже другом Твоим истинным. Сия дерзостна творят мя, сия вперяют мя, Христе мой. И дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуяся вкупе и трепеща, огневи причащаюся трава сый, и странно чудо, орошаем неопально, якоже убо купина древле неопальне горящи. Ныне благодарною мыслию, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, покланяюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и во веки. Молитва 7-я, святого Иоанна Златоустого Боже, ослаби, остави, прости ми согрешения моя, елика Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, вся ми прости яко благ и Человеколюбец, и молитвами Пречистыя Твоея Матере, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи прияти ми святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея; но понеже хощеши Ты, яко Человеколюбец, жити во мне, дерзая приступаю; повелеваеши, да отверзу двери, яже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием якоже еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши: не бо блудницу, со слезами пришедшую к Тебе, отгнал еси; ниже мытаря отвергл еси покаявшася; ниже разбойника, познавша Царство Твое, отгнал еси; ниже гонителя покаявшася оставил еси, еже бе: но от покаяния Тебе пришедшия вся, в лице Твоих другов вчинил еси, Един сый благословенный всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному, и непотребному, и недостойному рабу Твоему, прегрешения, и согрешения, и грехопадения моя, елика Ти от юности моея, даже до настоящего дне и часа согреших: аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делех, или помышлениих и мыслех, и начинаниих, и всех моих чувствах. И молитвами безсеменно рождшия Тя, Пречистая и Приснодевы Марии, Матере Твоея, единыя непостыдныя надежды и предстательства и спасения моего, сподоби мя неосужденно причаститися пречистых, безсмертных, животворящих и страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную: во освящение, и просвещение, крепость, исцеление, и здравие души же и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов, и помышлений, и предприятий, и нощных мечтаний, темных и лукавых духов; яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение, со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина Пред дверьми храма Твоего предстою, и лютых помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человеколюбия Твоего и приими мя приходяща и прикасающася Тебе, яко блудницу, и кровоточивую: ова убо края ризы Твоея коснувшися, удобь исцеление прият, ова же пречистеи Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не опален буду; но приими мя, якоже оныя, и просвети моя душевныя чувства, попаляя моя греховныя вины, молитвами безсеменно Рождшия Тя, и Небесных сил; яко благословен еси во веки веков. Аминь. Молитва святого Иоанна Златоустого Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь. Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста: Се приступаю к Божественному Причащению. Содетелю, да не опалиши мя приобщением: Огнь бо еси, недостойныя попаляяй. Но убо очисти мя от всякия скверны. Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Боготворящую Кровь ужаснися, человече, зря: Огнь бо есть, недостойныя попаляяй. Божественное Тело и обожает мя и питает: Обожает дух, ум же питает странно. Усладил мя еси любовию, Христе, и изменил мя еси Божественным Твоим рачением; но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитися еже в Тебе наслаждения сподоби: да ликуя возвеличаю, Блаже, два пришествия Твоя. Во светлостех Святых Твоих како вниду недостойный? Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от Ангелов. Очисти, Господи, скверну души моея, и спаси мя, яко Человеколюбец. Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будут Святая сия, за еже недостойну ми быти: но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущия жизни и царствия. Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе упование спасения моего. Вечери Твоея тайныя … (См. выше) Вместо Богородичен читаем: Пресвятая Богородице, спаси нас, а вместо Троичен: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе, или Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вместо Слава: читаем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вместо И ныне: читаем И ныне и Присно и во веки веков. Аминь Последование ко Святому Причащению на русском языке По молитвам наших святых отцов, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Который везде находишься и все наполняешь, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, наши души. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне (теперь), и присно (всегда), и во веки веков. Аминь (истинно так). Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный (необходимый) дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого (лукавый — злой, дьявол) Ибо (потому что) Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь пасет (ведет) меня и не лишает меня ничего. Там, на месте злачном, Он поселил меня и у тихой воды воспитал меня. Душу мою обратил, направил меня на пути правды ради имени Своего. Даже если я пойду среди тени смертной, то не убоюсь зла, ибо Ты со мною: жезл Твой и посох Твой — они утешили меня. Ты приготовил для меня трапезу в виду притеснителей моих, умастил елеем голову мою, и чаша Твоя поит меня, как превосходная! И милость Твоя следует за мною во все дни жизни моей. И пребуду в доме Господнем многие дни! Господня земля и все, наполняющее ее, вселенная и все живущие в ней. Он на морях основал ее и на реках устроил ее. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого неукоризненны руки и чисто сердце, кто в душе своей не увлекался суетою и не клялся лукаво ближнему своему. Сей получит благословение от Господа и милость от Бога спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иаковлева! Князья, поднимите ворота ваши и поднимитесь, ворота вечные! И войдет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Князья, поднимите ворота ваши и поднимитесь, ворота вечные! И войдет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь сил, Он есть Царь Славы. Я веровал и потому говорил: я очень сокрушен. Я же сказал в исступлении моем: всякий человек лжив. Что воздам Господу за все, что Он даровал мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть преподобных Его. Господи! Я — раб Твой. Я — раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты расторг узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои исполню Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, среди тебя, Иерусалим! Господи, родившийся от Девы! Презри мои беззакония, очисти сердце мое и сделай его храмом пречистого Твоего Тела и Крови, и не отринь меня от Твоего лица, безмерно-милостивый! Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Как я, недостойный, дерзну причаститься святынь Твоих? Если осмелюсь приступить к Тебе с достойными, — одежда обличает меня, потому что она — небрачная, и я заслужу осуждение многогрешной душе моей: очисти, Господи, нечистоту души моей и спаси меня, потому что Ты человеколюбив. И ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Богородица чистая! Многое множество грехов у меня. К Тебе прибег я, ища спасения. Единая Благословенная! Приди на помощь к изнемогающей душе моей и моли Сына Твоего и Бога нашего, чтобы Он простил меня во всем, что я ни сделал нечестивого. Во святую же четыредесятницу читается: Когда славные ученики просвещались во время умовения на вечере, тогда нечестивый Иуда, болевший сребролюбием, помрачился (душою), и Тебя, праведного Судию, предал беззаконным судиям. Смотри, собиратель имений, на того, который удавился из-за них. Беги ненасытной души, которая так дерзко поступила с Учителем. Милостивый ко всем Господи, слава Тебе! Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе Одному я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил, так что Ты будешь праведен в приговоре Твоем и победишь, когда Ты будешь судить. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ты же истину возлюбил: неизвестное и тайное мудрости Своей Ты явил мне. Окропишь меня иссопом (трава, употреблявшаяся при богослужениях) и я очищусь, омоешь меня, и я сделаюсь белее снега. Слуху моему доставь радость и веселье — и возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грехов моих и беззакония мои очисть. