Последование панихиды текст с ударениями

Детально: последование панихиды текст с ударениями - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Скачать последование Панихиды

Чинопоследование Панихиды, Отпевания и местный вариант их соединения (заочное отпевание) с комментариями автора на эту тему:

Панихида – полный текст для клироса на церковнославянском языке: panihida.rar

Панихида с отпеванием – полный текст для клироса на церковнославянском языке: pan_otp.rar. Правда, в отличие от всех остальных богослужебных текстов, приведенных на этой странице, каноничность этого чинопоследования не гарантируется. Дело в том, что мне предложили оформить чин, который по традиции совершается у нас в храме, и который (как мне сказали) является закрепленным народным обычаем кратко отпевать тех, кто похоронен без отпевания (т.е. отпевать заочно), так что это фактически мирской чин, восстановленный до церковного, но при котором утеряно соответствие Требнику. Я совершенно отчаялся увидеть какую-либо логику в том, как этот чин получен из панихиды и погребения, приведенных в Требнике. Ясно только то, что это по структуре панихида, в которую вставлены элементы «отпевания» (т.е. чина погребения), но при этом структура последнего совершенно не сохранена. Поэтому и результат по качеству не сравним с другими богослужебными текстами этой страницы (в которых, несмотря на все имеющиеся сейчас в храмах сокращения и изменения, они как бы взяты в скобки, а восстановлен полный чин, соответствующий богослужебным книгам, ни слова не написано «от себя») — здесь видна явная «самодеятельность», и церковнославянские комментарии (хотя и скопированные из Требника, но в беспорядке) выглядят просто «подделкой под старину», а по сути не суть канонический чин. Кроме того, совершенно неясно, как обстоит дело с отпеванием в других храмах, епархиях и т.п. Так что этот текст выложен на риск пользователя.

К сожалению забыл, откуда взял эти тексты.

Формат pdf и на церковно-славянском языке (шрифт Ирмологион).

отпевание мирских и монахов на ЦСЯ полностью, на русском недоделано.

Сохранить в WordСохранить в PDF

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон.)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 2: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди

(или: Блаже́на, ю́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди,

или: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся

(или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Дважды)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

2 Блаже́ни  испыта́ющии  свиде́ния  Его,  всем  се́рдцем  взы́щут  Его,  3 не  де́лающии  бо  беззако́ния,  в  путе́х  Его  ходи́ша.  4 Ты  запове́дал  еси́  за́поведи  Твоя́  сохрани́ти  зело́.  5 Да́бы  испра́вилися  путие́  мои́,  сохрани́ти  оправда́ния  Твоя́.  6 тогда́  не  постыжу́ся,  внегда́  призре́ти  ми  на  вся  за́поведи  Твоя́.  7 Испове́мся  Тебе́  в  пра́вости  се́рдца,  внегда́  научи́ти  ми  ся  судьба́м  пра́вды  Твоея́.  8 Оправда́ния  Твоя́  сохраню́,  не  оста́ви  мене́  до  зела́.  9 В  чесо́м  испра́вит  юне́йший  путь  свой;  внегда́  сохрани́ти  словеса́  Твоя́.  10 Всем  се́рдцем  мои́м  взыска́х  Тебе́,  не  отри́ни  мене́  от  за́поведей  Твои́х.  11 В  се́рдце  мое́м  скрых  словеса́  Твоя́,  я́ко  да  не  согрешу́  Тебе́.  12 Благослове́н  еси́  Го́споди,

научи́  мя  оправда́нием  Твои́м.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

13 Устна́ма  мои́ма  возвести́х  вся  судьбы́  уст  Твои́х.  14 На  пути́  свиде́ний  Твои́х  наслади́хся,  я́ко  о  вся́ком  бога́тстве.  15 В  за́поведех  Твои́х  поглумлю́ся,  и  уразуме́ю  пути́  Твоя́.  16 Во  оправда́ниих  Твои́х  поучу́ся,  не  забу́ду  слове́с  Твои́х.  17 Возда́ждь  рабу́  Твоему́:  живи́  мя,  и  сохраню́  словеса́  Твоя́.  18 Откры́й  о́чи  мои́,  и  уразуме́ю  чудеса́  от  зако́на  Твоего́.  19 Пришле́ц  аз  есмь  на  земли́:  не  скрый  от  мене́  за́поведи  Твоя́.  20 Возлюби́  душа́  моя́  возжела́ти  судьбы́  Твоя́  на  вся́кое  вре́мя.  21 Запрети́л  еси́  го́рдым:  про́кляти  уклоня́ющиися  от  за́поведей  Твои́х.  22 Отьими́  от  мене́  поно́с  и  уничиже́ние,

я́ко  свиде́ний  Твои́х  взыска́х.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

23 И́бо  седо́ша  кня́зи,  и  на  мя  клевета́ху,  раб  же  Твой  глумля́шеся  во  оправда́ниих  Твои́х:  24 И́бо  свиде́ния  Твоя́  поуче́ние  мое́  есть,  и  сове́ти  мои́  оправда́ния  Твоя́.  25 Прильпе́  земли́  душа́  моя́,

живи́  мя  по  словеси́  Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

26 Пути́  моя́  возвести́х,  и  услы́шал  мя  еси́:  научи́  мя  оправда́нием  Твои́м:  27 Путь  оправда́ний  Твои́х  вразуми́  ми,  и  поглумлю́ся  в  чудесе́х  Твои́х.  28 Воздрема́  душа́  моя́  от  уны́ния:  утверди́  мя  в  словесе́х  Твои́х.  29 Путь  непра́вды  отста́ви  от  мене́,

