Акафист пресвятой богородице скоропослушница

Детально: акафист пресвятой богородице скоропослушница - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣе пред̾ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ною, и҆менꙋ́емою скоропослꙋ́шница.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́це, скоропослꙋ́шливѡ вне́млющей мл҃твамъ смире́ннымъ, и҆ тѡ́ки цѣлє́бныѧ и҆злива́ющей вѣ̑рнымъ ѿ і҆кѡ́ны своеѧ̀ ст҃ы́ѧ, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице, преклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ гласѡ́мъ на́шимъ хвале́бнымъ, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ свободи́ ны, зовꙋ́щїѧ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы бл҃гоговѣ́йнѡ тебѣ̀ слꙋ́жатъ, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы немо́лчными гла̑сы тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю а҆́гг҃лѡвъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, мы́ же грѣ́шнїи, подража́ти и҆́мъ дерза́юще и҆ досто́йно бл҃гохвали́ти тѧ̀ недоꙋмѣ́юще, смиренномꙋ́дреннѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнаго бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льское непрестаю́щее ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, трапе́зо ст҃а́ѧ, хлѣ́бомъ жи́зни на́съ пита́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ма́слино бл҃гопло́днаѧ, є҆ле́емъ млⷭ҇ти срⷣца̀ на́шѧ ᲂу҆маща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ бж҃їѧ блгⷣти сокро́вищнице неистощи́маѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ рѣко̀ приснотекꙋ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́шительнице.

Ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющихъ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ цѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныхъ ᲂу҆крепи́тельнице: ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще млⷭ҇рдїе твоѐ неисче́тное, влⷣчце, и҆ мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀, тобо́ю ꙗ҆влє́ннаѧ и҆ прⷭ҇нѡ ꙗ҆влѧ́ємаѧ чрез̾ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоѧ̑, и҆́миже, ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда́ми бг҃освѣ́тлыми, ве́сь мі́ръ хрⷭ҇тїа́нскїй ᲂу҆краси́ла є҆сѝ, велича́емъ тѧ̀, возвели́чившꙋю ро́дъ на́шъ твои́мъ бл҃говоле́нїемъ, и҆ съ любо́вїю покланѧ́емсѧ пречтⷭ҇агѡ ли́ка твоегѡ̀ и҆зѡбраже́нїю, зовꙋ́ще сн҃ꙋ твоемꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ нбⷭ҇ный ѿкрыва́юще, бцⷣе, бл҃говоли́ла є҆сѝ въ земно́мъ жре́бїи твое́мъ, ст҃ѣ́й горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй, мнѡ́гими чꙋдесы̑ просла́вити і҆кѡ́нꙋ твою̀, ю҆́же сама̀ скоропослꙋ́шницею наименова́ла є҆сѝ гла́сомъ бжⷭ҇твеннымъ ѿ неѧ̀ и҆зше́дшимъ, да всѝ вѣ́дꙋще таково́е твоѐ ѡ҆ не́й бл҃говоле́нїе, пѣ́сненнѡ тебѣ̀ вопїю́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇рдаѧ всѣ́хъ на́съ ѡ҆ хрⷭ҇тѐ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ бж҃їѧ къ чл҃вѣ́кѡмъ проѧвле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ро́да чл҃вѣ́ческагѡ возвыше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлаѧ пала́то бг҃а сло́ва: ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ бо́льшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ бжⷭ҇твеннагѡ а҆́гнца: ра́дꙋйсѧ, возрасти́вшаѧ на́мъ кла́съ живота̀.

Ра́дꙋйсѧ, бра́шна неги́блющагѡ ста́мно всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, пита́тельнице пита́телѧ вселе́нныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ предста́тельствомъ твои́мъ сп҃сти́сѧ ᲂу҆пова́емъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мл҃твами твои́ми наслѣ́дїе нбⷭ҇ное полꙋчи́ти ча́емъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́лою бж҃їею дѣ́йствꙋющи, неблагоговѣ́йнѡ ходи́вшаго пред̾ ст҃о́ю твое́ю і҆кѡ́ною дохїа́рскїѧ ѻ҆би́тели трапеза́рѧ ні́ла слѣпото́ю и҆ разслабле́нїемъ тѣ́ла наказа́ла є҆сѝ, бцⷣе дв҃о, да про́чее не дерза́етъ ѡ҆скорблѧ́ти тѧ̀ въ пречⷭ҇тѣмъ твое́мъ ѡ҆́бразѣ, є҆го́же въ зало́гъ бл҃говоле́нїѧ твоегѡ̀ все́й а҆ѳѡ́нстѣй горѣ̀ дарова́ла є҆сѝ млⷭ҇тивѡ, да всѝ насє́льницы є҆ѧ̀ гла̑сы прпⷣбными вопїю́тъ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀ бг҃ꙋ сло́вꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ любо́вь ве́лїю къ лю́демъ, и҆скꙋпле́ннымъ кро́вїю сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, влⷣчце всебл҃га́ѧ, покаѧ́нїе трапеза́рѧ ні́ла млⷭ҇тивѡ прїѧ́ла є҆сѝ и҆ и҆сцѣле́нїе є҆мꙋ̀ ѿ слѣпоты̀ и҆ разслабле́нїѧ дарова́ла є҆сѝ, да слꙋ́житъ непреста́ннѡ тебѣ̀ и҆ мл҃твы немѡ́лчныѧ прино́ситъ тѝ пред̾ многоцѣле́бною твое́ю і҆кѡ́ною, взыва́ѧ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны прозѧбе́нїе ст҃о́е: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сокрꙋши́вшаго главꙋ̀ дре́внѧгѡ ѕмі́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пребл҃гослове́ннаѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ нетлѣ́ннѡ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ра́дꙋйсѧ, дв҃ство и҆ ржⷭ҇тво̀ чꙋде́снѡ сочета́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, во ѻ҆бою̀ непоро́чнѡ себє̀ сохра́ньшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всеѧ̀ вселе́нныѧ ве́лїе чꙋ́до: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ родѡ́въ земны́хъ ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ и҆справле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ка́ющихсѧ въ добродѣ́тели ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, непамѧтоѕло́бнаѧ наказа́тельнице: ра́дꙋйсѧ, бл҃госе́рдаѧ вразꙋми́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́ри жите́йскїѧ и҆збѣжа́вшїи, и҆ въ ти́хое приста́нище спⷭ҇нїѧ на го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю прите́кшїи, ѡ҆брѣта́ютъ здѣ̀ ᲂу҆тѣше́нїе блгⷣтное и҆ по́мощь бжⷭ҇твеннꙋю ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, бцⷣе, ѿ неѧ́же лꙋчи̑ чꙋде́съ и҆спꙋща́еши, и҆ тѡ́ки млⷭ҇ти твоеѧ̀ и҆злива́еши неѡскꙋ́днѡ. Тѣ́мже всѝ хотѧ́щїи въ пꙋсты́нехъ а҆ѳѡ́на жа́ти спⷭ҇нїе, велича́ѧ мт҃рнїѧ щедрѡ́ты твоѧ̑, бл҃года́рственнѡ воспѣва́ютъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шавъ гла́съ бжⷭ҇твенный ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, влⷣчце, трапеза́рь ні́лъ позна́ тѧ скоропослꙋ́шницꙋ бы́ти всѣ́мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющымъ къ чꙋдотво́рномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆́бразꙋ, и҆ прїѧ́въ ѿ него̀ вразꙋмле́нїе своемꙋ̀ невѣ́жествїю и҆ прозрѣ́нїе свои́мъ слѣпотствꙋ́ющымъ ѻ҆чесє́мъ, возгласѝ тебѣ̀ бл҃года́рственнѡ ѿ дꙋшѝ:

Ра́дꙋйсѧ, вре́меннымъ наказа́нїемъ невѣ́ждъ ᲂу҆мꙋдрѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ покаѧ́нїе млⷭ҇тивѡ прїе́млющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на пꙋ́ть и҆справле́нїѧ заблꙋжда́ющихсѧ направлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ра̑ны грѣхѡ́вныѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ нерадѣ́нїи коснѣ́ющихъ любвеѡби́льнѡ ѡ҆блича́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, го́рестїю тѣле́сныхъ страда́нїй вѣ́чныхъ мꙋ́къ и҆збавлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, волне́нїе страсте́й ᲂу҆тиша́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, рꙋ́кꙋ по́мощи твоеѧ̀ погиба́ющымъ простира́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, безнаде́жныхъ наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ ѿра́до.

Ра́дꙋйсѧ, наги́хъ ѡ҆дѣѧ́нїе: ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ призрѣ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃овѣща̑нныѧ глагѡ́лы твоѧ̑, ᲂу҆вѣ́дѣвше и҆́ноцы ѡ҆би́тели дохїа́рскїѧ, тебѣ̀, бжⷭ҇твеннѣй скоропослꙋ́шнице, хра́мъ соѡрꙋди́ша при трапе́зѣ, и҆дѣ́же чꙋдотво́рнаѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ пребыва́етъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, и҆ всѧ̑ вѣ̑рныѧ ᲂу҆тѣша́етъ зна́меньми твоеѧ̀ млⷭ҇ти, є҆ѧ́же не лишѝ и҆ на́съ смире́нныхъ по до́лгꙋ тѧ̀ воспѣва́ющихъ, и҆ вопїю́щихъ чꙋде́съ творцꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше тѡ́ки чꙋде́съ, ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ̑ны твоеѧ̀ скоропослꙋ́шницы и҆сточа́емыѧ, всѝ и҆́ноцы горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ стека́хꙋсѧ къ не́й на поклоне́нїе. Ты́ же, мт҃и бж҃їѧ, всѣ́мъ, по коегѡ́ждо потре́бѣ, да́ры млⷭ҇ти твоеѧ̀ неѡскꙋ́дно подава́ла є҆сѝ ѿ чꙋдотво́рнагѡ твоего̀ ѻ҆́браза, подвиза́ющи бл҃года́рнѡ вопи́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и млⷭ҇рдїѧ и҆ щедрѡ́тъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дꙋшевле́нный прⷭ҇то́ле вседержи́телѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сн҃ꙋ бж҃їю пло́ть заимода́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, черто́же безсѣ́меннагѡ ᲂу҆невѣ́щенїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, безпло́тнаго воплоти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, бг҃а съ чл҃вѣ́ки соедини́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ всежела́тельное зрѣ́нїе: ра́дꙋйсѧ, по́стникѡвъ бжⷭ҇твенное ра́дованїе.

