Панихида мирским чином

Детально: панихида мирским чином - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон.)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 2: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди

(или: Блаже́на, ю́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди,

или: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся

(или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Дважды)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́ Го́споди,

научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние,

я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́,

живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́,

и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́,

в пути́ Твое́м живи́ мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м,

поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя,

я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле́ко се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х,

па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

По ми́лости Твое́й живи́ мя,

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Я́ко а́ще бы не зако́н Твое́ поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Твой есмь аз, спаси́ мя:

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́,

Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты,

на словеса́ Твоя́ упова́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду,

не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух,

я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

При́зри на мя и поми́луй мя,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Стопы моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя,

я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Князи погна́ша мя туне, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возрадуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обретаяй корысть многу. Непра́вду возненави́дех и омерзих,

зако́н же Твой возлюби́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Седмерицею днем хвалих Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби я зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя,

Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научиши́ мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне

Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Богородичен:

Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) всели́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).

Когда написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь».

Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.

Припев поется после каждого стиха, если же не позво́ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов.

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

ПАНИХИДА , ИСПОЛНЯЕМАЯ МИРСКИМ ЧИНОМ

панихида мирским чином

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон.)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 2: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди

(или: Блаже́на, ю́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди,

или: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся

(или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Дважды)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м,

поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя,

я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле́ко се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х,

па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

По ми́лости Твое́й живи́ мя,

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Я́ко а́ще бы не зако́н Твое́ поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Твой есмь аз, спаси́ мя:

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́,

Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду,не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух,

я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

При́зри на мя и поми́луй мя,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Стопы моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во век и зако́н Твой и́стина.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя,

я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Князи погна́ша мя туне, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возрадуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обретаяй корысть многу. Непра́вду возненави́дех и омерзих,

зако́н же Твой возлюби́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Седмерицею днем хвалих Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби я зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя,

Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научиши́ мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне

Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Слава:

Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Богородичен:

Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) всели́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).

Когда написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь».

Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.

Припев поется после каждого стиха, если же не позво́ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов

Заупокойное поминание схиигумена Саввы

Помяни, Господи, души усопших раб Твоих новопреставленных и всех неотпетых: в сей день, в сей час, в сей момент от сего мира отшедших в надежде Воскресения, в огне, в воде, в пути, от мраза, от глада без покаяния и причастия умерших и за православную веру живот свой положивших, сирот, нищих и неимущих близких о еже молитися о них, старцев, стариц, подвижников, подвижниц, праотцев, отец и матерей, братьев и сестер наших и всех, кои просили молитися, имена же Ты веси, Господи. Помяни всех нами поминаемых (имена). Упокой, Господи, души раб Твоих: родителей, братии и сестер наших, всех зде нами поминаемых (имена). Господи, упокой души отцев моих духовных, наставников, учителей и всех послуживших мне (имена). Упокой, Господи, иерея, иже совершил святое таинство крещения и миропомазания надо мною. Господи, упокой души всех братий моих, иже оказаша мне помощь словом, делом и любовью. Господи, упокой всех, их же зверь снеде, змий ужали, молния уби, огнь сожже и земля, разсевши, прият. Господи, упокой всех, иже на воздусе посреде дубрав и пустыней, морей и гор, льдов и трясений жизнь свою скончали и имена их никому неведомы. Упокой, Господи, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положивших и всех в пещерах погребенных, и от глада скончавшихся. Упокой, Господи, иже в сей день сороковый на Суд Твой к Тебе Ангелами Хранителями приведены суть, и тыя, иже в сей час от телес разлучаются. Матерь Божия, Заступница всех сирых и убогих, буди Матерью и душам сих усопших рабов и доведи до Престола Сына Твоего. Иисусе, Боже Милостивый, упокой души раб Твоих, о них же ныне память творим. Аминь.

панихида мирским чином

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память. (Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Панихида для чтения мирянами дома и на кладбище

Моли?твами святы?х отец наших, Го?споди Иису?се Христе? Бо?же наш, поми?луй нас. Ами?нь.

Святы?й Бо?же, Святы?й кре?пкий, Святы?й безсме?ртный, поми?луй нас. (Трижды)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Пресвята?я Тро?ице, поми?луй нас; Го?споди, очи?сти грехи? на?ша; Влады?ко, прости? беззако?ния на?ша; Святы?й, посети? и исцели? не?мощи на?ша, и?мене Твоего? ра?ди.

Го?споди, поми?луй. (Трижды)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

О?тче наш, И?же еси? на небесе?х, да святи?тся и?мя Твое?, да прии?дет Ца?рствие Твое?, да бу?дет во?ля Твоя?, я?ко на небеси? и на земли?. Хлеб наш насу?щный даждь нам днесь; и оста?ви нам до?лги на?ша, я?коже и мы оставля?ем должнико?м на?шим; и не введи? нас во искушение, но изба?ви нас от лука?ваго.