и  зако́ном  Твои́м  поми́луй  мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

30 Путь  и́стины  изво́лих,  и  судьбы́  Твоя́  не  забы́х.  31 Прилепи́хся  свиде́нием  Твои́м,  Го́споди,  не  посрами́  мене́.  32 Путь  за́поведей  Твои́х  теко́х,  егда́  расшири́л  еси́  се́рдце  мое́.  33 Законоположи́  мне,  Го́споди,  путь  оправда́ний  Твои́х,  и  взыщу́  и́  вы́ну:  34 Вразуми́  мя,  и  испыта́ю  зако́н  Твой,  и  сохраню́  и́  всем  се́рдцем  мои́м.  35 Наста́ви  мя  на  стезю́  за́поведей  Твои́х,  я́ко  ту́ю  восхоте́х.  36 Приклони́  се́рдце  мое́  во  свиде́ния  Твоя́,  а  не  в  лихои́мство.  37 Отврати́  о́чи  мои́,  е́же  не  ви́дети  суеты́,

в  пути́  Твое́м  живи́  мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

38 Поста́ви  рабу́  Твоему́  сло́во  Твое́  в  страх  Твой.  39 Отьими́  поноше́ние  мое́,  е́же  непщева́х:  я́ко  судьбы́  Твоя́  бла́ги.  40 Се  возжела́х  за́поведи  Твоя́,  в  пра́вде  Твое́й  живи́  мя.  41 И  да  прии́дет  на  мя  ми́лость  Твоя́  Го́споди,  спасе́ние  Твое́  по  словеси́  Твоему́.  42 И  отвеща́ю  поноша́ющым  ми  сло́во:  я́ко  упова́х  на  словеса́  Твоя́.  43 И  не  отьими́  от  уст  мои́х  словесе́  и́стинна  до  зела́,  я́ко  на  судьбы́  Твоя́  упова́х.  44 И  сохраню́  зако́н  Твой  вы́ну,  в  век  и  в  век  ве́ка.  45 И  хожда́х  в  широте́,  я́ко  за́поведи  Твоя́  взыска́х.  46 И  глаго́лах  о  свиде́ниих  Твои́х  пред  цари́,  и  не  стыдя́хся:  47 И  поуча́хся  в  за́поведех  Твои́х,  я́же  возлюби́х  зело́:  48 И  воздвиго́х  ру́це  мои́  к  за́поведем  Твои́м,  я́же  возлюби́х,  и  глумля́хся  во  оправда́ниих  Твои́х.  49 Помяни́  словеса́  Твоя́  рабу́  Твоему́,  и́хже  упова́ние  дал  ми  еси́.  50 То  мя  уте́ши  во  смире́нии  мое́м,  я́ко  сло́во  Твое́  живи́  мя.  51 Го́рдии  законопреступова́ху  до  зела́:  от  зако́на  же  Твоего́  не  уклони́хся.  52 Помяну́х  судьбы́  Твоя́  от  ве́ка,  Го́споди,  и  уте́шихся.  53 Печа́ль  прия́т  мя  от  гре́шник,  оставля́ющих  зако́н  Твой.  54 Пе́та  бя́ху  мне  оправда́ния  Твоя́,  на  ме́сте  прише́льствия  моего́.  55 Помяну́х  в  нощи́  И́мя  Твое́,  Го́споди,  и  сохрани́х  зако́н  Твой.  56 Сей  бысть  мне,  я́ко  оправда́ний  Твои́х  взыска́х.  57 Часть  моя́  еси́,  Го́споди,  рех  сохрани́ти  зако́н  Твой.  58 Помоли́хся  лицу́  Твоему́  всем  се́рдцем  мои́м,

поми́луй  мя  по  словеси́  Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

59 Помы́слих  пути́  Твоя́,  и  возврати́х  но́зе  мои́  во  свиде́ния  Твоя́.  60 Угото́вихся  и  не  смути́хся  сохрани́ти  за́поведи  Твоя́.  61 У́жа  гре́шник  обяза́шася  мне,  и  зако́на  Твоего́  не  забы́х.  62 Полу́нощи  воста́х  испове́датися  Тебе́  о  судьба́х  пра́вды  Твоея́.  63 Прича́стник  аз  есмь  всем  боя́щимся  Тебе́,  и  храня́щим  за́поведи  Твоя́.  64 Ми́лости  Твоея́,  Го́споди,  испо́лнь  земля́:  оправда́нием  Твои́м  научи́  мя.  65 Бла́гость  сотвори́л  еси́  с  рабо́м  Твои́м,  Го́споди,  по  словеси́  Твоему́.  66 Бла́гости,  и  наказа́нию  и  ра́зуму  научи́  мя,

я́ко  за́поведем  Твои́м  ве́ровах.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

67 Пре́жде  да́же  не  смири́ти  ми  ся,  аз  прегреши́х:  сего́  ра́ди  сло́во  Твое́  сохрани́х.  68 Благ  еси́  Ты,  Го́споди,  и  бла́гостию  Твое́ю  научи́  мя  оправда́нием  Твои́м.  69 Умно́жися  на  мя  непра́вда  го́рдых,  аз  же  всем  се́рдцем  мои́м  испыта́ю  за́поведи  Твоя́.  70 Усыри́ся  я́ко  мле́ко  се́рдце  их,  аз  же  зако́ну  Твоему́  поучи́хся.  71 Бла́го  мне,  я́ко  смири́л  мя  еси́,  я́ко  да  научу́ся  оправда́нием  Твои́м.  72 Благ  мне  зако́н  уст  Твои́х,

