Акафист иоанну шанхайскому и сан францискому чудотворцу

Детально: акафист иоанну шанхайскому и сан францискому чудотворцу - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ ст҃и́телю і҆ѡа́ннꙋ, а҆рхїепⷭ҇кпꙋ шанха́йскомꙋ и҆ санъ-франци́сскомꙋ, чꙋдотво́рцꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный чꙋдотво́рче и҆ и҆зрѧ́дный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, всемꙋ̀ мі́рꙋ и҆сточа́ѧй ѻ҆би̑льныѧ стрꙋи̑ дꙋхо́внагѡ наставле́нїѧ и҆ ди́вныхъ чꙋде́съ мно́жество, восхвалѧ́емъ тѧ̀ съ любо́вїю и҆ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃ла ѻ҆́бразомъ ꙗ҆вѝ тебѐ въ послѣ̑днѧѧ времена̀ всеѧ̀ тва́ри созда́тель, да съ млⷭ҇тїю бж҃їею пече́шисѧ ѡ҆ лю́дехъ земны́хъ. Взира́юще же на добродѣ́тєли твоѧ̑, пребл҃же́нне і҆ѡа́нне, вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, съ ра́ннѧгѡ дѣ́тства бл҃гоче́стїемъ ᲂу҆краше́нный: ра́дꙋйсѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ во́лю бж҃їю и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆ви́вый бл҃года́ть бж҃їю въ та́йныхъ бл҃годѣѧ́нїихъ: ра́дꙋйсѧ, бы́строе дале́че сꙋ́щихъ стра́ждꙋщихъ ᲂу҆слы́шанїе.

Ра́дꙋйсѧ, любвеѻби́льное поспѣше́нїе бли̑жнимъ свои̑мъ во сп҃се́нїе: ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ припа́дающымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще ѻ҆би́льное добродѣ́телей твои́хъ и҆злїѧ́нїе, ст҃и́телю сла́вный і҆ѡа́нне, просвѣща́емсѧ дх҃омъ, ꙗ҆́кѡ бо живоно́сный и҆сто́чникъ чꙋде́съ бж҃їихъ, напоѧ́еши на́съ, вѣ́рнѡ вопїю́щихъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ и҆мѣ́ѧй преиспо́лненный любвѐ, кꙋ́пнѡ и҆ бг҃осло́вїѧ, бг҃омꙋ́дре і҆ѡа́нне, и҆ бг҃опозна́нїемъ ᲂу҆мꙋдре́нный, и҆ къ стра́ждꙋщымъ лю́демъ любо́вїю ᲂу҆краше́нный, познава́ти и҆́стиннаго бг҃а на́съ наꙋчѝ, да и҆ мы̀ во ᲂу҆миле́нїи вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непоколеби́маѧ тверды́не и҆́стины правосла́вїѧ: ра́дꙋйсѧ, драгоцѣ́нный сосꙋ́де дх҃а ст҃а́гѡ.

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇ны́й ѡ҆бличи́телю невѣ́рїѧ и҆ лжеꙋче́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ре́вностный и҆сполни́телю за́повѣдей бж҃їихъ.

Ра́дꙋйсѧ, подви́жниче, не даѧ́й на ло́жи себѣ̀ ѿдохнове́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, возлю́бленный па́стырю ста́да хрⷭ҇то́ва.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ г҃.

Си́лою бл҃года́ти бж҃їѧ бл҃гі́й сиропита́тель и҆ наста́вникъ ю҆́ношамъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, воспитꙋ́ѧ въ стра́сѣ бж҃їемъ и҆ прїꙋготовлѧ́ѧ и҆̀хъ къ слꙋже́нїю бг҃ови. Сегѡ̀ ра́ди ча̑да твоѧ̑ взира́ютъ на тѧ̀ и҆ бл҃годарѧ́ще вопїю́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧше вои́стиннꙋ, ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, съ нб҃сѐ тебѣ̀ пѣ́снь воспѣва́ема бы́ти, а҆ не ѿ землѝ: ка́кѡ бо кто̀ ѿ человѣ̑къ возмо́глъ бы твои́хъ дѣ́лъ вели́чїе проповѣ́дати; Мы́ же, приносѧ́ще бг҃ꙋ, ꙗ҆̀же и҆́мамы, вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, непреста́нною мл҃твою покрыва́ѧй ча̑да твоѧ̑: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆храни́телю ста́да твоегѡ̀ крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ вели́кїѧ вмѣсти́лище, не взира́ѧй на ꙗ҆зы́кѡвъ разли́чїе: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый и҆ вселюби́мый.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бразе мл҃твы непреста́нныѧ и҆ млⷭ҇рдїѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїй дх҃о́вныхъ пода́телю тре́бꙋющымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рею напа́стей ѡ҆долѣва́еми: ка́кѡ досто́йнѡ возмо́жемъ восхвали́ти чꙋдеса̀ твоѧ̑, бл҃же́нне і҆ѡа́нне; ꙗ҆́кѡ проше́лъ є҆сѝ до конє́цъ вселе́нныѧ, сп҃се́нїѧ ра́ди па́ствы твоеѧ̀ и҆ бл҃говѣствова́нїѧ є҆ѵⷢ҇лїа сꙋ́щымъ во тьмѣ̀. Бл҃годарѧ́ще же бг҃а за а҆пⷭ҇льскїѧ трꙋды̀ твоѧ̑, воспѣва́емъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шаша бли́жнїи и҆ да́льнїи вели́чїе чꙋде́съ твои́хъ, бж҃їею млⷭ҇тїю да́же до на́шегѡ вре́мене ꙗ҆влѧ́емыхъ, тѣ́мже, въ тебѣ̀ бг҃ꙋ прославлѧ́ющемꙋсѧ дивѧ́щесѧ, въ стра́сѣ вопїѧ́хꙋ:

Ра́дꙋйсѧ, просвѣти́телю сꙋ́щихъ во тьмѣ̀ невѣ́рїѧ: ра́дꙋйсѧ, приведы́й люде́й твои́хъ съ восто́ка да́льнѧгѡ до за́пада.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче чꙋде́съ, и҆злива́емыхъ бг҃омъ: ра́дꙋйсѧ, съ любо́вїю вразꙋмлѧ́ѧй заблꙋ́ждшихъ.

Ра́дꙋйсѧ, ско́рый ᲂу҆тѣ́шителю ка́ющихсѧ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ: ра́дꙋйсѧ, пꙋтевождю̀ грѧдꙋ́щихъ пꙋте́мъ пра́вымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ є҃.

