Лития по усопшим

Детально: лития по усопшим - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Лития в богослужении — служба, совершаемая усиленной молитвой вне храма по случаю бедствий или по усопшему. Греческое слово «лития» в православии означает усердная молитва, совершаемая вне стен храма.

Первоначально назначением литии была общая молитва людей в районах стихийных бедствий, военных и террористических угроз.

Оглавление [Показать]

История появления общих молитв

Великая Константинопольская церковь проводила общие молитвы, которые были утверждены Уставом, при возникновении бедствий или их угроз для всего общества. Затем и Западная Церковь вводит понятия общих молитв при бедствиях, которое существовало на практике с третьего столетия.

Отличием общих молений того времени от современных богослужений является их характер. В прошлом моления носили радостно — торжественную форму. Иерусалимская Церковь четвертого века практиковала общенародные процессии, в которых молитвенная служба вечерни совершалась по всем святым местам города. Церковь Иерусалимская все вечерни в воскресенье заканчивала общей усердной молитвой.

Ныне с первоначальных прошений остался небольшой остаток, состоящий из молитвы, нескольких песен. При этом священники выходят не во двор, а только в притвор. При литии обязательным является движение, полный или неполный выход из церкви.

Понятие литии часто заменяют словом «исхождение», во время которого священники и дьякона выходят через северные ворота, обязательно при этом закрыв Святые двери центрального входа.

Дьякон находится около священника, он держит кадило. Впереди процессии служки несут светильники. Хор певчих сопровождает священнослужителей.

При выходе из храма дьяконом производится каждение икон и ликов святых. Выходя из святого места, храма, миряне смиренно показывают, что они признают себя блудными детьми, стоящими перед порогом дома, перед престолом Бога.

Этому действию свойственно покаяние и скорбь. Выход священства из храма в притвор символизирует Благодать, дарованную Богом — сошествие Иисуса Христа на грешную землю.

Вторым немаловажным смыслом выхода священства за пределы храма является явление среды, наполненной благодатью, внешнему миру.

Читайте о покаянии:

 • Молитва покаяния о прощении грехов
 • Канон покаянный к Ангелу Хранителю
 • Великий покаянный канон Андрея Критского

Важно! Лития имеет молитвенную миссию донести покаяние всем отступникам, не принявшим Христа своим Спасителем, грешникам.

Всеобщая молитва может носить как всенародный, так и вселенский характер.

Лития

Два вида литии

Церковные служения разделены на несколько частей. Каждому христианину необходимо знать, что такое лития в богослужении, чтобы подготовиться к ней соответствующим образом.

Читайте о других богослужениях в храме:

 • Божественная литургия
 • Всенощное бдение
 • Панихида в церкви

Общая молитва для мирян служится в двух разных чинах:

 • вечерняя;
 • заупокойная.

Каждый чин имеет свое назначение, объединяет их символический выход священников из церкви в притвор, специальную пристройку, где молятся оглашенные или некрещеные.

Заупокойная лития для мирян чаще читается на кладбище около могилы почившего человека. Усердные молитвы об умершем отличаются от панихиды временем их проведения, но имеют ту же миссию.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память. (Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Вечерняя лития

Вечерняя лития совершается в субботу или по праздникам во время всенощного служения.

После ектеньи звучит вечерняя молитва Господу.

Во время вечерней службы по древнему христианскому обычаю, чтобы уберечь свой край от бедствий, люди выходили с молитвами перед Богом, неся впереди процессии хоругви и образа.

Торжественное молитвенное шествие проходило через площади, улицы города, порой совершая ночные обхождения населенных пунктов по всему периметру.

Усиленными прошениями народ со смирением взывает к Господу, моля Его о прощении, милости и покрова перед надвигающимися бедствиями.

Христиане должны иметь крепкую веру в то, что во время таких общих взываний Господь дарует своему возлюбленному народу просимые благословения:

 • милость;
 • щедроты;
 • христианскую силу.

Христиане признают себя грешниками, поэтому в молитвах просят заступничества и помощи у Пречистой Богородицы, всех святых, начиная с Иоанна Предтечи и оканчивая покровителем храма, хранителем его. Люди провозглашают свою веру в Честный Крест, признавая Его Животворящую силу.

Все православные, принимающие участие в общей молитве, мысленно сливаются духом в единстве Церкви:

 • с первыми Апостолами;
 • вселенскими учителями;
 • чудотворцем Николаем Угодником;
 • святыми Кириллом и Мефодием;
 • святыми, могилы которых освящают русскую землю.