Го?споди, поми?луй. (12 раз)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Прииди?те, поклони?мся Царе?ви на?шему Бо?гу. (Поклон)

Прииди?те, поклони?мся и припаде?м Христу?, Царе?ви на?шему Бо?гу. (Поклон)

Прииди?те, поклони?мся и припаде?м Самому Христу?, Царе?ви и Бо?гу на?шему. (Поклон)

Псалом 90

Живы?й в по?мощи Вы?шняго, в кро?ве Бо?га небе?снаго водвори?тся. Рече?т Го?сподеви: засту?пник мой еси? и прибежище мое?, Бог мой, и упова?ю на Него?. Я?ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе? мятежна. Плещма Свои?ма осенит тя, и под криле Его наде?ешися, оружием обыдет тя истина

Его. Не убои?шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Паде?т от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли?жится. Оба?че очи?ма твои?ма смотриши и воздаяние грешников узриши. Я?ко Ты, Го?споди, упование мое?; Вы?шняго положил еси? прибежище твое?. Не прии?дет к тебе зло, и рана не прибли?жится телеси? твоему. Я?ко Ангелом Своим запове?сть о тебе, сохрани?ти тя во всех путе?х твоих. На руках возмут тя, да не когда преткне?ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере?ши льва и змия. Я?ко на Мя упова?, и избавлю и?: покрыю и?, я?ко позна и?мя Мое?. Воззове?т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму? его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое?.

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия, сла?ва Те?бе, Бо?же. (Трижды)

Го?споди, поми?луй. (Трижды)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

Припев: Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

Стих 2: Блажен, его?же избрал и приял еси?, Го?споди

(или: Блаже?на, ю?же избрал и приял еси?, Го?споди,

или: Блаже?ни, я?же избрал и приял еси?, Го?споди).

Припев: Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

СтихЗ: Память его (ей, их) в род и род.

Припев: Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

Стих 4: Душа его (ея) во благих водвори?тся

(или: Души их во благих водворятся).

Припев: Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбие вся стро?яй, и полезная всем подаваяй, Еди?не Соде?телю, упокой, Го?споди, ду?ши раб Твои?х, на Тя бо упование возложи?ша, Творца и Зиждителя и Бо?га нашего. (Дважды)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Богородичен: Те?бе и стену, и пристанище и?мамы, и моли?твенницу благоприя?тну к Бо?гу, Егоже родила еси?, Богоро?дице безневе?стная, верных спасение.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

1 Блаже?ни непорочнии в путь, ходящий в законе Господни.

Припев: Помяни, Го?споди, ду?ши раб Твои?х (ду?шу раба? Твоего?, рабы Твоея).

