Последование панихиды текст

Детально: последование панихиды текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

ПОСЛЕДОВАНИЕ ПАНИХИДЫ

Священники, облачившись в епитрахили и фелони, а диаконы — в стихари, выходят из алтаря в притвор, предшествуемые свещеносцем. Став же по обычаю вокруг столика, на котором стоит блюдо с коливом, диакон возглашает:

Диакон: Благослови, владыка!

Священник же, взяв кадило с фимиамом, возглашает: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чтец: Аминь.

И кадит священник вместе с диаконом над коливом крестообразно.

Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3)

Псалом 90

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, — как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, — на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3)

Затем диакон, приняв кадило от предстоятеля, кадит перед столиком, произнося ектению великую. Кадит он также и на прочих ектеньях.

Великая ектения

Диакон: В мире Господу помолимся.

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

О мире свыше и о спасении душ наших Господу помолимся.

О отпущении согрешений во блаженной памяти преставившихся Господу помолимся.

О приснопамятных рабах Божиих (имена), покое, тишине, блаженной памяти их Господу помолимся.

О прощении им всякого согрешения вольного и невольного Господу помолимся.

Дабы неосужденными предстать им у страшного престола Господа славы Господу помолимся.

О плачущих и скорбящих, ожидающих Христова утешения, Господу помолимся.

О избавлении их от всякой муки, скорби и стенания, и вселении туда, где сияет свет лица Божия, Господу помолимся.

Дабы Господь Бог наш водворил души их в месте светлом, в месте отрадном, в месте покойном, где все праведные пребывают Господу помолимся.

О причислении их к тем, кто в недрах Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.

О избавлении нас от всякой скорби, гнева, и нужды Господу помолимся.

Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Милости Божия, Царства Небесного и оставлении грехов испросив им и самим себе, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Возглас: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Твоих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Затем трижды поем Аллилуия на глас 8:

Стих: Блажен, кого избрал и приблизил Ты, Господи

Стих: Память их в род и род.

Стих: Души их среди благ водворятся. Ср. Пс 64:5; 44:18а; 24:13а

Тропарь, глас 8

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем управляющий / и полезное всем подающий, / Единый Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, / ибо на Тебя они надежду возложили, / Творца, и Промыслителя, и Бога нашего. (2)

Слава, и ныне, Богородичен: В Тебе имеем мы и стену, и прибежище, / и заступницу, благоугодную Богу, / Которого родила Ты, Богородица, брака не познавшая, / верных спасение.

И тотчас же поем на глас 5

Припев: Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим. Пс 118:12

Хор святых обрел источник жизни и дверь рая; / да обрету и я путь покаяния. / Я — пропавшая овца; / призови меня, Спаситель, и спаси меня!

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Об Агнце Божием провозгласившие / и заколотые как агнцы, / и к жизни нестареющей, святые, / и вечной переселившиеся, / Его усердно, мученики, просите, / долгов прощение нам даровать.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Путем узким ходившие, прискорбным, / все в жизни крест как ярмо поднявшие, / и за Мною последовавшие с верою, / придите, наслаждайтесь тем, / что Я приготовил вам: / наградами и венцами небесными!

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Образ я неизреченной Твоей славы, / хотя ношу и язвы согрешений: / пожалей Твое создание, Владыка, / и очисти по Своему милосердию, / и вожделенное отечество подай мне, / снова делая меня / гражданином рая.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

В древности из небытия создавший меня / и образом Твоим Божественным почтивший, / но за нарушение заповеди / снова меня возвративший в землю, / из которой я был взят! / К тому, что по подобию Твоему, возведи, / чтобы в прежней красоте / мне восстановиться.

Благословен Ты, Господи, / научи меня повелениям Твоим.

Упокой, Боже, рабов Твоих, / и посели их в раю, / где хоры святых, Господи, / и праведники сияют как светила, / усопших рабов Твоих упокой, / не смотря на все их согрешения.

Слава: Светом Тройственным сияющее / единое Божество / благоговейно воспоем, взывая: / «Свят Ты, Отче Безначальный, / Столь же Безначальный Сын и Божественный Дух: / просвети нас, верою Тебе служащих, / и исторгни из вечного огня.

И ныне: Радуйся, Досточтимая, / Бога по плоти родившая для спасения всех, / благодаря Тебе род человеческий обрел спасение; / да обретем через Тебя рай, / Богородица Чистая, благословенная.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3).

И произносится ектения об усопших:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся!

Хор: Господи, помилуй.

Священник же произносит тайно следующую молитву: Боже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное ими словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя — правда навек и слово Твое — истина.

