Ночные молитвы в православии текст

Детально: ночные молитвы в православии текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари/>

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу/>

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу/>

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохра́ни немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохра́ни, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу/>

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого/>

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и Человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ мо́я согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохра́ни мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я/>

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я/>

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)/>

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу/>

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского/>

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́; ве́дущи сия́, Влады́чице мо́я Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Aминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице/>

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому Ангелу хранителю/>

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице/>

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия/>

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина/>

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя си́лы, и свята́го А́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет мо́я зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:/>

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохра́ни мя от вся́каго зла.

Молитва/>

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва/>

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Правосла́вным христиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное/>

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:/>

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Все о религии и вере – “молитва в 3 часа ночи православие” с подробным описанием и фотографиями.

О ночной молитве

«Не надо молиться поздно. До 12 часов ночи молитва должна быть кончена, и молящийся должен отойти ко сну. Мы не знаем всех тайн невидимого мира. Не всё нам открыто, и не всё ведомо. Неведомо нам и то, почему именно в эти поздние часы, после 12-ти, тёмные силы особенно чувствуют своё могущество и нападают на душу с особенной яростью. Но люди духовной жизни заметили это. В миру, где такой разгул бесовщины, ночные часы – излюбленные часы предающихся страстям. Люди становятся одержимыми в эти часы. Они теряют образ и подобие своё. Исчезает грань между действительностью и фантазией. Дьявол в эти часы собирает свою жатву.

«Ночная молитва имеет свои особые трудности. Двоящиеся мысли всего сильней сказываются именно на ночной молитве.

Достигнув третьего молитвенного правила, человек приблизился к состоянию единства. Но проверь ночною своею молитвою, чтобы не было оно кажущимся.

Ночью демоны склонны, пользуясь двойственностью, вести споры в недрах человеческой души. Надо остерегаться вступать в пустые внутренние словопрения. Надо гнать их. Вопросы оставлять без ответов. И не соблазняться добрыми намерениями в этих внутренних спорах посрамить врага.

Ночное молитвенное правило должно быть коротким – не более трёхсот молитв. Дабы не воспользовались злые силы ослаблением внутреннего внимания, столь возможного при повышенности всех духовных состояний ночью.

Особенность ночной молитвы заключается в характере искушений. Ночью они более духовны. Больше всего искушают демоны на ночной молитве высотой молитвенных состояний. Внушают горделивые мысли. О необычайных духовных дарованиях молящегося. Услаждают неблагодатными поддельными откровениями. Принимают вид ангела света. Всё это гони от себя именем Господа нашего Иисуса Христа. Всё это – ночные томления души нашей, ней освободившейся от власти страстей.

Когда отступят от души тёмные силы, отравляющие её утончёнными соблазнами, скажется благотворное значение ночной молитвы. Поэтому и демоны так сильно влияют на душу ночью, что на ночной молитве душа делается открытее и доступнее. Но она делается открытее как для злого, так и для доброго. Когда злое отступит, доброе даст плоды во сто крат.

Ночью в душе тише, чем днём. А чем тише в душе, тем слышнее Господу. Ночью молитва легче переходит от внешних слов внутрь сердца и становится духовной молитвой. На ночной молитве, когда без слов взывает душа одним сердечным воздыханием, укрепляется и возрастает дух молитвенный. Ночным молитвенным правилом достигнется то, чего не может дать молитва дневная: как бы призрачность и лёгкость душевной нашей оболочки.

Если ночное правило начато во благовремении, оно сильно подвинет молящегося на молитвенном пути, приближая к вожделенной сердечной молитве.»

из книги прот. Валентина Свенцицкого «Монастырь в миру».

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

О Спасении

Подробности Категория: Православные старцы: пророчества и о спасении

«Во времена антихриста, когда он будет говорить народу, а любой христианин будет правильно молиться в тот час, он, почувствовав молитву, задрожит, потому что христиане имеют великую силу» (преп. Паисий Святогорец «О знамениях времен» /18/, с.29).

Благословил /о. Николай Гурьянов/ молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Царственных мучеников помилуй нас, грешных, и спаси землю русскую» (Цветник Старца Николая (Гурьянова) /33/).

«Но молился батюшка со слезами. …А уж когда говорил о России, слёзы сами собой текли, их невозможно было сдержать, и батюшка содрогался от рыданий. … Он считал себя великим грешником и частичкой нашей великой грешной России и говорил, что без слёз и коленопреклонённой молитвы и мы, и Россия погибнем». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 6).

– Молиться, молиться нужно. Молитвы у вас нет никакой. Все плохо очень молятся…. Молиться нужно, чтобы не подошёл сатана. Если подойдёт – пропали все, а молитва всё отгоняет» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 254).

«А тогда /когда уже нельзя будет ходить в церковь/ … в своих кельях молитесь, но молитву никогда не оставляйте. Только с Богом, только с молитвой! (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 328-329).

– Больше молитесь, читайте краткие молитвы: они и исцеляют, и спасают. При гонениях читайте акафист святому Архангелу Михаилу, Матери Божией, Иисусу Сладчайшему, преподобным Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, св. равноапостольной княгине Ольге или князю Владимиру, просветителям Руси. Они крестили Русь, просите у них, чтобы они омыли ваши грехи, как в Иордане. Бойтесь больше всего Бога, не бойтесь нечестивого» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 482-483).

«Батюшка наставлял нас:

– За родителей молитесь. Из поколения в поколение грехи идут, из рода в род грехи ложатся на детей, дети оставляют своим детям так далее. Особенно тяжело тем, кто детоубийство сотворил (во чреве). Господь знает все наши грехи, наши мысли, даже когда они ещё и не родились» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 484).