Ра́дꙋйсѧ, пꙋстынножи́телей ти́хое весе́лїе: ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡвъ крѣ́пкое ᲂу҆пова́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, де́мѡнскїѧ полкѝ побѣжда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, враги̑ спⷭ҇нїѧ человѣ́ческагѡ посрамлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋетъ гора̀ а҆ѳѡ́нскаѧ млⷭ҇ти и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑, пребл҃гослове́ннаѧ мт҃и гдⷭ҇а на́шегѡ, и҆ свѣ́тло красꙋ́етсѧ мно́гими чꙋдотво́рными твои́ми і҆кѡ́нами, посредѣ̀ ко́ихъ і҆кѡ́на твоѧ̀, скоропослꙋ́шница тобо́ю нарече́ннаѧ, ꙗ҆́кѡ лꙋна̀ по́лнаѧ, лꙋча́ми чꙋде́съ немерца́емѡ сїѧ́етъ, просвѣща́ѧ дꙋ́ши на̑ша свѣ́томъ бж҃їѧ блгⷣти, и҆ подвиза́ѧ на́съ хвале́бнѡ взыва́ти просла́вльшемꙋ тѧ̀ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ въ пречⷭ҇тѣй і҆кѡ́нѣ твое́й, мр҃і́е бцⷣе, свѣ́тъ спⷭ҇нїѧ всѣ́мъ, блꙋжда́ющымъ во тьмѣ̀ грѣхѡ́въ и҆ страсте́й, и҆ сїю̀ нарекла̀ є҆сѝ скоропослꙋ́шницею, молѧ́щымсѧ пред̾ не́ю съ вѣ́рою и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ ѿ дꙋшѝ, ско́рꙋю по́мощь твою̀ подаю́щи вопїю́щымъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, мо́лнїе, дꙋ́ши просвѣща́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гро́ме, соблазнѧ́ющыѧ ᲂу҆страша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоѡти́шное прибѣ́жище ᲂу҆томле́нныхъ треволне́нїемъ жите́йскагѡ мо́рѧ: ра́дꙋйсѧ, небꙋ́рное приста́нище ѡ҆бꙋрева́емыхъ волна́ми страсте́й.

Ра́дꙋйсѧ, ю҆́ныхъ наста́внице цѣломꙋ́дрїѧ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве и҆ ѡ҆гражде́нїе дв҃ства.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆каменѣ́нїе серде́чное ᲂу҆мѧгча́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, хла́дность дꙋше́внꙋю блгⷣтнѡ согрѣва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, на стезю̀ спⷭ҇нїѧ вѣ́рныхъ наставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ пꙋте́й поги́бельныхъ претыка́ющыхсѧ ᲂу҆далѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, спорꙋ́чнице на́ша къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇нѡ ᲂу҆молѧ́ющаѧ є҆го̀ ѡ҆ поми́лованїи на́съ грѣ́шныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щи всѣ́мъ показа́ти любо́вь твою̀ ве́лїю къ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ ро́дꙋ, бцⷣе пребл҃га́ѧ, въ жре́бїй тво́й земны́й го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю и҆збра́ла є҆сѝ, и҆ въ не́й селє́нїѧ и҆́ночєскаѧ ᲂу҆мно́жила є҆сѝ, да всѝ ѡ҆бꙋрева́емїи мїрско́ю сꙋето́ю, возмо́гꙋтъ ѡ҆брѣта́ти здѣ̀ ти́хое и҆ ᲂу҆до́бное приста́нище ко спⷭ҇нїю и҆, тобо́ю вспомоществꙋ́еми, сподо́бѧтсѧ наслѣ́дїѧ нбⷭ҇нагѡ и҆ пѣ́ти со ст҃ы́ми прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вое зна́менїе млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀ ꙗ҆ви́ла є҆сѝ, влⷣчце, въ чꙋде́снѣмъ прославле́нїи ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ скоропослꙋ́шницы, не то́кмѡ и҆́нокѡмъ горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ, но и҆ всѣ́мъ правосла̑внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, въ ни́хже бл҃гоговѣ́йнѡ чествꙋ́етсѧ сеѧ̀ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ и҆зѡбраже́нїе, да всѝ тебѣ̀ зовꙋ́тъ:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃а на́шегѡ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, въ ржⷭ҇твѣ̀ и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃о.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ тѧ̀ бл҃жа́тъ всѝ ро́ди: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ сотворѝ тебѣ̀ вели́чїе си́льный.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе твоѐ гдⷭ҇ь: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ возжелѣ̀ добро́ты твоеѧ̀ цр҃ь царе́й.

Ра́дꙋйсѧ, дщѝ бл҃гослове́ннаѧ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ: ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице неискꙋсомꙋ́жнаѧ сн҃а предвѣ́чнагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, прїѧ́телище непоро́чное дх҃а ст҃а́гѡ: ра́дꙋйсѧ, таи́ннице бжⷭ҇твенныѧ блгⷣти.

Ра́дꙋйсѧ, го́рнѧгѡ мі́ра ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, до́льнѧгѡ мі́ра застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нники и҆ прише́льцы є҆смы̀ на землѝ и҆, по глаго́лꙋ а҆пⷭ҇ла, не и҆́мамы здѣ̀ пребыва́ющагѡ гра́да, но къ комꙋ̀ прибѣ́гнемъ, влⷣчце, въ ско́рбехъ стра́нствїѧ на́шегѡ, а҆́ще не къ тебѣ̀, всебл҃га́ѧ; Не ѿве́ржи на́съ, мт҃и бж҃їѧ, не рцы̀ на́мъ: Не вѣ́мъ ва́съ, грѣхѡ́въ ра́ди ва́шихъ! Но поми́лꙋй на́съ, си́рыхъ и҆ безпомо́щныхъ, и҆ прїимѝ на́съ въ вѣ̑чныѧ кро́вы, покрови́тельнице на́ша, да ра́достнѡ вопїе́мъ во сла́вѣ нбⷭ҇нѣй цр҃ю̀ сла́вы хрⷭ҇тꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѣ́мъ вѣ̑рнымъ ᲂу҆тѣ́шительно є҆́сть взира́ти на ст҃ꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, влⷣчце, на не́йже зри́мъ тѧ̀, на рꙋкꙋ̀ твоє́ю держа́щꙋю предвѣ́чнагѡ млⷣнца, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆мꙋ́же покланѧ́ющесѧ бг҃олѣ́пнѡ ꙗ҆́кѡ творцꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ, тебѣ̀, и҆́стиннѣй бцⷣѣ, ᲂу҆миле́ннѡ глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ а҆рха́гг҃льскимъ бл҃говѣ́щенїемъ прⷭ҇нодв҃о: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и свѣ́та ᲂу҆́мнагѡ, всѣ́хъ дꙋ́шы просвѣща́ющагѡ: ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле ѡ҆дꙋшевле́нный нб҃сѐ и҆ землѝ творца̀.

Ра́дꙋйсѧ, кро́ткаѧ голꙋби́це: ра́дꙋйсѧ, непоро́чнаѧ а҆́гнице.

Ра́дꙋйсѧ, ча́ше, че́рплющаѧ ра́дость: ра́дꙋйсѧ, неисчерпа́емый сосꙋ́де воды̀ живо́тныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мѷрополо́жнице бл҃гоꙋха́нїѧ хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ѕлосмра́дїе страсте́й на́шихъ ѿго́нитсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆́юже позна́хомъ сн҃а бж҃їѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже наꙋчи́хомсѧ покланѧ́тисѧ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ ро́ди блажа́тъ тѧ̀ по до́лгꙋ, бл҃гослове́ннаѧ мр҃і́е бцⷣе, ѿ восто́ка бо и҆ до за́пада хва́льно и҆́мѧ твоѐ, и҆́нокѡвъ же ли́цы покрови́тельницꙋ тѧ̀ свою̀ и҆менꙋ́ютъ, наипа́че подвиза́ющїисѧ въ жре́бїи твое́мъ горѣ̀ а҆ѳѡ́нстѣй, ю҆́же ѻ҆со́бымъ бл҃говоле́нїемъ твои́мъ ѡ҆сѣни́ла є҆сѝ, мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀ въ не́й содѣва́ющи, и҆ млⷭ҇ти твоѧ̑ бога̑тыѧ насе́льникѡмъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́ющи, да бл҃года́рнѡ вопїю́тъ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и сꙋемꙋ́дреннїи недоꙋмѣва́ютъ позна́ти та́йнꙋ твоегѡ̀ прⷭ҇нодв҃ства, бцⷣе, нижѐ мо́гꙋтъ и҆з̾ѧсни́ти си́лꙋ чꙋдотво́рнꙋю, ѿ і҆кѡ́нъ твои́хъ проистека́ющꙋю, во и҆сцѣле́нїе недꙋ́жныхъ, и҆ на всѧ́кꙋ по́льзꙋ дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю чл҃вѣ́кѡмъ. Мы́ же правосла́внѡ и҆ несꙋмнѣ́ннѡ прⷭ҇нодв҃ꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋюще, вѣ́рнѡ покланѧ́емсѧ і҆кѡ́нѣ твое́й ст҃ѣ́й, и҆ вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, невѣ́рныхъ сꙋмни́тельное слы́шанїе: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ и҆звѣ́стнаѧ похвало̀.

Ра́дꙋйсѧ, и҆з̾ бокꙋ̀ чⷭ҇тꙋ хрⷭ҇та̀ нетлѣ́ннѡ ро́ждшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ключѝ дв҃ства невреди́вшаѧ въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃и и҆ дв҃о пребл҃гослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, бцⷣе препросла́вленнаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дѣ́въ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, ма́терей прⷭ҇ное ра́дованїе.

Ра́дꙋйсѧ, є҆ди́на непоро́чнаѧ и҆ до́браѧ въ жена́хъ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ ѡ҆бѣтова́ннагѡ сокрꙋши́телѧ главы̀ ѕмі́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, па́дшихъ прароди́телей ѡ҆сꙋжде́нїѧ дре́внѧгѡ и҆зба́вльшаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆де́мъ заключе́нный человѣ́кѡмъ ѿве́рзшаѧ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ і҃.

Спⷭ҇нїе ᲂу҆строѧ́ющи хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ, бл҃говоли́ла є҆сѝ, бцⷣе, земны́й жре́бїй тво́й, го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю, въ населе́нїе и҆́нокѡмъ ѡ҆предѣли́ти, и҆ рекла̀ є҆сѝ въ видѣ́нїи пе́рвомꙋ пꙋстынножи́телю а҆ѳѡ́нскомꙋ, прпⷣбномꙋ петрꙋ̀, бы́ти горѣ̀ се́й въ жили́ще и҆́нокѡмъ прⷭ҇ное, ѡ҆бѣтова́нїи бл҃ги́ми ᲂу҆тѣ́шивши є҆го̀, ꙗ҆́кѡ бꙋ́деши помо́щница и҆ покрови́тельница всѣ́мъ, подвиза́ющымсѧ въ не́й бг҃оꙋго́днѡ, дара́ми потре́бными и҆́хъ снабдѣва́ющи, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ сп҃са́ющи, да невозбра́ннѡ пою́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ застꙋпле́нїѧ, дв҃о, и҆́нокѡмъ правосла́внымъ, и҆ всѣ́мъ подви́жникѡмъ дв҃ства и҆ чистоты̀. Тѣ́мже жре́бїй тво́й земны́й, го́рꙋ а҆ѳѡ́нскꙋю, невхо́днꙋ жена́мъ сотвори́ла є҆сѝ, да без̾ собла́зна грѣхо́внагѡ пребыва́ютъ въ не́й и҆́ноцы, на тебѐ є҆ди́нꙋ по бз҃ѣ наде́ждꙋ спⷭ҇нїѧ возлага́юще, и҆ тебѣ̀ зовꙋ́ще си́це:

Ра́дꙋйсѧ, неꙋвѧда́емый цвѣ́те дв҃ства: ра́дꙋйсѧ, крі́не се́льный чⷭ҇тоты̀.

Ра́дꙋйсѧ, свѣтоно́снаѧ сѣ́не нбⷭ҇наѧ, ревни́телей чⷭ҇тоты̀ ѡ҆сѣнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, премⷣрости бж҃їѧ сви́тче, рачи́телей цѣломⷣрїѧ ᲂу҆мꙋдрѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡмъ бл҃гоподвиза́ющымсѧ хода́таице спⷭ҇нїѧ: ра́дꙋйсѧ, пꙋстынножи́телей горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ покро́ве и҆ ѡ҆гражде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость блгⷣтнꙋю и҆злива́ющаѧ въ сердца̀ бг҃олюби̑выѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе дꙋхо́вное подаю́щаѧ дꙋша́мъ ѡ҆горче́ннымъ.

