Панихида по усопшим текст требник

Детально: панихида по усопшим текст требник - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Скачать последование Панихиды

Чинопоследование Панихиды, Отпевания и местный вариант их соединения (заочное отпевание) с комментариями автора на эту тему:

Панихида – полный текст для клироса на церковнославянском языке: panihida.rar

Панихида с отпеванием – полный текст для клироса на церковнославянском языке: pan_otp.rar. Правда, в отличие от всех остальных богослужебных текстов, приведенных на этой странице, каноничность этого чинопоследования не гарантируется. Дело в том, что мне предложили оформить чин, который по традиции совершается у нас в храме, и который (как мне сказали) является закрепленным народным обычаем кратко отпевать тех, кто похоронен без отпевания (т.е. отпевать заочно), так что это фактически мирской чин, восстановленный до церковного, но при котором утеряно соответствие Требнику. Я совершенно отчаялся увидеть какую-либо логику в том, как этот чин получен из панихиды и погребения, приведенных в Требнике. Ясно только то, что это по структуре панихида, в которую вставлены элементы «отпевания» (т.е. чина погребения), но при этом структура последнего совершенно не сохранена. Поэтому и результат по качеству не сравним с другими богослужебными текстами этой страницы (в которых, несмотря на все имеющиеся сейчас в храмах сокращения и изменения, они как бы взяты в скобки, а восстановлен полный чин, соответствующий богослужебным книгам, ни слова не написано «от себя») — здесь видна явная «самодеятельность», и церковнославянские комментарии (хотя и скопированные из Требника, но в беспорядке) выглядят просто «подделкой под старину», а по сути не суть канонический чин. Кроме того, совершенно неясно, как обстоит дело с отпеванием в других храмах, епархиях и т.п. Так что этот текст выложен на риск пользователя.

К сожалению забыл, откуда взял эти тексты.

Формат pdf и на церковно-славянском языке (шрифт Ирмологион).

отпевание мирских и монахов на ЦСЯ полностью, на русском недоделано.

Устав совершения панихиды находится в Типиконе, в 14-й главе. Молитвословия, указанные в этой главе, печатаются:

1) в особой книжке, озаглавленной: “Последование за усопших”;

2) в Октоихе, где перед последованием субботы 1-го гласа печатается глава о том, как совершается последование о усопших, и в ней содержатся молитвословия панихиды;

3) в Псалтири – в “Последовании по исходе души от тела”.

В первых двух последованиях находится великая ектения о усопших, а в Псалтири ее нет. Но в Псалтири печатается 17-я кафизма и молитва: “Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго…” Последование по исходе души от тела печатается и в иерейском Молитвослове.

В книге “Последование за усопших”, а также в Октоихе не печатаются из числа молитвословий, указанных в 14-й главе Типикона, кафизма 17-я и седален с Богородичным по 3-й песни канона. Кафизма здесь не печатается потому, что она на панихиде иногда не поется, как об этом сказано в 14-й главе Типикона. Во всей полноте панихида излагается в особой книге “Последование параста́са, си΄речь, великия панихиды и всено́щнаго бдения, певаемых по усопшим отцем и братиям нашим и по всем православным христианом преставльшимся”. В этом Последовании содержится великая ектения и 17-я кафизма: “Блажени непорочнии в путь…”