«Больным батюшка часто советовал обойти храм три раза с молитвой, потому что храм – это образ Иерусалима (Небесного)» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 484).

Р.Б.Валентина: «Одно время на меня было сильное вражие нападение со стороны соседа. Опять пошла на могилку к батюшке: «Батюшка, помоги!»

В ту же ночь вижу сон. Выходит батюшка из кустарника, который сажал в монастыре собственноручно, в монашеском одеянии, лицо светится, как у святого. Зашёл в храм, положил Псалтирь на стол у свечного ящика и говорит:

– Читай псалом 26-й по сорок раз в день, пока не отстанет.

Читала, и всё прошло» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 500).

«- А Господь не прощает грехи, когда люди обходят своего духовного отца и едут куда-то». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 418).

«Батюшка говорил, что в последние времена будет очень сложно спастись, потому что образ жизни, которым мы живем, очень греховен. Вы, говорит, просите Бога, чтобы Он неисповедимыми путями помиловал вас и спас. Повторяйте чаще такие слова: «Господи! Имиже веси судьбами помилуй мя!» и чаще повторяйте Псалом 50-й «Сердце чисто созижди во мне, Боже» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 386).

«Говорил /схиархимандрит Христофор/, чтобы мы ничего не принимали, никакие документы, номера. Из-за принятия этих документов, говорил он, молитва сильно ослабеет» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 330).

«Батюшка заповедовал нам читать обязательно главу Евангелия и две главы Апостола…» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 287).

«Да вообще пенсию Господь дал не для работы. Кто работает на пенсии, все Богу отвечать будут. Господь дал пенсию только для церкви. (.т.е. храма), чтобы люди молились» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 366).

«Батюшка Христофор говорил, что рак можно победить только молитвой, только с Богом. Он объяснял, что это сатанинское наваждение. Врачи не могут победить рак, а с Богом можно победить… От рака батюшка благословлял пить повилику, только чтоб всё с молитвой» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 314-315).

/Рассказывая о будущем России, Москвы, Питера, Тулы и т.д. схиархимандрит Христофор говорил:/ «Все зависит от того, как будете молиться. Господь милостив и может помиловать. Всё в Божиих руках. Всё зависит от покаяния» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 211).

«А потом /схиархимандрит Христофор/ сокрушался:

– Какое время лукавое будет! …Важно, чтоб шла молитва.

Почему он мне и сказал:

– Накрывай скорее плиты. Неважно как там. Важно, чтоб шла молитва. Идёт молитва. Нужна молитва, покаяние» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, стр. 213).

Схиархимандрит Исаия (Коровай): «Устами чтут, а в уме беседуют с дьяволом. Мы не молимся» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.520).

Схиархимандрит Исаия (Коровай): «Вести с помыслами титаническую борьбу. С помыслами молитва не принимается. «Напрасно вы молитесь, не будет пользы вам от такой молитвы»» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.522).

Схиархимандрит Исаия (Коровай): «Когда Петр I ездил в Голландию, ему предложили убрать одну букву «и», которая полностью искажает «Аллилуи-а» – тогда это уже не хвала Богу. За это ему дали масонский орден и обещали открыть секрет кораблестроения» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.521).

«Старцы времен прп. Серафима (Романцева) Глинского говорили: «Когда доживем мы до тех времен, что петь и писать будут вместо «Аллилуиа» – «Алиллуя», то молиться по тем книгам будет нельзя. Это один из знаков приближения времени антихристова». (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.152).

« – Храмы будут украшать… знаете как! …А этого тоже не надо будет. Нужна будет только молитва, только молитва!» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 75).

«Батюшка /схиархимандрит Христофор/ говорил, что, к сожалению, всё будет наоборот, будут красоту наводить, а молитвы не будет…

– А в последне время, – предупреждал, – для вас будут и гостинницы шикарные, и туалеты… Это всё прельщение сатанинское, нам этого не надо… Нам это роскошество не нужно, нам молитва нужна, нам спасение нужно» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 328).

«Батюшка /схиархимандрит Христофор/ ещё раньше говорил, что Чернобыльская авария – это исполнение восьмой главы Апокалипсиса. И вообще нам батюшка обязательно заповедовал читать ежедневно Апокалипсис, хотя бы по одной главе:

– Блаженны, – говорил, – читающие Апокалипсис» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 293).

«Ещё находясь в Курской Коренной пустыни, батюшка /схиархимандрит Исаия/ говорил, чтобы не заботились страстно о благолепии, а больше украшали внутреннего человека (заботились о душе), потому что скоро будут ставить печати не только на документах, но и на тело» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.35).

«А ещё батюшка /схиархимандрит Исаия/ говорил: «Святитель Тихон, Задонский чудотворец, чтобы собрать Русь духовно, организовывал повсеместно скиты для чтения непрестанной молитвы. Я по своей немощи и недостоинству стараюсь по его пути идти. Вот эти скиты и непрестанная молитва Святой Троице, Иисусу Христу и Матери Божией и спасут Святую Русь». (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.55).

«Борьба с помыслами. В записках прп. Амвросий Оптинский писал, что в последнее время за отгнание одного помысла Гоподь будет прощать вместо 7 – 100 грехов! (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.519).

Батюшка /схиархимандрит Исаия (Коровай)/ признавал чтение Священного Писания, Псалтири и молитв только на церковно-славянском языке. «Это язык, особо действенный для обращения ко Господу на нашей территории. Он освящен святыми равноапостальными Кириллом и Мефодием. В других странах свой язык, там свом святители, а мы должны на своем, Богом данном нам языке молиться». Тем, кто не умеет читать Псалтирь правильно, со всеми ударениями и интонацией, он запрещал это делать вслух, особенно в храме. «Вы, – говорил, – этими извращенными словами, как камнями, в Господа бросаете…» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.319).