па́че  ты́сящ  зла́та  и  сребра́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

73 Ру́це  Твои́  сотвори́сте  мя

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и  созда́сте  мя:  вразуми́  мя,  и  научу́ся  за́поведем  Твои́м.  74 Боя́щиися  Тебе́  у́зрят  мя  и  возвеселя́тся,  я́ко  на  словеса́  Твоя́  упова́х.  75 Разуме́х  Го́споди,  я́ко  пра́вда  судьбы́  Твоя́,  и  вои́стинну  смири́л  мя  еси́.  76 Бу́ди  же  ми́лость  Твоя́,  да  уте́шит  мя  по  словеси́  Твоему́  рабу́  Твоему́.  77 Да  прии́дут  мне  щедро́ты  Твоя́,  и  жив  бу́ду,  я́ко  зако́н  Твой  поуче́ние  мое́  есть.  78 Да  постыдя́тся  го́рдии,  я́ко  непра́ведно  беззако́нноваша  на  мя,  аз  же  поглумлю́ся  в  за́поведех  Твои́х.  79 Да  обратя́т  мя  боя́щиися  Тебе́,  и  ве́дящии  свиде́ния  Твоя́.  80 Бу́ди  се́рдце  мое́  непоро́чно  во  оправда́ниих  Твои́х,  я́ко  да  не  постыжу́ся.  81 Исчеза́ет  во  спасе́ние  Твое́  душа́  моя́,  на  словеса́  Твоя́  упова́х.  82 Исчезо́ша  о́чи  мои́  в  сло́во  Твое́,  глаго́люще:  когда́  уте́шиши  мя; 83 Зане́  бых  я́ко  мех  на  сла́не:  оправда́ний  Твои́х  не  забы́х.  84 Коли́ко  есть  дней  раба́  Твоего́;  когда́  сотвори́ши  ми  от  гоня́щих  мя  суд;  85 Пове́даша  мне  законопресту́пницы  глумле́ния,  но  не  я́ко  зако́н  Твой,  Го́споди.  86 Вся  за́поведи  Твоя́  и́стина:  непра́ведно  погна́ша  мя,  помози́  ми.  87 Вма́ле  не  сконча́ша  мене́  на  земли́:  аз  же  не  оста́вих  за́поведей  Твои́х.

88 По  ми́лости  Твое́й  живи́  мя,

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и  сохраню́  свиде́ния  уст  Твои́х.  89 Во  век,  Го́споди,  сло́во  Твое́  пребыва́ет  на  Небеси́.  90 В  род  и  род  и́стина  Твоя́.  Основа́л  еси́  землю,  и  пребыва́ет.  91 Учине́нием  Твои́м  пребыва́ет  день,  я́ко  вся́ческая  рабо́тна  Тебе́.

Затем поем или читаем следующие стихи с  припевом  трижды:

 92 Я́ко  а́ще  бы  не  зако́н  Твое́  поуче́ние  мое́  был,  тогда́  у́бо  поги́бл  бых  во  смире́нии  мое́м.  93 Во  век  не  забу́ду  оправда́ний  Твои́х,  я́ко  в  них  оживи́л  мя  еси́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́,  усо́пших  раб  Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей,  рабо́м  Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

94 Твой  есмь  аз,  спаси́  мя:

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

я́ко  оправда́ний  Твои́х  взыска́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

95 Мене́  жда́ша  гре́шницы  погуби́ти  мя,  свиде́ния  Твоя́  разуме́х.  96 Вся́кия  кончи́ны  ви́дех  коне́ц,  широка́  за́поведь  Твоя́  зело́.  97 Коль  возлюби́х  зако́н  Твой,  Го́споди,  весь  день  поуче́ние  мое́  есть.  98 Па́че  враг  мои́х  умудри́л  мя  еси́  за́поведию  Твое́ю,  я́ко  в  век  моя́  есть.  99 Па́че  всех  уча́щих  мя  разуме́х,  я́ко  свиде́ния  Твоя́  поуче́ние  мое́  есть.  100 Па́че  ста́рец  разуме́х,  я́ко  за́поведи  Твоя́  взыска́х.  101 От  вся́каго  пути́  лука́ва  возбрани́х  нога́м  мои́м,  я́ко  да  сохраню́  словеса́  Твоя́.  102 От  суде́б  Твои́х  не  уклони́хся,  я́ко  Ты  законоположи́л  ми  еси́.  103 Коль  сладка́  горта́ни  моему́  словеса́  Твоя́,  па́че  ме́да  усто́м  мои́м.  104 От  за́поведей  Твои́х  разуме́х,  сего́  ра́ди  возненави́дех  всяк  путь  непра́вды.  105 Свети́льник  нога́ма  мои́ма  зако́н  Твой,  и  свет  стезя́м  мои́м.  106 Кля́хся  и  поста́вих  сохрани́ти  судьбы́  пра́вды  Твоея́.  107 Смири́хся  до  зела́,

Го́споди,  живи́  мя  по  словеси́  Твоему́.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