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от (пролития) крови, Боже, Боже спасения моего! И радостно восхвалит язык мой правду Твою. Господи! Открой уста мои, и они возвестят хвалу Тебе. Если бы Ты захотел жертвы, я дал бы, (но) ко всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, по Твоему благоволению, Сион, и да построятся стены Иерусалимские. Тогда будешь благоволить к жертве правды, возношению и всесожжению, тогда возложат на Твой алтарь тельцов. Ирмос: Придите люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему чрез него народ, который Он вывел из рабства египетского; ибо Он прославился. (На каждой песне канона, после ирмоса (перед первым тропарем) следует говорить: “Сердце чисто создай во мне, Боже, и дух праведности обнови во внутренности моей,” перед следующим тропарем — “Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня.” Перед богородичным же — “Пресвятая Богородице, спаси нас!”). Милосердный Господи! Святое Тело Твое да будет мне хлебом жизни, не имеющей конца, и честная Кровь — врачеванием от многообразных болезней. Христе! Оскверненный гнусными делами, я, жалкий, становлюсь недостойным причащения Твоего пречистого Тела и Божественной Крови; удостой меня его. Богородичен: Благословенная Богоневеста, прекрасная земля, взрастившая без возделания Колос, спасительный для мира, удостой спасения меня, его вкушающего. Ирмос: Утвердивший меня на камне веры, Ты открыл мне уста на врагов моих; ибо дух мой возвеселился в пении: нет столь святого, как Бог наш, и нет праведного, кроме Тебя, Господи. Владыко Христе! Подай мне капли слез, очищающие нечистоту моего сердца, чтобы я, очищенный совестью, с верою и страхом приступил к причащению Божественных Твоих Даров. Человеколюбче! В оставление грехов да послужит мне Пречистое Твое Тело и Божественная Кровь, в общение Духа Святого, в вечную жизнь и в освобождение от страстей и скорбей. Богородичен: Пресвятая трапеза живого хлеба, по милосердию (Своему) сошедшего с высоты и дающего миру новую жизнь! Удостой ныне меня, недостойного, со страхом вкусить его, чтобы быть живым. Ирмос: Не ходатай, не ангел, но Сам Ты, Господи, пришел от Девы, принявши от Нее плоть, и спас всего меня, человека; посему взываю к Тебе: слава силе Твоей, Господи! Многомилостивый! Ради нас воплотившись, Ты восхотел быть закланным за грехи людей, как овца; посему смиренно умоляю Тебя: очисти мои согрешения. Господи! Исцели язвы души моей и освяти всего. Владыко! Удостой меня, несчастного, причаститься Тебя, Твоей таинственной Божественной вечери. Богородичен: Владычица! Будь милостива и ко мне, родившегося от Тебя и сохрани меня, раба Твоего, нескверным и непорочным, чтобы я, приняв представляемый в уме жемчуг, освятился. Ирмос: Господи, податель света и Творец времен! Наставь нас светом повелений Твоих; ибо другого Бога, кроме Тебя, не признаем. Христе! Что Сам прежде сказал, да будет то ничтожному рабу Твоему и, как обещал, пребудь во мне; ибо вот вкушаю Твое Божественное Тело и пью Кровь Твою. О Слово Бога (Отца) и Бог! Уголь Твоего Тела да послужит мне, помраченному, в просвещение, и Твоя Кровь — в очищение моей оскверненной души. Богородичен: Мария, Матерь Божия, драгоценное вместилище благоухания! Соделай меня избранным сосудом молитвами Твоими, чтобы я был причастником освящений Твоего Сына. Ирмос: Погрузившись в бездну греха, призываю непостижимую бездну Твоего милосердия. Боже, выведи меня из погибели! Спаситель! Освяти мой ум, душу, сердце и тело и удостой, Владыко, неосужденно приступить к страшным тайнам. Христе! Чрез причащение святых Твоих тайн да освобожусь я от страстей и получу умножение Твоей благодати и укрепление жизни. Богородичен: Боже, Святое Слово Бога! По молитвам Святой Твоей Матери всего освяти меня, приступающего ныне к Божественным Твоим тайнам. Христе! Допусти меня к принятию хлеба — Тела Твоего, и не лиши меня, несчастного, Владыко, причащения Божественной Твоей Крови — пречистых и страшных Твоих тайн. Да не послужит причащение в осуждение мне, но дарует оно мне вечную и бессмертную жизнь. Ирмос: Премудрые отроки не послужили золотому истукану, сами пошли в пламень и посмеялись над богами их; воззвали среди пламени, и Ангел окропил их росою: услышана была молитва ваших уст. Христе! Причащение бессмертных Твоих тайн да будет мне ныне источником благ, светом, жизнью, победою над страстями и послужит к преуспеянию и умножению Божественной добродетели, дабы я прославил Тебя, единый милосердный. Человеколюбивый! С трепетом, любовью и благоговением приступая ныне к Тебе, к Твоим бессмертным и Божественным тайнам, да избавлюсь от страстей, врагов, нужд и всякой скорби, чтобы петь Тебе: благословен Ты, Бог отцов наших! Богородичен: Исполненная Божественной благодати, непостижимо родившая Христа Спасителя! Умоляю Тебя, Чистую, я, Твой раб нечистый, очисти от нечистоты плоти и духа всего меня, ныне хотящего приступить к пречистым тайнам. Ирмос: Воспевайте творения Господа и превозносите во все веки Бога, Который сошел к еврейским отрокам в огненную печь и преложил пламень в росу. Спаситель мой, Христе Боже! Удостой меня, потерявшего всякую надежду на спасение, быть ныне причастником небесных, страшных и святых тайн и Твоей Божественной таинственной вечери. Милосердный! Прибегая под Твою милость, со страхом взываю к Тебе: Спаситель, как Сам сказал Ты, пребудь во мне и я — в Тебе! Уповая на эту милость, вот я вкушаю Тело Твое и пью Кровь Твою. Принимая огонь, трепещу, как бы не сгореть мне, подобно воску и траве. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, брение, причащаюсь Божественного Тела и Крови и остаюсь невредимым? Ирмос: Сын Безначального Отца, Бог и Господь, воплотившись от Девы, явился среди нас, чтобы просветить омраченных, собрать рассеянных, посему мы величаем преславную Богородицу. Вкусите и видите — это Христос. Господь, ради нас ставший подобным нам, однажды принесший Себя в жертву Отцу Своему, всегда закалывается, освящая причащающихся. Владыко, благодетель многомилостивый! Чрез причащение священных тайн да освящусь душою и телом, да просвещусь, да спасусь; да буду домом Твоим, имея Тебя в себе, вместе с Отцом и Духом. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Твое Тело и пречестная Кровь, Спаситель мой, да будет мне как огонь и как свет, сожигая во мне все грешное и пожигая терние страстей, и всегда да просветит меня, чтобы я воздал поклонение Божеству Твоему. И ныне и присно, и во веки веков. Владычица! Бог воплотился от Твоей чистой крови; посему всякий род и множество разумных (существ) прославляют Тебя, потому что они ясно познали, что принявший от Тебя человеческое естество — Владыка всего. Воистину достойно прославлять Тебя, Богородице, всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. Ты честнее (почетнее) херувимов и несравненно славнее серафимов. Тебя, нетленно родившую Бога-Слова, величаем. Молитвы Перед Причащением Молитва св. Василия Великого. Владыка господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, Творец всей твари видимой и невидимой, Сын безначального Отца, вместе с Ним вечный и безначальный, в последние дни по чрезмерному милосердию облекшийся в плоть, распятый и погребенный за нас, неблагодарных и бесчувственных, обновивший Своею кровью поврежденное грехом естество наше! Сам бессмертный Царь, прими покаяние от меня грешного, приклони Твое ухо ко мне и услышь, что я буду говорить: согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред Тобою и недостоин поднять глаз на высоту славы Твоей, — ибо прогневал Твое милосердие, преступив Твои заповеди и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не оставил меня погибнуть с моими беззакониями, всячески ожидая моего обращения. Ты, Человеколюбивый, Сам сказал чрез пророка Своего: “Решительно не хочу Я смерти грешника; но хочу, чтобы он обратился и жив был.” Так не хочешь Ты, Владыка, погубить создание рук Своих, не желаешь погибели людей. Но хочешь, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Посему и я, хотя недостоин и неба, и земли, и сей скоротечной жизни, отдав всего себя в рабство греху и чувственным удовольствиям, осквернил образ Твой. Но я, несчастный, — Твое творение и создание — не теряю надежды на свое спасение и приступаю, надеясь на Твое неизмеримое милосердие. И так, Человеколюбче Христе, прими и меня, как блудницу, как разбойника, как мытаря, как блудного сына, и сними с меня тяжкое ярмо греха, Ты, берущий грехи мира, исцеляющий немощи человеческие, призывающий к себе трудящихся и обремененных и успокаивающий их, пришедший призвать к покаянию не