Не одобрял он /схиархимандрит Исаия (Коровай)/ нововведения с кассетами или дисками, на которых записаны акафисты или молитвы. «Душа, – говорил старец, – не успевает, в ритм не входит за такой молитвой. Самое главное – не молиться как попало. Господь приемлет молитву от души, от сердца, а не от электрической игрушки» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.320).

«В то время было много запрещений, касавшихся непрестанной молитвы, но батюшка /схиархимандрит Исаия/ сам молился непрестанно и всех учил этому – ведь по предсказаниям сятых отцов, в последние времена выдержит тот, кто будет непрестанно молиться». (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.68).

Схиархимандрит Исаия (Коровай): «О.Анатолий просит умножить сестер на молитву, сопоставить против грабителей и умилостивить Творца Неба и Земли, чтобы Творец Неба и Земли излил милость на страждущую Святую Русь. Для этого нужны не мужики, а простые белые платочки, сокрушенные сердца, которые любят Святую Русь. Есть таковые воины среди простого народа, но только их нужно сформировать на молитву и победа будет. Господь услышит слезный плач нашего народа» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.492).

«Это он /схиархимандрит Христофор/ говорил каждому приходящему:

– Молитесь и смиряйтесь». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 147).

«Чтобы не принять печать антихриста – читай молитву от печати антихриста ежедневно» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.83).

«В последние годы у батюшки /схиархимандрита Христофора/ чувствовался апокалиптический настрой. Он говорил, что «близ, при дверех», и читал молитву от антихриста и всем заповедовал её читать» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 482).

«Раздавал батюшка /схиархимандрит Христофор/ нам читать и молитву от антихриста» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 420).

«В память о себе он /схиархимандрит Христофор/ заповедал читать каждое утро молитву от антихриста: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, избави нас от антихриста, вражия насилия и чародейства. Аминь»

– В этой молитве, говорил батюшка, – заключено всё, где бы вы ни были, её следует читать. (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 66).

«Сто раз читать каждый день… Но когда умерла матушка Макария, он сказал:

– Счастливый тот, кто умирает. Потому что такие страшные времена придут, такие… – и велел читать вот эту молитвочку» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 432).

«Проси у Бога дарования Св. Духа. Если нет Его, то вселится нечистый дух. Душа пуста не бывает» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.83).

«Когда будешь учиться водить машину и впоследствии, когда выходишь из дома, садишься за руль, выходишь из машины, непременно читай молитву, которую я тебе скажу. Запиши её сейчас же и заучи: «Господи, даруй ми печать дара Святаго Духа на все мои пути и дороги. Аминь». Эта молитва должна всю жизнь быть с тобой». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.95-96).

Схиархимандрит Христофор: «Срочно, чтоб был в машине Архангел Михаил и «дорожная» икона: Спасителя, Божией Матери и свт. Николая». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 150).

«Во времена скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва: она будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает нам помощь Божию» (Свт. Игнатий Брянчанинов (+ 1867 г.) в кн.: А.Краснов /2/, с. 270).

«Главное не впасть в уныние, надеяться на Господа, на Его милосердие. Он не злой, как мы. Он обязательно услышит и помилует. А главное молитвою протягивать Ему руку за помощью». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 98).

«Любите читать Св. Отцов, чтобы они вас приняли в свои обители. Св. Отцы всё делали не по форме, а по существу». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 98).

«Благословлял читать 150 раз Богородицу и говорил при этом:

– Я тебе говорю об этом не как об обязанности, это совет». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 100).

«Однажды в Зимовеньке батюшка /схиархимандрит Исаия/ дает нам отпечатанные на машинке листочки:

– Вот вам всем пропуск в Царствие Небесное.

Мы смотрим ошарашенно: что за пропуск такой? А там написано: «Пресвятая Троице, Боже наш, Слава Тебе! Пресвятая Богородице, спаси нас!»

– Молитесь только умной молитвой, продолжал он. – Чтобы она шла из вашего сердца…» (Схиархимандрит Исаия (Коровай) /27/, с.88).

«Не человек для правила, а правило для человека. Если не исполнишь правила – восполни смирением, но не старайся гнаться за количеством». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 100).

«Во всякой скорби, беде или радости – пойте Акафист Иисусу Сладчайшему, Спасителю мира. Он защитит вашу душу и вселит в нее радость и упование спасения. Если бы вы знали, как Господь любит всех, то никогда бы не отчаявались и не грешили». «Каждодневно смотритесь в зеркало Заповедей Божиих. Согрешили – кайтесь и веруйте, что одна у Святого Духа мысль – исторгнуть нас от окаянства и спасти. Особо почитайте родителей, за почтение родителей Господь продлит вашу земную жизнь в Вечную». (Цветник Старца Николая (Гурьянова) /33/)

«Молись, материнская молитва со дна моря может достать, а молясь за него /за сына/ , молись и о себе, чтобы Господь простил тебя, в чём ты по неведению согрешила. И должна знать, что райское блаженство никому не дается без страданий. Прибегай к молитвам перед иконой Божией Матери «Взыскание погибших», читай Ей акафист и его Ангелу – хранителю, благоверному князю Александру Невскому» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 278).

«На вопрос, как молиться за детей, батюшка говорил, что матерняя молитва очень сильная: со дна моря спасает и в огне человек не сгорит» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 310).

«Батюшка хотел, чтобы сама мать приложила духовные усилия. Он всегда говорил: «Молитва матери со дна моря достанет чадо своё» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 229).