О каноне на панихиде в 14-й главе Типикона сказано, что поется канон Октоиха усопших по “гласу”, то есть того гласа, молитвословия которого поются в субботу той седмицы. В книге “Последование за усопших” печатается канон Октоиха 6-го гласа. В Псалтири, в Последовании на исход души от тела печатается канон 8-го гласа. Ирмос 3-й песни: “Небеснаго круга…” и 6-й песни: “Молитву пролию ко Господу…” обычно поются на панихиде при 3-й и 6-й песнях. Припев канона на панихиде – “Упокой, Господи, души усопших раб Твоих”. При малой ектении за упокой, начинающейся словами: “Паки и паки миром Господу помолимся”, поется: “Господи, помилуй” по однажды, а при малой ектении, начинающейся прошением сугубой ектении: “Помилуй нас, Боже” по трижды. Но после 1-й статии непорочных и малой ектении за упокой: “Паки и паки миром Господу помолимся” – после прошения: “Милости Божия, Царства Небеснаго…” и пения “Подай, Господи”, когда диакон возгласит: “Господу помолимся”, а иерей читает втайне молитву. “Боже, духо́в…”, хор поет тихим гласом (Типикон, гл. 14 и последование Субботы мясопустной) “Господи, помилуй” (40 раз), дондеже скончает священник молитву “Боже, духо́в…” (Типикон, гл. 13; эта молитва находится в Служебнике, в последовании Литургии, и в Требнике – в Последовании погребения). По отпусте панихиды диакон возглашает: “Во блаженном успении…”, и певцы поют трижды: “Вечная память”. Во время всей панихиды бывает каждение. Иерей имеет в руках кадило, если служит без диакона. Если диакон участвует в панихиде, то он кадит и перед началом каждой ектении просит у иерея благословение для каждения. Отпу́ст иерей произносит с кадилом.

Панихида начинается обычным возгласом: “Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков”. Затем читается псалом 90-й: “Живый в помощи Вышняго…” В этом псалме пред нашим духовным взором предстоит отрадная картина перехода в вечность истинно верующей души по таинственному пути, ведущему к обителям Отца Небесного. В символических образах аспидов, львов, скимнов и драконов псалмопевец выражает мытарства души на этом пути. Но здесь псалмопевец изобразил нам и Божественное охранение верной души усопшего: “Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, плещами Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его”. Верная душа говорит Господу: “прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю”.

Замечательно, что этот же псалом читается и в последовании шестого часа, перед Литургией, когда воспоминается Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Словами пророка Давида Церковь изображает этот страшный путь смерти, которым прошла и безгрешная святая душа Господа Иисуса: “Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разруши΄л еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже…” и тем “…от смерти к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе́…” (кондак и 1-я песнь канона Пасхи). Мы надеемся на охранение ангелов Божиих, на помощь и благоволение Отца Небесного, ибо мы – братья Господу Иисусу, чада возлюбленные Божественного Отца, усыновленные Ему Единородным Сыном Его.

Тотчас после псалма начинается ектения: “Миром Господу помолимся”. Сначала идут обычные прошения, затем следуют прошения собственно о усопших: “О оставлении согрешений во блаженной памяти преставльшагося (преставльшихся), Господу помолимся”. Главное, что может сделать для усопшего этот путь вечности трудным, мучительным и страшным, лишить его вечного блаженства, а нам причинить скорбь и душевную тяжесть – это его грехи. И вот потому первое прошение – “о оставлении согрешений его (их)”.

Но мы еще боимся вполне предаваться этому светлому упованию; мы припоминаем вольные и невольные согрешения покойного, в том числе и против нас, ибо сейчас душа его должна предстать пред страшным престолом Господа Славы, где спросится ответ за всякое слово, чувство, дело и помышление. И вот мы обращаемся к Господу со следующим прошением: “О простити ему (им) всякое прегрешение, вольное и невольное, Господу помолимся”.

Церковь, как сердобольная мать, в эту минуту не забывает и горькой доли тех, которые остались здесь, на земле, и в горе и слезах возводят слезные очи ко Господу:

“О плачущих и боле́знующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся”.

“О отпуститися ему (им) от всякия болезни, и печали, и воздыхания и вселити его (их), иде́же присещает свет Лица Божия, Господу помолимся”.

“О яко да Господь Бог наш учинит душу его (ду́ши их) в месте светле, в месте злачне (радостном и довольном), в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся”.

“О причтении его (их) в не́дрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся”.

По окончании ектении священник возглашает:

“Яко Ты еси Воскресение, и живот, и покой усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь”.

За ектенией следует пение “Аллилуиа”. Это – голос небожителей, восхваляющих Господа. В это же время диакон произносит стихи, предыизображающие блаженство истинно верующих в Господа: “Блажени, яже избрал и приял еси, Господи. Память их в род и род. Ду́ши их во благих водворятся”.