праведников, но грешников. Очисти меня от всякой нечистоты тела и духа. Научи меня совершать святое дело с благоговением к Тебе, чтобы я, с неукоризненным свидетельством совести, принимая часть святынь Твоих, соединился с святым Твоим Телом и Кровью и имел в себе Тебя, живущего и пребывающего вместе с Отцом и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой! Причащение пречистых и животворящих Тайн Твоих да не послужит мне в осуждение, и да не сделаюсь я от недостойного причащения их немощным душой и телом. Даруй мне, Господи, до последнего моего вздоха неосужденно принимать часть святынь Твоих в общение Духа Святого, в напутствие вечной жизни, в благоприятный ответ на страшном суде Твоем, чтобы со всеми избранными Твоими мог я участвовать в нетленных Твоих благах, которые Ты приготовил любящим Тебя и за которые Ты благословен во веки. Аминь. Молитва св. Иоанна Златоустого Господи Боже мой! Знаю, что я недостоин и не пригоден, чтобы Ты взошел под кров дома моей души, потому что он — пуст и повалился, и не найдешь во мне места достойного, чтобы преклонить голову. Но Ты с небесной высоты ради нас явился на земле в смиренном виде; снизойди также и ныне к моему убожеству. И как Ты соизволил возлечь в пещере и в яслях бессловесных скотов, войди также и в ясли моей неразумной души и в мое грешное тело. Как не презрел войти и вечерять с грешниками в доме Симона прокаженного, удостой также войти и в дом моей убогой души, прокаженной и грешной. Как не отвергнул Ты от Себя подобной мне грешной блудницы, пришедшей и прикоснувшейся к Тебе, смилуйся также и надо мной, грешным, приходящим и прикасающимся к Тебе. И как не погнушался нечистотою ее оскверненных уст, поцеловавших Тебя, не погнушайся также еще более нечистыми и скверными моими устами и моими отвратительными, нечистыми и оскверненными губами, и еще более нечистым моим языком. Но да послужит мне уголь пресвятого Твоего Тела, и честной Твоей Крови в освящение, просвещение и укрепление моей убогой души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всякого влияния дьявольского, в удаление и освобождение от злого и лукавого моего навыка, в умерщвление страстей, в сохранение Твоих заповедей, в умножение Божественной Твоей благодати, в снискание Твоего Царства. Приступаю к Тебе, Христе Боже, не с небрежением, но с дерзновением на неизреченное Твое милосердие, чтобы, уклоняясь на долгое время от общения с Тобою, я не был пойман мысленным волком, как хищным зверем. Посему молюсь Тебе: Ты, один святый Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, и все внутренности, обнови всего меня, укорени страх Твой в моих членах, и сделай, чтобы Твое освящение неизменно было во мне. И будь моею помощью и щитом, в тишине управляя моею жизнью, удостой меня стояния на правой стороне с Твоими Ангелами, по молитвам и предстательству Пречистой Твоей Матери, бестелесных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от начала мира угодивших Тебе. Аминь. Молитва св. Иоанна Дамаскина Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, милосердный и человеколюбивый, один имеющий власть прощать грехи людям, презри (забудь), прости все мои прегрешения, сознательные и несознательные, и сподоби меня без осуждения причаститься Твоих божественных, преславных, пречистых и животворящих Тайн не в наказание, не в умножение грехов, — но в очищение, освящение, в залог будущей жизни и царства, в твердый оплот, в защиту, в поражение врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты — Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебя прославляем с Отцом и Святым Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва св. Василия Великого Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не сознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: “Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нем.” Умилосердись же, Господи, и не обличи меня грешного, но поступи со мной по Твоей милости, и да послужит мне Святыня сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение, спасение и освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого дела, и нападения дьявольского, воздействующего посредством мысли во мне, — в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, в умножение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем страшном суде, — не в осуждение. Молитва св. Иоанна Златоуста Боже! Отпусти, разреши, прости мои согрешения, которые я совершил словом, делом, помышлением, вольно или невольно, сознательно или несознательно, и, как милосердный и человеколюбивый, даруй мне прощение во всем. И по молитвам Пречистой Твоей Матери, разумных Твоих служителей и святых сил (ангелов) и всех святых, от начала мира угодивших Тебе, благоволи мне без осуждения принять святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь во исцеление души и тела и в очищение худых моих помыслов. Ибо Твое есть царство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи! Я не стою того, чтобы Ты вошел под кров души моей, но поскольку Ты, как человеколюбивый, хочешь жить во мне, то я с дерзновением приступаю. Ты повелеваешь, чтобы я отворил двери, созданные Тобою единым, и Ты вошел бы в них со свойственным Тебе человеколюбием. Ты входишь, и просвещаешь помраченное мое помышление. Верую, что Ты сделаешь это, ибо Ты не удалился от блудницы, пришедшей к Тебе со слезами, не отвергнул мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и разбойника, познавшего Твое царство, и гонителя, обратившегося к Тебе, не оставил тем, чем он был, но всех, через покаяние обратившихся к Тебе, поместил Ты в среде Своих друзей. Ты один благословленный всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже мой! Отпусти, разреши, очисти и прости мне, рабу Твоему, прегрешения, преступления, падения и все, чем я согрешил от самой юности до нынешнего дня и часа — сознательно или несознательно, в словах, делах, в намерениях, мыслях, занятиях и во всех моих чувствах, — и по молитвам бессеменно (без мужа) родившей Тебя Пречистой Приснодевы Марии, Твоей Матери, единственно несомненной надежды, заступницы и спасения моего, сподоби меня неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, и животворящих, и страшных Твоих таинств в прощение грехов, в вечную жизнь, в освящение и просвещение, укрепление, исцеление и здравие души и тела, в уничтожение и совершенное устранение нечистых моих помыслов, дум, предприятий и ночных мечтаний, мрачных и злых духов. Ибо Твое есть царство, сила, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва св. Иоанна Дамаскина Уже я стою пред дверями Твоего храма, а нечистые помыслы не отходят от меня. Но Ты, Христе Боже, оправдавший мытаря, помиловавший хананеянку и отверзший (открывший) разбойнику двери рая, отверзи мне двери Твоего человеколюбия и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую. Одна лишь только коснулась края Твоей одежды, тотчас получила исцеление; другая, ухватившись за пречистые Твои ноги, получила разрешение грехов своих. Я же окаянный, дерзающий принять все Твое тело, да не буду опален (обожжен). Но прими меня, как тех двух, и просвети чувства души моей, сжигая греховные наклонности, по молитвам непорочно Родившей Тебя и по молитвам небесных сил. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Молитва св. Иоанна Златоуста (читается священником при выносе чаши). Верую, Господи, и исповедую, что Ты истинно Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир спасти грешников, из которых я первый. Верую также, что именно сие есть пречистое Тело Твое, и именно сия есть честная Кровь Твоя. Посему молюсь Тебе: помилуй меня и прости мне грехи мои, вольные и невольные, которые (я сделал) в словах и делах, сознательно и несознательно, и удостой меня неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств в оставление грехов и жизнь вечную. Аминь. Сыне Божий! Удостой меня сегодня быть причастником Твоей таинственной Вечери. Не открою я таинства врагам Твоим, и не дам Тебе лобзания, как Иуда, но, как разбойник, исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем! Да не в осуждение будет мне причащение пречистых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь Приступая к причащению, говори в себе следующие стихи Симеона Метафраста. Вот я приступаю к Божественному причащению, Не опали меня, Создатель, сим причастием, Потому что Ты — огонь, попаляющий недостойных; Но очисти меня от всякой нечистоты. Последование ко Святому Причащению слушать