«Батюшка Христофор советовал при кознях человеческих и вражеских прибегать к Псалмам святого пророка Давида – 26-му, 90-му, 101-му и 36-му. Если исправно читать эти Псалмы ежедневно по три раза со смирением, предавая себя всеблагому Промыслу Божию, то Господь изведёт, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне, точию повинися Господеви и умоли Его (Пс. 36:6). Батюшка любил народную поговорку:

– Боже-то поможи, да и сам мужик не лежи. И не бойся искушений, где искусительно, там спасительно. И благодари Господа: Господи, благодарю Тебя за всё, Своей милостию Ты не забываешь нас, грешных, посещать» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 278).

«С полуночи до трех часов святое небо открыто. Очень ценная молитва в эти часы. После полуночи хорошо класть три великих поклона с молитвой к Спасителю, Матери Божией и Ангелу Хранителю. Схимонахиня Антония благословляла своих духовных чад учить на память молитвы: “Отче наш”, “Богородице Дево, радуйся”, “Символ веры”, 50-й и 90-й псалмы. Советовала читать краткое молитвенное правило прп. Серафима Саровского, и молитву: “Господи, просвети мой ум, успокой мое сердце, помоги мне в жизни, избавь меня от лукавого”.

– Если болеют дети, надо читать 90-й псалом и “Отче наш” по семь раз. Если что-то серьезное, читать надо по двенадцать раз. Если несчастье случилось с человеком, надо читать 90-й псалом. Если неспокойные дети, болезненные, то над спящими надо почитать сорок раз молитву “Богородице Дево, радуйся” и три воскресенья подряд причастить детей Святых Христовых Таин. Когда бывают нечистые помыслы, уныние, тоска, – много раз читать молитву “Богородице Дево, радуйся”. Господь непременно ради молитв Божией Матери даст мир душе. » (схимонахиня Антония. Советы и наставления /32/).

«- Старица советовала ежедневно читать 17 кафизму, говорила: “На мытарствах 17 кафизма будет уже в защите за вас”. Схимонахиня считала, что пасхальные свечи дают особую благодать, в частности говорила: “Когда посещаешь больного человека, прочитай молитву за болящего или акафист и обязательно зажги пасхальную (красную) свечу”.

– Слово Божие – пища для души и тела. В обязанности христианина: не лягу спать, если не прочитаю одну главу Евангелия; две главы Посланий, начиная с Деяний Апостолов и кончая Откровением святого Иоанна Богослова; несколько псалмов из Псалтири. И так постепенно будет прочитываться весь Новый Завет и Псалтирь, что и нужно. Надо сделать три закладки и читать подряд, а когда прочитаем все – снова начинать, и так всю жизнь».

– Многим из приходивших к ней матушка советовала: «Чтобы в каждом доме были иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» и Калужская! В доме должен быть святой угол: для святых икон, святой воды, просфор, а располагать иконы по сервантам, стенкам негоже. Может ли быть храм без алтаря или дом без крыши? – Так и семья не должна жить без святого угла. Во время молитвы или в праздничные дни должна гореть лампада, и хорошо зажигать свечу. На дома, где это исполняется, ложится Божия благодать».

– «Будь лёгкой, отдай все грехи Богу. Все болезни, все печали, все заботы отдай Богу. И будь лёгкой, освободись. Богу известно о тебе. Каждому человеку дано в жизни сыграть свою роль: сыграет – и уходит в жизнь вечную. О чём расстраиваться? Мы же тут не вечные, мы же тут в гостях. А уйдём домой в своё время, все уйдём домой. Господь на земле никого не оставит, всех заберёт к Себе. Душа ведь не умирает. Тело – это костюм, это храм души». (схимонахиня Антония. Советы и наставления /32/).

Иерей Андрей (Углов): «Многие подвижники, например, праведный батюшка Николай (Рогозин) и блаженная старица Пелагия слепенькая Рязанская подвижница, советовали для защиты от темной силы почаще читать 26-й псалом: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, кого устрашуся. » Блаженная Полюшка говорила, кто будет читать этот псалом хотя бы три раза в день, будет ездить среди колдунов, как на танке. Ещё блаженная Полюшка советовала, что если человек одержим нечистым духом или занимался колдовством, то есть демоны насилуют этого человека, то очень полезно взять благословение у хорошего священника и в течение 40 дней по 40 раз в день прочитать 26-й псалом. Конечно, это большой подвиг, но многие люди через это получают исцеления… Этот псалом, по словам блаженной Полюшки, имеет огромную силу. Это самый сильный псалом во всей Псалтири» (Русский Ангел. Отрок Вячеслав. Фильм 2, часть 2 /24/, 2:19:00).

После того, как люди окончательно определятся и будут стоять твердо, не принимая ничего, Господь попустит последнее действие – война. И если человек осенит себя крестом: «Господи, спаси, помилуй!», Господь даже тогда будет спасать всех, кого можно спасти, пока не воцарился зверь. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 4), Архимандрит Таврион, 4:26).

О. Таврион призывал молиться о России: Плачьте, при молитвах указывайте: «со сродниками». А сродники – это вся Русь. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 4), Архимандрит Таврион, 5:03).

Молитва за Русь, за Православие: «Спаси, Господи, Русь Святую, Православную. Огради ее от враг видимых и невидимых». (/12/ «Соль Земли» (Фильм 4), Архимандрит Таврион, 4:42).

Р.Б. Вера о своем сне: «И слышу невидимый Голос шепчет мне: «Вот иди и всем скажи: пускай молятся Божией Матери Державной». Я прихожу к батюшке /схиархимандриту Христофору/ и говорю:

– Батюшка, вот такой мне сон был… – и рассказала ему.

Так он после этого многим-многим говорил, чтоб читали акафист Божией Матери «Державная» и молились о спасении России» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 227).