Бг҃одарова́нный свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бꙋ̑ри всѣ́хъ лю́тыхъ разгонѧ́ѧй, сꙋ́щихъ на ѻ҆́стровѣ ѿ ви́хрей смертоно́сныхъ мл҃твами твои́ми ѡ҆хранѧ́ѧй, ст҃и́телю і҆ѡа́нне, и҆ крⷭ҇тнымъ зна́менїемъ ѡ҆гражда́ѧй. Наꙋчѝ и҆ на́съ, призыва́ющихъ тѧ̀ въ по́мощь, чꙋдотво́рче ст҃ы́й, къ бг҃ꙋ со дерзнове́нїемъ взыва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́димъ мно́гꙋю по́мощь твою̀ въ напа́стехъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ, пребл҃же́нне ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, дерзнове́нный бо хода́тай пред̾ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ и҆ ско́рый въ бѣда́хъ помо́щникъ є҆сѝ. Тогѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ на твоѐ предста́тельство пред̾ бг҃омъ ᲂу҆пова́емъ и҆ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, стїхі́й ѻ҆па́сныхъ прогони́телю: ра́дꙋйсѧ, мл҃твою твое́ю ѿ нꙋ́ждъ и҆збавлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщымъ хлѣ́ба при́сный пода́телю: ра́дꙋйсѧ, прїꙋготовлѧ́ѧй просѧ́щымъ и҆з̾ѻби́лїе.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣ́шителю въ ско́рбехъ сꙋ́щихъ: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ па́дшихъ ѿ поги́бели и҆схи́тивый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋѧ сп҃се́нїе, ꙗ҆́кѡ но́вый мѡѷсе́й гꙋгни́вый, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆зводѧ̀ лю́ди твоѧ̑ и҆з̾ плѣ́на безбо́жныхъ, пребл҃же́нне і҆ѡа́нне. И҆зба́ви и҆ на́съ ѿ рабо́ты грѣхо́вныѧ и҆ врагѡ́въ неви́димыхъ, да ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́въ пра́ведностїю твое́ю, соверши́лъ є҆сѝ неисполни́мое, ѽ до́брый па́стырю: преклони́лъ бо є҆сѝ вла̑сти мїрскі̑ѧ сострада́ти ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ. Тогѡ̀ ра́ди съ ни́ми кꙋ́пнѡ и҆ мы̀ бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, па́стырю до́брый, па́ствѣ твое́й, пресе́льникѡмъ, ти́хое приста́нище ᲂу҆гото́вавый: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ дѣ́техъ и҆ болѧ́щихъ наипа́че попече́нїе и҆мѣ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆се́рднѡ тѧ̀ призыва́ющымъ вѣ́рнѡ помога́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ въ немощнѣ́мъ тѣлесѝ твое́мъ си́ла бж҃їѧ незави́стнѡ соверша́шесѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿрази́телю нападе́нїѧ нечести́выхъ: ра́дꙋйсѧ, помрачи́телю лжѝ и҆ проѧви́телю и҆́стины.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ досто́йнѡ просла́вити дре́внихъ ст҃ы́хъ за́пада, ѿпа́дшагѡ ѿ и҆́стины, возстанови́лъ є҆сѝ почита́нїе и҆́хъ въ цр҃кви правосла́вной, ѽ люби́телю ст҃ы́хъ восто́ка и҆ за́пада. Дне́сь съ ни́ми на нб҃сѝ молѝ ѡ҆ на́съ, пою́щихъ на землѝ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваго ви́димъ тѧ̀ и҆збра́нника бж҃їѧ, и҆́же вкꙋ́пѣ со ст҃и́тєли дре́внїѧ га́ллїи ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ послѣ̑днѧѧ времена̀ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ си́хъ, вдохновлѧ́ѧ па́ствꙋ твою̀ соблюда́ти правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, ꙗ҆́коже сі́и на за́падѣ и҆сповѣ́дахꙋ. Сохранѝ и҆ на́съ въ вѣ́рѣ се́й пребыва́ти, вопїю́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, но́вый марті́не въ воздержа́нїи, по́двизѣхъ и҆ чꙋдесѣ́хъ твои́хъ: ра́дꙋйсѧ, но́вый ге́рмане во и҆сповѣ́данїи твое́мъ правосла́вныѧ вѣ́ры.

Ра́дꙋйсѧ, но́вый і҆ла́рїе въ бжⷭ҇твенномъ бг҃осло́вїи: ра́дꙋйсѧ, но́вый григо́рїе въ почита́нїи и҆ прославле́нїи ᲂу҆го́дникѡвъ бж҃їихъ.

Ра́дꙋйсѧ, но́вый фа́ѵсте и҆́ноческимъ ᲂу҆се́рдїемъ: ра́дꙋйсѧ, но́вый кеса́рїе въ тве́рдой любвѝ ко пра́вилѡмъ цр҃кве бж҃їѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ и҃.

Стра́нное видѣ́нїе предста́ ти: въ землѝ но́вѣй срѣ́тилъ є҆сѝ па́ствꙋ твою̀ бы́вшꙋю, смꙋща́емꙋ скорбьмѝ мно́гими, но ꙗ҆́кѡ ди́вный па́стырь наста́вилъ є҆сѝ ю҆̀ поꙋче́нїемъ, терпѣ́нїемъ и҆ пра́ведностїю твое́ю, и҆ це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, ꙗ҆́же всѣ́хъ скорбѧ́щихъ ра́дость є҆́сть, воздви́глъ є҆сѝ: мы́ же, ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ терпѣ́нїю и҆ смире́нїю твоемꙋ̀, бл҃года́рнѡ вопїе́мъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всего̀ себѐ преда́въ хрⷭ҇тꙋ̀, бы́лъ є҆сѝ дѣ́латель вїногра́да є҆гѡ̀, бг҃оно́сне ѻ҆́тче, не вѣ́далъ бо є҆сѝ поко́ѧ до конца̀ многострада́льнагѡ живота̀ твоегѡ̀. Помозѝ и҆ на́мъ, недостѡ́йнымъ, въ дѣ́ланїихъ на́шихъ и҆ въ на́шемъ прилѣжа́нїи въ вѣ́рности хрⷭ҇тꙋ̀, да сла́вѧще, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, претерпѣ́вый до конца̀ и҆ дости́гшїй сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, пред̾ і҆кѡ́ною бг҃омт҃ре ᲂу҆мре́ти сподо́бивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, посредѣ̀ гоне́нїѧ непра́веднагѡ мꙋ́жественный пра́вды храни́телю: ра́дꙋйсѧ, соверши́вый слꙋже́нїе своѐ до конца̀ и҆ кончи́нꙋ прїе́мый сѣдѧ̀, ꙗ҆́кѡ і҆ера́рхъ.

Ра́дꙋйсѧ, по сме́рти ᲂу҆тѣ́шивый па́ствꙋ чꙋде́снымъ свои́мъ возвраще́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ чꙋде́съ пода́телю къ ра́цѣ твое́й съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ ѳ҃.

Всѐ є҆стество̀ а҆́гг҃льское восхожде́нїемъ твоеѧ̀ дꙋшѝ въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли возра́довасѧ, мы́ же, ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ твои̑мъ чꙋдесє́мъ на землѝ, дѣ́йствомъ ст҃а́гѡ дх҃а ꙗ҆влѧ́ємымъ, воспѣва́емъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Виті́и многовѣща́ннїи не возмо́гꙋтъ и҆з̾ѡбрази́ти по достоѧ́нїю ст҃ости житїѧ̀ твоегѡ̀, ѽ првⷣне ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, поне́же до́мъ бл҃года́ти неизрече́ннагѡ бг҃а бы́лъ є҆сѝ, мы́ же не мо́жемъ ᲂу҆молча́ти, чꙋдесѝ, ꙗ҆вле́нꙋ на́шемꙋ маловѣ́рномꙋ вѣ́кꙋ, дивѧ́щесѧ, и҆ прославлѧ́емъ тѧ̀ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенныхъ наставле́нїй пала́то: ра́дꙋйсѧ, смире́ннымъ дѣ́ланїемъ а҆́гг҃лы сослꙋжи́тєли себѣ̀ сотвори́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆брѣты́й вѣ́чное и҆ нерꙋкотво́рное жили́ще на нб҃сѣ́хъ: ра́дꙋйсѧ, враче́бнице, въ не́йже всѧ́къ недꙋ́гъ ѿ бг҃а врачꙋ́етсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твеннагѡ по́двига храни́лище: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нный хра́ме дх҃а ст҃а́гѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ̀ мі́ръ, и҆́же всѣ́хъ сп҃си́тель, но́ваго ст҃а́го посла̀ на́мъ и҆ чрез̾ него̀ и҆з̾ те́мныхъ глꙋби́нъ грѣхо́вныхъ воззва́ ны. Слы́шаще же є҆го̀ на́съ призыва́юща, мы̀, недосто́йнїи, взыва́емъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ всѣ̑мъ прибѣга́ющымъ къ твоемꙋ̀ нбⷭ҇номꙋ застꙋпле́нїю, ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, тѣ́мже и҆ на́съ ѿ де́монскихъ нападе́нїй ѡ҆гражда́й, въ бѣда́хъ и҆ нꙋ́ждахъ, стꙋжа́ющихъ на́мъ на землѝ, помога́й, да съ вѣ́рою тебѣ̀ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆слѣ́пшихъ прозрѣ́нїе: ра́дꙋйсѧ, си́лою мл҃твы жи́знь на сме́ртномъ ѻ҆дрѣ̀ сꙋ́щымъ подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃оѿкрове́нное вразꙋмле́нїе въ смѧте́нїи и҆ сомнѣ́нїихъ сꙋ́щымъ: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́тельнаѧ вла́го, ѡ҆роша́ющаѧ въ зно́йной печа́ли погиба́ющихъ.