Молитвословканоны ко святому причащению на русском языке

Последование ко Святому Причащению
с переводом на русский  язык
                                                            
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Го́споди, поми́луй. (Трижды)

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши. Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй. (3)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Го́споди, поми́луй. (12 раз) Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припа́дем Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Господи, помилуй. (12) Придите, поклонимся Царю нашему, Богу! Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему!


Псалом 22 Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя: на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́: жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо́ мно́ю трапе́зу, сопроти́в стужа́ющим мне: ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться на пастбище злачном – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою обратил, направил меня на пути правды ради имени Своего. Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла, ибо Ты – со мной: жезл Твой и посох Твой – они меня ободрили. Приготовил Ты пред лицом моим трапезу напротив теснящих меня, умастил елеем голову мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как крепчайшая. И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни моей, и обитать мне в доме Господнем на долгие дни! Псалом 23 Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню; или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́ Непови́нен рука́ма, и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная: и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы; Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возьми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная: и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы; Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Господня – земля и что наполняет её, вселенная и все, живущие в ней. Он на морях основал её и на реках устроил её. Кто взойдёт на гору Господню, и кто станет на месте святом Его? Неповинный руками и чистый сердцем, кто не связал суетою душу свою и не клялся с коварством ближнему своему. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Это – род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иакова. Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битве. Поднимите, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдёт Царь Славы. Кто этот Царь Славы? Господь Сил – Он Царь Славы! Псалом 115 Ве́ровах, те́мже возглаго́лах: аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́: моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой, и сын рабы́ни Твоея́: растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ Тебе́, Иерусали́ме. Слава и ныне: Аллилу́иа. (Трижды, каждый раз с поклоном)

Я уверовал, потому стал говорить; но я был унижен сильно. И сказал я в омрачении моём: “Всякий человек – лжец”. Что воздам я Господу за всё, что Он воздал мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его. Дорога пред Господом смерть святых Его.
О Господи, я – раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Ты разорвал узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и во имя Господне воззову, обеты мои Господу воздам пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа. (трижды) И три поклона.
Когда написано “Слава:”, “И ныне:”, надо читать полностью: “
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху “, “и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тропари, глас 8-й Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то творя́ Пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.Сла́ва: Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Беззакония мои презри, Господи, от Девы рожденный, / и сердце моё очисти, / делая его храмом пречистого Твоего Тела и Крови; / не отринь меня от Твоего лица, / имеющий безмерно великую милость. Слава: На причащение святынь Твоих / как дерзну я, недостойный? / Ведь если осмелюсь подойти к Тебе с достойными, / одежда меня обличает, – ибо не в такой идут на вечерю, / и осуждение навлеку на многогрешную душу мою. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как Человеколюбец. И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, – / к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда нечестивый, заболевший сребролюбием омрачался, / и беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / дерзнувшей на такое против Учителя! / Господи, ко всем благой, слава Тебе!                                                                      
Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо́ мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́ безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́ возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожига́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, – да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд.
Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом – и буду очищен; омоешь меня – и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие – возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, – к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, – тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Канон, глас 2-й
Песнь 1
Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.
Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ насБогородичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, Клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя, Сей яду́ща, спасти́ся.