2 Блаже?ни испытающии свпде?нпя Его, всем сердцем взыщут Его,3 не делающий бо беззако?ния, в путе?х Его ходйша. 4 Ты заповедал еси? заповеди Твоя? сохрани?ти зело.5 Дабы исправилися путие? мой, со хранйти оправдания Твоя?. 6 Тогда не постыжуся, внегда призре?ти ми на вся заповеди Твоя?. 7 Испове?мся Те?бе в правости сердца, внегда научи?ти ми ся судьбам правды Твоей.8 Оправдания Твоя? сохраню, не оста?ви мене до зела.9 В чесом исправит юне?йший путь свой? Внегда сохрани?ти словеса Твоя?.10 Всем сердцем моим взысках Те?бе, не отри?ни мене от заповедей Твои?х. и В сердце мое?м скрых словеса Твоя?, я?ко да не согрешу Те?бе.12 Благословен еси? Го?споди: научи мя оправданием Твоим. 13 Устнама мои?ма возвести?х вся судьбы уст Твои?х. 14 На пути свиде?ний Твои?х насладйхся, я?ко о всяком богатстве. 15 В заповедех Твои?х поглумлюся, и уразумею пути Твоя?. 16 Во оправданиих Твои?х поучуся, не забуду словес Твои?х. 17 Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя?.18 Открый очи мой, и уразумею чудеса от закона Твоего?. 19 Пришлец аз есмь на земли?: не скрый от мене? заповеди Твоя?.20 Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя? на всякое время.21 Запретил еси? гордым: проклята уклоняющии?ся от заповедей Твои?х. 22 Отъимй от мене? понос и уничижение, я?ко свиде?ний Твои?х взысках. 23 Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиях Твои?х: 24 ибо свиде?ния Твоя? поучение мое? есть, и сове?ти мой оправдания Твоя?. 25 Прильпе? земли? душа моя: живи мя по словесй Твоему. 26 Пути моя возвести?х, и услышал мя еси?: научи мя оправданием Твоим:27 Путь оправданий Твои?х вразуми ми, и поглумлюся в чудесе?х Твои?х.28 Воздрема душа моя от уныния: утверди мя в словесе?х Твои?х.29 Путь неправды отстави от мене, и законом 1 воим поми?луй мя. 30 Путь истины изволих, и судьбы Твоя? не забых. 31 Прилепи?хся свиде?нием Твоим, Го?споди, не посрами мене?. 32 Путь заповедей Твои?х текох, егда разшири?л еси? сердце мое?. 33 Законоположи? мне, Го?споди, путь оправданий Твои?х, и взыщу и? выну: 34 Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и? всем сердцем моим. 35 Настави мя на стезю заповедей Твои?х, я?ко тую восхоте?х. 36 Приклони сердце мое? во свиде?ния Твоя?, а не в лихоимство. 37 Отврати очи мой, е?же не вйдети суеты, в пути Твое?м живи мя. 38 Постави рабу Твоему слово Твое? в страх Твой.39 Отъимй поношение мое?, е?же непщевах: я?ко судьбы Твоя? благи.40 Се возжелах заповеди Твоя?, в правде Твоей живи мя.41 И да прии?дет на мя милость Твоя? Го?споди, спасение Твое? по словесй Твоему. 42 И отвещаю поношающым ми слово: я?ко уповах на словеса Твоя?.43 И не отъими? от уст моих словесе? истинна до зела, я?ко на судьбы Твоя? уповах.44 И сохраню закон Твой выну, в век и в век века.45 И хождах в широте, я?ко заповеди Твоя? взысках.46 И глаголах о свиде?ниих Твои?х пред цари, и не стыдяхся: 47 И поучахся в заповедех Твои?х, я?же возлюби?х зело. 48 И воздвиго?х руне мои? к заповедем Твоим, я?же возлюби?х, и глумляхся во оправданиих Твои?х.49 Помяни словеса Твоя? рабу Твоему, и?хже упование дал ми еси?. 50 То мя уте?ши во смирении мое?м, я?ко слово Твое? живи мя. 51 Гордии законопреступоваху до зела: от закона же Твоего? не уклони?хся.52 Помянух судьбы Твоя? от века, Го?споди, и уте?шихся.53 Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой.54 Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте пришельствия моего. ээ Помянух в нощи и?мя Твое?, Го?споди, и сохранйх закон Твой.56 Сей бысть мне, я?ко оправданий Твои?х взысках.57 Часть моя еси?, Го?споди, рех сохрани?ти закон Твой. 58 Помолйхся лицу Твоему всем сердцем моим: поми?луй мя по словеси Твоему.59 Помыслих пути Твоя?, и возврати?х нозе мой во свиде?ния Твоя?.60 Уготовихся и не смути?хся сохрани?ти заповеди Твоя?.61 Ужя грешник обязашася мне, и закона Твоего? не забых.62 Полунощи востах испове?датися Те?бе о судьбах правды Твоей.63 Причастник аз есмь всем боящымся Те?бе, и хранящым заповеди Твоя?.64 Милости Твоей, Го?споди, исполнь земля: оправданием Твоим научи мя.65 Благость сотворил еси? с рабом Твоим, Го?споди, по словесй Твоему. 66 Благости, и наказанию и разуму научи мя, я?ко заповедем Твоим ве?ровах. 67 Прежде даже не смирйти ми ся, аз прегреши?х: сего ра?ди слово Твое? сохранйх. 68 Благ еси? Ты, Го?споди, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. 69 Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя?.70 Усыри?ся я?ко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучйхся. 71 Благо мне, я?ко смирил мя еси?, я?ко да научуся оправданием Твоим. 72 Благ мне закон уст Твои?х, паче тысящ злата и сребра. 73 Руце Твой сотвори?сте мя, и создаете мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим.74 Боящии?ся Те?бе узрят мя и возвеселятся, я?ко на словеса Твоя? уповах. 75 Разуме?х, Го?споди, я?ко правда судьбы Твоя?, и вои?стинну смирил мя еси?. 76 Буди же милость Твоя?, да утешит мя по словеей Твоему рабу Твоему.77 Да прийдут мне щедроты Твоя?, и жив буду, я?ко закон Твой поучение мое? есть.78 Да постыдятся гбрдии, я?ко неправедно беззако?нноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твои?х. 79 Да обратят мя боящии?ся Те?бе, и ве?дящии свиде?ния Твоя?.80 Буди сердце мое? непорочно во оправданиих Твои?х, я?ко да не постыжуся. 81 Исчезает во спасе?ние Твое? душа моя, на словеса Твоя? уловах.82 Исчезоша очи мой в слово Твое?, глаголюще: когда уте?шиши мя.83 Зане? бых я?ко мех на слане: оправданий Твои?х не забых. 84 Коли?ко есть дней раба? Твоего?? Когда сотвори?ши ми от гонящих мя суд? 85 Пове?даша мне законопреступницы глумления, но не я?ко закон Твой, Го?споди. 86Вся заповеди Твоя? истина: неправедно погнаша мя, помози? ми.87 Вмале не скончаша мене? на земли?: аз же не оставих заповедей Твои?х. 88 По милости Твоей живи мя, и сохраню свиде?ния уст Твои?х. 89 Во век, Го?споди, слово Твое? пребывает на Небесй.90 В род и род истина Твоя?. Основал еси? землю, и пребывает. 91 Учине?нием Твоим пребывает день, я?ко всяческая рабо?тна Те?бе.

Затем поем или читаем следующие стихи трижды без припева:

92 Я?ко аще бы не закон Твой поучение мое? был, тогда у?бо поги?бл бых во смирении мое?м.93 Во век не забуду оправданий Твои?х, я?ко в них оживил мя еси?.