Ра́дꙋйсѧ, младопита́тельнице дѣ́въ и҆ безма́тернихъ сирѡ́тъ: ра́дꙋйсѧ, любо́вїю жениха̀ безсме́ртнагѡ дѣ́вственнаѧ ликостоѧ́нїѧ ᲂу҆слажда́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, въ тѧ́жкой борьбѣ̀ съ прираже́ньми страсте́й плотски́хъ крѣ́пкаѧ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́телей и҆́ноческихъ неꙋсы́пнаѧ блюсти́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе на́ше смире́нное, ѿ полноты̀ любвѐ и҆ ᲂу҆се́рдїѧ тебѣ̀ приноси́мое, не пре́зри, чⷭ҇таѧ, и҆ не ѿврати́сѧ ѿ на́съ, ѡ҆скверне́нныхъ мнѡ́гими грѣхмѝ, но помозѝ на́мъ, всебл҃га́ѧ, покаѧ́нїемъ ѡ҆чи́ститисѧ ѿ скве́рны грѣхо́вныѧ, и҆ преꙋспѣ́ти въ чⷭ҇тѣмъ и҆ бг҃оꙋго́днѣмъ житїѝ, тѧ̀ подвигополо́жницꙋ и҆ помо́щницꙋ въ се́мъ и҆мꙋ́ще, да возмо́жемъ досто́йнѡ и҆ пра́веднѡ вопи́ти ко гдⷭ҇ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тлыми лꙋча́ми чꙋде́съ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀ немерца́емѡ сїѧ́етъ, бцⷣе дв҃о, и҆ ве́сь мі́ръ блгⷣтнѡ ѡ҆зарѧ́етъ, прогонѧ́ющи всѧ́кое вра́жїе дѣ́йство си́лою бж҃їею, ѿ неѧ̀ и҆сходѧ́щею. Тѣ́мже ра́дꙋемсѧ мы̀, грѣ́шнїи, и҆мꙋ́ще таковы́й зало́гъ твоегѡ̀ къ на́мъ бл҃говоле́нїѧ, и҆ тебѣ̀, скоропослꙋ́шнице моле́нїй на́шихъ, бл҃года́рственнѡ взыва́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, денни́це сл҃нца незаходи́магѡ: ра́дꙋйсѧ, зарѐ днѐ невече́рнѧгѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́тро спⷭ҇нїѧ на́мъ возсїѧ́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ жениха̀ безсме́ртнагѡ дꙋ́шъ чл҃вѣ́ческихъ.

Ра́дꙋйсѧ, жела̑нїѧ на̑ша бг҃оꙋгѡ́днаѧ и҆сполнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ ско́рбехъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ на по́мощь къ на́мъ бл҃гоꙋтро́бнѡ ᲂу҆скорѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, раю̀ мы́сленный, всѧ́кагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ дх҃о́внагѡ преиспо́лненный: ра́дꙋйсѧ, ѿ и҆сполне́нїѧ твоегѡ̀ и҆ на́мъ ка̑пли ᲂу҆тѣше́нїѧ и҆сточа́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, зно́й страсте́й на́шихъ прохлажда́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, блгⷣтное безстра́стїе и҆́щꙋщымъ є҆го̀ ᲂу҆се́рднѡ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ въ чⷭ҇тотѣ̀ цѣломⷣрїѧ живꙋ́щихъ ѕѣлѡ̀ лю́бѧщаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ со́нїихъ и҆ видѣ́нїихъ и҆збра́нники бж҃їѧ посѣща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть бж҃їѧ, присꙋ́щаѧ ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й, скоропослꙋ́шница тобо́ю нарече́ннѣй, бг҃омт҃и влⷣчце, влече́тъ къ не́й всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ, и҆ не тщѝ ѿхо́дѧтъ ѻ҆нѝ ѿ сегѡ̀ и҆сто́чника твои́хъ млⷭ҇тей и҆ щедрѡ́тъ: въ ско́рбехъ ѻ҆тра́дꙋ, въ напа́стѣхъ защи́тꙋ, въ болѣ́знехъ цѣльбꙋ̀ неѡскꙋ́днѡ полꙋча́ѧ ѿ чꙋдотво́рнагѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀, всебл҃га́ѧ, и҆ бл҃года́рственнѡ вопїю́тъ бл҃ги́хъ пода́телю бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще чꙋдеса̀ твоѧ̀, влⷣчце, и҆ ве́лїю млⷭ҇ть твою̀ къ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ ро́дꙋ, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ недово́льни є҆смы̀ къ досто́йномꙋ прославле́нїю тебє̀, чⷭ҇тнѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ и҆ сла́внѣйшаѧ без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ, ѻ҆ба́че надѣ́ющесѧ на безприкла́дное млⷭ҇рдїе твоѐ, всебл҃га́ѧ, смиренномꙋ́дреннѡ прино́симъ тѝ пѣ̑сни такѡвы́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, приста́нище небꙋ́рное подви́жникѡвъ бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, безмо́лвствꙋющихъ сла́дкаѧ собесѣ́днице.

Ра́дꙋйсѧ, въ пꙋсты́нехъ и҆ гора́хъ скита́ющихсѧ блгⷣтнаѧ ѿра́до: ра́дꙋйсѧ, та́йныхъ средѝ мі́ра рабѡ́въ бж҃їихъ та́йное вразꙋмле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, грѣ́шникѡвъ ка́ющихсѧ съ бг҃омъ примире́нїе: ра́дꙋйсѧ, горы̀ а҆ѳѡ́нскїѧ верхо́внаѧ прави́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, петра̀ пꙋстыннолюби́вагѡ посѣще́нїемъ твои́мъ здѣ̀ ѡ҆зари́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆ѳана́сїа бг҃омꙋ́драгѡ ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ ѡ҆блгⷣтствовавшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мнѡ́гїѧ прпⷣбныѧ а҆ѳѡ́нскїѧ сла́вою нбⷭ҇ною просла́вльшаѧ: ра́дꙋйсѧ, насе́льникѡмъ горы̀ сеѧ̀ ѻ҆со́бнꙋю любо́вь твою̀ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, тѣле́съ на́шихъ безме́зднаѧ цѣли́тельнице: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шъ на́шихъ къ црⷭ҇твїю го́рнемꙋ пꙋтеводи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и, скоропослꙋ́шница наре́кшаѧсѧ во ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й, бцⷣе мр҃і́е! Прїимѝ млⷭ҇тивнѡ сїѐ ма́лое моле́нїе на́ше, є҆́же ѿ ᲂу҆се́рдїѧ на́шегѡ принесо́хомъ тѝ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю, и҆ ᲂу҆молѝ прⷭ҇нопокланѧ́емꙋю трⷪ҇цꙋ и҆зба́вити ны̀ гее́нны ѻ҆́гненныѧ, тьмы̀ несвѣти́мыѧ и҆ мꙋче́нїѧ вѣ́чнагѡ, да предста́тельствомъ твои́мъ ᲂу҆наслѣ́дꙋемъ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное, и҆ сподо́бимсѧ со ст҃ы́ми пѣ́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ ли́цы бл҃гоговѣ́йнѡ тебѣ̀ слꙋ́жатъ, и҆ всѧ̑ нбⷭ҇ныѧ си̑лы немо́лчными гла̑сы тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю а҆́гг҃лѡвъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, мы́ же грѣ́шнїи, подража́ти и҆́мъ дерза́юще и҆ досто́йно бл҃гохвали́ти тѧ̀ недоꙋмѣ́юще, смиренномꙋ́дреннѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнаго бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льское непрестаю́щее ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, трапе́зо ст҃а́ѧ, хлѣ́бомъ жи́зни на́съ пита́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ма́слино бл҃гопло́днаѧ, є҆ле́емъ млⷭ҇ти срⷣца̀ на́шѧ ᲂу҆маща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ бж҃їѧ блгⷣти сокро́вищнице неистощи́маѧ: ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ рѣко̀ приснотекꙋ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пнице: ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣ́шительнице.

Ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющихъ помо́щнице: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ цѣли́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныхъ ᲂу҆крепи́тельнице: ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нной ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ цр҃и́це, скоропослꙋ́шливѡ вне́млющей мл҃твамъ смире́ннымъ, и҆ тѡ́ки цѣлє́бныѧ и҆злива́ющей вѣ̑рнымъ ѿ і҆кѡ́ны своеѧ̀ ст҃ы́ѧ, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице, преклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ гласѡ́мъ на́шимъ хвале́бнымъ, и҆ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ свободи́ ны, зовꙋ́щїѧ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, всебл҃га́ѧ скоропослꙋ́шнице, прошє́нїѧ на̑ша во бла́го и҆сполнѧ́ющаѧ.

Моли́тва а҃.

Пребл҃гослове́ннаѧ влⷣчце, приснодв҃о бцⷣе, бг҃а сло́ва па́че всѧ́кагѡ сло́ва на сп҃се́нїе на́ше ро́ждшаѧ, и҆ блгⷣть є҆гѡ̀ преиз̾ѻби́льнѡ па́че всѣ́хъ прїи́мшаѧ, мо́ре неисчерпа́емое бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй ꙗ҆́вльшаѧсѧ и҆ чꙋде́съ приснотекꙋ́щаѧ рѣка̀, и҆злива́ющаѧ бл҃года́ть всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ! Чꙋдотво́рномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆́бразꙋ припа́дающе, мо́лимсѧ тебѣ̀, всеще́дрѣй мт҃ри чл҃вѣколюби́вагѡ влⷣки: ᲂу҆дивѝ на на́съ пребога̑тыѧ млⷭ҇ти твоѧ̑, и҆ прошє́нїѧ на̑ша, приноси̑маѧ тебѣ̀, скоропослꙋ́шнице, и҆спо́лнити ᲂу҆скорѝ, всѧ̑, ꙗ҆̀же на по́льзꙋ во ᲂу҆тѣше́нїе и҆ сп҃се́нїе коемꙋ́ждо ᲂу҆строѧ́ющи. Посѣтѝ, пребл҃га́ѧ, рабы̑ твоѧ̑ блгⷣтїю твое́ю и҆ пода́ждь недꙋ́гꙋющымъ цѣльбꙋ̀ и҆ соверше́нное здра́вїе, ѡ҆бꙋрева́ємымъ тишинꙋ̀, плѣнє́ннымъ свобо́дꙋ, и҆ разли́чными ѡ҆́бразы стра́ждꙋщыѧ ᲂу҆тѣ́ши. И҆зба́ви, всемлⷭ҇тиваѧ гпⷭ҇жѐ, всѧ́къ гра́дъ и҆ странꙋ̀ ѿ гла́да, ꙗ҆́звы, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀ и҆ и҆ны́ѧ ка́зни вре́менныѧ и҆ вѣ́чныѧ, мт҃рнимъ твои́мъ дерзнове́нїемъ гнѣ́въ бж҃їй ѿ на́съ ѿвраща́ющи: та́кожде и҆ ѿ дꙋше́внагѡ разслабле́нїѧ, ѡ҆бꙋрева́нїѧ страсте́й и҆ грѣхопаде́нїй свободѝ рабы̑ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ да непреткнове́ннѡ во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи пожи́вше въ се́мъ вѣ́цѣ, и҆ въ бꙋ́дꙋщемъ вѣ́чныхъ бла̑гъ сподо́бимсѧ, блгⷣтїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, є҆мꙋ́же подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со безнача́льнымъ є҆гѡ̀ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Моли́тва в҃.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и гдⷭ҇а вы́шнѧгѡ, скоропослꙋ́шнаѧ застꙋ́пнице всѣ́хъ, къ тебѣ̀ съ вѣ́рою прибѣга́ющихъ! При́зри съ высоты̀ нбⷭ҇нагѡ вели́чїѧ твоегѡ̀ на мѧ̀ непотре́бнаго, ко ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й припа́дающа: ᲂу҆слы́ши ско́рѡ смире́ннꙋю мл҃твꙋ менє̀ грѣ́шнагѡ и҆ принесѝ ю҆̀ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀: ᲂу҆молѝ є҆го̀, да ѡ҆зари́тъ мра́чнꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ свѣ́томъ бжⷭ҇твенныѧ блгⷣти своеѧ̀ и҆ ѡ҆чи́ститъ ᲂу҆́мъ мо́й ѿ по́мыслѡвъ сꙋ́етныхъ, да ᲂу҆мири́тъ стра́ждꙋщее моѐ срⷣце и҆ и҆сцѣли́тъ ра̑ны є҆гѡ̀, да вразꙋми́тъ мѧ̀ на дѡ́браѧ дѣла̀ и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ рабо́тати є҆мꙋ̀ со стра́хомъ, да прости́тъ всѧ̑ содѣ̑ѧннаѧ мно́ю ѕла̑ѧ, да и҆зба́витъ ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆ не лиши́тъ нбⷭ҇нагѡ своегѡ̀ црⷭ҇твїѧ. Ѽ пребл҃гослове́ннаѧ бцⷣе! Ты̀ бл҃гоизво́лила є҆сѝ нарещи́сѧ во ѡ҆́бразѣ твое́мъ скоропослꙋ́шница, повелѣва́ющи всѣ̑мъ притека́ти къ тебѣ̀ съ вѣ́рою: не пре́зри ᲂу҆̀бо менє̀ ско́рбнагѡ и҆ не попꙋстѝ поги́бнꙋти мнѣ̀ въ бе́зднѣ грѣхѡ́въ мои́хъ. На тѧ̀ по бз҃ѣ всѐ моѐ ᲂу҆пова́нїе и҆ наде́жда сп҃се́нїѧ, и҆ твоемꙋ̀ покро́вꙋ и҆ предста́тельствꙋ врꙋча́ю себє̀ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Среди большого количества икон Божией Матери есть выделяется одна, названная «Скоропослушницей». Перед ее ликом читаются молитвы, в которых верующие просят о здоровье, благополучии в семье и здоровье для себя, детей и близких.