Ра́дꙋйсѧ, си̑рымъ и҆ ѡ҆ста́влєннымъ ѻ҆те́ческое застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й ᲂу҆чи́телю и҆́щꙋщихъ и҆́стины.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе непреста́нное ко прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, пребл҃же́нне ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, мы́слїю, сло́вомъ и҆ добродѣ́ланїемъ прине́слъ є҆сѝ: мно́гимъ разꙋмѣ́нїемъ и҆́стинныѧ вѣ́ры бж҃їѧ повелѣ̑нїѧ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, вѣ́рою, наде́ждою и҆ любо́вїю наставлѧ́ѧ на́съ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтода́тельна свѣти́льника правосла́вїѧ сꙋ́щымъ во мра́цѣ невѣ́дѣнїѧ зри́мъ тѧ̀, ста́да хрⷭ҇то́ва до́брый па́стырю. Та́кѡ и҆ по ᲂу҆спе́нїи твое́мъ ꙗ҆влѧ́еши и҆́стинꙋ не вѣ́дꙋщымъ є҆ѧ̀, просвѣща́ѧ дꙋ́шы вѣ́рныхъ, вопїю́щихъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, просвѣще́нїе мꙋ́дростїю бж҃їею сꙋ́щихъ въ невѣ́рїи: ра́дꙋйсѧ, ра́дꙋго ти́хїѧ ра́дости кро́ткихъ.

Ра́дꙋйсѧ, гро́ме, ᲂу҆страша́ѧй во грѣсѣ̀ ᲂу҆по́рствꙋющихъ: ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, є҆́рєси пожига́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дожде́нїе догма́тѡвъ правосла́вїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆роше́нїе бг҃омы́слїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть, да́ннꙋю тѝ ѿ бг҃а, вѣ́дꙋще сїю̀ съ бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ бл҃года́рностїю прїе́млемъ, къ застꙋпле́нїю твоемꙋ̀ чꙋ́дномꙋ притека́юще, ѽ всехва́льне ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, твоѧ̑ же чꙋдеса̀ прославлѧ́юще, взыва́емъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще хвалꙋ̀ бг҃ꙋ, нбⷭ҇ный со́нмъ ст҃ы́хъ ра́дꙋетсѧ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́ви гдⷭ҇ь па́дшїй и҆ безвѣ́рный мі́ръ, но ꙗ҆ви́лъ є҆́сть всемогꙋ́щꙋю си́лꙋ свою̀ на тебѣ̀, кро́ткомъ и҆ смире́нномъ слꙋжи́тели, ѽ бл҃же́нне ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, и҆ мы̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми ра́дꙋющесѧ, чти́мъ тѧ̀ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, но́ваѧ ѕвѣздо̀ пра́ведности, на нб҃сѝ возсїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, но́вый прⷪ҇ро́че, по́сланный пред̾ коне́чнымъ воцаре́нїемъ ѕла̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́коже і҆ѡ́на ѡ҆ возме́здїи за грѣхѝ предрекі́й: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́коже крⷭ҇ти́тель всѣ́хъ къ мл҃твѣ и҆ покаѧ́нїю призыва́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́коже па́ѵелъ мно́гѡ терпѣ́вый ра́ди є҆ѵⷢ҇лїа и҆ проповѣ́данїѧ вѣ́ры: ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇ле но́вый, свои́ми чꙋдесы̀ вселѧ́ѧй въ на́съ бл҃гоговѣ́йный тре́петъ и҆ вѣ́рꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ г҃і.

ѽ пресвѣ́тлый и҆ преди́вный ᲂу҆го́дниче бж҃їй, ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆ѡа́нне, ᲂу҆тѣше́нїе всѣ̑мъ, въ ско́рбехъ сꙋ́щымъ, ны́нѣшнее на́ше мл҃твенное прїимѝ приноше́нїе, да мл҃твами твои́ми ѿ гее́нны ѻ҆́гненныѧ и҆зба́вимсѧ и҆ бг҃опрїѧ́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ сподо́бимсѧ во вѣ́ки воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃ла ѻ҆́бразомъ ꙗ҆вѝ тебѐ въ послѣ̑днѧѧ времена̀ всеѧ̀ тва́ри созда́тель, да съ млⷭ҇тїю бж҃їею пече́шисѧ ѡ҆ лю́дехъ земны́хъ. Взира́юще же на добродѣ́тєли твоѧ̑, пребл҃же́нне і҆ѡа́нне, вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, съ ра́ннѧгѡ дѣ́тства бл҃гоче́стїемъ ᲂу҆краше́нный: ра́дꙋйсѧ, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ во́лю бж҃їю и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆ви́вый бл҃года́ть бж҃їю въ та́йныхъ бл҃годѣѧ́нїихъ: ра́дꙋйсѧ, бы́строе дале́че сꙋ́щихъ стра́ждꙋщихъ ᲂу҆слы́шанїе.

Ра́дꙋйсѧ, любвеѻби́льное поспѣше́нїе бли̑жнимъ свои̑мъ во сп҃се́нїе: ра́дꙋйсѧ, ра́дованїе всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ припа́дающымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный чꙋдотво́рче и҆ и҆зрѧ́дный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, всемꙋ̀ мі́рꙋ и҆сточа́ѧй ѻ҆би̑льныѧ стрꙋи̑ дꙋхо́внагѡ наставле́нїѧ и҆ ди́вныхъ чꙋде́съ мно́жество, восхвалѧ́емъ тѧ̀ съ любо́вїю и҆ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Мл҃тва.

ѽ ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆ѡа́нне, па́стырю до́брый и҆ тайнови́дче дꙋ́шъ человѣ́ческихъ! Ны́нѣ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ за на́съ мо́лишисѧ, ꙗ҆́коже и҆ са́мъ посме́ртнѣ и҆зре́клъ є҆сѝ: а҆́ще и҆ ᲂу҆мро́хъ, но жи́въ є҆́смь. Оу҆молѝ всеще́драго бг҃а проще́нїе на́мъ во грѣсѣ́хъ дарова́ти, да бо́дреннѡ воспрѧ́немъ, и҆ бг҃ꙋ возопїе́мъ ѡ҆ дарова́нїи на́мъ дꙋ́ха смире́нїѧ, стра́ха бж҃їѧ и҆ бл҃гоче́стїѧ во всѧ́ческихъ пꙋте́хъ жи́зни на́шеѧ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивый сиропита́тель и҆ и҆скꙋ́сный наста́вникъ на землѝ бы́въ, ны́нѣ бꙋ́ди на́мъ пꙋтеводи́тель и҆ въ смꙋ́тахъ цр҃ко́вныхъ хрⷭ҇то́во вразꙋмле́нїе. Оу҆слы́ши стена́нїе смѧте́нныхъ ю҆́ношей на́шегѡ лихолѣ́тїѧ, ѡ҆бꙋрева́емыхъ бѣснова́нїемъ вселꙋка́вымъ, и҆ при́зри на ᲂу҆ны́нїе и҆знемога́ющихъ па́стырей ѿ ᲂу҆тѣсне́нїѧ тлетво́рнагѡ дꙋ́ха мі́ра сегѡ̀ и҆ томѧ́щихсѧ въ нерадѣ́нїи пра́здномъ и҆ ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ, сле́знѡ вопїе́мъ тѝ, ѽ те́плый мл҃твенниче: посѣтѝ на́съ си́рыхъ, по всемꙋ̀ лицꙋ̀ вселе́нныѧ разсѣ́ѧнныхъ и҆ во ѻ҆те́чествїи сꙋ́щихъ, во тьмѣ̀ страсте́й блꙋжда́ющихъ, но сла́бою любо́вїю ко свѣ́тꙋ хрⷭ҇то́вꙋ влекꙋ́щихсѧ и҆ ждꙋ́щихъ твоегѡ̀ ѻ҆те́ческагѡ наставле́нїѧ, да бл҃гоче́стїю навы́кнемъ и҆ наслѣ̑дницы црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ ꙗ҆ви́мсѧ, и҆дѣ́же ты̀ пребыва́еши со всѣ́ми ст҃ы́ми, сла́вѧще гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆мꙋ́же че́сть и҆ держа́ва, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Мл҃тва и҆на́ѧ.