Го?споди, поми?луй. (40 раз)

И начинаем вторую статию кафисмы:

94 Твой есмь аз, спаси мя, я?ко оправданий Твои?х взысках.

Припев: Помяни, Го?споди, ду?ши раб Твои?х (ду?шу раба? Твоего?, рабы Твоея).

95 Мене ждаша грешницы погуби?ти мя, свиде?ния Твоя? разуме?х.96 Всякия кончины ви?дех конец, широка заповедь Твоя? зело.97 Коль возлюби?х закон Твой, Го?споди, весь день поучение мое? есть.98 Паче враг моих умудрил мя еси? заповедию Твоею, я?ко в век моя есть. Паче всех учащих мя разуме?х, я?ко свиде?ния Твоя? поучение мое? есть. 100 Паче старец разуме?х, я?ко заповеди Твоя? взысках.101 От всякаго пути лукава возбрани?х ногам моим, я?ко да сохраню словеса Твоя?. 102 От судеб Твои?х не уклони?хся, я?ко Ты законоположи?л ми еси?.103 Коль сладка гортани моему словеса Твоя?, паче ме?да усто?м моим.104 От заповедей Твои?х разуме?х, сего ра?ди возненави?дех всяк путь неправды.105 Светильник ногама мои?ма закон Твой, и свет стезям моим.106 Кляхся и поставих сохрани?ти судьбы правды Твоей. 107 Смири?хся до зела, Го?споди, живи мя по словесй Твоему. 108 Вольная уст моих благоволи же, Го?споди, и судьбам Твоим научи мя.109 Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего? не забых. 110 Положи?ша грешницы сеть мне, и от заповедей Твои?х не заблуди?х. 111 Насле?довах свиде?ния Твоя? во век, я?ко радование сердца моего суть. 112 Приклони?х сердце мое? сотвори?ти оправдания Твоя? в век за воздаяние. 113 Законопреступныя возненави?дех, закон же Твой возлюби?х. 114 Помощник мой и Заступник мой еси? Ты, на словеса Твоя? уповах. 115 Уклони?теся от мене? лукавнующии, и испытаю заповеди Бо?га моего. 116 Заступи мя по словеси? Твоему, и жив буду, и не посрами мене? от чаяния моего. 117 Помозй ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твои?х выну. 118 Уничижил еси? вся отступающия от оправданий Твои?х, я?ко неправедно помышление их. 119 Преступающия непщевах вся гре?шныя земли?, сего ра?ди возлюби?х свиде?ния Твоя?. 120 Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб бо Твои?х убояхся. 121 Сотвори?х суд и правду, не предаждь мене оби?дящым мя. 122 Восприими? раба? Твоего? во благо, да не оклеветают мене гбрдии.123 Очи мой исчезбсте во спасение Твое?, и в слово правды Твоей.124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя.125 Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и уве?м свиде?ния Твоя?. 126 Время сотвори?ти Го?сподеви: разориша закон Твои.127 Сего ра?ди возлюоих заповеди Твоя? паче злата и топазия.128 Сего ра?ди ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненави?дех.129 Дивна свиде?ния Твоя?, сего ра?ди испыта я душа моя. 130 Явление словес Твои?х просвещает и вразумляет младенцы.131 Уста моя отверзох, и привлекох дух, я?ко заповедей Твои?х желах. 132 Призри на мя и поми?луй мя, по суду любящих и?мя Твое?.133 Стопы моя направи по словеси? Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие.134 Избави мя от клеветы челове?ческия, и сохраню заповеди Твоя?.135 Лице Твое? просвети на раба? Твоего?, и научи мя оправданием Твоим.136 Исхбдища водная изведбсте очи мой, понеже не сохрани?х закбна Твоего?.137 Праведен еси?, Го?споди, и прави суди Твой.138 Заповедал еси? правду свиде?ния Твоя? и истину зело.139 Истаяла мя есть ревность Твоя?, я?ко забыша словеса Твоя? врази? мой. 140 Разжже?но слово Твое? зело, и раб Твой возлюби е?. 141 Юне?йший аз есмь и уничиже?н, оправданий Твои?х не забых. 142 Правда Твоя? правда во век, и закон Твой истина.143 Скорби и нужди обрето?ша мя, заповеди Твоя? поучение мое?. 144 Правда свиде?ния Твоя? в век, вразуми мя, и жив буду. 145 Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Го?споди, оправдания Твоя? взыщу. 146 Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свиде?ния Твоя?.147 Предвари?х в безго?дии и воззвах, на словеса Твоя? уповах.148 Предвари?сте очи мой ко утру, поучи?тися словесе?м Твоим.149 Глас мой услыши, Го?споди, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. 150 Прибли?жишася гонящий мя беззаконием, от закона же Твоего? удали?шася.151 Близ еси? Ты, Го?споди, и вен путие? Твой истина.152 Испе?рва познах от свиде?ний Твои?х, я?ко в век основал я еси?.153 Виждь смирение мое? и изми? мя, я?ко закона Твоего? не забых.154 Суди суд мой и изба?ви мя, словесе? ра?ди Твоего? живи мя.155 Далече от грешник спасение, я?ко оправданий Твои?х не взыскаша.156 Щедроты Твоя? мнбги, Го?споди, по судьбе Твоей живи мя.157 Мнози изгонящии мя и стужающии ми, от свиде?ний Твои?х не уклони?хся.158 Вйдех неразумевающия и истаях, я?ко словес Твои?х не сохрани?ша.159 Виждь, я?ко заповеди Твоя? возлюби?х, Го?споди, по милости Твоей живи мя. 160 Начало словес Твои?х истина, и во век вся судьбы правды Твоей.161 Князи погнаша мя туне, и от словес Твои?х убои?ся сердце мое?. 162 Возрадуюся аз о словесе?х Твои?х, я?ко обретаяй корысть многу.163 Неправду возненави?дех и омерзих, закон же Твой возлюби?х. 164 Седмери?цею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей. 165 Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна. 166 Чаях спасения Твоего?, Го?споди, и заповеди Твой возлюби?х.167 Сохрани душа мой свиде?ния Твой и возлюби я зело. 168 Сохрани?х заповеди Твоя? и свиде?ния Твоя?, я?ко вси путие? мой пред Тобою, Го?споди.169 Да прибли?жится моление мое? пред Тя, Го?споди, по словесй Твоему вразуми мя.170 Да вни?дет прошение мое? пред Тя, Го?споди, по словесй Твоему изба?ви мя. 171 Отрыгнут устне? мой пение, егда научйши мя оправданием Твоим. 172 Провещает язык мой словеса Твоя?, я?ко вся заповеди Твоя? правда.173 Да бу?дет рука Твоя? е?же спасти мя, я?ко заповеди Твоя? изволих. 174 Возжелах спасение Твое?, Го?споди, и закон Твой поучение мое? есть.