Отдельно читается акафист иконе Божией Матери «Скоропослушница». Внимают ему в храме или дома, в окружении других верующих.

Чудотворный образ «Скоропослушница» находится в Дохиарской обители на горе Афон. Выполнена икона в виде фрески в нише храма перед входом в трапезную. В 1664 году произошло чудесное событие, после которого образ и получил свое название.

В то время мимо иконы Божией Матери часто проходил трапезарь Нил, освещая себе путь лучиной. Входя в трапезную, он каждый раз коптил факелом образ Девы Марии. Однажды, когда Нил в очередной раз проходил мимо фрески, он услышал голос, исходящий от лика. Он просил больше не ходить здесь и не коптить лик Богоматери.

Трапезарь сначала решил, что это был кто-то из его братьев, и не обратил особого внимания. Нил и дальше освещал себе путь лучиной по пути в трапезную. Через какое-то время он снова услышал голос. В этот раз Дева Мария сказала, что монах не достоин своего имени, и сколько он еще будет коптить ее образ. После этих слов Нил ослеп. Он тут же упал ниц и стал молить о прощении.

Наутро его застали другие монахи. Трапезарь сообщил им, что не отойдет от образа, пока не вымолит прощения. Вскоре Нил снова услышал голос Божией Матери. Она сообщила, что монах искупил свой грех, и ему вернется зрения. Богоматерь велела назвать ее икону «Скоропослушницей», и что теперь она будет скоро отвечать на молитвы верующих перед ее образом.

С этого дня дверь в трапезную заложили и сделали туда другой вход. Возле иконы установили постоянное освещение, а в обитель начали стекаться верующие со своими молитвами. С образа были сделаны чудотворные списки и помещены в разных храмах.

Акафист Богоматери читается перед иконой «Скоропослушница» на службе в храме. Очень важно регулярно посещать богослужения, а не только лишь молиться самостоятельно. Если нет возможности пойти в церковь, то его можно прочитать в домашних условиях, вместе с другими верующими. Последний (13) кондак читается три раза, после этого еще раз произносится первый икос и первый кондак.

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, скоропослушливо внемлющей молитвам смиренным, и токи целебныя изливающей верным от иконы Своея святыя, благодарственное приносим пение: Ты же, всемилостивая Заступнице, преклонися благоутробно к гласом нашим хвалебным и от всяких бед свободи ны, зовущия Ти:

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Икос 1

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую ангелов Царя Христа Бога, мы же грешнии, подражати им дерзающе и достойно благохвалити Тя недоумеюще, смиренномудренно вопием Ти:

Радуйся, неприступнаго Божества селение.

Радуйся, Ангельское непрестающее удивление.

Радуйся, Трапезо святая, хлебом жизни нас питающая.

Радуйся, маслино благоплодная, елеем милости сердца наша умащающая.

Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая.

Радуйся, чудес реко приснотекущая.

Радуйся, обидимых Заступнице.

Радуйся, печальных Утешительнице.

Радуйся, бедствующих Помощнице.

Радуйся, болящих Целительнице.

Радуйся, разслабленных укрепительнице.

Радуйся, плененных свободительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 2

Видяще милосердие Твое неисчетное, Владычице, и многая чудеса, Тобою явленная и присно являемая чрез святыя иконы Твоя, имиже, яко звездами богосветлыми, весь мир христианский украсила еси, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовию покланяемся пречистаго лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный открывая, Богородице, благоволила еси в земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, многими чудесы прославити икону Твою, юже Сама Скоропослушницею наименовала еси гласом Божественным от нея изшедшим, да вси ведуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе вопиют:

Радуйся, милосердая всех нас о Христе Мати.

Радуйся, Духа Святаго жилище.

Радуйся, любве Божия к человеком проявление.

Радуйся, рода человеческаго возвышение.

Радуйся, светлая палато Бога Слова.

Радуйся, святая святых большая.

Радуйся, рождшая Божественнаго Агнца.

Радуйся, возрастившая нам клас живота.

Радуйся, брашна негиблющаго стамно всезлатая.

Радуйся, Питатальнице Питателя вселенныя.

Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем.

Радуйся, яко молитвами Твоими наследие небесное получити чаем.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 3

Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред святою Твоею иконою Дохиарския обители трапезаря Нила слепотою и разслаблением тела наказала еси, Богородице Дево, да прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, егоже в залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси милостиво, да все насельницы ея гласы преподобными вопиют рождшемуся от Тебе Богу Слову: Аллилуиа.

Икос 3

Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, Владычице Всеблагая, покаяние трапезаря Нила милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и разслабления даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немолчныя приносит Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая сице:

Радуйся, Иоакима и Анны прозябение святое.

Радуйся, рождшая Сокрушившаго главу древняго змия.

Радуйся, Преблагославенная в женах.

Радуйся, рождшая нетленно Спаса душ наших.

Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая.

Радуйся, во обою непорочно Себе сохраньшая.

Радуйся, всея вселенныя велие чудо.

Радуйся, всех родов земных удивление.

Радуйся, согрешающих исправление.

Радуйся, кающихся в добродетели утверждение.

Радуйся, непомятозлобная наказательнице.

Радуйся, благосердая вразумительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 4

Бури житейския избежавшии и в тихое пристанище спасения на Гору Афонскую притекшии, обретают зде утешение благодатное и помощь Божественную от святыя иконы Твоея, Богородице, от неяже лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоея изливаеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати спасение, величая Матерния щедроты Твоя, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав глас Божественный от святыя иконы Твоея, Владычице, трапезарь Нил позна Тя Скоропослушницу быти всем, с верою и любовию притекающим к чудотворному Твоему образу, и, прияв от него вразумление своему невежествию и прозрение своим слепотствующим очесем, возгласи Тебе благодарственно от души:

Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая.

Радуйся, согрешающих покаяние милостиво приемлющая.

Радуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая.

Радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая.

Радуйся, в нерадении коснеющих любвеобильно обличающая.

Радуйся, горестию телесных страданий вечных мук избавляющая.

Радуйся, волнение страстей утишающая.

Радуйся, руку помощи Твоея погибающим простирающая.

Радуйся, безнадежных надеждо.

Радуйся, скорбящих отрадо.

Радуйся, нагих одеяние.

Радуйся, сирых призрение.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Самый древний чудотворный образ «Скоропослушницы» находится в Дохиарском монастыре во имя святых архангелов Михаила и Гавриила на Святой Горе Афон. Справа от входа в трапезную, напротив входа в собор, находится часовня Богородицы «Скоропослушницы». Икона написана на стене (фреска, располагающаяся в нише наружной стены перед входом в трапезную).

Самый древний чудотворный образ «Скоропослушницы» находится в Дохиарском монастыре во имя святых архангелов Михаила и Гавриила на Святой Горе Афон. Справа от входа в трапезную, напротив входа в собор, находится часовня Богородицы «Скоропослушницы». Икона написана на стене (фреска, располагающаяся в нише наружной стены перед входом в трапезную).

Кондак 5

Боговещанныя глаголы Твоея уведевше, иноцы обители Дохиарския Тебе, Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша при трапезе, идеже чудотворная икона Твоя пребывает, Пречистая Дево, и вся верныя утешает знаменьми Твоея милости, еяже не лиши и нас смиренных, по долгу Тебе воспевающих, и вопиющих чудес Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше токи чудес, от святыя иконы Твоея Скоропослушницы источаемыя, вси иноцы Горы Афонския стекахуся к ней на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по коегождо потребе, дары милости Твоея неоскудно подавала еси от чудотворнаго Твоего образа, подвизая благодарно вопити Тебе:

Радуйся, Мати милосердия и щедрот.

Радуйся, одушевленный Престоле Вседержителя.

Радуйся, Сыну Божию плоть заимодавшая.

Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения.

Радуйся, Безплотнаго воплотившая.

Радуйся, Бога с человеки соединившая.

Радуйся, преподобных всежелательное зрение.

Радуйся, постников Божественное радование.

Радуйся, пустынножителей тихое веселие.

Радуйся, иноков крепкое упование.

Радуйся, демонския полки побеждающая.

Радуйся, враги спасения человеческаго посрамляющая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 6

Проповедует Гора Афонская милости и чудеса Твоя, Преблагословенная Мати Господа нашего, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреде коих икона Твоя, Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес немерцаемо сияет, просвещая души наша светом Божия благодати и подвизая нас хвалебно взывати прославльшему Тя Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, свет спасения всем, блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси Скоропослушницею, молящимся пред нею с верою и благоговением от души, скорую помощь Твою подающи вопиющим Ти таковая:

Радуйся, молние, души просвещающая.

Радуйся, громе, соблазняющия устрашающая.

Радуйся, благоотишное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря.

Радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей.

Радуйся, юных наставнице целомудрия.

Радуйся, покрове и ограждение девства.

Радуйся, окаменение сердечное умягчающая.

Радуйся, хладность душевную благодатно согревающая.

Радуйся, на стезю спасения верных наставляющая.