108 Во́льная  уст  мои́х  благоволи́  же,  Го́споди,  и  судьба́м  Твои́м  научи́  мя.  109 Душа́  моя́  в  руку́  Твое́ю  вы́ну,  и  зако́на  Твоего́  не  забы́х.  110 Положи́ша  гре́шницы  сеть  мне,  и  от  за́поведей  Твои́х  не  заблуди́х.  111 Насле́довах  свиде́ния  Твоя́  во  век,  я́ко  ра́дование  се́рдца  моего́  суть.   112 Приклони́х  се́рдце  мое́  сотвори́ти  оправда́ния  Твоя́  в  век  за  воздая́ние.  113 Законопресту́пныя  возненави́дех,  зако́н  же  Твой  возлюби́х.  114 Помо́щник  мой  и  Засту́пник  мой  еси́  Ты,

на  словеса́  Твоя́  упова́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

115 Уклони́теся  от  мене́  лука́внующии,  и  испыта́ю  за́поведи  Бо́га  моего́.  116 Заступи́  мя  по  словеси́  Твоему́,  и  жив  бу́ду,  и  не  посрами́  мене́  от  ча́яния  моего́.  117 Помози́  ми,  и  спасу́ся,  и  поучу́ся  во  оправда́ниих  Твои́х  вы́ну.  118 Уничижи́л  еси́  вся  отступа́ющия  от  оправда́ний  Твои́х,  я́ко  непра́ведно  помышле́ние  их.  119 Преступа́ющия  непщева́х  вся  гре́шныя  земли́,  сего́  ра́ди  возлюби́х  свиде́ния  Твоя́.  120 Пригвозди́  стра́ху  Твоему́  пло́ти  моя́,  от  суде́б  бо  Твои́х  убоя́хся.  121 Сотвори́х  суд  и  пра́вду,

не  преда́ждь  мене́  оби́дящим  мя.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

122 Восприими́  раба́  Твоего́  во  бла́го,  да  не  оклевета́ют  мене́  го́рдии.  123 О́чи  мои́  исчезо́сте  во  спасе́ние  Твое́,  и  в  сло́во  пра́вды  Твоея́.  124 Сотвори́  с  рабо́м  Твои́м  по  ми́лости  Твое́й,  и  оправда́нием  Твои́м  научи́  мя.   125 Раб  Твой  есмь  аз:  вразуми́  мя,  и  уве́м  свиде́ния  Твоя́.  126 Время  сотвори́ти  Го́сподеви:  разори́ша  зако́н  Твой.  127 Сего́  ра́ди  возлюби́х  за́поведи  Твоя́  па́че  зла́та  и  топа́зия.  128 Сего́  ра́ди  ко  всем  за́поведем  Твои́м  направля́хся,  всяк  путь  непра́вды  возненави́дех.  129 Ди́вна  свиде́ния  Твоя́,  сего́  ра́ди  испыта́  я́  душа́  моя́.  130 Явле́ние  слове́с  Твои́х  просвеща́ет  и  вразумля́ет  младе́нцы.  131 Уста́  моя́  отверзо́х,  и  привлеко́х  дух,

я́ко  за́поведей  Твои́х  жела́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

132 При́зри  на  мя  и  поми́луй  мя,

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

по  суду́  лю́бящих  и́мя  Твое́.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

133 Стопы  моя́  напра́ви  по  словеси́  Твоему́,  и  да  не  облада́ет  мно́ю  вся́кое  беззако́ние.  134 Изба́ви  мя  от  клеветы́  челове́ческия,  и  сохраню́  за́поведи  Твоя́.  135 Лице́  Твое́  просвети́  на  раба́  Твоего́,  и  научи́  мя  оправда́нием  Твои́м.  136 Исхо́дища  водна́я  изведо́сте  о́чи  мои́,  поне́же  не  сохрани́х  зако́на  Твоего́.  137 Пра́веден  еси́,  Го́споди,  и  пра́ви  суди́  Твои́.  138 Запове́дал  еси́  пра́вду  свиде́ния  Твоя́  и  и́стину  зело́.  139 Иста́яла  мя  есть  ре́вность  Твоя́,  я́ко  забы́ша  словеса́  Твоя́  врази́  мои́.  140 Разжже́но  сло́во  Твое́  зело́,  и  раб  Твой  возлюби́  е́.  141 Юне́йший  аз  есмь  и  уничиже́н,  оправда́ний  Твои́х  не  забы́х.

142 Пра́вда  Твоя́  пра́вда  во  век,

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и  зако́н  Твой  и́стина.  143 Ско́рби  и  ну́жды  обрето́ша  мя,  за́поведи  Твоя́  поуче́ние  мое́.  144 Пра́вда  свиде́ния  Твоя́  в  век,  вразуми́  мя,  и  жив  бу́ду.  145 Воззва́х  всем  се́рдцем  мои́м,  услы́ши  мя,  Го́споди,  оправда́ния  Твоя́  взыщу́.  146 Воззва́х  Ти,  спаси́  мя,  и  сохраню́  свиде́ния  Твоя́.  147 Предвари́х  в  безго́дии  и  воззва́х,  на  словеса́  Твоя́  упова́х.  148 Предвари́сте  о́чи  мои́  ко  у́тру,  поучи́тися  словесе́м  Твои́м.  149 Глас  мой  услы́ши,  Го́споди,  по  ми́лости  Твое́й:  по  судьбе́  Твое́й  живи́  мя.  150 Прибли́жишася  гоня́щии  мя  беззако́нием,  от  зако́на  же  Твоего́  удали́шася.  151 Близ  еси́  Ты,  Го́споди,  и  вси  путие́  Твои́  и́стина.  152 Испе́рва  позна́х  от  свиде́ний  Твои́х,  я́ко  в  век  основа́л  я́  еси́.  153 Виждь  смире́ние  мое́  и  изми́  мя,