Во время торжественной литии несутся в небеса благодарения за Творца, духовных отцов, свой храм, населенный пункт.

Многие христиане во время торжественного общего моления просят Всевышнего о путешествующих в других странах, об исцелении от неизлечимых человеческими силами болезней, об освобождении плененных дьяволом всякими зависимостями и находящихся в явном плену.

Лития вне храма

Когда читается заупокойная лития

После приготовления усопшего человека к похоронам, усердные молитвы совершаются несколько раз:

 • при выносе тела с родного дома;
 • около могилы перед захоронением;
 • после возвращения с кладбища.

Во дворе дома, где собираются люди, желающие проводить покойника в последний путь, исполняют песни «Премудрость» и «Чистейшая». При отсутствии, по каким либо причинам, священника на похоронах, чин литии может быть прочитан мирянином как около дома, так и на кладбище.

Порядок проведения последнего служения усопшему прост.

 1. Читается акафист об упокоении усопших.
 2. После минуты молчания все желающие говорят об ушедшем в мир иной хорошие слова, вспоминая его добрые дела.
 3. Читается кладбищенский чин литии.

Иерей начинает:

Благословен Бог наш:

Хор: Аминь.

Трисвятое, по Отче наш.

Тропари, глас 4-й

Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава: Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.

И ныне: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душам их.

Ектения: Помилуй нас Боже…

Хор: Господи помилуй. (Трижды)

Иерей: Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имярек), и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Хор: Господи помилуй. (Трижды)

Иерей: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Хор: Господи помилуй. (Трижды)

Иерей: Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у Безсмертного Царя и Бога нашего просим.

Хор: Подай Господи.

Иерей: Господу помолимся,

Хор: Господи помилуй.

Молитва иерея:

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих (имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и живот, и покой усопших рабов Твоих…

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Запевы:

Иерей: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.

Хор: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.

Иерей: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иерей: Премудрость. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хор: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Иерей: Слава Тебе Христе Боже, упование наше, Слава Тебе.

Хор: Слава и Ныне. Господи помилуй (трижды), благослови.

Иерей: отпуст

Живыми и мертвыми обладаяй, Воскресый из мертвых, Христос истинный Бог наш…

Иерей: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память.

Хор: Вечная память (Трижды). Души их во благих водворятся, и память их в род и род.

Отличие литии от панихиды

Заупокойная лития служится только в день похорон усопшего.

Панихида совершается в храме, как правило, после Литургии, время ее проведения уточняется у священнослужителей.

Панихида — сугубое моление об усопшем, которое может повторять неоднократно.

Как на панихиду, так и проскомидию, записки об умерших людях можно подавать регулярно в течение всего времени.

Посмотрите видео о литии

Заупокойная лития — очень важная часть православной службы. Если сделать перевод с греческого, то получится усердное моление. Церковные каноны предписывают совершать ее исключительно за пределами храма. Литии могут различаться как по чину, так и по содержанию.

Если вникнуть в суть православного богослужения, то можно понять, что поводом для совершения литии для мирян, как правило, является либо приход праздничного субботнего дня, либо нашествие какого-либо несчастья, имеющего массовый характер.

В этих случаях на центральной площади города выполняется пение усердного молитвенного обращения к Господу. Исполняется оно священнослужителем при большом скоплении народа.

Об истории литии, совершаемой мирянином

Изначальное назначение литии — молитва, возносимая в общественных местах при возникновении какой-то угрозы, приближении бедствия, понесенном поражении. Однако, помимо этого, существовали также подобные богослужения, имеющие радостно-торжественный характер. Для их проведения выбирались площадки за пределами города.

Особые условия для развития такого вида богослужения были созданы в Иерусалимской церкви. Там чин литии были неотъемлемой частью всех воскресных вечерей, проводимых в отличающихся святостью местах.

В сегодняшних реалиях осталась только незначительная часть процветавших в былые времена на территории Иерусалима усердных молитвословий. В их состав входили молитвы, особые обряды и песни. Сегодня данный обряд в основном заключается только в торжественном выходе священнослужителей в притвор.

Особо надо остановиться на литии по усопшим для мирян. Означенный вид установлен специально для вознесения молитвы по ушедшим в мир иной. Как правило, она совершается в момент выноса гроба из дома, но может быть проведена в любое иное время и в каком угодно месте, если этого хотят родственники.