Сердечно желая, чтобы этого блаженства удостоились и наши усопшие, Церковь присоединяет молитвословия тропаря: “Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй и полезное всем подаваяй, Едине Соде́телю, упокой, Господи, душу раба Твоего (ду́ши раб Твоих), на Тя бо упование возложи΄ (возложи΄ша) Творца и Зиждителя и Бога нашего”.

“Слава, и ныне”: “Тебе и сте́ну и пристанище и΄мамы и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение”. Этими словами выражается трепетное ожидание нами Господа, грядущего к нам, а также молитва к Божией Матери о помощи.

Но вот завеса вечности открывается, вот Господь на Престоле Славы, и Ему предстоят со страхом и трепетом усопшие отцы и братия наши, исповедуя пред Ним с верой и любовью все дела свои, а мы, живые, молимся за их души. “Блажени непорочнии в путь, ходя΄щии в законе Господни”, – так начинается исповедь всякой души, отошедшей от нас и предстоящей перед Судом Божиим. “Помяни, Господи душу раба Твоего (ду́ши раб Твоих, имярек)“, – этим прошением мы прерываем эту исповедь.

“Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его”, – и опять молитва: “Помяни, Господи, душу раба Твоего”.

И далее звучат возвышенные стихи 118-го псалма, прерываемые молитвенными прошениями о душе усопшего (в переводе на русский язык):

“В сердце мое заключил я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою…

Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих…

Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои бла́ги…

Да приидут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему…

И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое…

Вспомни слово (Твое) к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать…

Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему…

Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим…

Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему…

Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца…

Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю…

Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю…

Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь…

Все повеления Твои признаю΄ справедливыми, всякий путь лжи ненавижу…

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина…

Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить…

Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня…

Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое…

Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне…

Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл”.

Чтение или пение 118-го псалма прерывается ектенией. Диакон: “Паки и паки миром Господу помолимся”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Еще молимся о упокоении души усопшаго раба Твоего (душ усопших раб Твоих, имярек), и о еже проститися ему (им) всякому согрешению, вольному же и невольному”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Яко да Господь Бог наш учини΄т душу его, идеже праведнии упокоя΄ются”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов его у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим”. Хор: “Подай, Господи”, диакон: “Господу помолимся”. Хор: “Господи, помилуй”. Между тем священник тайно читает молитву:

“Боже ду́хов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый и живот миру Твоему дарова́вый, Сам, Господи, упокой душу раба Твоего (души раб Твоих, имярек) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отню΄дуже отбеже́ болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, соделанное им (ими) словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог, прости. Яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един (еси) кроме́ (без) греха, правда Твоя – правда во веки, и слово Твое – истина”… и возглашает:

“Яко Ты еси Воскресение и живот и покой, усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих, имярек)…”

Затем продолжается исповедь отошедшей от нас души пред страшным престолом Господним словами 118-го псалма; и к каждому стиху мы присоединяем нашу молитву: “Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих)“.

Затем поют: “Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим”.

При повторении этого псаломского стиха поются новозаветные стихи, изображающие таинственную судьбу человека:

“Святых лик обре́те источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Агнца Божия пропове́давше и заклани бывше, якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите, долгов разрешение нам даровати”.

“Лик святых обрел источник жизни и дверь райскую, да обрету и я путь покаянием; я погибшая овца, воззови и спаси меня, Спасе.

Агнца Божия проповедавшие и закланные как агнцы и преставившиеся, святые к вечной нестареющей жизни, мученики, прилежно моли΄те Того даровать нам разрешение долгов”.

Господь обращается к Своим верным:

“В путь узкий хо́ждшии прискорбный, вси в житии Крест, яко яре́м вземшии и Мне последовавшии верою, приидите насладитеся, ихже уготовалх вам почестей и венцов небесных”.

“Вы, прошедшие узкий и прискорбный путь и взявшие (на себя) в жизни Креста как иго, и последовавшие за Мною по вере, придите, насладитесь почестями, которые Я вам приготовил, и венцами небесными”.