я́ко  зако́на  Твоего́  не  забы́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

154 Суди́  суд  мой  и  изба́ви  мя,  словесе́  ра́ди  Твоего́  живи́  мя.  155 Дале́че  от  гре́шник  спасе́ние,  я́ко  оправда́ний  Твои́х  не  взыска́ша.  156 Щедро́ты  Твоя́  мно́ги,  Го́споди,  по  судьбе́  Твое́й  живи́  мя.  157 Мно́зи  изгоня́щии  мя  и  стужа́ющии  ми,  от  свиде́ний  Твои́х  не  уклони́хся.  158 Ви́дех  неразумева́ющия  и  иста́ях,  я́ко  слове́с  Твои́х  не  сохрани́ша.  159 Виждь,  я́ко  за́поведи  Твоя́  возлюби́х,  Го́споди,  по  ми́лости  Твое́й  живи́  мя.  160 Нача́ло слове́с  Твои́х  и́стина,  и  во  век  вся  судьбы́  пра́вды  Твоея́.  161 Князи  погна́ша  мя  туне,  и  от  слове́с  Твои́х  убоя́ся  се́рдце  мое́.  162 Возрадуюся  аз  о  словесе́х  Твои́х,  я́ко  обретаяй  корысть  многу.  163 Непра́вду  возненави́дех  и  омерзих,

зако́н  же  Твой  возлюби́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

164 Седмерицею  днем  хвалих  Тя  о  судьба́х  пра́вды  Твоея́.  165 Мир  мног  лю́бящим  зако́н  Твой,  и  несть  им  собла́зна.  166 Ча́ях  спасе́ния  Твоего́,  Го́споди,  и  за́поведи  Твоя́  возлюби́х.  167 Сохрани́  душа́  моя́  свиде́ния  Твоя́  и  возлюби  я  зело́.  168 Сохрани́х  за́поведи  Твоя́  и  свиде́ния  Твоя́,  я́ко  вси  путие́  мои́  пред  Тобо́ю,  Го́споди.  169 Да  прибли́жится  моле́ние  мое́  пред  Тя,  Го́споди,  по  словеси́  Твоему́  вразуми́  мя.  170 Да  вни́дет  проше́ние  мое́  пред  Тя,

Го́споди,  по  словеси́  Твоему́  изба́ви  мя.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

171 Отры́гнут  устне́  мои́  пе́ние,  егда́  научиши́  мя  оправда́нием  Твои́м.  172 Провеща́ет  язы́к  мой  словеса́  Твоя́,  я́ко  вся  за́поведи  Твоя́  пра́вда.  173 Да  бу́дет  рука́  Твоя́  е́же  спасти́  мя,  я́ко  за́поведи  Твоя́  изво́лих.  174 Возжела́х  спасе́ние  Твое́,  Го́споди,  и  зако́н  Твой  поуче́ние  мое́  есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с  припевом  трижды:

175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне

176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Припев: Упоко́й,  Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием.  Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Богородичен:

Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) всели́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю  показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).


Когда  написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу= и Сы=ну и Свято=му Ду=ху», «И ныне и при=сно и во ве=ки веко=в. Аминь».

Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.

Припев поется после каждого стиха, если же не позво=ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов.

Припев поется после каждого стиха, если же не позво=ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов.

Устав совершения панихиды находится в Типиконе, в 14-й главе. Молитвословия, указанные в этой главе, печатаются:

1) в особой книжке, озаглавленной: “Последование за усопших”;

2) в Октоихе, где перед последованием субботы 1-го гласа печатается глава о том, как совершается последование о усопших, и в ней содержатся молитвословия панихиды;

3) в Псалтири – в “Последовании по исходе души от тела”.

В первых двух последованиях находится великая ектения о усопших, а в Псалтири ее нет. Но в Псалтири печатается 17-я кафизма и молитва: “Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго…” Последование по исходе души от тела печатается и в иерейском Молитвослове.

В книге “Последование за усопших”, а также в Октоихе не печатаются из числа молитвословий, указанных в 14-й главе Типикона, кафизма 17-я и седален с Богородичным по 3-й песни канона. Кафизма здесь не печатается потому, что она на панихиде иногда не поется, как об этом сказано в 14-й главе Типикона. Во всей полноте панихида излагается в особой книге “Последование параста́са, си΄речь, великия панихиды и всено́щнаго бдения, певаемых по усопшим отцем и братиям нашим и по всем православным христианом преставльшимся”. В этом Последовании содержится великая ектения и 17-я кафизма: “Блажени непорочнии в путь…”