Возглас: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Седален, глас 5

Упокой, Спаситель наш, / с праведными рабов Твоих / и посели их во дворах Твоих, как написано, / не взирая, как Благой, на согрешения их / вольные и невольные, / и на все, в ведении и в неведении содеянное, Человеколюбец.

Слава, и ныне, Богородичен: От Девы воссиявший мiру, Христе Боже, / и через Нее сынами Света нас явивший, / помилуй нас.

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропишь меня иссопом — и буду очищен; омоешь меня — и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие — возрадуются кости униженные. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, — к всесожжениям не будешь благоволить. Жертва Богу — дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, во благоволении Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, — тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

(Если панихида служится по уставу в пятницу после вечерни, то поем канон о усопших текущего гласа, помещаемый в Октоихе в чине субботней утрени).

Канон, глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Как по суше прошел Израиль / по бездне стопами, / и взывал, гонителя фараона видя утопавшим: / «Богу победную песнь воспоем!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 3

Ирмос: Нет святого, / как Ты, Господи Боже мой, / возвысивший достоинство верных Тебе, Благой, / и утвердивший нас на камне / исповедания Твоего.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

И катавасия: Нет святого:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Священник: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Седален, глас 6

Поистине все — тщета, / а жизнь земная — тень и сновидение; / и, подлинно, попусту волнуется / всякий, на земле рожденный, / как гласит Писание: / когда мiр приобретем, / тогда во гроб вселимся, / где вместе цари и нищие. / Потому, Христе Боже, / преставившихся упокой, / как Человеколюбец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвятая Богородица, / во все время жизни моей не оставь меня, / человеческому покровительству не вверяй меня, / но Сама защити и помилуй меня!

Песнь 4

Ирмос: «Христос — моя сила, / Бог и Господь», / — святая Церковь благоговейно поет, / возглашая от чистого разума, / в Господе торжествуя.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 5

Ирмос: Божественным светом Своим, Благой, / души с рассвета к Тебе стремящихся / любовью озари, — молюсь я, — / чтобы знать Тебя, Слово Божие, истинного Бога, / от мрака грехов / к Себе призывающего.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море видя / поднимающееся волнами искушений, / я, к тихой пристани Твоей прибегнув, взываю Тебе: / «Возведи от гибели жизнь мою, / Многомилостивый!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

И катавасия: Житейское море:

Ектения малая

Диакон: Снова и снова в мире Господу помолимся!

Хор на каждое прошение: Господи, помилуй.

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Священник: Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

И после возгласа поем:

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, / души рабов Твоих, / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

Икос: Ты Сам — один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное рыдание претворяя в песнь «Аллилуия!»

Песнь 7

Ирмос: Росоносною соделал печь / Ангел для благочестивых отроков, / а Божие веление, халдеев опалявшее, / мучителя убедило взывать: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 8

Ирмос: Из пламени Ты для благочестивых росу источил, / и жертву праведника водою попалил: / ибо все Ты совершаешь, Христе, одним Своим хотением. / Тебя мы превозносим во все века.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Благословим Отца и Сына и Святого Духа, Господа.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Песнь 9

Ирмос: Невозможно людям увидеть Бога, / на Которого не смеют полки Ангелов взглянуть; / но чрез Тебя, Всечистая, / стало видимым для смертных Слово воплощенное. / Его величая, / мы вместе с небесными воинствами Тебя восхваляем.

Припевы:

Упокой, Господи, / душу усопших рабов Твоих.

Слава Отцу, и Сыну, / и Святому Духу.

И ныне, и всегда, / и во веки веков. Аминь.

Затем священник возглашает: Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим.

Хор: Духи и души праведных восхвалят Тебя, Господи.

И катавасия: Невозможно людям увидеть Бога:

Чтец: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник: Ибо Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

И поем тропари, глас 4

Со духами праведных скончавшихся / души рабов Твоих, Спаситель, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.

В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой, / упокой и души рабов Твоих, / ибо Ты Один — Человеколюбец.

Слава: Ты — Бог наш, сошедший во ад / и муки узников прекративший, / Сам и души рабов Твоих упокой.

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении душ рабов Твоих.

Ектения сугубая

Диакон: Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, услышь и помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (трижды — здесь и далее)

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена), и о прощении им всякого согрешения, как вольного, так и невольного.

Дабы Господь Бог водворил души их там, где праведные обретают покой.

Милости Божией, Царства Небесного и отпущения грехов их у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся!

Хор: Господи, помилуй.

Священник произносит следующую молитву: Боже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь мiру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание. Всякое согрешение, соделанное им словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя — правда навек и слово Твое — истина.