И верная душа отвечает своему Спасителю:

“Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, уще́дри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное отечество подаждь ми, рая΄ паки жителя мя сотворяя.

Древле убо от не су́щих созда́вый мя и образом Твоим Божественным почты΄й, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добро́тою возобразитися”.

“Я образ неизреченной Твоей славы, хотя и ношу язвы прегрешений; ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием и возврати мне желанное отечество, соделавая меня опять жителем рая.

Издревле создавший меня из небытия и почтивший Своим Божественным образом, за преступление же заповеди опять возвративший в землю, из которой я взят был, возведи меня в Свое подобие, получить образ древней красоты”.

С этими прошениями души усопшего соединяют свою молитву его близкие:

“Упокой, Боже, раба Твоего (рабы Твоя) и учини его (я΄, -и΄х) в раи΄, идеже ли΄цы святых, Господи, и праведники сияют яко светила, усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоя) упокой, презирая его (их) вся согрешения”.

После прославления Пресвятой Троицы: Отца Безначального, Сына, Собезначального Отцу, и Божественного Духа, и молитвенного восхваления Пресвятой Богородицы, трижды поется “Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже”.

Затем следует малая заупокойная ектения и по возгла́се – седален: “Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего (рабы Твоя), и сего (сих) всели во дворы Твоя, я΄коже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения его (их), вольная и невольная, и вся, яже в ве́дении и не в ведении, Человеколюбче”. На “Слава” поют конец этого седальна: “И вся, яже в ве́дении”.., на “И ныне” – Богородичен: “От Девы возсия΄вый миру, Христе Боже, сы΄ны света То́ю показавый, помилуй нас”.

После псалма 50-го, сосредоточившего наше внимание на собственном греховном недостоинстве, поется канон по усопшем.

Тропари канона расположены в следующем порядке: первый тропарь содержит нашу молитву к святым мученикам, пролившим кровь свою и претерпевшим бесчисленные муки ради Господа; их мы побуждаем на ходатайство пред Богом за наших усопших. Затем следуют два тропаря, содержащие в себе наше моление ко Господу за умерших. В этих тропарях мы высказываем пред Господом Иисусом Христом все, что только может склонить Его к милосердию, указываем на Божественную Премудрость, которой мы сотворены в начале с душой и телом и воодушевлены Божественным Духом. Мы поминаем Его благость и милосердие, Его страдания, смерть и Воскресение, обновившие падший род человеческий. Разрушив смерть и ад, Он даровал нам бессмертие, избавил от смерти и тления. Господь знает немощь нашего естества, но Он неизреченно милосерд, “весь сладость, весь желание и любовь ненасытная, весь добро́та несказа́нная”. Он – Владыка всего, имеющий власть над живыми и мертвыми, в Царстве Его обителей много, и Он “разделяет их всем по достоянию, по мере добродетели”. Мы не смеем пред Лицом Божиим высказать ничего о вечной судьбе душ усопших, но лишь смиренно напоминаем, что они рабы Его и, “очистившиися древняго прародительскаго падения Крещением и паки порождением и иму́ще жезл силы – Крест Его, проидо́ша мирское море”. Перед каждым из этих тропарей мы взываем ко Господу: “Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (ду́ши усопших раб Твоих)”.

В последнем тропаре каждой песни канона мы обращаем молитвенные взоры наши ко Пресвятой Богородице и просим Ее молитв за нас и усопшего нашего (усопших наших). Заупокойный канон, как и другие, разделяется на три части в честь и славу Пресвятой Троицы краткими ектениями и особыми стихирами.

После третьей песни канона читается седален:

Воистину суета всяческая, житие же – сень и со́ние, ибо всуе мятется всяк земнородный, якоже рече́ Писание: егда́ мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде́же вку́пе ца́рие и нищии. Темже, Христе Боже, преставльшагося раба Твоего (преставльшихся раб Твоих) упокой, яко Человеколюбец”.

“Поистине все суета, а жизнь лишь тень и сон, ибо тщетно утруждает себя земнородный, как гговорит Писание, когда мир приобретем, тогда в гроб вселимся, где цари и нищии. Поэтому, Христе Боже, упокой преставльшегося Раба Твоего (преставльшихся Рабов Твоих), как Человеколюбец”.