ѽ ст҃и́телю чꙋ́дне і҆ѡа́нне, толи́кѡ распространи́лъ є҆сѝ се́рдце своѐ, ꙗ҆́кѡ нетѣ́снѡ вмѣща́етсѧ въ не́мъ мно́жество почита́ющихъ тѧ̀ человѣ̑къ ѿ разли́чныхъ племе́нъ и҆ наро́дѡвъ! При́зри на ᲂу҆бо́жество слове́съ на́шихъ, ѻ҆ба́че ѿ любвѐ тебѣ̀ приноси́мое, и҆ помозѝ на́мъ, ᲂу҆го́дниче бж҃їй, понѐ ѿны́нѣ ѡ҆чища́ти себѐ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, рабо́тающе гдⷭ҇еви со стра́хомъ и҆ ра́дꙋющесѧ є҆мꙋ̀ съ тре́петомъ. И҆ что̀ возда́мы тебѣ̀ за ра́дость ѻ҆́нꙋю, ю҆́же ѡ҆щꙋти́хомъ, зрѧ́ще въ хра́мѣ ст҃ѣ́мъ мо́щи твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ и҆ прославлѧ́юще па́мѧть твою̀: вои́стиннꙋ, не и҆́мамы чи́мъ возда́ти, то́чїю а҆́ще на́чнемъ себѐ и҆справлѧ́ти, быва́юще но́ви вмѣ́стѡ ве́тхихъ. Сеѧ̀ бл҃года́ти ѡ҆бновле́нїѧ бꙋ́ди на́мъ хода́тай, ст҃е і҆ѡа́нне, помозѝ на́мъ въ не́мощехъ, и҆сцѣлѝ болѣ̑зни, ᲂу҆врачꙋ́й стра̑сти мл҃твами твои́ми: преста́вленный же ѿ сегѡ̀ вре́меннагѡ во и҆но́е житїѐ вѣ́чное, въ не́же наста́ви тѧ̀ пречⷭ҇таѧ влⷣчца, ѻ҆диги́трїа разсѣ́ѧнїѧ рꙋ́сскагѡ, чꙋдотво́рною свое́ю і҆кѡ́ною коренно́ю кꙋ́рскою, є҆ѧ́же спꙋ́тникъ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ де́нь преставле́нїѧ своегѡ̀, ра́дꙋешисѧ ны́нѣ въ ли́цѣ ст҃ы́хъ, сла́вѧщихъ є҆ди́наго въ трⷪ҇цѣ сла́вимаго бг҃а, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Акафист Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому чудотворцу

5

(100%)

1

голос.

Оглавление:

  • акафист
  • молитва
  • тропарь
  • кондак
  • величание

Кондак 1

Избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источаяй обильныя струи духовнаго наставления и дивных чудес множество, восхваляем тя с любовию и зовем ти:

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Икос 1

Ангела образом яви тебе в последняя времена всея твари Создатель, да с милостию Божиею печешися о людех земных. Взирающе же на добродетели твоя, преблаженне Иоанне, вопием ти сице:

Радуйся, с ранняго детства благочестием украшенный; радуйся, со страхом и трепетом волю Божию исполнивый.

Радуйся, явивый благодать Божию в тайных благодеяниих; радуйся, быстрое далече сущих страждущих услышание.

Радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение; радуйся, радование всем с верою к тебе припадающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 2

Видяще обильное добродетелей твоих излияние, святителю славный Иоанне, просвещаемся духом, яко бо живоносный источник чудес Божиих напояеши нас, верно вопиющих к Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имеяй преисполненный любве, купно и богословия, богомудре Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страждущим людем любовию украшенный, познавати истиннаго Бога нас научи, да и мы во умилении вопием ти:

Радуйся, непоколебимая твердыне истины Православия; радуйся, драгоценный сосуде Духа Святаго.

Радуйся, честный обличителю неверия и лжеучения; радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих.

Радуйся, подвижниче, не даяй на ложи себе отдохновения; радуйся, возлюбленный пастырю стада Христова.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 3

Силою благодати Божия благий сиропитатель и наставник юношам явился еси, воспитуя в страсе Божием и приуготовляя их к служению Богови. Сего ради чада твоя взирают на тя и, благодаряще, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше воистину, отче Иоанне, с небесе тебе песнь воспеваема быти, а не от земли: како бо кто от человек возмогл бы твоих дел величие проповедати? Мы же, приносяще Богу, яже имамы, вопием ти сице:

Радуйся, непрестанною молитвою покрываяй чада твоя; радуйся, охранителю стада твоего крестным знамением.

Радуйся, любве великия вместилище, не взираяй на языков различие; радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый.

Радуйся, образе молитвы непрестанныя и милосердия; радуйся, утешений духовных подателю требующим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 4

Бурею напастей одолеваеми: како достойно возможем восхвалити чудеса твоя, блаженне Иоанне? Яко прошел еси до конец вселенныя, спасения ради паствы твоея и благовествования Евангелия сущим во тьме. Благодаряще же Бога за апостольския труды твоя, воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша ближнии и дальнии величие чудес твоих, Божиею милостию даже до нашего времене являемых, темже, в тебе Богу прославляющемуся дивящеся, в страсе вопияху:

Радуйся, просветителю сущих во тьме неверия; радуйся, приведый людей твоих с востока дальняго до запада.

Радуйся, источниче чудес, изливаемых Богом; радуйся, с любовию вразумляяй заблуждших.

Радуйся, скорый утешителю кающихся о гресех своих; радуйся, путевождю грядущих путем правым.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 5

Богодарованный свет явился еси, бури всех лютых разгоняяй, сущих на острове от вихрей смертоносных молитвами твоими охраняяй, святителю Иоанне, и крестным знамением ограждаяй. Научи и нас, призывающих тя в помощь, чудотворче святый, к Богу с дерзновением взывати: Аллилуиа.

Икос 5

Видим многую помощь твою в напастех и обстояниях, преблаженне отче Иоанне, дерзновенный бо ходатай пред Престолом Божиим и скорый в бедах помощник еси. Того ради и мы на твое предстательство пред Богом уповаем и вопием ти:

Радуйся, стихий опасных прогонителю; радуйся, молитвою твоею от нужд избавляяй.

Радуйся, алчущим хлеба присный подателю; радуйся, приуготовляяй просящим изобилие.

Радуйся, утешителю в скорбех сущих; радуйся, многих падших от погибели исхитивый.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 6

Проповедуя спасение, яко новый Моисей гугнивый, явился еси, изводя люди твоя из плена безбожных, преблаженне Иоанне. Избави и нас от работы греховныя и врагов невидимых, да, радующеся, вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияв праведностию твоею, совершил еси неисполнимое, о добрый пастырю: преклонил бо еси власти мирския сострадати о людех твоих. Того ради с ними купно и мы благодарственно вопием ти:

Радуйся, пастырю добрый, пастве твоей, пресельником, тихое пристанище уготовавый; радуйся, о детех и болящих наипаче попечение имевый.