Затем поем или читаем следующие стихи трижды без припева:

175 Жива бу?дет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя? помогут мне.176 Заблуди?х, я?ко овча погибшее: взыщи раба? Твоего?, я?ко заповедей Твои?х не забых.

Тропари, глас 5-й

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

Святых лик обре?те источник жизни, и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием. Погибшее овча аз е?смь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия пропове?давше, и заклани бывше я?коже агнцы, и к жизни нестаре?емей, святи?и, и присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житий крест я?ко яре?м взе?мшии, и Мне последовавший верою, прииди?те наслади?теся, и?хже уготовах вам почестей, и венцев небесных.

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

Образ е?смь неизрече?нныя Твоей славы, аще и язвы ношу прегрешений; уще?дри Твое? создание, Влады?ко, и очи?сти Твоим благоутробием, и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

Дре?вле у?бо от не сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративши в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добротою возобрази?тися.

Припев: Благословен еси?, Го?споди, научи мя оправданием Твоим.

Упоко?й, Бо?же, раба? Твоего? (рабу Твою, рабы Твоя?) и учини его (ю, я) в рай, иде?же ли?цы святы?х, Го?споди, и праведницы сияют я?ко светила; усо?пшаго раба? Твоего? (усопшую рабу Твою, усопшия рабы Твоя?) упокой, презирая его (ей, их) вся согрешения.

Сла?ва: Трисиятельное Еди?наго Божества благоче?стно пое?м, вопиюще: Свят еси?, О?тче безначальный, собезначальный Сыне, и Божественный Душе, просвети нас верою Те?бе служащих, и ве?чнаго огня исхити?.

И ны?не: Богородицей:

Радуи?ся, Чистая, Бо?га плотню рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обре?те спасение, Тобою да обрящем рай, Богоро?дице чистая благословенная.

Аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия, сла?ва Те?бе, Бо?же. (Трижды)

Го?споди, поми?луй. (40 раз)

Помяни, Го?споди Бо?же наш, в вере и наде?жди живота ве?чнаго усо?пшаго раба? Твоего? (усопшую рабу Твою, усопшия рабы Твоя?) (и?мя), и я?ко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи? и потребляли неправды, ослаби, оста?ви и прости? вся вольная его (ея, их) согрешения и невольная, возставляя его (ю, их) во святое второе пришествие Твое? в причастие вечных Твои?х благ, и?хже ра?ди в Тя Еди?наго ве?рова, и?стиннаго Бо?га и Человеколюбца, я?ко Ты еси? воскресение и живот, и покой рабу Твоему (рабе? Твоея, рабом Твоим) (и?мя), Христе? Бо?же наш, и Те?бе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отце?м, и с Пресвятым Духом, ны?не и при?сно и во ве?ки веко?в, аминь.

Седален, глас 5-й

Поко?й, Спасе наш, с праведными раба? Твоего? (рабу Твою, рабы Твоя?), и сего (сию?, сия) всели во дворы Твоя?, я?коже есть писано, презирая, я?ко Благ, прегрешения его (ея, их), вольная и невольная, и вся я?же в ведении, и не в ведении, Человеколю?бче.

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе? Бо?же, сыны света Тою показавый, поми?луй нас.