После “Слава, и ныне” мы вновь обращаемся к Милостивой Заступнице нашей: “Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человеческому предстательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя”.

Когда шестая песнь канона изобразит нам бурю жизни: “Житейское море, воздвиза́емое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти, возведи от тли живот мой, Многомилостиве”, произносится ектения малая, и духовный собор, стоящий со свечами вокруг гроба, знаменуя свет Христов, который ныне видит пред собою усопший, от лица всей Церкви возглашает ему желание этой мирной пристани в кондаке: “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (души раб Твоих), иде́же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная”.

За кондаком следует икос:

“Сам Един еси Безсмертный, сотвори΄вый и созда́вый человека, земнии убо от земли΄ созда́хомся и в землю ту́южде по́йдем, якоже повелел еси созда́вый мя и реки΄й ми: яко земля еси и в землю отыдеши, а́може вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа” (трижды).

“Ты Сам Един Бессмертный, сотворивший и создавший человека! Мы же, земные, из земли созданы и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, Создавший меня, и сказавший мне: земля еси и в землю отойдешь, куда все человеки пойдем, надгробным рыданием творя песнь: Аллилуиа” (трижды).

Перед девятою песнью священник возглашает: “Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим”. Но в ответ звучит не Песнь Богородицы: “Величит душа Моя Господа”, но лик поет: “Ду́си и ду́ши праведных восхвалят Тя, Господи”. Славословия и восхваления свойственны не нам, грешным, в эти минуты скорби, а святым и чистым ду́хам небесным и душам тех праведников, которые уже обрели вечное блаженство. Затем поется ирмос девятой песни канона: “Ужасе́ся о сем небо…”

Потом следует Трисвятое, “Пресвятая Троице…”, “Отче наш…” и поются тропари:

“Со духи праведных скончавшихся, души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В поко́ищи Твоем, Господи, иде́же вси святии Твои упокоева́ются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава:

Ты еси Бог, соше́дый во ад и узы окова́нных разреши΄вый, Сам и ду́ши раб Твоих упокой.

И ныне:

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без се́мене рождшая, моли спастися душа́м их”.

“С ду́хами праведников скончавшихся, души рабов Твоих, Спас, упокой, сохраняя их во блаженной жизни, которая у Тебя, Человеколюбче.

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои упокоеваются, упокой и души рабов Твоих, как Един Человеколюбец.

Слава:

Ты – Бог, сошедший во ад и узы окова́нных разрешивший, Сам и ду́ши рабов Твоих упокой.

И ныне:

Едина Чистая и Непорочная Дева, Бога бессеменно родившая, моли спастись душам их”.

Итак, вместо славословий и величаний мы воссылаем нашу молитву за усопших ко Господу.

Потом следует сугубая заупокойная ектения: “Помилуй нас, Боже…”

Иерей произносит тайно молитву: “Боже духо́в…”, заканчивая ее возгла́сом: “Яко Ты еси Воскресение…” Затем диакон: “Премудрость”. Хор: “Честнейшую Херувим….” Иерей: “Слава Тебе, Христе Боже….” Хор: “Слава, и ныне”, “Господи, помилуй” (трижды), “Благослови”, и священник произносит отпуст:

“Воскресы΄й из мертвых Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, ду́ши от нас преставльшихся раб Своих в селениих праведных учини΄т, в не́дрех Авраама упокоит, и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец”.

По отпу́сте диакон возглашает: “Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память!” Хор трижды поет: “Вечная память”.

“Это молитвенное воззвание: “Вечная память!” есть дар и довершение всего, – говорит святитель Симеон, архиепископ Солунский, – оно отсылает умершего к наслаждению Богом и как бы передает Богу душу и тело усопшего”.

Читайте также

  • Заупокойное всенощное бдение
  • Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим
  • Приготовление усопшего к погребению
  • Чин на разлучение души от тела
  • Время и цель совершения заупокойного богослужения

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here