О каноне на панихиде в 14-й главе Типикона сказано, что поется канон Октоиха усопших по “гласу”, то есть того гласа, молитвословия которого поются в субботу той седмицы. В книге “Последование за усопших” печатается канон Октоиха 6-го гласа. В Псалтири, в Последовании на исход души от тела печатается канон 8-го гласа. Ирмос 3-й песни: “Небеснаго круга…” и 6-й песни: “Молитву пролию ко Господу…” обычно поются на панихиде при 3-й и 6-й песнях. Припев канона на панихиде – “Упокой, Господи, души усопших раб Твоих”. При малой ектении за упокой, начинающейся словами: “Паки и паки миром Господу помолимся”, поется: “Господи, помилуй” по однажды, а при малой ектении, начинающейся прошением сугубой ектении: “Помилуй нас, Боже” по трижды. Но после 1-й статии непорочных и малой ектении за упокой: “Паки и паки миром Господу помолимся” – после прошения: “Милости Божия, Царства Небеснаго…” и пения “Подай, Господи”, когда диакон возгласит: “Господу помолимся”, а иерей читает втайне молитву. “Боже, духо́в…”, хор поет тихим гласом (Типикон, гл. 14 и последование Субботы мясопустной) “Господи, помилуй” (40 раз), дондеже скончает священник молитву “Боже, духо́в…” (Типикон, гл. 13; эта молитва находится в Служебнике, в последовании Литургии, и в Требнике – в Последовании погребения). По отпусте панихиды диакон возглашает: “Во блаженном успении…”, и певцы поют трижды: “Вечная память”. Во время всей панихиды бывает каждение. Иерей имеет в руках кадило, если служит без диакона. Если диакон участвует в панихиде, то он кадит и перед началом каждой ектении просит у иерея благословение для каждения. Отпу́ст иерей произносит с кадилом.

Панихида начинается обычным возгласом: “Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков”. Затем читается псалом 90-й: “Живый в помощи Вышняго…” В этом псалме пред нашим духовным взором предстоит отрадная картина перехода в вечность истинно верующей души по таинственному пути, ведущему к обителям Отца Небесного. В символических образах аспидов, львов, скимнов и драконов псалмопевец выражает мытарства души на этом пути. Но здесь псалмопевец изобразил нам и Божественное охранение верной души усопшего: “Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, плещами Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его”. Верная душа говорит Господу: “прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю”.

Замечательно, что этот же псалом читается и в последовании шестого часа, перед Литургией, когда воспоминается Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Словами пророка Давида Церковь изображает этот страшный путь смерти, которым прошла и безгрешная святая душа Господа Иисуса: “Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разруши΄л еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже…” и тем “…от смерти к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведе́…” (кондак и 1-я песнь канона Пасхи). Мы надеемся на охранение ангелов Божиих, на помощь и благоволение Отца Небесного, ибо мы – братья Господу Иисусу, чада возлюбленные Божественного Отца, усыновленные Ему Единородным Сыном Его.

Тотчас после псалма начинается ектения: “Миром Господу помолимся”. Сначала идут обычные прошения, затем следуют прошения собственно о усопших: “О оставлении согрешений во блаженной памяти преставльшагося (преставльшихся), Господу помолимся”. Главное, что может сделать для усопшего этот путь вечности трудным, мучительным и страшным, лишить его вечного блаженства, а нам причинить скорбь и душевную тяжесть – это его грехи. И вот потому первое прошение – “о оставлении согрешений его (их)”.

Но мы еще боимся вполне предаваться этому светлому упованию; мы припоминаем вольные и невольные согрешения покойного, в том числе и против нас, ибо сейчас душа его должна предстать пред страшным престолом Господа Славы, где спросится ответ за всякое слово, чувство, дело и помышление. И вот мы обращаемся к Господу со следующим прошением: “О простити ему (им) всякое прегрешение, вольное и невольное, Господу помолимся”.

Церковь, как сердобольная мать, в эту минуту не забывает и горькой доли тех, которые остались здесь, на земле, и в горе и слезах возводят слезные очи ко Господу:

“О плачущих и боле́знующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся”.

“О отпуститися ему (им) от всякия болезни, и печали, и воздыхания и вселити его (их), иде́же присещает свет Лица Божия, Господу помолимся”.

“О яко да Господь Бог наш учинит душу его (ду́ши их) в месте светле, в месте злачне (радостном и довольном), в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся”.

“О причтении его (их) в не́дрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся”.

По окончании ектении священник возглашает:

“Яко Ты еси Воскресение, и живот, и покой усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь”.

За ектенией следует пение “Аллилуиа”. Это – голос небожителей, восхваляющих Господа. В это же время диакон произносит стихи, предыизображающие блаженство истинно верующих в Господа: “Блажени, яже избрал и приял еси, Господи. Память их в род и род. Ду́ши их во благих водворятся”.

Сердечно желая, чтобы этого блаженства удостоились и наши усопшие, Церковь присоединяет молитвословия тропаря: “Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй и полезное всем подаваяй, Едине Соде́телю, упокой, Господи, душу раба Твоего (ду́ши раб Твоих), на Тя бо упование возложи΄ (возложи΄ша) Творца и Зиждителя и Бога нашего”.

“Слава, и ныне”: “Тебе и сте́ну и пристанище и΄мамы и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение”. Этими словами выражается трепетное ожидание нами Господа, грядущего к нам, а также молитва к Божией Матери о помощи.

Но вот завеса вечности открывается, вот Господь на Престоле Славы, и Ему предстоят со страхом и трепетом усопшие отцы и братия наши, исповедуя пред Ним с верой и любовью все дела свои, а мы, живые, молимся за их души. “Блажени непорочнии в путь, ходя΄щии в законе Господни”, – так начинается исповедь всякой души, отошедшей от нас и предстоящей перед Судом Божиим. “Помяни, Господи душу раба Твоего (ду́ши раб Твоих, имярек)“, – этим прошением мы прерываем эту исповедь.

“Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его”, – и опять молитва: “Помяни, Господи, душу раба Твоего”.

