Псалтирь 17 кафизма по усопшим

Детально: псалтирь 17 кафизма по усопшим - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь:/>

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют а́нгели: того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дать ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны по силе.

Молитва Святей Живоначальней Троице/>

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 118

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Помяни́, Го́споди, Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся́ во́льная его́ согреше́ния и нево́льная, изба́ви его́ ве́чная му́ки и огня́ гее́нскаго и да́руй ему́ прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящим Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да. Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми, я́ко Щедр, упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По 17-й кафизме/>

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари, глас 2-й/>

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго, и поми́луй мя, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

И поклоны по силе.

Молитва/>

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бог, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый eго́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый eго́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, eго́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Окончание молитв/>

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, и святы́х небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец, ами́нь.

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный… Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…

Тропарь: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй. (Сорок раз)

И поклоны по силе.

Приидите, поклонимся… (Трижды)

И псалмы:

Псалом 118

Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония, в путех Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися путие мои, сохранити оправдания Твоя. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню: не остави мене до зела. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе. Благословен еси. Господи, научи мя оправданием Твоим. Устнама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым: прокляти уклоняющиися от заповедей Твоих. Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений Твоих взысках. Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих, и услышал мя еси: научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже непщевах, яко судьбы Твоя благи. Се, возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающым ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, в век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся. И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело: и воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование дал ми еси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи: рех сохранити закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. Ужя грешник обязашася мне, и закона Твоего не забых. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Причастник аз есмь всем боящымся Тебе и хранящым заповеди Твоя. Милости Твоея, Господи, исполнь земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедем Твоим веровах. Прежде даже не смиритимися, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра.

Слава:

Кафизма разбита на 3 “Славы”, на каждой “Славе” читать:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (Трижды).

Господи, помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшею. (См. в конце кафизмы)

Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Слава:

Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя: паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь неправды. Светильник ногама моима закон Твой, я свет стезям моим. Кляхся, и поставих сохранити судьбы правды Твоей. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и Заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. Уничижил еси вся отступающыя от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Преступающыя непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящым мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово правды Твоея: сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправаданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворити Господеви: разориша закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедай Твоих желах.

Слава:

Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходища водная изведосте очи мои: понеже не сохраних закона Твоего.. Праведен еси, Господа, и прави суди Твои. Заповедал еси правду свидения Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоща мя: заповеди Твоя поучение мое. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. Приближишася гонящий мя беззаконием: от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. Виждь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой, и избави мя: словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскали. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. Видех неразумевающыя и истаях: яко словес Твоих не сохранила. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне: и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя свидения Твоя, и возлюби я зело. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя: и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллйлуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)
Господи помилуй (Трижды)

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо И согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

По 17-й кафизме

Трисвятое, по Отче наш…

И тропари, глас 2-й

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и помилуй мя, Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитва поминовения усопших

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый его во Христе Твоем и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низвержаннаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом, и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Усльши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу свободи. И нектому да содержит мя грех: ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также

  • Православная молитва вдовицы за супруга
  • Родительская молитва за детей
  • Православная молитва детей за родителей о здравии за болящих
  • Православная молитва вдовца за супругу
  • Православная молитва о мертворожденных младенцах

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

СТАРЦЫ И СТАРИЦЫ О ЧТЕНИИ 17-ой КАФИЗМЫ.
17-я КАФИЗМА ЗАЩИТИТ ВАС НА МЫТАРСТВАХ.

Читайте 17-ю кафизму – отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.

Читать утренние молитвы – благословение на день. Вечерние – прощение грехов.

Есть три основные книги: Евангелие, Послание Апостолов и Псалтырь – их сверить с подлинниками можно. В них нельзя ничего исправить. Все остальные книги подделки сейчас: один-два слова поменял и смысл молитвы поменялся. Они проходят компьютерную обработку, меняется смысл. Только старинными книгами пользуйтесь.

о. Иоанникий (Чихачёво)

Старица схимонахиня Антония: “Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас”. Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших – это великая помощь! Мы может и не всегда это чувствуем, что наша молитва доходит, зато усопшие чувствует и им поддержка очень нужна!!! Они ждут наших молитв, надеются на нашу помощь. И так не хочется обмануть их надежды… В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму. В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим. Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: “Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя”. Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: “Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее – не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь — довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии”.

Старица схимонахиня Антония советовала ежедневно читать 17 кафизму и добавляла, что это будет защищать на мытарствах.Чтение этой кафисмы полезно самому читающему. Ведь цель нашей жизни – соблюсти заповеди, удалиться от греха. В 17 кафизме очень много таких призываний. Прочитав эту кафизму хотя бы раз, трудно не умилиться. Обязательно читайте по усопшему эту кафизму, если умеете читать Псалтирь. Это милостыня очень щедрой рукой. Вы почувствуете великое утешение. Будут препятствия, нехватка времени, но постарайтесь всё-таки найти время для такого добрейшего дела. Вы не будете разочарованы. Поминовение усопших важно также для спасения и нашей души.

Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы – за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь – отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.

elitsy.ru/communities/36030/453385/#
Схиархимандрит Иоанникий

– Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость – слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.

ВОПРОС:
На сегодня прочитала несколько псалмов. Медленно получается, так как параллельно читаю Св.Иоанна Златоуста “Беседы на Псалмы”. Что вы скажете относительно 17 кафизмы (118 псалма)? У меня есть книга свт. Феофана Затворника “Руководство к духовной жизни”, составленное по толкованию 118 псалма. Очень интересно читать, “является путеводным руководством христианской жизни”. Какой Псалом Вам ближе всего по духу?

ОТВЕТ:
Евангелие и Псалтирь – 2 основные книги. Не зря раньше их многие наизусть знали. Надо обязательно каждый день читать Псалтирь также. И не пренебрегать псалмами. Авва Аммун: “Не пренебрегайте псалмами, потому что они отгоняют от души духов лукавых, и вселяют в нее Святого Духа”.

118 псалом желательно читать каждый день. Не все могут потянуть это правило, но польза превзойдёт все ожидания.

Нам главное – стараться исполнить заповеди. А в этом псалме – очень много таких прошений. Так как “словеса”, “оправдания” и прочие слова, являются, можно обобщить, синонимами слова “заповеди”.

17 кафизма (118 псалом) учит нас соблюдать заповеди.

А это так важно:
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами (Откр. 22, 14).

Если мы стараемся соблюсти заповеди, то тем самым показываем нашу любовь к Богу. А это так важно! Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14, 15).

Если тяжело читать каждый день, то нужно хотя бы каждую субботу, думаю. Это день особого поминовения. Толкование читать не то что хорошо, а нужно. Это открывает нам глаза. У меня все псалмы любимы. Но блаженный Августин делал следующее сравнение: Говоря о 17 кафизме (118 псалом), блаженный Августин свидетельствует, что он долго не мог взяться за толкование этого псалма, будучи поражён его глубиною. Он говорил, что другие псалмы содержат нравственные уроки; но те – как звёзды, рассеянные по небу; а этот – как солнце, изливающее в полдень обильный свет.

“Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас”. Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших – это великая помощь!
Старица схимонахиня Антония

Святые отцы о чтении Псалтири

Кафизма 17

Значение 17-й кафизмы

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой «Славы…» надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из «Последования по исходе души от тела»). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени, или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.

В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму. В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т. е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.

Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: «Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя». Толковая Библия под ред. А. П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: «Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее — не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т. е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь — довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии».

Видео чтения 17-й кафизмы (поминальная)

Текст 17-й кафизмы (поминальной), чтомой в дни особого поминовения усопших:

(Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти)
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй. (Сорок раз)

И поклоны по силе.Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

И псалмы:

Псалом 118

Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония, в путех Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися путие мои, сохранити оправдания Твоя. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню: не остави мене до зела. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Устнама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду словес Твоих.

Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым: прокляти уклоняющиися от заповедей Твоих. Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений Твоих взысках. Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих, и услышал мя еси: научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых.

Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже непщевах, яко судьбы Твоя благи. Се, возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающым ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, в век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся. И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело: и воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование дал ми еси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках.

Часть моя еси, Господи: рех сохранити закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. Ужя грешник обязашася мне, и закона Твоего не забых. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Причастник аз есмь всем боящымся Тебе и хранящым заповеди Твоя. Милости Твоея, Господи, исполнь земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедем Твоим веровах. Прежде даже не смиритимися, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́ницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя: паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь неправды. Светильник ногама моима закон Твой, я свет стезям моим. Кляхся, и поставих сохранити судьбы правды Твоей. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему.

Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и Заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. Уничижил еси вся отступающыя от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Преступающыя непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящым мя.

Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово правды Твоея: сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправаданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворити Господеви: разориша закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедай Твоих желах.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Еди́диницу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходища водная изведосте очи мои: понеже не сохраних закона Твоего.. Праведен еси, Господа, и прави суди Твои. Заповедал еси правду свидения Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоща мя: заповеди Твоя поучение мое. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя.

Приближишася гонящий мя беззаконием: от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. Виждь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой, и избави мя: словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскали. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. Видех неразумевающыя и истаях: яко словес Твоих не сохранила. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне: и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна.

Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя свидения Твоя, и возлюби я зело. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя: и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи помилуй. (Трижды)

По 17-й кафизме

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

И тропари, глас 2-й

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и помилуй мя, Боже.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитва

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый его во Христе Твоем и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими.

Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низвержаннаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом, и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея.

Усльши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу свободи. И нектому да содержит мя грех: ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли.

И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа.

И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Также может быть полезно:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here