Самыми подходящими местами для совершения литии мирянами считаются его дом после возвращения с захоронения и кладбище, где оно происходило.

лития по усопшим

Заупокойная лития

По готовности тело усопшего транспортируется в храм. Когда гроб выносится из дома надлежит читать заупокойное последование, соответствующее чину обыкновенной литии. В это же время провозглашается «Премудрость», после чего поют «Чистейшую». В былые времена нашими предками перед выносом тела совершался семипоклонный начал, однако сегодня эта традиция уже почти никем не выполняется.

Лития на кладбище

Кладбища, в соответствии с канонами церкви, — святейшее место. Они сохраняют в своих недрах тела усопших до наступления грядущего воскресенья. Посещение кладбища в обязательном порядке должно сопровождаться зажжением свечи и совершением литийного молитвословия.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище, как правило, является кратким. А для проведения полноценного чина лучше все-таки привлечь священнослужителя.

Как это делается мирянином на кладбище:

 1. Читается акафист об упокоении усопших.
 2. Некоторое время проводится в молчании. При этом вспоминаются все хорошие поступки и черты характера умершего.
 3. Читается чин литии, предназначенной для кладбища.

Текст чина литии для кладбища:

      «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

      Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

      Царю Небесному, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

      Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

      Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

      Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

      Господи, помилуй. (Трижды.)

      Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

      Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

      Господи, помилуй. (12 раз.)

      Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

      Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

      Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)»

Эта лития заупокойная совершаемая мирянином дома и на кладбище должна проводиться три раза:

 • Когда из дома выносится тело.
 • При захоронении.
 • После возвращения с кладбища домой.

Еще несколько рекомендаций:

 • Это время на кладбище не предназначено для приема пищи или употребления алкогольсодержащих напитков.
 • Оставляя на могиле накрытую кусочком хлеба рюмку водки, вы отдаете дань языческим обычаям. Ведь этот пережиток пришел именно оттуда. По мнению православной церкви, таким поступком оскорбляется память усопшего.
 • Вместо того чтобы оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищим или животным.

Лития по усопшим является сильным оружием православного христианства

Сегодня, как и в былые времена,молитвенному обращению к Господу отведена роль наиболее действенного оружия против злых сил, которым владеет верующий православный христианин. По утверждению святых старцев, от верующего человека, читающего молитву, лукавый бежит сломя голову и даже не предпринимает попыток приблизиться.

Благодатное влияние, как на душу почившего человека, так и на поминающего его является усиленная молитва. Церковные богослужения памяти об умерших людях уделяют особое внимание. Священнослужители говорят, что если молитва является обращением к Богу, то лития — это просьба к Всевышнему за умерших и общение с ними. Посредством такой молитвы человек приближается не только к Господу, но и к ближним своим.

Надо помнить о важном смысле заупокойной литии по умершим — не только, как об атрибуте христианской веры, но и с точки зрения психологического и духовного состояния.

Похожие статьи

Лития по усопшим

Лития по усопшим

(Краткое заупокойное моление)

Иерей:    Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:  Ами́нь.

Чте́ц: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;  и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец:  Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

ПСАЛО́М 90:

     Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Тропари, ГЛАС 4:

   Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся/ ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й,// сохраня́я их во блаже́нней жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

   В поко́ищи Твое́м, Го́споди,/ иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются,// упоко́й ду́ши раб Твои́х, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

   Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и у́зы окова́нных разреши́вый,// Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая,// моли́ спасти́ся душа́м их.

ЕКТЕНИЯ́ ЗАУПОКО́ЙНАЯ:

Диа́кон:          Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор:                Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:          Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих (имярек), и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию во́льному же и нево́льному.

Хор:                Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:          Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Хор:                Го́споди, поми́луй.

Диа́кон:          Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Хор:                Пода́й, Го́споди.

Диа́кон:           Го́споду помо́лимся.

Хор:                Го́споди, поми́луй.

Иерей:            Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т миру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших раб Твои́х (имярек), в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших раб Твои́х (имярек), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор:                Ами́нь.

Диакон:          Прему́дрость.

Иерей:            Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей:            Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор:                Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

ОТПУ́СТ:

Иере́й:            Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшияся рабы Своея (имярек), в селе́ниих пра́ведных учини́т, в не́дрех Авраа́ма упоко́ит и с пра́ведными причте́т, и нас поми́лует, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор:                Ами́нь.

Диакон:         Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м (имярек), и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Хор:        Ве́чная па́мять. (Трижды)

                Ду́ши их по благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here