И далее звучат возвышенные стихи 118-го псалма, прерываемые молитвенными прошениями о душе усопшего (в переводе на русский язык):

“В сердце мое заключил я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою…

Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих…

Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои бла́ги…

Да приидут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему…

И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое…

Вспомни слово (Твое) к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать…

Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему…

Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим…

Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему…

Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца…

Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю…

Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю…

Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь…

Все повеления Твои признаю΄ справедливыми, всякий путь лжи ненавижу…

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина…

Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить…

Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня…

Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое…

Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне…

Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл”.

Чтение или пение 118-го псалма прерывается ектенией. Диакон: “Паки и паки миром Господу помолимся”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Еще молимся о упокоении души усопшаго раба Твоего (душ усопших раб Твоих, имярек), и о еже проститися ему (им) всякому согрешению, вольному же и невольному”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Яко да Господь Бог наш учини΄т душу его, идеже праведнии упокоя΄ются”. Хор: “Господи, помилуй”. Диакон: “Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов его у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим”. Хор: “Подай, Господи”, диакон: “Господу помолимся”. Хор: “Господи, помилуй”. Между тем священник тайно читает молитву:

“Боже ду́хов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый и живот миру Твоему дарова́вый, Сам, Господи, упокой душу раба Твоего (души раб Твоих, имярек) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отню΄дуже отбеже́ болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, соделанное им (ими) словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог, прости. Яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един (еси) кроме́ (без) греха, правда Твоя – правда во веки, и слово Твое – истина”… и возглашает:

“Яко Ты еси Воскресение и живот и покой, усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих, имярек)…”

Затем продолжается исповедь отошедшей от нас души пред страшным престолом Господним словами 118-го псалма; и к каждому стиху мы присоединяем нашу молитву: “Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопших раб Твоих)“.

Затем поют: “Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим”.

При повторении этого псаломского стиха поются новозаветные стихи, изображающие таинственную судьбу человека:

“Святых лик обре́те источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Агнца Божия пропове́давше и заклани бывше, якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите, долгов разрешение нам даровати”.

“Лик святых обрел источник жизни и дверь райскую, да обрету и я путь покаянием; я погибшая овца, воззови и спаси меня, Спасе.

Агнца Божия проповедавшие и закланные как агнцы и преставившиеся, святые к вечной нестареющей жизни, мученики, прилежно моли΄те Того даровать нам разрешение долгов”.

Господь обращается к Своим верным:

“В путь узкий хо́ждшии прискорбный, вси в житии Крест, яко яре́м вземшии и Мне последовавшии верою, приидите насладитеся, ихже уготовалх вам почестей и венцов небесных”.

“Вы, прошедшие узкий и прискорбный путь и взявшие (на себя) в жизни Креста как иго, и последовавшие за Мною по вере, придите, насладитесь почестями, которые Я вам приготовил, и венцами небесными”.

И верная душа отвечает своему Спасителю:

“Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, уще́дри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное отечество подаждь ми, рая΄ паки жителя мя сотворяя.

Древле убо от не су́щих созда́вый мя и образом Твоим Божественным почты΄й, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добро́тою возобразитися”.

“Я образ неизреченной Твоей славы, хотя и ношу язвы прегрешений; ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием и возврати мне желанное отечество, соделавая меня опять жителем рая.

Издревле создавший меня из небытия и почтивший Своим Божественным образом, за преступление же заповеди опять возвративший в землю, из которой я взят был, возведи меня в Свое подобие, получить образ древней красоты”.

С этими прошениями души усопшего соединяют свою молитву его близкие:

“Упокой, Боже, раба Твоего (рабы Твоя) и учини его (я΄, -и΄х) в раи΄, идеже ли΄цы святых, Господи, и праведники сияют яко светила, усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоя) упокой, презирая его (их) вся согрешения”.

После прославления Пресвятой Троицы: Отца Безначального, Сына, Собезначального Отцу, и Божественного Духа, и молитвенного восхваления Пресвятой Богородицы, трижды поется “Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже”.

Затем следует малая заупокойная ектения и по возгла́се – седален: “Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего (рабы Твоя), и сего (сих) всели во дворы Твоя, я΄коже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения его (их), вольная и невольная, и вся, яже в ве́дении и не в ведении, Человеколюбче”. На “Слава” поют конец этого седальна: “И вся, яже в ве́дении”.., на “И ныне” – Богородичен: “От Девы возсия΄вый миру, Христе Боже, сы΄ны света То́ю показавый, помилуй нас”.

После псалма 50-го, сосредоточившего наше внимание на собственном греховном недостоинстве, поется канон по усопшем.

Тропари канона расположены в следующем порядке: первый тропарь содержит нашу молитву к святым мученикам, пролившим кровь свою и претерпевшим бесчисленные муки ради Господа; их мы побуждаем на ходатайство пред Богом за наших усопших. Затем следуют два тропаря, содержащие в себе наше моление ко Господу за умерших. В этих тропарях мы высказываем пред Господом Иисусом Христом все, что только может склонить Его к милосердию, указываем на Божественную Премудрость, которой мы сотворены в начале с душой и телом и воодушевлены Божественным Духом. Мы поминаем Его благость и милосердие, Его страдания, смерть и Воскресение, обновившие падший род человеческий. Разрушив смерть и ад, Он даровал нам бессмертие, избавил от смерти и тления. Господь знает немощь нашего естества, но Он неизреченно милосерд, “весь сладость, весь желание и любовь ненасытная, весь добро́та несказа́нная”. Он – Владыка всего, имеющий власть над живыми и мертвыми, в Царстве Его обителей много, и Он “разделяет их всем по достоянию, по мере добродетели”. Мы не смеем пред Лицом Божиим высказать ничего о вечной судьбе душ усопших, но лишь смиренно напоминаем, что они рабы Его и, “очистившиися древняго прародительскаго падения Крещением и паки порождением и иму́ще жезл силы – Крест Его, проидо́ша мирское море”. Перед каждым из этих тропарей мы взываем ко Господу: “Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (ду́ши усопших раб Твоих)”.