«Ещё в 80-х годах одной его /схиархимандрита Христофора/ чаде было видение: Матерь Божия велела молиться Её «Державной» иконе, и батюшка всем раздавал акафист этой иконе и говорил, чтобы молились за Россию». (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 62).

Старцев не будет, т.к. их никто не слушает. Молитесь прямо Богу, и Господь вас услышит, Господь будет сам вас спасать» (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 2:25).

«Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым… Перед иконами всегда пусть горят лампады» (блаженная Матрона» /11/, с. 53).

Дома иметь Святой угол, где ничего иного не должно быть. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 1), протоиерей Николай Рагозин, 0:36).

Икона Божией Матери «Спорительница хлебов» самой главной иконой сейчас будет. Потому что будет такой голод, и эта икона должна висеть у всех над столом. Такое будет время, что помолишься Богородице перед этой иконой и сыт будешь, по вере твоей всегда у тебя будет на столе кусок хлеба. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 2:57).

«Еще она /схимонахиня Нила/ посоветовала, чтобы в доме на кухне обязательно была икона Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», а над входной дверью была икона Божией Матери «Неопалимая Купина»». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.136).

«Произойдет большое восстание. С этажей (из городов. — Авт.) народ станет разбегаться, в комнатах не будут сидеть. В комнатах сидеть нельзя, ничего не станет, даже хлеба (28.12.90). А если молиться Спасителю, Матери Божией и Илье Пророку, они не дадут умереть с голода, сохранят тех, кто веровал Богу и искренне молился (27.06.88)». (Схимонахиня Макария из кн. «Богом данная» /30/, с.187).

Схимонахиня Сергия (была водима самой Божией Матерью и имела особый дар вымаливать умерших) говорила, чтобы мы всегда ночью молились за страну, за свой народ, чтобы мы читали Псалтирь, постились в среду и пятницу, все четыре поста года. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 4), архимандрит Таврион, 4:33).

«Матушка Нила говорила о необходимости постоянно молиться повсюду — и на работе, и на отдыхе, и в транспорте:

— Работа в руках, а молитва в устах. Молитва прежде всего, доченьки! …

О значении молитвы она говорила так:

— Мир держится молитвой. Если хотя бы на один час молитва прекратится, то мир перестанет существовать. И особенно нужна молитва ночная, она более других угодна Богу.

— Самый великий и трудный подвиг— молиться за людей. Нужно терпеть, молиться, трудиться, несмотря ни на что, сколько бы ни ругали, ни поносили. Есть поношение слева, от лукавого, а бывает и справа, от близких. И то и другое — трудно, но полезно и даже необходимо. Все, что посылается, надо делать перед оком Божиим, с памятью о Божией Матери, с обращенностью к Ним. Не внешние труды нужны, а более всего — очищение сердца. Не позволять себе никакого лукавства, быть открытым с людьми. И ничего о себе не думать». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.187-188).

«Сама она /схимонахиня Нила/ постоянно читала девяностый псалом и говорила, что это лучшее средство о вражиих нападений. В обязательное молитвенное правило матушки входили: утренние и вечерние молитвы; три канона; Евангельское чтение; Псалтирь – не меньше одной кафизмы, иногда больше; каждый день келейницы читали семнадцатую кафизму – матушка очень её любила.

Матушка неукоснительно совершала пятисотницу. Она говорила:

– Четки – это телефон ко Господу, прямая связь.

Молилась матушка главным образом ночью». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.47-48).

«Но сейчас новые храмы строить поздно. Как бы заполнить верующими и молитвой те, что есть. Наступило время молитвы. Повесил бумажную иконочку – и молись, через нее благодать дает Господь». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.78).

«Более всех святых любила матушка /схимонахиня Нила/ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Она говорила, что святой апостол любит Россию и придет к нам во времена антихриста. Одному из своих духовных детей матушка дала такую молитву:

«Господи, да будет воля Твоя во мне грешном на всех путях жизни; помози остаться верным Тебе до конца. Пресвятая Богородица, спаси мя грешнаго. Святый апостоле Иоанне Богослове, буди наставником моим, буди предстателем и молитвенником моим пред Господом и Пречистой Его Матерью. Аминь». (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.194-195).

В субботу с 16-00 поклоны не делаются и накануне Двунадесятых праздников. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 1), протоиерей Николай Рагозин, 0:36).

«Отец Гурий говорил, что надо всегда и за все благодарить Бога и чаще заказывать благодарственные молебны Ему, чтобы враг не запихал свои рога в нашу жизнь. Он говорил, что все надо делать со словами «во славу Божию». (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.16).

Заказывайте молебны, заказывайте святым, просите молитв святых, без молитв святых не спастись. … А я спасаюсь молебнами. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 0:39).

«Батюшка /Гурий/ говорил, что нельзя что-то важное делать без благословения. Например, идти в суд, к врачу, в больницу, на экзамен, на собрание важное или когда ревизия. Надо обязательно заказать Спасителю благодарственный водосвятный молебен и перечислить имена идущих на какое-то дело, и только тех людей, которые участвуют в этом деле, и Господь все устроит» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.74).

Как можно чаще заказывать благодарственные водосвятные молебны Спасителю и в скорби, и в радости. В записочку вписывать имя того человека, который будет в этом участвовать (в суд, к зубному, на экзамен, при болезни и т.д.) и свое имя. В день молебна ты как бы находишься в кругу святых ангелов, и этот день будет полностью как от Бога. Враг, он уже не может помешать тебе в этот день. Этот день будет по воле Божией, по промыслу Божиему. По мере возможностей старайся заказывать такие молебны каждый день. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 0:54).