Радуйся, от путей погибельных претыкающихся удаляющая.

Радуйся, Споручнице наша к Сыну Твоему и Богу.

Радуйся, присно умоляющая Его о помиловании нас грешных.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 7

Хотящи всем показати любовь Твою велию к христианскому роду, Богородице Преблагая, в жребий Твой земный Гору Афонскую избрала еси и в ней селения иноческая умножила еси, да вси обуреваемии мирскою суетою, возмогут обретати зде тихое и удобное пристанище ко спасению, и Тобою вспомоществуеми, сподобятся наследия Небеснаго, и пети со святыми Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в чудеснем прославлении святыя иконы Твоея Скоропослушницы, не токмо иноком Горы Афонския, но и всем православным христианом, в нихже благоговейно чествуется сея иконы Твоея изображение, да вси Тебе зовут:

Радуйся, Бога нашего Мати.

Радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.

Радуйся, яко Тя блажат вси роди.

Радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.

Радуйся, яко призре на смирение Твое Господь.

Радуйся, яко возжеле доброты Твоея Царь царей.

Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго.

Радуйся, Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго.

Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго.

Радуйся, Таиннице Божественныя благодати.

Радуйся, горняго мира украшение.

Радуйся, дольняго мира заступление.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 8

Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апостола, не имамы зде пребывающаго града, но к кому прибегнем, Владычице, в скорбех странствия нашего, аще не к Тебе, Всеблагая? Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: «Не вем вас, грехов ради ваших!», но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием во славе небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, Владычице, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа, Емуже покланяющеся боголепно, яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней Богородице, умиленно глаголем:

Радуйся, обрадованная архангельским благовещением, Приснодево.

Радуйся, Невесто Неневестная.

Радуйся, Мати Света умнаго, всех души просвещающаго.

Радуйся, Престоле одушевленный Небесе и земли Творца.

Радуйся, кроткая голубице. Радуйся, непорочная агнице.

Радуйся, чаше, черплющая радость.

Радуйся, неисчерпаемый сосуде воды животныя.

Радуйся, мироположнице благоухания Христова.

Радуйся, Еюже злосмрадие страстей наших отгонится.

Радуйся, Еюже познахом Сына Божия.

Радуйся, Еюже научихомся покланятися Триединому Богу.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя по долгу, благословенная Марие Богородице, от востока бо и до запада хвально имя Твое, иноков же лицы Покровительницу Тя свою именуют, наипаче подвизающиеся в жребии Твоем Горе Афонстей, юже особым благоволением Твоим осенила еси, многая чудеса в ней содевающи, и милости Твоя богатыя насельником ея являющи, да благодарно вопиют о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии суемудреннии недоумевают познати тайну Твоего приснодевства, Богородице, ниже могут изъяснити силу чудотворную, от икон Твоих проистекающую, во исцеление недужных и на всяку пользу душевную и телесную человеком. Мы же православно и несомненно Приснодевою Тя исповедующе, верно покланяемся иконе Твоей святей и вопием Ти сице:

Радуйся, неверных сомнительное слышание.

Радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, из боку чисту Христа нетленно рождшая.

Радуйся, ключи девства невредившая в Рождестве Твоем.

Радуйся, Мати и Дево преблагословенная.

Радуйся, Богородице препрославленная.

Радуйся, дев величание.

Радуйся, матерей присное радование.

Радуйся, едина непорочная и добрая в женах.

Радуйся, рождшая обетованнаго Сокрушителя главы змия.

Радуйся, падших прародителей осуждения древняго избавльшая.

Радуйся, Эдем, заключенный человеком, отверзшая Рождеством Твоим.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 10

Спасение устрояющи христоименитым людем, благоволила еси, Богородице, земный жребий Твой, Гору Афонскую, в население иноком определити, и рекла еси в видении первому пустынножителю афонскому, преподобному Петру, быти Горе сей в жилище иноком присное, обетовании благими утешивши его, яко будеши Помощница и Покровительница всем, подвизающимся в ней богоугодно, дарами потребными их снабдевающи и от всяких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси заступления, Дево, иноком православным и всем подвижником девства и чистоты. Темже жребий Твой земный, Гору Афонскую, невходну женам сотворила еси, да без соблазна греховнаго пребывают в ней иноцы, на Тебе едину по Бозе надежду спасения возлагающе и Тебе зовуще сице:

Радуйся, неувядаемый цвете девства.

Радуйся, крине сельный чистоты.

Радуйся, светоносная сене небесная, ревнителей чистоты осеняющая.

Радуйся, премудрости Божия свитче, рачителей целомудрия умудряющая.

Радуйся, иноком благоподвизающимся Ходатаице спасения.

Радуйся, пустынножителей Горы Афонския Покрове и Ограждение.

Радуйся, радость благодатную изливающая в сердца боголюбивыя.

Радуйся, утешение духовное подающая душам огорченным.

Радуйся, младопитательнице дев и безматерних сирот.

Радуйся, любовию Жениха безсмертнаго девственная ликостояния услаждающая.

Радуйся, в тяжкой борьбе с приражениями страстей плотских крепкая помощнице.

Радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любве и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных многими грехми, но помози нам, Всеблагая, покаянием очиститися от скверны греховныя и преуспети в чистем и богоугоднем житии, Тя подвигоположницу и помощницу в сем имуще, да возможем достойно и праведно вопити ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, Богородице Дево, и весь мир благодатно озаряет, прогоняющи всякое вражие действо силою Божиею, от нея исходящею; темже радуемся мы, грешнии, имуще таковый залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, благодарственно взываем:

Радуйся, утро спасения нам возсиявшая.

Радуйся, рождшая Жениха безсмертнаго душ человеческих.

Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая.

Радуйся, в скорбех и обстояниих на помощь к нам благоутробно ускоряющая.

Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения духовнаго преисполненный.

Радуйся, от исполнения Твоего и нам капли утешения источающая.

Радуйся, зной страстей наших прохлаждающая.

Радуйся, благодатное безстрастие ищущим его усердно подающая.

Радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих зело любящая.

Радуйся, в сониих и видениих избранники Божия посещающая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 12

Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропослушница Тобою нареченней, Богомати Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и нетщи отходят они от сего источника Твоих милостей и щедрот: в скорбех отраду, в напастех защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, и благодарственно вопиют благих подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса Твоя, Владычице, и велию милость Твою к христианскому роду, вемы, яко недовольни есмы к достойному прославлению Тебе, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, обаче надеющеся на безприкладное милосердие Твое, Всеблагая, смиренномудренно приносим Ти песни таковыя:

Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия.

Радуйся, безмолвствующих сладкая собеседнице.

Радуйся, в пустынех и горах скитающихся благодатная отрадо.

Радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление.

Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение.

Радуйся, Горы Афонския верховная Правительнице.

Радуйся, Петра пустыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая.

Радуйся, Афанасиа богомудраго явлением Твоим облагодатствовавшая.

Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною прославльшая.

Радуйся, насельником Горы сея особую любовь Твою являющая.

Радуйся, телес наших безмездная Целительнице.

Радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей иконе Твоей, Богородице Марие! Приими милостивно сие малое моление наше, еже от усердия нашего принесохом Ти с верою и любовию, и умоли приснопокланяемую Троицу избавити ны геенны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пети Богу: Аллилуиа.

Перед иконой «Скоропослушница» также читается и молитва Богородице. Это недлинное пение как акафист, но, читая ее, можно быстрей донести Божией Матери свое прошение и мольбу о помощи.

Текст молитвы к Богородице

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех проявившая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благодать всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и спасение, коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши; избави Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий; и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно, во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Для начала: молитвы, как и акафист, читать нужно с чистым сердцем. Если на душе у вас что-то нечистое, то сначала покайтесь и избавьтесь от груза. Любой негатив мешает общению с Богом и Святыми.

Еще одно важное условие — это искренняя вера. Вы должны верить в то, что Богородица услышит ваши молитвы, если они искренние.

Во время чтения молитвы держите в голове образ семьи или близких. Если простите о прощении своих грехов, то думайте о покаянии и искуплении. Во время чтения за здоровье кого-то из близких, думайте об этом человеке.

Акафист Божией Матери «Скоропослушница» помогает во многих жизненных ситуациях. К этой иконе обращаются: при болезнях глаз, при душевных и физических недомоганиях, при онкологических заболеваниях. Скоропослушницу просят о рождении детей и об удачном замужестве.

акафист пресвятой богородице скоропослушница

Скоропослушница икона Божьей Матери

Акафист иконе Божией Матери «Скоропослушница»

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты́ же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гласо́м на́шим хвале́бным и от вся́ких бе́д свободи́ ны, зову́щия Ти́:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

И́кос 1.

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся́ Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя́ ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы́ же гре́шнии, подража́ти и́м дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя́ недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни на́с пита́ющая; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице; ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 2.

Ви́дяще милосе́рдие Твое́ неисче́тное, Влады́чице, и мно́гая чудеса́, Тобо́ю явле́нная и при́сно явля́емая чрез святы́я ико́ны Твоя́, и́миже, я́ко звезда́ми богосве́тлыми, ве́сь ми́р христиа́нский украси́ла еси́, велича́ем Тя́, возвели́чившую ро́д на́ш Твои́м благоволе́нием, и с любо́вию покланя́емся пречи́стаго ли́ка Твоего́ изображе́нию, зову́ще Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум небе́сный открыва́юще, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ в земно́м жре́бии Твое́м, Святе́й Горе́ Афо́нстей, мно́гими чудесы́ просла́вити ико́ну Твою́, ю́же Сама́ Скоропослу́шницею наименова́ла еси́ гла́сом Боже́ственным от нея́ изше́дшим, да вси́ ве́дуще таково́е Твое́ о не́й благоволе́ние, пе́сненно Тебе́ вопию́т:

Ра́дуйся, милосе́рдая все́х на́с о Христе́ Ма́ти; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще.

Ра́дуйся, любве́ Бо́жия к челове́ком проявле́ние; ра́дуйся, ро́да челове́ческаго возвыше́ние.

Ра́дуйся, све́тлая пала́то Бо́га Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.

Ра́дуйся, ро́ждшая Боже́ственнаго А́гнца; ра́дуйся, возрасти́вшая на́м кла́с живота́.

Ра́дуйся, бра́шна неги́блющаго ста́мно всезлата́я; ра́дуйся, Пита́тельнице Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м спасти́ся упова́ем; ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми насле́дие небе́сное получи́ти ча́ем.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 3.

Си́лою Бо́жиею де́йствующи, неблагогове́йно ходи́вшаго пред свято́ю Твое́ю ико́ною Дохиа́рския оби́тели трапеза́ря Ни́ла слепото́ю и разслабле́нием те́ла наказа́ла еси́, Богоро́дице Де́во, да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти Тя́ в пречи́стем Твое́м о́бразе, его́же в зало́г благоволе́ния Твоего́ все́й Афо́нстей горе́ дарова́ла еси́ ми́лостиво, да вси́ насе́льницы ея́ гла́сы преподо́бными вопию́т ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Влады́чице Всеблага́я, покая́ние трапеза́ря Ни́ла ми́лостиво прия́ла еси́ и исцеле́ние ему́ от слепоты́ и разслабле́ния дарова́ла еси́, да слу́жит непреста́нно Тебе́ и моли́твы немо́лчныя прино́сит Ти́ пред многоцеле́бною Твое́ю ико́ною, взыва́я си́це:

Ра́дуйся, Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние свято́е; ра́дуйся, ро́ждшая Сокруши́вшаго главу́ дре́вняго зми́я.