Радуйся, усердно тя призывающим верно помогаяй; радуйся, яко в немощнем телеси твоем сила Божия независтно совершашеся.

Радуйся, отразителю нападения нечестивых; радуйся, помрачителю лжи и проявителю истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 7

Хотя достойно прославити древних святых запада, отпадшаго от истины, возстановил еси почитание их в Церкви Православной, о любителю святых востока и запада. Днесь с ними на небеси моли о нас, поющих на земли: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видим тя избранника Божия, иже вкупе со святители древния Галлии явился еси в последняя времена, яко един от сих, вдохновляя паству твою соблюдати православную веру, якоже сии на западе исповедаху. Сохрани и нас в вере сей пребывати, вопиющих ти:

Радуйся, новый Мартине в воздержании, подвизех и чудесех твоих; радуйся, новый Германе во исповедании твоем православныя веры.

Радуйся, новый Иларие в божественном богословии; радуйся, новый Григорие в почитании и прославлении угодников Божиих.

Радуйся, новый Фавсте иноческим усердием; радуйся, новый Кесарие в твердой любви ко правилом Церкве Божии.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 8

Странное видение предста ти: в земли новей встретил еси паству твою бывшую, смущаему скорбьми многими, но яко дивный пастырь наставил еси ю поучением, терпением и праведностию твоею, и церковь Божия Матере, яже всех скорбящих Радость есть, воздвигл еси: мы же, удивляющеся терпению и смирению твоему, благодарно вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе предав Христу, был еси делатель винограда Его, богоносне отче, не ведал бо еси покоя до конца многострадальнаго живота твоего. Помози и нам, недостойным, в деланиих наших и в нашем прилежании в верности Христу, да, славяще, вопием ти:

Радуйся, претерпевый до конца и достигший спасения; радуйся, пред иконою Богоматере умрети сподобивыйся.

Радуйся, посреде гонения неправеднаго мужественный правды хранителю; радуйся, совершивый служение свое до конца и кончину приемый седя, яко иерарх.

Радуйся, по смерти утешивый паству чудесным своим возвращением; радуйся, многих чудес подателю к раце твоей с верою и любовию притекающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 9

Все естество ангельское восхождением твоея души в небесныя обители возрадовася, мы же, удивляющеся твоим чудесем на земли, действом Святаго Духа являемым, воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут изобразити по достоянию святости жития твоего, о праведне отче Иоанне, понеже дом благодати неизреченнаго Бога был еси, мы же не можем умолчати, чудеси, явлену нашему маловерному веку, дивящеся, и прославляем тя сице:

Радуйся, божественных наставлений палато; радуйся, смиренным деланием ангелы сослужители себе сотворивый.

Радуйся, обретый вечное и нерукотворное жилище на небесех; радуйся, врачебнице, в нейже всяк недуг от Бога врачуется.

Радуйся, молитвеннаго подвига хранилище; радуйся, освященный храме Духа Святаго.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 10

Спасти хотя мир, иже всех Спаситель, новаго святаго посла нам и чрез него из темных глубин греховных воззва ны. Слышаще же его, нас призывающа, мы, недостойнии, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси всем прибегающим к твоему небесному заступлению, отче Иоанне, темже и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах, стужающих нам на земли, помогай, да с верою тебе взываем:

Радуйся, ослепших прозрение; радуйся, силою молитвы жизнь на смертном одре сущим подаваяй.

Радуйся, богооткровенное вразумление в смятении и сомнениих сущим; радуйся, спасительная влаго, орошающая в знойной печали погибающих.

Радуйся, сирым и оставленным отеческое заступление; радуйся, святый учителю ищущих истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 11

Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, преблаженне отче Иоанне, мыслию, словом и доброделанием принесл еси: многим разумением истинныя веры Божия повеления уяснил еси, верою, надеждою и любовию наставляя нас в Троице Единому Богу воспевати: Аллилуиа.

Икос 11

Светодательна светильника Православия сущим во мраце неведения зрим тя, стада Христова добрый пастырю. Тако и по успении твоем являеши истину не ведущим ея, просвещая души верных, вопиющих ти таковая:

Радуйся, просвещение мудростию Божиею сущих в неверии; радуйся, радуго тихия радости кротких.

Радуйся, громе, устрашаяй во гресе упорствующих; радуйся, молние, ереси пожигающая.

Радуйся, одождение догматов Православия; радуйся, орошение богомыслия.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще сию с благоговением и благодарностию приемлем, к заступлению твоему чудному притекающе, о всехвальне отче Иоанне, твоя же чудеса прославляюще, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще хвалу Богу, небесный сонм святых радуется, яко не остави Господь падший и безверный мир, но явил есть всемогущую силу Свою на тебе, кротком и смиренном служители, о блаженне отче Иоанне, и мы, со всеми святыми радующеся, чтим тя сице:

Радуйся, новая звездо праведности, на небеси возсиявшая; радуйся, новый пророче, посланный пред конечным воцарением зла.

Радуйся, якоже Иона о возмездии за грехи предрекий; радуйся, якоже Креститель всех к молитве и покаянию призывавый.

Радуйся, якоже Павел много терпевый ради Евангелия и проповедания веры; радуйся, апостоле новый, своими чудесы вселяяй в нас благоговейный трепет и веру.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 13

О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю отче наш Иоанне, утешение всем, в скорбех сущим, нынешнее наше молитвенное приими приношение, да молитвами твоими от геенны огненныя избавимся и богоприятным твоим ходатайством сподобимся во веки воспевати: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Икос 1

Ангела образом яви тебе в последняя времена всея твари Создатель, да с милостию Божиею печешися о людех земных. Взирающе же на добродетели твоя, преблаженне Иоанне, вопием ти сице:

Радуйся, с ранняго детства благочестием украшенный; радуйся, со страхом и трепетом волю Божию исполнивый.

Радуйся, явивый благодать Божию в тайных благодеяниих; радуйся, быстрое далече сущих страждущих услышание.

Радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение; радуйся, радование всем с верою к тебе припадающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 1

Избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источаяй обильныя струи духовнаго наставления и дивных чудес множество, восхваляем тя с любовию и зовем ти:

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

(После акафиста читается молитва)

Молитва свтителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому

«О святителю отче наш Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у Престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: «Аще и умрох, но жив есмь». Умоли всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем, и Богу возопием о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путех жизни нашея, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление. Услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри на уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся в нерадении праздном и ускори на молитву, слезно вопием ти, о теплый молитвенниче; посети нас сирых, по всему лицу вселенныя разсеянных и во отечествии сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету Христову влекущихся и ждущих твоего отеческаго наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небеснаго явимся, идеже ты пребываеши со всеми святыми, славяще Господа нашего Иисуса Христа, Емуже честь и держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Тропарь, глас 5

Попечение твое о пастве в странствии ея, се прообраз и молитв твоих, за мир весь присно возносимых: тако веруем, познавше любовь твою, святителю и чудотворче Иоанне. Весь от Бога освящен священнодействием Пречистых Таин, имиже присно укрепляемь, поспешил еси ко страждущим, целителю отраднейший: поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

Ин тропaрь, глас 1

Святительства дар преумножил еси, слова проповеданием апостолом поревновав, бдением же, постом и молитвою с преподобными вменился еси, клевету и поношения с кротостию приемля. Сего ради Христос тя прослави чудесы, ихже обильно изливаеши на всех с верою притекающих к тебе: и ныне спасай нас молитвами твоими, Иоанне досточудне, святителю Христов.

Кондак, глас 4

Христу Пастыреначальнику последовав, во святителех изряднейший явился еси, спасл бо еси овцы своя от губительства безбожных, пристанище мирное тем учредив, и попечение непрестанное о пастве имея, врачевал еси их недуги душевныя же и телесныя, и ныне о нас к твоим честным мощем припадающих, моли Христа Бога, отче Иоанне, в мире спастися душам нашим.

Величание святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому.