Больше молиться надо об усопших. Они ждут наших молитв. Есть такой день, он раз в год только бывает – на Архангела Михаила. Он опускает свое бело крыло во ад, и по ночной молитве земных (с земными поклонами) Господь прощает грехи усопших родственников (кто-то поднимается вверх на ступеньку, кто-то полностью освобождается из ада). Невидимо по этому крылу освобождаются души из ада. Если самоубийца, то такая молитва может облегчить страдания усопшего. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 0:57).

Батюшка Гурий сам молился за Россию и своих духовных чад просил молиться за Россию. Проезжаешь мимо деревни, молись, чтобы они прозрели и покаялись. И ничего не приняли. Это время для покаяния. Ничего мирского. Только покаяние может спасти сейчас. И не принимая ничего. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 1:55).

Отец Гурий говорил: «Молиться нужно особо ночью, все можно у Господа ночью выпросить, потому что человек отрывает время от своего сна. И еще многие святые об этом говорят. … Ночью на Небе происходит Божественная литургия» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.16-17).

«Однажды, в 12 часов ночи, батюшка слышал звон: Так в набат били, так в набат били на Небесах!» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.57).

«Настораживало батюшку и такое новшество, как переход на летнее время. Дело в том, что о.Гурий учил, что молитва наиболее сильна с 12 часов ночи, а этот переход как раз и задуман, говорил он, чтобы запутать и помешать верующим» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.46).

«Молись ночью с 24.00 до 3.00 ч. В сорок раз сильнее молитва ночью, чем днем» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.77).

Молитва из чина покаяния /о. Николая Гурьянова/: «Господи, не ведаю, не согрешили ли мои родственники против царя, и если так было, прости им, Милосердный Господи!» (/12/ «Соль Земли» (Фильм 3), отец Николай Гурьянов, 1:07).

Игумен Гурий духовной дочери: Обязательно молись в Великую Пятницу с 12 до 15 часов, когда Господь распят был за нас грешников, молись. Если в церкви, то молись на коленях, если дома – то у креста. Перечисляйте не исповеданные и исповеданные грехи, кайтесь перед Богом в своих грехах, читайте Иисусову молитву и прошение просите (если есть какая-то проблема: кто-то в тюрьме, или суд и т.д.). Господь обязательно откроет и поможет в это время. Каждый год не забывайте эту Пятницу. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 0:52).

«Сильнее акафиста нет никакой молитвы», – слова отца игумена /Гурия/. Духовным детям он благословлял читать разные акафисты…, но в особенности два акафиста – Духу Святому и семи отрокам Ефесским. Еще он советовал чадам читать молитвы Архистратигу Михаилу об избавлении от диавола и давал тексты трех молитв. «Без этих молитв, – наставлял он, – и из дому не выходите.». Благословлял читать и молитвы святым архангелам на каждый день недели, и пяточисленные молитвы, и известную молитву задержания» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.37-38).

«Читать ежедневно «Пяточисленные молитвы» или акафист «Слава Богу за все» – тоже спасительно. (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.40).

Батюшка Гурий своим духовным дочерям: «после каждой молитвы (любой молитвы) будь-то ко Господу, Божией Матери, Архангелу Михаилу или любому святому, или любых молитв, например, в конце утренних, дневных, вечерних и др. добавлять прошение:

«От магнитных карточек, электронных удостоверений (паспортов), и от проклятой печати антихристовой избави нас, Господи! И спаси нас. Аминь». (/12/ «Соль Земли» (Фильм 5), Игумен Гурий, 2:05).

«Благословлял /батюшка Гурий/ молиться больше на коленях, говорил: «Погибнет Россия без коленопреклоненной молитвы» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.73-74).

«В дом входить надо с благословением: «Господи, благослови войти в свой дом мне, р.Б (имя), крестясь, и бес останется за дверями.» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.74).

« – За все благодари Бога: за каждую болячку – благодарственный молебен. Тогда заживет быстро; …

– На молитве надо вопить, чтобы Бог услышал; как грудной ребенок вопит, когда он голоден, чтобы мать услышала даже в соседней квартире;

– Просить об умножении веры в Бога. Читать тропарь Владимирской иконе Пресвятой Богородицы;

– Уходить в затвор (по благословению) на 1-10 суток, чтобы что-то вымолить (главное – прощение грехов). Пища: 1 просфора и 1 стакан воды в сутки. Ни с кем не говорить ни одного слова. Больше молиться о прощении и немного отдыхать. Постепенно увеличивать продолжительность затвора до 10 суток; …

– Прежде чем что-то сказать, взять, сделать: «Господи, благослови!» Отвечать не торопись, особенно что-то обещать. Отец Гурий не обещал сразу, а говорил: «Если ничто не помешает, то, может быть, приду». А если не выполняем обещаний, опять грешим. Еще хуже, когда не замечаем своих грехов» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.77-78).

«Батюшка /Гурий/ предупреждал, чтобы ничего не принимать и не подписывать без благословения. Если нет батюшки, то помолись: три раза «Отче наш» и замри – первая мысль от Бога» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.78).

Преподобный Лаврентий Черниговский: «Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на Литургию, на которой приносится Бескровная Жертва за грехи всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь Тела и крови Христовой, и вас Господь укрепит» (преп. Лаврентий Черниговский /4/, с.99).

Молитва старца Самуила перед принятием отравленного /властями/ кофе: « – Ну ладно, выпью во славу Божию. – ответил старец, перекрестил кофе и сказал: – Господь и Бог наш Иисус Христос, Сила Твоя безпредельная и слава Твоя превеликая, претвори зло на добро» (Старец Самуил (2) /10/, с.141).