Ра́дуйся, Преблагослове́нная в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая нетле́нно Спа́са ду́ш на́ших.

Ра́дуйся, де́вство и рождество́ чуде́сно сочета́вшая; ра́дуйся, во обою́ непоро́чно Себе́ сохра́ньшая.

Ра́дуйся, всея́ вселе́нныя ве́лие чу́до; ра́дуйся, все́х родо́в земны́х удивле́ние.

Ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние; ра́дуйся, ка́ющихся в доброде́тели утвержде́ние.

Ра́дуйся, непамятозло́бная наказа́тельнице; ра́дуйся, благосе́рдая вразуми́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 4.

Бу́ри жите́йския избежа́вшии и в ти́хое приста́нище спасе́ния на Го́ру Афо́нскую прите́кшии, обрета́ют зде́ утеше́ние благода́тное и по́мощь Боже́ственную от святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице, от нея́же лучи́ чуде́с испуща́еши, и то́ки ми́лости Твоея́ излива́еши неоску́дно. Те́мже вси́ хотя́щии в пусты́нех Афо́на жа́ти спасе́ние, велича́я Ма́терния щедро́ты Твоя́, благода́рственно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шав гла́с Боже́ственный от святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице, трапеза́рь Ни́л позна́ Тя Скоропослу́шницу бы́ти все́м, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к чудотво́рному Твоему́ о́бразу, и, прия́в от него́ вразумле́ние своему́ неве́жествию и прозре́ние свои́м слепотству́ющим очесе́м, возгласи́ Тебе́ благода́рственно от души́:

Ра́дуйся, вре́менным наказа́нием неве́жд умудря́ющая; ра́дуйся, согреша́ющих покая́ние ми́лостиво прие́млющая.

Ра́дуйся, на пу́ть исправле́ния заблужда́ющихся направля́ющая; ра́дуйся, ра́ны грехо́вныя благоутро́бно врачу́ющая.

Ра́дуйся, в нераде́нии косне́ющих любвеоби́льно облича́ющая; ра́дуйся, го́рестию теле́сных страда́ний ве́чных му́к избавля́ющая.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й утиша́ющая; ра́дуйся, ру́ку по́мощи Твоея́ погиба́ющим простира́ющая.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, скорбя́щих отра́до.

Ра́дуйся, наги́х одея́ние; ра́дуйся, си́рых призре́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 5.

Боговеща́нныя глаго́лы Твоя́ уве́девше, и́ноцы оби́тели Дохиа́рския Тебе́, Боже́ственней Скоропослу́шнице, хра́м сооруди́ша при трапе́зе, иде́же чудотво́рная ико́на Твоя́ пребыва́ет, Пречи́стая Де́во, и вся́ ве́рныя утеша́ет зна́меньми Твоея́ ми́лости, ея́же не лиши́ и на́с смире́нных, по до́лгу Тя́ воспева́ющих, и вопию́щих чуде́с Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше то́ки чуде́с, от святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы источа́емыя, вси́ и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся к не́й на поклоне́ние. Ты́ же, Ма́ти Бо́жия, все́м, по коего́ждо потре́бе, да́ры ми́лости Твоея́ неоску́дно подава́ла еси́ от чудотво́рнаго Твоего́ о́браза, подвиза́я благода́рно вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия и щедро́т; ра́дуйся, одушевле́нный Престо́ле Вседержи́теля.

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию пло́ть заимода́вшая; ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения.

Ра́дуйся, Безпло́тнаго воплоти́вшая; ра́дуйся, Бо́га с челове́ки соедини́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бных всежела́тельное зре́ние; ра́дуйся, по́стников Боже́ственное ра́дование.

Ра́дуйся, пустынножи́телей ти́хое весе́лие; ра́дуйся, и́ноков кре́пкое упова́ние.

Ра́дуйся, де́монския полки́ побежда́ющая; ра́дуйся, враги́ спасе́ния челове́ческаго посрамля́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 6.

Пропове́дует Гора́ Афо́нская ми́лости и чудеса́ Твоя́, Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода на́шего, и све́тло красу́ется мно́гими чудотво́рными Твои́ми ико́нами, посреде́ ко́их ико́на Твоя́, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нная, я́ко луна́ по́лная, луча́ми чуде́с немерца́емо сия́ет, просвеща́я ду́ши на́ша све́том Бо́жия благода́ти и подвиза́я на́с хвале́бно взыва́ти просла́вльшему Тя́ Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́ в пречи́стей ико́не Твое́й, Мари́е Богоро́дице, све́т спасе́ния все́м, блужда́ющим во тьме́ грехо́в и страсте́й, и сию́ нарекла́ еси́ Скоропослу́шницею, моля́щимся пред не́ю с ве́рою и благогове́нием от души́, ско́рую по́мощь Твою́ подаю́щи вопию́щим Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, гро́ме, соблазня́ющия устраша́яй.

Ра́дуйся, благооти́шное прибе́жище утомле́нных треволне́нием жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, небу́рное приста́нище обурева́емых волна́ми страсте́й.

Ра́дуйся, ю́ных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, покро́ве и огражде́ние де́вства.

Ра́дуйся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая; ра́дуйся, хла́дность душе́вную благода́тно согрева́ющая.

Ра́дуйся, на стезю́ спасе́ния ве́рных наставля́ющая; ра́дуйся, от путе́й поги́бельных претыка́ющихся удаля́ющая.

Ра́дуйся, Спору́чнице на́ша к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу; ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ о поми́ловании на́с гре́шных.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 7.

Хотя́щи все́м показа́ти любо́вь Твою́ ве́лию к христиа́нскому ро́ду, Богоро́дице Преблага́я, в жре́бий Тво́й земны́й Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́ и в не́й селе́ния и́ноческая умно́жила еси́, да вси́ обурева́емии мирско́ю суето́ю, возмо́гут обрета́ти зде́ ти́хое и удо́бное приста́нище ко спасе́нию, и Тобо́ю вспомоществу́еми, сподо́бятся насле́дия Небе́снаго, и пе́ти со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вое зна́мение милосе́рдия Твоего́ яви́ла еси́, Влады́чице, в чуде́снем прославле́нии святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы, не то́кмо и́ноком Горы́ Афо́нския, но и все́м правосла́вным христиа́ном, в ни́хже благогове́йно честву́ется сея́ ико́ны Твоея́ изображе́ние, да вси́ Тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, Бо́га на́шего Ма́ти; ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́во.

Ра́дуйся, я́ко Тя́ блажа́т вси́ ро́ди; ра́дуйся, я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чие Си́льный.

Ра́дуйся, я́ко призре́ на смире́ние Твое́ Госпо́дь; ра́дуйся, я́ко возжеле́ добро́ты Твоея́ Ца́рь царе́й.

Ра́дуйся, Дщи́ благослове́нная Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Роди́тельнице неискусому́жная Сы́на Предве́чнаго.

Ра́дуйся, прия́телище непоро́чное Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, Таи́ннице Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра украше́ние; ра́дуйся, до́льняго ми́ра заступле́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 8.

Стра́нники и прише́льцы есмы́ на земли́ и, по глаго́лу апо́стола, не и́мамы зде́ пребыва́ющаго гра́да, но к кому́ прибе́гнем, Влады́чице, в ско́рбех стра́нствия на́шего, а́ще не к Тебе́, Всеблага́я? Не отве́ржи на́с, Ма́ти Бо́жия, не рцы́ на́м: «Не ве́м ва́с, грехо́в ра́ди ва́ших!», но поми́луй на́с, си́рых и безпомо́щных, и приими́ на́с в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да ра́достно вопие́м во сла́ве небе́сней Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́м ве́рным уте́шительно е́сть взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, на не́йже зри́м Тя́, на руку́ Твое́ю держа́щую Предве́чнаго Младе́нца Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему, Тебе́, и́стинней Богоро́дице, умиле́нно глаго́лем:

Ра́дуйся, обра́дованная арха́нгельским благове́щением, Присноде́во; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, все́х ду́ши просвеща́ющаго; ра́дуйся, Престо́ле одушевле́нный Небесе́ и земли́ Творца́.

Ра́дуйся, кро́ткая голуби́це; ра́дуйся, непоро́чная а́гнице.

Ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая ра́дость; ра́дуйся, неисчерпа́емый сосу́де воды́ живо́тныя.

Ра́дуйся, мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва; ра́дуйся, Е́юже злосмра́дие страсте́й на́ших отго́нится.

Ра́дуйся, Е́юже позна́хом Сы́на Бо́жия; ра́дуйся, Е́юже научи́хомся покланя́тися Триеди́ному Бо́гу.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 9.

Вси́ ро́ди блажа́т Тя́ по до́лгу, благослове́нная Мари́е Богоро́дице, от восто́ка бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́, и́ноков же ли́цы Покрови́тельницу Тя́ свою́ имену́ют, наипа́че подвиза́ющиися в жре́бии Твое́м Горе́ Афо́нстей, ю́же осо́бым благоволе́нием Твои́м осени́ла еси́, мно́гая чудеса́ в не́й содева́ющи, и ми́лости Твоя́ бога́тыя насе́льником ея́ явля́ющи, да благода́рно вопию́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и суему́дреннии недоумева́ют позна́ти та́йну Твоего́ присноде́вства, Богоро́дице, ниже́ мо́гут изъясни́ти си́лу чудотво́рную, от ико́н Твои́х проистека́ющую, во исцеле́ние неду́жных и на вся́ку по́льзу душе́вную и теле́сную челове́ком. Мы́ же правосла́вно и несумне́нно Присноде́ву Тя́ испове́дующе, ве́рно покланя́емся ико́не Твое́й святе́й и вопие́м Ти́ си́це:

Ра́дуйся, неве́рных сумни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.

Ра́дуйся, из боку́ чи́сту Христа́ нетле́нно ро́ждшая; ра́дуйся, ключи́ де́вства невреди́вшая в Рождестве́ Твое́м.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, де́в велича́ние; ра́дуйся, ма́терей при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, еди́на непоро́чная и до́брая в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́я.

Ра́дуйся, па́дших прароди́телей осужде́ния дре́вняго изба́вльшая; ра́дуйся, Эде́м, заключе́нный челове́ком, отве́рзшая Рождество́м Твои́м.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 10.

Спасе́ние устроя́ющи христоимени́тым лю́дем, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, земны́й жре́бий Тво́й, Го́ру Афо́нскую, в населе́ние и́ноком определи́ти, и рекла́ еси́ в виде́нии пе́рвому пустынножи́телю афо́нскому, преподо́бному Петру́, бы́ти Горе́ се́й в жили́ще и́ноком при́сное, обетова́нии благи́ми уте́шивши его́, я́ко бу́деши Помо́щница и Покрови́тельница все́м, подвиза́ющимся в не́й богоуго́дно, дара́ми потре́бными и́х снабдева́ющи и от вся́ких бе́д спаса́ющи, да невозбра́нно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ заступле́ния, Де́во, и́ноком правосла́вным и все́м подви́жником де́вства и чистоты́. Те́мже жре́бий Тво́й земны́й, Го́ру Афо́нскую, невхо́дну жена́м сотвори́ла еси́, да без собла́зна грехо́внаго пребыва́ют в не́й и́ноцы, на Тебе́ еди́ну по Бо́зе наде́жду спасе́ния возлага́юще и Тебе́ зову́ще си́це:

Ра́дуйся, неувяда́емый цве́те де́вства; ра́дуйся, кри́не се́льный чистоты́.