В последнем тропаре каждой песни канона мы обращаем молитвенные взоры наши ко Пресвятой Богородице и просим Ее молитв за нас и усопшего нашего (усопших наших). Заупокойный канон, как и другие, разделяется на три части в честь и славу Пресвятой Троицы краткими ектениями и особыми стихирами.

После третьей песни канона читается седален:

Воистину суета всяческая, житие же – сень и со́ние, ибо всуе мятется всяк земнородный, якоже рече́ Писание: егда́ мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде́же вку́пе ца́рие и нищии. Темже, Христе Боже, преставльшагося раба Твоего (преставльшихся раб Твоих) упокой, яко Человеколюбец”.

“Поистине все суета, а жизнь лишь тень и сон, ибо тщетно утруждает себя земнородный, как гговорит Писание, когда мир приобретем, тогда в гроб вселимся, где цари и нищии. Поэтому, Христе Боже, упокой преставльшегося Раба Твоего (преставльшихся Рабов Твоих), как Человеколюбец”.

После “Слава, и ныне” мы вновь обращаемся к Милостивой Заступнице нашей: “Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человеческому предстательству не ввери мя, но Сама заступи и помилуй мя”.

Когда шестая песнь канона изобразит нам бурю жизни: “Житейское море, воздвиза́емое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти, возведи от тли живот мой, Многомилостиве”, произносится ектения малая, и духовный собор, стоящий со свечами вокруг гроба, знаменуя свет Христов, который ныне видит пред собою усопший, от лица всей Церкви возглашает ему желание этой мирной пристани в кондаке: “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (души раб Твоих), иде́же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная”.

За кондаком следует икос:

“Сам Един еси Безсмертный, сотвори΄вый и созда́вый человека, земнии убо от земли΄ созда́хомся и в землю ту́южде по́йдем, якоже повелел еси созда́вый мя и реки΄й ми: яко земля еси и в землю отыдеши, а́може вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа” (трижды).

“Ты Сам Един Бессмертный, сотворивший и создавший человека! Мы же, земные, из земли созданы и в ту же землю пойдем, как повелел Ты, Создавший меня, и сказавший мне: земля еси и в землю отойдешь, куда все человеки пойдем, надгробным рыданием творя песнь: Аллилуиа” (трижды).

Перед девятою песнью священник возглашает: “Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим”. Но в ответ звучит не Песнь Богородицы: “Величит душа Моя Господа”, но лик поет: “Ду́си и ду́ши праведных восхвалят Тя, Господи”. Славословия и восхваления свойственны не нам, грешным, в эти минуты скорби, а святым и чистым ду́хам небесным и душам тех праведников, которые уже обрели вечное блаженство. Затем поется ирмос девятой песни канона: “Ужасе́ся о сем небо…”

Потом следует Трисвятое, “Пресвятая Троице…”, “Отче наш…” и поются тропари:

“Со духи праведных скончавшихся, души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В поко́ищи Твоем, Господи, иде́же вси святии Твои упокоева́ются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава:

Ты еси Бог, соше́дый во ад и узы окова́нных разреши΄вый, Сам и ду́ши раб Твоих упокой.

И ныне:

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без се́мене рождшая, моли спастися душа́м их”.

“С ду́хами праведников скончавшихся, души рабов Твоих, Спас, упокой, сохраняя их во блаженной жизни, которая у Тебя, Человеколюбче.

В месте упокоения Твоем, Господи, где все святые Твои упокоеваются, упокой и души рабов Твоих, как Един Человеколюбец.

Слава:

Ты – Бог, сошедший во ад и узы окова́нных разрешивший, Сам и ду́ши рабов Твоих упокой.

И ныне:

Едина Чистая и Непорочная Дева, Бога бессеменно родившая, моли спастись душам их”.

Итак, вместо славословий и величаний мы воссылаем нашу молитву за усопших ко Господу.

Потом следует сугубая заупокойная ектения: “Помилуй нас, Боже…”

Иерей произносит тайно молитву: “Боже духо́в…”, заканчивая ее возгла́сом: “Яко Ты еси Воскресение…” Затем диакон: “Премудрость”. Хор: “Честнейшую Херувим….” Иерей: “Слава Тебе, Христе Боже….” Хор: “Слава, и ныне”, “Господи, помилуй” (трижды), “Благослови”, и священник произносит отпуст:

“Воскресы΄й из мертвых Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, ду́ши от нас преставльшихся раб Своих в селениих праведных учини΄т, в не́дрех Авраама упокоит, и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец”.

По отпу́сте диакон возглашает: “Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память!” Хор трижды поет: “Вечная память”.

“Это молитвенное воззвание: “Вечная память!” есть дар и довершение всего, – говорит святитель Симеон, архиепископ Солунский, – оно отсылает умершего к наслаждению Богом и как бы передает Богу душу и тело усопшего”.

Читайте также

  • Заупокойное всенощное бдение
  • Чтение Евангелия и Псалтири по усопшим
  • Приготовление усопшего к погребению
  • Чин на разлучение души от тела
  • Время и цель совершения заупокойного богослужения

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here