«Наступит время, когда верные чада Церкви будут скрываться в пещерах, и только молитвы Божией Матери возымеют власть спасать людей от преследований и смут» (Особенно важно будет читать Архангельское приветствие «Богородице Дево радуйся…» – это та духовная «канавка», которую антихрист не перепрыгнет, то есть не обольстит душу, покрываемую молитвами Божией Матери.- Сост.) (Преп. Амвросий Оптинский (+ 1891 г.) в кн.: А.Краснов /2/, с. 267).

« – Чаще молитесь Пресвятой Богородице! Не обязательно по молитвослову или перед иконой. Молитесь в любое время и в любом месте. Просите ее своими словами во всех своих бедах и печалях. Называйте ее по-детски мамочкой. Любите ее больше всех на свете. Она самая близкая наша заступница и ходатаица пред Господом.

Хорошо, если вы будете знать наизусть тропари Казанской иконы Божией Матери и Знамению и каждый день их пропевать. Если будете стараться всегда предстоять так пред Пресвятой Богородицей, то ее покров всегда всегда будет над вами». (Схиигумен Алексий (Шумилин) /21/, с.42).

Молитесь, читайте Евангелие, Псалтырь, и молитесь Господу о том, чтобы не отойти от веры православной. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 2), Схиархим. Христофор, 2:14).

«Батюшка /Гурий/ учил, что когда священник обходит храм с кадилом, надо в это время сложа ладони правая на левую низко наклониться со словами: «Пошли мне, Господи, Духа Святаго! Прости меня, грешную!» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.73).

«Свеча – это сила Божья, и человек поставил ее в церкви со своею болью или радостью, и она должна догореть на одном месте, куда он ее поставил, а не играть свечами, как сейчас любят делать наши бабушки у подсвечников» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.74).

«Для хорошего урожая о.Гурий старался заказать три молебна:

1)Иконе Богородицы «Спорительница хлебов»,

В воду с этого молебна добавить масла от лампадки перед иконой мч. Трифона и ею кропить огород и овощи в погребе (от порчи и грызунов). В конце молебна о.Гурий читал заклинательную молитву от грызунов мч. Трифону. И Бог давал по его молитвам такие урожаи, что и все чада дивились: картофель, капуста, горох, морковь, лук, бобовые… Я, например, никогда не видел такого урожая картофеля, как у о.Гурия в Усть-Печенге. Картофель был величиной с голову человека» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.76).

«В бездождие о. Гурий служил на огороде молебны пророку Илие. На втором молебне появились первые капли, а после третьего молебна Бог дал обильный дождь. Хотя в округе дождя не было» (Лучезарный батюшка (об игумене Гурии) /8/, с.77).

«Летом долго не было дождя, все пересохло, огороды погибали. Тогда матушка /схимонахиня Нила/ благословила пойти в лес помолиться: взяли свечи, акафист святому пророку Илии. Часа полтора в лесу молились, пели, читали акафист. Когда возвратились домой, матушка сказала:

– Илья пророк, мы только двое тебе помолились. Вон, какой рудник большой – и никто не захотел присоединиться к нам. Дай нам дождичка, Илие пророче!

Прошло минут пятнадцать и появилось небольшое облачко прямо над матушкиным домом. И как полил дождь!» (Схимонахиня Нила /23/, Жизнеописание, с.133).

«К этой иконе чудотворной /Царицы Небесной «Взыскание погибших»/ идут люди с любой болью, с любыми болезнями, обращаются к ней, и она помогает. Если нет дождя – засуха, ее выносят на луг, ставят посреди нашего села и молятся, служат молебен и не успеют прийти домой, как пойдет дождь» (блаженная Матрона» /11/, с. 67).

Молитесь непрестанно, кайтесь непрестанно, плачьте, молитесь за весь народ, не только за своих сродников, но за всю Церковь, за всю страну. Ибо если один будет где-то молиться, как пламень, как свеча в темную ночь освещает помещение, так от одного, который будет взывать, стонать, если не может плакать глазами, пусть плачет, стонет душой, и это будет сильно пред Богом. (/12/ «Соль Земли» (Фильм 4), Архимандрит Таврион, 4:28).

«Отец Христофор благословлял-благословлял, а потом и говорит:

– По всем жилищным вопросам – к мученику Трифону» (Книга: Схиархимандрит Христофор /20/, с. 377).

«Кто сейчас молится? Нет, не читает молитвы, а сугубо молится. Если бы было таких молитвенников хоть несколько – не наступили бы и конечные времена для мира. Увы, мы вычитываем правила, вычитываем утренние и вечерние молитвы, но отнюдь не молимся. А Господь наш Иисус Христос показал нам пример молитвы – до кровавого пота. Кто помнит это? От Голгофы не убежишь, только молиться надо как Христос в Гефсиманском саду. Апостолы спали, а Он молился. Поэтому и Голгофу прошел, а нам, смертным, путь открыл ко спасению. Отче, и путь возможен только один – через Голгофу! Иного нет и быть не может, только Голгофа. У каждого своя, собственная. Иной негораздами детей спасается, кто-то собственными недугами, или житейскими бедами, но путь в Царство Небесное только через Голгофу. … Лучше, когда вся жизнь – одно восхождение на Голгофу. Подвижники к этому и стремились, ужимая свои желания, помыслы и стремления. Они поднимались на нее всю свою жизнь, но на Голгофу. Ибо без нее не мыслима жизнь вечная. Поэтому святые весьма огорчались, если отступали испытания. Иного пути попросту нет. Трудись и терпи, терпи и молись» (о. Антоний в кн.: А.Краснов /2/, с. 308).

Говорила /св. блаженная Пелагия Рязанская/, что нельзя молиться о тех, кто сжигает тела своих родственников, и о самих сожженных! Худо будет всему роду! Сжигание телес – это даже не грех, а само служение сатане, … (/17/ Св. блаженная Пелагия Рязанская).