Ра́дуйся, светоно́сная се́не небе́сная, ревни́телей чистоты́ осеня́ющая; ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия сви́тче, рачи́телей целому́дрия умудря́ющая.

Ра́дуйся, и́ноком благоподвиза́ющимся Хода́таице спасе́ния; ра́дуйся, пустынножи́телей Горы́ Афо́нския Покро́ве и Огражде́ние.

Ра́дуйся, ра́дость благода́тную излива́ющая в сердца́ боголюби́выя; ра́дуйся, утеше́ние духо́вное подаю́щая душа́м огорче́нным.

Ра́дуйся, младопита́тельнице де́в и безма́терних сиро́т; ра́дуйся, любо́вию Жениха́ безсме́ртнаго де́вственная ликостоя́ния услажда́ющая.

Ра́дуйся, в тя́жкой борьбе́ с прираже́ньми страсте́й плотски́х кре́пкая помо́щнице; ра́дуйся, оби́телей и́ноческих неусы́пная блюсти́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 11.

Пе́ние на́ше смире́нное, от полноты́ любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ся от на́с, оскверне́нных мно́гими грехми́, но помози́ на́м, Всеблага́я, покая́нием очи́ститися от скве́рны грехо́вныя и преуспе́ти в чи́стем и богоуго́днем житии́, Тя́ подвигополо́жницу и помо́щницу в се́м иму́ще, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно вопи́ти ко Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́тлыми луча́ми чуде́с свята́я ико́на Твоя́ немерца́емо сия́ет, Богоро́дице Де́во, и ве́сь ми́р благода́тно озаря́ет, прогоня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею, от нея́ исходя́щею; те́мже ра́дуемся мы́, гре́шнии, иму́ще таковы́й зало́г Твоего́ к на́м благоволе́ния, и Тебе́, Скоропослу́шнице моле́ний на́ших, благода́рственно взыва́ем:

Ра́дуйся, денни́це со́лнца незаходи́маго; ра́дуйся, заре́ дне́ невече́рняго.

Ра́дуйся, у́тро спасе́ния на́м возсия́вшая; ра́дуйся, ро́ждшая Жениха́ безсме́ртнаго ду́ш челове́ческих.

Ра́дуйся, жела́ния на́ша богоуго́дная исполня́ющая; ра́дуйся, в ско́рбех и обстоя́ниих на по́мощь к на́м благоутро́бно ускоря́ющая.

Ра́дуйся, раю́ мы́сленный, вся́каго утеше́ния духо́внаго преиспо́лненный; ра́дуйся, от исполне́ния Твоего́ и на́м ка́пли утеше́ния источа́ющая.

Ра́дуйся, зно́й страсте́й на́ших прохлажда́ющая; ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим его́ усе́рдно подаю́щая.

Ра́дуйся, все́х в чистоте́ целому́дрия живу́щих зело́ лю́бящая; ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих избра́нники Бо́жия посеща́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 12.

Благода́ть Бо́жия, прису́щая святе́й ико́не Твое́й, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нней, Богома́ти Влады́чице, влече́т к не́й все́х скорбя́щих и обремене́нных, и не тщи́ отхо́дят они́ от сего́ исто́чника Твои́х ми́лостей и щедро́т: в ско́рбех отра́ду, в напа́стех защи́ту, в боле́знех цельбу́ неоску́дно получа́я от чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Всеблага́я, и благода́рственно вопию́т благи́х пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ Твоя́, Влады́чице, и ве́лию ми́лость Твою́ к христиа́нскому ро́ду, ве́мы, я́ко недово́льни есмы́ к досто́йному прославле́нию Тебе́, Честне́йшая Херуви́м и Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, оба́че наде́ющеся на безприкла́дное милосе́рдие Твое́, Всеблага́я, смиренному́дренно прино́сим Ти́ пе́сни таковы́я:

Ра́дуйся, приста́нище небу́рное подви́жников благоче́стия; ра́дуйся, безмо́лвствующих сла́дкая собесе́днице.

Ра́дуйся, в пусты́нех и гора́х скита́ющихся благода́тная отра́до; ра́дуйся, та́йных среди́ ми́ра рабо́в Бо́жиих та́йное вразумле́ние.

Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся с Бо́гом примире́ние; ра́дуйся, Горы́ Афо́нския верхо́вная Прави́тельнице.

Ра́дуйся, Петра́ пустыннолюби́ваго посеще́нием Твои́м зде́ озари́вшая; ра́дуйся, Афана́сия богому́драго явле́нием Твои́м облагода́тствовавшая.

Ра́дуйся, мно́гия преподо́бныя Афо́нския сла́вою небе́сною просла́вльшая; ра́дуйся, насе́льником Горы́ сея́ осо́бную любо́вь Твою́ явля́ющая.

Ра́дуйся, теле́с на́ших безме́здная Цели́тельнице; ра́дуйся, ду́ш на́ших к Ца́рствию Го́рнему Путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти, Скоропослу́шница наре́кшаяся во святе́й ико́не Твое́й, Богоро́дице Мари́е! Приими́ ми́лостивно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, е́же от усе́рдия на́шего принесо́хом Ти́ с ве́рою и любо́вию, и умоли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны́ гее́нны о́гненныя, тьмы́ несвети́мыя и муче́ния ве́чнаго: да предста́тельством Твои́м унасле́дуем Ца́рствие Небе́сное, и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся́ Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя́ ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы́ же гре́шнии, подража́ти и́м дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя́ недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни на́с пита́ющая; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице; ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 1.

Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты́ же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гласо́м на́шим хвале́бным и от вся́ких бе́д свободи́ ны, зову́щия Ти́:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Моли́тва 1-я

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че все́х прии́мшая, мо́ре неисчерпа́емое Боже́ственных дарова́ний я́вльшаяся и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая благода́ть все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, испо́лнити ускори́, вся́, я́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние, коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши; изба́ви Всеми́лостивая Госпоже́, вся́к гра́д и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзнове́нием гне́в Бо́жий от на́с отвраща́ющи; та́кожде и от душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно, во вся́ком благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, и в бу́дущем ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2-я

О пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, скоропослу́шная Засту́пнице все́х, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на мя́ непотре́бнаго, ко святе́й ико́не Твое́й припа́дающа: услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и принеси́ ю́ к Сы́ну Твоему́: умоли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́ и очи́стит у́м мо́й от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее мое́ се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя́ на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся́ соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. О преблагослове́нная Богоро́дице! Ты́ благоизво́лила еси́ нарещи́ся во о́бразе твое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи все́м притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попусти́ поги́бнути мне́ в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя́ по Бо́зе все́ мое́ упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ю себе́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Кондак 1

Избранной от всех родов Божией Матери и Царице, скоропослушливо внемлющей молитвам смиренным, и токи целебныя изливающей верным от иконы Своея святыя, благодарственное приносим пение: Ты же, всемилостивая Заступнице, преклонися благоутробно к гласом нашим хвалебным и от всяких бед свободи ны, зовущия Ти:

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Икос 1

Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя Силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, яко рождшую ангелов Царя Христа Бога, мы же грешнии, подражати им дерзающе и достойно благохвалити Тя недоумеюще, смиренномудренно вопием Ти:

Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, Ангельское непрестающее удивление.

Радуйся, Трапезо святая, хлебом жизни нас питающая; радуйся, маслино благоплодная, елеем милости сердца наша умащающая.

Радуйся, даров Божия благодати сокровищнице неистощимая; радуйся, чудес реко приснотекущая.

Радуйся, обидимых Заступнице; радуйся, печальных Утешительнице.

Радуйся, бедствующих Помощнице; радуйся, болящих Целительнице.

Радуйся, разслабленных укрепительнице; радуйся, плененных свободительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 2

Видяще милосердие Твое неисчетное, Владычице, и многая чудеса, Тобою явленная и присно являемая чрез святыя иконы Твоя, имиже, яко звездами богосветлыми, весь мир христианский украсила еси, величаем Тя, возвеличившую род наш Твоим благоволением, и с любовию покланяемся пречистаго лика Твоего изображению, зовуще Сыну Твоему Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный открывая, Богородице, благоволила еси в земном жребии Твоем, Святей Горе Афонстей, многими чудесы прославити икону Твою, юже Сама Скоропослушницею наименовала еси гласом Божественным от нея изшедшим, да вси ведуще таковое Твое о ней благоволение, песненно Тебе вопиют:

Радуйся, милосердая всех нас о Христе Мати; радуйся, Духа Святаго жилище.

Радуйся, любве Божия к человеком проявление; радуйся, рода человеческаго возвышение.

Радуйся, светлая палато Бога Слова; радуйся, святая святых большая.

Радуйся, рождшая Божественнаго Агнца; радуйся, возрастившая нам клас живота.

Радуйся, брашна негиблющаго стамно всезлатая; радуйся, Питатальнице Питателя вселенныя.

Радуйся, яко предстательством Твоим спастися уповаем; радуйся, яко молитвами Твоими наследие небесное получити чаем.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 3

Силою Божиею действующи, неблагоговейно ходившаго пред святою Твоею иконою Дохиарския обители трапезаря Нила слепотою и разслаблением тела наказала еси, Богородице Дево, да прочее не дерзает оскорбляти Тя в пречистем Твоем образе, егоже в залог благоволения Твоего всей Афонстей горе даровала еси милостиво, да все насельницы ея гласы преподобными вопиют рождшемуся от Тебе Богу Слову: Аллилуиа.

Икос 3

Имея любовь велию к людем, искупленным Кровию Сына Твоего и Бога, Владычице Всеблагая, покаяние трапезаря Нила милостиво прияла еси и исцеление ему от слепоты и разслабления даровала еси, да служит непрестанно Тебе и молитвы немолчныя приносит Ти пред многоцелебною Твоею иконою, взывая сице:

Радуйся, Иоакима и Анны прозябение святое; радуйся, рождшая Сокрушившаго главу древняго змия.

Радуйся, Преблагославенная в женах; радуйся, рождшая нетленно Спаса душ наших.

Радуйся, девство и рождество чудесно сочетавшая; радуйся, во обою непорочно Себе сохраньшая.

Радуйся, всея вселенныя велие чудо; радуйся, всех родов земных удивление.

Радуйся, согрешающих исправление; радуйся, кающихся в добродетели утверждение.

Радуйся, непомятозлобная наказательнице; радуйся, благосердая вразумительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 4

Бури житейския избежавшии и в тихое пристанище спасения на Гору Афонскую притекшии, обретают зде утешение благодатное и помощь Божественную от святыя иконы Твоея, Богородице, от неяже лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоея изливаеши неоскудно. Темже вси хотящии в пустынех Афона жати спасение, величая Матерния щедроты Твоя, благодарственно воспевают Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышав глас Божественный от святыя иконы Твоея, Владычице, трапезарь Нил позна Тя Скоропослушницу быти всем, с верою и любовию притекающим к чудотворному Твоему образу, и, прияв от него вразумление своему невежествию и прозрение своим слепотствующим очесем, возгласи Тебе благодарственно от души:

Радуйся, временным наказанием невежд умудряющая; радуйся, согрешающих покаяние милостиво приемлющая.

Радуйся, на путь исправления заблуждающихся направляющая; радуйся, раны греховныя благоутробно врачующая.

Радуйся, в нерадении коснеющих любвеобильно обличающая; радуйся, горестию телесных страданий вечных мук избавляющая.

Радуйся, волнение страстей утишающая; радуйся, руку помощи Твоея погибающим простирающая.

Радуйся, безнадежных надеждо; радуйся, скорбящих отрадо.