Ирмос: Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, / разделившему море и проведшему народ, / который Он вывел из рабства египетского, / ибо прославился. Припев 1: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.Хлебом жизни вечной / да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи, / и драгоценная Кровь, / и защитой от болезней многообразных. Припев 2: Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.Оскверненный делами непристойными, несчастный, / недостоин я, Христе, причащения / Твоего пречистого Тела и божественной Крови, / которых меня удостой. Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас. Земля благая, благословенная Божия Невеста, / Колос израстившая невозделанный и спасительный миру, / сподоби меня, Его вкушая, спасаться.

Песнь 3
Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных даро́в Твои́х. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Богородичен: Хле́ба живо́тнаго Трапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би, недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты уста мои против врагов моих, / ибо возвеселился дух мой, воспевая: / “Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного более Тебя, Господи!” Припев 1. Слез подай мне, Христе, капли, / скверну сердца моего очищающие, / чтобы добросовестно очищенным / приступал я с верою и страхом, Владыка, / ко причащению божественных Даров Твоих. Припев 2. Да будет мне в прощение согрешений / пречистое Тело Твоё и божественная Кровь, Человеколюбец, / в Духа же Святого общение и в жизнь вечную, / от страстей же и скорбей – в избавление. Припев 3. Пресвятая, трапеза Хлеба Жизни, / свыше по милости сошедшего / и миру новую жизнь дающего, / удостой и меня ныне, недостойного, / со страхом вкусить его и жить

Песнь 4 Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя человеќа. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твоей, Го́споди. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, закла́н бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих; те́мже молю́ Тя: и моя́ очи́сти согреше́ния. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́, и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Богородичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твоего́ и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Ирмос: Ты пришел от Девы не посланник, / ни Ангел, но Сам Господь во плоти, / и спас всего меня, человека. / Потому я к Тебе взываю: / “Слава силе Твоей, Господи!” Припев 1. Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, / быть заклан, как овца, за грехи человеческие. / Потому я умоляю Тебя / и мои изгладить согрешения.Припев 2. Исцели души моей раны, Господи, / и всего меня освяти, / и удостой, Владыка, чтобы я, несчастный, / приобщился к Таинственной Твоей Вечере божественной.Припев 3. Умилостивь и ко мне от Тебя Рожденного, Владычица, / и сохрани меня, раба Твоего, чистым и без порока, / чтобы я, принимая духовный жемчуг, освятился. Песнь 5 Ирмос: Све́та пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное и пию́ Кровь Твою́. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твоего́ да бу́дет мне, помраче́нному, в просвеще́ние и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Богородичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твоего́.

Ирмос: Света Податель и веков Творец, Господи, / во свете Твоих повелений наставь нас, / ибо мы иного бога, кроме Тебя, не знаем. Припев 1. Как Ты предрек, Христе, / да будет так и мне, убогому рабу Твоему, / и пребудь во мне, как обещал, / ибо вот, я Тело Твоё ем божественное и пью Кровь Твою. Припев 2. Слово Божие и Боже! / Уголь горящий Тела Твоего / да будет в просвещение мне, омраченному, / и во очищение оскверненной душе моей – Кровь Твоя.Припев 3. Мария, Матерь Божия, / благоухания священная Скиния, / Твоими молитвами сосудом избранным меня соделай, / чтобы мне причаститься Святынь Рожденного Тобой. Песнь 6 Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Ирмос: В бездне греховной носимый, / непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: / от гибели Боже меня изведи! Припев 1. Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, / и тело моё, / и удостой приступить не в осуждение / к Страшным Таинствам, Владыка. Припев 2. Да устранюсь я от страстей / и получу благодати прибавление, / и жизни утверждение / причащением, Христе, Святых Таинств Твоих.Припев 3. Боже, Святое Божие Слово, / всего меня освяти, / ныне приходящего к Божественным Твоим Таинствам, / святой Матери Твоей мольбами. Кондак, глас 2-й Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Не возбрани мне, Христе, / принять ныне Хлеб – Тело Твоё / и божественную Твою Кровь; / пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение / да не в суд будет мне, несчастному, / но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную. Песнь 7 Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси я́ А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Богородичен: Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, / и в пламя сами вступили и идолов их осмеяли; / среди пламени воззвали – и оросил их Ангел, возвестив: / “Услышана уже уст ваших молитва!” Припев 1. Да будет мне ныне причащение / Твоих бессмертных Таинств, Христе, / источником благ, светом, и жизнью, и бесстрастием / и средством к преуспеянию и умножению добродетели божественной, / чтобы я прославлял Тебя, единый Благой. Припев 2. Да избавлен буду от страстей, / и врагов, и бед, и всякой скорби, / я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением приходящий / к Твоим бессмертным и божественным Таинствам, Человеколюбец, / и поющий Тебе: / “Благословен Ты, Боже отцов наших!”Припев 3. Спасителя Христа непостижимо уму родившая, / облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне я, раб Твой, / чистую – нечистый: / меня, готовящегося ныне приступить к пречистым Таинствам, / всего очисти от скверны плоти и духа. Песнь 8 Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Небе́сных, и стра́шных, и Святы́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би, отча́яннаго, Бо́же Спа́се мой. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зо́ву Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́ ; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава. Оле стра́шнаго та́инства! О́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве, бре́ние, причаща́юся и нетле́нен сотворя́юся?