Из беседы с православным священником отцомВ. (весна 2013 г. /37/):

– Батюшка, старцы говорили, что ночная молитва в 40 раз сильнее, чем дневная. Как Вы считаете, обычному человеку-мирянину для защиты от всей этой антихристовой системы, нужно ли молиться ночью после двенадцать часов ночи?

– На горе Афон всю ночь не спят, а молятся для спасения и души, и тела.

– А они не спят до которого часа утра?

– До 7 утра. И я не спал с ними.

– Что потом они делают после 7 утра?

– Потом в 7 утра на полтора часа заснуть. Отдыхают и – на послушание, все в работе: те Псалтирь читают, те строят, те рубают, те чистят, убирают

– Что, например, важнее: ночью, допустим, молишься, сколько можешь, до утра, и тогда не успеваешь на Литургию утром…

– Ну, покороче молиться, не до 7, а до 5. Два часа с половиной, три поспал – и нормально.

– Все равно стараться и то, и другое…

– Да, надо стараться, вырабатывать самой, как оно будет удобно. Надо регулировать: ту ночь – больше, ту ночь – меньше. Надо чтоб высыпаться. Можно молиться лежа, и так и засыпать /37/.

Оценка

4.8

проголосовавших:

5

Согласно православной традиции, следует благодарить Бога за каждый прожитый день утром и вечером, перед сном. Молитвы помогают прочувствовать любовь Господа и уберегают от ночных кошмаров и несчастья.

Известно, что обращаться к Богу следует не только в минуты душевного несчастья и горя, но и в свободное время. Утренние молитвы помогают настроиться на счастливый и удачный день. А вечерние взывают к Создателю: через слова мы благодарим Всевышнего за каждый прожитый день и уберегаем нашу душу от зла.

Православные молитвы на сон грядущий

Большинство людей отвыкло от такой прекрасной традиции, как молиться на ночь. В суете дней мы забываем выразить любовь к Богу, а делать это необходимо. Молитва помогает не только восславить Создателя и попросить помощи: она оказывает благотворное влияние на наше настроение, душу и сон. Человек, который совершает подобные действия каждодневно, обладает большим счастьем и везением в жизни, нежели тот, кто обращается к Всевышнему лишь с просьбой о разрешении своих проблем. Однако чтобы молитва действовала, читать ее дома нужно правильно.

Обращение к Богу сильно влияет на нашу жизнь и сознание. С помощью святых слов мы можем отогнать от себя беду, изменить грядущее и привлечь счастье. Не каждый человек знает церковнославянский язык, поэтому могут возникнуть трудности в прочтении могущественных слов. Специально для вас мы перевели некоторые молитвы на русский язык: они не потеряли своей силы, но стали доступны и понятны.

Молитва к Богу перед сном:

«Отец всего живого, помоги мне в этот час, отпусти грехи мои, которые я (имя) сотворил по неосторожности сегодня. Если обидел человека словом бранным или поступком недопустимым, я молю о прощении. Очисти душу мою от мыслей скверных, а плоть — от желаний грешных. Избавь, Боже, от суеты земной и яви Свою благодать во сне. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь»

Молитва к Господу и Иисусу Христу на сон грядущий:

«Отче наш и Иисус Христос, даруйте мне (имя) свое милосердие, не отлучайтесь от меня на пути жизненном. Преклоняю колени и молю о помощи в завтрашнем дне, сохраните сон мой и освятите жизнь мою. Пусть на ложе моем ко мне снизойдет спасение Ваше и любовь Ваша. Отпустите грехи мои за день и направьте по пути покаяния и света. Все невзгоды пусть пройдут, как день прошел. Боже мой и Сын Твой Иисус, смиренно верю в силу Вашу и могущество над злом. Уберегите раба Своего (имя). Да будет Царствие Ваше на земле вечным. Аминь».

Вечерняя молитва Пресвятому Духу:

«Господи, утешитель души моей. Яви милость Свою и убереги раба Твоего (имя) от несчастья. Через Твою помощь, Боже, я хочу очистить душу свою от согрешений дневных. Мои думы и слова мои невольны, а поэтому и грешны. Убереги меня от тоски, печали, уныния, горя и всех злых намерений. Развращенные деяния мои замени милостью Божьей и позволь покаяться в делах своих свершенных. Помилуй меня перед сном и прости прегрешения. Даруй заступничество Свое перед силой злой. Прославляю Вас во веки веков. Аминь».

Молитва к Ангелу-хранителю на ночь:

«Хранитель мой, моя душа и тело под покровительством Твоим пребывают. Прости меня (имя), если согрешил и пренебрег доверием Твоим. За дела мои дневные я прошу прощения и молю об избавлении от греха. Не со зла, а по неволе гневлю Господа Бога и тебя, Защитник мой. Покажи мне благодать и милость Вашу. Во славу Господа нашего. Аминь».

Для того, чтобы Бог и его угодники услышали ваши молитвы, следует произносить их с чистыми помыслами и любовью в сердце. Вы можете выбрать одну молитву, заучить ее и читать каждый день перед сном, ведь дело не в количестве, а в вашей праведности. С помощью молитв можно исполнить свои желания, самое главное — знать священный текст и обладать верой в Бога. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Икона «Отечество»

Икона «Отечество» — самый обсуждаемый из образов в православии. Он заключает в себе изображение триединства …

Покаянные молитвы о прощении грехов

Каждый православный верующий стремится прожить свою жизнь в праведности, без грешных поступков. Но даже самые …

Икона «Троица Новозаветная»

На множестве икон изображена Святая Троица во всей таинственности и величии. О силе святынь спорят …

Молитва Святому Духу

Христианская вера богата различными молитвами на любые случаи жизни. Любая из них необходима верующим людям …

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here