Радуйся, нагих одеяние; радуйся, сирых призрение.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 5

Боговещанныя глаголы Твоея уведевше, иноцы обители Дохиарския Тебе, Божественней Скоропослушнице, храм соорудиша при трапезе, идеже чудотворная икона Твоя пребывает, Пречистая Дево, и вся верныя утешает знаменьми Твоея милости, еяже не лиши и нас смиренных, по долгу Тебе воспевающих, и вопиющих чудес Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше токи чудес, от святыя иконы Твоея Скоропослушницы источаемыя, вси иноцы Горы Афонския стекахуся к ней на поклонение. Ты же, Мати Божия, всем, по коегождо потребе, дары милости Твоея неоскудно подавала еси от чудотворнаго Твоего образа, подвизая благодарно вопити Тебе:

Радуйся, Мати милосердия и щедрот; радуйся, одушевленный Престоле Вседержителя.

Радуйся, Сыну Божию плоть заимодавшая; радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения.

Радуйся, Безплотнаго воплотившая; радуйся, Бога с человеки соединившая.

Радуйся, преподобных всежелательное зрение; радуйся, постников Божественное радование.

Радуйся, пустынножителей тихое веселие; радуйся, иноков крепкое упование.

Радуйся, демонския полки побеждающая; радуйся, враги спасения человеческаго посрамляющая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 6

Проповедует Гора Афонская милости и чудеса Твоя, Преблагословенная Мати Господа нашего, и светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреде коих икона Твоя, Скоропослушница Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес немерцаемо сияет, просвещая души наша светом Божия благодати и подвизая нас хвалебно взывати прославльшему Тя Триединому Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в пречистей иконе Твоей, Марие Богородице, свет спасения всем, блуждающим во тьме грехов и страстей, и сию нарекла еси Скоропослушницею, молящимся пред нею с верою и благоговением от души, скорую помощь Твою подающи вопиющим Ти таковая:

Радуйся, молние, души просвещающая; радуйся, громе, соблазняющия устрашающая.

Радуйся, благоотишное прибежище утомленных треволнением житейскаго моря; радуйся, небурное пристанище обуреваемых волнами страстей.

Радуйся, юных наставнице целомудрия; радуйся, покрове и ограждение девства.

Радуйся, окаменение сердечное умягчающая; радуйся, хладность душевную благодатно согревающая.

Радуйся, на стезю спасения верных наставляющая; радуйся, от путей погибельных претыкающихся удаляющая.

Радуйся, Споручнице наша к Сыну Твоему и Богу; радуйся, присно умоляющая Его о помиловании нас грешных.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 7

Хотящи всем показати любовь Твою велию к христианскому роду, Богородице Преблагая, в жребий Твой земный Гору Афонскую избрала еси и в ней селения иноческая умножила еси, да вси обуреваемии мирскою суетою, возмогут обретати зде тихое и удобное пристанище ко спасению, и Тобою вспомоществуеми, сподобятся наследия Небеснаго, и пети со святыми Пресвятей Троице: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милосердия Твоего явила еси, Владычице, в чудеснем прославлении святыя иконы Твоея Скоропослушницы, не токмо иноком Горы Афонския, но и всем православным христианом, в нихже благоговейно чествуется сея иконы Твоея изображение, да вси Тебе зовут:

Радуйся, Бога нашего Мати; радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.

Радуйся, яко Тя блажат вси роди; радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.

Радуйся, яко призре на смирение Твое Господь; радуйся, яко возжеле доброты Твоея Царь царей.

Радуйся, Дщи благословенная Отца Небеснаго; радуйся, Родительнице неискусомужная Сына Предвечнаго.

Радуйся, приятелище непорочное Духа Святаго; радуйся, Таиннице Божественныя благодати.

Радуйся, горняго мира украшение; радуйся, дольняго мира заступление.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 8

Странники и пришельцы есмы на земли и, по глаголу апостола, не имамы зде пребывающаго града, но к кому прибегнем, Владычице, в скорбех странствия нашего, аще не к Тебе, Всеблагая? Не отвержи нас, Мати Божия, не рцы нам: «Не вем вас, грехов ради ваших!», но помилуй нас, сирых и безпомощных, и приими нас в вечныя кровы, Покровительнице наша, да радостно вопием во славе небесней Царю славы Христу: Аллилуиа.

Икос 8

Всем верным утешительно есть взирати на святую икону Твою, Владычице, на нейже зрим Тя, на руку Твоею держащую Предвечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа, Емуже покланяющеся боголепно, яко Творцу и Богу нашему, Тебе, истинней Богородице, умиленно глаголем:

Радуйся, обрадованная архангельским благовещением, Приснодево; радуйся, Невесто Неневестная.

Радуйся, Мати Света умнаго, всех души просвещающаго; радуйся, Престоле одушевленный Небесе и земли Творца.

Радуйся, кроткая голубице; радуйся, непорочная агнице.

Радуйся, чаше, черплющая радость; радуйся, неисчерпаемый сосуде воды животныя.

Радуйся, мироположнице благоухания Христова; радуйся, Еюже злосмрадие страстей наших отгонится.

Радуйся, Еюже познахом Сына Божия; радуйся, Еюже научихомся покланятися Триединому Богу.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя по долгу, благословенная Марие Богородице, от востока бо и до запада хвально имя Твое, иноков же лицы Покровительницу Тя свою именуют, наипаче подвизающиеся в жребии Твоем Горе Афонстей, юже особым благоволением Твоим осенила еси, многая чудеса в ней содевающи, и милости Твоя богатыя насельником ея являющи, да благодарно вопиют о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии суемудреннии недоумевают познати тайну Твоего приснодевства, Богородице, ниже могут изъяснити силу чудотворную, от икон Твоих проистекающую, во исцеление недужных и на всяку пользу душевную и телесную человеком. Мы же православно и несомненно Приснодевою Тя исповедующе, верно покланяемся иконе Твоей святей и вопием Ти сице:

Радуйся, неверных сомнительное слышание; радуйся, верных известная похвало.

Радуйся, из боку чисту Христа нетленно рождшая; радуйся, ключи девства невредившая в Рождестве Твоем.

Радуйся, Мати и Дево преблагословенная; радуйся, Богородице препрославленная.

Радуйся, дев величание; радуйся, матерей присное радование.

Радуйся, едина непорочная и добрая в женах; радуйся, рождшая обетованнаго Сокрушителя главы змия.

Радуйся, падших прародителей осуждения древняго избавльшая; радуйся, Эдем, заключенный человеком, отверзшая Рождеством Твоим.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 10

Спасение устрояющи христоименитым людем, благоволила еси, Богородице, земный жребий Твой, Гору Афонскую, в население иноком определити, и рекла еси в видении первому пустынножителю афонскому, преподобному Петру, быти Горе сей в жилище иноком присное, обетовании благими утешивши его, яко будеши Помощница и Покровительница всем, подвизающимся в ней богоугодно, дарами потребными их снабдевающи и от всяких бед спасающи, да невозбранно поют Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси заступления, Дево, иноком православным и всем подвижником девства и чистоты. Темже жребий Твой земный, Гору Афонскую, невходну женам сотворила еси, да без соблазна греховнаго пребывают в ней иноцы, на Тебе едину по Бозе надежду спасения возлагающе и Тебе зовуще сице:

Радуйся, неувядаемый цвете девства; радуйся, крине сельный чистоты.

Радуйся, светоносная сене небесная, ревнителей чистоты осеняющая; радуйся, премудрости Божия свитче, рачителей целомудрия умудряющая.

Радуйся, иноком благоподвизающимся Ходатаице спасения; радуйся, пустынножителей Горы Афонския Покрове и Ограждение.

Радуйся, радость благодатную изливающая в сердца боголюбивыя; радуйся, утешение духовное подающая душам огорченным.

Радуйся, младопитательнице дев и безматерних сирот; радуйся, любовию Жениха безсмертнаго девственная ликостояния услаждающая.

Радуйся, в тяжкой борьбе с приражениями страстей плотских крепкая помощнице; радуйся, обителей иноческих неусыпная блюстительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 11

Пение наше смиренное, от полноты любве и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отвратися от нас, оскверненных многими грехми, но помози нам, Всеблагая, покаянием очиститися от скверны греховныя и преуспети в чистем и богоугоднем житии, Тя подвигоположницу и помощницу в сем имуще, да возможем достойно и праведно вопити ко Господу: Аллилуиа.

Икос 11

Светлыми лучами чудес святая икона Твоя немерцаемо сияет, Богородице Дево, и весь мир благодатно озаряет, прогоняющи всякое вражие действо силою Божиею, от нея исходящею; темже радуемся мы, грешнии, имуще таковый залог Твоего к нам благоволения, и Тебе, Скоропослушнице молений наших, благодарственно взываем:

Радуйся, утро спасения нам возсиявшая; радуйся, рождшая Жениха безсмертнаго душ человеческих.

Радуйся, желания наша богоугодная исполняющая; радуйся, в скорбех и обстояниих на помощь к нам благоутробно ускоряющая.

Радуйся, раю мысленный, всякаго утешения духовнаго преисполненный; радуйся, от исполнения Твоего и нам капли утешения источающая.

Радуйся, зной страстей наших прохлаждающая; радуйся, благодатное безстрастие ищущим его усердно подающая.

Радуйся, всех в чистоте целомудрия живущих зело любящая; радуйся, в сониих и видениих избранники Божия посещающая.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 12

Благодать Божия, присущая святей иконе Твоей, Скоропослушница Тобою нареченней, Богомати Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и нетщи отходят они от сего источника Твоих милостей и щедрот: в скорбех отраду, в напастех защиту, в болезнех цельбу неоскудно получая от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, и благодарственно вопиют благих подателю Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще чудеса Твоя, Владычице, и велию милость Твою к христианскому роду, вемы, яко недовольни есмы к достойному прославлению Тебе, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, обаче надеющеся на безприкладное милосердие Твое, Всеблагая, смиренномудренно приносим Ти песни таковыя:

Радуйся, пристанище небурное подвижников благочестия; радуйся, безмолвствующих сладкая собеседнице.

Радуйся, в пустынех и горах скитающихся благодатная отрадо; радуйся, тайных среди мира рабов Божиих тайное вразумление.

Радуйся, грешников кающихся с Богом примирение; радуйся, Горы Афонския верховная Правительнице.

Радуйся, Петра пустыннолюбиваго посещением Твоим зде озарившая; радуйся, Афанасиа богомудраго явлением Твоим облагодатствовавшая.

Радуйся, многия преподобныя Афонския славою небесною прославльшая; радуйся, насельником Горы сея особую любовь Твою являющая.

Радуйся, телес наших безмездная Целительнице; радуйся, душ наших к Царствию Горнему Путеводительнице.

Радуйся, всеблагая Скоропослушнице, прошения наша во благо исполняющая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, Скоропослушницею нарекшаяся во святей иконе Твоей, Богородице Марие! Приими милостивно сие малое моление наше, еже от усердия нашего принесохом Ти с верою и любовию, и умоли приснопокланяемую Троицу избавити ны геенны огненныя, тьмы несветимыя и мучения вечнаго: да предстательством Твоим унаследим Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пети Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов лицы…» и 1-й кондак «Избранной от всех родов…».

Молитва

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех проявившая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благодать всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити все, еже на пользу во утешение и спасение, коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши; избави Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий; и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно, во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4

К Богородице притецем, сущии в бедах, и святей иконе Ея ныне припадем, с верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо раби Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.

Кондак, глас 8

В мори житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here