Ирмос: В печь огненную / ко отрокам еврейским сошедшего, / и пламя в росу превратившего Бога, / воспевайте, все творения, как Господа / и превозносите во все века. Припев 1. Небесных, и страшных, / и святых Твоих Таинств, Христе, / и божественной Твоей и таинственной Вечери / удостой и меня, отчаявшегося, ныне сделаться участником, / Боже, Спаситель мой!Припев 2. Под кров милосердия Твоего прибегнув, Благой, / взываю к Тебе со страхом: / “Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; / ибо вот, дерзая на милость Твою, / ем Тело Твоё и пью Кровь Твою!”Припев: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе. Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, / как воск и как трава. / О страшное таинство! О милосердие Божие! / Как я, глина, Божественных Тела и Крови причащаюсь / и становлюсь бессмертным? Песнь 9 Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Христо́с есть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Я́коже огнь да бу́дет ми и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Богородичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.

Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, / воплотившись от Девы, нам явился / омраченных просветить, собрать рассеянных. / Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем. Припев 1. Он благ – Господь: вкусите и узрите! / Ибо ради нас некогда став нам подобным, / и один раз принеся Себя как дар Отцу Своему, / всегда закалывается, освящая причащающихся. Припев 2. Душою и телом да освящусь я, Владыка, / да просвещусь, да спасусь, / да сделаюсь домом Твоим, / через причащение священных Таинств / имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом, / Благодетель многомилостивый. Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё / и Кровь Твоя драгоценнейшая / как огонь, сожигающий вещество греха / и попаляющий страстей терние, / и как свет, всего меня просвещающий / для поклонения Божеству Твоему. Припев 3. Бог воплотился от чистой крови Твоей. / Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, / и множества Бесплотных Тебя славят, / ибо через Тебя они ясно увидели над всем Владычествующего, / принявшего природу человеческую. Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бого́родицу Тя велича́ем.

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и пренепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.

Трисвятое Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й   Безсме́ртный, поми́луй нас.                                                               (Читается трижды, с крестным               знамением и поясным поклоном.)         
                                               
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.(Читается трижды, с крестным               знамением и поясным поклоном.)   Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.


Молитва Святой ТроицеПресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди,                                                              очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва, и ны́не:

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва Господня О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́ да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Тропарь дня, или праздника. Если Неделя (воскресенье), тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й:Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. Го́споди, поми́луй. (40 раз)И поклоны, сколько хочешь.

Тропарь праздника. Если же праздника нет:
Тропари покаянные, глас 6 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / “Помилуй нас!” Слава: Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших: / но воззри и ныне, как Милосердный / и избавь нас от врагов наших. / Ибо Ты – Бог наш и мы – Твой народ, / все мы дело рук Твоих / и имя Твоё призываем. И ныне: Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты – спасение рода христианского. Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.

И стихи:
Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,
Стра́хом приступи́, да не опали́шися: огнь бо есть.
Боже́ственную же пия́ Кровь ко обще́нию,
Пе́рвее примири́ся тя опеча́лившим.
Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно яждь. Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,
Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,
Сим помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Желая вкусить, человек, Тело Владыки, / в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь. /
Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, / сперва примирись с тебя опечалившими. / Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси. Прежде причащения страшной жертвы, / животворящего Тела Владыки, / таким образом помолись со трепетом.

Молитва 1-я, Василия Великого Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, Безнача́льнаго Отца́ Соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны, неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты, Го́споди, незло́бив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши всем спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и аз, а́ще и недосто́ин есмь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Твой оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ быв, не отчаява́ю своего́ спасе́ния, окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́.

Владыка, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всего творения видимого и невидимого Создатель, Сын безначального Отца, также вечный и безначальный, по преизбытку благости в последние дни облекшийся плотью, и распятый, и погребенный, за нас, неблагодарных и неразумных, и Своею собственною Кровью воссоздавший растленную грехом природу нашу! Ты Сам, бессмертный Царь, прими покаяние и меня, грешника, и склони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Ибо согрешил я, Господи, согрешил против неба и пред Тобою и недостоин взглянуть на высоту славы Твоей: ведь я прогневал благость Твою, Твои заповеди преступив и не послушав Твоих повелений.
Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не допустил меня погибнуть среди беззаконий моих терпеливо ожидая моего обращения. Ибо сказал Ты, Человеколюбец, через пророка Твоего: “Я совсем не желаю смерти грешника, но чтобы он обратился и жил”. Ведь не хочешь Ты, Владыка, чтобы погибло создание рук Твоих, и не находишь удовлетворения в гибели людей, но желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому и я, хотя и недостоин неба и земли и этой кратковременной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в собственном спасении, несчастный, и к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возьми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, грех взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х часть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть Святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен ответ на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Прими же и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов, подъемлющий грех мира и немощи человеческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой, пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, – очисти и меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом. Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха не в осуждение принимать часть святынь Твоих – во общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, в которых Ты прославлен вовеки. Аминь. Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого Го́споди Бо́же мой, вем, я́ко несмь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кров вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся есть, и не и́маши во мне ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти; но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́ ; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти и свечеря́ти со гре́шники в дому́ Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя. И я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне, гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся. И я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечисте́йшаго моего́ язы́ка.

Господи Боже мой, знаю, что не стою я и не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, в дом души моей, потому что он весь пуст и обрушился, и нет во мне достойного места, где бы Тебе главу приклонить. Но как Ты ради нас уничижил Себя Самого, сойдя с высоты, снизойди и ныне до ничтожества моего. И как Ты соблаговолил возлечь в пещере в яслях бессловесных животных, так благоволи войти и в ясли неразумной души моей и в оскверненное тело моё.
И как Ты не погнушался войти и вкусить вечерю с грешниками в доме Симона прокаженного, так соблаговоли войти и в дом смиренной души моей, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо мною грешным, приходящим и прикасающимся к Тебе.
И как Ты не погнушался скверных и преступных уст её, целовавших Тебя, так не гнушайся ни ещё более скверных и преступных, чем у неё уст моих, ни мерзких и нечистых губ моих, ни гнусного и сквернейшего языка моего.Но да бу́дет ми угль пресвята́го Твоего́ Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сый Свят, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́ ; и бу́ди ми помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и Пречи́стых сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь.