Величаем, величаем тя, святителю отче наш Иоанне, и чтим святую память твою. Ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Сохранить акафист в социальных сетях:

АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ ИОАННУ АРХИЕПИСКОПУ ШАНХАЙСКОМУ И САН-ФРАНЦИССКОМУ, ЧУДОТВОРЦУ

Кондак 1

Избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источаяй обильныя струи духовнаго наставления и дивных чудес множество, восхваляем тя с любовию и зовем ти:

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Икос 1

Ангела образом яви тебе в последняя времена всея твари Создатель, да с милостию Божиею печешися о людех земных. Взирающе же на добродетели твоя, преблаженне Иоанне, вопием ти сице:

Радуйся, с ранняго детства благочестием украшенный; радуйся, со страхом и трепетом волю Божию исполнивый.

Радуйся, явивый благодать Божию в тайных благодеяниих; радуйся, быстрое далече сущих страждущих услышание.

Радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение; радуйся, радование всем с верою к тебе припадающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 2

Видяще обильное добродетелей твоих излияние, святителю славный Иоанне, просвещаемся духом, яко бо живоносный источник чудес Божиих напояеши нас, верно вопиющих к Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имеяй преисполненный любве, купно и богословия, богомудре Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страждущим людем любовию украшенный, познавати истиннаго Бога нас научи, да и мы во умилении вопием ти:

Радуйся, непоколебимая твердыне истины Православия; радуйся, драгоценный сосуде Духа Святаго.

Радуйся, честный обличителю неверия и лжеучения; радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих.

Радуйся, подвижниче, не даяй на ложи себе отдохновения; радуйся, возлюбленный пастырю стада Христова.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 3

Силою благодати Божия благий сиропитатель и наставник юношам явился еси, воспитуя в страсе Божием и приуготовляя их к служению Богови. Сего ради чада твоя взирают на тя и, благодаряще, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше воистину, отче Иоанне, с небесе тебе песнь воспеваема быти, а не от земли: како бо кто от человек возмогл бы твоих дел величие проповедати? Мы же, приносяще Богу, яже имамы, вопием ти сице:

Радуйся, непрестанною молитвою покрываяй чада твоя; радуйся, охранителю стада твоего крестным знамением.

Радуйся, любве великия вместилище, не взираяй на языков различие; радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый.

Радуйся, образе молитвы непрестанныя и милосердия; радуйся, утешений духовных подателю требующим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 4

Бурею напастей одолеваеми: како достойно возможем восхвалити чудеса твоя, блаженне Иоанне? Яко прошел еси до конец вселенныя, спасения ради паствы твоея и благовествования Евангелия сущим во тьме. Благодаряще же Бога за апостольския труды твоя, воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша ближнии и дальнии величие чудес твоих, Божиею милостию даже до нашего времене являемых, темже, в тебе Богу прославляющемуся дивящеся, в страсе вопияху:

Радуйся, просветителю сущих во тьме неверия; радуйся, приведый людей твоих с востока дальняго до запада.

Радуйся, источниче чудес, изливаемых Богом; радуйся, с любовию вразумляяй заблуждших.

Радуйся, скорый утешителю кающихся о гресех своих; радуйся, путевождю грядущих путем правым.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 5

Богодарованный свет явился еси, бури всех лютых разгоняяй, сущих на острове от вихрей смертоносных молитвами твоими охраняяй, святителю Иоанне, и крестным знамением ограждаяй. Научи и нас, призывающих тя в помощь, чудотворче святый, к Богу с дерзновением взывати: Аллилуиа.

Икос 5

Видим многую помощь твою в напастех и обстояниях, преблаженне отче Иоанне, дерзновенный бо ходатай пред Престолом Божиим и скорый в бедах помощник еси. Того ради и мы на твое предстательство пред Богом уповаем и вопием ти:

Радуйся, стихий опасных прогонителю; радуйся, молитвою твоею от нужд избавляяй.

Радуйся, алчущим хлеба присный подателю; радуйся, приуготовляяй просящим изобилие.

Радуйся, утешителю в скорбех сущих; радуйся, многих падших от погибели исхитивый.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 6

Проповедуя спасение, яко новый Моисей гугнивый, явился еси, изводя люди твоя из плена безбожных, преблаженне Иоанне. Избави и нас от работы греховныя и врагов невидимых, да, радующеся, вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияв праведностию твоею, совершил еси неисполнимое, о добрый пастырю: преклонил бо еси власти мирския сострадати о людех твоих. Того ради с ними купно и мы благодарственно вопием ти:

Радуйся, пастырю добрый, пастве твоей, пресельником, тихое пристанище уготовавый; радуйся, о детех и болящих наипаче попечение имевый.

Радуйся, усердно тя призывающим верно помогаяй; радуйся, яко в немощнем телеси твоем сила Божия независтно совершашеся.

Радуйся, отразителю нападения нечестивых; радуйся, помрачителю лжи и проявителю истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 7

Хотя достойно прославити древних святых запада, отпадшаго от истины, возстановил еси почитание их в Церкви Православной, о любителю святых востока и запада. Днесь с ними на небеси моли о нас, поющих на земли: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видим тя избранника Божия, иже вкупе со святители древния Галлии явился еси в последняя времена, яко един от сих, вдохновляя паству твою соблюдати православную веру, якоже сии на западе исповедаху. Сохрани и нас в вере сей пребывати, вопиющих ти:

Радуйся, новый Мартине в воздержании, подвизех и чудесех твоих; радуйся, новый Германе во исповедании твоем православныя веры.

Радуйся, новый Иларие в божественном богословии; радуйся, новый Григорие в почитании и прославлении угодников Божиих.

Радуйся, новый Фавсте иноческим усердием; радуйся, новый Кесарие в твердой любви ко правилом Церкве Божии.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 8

Странное видение предста ти: в земли новей встретил еси паству твою бывшую, смущаему скорбьми многими, но яко дивный пастырь наставил еси ю поучением, терпением и праведностию твоею, и церковь Божия Матере, яже всех скорбящих Радость есть, воздвигл еси: мы же, удивляющеся терпению и смирению твоему, благодарно вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе предав Христу, был еси делатель винограда Его, богоносне отче, не ведал бо еси покоя до конца многострадальнаго живота твоего. Помози и нам, недостойным, в деланиих наших и в нашем прилежании в верности Христу, да, славяще, вопием ти:

Радуйся, претерпевый до конца и достигший спасения; радуйся, пред иконою Богоматере умрети сподобивыйся.

Радуйся, посреде гонения неправеднаго мужественный правды хранителю; радуйся, совершивый служение свое до конца и кончину приемый седя, яко иерарх.

Радуйся, по смерти утешивый паству чудесным своим возвращением; радуйся, многих чудес подателю к раце твоей с верою и любовию притекающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 9

Все естество ангельское восхождением твоея души в небесныя обители возрадовася, мы же, удивляющеся твоим чудесем на земли, действом Святаго Духа являемым, воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут изобразити по достоянию святости жития твоего, о праведне отче Иоанне, понеже дом благодати неизреченнаго Бога был еси, мы же не можем умолчати, чудеси, явлену нашему маловерному веку, дивящеся, и прославляем тя сице:

Радуйся, божественных наставлений палато; радуйся, смиренным деланием ангелы сослужители себе сотворивый.

Радуйся, обретый вечное и нерукотворное жилище на небесех; радуйся, врачебнице, в нейже всяк недуг от Бога врачуется.

Радуйся, молитвеннаго подвига хранилище; радуйся, освященный храме Духа Святаго.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 10

Спасти хотя мир, иже всех Спаситель, новаго святаго посла нам и чрез него из темных глубин греховных воззва ны. Слышаще же его, нас призывающа, мы, недостойнии, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси всем прибегающим к твоему небесному заступлению, отче Иоанне, темже и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах, стужающих нам на земли, помогай, да с верою тебе взываем:

Радуйся, ослепших прозрение; радуйся, силою молитвы жизнь на смертном одре сущим подаваяй.