Псалом 50

Поми?луй мя, Бо?же, по вели?цей милости Твоей, и по множеству щедрот Твои?х очи?сти беззаконие мое?. Наипаче омый мя от беззако?ния моего, и от греха моего очи?сти мя. Я?ко беззаконие мое? аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Те?бе единому согреши?х и лукавое пред Тобою сотвори?х, я?ко да оправди?шися во словесе?х Твои?х и победи?ши, внегда суди?ти Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресе?х роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси?, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси?. Окропи?ши мя иссопом, и очи?щуся, омы?еши мя, и паче снега убелю?ся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смире?нныя. Отврати лице Твое? от грех моих, и вся беззако?ния моя очи?сти. Сердце чисто сози?жди во мне, Бо?же, и дух прав обнови во утробе моей. Не отве?ржи мене? от лица Твоего?, и Духа Твоего? Святаго не отыми от мене?. Воздаждь ми радость спасения Твоего? и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путе?м Твоим, и нечести?вии к Те?бе обратятся. Избави мя от кровей, Бо?же, Бо?же спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Го?споди, устне? мой отве?рзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я?ко аще бы восхотел еси? жертвы, дал бых у?бо, всесожжения не благоволи?ши. Жертва Бо?гу дух сокруше?н, сердце сокруше?нно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го?споди, благоволением Твоим Сиона, и да сози?ждутся стены Иерусали?мския. Тогда благоволи?ши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Если панихида читается об одном усопшем, то далее читается канон о усопшем едином.

Если панихида читается о многих усо?пших, то читать следующий канон:

Канон, глас 8-й

Песнь 1

Ирмос: Во?ду проше?д, я?ко сушу, и еги?петскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Бо?гу на?шему поим.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Сме?ртию смерть Христову, и страстьмй страсть подражавше честную мученицы вси, Божественный и блаже?нныя жизни получи?ша.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Юности прегрешения презря, и грехи? превосходя Христе? Спасе, прежде усопшыя рабы Твоя? со избранными Твоими сопричти.

Сла?ва: Юже получи?ша славу же и радость, я?же блаженное стяжавше пребывание, подаждь богатно Твоим рабом, я?же приял еси?, Многоми?лостиве.

И ны?не: Зачала еси? Слово Отчее, плоти соедйншееся по ипостаси, еже из Те?бе, Всенепорочная Отроковице, ад Божественною силою упразднившее.

Песнь 3

Ирмос: Небе?снаго круга Верхотво?рче, Го?споди, и Це?ркве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Еди?не Человеколю?бче.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Очйстившеся дре?вняго прародйтельнаго падения, крещением и паки порождением, струями же кровей своих окропйвшеся, Христу?, блаже?ннии, сцарствуете.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

И?же ме?ртв волею положься во гробе, и живущия во гробе?х взываяй Спасе, благоволи, я?же от нас приял еси?, в селе?ниих праведных Твои?х сим водворятися.

Сла?ва: Благоутробием Божественный Твоей Влады?ко, и соесте?ственне разумеваемыя благости, умоле?н бывая, грехов разрешение подав рабом Твоим, Спасе, упокой.

И ны?не: Вопло?щься из чрева Твоего?, и быв человек, иже изрядне сый Един Человеколюбец, спасает человека от врат смертных, Богомати Пречистая, едина всепе?тая.

Повторяем ирмос: Небе?снаго круга Верхотво?рче, Го?споди…

Го?споди, поми?луй (40 раз) и молитву: Помяни, Го?споди Бо?же наш, в вере и наде?жди живота ве?чнаго… (стр. 114).

Седален, глас 6-й

Вои?стинну суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мяте?тся всяк земнородный, я?коже рече? Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде?же вкупе царие и нищий. Те?мже, Христе? Бо?же, преставльшияся упокой, я?ко Человеколюбец.

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Богоро?дичен: Всесвята?я Богоро?дице, во время живота моего не оста?ви мене, человеческому предстательству не вве?ри мя, но Сама заступи и поми?луй мя.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя крепость, Го?споди, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое? радование, не оставль недра Отча, и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей сла?ва, Человеколю?бче.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Да Твоея Влады?ко славы узрят, и светлость Твою светодательную на небесе?х получат светло, всяк вид мучений носи?ти претерпе?ша мученицы Боже?ственнии, Те?бе Христе? поюще: силе Твоей сла?ва, Человеколю?бче.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Многи обители у тебе, Спасе, суть, по достоянию всем разделяемы, по мере добродетелей; тыя у?бо, Ще?дре, исполнити сих сподоби, я?же верою преставльшыяся, благоче?стно Те?бе вопиющия: силе Твоей сла?ва, Человеколю?бче.

Сла?ва: Равен нам Человек явился еси?, Безсме?ртне, всем равно смерть претерпел еси?, и жизни показал еси? путь; еяже преставльшыяся сподоби я?ко Человеколюбец, прощение согрешений я?ко Владыка подавая, и света причастие даруй.

И ны?не: Ты верных похвала еси? Безневе?стная, Ты предстательница, Ты прибежище христиан: стена и пристанище, к Сы?ну Твоему мольбы носиши Всенепорочная, и спасаеши от бед, я?же верою и любовию Богородицу чистую Тя ве?дущия.