Но да будет мне горящий уголь всесвятого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови в освящение, и просвещение, и укрепление смиренной моей души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всякого диавольского воздействия, к устранению и обузданию злых и порочных привычек моих, к умерщвлению страстей, к соблюдению заповедей Твоих, к приумножению божественной Твоей благодати и Царства Твоего приобретению. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христе Боже, но с дерзновенным упованием на неизреченную благость Твою, и для того, чтобы не оказаться мне похищенным духовным волком, если я далеко уклонюсь от общения с Тобой. Поэтому молю Тебя: как единый Святой, освяти, Владыка, мою душу и тело, ум и сердце, и внутренние чувства, и всего меня обнови, и укорени страх пред Тобою во всех членах моих, и освящение Твоё сделай неизгладимым во мне. И будь мне помощником и защитником, направляя, как кормчий, мирно жизнь мою, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и ходатайствам всечистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Молитва 3-я, Симеона Метафраста Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ Ро́ждшия Тя, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, крест, гво́здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нная стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя, грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя прича́стием Святы́х Твои́х Та́ин десну́ю часть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Духом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё наше сложное естество от чистой и непорочной крови Девы, сверхъестественно Родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного Отца, Христе Иисусе, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, – умертви мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим опустошивший царство ада, погреби благими размышлениями мои дурные намерения и рассей духов зла.
Живоносным Твоим воскресением в третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей честь восседать справа от Отца, удостой меня причащением святых Твоих Таинств правой стороны спасаемых достигнуть.
Сошествием Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия. Намереваясь вновь придти праведно судить вселенную, благоволи и мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва 4-я, святого Иоанна Дамаскина Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, еди́не име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго живота́ и Ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, один имеющий власть прощать людям грехи! Как благой и Человеколюбец, пренебреги всеми моими согрешениями, совершенными сознательно и по неведению, и удостой меня, не подвергаясь осуждению, причаститься божественных, и славных, и пречистых и животворящих Твоих Таинств, ни в тягость, ни в муку, ни в умножение грехов, но в очищение, и в освящение, и в залог будущей жизни и Царства, в ограждение, и помощь, и поражение врагов, и в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты – Бог милостивый, и сострадательный, и человеколюбивый, и Тебе славу воссылаем, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва 5-я, святого Василия Великого Вем, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Твоего́ Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен есмь, и суд себе́ ям и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́, Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я, прихожду́ к Тебе́, ре́кшему: яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя, гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мы́сленне во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́ во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства, во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: не в суд или́ во осужде́ние.

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и драгоценной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не различая Тела и Крови Твоей, Христа и Бога моего. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твоё, прихожу к Тебе, сказавшему: “Вкушающий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем”. Сжалься же, Господи, и не обличи меня, грешника, но поступи со мною по милости Твоей. И да будут мне эти святыни во исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и тела; в устранение всякого мечтания, и злого деяния, и диавольского воздействия, проявляющегося через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе,в исправление и безопасность жизни, в возрастание добродетели и совершенства, в исполнение заповедей,
в общение с Духом Святым, в напутствие в жизнь вечную, и в благоприемлемый ответ на страшном суде Твоём, – не в суд или во осуждение. Молитва 6-я, святого Симеона Нового Богослова От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскве́рнены, приими́ моле́ние, Христе́ мой, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мой, па́че же и научи́ мя, что ми подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже о́ну не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве; Твои́ же ми пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя слеза́ми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми пода́ждь. Ве́си зол мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мой, Тво́рче мой, Изба́вителю мой, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли часть не́кая.

От скверных уст, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моление, Христе мой, и не отвергнув ни слов моих, ни нрава, ни бесстыдства, дай мне свободно говорить то, что я хочу, Христе мой, но лучше и научи меня, что мне должно делать и говорить. Согрешил я более блудницы, которая узнав, где Ты пребываешь, купив мира, дерзнула придти помазать ноги Твои, Христа моего, Владыки и Бога моего. Как её Ты не отверг, пришедшую от чистого сердца, не погнушайся и мною, Слово! Дозволь же мне и держать и целовать Твои ноги, и потоком слез, как драгоценным миром дерзновенно их помазать.
Омой меня слезами моими, очисти меня ими, Слово!
Отпусти и согрешения мои и прощение мне подай. Ты знаешь множество пороков, знаешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою знаешь, и усердие видишь, и стенания слышишь. Не сокрыты от Тебя, Боже мой, Творец мой, Искупитель мой, ни капля слез, ни капли часть некая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ суть. Виждь смире́ние мое́, виждь труд мой елик, и грехи́ вся оста́ви ми, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию и душе́ю сокруше́нною нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется всяк яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем. Ты бо рекл еси́, Влады́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребыва́ет, в не́мже и Аз есмь. И́стинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: Боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мой, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим мир. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́, Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною, избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х слове́с.

Не довершенное мною заметили очи Твои, а в книге Твоей и ещё не сделанное записано у Тебя. Посмотри на смирение моё, посмотри, каково моё страдание, и грехи все отпусти мне, Боже вселенной, чтобы с чистым сердцем, трепетною мыслью и душою сокрушенной причастился я Твоих пречистых и всесвятых Таинств, которыми оживляется и обоживается всякий, вкушающий Тебя и пьющий с чистым сердцем. Ведь сказал Ты, мой Владыка: “Всякий вкушающий Мою Плоть, как и пьющий Мою Кровь, тот во Мне пребывает, а Я нахожусь в нем”. Совершенно истинно слово Владыки и Бога моего. Ибо причащающийся божественных и обоготворяющих Даров, я в самом деле не один, но с Тобою, Христе мой, Светом, ярким как три солнца, просвещающим мир. Поэтому, чтобы мне не остаться одному, отделенным от Тебя, жизни Подателя, дыхания моего, жизни моей, радости моей, спасения миру, – я пришел к Тебе, как Ты видишь, со слезами и душою сокрушенной, умоляя о том, чтобы получить мне искупление моих согрешений и Твоих жизнь подающих и непорочных Таинств причаститься не в осуждение; чтобы, Ты пребыл, как сказал, со мною, трижды несчастным; чтобы обольститель, найдя меня лишенным Твоей благодати, не похитил меня коварно и, обманув, не отвел от обоготворящих Твоих слов. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́ и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя, блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною ны́не бо к Тебе́ приходя́, вем, Спа́се, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же аз соде́ях. Но сие́ па́ки вем, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твоего́ соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и Ангелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Христе́ мой. И дерза́я Твои́м бога́тым к нам благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сый, и стра́нно чу́до, ороша́емь неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя, Бо́же мой, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