Радуйся, богооткровенное вразумление в смятении и сомнениих сущим; радуйся, спасительная влаго, орошающая в знойной печали погибающих.

Радуйся, сирым и оставленным отеческое заступление; радуйся, святый учителю ищущих истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 11

Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, преблаженне отче Иоанне, мыслию, словом и доброделанием принесл еси: многим разумением истинныя веры Божия повеления уяснил еси, верою, надеждою и любовию наставляя нас в Троице Единому Богу воспевати: Аллилуиа.

Икос 11

Светодательна светильника Православия сущим во мраце неведения зрим тя, стада Христова добрый пастырю. Тако и по успении твоем являеши истину не ведущим ея, просвещая души верных, вопиющих ти таковая:

Радуйся, просвещение мудростию Божиею сущих в неверии; радуйся, радуго тихия радости кротких.

Радуйся, громе, устрашаяй во гресе упорствующих; радуйся, молние, ереси пожигающая.

Радуйся, одождение догматов Православия; радуйся, орошение богомыслия.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, ведуще сию с благоговением и благодарностию приемлем, к заступлению твоему чудному притекающе, о всехвальне отче Иоанне, твоя же чудеса прославляюще, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще хвалу Богу, небесный сонм святых радуется, яко не остави Господь падший и безверный мир, но явил есть всемогущую силу Свою на тебе, кротком и смиренном служители, о блаженне отче Иоанне, и мы, со всеми святыми радующеся, чтим тя сице:

Радуйся, новая звездо праведности, на небеси возсиявшая; радуйся, новый пророче, посланный пред конечным воцарением зла.

Радуйся, якоже Иона о возмездии за грехи предрекий; радуйся, якоже Креститель всех к молитве и покаянию призывавый.

Радуйся, якоже Павел много терпевый ради Евангелия и проповедания веры; радуйся, апостоле новый, своими чудесы вселяяй в нас благоговейный трепет и веру.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 13

О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю отче наш Иоанне, утешение всем, в скорбех сущим, нынешнее наше молитвенное приими приношение, да молитвами твоими от геенны огненныя избавимся и богоприятным твоим ходатайством сподобимся во веки воспевати: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: «Ангела образом…» и 1-й кондак: «Избранный чудотворче…».

Молитва первая

О святителю отче наш Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у Престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: «Аще и умрох, но жив есмь». Умоли всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем, и Богу возопием о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путех жизни нашея, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление. Услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри на уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся в нерадении праздном и ускори на молитву, слезно вопием ти, о теплый молитвенниче; посети нас сирых, по всему лицу вселенныя разсеянных и во отечествии сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету Христову влекущихся и ждущих твоего отеческаго наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небеснаго явимся, идеже ты пребываеши со всеми святыми, славяще Господа нашего Иисуса Христа, Емуже честь и держава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О святителю чудне Иоанне, толико распространил еси сердце свое, яко нетесно вмещается в нем множество почитающих тя человек от различных племен и народов! Призри на убожество словес наших, обаче от любве тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, поне отныне очищати себе от всякия скверны плоти и духа, работающе Господеви со страхом и радующеся Ему с трепетом. И что воздамы тебе за радость оную, юже ощутихом, зряще в храме святем мощи твоя святыя и прославляюще память твою; воистину, не имамы, чим воздати, точию аще начнем себе исправляти, бывающе нови вместо ветхих. Сея благодати обновления буди нам ходатай, святе Иоанне, помози нам в немощех, исцели болезни, уврачуй страсти молитвами твоими; преставленный же от сего временнаго во иное житие вечное, в неже настави тя Пречистая Владычица, Одигитрия разсеяния русскаго, чудотворною Своею иконою Коренною-Курскою, Еяже спутник ты явился еси в день преставления своего, радуешися ныне в лице святых, славящих Единаго в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5

Попечение твое о пастве в странствии ея, се прообраз и молитв твоих, за мир весь присно возносимых: тако веруем, познавше любовь твою, святителю и чудотворче Иоанне. Весь от Бога освящен священнодействием Пречистых Таин, имиже присно укрепляемь, поспешил еси ко страждущим, целителю отраднейший: поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

Ин тропaрь, глас 1

Святительства дар преумножил еси, слова проповеданием апостолом поревновав, бдением же, постом и молитвою с преподобными вменился еси, клевету и поношения с кротостию приемля. Сего ради Христос тя прослави чудесы, ихже обильно изливаеши на всех с верою притекающих к тебе: и ныне спасай нас молитвами твоими, Иоанне досточудне, святителю Христов.

Кондак, глас 4

Христу Пастыреначальнику последовав, во святителех изряднейший явился еси, спасл бо еси овцы своя от губительства безбожных, пристанище мирное тем учредив, и попечение непрестанное о пастве имея, врачевал еси их недуги душевныя же и телесныя, и ныне о нас к твоим честным мощем припадающих, моли Христа Бога, отче Иоанне, в мире спастися душам нашим.

Кондак 1

Избранный чудотворче и изрядный угодниче Христов, всему миру источаяй обильныя струи духовнаго наставления и дивных чудес множество, восхваляем тя с любовию и зовем ти: Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Икос 1

Ангела образом яви тебе в последняя времена всея твари Создатель, да с милостию Божиею печешеся о людех земных; взирающе же на добродетели твоя, преблаженне Иоанне, вопием ти сице:

Радуйся, с ранняго детства благочестием украшенный.

Радуйся, иже со страхом и трепетом волю Божию исполнивый.

Радуйся, иже явивый благодать Божию в тайных благодеяниих.

Радуйся, быстрое далече сущих страждущих услышание.

Радуйся, любвеобильное поспешение ближним своим во спасение.

Радуйся, радование всем с верою к тебе припадающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 2

Видяще обильное добродетелей твоих излияние, святителю славный Иоанне, просвещаемся духом, яко живоносный источник чудес Божиих напаяеши нас, верно вопиющих к Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имеяй преисполненный любве, купно и богословия, богомудре Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страждущим людем любовию украшенный, познавати истиннаго Бога нас научи, да и мы во умилении вопием ти:

Радуйся, непоколебимая твердыне истины Православия.

Радуйся, драгоценный сосуде Духа Святаго.

Радуйся честный обличителю неверия и лжеучения.

Радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих.

Радуйся, подвижниче, не даяй на ложе себе отдохновения.

Радуйся, возлюбленный пастырю стада Христова.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 3

Силою благодати Божия благий сиропитатель и наставник юношам явился еси, воспитуя в страсе Божием и приуготовляя их к служению Богови. Сего ради чада твоя взирают на тя и, благодаряще, вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяше воистину, отче Иоанне, с небесе тебе песни воспеваемей быти, а не от земли: како бо кто от человек возмогл бы твоих дел величие проповедати; мы же, приносяще Богу яже имамы, вопием ти сице:

Радуйся, непрестанною молитвою покрываяй чада твоя.

Радуйся, охранителю стада твоего крестным знамением.

Радуйся, любве великия вместилище, не взираяй на языков различия.

Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый.

Радуйся, образе молитвы непрестанныя и милосердия.

Радуйся, утешений духовных подателю требующим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 4

Бурею напастей одолеваеми, како достойно возможем восхвалити чудеса твоя, блаженне Иоанне, яко прошел еси до конец вселенныя, спасения ради паствы твоея и благовествования Евангелия сущим во тьме. Благодаряще же Бога за апостольския труды твоя, воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша ближнии и дальнии величие чудес твоих, Божиею милостию даже до нашего времене являемых; темже в тебе Богу прославляющемуся дивящеся, в страсе вопияху:

Радуйся, просветителю сущих во тьме неверия.

Радуйся, приведый людей твоих с востока дальняго до запада.

Радуйся, источниче чудес изливаемых Богом.

Радуйся, с любовию вразумляяй заблуждших.