Песнь 5

Ирмос: Векую мя отринул еси? от лица Твоего?, Свете незаходи?мый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго; но обрати мя, и к свету заповедей Твои?х пути моя направи, молюся.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Несказанный Твоея славы, и еже паче слова Твоего? блаженства, в селениях святы?х, иде?же глас красен празднующих, преставленныя к безстрастней жизни, уще?дрив, сподоби, Еди?не Человеколю?бче.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Иде?же чини ангельстии, иде?же праведных собори радуются, Авраама в не?дрех всели, Спасе, рабы Твоя?, и со дерзновением страшному и Божественному престолу предстати благоволи, Благоутробне.

Сла?ва: Очищение нам явился еси?, правда же и избавление, и язвою Твоею на?ша не?мощи уврачевал еси?. Ты у?бо, Ще?дре, я?ко благ, преставльшыяся в сладости раи?стей учини?.

И ны?не: Ми?лостивно, Ми?лостиве, человечества меру восприял еси?, я?же Боже?ственныя славы превышшими украшаяй возвыше?ньми, от девических ложе?сн плоть прие?м одушевле?ну, слове?сну, е?юже смерть погубил еси?.

Песнь 6

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззако?ния моя, и из глубины зол возведи, молюся: к Те?бе бо возопйх, и услыши мя, Бо?же спасения моего.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Мученицы Твой, Спасе, многия муки претерпе?ша, любовию Твоею душами уязви?вшеся святи?и, Твоей желающе присносущныя славы, и сладкаго Твоего? причастия.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Чрево врага сме?ртию растерзал еси?, Спасе, и вся я?же в нем юзники воскресил еси?, живот даровавый; его?же преставленныя, Благодетелю, сподоби.

Сла?ва: Слез и воздыхания сущия во аде рабы Твоя? свободи?, Спасе: я?ко Един бо благоутробен, отъял еси? всяку слезу от всякаго лица, верно благословящих Тя.

И ны?не: И?же естеством Соде?тель, соде?тельствуется в ложеснах Твои?х, полный я?ко Бог, истощавается, Всенепорочная; Един безсме?ртный, за всех спасение умирает сме?ртию.

Повторяем ирмос: Очисти мя, Спасе… Го?споди, поми?луй (40 раз) и молитву: Помяни, Го?споди Бо?же наш… (стр. 114).

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе?, ду?ши раб Твои?х, ид еже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконе?чная.

Икос

Сам Един еси? Безсме?ртный, сотвори?вый и создавый человека; земни?и у?бо от земли? создахомся и в землю ту?южде по?йдем, я?коже повелел еси?, Созда?вый мя и реки?й ми: я?ко земля еси? и в землю отыдеши, аможе вси челове?цы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилу?ия, аллилу?ия, аллилу?ия.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы евре?йстии в пещи попраша пламень дерзновенно, и на росу огнь преложйша, вопиюще: благословен еси? Го?споди Бо?же во ве?ки.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Все желание мучеников простре?ся ко Единому Владыце, любовию Тому соединяемое, и поющее: благословен еси? Го?споди Бо?же во ве?ки.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Подае?ши верою преставльшимся светлость Боже?ственнаго Царствия, нетления одежду даруяй вопиющим: благословен еси? Го?споди Бо?же во ве?ки.

Сла?ва: Исполни радости и веселия, я?же преставил еси? рабы Твоя?, Ще?дре, сподобивый их взывати Те?бе и пе?ти: благословен еси? Го?споди Бо?же во ве?ки.

И ны?не: Разрешая Евину клятву, в пренепорочную вселился еси? Деву, благословения источник источая вопиющим: благословен, Пречистая, плод Твоего? чрева.

Песнь 8

Ирмос: Мусики?йским органом согласующим, и людем безчи?сленным покланяющимся образу

в Деи?ре, три о?троцы не повинувшеся, Господа воспеваху, и славословляху во вся ве?ки.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Земленыя подвиги проше?дше, небе?сныя прияша венцы мученицы и?стиннии, вопиюще Ти непрестанно: Господа по?йте, и превозносите во вся ве?ки.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Соше?д в ров преиспбднейший, я?же во гробе?х живущия воскресил еси? живоначальною дланию, и подал еси? рабом Твоим, верою прежде усопшим, покой, Ще?дре.

Припев: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа.

Я?ко источник жизни присносущныя, я?ко сладости сый поток, рабы Твоя?, благоче?стно к Те?бе преставленыя, сподо?би пе?ти, и славослбвити Тя во вся ве?ки.

И ны?не: Мари?е Де?во Богоро?дице, я?же Бо?га Спаса человеком ро?ждшая телесно, спасай верою поющия Твое? Рождество, и превозносящия во вся ве?ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши?ся всяк слух неизрече?нна Бо?жия снисхождения, я?ко Вышний волею сни?де даже и до плоти, от деви?ческаго чрева быв человек. Те?мже Пречистую Богородицу ве?рнии величаем.

Припев: Ди?вен Бог во святы?х Свои?х, Бог Изра?илев.