Ибо Ты — воскресение и жизнь и покой усопших рабов Своих (имена), Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне, и всегда, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Премудрость!

Хор: Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога–Слово родившую, / истинную Богородицу — Тебя величаем.

Священник: Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе.

Хор: Слава, и ныне, Господи, помилуй. (3) Благослови.

Отпуст

(Над живыми и мертвыми владычествующий), воскресший из мёртвых Христос, истинный Бог наш, по молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, преподобных и богоносных отцов наших, и всех святых Своих, душу от нас преставившихся рабов Своих (имена), в селениях праведных водворит, в недрах Авраама упокоит и к праведным сопричтет, а нас помилует, как Благой и Человеколюбец.

Хор: Аминь.

И после отпуста

Возглашает диакон или священник: Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, усопшим рабам Твоим (имена), и сотвори им вечную память!

Певцы же поют трижды: Вечная память.

(А где нет диакона, певцы поют трижды: Рабам Божиим (имена) усопшим вечная память!)

Следующая глава >

После обычного начала и 90-го псалма: «Живый в помощи Вышняго…» Великая ектения «Миром Господу помолимся» с заупокойными прошениями, затем «Аллилуиа» со стихами, потом:

Тропарь, глас 8-й:/>

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тебе и стену и пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Тропари за упокой, глас 5-й/>

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии; и присносущней преставльшеся: Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавший верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей и венцев небесных.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди, паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, но еже по подобию возведи древнею добротою возобразитися.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Упокой, Боже, рабы Твоя и учини я в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия рабы Твоя упокой, презирая их вся согрешения.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне, и Божественный Душе; просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная!

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. ( Трижды)

Посем ектения: Паки и паки…

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих ( имярек), и о еже простится им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Хор: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Хор: Господи, помилуй.

Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.

Хор: Подай, Господи.

Молитва/>

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих ( имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и Живот, и покой усопших рабов Твоих…

Седален, глас 5-й:/>

Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения их, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Ирмосы канона, глас 8:/>

ПЕСНЬ 1:/>

Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше.

Катавасия: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше:

Избавителю и Богу нашему поим.

Запевы: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПЕСНЬ 3:/>

Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Катавасия: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

ПЕСНЬ 6:/>

Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Катавасия: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

Хор: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.

ПЕСНЬ 9:/>

Бога человеком невозможно видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати: Тобою бо, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

Катавасия: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари, глас 4-й: Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душам их.

Посем ектения: Помилуй нас, Боже…

Отпуст и возглашение иерея или диакона:

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память.

Хор: Вечная память. ( Трижды)

Скачать последование Панихиды

Чинопоследование Панихиды, Отпевания и местный вариант их соединения (заочное отпевание) с комментариями автора на эту тему:

Панихида – полный текст для клироса на церковнославянском языке: panihida.rar

Панихида с отпеванием – полный текст для клироса на церковнославянском языке: pan_otp.rar. Правда, в отличие от всех остальных богослужебных текстов, приведенных на этой странице, каноничность этого чинопоследования не гарантируется. Дело в том, что мне предложили оформить чин, который по традиции совершается у нас в храме, и который (как мне сказали) является закрепленным народным обычаем кратко отпевать тех, кто похоронен без отпевания (т.е. отпевать заочно), так что это фактически мирской чин, восстановленный до церковного, но при котором утеряно соответствие Требнику. Я совершенно отчаялся увидеть какую-либо логику в том, как этот чин получен из панихиды и погребения, приведенных в Требнике. Ясно только то, что это по структуре панихида, в которую вставлены элементы «отпевания» (т.е. чина погребения), но при этом структура последнего совершенно не сохранена. Поэтому и результат по качеству не сравним с другими богослужебными текстами этой страницы (в которых, несмотря на все имеющиеся сейчас в храмах сокращения и изменения, они как бы взяты в скобки, а восстановлен полный чин, соответствующий богослужебным книгам, ни слова не написано «от себя») — здесь видна явная «самодеятельность», и церковнославянские комментарии (хотя и скопированные из Требника, но в беспорядке) выглядят просто «подделкой под старину», а по сути не суть канонический чин. Кроме того, совершенно неясно, как обстоит дело с отпеванием в других храмах, епархиях и т.п. Так что этот текст выложен на риск пользователя.

К сожалению забыл, откуда взял эти тексты.

Формат pdf и на церковно-славянском языке (шрифт Ирмологион).

отпевание мирских и монахов на ЦСЯ полностью, на русском недоделано.

Оценка 3.3 проголосовавших: 9
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here