Радуйся, скорый утешителю кающихся о гресех своих.

Радуйся, путевождю грядущих путем правым.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 5

Богодарованный свет явился еси, бури всех лютых разгоняяй, сущих на острове от вихрей смертоносных молитвами твоими охраняяй, святителю Иоанне, и крестным знамением ограждаяй. Научи и нас, призывающих тя в помощь, чудотворче святый, к Богу со дерзновением взывати: Аллилуиа.

Икос 5

Видим многую помощь твою в напастех и обстояниих, преблаженне отче Иоанне, дерзновенный бо ходатай пред Престолом Божиим и скорый в бедах помощник еси. Того ради и мы на твое предстательство пред Богом уповаем и вопием ти:

Радуйся, стихий опасных прогонителю.

Радуйся, молитвою твоею от нужд избавляяй.

Радуйся, алчущим хлеба присный подателю.

Радуйся, приуготовляяй просящим изобилие.

Радуйся, утешителю в скорбех сущих.

Радуйся, многих падших от погибели исхитивый.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 6

Проповедуя спасение, яко новый Моисей гугнивый явился еси, изводя люди твоя из плена безбожных, преблаженне Иоанне. Избави и нас от работы греховныя и врагов невидимых, да радующеся вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияв праведностию твоею, совершил еси неисполнимое, о добрый пастырю: преклонил бо еси власти мирския сострадати о людех твоих. Того ради с ними купно и мы благодарственно вопием ти:

Радуйся, пастырю добрый пастве твоей, пресельником тихое пристанище уготовавый.

Радуйся, о детех и болящих наипаче попечение имевый.

Радуйся, усердно тя призывающим верно помогаяй.

Радуйся, яко в немощнем телеси твоем сила Божия независтно совершашеся.

Радуйся, отразителю нападения нечестивых.

Радуйся, помрачителю лжи и проявителю истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 7

Хотя достойно прославити древних святых Запада, отпадшаго от истины, возстановил еси почитание их в Церкви Православней, о любителю святых Востока и Запада. Днесь с ними на небеси моли о нас, поющих на земли: Аллилуиа.

Икос 7

Новаго видим тя избранника Божия, иже вкупе со святители древния Галлии явился еси в последняя времена яко един от сих, вдохновляя паству твою соблюдати Православную веру, якоже же сии на Западе исповедаху. Сохрани и нас в вере сей пребывати, вопиющих ти:

Радуйся, новый Мартине в воздержании, подвизех и чудесех твоих.

Радуйся, новый Германе во исповедании твоем Православныя веры.

Радуйся, новый Иларие в Божественном богословии.

Радуйся, новый Григорие в почитании и прославлении угодников Божиих.

Радуйся, новый Фавсте иноческим усердием.

Радуйся, новый Кесарие в твердой любве ко правилом Церкви Божией.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 8

Странное видение предста ти: в земли новей сретил еси паству твою бывшую, смущаему скорбьми многими, но яко дивный пастырь наставил еси ю поучением, терпением и праведностию твоею, и церковь Божия Матере, Яже всех скорбящих Радость есть, воздвигл еси; мы же, удивляющеся терпению и смирению твоему, благодарно вопием к Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Всего себе предав Христу, был еси делатель винограда Его, богоносне отче, не ведал бо еси покоя до конца многострадальнаго живота твоего. Помози и нам, недостойным, в деланиих наших и в нашем прилежании в верности Христу, да славяще Его, вопием ти:

Радуйся, претерпевый до конца и достигнувый спасения.

Радуйся, пред иконою Богоматере умрети сподобивыйся.

Радуйся, посреде гонения неправеднаго мужественный правды хранителю.

Радуйся, совершивый служение свое до конца и кончину приемый седя, яко иерарх.

Радуйся, по смерти утешивый паству чудесным своим возвращением.

Радуйся, многих чудес подателю к раце твоей с верою и любовию притекающим.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 9

Все естество ангельское восхождением твоея души в небесныя обители возрадовася; мы же, удивляющеся твоим чудесем на земли, действом Святаго Духа являемым, воспеваем Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут изобразити по достоянию святости жития твоего, о праведне отче Иоанне, понеже дом благодати Неизреченнаго Бога был еси; мы же не можем умолчати, чудеси явлену нашему маловерному веку дивящеся, и прославляем тя сице:

Радуйся, божественных наставлений палато.

Радуйся, яко смиренным деланием Ангелы сослужители себе сотворивый.

Радуйся, обретый вечное и нерукотворное жилище на небесех.

Радуйся, врачебнице, в нейже всяк недуг от Бога врачуется.

Радуйся, молитвеннаго подвига хранилище.

Радуйся, освященный храме Духа Святаго.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Спаситель, новаго святаго посла нам и чрез него из темных глубин греховных воззва ны. Слышаще же его, нас призывающа, мы, недостойнии, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси всем прибегающим к твоему небесному заступлению, отче Иоанне, темже и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах стужающим нам на земли помогай, да с верою тебе взываем:

Радуйся, ослепших прозрение.

Радуйся, силою молитвы жизнь на смертном одре сущим подаваяй.

Радуйся, богооткровенное вразумление в смятении и сомнениих сущим.

Радуйся, спасительная влаго, орошающая в знойней печали погибающих.

Радуйся, сирым и оставленным отеческое заступление.

Радуйся, святый учителю ищущих истины.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 11

Пение непрестанное ко Пресвятей Троице, преблаженне отче Иоанне, мыслию, словом и доброделанием принесл еси, многим разумением истинныя веры Божия повеления уяснил еси, верою, надеждою и любовию наставляя нас в Троице Единому Богу воспевати: Аллилуиа.

Икос 11

Светодательна светильника Православия сущим во мраце неведения зрим тя, стада Христова добрый пастырю. Тако и по успении твоем являеши истину неведущим ея, просвещая души верных, вопиющих ти таковая:

Радуйся, просвещение мудростию Божиею сущих в неверии.

Радуйся, радуго тихия радости кротких.

Радуйся, громе, устрашаяй во гресе упорствующих.

Радуйся, молние, ереси пожигающая.

Радуйся, одождение догматов Православия.

Радуйся, орошение богомыслия.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога ведающе, сию с благоговением и благодарностию приемлем, к заступлению твоему чудному притекающе, о всехвальне отче Иоанне, твоя же чудеса прославляюще, взываем к Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще хвалу Богу, небесный сонм святых радуется, яко не остави Господь падший и безверный мир, но явил есть всемогущую силу Свою на тебе, кротком и смиренном служителе, о блаженне отче Иоанне; и мы, со всеми святыми радующеся, чтим тя сице:

Радуйся, новая звездо праведности, на небе возсиявшая.

Радуйся, новый пророче, посланный в мир, лежащий во зле.

Радуйся, якоже Иона о возмездии за грехи предрекий.

Радуйся, якоже Креститель всех к молитве и покаянию призывавый.

Радуйся, якоже Павел много терпевый ради Евангелия и проповедания веры.

Радуйся, апостоле новый, своими чудесы вселяяй в нас благоговейный трепет и веру.

Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощниче.

Кондак 13

О пресветлый и предивный угодниче Божий, святителю отче наш Иоанне, утешение всем в скорбех сущим, нынешнее наше молитвенное приими приношение, да молитвами твоими от геенны огненныя избавимся и богоприятным твоим ходатайством сподобимся во веки воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва

О святителю отче Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у Престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: аще и умрох, но жив есмь. Умоли Всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем и Богу возопиим о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путех жизни нашея. Яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление. Услыши стенание смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри на уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся в нерадении праздном, и ускори на молитву. Слезно вопием ти, о теплый молитвиниче: посети нас, сирых, по всему лицу вселенныя резсеянных и во Отечествии сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету Христову влекущихся и ждущих твоего отеческаго наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небеснаго явимся, идеже ты пребываеши со всеми святыми, славяще Господа нашего Иисуса Христа, Емуже честь и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here