Имуще, мученицы Христовы, непобедимую крепость и неодоле?емую, уничижисте мучителей безбожное веление, и Царствия небе?снаго яве сподобистеся, просвещаеми Троичными зарями, достохвальнии.

Припев: Поко?й, Го?споди, ду?ши усо?пших раб Твои?х.

Разруши?ся ад горький, разруши?вшу Ти его, Человеколюбие, и воскреси?вшу я?же от века тамо спящия; но и ны?не я?ко благ преше?дшия к Те?бе, Благоутробне, невече?рняго света Твоего? сподоби.

Сла?ва: Весь еси?, Спасе, сладость; весь еси? желание, и любовь вои?стинну ненасытная; весь еси? доброта несказанная; преставльшияся у?бо к Те?бе, Твоей красоты наслаждатися благоволи, и Божественный доброты Твоей сподо?би.

И ны?не: Спаси мя, Мати Бо?жия, ро?ждшая Христа Спаса моего, Бо?га и человека, сугуба естеством, не ипостасию?; единородна у?бо от Отца, из Те?бе же первородна всея твари; Его?же в сугубом естестве величаем.

Дуси и ду?ши праведных восхвалят Тя, Го?споди.

Повторяем ирмос: Устраши?ся всяк слух…

Святы?й Бо?же, Святы?й кре?пкий, Святы?й безсме?ртный, поми?луй нас. (Трижды)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Пресвята?я Тро?ице, поми?луй нас; Го?споди, очи?сти грехи? на?ша; Влады?ко, прости? беззако?ния на?ша; Святы?й, посети? и исцели? не?мощи на?ша, и?мене Твоего? ра?ди.

Го?споди, поми?луй. (Трижды)

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

О?тче наш, И?же еси? на небесе?х, да святи?тся и?мя Твое?, да прии?дет Ца?рствие Твое?, да бу?дет во?ля Твоя?, я?ко на небеси? и на земли?. Хлеб наш насу?щный даждь нам днесь; и оста?ви нам до?лги на?ша, я?коже и мы оставля?ем должнико?м на?шим; и не введи? нас во искушение, но изба?ви нас от лука?ваго.

Тропари, глас 4-й

Со ду?хи праведных скончавшихся ду?шу (ду?ши) раба? Твоего? (рабы Твоея, раб Твои?х), Спасе, упокой, сохраняя ю (их) во блаженней жизни, я?же у Те?бе, Человеколю?бче.

В покоищи Твое?м, Го?споди, иде?же вси святи?и Твой упокоеваются, упокой ду?шу (ду?ши) раба? Твоего? (рабы Твоея, раб Твои?х), я?ко Един еси? Человеколюбец.

Сла?ва: Ты еси? Бог, соше?дый во ад и узы окованных разреши?вый, Сам и ду?шу (ду?ши) раба? Твоего? (рабы Твоея, раб Твои?х) упокой.

И ны?не: Едина чистая и непорочная Де?во, Бо?га без се?мене рождшая, моли спасти?ся ду?ши его (ея) (душам их).

Го?споди, поми?луй. (40 раз)

Помяни, Го?споди Бо?же наш, в вере и наде?жди живота ве?чнаго усо?пшаго раба? Твоего? (усопшую рабу Твою, усо?пшия рабы Твоя?) (и?мя), и я?ко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи?, и потребляли неправды, ослаби, оста?ви, и прости? вся вольная его (ей, их) согрешения и невольная, возставляя его (ю, я) во святое второе пришествие Твое? в причастие вечных Твои?х благ, и?хже ра?ди в Тя Еди?наго ве?рова, и?стиннаго Бо?га и Человеколюбца; я?ко Ты еси? воскресение и живот, и покой рабу Твоему (рабе? Твоей, рабом Твоим) (и?мя), Христе? Бо?же наш, и Те?бе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отце?м, и с Пресвятым Духом, ны?не и при?сно и во ве?ки веко?в, ами?нь.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле?ния Бо?га Слова ро?ждшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Сла?ва Отцу? и Сы?ну и Свято?му Ду?ху, и ны?не, и при?сно, и во ве?ки веко?в. Ами?нь.

Го?споди, поми?луй. (Трижды)

Го?споди Иису?се Христе?, Сыне Божий, молитвами Пречи?стыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святы?х поми?луй и упокой ду?шу (ду?ши) раба? Твоего? (рабы Твоея, раб Твои?х) (имя) и всех православных христиан в безконе?чныя ве?ки, я?ко благ и Человеколюбец, аминь.

Затем троекратно возглашаем: Рабом Божиим преставльшимся, отце?м и братиям на?шим, и всем православным Христианом, о ни?хже и поминание творим, вечная память.

Читаем трижды тропарь с поклонами:

Поко?й, Го?споди, ду?шу усопшего раба? Твоего? (усопшия рабы Твоея) (имя) (поклон), и елико в житий сем я?ко человек согреши, Ты же, я?ко Человеколюбец Бог, прости? его (ю) и поми?луй (поклон), вечныя муки изба?ви (поклон), Небесному Царствию причастника (причастницу) учини (поклон) и душам на?шим полезная сотвори (поклон).

Следующая глава >

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here