Поэтому я к стопам Твоим припадаю и горячо взываю к Тебе: как Ты принял блудного сына и пришедшую к Тебе блудницу, так прими, Милостивый, и меня, блудного и скверного, с сокрушенною душою ныне к Тебе приходящего. Знаю, Спаситель, что никто другой не согрешил пред Тобою как я, и не соделал дел, какие я совершил. Но я также знаю то, что ни тяжесть согрешений, ни грехов множество, не превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие величайшее, но с милостивым состраданием Ты и очищаешь, и просвещаешь горячо кающихся, и к свету приобщаешь, щедро делая их причастниками Божеству Твоему; и – что дивно и Ангелам, и человеческим мыслям, – беседуешь с ними многократно, как с истинными Твоими друзьями. Это дает мне смелость, это окрыляет меня, Христе мой! И, дерзновенно уповая на Твои богатые к нам благодеяния, радуясь и вместе трепеща, я, трава, причащаюсь огня, и – дивное чудо – неизъяснимо орошаем, как в древности куст терновый, горевший, не сгорая. Итак, благодарной мыслью и благодарным сердцем, всеми благодарными чувствами моими, души и тела моего, поклоняюсь, и величаю, и славословлю Тебя, Бога моего, как благословенного и ныне и вовеки. Молитва 7-я, святого Иоанна Златоустого Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или нево́лею, ра́зумом или неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х Сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми свято́е и Пречи́стое Твое́ Те́ло и Честну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению, всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и во очищение злых моих помышлений, ибо Твоё Царство, и сила, и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Его же, 8-я Несмь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кров души́ моея́ ; но поне́же хо́щеши Ты я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты еди́н создал еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́ ; вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́ ; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́ ; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сый Благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров души моей. Но, поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить во мне, я дерзновенно приступаю. Ты повелеваешь, и я отворю врата, которые Ты Один создал, и Ты входишь с присущим Тебе человеколюбием, входишь и просвещаешь помраченный мой разум. Верую, что Ты это совершишь. Ведь Ты ни от блудницы, со слезами к Тебе пришедшей, не уклонился; ни мытаря не отверг покаявшегося; ни разбойника, признавшего в Тебе Царя, не прогнал; ни гонителя покаявшегося не оставил тем, чем он был. Но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и во веки бесконечные. Аминь.
Его же, 9-я Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми, гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя, Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную; во освяще́ние и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослабь, отпусти, смилуйся и прости мне, грешному, и негодному и недостойному рабу Твоему ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно ли и по неведению, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми моими чувствами.
И по ходатайству без семени родившей Тебя всечистой и Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной твердой надежды, и защиты, и спасения моего, удостой меня причаститься не в осуждение пречистых, вечных, животворящих и страшных Твоих Таинств,
в прощение грехов и в жизнь вечную, в освящение, в просвещение, в крепость, в исцеление и здравие как души, так и тела, в истребление и совершенное уничтожение злых моих замыслов, и помышлений, и намерений, и ночных видений темных и злых духов.
Ибо Твоё Царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина Пред две́рьми хра́ма Твоего́ предстою́ и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми утро́бы человеколю́бия Твоего́ и приими́ мя, приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу и кровоточи́вую; о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. Аз же, окая́нный, все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя ви́ны, моли́твами безсе́менно Ро́ждшия Тя и небе́сных Сил; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пред вратами храма Твоего стою и злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христе Боже, мытаря оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов приобрела. Я же, несчастный, решаясь принять всё Твоё Тело, да не буду сожжен, но прими меня, как принял тех женщин, и просвети чувства души моей, сжигая мои греховные проступки, – по ходатайствам без семени Родившей Тебя и небесных Сил, – ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Молитва святого Иоанна Златоустого Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ есть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ есть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причастити́ся пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешных спасти, из которых я – первый. Ещё верую, что это – самое пречистое Тело Твоё, и это – самая драгоценная Кровь Твоя. Молюсь же Тебе: помилуй меня и прости мне согрешения мои вольные и невольные, совершённые словом, делом, сознательно и по неведению, и удостой меня не в осуждение причаститься пречистых Твоих Таинств, в прощение грехов и в жизнь вечную. Аминь. Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста: Се приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.
Соде́телю, да не опали́ши мя приобще́нием:
Огнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.
Но у́бо очи́сти мя от вся́кия скве́рны.

Вот, я приступаю к божественному Причащению; /
Создатель, не опали меня приобщением! / Ибо Ты – огонь, недостойных сожигающий; / но очисти же меня от всякой скверны. Затем: Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́ не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Вечери Твоей таинственной участником / в сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник исповедаю Тебя: / “Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!” И стихи: Боготворя́щую Кровь ужасни́ся челове́че, зря,
Огнь бо есть, недосто́йныя попаля́яй.
Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя и пита́ет:
Обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно.

Содрогнись, человек, при виде обоготворящей Крови: /
ибо она – уголь горящий, обжигающий недостойных. / Тело Божие и обоживает меня, и питает: /
обоживает дух, ум же питает непостижимо. Потом, тропари: Услади́л мя еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два прише́ствия Твоя́. Во све́тлостех святы́х Твои́х ка́ко вниду, недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Ты привлек меня любовью, Христе, / и изменил божественным к Тебе стремлением. / Но сожги огнем невещественным грехи мои / и насытиться наслаждением в Тебе сподоби, / чтобы ликуя, величал / два пришествия Твои, Благой. В светлый сонм святых Твоих / как войду я, недостойный? / Ведь если осмелюсь войти с ними в брачный чертог, / – одежда меня обличает, ибо не в такой идут на брак, / и, связанный, изгнан буду Ангелами. / Очисти, Господи, скверну души моей, / и спаси меня, как Человеколюбец. Также молитву: Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и Ца́рствия. Мне же, еже прилепля́тися Бо́гу, бла́го есть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.

Владыка Человеколюбец, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд мне будет святыня сия за моё недостоинство, но во очищение и освящение души и тела, и в залог будущих жизни и Царства.
Мне же – благо прилепляться к Богу, полагать в Господе надежду на спасение моё. И еще: Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́ ; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Вечери Твоей таинственной участником / в сей день, Сын Божий, меня прими. / Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, / не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. / Но как разбойник исповедаю Тебя: / “Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!” каноны ко святому причащению на русском языке


Автор русского перевода: Иеромонах Амвросий, в миру Тимрот Дмитрий Александрович.

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here